ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2012.071.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 71

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

55ό έτος
9 Μαρτίου 2012


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2012/C 071/01

Γνώμη της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2012, σχετικά με το σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από τη μονάδα SPIRAL-2, που βρίσκεται στη Γαλλία, σύμφωνα με το άρθρο 37 της συνθήκης Ευρατόμ

1

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2012/C 071/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6507 — Anglo American/De Beers) ( 1 )

2

2012/C 071/03

Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ — Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση ( 1 )

3

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2012/C 071/04

Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2010/656/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 560/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων στην Ακτή Ελεφαντοστού

6

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2012/C 071/05

Ισοτιμίες του ευρώ

7

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

2012/C 071/06

Ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων — GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 — ReferNet — Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

8

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2012/C 071/07

Ανακοίνωση για την έναρξη ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

10

2012/C 071/08

Ανακοίνωση για την έναρξη έρευνας επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές oρισμένων ηλεκτροδίων βολφραμίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

23

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2012/C 071/09

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

32

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2012/C 071/10

Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

33

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9.3.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 71/1


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Μαρτίου 2012

σχετικά με το σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από τη μονάδα SPIRAL-2, που βρίσκεται στη Γαλλία, σύμφωνα με το άρθρο 37 της συνθήκης Ευρατόμ

(Το κείμενο στην γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

2012/C 71/01

Η κατωτέρω αξιολόγηση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης Ευρατόμ, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων αξιολογήσεων που θα διενεργηθούν δυνάμει της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συνθήκη αυτή και το παράγωγο δίκαιο.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε από τη γαλλική κυβέρνηση, σύμφωνα με το άρθρο 37 της συνθήκης Ευρατόμ, γενικά στοιχεία σχετικά με το σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από τη μονάδα SPIRAL-2 στη Γαλλία.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, μετά δε από διαβούλευση με την ομάδα εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή διατύπωσε την εξής γνώμη:

1)

Η απόσταση μεταξύ της μονάδας και του πλησιέστερου σημείου άλλου κράτους μέλους, εν προκειμένω του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι 170 km.

2)

Υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας, οι απορρίψεις υγρών και αέριων λυμάτων δεν θα προκαλέσουν σημαντική από πλευράς υγείας έκθεση του πληθυσμού άλλου κράτους μέλους.

3)

Τα στερεά ραδιενεργά απόβλητα αποθηκεύονται προσωρινά επιτοπίως πριν μεταφερθούν σε μονάδα επεξεργασίας ή διάθεσης στη Γαλλία, που έχει λάβει σχετική άδεια.

4)

Σε περίπτωση απρογραμμάτιστων εκλύσεων ραδιενεργών λυμάτων, ως επακόλουθο ατυχήματος του τύπου και μεγέθους που εξετάζεται στα γενικά στοιχεία, οι δόσεις τις οποίες πιθανώς να προσλάβει ο πληθυσμός σε άλλο κράτος μέλος δεν θα είναι σημαντικές για την υγεία του.

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η υλοποίηση του σχεδίου διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων οποιασδήποτε μορφής, προερχόμενων από τη μονάδα SPIRAL-2 στη Γαλλία, τόσο υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας όσο και σε περίπτωση ατυχήματος του τύπου και μεγέθους που εξετάζεται στα γενικά στοιχεία, δεν είναι ικανή να προκαλέσει ραδιενεργό μόλυνση των υδάτων, του εδάφους ή της ατμόσφαιρας άλλου κράτους μέλους.

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2012.

Για την Επιτροπή

Günther OETTINGER

Μέλος της Επιτροπής


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9.3.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 71/2


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.6507 — Anglo American/De Beers)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2012/C 71/02

Στις 6 Μαρτίου 2012, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλική και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ο δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια·

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) με αριθμό εγγράφου 32012M6507. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


9.3.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 71/3


Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ

Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2012/C 71/03

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

12.10.2011

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.33023 (11/NN)

Κράτος μέλος

Ιρλανδία

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Νομική βάση

Insurance Act 1964

Είδος μέτρου

Ατομική Ενίσχυση

Στόχος

Αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση 738 εκατ. EUR

Ένταση

Διάρκεια

Κλάδοι της οικονομίας

Χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Insurance Compensation Fund

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

26.1.2012

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.33314 (11/N)

Κράτος μέλος

Ισπανία

Περιφέρεια

Cataluña

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Νομική βάση

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Είδος μέτρου

Καθεστώς Ενισχύσεων

Στόχος

Πολιτισμός

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

 

Προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη: 1 εκατ. EUR

 

Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση 6 εκατ. EUR

Ένταση

20 %

Διάρκεια

13.4.2011-31.12.2016

Κλάδοι της οικονομίας

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

20.12.2011

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.33422 (11/N)

Κράτος μέλος

Πολωνία

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Νομική βάση

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Είδος μέτρου

Καθεστώς Ενισχύσεων

Στόχος

Εξαγωγές και διεθνοποίηση

Είδος ενίσχυσης

Εγγύηση

Προϋπολογισμός

Θα καθοριστεί στον ετήσιο νόμο για τον προϋπολογισμό.

Ένταση

Διάρκεια

1.1.2012-31.12.2016

Κλάδοι της οικονομίας

Όλοι οι κλάδοι

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

9.3.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 71/6


Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2010/656/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 560/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων στην Ακτή Ελεφαντοστού

2012/C 71/04

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψη των προσώπων που εμφαίνονται στο Παράρτημα ΙΙ της απόφασης 2010/656/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2012/144/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (2), και στο παράρτημα ΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 560/2005 του Συμβουλίου (3), όπως εφαρμόστηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 193/2012 του Συμβουλίου (4), για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα προαναφερόμενα Παραρτήματα θα πρέπει να συνεχίσουν να περιλαμβάνονται στον κατάλογο προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα τα οποία προβλέπονται στην απόφαση 2010/656/ΚΕΠΠΑ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 560/2005.

Εφιστάται η προσοχή των εν λόγω προσώπων στη δυνατότητα που τους παρέχεται να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές του ή των οικείων κρατών μελών, όπως αναφέρεται στις ιστοσελίδες του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 560/2005, ώστε να λάβουν άδεια για τη χρησιμοποίηση των δεσμευμένων κεφαλαίων για βασικές ανάγκες ή συγκεκριμένες πληρωμές (πρβ. άρθρο 3 του κανονισμού).

Τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν, προσκομίζοντας τα δέοντα αποδεικτικά στοιχεία, να υποβάλουν στο Συμβούλιο αίτηση επανεξέτασης της απόφασης για την υπαγωγή τους στους προαναφερόμενους καταλόγους, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Εφιστάται επίσης η προσοχή των εν λόγω προσώπων στη δυνατότητα να προσβάλουν την απόφαση του Συμβουλίου ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 275 παράγραφος 2 και στο άρθρο 263 παράγραφοι 4 και 6 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


(1)  ΕΕ L 285 της 30.10.2010, σ. 28.

(2)  ΕΕ L 71 της 9.3.2012, σ. 50.

(3)  ΕΕ L 95 της 14.4.2005, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 71 της 9.3.2012, σ. 5.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9.3.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 71/7


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

8 Μαρτίου 2012

2012/C 71/05

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,3242

JPY

ιαπωνικό γιεν

108,18

DKK

δανική κορόνα

7,4344

GBP

λίρα στερλίνα

0,83865

SEK

σουηδική κορόνα

8,8894

CHF

ελβετικό φράγκο

1,2050

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

7,4210

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

24,767

HUF

ουγγρικό φιορίνι

292,90

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6977

PLN

πολωνικό ζλότι

4,1135

RON

ρουμανικό λέι

4,3558

TRY

τουρκική λίρα

2,3514

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,2441

CAD

καναδικό δολάριο

1,3178

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,2720

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,6045

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,6593

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 477,43

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

9,9663

CNY

κινεζικό γιουάν

8,3664

HRK

κροατικό κούνα

7,5575

IDR

ινδονησιακή ρουπία

12 097,94

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

3,9772

PHP

πέσο Φιλιππινών

56,430

RUB

ρωσικό ρούβλι

39,3346

THB

ταϊλανδικό μπατ

40,441

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,3298

MXN

μεξικανικό πέσο

16,9511

INR

ινδική ρουπία

66,7463


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

9.3.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 71/8


Ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων — GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet — Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

2012/C 71/06

1.   Στόχοι και περιγραφή

Με στόχο την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού δικτύου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το ReferNet, η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί, αφενός, στην επιλογή ενός αιτούντος από κάθε επιλέξιμη χώρα (Ιρλανδία και Ισπανία), με τον οποίο το Cedefop θα συνάψει τετραετή σύμβαση-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και, αφετέρου, στη σύναψη ειδικής σύμβασης επιδότησης για την υλοποίηση σχεδίου εργασίας για οκτώ μήνες κατά το έτος 2012.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο οποίος ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στην Ελλάδα από το 1995. Αναγνωρισμένο ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), δεξιοτήτων και ικανοτήτων, το Cedefop έχει ως αποστολή να στηρίξει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και να συμβάλει στην εφαρμογή της.

Το ReferNet είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης του Cedefop για την ΕΕΚ. Αποστολή του είναι η υποστήριξη του Cedefop μέσω της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα εθνικά συστήματα ΕΕΚ και τις εξελίξεις στην πολιτική και μέσω της προβολής της ΕΕΚ και των επιτευγμάτων του Cedefop. Το ReferNet απαρτίζεται από 29 μέλη προερχόμενα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, τα οποία είναι γνωστά ως εθνικοί εταίροι ReferNet. Πρόκειται για νευραλγικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ στη χώρα την οποία εκπροσωπούν.

Οι συμβάσεις-πλαίσια εταιρικής σχέσης εκτελούνται μέσω ειδικών συμβάσεων επιδότησης. Συνεπώς, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν πρόταση όχι μόνο για την τετραετή εταιρική σχέση-πλαίσιο (η οποία, εάν αποβεί επιτυχής, μπορεί να οδηγήσει στη σύναψη σύμβασης-πλαισίου εταιρικής σχέσης για τα έτη 2012 έως 2015), αλλά και για την επιδότηση για τη δράση του 2012 (η οποία μπορεί να οδηγήσει στη σύναψη ειδικής σύμβασης επιδότησης για 8 μήνες κατά το έτος 2012). Ο αιτών οφείλει να αποδείξει την ικανότητά του να υλοποιήσει όλες τις δραστηριότητες που προβλέπονται για την τετραετή περίοδο καθώς και να διασφαλίσει επαρκή συγχρηματοδότηση για την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας.

2.   Προϋπολογισμός και διάρκεια του έργου

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός που διατίθεται για την τετραετή διάρκεια των συμβάσεων-πλαισίων εταιρικής σχέσης ανέρχεται σε 4 000 000 EUR, ανάλογα με τις αποφάσεις της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για το ετήσιο σχέδιο εργασίας του 2012 (διάρκεια: 12 μήνες) είναι 955 000 EUR για τα 27 κράτη μέλη, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Το ύψος της επιδότησης ποικίλλει ανάλογα με τον πληθυσμό της χώρας και χορηγείται για την υλοποίηση του ετήσιου σχεδίου εργασίας. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για το σχέδιο εργασίας του 2012 θα κατανεμηθεί με βάση τρεις ομάδες χωρών κατά πληθυσμό:

—   1η ομάδα χωρών: Εσθονία, Ισλανδία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Σλοβενία. Ανώτατο ποσό επιδότησης: 23 615 EUR.

