ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2010.187.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 187

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

53ό έτος
10 Ιουλίου 2010


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 187/01

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαθέσιμη ποσότητα για την υποπερίοδο του Σεπτεμβρίου 2010 στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προϊόντα στον τομέα του ρυζιού

1

2010/C 187/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5789 — Geely/Daqing/Volvo Cars) ( 1 )

3

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 187/03

Ισοτιμίες του ευρώ

4

 

Διοικητική Επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

2010/C 187/04

Απόφαση αριθ. Ε2, της 3ης Μαρτίου 2010, για τη θέσπιση διαδικασίας διαχείρισης μεταβολών, η οποία εφαρμόζεται στα στοιχεία των φορέων που ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οι οποίοι παρατίθενται στον ηλεκτρονικό κατάλογο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του EESSI ( 2 )

5

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 187/05

Κρατικές ενισχύσεις — Βουλγαρία — Κρατική ενίσχυση C 12/10 (πρώην N 389/09) — Αναστολή πληρωμής και αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της βιομηχανίας Ruse — Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ ( 1 )

7

2010/C 187/06

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5901 — Montagu/GIP/Greenstar) ( 1 )

14

2010/C 187/07

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5826 — Anglo Irish Bank/RBS/Arnotts) ( 1 )

15

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 187/08

Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

16

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

 

(2)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και για τη συμφωνία ΕΕ/Ελβετίας

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

10.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 187/1


Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαθέσιμη ποσότητα για την υποπερίοδο του Σεπτεμβρίου 2010 στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προϊόντα στον τομέα του ρυζιού

2010/C 187/01

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1274/2009 της Επιτροπής ανοίχθηκαν δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή ρυζιού καταγωγής υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) (1). Κατά το πρώτο επταήμερο του Μαΐου 2010 δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για τις ποσοστώσεις με αύξοντα αριθμό 09.4189 και 09.4190.

Σύμφωνα με τη δεύτερη φράση του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 (2), οι ποσότητες για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις προστίθενται αυτομάτως στην επόμενη υποπερίοδο.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1274/2009, οι διαθέσιμες ποσότητες κατά την επόμενη υποπερίοδο ανακοινώνονται από την Επιτροπή πριν από την 25η ημέρα του τελευταίου μήνα μιας συγκεκριμένης υποπεριόδου.

Ως εκ τούτου, η συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την υποπερίοδο του Σεπτεμβρίου 2010 στο πλαίσιο των ποσοστώσεων με αύξοντα αριθμό 09.4189 και 09.4190 όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1274/2009 εκτίθενται στο παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.


(1)  ΕΕ L 344 της 23.12.2009, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαθέσιμες ποσότητες για την επόμενη υποπερίοδο βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1274/2009

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την υποπερίοδο Μαΐου 2010

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την υποπερίοδο Σεπτεμβρίου 2010 (σε χιλιόγραμμα)

Ολλανδικές Αντίλλες και Αρούμπα

09.4189

 (1)

24 815 000

Λιγότερο αναπτυγμένες ΥΧΕ

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Δεν υπάρχει συντελεστής κατανομής για την υποπερίοδο αυτή: δεν απεστάλησαν στην Επιτροπή αιτήσεις πιστοποιητικών.


10.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 187/3


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.5789 — Geely/Daqing/Volvo Cars)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2010/C 187/02

Στις 6 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλική και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) με αριθμό εγγράφου 32010M5789. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

