ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2013.358.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 358

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

56ό έτος
7 Δεκεμβρίου 2013


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2013/C 358/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.7038 — Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics) ( 1 )

1

2013/C 358/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση [Υπόθεση COMP/M.7043 — GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)] ( 1 )

1

2013/C 358/03

Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την ποσότητα για την οποία δεν υποβλήθηκε αίτηση και η οποία θα προστεθεί στην ποσότητα που καθορίζεται για την υποπερίοδο από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2014 στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων που έχουν ανοιχθεί από την Ένωση για προϊόντα στους τομείς του κρέατος πουλερικών

2

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2013/C 358/04

Απόφαση του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας από την Κροατία, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο

3

2013/C 358/05

Απόφαση του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

5

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2013/C 358/06

Ισοτιμίες του ευρώ

9

 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

2013/C 358/07

Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, καθώς και επί της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα

10

2013/C 358/08

Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλ-υγεία — Καινοτομική υγειονομική περίθαλψη για τον 21ο αιώνα

13

2013/C 358/09

Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

15

2013/C 358/10

Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη — Ψηφιακή καθοδήγηση της ευρωπαϊκής μεγέθυνσης

17

2013/C 358/11

Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της πρότασης κανονισμού της Επιτροπής για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 2003/42/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 της Επιτροπής, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 της Επιτροπής και του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010

19

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2013/C 358/12

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6927 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

22

2013/C 358/13

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6817 — Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

24

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

7.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 358/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.7038 — Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2013/C 358/01

Στις 28 Νοεμβρίου 2013, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλική και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ο δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια·

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) με αριθμό εγγράφου 32013M7038. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


7.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 358/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

[Υπόθεση COMP/M.7043 — GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2013/C 358/02

Στις 29 Νοεμβρίου 2013, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλική και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ο δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια·

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) με αριθμό εγγράφου 32013M7043. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


7.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 358/2


Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την ποσότητα για την οποία δεν υποβλήθηκε αίτηση και η οποία θα προστεθεί στην ποσότητα που καθορίζεται για την υποπερίοδο από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2014 στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων που έχουν ανοιχθεί από την Ένωση για προϊόντα στους τομείς του κρέατος πουλερικών

2013/C 358/03

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007 (1) της Επιτροπής, άνοιξαν δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων των τομέων του κρέατος πουλερικών. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων ημερών του Οκτωβρίου 2013 για την υποπερίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014, για τις ποσοστώσεις 09.4212, 09.4217, 09.4218 και 09.4256, αφορούν ποσότητες μικρότερες από τις διαθέσιμες. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 δεύτερη φράση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (2), οι ποσότητες για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις προστίθενται στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης, από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2014, και αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.


(1)  ΕΕ L 142 της 5.6.2007, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός ποσόστωσης

Ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκε αίτηση και οι οποίες θα προστεθούν στην ποσότητα που καθορίζεται για την υποπερίοδο από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2014

(σε kg)

09.4212

44 864 920

09.4217

12 369 400

09.4218

9 276 800

09.4256

3 245 004


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

7.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 358/3


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 2ας Δεκεμβρίου 2013

για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας από την Κροατία, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο

2013/C 358/04

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την ίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας (1), και ιδίως το άρθρο 3,

Έχοντας υπόψη τους καταλόγους υποψηφιοτήτων για διορισμό που υπέβαλαν στο Συμβούλιο οι κυβερνήσεις των κρατών μελών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση της 22ας Απριλίου 2013 (2), το Συμβούλιο προέβη στον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας, για την περίοδο από τις 22 Απριλίου 2013 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2016, με την εξαίρεση ορισμένων μελών.

(2)

Οι κυβερνήσεις της Κροατίας, της Ουγγαρίας, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλαν υποψηφιότητες για την κάλυψη αριθμού θέσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διoρίζoνται, ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Συμβoυλευτικής Επιτρoπής για την ασφάλεια και την υγεία στoν χώρο εργασίας, για το χρονικό διάστημα που λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2016:

I.   ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κράτος

Τακτικό μέλος

Αναπληρωματικό μέλος

Κροατία

κ. Zdravko MURATTI

κα Inga ŽIC

κ. Ilija TADIĆ

Πορτογαλία

 

κ. António SANTOS


II.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Κράτος

Τακτικό μέλος

Αναπληρωματικό μέλος

Ουγγαρία

κ. Károly GYÖRGY

κ. Szilárd SOMLAI


III.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Κράτος

Τακτικό μέλος

Αναπληρωματικό μέλος

Κροατία

Ms Admira RIBIČIĊ

Mr Nenad SEIFERT

Ms Milica JOVANOVIĆ

Ηνωμένο Βασίλειο

 

κα Hannah MURPHY

Άρθρο 2

Το Συμβούλιο θα προβεί αργότερα στον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που δεν έχουν ακόμη κατονομασθεί.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. GUSTAS


(1)  ΕΕ C 218 της 13.9.2003, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 7.


7.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 358/5


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 2ας Δεκεμβρίου 2013

για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

2013/C 358/05

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Έχοντας υπόψη τους καταλόγους υποψηφιοτήτων προς διορισμό που υπέβαλαν στο Συμβούλιο οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και οι οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Συμβούλιο, με τις αποφάσεις του στις 22 Νοεμβρίου 2010 (2), στις 7 Μαρτίου 2011 (3), στις 12 Ιουλίου 2011 (4), στις 20 Σεπτεμβρίου 2011 (5) και στις 29 Οκτωβρίου 2012 (6), διόρισε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2010 έως τις 30 Νοεμβρίου 2013.

(2)

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τις οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών θα πρέπει να διορισθούν για περίοδο τριών ετών.

(3)

Εμπίπτει στην Επιτροπή να διορίσει τους εκπροσώπους της στο διοικητικό συμβούλιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διορίζονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, για την περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2013 έως 30 Νοεμβρίου 2016, οι κάτωθι:

I.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

Χώρα

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Βέλγιο

κ. Michel DE GOLS

κ. Alain PIETTE

Βουλγαρία

κα Teodora TODOROVA

κ. Iskren ANGELOV

Τσεχική Δημοκρατία

κ. Vlastimil VÁŇA

κα Veronika ŽIDLÍKOVÁ

Δανία

κ. Lone HENRIKSEN

κα Lis WITSØ-LUND

Γερμανία

κ. Andreas HORST

κ. Sebastian JOBELIUS

Εσθονία

κα Eva PÕLDIS

κα Ester RÜNKLA

Ιρλανδία

κ. Paul CULLEN

κα Mary O’SULLIVAN

Ελλάδα

κα Σταματία ΠΙΣΙΜΙΣΗ

κ. Ιωάννης ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κροατία

κα Narcisa MANOJLOVIĆ

κα Olivera FIŠEKOVIĆ

Ισπανία

κα Paloma GARCÍA GARCÍA

κ. José Ignacio MARTÍN FERNÁNDEZ

Γαλλία

κα Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU

κα Marie-Soline CHOMEL

Ιταλία

κα Aviana Maria Teresa BULGARELLI

κα Carla ANTONUCCI

Κύπρος

κ. Ανδρέας ΜΥΛΩΝΑΣ

κ. Ορέστης ΜΕΣΣΙΟΣ

Λετονία

κα Ineta TĀRE

κα Ineta VJAKSE

Λιθουανία

κα Rita SKREBIŠKIENĖ

κ. Evaldas BACEVIČIUS

Λουξεμβούργο

κα Nadine WELTER

κ. Gary TUNSCH

Ουγγαρία

 

 

