ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 153

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

59ο έτος
29 Απριλίου 2016


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου

2016/C 153/01

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 24ης Μαρτίου 2016, που τροποποιεί τη σύσταση ΕΣΣΚ/2015/2 σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής και την εθελοντική εφαρμογή τους στη βάση της αμοιβαιότητας (ΕΣΣΚ/2016/3)

1


 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 153/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.7980 — Sumitomo/Cosan/Biomassa) ( 1 )

4

2016/C 153/03

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.7817 — OBI / bauMax Standort Steyr) ( 1 )

4


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 153/04

Ισοτιμίες του ευρώ

5

2016/C 153/05

Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία

6


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 153/06

Ανακοίνωση της Επιτροπής που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 στην υπόθεση AT.39745 — CDS Information Market — ISDA

7

2016/C 153/07

Ανακοίνωση της Επιτροπής που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου στην υπόθεση AT.39745 — CDS Information Market — Markit

10

2016/C 153/08

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8002 — Apollo Management / Açoreana Seguros) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

13

2016/C 153/09

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7949 — Norwegian / Shiphold / OSM Aviation) ( 1 )

14

2016/C 153/10

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8001 — Pillarstone/Sirti) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

15

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 153/11

Δημοσίευση αίτησης έγκρισης τροποποίησης ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

16


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου

29.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 153/1


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΫ ΚΙΝΔΫΝΟΥ

της 24ης Μαρτίου 2016

που τροποποιεί τη σύσταση ΕΣΣΚ/2015/2 σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής και την εθελοντική εφαρμογή τους στη βάση της αμοιβαιότητας

(ΕΣΣΚ/2016/3)

(2016/C 153/01)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (1), και ιδίως το άρθρο 3 και τα άρθρα 16 έως 18,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (2), και ιδίως το άρθρο 458 παράγραφος 8,

Έχοντας υπόψη την απόφαση ΕΣΣΚ/2011/1 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 20ής Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (3), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και τα άρθρα 18 έως 20,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προς διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και συνοχής της μακροπροληπτικής πολιτικής, οι φορείς διαμόρφωσής της οφείλουν να εξετάζουν δεόντως τις διασυνοριακές επιδράσεις των μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής που λαμβάνουν τα μεμονωμένα κράτη μέλη και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την αντιμετώπισή τους, να λαμβάνουν και να εφαρμόζουν στη βάση της αμοιβαιότητας κατάλληλα μέτρα μακροπροληπτικής πολιτικής.

(2)

Το πλαίσιο εθελοντικής εφαρμογής μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής στη βάση της αμοιβαιότητας, το οποίο καθορίζεται στη σύσταση ΕΣΣΚ/2015/2 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (4), θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα μέτρα μακροπροληπτικής πολιτικής που αφορούν χρηματοδοτικά ανοίγματα και ενεργοποιούνται σε ορισμένο κράτος μέλος εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα κράτη μέλη στη βάση της αμοιβαιότητας.

(3)

Υπό το φως των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων στο Βέλγιο όσον αφορά την εισαγωγή προσαύξησης στάθμισης κινδύνου πέντε εκατοστιαίων μονάδων, την οποία εφαρμόζουν δυνάμει του άρθρου 458 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο vi) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB) στα ανοίγματα σε ενυπόθηκα δάνεια, το γενικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου αποφάσισε να συμπεριλάβει το βελγικό αυτό μέτρο στον κατάλογο μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής των οποίων η εφαρμογή, στη βάση της αμοιβαιότητας, συνιστάται με τη σύσταση ΕΣΣΚ/2015/2,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η σύσταση ΕΣΣΚ/2015/2 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στην ενότητα 1 η επιμέρους σύσταση Γ σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Συνιστάται στις οικείες αρχές η εφαρμογή, στη βάση της αμοιβαιότητας, των μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής τα οποία λαμβάνουν άλλες οικείες αρχές και των οποίων την εφαρμογή στη βάση της αμοιβαιότητας συνιστά το ΕΣΣΚ. Συνιστάται η εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων στη βάση της αμοιβαιότητας:

Βέλγιο:

προσαύξηση στάθμισης κινδύνου πέντε εκατοστιαίων μονάδων, την οποία εφαρμόζουν δυνάμει του άρθρου 458 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο vi) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 στα ανοίγματα σε βελγικά ενυπόθηκα δάνεια τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παράρτημα.».

2)

Το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας προστίθεται ως παράρτημα της σύστασης ΕΣΣΚ/2015/2.

Φρανκφούρτη, 24 Μαρτίου 2016.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΣΚ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(3)  ΕΕ C 58 της 24.2.2011, σ. 4.

(4)  Σύσταση ΕΣΣΚ/2015/2 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής και την εθελοντική εφαρμογή τους στη βάση της αμοιβαιότητας (ΕΕ C 97 της 12.3.2016, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βέλγιο

Προσαύξηση στάθμισης κινδύνου πέντε εκατοστιαίων μονάδων, την οποία εφαρμόζουν δυνάμει του άρθρου 458 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο vi) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 στα ανοίγματα σε βελγικά ενυπόθηκα δάνεια τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (“πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση IRB”)

I.   Περιγραφή του μέτρου

1.

Το βελγικό μέτρο συνίσταται στην αύξηση κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες της στάθμισης κινδύνου την οποία εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση IRB στην αξία ανοίγματος σε βελγικά ενυπόθηκα δάνεια. Ειδικότερα, η στάθμιση κινδύνου όσον αφορά τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας ευρισκόμενης στη βελγική επικράτεια, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, αυξάνεται κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες. Για παράδειγμα, στάθμιση κινδύνου δέκα εκατοστιαίων μονάδων την οποία εφαρμόζουν σε σχέση με βελγικά ενυπόθηκα δάνεια τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση IRB αυξάνεται σε 15 τοις εκατό.

II.   Εφαρμογή στη βάση της αμοιβαιότητας

2.

Δυνάμει του άρθρου 458 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 συνιστάται στις οικείες αρχές η εφαρμογή, στη βάση της αμοιβαιότητας, του βελγικού μέτρου όσον αφορά την αξία ανοίγματος σε βελγικά ενυπόθηκα δάνεια τα οποία εκδίδουν εγκατεστημένα και αδειοδοτημένα στο Βέλγιο υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν την προσέγγιση IRB και είναι εγκατεστημένα στις οικείες χώρες. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ισχύει η προθεσμία που ειδικότερα προβλέπεται στην επιμέρους σύσταση Γ σημείο 3.

3.

Σε περίπτωση στην οποία πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση IRB και που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη δεν διαθέτουν στο Βέλγιο υποκαταστήματα με ουσιώδη ανοίγματα στη βελγική αγορά ενυπόθηκης πίστης, οι οικείες αρχές μπορούν με απόφασή τους να μην εφαρμόζουν το άρθρο 458 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Σε περίπτωση που έχει ληφθεί νέα απόφαση για παράταση της περιόδου εφαρμογής του βελγικού μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 458 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, συνιστάται στις οικείες αρχές να επανεξετάζουν την κατάσταση και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να εφαρμόζουν το βελγικό μέτρο στη βάση της αμοιβαιότητας.

4.

Συνιστάται επίσης στις οικείες αρχές να εφαρμόζουν στη βάση της αμοιβαιότητας το βελγικό μέτρο όσον αφορά την αξία ανοίγματος σε βελγικά ενυπόθηκα δάνεια τα οποία χορηγούνται απευθείας σε διασυνοριακή βάση από πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση IRB εγκατεστημένα στην οικεία χώρα. Συνιστάται στις οικείες αρχές, σύμφωνα με την επιμέρους σύσταση Γ σημείο 2 και κατόπιν διαβούλευσης με το ΕΣΣΚ, να εφαρμόζουν το διαθέσιμο στη χώρα τους μέτρο μακροπροληπτικής πολιτικής που εξασφαλίζει το πλέον ισοδύναμο αποτέλεσμα σε σχέση με το υπό εξέταση μέτρο, περιλαμβανομένων των εποπτικών μέτρων και εξουσιών που προβλέπονται στον τίτλο VII, κεφάλαιο 2, τμήμα IV της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Συνιστάται στις οικείες αρχές η λήψη του ισοδύναμου μέτρου εντός έξι μηνών.

5.

Σε περίπτωση που σε άλλα κράτη μέλη δεν υπάρχουν πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση IRB, τα οποία να έχουν ουσιώδη διασυνοριακά ανοίγματα στη βελγική αγορά ενυπόθηκης πίστης, οι οικείες αρχές μπορούν με απόφασή τους να μην εφαρμόζουν το μέτρο στη βάση της αμοιβαιότητας. Σε περίπτωση που έχει ληφθεί νέα απόφαση για παράταση της περιόδου εφαρμογής του βελγικού μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 458 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, συνιστάται στις οικείες αρχές να επανεξετάζουν την κατάσταση και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να εφαρμόζουν το βελγικό μέτρο στη βάση της αμοιβαιότητας.».


