ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2011.058.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 58

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

54ό έτος
24 Φεβρουαρίου 2011


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 058/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5976 — Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV) ( 1 )

1

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2011/C 058/02

Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011

2

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 058/03

Ισοτιμίες του ευρώ

3

 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου

2011/C 058/04

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 20ής Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ/2011/1)

4

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

ΕΖΕΣ-Δικαστήριο

2011/C 058/05

Προσφυγή που ασκήθηκε στις 22ας Δεκεμβρίου 2010 από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά της Νορβηγίας (Υπόθεση E-18/10)

11

2011/C 058/06

Προσφυγή που ασκήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2010 από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν (Υπόθεση E-17/10)

12

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 058/07

Ανακοίνωση σχετικά με αίτηση που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ — Παραίτηση — Αίτηση προερχόμενη από κράτος μέλος

13

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

24.2.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 58/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.5976 — Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2011/C 58/01

Στις 17 Φεβρουαρίου 2011, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλική και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ο δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) με αριθμό εγγράφου 32011M5976. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

24.2.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 58/2


Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011

2011/C 58/02

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1),

Έχοντας υπόψη το κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1081/2010 του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 (3),

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την απόφαση 2009/1005/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2009 (4), και ιδίως το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που προβλέπεται στο Μέρος Ι της συμφωνίας,

Εκτιμώντας τα εξής:

στις 26 Νοεμβρίου 2010, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση που περιελάμβανε το νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2011 (5),

δεδομένης της ανάγκης να καθοριστεί το συντομότερο δυνατόν η θέση του Συμβουλίου σχετικά με τη νέα πρόταση σχεδίου προϋπολογισμού, ώστε να εγκριθεί οριστικά προϋπολογισμός πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους 2011 και να διασφαλιστεί με τον τρόπο αυτό η αδιάλειπτη συνέχεια της δράσης της Ένωσης, κρίνεται δικαιολογημένο να συντομευτεί η προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που προβλέπεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 για την ενημέρωση των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και η 10ήμερη προθεσμία για την εγγραφή του σχετικού σημείου στην προσωρινή ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 του εσωτερικού κανονισμού του·

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Η θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 10 Δεκεμβρίου 2010.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση ή καταφόρτωση στον ιστότοπο του Συμβουλίου στη διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. VAN QUICKENBORNE


(1)  ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.

(2)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1, με διορθωτικά στην ΕΕ L 25 της 30.1.2003, σ. 43 και στην ΕΕ L 99 της 14.4.2007, σ. 18.

(3)  ΕΕ L 311 της 26.11.2010, σ. 9.

(4)  ΕΕ L 347 της 24.12.2009, σ. 26.

(5)  COM(2010) 750 τελικό.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

24.2.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 58/3


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

23 Φεβρουαρίου 2011

2011/C 58/03

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,3731

JPY

ιαπωνικό γιεν

113,69

DKK

δανική κορόνα

7,4551

GBP

λίρα στερλίνα

0,84590

SEK

σουηδική κορόνα

8,7935

CHF

ελβετικό φράγκο

1,2853

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

7,7390

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

24,527

HUF

ουγγρικό φιορίνι

272,65

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,7045

PLN

πολωνικό ζλότι

3,9583

RON

ρουμανικό λέι

4,2253

TRY

τουρκική λίρα

2,1878

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,3691

CAD

καναδικό δολάριο

1,3629

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,7008

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,8394

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,7518

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 543,26

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

9,7189

CNY

κινεζικό γιουάν

9,0272

HRK

κροατικό κούνα

7,4105

IDR

ινδονησιακή ρουπία

12 156,39

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,1838

PHP

πέσο Φιλιππινών

59,849

RUB

ρωσικό ρούβλι

40,1920

THB

ταϊλανδικό μπατ

42,044

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,2910

MXN

μεξικανικό πέσο

16,6260

INR

ινδική ρουπία

61,9710


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου

24.2.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 58/4


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΫ ΚΙΝΔΫΝΟΥ

της 20ής Ιανουαρίου 2011

για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

(ΕΣΣΚ/2011/1)

2011/C 58/04

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, σε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1096/2010. Οι όροι του παρόντος εσωτερικού κανονισμού έχουν την ίδια έννοια με αυτή των όρων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010.

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Το Γενικό Συμβούλιο

Άρθρο 2

Συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου

1.   Το γενικό συμβούλιο αποφασίζει για τις ημερομηνίες των τακτικών του συνεδριάσεων κατόπιν πρότασης του προέδρου του ΕΣΣΚ. Οι τακτικές συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου πραγματοποιούνται κατά κανόνα σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται εγκαίρως από το γενικό συμβούλιο πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους. Στη διάρκεια του έτους είναι δυνατό να προγραμματίζονται πρόσθετες τακτικές συνεδριάσεις.

2.   Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, οι έκτακτες συνεδριάσεις μπορούν να συγκαλούνται από τον πρόεδρο ή κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου. Ο πρόεδρος συγκαλεί κατά κανόνα τις έκτακτες συνεδριάσεις δύο τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα, εκτός εάν αυτές πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη, οπότε μπορούν να συγκαλούνται μία ημέρα νωρίτερα.

3.   Οι συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου μπορούν να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη, εκτός εάν: i) πέντε τουλάχιστον μέλη του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου αντιτίθενται στην πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης, όταν πρόκειται για τακτική συνεδρίαση, ή ii) δέκα τουλάχιστον μέλη του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου αντιτίθενται πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης, όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση.

Άρθρο 3

Ιδιότητα μέλους

1.   Οι αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές γνωστοποιούν στη γραμματεία του ΕΣΣΚ τα ονόματα των των αντίστοιχων υψηλόβαθμων εκπροσώπων τους ή, κατά περίπτωση, των κοινών εκπροσώπων που διορίζονται από αυτές ως μέλη του γενικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου και υποδεικνύουν τις εθνικές εποπτικές αρχές στις οποίες ανήκουν οι εν λόγω εκπρόσωποι.

