ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2010.188.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 188

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

53ό έτος
13 Ιουλίου 2010


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 188/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5899 — Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation) ( 1 )

1

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 188/02

Ισοτιμίες του ευρώ

2

 

Ελεγκτικό Συνέδριο

2010/C 188/03

Ειδική έκθεση αριθ. 2/2010 Αποτελεσματικότητα των υποπρογραμμάτων στήριξης Προπαρασκευαστικές μελέτες και Κατασκευή νέων υποδομών στο πλαίσιο του έκτου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα

3

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

2010/C 188/04

Προκήρυξη γενικών διαγωνισμών

4

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 188/05

Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης εν όψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

5

2010/C 188/06

Ανακοίνωση για τη λήξη της ισχύος ορισμένων μέτρων αντιντάμπινγκ

10

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 188/07

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5858 — Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

11

2010/C 188/08

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5861 — Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

12

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Συμβούλιο

2010/C 188/09

Ανακοίνωση προς τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες του καταλόγου που προβλέπει το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [βλέπε παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2010 του Συμβουλίου]

13

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 188/10

Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

15

2010/C 188/11

Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

20

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 188/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.5899 — Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2010/C 188/01

Στις 2 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλική και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) με αριθμό εγγράφου 32010M5899. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 188/2


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

12 Ιουλίου 2010

2010/C 188/02

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,2572

JPY

ιαπωνικό γιεν

111,35

DKK

δανική κορόνα

7,4552

GBP

λίρα στερλίνα

0,83630

SEK

σουηδική κορόνα

9,4560

CHF

ελβετικό φράγκο

1,3349

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

8,0160

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,325

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

278,91

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,7087

PLN

πολωνικό ζλότι

4,0770

RON

ρουμανικό λέι

4,2460

TRY

τουρκική λίρα

1,9582

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,4398

CAD

καναδικό δολάριο

1,2986

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,7748

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,7727

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,7380

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 512,74

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

9,5799

CNY

κινεζικό γιουάν

8,5126

HRK

κροατικό κούνα

7,2158

IDR

ινδονησιακή ρουπία

11 382,66

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,0281

PHP

πέσο Φιλιππινών

58,178

RUB

ρωσικό ρούβλι

38,7665

THB

ταϊλανδικό μπατ

40,702

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,2142

MXN

μεξικανικό πέσο

16,0557

INR

ινδική ρουπία

58,8505


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


Ελεγκτικό Συνέδριο

13.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 188/3


Ειδική έκθεση αριθ. 2/2010 «Αποτελεσματικότητα των υποπρογραμμάτων στήριξης “Προπαρασκευαστικές μελέτες” και “Κατασκευή νέων υποδομών” στο πλαίσιο του έκτου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα»

2010/C 188/03

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σας πληροφορεί ότι μόλις δημοσιεύθηκε η ειδική έκθεσή του αριθ. 2/2010 με τίτλο Αποτελεσματικότητα των υποπρογραμμάτων στήριξης «Προπαρασκευαστικές μελέτες» και «Κατασκευή νέων υποδομών» στο πλαίσιο του έκτου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη, είτε για ανάγνωση είτε για τηλεφόρτωση, στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: http://www.eca.europa.eu

Η έκθεση, σε μορφή εντύπου, διατίθεται δωρεάν κατόπιν αίτησης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Τηλ. +352 4398-1

Ηλεκτρονική διεύθυνση: euraud@eca.europa.eu

ή με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου παραγγελίας στο EU-Bookshop.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

13.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 188/4


ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΏΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΏΝ

2010/C 188/04

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει τους γενικούς διαγωνισμούς:

EPSO/AD/183/10 — Μεταφραστεσ δανικησ γλωσσασ (DA)

EPSO/AD/184/10 — Μεταφραστεσ γερμανικησ γλωσσασ (DE)

EPSO/AD/185/10 — Μεταφραστεσ αγγλικησ γλωσσασ (EN)

EPSO/AD/186/10 — Μεταφραστεσ γαλλικησ γλωσσασ (FR)

EPSO/AD/187/10 — Μεταφραστεσ σλοβενικησ γλωσσασ (SL)

Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται μόνο στα δανικά, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και σλοβενικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 188 A της 13ης Ιουλίου 2010.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της EPSO: http://eu-careers.eu


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 188/5


Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης εν όψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

2010/C 188/05

Μετά τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την επικείμενη λήξη (1) των ισχυόντων μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («υπόψη χώρα»), η Επιτροπή έλαβε αίτηση επανεξέτασης δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2) («βασικός κανονισμός»).

1.   Αίτηση επανέξετασης

Το αίτημα υποβλήθηκε στις 13 Απριλίου 2010 από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Ποδηλάτων (ΕΒΜΑ) («ο αιτών»), εκ μέρους παραγωγών, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό, στην προκειμένη περίπτωση άνω του 25 %, της συνολικής παραγωγής ποδηλάτων της Ένωσης.

2.   Προϊόν

Το υπόψη προϊόν είναι ποδήλατα και άλλα μη μηχανοκίνητα τροχοφόρα (συμπεριλαμβανομένων τρικύκλων διανομών, εξαιρουμένων όμως των μονοτρόχων), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («το υπόψη προϊόν»), που υπάγονται προς το παρόν στους κωδικούς ex 8712 00 10, 8712 00 30 και ex 8712 00 80.

3.   Ισχύοντα μέτρα

Τα μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος είναι οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1524/2000 (3) όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1095/2005 (4).

4.   Λόγοι της επανέξετασης

Η αίτηση βασίζεται στους λόγους ότι η λήξη των μέτρων θα κατέληγε ενδεχομένως στη συνέχιση του ντάμπινγκ και στην επανάληψη της ζημίας για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, ο αιτών καθόρισε την κανονική αξία για τους παραγωγούς-εξαγωγείς από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, με βάση τις τιμές πώλησης σε κατάλληλη χώρα με καθεστώς οικονομίας της αγοράς, η οποία αναφέρεται στο σημείο 5.1 στοιχείο δ) της παρούσας. Ο ισχυρισμός για συνέχιση του ντάμπινγκ στηρίζεται στη σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας, όπως αυτή καθορίστηκε σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, και των τιμών εξαγωγής του υπόψη προϊόντος κατά την πώλησή του προς εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, τα υπολογιζόμενα περιθώρια ντάμπινγκ είναι σημαντικά.

Ο αιτών ισχυρίζεται, εξάλλου, ότι είναι πιθανή η επανάληψη της επιζήμιας πρακτικής ντάμπινγκ. Στο πλαίσιο αυτό, ο αιτών υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, εάν επιτραπεί η λήξη της ισχύος των μέτρων, το σημερινό επίπεδο εισαγωγών του οικείου προϊόντος είναι πιθανόν να αυξηθεί λόγω της παραγωγικής ικανότητας των παραγωγών-εξαγωγέων στην οικεία χώρα.

Ο αιτών ισχυρίζεται ότι η εξάλειψη της ζημίας οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη των μέτρων και ότι, αν επιτραπεί η λήξη της ισχύος των εν λόγω μέτρων, η τυχόν εκ νέου πραγματοποίηση σημαντικών εισαγωγών σε τιμές ντάμπινγκ από την οικεία χώρα θα μπορούσε να προκαλέσει επανάληψη της ζημίας στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης.

5.   Διαδικασία

Η Επιτροπή, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη επανεξέτασης εν όψει της λήξης ισχύος των μέτρων, κινεί με την παρούσα ανακοίνωση τις σχετικές διαδικασίες επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

5.1.    Διαδικασία για τον προσδιορισμό της πιθανότητας πρακτικής ντάμπινγκ και ζημίας

Η έρευνα θα καθορίσει κατά πόσον η λήξη της ισχύος των μέτρων είναι πιθανόν να οδηγήσει σε συνέχιση της πρακτικής ντάμπινγκ και επανάληψη της ζημίας.

α)   Δειγματοληψίες

Λόγω του προφανώς μεγάλου αριθμού των μερών που εμπλέκονται στην παρούσα διαδικασία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει δειγματοληψία σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

i)   Δειγματοληψία όσον αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, αν κριθεί αναγκαία, να επιλέξει δείγμα, όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς ή οι αντιπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους καλούνται να αναγγελθούν, ερχόμενοι σε επαφή με την Επιτροπή, και να παράσχουν τις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις εταιρείες τους εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 β) i) και με τη μορφή που καθορίζεται στο σημείο 7 της παρούσας ανακοίνωσης:

επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και φαξ και ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου,

τον κύκλο εργασιών σε εθνικό νόμισμα και τον αριθμό μονάδων του υπόψη προϊόντος που πωλήθηκαν για εξαγωγή στην Ένωση κατά την περίοδο από 1 Απριλίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2010 για καθένα από τα 27 κράτη μέλη (5) ξεχωριστά και στο σύνολό τους,

τον κύκλο εργασιών σε τοπικό νόμισμα και τον αριθμό μονάδων του υπόψη προϊόντος που πωλήθηκαν στην εσωτερική αγορά κατά την περίοδο από 1 Απριλίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2010,

τον κύκλο εργασιών σε τοπικό νόμισμα και τον αριθμό μονάδων του υπόψη προϊόντος που πωλήθηκαν σε άλλες τρίτες χώρες κατά την περίοδο από 1 Απριλίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2010,

τις επακριβείς δραστηριότητες της εταιρείας παγκοσμίως όσον αφορά το υπόψη προϊόν,

την επωνυμία και τις επακριβείς δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων εταιρειών (6) που συμμετέχουν στην παραγωγή και/ή τις πωλήσεις (προς εξαγωγή και/ή στην εγχώρια αγορά) του υπόψη προϊόντος,

κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θα βοηθούσε την Επιτροπή στην επιλογή του δείγματος.