10.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 187/4


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

9 Ιουλίου 2010

2010/C 187/03

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,2637

JPY

ιαπωνικό γιεν

111,85

DKK

δανική κορόνα

7,4553

GBP

λίρα στερλίνα

0,83600

SEK

σουηδική κορόνα

9,4767

CHF

ελβετικό φράγκο

1,3331

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

8,0420

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,360

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

280,24

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,7088

PLN

πολωνικό ζλότι

4,0699

RON

ρουμανικό λέι

4,2373

TRY

τουρκική λίρα

1,9628

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,4452

CAD

καναδικό δολάριο

1,3072

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,8283

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,7854

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,7449

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 513,12

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

9,5681

CNY

κινεζικό γιουάν

8,5597

HRK

κροατικό κούνα

7,2056

IDR

ινδονησιακή ρουπία

11 429,32

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,0382

PHP

πέσο Φιλιππινών

58,359

RUB

ρωσικό ρούβλι

39,0275

THB

ταϊλανδικό μπατ

40,868

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,2266

MXN

μεξικανικό πέσο

16,1465

INR

ινδική ρουπία

58,9710


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


Διοικητική Επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

10.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 187/5


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. Ε2

της 3ης Μαρτίου 2010

για τη θέσπιση διαδικασίας διαχείρισης μεταβολών, η οποία εφαρμόζεται στα στοιχεία των φορέων που ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οι οποίοι παρατίθενται στον ηλεκτρονικό κατάλογο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του EESSI

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και για τη συμφωνία ΕΕ/Ελβετίας)

2010/C 187/04

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,

το άρθρο 72 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (1), βάσει του οποίου η Διοικητική Επιτροπή εγκρίνει τους κοινούς κανόνες δομής για τις υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων και καθορίζει τους τρόπους λειτουργίας του κοινού μέρους των εν λόγω υπηρεσιών.

το άρθρο 88 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) (στο εξής: κανονισμός εφαρμογής),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 71 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ένα από τα στοιχεία του εκσυγχρονισμού του συστήματος συντονισμού των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι η θέσπιση ενός ηλεκτρονικού καταλόγου που να περιέχει τα στοιχεία των εθνικών φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 (στο εξής: κανονισμός εφαρμογής).

(2)

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εισαγωγή των εθνικών τους στοιχείων επαφής στον ηλεκτρονικό κατάλογο και για την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων.

(3)

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα στοιχεία που εμπεριέχονται στα τοπικά αντίγραφα του ηλεκτρονικού καταλόγου να συγχρονίζονται σε καθημερινή βάση με τα στοιχεία που περιέχονται στο κύριο αντίγραφο του ηλεκτρονικού καταλόγου, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(4)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί διαδικασία διαχείρισης των μεταβολών, με την οποία να διασφαλίζεται ότι οι μεταβολές των στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στον ηλεκτρονικό κατάλογο αποτελούν αντικείμενο δομημένης και συνεπούς επεξεργασίας, που υπόκειται σε έλεγχο και γίνεται εγκαίρως.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1.

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους κανόνες για τη διαδικασία διαχείρισης των μεταβολών όσον αφορά τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών, των εθνικών φορέων, των οργανισμών σύνδεσης και των σημείων επαφής όπως ορίζονται στο άρθρο 1 στοιχεία ιγ), ιζ) και ιη) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του εκτελεστικού κανονισμού εφαρμογής.

2.

Η διαδικασία διαχείρισης μεταβολών εφαρμόζεται στα στοιχεία που αναφέρονται στον κύριο κατάλογο του ηλεκτρονικού καταλόγου, τον όποιο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στα τοπικά αντίγραφα τα οποία βρίσκονται στα κράτη μέλη.

3.

Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα πρόσωπο, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταχώριση των μεταβολών στο κύριο αντίγραφο του ηλεκτρονικού καταλόγου και για την επικαιροποίηση των τοπικών αντιγράφων.

4.

Κάθε κράτος μέλος υποδεικνύει επίσης ένα κεντρικό σημείο επαφής για το EESSI για κάθε σημείο πρόσβασης (ενιαίο σημείο επαφής του ΣΠ, στο εξής: AP SPOC). Αυτό είναι το πρώτο σημείο επαφής για τους φορείς και τους οργανισμούς που συνδέονται με το συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης.

5.

Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στη Διοικητική Επιτροπή τις ουσιαστικές τροποποιήσεις των στοιχείων που αφορούν τις αρμόδιες αρχές του, τους εθνικούς φορείς, τους οργανισμούς σύνδεσης ή τα σημεία πρόσβασης, μέσω της Γραμματείας, τουλάχιστον έναν ημερολογιακό μήνα πριν από την έναρξη ισχύος της τροποποίησης. Η κοινοποίηση μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία. Οι ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις είναι δυνατόν να καταχωρίζονται στον κύριο κατάλογο του ηλεκτρονικού καταλόγου χωρίς εκ των προτέρων κοινοποίηση.

