ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 212

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

59ο έτος
14 Ιουνίου 2016


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 212/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8013 — Pitpoint / Primagaz / Pitpoint.LNG JV) ( 1 )

1

2016/C 212/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.7941 — Saint-Gobain Glass France / Corning/JV) ( 1 )

1

2016/C 212/03

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8063 — Caixabank / Banco BPI) ( 1 )

2


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2016/C 212/04

Απόφαση του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 2016, για τον διορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης από τη Σλοβακία

3

2016/C 212/05

Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2016, σχετικά με την ανάπτυξη της παιδείας στα μέσα και της κριτικής σκέψης μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

5

2016/C 212/06

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana για την ψηφιακή πρόσβαση, προβολή και χρήση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

9

2016/C 212/07

Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις

14

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 212/08

Ισοτιμίες του ευρώ

18


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 212/09

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7815 — Groupe Bouygues / ADP / Meridiam / Ravinala Airports) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

19


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 212/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8013 — Pitpoint / Primagaz / Pitpoint.LNG JV)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 212/01)

Στις 7 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα ολλανδικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32016M8013. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


14.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 212/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.7941 — Saint-Gobain Glass France / Corning/JV)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 212/02)

Στις 17 Μαΐου 2016 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32016M7941. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


14.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 212/2


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8063 — Caixabank / Banco BPI)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 212/03)

Στις 8 Ιουνίου 2016, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32016M8063. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

14.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 212/3


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 9ης Ιουνίου 2016

για τον διορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης από τη Σλοβακία

(2016/C 212/04)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (1), και ιδίως το άρθρο 75,

Έχοντας υπόψη τους καταλόγους υποψηφιοτήτων που υπέβαλαν στο Συμβούλιο οι κυβερνήσεις των κρατών μελών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφασή του της 13ης Οκτωβρίου 2015 (2) το Συμβούλιο διόρισε τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για την περίοδο από 20 Οκτωβρίου 2015 έως 19 Οκτωβρίου 2020.

(2)

Η κυβέρνηση της Σλοβακίας υπέβαλε περαιτέρω υποψηφιότητες για την κάλυψη δύο θέσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι κατωτέρω διορίζονται τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για την περίοδο από 20 Οκτωβρίου 2015 έως 19 Οκτωβρίου 2020:

I.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Χώρα

Τακτικό μέλος

Αναπληρωματικό μέλος

Σλοβακία

κα Miriam ŠPÁNIKOVÁ

κ. Peter MOLNÁR

Άρθρο 2

Το Συμβούλιο θα προβεί αργότερα στον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που δεν έχουν ακόμη υποδειχθεί.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 9 Ιουνίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G.A. VAN DER STEUR


(1)  ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  Απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2015 για τον διορισμό των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ C 341 της 16.10.2015, σ. 4).


14.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 212/5


ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 30ής Μαΐου 2016

σχετικά με την ανάπτυξη της παιδείας στα μέσα και της κριτικής σκέψης μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

(2016/C 212/05)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ:

Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο διακηρύσσεται ότι η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες·

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

Τη δήλωση του Παρισιού, η οποία εγκρίθηκε στις 17 Μαρτίου 2015 (1), στην οποία τονίζεται η σημασία «που έχει η ενίσχυση της ικανότητας των παιδιών και των νέων να σκέπτονται κριτικά και να αναπτύσσουν την κρίση τους, ώστε να είναι ικανοί, ιδίως στο πλαίσιο του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, να διακρίνουν το γεγονός από τη γνώμη, να αναγνωρίζουν την προπαγάνδα και να αντιστέκονται σε όλες τις μορφές κατήχησης και ρητορικής μίσους»·

Την κοινή έκθεση «ΕΚ2020» της 15ης Δεκεμβρίου 2015 (2), που ορίζει τις επακόλουθες ενέργειες μετά τη δήλωση του Παρισιού ως βασική προτεραιότητα στον νέο κύκλο εργασιών (2015-2020) μέσω «κοινής ανάλυσης, αμοιβαίας μάθησης, συνεδριάσεων, διάδοσης ορθών πρακτικών και συγκεκριμένων μέτρων που θα υποστηρίζονται με χρηματοδότηση»·

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την προαγωγή της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και συμμετοχικότητας στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (3), στο οποίο περιέχεται η δέσμευση «να ενισχυθούν οι ψηφιακές γνώσεις των νέων και η εξοικείωσή τους με τα μέσα επικοινωνίας, καθώς και η ικανότητα κριτικής σκέψης, παράλληλα με τις κοινωνικές τους δεξιότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη»·

ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ:

Της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης (4), όπου ορίζονται ως βασικές ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν όλοι οι πολίτες: η «ψηφιακή ικανότητα», η οποία απαιτεί «κριτική και αναστοχαστική συμπεριφορά έναντι των διαθέσιμων πληροφοριών και υπεύθυνη χρήση των διαδραστικών μέσων»· οι «κοινωνικές ικανότητες και οι ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη», στις οποίες περιλαμβάνονται η ικανότητα «κατανόησης διαφορετικών απόψεων» και «η προθυμία σεβασμού των αξιών των άλλων»· και η «πολιτιστική γνώση και έκφραση» που εμπεριέχει «την αίσθηση της ίδιας ταυτότητας ως βάση για την ανοικτή συμπεριφορά απέναντι στην πολυμορφία και τον σεβασμό της»·

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου του 2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα διαδίκτυο καλύτερο για τα παιδιά (5), στα οποία τονίζεται ότι «ο εκπαιδευτικός τομέας καθώς και οι γονείς θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προκειμένου να παρέχουν βοήθεια στα παιδιά ώστε να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο με επωφελή και δημιουργικό τρόπο, καθώς και να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που συναντούν στο διαδίκτυο και ότι οι ίδιοι οι δάσκαλοι και οι γονείς χρειάζονται υποστήριξη και εκπαίδευση ώστε όχι μόνο να παρακολουθούν τις γρήγορες και απρόβλεπτες αλλαγές στην “εικονική” ζωή των παιδιών, αλλά και τις συνεχώς εξελισσόμενες νέες τεχνολογίες»·

Την ανακοίνωση της Επιτροπής του Ιανουαρίου του 2014 σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και στον βίαιο εξτρεμισμό (6), η οποία ξεχωρίζει τη «στενότερη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα για την αντιμετώπιση προκλήσεων που παρουσιάζονται επιγραμμικά και την ενίσχυση των προσπαθειών ώστε να ενθαρρυνθούν οι νέοι να αντιμετωπίζουν με κριτικό πνεύμα τα εξτρεμιστικά μηνύματα» μεταξύ των βασικών δράσεων που πρέπει να αναληφθούν για την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης·

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου του 2014 σχετικά με την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική πολιτική στην ψηφιακή εποχή (7), με τα οποία καλούνται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη «να προάγουν ορθές πρακτικές και την έρευνα σχετικά με την ένταξη της παιδείας στα μέσα στην τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και στη μη τυπική και άτυπη μάθηση»·

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τον ρόλο του τομέα της νεολαίας σε μια ολοκληρωμένη και διατομεακή προσέγγιση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων, με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να στηρίξουν τους νέους για «να αντιμετωπίσουν τις εξτρεμιστικές επιρροές στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» και για να αναπτύξουν «κριτική σκέψη και τις σχετικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να κατανοήσουν τις διάφορες πηγές και τις βλέψεις που κρύβονται πίσω από τις πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και η προπαγάνδα και η ρητορική του μίσους» (8)·

ΕΚΤΙΜΑ ΟΤΙ:

Το διαδίκτυο —και ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης— προσφέρουν πρωτόγνωρες, σχεδόν απεριόριστες, ευκαιρίες από την άποψη της ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών. Με την παροχή άμεσης πρόσβασης σε τεράστιο αριθμό πληροφοριών, καθώς και πρόσβασης σε ευρύ φάσμα πηγών, μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη γνώμη, τις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις. Προσφέρουν επίσης σε όλους πλατφόρμα για να δημιουργήσουν, να ανταλλάξουν και να δημοσιεύσουν οι ίδιοι περιεχόμενο, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό στην απελευθέρωση του ταλέντου, την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και την προαγωγή της καινοτομίας.

