ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 350

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

58ό έτος
22 Οκτωβρίου 2015


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2015/C 350/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.7774 — Antofagasta/Barrick/Zaldivar) ( 1 )

1

2015/C 350/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.7767 — FIS / Sungard) ( 1 )

1

2015/C 350/03

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.7734 — Lockheed Martin / Sikorsky Aircraft) ( 1 )

2

2015/C 350/04

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.7765 — Carlyle/Veritas) ( 1 )

2


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2015/C 350/05

Ισοτιμίες του ευρώ

3

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2015/C 350/06

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την απαγόρευση αλιείας

4

2015/C 350/07

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την απαγόρευση αλιείας

4


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

ΕΖΕΣ-Δικαστήριο

2015/C 350/08

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 31ης Μαρτίου 2015, στην υπόθεση E-17/14 — Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν (Παράβαση κράτους μέλους ΕΟΧ — Ελευθερία εγκατάστασης — Περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματος του Dentist στο Λιχτενστάιν — Αναλογικότητα)

5

2015/C 350/09

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 31ης Μαρτίου 2015, στην υπόθεση E-20/14 — Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά Ισλανδίας [Παράβαση υποχρεώσεων από συμβαλλόμενο μέρος — Αδυναμία εφαρμογής — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος]

6

2015/C 350/10

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 31ης Μαρτίου 2015, στην υπόθεση E-21/14 — Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά Ισλανδίας (Παράβαση κράτους μέλους ΕΟΧ/ΕΖΕΣ — Αδυναμία εφαρμογής — Οδηγία 2010/30/ΕΕ για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των προϊόντων)

7

2015/C 350/11

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 9ης Απριλίου 2015, στην υπόθεση E-16/14 — Pharmaq AS κατά Intervet International BV [Κτηνιατρικά φάρμακα — Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92 — Έννοια της πρώτης άδειας κυκλοφορίας ενός προϊόντος στην αγορά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο — Δραστική ουσία]

8

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2015/C 350/12

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7766 — HNA Group / Aguila) ( 1 )

9

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2015/C 350/13

Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

10


 

Διορθωτικά

2015/C 350/14

Διορθωτικό στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων — 2016 EAC/Α04/2015 — Πρόγραμμα Erasmus+ ( ΕΕ C 347 της 20.10.2015 )

14


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

22.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 350/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.7774 — Antofagasta/Barrick/Zaldivar)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2015/C 350/01)

Στις 15 Οκτωβρίου 2015 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32015M7774. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


22.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 350/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.7767 — FIS / Sungard)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2015/C 350/02)

Στις 16 Οκτωβρίου 2015 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32015M7767. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


22.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 350/2


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.7734 — Lockheed Martin / Sikorsky Aircraft)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2015/C 350/03)

Στις 15 Οκτωβρίου 2015 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32015M7734. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


22.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 350/2


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.7765 — Carlyle/Veritas)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2015/C 350/04)

Στις 12 Οκτωβρίου 2015 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32015M7765. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

22.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 350/3


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

21 Οκτωβρίου 2015

(2015/C 350/05)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1354

JPY

ιαπωνικό γιεν

136,30

DKK

δανική κορόνα

7,4596

GBP

λίρα στερλίνα

0,73490

SEK

σουηδική κορόνα

9,4219

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0864

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

9,2625

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

27,079

HUF

ουγγρικό φιορίνι

311,25

PLN

πολωνικό ζλότι

4,2757

RON

ρουμανικό λέου

4,4315

TRY

τουρκική λίρα

3,2989

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,5707

CAD

δολάριο Καναδά

1,4764

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,7995

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,6869

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5815

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 292,65

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

15,2444

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,2088

HRK

κροατική κούνα

7,6165

IDR

ρουπία Ινδονησίας

15 610,11

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,8669

PHP

πέσο Φιλιππινών

52,730

RUB

ρωσικό ρούβλι

71,3405

THB

ταϊλανδικό μπατ

40,375

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

4,4577

MXN

πέσο Μεξικού

18,9044

INR

ινδική ρουπία

73,9444


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

22.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 350/4


Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την απαγόρευση αλιείας

(2015/C 350/06)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), αποφασίστηκε απαγόρευση της αλιείας όπως εμφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Ημερομηνία και ώρα απαγόρευσης

19.9.2015

Διάρκεια

19.9 - 31.12.2015

Κράτος μέλος

Βέλγιο

Απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων

ANF/8ABDE.

