ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2011.083.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 83

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

54ό έτος
17 Μαρτίου 2011


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 083/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6019 — APMT/Bollore/Meridian Port Services) ( 1 )

1

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2011/C 083/02

Απόφαση του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2010 για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

2

2011/C 083/03

Απόφαση του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τον διορισμό των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας από την Ιρλανδία, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες

3

2011/C 083/04

Απόφαση του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία

4

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 083/05

Ισοτιμίες του ευρώ

5

2011/C 083/06

Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα — Χρονοδιάγραμμα της περιόδου θερινής ώρας

6

 

Ελεγκτικό Συνέδριο

2011/C 083/07

Ειδική έκθεση αριθ. 14/2010 Η διαχείριση από την Επιτροπή του συστήματος κτηνιατρικών ελέγχων στις εισαγωγές κρέατος μετά τις μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας για την υγιεινή του 2004

7

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

 

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

2011/C 083/08

Πληροφορίες που διαβίβασαν τα κράτη ΕΖΕΣ όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με την πράξη που αναφέρεται στο σημείο 1ι του παραρτήματος XV της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)]

8

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 083/09

Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τα μέρη που απαλλάσσονται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 88/97 της Επιτροπής σχετικά με την άδεια για απαλλαγή της εισαγωγής ορισμένων εξαρτημάτων ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από την επέκταση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/97 του Συμβουλίου του δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2474/93 του Συμβουλίου, διατηρήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1524/2000 του Συμβουλίου και τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/2005 του Συμβουλίου: αλλαγές της επωνυμίας και της έδρας ορισμένων απαλλασσόμενων μερών

10

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 083/10

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

13

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 083/11

Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

14

2011/C 083/12

Ανακοίνωση υπόψη του Doku Khamatovich Umarov που έχει προστεθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στα άρθρα 2, 3 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2011 της Επιτροπής

18

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

17.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 83/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.6019 — APMT/Bollore/Meridian Port Services)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2011/C 83/01

Στις 10 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλική και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ο δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) με αριθμό εγγράφου 32011M6019. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

17.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 83/2


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 7ης Μαρτίου 2011

για την τροποποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2010 για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

2011/C 83/02

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (1), και ιδίως το άρθρο 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση της 22ας Νοεμβρίου 2010 (2) (εφεξής αποκαλούμενη «η απόφαση»), το Συμβούλιο διόρισε τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, για την περίοδο από τις 8 Νοεμβρίου 2010 ως τις 7 Νοεμβρίου 2013.

(2)

Στις 23 Νοεμβρίου 2010, το International Trade Union House πληροφόρησε τη Γενική Γραμματεία σχετικά με ένα λάθος στον διορισμό του τακτικού και του αναπληρωματικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου από το Βέλγιο που εκπροσωπούν τις οργανώσεις των εργοδοτών.

(3)

Το λάθος περιέχεται στο πρωτότυπο κείμενο της απόφασης που έχει υπογραφεί από τον πρόεδρο και υπάρχει σε όλες τις επίσημες γλώσσες.

(4)

Κατά συνέπεια, η απόφαση θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στον κατάλογο ΙΙ του άρθρου 1 της απόφασης του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2010, τα ονόματα του τακτικού και του αναπληρωματικού μέλους από το Βέλγιο αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«II.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Χώρα

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Βέλγιο

κ. Herman FONCK

κ. François PHILIPS»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

CZOMBA S.


(1)  ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 322 της 27.11.2010, σ. 3.


17.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 83/3


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 7ης Μαρτίου 2011

για τον διορισμό των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας από την Ιρλανδία, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες

2011/C 83/03

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (1), και ιδίως το άρθρο 75,

Έχοντας υπόψη τους καταλόγους υποψηφίων που υπέβαλαν στο Συμβούλιο οι κυβερνήσεις των κρατών μελών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, ιδρύθηκε η συμβουλευτική επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

(2)

Με την απόφασή του της 21ης Οκτωβρίου 2010 (2), το Συμβούλιο διόρισε τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, για την περίοδο από 20 Οκτωβρίου 2010 έως 19 Οκτωβρίου 2015, με την εξαίρεση ορισμένων μελών.

(3)

Οι κυβερνήσεις της Ιρλανδίας, της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών υπέβαλαν τις υποψηφιότητες για ορισμένες θέσεις που πρέπει να πληρωθούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι κατωτέρω διορίζονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας από την Ιρλανδία, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, για την περίοδο έως τις 19 Οκτωβρίου 2015:

I.   ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

Χώρα

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Ιρλανδία

κα Anne McMANUS

κ. Tim RYAN

Κάτω Χώρες

κα A.A.J. VRIJ

κ. A.G. BLOEMHEUVEL


II.   ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Χώρα

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Ιρλανδία

κ. Stellan HERMANSSON

κ. Eamonn DEVOY

Κάτω Χώρες

κ. G. VELDHUIS

κα H. DE GEUS


III.   ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Χώρα

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Ιρλανδία

κα Claire JONES

κα Jean WINTERS

Γαλλία

κα Emilie MARTINEZ

κα Marie-Christine FAUCHOIS

Κάτω Χώρες

κα L.M. VAN EMBDEN ANDRES

κ. R. BLAAKMAN

Άρθρο 2

Το Συμβούλιο θα προβεί αργότερα στον διορισμό των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών που δεν έχουν κατονομασθεί ακόμα.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

CZOMBA S.


(1)  ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 290 της 27.10.2010, σ. 5.


17.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 83/4


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 7ης Μαρτίου 2011

για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία

2011/C 83/04

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Έχοντας υπόψη τους καταλόγους υποψηφιοτήτων που υπέβαλαν στο Συμβούλιο οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και οι οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση της 22ας Νοεμβρίου 2010 (2), το Συμβούλιο διόρισε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, εκτός ορισμένων μελών, του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2010 έως τις 30 Νοεμβρίου 2013.