Ο κόσμος σήμερα χαρακτηρίζεται από εύκολη και συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ οι άνθρωποι, ιδίως οι νέοι, περνούν ολοένα περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο (9). Οι εικονικές κοινότητες και επαφές —ιδίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των υπηρεσιών άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων— αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟ, ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ:

Αυξάνεται η σημασία που έχει η παιδεία στα μέσα, δηλαδή οι τεχνικές, γνωστικές και κοινωνικές ικανότητες, οι ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και οι δημιουργικές ικανότητες, οι οποίες μας επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση σε παραδοσιακές και νέες μορφές μέσων, να αναπτύξουμε κριτική αντίληψη σχετικά και να αλληλεπιδρούμε με αυτά (10). Η παιδεία αυτή συνδέεται στενά με την ενεργό συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή, με την ιδιότητα του πολίτη και την ικανότητα ανάπτυξης κριτικού και ανεξάρτητου πνεύματος και προβληματισμού σχετικά με τις ίδιες ενέργειες, και κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των νέων στα εξτρεμιστικά μηνύματα και την παραπληροφόρηση.

Η ψηφιακή ικανότητα, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση ΤΠΕ με αυτοπεποίθηση και δημιουργικό και κριτικό πνεύμα, αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα της παιδείας στα μέσα. Το χαμηλό επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων μπορεί να φέρει ένα άτομο σε μειονεκτική θέση, όχι μόνο στην αγορά εργασίας, όπου σε όλες σχεδόν τις θέσεις εργασίας απαιτείται κάποιο επίπεδο ψηφιακής ικανότητας, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Ως εκ τούτου, υπάρχει σαφής σύνδεση ανάμεσα στην ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων και στις προσπάθειες για τη δημιουργία πιο συνεκτικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.

Η παιδεία στα μέσα —που συνδέεται με τις δεξιότητες αλφαβητισμού και επικοινωνίας γενικά— αφορά και άλλες βασικές ικανότητες, ιδίως «τις κοινωνικές ικανότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη», οι οποίες συνδέονται σαφώς με την κριτική σκέψη, διασφαλίζοντας ότι τα άτομα μπορούν να σέβονται την ποικιλομορφία και τις απόψεις και αξίες των άλλων, αλλά και «πολιτιστική συνείδηση και έκφραση» που στηρίζονται στην ικανότητα συσχετισμού του τρόπου έκφρασης των ίδιων απόψεων με τις απόψεις των άλλων, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων των ατόμων με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ:

Ενώ οι ψηφιακές ικανότητες καθίστανται ολοένα και πιο απαραίτητες, ανησυχητικά μεγάλος αριθμός ατόμων εξακολουθεί να μην έχει το βασικό επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων (11), με αποτέλεσμα να κινδυνεύει από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα «ψηφιακό χάσμα» που μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, συνιστώντας σαφή πρόκληση για τα οικεία συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πέραν των πολλών ωφελειών και των ευκαιριών που μπορούν να προσφέρουν, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν και πιθανές απειλές και κινδύνους, ιδίως διότι καθιστούν διαθέσιμο επιγραμμικό περιεχόμενο που είναι ακατάλληλο ή ακόμα και επιβλαβές για τα παιδιά και τους νέους, συμπεριλαμβανομένων της ρητορικής μίσους και του περιεχομένου που παρουσιάζει τη βία ως κάτι συνηθισμένο. Άλλα ανεπιθύμητα φαινόμενα περιλαμβάνουν τις επιγραμμικές επαφές με βλέψεις σεξουαλικής παρενόχλησης και τον εκφοβισμό μέσω διαδικτύου, που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ευημερία και την ανάπτυξη των παιδιών, ενώ έχουν και αρνητικό αντίκτυπο στις εκπαιδευτικές επιδόσεις τους.

Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη και τα άλλα περιστατικά βίαιου εξτρεμισμού δημιουργούν ιδιαίτερες ανησυχίες σχετικά με τις μοναδικές δυνατότητες που παρέχουν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε εξτρεμιστικές ομάδες όλων των ειδών για να διαδίδουν ελεύθερα μηνύματα μίσους και μηνύματα παρότρυνσης σε βίαιες πράξεις και για να βρουν ακροατήριο μεταξύ των δυσαρεστημένων νέων. Το είδος της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στη βία έχει συχνά διεθνική διάσταση, στο πλαίσιο της οποίας δίκτυα εξτρεμιστών έρχονται σε επαφή με ευάλωτους νέους, χωρίς περιορισμό από σύνορα. Αν και πιθανότατα η αύξηση του μορφωτικού επιπέδου δεν θα μπορέσει να σταματήσει όλες τις μορφές βίαιου εξτρεμισμού, η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν και θα πρέπει να συμβάλουν στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης.

ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Στο πλαίσιο της γενικής αποστολής τους να προετοιμάζουν τους νέους για την κοινωνία και την αγορά εργασίας, καθώς και να τους υποστηρίζουν για την επίτευξη της προσωπικής ολοκλήρωσης, η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην παροχή συνδρομής στους νέους, ώστε να αποκτήσουν παιδεία στα μέσα και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες στο μέλλον.

Βασικό στοιχείο της αποστολής της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι να εμφυσήσει στους νέους θεμελιώδεις αξίες, όπως αυτές που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν και να διατηρήσουν ανοικτό και διερευνητικό πνεύμα, ώστε να είναι ικανοί να σκέπτονται ανεξάρτητα και κριτικά, να έχουν ορθή κρίση, να χρησιμοποιούν τεκμηριωμένη γνώση και να αντιστέκονται και να καταπολεμούν τα εξτρεμιστικά μηνύματα, την κατήχηση και την παραπληροφόρηση.

Προκειμένου να διατηρήσουν τη σημασία τους, είναι ουσιώδες να συμβαδίζει το προσωπικό εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα με τις εν λόγω ταχείες εξελίξεις και να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις δεξιότητες —γνώση, ικανότητες και συμπεριφορές— και τις αξίες που απαιτούνται, ώστε να έχουν πρόσβαση, να ερμηνεύουν, να παράγουν και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και το λοιπό περιεχόμενο των μέσων, ιδίως στο πλαίσιο του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατά τρόπο ασφαλή και υπεύθυνο.

Πολύ σημαντικές μπορεί να είναι οι περιεκτικές «ολιστικές σχολικές» προσεγγίσεις με τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας καθώς και άλλων σχετικών φορέων, δεδομένου ότι η εκμάθηση της υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γίνεται συχνά εκτός της σχολικής αίθουσας σε πλαίσιο μη τυπικό ή άτυπο.

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΔΕΟΝΤΩΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ:

1.

Να προσφέρουν την υποστήριξή τους ώστε να δοθεί η δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη παιδείας στα μέσα και κριτικής σκέψης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων, μέσω της εκπαίδευσης στα μέσα και της αγωγής του πολίτη.

2.

Να επιδιώξουν την αύξηση του επιπέδου των ψηφιακών ικανοτήτων μεταξύ των εκπαιδευομένων όλων των ηλικιών, με προοπτική διά βίου μάθησης, ως σημαντικού προαπαιτούμενου για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να συμμετέχουν ενεργά τη δημοκρατική ζωή των σύγχρονων κοινωνιών μας, καθώς και για την ενίσχυση της απασχολησιμότητά τους.

3.

Να εξετάσουν τη χρήση, παράλληλα με τα εθνικά πλαίσια και εργαλεία, του Ευρωπαϊκού πλαισίου ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες, του Πλαισίου ικανοτήτων για τη δημοκρατική κουλτούρα του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Παγκόσμιο πλαίσιο αξιολόγησης της παιδείας στα μέσα και την πληροφορία της ΟΥΝΕΣΚΟ.