Μάλτα

κ. Roderick MIZZI

κ. Anthony AZZOPARDI

Κάτω Χώρες

κ. Roel GANS

κ. Martin BLOMSMA

Αυστρία

κα Stephanie MATTES

κα Petra PENCS

Πολωνία

κ. Jerzy CIECHAŃSKI

κα Joanna MACIEJEWSKA

Πορτογαλία

κ. Manuel MADURO ROXO

κ. Isilda FERNANDES

Ρουμανία

κ. Alexandru ALEXE

κα Liliana Ramona MOSTENESCU

Σλοβενία

κ. Vladka KOMEL

κ. Andraž BOBOVNIK

Σλοβακία

κ. Silvia GREGORCOVÁ

 

Φινλανδία

κ. Antti NÄRHINEN

κ. Maija LYLY-YRJÄNÄINEN

Σουηδία

κ. Hannes KANTELIUS

κ. Håkan NYMAN

Ηνωμένο Βασίλειο

κ. Ciaran DEVLIN

κα Shyamala BALENDRA


II.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Χώρα

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Βέλγιο

κ. Herman FONCK

κ. François PHILIPS

Βουλγαρία

κ. Ivan KOKALOV

κ. Vesselin MITOV

Τσεχική Δημοκρατία

κ. Hana MÁLKOVÁ

κ. Tomáš PAVELKA

Δανία

κ. Jan KAHR FREDERIKSEN

κα Heidi RØNNE MØLLER

Γερμανία

κα Marika HÖHN

κα Ghazaleh NAZZIBI

Εσθονία

κ. Kalle KALDA

κα Kadi ALATALU

Ιρλανδία

κα Sally Anne KINAHAN

κ. Peter RIGNEY

Ελλάδα

κ. Παναγιώτης ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

κ. Παναγιώτης ΚΟΡΔΑΤΟΣ

Κροατία

κα Marija HANŽEVAČKI

κα Dijana ŠOBOTA

Ισπανία

κα Antonia RAMOS YUSTE

κ. Ramon BAEZA

Γαλλία

κ. Emmanuel COUVREUR

κ. Rafaël NEDZYNSKI

Ιταλία

κ. Fausto DURANTE

κα Cinzia DEL RIO

Κύπρος

κ. Νικόλαος ΕΠΙΣΤΗΘΙΟΥ

 

Λετονία

κ. Ruta PORNIECE

 

Λιθουανία

κα Kristina KRUPAVIČIENĖ

κα Danute ŠLIONSKIENĖ

Λουξεμβούργο

κα Véronique EISCHEN

κ. Vincent JACQUET

Ουγγαρία

κα Melinda KELEMEN

κα Erzsébet HANTI

Μάλτα

 

 

Κάτω Χώρες

κ. Erik PENTENGA

κα Sonja BALJEU

Αυστρία

κα Dinah DJALINOUS-GLATZ

κ. Adi BUXBAUM

Πολωνία

κ. Bogdan OLSZEWSKI

κ. Piotr OSTROWSKI

Πορτογαλία

κ. Armando da COSTA FARIAS

κ. Vítor Manuel VICENTE COELHO

Ρουμανία

κ. Adrian MARIN

κα Luminița VINTILĂ

Σλοβενία

κ. Pavle VRHOVEC

κα Maja KONJAR

Σλοβακία

κ. Erik MACÁK

 

Φινλανδία

κ. Juha ANTILA

κα Leila KURKI

Σουηδία

κ. Mats ESSEMYR

κ. Sten GELLERSTEDT

Ηνωμένο Βασίλειο

κ. Paul SELLERS

κα Elena CRASTA


III.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΏΝ

Χώρα

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Βέλγιο

κ. Kris DE MEESTER

κ. Roland WAEYAERT

Βουλγαρία

κ. Dimiter BRANKOV

κ. Nikola ZIKATANOV

Τσεχική Δημοκρατία

κα Vladimíra DRBALOVÁ

κ. Pavla BŘEČKOVÁ

Δανία

κα Karen ROIY

κα Berit TOFT FIHL

Γερμανία

κ. Lutz MÜHL

κα Renate HORNUNG-DRAUS

Εσθονία

κα Eve PÄÄRENDSON

κα Marika MERILAI

Ιρλανδία

κ. Brendan McGINTY

κ. Eamonn McCOY

Ελλάδα

κ. Ρένα ΜΠΑΡΔΑΝΗ

κ. Κατερίνα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Κροατία

κ. Davor MAJETIC

κ. Nenad SEIFERT

Ισπανία

κ. Miguel CANALES GUTIÉRREZ

κ. Javier BLASCO de LUNA

Γαλλία

κ. Emmanuel JAHAN

 

Ιταλία

κα Stefania ROSSI

κα Paola ASTORRI

Κύπρος

κα Λένα ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

κ. Πολύβιος ΠΟΛΥΒΙΟΥ

Λετονία

κα Ilona KIUKUCĀNE

κα Anita LĪCE

Λιθουανία

 

 

Λουξεμβούργο

κ. Fabio STUPICI

κα Magalie LYSIAK

Ουγγαρία

κ. Antal CSUPORT

κα Adrienn BALINT

Μάλτα

κ. Martin BORG

 

Κάτω Χώρες

κ. W.M.J.M. VAN MIERLO

κ. Gerard A. M. VAN DER GRIND

Αυστρία

κα Katharina LINDNER

κα Heidrun MAIER-DE-KRUIFF

Πολωνία

κα Anna KWIATKIEWICZ

 

Πορτογαλία

κ. Marcelino Peralta PENA COSTA

κ. António VERGUEIRO

Ρουμανία

κ. Doru Claudian FRUNZULICĂ

κ. Ștefan RĂDEANU

Σλοβενία

κα Tatjana PAJNKIHAR

κ. Igor ANTAUER

Σλοβακία

κ. Martin HOŠTÁK

 

Φινλανδία

κα Jenni RUOKONEN

κα Minna ETU-SEPPÄLÄ

Σουηδία

κ. Sverker RUDEBERG

κ. Niklas BECKMAN

Ηνωμένο Βασίλειο

κ. Neil CARBERRY

κ. Rob WALL

Άρθρο 2

Το Συμβούλιο θα προβεί αργότερα στον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που δεν έχουν ακόμη κατονομασθεί.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. GUSTAS


(1)  ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 322 της 27.11.2010, σ. 8.

(3)  ΕΕ C 83 της 17.3.2011, σ. 4.

(4)  ΕΕ C 208 της 14.7.2011, σ. 3.

(5)  ΕΕ C 278 της 22.9.2011, σ. 2.

(6)  ΕΕ C 334 της 31.10.2012, σ. 2.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

7.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 358/9


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

6 Δεκεμβρίου 2013

2013/C 358/06

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,3661

JPY

ιαπωνικό γιεν

139,63

DKK

δανική κορόνα

7,4600

GBP

λίρα στερλίνα

0,83580

SEK

σουηδική κορόνα

8,9261

CHF

ελβετικό φράγκο

1,2231

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

8,4340

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

27,480

HUF

ουγγρικό φιορίνι

302,25

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λετονικό λατς

0,7030

PLN

πολωνικό ζλότι

4,1938

RON

ρουμανικό λέου

4,4610

TRY

τουρκική λίρα

2,7876

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,5065

CAD

δολάριο Καναδά

1,4548

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,5937

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,6663

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,7119

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 444,01

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

14,3055

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

8,3103

HRK

κροατική κούνα

7,6425

IDR

ρουπία Ινδονησίας

16 298,17

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,4192

PHP

πέσο Φιλιππινών

60,139

RUB

ρωσικό ρούβλι

45,0410

THB

ταϊλανδικό μπατ

44,133

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

3,2237

MXN

πέσο Μεξικού

17,8348

INR

ινδική ρουπία

84,1550


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

7.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 358/10


Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, καθώς και επί της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα

(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης διατίθεται στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΕΠΔ στη διεύθυνση http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/07

1.   Εισαγωγή

1.1.   Διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ

1.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή εξέδωσε δύο προτάσεις κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ο πρώτος κανονισμός αφορούσε εν γένει τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (στο εξής: «ο προτεινόμενος κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα») (1), ο δε δεύτερος τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (στο εξής: «ο προτεινόμενος κανονισμός για τα in vitro ιατροτεχνολογικά διαγνωστικά προϊόντα») (2). Αμφότερες οι προτάσεις διαβιβάστηκαν στον ΕΕΠΔ για διαβούλευση στις 2 Οκτωβρίου 2012.