(2)

Οι κυβερνήσεις της Ελλάδος, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας και οι οργανώσεις των εργαζομένων υπέβαλαν υποψηφιότητες για την πλήρωση ορισμένων θέσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διορίζονται ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για την περίοδο που λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2013, οι εξής:

I.   ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

Χώρα

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Ιταλία

κ. Michele TIRABOSCHI

κ. Francesco CIPRIANI

Ουγγαρία

 

κα Eszter ENYEDI

Σλοβακία

κα Lilit MAMIKONYAN

κα Silvia GREGORCOVÁ


II.   ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Χώρα

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Ελλάς

κ. Αλέξανδρος ΚΑΛΥΒΗΣ

κ. Κωνσταντίνος ΗΣΥΧΟΣ

Γαλλία

 

κ. Jean Jacques DANIS

Ουγγαρία

 

κ. László GYIMESI

Άρθρο 2

Το Συμβούλιο θα προβεί αργότερα στον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που δεν έχουν ακόμη υποδειχθεί.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

CZOMBA S.


(1)  ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 322 της 27.11.2010, σ. 8.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

17.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 83/5


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

16 Μαρτίου 2011

2011/C 83/05

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,3951

JPY

ιαπωνικό γιεν

112,43

DKK

δανική κορόνα

7,4586

GBP

λίρα στερλίνα

0,86730

SEK

σουηδική κορόνα

8,9730

CHF

ελβετικό φράγκο

1,2755

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

7,8690

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

24,368

HUF

ουγγρικό φιορίνι

273,40

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,7060

PLN

πολωνικό ζλότι

4,0625

RON

ρουμανικό λέι

4,1788

TRY

τουρκική λίρα

2,2126

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,4066

CAD

καναδικό δολάριο

1,3740

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,8761

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,8991

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,7857

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 580,49

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

9,7506

CNY

κινεζικό γιουάν

9,1676

HRK

κροατικό κούνα

7,3750

IDR

ινδονησιακή ρουπία

12 242,84

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,2637

PHP

πέσο Φιλιππινών

61,117

RUB

ρωσικό ρούβλι

39,9640

THB

ταϊλανδικό μπατ

42,453

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,3179

MXN

μεξικανικό πέσο

16,7828

INR

ινδική ρουπία

62,9430


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


17.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 83/6


Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα (1)

Χρονοδιάγραμμα της περιόδου θερινής ώρας

2011/C 83/06

Από το 2012 έως και το 2016, η περίοδος θερινής ώρας αρχίζει και λήγει αντίστοιχα στη 1 π.μ., στις κάτωθι ημερομηνίες: UTC — Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα:

το 2012: την Κυριακή 25 Μαρτίου και την Κυριακή 28 Οκτωβρίου.

το 2013: την Κυριακή 31 Μαρτίου και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου.

το 2014: την Κυριακή 30 Μαρτίου και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

το 2015: την Κυριακή 29 Μαρτίου και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

το 2016: την Κυριακή 27 Μαρτίου και την Κυριακή 30 Οκτωβρίου.


(1)  ΕΕ L 31 της 2.2.2001, σ. 21.


Ελεγκτικό Συνέδριο

17.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 83/7


Ειδική έκθεση αριθ. 14/2010 «Η διαχείριση από την Επιτροπή του συστήματος κτηνιατρικών ελέγχων στις εισαγωγές κρέατος μετά τις μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας για την υγιεινή του 2004»

2011/C 83/07

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σας πληροφορεί ότι μόλις δημοσιεύθηκε η ειδική έκθεσή του αριθ. 14/2010 με τίτλο «Η διαχείριση από την Επιτροπή του συστήματος κτηνιατρικών ελέγχων στις εισαγωγές κρέατος μετά τις μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας για την υγιεινή του 2004».

Η έκθεση είναι διαθέσιμη, είτε για ανάγνωση είτε για τηλεφόρτωση, στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: http://www.eca.europa.eu

Η έκθεση, σε έντυπη μορφή, διατίθεται δωρεάν κατόπιν αίτησης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Τηλ. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

ή με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου παραγγελίας στο EU-Bookshop.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

17.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 83/8


Πληροφορίες που διαβίβασαν τα κράτη ΕΖΕΣ όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με την πράξη που αναφέρεται στο σημείο 1ι του παραρτήματος XV της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)]

2011/C 83/08

ΜΕΡΟΣ I

Αριθ. ενίσχυσης

GBER 9/10/R&D ENV

Κράτος ΕΖΕΣ

Ισλανδία

Χορηγούσα αρχή

Ονομασία

Υπουργείο Βιομηχανίας

Διεύθυνση

Arnarhvoli

150 Reykjavík

ICELAND

Ιστοσελίδα

http://www.idnadarraduneyti.is/

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Κίνητρα γενικών επενδύσεων όπως ορίζονται στο κεφάλαιο IV του νόμου 99/2010

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Νόμος αριθ. 99/2010 περί κριτηρίων για αρχικές επενδύσεις στην Ισλανδία. Δημοσίευση στην Stjornartidindi:

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης

Πλήρες κείμενο του νόμου:

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.099.html

και

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Ναι

Διάρκεια

Καθεστώς

13.10.2010 έως 31.12.2013

Ημερομηνία χορήγησης

Ενίσχυση ad hoc

δ/υ

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Όλοι εκτός από επιχειρήσεις που αποκλείονται δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 3 του νόμου αριθ. 99/2010 (χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις)

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ναι

Μεγάλες επιχειρήσεις

Ναι

Προϋπολογισμός

Συνολικό ετήσιο ποσό του προβλεπόμενου βάσει του καθεστώτος προϋπολογισμού

Δεν υπάρχει προϋπολογισμός διαθέσιμος για το καθεστώς

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Ενίσχυση

Με την επιφύλαξη της έγκρισης του προϋπολογισμού

Φορολογικό μέτρο

Φορολογικές παρεκκλίσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 9 του νόμου 99/2010


ΜΕΡΟΣ II

Γενικοί στόχοι

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ-πριμοδοτήσεις σε %

Ενισχύσεις προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση

(άρθρο 15)

Αναφορά στο άρθρο 13 του νόμου αριθ. 99/2010

10 % για μεσαία επιχείρηση

+ 10 % για μικρού μεγέθους

Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

(άρθρα 17-25)

Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων (άρθρο 18).