Με την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών, η εταιρεία συγκατατίθεται να συμπεριληφθεί ενδεχομένως στο δείγμα. Αν η εταιρεία επιλεγεί να αποτελέσει μέρος του δείγματος, οφείλει να απαντήσει σε σχετικό ερωτηματολόγιο και να δεχτεί τη διενέργεια επιτόπιας έρευνας επαλήθευσης της απάντησής της. Αν η εταιρεία δηλώσει ότι δεν συμφωνεί να συμπεριληφθεί στο δείγμα, θα θεωρηθεί ότι δεν συνεργάστηκε στην έρευνα. Οι συνέπειες της άρνησης συνεργασίας περιγράφονται παρακάτω στο σημείο 8.

Για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την επιλογή του δείγματος παραγωγών-εξαγωγέων, η Επιτροπή θα έλθει επίσης σε επαφή με τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας καθώς και με κάθε γνωστή ένωση παραγωγών-εξαγωγέων.

ii)   Δειγματοληψία για τους εισαγωγείς

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, αν κριθεί αναγκαία, να επιλέξει δείγμα, όλοι οι εισαγωγείς ή οι αντιπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους καλούνται να αναγγελθούν, ερχόμενοι σε επαφή με την Επιτροπή, και να παράσχουν τις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις εταιρείες τους εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο β) περίπτωση i) και με τη μορφή που καθορίζεται στο σημείο 7 της παρούσας ανακοίνωσης:

επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και φαξ και ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου,

τον συνολικό κύκλο εργασιών κατά την περίοδο από 1 Απριλίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2010,

τις επακριβείς δραστηριότητες της εταιρείας όσον αφορά το υπόψη προϊόν,

τον όγκο σε μονάδες και την αξία σε ευρώ των εισαγωγών και των μεταπωλήσεων του υπόψη εισαγομένου προϊόντος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που πραγματοποιήθηκαν στην ενωσιακή αγορά κατά την περίοδο από 1 Απριλίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2010,

την επωνυμία και τις επακριβείς δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων εταιρειών (7) που συμμετέχουν στην παραγωγή και/ή στην πώληση του υπόψη προϊόντος,

κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θα βοηθούσε την Επιτροπή στην επιλογή του δείγματος.

Με την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών, η εταιρεία συγκατατίθεται να συμπεριληφθεί ενδεχομένως στο δείγμα. Αν η εταιρεία επιλεγεί να αποτελέσει μέρος του δείγματος, οφείλει να απαντήσει σε σχετικό ερωτηματολόγιο και να δεχτεί τη διενέργεια επιτόπιας έρευνας επαλήθευσης της απάντησής της. Αν η εταιρεία δηλώσει ότι δεν συμφωνεί να συμπεριληφθεί στο δείγμα, θα θεωρηθεί ότι δεν συνεργάστηκε στην έρευνα. Οι συνέπειες της άρνησης συνεργασίας περιγράφονται παρακάτω στο σημείο 8.

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την επιλογή του δείγματος εισαγωγέων, θα έρθει επίσης σε επαφή και με κάθε γνωστή ένωση εισαγωγέων.

iii)   Δειγματοληψία για ενωσιακούς παραγωγούς

Λόγω του μεγάλου αριθμού των ενωσιακών παραγωγών που υποστηρίζουν το αίτημα, η Επιτροπή προτίθεται να διερευνήσει τη ζημία της ενωσιακής βιομηχανίας εφαρμόζοντας δειγματοληψία.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, αν κριθεί αναγκαία, να επιλέξει δείγμα, όλοι οι παραγωγοί της Ένωσης ή οι αντιπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους καλούνται να αναγγελθούν, ερχόμενοι σε επαφή με την Επιτροπή, και να παράσχουν τις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις εταιρείες τους εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο β) περίπτωση i) και με τη μορφή που καθορίζεται στο σημείο 7 της παρούσας ανακοίνωσης:

επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και φαξ και ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου,

επακριβείς δραστηριότητες της εταιρείας όσον αφορά το υπόψη προϊόν,

την αξία σε ευρώ των πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν στην ενωσιακή αγορά κατά την περίοδο από 1 Απριλίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2010,

τον όγκο σε μονάδες των πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν στην ενωσιακή αγορά κατά την περίοδο από 1 Απριλίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2010,

τον όγκο σε μονάδες της παραγωγής του ομοειδούς προϊόντος που πραγματοποιήθηκε στην ενωσιακή αγορά κατά την περίοδο από 1 Απριλίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2010,

τον όγκο σε μονάδες των εισαγωγών του υπόψη εισαγομένου προϊόντος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που πραγματοποιήθηκαν στην ενωσιακή αγορά κατά την περίοδο από 1 Απριλίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2010, εάν υπήρχαν,

την επωνυμία και τις επακριβείς δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων εταιρειών (8) που συμμετέχουν στην παραγωγή και/ή στην πώληση του ομοειδούς προϊόντος (που παράγεται στην Ένωση) και του υπόψη προϊόντος (που παράγεται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας),

κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θα βοηθούσε την Επιτροπή στην επιλογή του δείγματος.

Σε περίπτωση που κάποιες από τις πληροφορίες αυτές έχουν ήδη υποβληθεί στις υπηρεσίες εμπορικής άμυνας της Επιτροπής, οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να τις υποβάλουν εκ νέου. Αναγγελλόμενη και παρέχοντας τις παραπάνω πληροφορίες, η εταιρία συμφωνεί να συμπεριληφθεί ενδεχομένως στο δείγμα. Αν η εταιρεία επιλεγεί ώστε να αποτελέσει μέρος του δείγματος, αυτό θα συνεπάγεται τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου και την αποδοχή επίσκεψης στις εγκαταστάσεις της ώστε να ελεγχθεί η απάντησή της (επιτόπια επαλήθευση). Αν η εταιρεία υποδείξει ότι δεν συμφωνεί με ενδεχόμενη συμπερίληψή της στο δείγμα, θα θεωρηθεί ότι δεν συνεργάστηκε στην έρευνα. Τα ευρήματα της Επιτροπής για μη συνεργαζόμενους παραγωγούς της Ένωσης βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία και το αποτέλεσμα δύναται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για την υπόψη εταιρεία απ’ ό, τι αν είχε συνεργαστεί.

Για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την επιλογή του δείγματος παραγωγών της Ένωσης, η Επιτροπή, επιπροσθέτως, θα επικοινωνήσει με κάθε γνωστή ένωση παραγωγών της Ένωσης.

iv)   Τελική επιλογή των δειγμάτων

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν στοιχεία σχετικά με την επιλογή των δειγμάτων πρέπει να το πράξουν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 β) ii).

Η Επιτροπή σκοπεύει να προβεί στην τελική επιλογή των δειγμάτων αφού ζητήσει τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών που έχουν εκδηλώσει την προθυμία να συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Οι εταιρείες που θα συμπεριληφθούν στα δείγματα οφείλουν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο β) περίπτωση iii) και να συνεργαστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Αν δεν εκδηλωθεί ικανοποιητική διάθεση συνεργασίας, η Επιτροπή μπορεί να συναγάγει τα συμπεράσματά της με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 και το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού. Τα συμπεράσματα που βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να αποδειχθούν λιγότερο ευνοϊκά για το ενδιαφερόμενο μέρος, όπως εξηγείται στο σημείο 8.

β)   Ερωτηματολόγια

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία για την έρευνα, θα αποστείλει ερωτηματολόγια στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής και σε όλες τις ενώσεις παραγωγών της Ένωσης, στους παραγωγούς-εξαγωγείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που αποτέλεσαν αντικείμενο δειγματοληψίας και σε όλες τις γνωστές ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων, στους εισαγωγείς που αποτέλεσαν αντικείμενο της δειγματοληψίας, σε όλες τις γνωστές ενώσεις εισαγωγέων, καθώς και στις αρχές της ενδιαφερόμενης χώρας.

γ)   Συγκέντρωση πληροφοριών και διεξαγωγή ακροάσεων

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες πέραν των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία. Τα εν λόγω αποδεικτικά και άλλα στοιχεία πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο σημείο 6 α) ii).

Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη, αν το ζητήσουν και αποδείξουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν δεκτά σε ακρόαση. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο σημείο 6 α) iii).

δ)   Επιλογή χώρας με οικονομία της αγοράς

Στην προηγούμενη έρευνα είχε χρησιμοποιηθεί το Μεξικό ως κατάλληλη χώρα με οικονομία αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Η Επιτροπή προτίθεται να χρησιμοποιήσει και πάλι το Μεξικό για το σκοπό αυτό. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την καταλληλότητα της εν λόγω χώρας εντός της ειδικής προθεσμίας που καθορίζεται στο σημείο 6 γ).

5.2.    Διαδικασία για την αξιολόγηση του συμφέροντος της Ένωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του βασικού κανονισμού και εφόσον επιβεβαιωθεί η πιθανότητα συνέχισης των πρακτικών ντάμπινγκ και επανάληψης της ζημίας, θα ληφθεί απόφαση σχετικά με το εάν η διατήρηση των μέτρων αντιντάμπινγκ αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει ερωτηματολόγια στους γνωστούς παραγωγούς της Ένωσης, στους εισαγωγείς, στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τους, στους χρήστες και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, στους προμηθευτές και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους και σε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών. Τα εν λόγω μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι γνωστά στην Επιτροπή, αν αποδείξουν ότι υπάρχει αντικειμενική σύνδεση μεταξύ της δραστηριότητάς τους και του υπόψη προϊόντος, μπορούν, εντός της γενικής προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο α) περίπτωση ii), να αναγγελθούν στην Επιτροπή και να της παράσχουν πληροφορίες. Τα μέρη που έχουν ενεργήσει σύμφωνα με την εν λόγω διαδικασία μπορούν να ζητήσουν ακρόαση, εκθέτοντας τους ιδιαίτερους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν δεκτά σε ακρόαση, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 α) iii). Σημειωτέον ότι τυχόν πληροφορίες που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 21 του βασικού κανονισμού θα ληφθούν υπόψη μόνο αν κατά την υποβολή τους συνοδεύονται από πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία

6.   Προθεσμίες

α)   Γενικές προθεσμίες

i)   Για την αίτηση αποστολής ερωτηματολογίου

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που δεν συνεργάστηκαν στην έρευνα, η οποία οδήγησε στην επιβολή των μέτρων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας επανεξέτασης, οφείλουν να ζητήσουν ερωτηματολόγιο ή άλλα έντυπα αιτήσεων, το ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ii)   Για την αναγγελία των μερών, την υποβολή απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο και την παροχή κάθε άλλης πληροφορίας

Για να ληφθούν υπόψη κατά την έρευνα οι παρατηρήσεις τους, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να αναγγελθούν, ερχόμενα σε επαφή με την Επιτροπή, να εκθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ή να υποβάλουν τυχόν άλλα στοιχεία εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η άσκηση των περισσότερων διαδικαστικών δικαιωμάτων που καθορίζονται στον βασικό κανονισμό εξαρτάται από την αναγγελία κάθε ενδιαφερόμενου μέρους εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας.

Οι εταιρείες που θα περιληφθούν στο δείγμα οφείλουν να υποβάλουν τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο σημείο 6 β) iii).

iii)   Ακροάσεις

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή εντός της ίδιας προθεσμίας των 37 ημερών.

β)   Ειδική προθεσμία για τη δειγματοληψία

i)

Τα στοιχεία που καθορίζονται στο σημείο 5.1 α) i), στο σημείο 5.1 α) ii) και στο σημείο 5.1 α) iii) πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η Επιτροπή, εντός 21 ημερών από την ημερομηνία αυτή, προτίθεται να καλέσει τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να συμπεριληφθούν στο δείγμα να διατυπώσουν τη γνώμη τους σχετικά με την τελική επιλογή του δείγματος

ii)

Κάθε άλλη πληροφορία σχετική με την επιλογή του δείγματος, όπως αναφέρεται στο σημείο 5.1 στοιχείο α) περίπτωση iv) πρέπει να περιέλθει στην Επιτροπή εντός 21 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

iii)

Οι απαντήσεις των δειγματοληπτικά επιλεγέντων μερών στο ερωτηματολόγιο πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός προθεσμίας 37 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία τα εν λόγω μέρη ενημερώθηκαν ότι έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα, εκτός εάν προβλεφθεί διαφορετικά.

γ)   Ειδική προθεσμία για την επιλογή της χώρας με οικονομία της αγοράς

Τα μέρη που συμμετέχουν στην έρευνα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να διατυπώσουν παρατηρήσεις όσον αφορά την καταλληλότητα επιλογής του Μεξικού που, όπως αναφέρεται στο σημείο 5.1 δ), θεωρείται ως χώρα με οικονομία της αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Οι παρατηρήσεις αυτές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.   Γραπτές παρατηρήσεις, απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και αλληλογραφία

Όλες οι παρατηρήσεις και τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να υποβληθούν γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά) και πρέπει να αναφέρουν την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ του ενδιαφερόμενου μέρους. Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που ζητούνται στην παρούσα ανακοίνωση, καθώς και οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια και η αλληλογραφία των ενδιαφερόμενων μερών, τα οποία διαβιβάζονται εμπιστευτικώς, πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Limited» (9) και, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, πρέπει να συνοδεύονται από μη εμπιστευτική εκδοχή των στοιχείων αυτών, η οποία θα φέρει την ένδειξη «For inspection by interested parties»...

Διεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Φαξ +32 22956505

8.   Άρνηση συνεργασίας

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή παρεμποδίζει την έρευνα σε σημαντικό βαθμό, επιτρέπεται να συνάγονται συμπεράσματα, είτε καταφατικά είτε αρνητικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

Αν διαπιστωθεί ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού. Εάν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν συνεργάζεται ή συνεργάζεται μόνον εν μέρει, οπότε χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω μέρος απ’ ό,τι θα ήταν αν είχε συνεργαστεί.

9.   Χρονοδιάγραμμα της έρευνας

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού εντός 15 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10.   Δυνατότητα αίτησης για επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού

Επειδή η παρούσα επανεξέταση εν όψει της λήξης ισχύος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, τα πορίσματά της δεν θα οδηγήσουν στην τροποποίηση του επιπέδου των υφιστάμενων μέτρων αλλά στην κατάργηση ή διατήρηση των εν λόγω μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού.

Αν ένα μέρος που συμμετέχει στη διαδικασία θεωρεί ότι επιβάλλεται η επανεξέταση του επιπέδου των μέτρων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η τροποποίηση (π.χ. αύξηση ή μείωση) του επιπέδου τους, αυτό το μέρος μπορεί να ζητήσει επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού.

Τα μέρη που επιθυμούν να ζητήσουν τέτοιου είδους επανεξέταση, η οποία θα διεξαχθεί ανεξάρτητα από την επανεξέταση εν όψει της λήξης ισχύος των μέτρων την οποία αφορά η παρούσα ανακοίνωση, μπορούν να έρθουν σε επαφή με την Επιτροπή στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.

11.   Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Σημειώνεται ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο αυτής της έρευνας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (10).

12.   Σύμβουλος ακροάσεων

Σημειώνεται επίσης ότι, αν τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την άσκηση του δικαιώματός τους υπεράσπισης, μπορούν να ζητήσουν την παρέμβαση του συμβούλου ακροάσεων της ΓΔ Εμπορίου. Ο σύμβουλος ακροάσεων ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των υπηρεσιών της Επιτροπής, παρέχοντας, όπου χρειαστεί, συμβουλές για διαδικαστικά θέματα που αφορούν την προστασία των συμφερόντων τους στην παρούσα διαδικασία, ιδίως όσον αφορά θέματα σχετικά με την πρόσβαση στο φάκελο, την εμπιστευτικότητα, την παράταση των προθεσμιών και την επεξεργασία των απόψεων που υποβάλλονται γραπτά και/ή προφορικά. Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες του συμβούλου ακροάσεων στον ιστοχώρο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  ΕΕ C 70 της 19.3.2010, σ. 28.

(2)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(3)  ΕΕ L 175 της 14.7.2000, σ. 39.

(4)  ΕΕ L 183 της 14.7.2005, σ. 1.

(5)  Τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

(6)  Για διευκρινίσεις σχετικά με την έννοια των συνδεδεμένων εταιρειών, βλ. άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).

(7)  Βλ. υποσημείωση 6.

(8)  Βλ. υποσημείωση 6.

(9)  Αυτό σημαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Αυτό προστατεύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Πρόκειται για εμπιστευτικό έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 19 του βασικού κανονισμού και το άρθρο 6 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VI της GATT 1994 (Συμφωνία αντιντάμπινγκ).