Είδος

Πεσκαντρίτσα (Lophiidae)

Ζώνη

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

Τύπος(-οι) αλιευτικών σκαφών

Αριθμός αναφοράς

49/TQ104


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.


22.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 350/4


Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την απαγόρευση αλιείας

(2015/C 350/07)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), αποφασίστηκε η απαγόρευση της αλιείας όπως εμφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Ημερομηνία και ώρα απαγόρευσης

19.9.2015

Διάρκεια

19.9 - 31.12.2015

Κράτος μέλος

Βέλγιο

Απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων

HKE/8ABDE.

Είδος

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius)

Ζώνη

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

Τύπος(-οι) αλιευτικών σκαφών

Αριθμός αναφοράς

48/TQ104


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΖΕΣ-Δικαστήριο

22.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 350/5


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ

της 31ης Μαρτίου 2015

στην υπόθεση E-17/14

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν

(Παράβαση κράτους μέλους ΕΟΧ — Ελευθερία εγκατάστασης — Περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματος του «Dentist» στο Λιχτενστάιν — Αναλογικότητα)

(2015/C 350/08)

Στην υπόθεση E-17/14, Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν — ΠΡΟΣΦΥΓΗ με αίτημα να αναγνωριστεί ότι το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, διατηρώντας σε ισχύ εθνικές διατάξεις, όπως το άρθρο 63 του νόμου για την υγεία και η μεταβατική διάταξη της πράξης για την κατάργηση του νόμου για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εφαρμογής εν προκειμένω του άρθρου 63 παράγραφος 2 του νόμου για την υγεία, που ορίζουν ότι ένας «Dentist» (πρακτικός οδοντίατρος) με σχετική άδεια πρέπει να ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα ως μισθωτός, υπό την άμεση εποπτεία, καθοδήγηση και ευθύνη πλήρως ειδικευμένου οδοντιάτρου, το Δικαστήριο, αποτελούμενο από τους Carl Baudenbacher, πρόεδρο, Per Christiansen (εισηγητή δικαστή) και Páll Hreinsson, δικαστές, εξέδωσε απόφαση στις 31 Μαρτίου 2015, το διατακτικό της οποίας έχει ως εξής:

Το Δικαστήριο:

1.

Αναγνωρίζει ότι το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, διατηρώντας σε ισχύ το άρθρο 63 του νόμου για την υγεία, το οποίο ορίζει ότι ένα πρόσωπο που κατέχει τον τίτλο του «Dentist», όπως αποκαλείται στα γερμανικά, πρέπει να ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα ως μισθωτός, υπό την άμεση εποπτεία, καθοδήγηση και ευθύνη πλήρως ειδικευμένου οδοντιάτρου («Zahnarzt»).

2.

Διατάσσει το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα.


22.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 350/6


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ

της 31ης Μαρτίου 2015

στην υπόθεση E-20/14

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά Ισλανδίας

[Παράβαση υποχρεώσεων από συμβαλλόμενο μέρος — Αδυναμία εφαρμογής — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος]

(2015/C 350/09)

Στην υπόθεση E-20/14, Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά Ισλανδίας — Προσφυγή με αίτημα να αναγνωριστεί ότι η Ισλανδία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 7 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, παραλείποντας να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για να εντάξει στην εσωτερική έννομη τάξη της, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, την πράξη που αναφέρεται στο σημείο 56κδ του κεφαλαίου V του παραρτήματος XIII της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος], όπως προσαρμόστηκε στη συμφωνία για τον ΕΟΧ με το πρωτόκολλο 1 αυτής και με την απόφαση αριθ. 17/2011 της Μεικτής Επιτροπής, της 1ης Απριλίου 2011, το Δικαστήριο, αποτελούμενο από τους Carl Baudenbacher, πρόεδρο, Per Christiansen και Páll Hreinsson (εισηγητή δικαστή), δικαστές, εξέδωσε απόφαση στις 31 Μαρτίου 2015, το διατακτικό της οποίας έχει ως εξής:

Το Δικαστήριο:

1.

Αναγνωρίζει ότι η Ισλανδία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 7 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, παραλείποντας να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για να εντάξει στην εσωτερική έννομη τάξη της, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, την πράξη που αναφέρεται στο σημείο 56κδ του κεφαλαίου V του παραρτήματος XIII της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος], όπως προσαρμόστηκε στη συμφωνία για τον ΕΟΧ με το πρωτόκολλο 1 αυτής και με την απόφαση αριθ. 17/2011 της Μεικτής Επιτροπής, της 1ης Απριλίου 2011.

2.