Αναφέρατε παραπομπή στο συγκεκριμένο πρότυπο

35 %

0 %

Ενισχύσεις για την απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν τον βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων (άρθρο 19)

35 %

0 %

Ενισχύσεις υπέρ ΜΜΕ για την πρόωρη προσαρμογή σε μελλοντικά κοινοτικά πρότυπα (άρθρο 20)

15 %

+ 10 %

Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (άρθρο 21)

35 %

0 %

Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (άρθρο 22)

35 %

0 %

Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (άρθρο 23)

35 %

0 %

Ενισχύσεις για εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών (άρθρο 24)

35 %

0 %

Ενίσχυση υπό μορφή μειώσεων των περιβαλλοντικών φόρων (άρθρο 25)

 

 

Ενίσχυση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

(άρθρα 30-37)

Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 31)

Βασική έρευνα

(άρθρο 31 παρ. 2 στοιχείο α)

35 %

0 %

Βιομηχανική έρευνα

(άρθρο 31 παρ. 2 στοιχείο β)

35 %

0 %

Πειραματική ανάπτυξη

(άρθρο 31 παρ. 2 στοιχείο γ)

25 %

+ 10 %

Ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας (άρθρο 32)

35 %

0 %

Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ (άρθρο 33)

35 %

0 %

Ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας (άρθρο 34)

35 %

0 %

Ενισχύσεις σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις (άρθρο 35)

15 %

 

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας και ενισχύσεις για υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας (άρθρο 36)

35 %

 

Ενισχύσεις για το δανεισμό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης (άρθρο 37)

35 %

0 %

Ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση

(άρθρα 38-39)

Ειδική επαγγελματική εκπαίδευση (άρθρο 38 παρ. 1)

25 %

+ 10 %

Γενική επαγγελματική εκπαίδευση (άρθρο 38 παρ. 2)

35 %

0 %


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

17.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 83/10


Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τα μέρη που απαλλάσσονται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 88/97 της Επιτροπής σχετικά με την άδεια για απαλλαγή της εισαγωγής ορισμένων εξαρτημάτων ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από την επέκταση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/97 του Συμβουλίου του δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2474/93 του Συμβουλίου, διατηρήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1524/2000 του Συμβουλίου και τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/2005 του Συμβουλίου: αλλαγές της επωνυμίας και της έδρας ορισμένων απαλλασσόμενων μερών

2011/C 83/09

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 88/97 (1) της Επιτροπής («κανονισμός περί απαλλαγής») επιτρέπει την απαλλαγή από τον επεκταθέντα δασμό αντιντάμπινγκ των εισαγωγών ορισμένων εξαρτημάτων ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ο εν λόγω δασμός προέκυψε από την επέκταση, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/97 (2) του Συμβουλίου, του δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2474/93 (3) του Συμβουλίου, διατηρήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1524/2000 (4) και τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/2005 (5) του Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό και με διαδοχικές αποφάσεις της Επιτροπής, ορισμένοι κατασκευαστές ποδηλάτων απαλλάχθηκαν από την επέκταση του δασμού αντιντάμπινγκ: μεταξύ άλλων, οι εταιρείες

Azor Bikes (πρόσθετος κωδικός Taric 8091) (6), BELVE sro (πρόσθετος κωδικός Taric A535) (7), BH Bicicletas de Alava (πρόσθετος κωδικός Taric 8963) (8), CHERRI di Cherri Mario & C. snc (πρόσθετος κωδικός Taric A168) (9), Cicli Esperia SpA (πρόσθετος κωδικός Taric 8068) (10), Madirom PROD SRL (πρόσθετος κωδικός Taric A896) (11), Mama spol. sro (πρόσθετος κωδικός Taric A551) (12), Mara Srl (πρόσθετος κωδικός Taric 8983) (13). SPDAD, Lda (πρόσθετος κωδικός Taric A320) (14).

Η εταιρεία Azor Bikes κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας άλλαξε από 7707 AB Balkbrug, The Netherlands σε Marconistraat 7A, 7903 AG Hoogeveen, The Netherlands. Ταυτόχρονα διορθώθηκε επίσης η επίσημη επωνυμία της εταιρείας από Azor Bikes σε Azor Bike BV.

Η εταιρεία BELVE sro κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας άλλαξε από Palkovičova 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovak Republic σε Holubyho 295, 916 01 Stará Turá, Slovak Republic.

Η εταιρεία BH Bicicletas de Alava, κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι η επίσημη επωνυμία της εταιρείας άλλαξε από BH Bicicletas de Alava σε Bicicletas de Alava SL. Η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας είναι C/ Arcacha, 1, 01006 Vitoria, Spain.

Η εταιρεία CHERRI di Cherri Mario & C. snc κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι η επίσημη επωνυμία της εταιρείας άλλαξε από CHERRI di Cherri Mario & C. snc σε CHERRI di Cherri Franco & C. SAS.

Η εταιρεία Cicli Esperia SpA κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας άλλαξε από Via Bellini Vincenzo, 5, 35131 Padova (PD), Italy σε Viale Enzo Ferrari 8/10/12, 30014 Cavarzere (VE), Italy.

Η εταιρεία Madirom PROD SRL κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας άλλαξε από Hipermagazin Decathlon, corp 2, blvd Iuliu Maniu, nr. 546-560, sector 6, 061129 Bucharest, Romania σε blvd Liviu Rebreanu 130, 300748 Timisoara, Timis, Romania.

Η εταιρεία Mama spol. sro κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι η επίσημη επωνυμία της εταιρείας άλλαξε από Mama spol. sro σε Kellys Bicycles sro.

Η εταιρεία Mara Srl κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι η επίσημη επωνυμία της εταιρείας άλλαξε από Mara Srl σε MARA CICLI Srl. Η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας είναι via della Pergola n. 5, 21052 Busto Arsizio, Italy.

Η εταιρεία SPDAD Lda κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι η επίσημη επωνυμία και η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας άλλαξε από SPDAD Lda., rua do Pinhal, lote 9-12, 4470 Maia, Portugal σε RGVS Ibérica Unipessoal Lda., rua Central de Mandim, Barca, 4475 023 Maia, Portugal.

