ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2011.349.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 349

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

54ό έτος
30 Νοεμβρίου 2011


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 349/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6388 — Ecolab/Nalco Holding Company) ( 1 )

1

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2011/C 349/02

Απόφαση του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2011, για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

2

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 349/03

Ισοτιμίες του ευρώ

3

2011/C 349/04

Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη σύσταση της ευρωπαϊκής πολυμερούς πλατφόρμας φορέων για την τυποποίηση των ΤΠΕ

4

2011/C 349/05

Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τον διορισμό των μελών της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικών συμβουλών για το πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία

7

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2011/C 349/06

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης EK στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001

9

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 349/07

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/38/11 — ICI Πρόγραμμα συνεργασίας για την εκπαίδευση — Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κατάρτισης — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2011 για κοινά σχέδια κινητικότητας και προγράμματα απόκτησης κοινών πτυχίων

11

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 349/08

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6442 — Virgin Money/Northern Rock) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

15

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

30.11.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 349/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.6388 — Ecolab/Nalco Holding Company)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2011/C 349/01

Στις 8 Νοεμβρίου 2011, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλική και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ο δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια·

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) με αριθμό εγγράφου 32011M6388. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

30.11.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 349/2


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Νοεμβρίου 2011

για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

2011/C 349/02

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, και ιδίως το άρθρο 4 (1),

Έχοντας υπόψη τον διορισμό που υπέβαλε στο Συμβούλιο η Επιτροπή στη κατηγορία των οργανώσεων εργοδοτών,

Εκτιμώντας ότι:

(1)

Με την απόφασή του της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 (2), το Συμβούλιο διόρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για την περίοδο από 18 Σεπτεμβρίου 2009 έως 17 Σεπτεμβρίου 2012.

(2)

Μετά την παραίτηση της κας Leslie MANASSEH, χηρεύει θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του προαναφερθέντος Κέντρου στην κατηγορία των οργανώσεων εργοδοτών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Το ακόλουθο πρόσωπο διορίζεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το υπόλοιπο της θητείας, ήτοι έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2012:

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ:

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

κ. Iain MURRAY

(TUC) (HB)

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SAWICKI


(1)  ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 226 της 19.9.2009, σ. 2.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

30.11.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 349/3


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

29 Νοεμβρίου 2011

2011/C 349/03

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,3336

JPY

ιαπωνικό γιεν

103,82

DKK

δανική κορόνα

7,4377

GBP

λίρα στερλίνα

0,85365

SEK

σουηδική κορόνα

9,2195

CHF

ελβετικό φράγκο

1,2282

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

7,8495

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,548

HUF

ουγγρικό φιορίνι

309,08

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6980

PLN

πολωνικό ζλότι

4,5270

RON

ρουμανικό λέι

4,3518

TRY

τουρκική λίρα

2,4692

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,3332

CAD

καναδικό δολάριο

1,3717

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,3929

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,7519

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,7306

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 523,71

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

11,1472

CNY

κινεζικό γιουάν

8,4778

HRK

κροατικό κούνα

7,5010

IDR

ινδονησιακή ρουπία

12 211,39

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,2255

PHP

πέσο Φιλιππινών

58,174

RUB

ρωσικό ρούβλι

41,8100

THB

ταϊλανδικό μπατ

41,715

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,4621

MXN

μεξικανικό πέσο

18,6147

INR

ινδική ρουπία

69,4210


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


30.11.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 349/4


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2011

σχετικά με τη σύσταση της ευρωπαϊκής πολυμερούς πλατφόρμας φορέων για την τυποποίηση των ΤΠΕ

2011/C 349/04

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη  (1), παρουσιάζει το όραμα μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς για την Ευρώπη του 21ου αιώνα που θα απολαμβάνει τα πλήρη οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της ψηφιακής κοινωνίας. Τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας με παράλληλη επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας της εργασίας, οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κοινωνικής συνοχής.