2.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ζητήθηκε η γνώμη του από την Επιτροπή και συνιστά να περιληφθεί στα προοίμια των προτεινόμενων κανονισμών μνεία στη διαβούλευση.

1.2.   Στόχοι και πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων κανονισμών

3.

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί αποσκοπούν στην κατοχύρωση αφενός της ασφάλειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων («ιατροτεχνολογικά προϊόντα») (3) και των in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων («in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα») (4) και, αφετέρου, της ελεύθερης κυκλοφορίας τους στην εσωτερική αγορά. Τροποποιούν και αποσαφηνίζουν το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος. Οι προτεινόμενοι κανονισμοί θεσπίζουν νομικά πλαίσια που αξιοποιούν μια ήδη υφιστάμενη σε επίπεδο ΕΕ ηλεκτρονική βάση δεδομένων (ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα Eudamed) (5) με στόχο να διευκολύνουν τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών για ταχεία και συνεπή αντίδραση κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας, να αυξήσουν την ιχνηλασιμότητα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και να αποσαφηνίσουν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των κατασκευαστών, των εισαγωγέων και των διανομέων. Εξάλλου, ενισχύουν τα επιμέρους επίπεδα εποπτείας της αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποσαφηνίζοντας και ενισχύοντας τη θέση και τις αρμοδιότητες των δημόσιων αρχών έναντι των οικονομικών παραγόντων.

1.3.   Σκοπός της γνωμοδότησης του ΕΕΠΔ

4.

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί θίγουν τα ατομικά δικαιώματα που συνδέονται με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων, διαλαμβάνουν σχετικά με την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων (υγειονομικά δεδομένα), τη λειτουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων της ΕΕ η οποία περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, την εποπτεία της αγοράς (6) και την τήρηση αρχείων.

5.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή κατέβαλε σε αμφότερους τους προτεινόμενους κανονισμούς προσπάθειες για την ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, ο ΕΕΠΔ θεωρεί αναγκαίες ορισμένες διευκρινίσεις οι οποίες αφορούν ιδίως την αντιμετώπιση των ευαίσθητων δεδομένων, καθόσον οι σχετικές πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών υπάγουν τη συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε καθεστώς επεξεργασίας και αποθήκευσης στη βάση δεδομένων. Ο ΕΕΠΔ έχει εντοπίσει ορισμένες ασάφειες και ανακολουθίες στον τρόπο με τον οποίο οι προτεινόμενοι κανονισμοί χειρίζονται το θέμα των κατηγοριών δεδομένων που περιέρχονται σε καθεστώς επεξεργασίας, ιδίως σε περιπτώσεις ενδεχόμενης επεξεργασίας και αποθήκευσης ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν την υγεία.

3.   Συμπεράσματα

40.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για την ιδιαίτερη μέριμνα που καταβλήθηκε στο πλαίσιο των προτεινόμενων κανονισμών για την προστασία δεδομένων. Παρόλα αυτά, επισήμανε ορισμένα σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

41.

Ο ΕΕΠΔ συνιστά:

το άρθρο 85 του προτεινόμενου κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και το άρθρο 81 του προτεινόμενου κανονισμού για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα να αποσαφηνίσουν τη μνεία που κάνουν στην οδηγία 95/46/ΕΚ ορίζοντας ρητά ότι η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων διέπεται από τους εθνικούς κανόνες εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

στο άρθρο 85 του προτεινόμενου κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και στο άρθρο 81 του προτεινόμενου κανονισμού για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα να περιέχεται ρητή μνεία του άρθρου 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

στο άρθρο 25 του προτεινόμενου κανονισμού για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα να προστεθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που προτείνει η παρούσα γνωμοδότηση, ανάλογη διάταξη με αυτή που περιέχεται στο άρθρο 27 του προτεινόμενου κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και διαλαμβάνει σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τις περιόδους διατήρησης δεδομένων.

να περιληφθεί ορισμός του όρου «συμμετέχων» («subject») σε αμφότερους τους προτεινόμενους κανονισμούς.

να απαγορεύεται ρητά η συμπερίληψη των υγειονομικών δεδομένων όλων των ασθενών στην ενότητα της βάσης δεδομένων Eudamed που αφορά τις κλινικές έρευνες.

τόσο στον προτεινόμενο κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα όσο και στον προτεινόμενο κανονισμό για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα να προστεθεί διάταξη η οποία θα καθορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες θα τυγχάνουν επεξεργασίας και θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων Eudamed για την επαγρύπνηση και την παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά πληροφορίες οι οποίες περιέχουν υγειονομικά δεδομένα των ασθενών. Ειδκότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί πρέπει να απαιτούν τη διεξαγωγή εκτίμησης κινδύνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την επεξεργασία και αποθήκευση οιωνδήποτε υγειονομικών δεδομένων των ασθενών στη βάση δεδομένων Eudamed.

σε αμφότερους τους κανονισμούς να περιληφθεί αιτιολογική σκέψη η οποία θα ορίζει ότι τα μέτρα εφαρμογής τα οποία θα θεσπισθούν βάσει των προτεινόμενων κανονισμών πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά τις επιπτώσεις που συνεπάγονται τα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της βάσης δεδομένων Eudamed στην προστασία δεδομένων, ακολούθως δε να ζητείται η γνώμη του ΕΕΠΔ.

να ορίζεται ρητά ότι οι περιοδικές αναφορές που προβλέπονται στο άρθρο 61 του προτεινόμενου κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και στο άρθρο 59 του προτεινόμενου κανονισμού για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνον ανωνυμοποιημένα δεδομένα.

να προστεθεί η ακόλουθη πρόταση στο άρθρο 8 παράγραφος 6 αμφότερων των προτεινόμενων κανονισμών: «Πριν από κάθε επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την υγεία ασθενών, οι κατασκευαστές πρέπει να λαμβάνουν τη ρητή συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

να προστεθούν στους προτεινόμενους κανονισμούς διατάξεις οι οποίες θα ρυθμίζουν τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας των αρμόδιων αρχών.

σε αμφότερους τους προτεινόμενους κανονισμούς να εισαχθεί διάταξη που θα ορίζει το ανώτατο χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το εν λόγω διάστημα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους πραγματοποιείται η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων.

να ζητείται η γνώμη του ΕΕΠΔ για κάθε πράξη κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστική πράξη η οποία θεσπίζεται βάσει των προτεινόμενων κανονισμών και ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Αναπληρωτής Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων


(1)  COM(2012) 542 τελικό.

(2)  COM(2012) 541 τελικό.

(3)  Μεταξύ των ιατροτεχνολογικών προϊόντων περιλαμβάνονται προϊόντα όπως τα αυτοκόλλητα επιθέματα, οι φακοί επαφής, τα υλικά σφραγίσματος δοντιών, ακτινολογικά μηχανήματα, βηματοδότες, τα εμφυτεύματα μαστού ή οι ολικές αντικαταστάσεις ισχίου.

(4)  Μεταξύ των in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων περιλαμβάνονται προϊόντα όπως αυτά που διασφαλίζουν την ασφάλεια των μεταγγίσεων αίματος (π.χ. τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των ομάδων αίματος), αυτά που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό λοιμωδών νόσων (π.χ. HIV), για την παρακολούθηση της πορείας της νόσου (π.χ. του διαβήτη) και για την πραγματοποίηση αιματολογικών εξετάσεων (π.χ. μέτρηση χοληστερόλης).

