ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 130

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

59ο έτος
13 Απριλίου 2016


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

III   Προπαρασκευαστικές πράξεις

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

2016/C 130/01

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 3ης Μαρτίου 2016, σχετικά με πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων (CON/2016/10)

1


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2016/C 130/02

Απόφαση του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2016, για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας από την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Σουηδία

3

2016/C 130/03

Κοινοποίηση υπόψη των υποκειμένων των δεδομένων στους οποίους έχουν υποβληθεί τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 359/2011 του Συμβουλίου για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στο Ιράν

5

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 130/04

Ισοτιμίες του ευρώ

6

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2016/C 130/05

Κατάλογος εθνικών αρχών που έχουν ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων

7


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 130/06

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7858 — INEOS / parts of Celanese) ( 1 )

9

2016/C 130/07

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7941 — Saint-Gobain Glass France / Corning / JV) ( 1 )

10

2016/C 130/08

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7959 — APG/DV4/QDREIC/JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

11

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 130/09

Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

12


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


III Προπαρασκευαστικές πράξεις

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

13.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 130/1


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 3ης Μαρτίου 2016

σχετικά με πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων

(CON/2016/10)

(2016/C 130/01)

Εισαγωγή και νομική βάση

Στις 12 Ιανουαρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων (1) (εφεξής ο «προτεινόμενος κανονισμός»). Στις 8 Φεβρουαρίου 2016 η ΕΚΤ έλαβε αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διαβούλευση με αντικείμενο την ίδια πρόταση κανονισμού.

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι ο προτεινόμενος κανονισμός περιέχει διατάξεις που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ, ιδίως σε σχέση με το καθήκον του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών να συμβάλλει στην ομαλή άσκηση των πολιτικών που αφορούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 5 της Συνθήκης.

Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1.   Γενικές παρατηρήσεις

1.1

Σκοπός του προτεινόμενου κανονισμού είναι να διασφαλίσει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018 οι διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων (οι οποίοι αποτελούν επιχειρήσεις επενδύσεων, η βασική επιχειρηματική δραστηριότητα των οποίων αφορά αποκλειστικά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή τα χρηματοοικονομικά μέσα που ορίζονται στο παράρτημα I τμήμα Γ σημεία 5, 6, 7, 9 και 10 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και για τις οποίες δεν ίσχυε η οδηγία 93/22/EΟΚ του Συμβουλίου (3) στις 31 Δεκεμβρίου 2006) θα υπόκεινται στο σύνολο των απαιτήσεων του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τα ίδια κεφάλαια μόνο βάσει συνειδητής και εμπεριστατωμένης απόφασης ότι η μεταχείριση αυτή είναι όντως η πλέον ενδεδειγμένη για τους ίδιους.

1.2

Ενώ οι απαιτήσεις για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τα ίδια κεφάλαια βάσει του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 δεν φαίνεται να είναι ειδικά προσαρμοσμένες στο προφίλ των διαπραγματευτών βασικών εμπορευμάτων, τυχόν απόφαση για παράταση της εφαρμογής των απαλλαγών από τις εν λόγω προληπτικές απαιτήσεις θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους συστημικούς κινδύνους τους οποίους θα μπορούσαν να εγείρουν οι ως άνω διαπραγματευτές. Οι πηγές προέλευσης των δυνητικών αυτών κινδύνων ποικίλλουν και αφορούν, ιδίως:

το συνολικό ποσό μόχλευσης,

τη σταθερότητα της διάρθρωσης του κεφαλαίου κατά περίπτωση,

τυχόν διασυνδέσεις με το τραπεζικό σύστημα μέσω του χρέους και των συνδεόμενων με αυτό ποσοστών αθέτησης,

τη συμμετοχή σε δραστηριότητες σκιώδους τραπεζικής (π.χ. τιτλοποίηση εισπρακτέων απαιτήσεων ή αποθεμάτων εμπορευμάτων),

την πιθανή πρόκληση δευτερογενών επιδράσεων σε άλλες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες οι οποίες ενδεχομένως οφείλονται σε αθετήσεις υποχρεώσεων όσον αφορά θέσεις σε παράγωγα —ιδίως κερδοσκοπικού χαρακτήρα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά— αλλά και σε αρνητικές κινήσεις στα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, που συνεπάγονται ζημίες —αποτιμώμενες βάσει των τιμών της αγοράς (mark-to-market)— όσον αφορά θέσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι οποίες υπερβαίνουν το αποτιμώμενο βάσει των τιμών της αγοράς κέρδος επί του αποθέματος εμπορευμάτων που διακρατείται ως ασφάλεια, με αποτέλεσμα να πρέπει να καταβληθεί στον αντισυμβαλλόμενο το περιθώριο μεταβλητότητας.

1.3

Έως τώρα η ΕΚΤ δεν έχει εντοπίσει συγκεκριμένες ενδείξεις συστημικού κινδύνου προερχόμενου από διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων, οι οποίες στην παρούσα φάση να καθιστούν αυστηρά αναγκαία την άρση των απαλλαγών όσον αφορά τις ισχύουσες απαιτήσεις για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τα ίδια κεφάλαια. Οι διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη χαρακτηρίζονται γενικά από μικρότερη μόχλευση και ανθεκτικότερη διάρθρωση κεφαλαίου απ’ ό,τι οι τράπεζες. Συνήθως έχουν σχετικά χαμηλό δείκτη ενεργητικού προς ίδια κεφάλαια και δεν φαίνεται να προκρίνουν τραπεζικού τύπου μετατροπές ληκτότητας και ρευστότητας. Εξάλλου, οι διασυνδέσεις με το τραπεζικό σύστημα μέσω του χρέους και των συνδεόμενων με αυτό ποσοστών αθέτησης φαίνονται μάλλον περιορισμένες. Η άμεση έκθεση των τραπεζών στους διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων φαίνεται σχετικά μικρή, γεγονός που περιορίζει τους πιθανούς κινδύνους μετάδοσης. Τέλος, παρά τη σημαντική ανάπτυξη των αγορών παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων την τελευταία δεκαπενταετία, δεν υπάρχουν πειστικά τεκμήρια ως προς τυχόν δυσμενείς επιδράσεις των συναλλαγών επί των παραγώγων αυτών στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πάντως, η διεξοδική εκτίμηση των επιπτώσεών τους φαίνεται να καθίσταται αναγκαίο βήμα ενόψει της λήψης της καταλληλότερης απόφασης αναφορικά με την άρση των απαλλαγών ή την προσωρινή παράταση της εφαρμογής τους. Θα πρέπει ιδίως να εξεταστεί το ζήτημα της ισοτιμίας των όρων ανταγωνισμού μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων που συναλλάσσονται σε βασικά εμπορεύματα.

1.4

Οι απαλλαγές θα πρέπει όντως να έχουν αυστηρά προσωρινό χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει πρόταση για την ολοκληρωμένη επανεξέταση του ρυθμιστικού πλαισίου των επιχειρήσεων επενδύσεων από άποψη προληπτικής εποπτείας. Η δικαιολογητική βάση και ο σκοπός τυχόν προσωρινής παράτασης της εφαρμογής των απαλλαγών θα πρέπει να περιορίζονται στην αποτροπή σημαντικών μεταβολών πριν από τη διενέργεια της ολοκληρωμένης επανεξέτασης, η οποία πάντως θα πρέπει να λάβει χώρα το συντομότερο δυνατό.

Φρανκφούρτη, 3 Μαρτίου 2016.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2015) 648 final.

(2)  Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1).

(3)  Οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών (ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

13.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 130/3


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Απριλίου 2016

για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας από την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Σουηδία

(2016/C 130/02)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την ίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας (1), και ιδίως το άρθρο 3,

Έχοντας υπόψη τους καταλόγους των υποψηφίων που υπέβαλαν στο Συμβούλιο οι κυβερνήσεις των κρατών μελών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση της 24ης Φεβρουαρίου 2016 (2), το Συμβούλιο προέβη στον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας για την περίοδο από 29 Φεβρουαρίου 2016 έως 28 Φεβρουαρίου 2019.

(2)

Οι κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Ουγγαρίας και της Σουηδίας υπέβαλαν περαιτέρω υποψηφιότητες για την κάλυψη θέσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διορίζονται ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας, για το χρονικό διάστημα που λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019:

I.   ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Χώρα

Τακτικό μέλος

Αναπληρωματικό μέλος

Ελλάδα

κ. Ιωάννης ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

κ. Αγγελική ΜΟΙΡΟΥ

κ. Γεώργιος ΓΚΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗΣ

Σουηδία

κα Erna ZELMIN-EKENHEM

κ. Boel CALLERMO

κα Anne-Sofie DALENG


ΙΙ.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Χώρα

Τακτικό μέλος

Αναπληρωματικό μέλος

Ελλάδα

κ. Ιωάννης ΑΔΑΜΑΚΗΣ

κ. Ανδρέας ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ

κ. Αλέξανδρος ΚΟΜΙΝΗΣ

Ουγγαρία

κ. Károly GYÖRGY

 

Σουηδία

κα Christina JÄRNSTEDT

κα Karin FRISTEDT

κα Elise-Marie DONOVAN


ΙΙΙ.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Χώρα

Τακτικό μέλος

Αναπληρωματικό μέλος

Ελλάδα

κ. Χρήστος ΚΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

κ. Αναστασία ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ

κ. Αντώνιος ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ

Ουγγαρία

κα Ágnes BODNÁR

κα Melinda GÁL PARRAGHNÉ

Σουηδία

κα Bodil MELLBLOM

κ. Ned CARTER

κα Cecilia ANDERSSON

Άρθρο 2

Το Συμβούλιο θα προβεί αργότερα στον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που δεν έχουν ακόμη υποδειχθεί.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της εκδόσεώς της.