4.

Να ενθαρρύνουν τα ασφαλή από κοινωνική άποψη μαθησιακά περιβάλλοντα, εντός και εκτός διαδικτύου, στα οποία τα αμφιλεγόμενα ζητήματα μπορούν να συζητούνται ανοιχτά και στα οποία διαφυλάσσεται η ελευθερία του λόγου, και να δώσουν στους διδάσκοντες τη δυνατότητα να δρομολογούν και να μετριάζουν αυτές τις συζητήσεις.

5.

Να στηρίξουν τους διδάσκοντες και τα διευθυντικά στελέχη των σχολείων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ώστε να αναπτύξουν, μέσω αρχικής κατάρτισης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, τις δικές τους ψηφιακές ικανότητες καθώς και τις παιδαγωγικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στη διδασκαλίας τους και για την προσέγγιση των θεμάτων παιδείας στα μέσα και κριτικής σκέψης κατά τρόπο αποτελεσματικό με μαθητές όλων των ηλικιών και προελεύσεων.

6.

Να συνεργαστούν με τους γονείς και άλλους φορείς στην κοινωνία εν γένει, ώστε να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των γενεών και να προαχθεί κοινή κουλτούρα διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης.

7.

Να στηρίξουν τον διάλογο, τη συνεργασία και τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ του τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης και του τομέα των μέσων —συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων— καθώς και με άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων νεολαίας, δεδομένου ότι η αποτελεσματική ανάπτυξη της παιδείας στα μέσα και της κριτικής σκέψης απαιτεί πολυτομεακή προσέγγιση, και υπενθυμίζοντας σχετικά τον σημαντικό ρόλο της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης.

8.

Να ενθαρρύνουν τους καινοτόμους, δημιουργικούς και συμμετοχικούς τρόπους ανάπτυξης της παιδείας στα μέσα και της κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για παράδειγμα μέσω της διενέργειας έρευνας και της διερεύνησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν ο πολιτισμός και οι τέχνες, οι διαπολιτισμικές προσεγγίσεις και η παραγωγή περιεχομένου για τα μέσα στο πλαίσιο του σχολείου, ως μέσα ενίσχυσης της ανοικτής στάσης έναντι άλλων πολιτισμών και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά.

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ:

1.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου «ΕΚ 2020», να εξακολουθήσουν να προάγουν την αμοιβαία μάθηση, μεταξύ άλλων μέσω της συλλογής και διάδοσης ορθών πρακτικών στον τομέα της παιδείας στα μέσα και της κριτικής σκέψης, δίνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη προσοχή στην αποτελεσματική προσέγγιση των μειονεκτούντων εκπαιδευομένων και αυτών που διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης.

2.

Να διασφαλίσουν τη συνοχή των πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της παιδείας στα μέσα, ούτως ώστε το έργο που επιτελείται από τους εμπειρογνώμονες στους διαφόρους σχετικούς τομείς πολιτικής, όπως είναι η εκπαίδευση, η νεολαία, ο πολιτισμός και η πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα, καθώς και στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, να λειτουργεί συμπληρωματικά, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

3.

Να στηρίξουν τις προσπάθειες εφοδιασμού των διδασκόντων με τις απαραίτητες δεξιότητες και τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της παιδείας στα μέσα και της κριτικής σκέψης με αποτελεσματικό τρόπο με μαθητές όλων των ηλικιών και των προελεύσεων, μεταξύ άλλων, με τη χρήση της Πύλης Σχολικής Εκπαίδευσης και την προαγωγής της αμοιβαίας μάθησης διά της πλατφόρμας ηλεκτρονικής αδελφοποίησης («e-twinning»).

4.

Να συνεχίσουν τη συνεργασία με άλλα πολυμερή φόρουμ και να λαμβάνουν υπόψη το έργο που επιτελούν τα φόρουμ αυτά, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης (12), η Unesco και ο ΟΟΣΑ, καθώς οι προκλήσεις υπερβαίνουν τους συνοριακούς φραγμούς και αφορούν τόσο τις χώρες εντός ΕΕ όσο και τις χώρες εκτός αυτής.

5.

Να ενθαρρύνουν την αξιοποίηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης που προσφέρονται στο πλαίσιο όλων των σχετικών ταμείων και προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως του προγράμματος Erasmus+, του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη και Ευρώπη για τους πολίτες», για τη στήριξη των εν λόγω προσπαθειών.


(1)  Δήλωση σχετικά με την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης, Παρίσι, 17 Μαρτίου 2015.

(2)  ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 25.

(3)  ΕΕ C 105 της 19.3.2016, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.

(5)  ΕΕ C 393 της 19.12.2012, σ. 11.

(6)  Έγγρ. 5451/14.

(7)  ΕΕ C 433 της 3.12.2014, σ. 2.

(8)  Έγγρ. 9640/16.

(9)  Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης· οι περισσότεροι εξ αυτών είναι νέοι. Το 84 % των Ευρωπαίων ηλικίας κάτω των 30 ετών χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ όσο νεότερη είναι η ηλικιακή ομάδα τόσο περισσότερο το ποσοστό αυτό προσεγγίζει το 100 %.

(10)  Οι ικανότητες αυτές μας επιτρέπουν να αναπτύσσουμε κριτική σκέψη, συμμετέχοντας παράλληλα στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές της κοινωνίας και διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στη δημοκρατική διαδικασία. Η αντίληψη αυτή καλύπτει διαφορετικά μέσα —όπως τις εκπομπές, το βίντεο, το ραδιόφωνο και τον τύπο— μέσω διαφόρων διαύλων, δηλαδή των παραδοσιακών, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των ηλικιών.

(11)  Στην ΕΕ, το 40 % των πολιτών δεν έχει καθόλου ή διαθέτει ελάχιστες ψηφιακές δεξιότητες, ενώ περίπου το 90 % των θέσεων εργασίας υπολογίζεται ότι χρειάζεται τουλάχιστον κάποιο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ. Επομένως, η απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών καθίσταται ταχέως προϋπόθεση για να μπουν και για να παραμείνουν οι εργαζόμενοι στην αγορά εργασίας.

(12)  Ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού για την περίοδο 2016-2021, όπως εγκρίθηκε στις 2 Μαρτίου 2016 από την επιτροπή των υπουργών, στην οποία εξετάζεται το ζήτημα της προστασίας και προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον.


14.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 212/9


Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana για την ψηφιακή πρόσβαση, προβολή και χρήση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

(2016/C 212/06)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:

1.

H ψηφιοποίηση και η επιγραμμική πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και η μακροπρόθεσμη διαφύλαξή της είναι ουσιώδεις για την παροχή πρόσβασης στον πολιτισμό και τη γνώση σε όλους, για την προώθηση του πλούτου και της ποικιλομορφίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και για τη συμβολή στην υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέσω της αυξανόμενης προσφοράς νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών (1).

2.

H Europeana, που δημιουργήθηκε το 2008 ως κοινό σημείο πολύγλωσσης επιγραμμικής πρόσβασης σε ψηφιακό πολιτιστικό υλικό (2) συνδέοντας έκτοτε ψηφιακές συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών, αποτελεί πλέον κοινό ευρωπαϊκό πολιτιστικό έργο για την ανάδειξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

3.

H περαιτέρω ανάπτυξη της Europeana και των εθνικών πολιτικών ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς υποστηρίχθηκε από το Συμβούλιο (3), την Επιτροπή (4) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (5).

4.

H περαιτέρω χρήση της ψηφιακής κληρονομιάς προωθήθηκε μέσω της συμπερίληψης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα (6) και με την έκδοση της οδηγίας σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων (7).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ:

5.

Tην πρόθεση της Επιτροπής να αξιολογήσει τις επιλογές και να εξετάσει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης και διάθεσης των μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων σε ολόκληρη την ΕΕ, στο πλαίσιο της ανακοινωθείσας πρωτοβουλίας της για τον εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (8).