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

29.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 153/4


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.7980 — Sumitomo/Cosan/Biomassa)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 153/02)

Στις 20 Απριλίου 2016 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32016M7980. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


29.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 153/4


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.7817 — OBI / bauMax Standort Steyr)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 153/03)

Στις 2 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα γερμανικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32015M7817. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

29.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 153/5


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

28 Απριλίου 2016

(2016/C 153/04)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1358

JPY

ιαπωνικό γιεν

122,84

DKK

δανική κορόνα

7,4432

GBP

λίρα στερλίνα

0,77838

SEK

σουηδική κορόνα

9,1763

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0974

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

9,2460

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

27,045

HUF

ουγγρικό φιορίνι

310,70

PLN

πολωνικό ζλότι

4,3880

RON

ρουμανικό λέου

4,4723

TRY

τουρκική λίρα

3,1963

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,4906

CAD

δολάριο Καναδά

1,4262

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,8111

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,6287

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5273

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 295,54

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

16,3328

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,3562

HRK

κροατική κούνα

7,4800

IDR

ρουπία Ινδονησίας

14 977,23

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,4251

PHP

πέσο Φιλιππινών

53,309

RUB

ρωσικό ρούβλι

73,5195

THB

ταϊλανδικό μπατ

39,804

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

3,9907

MXN

πέσο Μεξικού

19,6713

INR

ινδική ρουπία

75,5310


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


29.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 153/6


Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία

(2016/C 153/05)

Image

Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία συνιστούν νόμιμο χρήμα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Προκειμένου να πληροφορήσει το κοινό και όσους χρησιμοποιούν τα κέρματα, η Επιτροπή δημοσιεύει περιγραφή των σχεδίων όλων των νέων κερμάτων (1). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2009 (2), επιτρέπεται στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και στις χώρες που έχουν συνάψει νομισματική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έκδοση κερμάτων ευρώ να εκδίδουν αναμνηστικά κέρματα ευρώ προοριζόμενα για κυκλοφορία, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, και ιδίως ότι πρόκειται μόνο για κέρματα των 2 ευρώ. Τα εν λόγω κέρματα έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά ίδια με εκείνα των υπολοίπων κερμάτων των 2 ευρώ, αλλά στην εθνική τους όψη εμφανίζεται αναμνηστικό σχέδιο με υψηλή συμβολική αξία, εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Χώρα έκδοσης : Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

Αναμνηστικό θέμα : 400ή επέτειος από τον θάνατο του William Shakespeare

Περιγραφή του σχεδίου : Το σχέδιο απεικονίζει προσωπογραφία του ποιητή. Στα δεξιά, σε ημικύκλιο, αναγράφονται οι χρονολογίες «1616-2016» και το όνομα της χώρας έκδοσης «SAN MARINO»· στο κάτω δεξιό μέρος αναγράφονται τα αρχικά του καλλιτέχνη «MB». Αριστερά, σε ημικύκλιο, η επιγραφή «William Shakespeare»· κάτω αριστερά, το σήμα του νομισματοκοπείου «R».

Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται τα 12 αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας.

Αριθμός κερμάτων της έκδοσης : 85 000 νομίσματα

Ημερομηνία έκδοσης : Σεπτέμβριος 2016


(1)  Βλέπε ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1, όπου απεικονίζονται όλες οι εθνικές όψεις των κερμάτων που εκδόθηκαν το 2002.

(2)  Βλέπε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, της 10ης Φεβρουαρίου 2009, και τη σύσταση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις εθνικές όψεις και την έκδοση των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 52).


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

29.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 153/7


Ανακοίνωση της Επιτροπής που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 στην υπόθεση AT.39745 — CDS Information Market — ISDA

(2016/C 153/06)

1.   Εισαγωγή

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου (1), όταν η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει απόφαση με την οποία να απαιτεί την παύση μιας παράβασης και οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις προσφέρονται να αναλάβουν ορισμένες δεσμεύσεις για να ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις της Επιτροπής κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, τότε η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να καταστήσει αυτές τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις. Η απόφαση αυτή δύναται να εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ενδέχεται να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι να αναλάβει δράση η Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του ιδίου κανονισμού, η Επιτροπή δημοσιεύει περίληψη της υπόθεσης και το βασικό περιεχόμενο των δεσμεύσεων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός προθεσμίας την οποία ορίζει η Επιτροπή. Απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 δεν διαπιστώνει παράβαση.

2.   Περίληψη της υπόθεσης

(2)

Την 1η Ιουλίου 2013, η Επιτροπή εξέδωσε κοινοποίηση αιτιάσεων κατά την έννοια του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Επιτροπής (2) σχετικά με εικαζόμενη παράβαση του άρθρου 101 της Συνθήκης και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ από την International Swaps and Derivatives Association (ISDA) σε σχέση με πιστωτικά παράγωγα. Η κοινοποίηση αιτιάσεων καθορίζει μια προκαταρκτική εκτίμηση σχετικά με τον ανταγωνισμό και μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τις αναλήψεις δεσμεύσεων κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου.

(3)

Στην κοινοποίηση αιτιάσεων, η Επιτροπή θεώρησε ότι θα μπορούσε να υπάρξει εφάπαξ μετακίνηση προς μία κατεύθυνση από την αγορά των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών πιστωτικών παραγώγων προς την ενδεχόμενη νέα αγορά για τη χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση πιστωτικών παραγώγων, δεδομένου ότι τα διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήριο συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (CDS) ή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης θα αποτελούσαν αξιόπιστα υποκατάστατα των ρευστών και τυποποιημένων CDS που αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών. Τα CDS είναι συγκρίσιμα με ασφαλιστήριο συμβόλαιο για εταιρικό ή δημόσιο χρέος (π.χ. ομόλογο ή δάνειο), όπου ο αγοραστής CDS καταβάλλει ανά τρίμηνο ασφάλιστρα και ο πωλητής CDS υπόσχεται να καλύψει τις ζημίες από τον χρεωστικό τίτλο σε περίπτωση που ο οφειλέτης αθετήσει τις υποχρεώσεις του. Αν και στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές απαιτούνται επενδυτικές τράπεζες ως διμερείς διαμεσολαβητές μεταξύ αγοραστών και πωλητών (εφεξής «διαπραγματευτές CDS»), οι τράπεζες αυτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως πάροχοι ρευστότητας κατά τη φάση εκκίνησης χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης και στη συνέχεια παύουν να αποτελούν διαμεσολαβητές σε ένα ανώνυμο εμπορικό περιβάλλον όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διαπραγματεύεται με όλους τους άλλους (all-to-all).

(4)

Η ISDA αποτελεί εμπορική ένωση που εκπροσωπεί τον τομέα των χρηματοπιστωτικών παραγώγων. Η ISDA έχει ευρεία συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαπραγματευτών CDS. Το 2003 η ISDA διατύπωσε τους ορισμούς των πιστωτικών παραγώγων, οι οποίοι χρησιμεύουν ως τυποποιημένη τεκμηρίωση για πιστωτικά παράγωγα εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών. Οι ορισμοί των πιστωτικών παραγώγων περιλαμβάνουν επίσης μεθοδολογία για τον διακανονισμό συμβάσεων CDS μετά την επέλευση πιστωτικού γεγονότος μέσω δημοπρασίας η οποία προβλέπει για τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης πιστωτικού παραγώγου μια τιμή για την υπολειμματική αξία του υποκείμενου ανεξόφλητου ομολόγου. Η τιμή αυτή αναφέρεται επίσης ως «τελική τιμή» ή τελική τιμή ISDA. Η ISDA διεκδικεί δικαιώματα κυριότητας επί της τελικής τιμής και ιδίως το δικαίωμα να παραχωρήσει την άδεια για τη χρήση της τελικής τιμής για τον διακανονισμό των συμβάσεων διαπραγματεύσιμων πιστωτικών παραγώγων.

(5)

Σύμφωνα με την κοινοποίηση αιτιάσεων, η Deutsche Boerse (Eurex) δρομολόγησε ένα διαπραγματεύσιμο προϊόν πιστωτικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, τον Μάρτιο του 2007, και η CMDX, μια κοινή επιχείρηση μεταξύ του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστάθμισης κινδύνου Citadel και του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων του Σικάγο, με στόχο τη δρομολόγηση ενός τέτοιου προϊόντος στο τέλος του 2008. Σύμφωνα με την κοινοποίηση αιτιάσεων, και οι δύο οντότητες ζήτησαν την άδεια να αναφέρουν την τελική τιμή της ISDA στα διαπραγματεύσιμα πιστωτικά παράγωγά τους για την αποτίμηση των πιστωτικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης μετά την επέλευση πιστωτικού γεγονότος. Σύμφωνα με την κοινοποίηση αιτιάσεων, η ISDA αρνήθηκε τη χορήγηση άδειας για την τελική τιμή στη Eurex (το 2007) και στη CMDX (το 2008). Η κοινοποίηση αιτιάσεων κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ISDA ενέκρινε, το 2007, απόφαση που εξαιρεί την αδειοδότηση σχετικά με την τελική τιμή με σκοπό τη διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με την κοινοποίηση αιτιάσεων, η απόφαση αυτή εφαρμόστηκε σε συμφωνία χρησιμοποίησης στον δικτυακό τόπο www.creditfixings.com. Το κείμενο της συμφωνίας χρησιμοποίησης παρέμεινε έκτοτε αμετάβλητο και ισχύει μέχρι σήμερα.

(6)

Η κοινοποίηση αιτιάσεων προέβαλε την προκαταρκτική ανησυχία περί ανταγωνισμού ότι η συμπεριφορά της ISDA εμπόδισε ενδεχομένως δυνητικούς νεοεισερχόμενους να δρομολογήσουν επιτυχώς πλατφόρμα χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης όλων με όλους για τα πιστωτικά παράγωγα. Η ISDA αμφισβητεί ότι η τελική τιμή ήταν απαραίτητη για τον διακανονισμό των διαπραγματεύσιμων πιστωτικών παραγώγων και διατύπωσε ορισμένες επιφυλάξεις ως προς την ακεραιότητα της δημοπρασίας λόγω πιστωτικού γεγονότος αν η τελική τιμή ανταλλαγής είχε εκχωρηθεί μέσω αδειοδότησης για σκοπούς χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης. Βασική επιφύλαξη της ISDA αφορά την ικανότητα των προσφερόντων κατά τη διάρκεια δημοπρασίας λόγω πιστωτικού γεγονότος να χειραγωγούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας προκειμένου να επωφεληθούν από ανοικτές συμβάσεις για τις οποίες οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται εκτός της δημοπρασίας σε χρηματιστήριο.