6.

Για το σκοπό της εν λόγω διαδικασίας, ως ουσιαστική μεταβολή νοείται κάθε μεταβολή που επηρεάζει αρνητικά την εφαρμογή των κανονισμών και, συνεπώς, το συντονισμό, καθώς ενδέχεται να παρεμποδίσει την αποστολή ή τη δρομολόγηση των δομημένων ηλεκτρονικών εγγράφων (ΔΗΕ) στον οικείο φορέα ή οργανισμό.

Μια ουσιαστική μεταβολή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

α)

Τις τροποποιήσεις που αφορούν τον κωδικό αναγνώρισης, τα καθήκοντα ή την αρμοδιότητα ενός φορέα ή οργανισμού ή σημείου πρόσβασης.

β)

Το κλείσιμο ενός φορέα, οργανισμού ή σημείου πρόσβασης.

γ)

Τη συγχώνευση φορέων ή οργανισμών ή σημείων πρόσβασης.

7.

Στην περίπτωση που μια ουσιαστική μεταβολή αφορά μία από τις αλλαγές που παρατίθεται στα σημεία α), β) και γ), το κράτος μέλος αναφέρει ποιος φορέας, οργανισμός ή ποιο σημείο πρόσβασης θα αναλάβει τα εν λόγω καθήκοντα ή την εν λόγω αρμοδιότητα από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η μεταβολή αυτή.

8.

Κατόπιν παραλαβής της κοινοποίησης μιας ουσιαστικής τροποποίησης, η Γραμματεία ενημερώνει τη Διοικητική Επιτροπή και τα AP SPOC σχετικά με την τροποποίηση και τη χρονική στιγμή κατά την οποία αρχίζει να ισχύει.

9.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού της Διοικητικής Επιτροπής, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν εάν διαφωνούν με την τροποποίηση ή να απόσχουν από την ψηφοφορία. Στην περίπτωση αντιρρήσεων, η τροποποίηση τίθεται προς συζήτηση κατά την προσεχή συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής.

10.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα τοπικά αντίγραφα των υπηρεσιών καταλόγου συγχρονίζονται σε καθημερινή βάση με το κύριο αντίγραφο του ηλεκτρονικού καταλόγου. Ο συγχρονισμός των τοπικών αντιγράφων πραγματοποιείται μεταξύ της 1 π.μ και τις 3 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

11.

Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα, η Διοικητική Επιτροπή αξιολογεί τις εμπειρίες των κρατών μελών σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

12.

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά τη δημοσίευσή της.

Ο πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής

José Maria MARCO GARCÍA


(1)  ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

10.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 187/7


ΚΡΑΤΙΚΈΣ ΕΝΙΣΧΫΣΕΙΣ — ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ

Κρατική ενίσχυση C 12/10 (πρώην N 389/09) — Αναστολή πληρωμής και αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της βιομηχανίας Ruse

Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2010/C 187/05

Με επιστολή της 14ης Μαΐου 2010 που αναδημοσιεύεται στην αυθεντική γλώσσα του κειμένου της επιστολής στις σελίδες που ακολουθούν την παρούσα περίληψη, η Επιτροπή κοινοποίησε στη Βουλγαρία την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ σχετικά με την προαναφερθείσα ενίσχυση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά τα μέτρα για τα οποία η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας περίληψης και της επισυναπτόμενης επιστολής, στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Φαξ +32 22961242

Οι παρατηρήσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στη Βουλγαρία. Το απόρρητο της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου μέρους που υποβάλλει τις παρατηρήσεις μπορεί να ζητηθεί γραπτώς, με μνεία των σχετικών λόγων.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στις 30 Ιουνίου 2009, οι βουλγαρικές αρχές κοινοποίησαν μέτρο αναδιάρθρωσης υπέρ της βιομηχανίας Ruse AD, υπό μορφή αναστολής της πληρωμής και αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους που ανέρχεται σε ποσό 9,85 εκατ. EUR. Κατά την άποψη της Βουλγαρίας το σχεδιαζόμενο μέτρο είναι συμβατό με την εσωτερική αγορά ως ενίσχυση αναδιάρθρωσης με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.