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΟΤΙ:

6.

Στη σημερινή της μορφή, η Europeana αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα που καθιστά δυνατή την πολύγλωσση πρόσβαση στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και τη διάδοσή της, που φυλάσσεται από διαφορετικά ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνιστά επίσης μια πολύπλευρη πλατφόρμα (9) που αποσκοπεί στο να αποφέρει οφέλη για τους τελικούς χρήστες, τα κράτη μέλη, τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, την έρευνα και τη δημιουργική περαιτέρω χρήση.

Ως εκ τούτου, η Europeana σήμερα:

υπόκειται στη διαχείριση μιας κοινοπραξίας, κεντρικός συντονιστής της οποίας και βασικός δικαιούχος της χρηματοδότησης της ΕΕ είναι το Ίδρυμα Europeana (Europeana Foundation) (10),

λαμβάνει στήριξη από την ΕΕ μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (11) ως υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών (DSI) για «πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους της ευρωπαϊκής κληρονομιάς»,

υποστηρίζεται από τα κράτη μέλη που μοιράζονται περιεχόμενο, μεταδεδομένα και εμπειρογνωμοσύνη μέσω των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς τους και καταβάλλουν εθελοντικές οικονομικές συνεισφορές στο Ίδρυμα Europeana,

υποστηρίζεται από την ένωση του δικτύου Europeana (Europeana Network Association) που συγκεντρώνει την πολιτιστική κληρονομιά και μετέχουν οι επαγγελματίες του δημιουργικού και τεχνολογικού κλάδου που υποστηρίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες της Europeana και παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη στρατηγική της.

ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ:

7.

Οι μεμονωμένες και συνδυασμένες προσπάθειες των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, των κρατών μελών και της Επιτροπής κατέστησαν δυνατή την επίτευξη προόδου ως προς την ψηφιοποίηση, την επιγραμμική προσβασιμότητα και την (μακροπρόθεσμη) ψηφιακή διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (12).

8.

Η ψηφιακή διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που ανήκει σε ευρωπαϊκές συλλογές, είναι σημαντική, ιδίως λόγω της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις συναφείς απειλές σε εμπόλεμες ζώνες.

9.

Ο συντονισμός των προσπαθειών για την επιγραμμική προσβασιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της Europeana έχει συμβάλει:

στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω της σύστασης δικτύου εμπειρογνωμόνων και ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο προωθεί την ανάπτυξη, αφομοίωση και συνεπή χρήση μοντέλων, προτύπων και πλαισίων για τη διαμοίραση περιεχομένου και μεταδεδομένων,

στη διαμοίραση των συλλογών των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο σε τομεακό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, μέσω μιας πολύπλευρης διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία μέχρι σήμερα παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 50 εκατ. αντικείμενα από περίπου 3 700 ιδρύματα,

στην προώθηση της διαθεσιμότητας έτοιμων για περαιτέρω χρήση (13) δεδομένων υψηλής ποιότητας, γεγονός που βελτιώνει τη διαθεσιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ανοικτές πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προωθεί την περαιτέρω χρήση της σε άλλους τομείς.

10.

Η σύνδεση των συλλογών ψηφιακής κληρονομιάς μέσω της Europeana συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων σε επίπεδο ΕΕ:

παροχή πρόσβασης στον πλούτο και την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών πολιτισμών, καθώς και στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά για ευρύ φάσμα του κοινού,

διευκόλυνση της έρευνας και της γνώσης του πολύπλευρου χαρακτήρα του πολιτισμού και της ιστορίας της Ευρώπης,

διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης σε νέες και καινοτόμες διασυνοριακές επιγραμμικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ψηφιακή ενιαία αγορά.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΟΤΙ:

11.

Η περαιτέρω χρήση και διαμοίραση του περιεχομένου, καθώς και η πρόσβαση σε αυτό, πρέπει να πραγματοποιούνται σε πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ:

12.

Ορισμένες τεχνολογικές πτυχές της διαδικτυακής πλατφόρμας Europeana, όπως η σημασιολογική διαλειτουργικότητα (14), θα πρέπει να ενισχυθούν, καθιστώντας δυνατή τη σύνδεση των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη διαμοίραση και την επικαιροποίηση του περιεχομένου και των μεταδεδομένων τους με ευέλικτο, εύκολο και βιώσιμο τρόπο.

13.

Ως ένα από τα σημεία εισόδου στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, το πολύγλωσσο σημείο πρόσβασης της Europeana θα πρέπει να γίνει φιλικότερο προς τον χρήστη, κυρίως βελτιώνοντας την ποιότητα και τη δυνατότητα εντοπισμού του περιεχομένου και αναπτύσσοντας περαιτέρω τις λειτουργίες σημασιολογικής και πολύγλωσσης αναζήτησης σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές.

14.

Για την καλύτερη προσέγγιση και συμμετοχή των τελικών χρηστών, το περιεχόμενο που διανέμεται μέσω της Europeana πρέπει να παρουσιάζεται με ελκυστικό τρόπο και με ποικιλομορφία, ιδίως με τη συμμετοχή ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και τρίτων φορέων, ως σημείων πολλαπλής εισόδου και διάδοσης, για παράδειγμα μέσω πολιτιστικών διευρωπαϊκών έργων, όπως τα έργα για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918) και την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος και των λοιπών επαναστατικών εξελίξεων του 1989.

15.

Η διακυβέρνηση της Europeana θα πρέπει να καταστεί περισσότερο πολυσυλλεκτική, με τη συμμετοχή των κυβερνήσεων των κρατών μελών και το ευρύτερο δίκτυο των συσσωρευτών περιεχομένου και των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς στον καθορισμό στρατηγικών προτεραιοτήτων και στην ανάπτυξη πολιτιστικών έργων με επίκεντρο τον χρήστη, με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια· κατά περίπτωση, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των σημαντικότερων προσωπικοτήτων του πολιτισμού.

16.

Υπάρχει διαρκής ανάγκη για ανταλλαγή και επικαιροποίηση των γνώσεων, καθώς και για τον εντοπισμό κοινών λύσεων στο πλαίσιο του δικτύου επαγγελματιών του κλάδου της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης της ένωσης του δικτύου της Europeana.

17.

Υο ισχύον πρότυπο χρηματοδότησης (με βάση τις επιχορηγήσεις) δεν παρέχει επαρκώς σταθερή βάση για τη διατήρηση της επένδυσης για την Europeana μέχρι σήμερα, και για τη διασφάλιση της μελλοντικής της ποιότητας, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας, για τους ακόλουθους λόγους:

το Ίδρυμα Europeana ιδρύθηκε ως οργανισμός χωρίς ιδίους πόρους και στο άμεσο μέλλον δεν υπάρχει προοπτική αποκόμισης σημαντικών εσόδων από τις υπηρεσίες του,

στο πλαίσιο του μοντέλου επιχορήγησης από την ΕΕ, υφίστανται πάντα μη επιλέξιμες δαπάνες που πρέπει να καλυφθούν από άλλες πηγές, όπως άμεσες εθελοντικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη, οι οποίες βρίσκονται σε ύφεση από το 2014 και είναι ασταθείς από τη φύση τους.

ΚΑΙ, ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ:

18.

Η αξία της πολιτιστικής και της ψηφιακής καινοτομίας της Europeana πρέπει να ενισχυθεί μέσω του ανασχεδιασμού της πλατφόρμας βασικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΔΣΕ, με επίκεντρο τα εξής:

υποστήριξη των επαγγελματικών δικτύων όπως η ένωση του δικτύου της Europeana,

επίτευξη τεχνολογικής προόδου,

στήριξη μιας πολύπλευρης διαδικτυακής πλατφόρμας για την ανταλλαγή και (περαιτέρω) χρήση μεταδεδομένων και περιεχομένου, και

παροχή ενός γενικού πολυγλωσσικού σημείου πρόσβασης σε πολιτιστικό περιεχόμενο.