(7)

Στο προκαταρκτικό συμπέρασμα της κοινοποίησης αιτιάσεων οι εικαζόμενες αρνήσεις της ISDA να παραχωρήσει άδεια χαρακτηρίζονται ως αποφάσεις ένωσης επιχειρήσεων που περιορίζουν τον δυνητικό ανταγωνισμό κατά την έννοια του άρθρο 101 της Συνθήκης και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ.

3.   Τα κυριότερα σημεία των προτεινόμενων δεσμεύσεων

(8)

Η ISDA διαφωνεί με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα που διατυπώνονται στην ΚΑ. Ωστόσο, αναλαμβάνει δεσμεύσεις ως προς τη συμπεριφορά και την οργάνωση σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (εφεξής οι «δεσμεύσεις») για να ανταποκριθεί στην προκαταρκτική ανησυχία της Επιτροπής όσον αφορά την αδειοδότηση σχετικά με την τελική τιμή της. Τα βασικά στοιχεία των εν λόγω δεσμεύσεων περιγράφονται κατωτέρω:

α)   Υποχρεώσεις συμπεριφοράς

(9)

Η ISDA δεσμεύεται να χορηγήσει άδειες για τη χρήση της τελικής τιμής για τους σκοπούς της χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης σε κάθε αιτούντα υπό δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους («FRAND» — fair, reasonable and non-discriminatory) εντός περιόδου διαπραγμάτευσης 120 ημερών (με δυνατότητα συμφωνημένης παράτασης 30 ημερών).

(10)

Η ISDA απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δεσμεύσεις της, και μπορεί, ιδίως, να ασκήσει αγωγή κατά οποιουδήποτε αιτούντος τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου για παραβίαση των δικαιωμάτων της ISDA στην τελική τιμή, χωρίς τούτο να συνιστά παραβίαση των δεσμεύσεων, εάν:

i)

ο αιτών δεν συμφωνεί ή δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της συμφωνίας παραχώρησης άδειας για εμπορική χρήση της τελικής τιμής·

ii)

ο αιτών αντιμετωπίζει επικείμενη αθέτηση υποχρεώσεων και δεν παρέχει εγγυήσεις για την καταβολή των τελών έκδοσης άδειας·

iii)

η καταγγελία της άδειας για εμπορική χρήση της τελικής τιμής υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 17 των δεσμεύσεων.

(11)

Σύμφωνα με την παράγραφο 17 των δεσμεύσεων, η ISDA μπορεί επίσης να καταγγείλει την άδεια υπό ορισμένους αυστηρούς όρους εφόσον αποδείξει ότι οι συμμετέχοντες σε δημοπρασία λόγω πιστωτικού γεγονότος χειραγωγούν τη δημοπρασία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός διαπραγματεύσιμου σε χρηματιστήριο πιστωτικού παραγώγου που έχει αδειοδοτηθεί από την ISDA. Η ISDA θεωρεί τη διασφάλιση αυτή αναγκαία για την προστασία της ακεραιότητας της δημοπρασίας σε περίπτωση που άλλα λιγότερο επαχθή μέτρα δεν μετριάσουν την ανησυχία σχετικά με χειραγώγηση της δημοπρασίας.

(12)

Η ISDA μπορεί επίσης να ζητήσει από τόπους διαπραγμάτευσης που έχουν άδεια να συνεργαστούν καλόπιστα με τον διαχειριστή της δημοπρασίας παρέχοντας ορισμένα ανώνυμα και συγκεντρωτικά στοιχεία όπως τον καθαρό αριθμό ανοικτών πιστωτικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης που έχουν άδεια. Η ISDA μπορεί επίσης να επιδιώκει καλή την πίστει συνεργασία των τόπων διαπραγμάτευσης που έχουν λάβει άδεια με τη βελτίωση των κανόνων σχετικά με τις δημοπρασίες λόγω πιστωτικού γεγονότος προκειμένου ιδίως να μειωθεί ο κίνδυνος χειραγωγήσεων των δημοπρασιών όσον αφορά τα διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήριο πιστωτικά παράγωγα.

(13)

Οι δεσμεύσεις προβλέπουν δύο είδη μηχανισμών επίλυσης διαφορών.

(14)

Σε περίπτωση διαφοράς όσον αφορά τους εμπορικούς όρους της συμφωνίας παραχώρησης άδειας, δηλαδή, τους όρους «FRAND», η ISDA δεσμεύεται να αποδεχτεί διαιτησία ενός ανεξάρτητου πιστοποιημένου δικηγόρου που έχει επιλέξει ο αιτών. Εάν δεν εκδοθεί διαιτητική απόφαση εντός ορισμένης προθεσμίας, η ISDA και ο αιτών θα δεχτούν απόφαση δικαστηρίου.

(15)

Σε περίπτωση διαφοράς λόγω ανησυχίας όσον αφορά συγκεκριμένη χειραγώγηση δημοπρασίας και η ISDA προτίθεται να καταγγείλει μια άδεια, τεχνικός εμπειρογνώμονας ο οποίος ενεργεί ως εντολοδόχος παρακολούθησης θα εξετάσει την ISDA, τον τόπο διαπραγμάτευσης που έχει λάβει άδεια και τους διαχειριστές της δημοπρασίας. Με βάση τις προτάσεις όλων των μερών και την εμπειρία του, ο εντολοδόχος θα αποφασίσει κατά πόσον είναι απαραίτητο να εγκρίνει το αίτημα της ISDA για την καταγγελία άδειας ή μήπως είναι διαθέσιμα άλλα λιγότερο επαχθή μέσα για την προστασία της ακεραιότητας της δημοπρασίας λόγω πιστωτικού γεγονότος, μεταξύ άλλων τροποποίηση των κανόνων σχετικά με τις δημοπρασίες και/ή τροποποίηση του σχεδιασμού των διαπραγματεύσιμων σε χρηματιστήριο πιστωτικών παραγώγων. Ο εντολοδόχος παρακολούθησης διορίζεται από τη ΓΔ Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τρεις προτάσεις της ISDA. Κάθε υποψήφιος πρέπει να διαθέτει επαγγελματική πείρα στη διεξαγωγή δημοπρασιών για τόπους διαπραγμάτευσης.

(16)

Οι αποφάσεις του εντολοδόχου παρακολούθησης είναι οριστικές για τα μέρη αλλά όχι επιζήμιες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(17)

Τέλος η ISDA δεσμεύεται επίσης να ζητήσει από τον(τους) διαχειριστή(-ές) του δικτυακού τόπου www.creditfixings.com να άρουν τυχόν περιορισμούς που εμποδίζουν τη χρήση της τελικής τιμής για σκοπούς χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης.

β)   Δεσμεύσεις ως προς την οργάνωση

(18)

Η ISDA δεσμεύεται να τροποποιήσει τις διαδικασίες για αιτήσεις αδειοδότησης σχετικά με την τελική τιμή ώστε να αποκλείονται οι διαπραγματευτές CDS από τις αποφάσεις αδειοδότησης της ISDA. Αρμόδιο για τη χορήγηση αδειών σχετικά με την τελική τιμή δεν θα είναι πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο της ISDA ή μια υποεπιτροπή του, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν οι διαπραγματευτές CDS, αλλά ο διευθύνων σύμβουλος της ISDA. Μολονότι η ISDA μπορεί να εξακολουθήσει να διαβουλεύεται με τα μέλη της σε καθαρά τεχνικά ζητήματα για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας δημοπράτησης λόγω πιστωτικού γεγονότος, οι διαβουλεύσεις αυτές δεν θα αφορούν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα το βάσιμο των μεμονωμένων αιτήσεων αδειοδότησης. Όταν οι μεμονωμένες αιτήσεις αδειοδότησης απαιτούν αλλαγές στη διαδικασία ή την οργάνωση της δημοπρασίας, η ISDA μπορεί να ζητήσει τεχνικές συμβουλές από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

(19)

Η ISDA δεσμεύεται να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις αυτές με ισχύ από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την ανάληψη των δεσμεύσεων για περίοδο 10 ετών. Ο εντολοδόχος παρακολούθησης θα υποβάλλει ετησίως έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση των δεσμεύσεων.

(20)

Οι δεσμεύσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων

(21)

Με την επιφύλαξη έρευνας της κατάστασης της αγοράς, η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει απόφαση δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, στην οποία θα κηρύσσονται υποχρεωτικές οι δεσμεύσεις που συνοψίζονται παραπάνω και δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

(22)

Σύμφωνα το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων. Οι παρατηρήσεις αυτές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη καλούνται επίσης να υποβάλουν μη εμπιστευτική εκδοχή των παρατηρήσεών τους στην οποία οι πληροφορίες για τις οποίες ισχυρίζονται ότι συνιστούν εμπορικά απόρρητα, και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες, θα πρέπει να έχουν διαγραφεί και αντικατασταθεί, όπως απαιτείται, από μη εμπιστευτική περίληψη και από τη μνεία «εμπορικό απόρρητο» ή «εμπιστευτικό». Τρίτα μέρη μπορούν επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να υποβάλουν παρατηρήσεις σε ανώνυμη βάση και στην περίπτωση αυτή μπορούν να παράσχουν μη εμπιστευτική εκδοχή, η οποία απαλείφει τα στοιχεία αναγνώρισης της επιχείρησης.

(23)

Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια θα πρέπει, κατά προτίμηση, να είναι αιτιολογημένα και να αναφέρουν τα συναφή πραγματικά περιστατικά. Εάν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά οποιοδήποτε σημείο των προτεινόμενων δεσμεύσεων, παρακαλείσθε να προτείνετε πιθανή λύση.