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τις παρασχεθείσες πληροφορίες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αλλαγές επίσημης επωνυμίας και διεύθυνσης της έδρας των εταιρειών δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες συναρμολόγησης με βάση τους όρους του κανονισμού περί απαλλαγής και, επομένως, δεν θεωρεί ότι οι εν λόγω αλλαγές θα πρέπει να επηρεάσουν την απαλλαγή από τον επεκταθέντα δασμό αντιντάμπινγκ.

Συνεπώς, οι αναφορές στην εταιρεία Azor Bikes στην απόφαση 98/115/ΕΚ της Επιτροπής, στην BELVE sro στην απόφαση 2006/772/ΕΚ της Επιτροπής, στην BH Bicicletas de Alava στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 88/97 της Επιτροπής, στην CHERRI di Cherri Mario & C. snc στην απόφαση 2002/134/ΕΚ της Επιτροπής, στην Cicli Esperia SpA στην απόφαση 97/447/ΕΚ της Επιτροπής, στην ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C 158/06 και στην ανακοίνωση της Επιτροπής 2008/C 135/04, στην Madirom PROD SRL στην απόφαση 2009/867/ΕΚ της Επιτροπής, στην Mama spol. sro στην απόφαση 2006/22/ΕΚ της Επιτροπής, στην Mara Srl στην απόφαση 98/115/ΕΚ της Επιτροπής και στην SPDAD Lda στην απόφαση 2002/606/ΕΚ της Επιτροπής πρέπει να γίνονται όπως αναφέρεται στο ακόλουθο παράρτημα.


(1)  ΕΕ L 17 της 21.1.1997, σ. 17.

(2)  ΕΕ L 16 της 18.1.1997, σ. 55.

(3)  ΕΕ L 228 της 9.9.1993, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 175 της 14.7.2000, σ. 39.

(5)  ΕΕ L 183 της 14.7.2005, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 31 της 6.2.1998, σ. 25.

(7)  ΕΕ L 313 της 14.11.2006, σ. 5.

(8)  Βλέπε υποσημείωση 1.

(9)  ΕΕ L 47 της 19.2.2002, σ. 43.

(10)  ΕΕ L 193 της 22.7.1997, σ. 32, ΕΕ C 158 της 11.7.2007, σ. 6, ΕΕ C 135 της 3.6.2008, σ. 5.

(11)  ΕΕ L 314 της 1.12.2009, σ. 106.

(12)  ΕΕ L 17 της 21.1.2006, σ. 16.

(13)  Βλέπε υποσημείωση 6.

(14)  EE L 195 της 24.7.2002, σ. 81.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παλαιά αναφορά

Νέα αναφορά

Χώρα

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Azor Bikes

7707 AB Balkbrug

NEDERLAND

Azor Bike BV

Marconistraat 7A

7903 AG Hoogeveen

NEDERLAND

Κάτω Χώρες

8091

BELVE sro

Palkovičova 5

915 01 Nové Mesto nad Váhom

SLOVENSKO/SLOVAKIA

BELVE sro

Holubyho 295

916 01 Stará Turá

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Σλοβακική Δημοκρατία

A535

BH Bicicletas de Alava

01080 Vitoria

ESPAÑA

Bicicletas de Alava SL

C/ Arcacha, 1

01006 Vitoria

ESPAÑA

Ισπανία

8963

CHERRI di Cherri Mario & C. snc

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

CHERRI di Cherri Franco & C. SAS

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

Ιταλία

A168

Cicli Esperia SpA

Via Bellini Vincenzo 5

35131 Padova PD

ITALIA

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12

30014 Cavarzere VE

ITALIA

Ιταλία

8068

Madirom PROD SRL

Hipermagazin Decathlon, corp 2

Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6

061129 București

ROMÂNIA

Madirom PROD SRL

Bd. Liviu Rebreanu nr. 130

300748 Timișoara, Timiș

ROMÂNIA

Ρουμανία

A896

Mama spol. sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Kellys Bicycles sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Σλοβακική Δημοκρατία

A551

Mara Srl

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Ιταλία

8983

SPDAD Lda

Rua do Pinhal — lote 9-12

4470 Maia

PORTUGAL

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca

4475-023 Maia

PORTUGAL

Πορτογαλία

A320


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

17.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 83/13


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2011/C 83/10

1.

Στις 8 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Ageas Insurance International N.V. («Ageas Insurance International», Κάτω Χώρες), η οποία ελέγχεται από την Ageas («Ageas», Βέλγιο/Κάτω Χώρες) και H.Ö. Sabancı Holding A.S. («Sabancı», Τουρκία) αποκτούν κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων κοινό έλεγχο της Aksigorta A.S. («Aksigorta», Τουρκία) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Ageas Insurance International: ασφαλιστικός τομέας (ζωής και ζημιών) στην Ευρώπη και στην Ασία (πλην της Τουρκίας)·

για την Ageas: μητρική εταιρεια της Ageas Insurance International, με δραστηριότητες στον τομέα της ασφάλισης ζωής και παροχών προς εργαζομένους στο Βέλγιο και στον τομέα της ασφάλισης ζημιών διεθνώς·

για την Sabanci: τουρκικός όμιλος επιχειρήσεων βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού χαρακτήρα με διεθνείς δραστηριότητες·

για την Aksigorta: δραστηριότητες στον τομέα της ασφάλισης ζημιών αποκλειστικά στην Τουρκία.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32 («Ανακοίνωση σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία»).


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

17.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 83/14


Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

2011/C 83/11

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου (1). Οι δηλώσεις ένστασης διαβιβάζονται στην Επιτροπή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«MAGYAR SZÜRKEMARHA HÚS»

Αριθ. ΕΚ: HU-PGI-0005-0722-07.04.2009

ΠΓΕ ( X ) ΠΟΠ ( )

1.   Ονομασία:

«Magyar szürkemarha hús»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα:

Ουγγαρία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου:

3.1.   Τύπος προϊόντος:

Κλάση 1.1

Νωπά κρέατα (και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων)

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1:

Η ονομασία «Magyar szürkemarha hús» αποδίδεται αποκλειστικά στο κρέας που λαμβάνεται αποκλειστικά από πιστοποιημένα καθαρόαιμα φαιόχρωμα ουγγρικά βοοειδή, που έχουν εκτραφεί στην Ουγγαρία υπό συνθήκες σε πολύ μεγάλο βαθμό εκτατικές.

