ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2012.136.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 136

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

55ό έτος
11 Μαΐου 2012


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

2012/C 136/01

Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις για την εναλλακτική και την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

1

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2012/C 136/02

Ισοτιμίες του ευρώ

5

2012/C 136/03

Ισοτιμίες του ευρώ

6

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

 

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

2012/C 136/04

Η ανακοίνωση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ σχετικά με τα τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2012 για 3 κράτη μέλη ΕΖΕΣ [Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 195/04/COL, της 14ης Ιουλίου 2004, (ΕΕ L 139 της 25.5.2006, σ. 37, και συμπλήρωμα ΕΟΧ αριθ. 26/2006 της 25.5.2006, σ. 1)]

7

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

ΕΖΕΣ-Δικαστήριο

2012/C 136/05

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 23ης Ιανουαρίου 2012, στην υπόθεση E-2/11 — STX Norway Offshore AS και λοιποί κατά του νορβηγικού κράτους εκπροσωπούμενου από την επιτροπή κομίστρων (Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Οδηγία 96/71/ΕΚ — Απόσπαση προσωπικού — Ελάχιστη αμοιβή — Μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας — Αμοιβή για αποστολές που απαιτούν διανυκτέρευση — Αποζημίωση για έξοδα)

8

2012/C 136/06

Αίτηση για την έκδοση συμβουλευτικής γνώμης που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο της ΕΖΕΣ από το Héraðsdómur Reykjavíkur στις 16 Δεκεμβρίου 2011 στην υπόθεση Vín Tríó ehf. κατά του ισλανδικού κράτους (Υπόθεση E-19/11)

9

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2012/C 136/07

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6511 — Solvay/Air Liquide/JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

10

2012/C 136/08

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6567 — Bouygues/Amelia) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

11

2012/C 136/09

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6569 — Lecta/Polyedra) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

12

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2012/C 136/10

Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

13

2012/C 136/11

Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

16

2012/C 136/12

Ενημερωτική κοινοποίηση — Δημόσια διαβούλευση — Γεωγραφικές ενδείξεις από την Ελβετία και το Λιχτενστάιν

21

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

11.5.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 136/1


Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις για την εναλλακτική και την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

2012/C 136/01

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 16,

Έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρα 7 και 8,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και ιδίως το άρθρο 41 (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:

I.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I.1.   Διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ και στόχος της γνωμοδότησης

1.

Στις 29 Νοεμβρίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε δύο νομοθετικές προτάσεις για την εναλλακτική επίλυση διαφορών (στο εξής: «οι προτάσεις»):

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (στο εξής: «η πρόταση ΕΕΔ») (3)·

Πρόταση κανονισμού για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (στο εξής: «η πρόταση ΗΕΔ») (4).

2.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2011, η πρόταση ΕΕΔ και η πρόταση ΗΕΔ διαβιβάστηκαν στον ΕΕΔΠ για διαβούλευση. Ο ΕΕΠΔ είχε επίσης προβεί σε άτυπη διαβούλευση πριν από την έκδοση των προτάσεων, επί των οποίων είχε διατυπώσει άτυπα σχόλια. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκεκριμένη έγκαιρη διαβούλευση και για το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις συστάσεις του, όπως διατυπώθηκαν μέσω των προαναφερθέντων σχολίων, έχουν συμπεριληφθεί στις προτάσεις.

3.

Η παρούσα γνωμοδότηση αποσκοπεί στην ανάλυση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται από τις προτάσεις καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτές άπτονται των ζητημάτων προστασίας δεδομένων. Η γνωμοδότηση εστιάζει στην πρόταση ΗΕΔ, καθώς αυτή προβλέπει την κεντρική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με διαφορές μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

I.2.   Στόχος των προτάσεων

4.

Τα συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) παρέχουν εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών, οι οποίοι είναι συνήθως λιγότερο δαπανηροί και χρονοβόροι σε σχέση με την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Στόχος της πρότασης ΕΕΠ είναι η διασφάλιση της λειτουργίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ φορέων οι οποίοι θα επιλύουν τις διασυνοριακές καταναλωτικές διαφορές που τυχόν αναφύονται από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της ΕΕ.

5.

Η πρόταση ΗΕΔ βασίζεται στη θέσπιση ενός συστήματος ΕΕΔ για τις καταναλωτικές διαφορές που θα καλύπτει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπει τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (στο εξής: η «πλατφόρμα ΗΕΔ») μέσω της οποίας καταναλωτές και έμποροι θα μπορούν να διαβιβάζουν καταγγελίες σχετικά με διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές στον αρμόδιο φορέα ΕΕΔ.

II.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6.

Ο ΕΕΠΔ υποστηρίζει τον στόχο των προτάσεων και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι αρχές περί προστασίας δεδομένων έχουν ληφθεί υπόψη ήδη από το πρώιμο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας.

7.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τις παραπομπές της πρότασης ΗΕΔ (5) στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, για τις παραπομπές στην εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία προς εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ στο πλαίσιο της πρότασης ΕΕΔ (6), καθώς και για τις παραπομπές στα πορίσματα της διαβούλευσης με τον ΕΕΔΠ (7).

III.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

III.1.   Ο ρόλος των υπευθύνων επεξεργασίας: αναγκη σαφούς ανάθεσης αρμοδιοτήτων

8.

Σύμφωνα με την πρόταση ΗΕΔ, η επεξεργασία των δεδομένων για κάθε διαφορά που θα υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ θα γίνεται από τρεις διαφορετικούς παράγοντες:

φορείς ΕΕΔ·

διαμεσολαβητές ΗΕΔ, οι οποίοι θα παρέχουν υποστήριξη για την επίλυση των διαφορών που θα υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ (8)·

την Επιτροπή.

Το άρθρο 11 παράγραφος 4 αναφέρει ότι οι παράγοντες αυτοί θεωρούνται υπεύθυνοι επεξεργασίας όσον αφορά τις δικές τους δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων.

9.

Ωστόσο, πολλοί από τους εν λόγω υπεύθυνους επεξεργασίας θα μπορούσαν να θεωρηθούν αρμόδιοι για την επεξεργασία των ίδιων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (9). Για παράδειγμα, δεδομένα που αφορούν ορισμένη διαφορά και διαβιβάζονται μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ ενδέχεται να εξεταστούν από διάφορους διαμεσολαβητές ΗΕΔ και από το αρμόδιο σύστημα ΕΕΔ που θα επιληφθεί της διαφοράς. Η Επιτροπή ενδέχεται επίσης να επεξεργαστεί τα εν λόγω δεδομένα στο πλαίσιο λειτουργίας και συντήρησης της πλατφόρμας ΗΕΔ.

10.

Συναφώς, ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η αιτιολογική σκέψη 20 της πρότασης ΗΕΔ διαλαμβάνει ότι η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ισχύει για τη δράση όλων των ανωτέρω παραγόντων. Ωστόσο, το νομοθετικό μέρος της πρότασης ΗΕΔ πρέπει να προσδιορίζει τουλάχιστον σε ποιους από τους υπεύθυνους επεξεργασίας θα πρέπει να απευθύνονται τα αιτήματα των υποκείμενων των δεδομένων για πρόσβαση, διόρθωση, φραγή και διαγραφή των δεδομένων αυτών, καθώς και ποιος υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να λογοδοτεί σε περίπτωση συγκεκριμένων παραβιάσεων της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων (π.χ. τυχόν παραβιάσεων όσον αφορά την ασφάλεια). Τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει επίσης να ενημερώνονται αναλόγως.