Διατάσσει την Ισλανδία να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα.


22.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 350/7


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ

της 31ης Μαρτίου 2015

στην υπόθεση E-21/14

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά Ισλανδίας

(Παράβαση κράτους μέλους ΕΟΧ/ΕΖΕΣ — Αδυναμία εφαρμογής — Οδηγία 2010/30/ΕΕ για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των προϊόντων)

(2015/C 350/10)

Στην υπόθεση E-21/14, Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά Ισλανδίας – ΠΡΟΣΦΥΓΗ με αίτημα να αναγνωριστεί ότι η Ισλανδία, παραλείποντας, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, να θεσπίσει και/ή να κοινοποιήσει αμέσως στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της πράξης που αναφέρεται στο σημείο 4 του κεφαλαίου IV του παραρτήματος II της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά), όπως προσαρμόστηκε στη συμφωνία με το πρωτόκολλο 1 αυτής, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της πράξης και του άρθρου 7 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, το Δικαστήριο, αποτελούμενο από τους Carl Baudenbacher, πρόεδρο, Per Christiansen (εισηγητή δικαστή) και Páll Hreinsson, δικαστές, εξέδωσε απόφαση στις 31 Μαρτίου 2015, το διατακτικό της οποίας έχει ως εξής:

Το Δικαστήριο:

1.

Αναγνωρίζει ότι η Ισλανδία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της πράξης που αναφέρεται στο σημείο 4 του κεφαλαίου IV του παραρτήματος II της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά), όπως προσαρμόστηκε στη συμφωνία με το πρωτόκολλο 1 αυτής, και βάσει του άρθρου 7 της συμφωνίας, παραλείποντας να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της πράξης εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

2.

Διατάσσει την Ισλανδία να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα.


22.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 350/8


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ

της 9ης Απριλίου 2015

στην υπόθεση E-16/14

Pharmaq AS κατά Intervet International BV

[Κτηνιατρικά φάρμακα — Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92 — Έννοια της «πρώτης άδειας κυκλοφορίας ενός προϊόντος στην αγορά» στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο — Δραστική ουσία]

(2015/C 350/11)

Στην υπόθεση E-16/14, Pharmaq AS κατά Intervet International BV — ΑΙΤΗΣΗ προς το Δικαστήριο, βάσει του άρθρου 34 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου, η οποία υποβλήθηκε από το Oslo tingrett (Ειρηνοδικείο του Όσλο), όσον αφορά την ερμηνεία των άρθρων 2, 3 και 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, σχετικά με την καθιέρωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα, το Δικαστήριο, αποτελούμενο από τους Carl Baudenbacher, πρόεδρο, Per Christiansen και Páll Hreinsson (εισηγητή δικαστή), δικαστές, εξέδωσε απόφαση στις 9 Απριλίου 2015, το διατακτικό της οποίας έχει ως εξής:

1.

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92, σε ένα κράτος του ΕΟΧ μπορεί να χορηγηθεί συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για ένα κτηνιατρικό φάρμακο με βάση την άδεια κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί στο εν λόγω κράτος, σύμφωνα με τη διαδικασία διοικητικής έγκρισης που προβλέπεται στον τίτλο III της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας σε εξαιρετικές περιστάσεις βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας. Η εν λόγω άδεια κυκλοφορίας συνιστά έγκυρη άδεια και, κατά περίπτωση, μπορεί επίσης να αποτελέσει την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος, ως κτηνιατρικού φαρμάκου, στην αγορά, κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχεία β) και δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92.

Οι άδειες που χορηγούνται βάσει του άρθρου 8 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2001/82/ΕΚ δεν συνιστούν άδεια κυκλοφορίας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92. Η εν λόγω παρέκκλιση περιορίζει αυστηρά τη χρήση των μέτρων που επιτρέπονται βάσει αυτής, αναφέροντας ότι εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση σοβαρών επιζωοτιών, εφόσον δεν υφίστανται άλλα κατάλληλα φάρμακα και εφόσον θα έχει προηγουμένως ενημερωθεί η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ για τις λεπτομερείς συνθήκες χρήσης.

Ο προσδιορισμός του κατά πόσον οι «ειδικές εξαιρέσεις έγκρισης» ή «άδειες AR 16», που χορηγήθηκαν αντιστοίχως από τις νορβηγικές και ιρλανδικές αρχές μεταξύ των ετών 2003 και 2011, και η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας που χορηγήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2005 εκδόθηκαν σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής του άρθρου 8 πρώτο εδάφιο ή του άρθρου 26 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ εξαρτάται ουσιαστικά από την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών στο πλαίσιο των εθνικών διαδικασιών, η οποία εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο.