Το «Magyar szürkemarha hús» αναγνωρίζεται εύκολα από το έντονο βαθυκόκκινο χρώμα, καθώς η περιεκτικότητα των μυών του κρέατος σε χρωστικές είναι ανώτερη από την περιεκτικότητα που μετράται σε άλλα βόεια κρέατα, με αποτέλεσμα την πολύ βαθύτερη απόχρωση του κρέατος.

Η απώλεια κατά την στράγγιση είναι ελάχιστη και η σύσταση στεγνή και ινώδης λόγω της εκτατικής βόσκησης που εκτελείται με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Τα έντονα ορατά στίγματα οφείλονται περισσότερο στο λίπος του συνδετικού ιστού και λιγότερο στο ενδομυϊκό λίπος, καθώς το κρέας ζώων που έχουν εκτραφεί αποκλειστικά με βόσκηση περιέχει μειωμένη ποσότητα ενδομυϊκού λίπους (περίπου 1,2 %).

Η περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη του «Magyar szürkemarha hús» είναι υψηλή και η περιεκτικότητα σε νερό είναι πολύ μικρότερη από αυτή των συνήθων τύπων βοείου κρέατος, με αποτέλεσμα το προϊόν να είναι ανθεκτικότερο στο μαγείρεμα. Η ασυνήθιστη, ελαφρώς πιο ξινίζουσα, γεύση του, που θυμίζει κυνήγι, διακρίνεται από τις κλασικές γεύσεις.

Κλάση διάπλασης (στο σύστημα EUROP): R, O, P

Κατάσταση πάχυνσης: 1, 2, 3

Μορφές εμπορίας:

1.

Ημιμόρια και τεταρτημόρια σφαγίου — σε κατάσταση ψύξης ή κατάψυξης, κατάλληλα συσκευασμένα

2.

Τεμάχια — σε κατάσταση ψύξης ή κατάψυξης, κατάλληλα συσκευασμένα

3.

Τεμάχια χωρίς κόκαλο — σε κατάσταση ψύξης ή κατάψυξης, κατάλληλα συσκευασμένα

4.

Μονάδες καταναλωτή — σε κατάσταση ψύξης ή κατάψυξης, κατάλληλα συσκευασμένες

3.3.   Πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα):

3.4.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης):

Ο τρόπος εκτροφής των ζώων από τα οποία προέρχεται το «Magyar szürkemarha hús» στηρίζεται στην εκτατική βόσκηση.

Η διατροφή των ζώων διακρίνεται σε δύο περιόδους αναλόγως της φυσικής βλάστησης: στη θερινή περίοδο, όταν τα κοπάδια βρίσκονται στους βοσκοτόπους και τη χειμερινή περίοδο, όταν τα κοπάδια έχουν επιστρέψει στα χειμαδιά.

Η περίοδος βόσκησης των ζώων διαρκεί από μέσα Απριλίου έως τα τέλη Νοεμβρίου, αναλόγως των μετεωρολογικών συνθηκών. Η διατροφή καθορίζεται κυρίως από την τοπική βλάστηση, η οποία αποτελείται από φυτά που φύονται σε όλο το έδαφος της Ουγγαρίας σε εκτατικές συνθήκες. Η σύσταση των λειμώνων στους οποίους εκτελείται η εκτατική βόσκηση καθώς και οι παραδοσιακές τεχνικές εκτροφής συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ιδιαίτερης ποιότητας και γεύσης του προϊόντος «Magyar szürkemarha hús».

Κατά τη διάρκεια της θερινής βόσκησης προβλέπεται συμπλήρωμα διατροφής (επιπλέον του χόρτου των βοσκοτόπων) μόνο σε περίπτωση ξηρασίας των λιβαδιών (αποξηραμένες ή ενσιρωμένες χορτονομές).

Κατά την χειμερινή περίοδο, η διατροφή βασίζεται σε αποξηραμένες χορτονομές καλής ποιότητας προερχόμενες από τους βοσκοτόπους των οποίων η διαχείριση γίνεται με εκτατικό τρόπο. Ως συμπλήρωμα επιτρέπεται να χορηγούνται στα ζώα βλαστοί αραβοσίτου ή αφυδατωμένα προϊόντα σιτηρών που δεν περιέχουν ΓΤΟ, ξηρές χορτονομές και μηδική καθώς και αποξηραμένες ή ενσιρωμένες χορτονομές.

Απαγορεύεται η χρήση ενισχυτών επιδόσεων στη διατροφή των ζώων.

3.5.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής:

Το προστατευόμενο κρέας πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από φαιόχρωμα ουγγρικά βοοειδή τα οποία έχουν γεννηθεί, εκτραφεί, παχυνθεί και σφαγεί εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Η εκτροφή των ζώων από τα οποία προέρχεται η πρώτη ύλη του προϊόντος «Magyar szürkemarha hús» γίνεται σύμφωνα με την πρακτική της φυσικής γονιμοποίησης και της εκτατικής βόσκησης, που αντανακλούν μια πολιτιστική και λαϊκή κληρονομιά στηριζόμενες σε εκατονταετή και πλέον παράδοση, στην οποία προστίθεται η πιστοποίηση της προέλευσης σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις. Σε συνθήκες εκτατικής εκτροφής, οι αγελάδες αναπαραγωγής γεννούν ένα μοσχαράκι ανά έτος το οποίο μπορεί να αφεθεί απευθείας στο ύπαιθρο. Τα ζώα διαιρούνται σε κοπάδια κατά την περίοδο βόσκησης. Τα βόδια, σύμφωνα με την πατροπαράδοτη πρακτική, μπορούν να παραμείνουν στο ύπαιθρο κατά τη χειμερινή περίοδο χωρίς καμία δυσμενή συνέπεια. Η μόνη αναγκαία συνθήκη είναι να παρέχεται στα ζώα καταφύγιο για την προστασία τους από τον άνεμο και ξηρή χορτονομή.