2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η βιομηχανία Ruse δραστηριοποιείται στην παραγωγή και επισκευή μεταλλικών κατασκευών και στοιχείων καθώς και στην κατασκευή γερανών και εξοπλισμού για θαλάσσια σκάφη. Το 2009 απασχολούσε 196 άτομα. Η οφειλή που αποτελεί αντικείμενο της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης προέρχεται από συμφωνίες για δάνεια που χρονολογούνται από το 1996. Το κεφάλαιο έχει ήδη υποστεί αναδιάρθρωση το 1999 και το 2001.

3.   ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Κατά το παρόν στάδιο της εκτίμησης, η Επιτροπή δεν έχει πεισθεί ότι η επιχείρηση είναι επιλέξιμη για ενίσχυση αναδιάρθρωσης καθώς φαίνεται να έχει παραβιαστεί η αρχή της «εφάπαξ ενίσχυσης» λόγω της προηγούμενης αναδιάρθρωσης της οφειλής. Επίσης, οι βουλγαρικές αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει την κατάσταση του ομίλου στον οποίο ανήκει η βιομηχανία Ruse. Εξάλλου, δεν έχει αποδειχθεί ότι πληρούνται οι όροι για χορήγηση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης. Βάσει του σχεδίου που υποβλήθηκε από την επιχείρηση, εγείρονται αμφιβολίες για το πώς θα μπορέσει να ανακτήσει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ενώ υπάρχουν επίσης αμφιβολίες ως προς το εάν το επίπεδο της ίδιας συμμετοχής καλύπτει το όριο του 50 % που απαιτείται από τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση. Επιπλέον, η Βουλγαρία δεν έχει ακόμη προτείνει συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα.

Τέλος, η αναδιάρθρωση δημοσίου χρέους από την οποία επωφελείται η βιομηχανία Ruse από το 2001, δεν εγείρει μόνο ζήτημα παραβίασης της αρχής της εφάπαξ ενίσχυσης αλλά και ζήτημα λήψης μη συμβιβάσιμης κρατικής ενίσχυσης από την 1η Ιανουαρίου 2007, ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας στην ΕΕ, προγενέστερη του κοινοποιηθέντος μέτρου αναδιάρθρωσης.

4.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τις ανωτέρω εκτιμήσεις, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 2 της συνθήκης ΣΛΕΕ σε σχέση με τα προαναφερθέντα μέτρα.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

₫Европейската комисия желае да уведоми България, че след като разгледа информацията, предоставена от българските органи относно горепосочената мярка, за която България е подала уведомление съгласно член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) (1), реши да открие процедурата, посочена в член 108, параграф 2 от ДФЕС.

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 30 юни 2009 г. българските органи уведомиха за мярка за преструктуриране в полза на „Русе индъстри“ АД (по-нататък „РИ“) под формата на разсрочване и отсрочване на публично задължение в размер на 9,85 млн. EUR.

(2)

Тъй като уведомлението не съдържаше съществена информация за оценка на мярката, на 28 юли 2009 г. до българските органи беше изпратен подробен въпросник. На 24 август 2009 г. България отговори частично и в същото писмо поиска удължаване на срока, което беше разрешено с писмо от 28 август 2009 г. На 30 септември 2009 г. България предостави още информация. На 27 ноември 2009 г. Комисията поиска още пояснения, които България предостави на 15 декември 2009 г. На 20 декември 2009 г. още веднъж беше разрешено удължаване на срока за попълване на липсващата информация. На 17 февруари 2010 г. България предостави още информация.

II.   ОПИСАНИЕ

II.1.   Получателят

(3)

Получател на планираната помощ е РИ — предприятие, създадено през 1991 г. със седалище в град Русе (2), България. То е активно в производството и ремонта на метални структури и елементи, както и в производството на кранове и съоръжения за морски съдове. Предприятието е приватизирано през април 1999 г., като 80 % от неговите акции са продадени на Rousse (3) Beteiligungsgesellschaft mbH (по-нататък „R GmbH“), Rostock, Германия.