(2)

Μια από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», που περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη  (2), δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη βελτίωση της θέσπισης προτύπων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ με στόχο τη μείωση του κατακερματισμού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και ταυτόχρονα την προώθηση της καινοτομίας και του ανταγωνισμού.

(3)

Μια άλλη εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», που περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης — Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο  (3), καλεί την Ευρώπη να αναπτύξει ένα σύστημα προτύπων που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τόσο των παραγόντων της αγοράς όσο και των ευρωπαϊκών δημόσιων αρχών, ενώ παράλληλα θα προωθεί την ευρωπαϊκή επιρροή πέρα από την ενιαία αγορά, στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

(4)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο Ένα στρατηγικό όραμα για τα ευρωπαϊκά πρότυπα: Προχωρώντας προς τα εμπρός για την ενίσχυση και την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020  (4), αναφέρει ότι το 2011 η Επιτροπή θα δημιουργήσει και θα διευθύνει μια ειδική, πολυμερή πλατφόρμα φορέων που θα συμβουλεύει την Επιτροπή για θέματα που αφορούν την εφαρμογή της πολιτικής για την τυποποίηση στον τομέα των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος εργασίας για την τυποποίηση των ΤΠΕ, τον καθορισμό προτεραιοτήτων που θα στηρίζουν τη νομοθεσία και τις πολιτικές και την αποτίμηση των προδιαγραφών που αναπτύχθηκαν από παγκόσμιους οργανισμούς ανάπτυξης προτύπων ΤΠΕ.

(5)

Επομένως, είναι αναγκαίο να συσταθεί μια πολυμερής πλατφόρμα φορέων στον τομέα της τυποποίησης των ΤΠΕ και να καθοριστούν τα καθήκοντα και η διάρθρωσή της.

(6)

Η πολυμερής πλατφόρμα φορέων θα πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών αρχών των κρατών μελών και των χωρών ΕΖΕΣ, ενδιαφερόμενων οργανώσεων που εκπροσωπούν τη βιομηχανία, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καταναλωτών και άλλων ενδιαφερόμενων κοινωνικών φορέων, καθώς και ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών τυποποίησης και άλλων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων οι οποίες είναι επαγγελματικές ενώσεις, βιομηχανικοί ή εμπορικοί σύνδεσμοι ή άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και στα πλαίσια της ειδικότητάς τους αναπτύσσουν πρότυπα στον τομέα των ΤΠΕ.

(7)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών από τα μέλη της πλατφόρμας, με την επιφύλαξη των κανόνων της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια, όπως αυτοί ορίζονται στο παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής.

(8)

Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση συστήνεται η ευρωπαϊκή πολυμερής πλατφόρμα φορέων για την τυποποίηση των ΤΠΕ, εφεξής αναφερόμενη ως «η πλατφόρμα».

Άρθρο 2

Καθήκοντα

Τα καθήκοντα της πλατφόρμας είναι:

α)

η παροχή συμβουλών προς την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή πολιτική τυποποίησης των ΤΠΕ και την αποτελεσματική εφαρμογή της·

β)

η παροχή συμβουλών προς την Επιτροπή σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας στον τομέα της τυποποίησης των ΤΠΕ και τις προτεραιότητές του·

γ)

ο προσδιορισμός πιθανών μελλοντικών αναγκών στον τομέα της τυποποίησης των ΤΠΕ για τη στήριξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, των ευρωπαϊκών πολιτικών και των δημόσιων συμβάσεων·

δ)

η παροχή συμβουλών προς την Επιτροπή σχετικά με πιθανά καθήκοντα τυποποίησης των ΤΠΕ που μπορεί να ανατεθούν σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και δραστηριότητες που μπορεί να διενεργούνται από άλλους φορείς, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης·

ε)

η παροχή συμβουλών προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της τυποποίησης των ΤΠΕ και των συναφών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν τη νομοθεσία και τις πολιτικές στον συγκεκριμένο τομέα·

στ)