(5)  Ιδρύθηκε με την απόφαση της Επιτροπής 2010/227/ΕΕ (ΕΕ L 102 της 23.4.2010, σ. 45).

(6)  Παράδειγμα εποπτείας της αγοράς αποτελεί το σχέδιο εποπτείας της αγοράς βάσει του οποίου οι κατασκευαστές υποχρεούνται να καθιερώσουν και να επικαιροποιούν μια συστηματική διαδικασία συλλογής και ανασκόπησης της κτηθείσας εμπειρίας από τη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά. Η διαδικασία αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τη συλλογή, καταγραφή και έρευνα καταγγελιών και εκθέσεων επαγγελματιών υγείας, ασθενών και χρηστών σχετικά με ύποπτα συμβάντα τα οποία συνδέονται με ιατροτεχνολογικά προϊόντα.


7.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 358/13


Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το «Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλ-υγεία — Καινοτομική υγειονομική περίθαλψη για τον 21ο αιώνα»

(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης διατίθεται στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΕΠΔ στη διεύθυνση http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/08

1.   Εισαγωγή

1.1.   Διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ

1.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το «Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλ-υγεία — Καινοτομική υγειονομική περίθαλψη για τον 21ο αιώνα» (στο εξής η ανακοίνωση) (1). Η πρόταση αυτή διαβιβάστηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2012 στον ΕΕΠΔ για διαβούλευση.

2.

Σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης της ανακοίνωσης, δόθηκε στον ΕΕΠΔ η δυνατότητα να διαβιβάσει άτυπα σχόλια στην Επιτροπή. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένα από τα σχόλιά του ελήφθησαν υπόψη στην ανακοίνωση.

1.2.   Στόχοι και πεδίο εφαρμογής της ανακοίνωσης και σκοπός της γνωμοδότησης του ΕΕΠΔ

3.

Η ανακοίνωση θεσπίζει ένα σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία κατά την περίοδο 2012-2020. Κεντρική ιδέα του σχεδίου δράσης είναι ότι οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) που εφαρμόζονται στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της ευζωίας μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, να διευρύνουν τις επιλογές των πολιτών και να αξιοποιήσουν την καινοτομία στις αγορές της υγείας και της ευζωίας.

4.

Η παρούσα γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσμα τόσο της αυξανόμενης σημασίας που αποκτά η ηλ-υγεία στην εξελισσόμενη κοινωνία της πληροφορίας όσο και του πολιτικού διαλόγου που πραγματοποιείται επί του παρόντος στους κόλπους της ΕΕ με αντικείμενο την ηλ-υγεία. Η γνωμοδότηση επικεντρώνεται ειδικότερα στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι πρωτοβουλίες ηλ-υγείας από το θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων. Στη γνωμοδότηση σχολιάζονται επίσης οι τομείς περαιτέρω δράσης που εξετάζονται στην ανακοίνωση.

3.   Συμπεράσματα

33.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην προτεινόμενη ανακοίνωση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των δεδομένων, διαπίστωσε όμως ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση.

34.

Ο ΕΕΠΔ επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον κλάδο, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά την υλοποίηση πρωτοβουλιών στον τομέα της ηλ-υγείας. Ειδικότερα:

τονίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο πρωτοβουλιών ΤΠΕ για την ηλ-υγεία και την ευζωία συχνά σχετίζονται με δεδομένα υγείας, τα οποία απαιτούν προστασία υψηλότερου επίπεδου, επισημαίνει δε την καθοδήγηση που έχει ήδη δοθεί στους υπευθύνους επεξεργασίας και στους εκτελούντες την επεξεργασία στον συγκεκριμένο τομέα·

σημειώνει ότι η Επιτροπή παραλείπει να αναφερθεί στο ισχύον νομικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων που θεσπίζεται από τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ και το οποίο προβλέπει τις συναφείς αρχές προστασίας των δεδομένων που ισχύουν επί του παρόντος, υπενθυμίζει δε στην Επιτροπή ότι οι κανόνες αυτοί πρέπει να τηρούνται για κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται σε βραχυ-μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, έως την έναρξη ισχύος του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων·

επισημαίνει ότι στην ανακοίνωση δεν καθίσταται σαφής στο πλαίσιο της ηλ-υγείας η σημασία των δικαιωμάτων πρόσβασης και ενημέρωσης των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Ως εκ τούτου, παροτρύνει την Επιτροπή να επιστήσει την προσοχή των υπευθύνων επεξεργασίας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλ-υγείας στην ανάγκη παροχής σαφών πληροφοριών στους πολίτες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν στο πλαίσιο εφαρμογών ηλ-υγείας·

υπογραμμίζει ότι η ανακοίνωση στερείται συγκεκριμένων παραπομπών στη διαθέσιμη καθοδήγηση σχετικά με πράξεις επεξεργασίας που πραγματοποιούνται στον τομέα της ηλ-υγείας βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου και συνιστά στην Επιτροπή να ζητήσει τη γνώμη της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 –στην οποία εκπροσωπούνται οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ– καθώς και τη γνώμη του ΕΕΠΔ για την εκπόνηση των συναφών οδηγιών·

συνιστά να ζητηθεί η γνώμη του ΕΕΠΔ πριν από την έκδοση πράσινου βιβλίου της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου της ΕΕ για την κινητή υγεία και τις εφαρμογές κινητής υγείας και ευζωίας·

σημειώνει ότι στην ανακοίνωση δεν επισημαίνεται ότι η εξόρυξη δεδομένων από μη ανώνυμα δεδομένα υγείας επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι κανόνες προστασίας των δεδομένων, συνιστά δε στην Επιτροπή να επιστήσει την προσοχή των υπευθύνων επεξεργασίας στο γεγονός αυτό·

υπογραμμίζει ότι η δημιουργία προφίλ πρέπει να λαμβάνει χώρα σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις τηρουμένων αυστηρών απαιτήσεων προστασίας δεδομένων (π.χ. όπως αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 20 του προτεινόμενου κανονισμού για την προστασία των δεδομένων) και ενθαρρύνει την Επιτροπή να υπενθυμίσει στους υπευθύνους επεξεργασίας αυτήν τη σημαντική υποχρέωση·

υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι τυχόν μελλοντικές εργασίες στους τομείς της διευκόλυνσης της ευρύτερης εξάπλωσης της ηλ-υγείας και της υποστήριξης των δεξιοτήτων και του γραμματισμού των χρηστών πρέπει να εκτελούνται τηρουμένων δεόντως των αρχών που διέπουν την προστασία των δεδομένων·

εισηγείται την εκπόνηση εκτίμησης επιπτώσεων στην προστασία των δεδομένων από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας στην ηλ-υγεία, προτού αναληφθεί οποιαδήποτε περαιτέρω δράση·

καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, κατά την εξέταση της διαλειτουργικότητας των μητρώων υγείας, πιθανές νομοθετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς φρονεί ότι για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας είναι σκόπιμο να υπάρχει μια ισχυρή νομική βάση η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Αναπληρωτής Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων


(1)  COM(2012) 736 τελικό.


7.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 358/15


Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης διατίθεται στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΕΠΔ στη διεύθυνση http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/09

1.   Εισαγωγή

1.1.   Διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ

1.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (στο εξής: «ο προτεινόμενος κανονισμός») (1). Η πρόταση διαβιβάστηκε στον ΕΕΠΔ για διαβούλευση στις 13 Δεκεμβρίου 2012.