—   2η ομάδα χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, και Φινλανδία. Ανώτατο ποσό επιδότησης: 33 625 EUR.

—   3η ομάδα χωρών: Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία. Ανώτατο ποσό επιδότησης: 43 620 EUR.

Δεδομένου ότι η ετήσια δράση για τους εταίρους της ReferNet στην Ιρλανδία και την Ισπανία θα διαρκέσει λιγότερο από 12 μήνες το 2012, η σχετική επιδότηση θα είναι χαμηλότερη από το ανώτατο ποσό που ορίζεται παραπάνω για κάθε χώρα και για το εν λόγω έτος.

Η επιδότηση της Ένωσης αποτελεί απλώς συμπλήρωμα στη συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά του δικαιούχου (ή/και των συνδικαιούχων) ή/και των τοπικών, περιφερειακών ή/και ιδιωτικών συνεισφορών στο έργο. Η συνολική συνεισφορά της Ένωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει ποσοστό 70 % των σχετικών δαπανών.

Το Cedefop διατηρεί το δικαίωμα να μη χορηγήσει το συνολικό ποσό του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

3.   Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ο αιτών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός με νομικό καθεστώς και νομική προσωπικότητα (συνεπώς φυσικά πρόσωπα, δηλαδή ιδιώτες, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση)

β)

να εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες χώρες:

Ιρλανδία,

Ισπανία

4.   Προθεσμία

Οι αιτήσεις για τη σύμβαση-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και το σχέδιο εργασίας του 2012 πρέπει να αποσταλούν το αργότερο στις 16 Απριλίου 2012.

Το σχέδιο εργασίας του 2012 σε συνέχεια της ανάθεσης της ειδικής σύμβασης επιδότησης για το 2012 θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2012 και θα είναι διάρκειας 8 μηνών.

5.   Πρόσθετες πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, το έντυπο της αίτησης και τα παραρτήματα διατίθενται από τις 13 Μαρτίου 2012 στον δικτυακό τόπο του Cedefop:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης και να υποβάλλονται με τη συμπλήρωση των διατειθέμενων επίσημων εντύπων.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή εμπειρογνωμόνων κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας, αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης που καθορίζονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9.3.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 71/10


Ανακοίνωση για την έναρξη ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

2012/C 71/07

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής «η Επιτροπή») αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να προχωρήσει σε ενδιάμεση επανεξέταση των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (στο εξής «ο βασικός κανονισμός»).

1.   Προϊόν

Το προϊόν που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας έρευνας επανεξέτασης είναι τα δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα τρίκυκλα διανομής εμπορευμάτων αλλά εξαιρούνται τα μονόκυκλα ποδήλατα), χωρίς κινητήρα («το υπό εξέταση προϊόν»). Το προϊόν, το οποίο βρέθηκε προηγουμένως ότι υπόκειτο σε ντάμπινγκ (2), είναι το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της επανεξέτασης, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («η υπό εξέταση χώρα»), το οποίο επί του παρόντος υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 8712 00 30 και ex 8712 00 70.

2.   Ισχύοντα μέτρα

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2474/93 (3) το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ ύψους 30,6 % στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Έπειτα από έρευνα για καταστρατήγηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του βασικού κανονισμού, ο δασμός αυτός επεκτάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/97 (4) του Συμβουλίου στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ΛΔΚ»). Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι πρέπει να θεσπιστεί σύστημα απαλλαγής βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού («σύστημα απαλλαγής»). Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος απαλλαγής ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 88/97 (5). Για να λάβουν απαλλαγή από τον επεκταθέντα δασμό, οι παραγωγοί ποδηλάτων στην Ένωση πρέπει να χρησιμοποιούν κινέζικα εξαρτήματα ποδηλάτων που να αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 60 % της συνολικής αξίας των μερών που χρησιμοποιούν ή η προστιθέμενη αξία όλων των μερών που χρησιμοποιούν να υπερβαίνει το 25 % του κόστους κατασκευής. Επί του παρόντος πάνω από 250 εταιρείες τυγχάνουν απαλλαγής.

Έπειτα από έρευνα ενδιάμεσης επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/2005 (6), αποφάσισε να αυξηθεί ο ισχύων δασμός αντιντάμπινγκ σε 48,5 % (στο εξής «η ενδιάμεση επανεξέταση τροποποίησης»).

Μετά από επανεξέταση της επέκτασης του δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων ποδηλάτων από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 171/2008 (7), αποφασίσει να διατηρήσει τα μέτρα κατά της καταστρατήγησης.

Έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, το Συμβούλιο, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 990/2011 (8) του Συμβουλίου, αποφάσισε ότι τα προαναφερθέντα μέτρα θα πρέπει να διατηρηθούν.

3.   Λόγοι της επανεξέτασης

Η Επιτροπή διαθέτει επαρκή εκ πρώτης όψεως στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, όσον αφορά το ντάμπινγκ και τη ζημία, οι περιστάσεις βάσει των οποίων επιβλήθηκαν τα υπάρχοντα μέτρα μπορεί να έχουν μεταβληθεί και ότι οι εν λόγω αλλαγές μπορεί να έχουν διαρκή χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, το σύστημα εξαγωγικών ποσοστώσεων που ίσχυσε για τους παραγωγούς ποδηλάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και το οποίο δεν επέτρεψε να αναγνωριστεί στους παραγωγούς-εξαγωγείς το καθεστώς οικονομίας της αγοράς κατά την ενδιάμεση επανεξέταση τροποποίησης καταργήθηκε τον Ιανουάριο του 2011.

Επιπλέον, φαίνεται ότι έχουν γίνει αλλαγές στη δομή του κλάδου παραγωγής της Ένωσης. Ειδικότερα, μια σειρά παραγωγών της Ένωσης μετέβησαν από τον πλήρη κύκλο παραγωγής σε (μερικές) δραστηριότητες συναρμολόγησης χρησιμοποιώντας εισαγόμενα μέρη ποδηλάτων.

Επιπλέον, λόγω της διεύρυνσης της ΕΕ το 2004 και το 2007, σημαντικός αριθμός παραγωγών προστέθηκε στον κλάδο παραγωγής ποδηλάτων της Ένωσης. Εξάλλου, πολλοί παραγωγοί που συμμετείχαν στον εν λόγω κλάδο της ΕΕ πριν από τις δύο διευρύνσεις μετέφεραν τις εγκαταστάσεις παραγωγής τους ή άνοιξαν νέες εγκαταστάσεις στα νέα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, το επίπεδο του κόστους του κλάδου παραγωγής της Ένωσης ενδέχεται να έχει αλλάξει.

Τέλος, το παρόν επίπεδο εξουδετέρωσης της ζημίας υπολογίστηκε με βάση ποδήλατα από χάλυβα τη στιγμή που, από ό,τι φαίνεται, τα περισσότερα ποδήλατα κατασκευάζονται από κράματα αλουμινίου. Οι εξελίξεις αυτές φαίνεται να έχουν μόνιμη διάσταση και συνεπώς στοιχειοθετούν την ανάγκη να αξιολογηθούν εκ νέου τα πορίσματα σχετικά με τη ζημία.

Επιπλέον, ο αριθμός των εταιρειών που επωφελούνται από το σύστημα απαλλαγής αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, παρά το ότι το εν λόγω σύστημα δεν έχει προσαρμοστεί από τη θέσπισή του το 1997. Εξάλλου, το σύστημα παρακολούθησης των εισαγωγών μερών που απαλλάσσονται από τα μέτρα αντιντάμπινγκ έχει γίνει ιδιαίτερα περίπλοκο και επαχθές, κάτι που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητά του.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η συνέχιση της επιβολής μέτρων στο σημερινό επίπεδο φαίνεται ότι δεν είναι πλέον κατάλληλη για να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις του ζημιογόνου ντάμπινγκ.

4.   Διαδικασία

Η Επιτροπή, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας ενδιάμεσης επανεξέτασης, αρχίζει έρευνα επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

Η ενδιάμεση επανεξέταση θα εξετάσει εάν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί σε ισχύ το μέτρο για την εξουδετέρωση του ντάμπινγκ και εάν είναι απίθανο να συνεχισθεί ή να επαναληφθεί η ζημία σε περίπτωση άρσης ή διαφοροποίησης του μέτρου ή εάν το υφιστάμενο μέτρο δεν αρκεί ή δεν αρκεί πια για την εξουδετέρωση των ζημιογόνων συνεπειών του ντάμπινγκ.

Κατά την έρευνα επανεξέτασης θα αξιολογηθεί εάν είναι αναγκαίο να συνεχιστούν, να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν τα ισχύοντα μέτρα.

Επιπλέον, η έρευνα επανεξέτασης θα αξιολογήσει επίσης το σύστημα απαλλαγής και τη λειτουργία του και θα προσδιορίσει κατά πόσον χρήζει αλλαγών.

4.1.    Διαδικασία όσον αφορά το ντάμπινγκ  (9)

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς (10) του υπό εξέταση προϊόντος από την οικεία χώρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν συνεργάστηκαν στις έρευνες οι οποίες οδήγησαν στην τροποποίηση και τη διατήρηση των ισχυόντων μέτρων, καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα επανεξέτασης της Επιτροπής.

4.1.1.   Έρευνα σχετικά με τους παραγωγούς-εξαγωγείς

4.1.1.1.   Διαδικασία για την επιλογή των παραγωγών-εξαγωγέων που θα συμμετάσχουν στην έρευνα στην οικεία χώρα

α)   Δειγματοληψία

Λόγω του δυνητικά μεγάλου αριθμού παραγωγών-εξαγωγέων στην οικεία χώρα οι οποίοι εμπλέκονται σ’ αυτή τη διαδικασία, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα επανεξέτασης εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, η Επιτροπή μπορεί να περιορίσει τους παραγωγούς-εξαγωγείς που θα συμμετάσχουν στην έρευνα σε έναν εύλογο αριθμό, επιλέγοντας ένα δείγμα (η εν λόγω διαδικασία αναφέρεται επίσης ως «δειγματοληψία»). Η δειγματοληψία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς ή οι εκπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους καλούνται να αναγγελθούν στην Επιτροπή. Τα εν λόγω μέρη οφείλουν να αναγγελθούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, υποβάλλοντας στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις εταιρείες τους που απαιτούνται στο παράρτημα Α της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την επιλογή του δείγματος των παραγωγών-εξαγωγέων, θα έλθει επίσης σε επαφή με τις αρχές της οικείας χώρας, καθώς και με όλες τις γνωστές ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την επιλογή του δείγματος, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται ανωτέρω, οφείλουν να το πράξουν εντός 21 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

Αν είναι αναγκαίο να επιλεγεί δείγμα, οι παραγωγοί-εξαγωγείς ενδέχεται να επιλεγούν βάσει του μεγαλύτερου αντιπροσωπευτικού όγκου εξαγωγών στην Ένωση, για τον οποίο μπορεί λογικά να διεξαχθεί έρευνα στο χρονικό διάστημα που είναι διαθέσιμο. Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει, μέσω των αρχών της οικείας χώρας, αν θεωρηθεί σκόπιμο, σε όλους τους γνωστούς παραγωγούς-εξαγωγείς, στις αρχές της χώρας εξαγωγής και στις ενώσεις των παραγωγών-εξαγωγέων τις εταιρείες που επελέγησαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Η Επιτροπή, προκειμένου να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που θεωρεί αναγκαίες για την έρευνά της όσον αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς, θα αποστείλει ερωτηματολόγια στους παραγωγούς-εξαγωγείς που επελέγησαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα, σε τυχόν γνωστές ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων και στις αρχές της οικείας χώρας.

Όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς που επελέγησαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός 37 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της επιλογής του δείγματος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

Το ερωτηματολόγιο θα περιέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη δομή της εταιρείας/των εταιρειών τους, τις δραστηριότητες της εταιρείας/των εταιρειών σχετικά με το υπό εξέταση προϊόν, το κόστος παραγωγής, τις πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος στην εγχώρια αγορά της οικείας χώρας και τις πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση.

Οι εταιρείες που είχαν συμφωνήσει να συμπεριληφθούν ενδεχομένως στο δείγμα, αλλά δεν επελέγησαν να συμπεριληφθούν σε αυτό θεωρούνται συνεργασθείσες («συνεργασθέντες παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα»). Με την επιφύλαξη του στοιχείου β) κατωτέρω, ο δασμός αντιντάμπινγκ που ενδέχεται να επιβληθεί στις εισαγωγές από τους συνεργασθέντες παραγωγούς-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα δεν θα υπερβαίνει το σταθμισμένο μέσο περιθώριο ντάμπινγκ που καθορίστηκε για τους παραγωγούς-εξαγωγείς που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα (11).

β)   Ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ για τις εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα

Οι συνεργασθέντες παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα μπορούν να ζητήσουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, να καθορίσει η Επιτροπή τα ατομικά τους περιθώρια ντάμπινγκ (στο εξής «ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ»). Οι παραγωγοί-εξαγωγείς που επιθυμούν να ζητήσουν ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ πρέπει να ζητήσουν ένα ερωτηματολόγιο και τα άλλα σχετικά έντυπα αιτήσεων και να τα επιστρέψουν δεόντως συμπληρωμένα εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην επόμενη πρόταση και στο σημείο 4.1.2.2 κατωτέρω. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο πρέπει να υποβληθεί εντός 37 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της επιλογής του δείγματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, για να μπορέσει η Επιτροπή να καθορίσει ατομικά περιθώρια ντάμπινγκ για τους εν λόγω παραγωγούς-εξαγωγείς στη χώρα που δεν έχει οικονομία της αγοράς, πρέπει να αποδειχτεί ότι πληρούν τα κριτήρια για να τους αναγνωριστεί καθεστώς οικονομίας της αγοράς (εφεξής «ΚΟΑ») ή τουλάχιστον ατομική μεταχείριση (εφεξής «ΑΜ»), όπως καθορίζεται στο σημείο 4.1.2.2 κατωτέρω.

Εντούτοις, οι παραγωγοί-εξαγωγείς που ζητούν ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ πρέπει να γνωρίζουν ότι η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να μην καθορίσει το ατομικό τους περιθώριο ντάμπινγκ αν, για παράδειγμα, ο αριθμός των παραγωγών-εξαγωγέων είναι τόσο μεγάλος ώστε ένας τέτοιος καθορισμός να συνεπάγεται ανώφελες δυσκολίες και να παρεμποδίζει την έγκαιρη ολοκλήρωση της έρευνας.

4.1.2.   Πρόσθετη διαδικασία όσον αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς στην οικεία χώρα που δεν έχει οικονομία της αγοράς

4.1.2.1.   Επιλογή τρίτης χώρας με οικονομία της αγοράς

Με βάση τις διατάξεις του σημείου 4.1.2.2 κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, στην περίπτωση εισαγωγών από την υπό εξέταση χώρα, η κανονική αξία καθορίζεται βάσει της τιμής ή της κατασκευασμένης αξίας σε τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή επιλέγει κατάλληλη τρίτη χώρα με οικονομία της αγοράς. Η Επιτροπή επέλεξε προσωρινά το Μεξικό, χώρα που επελέγη επίσης για τις έρευνες που οδήγησαν στην τροποποίηση και τη διατήρηση των κείμενων μέτρων για τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από την οικεία χώρα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά την καταλληλότητα αυτής της επιλογής εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.1.2.2.   Αντιμετώπιση των παραγωγών-εξαγωγέων στην οικεία χώρα που δεν έχει οικονομία της αγοράς

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, οι επιμέρους παραγωγοί-εξαγωγείς στην οικεία χώρα, οι οποίοι θεωρούν ότι γι’ αυτούς επικρατούν συνθήκες οικονομίας της αγοράς όσον αφορά την παραγωγή και πώληση του υπό εξέταση προϊόντος, μπορούν εν προκειμένω να υποβάλουν δεόντως τεκμηριωμένη αίτηση (στο εξής «αίτηση αναγνώρισης ΚΟΑ»). Θα αναγνωριστεί καθεστώς οικονομίας αγοράς («ΚΟΑ») αν η αξιολόγηση της αίτησης αναγνώρισης ΚΟΑ αποδείξει ότι πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού (12). Το περιθώριο ντάμπινγκ των παραγωγών-εξαγωγέων στους οποίους αναγνωρίστηκε ΚΟΑ θα υπολογιστεί, κατά το δυνατόν και με την επιφύλαξη της χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πραγματικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, με τη χρήση της δικής τους κανονικής αξίας και τιμών εξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού.

Οι επιμέρους παραγωγοί-εξαγωγείς στην οικεία χώρα μπορούν επίσης, ή εναλλακτικά, να ζητήσουν ατομική μεταχείριση (στο εξής «ΑΜ»). Για να τους χορηγηθεί ΑΜ, οι εν λόγω παραγωγοί-εξαγωγείς πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού (13). Το περιθώριο ντάμπινγκ των παραγωγών-εξαγωγέων στους οποίους χορηγήθηκε ΑΜ θα υπολογιστεί βάσει των δικών τους τιμών εξαγωγής. Η κανονική αξία για τους παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους θα χορηγηθεί ΑΜ θα βασίζεται στις αξίες που καθορίστηκαν για την επιλεγείσα τρίτη χώρα με οικονομία της αγοράς, όπως περιγράφηκε ανωτέρω.

Πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες παρέχονται στο σημείο 9 της παρούσας ανακοίνωσης.

α)   Καθεστώς οικονομίας της αγοράς (ΚΟΑ)

Η Επιτροπή θα στείλει έντυπα αιτήσεων αναγνώρισης ΚΟΑ σε όλους της παραγωγούς-εξαγωγείς της υπό εξέταση χώρας οι οποίοι επελέγησαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα και στους συνεργασθέντες παραγωγούς-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ, σε κάθε γνωστή ένωση παραγωγών-εξαγωγέων, καθώς και στις αρχές της υπό εξέταση χώρας.

Όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς που ζητούν αναγνώριση ΚΟΑ θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη αίτηση αναγνώρισης ΚΟΑ εντός 21 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της επιλογής του δείγματος ή από την ημερομηνία της απόφασης να μην επιλεγεί δείγμα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

β)   Ατομική μεταχείριση (ΑΜ)

Για να ζητήσουν ΑΜ, οι παραγωγοί-εξαγωγείς στην οικεία χώρα οι οποίοι επελέγησαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα και οι συνεργασθέντες παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα και οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο αίτησης αναγνώρισης ΚΟΑ με δεόντως συμπληρωμένα τα τμήματα σχετικά με την ΑΜ εντός 21 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της επιλογής του δείγματος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

4.1.3.   Έρευνα στους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς  (14)  (15)

Οι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς του υπό εξέταση προϊόντος από την οικεία χώρα στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν συνεργάστηκαν στις έρευνες οι οποίες οδήγησαν στην τροποποίηση και τη διατήρηση των ισχυόντων μέτρων, καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα επανεξέτασης της Επιτροπής.

Λόγω του δυνητικά μεγάλου αριθμού μη συνδεδεμένων εισαγωγέων οι οποίοι εμπλέκονται σ’ αυτή τη διαδικασία και προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα επανεξέτασης εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, η Επιτροπή μπορεί να περιορίσει τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς που θα συμμετάσχουν στην έρευνα σε έναν εύλογο αριθμό, επιλέγοντας ένα δείγμα (η εν λόγω διαδικασία αναφέρεται επίσης ως «δειγματοληψία»). Η δειγματοληψία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς ή οι εκπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους, καλούνται να αναγγελθούν στην Επιτροπή. Τα εν λόγω μέρη οφείλουν να το πράξουν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, και να υποβάλουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες για την εταιρεία ή τις εταιρείες τους που απαιτούνται στο παράρτημα Β της παρούσας ανακοίνωσης.

Για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την επιλογή του δείγματος των μη συνδεδεμένων εισαγωγέων, η Επιτροπή μπορεί επίσης να έρθει σε επαφή με κάθε γνωστή ένωση εισαγωγέων.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την επιλογή του δείγματος, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται ανωτέρω, οφείλουν να το πράξουν εντός 21 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

Αν το δείγμα είναι αναγκαίο, οι εισαγωγείς ενδέχεται να επιλεγούν βάσει του μεγαλύτερου αντιπροσωπευτικού όγκου πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση, για τον οποίο μπορεί λογικά να διεξαχθεί έρευνα στο χρονικό διάστημα που είναι διαθέσιμο. Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει σε όλους τους γνωστούς μη συνδεδεμένους εισαγωγείς και στις ενώσεις εισαγωγέων τις εταιρείες που επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την έρευνά της, θα στείλει ερωτηματολόγια στους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς που συμμετέχουν στο δείγμα και σε οποιαδήποτε γνωστή ένωση εισαγωγέων. Τα μέρη αυτά πρέπει να υποβάλουν ένα συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός 37 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του δείγματος που θα έχει επιλεγεί, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο θα περιέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη δομή της/των εταιρείας/-ειών τους, τις δραστηριότητες της/των εταιρείας/-ειών τους σε σχέση με το υπό εξέταση προϊόν και σχετικά με τις πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος.

4.2.    Διαδικασία σχετικά με τη ζημία  (16) και την έρευνα σχετικά με τους παραγωγούς της Ένωσης

Οι ενωσιακοί παραγωγοί του υπό εξέταση προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν συνεργάστηκαν στις έρευνες οι οποίες οδήγησαν στην τροποποίηση και τη διατήρηση των ισχυόντων μέτρων, καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα επανεξέτασης της Επιτροπής.