3.6.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία, κλπ.:

3.7.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση:

Επιπλέον των ενδείξεων που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, στη συσκευασία του προϊόντος πρέπει να εμφανίζονται και οι ακόλουθες:

η ονομασία του προϊόντος: «Magyar szürkemarha hús»,

το κοινοτικό σύμβολο της ΠΓΕ (μετά την καταχώριση στο κοινοτικό μητρώο),

ο αριθμός ταυτοποίησης ENAR του κρέατος,

ο λογότυπος του προϊόντος.

Ποικιλία χρώματος και μεγέθους του λογότυπου:

Ελάχιστο επιτρεπτό μέγεθος λογοτύπου: το ελάχιστο ύψος του περιγράμματος, που έχει σχήμα ασπίδας, είναι 15 mm. Το μέγεθος του λογοτύπου μπορεί να αυξάνεται κατά βούληση χωρίς ανώτατο όριο. Οι ενδείξεις και η εικόνα που εμφαίνονται στον λογότυπο έχουν όλες μαύρο χρώμα. Το φόντο της εικόνας είναι λευκό.

Εάν το κρέας διατίθεται στο εμπόριο ασυσκεύαστο, οι προαναφερόμενες πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται κοντά στις ψυκτικές προθήκες με τρόπο εμφανή και προσιτό στους καταναλωτές.

Image

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής:

Ουγγαρία

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή:

5.1.   Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής:

Η περιοχή στην οποία εκτρέφονται τα ζώα από τα οποία προέρχεται η πρώτη ύλη για το προϊόν «Magyar szürkemarha hús» καλύπτει, στις 19 ουγγρικές επαρχίες, τα εδάφη που είναι κατάλληλα για την εφαρμογή της εκτατικής εκτροφής, δηλαδή τους λειμώνες (1 051 000 εκτάρια), τους καλαμώνες (59 000 εκτάρια) και τις ελώδεις εκτάσεις που δεν καλλιεργούνται (30 έως 40 000 εκτάρια).

Στην γεωγραφική περιοχή ασκείται επιρροή από τρεις διαφορετικούς τύπους κλίματος, το ηπειρωτικό, το ωκεάνιο και το μεσογειακό με αποτέλεσμα να επικρατούν συχνά ακραίες καιρικές συνθήκες (χειμερινοί μήνες πολύ ψυχροί και θερινοί πολύ θερμοί). Καθώς αυτές οι κλιματικές συνθήκες αποτέλεσαν πολύ καλή βάση για την ανάπτυξη των βοσκοτόπων και της εκτροφής με βόσκηση, απαίτησαν επίσης τη χρήση ζώων ικανών να προσαρμοστούν σε ακραίες συνθήκες. Ως εκ τούτου, η Ουγγαρία ανέκαθεν διέθετε μεγάλες εκτάσεις κατάλληλες για βόσκηση, στις οποίες βόσκουν τα φαιόχρωμα ουγγρικά βοοειδή που είναι ικανά να αντέξουν αυτές τις δριμύες κλιματικές συνθήκες. Κατά συνέπεια, η εκτροφή με βόσκηση και το εμπόριο βοοειδών κρεατοπαραγωγής που είναι αποτέλεσμα αυτού του τύπου εκτροφής αποτελούν παραδοσιακά έναν από τους σημαντικότερους γεωργικούς κλάδους της περιοχής.

Η παραδοσιακή εκτροφή βοοειδών έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ίδρυση και την ανάπτυξη μικρών οικιστικών συγκροτημάτων στη γεωγραφική περιοχή. Οι ιστορικές πηγές αναφέρουν τις εξαγωγές βοοειδών με σχεδόν αδιάλειπτο τρόπο από τον 14ο έως τα μέσα του 19ου αιώνα. Μετά τις συνεχείς επιθέσεις των Τούρκων, οι λιγότερο βιώσιμες εγκαταστάσεις των ερημωμένων περιοχών εγκαταλείφθηκαν λόγω της μετακίνησης των κατοίκων προς χωριά που διέθεταν πλουσιότερους φυσικούς πόρους. Στις κοινότητες αυτές εγκαταλείφθηκε σε μεγάλο βαθμό η καλλιέργεια της γης, η οποία αντικαταστάθηκε από την ανάπτυξη της εκτατικής κτηνοτροφίας. Αυτός ο τύπος εκτροφής (κυρίως βοοειδών προς πάχυνση), που άρχισε να εφαρμόζεται στα εγκαταλειμμένα εδάφη από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές, απέφερε για τις κοινότητες ένα πρόσθετο έσοδο το οποίο τους επέτρεψε να απελευθερωθούν σταδιακά από την εξουσία του άρχοντα, να θέσουν τις οικονομικές βάσεις για την ανάπτυξή τους και άνοιξε το δρόμο για την αστική ανάπτυξη. Δεν είναι υπερβολικό να ειπωθεί ότι η εκτροφή φαιόχρωμων ουγγρικών βοοειδών μετατράπηκε σε καθοριστικό οικονομικό κλάδο σε μια χώρα που βρίσκεται στο άκρο της Ευρώπης.

Το προϊόν «Magyar szürkemarha hús» είχε μεγάλη επιρροή στην ανάπτυξη της λαϊκής κουλτούρας και την εμφάνιση της ποιμενικής τέχνης. Πράγματι, τα προϊόντα σφαγής παρείχαν την πρώτη ύλη για τα εργαλεία και τα σκεύη που χρησιμοποιούσαν οι βοσκοί στην καθημερινή τους ζωή. Τα κέρατα των ζωών ιδίως είχαν μεγάλη αξία: με αυτά παράγονταν τα βούκινα των βοσκών, αλατιέρες και δοχεία με πλούσια διακόσμηση για φαρμακευτικά σκευάσματα. Αυτή η λαϊκή διακοσμητική τέχνη διατηρείται ζωντανή έως σήμερα σε ορισμένα από τα εδάφη της γεωγραφικής περιοχής.