(4)

Според българските органи РИ е предприятие наследник (4) на бившето „Русенска корабостроителница“ АД (по-нататък „РК“). Според годишния доклад за 2008 г., предоставен от българските органи, дяловата структура на РК е следната:

Таблица 1:   Структура на собствеността в РК според годишния доклад за 2008 г.

Alpha GmbH

49,025 %

Omega GmbH

49,025 %

Dic Consult OOD

1,440 %

Физически лица

0,510 %

(5)

Българските органи изтъкнаха, че РИ има две дъщерни дружества: изцяло притежаваното H + S TP — търговско представителство в Германия, и RSR OOD (Ruse Shipyard Repair Ltd.) — предприятие за ремонт на кораби, от което РИ притежава 51 %.

(6)

Понастоящем съществува също и предприятие, наречено „Корабостроителница Русе“ АД, но според българските органи то няма правна връзка с получателя и двете предприятия са в търговски взаимоотношения; поне това е информацията, която българските органи са предоставили на 15 декември 2009 г. В по-ранно писмо (от 30 септември 2009 г.) обаче българските органи споменават, че „Корабостроителница Русе“ АД е 100 % дъщерно дружество на РИ. Освен това в годишния доклад от 2008 г. ясно е посочено, че „Корабостроителница Русе“ ЕАД е създадено от и учредено като предприятие отделно от РК.

(7)

Годишният доклад от 2008 г. изброява следните дъщерни дружества.

Таблица 2:   Дъщерни дружества на РК според годишния доклад за 2008 г.

H + S TP

100 %

„Корабостроителница Русе“ АД

100 %

„ИВЕЛ“ ООД

100 %

„РСР“ ООД

51 %

II.2.   История на публичното задължение

(8)

Понастоящем, според информацията на българските органи, РИ дължи на държавата сумата от 9,85 млн. EUR.

(9)

Дългът произлиза от споразумения (5) за заеми, датиращи от 1996 г. и 1997 г., между Държавен фонд за реконструкция и развитие (по-нататък „ДФРР“) и РК относно главница, която по онова време е възлизала на 8,45 млн. USD.

(10)

През април 1999 г. е сключено споразумение („Разсрочване 1999 г.“) между Министерството на финансите (6) (по-нататък „МФ“) и R GmbH, съгласно което 8 млн. USD от гореописания дълг плюс натрупаната лихва се превалутират (7) в евро и R GmbH се задължава да погаси вземането при условията на разсрочено плащане за срок от 1 декември 2000 г. до 30 юни 2015 г.

(11)

На 21 май 2001 г. МФ и РК сключват друго споразумение („Разсрочване 2001 г.“), с което са предоговорени задълженията на получателя към държавата (8), включително лихвите, до 30 септември 2015 г. с гратисен период до 30 септември 2005 г.

(12)

Според споразумението от 2001 г. цялото задължение се преизчислява (9): главницата става 7,97 млн. EUR, а лихвата (натрупана до 1 април 1999 г.) става 2 млн. EUR. Според това споразумение по задължението се начислява лихва от 1 % годишно, а върху просрочените суми се начислява наказателна лихва от 3 %.

(13)

През септември 2005 г. точно преди края на гратисния период получателят иска от Агенцията за държавни вземания (10) ново предоговаряне на задълженията си във връзка със споразумението от 2001 г. През декември 2006 г. българската Комисия за защита на конкуренцията (11) намира искането на РК за неоснователно съгласно българския закон за държавните помощи (12). РК обжалва решението на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния административен съд, който отхвърля жалбата с решение от юли 2007 г. Следващо обжалване на това решение също е отхвърлено.

(14)

Според българските органи Агенцията за държавни вземания се е въздържала да изиска по законов път дължимите суми, които не са били плащани в съответствие с предоговарянето от 2001 г., защото през юли 2008 г. получателят е предложил да плати доброволно част (1 млн. EUR) от просрочените суми на два транша, първият от които в размер на 500 000 EUR е обещал да плати през октомври 2008 г. Когато обаче РК не е платило сумата, Агенцията за държавни вземания е удължила срока до декември 2008 г. След като към началото на януари 2009 г. не са осъществени плащания, през февруари 2009 г. Агенцията за държавни вземания изпраща напомняне за плащане.