III.2.   Οριοθέτηση της πρόσβασης και περίοδος διατήρησης

11.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της πρότασης ΗΕΔ, η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ περιορίζεται:

στον αρμόδιο φορέα ΕΕΔ που έχει αναλάβει την επίλυση της διαφοράς·

στους διαμεσολαβητές ΗΕΔ προς υποστήριξη της επίλυσης της διαφοράς (π.χ. για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των μερών και του σχετικού φορέα ΕΕΔ ή για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με μέσα έννομης προστασίας πέραν της πλατφόρμας ΗΕΔ)·

στην Επιτροπή, εάν αυτό επιβάλλεται στο πλαίσιο της λειτουργίας και συντήρησης της πλατφόρμας ΗΕΔ, μεταξύ δε άλλων και για την παρακολούθηση της χρήσης της πλατφόρμας από τους φορείς ΕΕΔ και τους διαμεσολαβητές ΗΕΔ (10).

12.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για την εν λόγω οριοθέτηση του σκοπού και των δικαιωμάτων πρόσβασης. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν το σύνολο των διαμεσολαβητών ΗΕΔ (οι οποίοι θα ανέρχονται σε τουλάχιστον 54) θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του συνόλου των διαφορών. Ο ΕΕΠΔ συνιστά να αποσαφηνισθεί ότι κάθε διαμεσολαβητής ΗΕΔ θα έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που χρειάζεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2.

13.

Όσον αφορά την περίοδο διατήρησης, ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για τη ρύθμιση του άρθρου 11 παράγραφος 3, η οποία επιτρέπει τη διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τον χρόνο που απαιτείται για την επίλυση της διαφοράς και για την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης των υποκειμένων των δεδομένων. Εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη θέσπιση υποχρέωσης αυτόματης διαγραφής των δεδομένων μετά την παρέλευση 6 μηνών από την περάτωση της εξέτασης της διαφοράς.

III.3.   Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων: πιθανή ανάγκη για προκαταρκτικό έλεγχο

14.

Η επιδίωξη του σκοπού τον οποίο υπηρετούν οι προτάσεις καθιστά πιθανή την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν εικαζόμενες παραβάσεις. Δεδομένα σχετικά με την υγεία ενδέχεται επίσης να τύχουν επεξεργασίας στο πλαίσιο διαφορών που εγείρονται από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σχετικών με την υγεία.

15.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της πλατφόρμας ΗΕΔ ενδέχεται επομένως να υπόκειται σε προκαταρκτικό έλεγχο εκ μέρους των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων και του ΕΕΠΔ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και του άρθρου 20 της οδηγίας 95/46/ΕΚ (11). Ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι η Επιτροπή έχει επίγνωση των λόγων που επιτάσσουν την αξιολόγηση, προ της θέσεως σε λειτουργία της πλατφόρμας ΗΕΔ, της σκοπιμότητας υποβολής της επεξεργασίας σε προκαταρκτικό έλεγχο.

III.4.   Διαβούλευση με τον ΕΕΔΠ σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που αφορούν το έντυπο καταγγελίας

16.

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου καταγγελίας (στο εξής: «το έντυπο») παρατίθενται λεπτομερώς στο παράρτημα της πρότασης ΗΕΔ. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία των μερών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και, εάν συντρέχει περίπτωση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δικτυακού τόπου), καθώς και τα δεδομένα που συμβάλλουν στον προσδιορισμό του αρμόδιου να επιληφθεί της εκάστοτε διαφοράς φορέα ΕΕΔ (τόπος διαμονής του καταναλωτή κατά τη στιγμή της παραγγελίας των αγαθών ή υπηρεσιών, είδος των συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών, κ.λπ.).

17.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 6, η οποία υπενθυμίζει ότι μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου καταγγελίας και των συνημμένων σε αυτό εγγράφων μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στοιχεία που είναι ακριβή, σχετικά και μη υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Ο κατάλογος δεδομένων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα συνάδει επίσης με την αρχή της οριοθέτησης του σκοπού.

18.

Εντούτοις, ο εν λόγω κατάλογος μπορεί να τροποποιηθεί μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, οι δε λεπτομέρειες εφαρμογής του εντύπου θα ρυθμιστούν μέσω εκτελεστικών πράξεων (12). Ο ΕΕΠΔ συνιστά να συμπεριληφθεί αναφορά στην ανάγκη διαβούλευσης με τον ΕΕΠΔ στον βαθμό που οι εν λόγω πράξεις αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

III.5.   Μέτρα ασφαλείας: ανάγκη διενέργειας εκτίμησης επιπτώσεων ως προς την ιδιωτική ζωή

19.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. Τα μέτρα ασφαλείας που παρατίθενται αναλυτικά στο άρθρο 12 της πρότασης ΗΕΔ περιλαμβάνουν ελέγχους πρόσβασης, σχέδιο ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων ασφαλείας.

20.

Ο ΕΕΠΔ συνιστά επίσης να περιληφθεί αναφορά στην ανάγκη διενέργειας εκτίμησης επιπτώσεων ως προς την ιδιωτική ζωή (η οποία θα περιλαμβάνει και εκτίμηση κινδύνων), καθώς και στο γεγονός ότι η συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί προστασίας και ασφάλειας δεδομένων πρέπει να αποτελεί αντικείμενο περιοδικών ελέγχων και εκθέσεων.

21.

Επιπλέον, ο ΕΕΠΔ επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι η ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής για τη δημιουργία της πλατφόρμας ΗΕΔ πρέπει να προβλέπει την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων ήδη από την έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού (εκ κατασκευής προστασία της ιδιωτικής ζωής), περιλαμβανομένης της εφαρμογής εργαλείων που δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν (π.χ. μέσω ρυθμίσεων αναγνώρισης και κρυπτογράφησης).

III.6.   Ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων

22.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για την αιτιολογική σκέψη 21 της πρότασης ΗΕΔ, η οποία διαλαμβάνει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να ενημερώνονται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, καθώς και για τα δικαιώματά τους, μέσω γενικής δήλωσης για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου. Εξάλλου, η υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων πρέπει να περιληφθεί και στο νομοθετικό μέρος της πρότασης ΗΕΔ.

23.

Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας που είναι αρμόδιος για τη συμμόρφωση προς τα δικαιώματά τους. Η δήλωση για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου πρέπει να είναι απολύτως ευδιάκριτη για οποιονδήποτε συμπληρώνει το έντυπο.

IV.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

24.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι αρχές περί προστασίας δεδομένων έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο, ιδίως όσον αφορά την οριοθέτηση του σκοπού και της πρόσβασης, τον περιορισμό της περιόδου διατήρησης και τα μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, συνιστά επίσης:

να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες των υπευθύνων επεξεργασίας και να ενημερώνονται σχετικά τα υποκείμενα των δεδομένων·

να αποσαφηνιστεί η οριοθέτηση των δικαιωμάτων πρόσβασης·

να συμπληρωθούν οι διατάξεις περί ασφάλειας·

να μνημονεύεται η ανάγκη διαβούλευσης με τον ΕΕΠΔ σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

25.

Ο ΕΕΠΔ επιθυμεί επίσης να υπενθυμίσει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της πλατφόρμας ΗΕΔ ενδέχεται να υπόκειται σε προκαταρκτικό έλεγχο εκ μέρους του ΕΕΠΔ και των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων.

Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Αναπληρωτής Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων


(1)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(2)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(3)  COM(2011) 793 τελικό.

(4)  COM(2011) 794 τελικό.

(5)  Αιτιολογικές σκέψεις 20 και 21 και άρθρο 11 παράγραφος 4 της πρότασης ΗΕΔ.

(6)  Αιτιολογική σκέψη 16 της πρότασης ΕΕΔ.