2.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92, το πεδίο της προστασίας που παρέχει το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας εκτείνεται σε συγκεκριμένο στέλεχος ιού που καλύπτεται από το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αλλά δεν αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας εμβολίου με ιό στην οποία μπορεί να γίνει επίκληση για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92, μόνο αν το συγκεκριμένο στέλεχος περιέχει την ίδια δραστική ουσία με το εγκεκριμένο φάρμακο και έχει θεραπευτικά αποτελέσματα που εμπίπτουν στις θεραπευτικές ενδείξεις για τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας. Δεν έχει σημασία αν ένα φάρμακο με βάση άλλα στελέχη θα πρέπει να λάβει χωριστή άδεια κυκλοφορίας. Η εκτίμηση των στοιχείων αυτών αποτελεί πραγματικό ζήτημα που πρέπει να κριθεί από το εθνικό δικαστήριο.

Ένα συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας είναι άκυρο εφόσον καλύπτει ευρύτερο πεδίο από αυτό που ορίζεται στη σχετική άδεια κυκλοφορίας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

22.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 350/9


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.7766 — HNA Group / Aguila)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2015/C 350/12)

1.

Στις 15 Οκτωβρίου 2015 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία η HNA Group Co., Ltd («HNA Group», Κίνα) αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον αποκλειστικό έλεγχο του συνόλου της Aguila 2 SA, της εταιρείας χαρτοφυλακίου στην οποία ανήκει ο όμιλος εταιρειών Swissport (από κοινού με τις θυγατρικές του, «Swissport», Λουξεμβούργο), με αγορά τίτλων.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την HNA Group: όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων που δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της αεροπορίας, των συμμετοχών, των κεφαλαίων, του τουρισμού και της εφοδιαστικής· μέσω της επιχειρηματικής μονάδας HNA Aviation διαχειρίζεται επιχειρήσεις του τομέα της αεροπορίας, με έμφαση στην Κίνα και στην περιοχή της Ασίας· μέσω των αεροπορικών εταιρειών που ελέγχει δραστηριοποιείται σε ορισμένους αερολιμένες στον ΕΟΧ,

για τη Swissport: παρέχει υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης αερολιμένων, διακίνησης φορτίων και συναφείς υπηρεσίες προς αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη και στο εξωτερικό.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά M.7766 — HNA Group / Aguila. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στη διεύθυνση COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

22.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 350/10


Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(2015/C 350/13)

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων  (2)

«FRANKFURTER GRÜNE SOßE» / «FRANKFURTER GRIE SOß»

Αριθ. ΕΚ: DE-PGI-0005-0884 — 13.7.2011

ΠΓΕ ( X ) ΠΟΠ ( )

1.   Ονομασία

«Frankfurter Grüne Soße» / «Frankfurter Grie Soß»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Γερμανία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.6: Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά νωπά ή μεταποιημένα.

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία στο σημείο 1

Το «Frankfurter Grüne Soße» / «Frankfurter Grie Soß» είναι μείγμα φρέσκων αρωματικών φυτών που αποτελείται από φρέσκα φύλλα, μίσχους και κάλυκες των εξής 7 αρωματικών φυτών: Borago officinalis (βούγλωσσο), Anthriscus cerefolium var. sativus (φραγκομαϊντανός), Lepidium sativum (κάρδαμο), Petroselinum crispum (μαϊντανός), Sanguisorba minor (άνισον το ρηξιπετροειδές), Rumex acetosa (οξαλίδα ή ξινήθρα) και Allium schoenoprasum (σχοινόπρασο).

Πρόκειται για φυσικό προϊόν που μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ως προς τα επιμέρους συστατικά του, το μέγεθος, την επιφάνεια, τη δομή και το χρώμα, ανάλογα με την εποχή και επομένως ενδέχεται να εξαρτάται από την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας, τη θερμοκρασία και άλλες φυσικές καιρικές συνθήκες.

Το μείγμα φρέσκων αρωματικών φυτών «Frankfurter Grüne Soße» / «Frankfurter Grie Soß» επιτρέπεται να περιέχει αποκλειστικά φρέσκα φύλλα, μίσχους και κάλυκες.