Σήμερα, στην γεωγραφική περιοχή, σε σημαντικό τμήμα των εκτεταμένων περιοχών βόσκησης έχουν επιβληθεί μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας. Οι τοπικοί κτηνοτρόφοι, λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική φροντίδα, χρησιμοποιούν την εκτατική καλλιέργεια για τη συντήρηση των εδαφών. Αυτή η μορφή αξιοποίησης είναι όχι μόνον αειφόρος και παραδοσιακή αλλά επίσης εγγυάται τη διατήρηση της προστατευόμενης πλούσιας πανίδας και χλωρίδας αυτών των εδαφών και τη μακροπρόθεσμη διατήρησή της.

5.2.   Ιδιοτυπία του προϊόντος:

Λόγω του παραδοσιακού τρόπου εκτροφής, οι βιοχημικές, φυσικές και οργανοληπτικές ιδιότητες του προϊόντος (βλέπε σημείο 3.2) διακρίνονται σαφώς από αυτές των άλλων βοείων κρεάτων που διατίθενται στο εμπόριο. Οι πιο αξιοσημείωτες ιδιαιτερότητες αυτού του προϊόντος είναι η ελάχιστη απώλεια υγρών κατά τη στράγγιση, η ξηρή και ινώδης σύσταση, η χαμηλή περιεκτικότητα σε ενδομυϊκό λίπος καθώς και η γεύση που θυμίζει κυνήγι, η οποία διακρίνεται από τις κλασικές γεύσεις που χαρακτηρίζουν το βόειο κρέας.

Η σύσταση σε λιπαρά οξέα του «Magyar szürkemarha hús» παρουσιάζει πρόσθετα πλεονεκτήματα όσον αφορά την υγιεινή διατροφή. Πράγματι, έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι το κρέας ουγγρικών φαιόχρωμων βοοειδών κρεατοπαραγωγής τα οποία διατρέφονται με εκτατικές μεθόδους περιέχει πολυακόρεστα λιπαρά οξέα σε πολύ μεγαλύτερη αναλογία από αυτήν που μετράται στα κοπάδια που εκτρέφονται με εντατικό τρόπο. Επιπλέον, σε αυτά τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, η αναλογία μεταξύ δύο ομάδων λιπαρών οξέων [(n-6)/(n-3)], όπως και η αναλογία μεταξύ του λινελαϊκού οξέος που ανήκει στην ομάδα λιπαρών οξέων n-6 και του λινολενικού οξέος που ανήκει στην ομάδα λιπαρών οξέων n-3, ανέρχεται σε 3 προς 1 για το κρέας των ουγγρικών φαιόχρωμων βοοειδών που διατρέφονται με εκτατικές μεθόδους, αποτέλεσμα το οποίο είναι καλύτερο από την αναλογία 3 προς 1, που θεωρείται ικανοποιητική, την οποία επιτυγχάνει η φυλή Holstein-Frisonne σε εντατικές συνθήκες εκτροφής. Δεδομένου ότι αυτή η αναλογία είναι 9 προς 1 ή 10 προς 1 για τα κοπάδια που παχύνονται με εντατικές μεθόδους, είναι σαφές ότι η αναλογία λιπαρών οξέων n-6/n-3 την οποία εμφανίζουν τα ουγγρικά φαιόχρωμα βοοειδή που εκτρέφονται με εκτατικές μεθόδους είναι η πιο ευνοϊκή από την άποψη της ανθρώπινης διατροφής.

5.3.   Αιτιώδης σχέση που συνδέει τη γεωγραφική περιοχή με την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΟΠ) ή με μια συγκεκριμένη ιδιότητα, τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΓΕ):

Η εξαγωγή προς την Ευρώπη κρέατος ουγγρικών φαιόχρωμων βοοειδών από τα οποία προέρχεται η πρώτη ύλη για το προϊόν «Magyar szürkemarha hús» έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τον Μεσαίωνα (περίπου 100 000 ζώα ετησίως). Αυτή η έντονη ζήτηση οφείλονταν, ήδη την εποχή εκείνη, στις εξαιρετικές γευστικές ποιότητες του προϊόντος και στη γεύση του που διαφέρει τόσο από αυτή των άλλων βόειων κρεάτων.

Τα βοοειδή κρεατοπαραγωγής οδηγούνταν στις μακρινές ξένες αγορές με τα πόδια, μέσω μεγάλων δρόμων που είχαν κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό. Με τον τρόπο αυτό το προϊόν «Magyar szürkemarha hús» έφθασε έως τις κρεαταγορές πόλεων όπως Νυρεμβέργη, Μόναχο, Augsbourg, Ratisbonne, Ουλμ, Στρασβούργο, Hustopeče, Legrad, Bakar ή Βενετία, όπου ήταν περιζήτητο.

Πολυάριθμα έγγραφα της εποχής που αφορούν το θέμα αυτό, τα οποία διατηρήθηκαν στα αρχεία των προαναφερόμενων γερμανικών πόλεων (Augsbourg 1578, Νυρεμβέργη 1571), πιστοποιούν ότι τα ουγγρικά βοοειδή θεωρούνταν τα καλύτερα για την παραγωγή κρέατος. Σύμφωνα με την νομοθεσία των αυτοκρατορικών γερμανικών πόλεων, ο κρεοπώλης που έσφαζε αυτό τον τύπο βοοειδών δεν είχε το δικαίωμα να πουλάει άλλα κρέατα ώστε να εμποδίζεται κάθε απάτη λόγω ανάμιξης με προϊόντα άλλης προέλευσης.

Η εκτατική εκτροφή που βασίζεται στις προαναφερόμενες παραδοσιακές μεθόδους επιβάλλει να διανύουν τα ζώα από τα οποία προέρχεται το προϊόν, κατά τη βόσκηση, απόσταση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που συνήθως διανύουν τα βοοειδή (δηλαδή 20 έως 30 km ημερησίως). Το κρέας που προκύπτει χαρακτηρίζεται από ελάχιστη απώλεια υγρών κατά την στράγγιση, ξηρή και ινώδη σύσταση και χαμηλή περιεκτικότητα σε ενδομυϊκό λίπος.