(24)

Οι παρατηρήσεις αυτές μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με τον αριθμό αναφοράς AT.39745 CDS Information Market με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

ΒΕΛΓΙΟ


(1)  ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1. Από την 1η Δεκεμβρίου 2009, τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ έγιναν άρθρα 101 και 102, αντιστοίχως, της ΣΛΕΕ. Οι δύο δέσμες διατάξεων είναι κατ’ ουσίαν ταυτόσημες. Για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης, οι παραπομπές στα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ θα πρέπει, κατά περίπτωση, να νοούνται ως παραπομπές στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ.

(2)  ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 18


29.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 153/10


Ανακοίνωση της Επιτροπής που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου στην υπόθεση AT.39745 — CDS Information Market — Markit

(2016/C 153/07)

1.   Εισαγωγή

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου (1), όταν η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει απόφαση με την οποία να απαιτεί την παύση μιας παράβασης και οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις προσφέρονται να αναλάβουν ορισμένες δεσμεύσεις για να ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις της Επιτροπής κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, τότε η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να καταστήσει αυτές τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις. Η απόφαση αυτή δύναται να εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ενδέχεται να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι να αναλάβει δράση η Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του ιδίου κανονισμού, η Επιτροπή δημοσιεύει περίληψη της υπόθεσης και το βασικό περιεχόμενο των δεσμεύσεων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός προθεσμίας την οποία ορίζει η Επιτροπή. Απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 δεν διαπιστώνει παράβαση.

2.   Περίληψη της υπόθεσης

(2)

Την 1η Ιουλίου 2013, η Επιτροπή εξέδωσε κοινοποίηση αιτιάσεων κατά την έννοια του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Επιτροπής (2) σχετικά με εικαζόμενη παράβαση του άρθρου 101 της Συνθήκης και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ από την Markit, η οποία έχει αντίκτυπο στην αγορά μη χρηματοδοτούμενων πιστωτικών παραγώγων η διαπραγμάτευση των οποίων γίνεται εξωχρηματιστηριακά και στην ενδεχόμενη αγορά διαπραγματεύσιμων στο χρηματιστήριο μη χρηματοδοτούμενων πιστωτικών παραγώγων. Η κοινοποίηση αιτιάσεων μπορεί να χρησιμεύσει ως προκαταρκτική εκτίμηση κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003.

(3)

Σύμφωνα με την κοινοποίηση αιτιάσεων, θα μπορούσε να υπάρξει εφάπαξ μετακίνηση προς μία κατεύθυνση από την αγορά της εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης πιστωτικών παραγώγων προς την ενδεχόμενη αγορά για χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση πιστωτικών παραγώγων, δεδομένου ότι τα διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήριο συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (CDS) ή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης θα αποτελούσαν αξιόπιστα υποκατάστατα των ρευστών και τυποποιημένων CDS εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης. Αν και στην εξωχρηματιστηριακή διαπραγμάτευση απαιτούνται επενδυτικές τράπεζες ως διμερείς διαμεσολαβητές μεταξύ αγοραστών και πωλητών, οι τράπεζες αυτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως πάροχοι ρευστότητας κατά τη φάση εκκίνησης χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης και στη συνέχεια παύουν να αποτελούν διαμεσολαβητές σε ένα ανώνυμο εμπορικό περιβάλλον όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διαπραγματεύεται με όλους τους άλλους (all-to-all).

(4)

Η Markit είναι εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών και υπηρεσιών, η οποία συλλέγει και αποτιμά σε νόμισμα πιστωτικά παράγωγα και άλλες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού. Το 2008, η Markit κατείχε όλα τα δικαιώματα για τους δείκτες iTraxx και CDX (εφεξής «δείκτες») τα οποία είχε αγοράσει το προηγούμενο έτος από ορισμένους διαπραγματευτές CDS. Οι διαπραγματευτές εξακολούθησαν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον κατάλογο συμβουλευτικών επιτροπών για τους δείκτες της Markit, μεταξύ άλλων παρέχοντας συμβουλές στη Markit σχετικά με την αδειοδότηση της χρήσης των δεικτών για νέους τύπους προϊόντων. Σύμφωνα με την κοινοποίηση αιτιάσεων, το 2008 το αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου Citadel και το Chicago Mercantile Exchange ήθελαν να δρομολογήσουν χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση για CDS μέσω κοινής επιχείρησης (CMDX). Επικοινώνησαν με τη Markit για να ζητήσουν άδεια για να χρησιμοποιήσουν τους δείκτες iTraxx και CDX, προκειμένου να δρομολογήσουν μια πλατφόρμα που θα επέτρεπε στους χρήστες να διαπραγματεύονται CDS τόσο εξωχρηματιστηριακά όσο και ενδεχομένως όλοι με όλους (all-to-all), μεταξύ άλλων, μέσω κεντρικού βιβλίου οριακών εντολών (Central Limit Order Book, «CLOB»). Εικάζεται ότι η Markit αρνήθηκε να χορηγήσει άδεια για τους δείκτες iTraxx και CDX για άλλους σκοπούς πλην αίτησης για προσδιορισμό τιμής στο πλαίσιο εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης. Σύμφωνα με την κοινοποίηση αιτιάσεων, η Markit απέκλεισε ρητά τη διαπραγμάτευση μέσω CLOB από το πεδίο εφαρμογής της άδειάς της και, επομένως, απέκλεισε τη διαπραγμάτευση όλων με όλους (all-to-all).

(5)

Η κοινοποίηση αιτιάσεων προέβαλε την προκαταρκτική ανησυχία περί ανταγωνισμού ότι η συμπεριφορά αυτή εμπόδισε ενδεχομένως το Citadel και το Chicago Mercantile Exchange να δρομολογήσουν επιτυχώς πλατφόρμα διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο για τα πιστωτικά παράγωγα. Σύμφωνα με την κοινοποίηση αιτιάσεων, η Markit αποφάσισε να μην παραχωρήσει άδεια για τους δείκτες για σκοπούς χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης μετά από διαβουλεύσεις με τους διαπραγματευτές CDS στο πλαίσιο τριών συμβουλευτικών επιτροπών για τους δείκτες της Markit.

(6)

Σύμφωνα με την κοινοποίηση αιτιάσεων, η εικαζόμενη άρνηση της Markit αποτελούσε απόφαση ένωσης επιχειρήσεων που περιόριζαν τον δυνητικό ανταγωνισμό κατά την έννοια του άρθρου 101 της Συνθήκης και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ.

3.   Τα κυριότερα σημεία των προτεινόμενων δεσμεύσεων

(7)

Η Markit διαφωνεί με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της κοινοποίησης αιτιάσεων. Ωστόσο, ανέλαβε δεσμεύσεις ως προς τη συμπεριφορά και την οργάνωση σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 για να ανταποκριθεί στις προκαταρκτικές ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με τις συνθήκες ανταγωνισμού. Τα βασικά στοιχεία των εν λόγω δεσμεύσεων περιγράφονται κατωτέρω.

α)   Υποχρεώσεις συμπεριφοράς

(8)

Όσον αφορά την αδειοδότηση, η Markit, δεσμεύεται να ενεργεί και να χορηγεί άδειες υπό δίκαιους, εύλογους και χωρίς διακρίσεις (fair, reasonable and non-discriminatory FRAND) όρους ανταποκρινόμενη σε αιτήσεις χορήγησης αδειών για τη δημιουργία και/ή τη διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο χρηματοοικονομικών προϊόντων (μεταξύ άλλων, συμβάσεων ανταλλαγής, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης) με βάση δείκτη iTraxx ή CDX, ή νέου προϊόντος. Στον βαθμό που υφιστάμενη άδεια της Markit εξακολουθεί να αποκλείει τη χρήση δείκτη για τη διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο, η Markit δεσμεύεται να τροποποιήσει αυτή την άδεια ή να προσφέρει νέα υπό όρους FRAND. Η Markit μπορεί να απορρίψει αίτηση αδειοδότησης για τη χρήση των δεικτών υπό όρους FRAND:

α)

όταν το προτεινόμενο διαπραγματεύσιμο σε χρηματιστήριο προϊόν δημιουργεί σημαντικούς νομικούς ή κανονιστικούς κινδύνους ή υψηλούς κινδύνους για τη φήμη της Markit και/ή για τους δείκτες οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν κατάλληλα με δήλωση αποποίησης ευθύνης ή άλλες συμβατικές διατάξεις· ή

β)

όταν ο τόπος διαπραγμάτευσης δεν διαθέτει επαρκή πείρα και πόρους για να αναπτύξει και να δρομολογήσει το προτεινόμενο διαπραγματεύσιμο σε χρηματιστήριο προϊόν. Η δρομολόγηση νέου προϊόντος δεν αποτελεί, από μόνη της, επαρκή πείρα.

(9)

Σε περίπτωση που υφιστάμενη άδεια περιλαμβάνει περίοδο αποκλειστικότητας, οι δεσμεύσεις θα εφαρμοστούν μόνο μετά τη λήξη τυχόν υποχρεωτικής περιόδου αποκλειστικότητας, στον βαθμό που οι δεσμεύσεις και οι ρήτρες αποκλειστικότητας είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους. Νέες περίοδοι αποκλειστικότητας δεν μπορούν να χορηγηθούν. Η δέσμευση FRAND δεν εμποδίζει τη Markit να χορηγήσει προτιμησιακούς ή ευνοϊκούς όρους για αρχική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, εάν η δημιουργία και η ανάπτυξη νέου προϊόντος που βασίζεται σε δείκτη απαιτούν σημαντικές αρχικές επενδύσεις και αν συγκρίσιμες επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο.