Τα φυτά Petroselinum crispum, Borago officinalis, Rumex acetosa και Anthriscus cerefolium var. sativus αποτελούν, σε ποσοστό 75 % περίπου επί του συνολικού βάρους, τα κύρια συστατικά του μείγματος, ενώ φρέσκα φύλλα, μίσχοι ή κάλυκες των φυτών Allium schoenoprasum, Sanguisorba minor και Lepidium sativum αποτελούν από κοινού το 25 % περίπου του συνολικού βάρους. Ανάλογα με την εποχή και τις φυσικές μεταβλητές βιολογικές ιδιότητες των επιμέρους φυτικών ειδών, η αναλογία των επιμέρους φρέσκων αρωματικών φυτών επί του συνολικού βάρους ποικίλλει+. Κανένα από τα αρωματικά φυτά δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει πάνω από το 30 % του βάρους. Επιπλέον, η περιεκτικότητα κατά βάρος καθενός από τα αρωματικά φυτά Petroselinum crispum, Borago officinalis, Rumex acetosa και Anthriscus cerefolium var. Sativus χωριστά δεν είναι μικρότερη από 8 % περίπου, ενώ η περιεκτικότητα κατά βάρος καθενός από τα αρωματικά φυτά Allium schoenoprasum, Sanguisorba minor και Lepidium sativum, τα οποία είναι ιδιαίτερα γευστικά ορισμένες εποχές του χρόνου, δεν είναι μικρότερη από το 3 % του μείγματος.

3.3.   Πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

3.4.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης)

3.5.   Ειδικά στάδια της παραγωγής που πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Η φυτοκομική παραγωγή των 7 επιμέρους αρωματικών φυτών που περιέχονται στο προϊόν «Frankfurter Grünen Soße» / «Frankfurter Grie Soß» (στην ύπαιθρο και σε καλλιεργούμενες εκτάσεις) και η συγκομιδή των φρέσκων φύλλων, μίσχων και καλύκων, πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. Το Petroselinum crispum μπορεί προσωρινά (π.χ. όταν πρόκειται για έκτακτες και προσωρινές εποχιακές διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητα λόγω απωλειών στη συγκομιδή εξαιτίας των καιρικών συνθηκών στη γεωγραφική περιοχή) να προέρχεται από φυτοκομική παραγωγή εκτός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται στο πλαίσιο αυτό ότι τα φυτά μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για να γίνουν δεμάτια ενόσω είναι φρέσκα και το αργότερο σε 36 ώρες από τη συγκομιδή τους στη γεωγραφική περιοχή.

Μόνο λόγω της ιδιαίτερα αναπτυγμένης τεχνικής υποδομής της γεωγραφικής περιοχής (διεθνές αεροδρόμιο και αδιάσπαστη αλυσίδα ψύξης), καθώς και χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Petroselinum crispum, είναι δυνατή η προσθήκη του στο μείγμα εντός 36 ωρών από τη συγκομιδή του. Δεν επιτρέπεται η πρόσμιξη των άλλων αρωματικών φυτών όταν προέρχονται από φυτοκομική παραγωγή εκτός της γεωγραφικής περιοχής. Τα εν λόγω αρωματικά φυτά πρέπει να προέρχονται από φυτοκομική παραγωγή εντός της γεωγραφικής περιοχής.

Η ανάμιξη των επιμέρους 7 φυτικών συστατικών του «Frankfurter Grünen Soße» / «Frankfurter Grie Soß», καθώς και η επεξεργασία τους σε δεμάτια, πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά χειρωνακτικώς και εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

3.6.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ.

Τα φύλλα και οι μίσχοι των επιμέρους αρωματικών φυτών του προϊόντος «Frankfurter Grünen Soße» / «Frankfurter Grie Soß» τοποθετούνται με παραδοσιακό χειρωνακτικό τρόπο, ο οποίος προστατεύει τα φύλλα, σε στρώσεις το ένα επάνω στο άλλο και μέσα στο άλλο, τυλίγονται και κατόπιν περιτυλίγονται σε ειδικό αδιαφανές χαρτί το οποίο είναι υδατοστεγές στο εσωτερικό του. Οι δεσμίδες παράγονται ταυτόχρονα με την ανάμιξη και τον λεπτομερή καθορισμό των αντίστοιχων αναλογιών ανάμιξης.