2.   Η γραμματεία του ΕΣΣΚ τηρεί και ενημερώνει κατάλογο ο οποίος περιλαμβάνει τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές και τους εκπροσώπους τους στο γενικό συμβούλιο. Κάθε τροποποίηση του καταλόγου αυτού κοινοποιείται στη γραμματεία του ΕΣΣΚ.

Άρθρο 4

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, μόνον τα μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου.

2.   Εκτός από τα μέλη με δικαίωμα ψήφου και τον πρόεδρο της οικονομικής και δημοσιονομικής επιτροπής, ένας μόνον υψηλόβαθμος εκπρόσωπος των εθνικών εποπτικών αρχών ανά κράτος μέλος λαμβάνει θέση στο κεντρικό τραπέζι κατά τις συζητήσεις για τα θέματα για τα οποία έχει οριστεί ως εθνικός εκπρόσωπος· οι λοιποί εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών παρίστανται ως παρατηρητές. Ελλείψει κοινού εκπροσώπου, οι διορισμένοι εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών έρχονται σε συνεννόηση και γνωστοποιούν στη γραμματεία του ΕΣΣΚ πέντε τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στα οποία θα συμμετάσχουν. Σε περίπτωση που τα θέματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο ή περισσότερων εθνικών εποπτικών αρχών, θα πρέπει να συνάπτουν ειδικό διακανονισμό για τον τρόπο εφαρμογής του κανόνα εναλλαγής του άρθρου 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010. Σε περίπτωση που οι εθνικές εποπτικές αρχές δεν καταλήγουν σε συμφωνία για την εφαρμογή του κανόνα εναλλαγής, το μέλος του ΕΣΣΚ που προέρχεται από την εθνική κεντρική τράπεζα του οικείου κράτους μέλους αποφασίζει, πριν από κάθε συνεδρίαση, ποιος εκπρόσωπος θα πρέπει να λάβει θέση στο κεντρικό τραπέζι για τα αντίστοιχα θέματα και ενημερώνει σχετικά τους εκπροσώπους.

3.   Μέλος που κωλύεται να παραστεί δύναται να ορίσει εγγράφως αντικαταστάτη, ο οποίος παρίσταται στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση αποδεδειγμένου κωλύματος των εν ενεργεία μελών του ΕΣΣΚ να παρασταθούν σε συνεδριάσεις για τρεις μήνες, είναι δυνατός ο διορισμός αναπληρωτών που θα συμμετέχουν σε αυτές με δικαίωμα ψήφου. Ο διορισμός αναπληρωτή ή αντικαταστάτη και η συμμετοχή συνοδού κοινοποιούνται εγγράφως στη γραμματεία του ΕΣΣΚ σε εύθετο χρόνο πριν από τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, του γενικού συμβουλίου προεδρεύει ο πρώτος αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας αμφότερων, του γενικού συμβουλίου προεδρεύει ο δεύτερος αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής και οι δύο αντιπρόεδροι της εν λόγω επιτροπής διορίζουν τους αναπληρωτές ή τους αντικαταστάτες τους μεταξύ των μελών της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής. Αναπληρωτής ή αντικαταστάτης του προέδρου της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής είναι ο αντιπρόεδρος της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής.

4.   Τα μέλη του γενικού συμβουλίου, οι αναπληρωτές ή οι αντικαταστάτες τους μπορούν να συνοδεύονται από ένα πρόσωπο. Οι εργασίες αναμεταδίδονται σε χωριστή αίθουσα συνεδριάσεων για τους συνοδούς.

5.   Ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ επικουρεί τον πρόεδρο του ΕΣΣΚ κατά τη διεξαγωγή των συσκέψεων και των ψηφοφοριών.

6.   Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ μπορεί να καλεί εκτάκτως και άλλα πρόσωπα για συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν πρότασης του προέδρου ή άλλων μελών του γενικού συμβουλίου, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και υπό την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας.

Άρθρο 5

Οργάνωση των συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου

1.   Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ καταρτίζει προκαταρκτική ημερήσια διάταξη για την τακτική συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου και την υποβάλλει στη διευθύνουσα επιτροπή για διαβούλευση, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, οκτώ τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος υποβάλλει την προσωρινή ημερήσια διάταξη μαζί με τα σχετικά έγγραφα στα μέλη του γενικού συμβουλίου, δέκα τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου.

2.   Το γενικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή ή προσθήκη θεμάτων στην προσωρινή ημερήσια διάταξη κατόπιν πρότασης του προέδρου ή άλλου μέλους του γενικού συμβουλίου. Κάθε πρόταση αναφέρει τους λόγους στους οποίους βασίζεται και κοινοποιείται σε όλα τα μέλη του γενικού συμβουλίου. Κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης, το γενικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του προέδρου του ΕΣΣΚ, εγκρίνει την ημερήσια διάταξη. Η διαγραφή θέματος από την ημερήσια διάταξη είναι δυνατή, κατόπιν αιτήματος του προέδρου του ΕΣΣΚ ή πέντε τουλάχιστον μελών του γενικού συμβουλίου, εάν τα σχετικά έγγραφα δεν υποβλήθηκαν εγκαίρως στα μέλη του γενικού συμβουλίου.

3.   Ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ συντάσσει το σχέδιο πρακτικών των εργασιών του γενικού συμβουλίου. Τα πρακτικά περιλαμβάνουν αναφορά στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο γενικό συμβούλιο, καταγραφή των αποφάσεων που ελήφθησαν ή/και των συμπερασμάτων στα οποία κατέληξε το γενικό συμβούλιο, καθώς και κατάλογο των συμμετεχόντων.

4.   Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ υποβάλλει το σχέδιο πρακτικών στα μέλη του γενικού συμβουλίου για σχόλια και έγκριση, με έγγραφη διαδικασία, το αργότερο δύο εβδομάδες μετά τη συνεδρίαση ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό, στην επόμενη συνεδρίαση. Μόλις εγκριθεί, υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΕΣΣΚ.