(7)  Προοίμια και αιτιολογικές εκθέσεις των προτάσεων.

(8)  Κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσει ένα σημείο επαφής για την ΗΕΔ, το οποίο θα φιλοξενεί τουλάχιστον δύο διαμεσολαβητές ΗΕΔ. Η Επιτροπή θα συστήσει ένα δίκτυο σημείων επαφής ΗΕΔ.

(9)  Βλ. επίσης γνώμη 1/2010 της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με τις έννοιες του «υπευθύνου της επεξεργασίας» και του «εκτελούντος την επεξεργασία», η οποία εκδόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2010 (WP 169), σ. 17-24: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_el.pdf

(10)  Βλ. άρθρο 11 παράγραφος 2 της πρότασης ΗΕΔ.

(11)  Το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 προβλέπει ότι οι επεξεργασίες «δεδομένων σχετικά με την υγεία και οι επεξεργασίες δεδομένων σχετικά με υποψία τέλεσης αδικήματος, αδίκημα, ποινική καταδίκη ή μέτρα ασφαλείας» υπόκεινται σε προκαταρκτικό έλεγχο εκ μέρους του ΕΕΠΔ. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, οι επεξεργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, υπόκεινται σε προκαταρκτικό έλεγχο εκ μέρους της εθνικής αρχής προστασίας δεδομένων.

(12)  Αιτιολογικές σκέψεις 23-24 και άρθρο 7 παράγραφοι 4 και 5 της πρότασης ΗΕΔ.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11.5.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 136/5


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

9 Μαΐου 2012

2012/C 136/02

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,295

JPY

ιαπωνικό γιεν

102,99

DKK

δανική κορόνα

7,435

GBP

λίρα στερλίνα

0,80495

SEK

σουηδική κορόνα

8,9097

CHF

ελβετικό φράγκο

1,201

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

7,563

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,243

HUF

ουγγρικό φιορίνι

290,7

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6983

PLN

πολωνικό ζλότι

4,2154

RON

ρουμανικό λέι

4,421

TRY

τουρκική λίρα

2,3236

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,2886

CAD

καναδικό δολάριο

1,3007

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,053

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,6509

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,6232

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 481,06

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

10,3988

CNY

κινεζικό γιουάν

8,1726

HRK

κροατικό κούνα

7,505

IDR

ινδονησιακή ρουπία

11 951,56

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

3,9808

PHP

πέσο Φιλιππινών

55,18

RUB

ρωσικό ρούβλι

39,3

THB

ταϊλανδικό μπατ

40,287

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,5337

MXN

μεξικανικό πέσο

17,4978

INR

ινδική ρουπία

69,768


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


11.5.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 136/6


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

10 Μαΐου 2012

2012/C 136/03

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,2961

JPY

ιαπωνικό γιεν

103,31

DKK

δανική κορόνα

7,4335

GBP

λίρα στερλίνα

0,80180

SEK

σουηδική κορόνα

8,9448

CHF

ελβετικό φράγκο

1,2013

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

7,5575

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,162

HUF

ουγγρικό φιορίνι

288,31

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6982

PLN

πολωνικό ζλότι

4,2292

RON

ρουμανικό λέι

4,4190

TRY

τουρκική λίρα

2,3135

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,2801

CAD

καναδικό δολάριο

1,2945

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,0615

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,6434

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,6199

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 480,27

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

10,3800

CNY

κινεζικό γιουάν

8,1840

HRK

κροατικό κούνα

7,5055

IDR

ινδονησιακή ρουπία

11 954,38

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

3,9758

PHP

πέσο Φιλιππινών

55,039

RUB

ρωσικό ρούβλι

39,0370

THB

ταϊλανδικό μπατ

40,335

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,5456

MXN

μεξικανικό πέσο

17,4001

INR

ινδική ρουπία

69,1310


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

11.5.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 136/7


Η ανακοίνωση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ σχετικά με τα τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2012 για 3 κράτη μέλη ΕΖΕΣ

[Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 195/04/COL της 14ης Ιουλίου 2004 (ΕΕ L 139 της 25.5.2006, σ. 37, και συμπλήρωμα ΕΟΧ αριθ. 26/2006 της 25.5.2006, σ. 1)]

2012/C 136/04

Τα βασικά επιτόκια υπολογίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο για τη μέθοδο καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης των κατευθυντήριων γραμμών της Εποπτεύουσας Αρχής για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από την απόφαση αριθ. 788/08/COL της Αρχής της 17ης Δεκεμβρίου 2008. Για τον προσδιορισμό του ισχύοντος επιτοκίου αναφοράς πρέπει να προστεθούν τα κατάλληλα περιθώρια σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις. Για το επιτόκιο προεξόφλησης αυτό σημαίνει ότι στο βασικό επιτόκιο πρέπει να προστεθεί κατάλληλο περιθώριο 100 μονάδων βάσης. Το επιτόκιο ανάκτησης θα υπολογίζεται επίσης κατά κανόνα με την προσθήκη 100 μονάδων βάσης στο βασικό επιτόκιο, όπως προβλέπεται στην απόφαση της Αρχής αριθ. 789/08/COL της 17ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της απόφασης της Αρχής αριθ. 195/04/COL της 14ης Ιουλίου 2004 (δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 340 της 22.12.2010, σ. 1, και στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ αριθ. 72/2010 της 22.12.2010, σ. 1).

 

Ισλανδία

Λιχτενστάιν

Νορβηγία

1.1.2012-

4,70

0,31

3,57


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΖΕΣ-Δικαστήριο

11.5.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 136/8


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ

της 23ης Ιανουαρίου 2012

στην υπόθεση E-2/11

STX Norway Offshore AS και λοιποί κατά του νορβηγικού κράτους εκπροσωπούμενου από την επιτροπή κομίστρων

(Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Οδηγία 96/71/ΕΚ — Απόσπαση προσωπικού — Ελάχιστη αμοιβή — Μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας — Αμοιβή για αποστολές που απαιτούν διανυκτέρευση — Αποζημίωση για έξοδα)

2012/C 136/05

Στην υπόθεση E-2/11 STX Norway Offshore AS και λοιποί κατά του νορβηγικού κράτους εκπροσωπούμενου από την επιτροπή κομίστρων — ΑΙΤΗΣΗ προς το Δικαστήριο, βάσει του άρθρου 34 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για την ίδρυση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου, από το Borgarting lagmannsrett (Εφετείο του Borgarting, Νορβηγία), σχετικά με τη συμβατότητα με το δίκαιο του ΕΟΧ των όρων απασχόλησης που προβλέπονται σε συλλογική σύμβαση εργασίας καθολικής εφαρμογής στον κλάδο θαλάσσιων κατασκευών και σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 36 της Συμφωνίας ΕΟΧ και του άρθρου 3 της πράξης που αναφέρεται στο σημείο 30 του παραρτήματος XVIII της Συμφωνίας ΕΟΧ, ήτοι της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 96/71/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, όπως προσαρμόσθηκε στη Συμφωνία ΕΟΧ με το πρωτόκολλο 1 αυτής, το Δικαστήριο, απαρτιζόμενο από τους Carl Baudenbacher, Πρόεδρο, Per Christiansen και Páll Hreinsson (δικαστή-εισηγητή), δικαστές, εξέδωσε απόφαση, στις 23 Ιανουαρίου 2012, η ουσία της οποίας έχει ως εξής:

1)

Ο όρος «μέγιστες περίοδοι εργασίας και ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης» που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) της οδηγίας 96/71/ΕΚ καλύπτει όρους περί «μέγιστου αριθμού κανονικών ωρών εργασίας», όπως αυτοί που αναφέρονται στην αίτηση για την έκδοση συμβουλευτικής γνώμης.