(10)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


13.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 188/10


Ανακοίνωση για τη λήξη της ισχύος ορισμένων μέτρων αντιντάμπινγκ

2010/C 188/06

Μετά τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την επικείμενη λήξη ισχύος (1), ύστερα από την οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση επανεξέτασης, η Επιτροπή ανακοινώνει ότι θα λήξει σύντομα η ισχύς του παρακάτω αναφερόμενου μέτρου αντιντάμπιγκ.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009 (2), για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Προϊόν

Χώρα(-ες) καταγωγής ή εξαγωγής

Μέτρα

Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης ισχύος

Ποδήλατα

Βιετνάμ

Δασμός αντιντάμπινγκ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1095/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 183 της 14.7.2005, σ. 1)

15.7.2010


(1)  ΕΕ C 70 της 19.3.2010, σ. 28.

(2)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 188/11


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.5858 — Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2010/C 188/07

1.

Στις 5 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Carrefour S.A. («Carrefour», Γαλλία) και Marinopoulos Holding S.à r.l. («Marinopoulos», Λουξεμβούργο), που ανήκει στον όμιλο Marinopoulos, αποκτούν κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κoινοτικóς κανονισμος συγκεντρώσεων κοινό έλεγχο της επιχείρησης CM Balkans B.V. («Balkan JV», Κάτω Χώρες) με σύμβαση και αγορά μετοχών σε νεοσυσταθείσα εταιρεία που αποτελεί κοινή επιχείρηση.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Carrefour: λιανική πώληση εδώδιμων και μη προϊόντων σε παντοπωλεία υπό ιδία εκμετάλλευση ή με δικαιόχρηση (υπεραγορές, σουπερμάρκετ, καταστήματα εκπτώσεων ψιλικών) σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Ασία·,

για τον όμιλο Marinopoulos: λιανική πώληση εδώδιμων και μη προϊόντων, παραγωγή καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων, λιανική πώληση ρούχων, καλλυντικών, οπτικών ειδών και ειδικού καφέ σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη, στις οποίες περιλαμβάνονται η Ελλάδα και η Κύπρος·,

για την Balkan JV: εκμετάλλευση 4 σουπερμάρκετ στη Βουλγαρία και ανάπτυξη υπεραγορών και σουπερμάρκετ υπό το εμπορικό σήμα Carrefour στα Βαλκάνια, συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, στη Σλοβενία, στην Αλβανία, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στην Κροατία, στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στο Μαυροβούνιο και στη Σερβία.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμούκανονισμού συγκεντρώσεων (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.5858 — Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32 («Ανακοίνωση σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία»).


13.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 188/12


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.5861 — Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2010/C 188/08

1.

Στις 5 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία το αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, δυνάμει της § 1 του αυστριακού ομοσπονδιακού νόμου για την εξασφάλιση της σταθερότητας της χρηματοπιστωτικής αγοράς της Αυστριακής Δημοκρατίας, αποκτά κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης Hypo Alpe Adria Bank International AG («HGAA», Αυστρία) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών: σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Αυστρίας·,

για τη HGAA: παροχή γενικών τραπεζικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, χρηματοδοτική μίσθωση.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμούκανονισμού συγκεντρώσεων (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.5861 — Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32 («Ανακοίνωση σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία»).


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Συμβούλιο

13.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 188/13


Ανακοίνωση προς τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες του καταλόγου που προβλέπει το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

[βλέπε παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2010 του Συμβουλίου]

2010/C 188/09

Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψη των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπάγονται σε κατάλογο δυνάμει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2010 του Συμβουλίου (1).

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι οι λόγοι για τη συμπερίληψη των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που περιέχονται στον προαναφερόμενο κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2), εξακολουθούν να ισχύουν. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει στον κατάλογο τα συγκεκριμένα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001, ορίζει ότι δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια, χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που ανήκουν σε αυτά τα πρόσωπα, ομάδες ή οντότητες και ότι δεν είναι δυνατόν να τους διατεθεί, άμεσα ή έμμεσα, κανένα απ’ αυτά τα κεφάλαια, άλλα χρηματικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων προσώπων, ομάδων και οντοτήτων ως προς τη δυνατότητα που τους παρέχεται να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους (ή των οικείων κρατών μελών), όπως περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του κανονισμού, ώστε να τους χορηγηθεί άδεια για τη χρησιμοποίηση των δεσμευμένων κεφαλαίων για βασικές ανάγκες ή συγκεκριμένες πληρωμές σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Ενημερωμένος κατάλογος των αρμόδιων αρχών εκτίθεται στην εξής διεύθυνση του διαδικτύου:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες μπορούν να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να τους κοινοποιηθεί το σκεπτικό του Συμβουλίου βάσει του οποίου διατηρούνται στον προαναφερόμενο κατάλογο (εκτός εάν το σκεπτικό τους έχει ήδη κοινοποιηθεί), στην ακόλουθη διεύθυνση:

Council of the European Union

(Υπόψη: CP 931 designations)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες μπορούν ανά πάσα στιγμή να υποβάλουν αίτηση στο Συμβούλιο, στην προαναφερόμενη διεύθυνση, συνοδευόμενη από τυχόν έγγραφα που θα την τεκμηριώνουν, προκειμένου να επανεξεταστεί η απόφαση να περιληφθούν και να διατηρηθούν στον προαναφερόμενο κατάλογο. Οι αιτήσεις αυτές θα εξετάζονται μετά την παραλαβή τους. Εφιστάται εν προκειμένω η προσοχή των ενδιαφερόμενων προσώπων, ομάδων και οντοτήτων στην τακτική επανεξέταση του καταλόγου από το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 6 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ. Για να εξεταστούν οι αιτήσεις κατά την προσεχή επανεξέταση, θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης.

Εφιστάται επίσης η προσοχή των ενδιαφερόμενων προσώπων, ομάδων και οντοτήτων στη δυνατότητα αμφισβήτησης του κανονισμού του Συμβουλίου ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 263 παράγραφοι 4 και 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


(1)  ΕΕ L 178 της 13.7.2010, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 70.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 188/15


Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

2010/C 188/10

Η παρούσα δημοσίευση επιτρέπει την υποβολή ένστασης κατά της προτεινόμενης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου (1). Η δήλωση ένστασης υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«ORAVSKÝ KORBÁČIK»

Αριθ. ΕΚ: SK-PGI-0005-0774-04.05.2009

ΠΓΕ ( X ) ΠΟΠ ( )

1.   Ονομασία:

«Oravský korbáčik»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα:

Σλοβακική Δημοκρατία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου:

3.1.   Τύπος προϊόντος:

Κλάση 1.3. —

Τυριά

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος που φέρει την προβλεπόμενη στο σημείο 1 ονομασία:

Το «Oravský korbáčik» είναι ένα αχνισμένο τυρί, καπνιστό ή μη, σε σχήμα μικρού μαστίγιου (korbáčik στην σλοβακική) μήκους 10 έως 50 cm. Παρασκευάζεται με παραδοσιακή μέθοδο, κατά την οποία μικρά τυριά (σε σχήμα σβόλου) που έχουν υποστεί ζύμωση και μερική ωρίμαση αχνίζονται σε καυτό νερό και κατόπιν υποβάλλονται σε τάνυση ώστε να δημιουργηθούν κλώνοι σε μορφή χορδής — παραδοσιακά γνωστοί με το όνομα «vojky» —, πάχους 2 έως 10 mm. Μετά την τάνυση οι κλώνοι — οι vojky — πλέκονται σε πλεξίδα όπως τα μαστίγια.

Οι χαρακτηριστικές οργανοληπτικές ιδιότητες του τυριού οφείλονται στην ινώδη δομή των κλώνων που σχηματίζονται μετά την τάνυση των μικρών τυριών που έχουν προηγουμένως αχνιστεί και στο ιδιαίτερο σχήμα μαστίγιου που προκύπτει από την πλέξη των κλώνων.

Το καπνιστό «Oravský korbáčik» διαφέρει από το μη καπνιστό, κυρίως στο χρώμα και στο άρωμα. Το καπνιστό «Oravský korbáčik» είναι ελαφρώς κίτρινο έως χρυσοκίτρινο και έχει χαρακτηριστικό άρωμα καπνιστού και ελαφρώς υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλάτι (περίπου 1 %). Το μη καπνιστό «Oravský korbáčik» είναι λευκό έως υπόλευκο, χωρίς άρωμα καπνιστού. Οι δύο τύποι δεν διαφέρουν όσον αφορά την υφή και τη σύσταση.

Το «Oravský korbáčik» πωλείται σε μεμβράνη ποιότητας κατάλληλης για χρήση σε τρόφιμα, σε πολλαπλές συσκευασίες που διαφέρουν αναλόγως του αριθμού των korbáčiky που περιέχουν και του βάρους της συσκευασίας.

Ιδιότητες

Χρώμα: λευκό έως ελαφρώς κιτρινωπό ή, για τα καπνιστά τυριά, χρυσοκίτρινο·

Υφή: κάθε κλώνος αποτελείται από χωριστές ίνες με ελαστική υφή ή πιθανώς σφικτότερη αλλά όχι σκληρή, η δε ελαστικότητα μειώνεται καθώς εξελίσσεται η ωρίμαση· το τελικό προϊόν είναι πολύ ανθεκτικό στην τάνυση χάρη στην πολύκλωνη δομή του, στην οποία οι κλώνοι διαχωρίζονται εύκολα μεταξύ τους.