η παροχή συμβουλών προς την Επιτροπή σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των ΤΠΕ που δεν είναι εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα όσον αφορά τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II του προτεινόμενου κανονισμού για την ευρωπαϊκή τυποποίηση (5)·

ζ)

η παροχή συμβουλών προς την Επιτροπή σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών ανάπτυξης προτύπων και των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης για τη βελτίωση του επιπέδου ενσωμάτωσης του έργου τους στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των ΤΠΕ και η διασφάλιση της διαθεσιμότητας προτύπων των ΤΠΕ για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας·

η)

η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα εργασίας των οργανισμών ανάπτυξης προτύπων των ΤΠΕ, ώστε να διασφαλιστεί ο συντονισμός και να αποφευχθεί η άσκοπη αλληλοεπικάλυψη ή η αποσπασματικότητα των προσπαθειών.

Άρθρο 3

Διαβούλευση

Η Επιτροπή μπορεί να συμβουλεύεται την πλατφόρμα για όλα τα θέματα που αφορούν:

α)

άλλες πρωτοβουλίες που μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση των εμποδίων στη διαλειτουργικότητα των ΤΠΕ·

β)

εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες σχετικά με την τυποποίηση, για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των ΤΠΕ.

Άρθρο 4

Σύνθεση — Διορισμός

1.   Η πλατφόρμα αποτελείται από 67 μέλη κατ’ ανώτατο όριο.

2.   Μέλη της αποτελούν οι εθνικές αρχές των κρατών μελών και των χωρών ΕΖΕΣ και οργανώσεις που εκπροσωπούν ενδιαφερόμενους φορείς για την τυποποίηση των ΤΠΕ, οι οποίες θα διορίζονται από την Επιτροπή ως εξής:

α)

έως και 18 οργανώσεις που εκπροσωπούν τη βιομηχανία, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς συντελεστές,

β)

έως και 14 ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί τυποποίησης και άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις οι οποίες είναι επαγγελματικές ενώσεις, βιομηχανικοί ή εμπορικοί σύνδεσμοι ή άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και, στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους, αναπτύσσουν πρότυπα στον τομέα των ΤΠΕ.

3.   Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2 διορίζονται από τους Γενικούς Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας και της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Ενημέρωσης εξ ονόματος της Επιτροπής από σχετικούς ενδιαφερόμενους οργανισμούς με στόχο την εξασφάλιση μιας ισορροπημένης εκπροσώπησης, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα καθήκοντα και την εξειδίκευση.

4.   Οι εθνικές αρχές και οι διορισμένες από την Επιτροπή οργανώσεις διορίζουν τον εκπρόσωπό τους, καθώς και έναν αναπληρωτή εκπρόσωπο, για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες της πλατφόρμας.

5.   Τα μέλη της πλατφόρμας διορίζονται για περίοδο 3 ετών. Τα μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους έως την αντικατάστασή τους ή τη λήξη της θητείας τους. Η θητεία τους μπορεί να ανανεωθεί.

6.   Μέλη που δεν είναι πλέον σε θέση να συμβάλλουν αποτελεσματικά στις εργασίες της πλατφόρμας, που παραιτούνται ή που δεν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 339 της Συνθήκης, μπορούν να αντικατασταθούν για το υπόλοιπο της θητείας τους.

7.   Τα ονόματα των μελών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2 δημοσιεύονται στο μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων και άλλων παρεμφερών οντοτήτων της Επιτροπής («το μητρώο»).

8.   Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, υφίστανται επεξεργασία και δημοσιεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 5

Εργασίες

1.   Η πλατφόρμα προεδρεύεται από τις υπηρεσίες της ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας και της ΓΔ Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας.

2.   Σε συμφωνία με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, η πλατφόρμα μπορεί να συστήσει υποομάδες για την εξέταση ειδικών ζητημάτων βάσει των όρων εντολής που καθορίζονται από την πλατφόρμα. Οι εν λόγω υποομάδες θα διαλύονται μόλις εκπληρωθεί η εντολή τους.