2)

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ ερμηνευόμενο υπό το πρίσμα του άρθρου 36 της Συμφωνίας ΕΟΧ, δεν επιτρέπει, κατ' αρχήν, σε κράτος του ΕΟΧ να απαιτήσει από επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος ΕΟΧ, η οποία παρέχει υπηρεσίες στην επικράτεια του πρώτου κράτους, να καταβάλλει στο προσωπικό της την ελάχιστη αμοιβή που ορίζουν οι εθνικοί κανόνες του κράτους αυτού για αποστολές εργασίας που απαιτούν διανυκτερεύσεις μακριά από την μόνιμη κατοικία, εκτός εάν οι κανόνες που αφορούν την καταβολή τέτοιας επιπρόσθετης αμοιβής υπηρετούν στόχο δημοσίου συμφέροντος και η εφαρμογή τους δεν είναι δυσανάλογη. Εναπόκειται στις εθνικές αρχές και, κατά περίπτωση, στα δικαστήρια του κράτους ΕΟΧ υποδοχής, να διαπιστώσουν αν οι εν λόγω κανόνες όντως υπηρετούν στόχο δημοσίου συμφέροντος και να το πράξουν χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέτρα.

3)

Η οδηγία 96/71/ΕΚ δεν επιτρέπει σε κράτος ΕΟΧ να εξασφαλίσει για προσωπικό αποσπασμένο στην επικράτειά του από άλλο κράτος ΕΟΧ αποζημίωση για έξοδα ταξιδίου, εστίασης και διανυκτέρευσης στην περίπτωση αποστολών εργασίας που απαιτούν διανυκτερεύσεις μακριά από την μόνιμη κατοικία, εκτός εάν αυτό αιτιολογείται με βάση διατάξεις δημοσίας πολιτικής.

4)

Η αναλογία προσωπικού που καλυπτόταν από την σχετική συλλογική σύμβαση, προτού αυτή καταστεί καθολικής εφαρμογής, δεν έχει επίπτωση στις απαντήσεις που αφορούν τα ερωτήματα 1(α), 1(β) και 1(γ).


11.5.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 136/9


Αίτηση για την έκδοση συμβουλευτικής γνώμης που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο της ΕΖΕΣ από το Héraðsdómur Reykjavíkur στις 16 Δεκεμβρίου 2011 στην υπόθεση Vín Tríó ehf. κατά του ισλανδικού κράτους

(Υπόθεση E-19/11)

2012/C 136/06

Με επιστολή της 16ης Δεκεμβρίου 2011 του Héraðsdómur Reykjavíkur (Πρωτοδικείο Reykjavík), υποβλήθηκε αίτηση προς το Δικαστήριο ΕΖΕΣ, η οποία καταχωρίστηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 26 Δεκεμβρίου 2011, για την έκδοση συμβουλευτικής γνώμης στην υπόθεση Vín Tríó ehf. κατά του ισλανδικού κράτους, σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1)

Αντίκειται στο άρθρο 11 ή στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο η περίπτωση που συμβαλλόμενο μέρος προβλέπει στη νομοθεσία ή μέσω διοικητικών πράξεων να μπορεί φορέας που ασκεί κρατικό μονοπώλιο λιανικής πώλησης οινοπνευματωδών να αρνηθεί να δεχτεί προς πώληση στα καταστήματα λιανικής πώλησης οινοπνευματώδη ποτά που περιέχουν διεγερτικά όπως η καφεΐνη;

2)

Αν το Δικαστήριο ΕΖΕΣ θεωρεί ότι μια ρύθμιση όπως αυτή που περιγράφεται στην πρώτη ερώτηση συνιστά ποσοτικό περιορισμό επί των εισαγωγών ή μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος, κατά την έννοια του άρθρου 11 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, παρακαλούμε να απαντήσετε στο ερώτημα κατά πόσον αυτή η ρύθμιση μπορεί παρόλα αυτά να θεωρηθεί ως δικαιολογημένη κατά την έννοια του άρθρου 13 της Συμφωνίας.

3)

Αν μια ρύθμιση όπως αυτή που περιγράφεται στην πρώτη ερώτηση θεωρείται ότι αντίκειται στο άρθρο 11 ή στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, παρακαλούμε να απαντήσετε στο ερώτημα κατά πόσον το Δικαστήριο ΕΖΕΣ θεωρεί (κατά το μέτρο που εξετάζει τέτοια ερωτήματα) ότι πληρούνται οι όροι τους οποίους πρέπει να πληροί ο προσφεύγων για να αποκτήσει δικαίωμα αποζημίωσης από κράτος ΕΖΕΣ λόγω παραβίασης της Συμφωνίας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11.5.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 136/10


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.6511 — Solvay/Air Liquide/JV)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2012/C 136/07

1.

Στις 2 Μαΐου 2012, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Solvay SA («Solvay», Βέλγιο) και Air Liquide International («Air Liquide», Γαλλία) αποκτούν κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων έλεγχο σε νεοσυσταθείσα εταιρεία που αποτελεί κοινή επιχείρηση («the JV», Βέλγιο) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Solvay: μητρική ομίλου εταιρειών που ασκούν διεθνώς δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, μάρκετινγκ και πώλησης χημικών και πλαστικών προϊόντων·

για την Air Liquide: παραγωγή και διάθεση βιομηχανικών αερίων καθώς και παροχή συναφών υπηρεσιών σε διάφορες βιομηχανίες·

για την the JV: χρηματοδότηση, κατασκευή, εκμετάλλευση και συντήρηση μονάδων παραγωγής αερίου φθορίου που βρίσκονται μέσα ή δίπλα σε εγκαταστάσεις πελατών για την παροχή F2 μέσω αγωγού σε πελάτες της φωτοβολταϊκής βιομηχανίας και της βιομηχανίας διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη, κυρίως στην Ασία.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.6511 — Solvay/Air Liquide/JV. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32 («Ανακοίνωση σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία»).


11.5.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 136/11


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.6567 — Bouygues/Amelia)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2012/C 136/08

1.

Στις 3 Μαΐου 2012, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση Bouygues Bâtiment International SA («BBI», Γαλλία), τμήμα του ομίλου Bouygues SA («Bouygues», Γαλλία), αποκτά κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης Amelia Investments Limited («Amelia», Ηνωμένο Βασίλειο) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Bouygues: κατασκευαστικά έργα, τηλεπικοινωνίες και μέσα ενημέρωσης·

για την Amelia: κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω των θυγατρικών Thomas Vale Construction Plc και Fitzgerald Contractors Limited.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.6567 — Bouygues/Amelia. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32 («Ανακοίνωση σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία»).


11.5.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 136/12


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.6569 — Lecta/Polyedra)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2012/C 136/09

1.

Στις 30 Απριλίου 2012, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση Lecta SA («Lecta») αποκτά κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων αποκλειστικό έλεγχο των επιχειρήσεων Polyedra SpA και Polyedra AG (από κοινού, «Polyedra») με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Lecta: κυρίως, παραγωγή επιχρισμένου χαρτιού υψηλής ποιότητας και, σε μικρότερο βαθμό, παραγωγή ειδικού χαρτιού, καθώς και εμπόριο χαρτιού·

για την Polyedra: εμπόριο χαρτιού.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.6569 — Lecta/Polyedra. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32 («Ανακοίνωση σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία»).


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11.5.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 136/13


Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

2012/C 136/10

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου (1). Οι δηλώσεις ένστασης διαβιβάζονται στην Επιτροπή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«KITKAN VIISAS»

Αριθ. ΕΚ: FI-PDO-0005-0872-01.04.2011

ΠΓΕ ( ) ΠΟΠ ( X )

1.   Ονομασία:

«Kitkan viisas»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα:

Φινλανδία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου:

3.1.   Τύπος προϊόντος:

Κλάση 1.7.

Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1:

Η ονομασία «Kitkan viisas» χρησιμοποιείται για τον λευκό κορήγονο (Coregonus albula) που αλιεύεται στις λίμνες των υψίπεδων του Koillismaa. Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος «Kitkan viisas» είναι τα εξής:

Είναι μικρότερο σε μέγεθος από τα άλλα είδη κορήγονου. Έχει μέσο μέγεθος μετά από μία περίοδο ανάπτυξης 7 έως 9 cm, αναλόγως των ετήσιων διακυμάνσεων των συνθηκών ανάπτυξης. Λόγω του μικρού μεγέθους του κορήγονου, η σπονδυλική στήλη δεν σκληραίνει αλλά παραμένει μαλακή. Το μικρό μέγεθος του ψαριού οφείλεται στα χαμηλά επίπεδα διατροφικών στοιχείων των υδάτων στα οποία αναπτύσσεται και στη βραχύτητα της περιόδου ανάπτυξης.

Το «Kitkan viisas» φθάνει σε ωριμότητα σε ηλικία 15 μηνών περίπου, όταν το μήκος του είναι περίπου 8 cm και το βάρος του 4-5 gr. To ψάρι έχει σκοτεινό χρώμα με σχεδόν μαύρη ράχη, στιλπνά ασημόχρωμα πλευρά και ανοιχτόχρωμα πτερύγια. Η κάτω σιαγώνα είναι σαφώς μακρύτερη από την άνω σιαγόνα, στοιχείο που διαφοροποιεί τον λευκό κορήγονο από τον κοινό κορήγονο, το σίρκο και άλλα ιχθύδια ίδιου μεγέθους. Τα αυγά του έχουν μικρό μέγεθος: όγκος ενός λίτρου περιλαμβάνει περίπου 500 000 αυγά. Η περίοδο ωοτοκίας είναι το φθινόπωρο, μετά από την οποία τα αυγά διαχειμάζουν σε κατάσταση ηρεμίας, αναπτύσσονται δε σε ιχθύδια εντός μερικών εβδομάδων κατά τη διάρκεια της άνοιξης.

Το χειμώνα, τα έντερα του «Kitkan viisas» εκκενώνονται πλήρως λόγω της υποχρεωτικής νηστείας κατά τη διάρκεια του μακρόχρονου χειμώνα, γι’αυτό και δεν χρειάζεται καθάρισμα το ψάρι.

Το προϊόν «Kitkan viisas» πωλείται νωπό ή κατεψυγμένο.

3.3.   Πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα):

Δεν έχει εφαρμογή.

3.4.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης):

Η τροφή αποτελείται από πλαγκτονικά μαλακόστρακα και προνύμφες εντόμων. Ο λευκός κορήγονος λαμβάνει όλες τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες από τα φυσικά γλυκά ύδατα της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

3.5.   Συγκεκριμένα στάδια της παραγωγής που πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής:

Το ψάρι πρέπει να αλιεύεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. Για να εξασφαλιστεί η ποιότητα, η αρχική επεξεργασία πρέπει και αυτή να εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. Η αρχική επεξεργασία συνίσταται στον καθαρισμό και την κατάψυξη του προϊόντος και πιο συγκεκριμένα:

κατά τον καθαρισμό, αφαιρούνται τουλάχιστον τα σπλάχνα και τα βράγχια. Προαιρετικά, μπορούν επίσης να αφαιρεθούν το κεφάλι και η ουρά ή άλλα τμήματα του ψαριού, φροντίζοντας ωστόσο να παραμένει αναγνωρίσιμο το αρχικό σχήμα του ψαριού.

Όταν καταψύχεται το ψάρι, η θερμοκρασία του μειώνεται στους – 18 °C τουλάχιστον.

3.6.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με τον τεμαχισμό σε φέτες, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ.:

Δεν έχει εφαρμογή

3.7.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση:

Δεν έχει εφαρμογή

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής:

Η γεωγραφική περιοχή αποτελείται από τις υδρογραφικές λεκάνες των ποταμών Koutajoki και Kemjoki, που εκβάλλουν στη Λευκή Θάλασσα και διαρρέουν τα ορεινά τμήματα μέσου υψομέτρου των δήμων Kuusamo και Posio, πλην των λιμνών της παραμεθόριου περιοχής στα ρωσικά σύνορα.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή:

5.1.   Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής:

Ο κορήγονος «Kitkan viisas» ζει στην υδρογραφική λεκάνη των υψίπεδων του Koillismaa. Η περιοχή βρίσκεται κοντά στον πολικό κύκλο του Βορείου Ημισφαιρίου, όπου οι λίμνες καλύπτονται από πάγο από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο. Το μέσο υψόμετρο των υψίπεδων του Koillismaa είναι 240 μέτρα. Τα ύδατα της περιοχής είναι φτωχά σε θρεπτικά συστατικά και καθαρά, με σχεδόν ουδέτερο pH.

Οι διακυμάνσεις του υψομέτρου και της παροχής των υδατορευμάτων είναι ασήμαντες, για το λόγο αυτό, καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, δεν υπάρχουν καθόλου ρεύματα στις λίμνες της υδρογραφικής λεκάνης. Οι συνθήκες οξυγόνωσης των υδάτων παραμένουν επίσης σταθερές και καλές κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Λόγω αυτών των περιβαλλοντικών συνθηκών οι κορήγονοι παραμένουν στις υδρογραφικές λεκάνες στις οποίες γεννιούνται και δεν μεταναστεύουν στα ύδατα χαμηλότερου υψομέτρου.

Το μέγεθος του «Kitkan viisas» είναι τόσο μικρό, ώστε να απαιτείται η εφαρμογή ειδικών αλιευτικών τεχνικών. Η παραδοσιακή και πλέον χρησιμοποιούμενη από τους τοπικούς αλιείς μέθοδος αλίευσης του κορήγονου είναι η αλίευση με γρίπο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας χρησιμοποιούνται επίσης δίχτυα για την αλίευση των κορήγονων και το καλοκαίρι παγίδες. Δεν χρησιμοποιούνται τράτες για την αλίευση του «Kitkan viisas».

5.2.   Ιδιοτυπία του προϊόντος:

Λόγω των πολικών συνθηκών που επικρατούν και του χαμηλού επιπέδου των υδάτων σε θρεπτικά συστατικά, το «Kitkan viisas» είναι σαφώς μικρότερο από τα περισσότερα άλλα είδη κορήγονου των γλυκών υδάτων. Λόγω του μικρού μεγέθους του «Kitkan viisas» η σπονδυλική στήλη δεν σκληραίνει αλλά παραμένει μαλακή. Λόγω της υποχρεωτικής νηστείας κατά τη διάρκεια του μακρόχρονου χειμώνα, τα έντερα του «Kitkan viisas» εκκενώνονται πλήρως, γι’αυτό και το ψάρι μπορεί να καταναλωθεί το χειμώνα χωρίς να υποβληθεί σε καθάρισμα.