Λόγω της δυσμενούς επίδρασης που έχει στο άρωμα των φυτών, δεν επιτρέπεται η χρήση αυτοματοποιημένου ή μηχανοποιημένου συστήματος στρωμάτωσης και δεσμοποίησης του «Frankfurter Grünen Soße» / «Frankfurter Grie Soß». Μόνο με την ιδιαίτερα ήπια χειρωνακτική στρωμάτωση —η οποία θυμίζει την εργασία σε ένα εργαστήριο χειροτεχνίας— των επιμέρους μη τεμαχισμένων φύλλων, μίσχων και καλύκων με επαναλαμβανόμενες κινήσεις του χεριού, διατηρείται το ιδιαίτερο άρωμα των επιμέρους φυτών έως την επεξεργασία τους για να διατεθούν στην κατανάλωση και μπορεί στη συνέχεια να αναδειχθεί η ιδιαίτερη, μοναδική γεύση του μείγματος των τεμαχισμένων φύλλων στο έτοιμο προϊόν σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη σύσταση των φρέσκων φυτών του μείγματος.

Το «Frankfurter Grünen Soße» / «Frankfurter Grie Soß» διατίθεται ως παραδοσιακό μείγμα ατεμάχιστων φρέσκων αρωματικών φυτών με συνολικό βάρος τουλάχιστον 250 g. Οι δεσμίδες των 250 g είναι η μορφή με την οποία κατά παράδοση το προϊόν προσφέρεται στον καταναλωτή στην περιοχή της Φρανκφούρτης. Το προϊόν διατίθεται σε μεγάλους καταναλωτές και σε μεγαλύτερες δεσμίδες (π.χ. 1 κιλού, 5 κιλών).

3.7.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση

Στην εξωτερική πλευρά των δεματίων είναι υποχρεωτική η επιτύπωση, με χρήση του ειδικού χαρτιού που αναφέρεται στην παράγραφο 3.6, με πράσινο χρώμα, της ονομασίας «Frankfurter Grüne Soße» ή εναλλακτικά «Frankfurter Grie Soß» και των 7 αρωματικών φυτών που αποτελούν το μείγμα. Κάτω από αυτά αναγράφεται ευανάγνωστα η συμπληρωματική φράση frische Kräuterkomposition zur Zugbereitung der «Grünen Soße» (Μίγμα φρέσκων αρωματικών φυτών για παρασκευή του «Grüne Soße»).

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Η γεωγραφική περιοχή αποτελείται από την πόλη της Φρανκφούρτης και τους όμορους δήμους και κοινότητες Oberursel, Bad Homburg, Karben, Bad Vilbel, Niederdorfelden, Maintal, Offenbach am Main, Neu-Isenburg, Mörfelden-Walldorf, Rüsselsheim, Raunheim, Kelsterbach, Hattersheim, Kriftel, Hofheim, Kelkheim, Liederbach, Sulzbach, Schwalbach, Eschborn και Steinbach.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

5.1.   Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής

Δεδομένης της μικρής κλίμακας κηπουρικής, η οποία, λόγω της πολιτικής οριοθέτησης με τις γύρω περιοχές, διαθέτει πολύ μακρά παράδοση στη Φρανκφούρτη και μνημονεύθηκε σε έγγραφα για πρώτη φορά ήδη το 1215, με το πέρασμα των αιώνων σημειώθηκε μια συνεχής μετατόπιση των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων προς την περιοχή γύρω από την πόλη. Επίσης, εξαιτίας των τοπικών κληρονομικών ρυθμίσεων, οι γεωργικές εκτάσεις διαιρούνταν σε όλο και μικρότερα αγροτεμάχια. Σε αυτά τα —συχνά μικροσκοπικά— αγροτεμάχια, αναπτύχθηκε στη συνέχεια, με την πάροδο των αιώνων, η ειδική καλλιέργεια αρωματικών φυτών των ποικιλιών και ειδών (όπως το άνισον το ρηξιπετροειδές) που δεν καλλιεργούνται σχεδόν πουθενά αλλού εκτός από τη Φρανκφούρτη.

Ιδίως, οι ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες του εβραϊκού πληθυσμού της Φρανκφούρτης, που κατά παράδοση αντιπροσώπευε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της πόλης, είχαν ευνοήσει από το τέλη του 19ου αιώνα, την κατανάλωση, και επομένως και την καλλιέργεια, των αρωματικών φυτών.