Επιπλέον, η πολιτιστική αξία της Europeana θα πρέπει να ενισχυθεί με την υλοποίηση των πολιτιστικών έργων με επίκεντρο τον χρήστη, τα οποία θα βασίζονται στην υποδομή της Europeana, και τα οποία πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν από τη ΔΣΕ ως υπηρεσίες γενικής εφαρμογής με τη συμμετοχή ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ EUROPEANA:

19.

Να σημειώσει σημαντική πρόοδο με στόχο την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων, όπως προσδιορίζονται στα παρόντα συμπεράσματα.

20.

Να αντιμετωπίσει τα εκκρεμή ζητήματα σε υφιστάμενους οργανισμούς εταίρους ή επιχειρήσεις επίδοξων οργανισμών εταίρων, ιδίως σε χώρες και περιοχές όπου το έργο δεν είναι ακόμη επαρκώς γνωστό.

21.

Να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας με τις σχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως στον τομέα της έρευνας.

22.

Να επιδιώξει την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών στη χάραξη πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Για το Ίδρυμα Europeana, αυτό θα μπορούσε να οργανωθεί ειδικότερα μέσω της συμμετοχής στο διοικητικό συμβούλιο του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, του κράτους μέλους το οποίο άσκησε την προηγούμενη προεδρία και του κράτους μέλους που θα ασκήσει την επόμενη προεδρία,

23.

Να έχει πιο συστηματικές επαφές με τα κράτη μέλη, να βελτιώσει και να τους παρέχει μόνιμη πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους χρήστες που αφορούν τη χώρα και το ίδρυμα και να βελτιώσει την υποχρέωση λογοδοσίας σχετικά με τα αποτελέσματα των έργων και των δαπανών.

24.

Να συνεχίσει να διερευνά τις δυνατότητες για τον προσπορισμό ιδίου εισοδήματος.

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

25.

Έως τον Οκτώβριο του 2017, να υποβάλει στο Συμβούλιο μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της Europeana και να δώσει σαφείς προσανατολισμούς για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Europeana μέσω της αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων σε ενωσιακό επίπεδο για το μελλοντικό πεδίο εφαρμογής, τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση της Europeana, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να μετατραπεί ή να ενσωματωθεί η Europeana σε ευρωπαϊκή νομική οντότητα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη διττή φύση της Europeana ως πολιτιστικού και ψηφιακού καινοτόμου έργου.

26.

Έως τον Οκτώβριο του 2017, να τροποποιήσει τη μέθοδο χρηματοδότησης της υποδομής ψηφιακών υπηρεσιών της Europeana στο πλαίσιο της ΔΣΕ σε ένα συνδυασμό ανάθεσης συμβάσεων και επιχορηγήσεων. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων της ΕΕ θα καλύψουν πλήρως την πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της διαλειτουργικότητας, ενώ οι επιχορηγήσεις της ΕΕ (έως και το 75 % των επιλέξιμων δαπανών) θα καταστούν διαθέσιμες για συναφή προγράμματα με επίκεντρο τον χρήστη (δηλαδή γενικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της ΔΣΕ) τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν σε εθελοντική βάση, είτε άμεσα είτε μέσω της συμμετοχής εθνικών οργανισμών.

27.

Να καθορίσει όρους στη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων για την πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών που θα απαιτούν από τον φορέα να διασφαλίζει τον χαρακτήρα της δημόσιας υποδομής και κοινότητας για τον πολιτισμό και την ψηφιακή καινοτομία, ιδίως μέσω:

της δυνατότητας αδιάλειπτης συμμετοχής των κρατών μελών και των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς στην ανάπτυξη της πλατφόρμας βασικών υπηρεσιών της Europeana,

της συμμόρφωσης προς την αρχή ότι τα εθνικά πολιτιστικά ιδρύματα είναι οι δικαιούχοι των μεταδεδομένων και του περιεχομένου.

28.

Να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες γενικής εφαρμογής της Europeana που λαμβάνουν επιχορηγήσεις βασίζονται στην πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών και συνδέονται με αυτήν.

29.

Έως τον Δεκέμβριο του 2016:

να ανανεώσει και να αναθεωρήσει την εντολή της ομάδας εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών για την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή διαφύλαξη (MSEG) έως το 2020,

να ενισχύσει το ρόλο της για να επανεξετάσει και να συζητήσει πολιτικές για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά καθώς και να παράσχει καθοδήγηση ως προς τα ετήσια προγράμματα εργασιών της Europeana,

να φροντίσει για την ενεργό συμμετοχή της MSEG στον καθορισμό των γενικών στόχων, των προτεραιοτήτων για τις δράσεις και του προβλεπόμενου επιπέδου χρηματοδότησης που θα προταθεί για την πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών και υπηρεσιών γενικής εφαρμογής της Europeana στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών της ΔΣΕ, τα οποία υποβάλλονται στην Επιτροπή της ΔΣΕ προς γνωμοδότηση,

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ:

30.

Να προωθήσουν περαιτέρω την ψηφιοποίηση των συλλογών πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και την περαιτέρω χρήση της.

31.

Να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν στρατηγικές και επιχειρησιακούς μηχανισμούς, όπως εθνικούς και περιφερειακούς συσσωρευτές περιεχομένου, και να ενθαρρύνουν την προσβασιμότητα σε επιγραμμικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και μεταδεδομένα της πολιτιστικής κληρονομιάς που ανήκουν σε εθνικές και περιφερειακές συλλογές.

32.

Να ενθαρρύνουν τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να προσχωρήσουν στην Europeana και να τη στηρίξουν τόσο μέσω της διαμοίρασης περιεχομένου και μεταδεδομένων, συμμετέχοντας στην ένωση του δικτύου της Europeana, όσο και με προσπάθειες προώθησης και διάδοσης, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τις επιχορηγήσεις της ΕΕ.

33.

Να συμμετάσχουν στην MSEG ως φόρουμ συζήτησης πολιτικών για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά καθώς και για τη στρατηγική και τη χρηματοδότηση της Europeana, και να μεριμνήσουν για το συντονισμό μεταξύ των εκπροσώπων της MSEG, της Επιτροπής της ΔΣΕ και του προπαρασκευαστικού οργάνου του Συμβουλίου στον τομέα του πολιτισμού.

34.

Να μεριμνήσουν για τη στήριξη των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Europeana μέσω εθελοντικών χρηματοδοτικών συνεισφορών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω συνεισφορές είναι απαραίτητες, μέχρις ότου τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα που βασίζεται στην ανάθεση συμβάσεων και στη συνέχεια, να εξετάσουν το ενδεχόμενο της εθελοντικής συγχρηματοδότησης προγραμμάτων της Europeana που χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις της ΕΕ.

ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ EUROPEANA, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

35.

Να προάγουν την αξία της Europeana ως ενός ευρωπαϊκού πολιτιστικού προγράμματος προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και ενός επαγγελματικού δικτύου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, με την εμπλοκή και της έρευνας και καινοτομίας, της εκπαίδευσης, του τουρισμού και των τομέων δημιουργίας.


(1)  Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2012, για την ψηφιοποίηση και την προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη (ΕΕ C 169 της 15.6.2012, σ. 5).

(2)  Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη EUROPEANA (ΕΕ C 319 της 13.12.2008, σ. 18).

(3)  Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2012, για την ψηφιακοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη (ΕΕ C 169 της 15.6.2012, σ. 5), συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014, σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά ως στρατηγικό πόρο για μια βιώσιμη Ευρώπη (ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 36) και συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχική διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΕΕ C 463 της 23.12.2014, σ. 1).

(4)  Σύσταση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2011, για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη (ΕΕ L 283 της 29.10.2011, σ. 39).

(5)  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Μαΐου 2010, με τίτλο «Europeana — τα επόμενα βήματα» (2009/2158(INI)).

(6)  Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 1).

(7)  Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων (ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 5).

(8)  Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Προς ένα σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» (έγγρ. 15264/15).