5.3.   Αιτιώδης σχέση που συνδέει τη γεωγραφική περιοχή με την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΟΠ) ή με συγκεκριμένη ποιότητα, με τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΓΕ):

Το προϊόν «Kitkan viisas» αναγνωρίζεται από την ιδιαίτερη εμφάνισή του, η οποία οφείλεται στις πολικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή των υψίπεδων του Koillismaa και στα χαμηλά επίπεδα θρεπτικών ουσιών των υδρογραφικών λεκανών της. Οι παραδοσιακές αλιευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην περιοχή και η χρήση του κορήγονου τον χειμώνα χωρίς καθαρισμό αποτελούν άμεση απόρροια των χαρακτηριστικών της γεωγραφικής περιοχής. Το γεγονός ότι το ψάρι «Kitkan viisas» δεν μεταναστεύει σε ύδατα χαμηλότερου υψομέτρου οφείλεται στις περιβαλλοντικές συνθήκες των υδάτων της γεωγραφικής περιοχής.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών:

[Άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/eunnimisuojajarjestelma/newfolder/5uhGhUymv/Kitkan_viisas_hakemus_lopullinen28102011.doc


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.


11.5.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 136/16


Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

2012/C 136/11

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου (1). Η δήλωση ένστασης υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9

«CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA»

Αριθ. ΕΚ: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

ΠΓΕ ( X ) ΠΟΠ ( )

1.   Κεφάλαιο των προδιαγραφών προϊόντος που αφορά η τροποποίηση:

Ονομασία του προϊόντος

Περιγραφή του προϊόντος

Γεωγραφική περιοχή

Απόδειξη προέλευσης

Μέθοδος παραγωγής

Δεσμός

Επισήμανση

Εθνικές απαιτήσεις

Άλλο (Παραπομπές)

2.   Τύπος τροποποίησης(-εων):

Τροποποίηση του ενιαίου εγγράφου ή της σύνοψης

Τροποποίηση των προδιαγραφών της καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ για την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ούτε ενιαίο έγγραφο ούτε σύνοψη

Τροποποίηση των προδιαγραφών που δεν απαιτεί τροποποίηση του δημοσιευμένου ενιαίου εγγράφου [άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

Προσωρινή τροποποίηση των προδιαγραφών λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές [άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

3.   Τροποποίηση(-εις):

3.1.   Μέθοδος παραγωγής:

Στο άρθρο 5 έκτο και έβδομο εδάφιο, αντί:

«Μετά από τη συγκομιδή, αφαιρείται από τους βολβούς των cipollotto το εξωτερικό περίβλημα που είναι καλυμμένο με χώμα, αποκόπτονται οι βλαστοί σε απόσταση 40 cm και κατόπιν οι βολβοί ενώνονται σε δεσμίδες και τοποθετούνται σε κιβώτια.

Όταν τα κρεμμύδια προορίζονται να καταναλωθούν νωπά, αφού αφαιρεθεί το εξωτερικό περίβλημα των βολβών και αποκοπούν οι βλαστοί που υπερβαίνουν τα 60 cm, ενώνονται σε δέσμες των 5-8 Kg και τοποθετούνται σε κασόνια ή κιβώτια.»

διάβαζε:

«Μετά από τη συγκομιδή, αφαιρείται από τους βολβούς των cipollotto το εξωτερικό περίβλημα που είναι καλυμμένο με χώμα, αποκόπτονται οι βλαστοί σε αποστάσεις κυμαινόμενες από 30 έως 60 cm και κατόπιν οι βολβοί ενώνονται σε δεσμίδες και τοποθετούνται σε κιβώτια.

Όταν τα κρεμμύδια προορίζονται να καταναλωθούν νωπά, αφού αφαιρεθεί το εξωτερικό περίβλημα των βολβών και αποκοπούν οι βλαστοί σε μήκος κυμαινόμενο από 35 έως 60 cm, ενώνονται σε δέσμες των 1,5-6 Kg και τοποθετούνται σε κασόνια ή κιβώτια.»

Στο άρθρο 9 δεύτερο εδάφιο, αντί:

«Για να διατεθούν στο εμπόριο, οι βολβοί που φέρουν την ΠΓΕ “Cipolla Rossa di Tropea Calabria” πρέπει να είναι συσκευασμένοι ως εξής:

τα φρέσκα κρεμμυδάκια ενώνονται σε δεσμίδες και τοποθετούνται σε κιβώτια από χαρτόνι, πλαστικό ή ξύλο, έτοιμα προς πώληση·

τα κρεμμύδια που προορίζονται να καταναλωθούν νωπά ενώνονται σε δέσμες των 5-8 Kg που τοποθετούνται σε κασόνια και κιβώτια.»

διάβαζε:

«Για να διατεθούν στο εμπόριο, οι βολβοί που φέρουν την ΠΓΕ “Cipolla Rossa di Tropea Calabria” πρέπει να είναι συσκευασμένοι ως εξής:

τα φρέσκα κρεμμυδάκια ενώνονται σε δεσμίδες και τοποθετούνται σε κιβώτια από χαρτόνι, πλαστικό ή ξύλο, έτοιμα προς πώληση·

τα κρεμμύδια που προορίζονται να καταναλωθούν νωπά ενώνονται σε δέσμες των 1,5-6 Kg που τοποθετούνται σε κασόνια και κιβώτια.»

Προβλέφθηκε η τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τους τρόπους προετοιμασίας του προϊόντος για τη συσκευασία προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή των διαστάσεων των συσκευασιών και την αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων της αγοράς σε θέματα συσκευασίας.

Στο άρθρο 9 τέταρτο εδάφιο, αντί:

«Ο αριθμός κεφαλιών για το σχηματισμό πλεξούδων είναι, ανεξαρτήτως μεγέθους, τουλάχιστον 6, ενώ σε κάθε δεδομένη συσκευασία ο αριθμός και το βάρος πρέπει να παραμένουν τα ίδια.»

διάβαζε:

«Ο αριθμός κεφαλιών για το σχηματισμό πλεξούδων είναι, ανεξαρτήτως μεγέθους, τουλάχιστον 6».

Προβλέπεται, για το σχηματισμό της παραδοσιακής «πλεξούδας», μεγαλύτερη ελευθερία για τους τοπικούς τεχνίτες ώστε να πλέκουν τις πλεξούδες κατά την κρίση τους, όσον αφορά τον αριθμό και το μέγεθος των βολβών.

Στο άρθρο 9 έβδομο εδάφιο, αντί:

«Τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα νωπά κρεμμύδια για κατανάλωση σε δέσμες, καθώς και τα ξηρά κρεμμύδια για αποθήκευση σε πλεξίδες, όταν διατίθενται στο εμπόριο πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητη ταινία με το λογότυπο και το σήμα ώστε να είναι απολύτως αναγνωρίσιμα.»

διάβαζε:

«Τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα ξηρά κρεμμύδια για αποθήκευση σε πλεξίδες, όταν διατίθενται στο εμπόριο πρέπει να φέρουν, σε αυτοκόλλητο ή άλλο υλικό, τον λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σήμα του προϊόντος· αντιθέτως, τα νωπά κρεμμύδια για κατανάλωση, τοποθετημένα σε κασόνια και κιβώτια, πρέπει να φέρουν πλήρη ετικέτα, σε επίπεδο της μιας δεσμίδας, η οποία να περιλαμβάνει την έδρα της επιχείρησης, τον λογότυπο της Ένωσης, το σήμα και τον τύπο του προϊόντος, ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα και να είναι απολύτως αναγνωρίσιμο το προϊόν.»

Για τον τύπο «νωπό κρεμμύδι για κατανάλωση συσκευασμένο σε δέσμες» του προϊόντος «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» προβλέπεται η τοποθέτηση σε επίπεδο μονών δεσμών ετικέτας στην οποία θα εμφαίνονται η έδρα της επιχείρησης, ο λογότυπος Ένωσης, το σήμα και ο τύπος του προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό κάθε δεσμίδα θα περιλαμβάνει ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον καταναλωτή για την ορθή ταυτοποίηση του προϊόντος.