Λουξεμβούργο, 11 Απριλίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M.H.P. VAN DAM


(1)  ΕΕ C 218 της 13.9.2003, σ. 1.

(2)  Απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2016, για το διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας (ΕΕ C 79 της 1.3.2016, σ. 1).


13.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 130/5


Κοινοποίηση υπόψη των υποκειμένων των δεδομένων στους οποίους έχουν υποβληθεί τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 359/2011 του Συμβουλίου για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στο Ιράν

(2016/C 130/03)

Εφιστάται η προσοχή των υποκειμένων των δεδομένων στις παρακάτω πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1):

Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 359/2011 (2).

Ελεγκτής της επεξεργασίας αυτής είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενο από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ C (Εξωτερικές Υποθέσεις, Διεύρυνση, Πολιτική Προστασία) της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου. Το τμήμα στο οποίο έχει ανατεθεί η επεξεργασία είναι η Μονάδα 1C της ΓΔ C, η διεύθυνση της οποίας είναι η εξής:

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενική Γραμματεία

DG C 1C — Horizontal Issues Unit

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Brussels/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Σκοπός της επεξεργασίας αυτής είναι η κατάρτιση και η ενημέρωση του καταλόγου των προσώπων τα οποία υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 359/2011.

Υποκείμενα των δεδομένων είναι τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια καταχώρισης που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

Στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνονται τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την ορθή ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, το σκεπτικό για την καταχώριση και άλλα συναφή δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να τεθούν, κατά το δέον, στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Επιτροπής.

Με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, η διεκπεραίωση αιτημάτων πρόσβασης, αιτημάτων διόρθωσης ή ενστάσεων γίνεται σύμφωνα με το τμήμα 5 της απόφασης 2004/644/ΕΚ του Συμβουλίου (3).

Τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα για 5 έτη από τη στιγμή της διαγραφής ενός υποκειμένου δεδομένων από τον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή από τη στιγμή που λήγει η ισχύς του μέτρου ή μέχρι την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών που έχουν τυχόν δρομολογηθεί.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.


(1)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 100 της 14.4.2011, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 296 της 21.9.2004, σ. 16.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 130/6


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

12 Απριλίου 2016

(2016/C 130/04)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1396

JPY

ιαπωνικό γιεν

123,44

DKK

δανική κορόνα

7,4434

GBP

λίρα στερλίνα

0,79840

SEK

σουηδική κορόνα

9,2138

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0874

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

9,3515

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

27,030

HUF

ουγγρικό φιορίνι

311,38

PLN

πολωνικό ζλότι

4,2923

RON

ρουμανικό λέου

4,4708

TRY

τουρκική λίρα

3,2274

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,4882

CAD

δολάριο Καναδά

1,4674

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,8371

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,6540

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5354

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 302,88

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

16,7396

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,3632

HRK

κροατική κούνα

7,4890

IDR

ρουπία Ινδονησίας

14 917,84

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,4273

PHP

πέσο Φιλιππινών

52,517

RUB

ρωσικό ρούβλι

75,6167

THB

ταϊλανδικό μπατ

39,943

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

4,0034

MXN

πέσο Μεξικού

20,0248

INR

ινδική ρουπία

75,6680


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

13.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 130/7


Κατάλογος εθνικών αρχών που έχουν ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων

(2016/C 130/05)

Κράτος μέλος

Ονομασία οργανισμού

AT

Risiko-, Informations- und Analysezentrum

BE

Douane

BG

Агенция «Митници»

CY

Τελωνείο Λάρνακας

Τελωνείο Λεμεσού

Τελωνείο Λευκωσίας

Τελωνείο Πάφου

Τομέας Διερευνήσεων Αρχιτελωνείο

Τμήμα Τελωνείων

Τομέας Πληροφοριών και Ανάλυσης Κινδύνου Αρχιτελωνείο

CZ

General Directorate of Customs

DE

Zollkriminalamt

DK

SKAT

EE

Teabeosakond - Maksu- ja Tolliamet

ES

Departamento de Aduanas e II.EE.

FI

Tulli, Valvontaosasto

FR

Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

GR

Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων

HR

Sustav upravljanja rizicima

HU

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Rendészeti Főosztály

IE

Customs Division, Risk Management unit, Intelligence Support Unit, Mutual Assistance unit, Central Intelligence & Drugs Law Enforcement, National Drugs Team

LT

Muitinės kriminalinė tarnyba

Vilniaus teritorinė muitinė

Kauno teritorinė muitinė

Klaipėdos teritorinė muitinė

LU

Service analyse de risques

LV

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, Muitas pārvalde,

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, Muitas policijas pārvalde

MT

Dipartiment tad-Dwana — Malta

NL

Douane Informatie Centrum

PL

Izba Celna w Katowicach

PT

Direcção de Servicos Antifraude Aduaneira

RO

Agenția Națională de Administrare Fiscală —Direcția Generală a Vămilor

SE

Tullverket

SI

Finančna uprava Republike Slovenije

SK

Kriminálny úrad finančnej správy Slovenskej republiky

UK

BF Intelligence & Analytics Team

RIS A&I

HM Revenue & Customs

UK HMRC NCU

UK Border Force

BFNIH

RIS OPS

Felixstowe

Dover

Project Tiger

Intelligence Bureau London

Southampton

European Commission

DG OLAF


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 130/9


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.7858 — INEOS / parts of Celanese)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 130/06)

1.

Την 1η Απριλίου 2016 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 και μετά από παραπομπή δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία η INEOS Europe AG («INEOS», Ελβετία) αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, έλεγχο τμημάτων της επιχείρησης Celanese Sales Germany GmbH («Celanese», Γερμανία), και συγκεκριμένα των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της Celanese στον τομέα του οξικού n-βουτυλίου («CBB», Γερμανία), με αγορά στοιχείων ενεργητικού.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   για την INEOS: παραγωγή πετροχημικών προϊόντων, χημικών προϊόντων ειδικών εφαρμογών και πετρελαϊκών προϊόντων παγκοσμίως,

—   για την Celanese: δραστηριοποιείται στην παραγωγή και προμήθεια διαφόρων χημικών προϊόντων, όπως ενδιάμεσων χημικών ουσιών (π.χ. οξικό n-βουτύλιο, οξικό οξύ), πολυμερών γαλακτώματος (π.χ. συμπολυμερή του οξικού βινυλίου), συστατικών τροφίμων (π.χ. ακεσουλφαμικό κάλιο) και υλικών που είναι αποτέλεσμα μηχανικών διεργασιών (π.χ. θερμοπλαστικοί πολυεστέρες), που διατίθενται στο εμπόριο στον ΕΟΧ, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τη Ρωσία.

—   για την CBB: περιλαμβάνει τις υφιστάμενες εμπορικές συμβάσεις για το οξικό n-βουτύλιο με πελάτες στον ΕΟΧ, με εξαίρεση τα μέσα παραγωγής.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης με την αναφορά M.7858 — INEOS / parts of Celanese. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+ 32 22964301), ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).


13.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 130/10


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.7941 — Saint-Gobain Glass France / Corning / JV)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 130/07)

1.

Στις 6 Απριλίου 2016 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία η Compagnie de Saint-Gobain S.A. (Γαλλία) και η Corning Incorporated (ΗΠΑ) αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων, κοινό έλεγχο νεοσυσταθείσας εταιρείας που αποτελεί κοινή επιχείρηση.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   για την Saint-Gobain: καινοτόμα υλικά (συμπεριλαμβανομένου του επίπεδου γυαλιού), προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών και διανομή οικοδομικών υλικών,

—   για την Corning: γυαλί ειδικών εφαρμογών, κεραμικά και οπτική φυσική για χρήση σε ευρύ φάσμα κλάδων. Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων της Corning είναι το επίπεδο γυαλί για οθόνες και καλύμματα για χρήση σε ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης· οπτικές ίνες, καλώδια, υλισμικό και συναφής εξοπλισμός για δίκτυα επικοινωνιών· δοχεία για εφαρμογές φαρμακευτικής έρευνας και ανακάλυψης στον τομέα των βιοεπιστημών· φαρμακευτικοί σωλήνες· κεραμικά φίλτρα και υποστρώματα για τη μείωση των εκπομπών από κινητήρες καυσίμων· και προηγμένες τεχνολογίες γυαλιού για νέες εφαρμογές,

—   για την JV: ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορευματοποίηση καινοτόμων λύσεων πολυστρωματικών ελαφρών υαλοπινάκων για την αυτοκινητοβιομηχανία, που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα στρώμα λεπτού γυαλιού με αργιλοπυριτική σύνθεση.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά M.7941 — Saint-Gobain Glass France / Corning / JV. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στη διεύθυνση COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).


13.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 130/11


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.7959 — APG/DV4/QDREIC/JV)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 130/08)

1.