Λόγω του μεγάλου αριθμού παραγωγών της Ένωσης που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα επανεξέτασης εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, η Επιτροπή αποφάσισε να περιορίσει τους παραγωγούς της Ένωσης που θα συμμετάσχουν στην έρευνα σε έναν εύλογο αριθμό, επιλέγοντας ένα δείγμα (η εν λόγω διαδικασία αναφέρεται επίσης ως «δειγματοληψία»). Η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι ενωσιακοί παραγωγοί ή οι εκπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους καλούνται να αναγγελθούν στην Επιτροπή. Τα εν λόγω μέρη οφείλουν να το πράξουν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, και να υποβάλουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες για την εταιρεία ή τις εταιρείες τους που απαιτούνται στο παράρτημα Γ της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία για την επιλογή του δείγματος των παραγωγών της Ένωσης, μπορεί επίσης να έλθει σε επαφή με κάθε γνωστή ένωση παραγωγών της Ένωσης.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την επιλογή του δείγματος, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται ανωτέρω, οφείλουν να το πράξουν εντός 21 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

Αν η δειγματοληψία είναι αναγκαία, οι ενωσιακοί παραγωγοί ενδέχεται να επιλεγούν βάσει του μεγαλύτερου αντιπροσωπευτικού όγκου πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση, για τον οποίο μπορεί λογικά να διεξαχθεί έρευνα στο χρονικό διάστημα που είναι διαθέσιμο. Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει σε όλους τους γνωστούς παραγωγούς και/ή ενώσεις παραγωγών της Ένωσης την τελική επιλογή των εταιρειών που θα συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία για την έρευνα, αποστέλλει ερωτηματολόγια στους παραγωγούς που περιλαμβάνονται στο δείγμα και σε κάθε γνωστή ένωση παραγωγών της Ένωσης. Τα μέρη αυτά πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός 37 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του δείγματος που επιλέχθηκε, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο θα περιέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για τη δομή της εταιρείας/των εταιρειών, την οικονομική κατάσταση της εταιρείας/των εταιρειών και τις δραστηριότητες της εταιρείας/των εταιρειών τους σε σχέση με το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο επανεξέτασης, με το κόστος παραγωγής και τις πωλήσεις του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο επανεξέτασης.

4.3.    Διαδικασία για την εκτίμηση του συμφέροντος της Ένωσης

Θα ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 21 του βασικού κανονισμού ως προς το αν η διατήρηση, η τροποποίηση ή η κατάργηση των μέτρων αντιντάμπινγκ αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης. Οι παραγωγοί της Ένωσης, οι εισαγωγείς και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις, οι χρήστες και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις, καθώς και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών της Ένωσης καλούνται να αναγγελθούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά. Για να συμμετάσχουν στην έρευνα επανεξέτασης, οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών πρέπει να αποδείξουν, εντός της ίδιας προθεσμίας, ότι υπάρχει αντικειμενική σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων τους και του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο επανεξέτασης.

Τα μέρη που θα αναγγελθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά. Αυτά τα στοιχεία παρέχονται είτε χωρίς συγκεκριμένο μορφότυπο είτε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου που εκπόνησε η Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 21 θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον τεκμηριώνονται με πραγματικά στοιχεία κατά την υποβολή τους.

4.4.    Διαδικασία σχετικά με το σύστημα απαλλαγής

Με την επιφύλαξη της έκβασης που θα έχει η υπό εξέλιξη επανεξέταση, τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία και το πιθανό μελλοντικό μοντέλο του συστήματος απαλλαγής. Οι παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν ιδίως τη λειτουργία και τη διαχείριση του συστήματος απαλλαγής υπό τη σημερινή του μορφή. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα επανεξέταση θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σύστημα απαλλαγής εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

4.5.    Άλλες γραπτές παρατηρήσεις

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας ανακοίνωσης, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται εν προκειμένω να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες και να προσκομίσουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Οι πληροφορίες αυτές και τα αποδεικτικά στοιχεία αυτά πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

4.6.    Δυνατότητα ακρόασης από τις υπηρεσίες ερευνών της Επιτροπής

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν ακρόαση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής που διενεργούν την έρευνα. Οποιαδήποτε αίτηση ακρόασης θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής της. Για ακροάσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν το αρχικό στάδιο της έρευνας επανεξέτασης, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν, οι αιτήσεις ακρόασης θα πρέπει να υποβληθούν εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών που θα ορίσει η Επιτροπή κατά την επικοινωνία της με τα μέρη.

4.7.    Οδηγίες για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων και την αποστολή συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και αλληλογραφίας

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν όλες τις παρατηρήσεις και τα αιτήματά τους σε ηλεκτρονική μορφή (τις παρατηρήσεις μη εμπιστευτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις παρατηρήσεις εμπιστευτικού χαρακτήρα σε CD-R/DVD), και πρέπει να αναφέρουν την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ τους. Ωστόσο, οποιεσδήποτε εξουσιοδοτήσεις, υπογεγραμμένα πιστοποιητικά ή επικαιροποιήσεις τους, που συνοδεύουν αιτήσεις για αναγνώριση ΚΟΑ και ΑΜ ή απαντήσεις σε ερωτηματολόγια, υποβάλλονται εγγράφως, δηλαδή με το ταχυδρομείο ή με επίδοση στη διεύθυνση που ακολουθεί. Βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, εάν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν είναι σε θέση να υποβάλει τις παρατηρήσεις και τις αιτήσεις του σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Επιτροπή. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αλληλογραφία με την Επιτροπή, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμβουλεύονται τη σχετική σελίδα στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Διεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(για εξαγωγείς, συνδεδεμένους εισαγωγείς, ενώσεις και εκπροσώπους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, παραγωγούς σε τρίτες χώρες με οικονομία της αγοράς), και

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(για παραγωγούς της Ένωσης, μη συνδεδεμένους εισαγωγείς, χρήστες, καταναλωτές, ενώσεις στην Ένωση)

5.   Άρνηση συνεργασίας

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες ή γενικότερα δεν τις παρέχει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή παρεμποδίζει σε σημαντικό βαθμό την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται προσωρινά ή τελικά συμπεράσματα, είτε καταφατικά είτε αρνητικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει υποβάλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να μην ληφθούν υπόψη και να χρησιμοποιηθούν μόνο τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία.

Εάν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν συνεργάζεται ή συνεργάζεται μόνον εν μέρει και, συνεπώς, τα συμπεράσματα βασίζονται στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω μέρος από ό,τι θα ήταν εάν είχε συνεργαστεί.

6.   Σύμβουλος ακροάσεων

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να ζητήσουν την παρέμβαση του συμβούλου ακροάσεων της ΓΔ Εμπορίου. Ο σύμβουλος ακροάσεων ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των υπηρεσιών διεξαγωγής ερευνών της Επιτροπής. Ο σύμβουλος ακροάσεων εξετάζει τις αιτήσεις πρόσβασης στο αρχείο, διερευνά τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εγγράφων, ζητεί την παράταση προθεσμιών και ζητεί ακροάσεις τρίτων μερών. Ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί να διοργανώσει ακρόαση με ένα επιμέρους ενδιαφερόμενο μέρος και να μεσολαβήσει ώστε να εξασφαλιστεί στα ενδιαφερόμενα μέρη η πλήρης άσκηση του δικαιώματος υπεράσπισής τους.

Οποιαδήποτε αίτηση ακρόασης με τον σύμβουλο ακροάσεων θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής της. Για ακροάσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν το αρχικό στάδιο της έρευνας επανεξέτασης, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν, οι αιτήσεις ακρόασης πρέπει να υποβληθούν εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών που θα ορίσει η Επιτροπή κατά την επικοινωνία της με τα μέρη.

Ο σύμβουλος ακροάσεων θα παράσχει επίσης ευκαιρίες ακρόασης έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να παρουσιάσουν διάφορες απόψεις και να προβάλουν επιχειρήματα προς αντίκρουση των ισχυρισμών για θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, το ντάμπινγκ, τη ζημία, την αιτιώδη συνάφεια και το συμφέρον της Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες του συμβούλου ακροάσεων στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Εμπορίου: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Χρονοδιάγραμμα της έρευνας επανεξέτασης

Η έρευνα επανεξέτασης θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού εντός 15 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.   Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας επανεξέτασης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (17).

9.   Σημαντικές πληροφορίες για τους παραγωγούς-εξαγωγείς στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: συνέπειες της έκθεσης του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ — μέτρα αντιντάμπινγκ ΕΚ στις εισαγωγές συνδετήρων (WT/DS397) — ως προς τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα διενεργήσει την εν λόγω έρευνα επανεξέτασης

Η Επιτροπή ενθαρρύνει όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς από την οικεία χώρα, η οποία θεωρείται χώρα χωρίς οικονομία αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, να αναγγελθούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν επιθυμούν να συνεργαστούν και να λάβουν ατομικό δασμό αντιντάμπινγκ, ακόμη και εάν θεωρούν ότι δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια για την απόκτηση ΑΜ. Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή των παραγωγών-εξαγωγέων στα ακόλουθα (18).

Στην υπόθεση σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ ΕΚ στις εισαγωγές ορισμένων συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα προέλευσης Κίνας (WT/DS397), το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ότι το άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού δεν συμβιβάζεται με ορισμένες διατάξεις της συμφωνίας αντιντάμπινγκ του ΠΟΕ, καθώς και με το άρθρο XVI:4 της συμφωνίας ΠΟΕ.

Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1515/2001 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2001, για τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Κοινότητα μετά από έκθεση που εγκρίνει το Όργανο Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ σχετικά με μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων (19) («ο εξουσιοδοτικός κανονισμός») προβλέπει ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί, μεταξύ άλλων, να τροποποιήσει τα μέτρα που έχει λάβει η Ένωση βάσει του βασικού κανονισμού προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νομικές ερμηνείες που διατυπώνονται σε έκθεση που έχει εγκριθεί από το Όργανο Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ όσον αφορά ένα μη αμφισβητούμενο μέτρο, αν το κρίνει σκόπιμο.

Ως εκ τούτου, εάν η έρευνα επανεξέτασης που έχει κινηθεί από την παρούσα ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των ισχυόντων μέτρων αντιντάμπινγκ, η Επιτροπή θεωρεί ότι το προαναφερθέν άρθρο 2 θα αποτελεί τη νομική βάση για τη συμμόρφωση με τις νομικές ερμηνείες που αναπτύσσονται από το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ στην προαναφερθείσα διαφορά. Αυτό συνεπάγεται, από πρακτική άποψη, ότι εάν ένας παραγωγός-εξαγωγέας αναγγελθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται ανωτέρω και συνεργαστεί πλήρως παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες, αλλά δεν υπέβαλε αίτηση για ΑΜ, ή υπέβαλε μεν αίτηση αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν πληροί τα κριτήρια, το προαναφερόμενο άρθρο 2 του εξουσιοδοτικού κανονισμού θα μπορούσε να χρησιμεύσει, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, ως νομική βάση ώστε να επιβληθεί ατομικός δασμός στον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα. Κατά την εξέταση του θέματος αυτού, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της το σκεπτικό του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου στην προαναφερθείσα διαφορά και ειδικότερα τα στοιχεία που συζητήθηκαν στις παραγράφους 371-384 της έκθεσής του.