3.2.   Επικαιροποίηση της νομοθεσίας:

Προβλέπεται η επικαιροποίηση των παραπομπών στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 που περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές παραγωγής.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA»

Αριθ. ΕΚ: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

ΠΓΕ ( X ) ΠΟΠ ( )

1.   Ονομασία:

«Cipolla Rossa di Tropea Calabria»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα:

Ιταλία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου:

3.1.   Τύπος προϊόντος:

Κλάση 1.6.:

Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1:

Η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) «Cipolla Rossa di Tropea Calabria», καλύπτει τους βολβούς του είδους Allium Cepa οι οποίοι ανήκουν μόνο στις ακόλουθους αυτόχθονες αβελτίωτες ποικιλίες (οικοτύπους), που διακρίνονται λόγω του σχήματος και της πρωϊμότητας που είναι αποτέλεσμα της επίδρασης της φωτοπεριόδου:

«Tondo Piatta» ή πρώιμη·

«Mezza Campana» ή μεσοπρώιμη·

«Allungata» ή όψιμη.

Διακρίνονται 3 τυπολογίες προϊόντος:

 

Cipollotto (φρέσκο κρεμμυδάκι):

χρώμα: λευκό — ρόδινο ή ιώδες

γεύση: γλυκιά, ήπια

μέγεθος: σύμφωνο με τους περιορισμούς που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία.

 

Cipolla da consumo fresco (νωπό κρεμμύδι για κατανάλωση):

χρώμα: λευκό — κόκκινο έως ιώδες.

γεύση: γλυκιά και ήπια

μέγεθος: σύμφωνο με τους περιορισμούς που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία.

 

Cipolla da serbo (ξηρό κρεμμύδι για αποθήκευση):

χρώμα: κόκκινο — ιώδες.

γεύση: γλυκιά και τραγανή.

μέγεθος: σύμφωνο με τους περιορισμούς που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία.

3.3.   Πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα):

3.4.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης):

3.5.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής:

Όλες οι φάσεις της παραγωγής, από τη σπορά έως τη συγκομιδή του προϊόντος «Cipolla Rossa di Tropea Calabria», πρέπει να εκτελούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής παραγωγής.

3.6.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ.:

Μετά τη συγκομιδή οι βολβοί του προϊόντος «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» υποβάλλονται σε επεξεργασία ως εξής:

αφαιρείται από τους βολβούς των cipollotto το εξωτερικό περίβλημα που είναι καλυμμένο με χώμα, αποκόπτονται οι βλαστοί σε αποστάσεις κυμαινόμενες από 30 έως 60 cm και κατόπιν οι βολβοί ενώνονται σε δεσμίδες και τοποθετούνται σε κιβώτια.

οι βολβοί των νωπών κρεμμυδιών για κατανάλωση, αφού αφαιρεθεί το εξωτερικό περίβλημά τους και αποκοπούν οι βλαστοί σε μήκος κυμαινόμενο από 35 έως 60 cm, ενώνονται σε δέσμες των 1,5-6 Kg και τοποθετούνται σε κασόνια ή κιβώτια.

οι βολβοί των κρεμμυδιών για αποθήκευση τοποθετούνται στο έδαφος σε σειράδια, καλυμμένοι με τα δικά τους φύλλα, για χρονικό διάστημα κυμαινόμενο από 8 έως 15 ημέρες για να ξηρανθούν, να γίνουν πιο συμπαγείς και ανθεκτικοί και να αποκτήσουν χρώμα έντονο κόκκινο. Όταν έχουν ξηρανθεί, οι βολβοί μπορούν να διαχωριστούν ή, διατηρώντας τους βλαστούς, να συνδεθούν σε πλεξούδες. Ο αριθμός κεφαλιών για το σχηματισμό πλεξούδων είναι, ανεξαρτήτως μεγέθους, τουλάχιστον 6. Η συσκευασία γίνεται σε σάκους ή κιβώτια ποικίλου βάρους, με μέγιστο τα 25 Kg.

Οι εργασίες συσκευασίας πρέπει να εκτελούνται εντός της περιοχής παραγωγής, με τήρηση των παραδοσιακών μεθόδων που είναι ριζωμένες στις συνήθειες και την τοπική παράδοση, ώστε να εξασφαλίζονται η ιχνηλασιμότητα, ο έλεγχος και η διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος.

3.7.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση:

Στα δοχεία πρέπει να αναγράφεται, με τυπογραφικούς χαρακτήρες διπλάσιους σε μέγεθος σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους, η ένδειξη «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» I.G.P, συνοδευόμενη από την ένδειξη της τυπολογίας «cipollotto», «cipolla da consumo fresco», «cipolla da serbo» και το σήμα.

Τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα ξηρά κρεμμύδια για αποθήκευση σε πλεξίδες, όταν διατίθενται στο εμπόριο πρέπει να φέρουν, σε αυτοκόλλητο ή άλλο υλικό, τον λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σήμα· αντιθέτως, τα νωπά κρεμμύδια για κατανάλωση, τοποθετημένα σε κασόνια και κιβώτια, πρέπει να φέρουν πλήρη ετικέτα, σε επίπεδο της μιας δεσμίδας, η οποία να περιλαμβάνει την έδρα της επιχείρησης, τον λογότυπο της Ένωσης, το σήμα και τον τύπο του προϊόντος, ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα και να είναι απολύτως αναγνωρίσιμο το προϊόν.

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής:

Η περιοχή παραγωγής του «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» ΠΓΕ περιλαμβάνει τα κατάλληλα εδάφη του συνόλου ή μέρους της διοικητικής περιοχής των ακόλουθων κοινοτήτων της Καλαβρίας:

α)   Επαρχία Cosenza: τμήμα των κοινοτήτων Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte, Amantea.

β)   Επαρχία Catanzaro: τμήμα των κοινοτήτων Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga.

γ)   Επαρχία Vibo Valentia: τμήμα των κοινοτήτων Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo, Nicotera.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή:

5.1.   Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής:

Το προϊόν «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» παράγεται σε εδάφη αμμώδη ή ημιαμμώδη, μετρίως συμπαγή, με υφή αργιλώδη ή αλλουβιακή που εκτείνονται κατά μήκος των ακτών ή περιβάλλουν ποταμούς και χειμάρρους, προσχωσιγενή, που παρά το χαλίκι δεν περιορίζουν την ανάπτυξη και την αύξηση του βολβού. Τα παράκτια εδάφη είναι ιδανικά για την καλλιέργεια πρώιμων κρεμμυδιών που προορίζονται να καταναλωθούν νωπά, ενώ τα αργιλώδη εδάφη της ενδοχώρας είναι κατάλληλα για την παραγωγή όψιμων κρεμμυδιών για αποθήκευση. Σήμερα, όπως και στο παρελθόν, το κόκκινο κρεμμύδι συναντάται στους οικογενειακούς λαχανόκηπους όπως και σε μεγάλες καλλιεργούμενες εκτάσεις, στο αγροτικό τοπίο, στη διατροφή και τα τυπικά εδέσματα και στις παραδοσιακές συνταγές.

Τα εδαφοκλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αναφοράς επιτρέπουν την παραγωγή προϊόντος υψηλής ποιότητας, μοναδικού στο είδος του, διάσημου σε όλον τον κόσμο.

5.2.   Ιδιοτυπία του προϊόντος:

Το προϊόν «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» είναι γνωστό για τα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του όπως η τρυφερή υφή των βολβών, η γλυκιά γεύση και η ιδιαίτερη ευπεπτότητα. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν την κατανάλωση του κρεμμυδιού «Cipolla Rossa di Tropea Calabria», ακόμη και ωμού, σε ποσότητες σαφώς ανώτερες από αυτές που επιτρέπει ένα σύνηθες κρεμμύδι.