2.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ζητήθηκε η γνώμη του από την Επιτροπή, καθώς και για το γεγονός ότι στο προοίμιο του προτεινόμενου νομικού μέσου περιλήφθηκε αναφορά στην παρούσα γνωμοδότηση.

3.

Σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης του προτεινόμενου κανονισμού, δόθηκε στον ΕΕΠΔ η δυνατότητα να υποβάλει άτυπα σχόλια στην Επιτροπή.

4.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ελάχιστα από τα σχόλιά του ελήφθησαν υπόψη στον προτεινόμενο κανονισμό. Παρότι αφιερώνεται πλέον ιδιαίτερο άρθρο στην προστασία δεδομένων, το εγγυητικό πλαίσιο δεν κατοχυρώθηκε στον επιθυμητό βαθμό.

1.2.   Στόχοι και πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού

5.

Ο προτεινόμενος κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό αφερεγγυότητας προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αδυναμίες που αποκάλυψε η πρακτική του εφαρμογή (2). Επιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, θεμάτων που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, την έναρξη της δευτερεύουσας διαδικασίας και τους κανόνες δημοσιότητας που εφαρμόζονται κατά την έναρξη και την περάτωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας.

6.

Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων που συνεπάγονται επιπτώσεις στο πεδίο της προστασίας δεδομένων περιλαμβάνεται η υποχρεωτική δημοσίευση των αποφάσεων για την έναρξη ή την περάτωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας. Εξάλλου, η πρόταση ενθαρρύνει και οργανώνει τις διασυνοριακές ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερομένων.

7.

Οι σχετικές δημοσιεύσεις ενδέχεται να αποκαλύπτουν (αμέσως ή εμμέσως) τα στοιχεία ταυτότητας οφειλετών, πιστωτών και συνδίκων που συμμετέχουν στη διαδικασία αφερεγγυότητας. Κατά συνέπεια, εφαρμόζεται η νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων. Ειδικότερα, κατά την επεξεργασία δεδομένων από τους ενδιαφερόμενους στα κράτη μέλη και από τις εθνικές αρμόδιες αρχές εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ, ενώ κατά την επεξεργασία δεδομένων από την Επιτροπή μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

1.3.   Σκοπός της γνωμοδότησης του ΕΕΠΔ

8.

Ο προτεινόμενος κανονισμός ενδέχεται να θίγει τα ατομικά δικαιώματα που συνδέονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς διαλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη δημοσίευση στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα σε ένα δωρεάν προσβάσιμο από το κοινό διαδικτυακό μητρώο, το οποίο τελεί σε διασύνδεση με τα υφιστάμενα εθνικά μητρώα και διευκολύνει τις διασυνοριακές ανταλλαγές μεταξύ ενδιαφερομένων.

9.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή προκειμένου να εγγυηθεί την ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ περί της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του προτεινόμενου κανονισμού. Ωστόσο, εντόπισε ορισμένες ασάφειες και ανακολουθίες στον τρόπο με τον οποίο ο προτεινόμενος κανονισμός διευθετεί ζητήματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

3.   Συμπεράσματα

54.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που αποδίδει ο προτεινόμενος κανονισμός στην προστασία δεδομένων, ταυτόχρονα όμως έχει εντοπίσει ορισμένα σημεία που χρήζουν βελτιώσεων.

55.

Ο ΕΕΠΔ συνιστά:

να περιληφθούν στα προοίμια όλων των προτάσεων αναφορές στην παρούσα γνωμοδότηση

το άρθρο 46α του προτεινόμενου κανονισμού να αποσαφηνίζει την αναφορά στην οδηγία 95/46/ΕΚ ορίζοντας ότι οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ

να θεσπισθούν σαφείς και αποτελεσματικές εγγυήσεις προστασίας για κάθε προβλεπόμενη περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

να αξιολογηθεί η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα του προτεινόμενου συστήματος διαδικτυακής δημοσίευσης των αποφάσεων έναρξης και περάτωσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας και να ελεγχθεί η τυχόν υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου για την επίτευξη του στόχου δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκεται με την καθιέρωση της υποχρέωσης δημοσίευσης, καθώς και αν ο ίδιος στόχος μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή λιγότερο περιοριστικών μέτρων. Υπό την επιφύλαξη του αποτελέσματος της δοκιμής αναλογικότητας, η υποχρέωση δημοσίευσης πρέπει οπωσδήποτε να περιβάλλεται από επαρκείς εγγυήσεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων θιγόμενων προσώπων, την ασφάλεια και την ακρίβεια των δεδομένων και τη διαγραφή των δεδομένων μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος.

56.

Ο ΕΕΠΔ συνιστά επίσης:

να αποσαφηνισθούν οι πρακτικές λεπτομέρειες του καθεστώτος προστασίας δεδομένων που διέπει τη λειτουργία των εθνικών βάσεων δεδομένων και της βάσης δεδομένων της ΕΕ μέσω της θέσπισης πιο αναλυτικών διατάξεων στους προτεινόμενους κανονισμούς, σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Ειδικότερα, η διάταξη μέσω της οποίας θεσπίζονται η βάση ή οι βάσεις δεδομένων πρέπει i) να προσδιορίζει τον σκοπό των εργασιών επεξεργασίας και να ορίζει ποιες είναι οι συμβατές χρήσεις, ii) να ορίζει ποιοι φορείς (αρμόδιες αρχές, Επιτροπή) θα έχουν πρόσβαση σε ποια δεδομένα μεταξύ όσων βρίσκονται αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων και ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τα δεδομένα, iii) να διασφαλίζει το δικαίωμα πρόσβασης και ορθής ενημέρωσης όλων των υποκειμένων δεδομένων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται και να ανταλλάσσονται, και iv) να ορίζει και να οριοθετεί την περίοδο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ελάχιστο απαραίτητο για την εκπλήρωση του σχετικού σκοπού.

να θεσπίζονται στην παρούσα πρόταση τουλάχιστον οι βασικές αρχές, μεταξύ των οποίων η αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, οι οποίες θα διέπουν το αποκεντρωμένο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων αφερεγγυότητας (ενώ περαιτέρω διασφαλίσεις αναμένεται να θεσπισθούν με την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης)

να ορίζεται το κατά πόσον θα αποθηκεύονται δεδομένα στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Εφόσον υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, πρέπει να θεσπισθεί ειδικό εγγυητικό πλαίσιο.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Αναπληρωτής Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων


(1)  COM(2012) 744 τελικό.

(2)  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (στο εξής: «η πρόταση»).


7.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 358/17


Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη — Ψηφιακή καθοδήγηση της ευρωπαϊκής μεγέθυνσης»

(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης διατίθεται στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΕΠΔ στη διεύθυνση http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/10

I.   Εισαγωγή

1.1.   Διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ

1.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη — Ψηφιακή καθοδήγηση της ευρωπαϊκής μεγέθυνσης» (στο εξής, η «ανακοίνωση») (1).

2.

Πριν από την έκδοση της ανακοίνωσης, ο ΕΕΠΔ είχε την ευκαιρία να παράσχει άτυπα σχόλια στην Επιτροπή. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένα από τα σχόλιά του ελήφθησαν υπόψη στην ανακοίνωση.

3.

Λόγω της σημασίας του θέματος, ο ΕΕΠΔ αποφάσισε να εκδώσει την παρούσα γνωμοδότηση ιδία πρωτοβουλία.

1.2.   Στόχοι και πεδίο εφαρμογής της ανακοίνωσης και στόχος της γνωμοδότησης του ΕΕΠΔ

4.

Η ανακοίνωση υποβλήθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Συμπληρώνει το ψηφιακό θεματολόγιο, το οποίο εκδόθηκε στις 19 Μαΐου 2010 (2). Στόχος της νέας ανακοίνωσης σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ηγετικής θέσης και η ολοκλήρωση, έως το 2015, της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

5.