Στις ημέρες μας το προϊόν «Magyar szürkemarha hús», το οποίο παράγεται σε εκτατικές συνθήκες σε φυσικό περιβάλλον και χωρίς χημικά προϊόντα, είναι όλο και πιο περιζήτητο στην αγορά και αντιπροσωπεύει την πολιτιστική και φυσική ποικιλομορφία της Ευρώπης.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών:

[Άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2343


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.


17.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 83/18


Ανακοίνωση υπόψη του Doku Khamatovich Umarov που έχει προστεθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στα άρθρα 2, 3 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2011 της Επιτροπής

2011/C 83/12

1.

Στην κοινή θέση 2002/402/ΚΕΠΠΑ (1) η Ένωση καλείται να διατάξει τη δέσμευση των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων του Οσάμα Μπιν Λάντεν, των μελών της οργάνωσης Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν και λοιπών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και άλλων οντοτήτων που συνδέονται μαζί τους, όπως αναφέρονται στον κατάλογο που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις ΣΑΗΕ 1267(1999) και 1333(2000) και ενημερώνονται τακτικά από την επιτροπή των ΗΕ που συστάθηκε δυνάμει της απόφασης ΣΑΗΕ 1267(1999).

Ο κατάλογος της εν λόγω επιτροπής των ΗΕ περιλαμβάνει:

την Αλ Κάιντα, τους Ταλιμπάν και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν,

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες, φορείς και ομάδες που συνδέονται με την Αλ Κάιντα, τους Ταλιμπάν και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, και

νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από, ή στηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε από αυτά τα συνδεδεμένα πρόσωπα, τις οντότητες, τους φορείς και τις ομάδες.

Πράξεις ή δραστηριότητες που αποδεικνύουν ότι πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα είναι «συνδεδεμένη με» την Αλ Κάιντα, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν ή τους Ταλιμπάν περιλαμβάνουν:

α)

τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση, στο σχεδιασμό, στην διευκόλυνση, στην προπαρασκευή ή στην εκτέλεση πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε συνδυασμό με, εξ ονόματος, για λογαριασμό, ή προς στήριξη της Αλ Κάιντα, των Ταλιμπάν ή του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ή κάθε πυρήνα, φορέα, υποομάδα ή παραφυάδα αυτών,

β)

την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά όπλων και σχετικού υλικού σε αυτούς,

γ)

την στρατολόγηση υπέρ οιουδήποτε εξ αυτών, ή

δ)

τη στήριξη με οποιονδήποτε τρόπο πράξεων ή δραστηριοτήτων οποιουδήποτε εξ αυτών.

2.

Στις 10 Μαρτίου 2011, η επιτροπή των ΗΕ αποφάσισε να προσθέσει τον Doku Khamatovich Umarov στον εν λόγω κατάλογο ο οποίος μπορεί να υποβάλει, ανά πάσα στιγμή, στον διαμεσολαβητή των ΗΕ, μαζί με κάθε αποδεικτικό έγγραφο, αίτηση για την επανεξέταση της απόφασης με την οποία συμπεριλαμβάνεται στον προαναφερόμενο κατάλογο των ΗΕ. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στην παρακάτω διεύθυνση:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Τηλ. +1 212 9632671

Φαξ +1 212 9631300 / 3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Μετά την απόφαση των ΗΕ που αναφέρεται στο σημείο 2, η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 260/2011 (2), ο οποίος τροποποιεί το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν (3). Η τροποποίηση που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 (4), προσθέτει τον Doku Khamatovich Umarov στον κατάλογο του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού («Παράρτημα I»).

Ως εκ τούτου, τα ακόλουθα μέτρα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 εφαρμόζονται στα πρόσωπα και τις οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι:

1)

την δέσμευση όλων των κεφαλαίων και οικονομικών πόρων που ανήκουν ή βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή των εν λόγω προσώπων και οντοτήτων, και απαγόρευση για καθένα από αυτά της διάθεσης κεφαλαίων και οικονομικών πόρων στα εν λόγω πρόσωπα και οντότητες ή προς όφελος αυτών, αμέσως ή εμμέσως [άρθρα 2 και 2α (5)], και

2)

η απαγόρευση της χορήγησης, πώλησης, προμήθειας ή μεταφοράς, αμέσως ή εμμέσως, τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, βοήθειας ή κατάρτισης που σχετίζεται με στρατιωτικές δραστηριότητες σε οποιοδήποτε από τα εν λόγω πρόσωπα και οντότητες (άρθρο 3).

4.

Το άρθρο 7α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 προβλέπει διαδικασία αναθεώρησης εάν υποβληθούν παρατηρήσεις από αυτούς που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο σχετικά με τους λόγους εγγραφής τους. Τα πρόσωπα και οι οντότητες που έχουν εγγραφεί στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2011 έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Επιτροπή να τους κοινοποιήσει τους λόγους εγγραφής τους στον κατάλογο. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των εν λόγω προσώπων και οντοτήτων στην δυνατότητα προσφυγής κατά του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2011 ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 263 παράγραφοι 4 και 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.

Τα προσωπικά δεδομένα των εν λόγω προσώπων εξετάζονται σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (6) σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας (επί του παρόντος Ένωσης) και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Κάθε αίτηση, π.χ. για περαιτέρω πληροφορίες ή για την άσκηση των δικαιωμάτων δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (π.χ. πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή διόρθωση προσωπικών δεδομένων), πρέπει να αποστέλλεται στην Επιτροπή, στην ίδια διεύθυνση με αυτήν που αναφέρεται στο σημείο 4 ανωτέρω.

7.

Για λόγους καλής διαχείρισης, εφιστάται η προσοχή των προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι στο γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους (ή των οικείων κρατών μελών), όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002, για τη χορήγηση άδειας χρησιμοποίησης των δεσμευμένων κεφαλαίων και οικονομικών πόρων για βασικές ανάγκες ή συγκεκριμένες πληρωμές σύμφωνα με το άρθρο 2α του εν λόγω κανονισμού.


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 70 της 17.3.2011, σ. 33.

(3)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.

(4)  Το άρθρο 7α προστέθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 346 της 23.12.2009, σ. 42).

(5)  Το άρθρο 2α προστέθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 82 της 29.3.2003, σ. 1).

(6)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.