(10)

Η Markit θα επιδιώκει να καταλήγει σε συμφωνία με τους αιτούντες, εντός τριών μηνών από κάθε αίτηση αδειοδότησης FRAND, αλλά η περίοδος διαπραγμάτευσης μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να παρατείνεται σε έξι μήνες. Μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 37 παράγραφος 1 του κανονισμού MIFIR (3), η περίοδος διαπραγμάτευσης δεν μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια που προβλέπεται δυνάμει του κανονισμού, επί του παρόντος τρεις μήνες. Εάν τα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν ως προς τους όρους πριν από το τέλος της περιόδου διαπραγμάτευσης, ο αιτών μπορεί να ζητήσει γραπτώς από τη Markit να παραπεμφθεί το θέμα σε διαιτησία τρίτων ανεξάρτητων για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ενδεδειγμένη διαδικασία και μέθοδο για τον καθορισμό των όρων FRAND.

(11)

Οι διαφορές που αφορούν τον καθορισμό των όρων FRAND, ή που προκύπτουν από την άρνηση χορήγησης άδειας για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 8 στοιχεία α) και β) ανωτέρω, υποβάλλονται στη διαιτησία τριμελούς ομάδας διαιτησίας, της οποίας η απόφαση είναι δεσμευτική. Η διαιτησία θα διέπεται από το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα υπόκειται στους κανόνες του διεθνούς διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου. Εάν οι διαιτητές δεν εκδώσουν απόφαση εντός εννέα μηνών, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.

β)   Δεσμεύσεις ως προς την οργάνωση

(12)

Η Markit δεσμεύεται να επεκτείνει τη συμμετοχή των δύο άλλων συμβουλευτικών επιτροπών για τους δείκτες CDS (IMC και CDX) (εφεξής «οι επιτροπές»), οι οποίες θα αποτελούνται από διαφόρους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες στην αγορά εκτός από τους διαπραγματευτές CDS. Οι επιτροπές θα έχουν τουλάχιστον 25 μέλη, μεταξύ των οποίων τέσσερις ειδικούς διαπραγματευτές, είτε στην αγορά των δεικτών είτε στην υποκείμενη αγορά, που δεν είναι μεγάλοι διανομείς, τουλάχιστον έξι μη διαπραγματευόμενες επιχειρήσεις αγοραστές ή άλλους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τουλάχιστον πέντε εμπορικές πλατφόρμες, χρηματιστήρια, γραφεία συμψηφισμού ή εξίσου ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς. Τα μέλη θα διορίζονται για δύο έτη (με δυνατότητα παράτασης) και θα εναλλάσσονται, και τουλάχιστον το 50 % των αρχικών μελών κάθε κατηγορίας θα αντικαθίσταται μετά το πρώτο έτος.

(13)

Επίσης, η Markit δεσμεύεται να τροποποιήσει την εντολή των επιτροπών ώστε οι συζητήσεις να περιορίζονται σε τεχνικά, επιχειρησιακά και διοικητικά θέματα. Η Markit θα απαγορεύσει τις συζητήσεις όσον αφορά τις αποφάσεις αδειοδότησης ή σχετικά με τους όρους, τις εμπορικές πτυχές ή τις προτάσεις για την παραγωγή εσόδων που σχετίζονται με τους δείκτες CDX και iTraxx, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα των προτεινόμενων νέων διαπραγματεύσιμων σε χρηματιστήριο χρηματοοικονομικών προϊόντων που βασίζονται στους εν λόγω δείκτες ή τα πλεονεκτήματα κάθε νέας πλατφόρμας ανταλλαγής ή άλλης παρεμφερούς για τη διαπραγμάτευση προϊόντων που βασίζονται στους εν λόγω δείκτες (εφεξής «αποκλειόμενα θέματα»). Ένας δικηγόρος της Markit θα παρίσταται και θα καταγράφει όλες τις συνεδριάσεις και τις τηλεδιασκέψεις και θα γράφει τα πρακτικά. Τα πρακτικά και οι ηχογραφήσεις, καθώς και τα έγγραφα που προσκομίζονται στις συζητήσεις θα φυλάσσονται από τη Markit επί πέντε έτη.

(14)

Θα οριστεί εντολοδόχος παρακολούθησης από την Markit, μετά από έγκριση της Επιτροπής. Ο εντολοδόχος θα υποβάλλει κάθε έτος έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τη συμμόρφωση της Markit με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις. Ειδικότερα, ένας εντολοδόχος παρακολούθησης θα εξετάζει κατά πόσον οι διαπραγματευτές επηρεάζουν με αθέμιτο τρόπο τις αποφάσεις για τη χορήγηση αδειών της Markit στο πλαίσιο των επιτροπών και αν συζητούνται αποκλειόμενα θέματα.

(15)

Όσον αφορά τη μελλοντική διαθεσιμότητα της τελικής τιμής υπό όρους FRAND σε κάθε αιτούσα νομική οντότητα, η Markit θα διαγράψει από τον δικτυακό τόπο www.creditfixings.com τις ρήτρες που αποκλείουν τη χρήση της τελικής τιμής για διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο και δεν θα απαιτεί άδεια για την τελική τιμή ούτε θα εισπράττει δικαιώματα όταν έχει χορηγηθεί άδεια από την ISDA.

(16)

Η Markit δεσμεύεται να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις αυτές με ισχύ από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 επί όσο χρόνο η Markit κατέχει και ελέγχει τους δείκτες, ή για περίοδο 10 ετών, ανάλογα με το ποια χρονική περίοδος είναι συντομότερη.

(17)

Οι δεσμεύσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων

(18)

Με την επιφύλαξη έρευνας της κατάστασης της αγοράς, η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει απόφαση δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, στην οποία θα κηρύσσονται υποχρεωτικές οι δεσμεύσεις που συνοψίζονται ανωτέρω και δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

(19)

Σύμφωνα το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων. Οι παρατηρήσεις αυτές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη καλούνται επίσης να υποβάλουν μη εμπιστευτική εκδοχή των παρατηρήσεών τους στην οποία οι πληροφορίες για τις οποίες ισχυρίζονται ότι συνιστούν εμπορικά απόρρητα, και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες, θα πρέπει να έχουν διαγραφεί και αντικατασταθεί, όπως απαιτείται, από μη εμπιστευτική περίληψη και από τη μνεία «εμπορικό απόρρητο» ή «εμπιστευτικό». Τρίτα μέρη μπορούν επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να υποβάλουν παρατηρήσεις σε ανώνυμη βάση και στην περίπτωση αυτή μπορούν να παράσχουν μη εμπιστευτική εκδοχή, η οποία απαλείφει τα στοιχεία αναγνώρισης της επιχείρησης.

(20)

Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια θα πρέπει, κατά προτίμηση, να είναι αιτιολογημένα και να αναφέρουν τα συναφή πραγματικά περιστατικά. Εάν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά οποιοδήποτε σημείο των προτεινόμενων δεσμεύσεων, παρακαλείσθε να προτείνετε πιθανή λύση.

(21)

Οι παρατηρήσεις αυτές μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με τον αριθμό αναφοράς AT.39745 CDS Information Market με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

ΒΕΛΓΙΟ


(1)  ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1. Από την 1η Δεκεμβρίου 2009, τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ έγιναν άρθρα 101 και 102, αντιστοίχως, της ΣΛΕΕ. Οι δύο δέσμες διατάξεων είναι κατ’ ουσίαν ταυτόσημες. Για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης, οι παραπομπές στα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ θα πρέπει, κατά περίπτωση, να νοούνται ως παραπομπές στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ.

(2)  ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 18.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84)


29.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 153/13


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.8002 — Apollo Management / Açoreana Seguros)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 153/08)

1.

Στις 21 Απριλίου 2016 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονται εταιρείες συνδεδεμένες με την Apollo Management LP («Apollo», ΗΠΑ), μέσω του φορέα ειδικού σκοπού Calm Eagle Holdings SARL («Calm Eagle», Λουξεμβούργο) αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, αποκλειστικό έλεγχο της Açoreana Seguros, SA («Açoreana», Πορτογαλία), με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   για την Apollo: επενδυτικά κεφάλαια που συμμετέχουν σε διάφορες επιχειρηματικούς κλάδους ανά τον κόσμο, όπως ασφάλιση ζωής και ζημιών, χημικά προϊόντα, κρουαζιέρες, εφοδιαστική, χαρτί και μεταλλουργία·

—   για την Açoreana: προϊόντα και υπηρεσίες ασφάλισης ζωής και ζημιών στην Πορτογαλία.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην εν λόγω ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης με την αναφορά M.8002 — Apollo Management / Açoreana Seguros. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά, στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


29.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 153/14


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.7949 — Norwegian / Shiphold / OSM Aviation)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 153/09)

1.

Στις 21 Απριλίου 2016 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 και μετά από παραπομπή δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι εταιρείες Norwegian Air Resources Holding Ltd («NARH», Ιρλανδία), που ελέγχεται από την Norwegian Air Shuttle ASA («Norwegian», Νορβηγία), και OSM Aviation Group Ltd («OSM Aviation Holding», Κύπρος), που ελέγχεται από την Shiphold Ltd («Shiphold», Κύπρος), αποκτούν κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων κοινό έλεγχο του συνόλου της εταιρείας OSM Aviation Ltd («OSM Aviation», Κύπρος) με την αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   για τη NARH: πάροχος πόρων ο οποίος παρέχει υπηρεσίες πληρώματος και διαχείρισης των πληρωμάτων στη Norwegian και δραστηριοποιείται στην αγορά υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς επιβατών·

—   για την OSM Aviation Holding: εταιρεία χαρτοφυλακίου που ελέγχεται από την Shiphold, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά των θαλάσσιων μεταφορών και της ιδιοκτησίας πλοίων·

—   για την OSM Aviation: εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διαχείριση πληρωμάτων, με την παροχή πλήρους φάσματος υπηρεσιών, μεταξύ άλλων της απασχόλησης και της διαχείρισης των πληρωμάτων θαλάμου διακυβέρνησης και θαλάμου επιβατών σε διάφορες αεροπορικές εταιρείες.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης με την αναφορά M.7949 — Norwegian / Shiphold / OSM Aviation. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά, στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

ΒΕΛΓΙΟ


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).