5.   Οι εργασίες του γενικού συμβουλίου είναι εμπιστευτικές.

6.   Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης του γενικού συμβουλίου, οι προθεσμίες του άρθρου 4 παράγραφος 2 και του άρθρου 5 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού μπορούν να συντέμνονται.

Άρθρο 6

Κανόνες ψηφοφορίας του γενικού συμβουλίου

1.   Το γενικό συμβούλιο προβαίνει σε ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος του προέδρου του ΕΣΣΚ. Ο πρόεδρος κινεί επίσης τη διαδικασία ψηφοφορίας κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μέλους του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου.

2.   Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ψηφοφορίας στο γενικό συμβούλιο απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων των μελών με δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση στην οποία οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται με απαρτία του ενός τρίτου· στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 2.

3.   Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ μπορεί να κινήσει μυστική ψηφοφορία, εφόσον το ζητήσουν τουλάχιστον πέντε μέλη του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου. Οι ψηφοφορίες του γενικού συμβουλίου που αφορούν πρόσωπα είναι πάντοτε μυστικές.

4.   Αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται και με έγγραφη διαδικασία, εκτός εάν διαφωνούν πέντε τουλάχιστον μέλη του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου. Για την έγγραφη διαδικασία απαιτούνται: i) κατά κανόνα, πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες για μελέτη από κάθε μέλος του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου, ii) ιδιόχειρη υπογραφή κάθε μέλους του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου ή του αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 και iii) καταχώριση της εν λόγω απόφασης στα πρακτικά της επόμενης συνεδρίασης του γενικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος

Άρθρο 7

Εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου

Η εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου του ΕΣΣΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, πραγματοποιείται ως ακολούθως:

α)

το εκλεκτορικό σώμα αποτελείται από τα μέλη του γενικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ad personam

β)

ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ, ως πρόεδρος της ΕΚΤ, καλεί τα μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ σε συνεδρίαση για την εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου, με προειδοποίηση τουλάχιστον δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών. Ο πρόεδρος απευθύνει επίσης στα μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο γραμματέας του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ εκτελεί εκτάκτως καθήκοντα γραμματέα του εκλεκτορικού σώματος

γ)

ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ υποβάλλει στο εκλεκτορικό σώμα τον κατάλογο των υποψηφίων για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου με βάση τις δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που παραλήφθηκαν έως την έναρξη της συνεδρίασης για την εκλογή

δ)

ο πρώτος αντιπρόεδρος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνον ένας υποψήφιος, ο πρώτος αντιπρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι του ενός, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ διενεργεί διαδοχικές μυστικές ψηφοφορίες. Εάν στην πρώτη ψηφοφορία δεν εκλεγεί κανείς από τους υποψηφίους με απλή πλειοψηφία, στη δεύτερη ψηφοφορία λαμβάνουν μέρος οι δύο υποψήφιοι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας για τη δεύτερη σειρά κατάταξης, δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη ψηφοφορία έχουν όλοι οι ισοψηφούντες υποψήφιοι.

ε)

εάν στη δεύτερη ψηφοφορία δεν εκλεγεί κανείς από τους υποψηφίους με απλή πλειοψηφία, εκλέγεται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Η Διευθύνουσα Επιτροπή

Άρθρο 8

Ιδιότητα μέλους

1.   Επιλέξιμοι υποψήφιοι για την εκλογή των τεσσάρων μελών της διευθύνουσας επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 είναι τα μέλη του γενικού συμβουλίου που είναι και μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ, πλην του προέδρου του ΕΣΣΚ, του πρώτου αντιπροέδρου του ΕΣΣΚ και του αντιπροέδρου της ΕΚΤ.

2.   Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των κρατών μελών εντός και εκτός ζώνης ευρώ κατά το χρόνο της εκλογής, το εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από μέλη του γενικού συμβουλίου που είναι και μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ, καθορίζει αναλόγως τον αριθμό των μελών της διευθύνουσας επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010. Για το σκοπό αυτό, το εκλεκτορικό σώμα προβαίνει σε στρογγυλοποίηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

3.   Λαμβανομένης υπόψη της ως άνω απόφασης του γενικού συμβουλίου, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ απευθύνει στους επιλέξιμους υποψηφίους πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκλογή. Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ υποβάλλει στο γενικό συμβούλιο τον κατάλογο των υποψηφίων με βάση τις δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που παραλήφθηκαν πριν από την έναρξη της συνεδρίασης που συγκλήθηκε για την εκλογή.

4.   Ο πρόεδρος οργανώνει μία ή περισσότερες μυστικές ψηφοφορίες κατά τρόπο ώστε οι επιλέξιμοι υποψήφιοι που λαμβάνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων να εκλέγονται σύμφωνα με την αναλογία που απαιτείται βάσει της παραγράφου 2. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργούνται διαδοχικές ψηφοφορίες. Κατά την ψηφοφορία, τα μέλη του γενικού συμβουλίου που είναι μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ θα πρέπει να αποβλέπουν στη διασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των κρατών μελών.

5.   Για την εκλογή καθενός από τα τέσσερα μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαιτείται απλή πλειοψηφία των μελών του γενικού συμβουλίου που είναι μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ και παρίστανται στη συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου.

Άρθρο 9

Οργάνωση των συνεδριάσεων της διευθύνουσας επιτροπής

1.   Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ προεδρεύει των συνεδριάσεων της διευθύνουσας επιτροπής.

2.   Η διευθύνουσα επιτροπή αποφασίζει για τις ημερομηνίες των συνεδριάσεών της κατόπιν πρότασης του προέδρου της. Οι τακτικές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται, κατά κανόνα, εντός των τεσσάρων εβδομάδων που προηγούνται της συνεδρίασης του γενικού συμβουλίου.