Στις 5 Απριλίου 2016 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία οι επιχειρήσεις APG Strategic Real Estate Pool («APG», Κάτω Χώρες), DV4 Limited («DV4», Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι) και Qatar Diar Real Estate Investment Company («QDREIC», Κατάρ) που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Αρχή Επενδύσεων του Κατάρ, αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων, κοινό έλεγχο νεοσυσταθείσας κοινής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων στην περιφέρεια του Λονδίνου («JV», Ηνωμένο Βασίλειο) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   για την APG: θεματοφύλακας ταμείου επενδύσεων τελικός δικαιούχος του οποίου είναι ο Stichting Pensioenfonds ABP, οργανισμός διαχείρισης συντάξεων ειδικευμένος στον τομέα των συλλογικών συντάξεων του δημοσίου,

—   για την DV4: εταιρεία επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων,

—   για την QDREIC: εταιρεία ανάπτυξης και επενδύσεων σε ακίνητα,

—   για την JV: ιδιοκτησία, ανάπτυξη, διαχείριση και μίσθωση οικιστικών ακινήτων σε τοποθεσίες γειτνιάζουσες με τον σιδηροδρομικό σταθμό Elephant & Castle και τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις Olympic Park στην περιφέρεια του Λονδίνου.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην εν λόγω ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης με την αναφορά M.7959 — DV4/APG/QDREIC/JV. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 130/12


Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(2016/C 130/09)

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ/ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Αίτηση για έγκριση τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

«NOIX DE GRENOBLE»

Αριθ. ΕΕ: FR-PDO-0217-01295 — 29.12.2014

ΠΟΠ ( X ) ΠΓΕ ( )

1.   Αιτούσα ομάδα και έννομο συμφέρον

Comité interprofessionnel de la Noix de Grenoble (CING)

Les Colombières

38160 Chatte

ΓΑΛΛΙΑ

Τηλ. +33 476640664

Φαξ +33 476640740

Ηλεκτρονική διεύθυνση: cing@aoc-noixdegrenoble.com

Η CING αποτελεί ένωση βάσει του νόμου της 1ης Ιουλίου 1901. Έχει έννομο συμφέρον να υποβάλει την αίτηση και αποτελείται από περίπου 1 000 φορείς εκμετάλλευσης (παραγωγούς, αποστολείς, συσκευαστές).

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Γαλλία

3.   Κεφάλαιο των προδιαγραφών προϊοντος που αφορά(-ουν) η (οι) τροποποίηση(-σεις)

Ονομασία του προϊόντος

Περιγραφή του προϊόντος

Γεωγραφική περιοχή

Απόδειξη καταγωγής

Μέθοδος παραγωγής

Δεσμός

Επισήμανση

Άλλα [εθνικές απαιτήσεις, επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των οργανισμών ελέγχου, άλλες συντακτικές αλλαγές]

4.   Τύπος τροποποίησης(-εων)

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ, για την οποία δεν έχει δημοσιευτεί ενιαίο έγγραφο (ή ισοδύναμο έγγραφο), η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

5.   Τροποποίηση (-εις)

Περιγραφή του προϊόντος:

Προστίθενται οργανοληπτικοί περιγραφείς που προσιδιάζουν στο προϊόν «Noix de Grenoble» και έχουν προκύψει από συνεδρίες οργανοληπτικών αναλύσεων που διεξήχθησαν από το 1997 για την εν λόγω ονομασία προέλευσης και από εργασίες χαρακτηρισμού που πραγματοποίησε το πανεπιστήμιο Suze la Rousse:

όψη της ψίχας σφικτή και σαρκώδης,

χρώμα της ψίχας υπόλευκο έως ανοιχτό καστανό,

ίχνος πικρής γεύσης, συνοδευόμενο από αρώματα φρέσκου ψωμιού και φουντουκιού.

Γεωγραφική περιοχή:

Καθορίζονται τα στάδια που πρέπει να εκτελούνται εντός της περιοχής: όλα τα στάδια από την παραγωγή έως τη συσκευασία των καρυδιών.

Επεκτείνεται η γεωγραφική περιοχή ώστε να συμπεριλάβει μια κοινότητα του διοικητικού διαμερίσματος Drôme: τη «Saint-Donat-sur-l’Herbasse», γειτνιάζουσα με την περιοχή, μετά από εμπειρογνωσία που κατέδειξε ότι η εν λόγω κοινότητα συμμορφώνεται με τα κριτήρια οριοθέτησης που χαρακτηρίζουν τη γεωγραφική περιοχή της εν λόγω ονομασίας προέλευσης. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται κριτήρια που αφορούν φυσικούς παράγοντες: κλίμα που τείνει προς το ηπειρωτικό, υψόμετρα κάτω των 600 μέτρων, εδάφη που ευνοούν την ανάπτυξη της καρυδιάς, συνέχεια με τη γεωγραφική περιοχή και, μεταξύ των κριτηρίων που αφορούν τον ανθρώπινο παράγοντα: παρουσία ανεπτυγμένης δραστηριότητας παραγωγής καρυδιών, που αποτυπώνεται στο τοπίο, δεσμοί με τον κλάδο παραγωγής του προϊόντος «Noix de Grenoble», πρακτικές καλλιέργειας και επεξεργασίας των καρπών μετά τη συγκομιδή παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόζονται στη γεωγραφική περιοχή.

Οι προδιαγραφές ανέφεραν αρχικά γεωγραφική περιοχή που περιλάμβανε 257 κοινότητες. Ο αριθμός αυτός ήταν εσφαλμένος. Πράγματι, η γεωγραφική περιοχή της ονομασίας προέλευσης «Noix de Grenoble» περιγραφόταν αρχικώς στα κείμενα που όριζαν την ονομασία αποκλειστικά με βάση καντόνια. Ωστόσο, τα καντόνια συχνά μεταβάλλονται και τα όριά τους αλλάζουν: ορισμένες κοινότητες που αποτελούσαν αρχικά μέρος των καντονιών που συνέθεταν τη γεωγραφική περιοχή δεν λαμβάνονταν υπόψη στη συνέχεια. Μια επιστημονική εργασία επί τη βάσει των ιστορικών καντονιών επέτρεψε να συναχθεί ότι η περιοχή, που παρέμεινε αμετάβλητη από την αρχική καταχώριση, το 1996, αποτελείται από 260 κοινότητες (στις οποίες προστίθεται η κοινότητα που αναφέρεται παραπάνω), που περιλαμβάνονται στο εξής στις προδιαγραφές.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων, που μνημονευόταν στο τμήμα «Μέθοδος παραγωγής» (που ισχύει από το 1996 για την ΠΟΠ «Noix de Grenoble») και που εξασφαλίζει ότι τα αγροτεμάχια που χρησιμοποιούνται πληρούν τα κριτήρια όσον αφορά την τοποθεσία τους, περιγράφεται λεπτομερέστερα στο εν λόγω τμήμα.

Απόδειξη της καταγωγής

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, ενοποιείται το κεφάλαιο «Στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση του προϊόντος από τη γεωγραφική περιοχή» και περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων και τήρησης αρχείων σχετικών με την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος και την παρακολούθηση των συνθηκών παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ιδίως η αδειοδότηση των φορέων εκμετάλλευσης, με την οποία θα αναγνωρίζεται η ικανότητά τους να πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του σήματος από το οποίο επιθυμούν να επωφεληθούν, η οποία εκδίδεται από φορέα ελέγχου, αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από τον ΙΝΑΟ. Η συγκεκριμένη αδειοδότηση και ο έλεγχος των προδιαγραφών της ΠΟΠ «Noix de Grenoble» οργανώνονται με πρόγραμμα ελέγχου το οποίο καταρτίζει ο εν λόγω φορέας ελέγχου.

Τα στοιχεία σχετικά με την ιστορία μετατοπίζονται στο τμήμα (των προδιαγραφών) «Δεσμός με τον τόπο καταγωγής».

Μέθοδος παραγωγής

—   Ποικιλίες επικονίασης:

Προκειμένου να πλαισιωθούν οι οπωρώνες με την παρουσία ποικιλιών επικονίασης, διευκρινίζεται ότι εντός των οπωρώνων επιτρέπεται η παρουσία σε ποσοστό 5 % δέντρων ποικιλιών επικονίασης. Οι καρποί των εν λόγω δέντρων δεν δικαιούνται να λαμβάνουν την ονομασία προέλευσης.

—   Πυκνότητα φύτευσης:

Για να ενισχυθεί η εν λόγω διάταξη, απαλείφεται η δυνατότητα να έχουν τα νέα δέντρα (κάτω των δώδεκα ετών) πυκνότητα άνω των 100 δέντρων/εκτάριο. Επιπλέον, διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης έκτασης ανά δέντρο: η ελάχιστη έκταση των 100 m2 ανά δέντρο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις δύο αποστάσεις, την απόσταση των συστοιχιών και την απόσταση μεταξύ των δέντρων.

—   Ενδιάμεσες καλλιέργειες:

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι εργασίες στις καλλιέργειες καρυδιάς εκτελούνται ορθά σε συνάρτηση με τις ανάγκες των δέντρων, διευκρινίζεται ότι οι ενδιάμεσες καλλιέργειες επιτρέπονται μόνο μέχρι το 5ο έτος μετά τη φύτευση (δηλαδή πριν από την έναρξη παραγωγής καρυδιών).

—   Ύπαρξη χλόης:

Η παρουσία χλόης στο έδαφος κατά τη συγκομιδή των καρυδιών που πέφτουν λόγω της ωρίμανσής τους, το φθινόπωρο, είναι θετικός παράγοντας για την ποιότητα του τελικού προϊόντος (υγειονομική ποιότητα, χρώμα της ψίχας). Ως εκ τούτου, προστίθεται η ακόλουθη διάταξη που καθιστά υποχρεωτική την παρουσία χλόης στις αρδευόμενες καλλιέργειες καρυδιάς:

«Στις αρδευόμενες καλλιέργειες καρυδιάς, η ύπαρξη χλόης, που έχει προκύψει από σπορά ή όχι, είναι υποχρεωτική από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το έκτο έτος μετά τη φύτευση. Η εν λόγω φυτοκάλυψη μπορεί να διακόπτεται την άνοιξη.»