Οι επιχειρηματίες στους οποίους χορηγείται ατομικός δασμός βάσει του μέρους αυτού της παρούσας ανακοίνωσης έναρξης διαδικασίας αντιντάμπινγκ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πορίσματα μπορεί να συνεπάγονται αύξηση του δασμού σε σύγκριση με εκείνον που θα ίσχυε αν δεν είχε χορηγηθεί ατομικός δασμός.


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  Ντάμπινγκ είναι η πρακτική πώλησης ενός προϊόντος για εξαγωγή («το σχετικό προϊόν») σε τιμή χαμηλότερη από την «κανονική αξία» του. Ως κανονική αξία θεωρείται συνήθως μια συγκρίσιμη τιμή για το «ομοειδές» προϊόν στην εγχώρια αγορά της χώρας εξαγωγής. Ως «ομοειδές προϊόν» νοείται ένα προϊόν το οποίο είναι από κάθε άποψη όμοιο με το υπό εξέταση προϊόν ή, αν δεν υπάρχει τέτοιο προϊόν, ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ παρόμοιο με το υπό εξέταση προϊόν.

(3)  ΕΕ L 228 της 9.9.1993, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 16 της 18.1.1997, σ. 55.

(5)  ΕΕ L 17 της 21.1.1997, σ. 17.

(6)  ΕΕ L 183 της 14.7.2005, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 55 της 28.2.2008, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 261 της 6.10.2011, σ. 2.

(9)  Βλέπε υποσημείωση 2.

(10)  Παραγωγός-εξαγωγέας είναι οποιαδήποτε εταιρεία στην οικεία χώρα η οποία παράγει και εξάγει το υπό εξέταση προϊόν στην αγορά της Ένωσης, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες που συμμετέχουν στην παραγωγή, τις εγχώριες πωλήσεις ή τις εξαγωγές του σχετικού προϊόντος.

(11)  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη τα περιθώρια που είναι είτε μηδενικά, είτε ασήμαντα, είτε έχουν καθοριστεί υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

(12)  Οι παραγωγοί-εξαγωγείς οφείλουν να αποδείξουν ιδίως ότι: i) οι επιχειρηματικές αποφάσεις και το κόστος καθορίζονται σε συνάρτηση με τις συνθήκες της αγοράς και χωρίς σημαντική κρατική παρέμβαση· ii) οι εταιρείες διαθέτουν ένα σαφές σύνολο βασικών λογιστικών βιβλίων τα οποία ελέγχονται από ανεξάρτητη αρχή σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και εφαρμόζονται για κάθε σκοπό· iii) δεν υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις, κατάλοιπα του προηγούμενου συστήματος το οποίο δεν στηριζόταν στην οικονομία της αγοράς· iv) οι νόμοι περί πτωχεύσεως και ιδιοκτησίας εγγυώνται ασφάλεια δικαίου και σταθερότητα· και v) οι μετατροπές των νομισμάτων πραγματοποιούνται στις τιμές συναλλαγματικής ισοτιμίας της αγοράς.

(13)  Οι παραγωγοί-εξαγωγείς οφείλουν να αποδείξουν ιδίως ότι: i) σε περίπτωση εταιρειών που ελέγχονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από αλλοδαπές ή από κοινές επιχειρήσεις, οι εξαγωγείς είναι ελεύθεροι να επαναπατρίζουν κεφάλαια και κέρδη· ii) οι τιμές εξαγωγής και οι ποσότητες και οι όροι πώλησης καθορίζονται ελεύθερα·iii) η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε ιδιώτες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο ή κατέχουν διευθυντικές θέσεις πρέπει είτε να αποτελούν μειονότητα είτε να καταδειχθεί ότι η εταιρεία είναι επαρκώς ανεξάρτητη από κρατική παρέμβαση· iv) ο καθορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών γίνεται σε τιμές αγοράς και v) η κρατική παρέμβαση δεν πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την καταστρατήγηση των μέτρων σε περίπτωση που καθοριστούν διαφορετικοί δασμολογικοί συντελεστές για τους μεμονωμένους εξαγωγείς.

(14)  Μόνον οι εισαγωγείς που δεν συνδέονται με τους παραγωγούς εξαγωγείς μπορούν να συμμετέχουν στο δείγμα. Οι εισαγωγείς που συνδέονται με τους παραγωγούς-εξαγωγείς πρέπει να συμπληρώσουν το παράρτημα Ι του ερωτηματολογίου που προορίζεται για αυτούς τους παραγωγούς-εξαγωγείς. Σύμφωνα με το άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, πρόσωπα θεωρούνται ως συνδεόμενα μεταξύ τους μόνο αν: α) το ένα μετέχει στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης του άλλου και αντιστρόφως· β) έχουν από νομική άποψη την ιδιότητα των εταίρων· γ) το ένα είναι εργοδότης του άλλου· δ) ένα οποιοδήποτε πρόσωπο έχει στην κυριότητά του, ελέγχει ή κατέχει άμεσα ή έμμεσα 5 % ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων με δικαίωμα ψήφου, του ενός και του άλλου· ε) το ένα από αυτά ελέγχει το άλλο άμεσα ή έμμεσα· στ) και τα δύο ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τρίτο πρόσωπο· ζ) και τα δύο μαζί ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ένα τρίτο πρόσωπο· ή η) είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Πρόσωπα θεωρούνται μέλη της ίδιας οικογένειας μόνο αν συνδέονται μεταξύ τους με μία από τις σχέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια: i) σύζυγοι, ii) πρώτου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή, iii) αδελφοί ή αδελφές (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), iv) δευτέρου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή, v) θείος ή θεία και ανιψιός ή ανιψιά, vi) γονείς του ετέρου των συζύγων και γαμπρός ή νύφη, vii) αδελφοί ή αδελφές του ή της συζύγου. (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1). Σε αυτό το πλαίσιο, ως «πρόσωπο» νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

(15)  Τα στοιχεία που παρέχουν οι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για άλλες πτυχές της έρευνας εκτός από τον προσδιορισμό του ντάμπινγκ.

(16)  Ως ζημία νοείται η σημαντική ζημία του κλάδου παραγωγής της Ένωσης ή ο κίνδυνος σημαντικής ζημίας του κλάδου ή η σημαντική επιβράδυνση της δημιουργίας ενός τέτοιου κλάδου.

(17)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(18)  Εάν η δειγματοληψία για τους παραγωγούς-εξαγωγείς κριθεί αναγκαία, ο ατομικός δασμός αντιντάμπινγκ θα καθοριστεί μόνο είτε i) για τους παραγωγούς-εξαγωγείς οι οποίοι επελέγησαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα είτε ii) για όσους παραγωγούς-εξαγωγείς έχει καθοριστεί ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού.

(19)  ΕΕ L 201 της 26.7.2001, σ. 10.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Image

Image


9.3.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 71/23


Ανακοίνωση για την έναρξη έρευνας επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές oρισμένων ηλεκτροδίων βολφραμίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

2012/C 71/08

Μετά τη δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με την επικείμενη λήξη (1) της ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές oρισμένων ηλεκτροδίων βολφραμίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («η οικεία χώρα»), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή») έλαβε αίτηση επανεξέτασης δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2) («ο βασικός κανονισμός»).

1.   Αίτηση επανεξέτασης

Η καταγγελία υποβλήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2011 από την Eurométaux («ο καταγγέλλων») εξ ονόματος ενός ενωσιακού παραγωγού που αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό, στη συγκεκριμένη περίπτωση πάνω από το 50 %, της συνολικής ενωσιακής παραγωγής ορισμένων ηλεκτροδίων βολφραμίου.

2.   Υπό εξέταση προϊόν

Το υπό εξέταση προϊόν είναι τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης βολφραμίου, συμπεριλαμβανομένων των ράβδων βολφραμίου για ηλεκτρόδια συγκόλλησης, που αποτελούνται κατά 94% και άνω κατά βάρος από βολφράμιο, εκτός εκείνων που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είτε είναι κομμένα κατά μήκος είτε όχι, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («το υπό εξέταση προϊόν»), το οποίο επί του παρόντος υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 8101 99 10 και ex 8515 90 00 (κωδικοί TARIC 8101991010 και 8515900010).

3.   Ισχύοντα μέτρα

Τα μέτρα που ισχύουν σήμερα είναι ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που έχει επιβληθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 260/2007 του Συμβουλίου (3).

4.   Αιτιολόγηση της επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων

Ο αιτών παρείχε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η λήξη ισχύος των μέτρων θα ήταν δυνατόν να οδηγήσει στη συνέχιση της πρακτικής ντάμπινγκ και της ζημίας.

4.1.   Ισχυρισμός περί της πιθανότητας συνέχισης της πρακτικής ντάμπινγκ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, ο αιτών καθόρισε την κανονική αξία για τους παραγωγούς-εξαγωγείς από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, στους οποίους δεν αναγνωρίστηκε καθεστώς οικονομίας της αγοράς στη διάρκεια της έρευνας η οποία οδήγησε στα ισχύοντα μέτρα, με βάση τις τιμές πώλησης σε κατάλληλη χώρα με καθεστώς οικονομίας της αγοράς, η οποία αναφέρεται στο σημείο 5.1.3. Για τις εταιρείες στις οποίες αναγνωρίσθηκε καθεστώς οικονομίας της αγοράς στη διάρκεια της έρευνας, η κανονική αξία καθορίστηκε με βάση κατασκευασμένη κανονική αξία στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Ο ισχυρισμός για συνέχιση του ντάμπινγκ βασίζεται στη σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας, όπως αυτή καθορίστηκε σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, και των τιμών εξαγωγής του υπό εξέταση προϊόντος κατά την πώλησή του προς εξαγωγή στην Ένωση.

Με βάση τα ανωτέρω, τα υπολογιζόμενα περιθώρια ντάμπινγκ είναι σημαντικά.

4.2.   Ισχυρισμός περί της πιθανότητας συνέχισης της ζημίας

Υποστηρίζεται επίσης ότι οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας εξακολούθησαν να πραγματοποιούνται σε σημαντικές ποσότητες και εξακολουθούν να προκαλούν ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης.