Άρωμα και γεύση: γαλακτώδης, ευχάριστα τυρώδης, αλατισμένη, ελαφρώς όξινη με τυπικό άρωμα και γεύση καπνιστού όταν πρόκειται για τον καπνιστό τύπο·

Σύσταση: Ξηρά ουσία: τουλάχιστον 40 % κατά βάρος·

Περιεκτικότητα σε λίπος επί ξηράς ουσίας: τουλάχιστον 25 % κατά βάρος·

Αλάτι: μέγιστο 4,5 % κατά βάρος για το μη καπνιστό και μέγιστο 5,5 % κατά βάρος για το καπνιστό τυρί·

Μικροβιολογικές ιδιότητες

Το «Oravský korbáčik» είναι αχνισμένο τυρί παρασκευαζόμενο από μικρά τυριά (σβόλους) που περιέχουν ανθεκτική στη θερμότητα γαλακτική όξινη μικροχλωρίδα των ειδών: Lactococcus, Streptococcus και Lactobacillus.

3.3.   Πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα):

Το τυρί «Oravský korbáčik» παρασκευάζεται από μικρά τυριά παραγόμενα από ανεπεξέργαστο ή παστεριωμένο αγελαδινό γάλα με προσθήκη όξινης γαλακτικής καλλιέργειας. Το είδος του χρησιμοποιούμενου γάλακτος — ανεπεξέργαστο ή παστεριωμένο — δεν επηρεάζει τις ιδιότητες του τελικού προϊόντος. Η ποιότητα του γάλακτος ελέγχεται και καταγράφεται τακτικά στις εγκαταστάσεις των παραγωγών των μικρών τυριών, βάσει των ακόλουθων παραμέτρων: ανασταλτικές ουσίες, θερμοκρασία, οξύτητα, λίπος, ειδικό βάρος και μη λιπαρή ξηρά ουσία.

Ο συνολικός αριθμός μικροοργανισμών και ο αριθμός σωματικών κυττάρων προσδιορίζονται από πιστοποιημένα εργαστήρια.

Το αρχικό τυρί (σε σβόλους) περιέχει τουλάχιστον 48 % ξηράς ουσίας κατά βάρος, τουλάχιστον 35 % λίπος κατά βάρος επί ξηράς ουσίας και έχει pH 4,9 έως 5,2.

Εξωτερικά, οι σβόλοι είναι ομοιόμορφοι και λείοι, με κατάλληλη κρούστα και λευκό έως υπόλευκο χρώμα.

3.4.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης):

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα ή περιορισμοί όσον αφορά την προέλευση.

3.5.   Συγκεκριμένα στάδια της παραγωγής που πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής:

Η προέλευση του τυριού σε σβόλους δεν είναι καθοριστική για την ποιότητα του προϊόντος.

Στάδιο 1

:

Άχνιση: το φυσικό ώριμο τυρί κατ’αρχάς τεμαχίζεται σε μικρότερα τεμάχια τα οποία τρίβονται και αχνίζονται σε καυτό νερό (θερμοκρασία ύδατος 70-95 °C)· το τυρί αναδεύεται με ξύλινη σπάτουλα ή μηχανικό αναδευτήρα έως ότου σχηματιστεί συμπαγής, ελαστική μάζα, ονομαζόμενη parenina.

Στάδιο 2

:

Μάλαξη: η parenina μαλάσσεται, υποβάλλεται σε τάνυση και διπλώνεται χειρωνακτικά έως ότου αποκτήσει μαλακή και λεία υφή που μπορεί εύκολα να διαμορφωθεί στο επιθυμητό σχήμα.

Στάδιο 3

:

Διαμόρφωση: η τυρόμαζα υποβάλλεται σε τάνυση ώστε να σχηματιστούν κλώνοι — vojky — χειρωνακτικά ή χρησιμοποιώντας δύο κυλίνδρους με αυλακώσεις οι οποίοι, κατά την περιστροφή τους, κινούνται με αντίθετη φορά. Οι κλώνοι πέφτουν κατευθείαν σε ψυχρό πόσιμο νερό.

Στάδιο 4

:

Ψύξη: οι κλώνοι του τυριού αφήνονται να ψυχθούν στο ψυχρό πόσιμο νερό επί 2 έως 10 λεπτά, ώστε να διατηρήσουν το σχήμα τους.

Στάδιο 5

:

Περιέλιξη: αφού ψυχθούν οι κλώνοι περιτυλίσσονται σε κύλινδρο (μπομπίνα). Κατόπιν κόβονται σε ένα σημείο και τα τεμάχια κλώνου που δημιουργούνται περιδένονται στο μέσο τους με τη βοήθεια ενός από τους κλώνους.

Στάδιο 6

:

Αλάτιση: οι κομμένοι και δεμένοι κλώνοι αλατίζονται με εμβάπτιση σε κορεσμένο διάλυμα άλατος, ώστε η τελική περιεκτικότητα σε αλάτι να μην υπερβαίνει το 4,5 % κατά βάρος για τα μη καπνιστά και το 5,5 % κατά βάρος για τα καπνιστά τυριά (η διάρκεια της αλάτισης εξαρτάται από το πάχος των κλώνων και από την οξύτητα του χρησιμοποιούμενου τυριού).

Στάδιο 7

:

Μερική ξήρανση: για να απαλλαχθούν από το πλεονάζον αλατόνερο, οι κλώνοι κρεμώνται σε ξύλινη ή ανοξείδωτη μεταλλική ράβδο ώστε το νερό να στραγγίσει.

Στάδιο 8

:

Πλέξη: τουλάχιστον δύο κλώνοι, διπλωμένοι στα δύο, πλέκονται χειρωνακτικά όπως τα μαστίγια έως ένα σημείο που βρίσκεται στα δύο τρίτα του μήκους τους και στο σημείο αυτό περιδένονται με έναν από τους κλώνους ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να λυθεί η πλεξίδα.

Στάδιο 9

:

Για τα καπνιστά τυριά

Υποκαπνισμός: το τυρί υποκαπνίζεται με άμεση έκθεση σε ψυχρό καπνό θερμοκρασίας περίπου 30 °C σε παραδοσιακό καπνιστήριο, ξύλινο ή μεταλλικό, ή σε μηχανικό, εξοπλισμένο με σύστημα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας του αέρα· ο καπνός παράγεται με καύση σκληρού ξύλου και ο οποκαπνισμός συνεχίζεται έως ότου το τυρί αποκτήσει χρυσοκίτρινο χρώμα.

Στάδιο 10

:

Συσκευασία: το προϊόν συσκευάζεται σε μεμβράνη ποιότητας κατάλληλης για τα τρόφιμα και επισημαίνεται με ετικέτα που φέρει την ονομασία «Oravský korbáčik».

3.6.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ.:

Το «Oravský korbáčik» πωλείται σε συσκευασίες διαφορετικών ποσοτήτων, αναλόγως του αριθμού «korbáčik» («μαστίγια» δηλαδή πλεξίδες). Η βασική συσκευασία περιέχει 5-10 korbáčik, αλλά υπάρχουν επίσης διαθέσιμες μεγαλύτερες συσκευασίες των 50 korbáčik, οι οποίες παραδοσιακά καλούνται «zväzok» (δεμάτι).

Το «Oravský korbáčik» πρέπει να συσκευάζεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής προκειμένου να διατηρείται το ιδιαίτερο σχήμα του, να αποφεύγεται το λύσιμο της πλεξίδας και να διαφυλάσσεται η ποιότητα του προϊόντος.

Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός για την επανασυσκευασία.

3.7.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με την επισήμανση:

Οι παραγωγοί που παρασκευάζουν το «Oravský korbáčik» σύμφωνα με τις προδιαγραφές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την ονομασία «Oravský korbáčik» για σκοπούς επισήμανσης, διαφήμισης και εμπορικής προώθησης.

Η ετικέτα που τοποθετείται στο προϊόν πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

να αναγράφεται ευκρινώς η ονομασία του προϊόντος «Oravský korbáčik»,

να αναφέρεται εάν το προϊόν είναι καπνιστό ή όχι,

να αναγράφονται οι λέξεις «chránené zemepisné označenie» (προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη) και το αντίστοιχο σύμβολο της ΕΚ.