Η διάταξη αυτή θεσπίζεται μόνο για τις αρδευόμενες καλλιέργειες, όπου η χλόη δεν ανταγωνίζεται τα δέντρα για το νερό. Η βλάστηση του χόρτου δεν είναι δυνατή στους τομείς που επικρατεί μεγαλύτερη ξηρότητα.

—   Κλάδευση:

Μέχρι την ηλικία των 10 ετών περίπου, το δέντρο υπόκειται σε κλάδευση διαμόρφωσης.

Η κλάδευση που εκτελείται στη συνέχεια αποσκοπεί στη διατήρηση επαρκούς ευρωστίας για κάθε έτος και στον καλό φωτισμό των ζωνών καρποφορίας καθώς, στις παραδοσιακές ποικιλίες, οι καρποφόροι οφθαλμοί ευρίσκονται στο άκρο των κλώνων που έχουν αναπτυχθεί το ίδιο έτος.

Η κλάδευση διενεργείται τακτικά, καθώς με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η ανάπτυξη καρυδιών μικρού μεγέθους και βελτιώνεται η υγεία των δέντρων. Στόχος της είναι η πλήρης εξάλειψη των κλάδων ή τμημάτων κλάδων που πλεονάζουν (για παράδειγμα, των βλαστών δεύτερης βλάστησης), ώστε να καθίσταται δυνατός ο καλός φωτισμός της στεφάνης. Πρόκειται για περιορισμένες εργασίες κλάδευσης.

Η έννοια της κλάδευσης αραίωσης, που παραπέμπει γενικώς σε έντονη κλάδευση, με εξάλειψη ολοκλήρων κλαδιών ή εκτεταμένη αποψίλωση, δεν φαίνεται να συνάδει με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές. Καταλληλότερη είναι η έννοια της κλάδευσης συντήρησης ή της κλάδευσης αύξησης της καρποφορίας.

Η έννοια της κλάδευσης αραίωσης αντικαθίσταται λοιπόν από την έννοια της κλάδευσης συντήρησης:

«Οι καρυδιές υποβάλλονται σε κλάδευση συντήρησης τουλάχιστον κάθε τρία έτη.»

—   Άρδευση:

Η άρδευση επιτρέπει την επίτευξη ενός σταθερού επιπέδου παραγωγής και την παραγωγή καρυδιών των οποίων η ποιότητα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς.

Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου βλάστησης, η καρυδιά περνάει από διάφορα στάδια ανάπτυξης, κατά τα οποία η έλλειψη νερού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκομιδή του τρέχοντος έτους (σε ποσότητα και ποιότητα), τη συγκομιδή των επόμενων ετών και τη διάρκεια ζωής της καλλιέργειας.

Δηλαδή, η λειψυδρία τον Ιούνιο επηρεάζει αρνητικά το μέγεθος των καρπών και τη φυτική ανάπτυξη. Η ξηρασία τον Ιούλιο έχει ως συνέπεια την κακή διαμόρφωση των καρποφόρων οφθαλμών (συγκομιδή του επόμενου έτους) και της ψίχας (ποιότητα της τρέχουσας συγκομιδής). Τέλος, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, η ανεπαρκής παροχή ύδατος υποβαθμίζει την ποιότητα της ψίχας και δεν επιτρέπει τη σωστή ξυλοποίηση των κλώνων του έτους. Επιπλέον, η παρατεταμένη ξηρασία συνεπάγεται την κακή χρήση των θρεπτικών συστατικών που είναι αναγκαία για την καλή ανάπτυξη των διαφόρων οργάνων του δέντρου.

Η τροποποίηση αποσκοπεί επομένως να επιτρέψει την άρδευση και να καταργήσει την πρόβλεψη για ημερομηνία λήξης της άρδευσης, καθώς η όψιμη άρδευση είναι ακριβώς εκείνη που θα επιτρέψει να αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητας της ψίχας.

«Επιτρέπεται η άρδευση κατά την περίοδο της βλάστησης της καρυδιάς και έως τη συγκομιδή ώστε να αποφεύγεται ο μαρασμός της ψίχας και να διασφαλίζεται η τελική ποιότητα των καρυδιών.»

Η άρδευση του φυλλώματος εξακολουθεί να απαγορεύεται, ιδίως επειδή είναι αναποτελεσματική και υδροβόρος.

—   Λίπανση:

Καθώς τα καρύδια συγκομίζονται στο έδαφος, πρέπει να ρυθμιστεί η χρήση οργανικών ουσιών μη γεωργικής προέλευσης: γι’ αυτό προστίθεται στις προδιαγραφές ειδική διάταξη. Κάθε εισφορά οργανικών υλών αυτού του τύπου πρέπει να αναλύεται με ακρίβεια και να επικαλύπτεται αμέσως.

Εξακολουθεί να απαγορεύεται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης. Διευκρινίζεται επίσης ότι απαγορεύεται η χρήση ενεργοποιητών ωρίμανσης.

—   Συγκομιδή:

Προσδιορίζονται οι κανόνες για τον καθορισμό ημερομηνίας συγκομιδής προσαρμοσμένης στη βέλτιστη ωριμότητα του καρυδιού: καλή ωρίμαση των καρυδιών σημαίνει ότι η συγκομιδή εκτελείται όταν η ψίχα είναι συμπαγής και αποφλοιώνεται εύκολα. Επιπλέον, η εσωτερική διαχωριστική μεμβράνη έχει εντελώς καστανό χρώμα στο 80 % των καρυδιών της συγκεκριμένης καλλιέργειας.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι ο διευθυντής του ΙΝΑΟ, που είναι η αρμόδια αρχή, καθορίζει την ημερομηνία έναρξης της (συλλογικής) συγκομιδής, μετά από πρόταση της ομάδας κατόπιν μελέτης της ωριμότητας των καρυδιών.

—   Απόδοση:

Θεσπίζεται μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο που υπολογίζεται κατά μέσο όρο ανά περιοχή εκμετάλλευσης και συνάδει με τις απαιτήσεις της τοπικής παράδοσης στην καλλιέργεια καρυδιών. Η εν λόγω προδιαγραφή εισάγεται για να διευκολύνει τους ελέγχους ιχνηλασιμότητας και όγκου: «Η μέση καθαρή απόδοση των προς εκμετάλλευση καρυδιών δεν ξεπερνά τους 4 τόνους ανά εκτάριο σε ισοδύναμο ξηρών καρυδιών».

—   Αποθήκευση μετά τη συγκομιδή:

Καθώς το εν λόγω στάδιο είναι πολύ σημαντικό για την τελική ποιότητα των καρυδιών, έχει καθοριστεί επακριβώς.

Συνεπώς προστίθεται: «Για τα καρύδια που έχουν συγκομιστεί πρόσφατα και προορίζονται να ξηρανθούν, η ξήρανση πρέπει να ξεκινά το συντομότερο δυνατόν και το πολύ 36 ώρες μετά τη συγκομιδή».

—   Ξήρανση:

Στην ενότητα «Ξήρανση των καρυδιών: πρακτικός οδηγός/CTIFL — Σεπτέμβριος 1993», διευκρινίζεται ότι η μέγιστη θερμοκρασία ξήρανσης των 30 °C είναι συμβατή με τις πλέον ευάλωτες ποικιλίες καρυδιών. Αυτό επιτρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και αποτελεσματική ξήρανση των καρυδιών χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητά τους.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι η μέγιστη θερμοκρασία ξήρανσης είναι 30 °C.

—   Αποθήκευση των καρυδιών:

Εισάγονται οι ακόλουθες διατάξεις: «Τα νωπά καρύδια διατηρούνται στις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τη διαλογή, την ταξινόμηση κατά μέγεθος και τη συσκευασία σε θερμοκρασία μεταξύ 1° και 5 °C και υγρομετρικές συνθήκες μεταξύ 80 και 95 %.

Από την 31η Μαρτίου του έτους που έπεται της συγκομιδής, τα ξηρά καρύδια πρέπει, πριν συσκευαστούν, να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 8 °C και σε υγρομετρικές συνθήκες μεταξύ 60 και 75 %.»

Οι διατάξεις αυτές επιτρέπουν να διατηρούν τα καρύδια τα οργανοληπτικά και βακτηριολογικά χαρακτηριστικά τους κατά την περίοδο διατήρησης του προϊόντος.

—   Συσκευασία:

Προκειμένου να βελτιωθεί η διατήρηση των χαρακτηριστικών των καρυδιών, εισάγονται διατάξεις σχετικά με την οργάνωση της διαλογής και της συσκευασίας, το μέγιστο μέγεθος των συσκευασιών, το είδος τους και τις προθεσμίες αποστολής των καρυδιών με ονομασία προέλευσης εκτός της γεωγραφικής περιοχής.

Διευκρινίζεται ότι «οι διεργασίες της διαλογής και της συσκευασίας εκτελούνται στον ίδιο τόπο, σε μία ενιαία διαδικασία, χωρίς ενδιάμεση αποθήκευση». Η εκτέλεση των εν λόγω σταδίων σε μία ενιαία διαδικασία επιτρέπει στην πράξη την αποφυγή των επαναλαμβανόμενων χειρισμών των καρπών, οι οποίοι αποτελούν αιτία θραύσης και αποκόλλησης του κελύφους των καρυδιών.

«Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία των καρυδιών πρέπει να είναι καινούργια, καθαρά και τέτοιας ποιότητας ώστε να μη μπορούν να προκαλέσουν εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις στο προϊόν.»

«Τα ξηρά καρύδια συσκευάζονται σε περιέκτες των 25 kg κατά μέγιστο όριο.

Τα νωπά καρύδια συσκευάζονται σε περιέκτες μέγιστου βάρους 10 kg.

Για τα νωπά καρύδια επιτρέπεται μόνο η διατήρησή τους σε αεριζόμενους σάκους και/ή σε τελάρα.»

«Τα καρύδια επιτρέπεται να διατίθενται στο εμπόριο με την ονομασία προέλευσης “Noix de Grenoble” μόνο:

εντός 2 μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής για τα νωπά καρύδια,

πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που έπεται της συγκομιδής για τα ξηρά καρύδια.»

Επιπλέον, επιβεβαιώνεται η απαγόρευση διάθεσης στο εμπόριο καρυδιών εκτός της συσκευασίας προέλευσης, διότι η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στον κλάδο.

—   Ποιότητα των καρυδιών

Παρά την προσοχή κατά τη διαλογή και την τυποποίηση κατά μέγεθος, μπορεί στις συσκευασμένες παρτίδες να υπάρξουν ορισμένοι καρποί που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές. Επίσης, διευκρινίζεται ότι είναι αποδεκτό:

ποσοστό έως 5 % κατ’ αριθμό, καρυδιών με κέλυφος που ανήκουν σε άλλες ποικιλίες από εκείνες που επιτρέπονται για την ονομασία προέλευσης,

ποσοστό έως 5 % κατ’ αριθμό, καρυδιών με κέλυφος, με διαμέτρημα μικρότερο των 28 mm,

χωρίς το άθροισμα των δύο ποσοστών να υπερβαίνει το 7 %.

Προκειμένου να διασφαλιστεί το ποιοτικό επίπεδο των προϊόντων, οι προδιαγραφές για την ΠΟΠ «Noix de Grenoble» συμπεριέλαβαν τα επίπεδα ποιότητας για την κατηγορία I του προτύπου ΟΕΕ/ΟΗΕ σχετικά με την εμπορία καρυδιών με κέλυφος.

Στις προδιαγραφές ορίζεται επίσης ανώτατο όριο των συσσωρευμένων ελαττωμάτων ανά παρτίδα καρυδιών, προκειμένου να μην επιτρέπεται η σωρευτική επίδρασή τους.

Έτσι, στις παρτίδες ξηρών «Noix de Grenoble», τα καρύδια που παρουσιάζουν ελαττώματα στο κέλυφος ή το βρώσιμο μέρος δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10 % (12 % για τα νωπά καρύδια).

—   Αιτιολόγηση της υποχρεωτικής συσκευασίας εντός της γεωγραφικής περιοχής

Έως τώρα, το προϊόν «Noix de Grenoble» συσκευάζεται εντός της γεωγραφικής περιοχής ή σε άμεση γειτνίαση με αυτήν. Στις προδιαγραφές συγκεκριμενοποιείται το σημείο αυτό και εισάγεται η ρητή υποχρέωση της συσκευασίας των καρυδιών εντός της γεωγραφικής περιοχής.

Τα ακόλουθα στοιχεία δικαιολογούν την επιβολή της υποχρέωσης για συσκευασία εντός της γεωγραφικής περιοχής:

Για τη διατήρηση της τελικής ποιότητας του προϊόντος ονομασίας προέλευσης «Noix de Grenoble», πρέπει να περιορίζονται οι χειρισμοί των καρυδιών. Πράγματι, το κέλυφος που προστατεύει το βρώσιμο μέρος του καρυδιού κινδυνεύει να υποβαθμισθεί από τους κραδασμούς (καρύδια με αποκολλημένο κέλυφος ή θραυσμένα κατά την εισαγωγή στις χοάνες).

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τους πολλαπλούς χειρισμούς των καρυδιών αποτελούν διαρκή πηγή ανησυχίας των επιχειρήσεων του κλάδου. Δεδομένου ότι η συγκομιδή εκτελείται με μηχανικά μέσα, πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο οι χειρισμοί μετά τη συγκομιδή, ώστε να αποφεύγεται η θραύση των καρυδιών ή η αποκόλληση του κελύφους τους.

Κατά τους ελέγχους επί του προϊόντος, δεν είναι σπάνιο να βρεθούν στις παρτίδες καρύδια θραυσμένα ή με αποκολλημένο κέλυφος, παρά τις προφυλάξεις που λαμβάνονται κατά την ταξινόμηση κατά μέγεθος, τη διαλογή και τη συσκευασία για την αποφυγή των πτώσεων από μεγάλο ύψος.

Προκειμένου να περιορίζονται οι χειρισμοί των καρπών, η διαλογή και συσκευασία πρέπει να εκτελούνται στον ίδιο χώρο, σε μια ενιαία διαδικασία, χωρίς ενδιάμεση αποθήκευση.

Για τη συσκευασία χρησιμοποιούνται περιέκτες περιορισμένου μεγέθους (10 kg για τα νωπά καρύδια, 25 kg για τα ξηρά), ούτως ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα σύνθλιψης.

Η αποστολή μη συσκευασμένων καρυδιών εκτός της γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την περαιτέρω συσκευασία θα συνεπαγόταν επομένως τα εξής: πρόσθετους χειρισμούς, που είναι αιτία θραύσης και αποκόλλησης του κελύφους, καθώς και σύνθλιψης των καρυδιών.

Η συσκευασία εκτελείται εξάλλου εντός της γεωγραφικής περιοχής προκειμένου να προστατεύονται οι φυσικοχημικές ιδιότητες των καρυδιών. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες διατήρησης του προϊόντος:

Για το νωπό καρύδι: το εν λόγω καρύδι αποτελείται κατά 20 % τουλάχιστον από νερό, και είναι ως εκ τούτου ευάλωτο στην ξήρανση. Έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής και δεν πρέπει να αποστέλλεται εκτός της γεωγραφικής περιοχής αφού παρέλθουν 2 μήνες από την έναρξη της συγκομιδής. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μετατραπεί σε ξηρό καρύδι. Η ημερομηνία συσκευασίας αναγράφεται επί της συσκευασίας για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. Για την αποθήκευση των εν λόγω καρυδιών στις επιχειρήσεις καθορίζονται αυστηρές θερμοκρασιακές και υγρομετρικές συνθήκες: θερμοκρασία μεταξύ 1 και 5 °C και υγρασία μεταξύ 80 και 95 %.

Για το ξηρό καρύδι: το εν λόγω καρύδι έχει διαφορετική σύνθεση, διότι το ποσοστό υγρασίας δεν υπερβαίνει το 12 %· ωστόσο πρέπει να τονιστεί η σημασία της περιεκτικότητάς του σε λιπίδια (λιπαρά οξέα): 66 %. Η κακή συντήρηση ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την οξείδωση των εν λόγω λιπιδίων: τάγγισμα. Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις που εκτελούν τη διαλογή και τη συσκευασία οφείλουν, μετά τις 31 Μαρτίου (οπότε οι θερμοκρασίες αρχίζουν να ανεβαίνουν), να διατηρούν τα ξηρά καρύδια σε θερμοκρασία κάτω των 8 °C και υγρασία μεταξύ 60 και 75 %. Το προϊόν αυτό έχει επίσης περιορισμένη διάρκεια ζωής, δεδομένου ότι η αποστολή των ξηρών καρυδιών εκτός της γεωγραφικής περιοχής επιτρέπεται μόνον έως την 31η Δεκεμβρίου που έπεται της συγκομιδής.

Η συμμόρφωση με τα εν λόγω κριτήρια διατήρησης δεν μπορεί να πιστοποιηθεί με ακρίβεια παρά μόνο αν οι φορείς διαλογής και συσκευασίας βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιοχής. Εξάλλου, ο έλεγχος των παρτίδων συσκευασμένων καρυδιών επιτρέπει να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες συνθήκες διατήρησής τους.

Η μη υποχρεωτική συσκευασία εντός της γεωγραφικής περιοχής θα δημιουργούσε εξάλλου προβλήματα ελέγχου και ιχνηλασιμότητας.

Πράγματι, το καρύδι είναι προϊόν που μπορεί να αντικατασταθεί από ομοειδή του προϊόντα. Ο κίνδυνος αυτός επιτείνεται λόγω του ελλειψοειδούς σχήματος της ποικιλίας που παράγεται ως επί το πλείστον εντός της γεωγραφικής περιοχής: της Franquette, που εξαιτίας του εν λόγω χαρακτηριστικού συγχέεται εύκολα με καρύδια που παράγονται σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Για να αποφεύγονται οι αναμείξεις, έχει καθοριστική σημασία η τεχνογνωσία των τοπικών επιχειρήσεων η οποία τους επιτρέπει να ελέγχουν την ποικιλιακή καθαρότητα του προϊόντος. Επιπλέον, η ονομασία «Noix de Grenoble», που υφίσταται από το 1938, έχει μεγάλη φήμη και έχει επιχειρηθεί πολλές φορές η αθέμιτη χρήση της σε διεθνές επίπεδο (Καναδάς, ΗΠΑ κ.λπ.). Η δυνατότητα συσκευασίας ή επανασυσκευασίας εκτός της γεωγραφικής περιοχής της ΠΟΠ «Noix de Grenoble» θα οδηγούσε δίχως άλλο σε αύξηση των περιπτώσεων απάτης.