(15)

На този етап все още не е ясно до каква степен РК е изпълнило задълженията си за плащане съгласно различните споразумения за разсрочване. В частност изглежда, че от главницата в размер на 7,97 млн. EUR, предоговорени през 2001 г., към момента все още са дължими 7,7 млн. EUR.

II.3.   Мярка за преструктуриране, за която е подадено уведомление

(16)

През юни 2009 г. получателят подава второ искане до Агенцията за държавни вземания за разсрочване на оставащия дълг съгласно споразумението от 2001 г. Тази молба е мярката, за която до Европейската комисия е подадено уведомление като помощ за преструктуриране.

(17)

Според предложението на българските органи новото споразумение ще предвиди изплащане на задълженията за период от 10 години (т.е. до 2019 г.) с гратисен период до 30 юни 2012 г.

(18)

Цялото задължение, което следва да бъде разсрочено, възлиза на 9,8 млн. EUR, включително (според българските органи) следните части (13):

а)

1,8 млн. EUR просрочени задължения;

б)

5,9 млн. EUR от главницата, недължими към момента (съгласно предоговарянето от 2001 г.),

в)

просрочени лихви, дължими към 1 април 1999 г. в размер на 2 млн. EUR, предоговорени за плащане на два транша през 2015 г. съгласно споразумението от 2001 г.;

г)

натрупани обикновени и наказателни лихви до 10 юни 2006 г. (14) в размер на 101 878 EUR.

(19)

България е на мнение, че планираната мярка е съвместима с вътрешния пазар въз основа на Насоките на общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (по-нататък „Насоките за О и П“) (15) като мярка за преструктуриране.

III.   ОЦЕНКА НА НАЛИЧИЕТО НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

(20)

Съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да е форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставянето в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с вътрешния пазар.

(21)

По-надолу Комисията ще оцени дали помощта, за която е подадено уведомление, предствавлява държавна помощ. Освен това Комисията ще оцени дали въздържането от изискване по законов път на спазването на споразумението от 2001 г. и неприлагането на лихва от 1 януари 2007 г. представляват допълнителна държавна помощ, която следва да се вземе предвид при изчисляването на елемента на помощ за преструктуриране.

(22)

И двете мерки включват държавни средства, тъй като е налице загуба на средства, които е следвало да се влеят в държавния бюджет. Те са предоставени от МФ и следователно от държавата.

(23)

Както разсрочването и отсрочването на задълженията, за които е подадено уведомление, така и въздържането от изискване по законов път на задълженията от момента на присъединяването се отнасят индивидуално до РИ и поради това са селективни.

(24)

В допълнение мерките са предоставили предимство на предприятието, което не би било постигнато по друг начин на частния пазар, тъй като мерките не издържат теста на кредитора в пазарни условия (16).

(25)

По отношение на помощта, за която е получено уведомление, Комисията се съмнява, че частен кредитор наистина би разсрочил дълга вместо да изиска незабавно изплащане на цялата сума от задължения, особено предвид наличието на две предишни разсрочвания през 1999 г. и 2001 г. Освен това Комисията отбелязва, че според българските органи предприятието е в затруднение.

(26)

Относно въздържането от изискване по законов път на спазването на споразумението от 2001 г. Комисията също се съмнява, че това поведение съответства на поведението на частен кредитор. Както се споменава в параграфи (10)—(15) по-горе, предприятието не е извършило плащанията, предвидени в предоговарянето от 2001 г., а България не е показала, че нейните органи са положили сериозни усилия да съберат дължимото задължение. Освен това от документацията не се вижда дали наказателната лихва от 3 %, определена в споразумението от 2001 г., наистина е била начислена и/или платена (17).

(27)

Комисията отбелязва в допълнение, че мярката, за която не е изпратено уведомление, изглежда не представлява съществуваща помощ от 1 януари 2007 г., тъй като не е обхваната от приложение V.2.1 към Договора за присъединяване на България (18). В частност тя а) нито е влязла в сила преди 31 декември 1994 г., б) нито е изброена в допълнението към приложение V, в) нито е обхваната от временен механизъм.