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής:

Το προϊόν «Oravský korbáčik» παράγεται στην λεκάνη του ποταμού Orava (περιοχή του Orava) εντός της Σλοβακίας. Η γεωγραφική περιοχή οριοθετείται, βορείως και ανατολικά, από τα σύνορα του κράτους με την Δημοκρατία της Πολωνίας, δυτικά, από τα όρια των διοικητικών διαμερισμάτων Námestovo και Dolný Kubín και, νοτίως, από τα όρια των διοικητικών διαμερισμάτων Dolný Kubín και Tvrdošín.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή:

5.1.   Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής:

Η περιοχή του Orava είναι μια τυπικά ορεινή περιοχή όπου οι συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την εκτροφή και βόσκηση προβάτων και βοοειδών καθώς και για την επεξεργασία του γάλακτος που παράγουν για την παραγωγή τυριού. Οι κάτοικοι της περιοχής εξακολουθούν να εκμεταλλεύονται τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά του ορεινού περιβάλλοντος, όπως συμβαίνει από την εποχή του πρώτου εποικισμού της περιοχής έως σήμερα. Μόνον οι γυναίκες της περιοχής διαθέτουν την ικανότητα να πλέκουν το αχνισμένο τυρί δίνοντάς του τη μορφή μικρών μαστιγίων, εργασία που δεν μπορεί να γίνει με κανένα μηχάνημα.

Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, η εγχώρια παραγωγή των korbáčik στην περιοχή του Orava ξεκίνησε κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, καθώς η παραγωγή διαφόρων τύπων αχνισμένων τυριών, συμπεριλαμβανόμενου του korbáčik, με σκοπό την πώληση αποτελούσε τον μοναδικό πόρο εισοδήματος για τους τοπικούς κτηνοτρόφους που ασχολούνταν με την εκτροφή προβάτων και βοοειδών.

5.2.   Ιδιοτυπία του προϊόντος:

Η ιδιοτυπία του «Oravský korbáčik» οφείλεται στην μορφή του, που είναι πολύ ασυνήθιστη για τυρί ή τυροκομικό προϊόν. Παράγεται με την παραδοσιακή μέθοδο που είναι σχεδόν αποκλειστικά χειρωνακτική και περιλαμβάνει άχνισμα, τάνυση για τη δημιουργία κλώνων και κατόπιν πλέξη σε σχήμα μικρού μαστίγιου. Με τη χειρωνακτική μεταποίηση, που εκτελείται μετά το άχνισμα του τυριού και περιλαμβάνει μάλαξη και τάνυση, τα korbáčiky αποκτούν την μοναδική ινώδη υφή τους που καθιστά το προϊόν τόσο ιδιαίτερο και μοναδικό.

5.3.   Δεσμός μεταξύ της γεωγραφικής περιοχής και της ποιότητας ή των χαρακτηριστικών του προϊόντος (για τις ΠΟΠ) ή μιας συγκεκριμένης ιδιότητας, της φήμης ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος (για τις ΠΓΕ):

Η αίτηση καταχώρισης του «Oravský korbáčik» ως προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης βασίζεται στο ιδιαίτερο σχήμα του προϊόντος, στη φήμη και την παράδοσή του.

Η περιοχή του Orava βρίσκεται στο ορεινό τμήμα της βορειοδυτικής Σλοβακίας και έχει ψυχρό, αφιλόξενο κλίμα. Στην πλειονότητά τους, οι κάτοικοι ζούσαν από τη γεωργία και την κτηνοτροφία, εκτρέφοντας αγελάδες και αιγοπρόβατα και μεταποιώντας τις πρώτες ύλες που λάμβαναν από τα ζώα αυτά, κυρίως το γάλα, σε τυροκομικά προϊόντα διαφόρων σχημάτων και εκλεκτής ποιότητας. «Η περιοχή εκτροφής ζώων της φυλής Pinzgau στην οποία επικρατεί το σύστημα της θερινής μετακίνησης των ζώων σε βοσκοτόπους μεγάλου υψομέτρου μοιραία οδηγούν τη φυλή αυτή στην παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, οικολογικών και κατάλληλων για κατανάλωση από τον άνθρωπο. … Τα αγροκτήματα αυτά, επιπλέον της σημαντικής συμβολής τους στη διαμόρφωση του τοπίου (θερισμός εκτάσεων ακατάλληλων για τη χρήση μηχανικών μέσων, βόσκηση σε αχρησιμοποίητα εδάφη, ξήρανση του άχυρου σε ειδικές σχάρες), παράγουν τοπικά εδέσματα από αγελαδινό γάλα, όπως το πασίγνωστο “Oravský”…» (Slovenský pinzgauský dobytok — producent mlieka horských pasienkov).

Χάρη στη δεξιοτεχνία και την εφευρετικότητά τους, οι κάτοικοι της περιοχής κατόρθωσαν να παραμείνουν σε αυτή την περιοχή με το δριμύ κλίμα και να γίνουν γνωστοί πέρα από τα όρια της.

Στα ιστορικά αρχεία αναφέρεται ότι, στην περιοχή του Orava, παραγόταν ένα αχνισμένο παραδοσιακό τυρί, σε σχήμα μικρών μαστίγιων, όπως αυτά που παραδοσιακά πλέκονται από λυγαριά στη Σλοβακία το Πάσχα, και ότι αυτό το αντίγραφό τους από τυρί ονομαζόταν «korbáčik» (μικρό μαστίγιο). Στην περιοχή αναπτύχθηκε επίσης, εκ παραλλήλου με την παραγωγή korbáčiky, ένα κέντρο αγοραπωλησίας αχνισμένων τυριών, οι δε έμποροι αποκαλούνταν με ονόματα που τους συνέδεαν με τον τύπο τυριού που διέθεταν προς πώληση (έμπορος korbáčik, έμπορος oštiepok, έμπορος srdce κ.λπ.). «Στη βόρειο Σλοβακία το χωριό Zázrivá στην περιοχή του Orava αποτελεί ακόμη σημαντικό κέντρο αυτού του εμπορίου. Οι έμποροι από την περιοχή εμπορεύονταν κυρίως καπνιστά και αχνισμένα τυριά· τους αποδίδονταν ονόματα αναλόγως του τύπου προϊόντος που πωλούσαν — έμποροι korbáčik, κ.λπ. …» (Podolák, J. «Tradičné využitie produkcie ovčieho mlieka na Slovensku» (Παραδοσιακή χρήση της παραγωγής πρόβειου γάλακτος στην Σλοβακία), Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986).

Στα ιστορικά αρχεία υπάρχουν αναφορές για πολλές επαγγελματικές άδειες αυτών των εμπόρων. Έως σήμερα, οι έμποροι των korbáčik της περιοχής του Orava προσφέρουν τα προϊόντα τους για πώληση σε διάφορες αγορές και σε ειδικές περιστάσεις όπως γάμοι, βαφτίσια, γιορτές των Χριστουγέννων, του Καρναβαλιού και του Πάσχα. Κατά τη διάρκεια των γιορτών αυτών σημειωνόταν αύξηση της παραγωγής Korbáčik, απόδειξη της προτίμησης των καταναλωτών για το προϊόν αυτό. Το γεγονός αυτό πιστοποιείται από τα αρχεία παραγωγής των τυροκόμων.

Η περιοχή του Orava ακόμη διατηρεί τον γεωργικό της χαρακτήρα. Κανόνες που διέπουν την παραγωγή του «Oravský korbáčik» είχαν ήδη θεσπιστεί στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Η φήμη και η παράδοση του «Oravský korbáčik» πιστοποιούνται από το γεγονός ότι καλύπτεται από εμπορικό σήμα το οποίο προστατεύεται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, με δεκαετή διάρκεια ισχύος — έως τις 22 Φεβρουαρίου 2006 —, αλλά και από τα άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στον Τύπο.

Το προϊόν «Oravský korbáčik» είναι ένα πασίγνωστο παραδοσιακό έδεσμα όχι μόνο για τους Σλοβάκους αλλά και για τους ξένους που επισκέπτονται την Σλοβακία, οι οποίοι το αγοράζουν για να το προσφέρουν ως δώρο από το ταξίδι τους. «Τράβηξε την προσοχή μου μια τοπική λιχουδιά, ένα τυρί που είναι γνωστό ως “Oravský korbáčik” (μαστίγιο του Orava), που βρισκόταν εκτεθειμένο σε ένα περίπτερο …» (‘Great Escapes: Hiking in the High Tatras’. The Slovak Spectator, τόμος. 10, αριθ. 28, 2004)·«Nenúkajte Angličanov Oravskými korbáčikmi» (http://www.sme.sk)·Στο Slovakia-in, αριθ. 8-9, 2002, στο άρθρο «Slovensko a Slováci nemeckými očami» αναφέρεται ότι «Η συγγραφέας, μια τσέχα που ζει στη Γερμανία, γνωρίζει πολύ καλά τα αχνιστά τυριά που λέγονται “Oravské korbáčiky”, …».

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών:

[Άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.