Η συσκευασία εντός της γεωγραφικής περιοχής επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων των χαρακτηριστικών του προϊόντος στα συσκευασμένα καρύδια. Στους περιέκτες τοποθετούνται ετικέτες «Noix de Grenoble», που διανέμονται από την ομάδα σε κάθε επιχείρηση που πληροί τους όρους των προδιαγραφών. Οι επιχειρήσεις τηρούν λογαριασμό των αποθεμάτων τους και μπορούν έτσι να γνωρίζουν τις ποσότητες που διατίθενται στο εμπόριο ως ΠΟΠ «Noix de Grenoble». Το εν λόγω σύστημα, που καθιερώθηκε το 1968, παρέχει μια πρόσθετη εγγύηση για τη μη υποκατάσταση των προϊόντων μέχρι τη διάθεσή τους στο εμπόριο. Πράγματι το προϊόν «Noix de Grenoble» διατίθεται προς πώληση στον τελικό καταναλωτή στη συσκευασία στην οποία είχε εξαρχής συσκευαστεί.

Επισήμανση:

Διευκρινίζονται οι ενδείξεις επισήμανσης για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών.

Απαλείφεται από τις προδιαγραφές η υποχρέωση τοποθέτησης της ένδειξης «Appellation d’origine contrôlée» ή «AOC.» («Ελεγχόμενη Ονομασία Προέλευσης»).

Όσον αφορά τα νωπά καρύδια, προβλέπεται ότι μπορούν επίσης να ονομάζονται «πρώιμα καρύδια», σύμφωνα με όσα ανέκαθεν ισχύουν στην αγορά των νωπών καρυδιών.

Διευκρινίζεται ότι το σύμβολο ΠΟΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτικό.

Σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζεται από το 1968, στην επισήμανση του προϊόντος «Noix de Grenoble» επικολλάται ειδική ετικέτα.

Οι ετικέτες διατίθενται από την ομάδα, χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς, στους φορείς εκμετάλλευσης που τηρούν τις προδιαγραφές. Έχουν έντονο κόκκινο χρώμα (πρότυπο χρώματος: Pantone 032) και ελάχιστη διάμετρο 3 cm για όλους τους περιέκτες.

Για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, η επισήμανση πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνει:

στοιχεία ταυτοποίησης του συσκευαστή και/ή του αποστολέα: όνομα και διεύθυνση ή σύμβολο ταυτοποίησης·

έτος συγκομιδής·

ημερομηνία συσκευασίας, με την εν λόγω ένδειξη να είναι προαιρετική για τα ξηρά καρύδια και υποχρεωτική για τα νωπά καρύδια·

για τα νωπά καρύδια, μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

«Πρέπει να καταναλώνονται γρήγορα και να φυλάσσονται κατά προτίμηση σε μέρος δροσερό.»

ή

«Πολύ περιορισμένη διατήρηση, να φυλάσσονται σε μέρος δροσερό.».

Άλλα

Περιγραφή του προϊόντος:

Στο παρόν μέρος μεταφέρονται διευκρινίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της περιγραφής του προϊόντος και οι οποίες βρίσκονταν παλαιότερα στο τμήμα «Μέθοδος παραγωγής»:

προσθήκη των ονομάτων των χρησιμοποιούμενων τοπικών ενδημικών ποικιλιών: Franquette, Mayette και Parisienne,

προσδιορίζονται οι κατηγορίες «ξηρά καρύδια» και «νωπά καρύδια», με την αντίστοιχη περιεκτικότητα σε υγρασία (τουλάχιστον 20 % για τα νωπά καρύδια και το πολύ 12 % για τα ξηρά).

Μέθοδος παραγωγής: Ποικιλίες και οπωρώνες:

Καθώς η υποχρέωση προέλευσης των καρπών από ταυτοποιημένες καλλιέργειες της γεωγραφικής περιοχής περιλαμβανόταν στο τμήμα «Γεωγραφική περιοχή», η σχετική διευκρίνιση απαλείφεται από το παρόν τμήμα.

Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή:

Το εν λόγω τμήμα χωρίζεται σε τρία μέρη και εισάγονται περαιτέρω διευκρινήσεις.

Αναφορές στον οργανισμό ελέγχου:

Εισάγονται τα στοιχεία της αρμόδιας αρχής ελέγχου σε αντικατάσταση των στοιχείων του οργανισμού ελέγχου, προκειμένου να αποφεύγεται η τροποποίηση των προδιαγραφών σε περίπτωση αλλαγής του οργανισμού ελέγχου.

Εθνικές απαιτήσεις:

Σε σχέση με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές εξελίξεις, το κεφάλαιο «Εθνικές απαιτήσεις» παρουσιάζεται υπό μορφή πίνακα που περιλαμβάνει τα κυριότερα σημεία προς έλεγχο, τις τιμές αναφοράς και τη μέθοδο αξιολόγησης.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«NOIX DE GRENOBLE»

Αριθ. ΕΕ: FR-PDO-0217-01295 — 29.12.2014

ΠΟΠ ( X ) ΠΓΕ ( )

1.   Ονομασία (-ες)

«Noix de Grenoble»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Γαλλία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.6. Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1

Τα καρύδια που δικαιούνται να φέρουν την ονομασία «Noix de Grenoble» είναι καρύδια με κέλυφος μιας ή περισσότερων από τις ακόλουθες ποικιλίες: Franquette, Parisienne και Mayette. Διατίθενται νωπά ή ξηρά.

Τα νωπά καρύδια είναι καρποί διαμέτρου τουλάχιστον 28 mm. Η ψίχα, συμπαγής και σαρκώδης, έχει χρώμα υπόλευκο έως ανοικτό καστανό, αποφλοιώνεται εύκολα και έχει φυσικό ποσοστό υγρασίας κατ’ ελάχιστον 20 %.

Τα ξηρά καρύδια είναι καρποί ελάχιστης διαμέτρου 28 mm. Η ψίχα, συμπαγής και σαρκώδης, έχει χρώμα υπόλευκο έως ανοιχτό καστανό και έχει φυσικό ποσοστό υγρασίας κατά μέγιστον 12 %.

Κατά τη γευσιγνωστική εξέταση, τα καρύδια, νωπά ή ξηρά, χαρακτηρίζονται από ελαφρά πικρή γεύση και άρωμα φρέσκου ψωμιού και φουντουκιού.

3.3.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

Χρησιμοποιούνται μόνον ώριμα καρύδια από τις ακόλουθες ποικιλίες: Franquette, Parisienne και Mayette.

3.4.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να λαμβάνουν χώρα εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Όλες οι εργασίες, από τη συγκομιδή των καρυδιών μέχρι την τελική διαλογή και ταξινόμηση κατά μέγεθος εκτελούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής.

3.5.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

Τα ακόλουθα στοιχεία δικαιολογούν την επιβολή της υποχρέωσης για συσκευασία εντός της γεωγραφικής περιοχής:

Για τη διατήρηση της τελικής ποιότητας του προϊόντος ονομασίας προέλευσης «Noix de Grenoble», πρέπει να περιορίζονται οι χειρισμοί των καρυδιών, διότι το κέλυφος που προστατεύει το βρώσιμο τμήμα του καρυδιού κινδυνεύει να υποβαθμισθεί από τους κραδασμούς (αποκόλληση του κελύφους ή θραύση των καρυδιών).

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι επιχειρήσεις του κλάδου περιορίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους χειρισμούς που έπονται της συγκομιδής. Έτσι, η διαλογή και η συσκευασία εκτελούνται στον ίδιο χώρο, σε μια ενιαία διαδικασία χωρίς ενδιάμεση αποθήκευση.

Για τη συσκευασία χρησιμοποιούνται περιέκτες περιορισμένου μεγέθους (10 kg για τα νωπά καρύδια, 25 kg για τα ξηρά), ούτως ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα σύνθλιψης.

Η αποστολή μη συσκευασμένων καρυδιών θα συνεπαγόταν επομένως πρόσθετη επεξεργασία, που είναι αιτία θραύσης και αποκόλλησης, καθώς και σύνθλιψης των καρυδιών.

Η συσκευασία επίσης εκτελείται εντός της γεωγραφικής περιοχής, ώστε να προστατεύονται οι φυσικοχημικές ιδιότητες των καρυδιών:

Τα νωπά καρύδια, που αποτελούνται κατά τουλάχιστον 20 % από νερό, είναι επιρρεπή στην ξήρανση. Έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής: αποστέλλονται εκτός της γεωγραφικής περιοχής το αργότερο 2 μήνες από την έναρξη της συγκομιδής. Για την αποθήκευση των καρυδιών στις επιχειρήσεις που εκτελούν την ταξινόμηση κατά μέγεθος, τη διαλογή και τη συσκευασία, έχουν καθοριστεί αυστηρές θερμοκρασιακές και υγρομετρικές συνθήκες.

Το ξηρό καρύδι έχει σημαντική περιεκτικότητα σε λιπίδια (λιπαρά οξέα): 66 %. Η κακή διατήρηση μπορεί να επιφέρει οξείδωση των εν λόγω λιπιδίων. Έχουν καθοριστεί οι προβλεπόμενες θερμοκρασιακές και υγρομετρικές συνθήκες που πρέπει να επικρατούν, μετά τις 31 Μαρτίου, κατά την αποθήκευση στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που εκτελούν την ταξινόμηση κατά μέγεθος, τη διαλογή και τη συσκευασία. Η αποστολή των ξηρών καρυδιών εκτός της περιοχής επιτρέπεται μόνον έως την 31η Δεκεμβρίου που έπεται της συγκομιδής.