3.   Οι συνεδριάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη, εκτός εάν: i) δύο τουλάχιστον μέλη της διευθύνουσας επιτροπής αντιτίθενται στην πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης, όταν πρόκειται για τακτική συνεδρίαση, ή ii) πέντε τουλάχιστον μέλη της διευθύνουσας επιτροπής αντιτίθενται στην πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης, όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση.

4.   Ο πρόεδρος της διευθύνουσας επιτροπής μπορεί να καλεί και άλλα πρόσωπα να παρίστανται στις συνεδριάσεις της, κατόπιν πρότασης του προέδρου ή άλλων μελών της διευθύνουσας επιτροπής, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και υπό την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας.

5.   Μέλος της διευθύνουσας επιτροπής που κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση μπορεί εγγράφως να ορίσει αναπληρωτή. Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής αντικαθίσταται κατά κανόνα από έναν από τους δύο αντιπροέδρους της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής. Αναπληρωτής του προέδρου της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής είναι ο αντιπρόεδρος της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής. Ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ ενημερώνεται εγγράφως για τις ανωτέρω αλλαγές σε εύθετο χρόνο πριν από τη συνεδρίαση της διευθύνουσας επιτροπής.

Άρθρο 10

Ημερήσια διάταξη και εργασίες

1.   Η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της διευθύνουσας επιτροπής προτείνεται από τον πρόεδρο του ΕΣΣΚ και εγκρίνεται από τη διευθύνουσα επιτροπή κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον πρόεδρο του ΕΣΣΚ και αποστέλλεται, κατά κανόνα, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, στα μέλη της διευθύνουσας επιτροπής δέκα τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Κάθε μέλος της διευθύνουσας επιτροπής μπορεί να προτείνει στον πρόεδρο θέματα και έγγραφα για μελέτη από τη διευθύνουσα επιτροπή.

2.   Η διευθύνουσα επιτροπή εξετάζει εκ των προτέρων τα θέματα της προκαταρκτικής ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του γενικού συμβουλίου, καθώς και τα σχετικά έγγραφα. Η διευθύνουσα επιτροπή μεριμνά για την προετοιμασία των φακέλων που προορίζονται για το γενικό συμβούλιο και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, προτείνει επιλογές ή λύσεις. Η διευθύνουσα επιτροπή υποβάλλει στο γενικό συμβούλιο σε διαρκή βάση εκθέσεις σχετικά με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του ΕΣΣΚ.

3.   Ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ καταρτίζει σχέδιο περίληψης των εργασιών των συνεδριάσεων της διευθύνουσας επιτροπής και το υποβάλλει για σχόλια και έγκριση στα μέλη της διευθύνουσας επιτροπής με την έγγραφη διαδικασία, κατά κανόνα πριν από την επόμενη συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου. Η περίληψη των εργασιών υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΕΣΣΚ.

4.   Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των σημείων δράσης στα οποία συμφώνησε η διευθύνουσα επιτροπή, καθώς και για τη διαβίβαση των διαβουλεύσεών της στα υπόλοιπα όργανα του ΕΣΣΚ.

5.   Οι περιλήψεις των πρακτικών, οι δραστηριότητες και οι συζητήσεις της διευθύνουσας επιτροπής είναι εμπιστευτικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή

Άρθρο 11

Ιδιότητα μέλους

1.   Η διευθύνουσα επιτροπή προτείνει τους δεκαπέντε εμπειρογνώμονες τους οποίους εγκρίνει το γενικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, με βάση τις αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας, της ισότιμης πρόσβασης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Με απόφαση του γενικού συμβουλίου καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για την επιλογή, το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής.

2.   Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ επιλέγει μεταξύ των εμπειρογνωμόνων που ορίστηκαν ως μέλη της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής υποψηφίους για πρόεδρο και πρώτο και δεύτερο αντιπρόεδρο, αντίστοιχα, τους οποίους προτείνει στο γενικό συμβούλιο για διορισμό σύμφωνα με τα άρθρα 7 παράγραφος 2 και 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010. Ο πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής δεν μπορεί να διοριστεί ως πρόεδρος ή ως αντιπρόεδρος της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής.

3.   Η προεδρία ασκείται εκ περιτροπής, για χρονικό διάστημα δεκαέξι μηνών, από τον διορισμένο πρόεδρο και τους δύο αντιπροέδρους.

4.   Το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ γνωμοδοτεί για τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όσον αφορά την αμοιβή και την επιστροφή των εξόδων των δεκαπέντε ως άνω εμπειρογνωμόνων εντός των ορίων του προϋπολογισμού που διαθέτει η ΕΚΤ για το σκοπό αυτό.

5.   Ο κατάλογος των μελών της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του ΕΣΣΚ.

Άρθρο 12

Οργάνωση των συνεδριάσεων της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής

1.   Η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το έτος. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον πρόεδρο της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής.

2.   Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής προτείνει την ημερήσια διάταξη, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, και την υποβάλλει για έγκριση στην συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή.

3.   Η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή επικουρείται από τη γραμματεία του ΕΣΣΚ. Ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ παρίσταται στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής και καταρτίζει την περίληψη των εργασιών, η οποία υποβάλλεται για σχόλια και έκδοση στην επόμενη συνεδρίαση ή εγκρίνεται νωρίτερα με έγγραφη διαδικασία.

4.   Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής αναφέρεται στο γενικό συμβούλιο μέσω της διευθύνουσας επιτροπής.

5.   Οι περιλήψεις των πρακτικών, οι δραστηριότητες και οι συζητήσεις της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής είναι εμπιστευτικές. Οι εκθέσεις της μπορούν να δημοσιεύονται κατόπιν έγκρισης του γενικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Η Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή

Άρθρο 13

Οργάνωση των συνεδριάσεων

1.   Η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερεις φορές το έτος. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον πρόεδρο της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής.