Τα στοιχεία που υπέβαλε ο καταγγέλλων καταδεικνύουν, εκ πρώτης όψεως, ότι ο όγκος και οι τιμές του εισαγόμενου υπό εξέταση προϊόντος συνέχισαν, μεταξύ άλλων συνεπειών, να επηρεάζουν αρνητικά τις πωλούμενες ποσότητες, το επίπεδο των τιμών και το μερίδιο της αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, με αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση των συνολικών επιδόσεων και της οικονομικής κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

Επιπλέον, ο αιτών ισχυρίζεται ότι τυχόν αύξηση των εισαγωγών σε τιμές ντάμπινγκ από την οικεία χώρα ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ζημία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, αν επιτραπεί η λήξη της ισχύος των μέτρων. Εν προκειμένω, ο αιτών έχει υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, αν επιτραπεί η λήξη της ισχύος των μέτρων, είναι πιθανόν να αυξηθεί το σημερινό επίπεδο εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος λόγω της ύπαρξης αχρησιμοποίητης παραγωγικής ικανότητας στην οικεία χώρα.

5.   Διαδικασία

Η Επιτροπή, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, κινεί, με την παρούσα ανακοίνωση, διαδικασία επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

Η έρευνα θα καθορίσει κατά πόσον η λήξη της ισχύος των μέτρων είναι ή δεν είναι πιθανόν να οδηγήσει σε συνέχιση ή επανάληψη της πρακτικής ντάμπινγκ και της ζημίας.

5.1.   Διαδικασία για τον προσδιορισμό της πιθανότητας συνέχισης ή επανάληψης της πρακτικής ντάμπινγκ

5.1.1.   Έρευνα σχετικά με τους παραγωγούς-εξαγωγείς

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς (4) του υπό εξέταση προϊόντος από την οικεία χώρα καλούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα έρευνα επανεξέτασης.

Λόγω του δυνητικά μεγάλου αριθμού παραγωγών-εξαγωγέων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, η Επιτροπή μπορεί να περιορίσει τους παραγωγούς-εξαγωγείς που θα συμμετάσχουν στην έρευνα σε έναν εύλογο αριθμό, επιλέγοντας ένα δείγμα (η διαδικασία αυτή αναφέρεται επίσης ως «δειγματοληψία»). Η δειγματοληψία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς ή οι εκπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους καλούνται να αναγγελθούν στην Επιτροπή. Τα εν λόγω μέρη οφείλουν να αναγγελθούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, υποβάλλοντας στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις εταιρείες τους που αναφέρονται στο παράρτημα Α της παρούσας ανακοίνωσης.

Για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την επιλογή του δείγματος των παραγωγών-εξαγωγέων, η Επιτροπή θα έρθει επίσης σε επαφή με τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ενώ ενδέχεται να έρθει σε επαφή και με όλες τις γνωστές ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία για την επιλογή του δείγματος, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται ανωτέρω, πρέπει να τηρήσουν την προθεσμία των 21 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Αν το δείγμα είναι αναγκαίο, οι παραγωγοί-εξαγωγείς ενδέχεται να επιλεγούν βάσει του μεγαλύτερου αντιπροσωπευτικού όγκου πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση, για τον οποίο μπορεί λογικά να διεξαχθεί έρευνα στο χρονικό διάστημα που είναι διαθέσιμο. Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει, μέσω των αρχών της οικείας χώρας, αν θεωρηθεί σκόπιμο, σε όλους τους γνωστούς παραγωγούς-εξαγωγείς, στις αρχές της χώρας εξαγωγής και στις ενώσεις των παραγωγών-εξαγωγέων τις εταιρείες που επελέγησαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Προκειμένου να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που θεωρεί αναγκαίες για την έρευνά της όσον αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς, η Επιτροπή θα στείλει ερωτηματολόγια στους παραγωγούς-εξαγωγείς που θα περιληφθούν στο δείγμα, σε γνωστές ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων και στις αρχές της οικείας χώρας.

Όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς που θα επιλεγούν για να συμπεριληφθούν στο δείγμα θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός 37 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της επιλογής του δείγματος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

Το ερωτηματολόγιο θα περιέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη δομή της εταιρείας/των εταιρειών του παραγωγού-εξαγωγέα, τις δραστηριότητες της εταιρείας/των εταιρειών σχετικά με το υπό εξέταση προϊόν, το κόστος παραγωγής, τις πωλήσεις υπό εξέταση προϊόντος στην εγχώρια αγορά της οικείας χώρας και τις πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση.

Οι εταιρείες που είχαν συμφωνήσει να συμπεριληφθούν ενδεχομένως στο δείγμα, αλλά δεν επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν σ’ αυτό, θεωρούνται συνεργασθείσες («συνεργασθέντες παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα»).

5.1.2.   Έρευνα σχετικά με τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς  (5)  (6)

Οι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς του υπό εξέταση προϊόντος από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας προς την Ένωση καλούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα έρευνα.

Λόγω του δυνητικά μεγάλου αριθμού μη συνδεδεμένων εισαγωγέων οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, η Επιτροπή μπορεί να περιορίσει τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς που θα συμμετάσχουν στην έρευνα σε έναν εύλογο αριθμό, επιλέγοντας ένα δείγμα (η εν λόγω διαδικασία αναφέρεται επίσης ως «δειγματοληψία»). Η δειγματοληψία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς ή οι εκπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους, καλούνται να αναγγελθούν στην Επιτροπή. Τα εν λόγω μέρη οφείλουν να αναγγελθούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, υποβάλλοντας στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις εταιρείες τους που αναφέρονται στο παράρτημα Β της παρούσας ανακοίνωσης.

Για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την επιλογή του δείγματος μη συνδεδεμένων εισαγωγέων, η Επιτροπή μπορεί επίσης να έρθει σε επαφή με κάθε γνωστή ένωση εισαγωγέων.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία για την επιλογή του δείγματος, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται παραπάνω, πρέπει να τηρήσουν την προθεσμία των 21 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Αν το δείγμα είναι αναγκαίο, οι εισαγωγείς ενδέχεται να επιλεγούν βάσει του μεγαλύτερου αντιπροσωπευτικού όγκου πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση, για τον οποίο μπορεί λογικά να διεξαχθεί έρευνα στο χρονικό διάστημα που είναι διαθέσιμο. Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει σε όλους τους γνωστούς μη συνδεδεμένους εισαγωγείς και στις ενώσεις εισαγωγέων τις εταιρείες που επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την έρευνά της, θα αποστείλει ερωτηματολόγια στους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς που συμμετέχουν στο δείγμα και στις γνωστές ενώσεις εισαγωγέων. Τα μέρη αυτά πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός 37 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του δείγματος που επιλέχθηκε, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο θα περιέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη δομή της/των εταιρείας/-ειών τους, τις δραστηριότητες της/των εταιρείας/-ειών τους σε σχέση με το υπό εξέταση προϊόν και σχετικά με τις πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος.

5.1.3.   Επιλογή τρίτης χώρας με οικονομία αγοράς

Στην προηγούμενη έρευνα είχαν χρησιμοποιηθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως κατάλληλη χώρα με οικονομία αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Η Επιτροπή προτίθεται να χρησιμοποιήσει και πάλι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τον σκοπό αυτό. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά την καταλληλότητα της συγκεκριμένης χώρας. Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.2.   Διαδικασία για τον προσδιορισμό της πιθανότητας συνέχισης ή επανάληψης της ζημίας και έρευνα σχετικά με τους ενωσιακούς παραγωγούς

Οι ενωσιακοί παραγωγοί του υπό εξέταση προϊόντος καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα της Επιτροπής.

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία για την έρευνά της όσον αφορά τους παραγωγούς της Ένωσης, θα αποστείλει ερωτηματολόγια στους γνωστούς παραγωγούς της Ένωσης ή σε αντιπροσωπευτικούς παραγωγούς της Ένωσης και σε κάθε γνωστή ένωση παραγωγών της Ένωσης. Όλοι οι παραγωγοί της Ένωσης και οι ενώσεις τους καλούνται να επικοινωνήσουν αμέσως με την Επιτροπή, κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και το αργότερο 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, για να αναγγελθούν και να ζητήσουν το ερωτηματολόγιο.

Οι παραγωγοί της Ένωσης και οι ενώσεις τους πρέπει να υποβάλουν το ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο θα περιέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για τη δομή, την οικονομική κατάσταση και τις δραστηριότητες της εταιρείας/των εταιρειών τους σε σχέση με το υπό εξέταση προϊόν, για το κόστος παραγωγής και τις πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος.

5.3.   Διαδικασία για την εκτίμηση του συμφέροντος της Ένωσης

Αν επιβεβαιωθεί η πιθανότητα συνέχισης ή εξακολούθησης πρακτικής ντάμπινγκ και ζημίας, θα ληφθεί απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του βασικού κανονισμού, ως προς το αν η διατήρηση των μέτρων αντιντάμπινγκ δεν αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης. Οι ενωσιακοί παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις, οι χρήστες και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις, καθώς και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών καλούνται να αναγγελθούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά. Για να συμμετάσχουν στην έρευνα, οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών πρέπει να αποδείξουν, εντός της ίδιας προθεσμίας, ότι υπάρχει αντικειμενική σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων τους και του υπό εξέταση προϊόντος.

Τα μέρη που θα αναγγελθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά. Αυτά τα στοιχεία παρέχονται είτε χωρίς συγκεκριμένο μορφότυπο είτε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου που ετοίμασε η Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 21 θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον τεκμηριώνονται με πραγματολογικά στοιχεία κατά την υποβολή τους.

5.4.   Άλλες γραπτές παρατηρήσεις

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας ανακοίνωσης, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται εν προκειμένω να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες και να προσκομίσουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Οι πληροφορίες και αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

5.5.   Δυνατότητα ακρόασης από τις υπηρεσίες της Επιτροπής που διενεργούν την έρευνα

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν ακρόαση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής που διενεργούν την έρευνα. Οποιαδήποτε αίτηση ακρόασης θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής της. Για ακροάσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν το αρχικό στάδιο της έρευνας, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν, οι αιτήσεις ακρόασης θα πρέπει να υποβληθούν εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών που θα ορίσει η Επιτροπή κατά την επικοινωνία της με τα μέρη.

5.6.   Οδηγίες για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων και την αποστολή συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και αλληλογραφίας

Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που ζητούνται στην παρούσα ανακοίνωση, των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και της αλληλογραφίας, που υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη και ζητείται να αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικές, φέρουν την ένδειξη «Limited» (7).