Μια ακόμη ιδιαιτερότητα είναι η ειδική τεχνογνωσία των καλλιεργητών κηπευτικών της Φρανκφούρτης: μόνον αυτοί γνωρίζουν πώς να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ των μεταβαλλόμενων χαρακτηριστικών και των συστατικών ενός μείγματος (δεμάτι από φρέσκα αρωματικά φυτά), κατορθώνοντας έτσι να προσφέρουν μια αρμονική γευστική εμπειρία στον καταναλωτή. Καθοριστικές για το παραδοσιακό προϊόν είναι οι επιδράσεις των εποχικών διακυμάνσεων και των ποικίλων καλλιεργητικών συνθηκών, καθώς και η μεταβαλλόμενη διαθεσιμότητα των αρωματικών φυτών στην ύπαιθρο ή σε προστατευμένο περιβάλλον, αλλά και το χρώμα τους, η ένταση της γεύσης και των αρωμάτων τους στη μετέπειτα επεξεργασία (επίδραση στη σύσταση).

5.2.   Ιδιοτυπία του προϊόντος

Το προϊόν «Frankfurter Grünen Soße» / «Frankfurter Grie Soß» είναι ιδιότυπο προϊόν φρέσκων αρωματικών φυτών το οποίο γνωρίζουν και αγαπούν οι καταναλωτές της γεωγραφικής περιοχής και το χρησιμοποιούν ως μια σημαντική βάση για ποικίλα εδέσματα, γεγονός στο οποίο οφείλει τη μεγάλη του φήμη.

Από τη δεκαετία του 1920 έως τη δεκαετία του 1950 σημειώθηκε μια εξέλιξη χάρη στην οποία η ονομασία «Frankfurter Grüne Soße» / «Frankfurter Grie Soß» καθιερώθηκε σταθερά και συγκεκριμένα για το εν λόγω μείγμα φρέσκων αρωματικών φυτών σε αντιδιαστολή με το έτοιμο έδεσμα με την ονομασία «Grüne Soße» (πράσινη σάλτσα). Αυτό οφειλόταν κυρίως στο γεγονός ότι την εποχή εκείνη άρχισαν για πρώτη φορά τα δεμάτια να φέρουν συστηματικά την επισήμανση «Frankfurter Grüne Soße» / «Frankfurter Grie Soß».

Όταν από εκείνη την περίοδο και μετά αυξήθηκε η εμπορία αυτών των δεματιών αρωματικών φυτών στην περιοχή, η ονομασία «Frankfurter Grüne Soße» / «Frankfurter Grie Soß» άρχισε να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να διακρίνει αυτό το μείγμα φρέσκων αρωματικών φυτών, το οποίο χρησίμευε ως βάση για ποικίλα εδέσματα, από ένα άλλο μείγμα (διαφορετικών) φρέσκων αρωματικών φυτών, το «Kasseler Grüne Soße» που ήταν επίσης διαθέσιμο στην αγορά. Εδώ και πολλές γενεές, το προϊόν «Frankfurter Grüne Soße» / «Frankfurter Grie Soß» έχει καθιερωθεί στη γεωγραφική περιοχή και στον πολιτισμό της ως στοιχείο που ορίζει με πολλούς τρόπους την ταυτότητα της περιοχής. Η εξειδικευμένη γνώση των καλλιεργητών των αρωματικών αυτών φυτών σχετικά με την καλλιέργεια και τη συγκομιδή των επιμέρους βοτάνων, και η μοναδική τεχνογνωσία που πηγάζει από τη γνώση αυτή σχετικά με τον τρόπο αρμονικής ανάμιξης των 7 επιμέρους βοτάνων, εξελίχθηκε σε αρκετές οικογένειες επί πολλές γενεές και έχει τιμηθεί σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, καθώς και με μνημεία (μνημείο του «Grüne Soße») ή σε μουσεία (μουσείο Κηπουρικής Oberräder) αλλά και σε ένα ειδικά αφιερωμένο πολιτιστικό φεστιβάλ (γιορτή του «Grüne Soße»).

Εδώ και πολλές γενεές, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού της Φρανκφούρτης θεωρούν σε μεγάλο βαθμό το «Frankfurter Grüne Soße» / «Frankfurter Grie Soß» ως στοιχείο της ταυτότητάς τους, όπως δείχνει, για παράδειγμα, το γεγονός ότι το «Frankfurter Grüne Soße» / «Frankfurter Grie Soß» που παράγεται χειρωνακτικά επί τόπου κοντά στον καταναλωτή αναφέρεται με επαινετικά σχόλια ως ένα ιδιαίτερο μίγμα φρέσκων αρωματικών φυτών, όχι μόνο σε πολυάριθμα άρθρα σε εφημερίδες και στην τηλεόραση, αλλά και στο διαδίκτυο, με τρόπο που διαμορφώνει την τοπική συνείδηση. Ως παραδείγματα της σημασίας του μίγματος φρέσκων αρωματικών φυτών μπορούν τα αναφερθούν το μυθιστόρημα «Το περιπετειώδες ταξίδι των επτά βοτάνων» του Horst Nopens, το δημοσίευμα του Volkshochschule Frankfurt «Des war die Zeit», πολλές τηλεοπτικές ανταποκρίσεις του περιφερειακού κρατικού τηλεοπτικού σταθμού HR, καθώς και διάφορες δημοσιεύσεις καλλιτεχνών, πολιτιστικών δημιουργών και της πόλης της Φρανκφούρτης με θέμα «Sieben Kräuter müssen es sein — Die Frankfurter Grüne Soße».