2.   Οι συμμετέχουσες αρχές γνωστοποιούν στη γραμματεία του ΕΣΣΚ τα ονόματα των εκπροσώπων τους. Κατά περίπτωση, οι αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές γνωστοποιούν στη γραμματεία του ΕΣΣΚ το όνομα του διορισμένου κοινού εκπροσώπου των εθνικών εποπτικών αρχών και την αρχή στην οποία ανήκει. Η γραμματεία του ΕΣΣΚ τηρεί και ενημερώνει σχετικό κατάλογο. Κάθε τροποποίηση του καταλόγου αυτού κοινοποιείται στη γραμματεία του ΕΣΣΚ.

3.   Ελλείψει κοινού εκπροσώπου των αρμόδιων εθνικών εποπτικών αρχών, μόνον ένας εκπρόσωπος των εθνικών εποπτικών αρχών ανά κράτος μέλος λαμβάνει θέση στο κεντρικό τραπέζι κατά τις συζητήσεις για τα θέματα για τα οποία ορίστηκε ως εθνικός εκπρόσωπος· οι λοιποί εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών παρίστανται ως παρατηρητές. Σε περίπτωση που τα θέματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο ή περισσότερων εθνικών εποπτικών αρχών, θα πρέπει να συνάπτουν ειδικό διακανονισμό για τον τρόπο εφαρμογής του κανόνα εναλλαγής του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010. Σε περίπτωση που οι εθνικές εποπτικές αρχές δεν καταλήγουν σε συμφωνία για την εφαρμογή του κανόνα εναλλαγής, ο εκπρόσωπος της εθνικής κεντρικής τράπεζας του οικείου κράτους μέλους αποφασίζει, πριν από κάθε συνεδρίαση, ποιος εκπρόσωπος θα πρέπει να λάβει θέση στο κεντρικό τραπέζι για τα αντίστοιχα θέματα και ενημερώνει σχετικά τους εκπροσώπους.

4.   Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ προτείνει στο γενικό συμβούλιο κατάλογο τριών υποψηφίων για τη θέση του προέδρου της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής, στον οποίο περιλαμβάνονται μέλη της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής ή υψηλόβαθμοι υπάλληλοι των οργανισμών που είναι μέλη του ΕΣΣΚ. Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ οργανώνει μυστική ψηφοφορία και διορίζει τον υποψήφιο που λαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από τα μέλη του γενικού συμβουλίου. Η θητεία του προέδρου της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής είναι τριετής και ανανεώσιμη.

5.   Τα μέλη της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον αντιπρόεδρο της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής. Η εκλογή πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία. Ο εκπρόσωπος της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής δεν μπορεί να εκλεγεί ως αντιπρόεδρος της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής. Η θητεία του αντιπροέδρου της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής είναι τριετής και ανανεώσιμη.

6.   Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής ορίζει ένα από τα μέλη της, πλην του προέδρου της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής και του ιδίου, ως μέλος της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής. Ο εκπρόσωπος της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής μπορεί να εναλλάσσεται ανάλογα με τα θέματα που συζητούνται στη συμβουλευτική τεχνική επιτροπή.

7.   Δέκα τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής προτείνει την ημερήσια διάταξη, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 και υποβάλλεται στην συμβουλευτική τεχνική επιτροπή για έγκριση. Τα έγγραφα που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται από τη γραμματεία του ΕΣΣΚ σε όλα τα μέλη της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής.

8.   Η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή επικουρείται από τη γραμματεία του ΕΣΣΚ. Ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ καταρτίζει τις περιλήψεις των εργασιών των συνεδριάσεων της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής, οι οποίες υποβάλλονται για σχόλια και έκδοση το αργότερο δύο εβδομάδες μετά τη συνεδρίαση ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, στην επόμενη συνεδρίαση.

9.   Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής αναφέρεται στο γενικό συμβούλιο μέσω της διευθύνουσας επιτροπής.

10.   Οι περιλήψεις των εργασιών της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής, οι δραστηριότητες και οι συζητήσεις της είναι εμπιστευτικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Η Γραμματεία του ΕΣΣΚ

Άρθρο 14

Επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ

1.   Η ΕΚΤ επιλέγει τον υποψήφιο ή τους υποψηφίους για τη θέση του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ κατόπιν διαβούλευσης με το γενικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010.

2.   Μέλη του προσωπικού της γραμματείας του ΕΣΣΚ μπορούν να εκπροσωπούν τον επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου, της διευθύνουσας επιτροπής, της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής, της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής, καθώς και σε άλλες συνεδριάσεις, κατά περίπτωση, και να τον αναπληρώνουν σε περίπτωση απουσίας του.

Άρθρο 15

Καθήκοντα της γραμματείας του ΕΣΣΚ

1.   Ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και τη σύνταξη των πρακτικών των εργασιών του γενικού συμβουλίου και των περιλήψεων των εργασιών όλων των συνεδριάσεων της διευθύνουσας επιτροπής. Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των περιλήψεων των εργασιών των συνεδριάσεων των συμβουλευτικών επιτροπών.