(9)  Η «πολύπλευρη πλατφόρμα» είναι ένα από τα κυρίαρχα μοντέλα της διαδικτυακής οικονομίας. Οι πολύπλευρες πλατφόρμες παράγουν αξία, καθώς διευκολύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσότερων ξεχωριστών, αλλά αλληλεξαρτώμενων, ομάδων. Με αυτήν τη μορφή, λοιπόν, η πλατφόρμα ωφελεί μια ομάδα χρηστών μόνο εφόσον συμμετέχουν σε αυτήν και οι άλλες ομάδες χρηστών. (Βασίζεται στο ακόλουθο κείμενο: http://divergence.academy/business-models/what-is-a-multi-sided-platform/.)

(10)  Το Ίδρυμα Europeana είναι ιδιωτικό ίδρυμα ολλανδικού δικαίου.

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129), σε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14).

(12)  Εκτιμάται ότι έχει πλέον ψηφιοποιηθεί το 10 % της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών (περίπου 300 εκατ. αντικείμενα) και ότι περίπου το ένα τρίτο αυτού του περιεχομένου διατίθεται στο διαδίκτυο.

http://www.enumerate.eu/fileadmin/ENUMERATE/documents/ENUMERATE-Digitisation-Survey-2014.pdf

(13)  Τα δεδομένα υψηλής ποιότητας, έτοιμα για περαιτέρω χρήση, συνεπάγονται υψηλής ευκρίνειας εικόνες· μηχανικώς αναγνώσιμους, ανοικτούς και διαλειτουργικούς μορφότυπους· πλούσιες περιγραφές και μεταδεδομένα, κατάλληλα για αυτόματη αναζήτηση· εντοπισμό γεωγραφικής θέσης και πληροφορίες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(14)  Η σημασιολογική διαλειτουργικότητα εξασφαλίζει ότι τα προγράμματα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να τις συνδυάζουν με άλλες πηγές πληροφόρησης, και στη συνέχεια να τις επεξεργάζονται με ουσιαστικό τρόπο (ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας για τις πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docd552.pdf?id=19529).

Στην περίπτωση της Europeana, αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη εργαλείων και τεχνολογιών για τη βελτίωση της αυτόματης πρόσληψης και ερμηνείας των μεταδεδομένων που παρέχονται από τα πολιτιστικά ιδρύματα, παραδείγματος χάριν, καταγράφοντας τα ονόματα των καλλιτεχνών, έτσι ώστε ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι γνωστός με πολλαπλά ονόματα, να αναγνωρίζεται ως ένα και το αυτό πρόσωπο.


14.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 212/14


Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις

(2016/C 212/07)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ:

1.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό (2014-2017), μία από τις τρεις κύριες προτεραιότητες του οποίου είναι η ακεραιότητα του αθλητισμού·

2.

Τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό που εξέδωσε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη Χρηστή Διακυβέρνηση το 2013 και τις κατευθυντήριες αρχές τις σχετικές με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, που εξέδωσε η ίδια Ομάδα τον Ιανουάριο του 2016 (1)·

3.

Τις συστάσεις για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ιδίως δε για πτυχές σχετικές με την κληρονομιά τους με έμφαση στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, που εξέδωσε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Οικονομική Διάσταση του Αθλητισμού τον Ιανουάριο του 2016 (2)·

4.

Τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες (3), μεταξύ των οποίων τις πρωτοβουλίες του διεθνούς αθλητικού κινήματος όπως η Ολυμπιακή Ατζέντα 2020, την οποία ενέκρινε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή κατά την 127η σύνοδό της στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και η οποία περιέχει συστάσεις που αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία σε θέματα ακεραιότητας και καθιστούν τη βιώσιμη ανάπτυξη αναπόσπαστο μέρος των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες (4)·

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:

5.

Οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις (5) αποτελούν ελκυστικές ευκαιρίες για να επιβραβευθούν οι επιδόσεις, οι αξίες και τα οφέλη του αθλητισμού σε εθνικό και διεθνές πλαίσιο. Οι μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις μπορεί να αποτελέσουν μία θετική βιτρίνα ώστε ο αθλητισμός να τεθεί στο επίκεντρο της προσοχής του αθλητικού κόσμου, των ενδιαφερόμενων φορέων και του ευρέος κοινού και μπορούν να εμπνεύσουν ενήλικες και παιδιά ώστε να ασχοληθούν με τον αθλητισμό·

6.

Οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής ή της πόλης και συμβάλλουν σημαντικά με όρους οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου, εάν σχεδιαστούν προσεκτικά από όσο το δυνατόν νωρίτερα. H κληρονομιά και η βιωσιμότητα των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων μπορεί να έχει σημασία τόσο για τη νομιμοποίηση όσο και για τη στήριξή τους·

7.

Στο πλαίσιο των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων εγείρονται ζητήματα σχετικά με την ακεραιότητα και τη διακυβέρνηση όπως η δημοκρατική και διαφανής λήψη αποφάσεων, η υποχρέωση λογοδοσίας, η βιώσιμη ανάπτυξη και η θετική κληρονομιά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών και των εργαζομένων, και η έμφυλη ισότητα, καθώς και η αποτροπή των διακρίσεων κάθε μορφής και των απειλών για την ακεραιότητα του αθλητισμού, όπως το ντόπινγκ, το στήσιμο αγώνων και η βία·

8.

Λόγω της προσοχής που προσελκύουν οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και του υψηλού χρηματικού και οικονομικού τους διακυβεύματος, είναι ευάλωτες σε διαδικασίες που μπορεί να πλήξουν την ακεραιότητα του αθλητισμού —πράγμα που καθιστά τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις όχι μόνο πλατφόρμα, αλλά και σημαντική δοκιμασία για την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση, η οποία περιλαμβάνει την κληρονομιά και τη βιωσιμότητα·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

9.

Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αθλητικές οργανώσεις, οι δημόσιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις, τα μέσα ενημέρωσης και άλλοι εταίροι για να κάνουν βιώσιμες τις προμήθειες και τις εγκαταστάσεις και για να κάνουν κατάλληλες ρυθμίσεις για μια σημαντική αθλητική εκδήλωση σε όλες της τις φάσεις (σκοπιμότητα, υποψηφιότητες, προετοιμασία, οργάνωση, αξιολόγηση, κληρονομιά)·

10.

Την ενίοτε περιορισμένη διαφάνεια κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλες τις φάσεις των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων τόσο από τις αναθέτουσες όσο και από τις υποψήφιες οντότητες· και την περιορισμένη εφαρμογή των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης από τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες·

11.

Τις οικονομικές, τεχνικές, πολιτικές και νομοθετικές απαιτήσεις και τις συναφείς δαπάνες (6) για μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και τις όλο και πιο ανταγωνιστικές υποψηφιότητες και, ενδεχομένως, τις «πλειοδοσίες» που οδηγούν σε κλιμάκωση των δαπανών υποδοχής, αποκλείοντας συχνά μικρότερες πόλεις και χώρες της ΕΕ από την υποβολή υποψηφιότητας και τη φιλοξενία τέτοιων εκδηλώσεων·

12.

Την απόσυρση ορισμένων υποψήφιων πόλεων και χωρών από τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων στην ΕΕ, τη μείωση του ποσοστού μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων στην ΕΕ και τη μείωση του βαθμού υποστήριξης εκ μέρους των ευρωπαίων πολιτών για τη φιλοξενία αυτών των αθλητικών διοργανώσεων (7)·

13.

Το αυξημένο ενδιαφέρον χωρών και αθλητικών ομοσπονδιών της ΕΕ να φιλοξενούν από κοινού μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις σε περισσότερες χώρες, περιφέρειες και πόλεις·

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ:

14.

Το ρόλο των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δημόσιων αρχών που συμμετέχουν σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις όσον αφορά, για παράδειγμα, τη χρηματοδότηση, τις υποδομές, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την προστασία, καθώς και τον προγραμματισμό και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της κληρονομιάς μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων·

15.