Τα εν λόγω κριτήρια αποθήκευσης μπορούν να ελέγχονται με ακρίβεια μόνο με τη στενή παρακολούθηση αφενός των επιχειρήσεων διαλογής και συσκευασίας, που βρίσκονται εντός των ορίων της γεωγραφικής περιοχής, και αφετέρου των συσκευασμένων καρυδιών.

Η μη υποχρεωτική συσκευασία εντός της γεωγραφικής περιοχής θα δημιουργούσε εξάλλου προβλήματα ελέγχου και ιχνηλασιμότητας.

Πράγματι, το καρύδι είναι προϊόν που μπορεί να αντικατασταθεί από ομοειδή του προϊόντα. Η τεχνογνωσία των τοπικών επιχειρήσεων έχει καθοριστική σημασία για τον έλεγχο της ποικιλιακής καθαρότητας. Επιπλέον, η ονομασία «Noix de Grenoble», που υφίσταται από το 1938, έχει μεγάλη φήμη και έχει ήδη επιχειρηθεί πολλές φορές η αθέμιτη χρήση της σε διεθνές επίπεδο. Η δυνατότητα συσκευασίας ή επανασυσκευασίας εκτός της γεωγραφικής περιοχής της ΠΟΠ «Noix de Grenoble» θα οδηγούσε δίχως άλλο σε αύξηση των περιπτώσεων απάτης.

Η συσκευασία εντός της γεωγραφικής περιοχής επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων των χαρακτηριστικών του προϊόντος επί των συσκευασμένων καρυδιών. Στους περιέκτες τοποθετούνται ετικέτες «Noix de Grenoble», για τις οποίες η ομάδα εφαρμόζει λογιστικό έλεγχο που της επιτρέπει να ενημερώνεται για τις ποσότητες που έχουν διατεθεί στο εμπόριο. Το εν λόγω σύστημα, που έχει τεθεί σε ισχύ από το 1968, αποτελεί πρόσθετη εγγύηση της μη υποκατάστασης των προϊόντων μέχρι τη διάθεση στο εμπόριο. Πράγματι το προϊόν «Noix de Grenoble» διατίθεται προς πώληση στον τελικό καταναλωτή στη συσκευασία στην οποία είχε εξαρχής συσκευαστεί.

3.6.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

Επιπλέον των υποχρεωτικών ενδείξεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, η επισήμανση στους μεμονωμένους περιέκτες περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις, συγκεντρωμένες στην ίδια πλευρά του περιέκτη με χαρακτήρες ανεξίτηλους, ευανάγνωστους και ορατούς:

την ονομασία «Noix de Grenoble»·

σε κοντινή θέση, το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΠΟΠ·

ενδεχομένως, τις ενδείξεις «noix fraîches» (νωπά καρύδια) ή «noix primeurs» (πρώιμα καρύδια) στη συσκευασία των νωπών καρυδιών, ή «noix sèches» (ξηρά καρύδια)·

προαιρετικά μπορεί επίσης να τοποθετηθεί ολογράφως, δίπλα ή πολύ κοντά στην ονομασία, η ένδειξη «appellation d’origine protégée» (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης)·

όλες οι ενδείξεις πρέπει να τυπώνονται με χαρακτήρες των οποίων οι διαστάσεις, τόσο καθ’ ύψος όσο και κατά πλάτος, δεν υπερβαίνουν τους χαρακτήρες της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Noix de Grenoble»·

ετικέτα αριθμημένη ή με αριθμό σύμβασης χορηγούμενη από την Comité Interprofessionnel de la Noix de Grenoble, με έντονο κόκκινο χρώμα (πρότυπο χρώματος: Pantone 032) και ελάχιστη διάμετρο 3 cm για όλους τους περιέκτες·

στοιχεία ταυτοποίησης του συσκευαστή και/ή του αποστολέα: όνομα και διεύθυνση ή σύμβολο ταυτοποίησης·

έτος συγκομιδής·

για το νωπό καρύδι:

την ημερομηνία συσκευασίας·

μία από τις ακόλουθες αναφορές:

«Πρέπει να καταναλώνονται γρήγορα και να φυλάσσονται κατά προτίμηση σε μέρος δροσερό.»

ή

«Πολύ περιορισμένη διατήρηση, να φυλάσσονται σε μέρος δροσερό.».

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Όλες οι εργασίες, από τη συγκομιδή των καρυδιών έως τη συσκευασία εκτελούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής, η οποία περιορίζεται στις φυσικές γεωργικές περιοχές Grésivaudan, Chambarans και Bièvre.

Περιλαμβάνει συνολικά 261 κοινότητες, εκ των οποίων 184 στο διοικητικό διαμέρισμα Isère, 48 στην Drôme και 29 στη Savoie.

Διοικητικό διαμέρισμα Drôme:

Το σύνολο των κοινοτήτων των καντονιών Bourg-de-Péage, Romans-sur-Isère, Romans-sur-Isère καντόνια 1 και 2, Saint-Jean-en-Royans.

Καντόνι Le Grand-Serre: κοινότητες (Le) Grand-Serre, Montrigaud.

Καντόνι Saint-Donat-sur-l’Herbasse: κοινότητα Saint-Donat-sur-l’Herbasse.

Διοικητικό διαμέρισμα Isère:

Το σύνολο των κοινοτήτων των καντονιών: Allevard, Domène, Échirolles, Échirolles-Est, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble, Le Touvet, Meylan, Pont-en-Royans, Rives, Roybon, Saint-Égrève, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Ismier, Saint-Marcellin, Tullins, Vinay, Voiron.

Καντόνι La Côte-Saint-André: κοινότητες Balbins, (La) Côte-Saint-André, Faramans, Gillonnay, Ornacieux, Pajay, Penol, Saint-Hilaire-de-la-Côte, Sardieu.

Καντόνι (Le) Grand-Serre: κοινότητες Apprieu, Bévenais, Colombe, (Le) Grand-Lemps.

Καντόνι Villard-de-Lans: κοινότητες Engins, Saint-Nizier-du-Moucherotte.

Διοικητικό διαμέρισμα Savoie:

Το σύνολο των κοινοτήτων των καντονιών Montmélian, (La) Rochette.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής

Φυσικοί παράγοντες:

Η γεωγραφική περιοχή περιορίζεται στις γεωργικές περιοχές Grésivaudan, Chambarans και Bièvre, κατά μήκος της κοιλάδας του Isère, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που τις καθιστούν ιδιαίτερα πρόσφορες για την παραγωγή καρυδιών υψηλής ποιότητας.

Η μέση ετήσια θερμοκρασία 10,5 °C σε συνδυασμό με το υψόμετρο των 300 μέτρων είναι ιδανικές συνθήκες για την πλήρη και αρμονική πραγματοποίηση του βλαστητικού κύκλου των καρυδιών.

Το μέσο ετήσιο βροχομετρικό ύψος μεταξύ 800 και 1 100 mm εξασφαλίζει επαρκή παροχή νερού και ατμοσφαιρική υγρασία, χωρίς να προκαλεί κορεσμό του εδάφους σε νερό ή έντονη ομίχλη.

Οι ψυχρές συνθήκες που επικρατούν τον χειμώνα (65 ημέρες παγετού κατά μέσο όρο στη δυτική ζώνη, 100 ημέρες αντίστοιχα στην ανατολική ζώνη) έχουν ως συνέπεια την τέλεια εαρινοποίηση των δέντρων, απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή άνθιση κατά την άνοιξη.

Ο χειμώνας είναι πάντοτε η εποχή με τις λιγότερες βροχοπτώσεις. Το εν λόγω γεγονός αποτρέπει επίσης τον κορεσμό του εδάφους σε νερό κατά την άνοιξη, ο οποίος θα εμπόδιζε την αφύπνιση των δέντρων.

Η μεγάλη ετήσια διαφορά θερμοκρασίας (19 έως 20 °C), χαρακτηριστική της ηπειρωτικής επιρροής, ευνοεί την κανονικότητα των περιόδων αναπαραγωγής.

Από τον Αύγουστο, η θερμοκρασία μειώνεται κατά 10 °C μέσα σε 2 μήνες. Η ωρίμαση των καρπών πραγματοποιείται συνεπώς με κανονικό ρυθμό, χωρίς ανάκαμψη της ανάπτυξης που θα ήταν πολύ επιζήμια για την ποιότητα και την αντοχή των νέων κλώνων.

Η αιφνίδια πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τη φωτοπερίοδο και την αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία προκαλεί την ταχύτατη και ομοιογενή διάσπαση των κελύφων και την πτώση των μίσχων των καρπών. Ο συγχρονισμός του αναπαραγωγικού κύκλου διατηρείται έως την τελική φάση του.

Το φθινόπωρο είναι πάντοτε η εποχή με τις πιο έντονες βροχοπτώσεις και ο Οκτώβριος είναι κατά μέσο όρο ο πιο βροχερός μήνας.

Ανθρωπογενείς παράγοντες:

Η καλλιέργεια της καρυδιάς κατά μήκος της κοιλάδας του Isère είναι πολύ παλιά. Τα αρχεία της Grenoble από τα τέλη του 11ου αιώνα αναφέρονται σε τέλη που καταβάλλονταν σε σεξτάρια καρυδιών, ενώ τα κατάστιχα των φεουδαρχών του 14ου και του 15ου αιώνα αναφέρουν επίσης την εν λόγω παραγωγή.