2.   Ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ επικουρεί τη διευθύνουσα επιτροπή στην προετοιμασία των συνεδριάσεών της, καθώς και των συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου· επικουρεί τους προέδρους των συμβουλευτικών επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3.   Η γραμματεία του ΕΣΣΚ ασκεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 και το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010. Στο πλαίσιο των καθηκόντων αυτών, η γραμματεία του ΕΣΣΚ, μεταξύ άλλων:

α)

ενεργεί ως σημείο επαφής και διευκολύνει τη συνεργασία εντός του ΕΣΣΚ, καθώς και μεταξύ του ΕΣΣΚ, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, των λοιπών μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας και άλλων σχετικών οργανισμών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και διασφαλίζει την αποτελεσματική ροή της επικοινωνίας·

β)

συμβάλλει στον καθορισμό και την αναθεώρηση του γενικού πλαισίου μακροπροληπτικής εποπτείας του ΕΣΣΚ (στόχοι, μέσα άσκησης πολιτικής, λειτουργικά στοιχεία)·

γ)

διενεργεί αναλύσεις και συνθέσεις, συντάσσει σημειώματα για συζήτηση από το ΕΣΣΚ, παρέχει στήριξη στη διευθύνουσα επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των μελών του ΕΣΣΚ, και εντοπίζει θέματα για μελέτη·

δ)

σε συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΣΚ, αναπτύσσει εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με μακροεποπτικά μέσα και διενεργεί αξιολόγηση μακροπροληπτικών μέσων την οποία λαμβάνει ως βάση για πιθανές συστάσεις πολιτικής του ΕΣΣΚ·

ε)

συμβάλλει στην προετοιμασία και την παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται στις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις·

στ)

φυλάσσει τα αρχεία και τα έγγραφα του ΕΣΣΚ, διαχειρίζεται το δικτυακό του τόπο και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του·

ζ)

διαχειρίζεται τους οικονομικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους που διατίθενται από την ΕΚΤ στο ΕΣΣΚ σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 και τους οικείους κανόνες της ΕΚΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Το ΕΣΣΚ και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας

Άρθρο 16

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις των συμβουλίων εποπτών των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών

Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ συμμετέχει ως εκπρόσωπος του ΕΣΣΚ χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις των συμβουλίων εποπτών των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών ή μπορεί να διορίζει αναπληρωτή.

Άρθρο 17

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών

1.   Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ συμμετέχει ως παρατηρητής στη Μεικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών ή μπορεί να διορίζει αναπληρωτή.

2.   Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ διορίζει τον επικεφαλή της γραμματείας του ΕΣΣΚ ή έναν εκπρόσωπο για να συμμετέχει ως παρατηρητής στην υποεπιτροπή χρηματοοικονομικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων ή σε άλλες υποεπιτροπές που συστήνονται από τη Μεικτή Επιτροπή.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 18

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες

1.   Πριν από την έκδοση προειδοποίησης ή σύστασης και με την επιφύλαξη των προσηκόντων κανόνων εμπιστευτικότητας, το ΕΣΣΚ μπορεί:

α)

να αντλεί τεχνικές συμβουλές από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και τις εθνικές εποπτικές αρχές·

β)

να ζητεί τις απόψεις πιθανών αποδεκτών που δεν εκπροσωπούνται στο γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ, καθώς και τις απόψεις σχετικών φορέων του ιδιωτικού τομέα

γ)

να λαμβάνει υπόψη το έργο διεθνών οργάνων και οργανισμών χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε τρίτες χώρες, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με τα καθήκοντα του ΕΣΣΚ.

2.   Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ μπορεί να ζητεί από τη συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή και τη συμβουλευτική τεχνική επιτροπή την παροχή συμβουλευτικής ή άλλης στήριξης.

3.   Το γενικό συμβούλιο μπορεί να προβαίνει σε περαιτέρω εξειδίκευση των διαδικασιών για την έκδοση προειδοποιήσεων και συστάσεων.

Άρθρο 19

Έκδοση

1.   Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις είναι αιτιολογημένες και αναφέρονται στη σπουδαιότητα του συστημικού κινδύνου, όπως εντοπίζεται και αξιολογείται από το ΕΣΣΚ και ανάλογα με την προτεραιότητα που του αποδίδεται από το ΕΣΣΚ, για την επίτευξη του σκοπού που ανατίθεται στο ΕΣΣΚ βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010.

2.   Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις του ΕΣΣΚ εκδίδονται από το γενικό συμβούλιο και υπογράφονται για λογαριασμό του από τον πρόεδρο του ΕΣΣΚ.

3.   Σε περίπτωση ισοψηφίας, για την έκδοσή τους υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

4.   Σε κάθε απόφαση του γενικού συμβουλίου για την έκδοση προειδοποίησης ή σύστασης διευκρινίζεται εάν αυτή θα παραμείνει εμπιστευτική ή θα δημοσιευτεί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

5.   Προειδοποιήσεις και συστάσεις των οποίων η δημοσίευση αποφασίστηκε από το γενικό συμβούλιο καθίστανται διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του ΕΣΣΚ. Επίσης, δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 20

Παρακολούθηση των προειδοποιήσεων και συστάσεων

1.   Το γενικό συμβούλιο διασφαλίζει ότι το ΕΣΣΚ παρακολουθεί τη συνέχεια που δίδεται στις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις που εκδίδει το ΕΣΣΚ. Αξιολογεί επίσης τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι αποδέκτες των συστάσεων του ΕΣΣΚ και την αιτιολογία που παρέχουν.

2.   Το γενικό συμβούλιο αποφασίζει εάν συγκεκριμένη σύσταση του ΕΣΣΚ αγνοήθηκε και εάν οι αποδέκτες της δεν αιτιολόγησαν επαρκώς την αδράνειά τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010.

3.   Το γενικό συμβούλιο μπορεί να καλέσει τους αποδέκτες των προειδοποιήσεων ή συστάσεων του ΕΣΣΚ σε συνεδρίασή του προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους πριν από την έκδοση των εν λόγω προειδοποιήσεων ή συστάσεων ή κατόπιν αυτής. Το γενικό συμβούλιο λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις αυτές.

Άρθρο 21

Ειδικά αιτήματα

Οι απαντήσεις του ΕΣΣΚ σε προσκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων, βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 κατά κανόνα δημοσιεύονται.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 22

Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών του ΕΣΣΚ

1.   Η γραμματεία του ΕΣΣΚ διαβαθμίζει και χειρίζεται τις πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν το ΕΣΣΚ σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες της ΕΚΤ και τυχόν συμπληρωματικούς κανόνες για την εμπιστευτικότητα, τους οποίους εκδίδει η ΕΚΤ ή/και το ΕΣΣΚ για τους σκοπούς της λειτουργίας του ΕΣΣΚ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1096/2010.