Στην ανακοίνωση προσδιορίζονται επτά βασικοί τομείς πολιτικής, στους οποίους η Επιτροπή θα καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες για την υλοποίηση και την τόνωση της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας:

Ευρωπαϊκή οικονομία χωρίς σύνορα — Η ψηφιακή ενιαία αγορά

Επίσπευση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα

Προσφορά και ζήτηση διαδικτύου πολύ υψηλής ταχύτητας

Υπολογιστικό νέφος

Εμπιστοσύνη και ασφάλεια

Επιχειρηματικότητα και ψηφιακές θέσεις απασχόλησης και δεξιότητες

Πέρα από την Ε&Α&Κ (3): ένα βιομηχανικό πρόγραμμα για βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής

6.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με τις σχεδιαζόμενες δράσεις πολιτικής για την παροχή κινήτρων που θα προάγουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, ο ΕΕΠΔ υπογραμμίζει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες δραστηριότητες ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

7.

Ο ΕΕΠΔ έχει ήδη επισημάνει και αναλύσει στη γνωμοδότησή του της, 18ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την ανακοίνωση του 2010 για το ψηφιακό θεματολόγιο (4) ορισμένες καίριες προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων οι οποίες απορρέουν από τις δράσεις πολιτικής της ΕΕ στον τομέα του ψηφιακού θεματολογίου. Ο ΕΕΠΔ τόνισε ειδικότερα την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προεπιλεγμένων ρυθμίσεων απορρήτου κατά τον σχεδιασμό νέων ΤΠΕ. Ως εκ τούτου, στην παρούσα γνωμοδότηση, ο ΕΕΠΔ εστιάζει τα σχόλιά του στους τομείς περαιτέρω δράσης οι οποίοι προσδιορίζονται στην ανακοίνωση.

III.   Συμπεράσματα

26.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση αναγνωρίζει σε κάποιον βαθμό τη σημασία της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων. Ωστόσο, ο ΕΕΠΔ επισημαίνει ότι ο κλάδος, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνουν υπόψη δεόντως τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων κατά την υλοποίηση πρωτοβουλιών οι οποίες προβλέπονται στο ψηφιακό θεματολόγιο. Ειδικότερα, ο ΕΕΠΔ:

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην εισαγωγή της ανακοίνωσης δεν αναγνωρίζεται δεόντως η σημασία του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων κατά την ανάπτυξη των προβλεπόμενων δράσεων. Ως εκ τούτου, εφιστά την προσοχή των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων στην αναγκαιότητα σεβασμού των κανόνων περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων ΤΠΕ για το ψηφιακό περιβάλλον

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση δεν παραπέμπει στο ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, το οποίο καθορίζεται στο πλαίσιο της οδηγίας 95/46/ΕΚ και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, καθώς και στην πρόταση για έναν γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, που καθορίζουν τις σχετικές διατάξεις και αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την ανάπτυξη των ΤΠΕ στο ψηφιακό περιβάλλον

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην ανακοίνωση δεν αναγνωρίζεται δεόντως η σημασία της «προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό», η οποία θα καταστεί νομική υποχρέωση βάσει του άρθρου 23 του προτεινόμενου κανονισμού περί προστασίας των δεδομένων. Ως εκ τούτου, υπενθυμίζεται στους υπευθύνους επεξεργασίας και στους σχεδιαστές ΤΠΕ η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό κατά την ανάπτυξη νέων ΤΠΕ για το ψηφιακό περιβάλλον

συνιστά τη χρήση μέσων Ε&Α ώστε να αυξηθεί η ικανότητα της Ευρώπης να εφαρμόζει την αρχή της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό σε όλους τους συναφείς κλάδους, καθώς και τη συνεκτίμηση του εν λόγω στόχου στα προγράμματα εργασίας και στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

επισημαίνει ότι η διαλειτουργικότητα των εθνικών βάσεων δεδομένων πρέπει να υλοποιείται μόνον με πλήρη σεβασμό των αρχών προστασίας των δεδομένων, και ιδίως του περιορισμού του σκοπού. Υπενθυμίζει περαιτέρω στην Επιτροπή ότι πρέπει να υφίσταται πρόσφορη νομική βάση για την αξιοποίηση της διαλειτουργικότητας ως μέσου για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων, σε συνδυασμό με κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων

συνιστά να ζητηθεί η γνώμη του ΕΕΠΔ πριν από την έκδοση από την Επιτροπή σύστασης σχετικά με τη διασφάλιση ανοικτού διαδικτύου για τους καταναλωτές

υπενθυμίζει στους υπευθύνους επεξεργασίας και στους χρήστες ότι, παρότι το υπολογιστικό νέφος συνεπάγεται συγκεκριμένες προκλήσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, έχει παρασχεθεί εκτενής καθοδήγηση από τις αρχές προστασίας των δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων, καθώς και από τον ΕΕΠΔ σχετικά με τον αντίκτυπο του προτεινόμενου κανονισμού περί προστασίας των δεδομένων σε σχέση με τις συγκεκριμένες προκλήσεις. Η καθοδήγηση αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί για την εδραίωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των φυσικών προσώπων και των καταναλωτών, γεγονός το οποίο θα διασφαλίσει την επιτυχή ανάπτυξη των νέων αυτών τεχνολογικών μέσων.

Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2013.

Peter HUSTINX

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων


(1)  COM(2012) 784 final.

(2)  COM(2010) 245 τελικό.

(3)  Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία.

(4)  Βλ. γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ σχετικά με την προαγωγή της εμπιστοσύνης στην κοινωνία της πληροφορίας μέσω της ενίσχυσης της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, της 18ης Μαρτίου 2010, η οποία διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ http://www.edps.europa.eu


7.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 358/19


Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της πρότασης κανονισμού της Επιτροπής για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 2003/42/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 της Επιτροπής, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 της Επιτροπής και του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010

(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης διατίθεται στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΕΠΔ στη διεύθυνση http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/11

1.   Εισαγωγή

1.1.   Διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ

1.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 2003/42/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 της Επιτροπής, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 της Επιτροπής και του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 (στο εξής, η «πρόταση») (1). Η πρόταση διαβιβάστηκε στον ΕΕΠΔ για διαβούλευση στις 8 Ιανουαρίου 2013.

2.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη του καθώς και για το γεγονός ότι στο προοίμιο της πρότασης περιέχεται παραπομπή στην παρούσα γνωμοδότηση. Πριν από την έκδοση της πρότασης, ο ΕΕΠΔ είχε την ευκαιρία να παράσχει άτυπα σχόλια στην Επιτροπή.

1.2.   Στόχοι και πεδίο εφαρμογής της πρότασης

3.

Οι τρεις πράξεις οι οποίες πρόκειται να καταργηθούν με την πρόταση οργανώνουν την αναφορά περιστατικών με τον ακόλουθο τρόπο: η οδηγία 2003/42/ΕΚ (2) υποχρεώνει κάθε κράτος μέλος να θεσπίσει ένα σύστημα υποχρεωτικής αναφοράς περιστατικών (στο εξής, το «ΣΥΑΠ»). Βάσει της συγκεκριμένης νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι στην πολιτική αεροπορία υποχρεούνται να αναφέρουν περιστατικά (3) τα οποία σημειώνονται στην καθημερινή εργασία τους μέσω του συστήματος που θεσπίζει ο οργανισμός τους (4). Επιπλέον, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συλλέγουν, να αποθηκεύουν, να προστατεύουν και να διαδίδουν μεταξύ τους πληροφορίες σχετικά με περιστατικά. Δύο κανόνες εφαρμογής συμπληρώνουν τη συγκεκριμένη νομοθεσία: ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 της Επιτροπής (5), ο οποίος θεσπίζει ένα ευρωπαϊκό κεντρικό αποθετήριο, στο οποίο συγκεντρώνονται όλα τα περιστατικά πολιτικής αεροπορίας που συλλέγουν τα κράτη μέλη, και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 της Επιτροπής (6), ο οποίος θεσπίζει κανόνες για τη διάδοση των πληροφοριών που περιέχονται στο κεντρικό αποθετήριο.