3.   Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορεί να καλεί εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης να συμμετάσχουν στις εργασίες της πλατφόρμας σε ad hoc βάση. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορεί να παραχωρεί καθεστώς παρατηρητή σε άτομα και οργανισμούς, όπως ορίζεται στον κανόνα 8 παράγραφος 3 των οριζόντιων κανόνων για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και τις υποψήφιες χώρες.

4.   Τα μέλη της πλατφόρμας και οι εκπρόσωποί τους, καθώς και οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες και παρατηρητές, συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται από τις Συνθήκες και τους κανόνες εφαρμογής τους, καθώς και με τους κανόνες της Επιτροπής για την ασφάλεια όσον αφορά την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ, που ορίζονται στο παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα.

5.   Οι συνεδριάσεις της πλατφόρμας και κάθε υποομάδας θα πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες. Στις συνεδριάσεις της πλατφόρμας και των υποομάδων της δύνανται να παρίστανται υπάλληλοι της Επιτροπής για τους οποίους οι σχετικές εργασίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

6.   Η πλατφόρμα θεσπίζει εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κανόνες σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων, με βάση τους πρότυπους διαδικαστικούς κανόνες για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή.

7.   Η Επιτροπή δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από την πλατφόρμα είτε συμπεριλαμβάνοντάς τες στο μητρώο είτε μέσω της ανάρτησης συνδέσμου του μητρώου σε ειδικό δικτυακό τόπο.

8.   Το Κοινό Κέντρο Ερευνών μπορεί να παρέχει επιστημονικές συμβουλές και υπηρεσίες στον τομέα που εξειδικεύεται.

Άρθρο 6

Έξοδα συνεδριάσεων

1.   Οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες της πλατφόρμας δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

2.   Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες της πλατφόρμας επιστρέφονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην Επιτροπή.

3.   Τα έξοδα αυτά επιστρέφονται εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής πόρων.

Άρθρο 7

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Antonio TAJANI

Αντιπρόεδρος


(1)  COM(2010) 2020 τελικό της 3.3.2010.

(2)  COM(2010) 245 τελικό της 19.5.2010.

(3)  COM(2010) 614 τελικό της 28.10.2010.

(4)  COM(2011) 311 τελικό της 1.6.2011.

(5)  COM(2011) 315 τελικό της 1.6.2011.


30.11.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 349/7


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Νοεμβρίου 2011

σχετικά με τον διορισμό των μελών της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικών συμβουλών για το πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία

2011/C 349/05

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/986/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικών συμβουλών για το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή συγκρότησε ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και καθόρισε τα καθήκοντα και τη δομή της με την απόφαση 2009/986/ΕΕ.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της απόφασης 2009/986/ΕΕ δημοσιεύτηκε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Επιτροπής και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2). Με βάση τις υποψηφιότητες αυτές και τηρώντας την απαίτηση συλλογής, επεξεργασίας και δημοσίευσης των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (3), η Επιτροπή θα πρέπει να διορίσει τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων μεταξύ ειδικών που διαθέτουν το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

1.   Οι ακόλουθοι υποψήφιοι διορίζονται ως μόνιμα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τριετή ανανεώσιμη θητεία, με έναρξη από την ημερομηνία έκδοσης:

Saida Barnat

Margherita Caroli

Bela Franchini

Victoria Anna Kovacs

Αθηνά Λινού

Charles Fergus Lowe

Mario Mazzocchi

Bent Egberg Mikkelsen

Loes Neven

Martine Padilla

2.   Οι ακόλουθοι υποψήφιοι διορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τριετή ανανεώσιμη θητεία, με έναρξη από την ημερομηνία έκδοσης:

Alessandra Bordoni

Michele Cecchini

Inken Birte Christoph

Piero Ferrari

Susana González Manzano

Michael Kenneth Heasman

Βαίος Καραθάνος

Χρυσταλλένη Λαζάρου

Γιάννης Μανιός

Timothy (Tim) Marsch

Morten Kromann Nielsen

Andrea Pezzana

Ana Isabel Rito

Aileen Robertson

Inge Tetens

Αντωνία Τριχοπούλου

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα έκδοσής της και εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 338 της 19.12.2009, σ. 99.