Η ανάπτυξη της παραγωγής καρυδιών ομοιογενούς ποιότητας προς πώληση μπόρεσε να πραγματοποιηθεί χάρη στη γνώση του εμβολιασμού, από τα τέλη του 18ου αιώνα. Το τοπικό τοπίο έχει σημαδευτεί έντονα από την παρουσία των καλλιεργειών με καρυδιές και των παραδοσιακών ξηραντηρίων.

Η ανάπτυξη της παραγωγής αυτής, εκ παραλλήλου με την ανάπτυξη των μεταφορικών μέσων, επέτρεψε την κατάκτηση της γαλλικής αγοράς, αλλά και των αγορών της Αγγλίας και των ΗΠΑ. Πριν από το 1900, οι παραγωγοί καρυδιών του χωριού Rivière είχαν ήδη συνεταιριστεί για να ενώσουν τις προσπάθειές τους για εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Η οργάνωση του επαγγέλματος είχε επίσης ως στόχο την προώθηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας και την προστασία από την αθέμιτη χρήση του ονόματος «Noix de Grenoble». Αλλά μόλις το 1927 δημιουργήθηκε η Ομοσπονδία των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Παραγωγών «Noix de Grenoble» και το 1938 κατοχυρώθηκε η ονομασία προέλευσης «Noix de Grenoble» (με διάταγμα της 17ης Ιουνίου 1938).

Ένας άλλος παράγοντας ανάπτυξης της καλλιέργειας της καρυδιάς, είναι η ύπαρξη, ήδη από την αρχή του 20ού αιώνα, στο Vinay, στο Vif, στο Saint-Marcellin και αργότερα, περί το 1960, στην κοινότητα Chatte, τοπικών δενδροκόμων ειδικευμένων στην καρυδιά. Η αδιάλειπη μεταβίβαση από γενιά σε γενιά της εν λόγω τεχνογνωσίας των δενδροκόμων εξηγεί εν μέρει τη σχετική ομοιογένεια των καλλιεργειών καρυδιάς από τις οποίες παράγεται το προϊόν «Noix de Grenoble». Η σταθερή αναπαραγωγιμότητα των λαμβανόμενων δένδρων καρυδιάς η οποία αντανακλάται στη σταθερότητα της ποιότητας του προϊόντος συμβάλλουν στη φήμη της κοιλάδας του Isère στην παραγωγή καρυδιών. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η γεωγραφική περιοχή είναι ο τόπος όπου έχουν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία ειδικά προσαρμοσμένα στη συλλογή των καρυδιών και στην ξήρανσή τους.

Εκτός από τον εμβολιασμό (μπόλιασμα), η επιλογή αυτόχθονων ποικιλιών, προσαρμοσμένων στα φυσικά χαρακτηριστικά της κοιλάδας του Isère κατέχει εξέχουσα θέση στις τοπικές συνήθειες. Οι τρεις ενδημικές ποικιλίες που αποτέλεσαν τη βάση για την αναγνώριση της ονομασίας προέλευσης, το 1938, είναι: η Franquette, η Parisienne και η Mayette.

Τα δέντρα αναπτύσσονται σε οπωρώνες με περιορισμένη πυκνότητα: για κάθε δέντρο διατίθενται τουλάχιστον 100 m2. Κατά τη φύτευση εφαρμόζεται κλάδευση διαμόρφωσης. Στη συνέχεια αρκεί μία κλάδευση ανά 2 έως 3 έτη για να μπορεί το φως να εισδύει καλύτερα στο εσωτερικό του φυλλώματος.

Τα καρύδια συγκομίζονται σε πλήρη ωρίμαση, όταν η ενδιάμεση μεμβράνη έχει εντελώς καστανό χρώμα. Πολύ γρήγορα γίνεται η διαλογή τους, πλένονται και κατόπιν ξηραίνονται: Η ξήρανση ξεκινά το πολύ 36 ώρες μετά τη συγκομιδή.

Η ξήρανση των καρυδιών πραγματοποιείται συνήθως με μετρίως θερμό ρεύμα αέρα (η θερμοκρασία του δεν υπερβαίνει τους 30 °C) το οποίο διαπερνά τον όγκο των καρυδιών που πρόκειται να ξηρανθούν ή ακόμη, στην περίπτωση των μικρών παραγωγών, η ξήρανση εκτελείται με φυσικό τρόπο σε στρωμνή.

Μετά την ολοκλήρωση της ξήρανσης, τα καρύδια ταξινομούνται κατά μέγεθος. Η ρύθμιση των βαθμονομητών είναι προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά των ποικιλιών της ονομασίας προέλευσης, που είναι περισσότερο ή λιγότερο επιμήκεις, και εξασφαλίζει τη διαλογή των καρυδιών διαμετρήματος άνω των 28 mm.

Μια τελευταία διαλογή των καρυδιών καθιστά δυνατή τη δημιουργία παρτίδων που περιέχουν λιγότερο από 10 % καρπούς με ελαττώματα στον κέλυφος ή την ψίχα (12 % στην περίπτωση των νωπών καρυδιών), αμέσως πριν τη συσκευασία σε περιέκτες περιορισμένου μεγέθους, εντός των οποίων τα καρύδια θα διατεθούν στους καταναλωτές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητά τους.

Ιδιοτυπία του προϊόντος

Τα «Noix de Grenoble» έχουν ελάχιστη διάμετρο 28 mm και διατίθενται με κέλυφος, νωπά ή σε ξηρή μορφή. Το κέλυφος είναι καθαρό και υγιές, και δεν παρουσιάζει ελαττώματα που θα μπορούσαν να βλάψουν τη γενική του όψη, την ποιότητά του, τη διατήρηση και την παρουσίασή του.

Η ψίχα είναι συμπαγής και σαρκώδης. Το χρώμα της είναι υπόλευκο έως ανοιχτό καστανό.

Κατά τη γευσιγνωστική εξέταση, τα καρύδια, νωπά ή ξηρά, χαρακτηρίζονται από ελαφρά πικρή γεύση και άρωμα φρέσκου ψωμιού και φουντουκιού.

Δεσμός

Η θέση των καλλιεργειών καρυδιάς στην κοιλάδα του Isère, που χαρακτηρίζεται από σχετικά υγρό κλίμα και στην οποία επικρατούν έντονοι άνεμοι, επέτρεψε την ανάπτυξη μεθόδων που ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις της καλλιέργειας της καρυδιάς και ευνόησε την ανάπτυξή της.

Η επιλογή των εδαφών που προτιμώνται περισσότερο από τους καρυδοκαλλιεργητές, καθώς και οι τακτικές συνεισφορές σε νερό, επιτρέπουν την παραγωγή σαρκωδών καρυδιών υψηλής ποιότητας σε κανονικό ρυθμό.

Η πτώση της θερμοκρασίας που παρατηρείται από τα τέλη Αυγούστου επιτρέπει την αργή και κανονική ωρίμαση του καρπού.

Οι έντονες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου στην κοιλάδα του Isère δεν διευκολύνουν ασφαλώς τη συγκομιδή, αλλά αποτελούν σημαντική εγγύηση της τρυφερότητας των καρυδιών της Grenoble. Πράγματι, η απώλεια υγρασίας της ψίχας είναι βραδεία, κανονική και ομοιογενής. Αυτό οφείλεται τόσο στο πάχος του κελύφους όσο και στον υψηλό βαθμό υγρασίας. Η βραδύτητα και η κανονικότητα του φαινομένου αποτρέπουν την αλλοίωση των αποθεμάτων και ειδικότερα την τάγγιση των λιπιδίων.

Η χρήση τοπικών ενδημικών ποικιλιών (Franquette, Mayette και Parisienne) που καλλιεργούνται σε πρόσφορη για αυτές περιοχή, ευνοεί την παραγωγή καρπών με μεγάλο πλούτο αρωμάτων.

Οι πρακτικές καλλιέργειας, που εξασφαλίζουν την καλή διείσδυση του ήλιου στο φύλλωμα της καρυδιάς, ευνοούν τη βέλτιστη ωρίμαση των καρπών.

Οι καρποί μπορούν έτσι να συγκομίζονται σε πλήρη ωρίμαση στα τέλη Σεπτεμβρίου, με έναρξη την ημερομηνία που καθορίζεται κάθε έτος συλλογικά μετά από μελέτη της ωριμότητας των καρυδιών από διάφορους τομείς (διαφορετικού υψομέτρου, τύπου εδάφους κ.λπ.).

Η ξήρανση σε μέτρια θερμοκρασία που εκτελείται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη συγκομιδή των πλήρως ώριμων καρπών, καθώς και η διαλογή και έκπλυσή τους, επιτρέπει την παραγωγή υγιών και καθαρών καρυδιών και ψίχας απόχρωσης υπόλευκης έως ανοιχτής καστανής, σημάδια εξαιρετικής ποιότητας.

Η επιμέλεια με την οποία εκτελούνται στη συνέχεια η διαλογή, η ταξινόμηση κατά μέγεθος και η συσκευασία επιτρέπουν τη διατήρηση των ειδικών χαρακτηριστικών του προϊόντος «Noix de Grenoble».

Τα φυσικά χαρακτηριστικά της γεωγραφικής περιοχής, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των παραγωγών και των αποστολέων έχουν επιτρέψει να λαμβάνονται καρύδια που έχουν αποκτήσει παγκόσμια φήμη.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

(άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCNoixDeGrenoble2015.pdf


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.