4.

Η πρόταση αξιοποιεί την οδηγία 2003/42/ΕΚ με σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων αναφοράς περιστατικών στην πολιτική αεροπορία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προτείνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αλλαγές:

διασφαλίζει την αναφορά όλων των σχετικών περιστατικών καθώς και την πληρότητα και την υψηλή ποιότητα των δεδομένων που αναφέρονται και αποθηκεύονται

προσθέτει ένα σύστημα εθελοντικής αναφοράς στο σύστημα υποχρεωτικής αναφοράς

απαιτεί όχι μόνον από τα κράτη μέλη αλλά και από οργανισμούς να αναφέρουν περιστατικά και να οργανώνουν τη διαβίβαση των αναφορών στο ευρωπαϊκό κεντρικό αποθετήριο

ενθαρρύνει την αναφορά μέσω της εναρμονισμένης προστασίας κατά της τιμωρίας από ανωτέρους ή της ποινικής δίωξης των προσώπων που αναφέρουν περιστατικά

διασφαλίζει κατάλληλη πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στο ευρωπαϊκό κεντρικό αποθετήριο.

1.3.   Στόχος της γνωμοδότησης του ΕΕΠΔ

5.

Όπως προκύπτει από την πρόταση, τα περιστατικά θα αναφέρονται από τους εργαζομένους στους οργανισμούς τους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα τα αποθηκεύουν σε βάση δεδομένων και θα τα αναφέρουν στις καθορισμένες εθνικές αρμόδιες αρχές ή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA). Οι εν λόγω αρχές, μαζί με τον EASA και την Επιτροπή, θα διαβιβάζουν τις πληροφορίες σχετικά με τα περιστατικά πολιτικής αεροπορίας στο ευρωπαϊκό κεντρικό αποθετήριο, το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή. Επιπλέον, η Επιτροπή θα επεξεργάζεται δεδομένα τα οποία αφορούν ενδιαφερομένους που ζητούν πρόσβαση σε πληροφορίες αποθηκευμένες στο ευρωπαϊκό κεντρικό αποθετήριο.

6.

Ο ΕΕΠΔ αναγνωρίζει το γεγονός ότι σκοπός της πρότασης δεν είναι η ρύθμιση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται, αναφέρονται και διαβιβάζονται ενδέχεται να αφορούν φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, όπως τους αναφέροντες, τρίτους οι οποίοι εμπλέκονται στο αναφερόμενο περιστατικό και ενδιαφερόμενους που ζητούν πρόσβαση (7). Οι αναφερόμενες πληροφορίες ενδέχεται να μην αφορούν μόνον τεχνικά προβλήματα αλλά και, για παράδειγμα, βίαιους επιβάτες, ανικανότητα πληρώματος ή συμβάντα υγείας (8).

7.

Επομένως, στην παρούσα γνωμοδότηση θα αναλυθούν τα στοιχεία της πρότασης τα οποία αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η γνωμοδότηση αξιοποιεί προηγούμενη γνωμοδότηση (9) του ΕΕΠΔ σχετικά με έναν από τους κανονισμούς που καταργεί η πρόταση (10).

4.   Συμπεράσματα

46.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσοχή που αποδίδεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως μέσω της δέσμευσης «αφαίρεσης στοιχείων ταυτότητας» από μεγάλο μέρος των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της αναφοράς περιστατικών. Ωστόσο, υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία παραμένουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, επομένως, εκφράζει την ικανοποίησή του για τις παραπομπές στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων. Οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις ισοδυναμούν στην καλύτερη περίπτωση με μερική ανωνυμοποίηση.

47.

Ο ΕΕΠΔ συνιστά να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής της «αφαίρεσης στοιχείων ταυτότητας». Ειδικότερα, προτείνει τις ακόλουθες βελτιώσεις στο κείμενο:

στο προοίμιο, να αποσαφηνιστεί ότι η αφαίρεση στοιχείων ταυτότητας κατά την έννοια της πρότασης είναι σχετική και δεν ισοδυναμεί με πλήρη ανωνυμοποίηση. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ως άνω συστάσεις, στο προοίμιο πρέπει να διευκρινίζεται επίσης ότι μέτρα αφαίρεσης στοιχείων ταυτότητας και πλήρους ανωνυμοποίησης θα εφαρμόζονται σε διαφορετικά πλαίσια

στο άρθρο 16: να προσδιοριστεί ότι τα δεδομένα τα οποία είναι διαθέσιμα σε ανεξάρτητους χειριστές πρέπει επίσης να μην φέρουν στοιχεία ταυτότητας ή να διαγράφονται όσο το δυνατόν συντομότερα, εκτός εάν η αναγκαιότητα αποθήκευσης των δεδομένων δικαιολογείται, π.χ., για λόγους συμμόρφωσης προς άλλες έννομες υποχρεώσεις των οργανισμών

για την αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της αφαίρεσης στοιχείων ταυτότητας, ο ΕΕΠΔ συνιστά να αντικατασταθεί στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 η έκφραση «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» με την έκφραση «προσωπικά στοιχεία» και να προστεθεί αναφορά στη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτότητας μέσω τεχνικών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1

το άρθρο 5 παράγραφος 6 επιτρέπει στα κράτη μέλη και σε οργανισμούς να θεσπίζουν πρόσθετα συστήματα αναφοράς. Πρέπει να προσδιοριστεί ότι τα στοιχεία ταυτότητας πρέπει να αφαιρούνται επίσης από αυτές τις πληροφορίες. Επομένως, ο ΕΕΠΔ συνιστά να αποσαφηνιστεί στο άρθρο 16 παράγραφος 2 ότι πρέπει να αφαιρούνται τα στοιχεία ταυτότητας και από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιέχονται στα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών ασφαλείας που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6

στο άρθρο 13 παράγραφος 10: να προσδιοριστεί ότι οι πληροφορίες πρέπει να ανωνυμοποιούνται (11) πριν από τη δημοσίευσή τους

στο άρθρο 11 παράγραφος 4: να προσδιοριστεί ότι οι πληροφορίες οι οποίες διατίθενται στους ενδιαφερομένους που απαριθμούνται στο παράρτημα III και δεν σχετίζονται με τον εξοπλισμό, τις λειτουργίες ή το πεδίο δραστηριότητας του ενδιαφερομένου δεν πρέπει απλώς να παρέχονται μόνον σε συγκεντρωτική ή μη ταυτοποιήσιμη μορφή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4, αλλά να ανωνυμοποιούνται πλήρως.

48.

Ο ΕΕΠΔ συνιστά να προσδιοριστεί στην πρόταση ποιος θα είναι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας κάθε βάσης δεδομένων. Συνιστά επίσης να καθοριστούν στα παραρτήματα I και II, στο άρθρο 5 παράγραφος 6, όλες οι κατηγορίες δεδομένων που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία, και να αποσαφηνιστούν αντίστοιχα το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 11 παράγραφος 1. Εάν δεν είναι εφικτό να προσδιοριστούν όλα τα περιστατικά και τα πεδία δεδομένων τα οποία πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, το άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 5 παράγραφος 6 και το άρθρο 11 παράγραφος 1, τα εν λόγω άρθρα πρέπει να ορίζουν τουλάχιστον ότι οι πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες δεν απαιτούνται από την πρόταση δεν πρέπει να περιέχουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 («ευαίσθητα δεδομένα»).