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που υποβάλλουν εμπιστευτικές πληροφορίες («Limited») οφείλουν να προσκομίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, περιλήψεις μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, οι οποίες να φέρουν την ένδειξη «For inspection by interested parties» (Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη). Οι εν λόγω περιλήψεις θα πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερείς ώστε να επιτρέπουν την κατανόηση, σε ικανοποιητικό βαθμό, της ουσίας της πληροφορίας που υποβάλλεται εμπιστευτικά. Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος που υποβάλλει εμπιστευτικές πληροφορίες δεν προσκομίσει περίληψη μη εμπιστευτικού χαρακτήρα στην απαιτούμενη μορφή και ποιότητα, οι εν λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες μπορεί να μην ληφθούν υπόψη.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν όλες τις παρατηρήσεις και τα αιτήματά τους σε ηλεκτρονική μορφή (τις παρατηρήσεις μη εμπιστευτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις παρατηρήσεις εμπιστευτικού χαρακτήρα σε CD-R/DVD), και πρέπει να αναφέρουν την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ του ενδιαφερόμενου μέρους. Ωστόσο, οποιεσδήποτε εξουσιοδοτήσεις και υπογεγραμμένα πιστοποιητικά που συνοδεύουν απαντήσεις σε ερωτηματολόγια και επικαιροποιήσεις τους υποβάλλονται γραπτώς, δηλ. με το ταχυδρομείο ή με επίδοση στην κατωτέρω διεύθυνση. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν είναι σε θέση να υποβάλει τις παρατηρήσεις και τις αιτήσεις του σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Επιτροπή. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αλληλογραφία με την Επιτροπή, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμβουλεύονται την κατάλληλη σελίδα στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Διεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate Η

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Φαξ +32 22985353

E-mail: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(για χρήση από τους παραγωγούς-εξαγωγείς, τους συνδεδεμένους εισαγωγείς, τις ενώσεις και τους εκπροσώπους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τους παραγωγούς της τρίτης χώρα με οικονομία της αγοράς), και

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(για χρήση από τους ενωσιακούς παραγωγούς, τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς, τους χρήστες, τους καταναλωτές, τις ενώσεις στην Ένωση)

6.   Άρνηση συνεργασίας

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες ή γενικότερα δεν τις παρέχει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή παρεμποδίζει σε σημαντικό βαθμό την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται προσωρινά ή τελικά συμπεράσματα, είτε καταφατικά είτε αρνητικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει υποβάλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να μην ληφθούν υπόψη και να χρησιμοποιηθούν μόνο τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία.

Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν συνεργάζεται ή συνεργάζεται μόνον εν μέρει και, συνεπώς, τα συμπεράσματα βασίζονται στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω μέρος από ό,τι θα ήταν αν είχε συνεργαστεί.

7.   Σύμβουλος ακροάσεων

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να ζητήσουν την παρέμβαση του συμβούλου ακροάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Ο σύμβουλος ακροάσεων ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των υπηρεσιών διεξαγωγής ερευνών της Επιτροπής. Ο σύμβουλος ακροάσεων εξετάζει τις αιτήσεις πρόσβασης στο αρχείο, συζητά σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εγγράφων, ζητεί την παράταση προθεσμιών και ζητεί ακροάσεις τρίτων μερών. Ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί να διοργανώσει ακρόαση με ένα επιμέρους ενδιαφερόμενο μέρος και να μεσολαβήσει ώστε να εξασφαλιστεί στα ενδιαφερόμενα μέρη η πλήρης άσκηση του δικαιώματος υπεράσπισής τους.

Οποιαδήποτε αίτηση ακρόασης με τον σύμβουλο ακροάσεων θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής της. Για ακροάσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν το αρχικό στάδιο της έρευνας, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις ακρόασης πρέπει να υποβληθούν εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών που θα ορίσει η Επιτροπή κατά την επικοινωνία της με τα μέρη.

Ο σύμβουλος ακροάσεων θα παράσχει επίσης ευκαιρίες ακρόασης η οποία θα επιτρέψει στα ενδιαφερόμενα μέρη να παρουσιάσουν διάφορες απόψεις και να προβάλουν επιχειρήματα προς αντίκρουση των ισχυρισμών για θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την πιθανότητα συνέχισης ή επανάληψης της πρακτικής ντάμπινγκ και της ζημίας, καθώς και το συμφέρον της Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες του συμβούλου ακροάσεων στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Εμπορίου: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Χρονοδιάγραμμα της έρευνας

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, εντός 15 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9.   Δυνατότητα αίτησης για επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού

Επειδή η παρούσα επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, τα πορίσματά της δεν θα οδηγήσουν στην τροποποίηση του επιπέδου των υφιστάμενων μέτρων αλλά στην κατάργηση ή διατήρηση των εν λόγω μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού.

Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος θεωρεί ότι επιβάλλεται η επανεξέταση του επιπέδου των μέτρων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η τροποποίηση (π.χ. αύξηση ή μείωση) του επιπέδου των μέτρων, αυτό το μέρος μπορεί να ζητήσει επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού.

Τα μέρη που επιθυμούν να ζητήσουν τέτοιου είδους επανεξέταση, η οποία θα διεξαχθεί ανεξάρτητα από την επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων την οποία αφορά η παρούσα ανακοίνωση, μπορούν να έρθουν σε επαφή με την Επιτροπή στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω.

10.   Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (8).


(1)  ΕΕ C 169 της 9.6.2011, σ. 14.

(2)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(3)  ΕΕ L 72 της 13.3.2007, σ. 1.

(4)  Παραγωγός-εξαγωγέας είναι οποιαδήποτε εταιρεία στην οικεία χώρα η οποία παράγει και εξάγει το υπό εξέταση προϊόν στην αγορά της Ένωσης, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες που συμμετέχουν στην παραγωγή, τις εγχώριες πωλήσεις ή τις εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος.

(5)  Μόνο οι εισαγωγείς που δεν είναι συνδεδεμένοι με παραγωγούς-εξαγωγείς μπορούν να συμπεριληφθούν στο δείγμα. Οι εισαγωγείς που είναι συνδεδεμένοι με παραγωγούς-εξαγωγείς υποχρεούνται να συμπληρώσουν το παράρτημα Ι του ερωτηματολογίου για τους εν λόγω παραγωγούς-εξαγωγείς. Σύμφωνα με το άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, πρόσωπα θεωρούνται ως συνδεόμενα μεταξύ τους μόνο αν: α) το ένα μετέχει στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης του άλλου, και αντίστροφα· β) έχουν από νομική άποψη την ιδιότητα των εταίρων· γ) το ένα είναι εργοδότης του άλλου· δ) ένα οποιοδήποτε πρόσωπο έχει στην κυριότητά του, ελέγχει ή κατέχει άμεσα ή έμμεσα 5 % ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων με δικαίωμα ψήφου, του ενός και του άλλου· ε) το ένα από αυτά ελέγχει το άλλο άμεσα ή έμμεσα· στ) και τα δύο ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τρίτο πρόσωπο· ζ) και τα δύο μαζί ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ένα τρίτο πρόσωπο· ή η) είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Πρόσωπα θεωρούνται μέλη της ίδιας οικογένειας μόνο αν συνδέονται μεταξύ τους με μία από τις σχέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια: i) σύζυγοι, ii) πρώτου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή, iii) αδελφοί ή αδελφές (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), iv) δευτέρου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή, v) θείος ή θεία και ανιψιός ή ανιψιά, vi) γονείς του ετέρου των συζύγων και γαμπρός ή νύφη, vii) αδελφοί ή αδελφές του ή της συζύγου. (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1). Σε αυτό το πλαίσιο, ως «πρόσωπο» νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

(6)  Τα στοιχεία που παρέχουν οι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για άλλες πτυχές της έρευνας εκτός από τον προσδιορισμό του ντάμπινγκ.

(7)  Ένα έγγραφο που φέρει την ένδειξη «Limited» (περιορισμένης διανομής) είναι απόρρητο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51) και το άρθρο 6 της συμφωνίας του ΠΟΕ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VI της ΓΣΔΕ 1994 (συμφωνία αντιντάμπινγκ). Το έγγραφο αυτό επίσης προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

(8)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Image

Image


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9.3.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 71/32


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2012/C 71/09

1.

Στις 5 Μαρτίου 2012, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Sortiva B.V. («Sortiva», Κάτω Χώρες) και Remondis Nederland B.V. («Remondis», Κάτω Χώρες) αποκτούν κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων κοινό έλεγχο των επιχειρήσεων Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. («Sortiva P&K», Κάτω Χώρες) και Stam Papier-Recycling B.V. («Stam», Κάτω Χώρες) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Remondis: συγκέντρωση, διαχωρισμός και διαλογή χαρτιού, χαρτονιού και άλλων κατηγοριών αποβλήτων·

για την Sortiva: διαχωρισμός, διαλογή και ανακύκλωση ακίνδυνων κατηγοριών αποβλήτων, όπως ξύλα και οικοδομικά απόβλητα·

για την Sortiva P&K: διαχωρισμός και διαλογή χαρτιού και χαρτονιού·

για την Stam: συγκέντρωση, διαχωρισμός και διαλογή χαρτιού και χαρτονιού, και καταστροφή αρχείων.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32 («Ανακοίνωση σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία»).


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9.3.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 71/33


Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

2012/C 71/10

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου (1). Η δήλωση ένστασης υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9

«CARNE MARINHOA»

Αριθ. ΕΚ: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

ΠΓΕ ( ) ΠΟΠ ( X )

1.   Κεφάλαιο των προδιαγραφών προϊόντος που αφορά η τροποποίηση:

Ονομασία του προϊόντος

Image

Περιγραφή του προϊόντος

Image

Γεωγραφική περιοχή

Image

Απόδειξη της καταγωγής

Μέθοδος παραγωγής

Δεσμός

Image

Επισήμανση

Εθνικές απαιτήσεις

Άλλο (να προσδιοριστεί)

2.   Τύπος τροποποίησης/-εων:

Τροποποίηση του ενιαίου εγγράφου ή της σύνοψης

Image

Τροποποίηση των προδιαγραφών της καταχωρισθείσας ΠΟΠ ή ΠΓΕ για την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ούτε ενιαίο έγγραφο ούτε σύνοψη

Τροποποίηση των προδιαγραφών που δεν απαιτεί τροποποίηση του δημοσιευμένου ενιαίου εγγράφου [άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

Προσωρινή τροποποίηση των προδιαγραφών λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές [άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

3.   Τροποποίηση/-εις:

3.1.   Περιγραφή του προϊόντος:

Στόχος είναι να καταστεί δυνατή η εμπορική διάθεση του προϊόντος «Carne Marinhoa» αναλόγως της κλάσης, ηλικίας και βάρους που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και αντιστοιχούν στο πραγματικό βάρος των ζώων κατά τη σφαγή τους, δεδομένου ότι έχει εφαρμοστεί γενετική βελτίωση των ζώων ώστε να ευνοηθεί η ικανότητά τους για παραγωγή κρέατος σε σχέση με την ικανότητα για εργασία.