Ότι αναμένεται από τις αθλητικές οργανώσεις να διαχειρίζονται τα αθλήματά τους σύμφωνα με τις βασικές και αναγνωρισμένες αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, όπως η διαφάνεια, οι δημοκρατικές διαδικασίες, τα συστήματα ελέγχου και ισορροπιών και η αλληλεγγύη, δεδομένης της κατά βάση αυτορυθμιζόμενης οργάνωσης του αθλητισμού·

16.

Τη σημασία του ενισχυμένου και συνεχούς διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων αρχών και αθλητικών οργανώσεων, που θα ενισχύεται από ενδεδειγμένο διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του διεθνούς αθλητικού κινήματος, θα οδηγεί σε κοινές αξίες όσον αφορά την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και σε κοινές συμφωνίες και ρυθμίσεις που να λαμβάνουν υπόψη τις αρμοδιότητες και τα συμφέροντα όλων των πλευρών·

ΚΑΛΕΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ,

17.

Να προωθήσουν και να εφαρμόσουν την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις σε όλες τους τις φάσεις (σκοπιμότητα, υποψηφιότητες, προετοιμασία, οργάνωση, αξιολόγηση, κληρονομιά), περιλαμβανομένης της περιόδου μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, αντιμετωπίζοντας ως εταίρους όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στη διοργάνωση, μέσω πρωτοβουλιών όπως οι παρακάτω:

α)

Να εγγυώνται τη χρήση διαφανών και δημοκρατικών διαδικασιών σε όλες τις φάσεις των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και να απαιτούν από όλους τους άλλους εταίρους να πράττουν το ίδιο, με ιδιαίτερη προσοχή στην ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών, με αμερόληπτη υποβολή εκθέσεων και λογιστικό έλεγχο, και να προβαίνουν σε αξιόπιστη ανάλυση κόστους-οφέλους πριν από την απόφαση περί ανάθεσης·

β)

Να χρησιμοποιούν διαφανή και ενδεδειγμένα κριτήρια για τη δημόσια στήριξη των συμμετεχόντων οργανισμών, απαιτώντας π.χ. την υλοποίηση των βασικών αρχών της χρηστής διακυβέρνησης και τις διαδικασίες δημοκρατίας και διαφάνειας που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί αυτοί·

γ)

Να ζητούν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν ως εταίροι σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις να συμμορφώνονται με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες όπως το παγκόσμιο σύμφωνο των ΗΕ, οι κατευθυντήριες αρχές των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα ISO 26000 και 20121·

δ)

Να χρησιμοποιούν διαφανείς και ενδεδειγμένες αρχές ως βάση για την παροχή δημόσιας στήριξης σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις όσον αφορά συγκεκριμένα θέματα ακεραιότητας όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών και των εργαζομένων, και η έμφυλη ισότητα, καθώς και η αποτροπή των διακρίσεων κάθε μορφής και των απειλών για την ακεραιότητα του αθλητισμού, όπως το ντόπινγκ, το στήσιμο αγώνων και η βία·

18.

Να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη και θετική κληρονομιά των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο πλαίσιο της αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης στα κράτη μέλη της ΕΕ·

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ:

19.

Να ενσωματώσουν την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη βιωσιμότητα και την κληρονομιά των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων στο πλαίσιο μελλοντικών εργασιών για τον αθλητισμό σε επίπεδο ΕΕ, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών και της συζήτησης συναφών θεμάτων σε σχέση με μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις·

20.

Να στηρίξουν την εφαρμογή κριτηρίων και διαδικασιών που αφορούν την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, περιλαμβανομένης της βιωσιμότητας και της κληρονομιάς τους, όπου απαιτείται, με βάση τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις και σύμφωνα με αναγνωρισμένες διεθνείς διακηρύξεις και πρότυπα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς από τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές για τη δημόσια στήριξη μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων·

21.

Να εντοπίσουν και να αναπτύξουν μοντέλα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές όσον αφορά τη συνεργασία αυτή, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από κράτη μέλη και τοπικές αρχές όταν συνάπτουν συμφωνίες εταιρικής σχέσης για τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, με ιδιαίτερη προσοχή για αθλητικές διοργανώσεις που λαμβάνουν χώρα σε πολλές χώρες, περιφέρειες και πόλεις·

ΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

22.

Να ξεκινήσει μελέτη σχετικά με τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων σε πολλές χώρες και περιφέρειες εντός της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενα διοικητικά και νομοθετικά εμπόδια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τις αναμενόμενες επιπτώσεις τέτοιων εκδηλώσεων·

23.

Να στηρίξει διακρατικά σχέδια και, όπου συντρέχει περίπτωση, ανεξάρτητη έρευνα για την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση και την κληρονομιά μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, που να περιλαμβάνει τις πτυχές της βιωσιμότητας και της κληρονομιάς, στο πλαίσιο χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ όπως το Erasmus+ και το Ορίζων 2020·

24.

Να ενθαρρύνει την ανταλλαγή και τη δημοσίευση βέλτιστων πρακτικών και μαθησιακών εμπειριών και να διευκολύνει τη μεταφορά γνώσεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και του αθλητικού κινήματος σχετικά με την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, που να περιλαμβάνουν πτυχές βιωσιμότητας και κληρονομιάς, και επίσης να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τον εντοπισμό και, αν απαιτείται, την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων, μεταξύ των οποίων:

α.

αξιόπιστες αναλύσεις κόστους-οφέλους·

β.

μέτρηση της υποστήριξης του πληθυσμού·

γ.

μέτρηση του κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου και της κληρονομιάς των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων·

δ.

εξωτερικό και ανεξάρτητο έλεγχο μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων·

25.

Να αναπτύξει ένα ελαφρύ σύστημα παρακολούθησης, όπως π.χ. πίνακα δεσμεύσεων, ή να χρησιμοποιήσει το παγκόσμιο σύμφωνο του ΟΗΕ για να μετρήσει την πρόοδο προς την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση για τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων σε κράτη μέλη της ΕΕ·

ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ:

26.

Να συνεχίσει να οργανώνει προσιτές και ελκυστικές μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που να αποτελούν βιτρίνα για τις θετικές αξίες του αθλητισμού και το ρόλο του στην κοινωνία και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής·

27.

Να ενθαρρύνει την εφαρμογή των βασικών αρχών της χρηστής διακυβέρνησης, που οδηγούν σε διαφάνεια, δημοκρατικές διαδικασίες, συστήματα ελέγχου και ισορροπιών και αλληλεγγύη στην οργάνωση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και να συμμορφωθεί προς τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και να μετάσχει σε πρωτοβουλίες όπως το Παγκόσμιο σύμφωνο του ΟΗΕ, οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα ISO 26000 και 20121·

28.

Να προωθεί, να εφαρμόζει και να παρακολουθεί την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, κατά τις διάφορες φάσεις της διοργάνωσης, μεταξύ άλλων στη μελέτη σκοπιμότητας, την υποβολή προσφορών, προετοιμασία, οργάνωση, αξιολόγηση και κληρονομιά, και να αντιμετωπίζει ως εταίρους όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στη διοργάνωση·

29.

Να ακολουθεί διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες σε όλες τις φάσεις των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και να απαιτεί από όλους τους άλλους εταίρους να πράξουν το ίδιο, με ιδιαίτερη προσοχή στην ενημέρωση και τη συμμετοχή των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αθλητικών οργανώσεων και του ευρέος κοινού και σε αμερόληπτη υποβολή εκθέσεων, λογιστικό έλεγχο, αξιολόγηση και λογοδοσία·

30.