49.

Ο ΕΕΠΔ συνιστά επίσης να προσδιοριστούν τα χρονικά διαστήματα για τα οποία θα αποθηκεύονται τα δεδομένα στις βάσεις δεδομένων, τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα καθώς και τα μέτρα ασφάλειας τα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν.

50.

Σε περίπτωση διαβιβάσεων σε οργανισμούς τρίτων χωρών ή διεθνείς οργανισμούς, αυτοί πρέπει να δεσμεύονται ότι θα τηρούν κατάλληλες εγγυήσεις, οι οποίες θα προβλέπονται σε δεσμευτική πράξη. Οι εν λόγω εγγυήσεις μπορούν να βασίζονται στις αρχές προστασίας των δεδομένων οι οποίες περιέχονται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, τις οποίες ενέκρινε η Επιτροπή και μπορούν να περιληφθούν στο παράρτημα της πρότασης.

51.

Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων ενδιαφερομένων που ζητούν πρόσβαση στο ευρωπαϊκό κεντρικό αποθετήριο, ο ΕΕΠΔ συνιστά να προσδιοριστούν στην πρόταση τα μέτρα προστασίας των δεδομένων τα οποία θα εφαρμόζονται στην επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τρίτους (π.χ. για πόσο διάστημα θα αποθηκεύονται τα δεδομένα μετά την παροχή ή την άρνηση παροχής πρόσβασης και ποιος έχει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα). Επιπλέον, το έντυπο που περιέχεται στο παράρτημα IV πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από τη δήλωση σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες (12), δήλωση για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου.

52.

Τέλος, η αναγκαιότητα επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 2 έως 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και στο άρθρο 10 παράγραφοι 2 έως 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 πρέπει να αιτιολογείται στο προοίμιο. Ο ΕΕΠΔ συνιστά επίσης τη θέσπιση πρόσθετων εγγυήσεων όσον αφορά την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως αυστηρότερα μέτρα ασφάλειας, την απαγόρευση γνωστοποίησης των σχετικών κατηγοριών δεδομένων σε τρίτους οι οποίοι δεν υπάγονται στη νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων, και τον περιορισμό της γνωστοποίησής τους σε άλλους ενδιαφερομένους. Επιπλέον, η επεξεργασία των συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων μπορεί να υπόκειται σε προηγούμενο έλεγχο από εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων της ΕΕ και από τον ΕΕΠΔ.

Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Αναπληρωτής Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων


(1)  COM(2012) 776 final.

(2)  Οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2003, για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία (ΕΕ L 167 της 4.7.2003, σ. 23).

(3)  Ως περιστατικό νοείται κάθε γεγονός σημαντικό στο πλαίσιο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας συμπεριλαμβανομένων συμβάντων, ατυχημάτων και σοβαρών περιστατικών (βλ. άρθρο 2 παράγραφος 8 της πρότασης).

(4)  Ως «οργανισμός» ορίζεται στην πρόταση «κάθε οργανισμός που παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες αεροπορίας και περιλαμβάνει κυρίως τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αεροσκαφών, εγκεκριμένους φορείς συντήρησης, οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό τύπου ή/και την κατασκευή αεροσκαφών, φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και πιστοποιημένα αεροδρόμια» (βλ. άρθρο 2 παράγραφος 9 της πρότασης).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 της Επιτροπής, της 12 Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για την καταχώριση σε κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών σχετικών με περιστατικά στην πολιτική αεροπορία (ΕΕ L 294 της 13.11.2007, σ. 3).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφοριών σχετικών με περιστατικά της πολιτικής αεροπορίας (ΕΕ L 295 της 14.11.2007, σ. 7).

(7)  Βλ. ειδικότερα για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενότητα 3.1.

(8)  Βλ. παράρτημα I της πρότασης «Κατάλογος συμβάντων που πρέπει να αναφέρονται στο πλαίσιο του συστήματος υποχρεωτικής αναφοράς περιστατικών».

(9)  Βλ. γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ αναφορικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων (ΕΕ C 132 της 21.5.2010, σ. 1).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ. Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ (ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 35).

(11)  Δηλαδή να διασφαλίζεται ότι η ταυτότητα των φυσικών προσώπων δεν μπορεί να εξακριβωθεί, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι εύλογα πιθανό να χρησιμοποιηθούν είτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

(12)  Σημείο 7 του παραρτήματος IV.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

7.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 358/22


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.6927 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2013/C 358/12

1.

Στις 29 Νοεμβρίου 2013, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs»), TPG LundyCO, L.P. («TPG») και η Barclays PLC («Barclays») αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων, κοινό έλεγχο της Intertain Limited («Intertain») με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

Goldman Sachs: αποτελεί παγκόσμια εταιρεία που παρέχει ανά τον κόσμο ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της επενδυτικής τραπεζικής, των αξιογράφων και της διαχείρισης επενδύσεων προς μια διαφοροποιημένη πελατειακή βάση που περιλαμβάνει εταιρείες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, κυβερνήσεις και ιδιώτες υψηλής καθαρής αξίας·

TPG: επενδυτικό όχημα του ομίλου TPG, μιας παγκόσμιας ιδιωτικής εταιρείας επενδύσεων που διαχειρίζεται μια οικογένεια επενδυτικών κεφαλαίων που επενδύουν σε εταιρείες από διάφορους τομείς μέσω εξαγοράς και εταιρικής αναδιάρθρωσης·

Barclays: αποτελεί την βασική εταιρεία λειτουργίας του ομίλου Barclays, που παρέχει παγκοσμίως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στους τομείς της προσωπικής τραπεζικής, των πιστωτικών καρτών, της εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής και της διαχείρισης περιουσίας και επενδύσεων·

Intertain: αγγλική εταιρεία που εκμεταλλεύεται μπαρ και θεατρικούς χώρους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.6927 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32 («Ανακοίνωση σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία»).


7.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 358/24


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.6817 — Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2013/C 358/13

1.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Allianz IARD SA («Allianz», Γαλλία), που ανήκει στον όμιλο Allianz (Γερμανία), Axa France IARD SA («Axa», Γαλλία), που ανήκει στον όμιλο Axa (Γαλλία), Covéa Risk SA («Covéa», Γαλλία), που ανήκει στον όμιλο Covéa (Γαλλία), Generali France Assurances SA («Generali», Γαλλία), που ανήκει στον όμιλο Assicurazioni Generali (Ιταλία) και η Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances («CSCA», Γαλλία) αποκτούν κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων κοινό έλεγχο της Netproassur SASU («Netproassur», Γαλλία) με αγορά μετοχών σε νεοσυσταθείσα εταιρεία που αποτελεί κοινή επιχείρηση.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

Allianz: ασφαλιστική εταιρεία (προϊόντα ασφάλισης αγαθών και ευθύνης («IARD — Incendie, Automobile Responsabilité, Dommage» (πυρκαγιάς, αυτοκινήτου, ευθύνης, ζημίας) στη Γαλλία)·

Axa: ασφαλιστική εταιρεία (ασφαλιστικά προϊόντα IARD στη Γαλλία)·

Covéa: ασφαλιστική εταιρεία (ασφαλιστικά προϊόντα IARD στη Γαλλία)·

Generali: ασφαλιστική εταιρεία (προϊόντα ασφάλισης ζωής και ζημιών στη Γαλλία)·

CSCA: γαλλική εργοδοτική ένωση ασφαλιστικών πρακτόρων, υπό μορφή συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας·

Netproassur: κατάστρωση, εφαρμογή και εκμετάλλευση σχεδίων του τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που σχετίζονται με την ασφαλιστική και αντασφαλιστική πρακτόρευση.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.6817 — Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32 («Ανακοίνωση σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία»).