Οι διάφορες ονομασίες των κλάσεων του προϊόντος σύμφωνα με την ηλικία και το βάρος των ζώων κατά τη σφαγή είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.2.   Γεωγραφική περιοχή:

Οι κτηνοτρόφοι των δήμων Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho και Soure, οι οποίοι γειτνιάζουν με τη γεωγραφική περιοχή παραγωγής του προϊόντος «Carne Marinhoa» υπέβαλαν στην ομάδα παραγωγών που διαχειρίζεται την ονομασία προέλευσης αίτημα για διεύρυνση της εν λόγω περιοχής, υποστηρίζοντας ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος, ιδίως όσον αφορά τη διατροφή, τη διαχείριση, την πυκνότητα των ζώων, το σύστημα εκμετάλλευσης, τη φυλή που συνδέεται με αυτό και την παράδοση. Πράγματι, διαπιστώνεται ότι οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, οι τεχνικές εκτροφής, η πυκνότητα των κοπαδιών, η επικρατούσα χλωρίδα, η ίδια η φυλή «Marinhoa», οι γεωργικές πρακτικές και το σύστημα εκμετάλλευσης και διατροφής είναι παρεμφερείς, έως και ταυτόσημες, σε αυτούς τους δήμους και αυτοί επομένως διαχειρίζονται ένα προϊόν το οποίο παρουσιάζει φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ταυτόσημα από κάθε άποψη με αυτά του προϊόντος «Carne Marinhoa».

3.3.   Απόδειξη της καταγωγής:

Στόχος είναι η εφαρμογή των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 510/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 όσον αφορά την απόδειξη προέλευσης, εκθέτοντας με σαφή και ρητό τρόπο τις διαδικασίες που οφείλουν να εφαρμόζουν οι κτηνοτρόφοι και οι επιχειρήσεις σφαγής, τεμαχισμού και συσκευασίας ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες εγγυήσεις όσον αφορά τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος.

3.4.   Επισήμανση:

Οι προγενέστερες διατάξεις διευκρινίζονται και επαναδιατυπώνονται επιπλέον, ζητείται η έγκριση διατάξεων που έχουν ως στόχο να αποφεύγεται η εκμετάλλευση από τρίτους της αξίας και του γοήτρου της ονομασίας προέλευσης, απαγορεύοντας τη σύνδεση της ΠΟΠ με τα ονόματα διανομέων και άλλων συμμετεχόντων. Ωστόσο, δεν απαγορεύεται η αναγραφή ενδείξεων αυτού του τύπου στην ετικέτα του προϊόντος.

Επιπλέον, το σύνολο των προδιαγραφών υποβλήθηκε σε ορισμένες βελτιώσεις συντακτικού ή γλωσσικού χαρακτήρα.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«CARNE MARINHOA»

Αριθ. ΕΚ: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

ΠΓΕ ( ) ΠΟΠ ( X )

1.   Ονομασία:

«Carne Marinhoa»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα:

Πορτογαλία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου:

3.1.   Τύπος προϊόντος:

Κλάση 1.1.

Νωπά κρέατα (και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων)

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1:

Κρέας πολύ τρυφερό και χυμώδες, λαμβανόμενο από βοοειδή της φυλής Marinhoa, που χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη σωματική διάπλαση και το μακρύ ρύγχος. Το χρώμα του προϊόντος «Carne Marinhoa» ποικίλλει από το ανοιχτορόδινο στο μοσχάρι έως το βαθυκόκκινο στα ενήλικα ζώα. Η σύστασή του είναι σφικτή και ελαφρώς υγρή, αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το κρέας είναι χυμώδες. Το χρώμα του λίπους ποικίλλει από το λευκό έως το ανοιχτοκίτρινο, αναλόγως της ηλικίας των ζώων. Το προϊόν διατίθεται στο εμπόριο υπό τις ακόλουθες μορφές:

Vitela (μοσχαράκι) — σφάγια ή τεμάχια προερχόμενα από ζώα που έχουν σφαγεί το αργότερο στην ηλικία των 8 μηνών. Βάρος σφαγίου 70 kg έως 180 kg.

Vitelão (μοσχάρι) — σφάγια ή τεμάχια προερχόμενα από ζώα τα οποία έχουν σφαγεί σε ηλικία 8 έως 12 μηνών. Βάρος σφαγίου έως 240 kg.

Novilho (νεαρό βοοειδές) — σφάγια ή τεμάχια προερχόμενα από αρσενικά ή θηλυκά ζώα τα οποία έχουν σφαγεί σε ηλικία 12 έως 30 μηνών. Βάρος σφαγίου μεγαλύτερο από 180 kg.

Vaca (αγελάδα) — σφάγια ή τεμάχια προερχόμενα από θηλυκά ζώα ηλικίας μεγαλύτερης των 30 μηνών. Βάρος σφαγίου μεγαλύτερο από 220 kg.

Touro (ταύρος) — σφάγια ή τεμάχια προερχόμενα από αρσενικά ζώα ηλικίας μεγαλύτερης των 30 μηνών. Βάρος σφαγίου μεγαλύτερο από 220 kg.

3.3.   Πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα):

Δεν έχει εφαρμογή.

3.4.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης):

Η εκτροφή βοοειδών της φυλής «Marinhoa», όπως εφαρμόζεται εντός της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, προσφεύγει πάντοτε στην παραδοσιακή διατροφή, η οποία βασίζεται στους παραδοσιακούς βοσκοτόπους που αφθονούν στην περιοχή.

Σε συνθήκες σταυλισμού, αναλόγως της εποχής του έτους, η διατροφή των ζώων βασίζεται στην κτηνοτροφική αίρα, τον αραβόσιτο (φύλλα), το άχυρο σιτηρών και τον σανό που προέρχονται από την ίδια τη γεωργική εκμετάλλευση ή άλλες εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Είναι επίσης σύνηθες να χορηγούνται στα ζώα άλευρα παραγόμενα στη γεωργική εκμετάλλευση με βάση τον αραβόσιτο, το ρύζι και άλλα σιτηρά και υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης παρόντα στην εκμετάλλευση.

3.5.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής:

Τα ζώα από τα οποία προέρχεται το προϊόν «Carne Marinhoa» πρέπει να έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, να είναι εγγεγραμμένα στο βιβλίο γεννήσεων και να έχουν γεννηθεί από γονείς οι οποίοι να είναι αμφότεροι εγγεγραμμένοι στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής «Marinhoa».

3.6.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ.:

3.7.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση:

Ανεξαρτήτως της μορφής εμπορικής παρουσίασης, η ετικέτα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει την ένδειξη «Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida», το σήμα συμμόρφωσης, τοποθετημένο με απαραβίαστο και ανεξίτηλο τρόπο, καθώς και το λογότυπο της ονομασίας «Carne Marinhoa».

Image

Απαγορεύεται η προσθήκη στην ονομασία πώλησης «AOP — Carne Marinhoa» οποιασδήποτε άλλης ένδειξης ή αναφοράς, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα σήματα των διανομέων ή άλλων επιχειρήσεων, παρόλο που αυτά μπορούν να εμφαίνονται στην ετικέτα.

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής:

Η γεωγραφική περιοχή στην οποία έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί τα ζώα από τα οποία προέρχεται το προϊόν «Carne Marinhoa» είναι η ακόλουθη: οι δήμοι Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure και Vagos και, επιπλέον, τα διαμερίσματα Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta και Palmaz, που ανήκουν στο δήμο Oliveira de Azeméis.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή:

5.1.   Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής:

Η γεωγραφική περιοχή είναι μία από τις γονιμότερες περιοχές της Πορτογαλίας, καθώς περιλαμβάνει τις υδρολογικές λεκάνες των ποταμών Vouga, Águeda και Antuã. Η περιοχή Marinha χαρακτηρίζεται από εδάφη πολύ κατακλυσμένα με υπόγεια ύδατα μικρού βάθους, πολύ γόνιμα και με μεγάλη ικανότητα παραγωγής χορτονομών. Στα λιγότερο κατακλυσμένα τμήματα επικρατούν οι καλλιέργειες σιτηρών, ιδίως ο αραβόσιτος. Τα χαρακτηριστικά αυτών των εδαφών δυσχέραιναν την χρήση μηχανημάτων για το λόγο αυτό χρειαζόταν ένα βοοειδές με υψηλό ανάστημα και ικανό να εργάζεται σε πολύ βαριά εδάφη, επιλεγόμενο σύμφωνα με το διπλό κριτήριο της ικανότητάς του για εργασία και για παραγωγή κρέατος.

Οι υφιστάμενες συνθήκες επιτρέπουν στα ζώα να βόσκουν ελεύθερα σε μικρά αγροτεμάχια ή να λαμβάνουν σιτηρέσιο βασιζόμενο στην παραγωγή χορτονομής και σιτηρών.

5.2.   Ιδιοτυπία του προϊόντος:

Αρχικά, τα βοοειδή της φυλής «Marinhoa», πολύ καλά προσαρμοσμένα στην περιοχή, εκτρέφονταν για τη διπλή ικανότητά τους για εργασία και για παραγωγή κρέατος. Σήμερα, παρόλο που οι καλλιέργειες και η παραδοσιακή διατροφή έχουν διατηρηθεί, τα βοοειδή δεν χρησιμοποιούνται πλέον για την εργασία και η βελτίωση της φυλής επικεντρώθηκε πλέον στη βελτίωση της ικανότητας κρεατοπαραγωγής.

Τα βοοειδή της φυλής «Marinhoa» παρουσιάζουν μορφολογία και σωματικούς δείκτες που συνδυάζονται εύκολα με τον βαρύ τύπο των εδαφών της περιοχής και με το σύστημα εκτροφής που είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις εν λόγω συνθήκες.

Τα σφάγια που λαμβάνονται σε αυτό το σύστημα παραγωγής είναι αναλογικά μεγάλου μεγέθους. Το κρέας που λαμβάνεται από τον τεμαχισμό των εν λόγω σφαγίων έχει χρώμα που ποικίλλει από το ανοιχτορόδινο στο μοσχάρι έως το βαθυκόκκινο στα ενήλικα ζώα. Η σύστασή του είναι σφικτή και ελαφρώς υγρή. Το χρώμα του λίπους ποικίλλει από το λευκό έως το ανοιχτοκίτρινο, αναλόγως της ηλικίας των ζώων.

Είναι κρέας πολύ χυμώδες και εύγευστο.

5.3.   Αιτιώδης σχέση που συνδέει τη γεωγραφική περιοχή με την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΟΠ) ή με συγκεκριμένη ποιότητα, με τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΓΕ):

Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής παραγωγής, καθώς και τα χαρακτηριστικά της φυλής και ο τύπος διατροφής της, αποτελούμενος από στοιχεία φυσικής προέλευσης, δημιούργησαν ζώα μεσαίας έως μεγάλης διάπλασης των οποίων τα σφάγια είναι ενίοτε βαριά σε σχέση με την ηλικία των ζώων κατά τη σφαγή, έχουν λίγο εσωτερικό και εξωτερικό λίπος (κοιλοτήτων και επικάλυψης), αλλά επίσης ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, είναι πολύ τρυφερά και χυμώδη, με έντονη γεύση, σφικτή υφή και ευχάριστη σύσταση κατά τη μάσηση και, ιδίως, χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση, όχι υπερβολικά έντονα, οφειλόμενα πλήρως στο περιβάλλον και στη φυσική διατροφή που προέρχεται από λειμώνες ελεύθερης βοσκής ή χορηγείται στα ζώα όταν βρίσκονται σε συνθήκες σταυλισμού.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών:

[Άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  EE L 93 της 31.3.2006, σ. 12.