5.3.   Αιτιώδης σχέση που συνδέει τη γεωγραφική περιοχή με την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΟΠ) ή με μια συγκεκριμένη ιδιότητα, τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΓΕ):

Η αίτηση αναγνώρισης της ΠΓΕ «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» αιτιολογείται από τη φήμη και το κύρος που έχει αποκτήσει το προϊόν, μεταξύ άλλων χάρη στην ανάληψη διαφόρων πρωτοβουλιών προβολής, όπως μαρτυρούν οι ιστορικές και βιβλιογραφικές πηγές. Διάφορες ιστορικές και βιβλιογραφικές πηγές αποδίδουν την εισαγωγή του κρεμμυδιού στη λεκάνη της Μεσογείου και στην Καλαβρία πρώτα στους Φοίνικες και κατόπιν στους Έλληνες. Κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση εκτιμούνταν ιδιαίτερα, θεωρούμενο βασικό είδος διατροφής και κύριο προϊόν της τοπικής οικονομίας, και ανταλλασσόταν επιτόπου, πωλούνταν ή εξαγόταν διά θαλάσσης στην Τυνησία, την Αλγερία και την Ελλάδα. Πολυάριθμοι ταξιδιώτες που έφθασαν στην Καλαβρία μεταξύ του 1700 και του 1800 και επισκέφθηκαν την ακτή του Τυρρηνικού Πελάγους μεταξύ Pizzo και Tropea, συχνά αναφέρονται στα γραπτά τους στα κόκκινα κρεμμύδια που ήταν διαδεδομένα στην περιοχή. Το κρεμμύδι αποτελούσε ανέκαθεν στοιχείο της διατροφής των γεωργών και της τοπικής παραγωγής· ο Dr. Albert, που ταξίδεψε στην Καλαβρία το 1905, επισκεπτόμενος την Tropea εντυπωσιάστηκε από την ένδεια των χωρικών που διατρέφονταν αποκλειστικά με κρεμμύδια. Από το 1900 και μετά, το κρεμμύδι της Tropea παύει να καλλιεργείται σε μικρούς κήπους και οικογενειακούς λαχανόκηπους και καταλαμβάνει μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις· το 1929, με το υδραγωγείο της κοιλάδας του Ruffa, καθίσταται δυνατή η άρδευση και βελτιώνονται η απόδοση και η ποιότητα. Το προϊόν θα εξαπλωθεί περισσότερο κατά την περίοδο των Βουρβώνων, προς τις αγορές της Βόρειας Ευρώπης, στις οποίες σύντομα γίνεται περιζήτητο και εκτιμάται ιδιαίτερα, όπως περιγράφεται στο έργο Studi sulla Calabria — 1901 που αναφέρεται ακόμη και στο σχήμα του βολβού, στα μακρουλά κόκκινα κρεμμύδια της Καλαβρίας. Τα πρώτα οργανωμένα στατιστικά στοιχεία για την καλλιέργεια του κρεμμυδιού στην Καλαβρία παρατίθενται στην αγροτική εγκυκλοπαίδεια Reda (1936-1939). Λόγω των μοναδικών εμπορικών χαρακτηριστικών του, που έχουν καταστήσει το προϊόν περιζήτητο σε εθνικό επίπεδο και, ιδίως, λόγω της ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας του στη σχετική περιοχή, όπου ακόμη και σήμερα είναι ζωντανή η παρουσία του στις καλλιεργητικές πρακτικές, στη μαγειρική, στις καθημερινές ιδιωματικές εκφράσεις και στις φολκλορικές εκδηλώσεις, έχουν γίνει προσπάθειες απομίμησης του προϊόντος και παραχάραξης της ονομασίας του.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών:

Η εθνική διαδικασία ένστασης ενεργοποιήθηκε με τη δημοσίευση της πρότασης αναγνώρισης της «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» ΠΓΕ στην Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana αριθ. 185 της 10ης Αυγούστου 2011.

Το κείμενο των προδιαγραφών μπορεί να αναζητηθεί στο Διαδίκτυο:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ή

απευθείας στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου του υπουργείου (http://www.politicheagricole.it) — επιλογή «Qualità e sicurezza» (στο επάνω και δεξιά τμήμα της οθόνης) και κατόπιν «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.


11.5.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 136/21


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΉ ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ — ΔΗΜΌΣΙΑ ΔΙΑΒΟΫΛΕΥΣΗ

Γεωγραφικές ενδείξεις από την Ελβετία και το Λιχτενστάιν

2012/C 136/12

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, η οποία τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις ανταλλαγές γεωργικών προϊόντων (1) άρχισε να ισχύει την 1η Δεκεμβρίου 2011 (2). Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την τροποποίηση της συμπληρωματικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν με στόχο την επέκταση στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων (3) άρχισε να ισχύει την 1η Δεκεμβρίου 2011 (4).

Η επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 16 του παραρτήματος 12 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως γεωγραφικών ενδείξεων, των ονομασιών της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν που παρατίθενται κατωτέρω.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες ή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, να υποβάλουν δεόντως αιτιολογημένες ενστάσεις κατά της εν λόγω προστασίας.

Η ένσταση υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός διμήνου από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Οι δηλώσεις ένστασης πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Οι δηλώσεις ένστασης εξετάζονται μόνον εάν παραληφθούν εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας και εάν αποδεικνύουν ότι η προστασία του προτεινόμενου ονόματος:

α)

συγχέεται με την ονομασία φυτικής ποικιλίας ή ζωικής φυλής και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική προέλευση του προϊόντος·

β)

είναι πλήρως ή εν μέρει ομώνυμη με ήδη προστατευόμενη ονομασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (5)·

γ)

λαμβανομένης υπόψη της φήμης ενός εμπορικού σήματος, της αναγνωρισιμότητάς του και της διάρκειας χρησιμοποίησής του, θα μπορούσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την αληθινή ταυτότητα του προϊόντος·

δ)

βλάπτει την ύπαρξη μιας πλήρως ή μερικώς ταυτόσημης ονομασίας ή ενός εμπορικού σήματος ή την ύπαρξη προϊόντων τα οποία κυκλοφορούσαν νομίμως στην αγορά επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας κοινοποίησης·

ε)

ή εάν στις δηλώσεις ένστασης παρέχονται στοιχεία τα οποία επιτρέπουν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η ονομασία της οποίας η προστασία είναι υπό εξέταση είναι κοινή.

Τα κριτήρια που προβλέπονται παραπάνω αξιολογούνται σε επίπεδο Ένωσης, πράγμα που, στην περίπτωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αφορά μόνον το έδαφος ή τα εδάφη όπου τα εν λόγω δικαιώματα προστατεύονται. Η τελική προστασία των εν λόγω ονομασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση της επανεξέτασης βάσει του προαναφερόμενου άρθρου 16 και τη νομική πράξη που θα εγκριθεί στη συνέχεια.

Κατάλογος γεωγραφικών ενδείξεων για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα  (6)

Κατηγορία προϊόντος

Ονομασία

Προστασία

Τυριά

Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse και Bloderkäse

ΠΟΠ

Αλλαντικά

Glarner Kalberwurst

ΠΓΕ


(1)  ΕΕ L 297 της 16.11.2011, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 302 της 19.11.2011, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 297 της 16.11.2011, σ. 49.

(4)  ΕΕ L 302 της 19.11.2011, σ. 2.

(5)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(6)  Κατάλογος που παρέχουν οι ελβετικές αρχές, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επανεξέτασης, ο οποίος καταχωρίστηκε στην Ελβετία σύμφωνα με το ελβετικό διάταγμα της 28ης Μαΐου 1997 για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html).