29.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 153/15


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.8001 — Pillarstone/Sirti)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 153/10)

1.

Στις 22 Απριλίου 2016 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση Pillarstone Italy SpA («Pillarstone», Ιταλία), εταιρεία επενδύσεων που ελέγχεται έμμεσα από την KKR & Co LP («KKR», ΗΠΑ), αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, έλεγχο του συνόλου της εταιρείας Sirti SpA («Sirti», Ιταλία), με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   για την Pillarstone: η Pillarstone είναι εταιρεία που ελέγχεται έμμεσα από την KKR. Η Pillarstone συστάθηκε ως επενδυτικό όχημα για να προμηθεύει στις επιχειρήσεις νέα κεφάλαια·

—   για την KKR: η KKR είναι παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων που διαχειρίζεται επενδύσεις σε πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως τα ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια, η ενέργεια, οι υποδομές, τα ακίνητα, οι επενδυτικές στρατηγικές και τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου·

—   για τη Sirti: η Sirti είναι εταιρεία με έδρα στην Ιταλία που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού. Η Sirti επικεντρώνεται στον σχεδιασμό, την τεχνολογία, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη διαχείριση των δικτύων και συστημάτων στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτρικής ενέργειας, των σιδηροδρόμων, των μεταφορών και των τηλεοπτικών σταθμών. Επίσης, η Sirti δραστηριοποιείται στον κλάδο των υπηρεσιών ΤΠ και παρέχει υπηρεσίες ΤΠ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Η Sirti δραστηριοποιείται σε μεγάλο βαθμό στην Ιταλία, αλλά έχει επίσης ορισμένες δραστηριότητες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Σουηδία.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην εν λόγω ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά M.8001 — Pillarstone/Sirti. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στη διεύθυνση COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

ΒΕΛΓΙΟ


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

29.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 153/16


Δημοσίευση αίτησης έγκρισης τροποποίησης ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(2016/C 153/11)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παρούσα τροποποίηση ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014 της Επιτροπής (1).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Αίτηση έγκρισης τροποποίησης ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  (2)

«PROSCIUTTO DI NORCIA»

Αριθ. ΕΕ: IT-PGI-0217-01363 — 8.9.2015

ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ ( X ) ΕΠΙΠ ( )

1.   Αιτούσα ομάδα και έννομο συμφέρον

Consorzio di Tutela dell'IGP Prosciutto di Norcia

Via Solferino n. 26

06046 Norcia

ΙΤΑΛΙΑ

e-mail: info@prosciuttodinorcia.com

Ο συνεταιρισμός «Consorzio di Tutela dell'IGP Prosciutto di Norcia» (συνεταιρισμός προάσπισης του προϊόντος «Prosciutto di Norcia IGP») έχει έννομο συμφέρον να υποβάλει αίτηση τροποποίησης κατά την έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 1 του Διατάγματος του Υπουργείου Πολιτικών Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών αριθ. 12511 της 14 Οκτωβρίου 2013.

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Ιταλία

3.   Κεφάλαιο των προδιαγραφών προϊόντος που αφορά η τροποποίηση

Περιγραφή του προϊόντος

Απόδειξη καταγωγής

Μέθοδος παραγωγής

Δεσμός

Επισήμανση

Άλλο [Επικαιροποίηση της νομοθεσίας, οργανισμός ελέγχου, συσκευασία]

4.   Τύπος τροποποίησης(-εων)

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ η οποία μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, και η οποία δεν απαιτεί τροποποίηση του δημοσιευμένου ενιαίου εγγράφου.

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ η οποία μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, και η οποία απαιτεί τροποποίηση του δημοσιευμένου ενιαίου εγγράφου.

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ για την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ενιαίο έγγραφο (ή ισοδύναμο έγγραφο), η οποία μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΕΠΙΠ η οποία μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

5.   Τροποποίηση(-εις)

Μέθοδος παραγωγής

Το σημείο 3 «Πρώτες ύλες» των προδιαγραφών παραγωγής τροποποιείται ως εξής:

Η φράση «γ) απογόνους αρσενικών χοίρων άλλων φυλών ή υβριδικών αρσενικών χοίρων, εφόσον προέρχονται από συστήματα επιλογής ή διασταύρωσης τα οποία εφαρμόζονται με σκοπούς συμβατούς με αυτούς του Γενεαλογικού Βιβλίου για την …»

αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«γ)

απογόνους αρσενικών χοίρων άλλων φυλών ή υβριδικών αρσενικών χοίρων που προορίζονται για την παραγωγή του βαρέος χοίρου».

Στόχος της τροποποίησης αυτής είναι να καταστούν σαφέστερα τα προβλεπόμενα με τη φράση «Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός σχετικά με την προέλευση των χοίρων» η οποία αναφέρεται στις προδιαγραφές παραγωγής που αναφέρονται αμέσως μετά το σημείο γ) της επόμενης παραγράφου.

Η προτεινόμενη τροποποίηση επιπλέον είναι σύμφωνη με την αρχή της οικονομίας της ανοιχτής αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού, με πλήρη σεβασμό και εφαρμογή των άρθρων 101 και 119 και επόμενα της συνθήκης ΕΕ. Η τροποποίηση αυτή πρέπει να θεωρηθεί «ήσσονος σημασίας» καθώς δεν αυξάνει τους περιορισμούς όσον αφορά την εμπορία των πρώτων υλών προϊόντος και ανταποκρίνεται στις γενικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012.

Η φράση «Η διατροφή, σε συνδυασμό με τις τεχνικές εκτροφής, συμβάλλει στο να ληφθεί ένας βαρύς χοίρος, με καθημερινή μικρή αύξηση του βάρους.»

αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Η διατροφή, σε συνδυασμό με τις τεχνικές εκτροφής, συμβάλλει στο να ληφθεί ένας βαρύς χοίρος.».

Η φράση «Κατά την έννοια των παρουσών προδιαγραφών, οι τεχνικές εκτροφής, οι επιτρεπόμενες ζωοτροφές και οι ποσότητες και τρόποι χρήσης τους έχουν ως στόχο να ληφθεί τελικά ένας παραδοσιακός βαρύς χοίρος. Ο στόχος αυτός πρέπει να επιτυγχάνεται μέσα από μια μακρόχρονη διαδικασία, με καθημερινή μικρή αύξηση του βάρους και με διατροφή σύμφωνη με τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές.»

αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Κατά την έννοια των παρουσών προδιαγραφών, οι τεχνικές εκτροφής, οι επιτρεπόμενες ζωοτροφές και οι ποσότητες και τρόποι χρήσης τους έχουν ως στόχο να ληφθεί τελικά ένας παραδοσιακός βαρύς χοίρος. Ο στόχος αυτός πρέπει να επιτυγχάνεται μέσα από μια μακρόχρονη διαδικασία με διατροφή σύμφωνη με τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές.».

Η τροποποίηση αιτιολογείται από το γεγονός ότι το επίθετο «μικρή» δεν μπορεί να καθοριστεί με αντικειμενικό τρόπο και μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετες ερμηνείες. Για την παραγωγή του βαρέος χοίρου ακολουθούνται τεχνικές διατροφής και πάχυνσης που πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις όσον αφορά τις κατηγορίες βάρους των χοίρων κατά τη φάση εκτροφής οι οποίες περιγράφονται στο σημείο 3 των προδιαγραφών παραγωγής, με ιδιαίτερη αναφορά στα στοιχεία που παρουσιάζονται στους πίνακες 1, 2 και 3 και αφορούν τις «επιτρεπόμενες ζωοτροφές», την ολική «περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία» η οποία προσφέρεται από τα σιτηρά, επιπλέον των άλλων προδιαγραφών που αφορούν τη συνδυασμένη χρήση ορού γάλακτος και βουτυρογάλακτος, τη συνδυασμένη χρήση αφυδατωμένης πατάτας και μανιόκας, την περιεκτικότητα σε άζωτο συνδεδεμένο με βινάσση· συνάγεται επομένως ότι, με την τήρηση των προδιαγραφών παραγωγής και των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, με διάφορους συνδυασμούς ζωοτροφών μπορούν να ληφθούν διαφορετικές τιμές ημερήσιας αύξησης του βάρους η ποικιλομορφία των οποίων δεν επιτρέπει τον ευχερή ορισμό της έννοιας «μικρή ημερήσια αύξηση βάρους».

Η φράση «Οι χοίροι οδηγούνται στο σφαγείο μετά το τέλος του ένατου μήνα και πριν το τέλος του δέκατου πέμπτου μήνα από τη γέννηση.»

αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Οι χοίροι οδηγούνται στο σφαγείο μετά την πάροδο 215 ημερών και πριν από την πάροδο 450 ημερών από τη γέννηση.».