Να εκπονεί και να δημοσιοποιεί κατάλογο ρεαλιστικών απαιτήσεων κατά τη φάση της υποβολής προσφορών για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις καθώς και διαφανείς διαδικασίες επιλογής και ενδεδειγμένα κριτήρια επιλογής για την ανάθεση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, όσον αφορά συγκεκριμένα θέματα ακεραιότητας, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών και των εργαζομένων, και η έμφυλη ισότητα, καθώς και η αποτροπή των διακρίσεων κάθε μορφής και των απειλών για την ακεραιότητα του αθλητισμού, όπως το ντόπινγκ, το στήσιμο αγώνων και η βία·

31.

Να προωθεί ενεργά την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη και θετική παρακαταθήκη των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων ως μέρος της χρηστής διακυβέρνησης, στις απαιτήσεις της σύμβασης με το φορέα διοργάνωσης και την παρακολούθηση της εκδήλωσης (8)·

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ:

32.

Να συνεχίσουν και να εντείνουν το διάλογο μεταξύ των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του αθλητικού κινήματος σχετικά με την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, περιλαμβανομένης της βιωσιμότητας και της κληρονομιάς τους·

33.

Να συμφωνήσουν σε μια κοινή ατζέντα, που να ξεκινά καταρχάς από το Ολυμπιακό Κίνημα και τους αρμόδιους διεθνείς ποδοσφαιρικούς οργανισμούς, με στόχο να επεκταθεί και σε άλλες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες, για να βελτιώσει την ακεραιότητα, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια σε όλες τις φάσεις των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, και να απευθυνθούν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στην εταιρική σχέση που είναι απαραίτητη για την οργάνωση των εκδηλώσεων αυτών, ενεργοποιώντας παράλληλα τη θετική δυναμική και τη βιωσιμότητα και κληρονομιά των μεγάλων διοργανώσεων και ξανακερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ·

34.

Να αναλάβουν κοινές δράσεις, όπως:

α)

να αναπτύξουν κατευθυντήρια μοντέλα για συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που να χρησιμοποιηθούν κατά τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο·

β)

να εκπονήσουν έναν κώδικα δεοντολογίας για όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, όπου ενδείκνυται·

γ)

να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συζητούν θέματα σχετικά με τις μελλοντικές μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις όπως η βιωσιμότητα και η κληρονομιά, κριτήρια που αφορούν την ακεραιότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση, ειδικές απαιτήσεις ενώσεων και συναφών δαπανών, τυχόν διοικητικά και νομοθετικά εμπόδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον για τις διοργανώσεις·

δ)

να χρησιμοποιήσουν υφιστάμενα μοντέλα και, κατά περίπτωση, να αναπτύξουν νέα μοντέλα κοινής οργάνωσης μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων από περισσότερες χώρες·

ε)

να ενθαρρύνουν τους οργανωτές εκδηλώσεων να διεξαγάγουν μελέτη για τον κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της διοργάνωσης στη χώρα, την περιφέρεια ή την πόλη υποδοχής μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης·

35.

Να διοργανώνουν τακτικό διάλογο υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου της ΕΕ για τον αθλητισμό (9), με κυβερνητικούς εκπροσώπους, εκπροσώπους του ευρωπαϊκού και του διεθνούς ολυμπιακού κινήματος και των ευρωπαϊκών και διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών που εμπλέκονται σε μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, όπου ενδείκνυται. Με βάση κοινή ατζέντα και δράσεις, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 34, θα μπορούσαν να συζητηθούν τα θέματα που αφορούν μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπου κυβερνήσεις και αθλητικές οργανώσεις μοιράζονται τις ευθύνες και ανταλλάσσουν πληροφορίες.


(1)  Έγγρ. 14183/13 και Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη Χρηστή Διακυβέρνηση (XG GG) — Κατευθυντήριες αρχές σχετικές με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης μεγάλων αθλητικών γεγονότων, τελικό έγγραφο 13 Ιανουαρίου 2016.

(2)  Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Οικονομική Διάσταση του Αθλητισμού (XG ECO) — Συστάσεις για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, ιδίως δε για την παρακαταθήκη τους με έμφαση στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. (Η έκθεση της XG ECO).

(3)  Π.χ. τη Δήλωση του Βερολίνου που εγκρίθηκε από την 5η Διεθνή Διάσκεψη Υπουργών και Ανώτερων Αξιωματούχων Αρμόδιων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό (MINEPS V) στις 28-30 Μαΐου 2013.

(4)  Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (2014): Ολυμπιακή Ατζέντα 2020, 20 + 20 συστάσεις.

(5)  Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την Οικονομική Διάσταση του Αθλητισμού ορίζει ως «μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις» όσες οργανώνονται από μία ή περισσότερες χώρες, περιφέρειες ή πόλεις υποδοχής και σε αυτές συμμετέχουν διάφορες διεθνείς αποστολές με σκοπό να επιδοθούν σε ένα ή περισσότερα αθλήματα. Οι διοργανώσεις αυτές χαρακτηρίζονται συχνά από σημαντικές και υλικοτεχνικές προκλήσεις. Οι μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις έχουν μεγάλη διεθνή κάλυψη στα ΜΜΕ, χιλιάδες άνθρωποι τις παρακολουθούν, μεταξύ των οποίων οπαδοί, δημοσιογράφοι, τεχνικές ομάδες και επίσημοι, και συχνά διαρκούν πολλές συνεχόμενες ημέρες.

(6)  Π.χ. λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες υποδομών που σχετίζονται με την εκδήλωση, μεταφορά και διαμονή, δαπάνες για ασφάλεια και προστασία.

(7)  Hover, P. et al. (2016): Integrity and sport events, position paper. Utrecht: Mulier Instituut (March 2016).

(8)  Έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων ECO, ιδίως συστάσεις 1 έως 7 και 21.

(9)  ΕΕ C 322 της 27.11.2010.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 212/18


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

13 Ιουνίου 2016

(2016/C 212/08)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1268

JPY

ιαπωνικό γιεν

119,51

DKK

δανική κορόνα

7,4356

GBP

λίρα στερλίνα

0,79515

SEK

σουηδική κορόνα

9,3265

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0888

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

9,3265

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

27,035

HUF

ουγγρικό φιορίνι

312,37

PLN

πολωνικό ζλότι

4,3884

RON

ρουμανικό λέου

4,5178

TRY

τουρκική λίρα

3,2939

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,5228

CAD

δολάριο Καναδά

1,4390

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,7470

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,5949

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5272

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 322,63

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

17,1000

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,4212

HRK

κροατική κούνα

7,5305

IDR

ρουπία Ινδονησίας

15 011,14

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,6108

PHP

πέσο Φιλιππινών

52,002

RUB

ρωσικό ρούβλι

74,0264

THB

ταϊλανδικό μπατ

39,669

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

3,8760

MXN

πέσο Μεξικού

21,0672

INR

ινδική ρουπία

75,6125


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 212/19


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.7815 — Groupe Bouygues / ADP / Meridiam / Ravinala Airports)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 212/09)

1.

Στις 8 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία ο όμιλος Bouygues (Γαλλία) και οι επιχειρήσεις Aéroports de Paris («ADP», Γαλλία) και Meridiam SAS («Meridiam», Γαλλία) αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, κοινό έλεγχο της εταιρείας Ravinala Airports (Μαδαγασκάρη), με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   για την Bouygues: διαφοροποιημένος βιομηχανικός όμιλος που δραστηριοποιείται στους τομείς των δομικών κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών και των μέσων ενημέρωσης,

—   για την ADP: χωροταξικός σχεδιασμός, εκμετάλλευση και ανάπτυξη ενός συνόλου αερολιμενικών εγκαταστάσεων στην περιφέρεια Ile-de-France, και ειδικότερα των αερολιμένων Paris-Charles de Gaulle και Paris-Orly,

—   για την Meridiam: επενδύσεις σε έργα υποδομών,

—   για την Ravinala Airports: χρηματοδότηση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και συντήρηση δύο αερολιμένων στη Μαδαγασκάρη (Ivato (Antananarivo) και Nosy Be).

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην εν λόγω ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά M.7815 — Groupe Bouygues / ADP / Meridiam / Ravinala Airports. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στη διεύθυνση COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.