13.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 188/20


Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

2010/C 188/11

Η παρούσα δημοσίευση επιτρέπει την υποβολή ένστασης κατά της προτεινόμενης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου (1). Η δήλωση ένστασης υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«ZÁZRIVSKÝ KORBÁČIK»

Αριθ. ΕΚ: SK-PGI-0005-0774-30.10.2007

ΠΓΕ ( X ) ΠΟΠ ( )

1.   Ονομασία:

«Zázrivský korbáčik»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα:

Σλοβακική Δημοκρατία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου:

3.1.   Τύπος προϊόντος:

Κλάση 1.3. —

Τυριά

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος που φέρει την προβλεπόμενη στο σημείο 1 ονομασία:

Το «Zázrivský korbáčik» είναι ένα αχνισμένο τυρί, καπνιστό ή μη, σε σχήμα μικρού μαστίγιου (korbáčik στη σλοβακική) μήκους 10 έως 50 cm. Παρασκευάζεται με παραδοσιακή μέθοδο, κατά την οποία μικρά τυριά (σε σχήμα σβόλου) που έχουν υποστεί ζύμωση και μερική ωρίμαση αχνίζονται σε καυτό νερό και κατόπιν υποβάλλονται σε τάνυση ώστε να δημιουργηθούν κλώνοι σε μορφή χορδής -παραδοσιακά γνωστοί με το όνομα «vojky»-, πάχους 2 έως 10 mm. Μετά την τάνυση οι κλώνοι -οι vojky- πλέκονται σε πλεξίδα όπως τα μαστίγια.

Οι χαρακτηριστικές οργανοληπτικές ιδιότητες του τυριού οφείλονται στην ινώδη δομή των κλώνων που σχηματίζονται μετά την τάνυση των μικρών τυριών που έχουν προηγουμένως αχνιστεί και στο ιδιαίτερο σχήμα μαστίγιου που προκύπτει από την πλέξη των κλώνων.

Το καπνιστό «Zázrivský korbáčik» διαφέρει από το μη καπνιστό, κυρίως στο χρώμα και στο άρωμα. Το καπνιστό «Zázrivský korbáčik» είναι ελαφρώς κίτρινο έως χρυσοκίτρινο και έχει χαρακτηριστικό άρωμα καπνιστού και ελαφρώς υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλάτι (περίπου 1 %). Το μη καπνιστό «Zázrivský korbáčik» είναι λευκό έως υπόλευκο, χωρίς άρωμα καπνιστού. Οι δύο τύποι δεν διαφέρουν όσον αφορά την υφή και τη σύσταση.

Το «Zázrivský korbáčik» πωλείται σε μεμβράνη ποιότητας κατάλληλης για χρήση σε τρόφιμα, σε πολλαπλές συσκευασίες που διαφέρουν αναλόγως του αριθμού των korbáčiky που περιέχουν και του βάρους της συσκευασίας.

Ιδιότητες

Χρώμα: λευκό έως ελαφρώς κιτρινωπό ή, για τα καπνιστά τυριά, χρυσοκίτρινο·

Υφή: κάθε κλώνος αποτελείται από χωριστές ίνες με ελαστική υφή ή πιθανώς σφικτότερη αλλά όχι σκληρή, η δε ελαστικότητα μειώνεται καθώς εξελίσσεται η ωρίμαση· το τελικό προϊόν είναι πολύ ανθεκτικό στην τάνυση χάρη στην πολύκλωνη δομή του, στην οποία οι κλώνοι διαχωρίζονται εύκολα μεταξύ τους·

Άρωμα και γεύση: γαλακτώδης, ευχάριστα τυρώδης, αλατισμένη, ελαφρώς όξινη με τυπικό άρωμα και γεύση καπνιστού όταν πρόκειται για τον καπνιστό τύπο·

Σύσταση: Ξηρά ουσία: τουλάχιστον 40 % κατά βάρος·

Περιεκτικότητα σε λίπος επί ξηράς ουσίας: τουλάχιστον 25 % κατά βάρος·

Αλάτι: μέγιστο 4,5 % κατά βάρος για το μη καπνιστό και μέγιστο 5,5 % κατά βάρος για το καπνιστό τυρί.

Μικροβιολογικές ιδιότητες

Το «Zázrivský korbáčik» είναι αχνισμένο τυρί παρασκευαζόμενο από μικρά τυριά (σβόλους) που περιέχουν ανθεκτική στη θερμότητα γαλακτική όξινη μικροχλωρίδα των ειδών: Lactococcus, Streptococcus και Lactobacillus.

3.3.   Πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα):

Το τυρί «Zázrivský korbáčik» παρασκευάζεται από μικρά τυριά παραγόμενα από ανεπεξέργαστο ή παστεριωμένο αγελαδινό γάλα με προσθήκη όξινης γαλακτικής καλλιέργειας. Το είδος του χρησιμοποιούμενου γάλακτος -ανεπεξέργαστο ή παστεριωμένο- δεν επηρεάζει τις ιδιότητες του τελικού προϊόντος. Η ποιότητα του γάλακτος ελέγχεται και καταγράφεται τακτικά στις εγκαταστάσεις των παραγωγών των μικρών τυριών, βάσει των ακόλουθων παραμέτρων: ανασταλτικές ουσίες, θερμοκρασία, οξύτητα, λίπος, ειδικό βάρος και μη λιπαρή ξηρά ουσία.

Ο συνολικός αριθμός μικροοργανισμών και ο αριθμός σωματικών κυττάρων προσδιορίζονται από πιστοποιημένα εργαστήρια.

Το αρχικό τυρί (σε σβόλους) περιέχει τουλάχιστον 48 % ξηράς ουσίας κατά βάρος, τουλάχιστον 35 % λίπος κατά βάρος επί ξηράς ουσίας και έχει pH 4,9 έως 5,2. Εξωτερικά, οι σβόλοι είναι ομοιόμορφοι και λείοι, με κατάλληλη κρούστα και λευκό έως υπόλευκο χρώμα.

3.4.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης):

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα ή περιορισμοί όσον αφορά την προέλευση.

3.5.   Συγκεκριμένα στάδια της παραγωγής που πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής:

Η προέλευση του τυριού σε σβόλους δεν είναι καθοριστική για την ποιότητα του προϊόντος.

Στάδιο 1

:

Άχνιση: το φυσικό ώριμο τυρί κατ’ αρχάς τεμαχίζεται σε μικρότερα τεμάχια τα οποία τρίβονται και αχνίζονται σε καυτό νερό (θερμοκρασία ύδατος 70-95 °C)· το τυρί αναδεύεται με ξύλινη σπάτουλα ή μηχανικό αναδευτήρα έως ότου σχηματιστεί συμπαγής, ελαστική μάζα, ονομαζόμενη parenina.

Στάδιο 2

:

Μάλαξη: η parenina μαλάσσεται, υποβάλλεται σε τάνυση και διπλώνεται χειρωνακτικά έως ότου αποκτήσει μαλακή και λεία υφή που μπορεί εύκολα να διαμορφωθεί στο επιθυμητό σχήμα.

Στάδιο 3

:

Διαμόρφωση: η τυρόμαζα υποβάλλεται σε τάνυση ώστε να σχηματιστούν κλώνοι -vojky- χειρωνακτικά ή χρησιμοποιώντας δύο κυλίνδρους με αυλακώσεις οι οποίοι, κατά την περιστροφή τους, κινούνται με αντίθετη φορά. Οι κλώνοι πέφτουν κατευθείαν σε ψυχρό πόσιμο νερό.

Στάδιο 4

:

Ψύξη: οι κλώνοι του τυριού αφήνονται να ψυχθούν στο ψυχρό πόσιμο νερό επί 2 έως 10 λεπτά, ώστε να διατηρήσουν το σχήμα τους.

Στάδιο 5

:

Περιέλιξη: αφού ψυχθούν οι κλώνοι περιτυλίσσονται σε κύλινδρο (μπομπίνα). Κατόπιν κόβονται σε ένα σημείο και τα τεμάχια κλώνου που δημιουργούνται περιδένονται στο μέσο τους με τη βοήθεια ενός από τους κλώνους.

Στάδιο 6

:

Αλάτιση: οι κομμένοι και δεμένοι κλώνοι αλατίζονται με εμβάπτιση σε κορεσμένο διάλυμα άλατος, ώστε η τελική περιεκτικότητα σε αλάτι να μην υπερβαίνει το 4,5 % κατά βάρος για τα μη καπνιστά και το 5,5 % κατά βάρος για τα καπνιστά τυριά (η διάρκεια της αλάτισης εξαρτάται από το πάχος των κλώνων και από την οξύτητα του χρησιμοποιούμενου τυριού).

Στάδιο 7

:

Μερική ξήρανση: για να απαλλαχθούν από το πλεονάζον αλατόνερο, οι κλώνοι κρεμώνται σε ξύλινη ή ανοξείδωτη μεταλλική ράβδο ώστε το νερό να στραγγίσει.

Στάδιο 8

:

Πλέξη: τουλάχιστον δύο κλώνοι, διπλωμένοι στα δύο, πλέκονται όπως τα μαστίγια έως ένα σημείο που βρίσκεται στα δύο τρίτα του μήκους τους και στο σημείο αυτό περιδένονται με έναν από τους κλώνους ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να λυθεί η πλεξίδα.

Στάδιο 9

:

Για τα καπνιστά τυριά

Υποκαπνισμός: το τυρί υποκαπνίζεται με άμεση έκθεση σε ψυχρό καπνό θερμοκρασίας περίπου 30 °C σε παραδοσιακό καπνιστήριο, ξύλινο ή μεταλλικό, ή σε μηχανικό, εξοπλισμένο με σύστημα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας του αέρα· ο καπνός παράγεται με καύση σκληρού ξύλου και ο υποκαπνισμός συνεχίζεται έως ότου το τυρί αποκτήσει χρυσοκίτρινο χρώμα.