Η τροποποίηση αυτή καθίσταται αναγκαία επειδή τα σκευάσματα διατροφής των χοίρων και οι τεχνικές εκτροφής/καθορισμού της ημερήσιας χορηγούμενης ποσότητας, μολονότι ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του βαρέος χοίρου που προβλέπονται από τις προδιαγραφές παραγωγής του προϊόντος «Prosciutto di Norcia» ΠΓΕ, έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση, σε γενετικά ίδιους χοίρους, της μέσης ημερήσιας αύξησης βάρους των χοίρων που εκτρέφονται προς πάχυνση, χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα των κρεάτων κατά τη σφαγή/μεταποίηση. Ως εκ τούτου, οι χοίροι αποκτούν βάρος μεγαλύτερο των ελάχιστων ορίων που προβλέπουν οι προδιαγραφές παραγωγής αρκετά πριν φθάσουν στην ηλικία των 9 μηνών (ήδη σε ηλικία 7-7,5 μηνών) και υπερβαίνουν επίσης τα μέγιστα όρια βάρους που προβλέπονται στις προδιαγραφές αρκετά πριν από την ηλικία των 15 μηνών. Επομένως, περιορίζεται ο χρόνος για την αποστολή των χοίρων στο σφαγείο, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι εισερχόμενες ποσότητες πρώτης ύλης, να καθίσταται η χοιροτροφική αγορά ασταθέστερη και να εκτίθενται οι εκτροφείς σε κίνδυνο κυρώσεων καθώς οι χοίροι δεν πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά το βάρος και την ηλικία. Για τον λόγο αυτό, η πρόταση να μειωθεί σε 215 ημέρες από τη γέννηση η ελάχιστη ηλικία των χοίρων που στέλνονται στη σφαγή θα άφηνε μεγαλύτερο περιθώριο στους εκτροφείς και τους σφαγείς, ακόμη και στις περιπτώσεις που η μέση ημερήσια αύξηση βάρους είναι υψηλότερη, χωρίς ωστόσο να θίγονται όσοι από τους εκτροφείς καταβάλλουν προσπάθειες για να ευθυγραμμιστούν με την πρόοδο των τεχνικών εκτροφής από άποψη σιτηρεσίου του χοίρου πάχυνσης χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα των κρεάτων για την οποία γίνεται λόγος ανωτέρω.

Η φράση «Τα σφάγια πρέπει να ταξινομούνται ως βαριά στις μορφές που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84, από την απόφαση της Επιτροπής 2001/468/ΕΚ της 8ης Ιουνίου 2001 και από το υπουργικό διάταγμα της 11ης Ιουλίου 2002 και να χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις κεντρικές κατηγορίες του επίσημου συστήματος αξιολόγησης της περιεκτικότητας σε κρέας.»

αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Τα σφάγια πρέπει να ταξινομούνται ως βαρέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να εμπίπτουν, κατά μέσο όρο, στις κλάσεις “E”, “U”, “R” και “O” του επίσημου συστήματος αξιολόγησης της περιεκτικότητας σε κρέας.».

Η εν λόγω τροποποίηση αιτιολογείται τόσο από την εξέλιξη του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου όσο και από λόγους τεχνικού χαρακτήρα σχετιζόμενους με τους τρόπους παραγωγής. Από την άποψη της νομοθεσίας, η τροποποίηση συνίσταται στην προσαρμογή των προδιαγραφών παραγωγής στην ισχύουσα νομοθεσία δεδομένου ότι τόσο ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84 όσο και η απόφαση της Επιτροπής 2001/468/ΕΚ έχουν καταργηθεί. Από τεχνική άποψη, το άνοιγμα της κλάσης περιεκτικότητας σε κρέας «E» για τα σφάγια βαρέων χοίρων όσον αφορά τους μηρούς που μπορούν να γίνονται αποδεκτοί για την παραγωγή του προϊόντος «Prosciutto di Norcia», παρόλο σημαίνει ότι τώρα συμπεριλαμβάνονται σ' αυτήν σφάγια με περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας - μετρούμενη στο ύψος της οσφύος ως ποσοστό του βάρους του σφαγίου- υψηλότερη σε σχέση με την κλάση «U» που προβλέπεται σήμερα, συνεπάγεται ότι περιλαμβάνονται και οι μηροί που διαπιστώνεται ότι είναι κατάλληλοι για μεταποίηση σε «Prosciutto di Norcia», καθώς στην πραγματικότητα διαθέτουν το στρώμα λίπους επικάλυψης που χαρακτηρίζει την κλάση «U».

Η φράση «Για τη διαδικασία αλάτισης χρησιμοποιείται θαλασσινό χλωριούχο νάτριο κόκκου μετρίου μεγέθους και πιπέρι σε μέτριες ποσότητες.»

απαλείφεται.

Η απαλοιφή αυτή έχει στόχο να βελτιωθεί η ευκρίνεια των προδιαγραφών παραγωγής καθώς η αναφορά στη διαδικασία αλάτισης με θαλασσινό χλωριούχο νάτριο το οποίο συμπίπτει με το «θαλασσινό αλάτι» καθώς και η περιγραφή των σχετικών φάσεων παραπέμπουν στο σημείο «Μέθοδος παραγωγής» που περιγράφεται στο επόμενο σημείο 4 των προδιαγραφών παραγωγής του προϊόντος «Prosciutto di Norcia», ενώ η αναφορά στη χρήση του πιπεριού περιλαμβάνεται τόσο στο σημείο 4 όσο και στην περιγραφή των φάσεων που προβλέπονται στο σημείο 5 «Ωρίμαση».

Το σημείο 4 «Μέθοδος παραγωγής» των προδιαγραφών παραγωγής τροποποιείται ως εξής:

Η φράση: «Η επεξεργασία των μηρών συνεχίζεται κατόπιν με την αλάτιση η οποία εκτελείται σε δύο φάσεις χρησιμοποιώντας θαλασσινό αλάτι κόκκου μετρίου μεγέθους.»

αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Η επεξεργασία των μηρών συνεχίζεται κατόπιν με την αλάτιση η οποία εκτελείται σε δύο φάσεις χρησιμοποιώντας θαλασσινό αλάτι.».

Η τροποποίηση αυτή, η οποία συμπίπτει με την απαλοιφή της αναφοράς στο μέγεθος των κόκκων που γενικά χαρακτηρίζονταν ως «μέτριου μεγέθους», οφείλεται στο διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας των σύγχρονων εγκαταστάσεων αλάτισης, που καθορίζουν το μέγεθος των κόκκων του αλατιού με αυτόματο τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων χαρακτηριστικών της πρώτης ύλης, επιπλέον των συνθηκών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας.

Μετά τη φράση «Η αρχική επεξεργασία των μηρών περιλαμβάνει την άσκηση πίεσης στα αιμοφόρα αγγεία και εν συνεχεία τρίψιμο με υγρό αλάτι και ξηρό αλάτι.»

παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά τη φάση της αλάτισης, προστίθεται πιπέρι, σε μέτρια ποσότητα, στις περιπτώσεις στις οποίες που δεν περιέχεται ήδη στο λίπος επάλειψης που χρησιμοποιείται κατά τη φάση της επίχρισης (“stuccatura”) που περιγράφεται ακολούθως, στο σημείο 5.».

Η εν λόγω προσθήκη περιλαμβάνει την προηγούμενη τροποποίηση του σημείου 3 και είναι συνεπής με την περιγραφή των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που περιλαμβάνεται στο σημείο 6 σύμφωνα με την οποία το άρωμα του προστατευόμενου προϊόντος ποιότητας που προορίζεται για την κατανάλωση είναι «τυπικό» και «ελαφρώς καρυκευμένο». Το προϊόν αποκτά το δεύτερο αυτό χαρακτηριστικό χάρη και στο λίπος επικάλυψης το οποίο μπορεί να περιέχει πιπέρι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 5 «Ωρίμαση».

Άλλο

Το σημείο 7 «Έλεγχοι» των προδιαγραφών παραγωγής τροποποιείται ως εξής:

Η φράση: «Ο έλεγχος της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις παρούσες προδιαγραφές παραγωγής εκτελείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, από τον οργανισμό ελέγχου “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r. l.” με έδρα στο Todi (PG), Fraz. Pantalla, τηλ. +39 07589571, φαξ +39 0758957257, email: certificazione@parco3a.org.»

αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Η επαλήθευση της τήρησης των προδιαγραφών εκτελείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Ο οργανισμός ελέγχου που είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών παραγωγής είναι ο “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r. l.” με έδρα στο Todi (PG), Fraz. Pantalla, τηλ. +39 0758957201, φαξ +39 0758957257, email: certificazione@parco3a.org.».

Η εν λόγω τροποποίηση περιλαμβάνει αποκλειστικά την επικαιροποίηση της νομοθεσίας και την προσαρμογή του αριθμού τηλεφώνου του οργανισμού ελέγχου.

Το σημείο 8 «Επισήμανση και παρουσίαση» των προδιαγραφών παραγωγής τροποποιείται ως εξής:

Μετά τη φράση:

«Η σήμανση αποτελείται από λογότυπο που φέρει την ένδειξη “Prosciutto di Norcia” και τοποθετείται με πυροσφραγίδα.»

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Το “Prosciutto di Norcia” μπορεί επίσης να διατεθεί στην κατανάλωση χωρίς κόκαλο, τεμαχισμένο σε μερίδες ποικίλου σχήματος και βάρους ή σε φέτες. Κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο όλοι αυτοί οι τύποι προϊόντος πρέπει να είναι συσκευασμένοι σε περιέκτες ή περιτυλίγματα κατάλληλα για χρήση σε τρόφιμα, σφραγισμένα με τον ενδεδειγμένο τρόπο και τα οποία να φέρουν την ενδεδειγμένη επισήμανση. Κατά την παρασκευή του ακέραιου ζαμπόν χωρίς κόκκαλο ή του ζαμπόν σε φέτες, η πυροσφραγίδα που τοποθετείται πρέπει να παραμένει πάντοτε ορατή.».

Κρίθηκε σκόπιμο να εισαχθεί στις προδιαγραφές παραγωγής η ανωτέρω παράγραφος προκειμένου να είναι ευκρινέστεροι οι τύποι προϊόντος που διατίθενται προς πώληση και να ανταποκρίνονται στις διάφορες απαιτήσεις της αγοράς από άποψη συσκευασίας του προϊόντος.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«PROSCIUTTO DI NORCIA»

Αριθ. ΕΕ: IT-PGI-0217-01363 — 8.9.2015

ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ ( X )

1.   Ονομασία

«Prosciutto di Norcia»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Ιταλία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.2. Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.)