5.3.   Αιτιώδης σχέση που συνδέει τη γεωγραφική περιοχή με την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΟΠ) ή με μια συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΓΕ)

Εκτός από περιοχή πατροπαράδοτης παραγωγής των βοτάνων σε καλλιέργειες μικρής κλίμακας, η γεωγραφική περιοχή αποτελεί επίσης την κύρια περιοχή πώλησης και κατανάλωσης του «Frankfurter Grüne Soße» / «Frankfurter Grie Soß». Η πολυετής αλληλεπίδραση μεταξύ των καλλιεργητών των αρωματικών φυτών, αφενός, και των καταναλωτών (ιδιώτες και κλάδος εστίασης), αφετέρου, δημιούργησε εδώ και πολλές γενεές μια συγκεκριμένη άποψη για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το «Frankfurter Grüne Soße» / «Frankfurter Grie Soß». Αυτή η ειδική γνώση αποτελεί αποκλειστικό κτήμα των καλλιεργητών των αρωματικών φυτών της Φρανκφούρτης και έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα εκεί και πουθενά αλλού.

Η ειδική γνώση και εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με το πότε και πώς θα πρέπει να πραγματοποιούνται συγκεκριμένες ενέργειες κατά τη συγκομιδή και την ανάμιξη, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά —ιδίως το άρωμα, το χρώμα και η γεύση— των επιμέρους βοτάνων λόγω, αφενός, των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων που αναφέρονται στο σημείο 5.1 και, αφετέρου, του ιδιαίτερου, αρμονικού συνδυασμού των επιμέρους αρωματικών φυτών σε ένα δεμάτι, όπως αναφέρεται στο σημείο 3.5, είχε ως αποτέλεσμα να θεωρείται η τοπική παραγωγή αυτού του μείγματος φρέσκων αρωματικών φυτών στη γεωγραφική περιοχή ως πολιτιστικό αγαθό και να μεταδίδεται από γενεά σε γενεά. Το μείγμα φρέσκων αρωματικών φυτών «Frankfurter Grüne Soße» / «Frankfurter Grie Soß» αποτελεί πολύτιμο πολιτιστικό αγαθό που πρέπει να διατηρηθεί.

Η μακρά παράδοση καλλιέργειας των αρωματικών φυτών που αποτελούν το «Frankfurter Grüne Soße» / «Frankfurter Grie Soß», η οποία ευνοήθηκε από τις γεωγραφικές συνθήκες και τη ζήτηση στην περιοχή της Φρανκφούρτης, συμβαδίζει με τη σημαντική θέση που κατέχει το γνωστό ως «Grüne Soße» (πράσινη σάλτσα) έδεσμα στην τοπική κουζίνα.

Το κύριο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μείγματος φρέσκων αρωματικών φυτών «Frankfurter Grünen Soße» / «Frankfurter Grie Soß» είναι ότι, ακόμη και σήμερα, κάθε νοικοκυριό και κάθε εστιατόριο έχει τη δική του συνταγή για τη χρήση και την επεξεργασία των φρέσκων αρωματικών φυτών για την παρασκευή του εδέσματος «Grüne Soße».

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

(άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 (3))

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/41038


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12. Αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (EE) αριθ. 1151/2012.

(3)  Βλέπε υποσημείωση 2.


Διορθωτικά

22.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 350/14


Διορθωτικό στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων — 2016 EAC/Α04/2015 — Πρόγραμμα Erasmus+

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 347 της 20ής Οκτωβρίου 2015 )

(2015/C 350/14)

Το σημείο 5 «Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων», βασική δράση 2 [στρατηγικές συμπράξεις] έχει τροποποιηθεί ως εξής:

«Βασική δράση 2

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας

2 Φεβρουαρίου 2016

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

31 Μαρτίου 2016

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας

26 Απριλίου 2016

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας

4 Οκτωβρίου 2016»