(2)  ΕΕ C 296 της 30.10.2010, σ. 25.

(3)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

30.11.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 349/9


Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης EK στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001

2011/C 349/06

Αριθ. Ενίσχυσης: SA.33768 (11/XA)

Κράτος μέλος: Ουγγαρία

Περιφέρεια: Hungary

Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram

Νομική βάση:

A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekről szóló 1252/2011. (VII.21.) Korm. határozat 2. és 3. pontjai.

A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló …/2011. (… …) VM rendelettervezet.

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία: Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος: 1 000 HUF (σε εκατ.)

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης: 90 %

Ημερομηνία εφαρμογής: —

Διάρκεια του καθεστώτος ενισχύσεων ή της χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης: 22 Νοεμβρίου 2011–31 Αυγούστου 2012

Στόχος της ενίσχυσης: Δυσμενή καιρικά φαινόμενα (άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006)

Σχετικός(-οί) κλάδος(-οι): Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Ministry of Rural Development

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:

 

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&source=5&type=302#!DocumentBrowse

 

http://www.kormany.hu/download/8/e3/60000/fagykar%20jogszab%20tervezet.zip#!DocumentBrowse

Λοιπές πληροφορίες: —

Αριθ. Ενίσχυσης: SA.33818 (11/XA)

Κράτος μέλος: Βέλγιο

Περιφέρεια: Vlaams Gewest

Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Investeringen in landbouwbedrijven

Νομική βάση: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 maart 2004, 14 juli 2004, 3 december 2004, 16 juni 2006, 27 juni 2008 en 23 december 2010.

Maatregel 121 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία: Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος: 50 EUR (σε εκατ.)

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης: 38 %

Ημερομηνία εφαρμογής: —

Διάρκεια του καθεστώτος ενισχύσεων ή της χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης: 19 Νοεμβρίου 2011–31 Δεκεμβρίου 2013

Στόχος της ενίσχυσης: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006)

Σχετικός(-οί) κλάδος(-οι): Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Vlaamse Overheid

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Ellips 4e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 41

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1838

Λοιπές πληροφορίες: —

Αριθ. Ενίσχυσης: SA.33819 (11/XA)

Κράτος μέλος: Βέλγιο

Περιφέρεια: Vlaams Gewest

Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Vestiging van jonge landbouwers

Νομική βάση: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 maart 2004, 14 juli 2004, 3 december 2004, 16 juni 2006, 27 juni 2008 en 23 december 2010.

Maatregel 112 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία: Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος: 7 EUR (σε εκατ.)

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης: 50 %

Ημερομηνία εφαρμογής: —

Διάρκεια του καθεστώτος ενισχύσεων ή της χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης: 19 Νοεμβρίου 2011–31 Δεκεμβρίου 2013

Στόχος της ενίσχυσης: Εγκατάσταση νέων γεωργών (άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006)

Σχετικός(-οί) κλάδος(-οι): Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Vlaamse Overheid

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Ellips 4e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 41

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1839

Λοιπές πληροφορίες: —


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

30.11.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 349/11


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ — EACEA/38/11

ICI Πρόγραμμα συνεργασίας για την εκπαίδευση

Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2011 για κοινά σχέδια κινητικότητας και προγράμματα απόκτησης κοινών πτυχίων

2011/C 349/07

1.   Στόχοι και περιγραφή

Γενικός στόχος είναι η ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών της ΕΕ και των χωρών εταίρων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η πιο διευρυμένη γνώση των γλωσσών, των πολιτισμών και των θεσμών τους, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κατάρτισης, μέσω της ενθάρρυνσης ισορροπημένων κοινοπραξιών μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ και των χωρών εταίρων.