2.   Το γενικό συμβούλιο θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής των αναφερομένων στην παράγραφο 1 κανόνων σε κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή εργάστηκε για το ΕΣΣΚ ή σε σχέση με το ΕΣΣΚ.

3.   Οι περιλήψεις των εργασιών της διευθύνουσας επιτροπής, της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής και της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής καθίστανται διαθέσιμες στα μέλη του γενικού συμβουλίου.

Άρθρο 23

Τόπος συνεδριάσεων

Το γενικό συμβούλιο, η διευθύνουσα επιτροπή, η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή και η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή κατά κανόνα συνεδριάζουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ.

Άρθρο 24

Καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

Το γενικό συμβούλιο θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων και της αδιάλειπτης λειτουργίας του ΕΣΣΚ σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Οι εν λόγω κανόνες συνάδουν, κατά το δυνατόν, με τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό.

Άρθρο 25

Δημόσιες διαβουλεύσεις και ακροάσεις

1.   Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και εφόσον συντρέχει περίπτωση, το ΕΣΣΚ μπορεί να διεξάγει δημόσιες διαβουλεύσεις για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Το ΕΣΣΚ δημοσιεύει τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης στο δικτυακό του τόπο.

2.   Το γενικό συμβούλιο, η διευθύνουσα επιτροπή, η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή και η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή πραγματοποιούν δημόσιες ή μη δημόσιες ακροάσεις. Φορείς και εμπειρογνώμονες που καλούνται σε συνέντευξη κατά την ακρόαση επιλέγονται χωρίς διάκριση, με γνώμονα τη δέουσα αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων.

Άρθρο 26

Κώδικας συμπεριφοράς

Το γενικό συμβούλιο εκδίδει κώδικα συμπεριφοράς για τα μέλη του γενικού συμβουλίου, της διευθύνουσας επιτροπής, της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής και της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ακεραιότητα του ΕΣΣΚ. Ο κώδικας συμπεριφοράς δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του ΕΣΣΚ.

Άρθρο 27

Νομικές πράξεις

1.   Όλες οι νομικές πράξεις του ΕΣΣΚ αριθμούνται κατά σειρά, ώστε να είναι ευχερής ο εντοπισμός τους. Η γραμματεία του ΕΣΣΚ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής φύλαξη των πρωτοτύπων, η κοινοποίησή τους στους αποδέκτες και, κατά περίπτωση, η δημοσίευση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των νομικών πράξεων των οποίων η δημοσίευση έχει ρητώς αποφασιστεί από το γενικό συμβούλιο.

2.   Οι αρχές του κανονισμού αριθ. 1 του Συμβουλίου περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος της 15ης Απριλίου 1958 (3) έχουν εφαρμογή στις νομικές πράξεις του ΕΣΣΚ.

Άρθρο 28

Ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Το γενικό συμβούλιο εκδίδει αποφάσεις για τη συλλογή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 και τα άρθρα 2 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010.

2.   Οι συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού αριθ. 1092/2010, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία με λοιπούς οργανισμούς ή αρχές η οποία αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, περιλαμβανομένων των εμπιστευτικών πληροφοριών, εγκρίνονται από το γενικό συμβούλιο και υπογράφονται για λογαριασμό του από τον πρόεδρο του ΕΣΣΚ.

Άρθρο 29

Ετήσια έκθεση

Το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ εκδίδει και δημοσιεύει την ετήσια έκθεση του ΕΣΣΚ.

Άρθρο 30

Κοινοποιήσεις, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις

Γενικές κοινοποιήσεις και ανακοινώσεις αποφάσεων που λαμβάνονται από το ΕΣΣΚ μπορούν να δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του ΕΣΣΚ, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μέσω των ηλεκτρονικών πληροφοριακών δικτύων που χρησιμοποιούνται συνήθως στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Οι δημοσιεύσεις του ΕΣΣΚ αναρτώνται, κατά περίπτωση, στον δικτυακό τόπο του ΕΣΣΚ.

Άρθρο 31

Διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 εγκρίνεται από το γενικό συμβούλιο και υπογράφεται για λογαριασμό του από τον πρόεδρο του ΕΣΣΚ.

Φρανκφούρτη, 20 Ιανουαρίου 2011.

Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 162.

(3)  ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385/58.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΖΕΣ-Δικαστήριο

24.2.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 58/11


Προσφυγή που ασκήθηκε στις 22ας Δεκεμβρίου 2010 από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά της Νορβηγίας

(Υπόθεση E-18/10)

2011/C 58/05

Στις 22ας Δεκεμβρίου 2010, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, εκπροσωπούμενη από τους Xavier Lewis και Ólafur Jóhannes Einarsson, ενεργούντες ως αντιπρόσωποι της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ, 35, Rue Belliard, 1040 Brussels, Belgium, άσκησε προσφυγή κατά της Νορβηγίας.

Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ ζητά από το Δικαστήριο ΕΖΕΣ να αναγνωρίσει ότι:

1)

Το Βασίλειο της Νορβηγίας, παραλείποντας να λάβει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ στην υπόθεση E-2/07 Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά Βασιλείου της Νορβηγίας, αθέτησε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 33 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ σχετικά με την ίδρυση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου.

2)

Το Βασίλειο της Νορβηγίας βαρύνεται με τα δικαστικά έξοδα.

Νομικά και πραγματικά περιστατικά και νομική θεμελίωση:

Η προσφυγή αφορά τη μη συμμόρφωση της Νορβηγίας προς την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ, της 30ής Οκτωβρίου 2007, στην υπόθεση E-2/07 δεδομένου ότι αφότου εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση δεν έλαβε κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την καταβολή σωστά υπολογιζόμενων συντάξεων σε όσους ζημιώθηκαν ως αποτέλεσμα της παράβασης που διαπιστώνεται στην απόφαση.

Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ δηλώνει ότι οι νορβηγικές αρχές σε καμία περίπτωση δεν αρνήθηκαν ή αμφισβήτησαν την υποχρέωση παροχής αποζημίωσης σε όσους παρανόμως στερήθηκαν των δικαιωμάτων τους από την 1η Ιανουαρίου 1994 και εξής, όπως ορίζεται στην απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ.

Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ ισχυρίζεται ότι η Νορβηγία καθυστέρησε υπερβολικά να συμμορφωθεί με την απόφαση της 30ής Οκτωβρίου 2007. Ο διακανονισμός ορισμένων, ή ακόμα και πολλών, μεμονωμένων υποθέσεων μπορεί μεν να είναι περίπλοκος και να απαιτεί ενδελεχή εξέταση, είναι όμως σαφές ότι οι νορβηγικές αρχές δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα ούτε διέθεσαν τους κατάλληλους πόρους για να εξασφαλίσουν την ταχεία συμμόρφωση προς την απόφαση.


24.2.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 58/12


Προσφυγή που ασκήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2010 από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν

(Υπόθεση E-17/10)

2011/C 58/06

Στις 22 Δεκεμβρίου 2010, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, εκπροσωπούμενη από τον δρ. Andrea Entner-Koch, ενεργούντα ως αντιπρόσωπο του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, Μονάδα Συντονισμού ΕΟΧ, Austrasse 79/Europark, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, άσκησε προσφυγή κατά του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ.

Το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν ζητά από το Δικαστήριο ΕΖΕΣ:

1)

να ακυρώσει την απόφαση αριθ. 416/10/COL της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ, της 3ης Νοεμβρίου 2010, όσον αφορά τη φορολόγηση των επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με τον νόμο περί φορολογίας του Λιχτενστάιν·

2)

εναλλακτικά, να κηρύξει άκυρα τα άρθρα 3 και 4 της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 416/10/COL, της 3ης Νοεμβρίου 2010, στον βαθμό που αυτά εντέλλονται την ανάκτηση της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 της εν λόγω απόφασης·

και

3)

να διατάξει την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα.

Νομικά και πραγματικά περιστατικά και νομική θεμελίωση:

Στην απόφασή της αριθ. 416/10/COL, της 3ης Νοεμβρίου 2010, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ δήλωσε ότι οι φοροαπαλλαγές που εφαρμόζονταν στις εταιρείες επενδύσεων, και οι οποίες καταργήθηκαν από την 30ή Ιουνίου 2006, δεν ήταν συμβατές με το άρθρο 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ αποφάσισε εξάλλου ότι η εικαζόμενη ενίσχυση συνιστά παράνομη ενίσχυση που θα πρέπει να ανακτηθεί από τις εταιρείες επενδύσεων στις οποίες χορηγήθηκε από τις 15 Μαρτίου 1997 έως την ημερομηνία κατά την οποία οι δικαιούχοι έτυχαν των φοροαπαλλαγών για τελευταία φορά αφότου αυτές καταργήθηκαν το 2006.

Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ έκρινε ότι η ανάκτηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αμελλητί, και οπωσδήποτε έως την 3η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό δίκαιο, εφόσον αυτές επιτρέπουν την άμεση και αποτελεσματική εκτέλεση της απόφασης.

Το προσφεύγον μέρος προβάλλει ότι οι εν προκειμένω φορολογικές διατάξεις δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ.

Το προσφεύγον μέρος ισχυρίζεται ότι η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ:

έσφαλε όταν εφάρμοσε το άρθρο 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ στη φορολόγηση των εταιρειών επενδύσεων δυνάμει του νόμου του Λιχτενστάιν περί φορολογίας, καθώς και όταν διέταξε την επιστροφή της εικαζόμενης παράνομης ενίσχυσης από τις εταιρείες επενδύσεων από τη 15η Μαρτίου 1997,

παραβίασε τις γενικές αρχές του δικαίου του ΕΟΧ όταν διέταξε την ανάκτηση της εικαζόμενης παράνομης ενίσχυσης,

δεν παρέσχε επαρκή αιτιολόγηση στην προσβαλλόμενη απόφασή της, όπως απαιτείται από το άρθρο 16 της συμφωνίας για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου.


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

24.2.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 58/13


Ανακοίνωση σχετικά με αίτηση που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ — Παραίτηση

Αίτηση προερχόμενη από κράτος μέλος

2011/C 58/07

Στις 26 Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή έλαβε αίτηση βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 4 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (1).

Η αίτηση αυτή, προερχόμενη από το Βασίλειο της Δανίας, αφορά την αναζήτηση και άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου στη χώρα αυτή, εξαιρουμένης της Γροιλανδίας και των Νήσων Φερόε. Η αίτηση δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 300 της 6.11.2010, σ. 37. Η αρχική προθεσμία έληγε στις 27 Ιανουαρίου 2011. Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε έως τις 28 Φεβρουαρίου 2011 και η εν λόγω παράταση της προθεσμίας δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 332 της 9.12.2010, σ. 11 και στην ΕΕ C 32 της 1.2.2011, σ. 26.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2011, οι δανικές αρχές απέσυραν την ανωτέρω αίτηση, η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί άκυρη. Δεν τίθεται επομένως θέμα απόφασης ως προς το ενδεχόμενο εφαρμογής του άρθρου 30 παράγραφος 1 στους υπόψη κλάδους στη Δανία. Κατά συνέπεια, παραμένει εφαρμοστέα η οδηγία 2004/17/ΕΚ όταν οι αναθέτοντες φορείς συνάπτουν συμβάσεις που αποσκοπούν στην αναζήτηση και άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Δανία, εξαιρουμένης της Γροιλανδίας και των Νήσων Φερόε, και όταν οργανώνουν διαγωνισμούς για την άσκηση τέτοιας δραστηριότητας σε αυτές τις γεωγραφικές περιοχές.


(1)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1.