Στάδιο 10

:

Συσκευασία: το προϊόν συσκευάζεται σε μεμβράνη ποιότητας κατάλληλης για τα τρόφιμα και επισημαίνεται με ετικέτα που φέρει την ονομασία «Zázrivský korbáčik».

3.6.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ.:

Το «Zázrivský korbáčik» πωλείται σε συσκευασίες διαφορετικών ποσοτήτων, αναλόγως του αριθμού «korbáčik» («μαστίγια» δηλαδή πλεξίδες). Η βασική συσκευασία περιέχει 5-10 korbáčik, αλλά υπάρχουν επίσης διαθέσιμες μεγαλύτερες συσκευασίες των 50 korbáčik, οι οποίες παραδοσιακά καλούνται «zväzok» (δεμάτι).

Το «Zázrivský korbáčik» πρέπει να συσκευάζεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής προκειμένου να διατηρείται το ιδιαίτερο σχήμα του, να αποφεύγεται το λύσιμο της πλεξίδας και να διαφυλάσσεται η ποιότητα του προϊόντος.

Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός για την επανασυσκευασία.

3.7.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με την επισήμανση:

Οι παραγωγοί που παρασκευάζουν το «Zázrivský korbáčik» σύμφωνα με τις προδιαγραφές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την ονομασία «Zázrivský korbáčik» για σκοπούς επισήμανσης, διαφήμισης και εμπορικής προώθησης.

Η ετικέτα που τοποθετείται στο προϊόν πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

να αναγράφεται ευκρινώς η ονομασία του προϊόντος «Zázrivský korbáčik»,

να αναφέρεται εάν το προϊόν είναι καπνιστό ή όχι,

να αναγράφονται οι λέξεις «chránené zemepisné označenie» (προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη) και το αντίστοιχο σύμβολο της ΕΚ.

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής:

Το προϊόν «Zázrivský korbáčik» παράγεται στην κοινότητα Zázrivá. Η γεωγραφική περιοχή οριοθετείται, βορείως, από την κοινότητα Oravská Lesná, δυτικά, από την κοινότητα Terchová, νοτίως, από την κοινότητα Párnica και ανατολικά, από τις κορυφογραμμές των ορέων Paráč and Minčol.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή:

5.1.   Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής:

Η κοινότητα Zázrivá διαθέτει τις κατάλληλες συνθήκες για την εκτροφή και βόσκηση προβάτων και βοοειδών καθώς και για την επεξεργασία του γάλακτος που παράγουν για την παραγωγή τυριού. Οι κάτοικοι της περιοχής εξακολουθούν να εκμεταλλεύονται τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά του ορεινού περιβάλλοντος, όπως συμβαίνει από την εποχή του πρώτου εποικισμού της περιοχής έως σήμερα. Μόνον οι γυναίκες της κοινότητας Zázrivá διαθέτουν την ικανότητα να πλέκουν το αχνισμένο τυρί δίνοντάς του τη μορφή μικρών μαστιγίων, εργασία που δεν μπορεί να γίνει με κανένα μηχάνημα.

Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, η εγχώρια παραγωγή των korbáčik στην Zázrivá ξεκίνησε κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, καθώς η παραγωγή διαφόρων τύπων αχνισμένων τυριών, συμπεριλαμβανόμενου του korbáčik, με σκοπό την πώληση αποτελούσε τον μοναδικό πόρο εισοδήματος για τους τοπικούς κτηνοτρόφους που ασχολούνταν με την εκτροφή προβάτων και βοοειδών.

5.2.   Ιδιοτυπία του προϊόντος:

Η ιδιοτυπία του «Zázrivský korbáčik» οφείλεται στη μορφή του, που είναι πολύ ασυνήθιστη για τυρί ή τυροκομικό προϊόν. Παράγεται με την παραδοσιακή μέθοδο που είναι σχεδόν αποκλειστικά χειρωνακτική και περιλαμβάνει άχνισμα, τάνυση για τη δημιουργία κλώνων και κατόπιν πλέξη σε σχήμα μικρού μαστίγιου. Με τη χειρωνακτική μεταποίηση, που εκτελείται μετά το άχνισμα του τυριού και περιλαμβάνει μάλαξη και τάνυση, τα korbáčiky αποκτούν στη μοναδική ινώδη υφή τους που καθιστά το προϊόν τόσο ιδιαίτερο και μοναδικό.

5.3.   Δεσμός μεταξύ της γεωγραφικής περιοχής και της ποιότητας ή των χαρακτηριστικών του προϊόντος (για τις ΠΟΠ) ή μιας συγκεκριμένης ιδιότητας, της φήμης ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος (για τις ΠΓΕ):

Η αίτηση καταχώρισης του «Zázrivský korbáčik» ως προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης βασίζεται στο ιδιαίτερο σχήμα του προϊόντος, στη φήμη και την παράδοσή του.

Η κοινότητα Zázrivá βρίσκεται στο ορεινό τμήμα της Βορειοδυτικής Σλοβακίας και έχει ψυχρό, αφιλόξενο κλίμα. Στην πλειονότητά τους, οι κάτοικοι ζούσαν από τη γεωργία και την κτηνοτροφία, εκτρέφοντας αγελάδες και αιγοπρόβατα και μεταποιώντας τις πρώτες ύλες που λάμβαναν από τα ζώα αυτά, κυρίως το γάλα, σε τυροκομικά προϊόντα διαφόρων σχημάτων και εκλεκτής ποιότητας.

Χάρη στη δεξιοτεχνία και την εφευρετικότητά τους, οι κάτοικοι της περιοχής κατόρθωσαν να παραμείνουν σε αυτή την περιοχή με το δριμύ κλίμα και να γίνουν γνωστοί πέρα από τα όριά της.

«Στην αρχή, μόνο λίγες οικογένειες στη Zázrivá (οι Piklovci) γνώριζαν πώς να φτιάξουν korbáčiky» (Huba, P.: Zázrivá, μονογραφία 1988).

Στα ιστορικά αρχεία αναφέρεται στη Βόρεια Σλοβακία, κοντά στο χωριό Zázrivá, παραγόταν ένα παραδοσιακό αχνισμένο τυρί, σε σχήμα μικρών μαστίγιων, όπως αυτά που παραδοσιακά πλέκονται από λυγαριά στη Σλοβακία το Πάσχα, και ότι αυτό το αντίγραφό τους από τυρί ονομαζόταν «korbáčik» (μικρό μαστίγιο). Στην περιοχή αναπτύχθηκε επίσης, εκ παραλλήλου με την παραγωγή korbáčiky, ένα κέντρο αγοραπωλησίας αχνισμένων τυριών, οι δε έμποροι αποκαλούνταν με ονόματα που τους συνέδεαν με τον τύπο τυριού που διέθεταν προς πώληση (έμπορος korbáčik, έμπορος oštiepok, έμπορος srdce κ.λπ.). «Στη Βόρεια Σλοβακία το χωριό Zázrivá στην περιοχή του Orava αποτελεί ακόμη σημαντικό κέντρο αυτού του εμπορίου. Οι έμποροι από την περιοχή εμπορεύονταν κυρίως καπνιστά και αχνισμένα τυριά· τους αποδίδονταν ονόματα αναλόγως του τύπου προϊόντος που πωλούσαν όπως έμποροι korbáčik, κ.λπ …» (Podolák, J. «Tradičné využitie produkcie ovčieho mlieka na Slovensku» (Παραδοσιακή χρήση της παραγωγής πρόβειου γάλακτος στη Σλοβακία), Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986).

Στα ιστορικά αρχεία υπάρχουν αναφορές για πολλές επαγγελματικές άδειες αυτών των εμπόρων.

Έως σήμερα, οι έμποροι των korbáčik από την Zázrivá προσφέρουν τα προϊόντα τους για πώληση σε διάφορες αγορές και σε ειδικές περιστάσεις όπως γάμοι, βαφτίσια και γιορτές των Χριστουγέννων, του Καρναβαλιού και του Πάσχα. Κατά τη διάρκεια των γιορτών αυτών σημειωνόταν αύξηση της παραγωγής korbáčik, απόδειξη της προτίμησης των καταναλωτών για το προϊόν αυτό. Το γεγονός αυτό πιστοποιείται από τα αρχεία παραγωγής των τυροκόμων.

Τα korbáčiky αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα των σημαντικών τοπικών εκδηλώσεων, όπως το πανηγύρι «Zázrivské dni», στη διάρκεια του οποίου διοργανώνονται διαγωνισμοί παρασκευής «Zázrivský korbáčik». Οι διαγωνισμοί αυτοί είναι πολύ δημοφιλείς και ελκύουν τόσο τοπικούς επαγγελματίες παραγωγούς όσο και διαγωνιζόμενους που απλώς θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών:

[Άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.