2.   Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Η ακόλουθη πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε κοινοπραξίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και μεταδευτεροβάθμιων ιδρυμάτων κατάρτισης.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγκαταστημένοι σε μία από τις χώρες εταίρους και σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.   Επιλέξιμες δράσεις

Η παρούσα πρόσκληση αφορά δύο τύπους δράσεων και, συγκεκριμένα, κοινά σχέδια κινητικότητας και προγράμματα απόκτησης κοινών πτυχίων.

Όσον αφορά τα κοινά σχέδια κινητικότητας, παρέχεται στήριξη ώστε να επιτραπεί σε κοινοπραξίες ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ και της χώρας εταίρου να υλοποιήσουν κοινά προγράμματα σπουδών και κατάρτισης και να προωθήσουν σε πρακτικό επίπεδο την κινητικότητα για τους σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό. Η στήριξη περιλαμβάνει χρηματοδότηση με εφάπαξ ποσά για τη διοίκηση, υποτροφίες για τους σπουδαστές και τα μέλη του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού. Κοινοπραξία η οποία υποβάλλει αίτηση για κοινό σχέδιο κινητικότητας στο πλαίσιο του «ICI-Πρόγραμμα συνεργασίας για την εκπαίδευση» πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 ιδρύματα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από 3 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και τουλάχιστον 2 τέτοια ιδρύματα από τη χώρα εταίρο. Η μέγιστη διάρκεια των κοινών σχεδίων κινητικότητας είναι 36 μήνες. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε σχέδια τα οποία προβλέπουν περίοδο πρακτικής άσκησης και τοποθέτηση των σπουδαστών σε επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τα προγράμματα απόκτησης κοινών πτυχίων, παρέχεται στήριξη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων απόκτησης διπλών/μεικτών ή κοινών πτυχίων. Η στήριξη περιλαμβάνει εφάπαξ χρηματοδότηση για το έργο ανάπτυξης και για τη διοίκηση, υποτροφίες για τους σπουδαστές και τα μέλη του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού. Κοινοπραξία η οποία υποβάλλει αίτηση για πρόγραμμα απόκτησης κοινών πτυχίων στο πλαίσιο του «ICI-Πρόγραμμα συνεργασίας για την εκπαίδευση» πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 2 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και τουλάχιστον 2 ιδρύματα από τη χώρα εταίρο. Η μέγιστη διάρκεια των προγραμμάτων απόκτησης κοινών πτυχίων είναι 48 μήνες. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε αιτήσεις για τα προγράμματα απόκτησης κοινών πτυχίων.

Η έναρξη των δραστηριοτήτων προβλέπεται τον Οκτώβριο του 2012.

4.   Κριτήρια ανάθεσης

A.   Η σπουδαιότητα του σχεδίου για τη σχέση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων και η συνεισφορά του στην ποιότητα και αριστεία (20 %)

η οποία καθορίζεται από:

α)   Τη συνάφεια της πρότασης με τους στόχους της πρόσκλησης και τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων

Συνάφεια της πρότασης με τους στόχους της πρόσκλησης και, ειδικότερα, με την ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία του προγράμματος σπουδών στον προτεινόμενο τομέα και επαγγελματικό κλάδο από την προοπτική των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της χώρας εταίρου.

β)   Τη συνεισφορά του έργου στην ποιότητα, στην αριστεία και στην καινοτομία της εκπαίδευσης στον συγκεκριμένο τομέα

Αναμενόμενη συμβολή του σχεδίου στην ποιότητα, στην αριστεία και στην καινοτομία στην εκπαίδευση, περιλαμβανομένης της βελτίωσης των μεθόδων διδασκαλίας και της συνέχισης της φοίτησης ή των επαγγελματικών ευκαιριών των σπουδαστών, καθώς και η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου ακαδημαϊκής ποιότητας.

B.   Η ποιότητα της υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου (80 %)

η οποία καθορίζεται από:

α)   Τη διαχείριση της εταιρικής σχέσης και τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων

Ο βαθμός στον οποίο οι μηχανισμοί συνεργασίας και η διοικητική διάρθρωση αντανακλούν μια λειτουργική κοινοπραξία.