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1

Το «Prosciutto di Norcia» ΠΓΕ είναι ωμό ζαμπόν ωριμασμένο, το οποίο κατά το χρόνο διάθεσης στο εμπόριο έχει το χαρακτηριστικό «απιοειδές» σχήμα, βάρος τουλάχιστον 8,5 kg, συμπαγή όψη κατά την κοπή και χρώμα από ρόδινο έως ερυθρό. Χαρακτηρίζεται από το τυπικό ελαφρά πικάντικο άρωμα, ενώ η γεύση του είναι ευχάριστη αλλά όχι αλμυρή.

3.3.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

Το προϊόν «Prosciutto di Norcia» προέρχεται από μηρούς χοίρων των παραδοσιακών φυλών Large White Italiana και Landrace Italiana, βελτιωμένων σύμφωνα με το ιταλικό Γενεαλογικό Βιβλίο, ή απογόνων αρσενικών χοίρων των ίδιων φυλών, καθώς και από απογόνους αρσενικών χοίρων της φυλής Duroc Italiana, βελτιωμένης σύμφωνα με το ιταλικό Γενεαλογικό Βιβλίο. Είναι επίσης αποδεκτοί απόγονοι αρσενικών χοίρων άλλων φυλών ή υβριδικών αρσενικών χοίρων που προορίζονται για την παραγωγή του βαρέος χοίρου. Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός για την προέλευση των χοίρων.

Αποκλείονται ωστόσο οι φορείς αντιθετικών χαρακτήρων, ιδίως της ευαισθησίας στο στρες (PSS). Σε κάθε περίπτωση, αποκλείονται οι γενετικοί τύποι και τα ζώα που δεν συμβιβάζονται με τους σκοπούς των προδιαγραφών παραγωγής και τα καθαρόαιμα ζώα των φυλών Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc και Spotted Poland.

Οι χρησιμοποιούμενες ζωοτροφές πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα που ισχύουν για το προϊόν αυτό. Η διατροφή, σε συνδυασμό με τις τεχνικές εκτροφής, συμβάλλει στην παραγωγή βαρέων χοίρων, βάρους 160 χιλιογράμμων, ± 10 %.

Για τη διατροφή των χοίρων ζώντος βάρους 30 έως 80 χιλιογράμμων χρησιμοποιούνται οι ζωοτροφές που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 των προδιαγραφών, χορηγούμενες με τρόπο ώστε η ξηρά ύλη σιτηρών να ανέρχεται σε τουλάχιστον 45 % της συνολικής. Για τη διατροφή χοίρων ζώντος βάρους μεγαλύτερου των 80 χιλιογράμμων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι ζωοτροφές που αναφέρονται στον πίνακα 2, χορηγούμενες με τρόπο ώστε η ξηρά ύλη σιτηρών να είναι τουλάχιστον 55 % της συνολικής.

Η συνδυασμένη χρήση ορού γάλακτος και βουτυρογάλακτος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λίτρα ανά κεφαλή ανά ημέρα.

Η περιεκτικότητα σε άζωτο συνδεδεμένο με βινάσση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 %.

Η συνδυασμένη χρήση αφυδατωμένης πατάτας και μανιόκας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15 % της ξηράς ύλης του σιτηρεσίου. Όλες οι ανωτέρω παράμετροι ισχύουν με ποσοστό ανοχής το πολύ 10 %.

Τα χαρακτηριστικά σύνθεσης του χορηγούμενου σιτηρεσίου πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των ζώων στις διάφορες φάσεις του κύκλου εκτροφής σε σχέση με τους στόχους των προδιαγραφών.

Είναι αποδεκτή η προσθήκη μεταλλικών αλάτων και βιταμινών στο σιτηρέσιο εντός των ορίων που προβλέπονται από την ισχύουσα γενική νομοθεσία.

3.4.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Οι φάσεις παραγωγής και ωρίμασης του «Prosciutto di Norcia» πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετούμενης στο σημείο 4 περιοχής παραγωγής.

3.5.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η ονομασία

Το «Prosciutto di Norcia» μπορεί επίσης να διατεθεί στην κατανάλωση χωρίς κόκκαλο, τεμαχισμένο σε μερίδες ποικίλου σχήματος και βάρους ή σε φέτες. Κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο όλοι αυτοί οι τύποι προϊόντος πρέπει να είναι συσκευασμένοι σε περιέκτες ή περιτυλίγματα κατάλληλα για χρήση σε τρόφιμα, σφραγισμένα με τον ενδεδειγμένο τρόπο και τα οποία να φέρουν την ενδεδειγμένη επισήμανση. Κατά την παρασκευή του ακέραιου ζαμπόν χωρίς κόκκαλο ή του ζαμπόν σε φέτες, η πυροσφραγίδα που τοποθετείται πρέπει να παραμένει πάντοτε ορατή.

3.6.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

Το προϊόν «Prosciutto di Norcia» διατίθεται στο εμπόριο φέροντας την κατάλληλη σήμανση ταυτοποίησης του προϊόντος. Η σήμανση αποτελείται από λογότυπο που φέρει την ένδειξη «Prosciutto di Norcia» και τοποθετείται εν θερμώ. Η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Prosciutto di Norcia» πρέπει να αναγράφεται με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες, οι οποίοι να διακρίνονται σαφώς από κάθε άλλη ένδειξη της ετικέτας, ακολουθούμενη από την ένδειξη «Indicazione geografica protetta» (προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη) ή/και το αρκτικόλεξο «IGP» (ΠΓΕ), μεταφρασμένα στη γλώσσα της χώρας στην αγορά της οποίας διατίθεται το προϊόν. Οι ενδείξεις αυτές συνδυάζονται με τον λογότυπο της ονομασίας. Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε άλλου χαρακτηρισμού ο οποίος δεν προβλέπεται ρητά.

Επιτρέπεται ωστόσο να εμφαίνονται το όνομα και η έδρα ή το σήμα ιδιωτικής επιχείρησης, εφόσον δεν έχουν εγκωμιαστικό χαρακτήρα και δεν παραπλανούν τον αγοραστή, καθώς και το όνομα του χοιροτροφείου από το οποίο προήλθε το προϊόν.

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Η γεωγραφική περιοχή παραγωγής του «Prosciutto di Norcia» περιλαμβάνει τα εδάφη υψομέτρου άνω των 500 μέτρων των κοινοτήτων Norcia, Preci, Cascia, Monteleone Spoleto και Poggiodomo.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

Η γεωγραφική περιοχή του σημείου 4 χαρακτηρίζεται από υψηλές ορεινές κλιτύες, οι οποίες εμποδίζουν την εισροή υγρού αέρα από τη θάλασσα, και από την επικράτηση ασβεστούχων σχηματισμών, οι οποίοι επιτρέπουν τη διασπορά των υδάτων της βροχής. Τα χαρακτηριστικά αυτά, σε συνδυασμό με τις γνώσεις και την εξειδίκευση των κατοίκων, που αποκτήθηκαν με την πάροδο του χρόνου στο πεδίο της ποιμενικής κτηνοτροφίας και της επεξεργασίας των τεμαχίων χοίρου, επέτρεψαν τη διαμόρφωση σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή ενός βέλτιστου φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος για την παραγωγή ζαμπόν εκλεκτής ποιότητας.

Το προϊόν «Prosciutto di Norcia» εμφανίζεται συμπαγές κατά την κοπή, με χαρακτηριστικό χρώμα από ρόδινο έως ερυθρό και τυπικό, ελαφρώς πικάντικο, άρωμα, ενώ η γεύση του είναι ευχάριστη αλλά όχι αλμυρή.

Οι απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν «Prosciutto di Norcia» συνδέονται στενά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, επιπλέον του ανθρώπινου παράγοντα, οι οποίες χαρακτηρίζουν τον τρόπο επεξεργασίας του. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής θεωρείται ιδιαιτέρως κατάλληλο για τη διαδικασία ωρίμασης και τελειοποίησης, λόγω των χαρακτηριστικών του κλίματος και της φύσης των εδαφών που περιγράφονται ανωτέρω. Επιπλέον, η τέχνη της διατήρησης του χοιρινού κρέατος στην περιοχή Nursino ήταν ήδη διάσημη την εποχή των Ρωμαίων. Πράγματι, λόγω της ένδειας της ορεινής γεωργίας και της αναγκαστικής έλλειψης δραστηριότητας κατά τη χειμερινή περίοδο, οι κάτοικοι της περιοχής ειδικεύτηκαν σε δραστηριότητες συνδεόμενες με την ποιμενική κτηνοτροφία. Αυτή διατηρήθηκε κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας και Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια του παπικού κράτους που αξιοποίησε το αγροτικό τμήμα της περιοχής του Lazio. Οι χωρικοί ήταν πλέον γνώστες σε θέματα ανατομίας, σφαγής, επεξεργασίας και διατήρησης των τεμαχίων του χοίρου με τις παραδοσιακές μεθόδους που διατηρούνται έως σήμερα, όλα δε τα στάδια, από την αλάτιση και την ωρίμαση έως την πώληση, εκτελούνταν στις γειτονικές περιοχές.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

(Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού)

Το ενοποιημένο κείμενο των προδιαγραφών διατίθεται στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ή εναλλακτικά:

απευθείας στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Πολιτικών Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών (www.politicheagricole.it), επιλογή «Prodotti DOP IGP» (στο επάνω και δεξιά τμήμα της οθόνης), κατόπιν «Prodotti DOP IGP STG» (στα πλάγια, στο αριστερό τμήμα της οθόνης) και τέλος «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».


(1)  ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 17.

(2)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.