Σύναψη μεταξύ των εταίρων, από την έναρξη των προγραμμάτων κινητικότητας, μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης ή/και ενός μνημονίου συμφωνίας.

Ο βαθμός δέσμευσης των ιδρυμάτων εταίρων στο έργο.

β)   Το πρόγραμμα κινητικότητας σπουδαστών

Ενσωμάτωση του προγράμματος κινητικότητας σπουδαστών μεταξύ των ιδρυμάτων εταίρων (δηλαδή κατανομή των δραστηριοτήτων κινητικότητας σπουδαστών μεταξύ των εταίρων και εξισορρόπηση της συμμετοχής των ιδρυμάτων εταίρων στη δράση).

Εκπλήρωση των απαιτήσεων σε ό,τι αφορά τον αριθμό και τη μορφή των δραστηριοτήτων κινητικότητας και εξισορρόπηση των προτεινόμενων ροών κινητικότητας.

Ανάπτυξη έγκυρων μηχανισμών επιλογής των αιτήσεων των σπουδαστών με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της εκτίμησης των προσόντων, οι οποίες ισχύουν για όλα τα ιδρύματα εταίρους στο πλαίσιο του προτεινόμενου σχεδίου.

Περιγραφή των συμπεφωνημένων κοινών προτύπων της κοινοπραξίας, όσον αφορά την υποβολή κοινής υποψηφιότητας και τις διαδικασίες επιλογής, εισαγωγής και εξετάσεων.

γ)   Τις ρυθμίσεις για τη μεταφορά και αναγνώριση ακαδημαϊκών μονάδων

Εγκυρότητα και σαφήνεια του συστήματος κατανομής και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, περιλαμβανομένου, όπου αυτό είναι εφικτό, του βαθμού χρησιμοποίησης των μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Μονάδων (ECTS), όπως οι κλίμακες βαθμολογίας και άλλοι μηχανισμοί για περιόδους σπουδών που είναι συμβατοί με το ECTS.

Χρήση του συμπληρώματος διπλώματος (κοινό έγγραφο που εκδίδεται για λογαριασμό της κοινοπραξίας για όλους τους επιτυχόντες σπουδαστές, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το πλαίσιο, το περιεχόμενο και τη μορφή των σπουδών που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία).

δ)   Τη φιλοξενία σπουδαστών και μελών του διδακτικού προσωπικού, τις υπηρεσίες για τους σπουδαστές, την προετοιμασία σε θέματα γλώσσας και πολιτισμού

Ποιότητα των διαθέσιμων πόρων για τη φιλοξενία σπουδαστών και μελών του διδακτικού προσωπικού από το εξωτερικό (ειδικότερα εγκαταστάσεις στέγασης, βοήθεια σχετικά με τη θεώρηση (visa), άδεια παραμονής και ασφάλιση, βοήθεια στη γλώσσα, κ.λπ.).

Ποιότητα του σχεδίου εκμάθησης γλωσσών και πολιτισμού που παρέχεται σε σπουδαστές που μετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας.

ε)   Το πρόγραμμα κινητικότητας για το διδακτικό προσωπικό

Σχέδιο κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού και εξισορρόπηση της ροής κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού μεταξύ των ιδρυμάτων εταίρων. Προγραμματισμένες δραστηριότητες που αναμένεται να υλοποιηθούν ανά σχολή και προσωπικό που μετέχει σε προγράμματα κινητικότητας. Συσχέτιση δραστηριοτήτων με το σχέδιο και τρόπος καταγραφής των εν λόγω δραστηριοτήτων.

στ)   Σχέδιο αξιολόγησης

Ανάπτυξη ενός συστήματος συνεχιζόμενης παρακολούθησης, ποιότητα του σχεδίου αξιολόγησης και συμμετοχή σπουδαστών σε αυτοαξιολόγηση στο πλαίσιο του σχεδίου.

ζ)   Σχέδιο διάδοσης

Ποιότητα των δραστηριοτήτων διάδοσης και ο αντίκτυπός τους στην προβολή της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της χώρας εταίρου και στην ενίσχυση σχετικής ευαισθητοποίησης.

η)   Σχέδιο βιωσιμότητας

Ποιότητα του σχεδίου βιωσιμότητας (στο πλαίσιο και πέραν της προβλεπόμενης διάρκειας της σύμβασης) και πιθανή διατήρηση του αντίκτυπου του σχεδίου στα ιδρύματα (π.χ. αναγνώριση σπουδών μεταξύ των εταίρων, ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας, κ.λπ.).

5.   Προϋπολογισμός

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Επιδότηση ανάλογου ύψους θα διατεθεί από τις χώρες εταίρους σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν για την κάθε χώρα.

Το μέγιστο ύψος της χρηματοδότησης από την ΕΕ θα είναι 350 000 ευρώ για ένα τετραετές πρόγραμμα απόκτησης κοινών πτυχίων με δύο ή περισσότερα ιδρύματα από την ΕΕ και 262 500 ευρώ για ένα τριετές κοινό σχέδιο κινητικότητας με τρία ή περισσότερα ιδρύματα από την ΕΕ.

6.   Προθεσμία

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να αποσταλούν τόσο στην ΕΕ όσο και στους φορείς υλοποίησης στην Αυστραλία (Υπουργείο Παιδείας, Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων της Αυστραλίας — DEEWR) και στη Δημοκρατία της Κορέας (Εθνικό Ερευνητικό Ίδρυμα της Κορέας — NRF).

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας εκ μέρους του επικεφαλής ιδρύματος της ΕΕ πρέπει να αποσταλούν στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) έως τις 30 Μαρτίου 2012. Αιτήσεις που φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου με μεταγενέστερη ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

EU-ICI ECP Call for Proposals 2011

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

BOUR 02/17

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας εκ μέρους του επικεφαλής ιδρύματος της ΕΕ πρέπει να υποβάλλονται στο επίσημο έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας δεόντως συμπληρωμένες, χρονολογημένες και υπογεγραμμένες από το άτομο που δικαιούται να συνάπτει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις εκ μέρους του αιτούντος οργανισμού.

Στην Αυστραλία, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έγγραφα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

The Director International Engagement Section (C50MA10)

International Group

Department of Education, Employment and Workplace Relations

GPO Box 9880

Canberra ACT 2601

AUSTRALIA

Στη Δημοκρατία της Κορέας, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να παραδίδονται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται με ιδιωτική υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην ακόλουθη διεύθυνση:

ICI Education Co-operation Programme

Team of European & American Cooperation Programme

Division of International Affairs

National Research Foundation of Korea

25, Heolleungno, Seocho-gu, Seoul

REPUBLIC OF KOREA 137-748

7.   Λοιπές πληροφορίες

Ο οδηγός υποβολής αιτήσεων και τα σχετικά έντυπα της αίτησης διατίθενται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με χρήση του προβλεπόμενου εντύπου αίτησης και να περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα παραρτήματα και πληροφορίες.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

30.11.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 349/15


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.6442 — Virgin Money/Northern Rock)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2011/C 349/08

1.

Στις 17 Νοεμβρίου 2011, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση Virgin Money Holdings (ΗΒ) Limited (που ελέγχεται από κοινού από την Virgin Financial Services UK Holding Limited, θυγατρική του ομίλου Virgin Group Holdings Limited, και την WLR IV VM LLC, φορέα ειδικού σκοπού οι επενδυτές του οποίου ελέγχονται τελευταία από την επιχείρηση WL Ross Group L.P.), αποκτά κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης Northern Rock plc (ΗΒ) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Virgin Money Holdings Limited: λιανική τραπεζική και διανομή ασφαλιστικών προϊόντων·

για την Northern Rock plc: λιανική τραπεζική και διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.6442 — Virgin Money/Northern Rock. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32 («Ανακοίνωση σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία»).