(28)

РИ е предприятие, произвеждащо стоки, които се търгуват свободно в рамките на Съюза. Затова Комисията счита, че условието за засягане на конкуренцията и търговията в Съюза е изпълнено.

(29)

Поради това Комисията счита, че горепосочените мерки са държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС. Следва да се отбележи, че България не оспорва характера на държавна помощ на мярката, за която е подала уведомление.

IV.   ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА

(30)

От изключенията, предвидени в член 107, параграф 3 от ДФЕС, само изключението, предвидено в член 107, параграф 3, буква в) би могло да бъде приложимо, тъй като основната цел на помощта се отнася до възстановяване на дългосрочната жизненост на предприятие в затруднение. Съгласно тази разпоредба държавна помощ, предоставена за насърчаване развитието на някои икономически дейности може да бъде разрешена, „доколкото не засяга по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес“. Затова помощта може да се счита за съвместима въз основа на член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, при условие че са налице условията, посочени в Насоките за О и П.

IV.1.   Помощта отговаря ли на условията за помощ за преструктуриране?

IV.1.1.   Предприятие в затруднение

(31)

За да отговаря на условията за помощ за преструктуриране, получателят следва да бъде, съгласно точка 33, предприятие в затруднение по смисъла на Насоките за О и П.

(32)

В своето уведомление българските органи твърдят, че РИ е предприятие в затруднение по смисъла на точка 10, буква в) от Насоките, тъй като то отговаря на критериите на вътрешното законодателство като обект на процедура по колективна несъстоятелност. В частност предприятието отговаря на условията за започване на процедура по несъстоятелност съгласно член 608 от българския търговски закон (19) поради своите задължения към държавата.

(33)

Комисията също отбелязва финансовите резултати на предприятието, които показват постоянен спад в оборота му, както и нарастващи загуби, както се вижда от долната таблица. Също така следва да се посочи, че през 2008 г. предприятието произвежда отрицателна оперативна печалба и отрицателен паричен поток. Така РИ изглежда изпълнява условията на точка 11 от Насоките за О и П и следва да се разглежда като предприятие в затруднение.

Таблица 3:   Годишен оборот и печалба на Русе индъстри АД

в млн. BGN (20)

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Годишен оборот

76 239

65 086

17 963

7 035

Печалба/загуба преди данъчно облагане

2 091

1 977

827

3 924

(34)

За да отговаря на условията за помощ за преструктуриране съгласно точка 13 от Насоките за О и П, следва да се докаже, че затрудненията на дружеството са присъщи за него и не са резултат от произволно разпределение на разходите в рамките на групата, както и че трудностите са прекалено сериозни, за да може групата сама да се справи с тях.

(35)

Към момента както е описано по-горе в параграфи 5—6, структурата на групата, към която РИ принадлежи, все още е неясна.

(36)

България твърди, че не знае откъде произлизат затрудненията на получателя и дали групата сама би могла да се справи с трудностите.

(37)

Съответно Комисията се съмнява дали получателят отговаря на условията за помощ за преструктуриране в съответствие с точка 13 от Насоките за О и П.

IV.1.2.   Принципът на еднократна помощ

(38)

Съгласно Насоките помощ за преструктуриране следва да се предоставя само веднъж. Към момента изглежда, че този принцип на еднократна помош, както е посочен в точка 3.3 от Насоките за О и П, е нарушен.

(39)

В частност изглежда, че дори споразумението от 2001 г. за предоговаряне на дълга на РИ може да представлява държавна помощ. Досега българските органи не са изтъкнали аргументи, които да показват, че предоговарянето от 2001 г. е в съответствие с принципа на кредитора в условията на пазарна икономика (по-нататък „ПКУПИ“). Към момента е под съмнение дали държавата е действала подобно на частен кредитор, когато е сключила споразумението, особено предвид факта, че е имало и предишно разсрочване на дълга в контекста на приватизацията (т.е. предоговарянето от 1999 г.). Във всеки случай, дори да се приеме, че сключването на споразумението от 2001 г. е било в съответствие с ПКУПИ, българските органи не са изискали по законен път плащането на дълга (21) в съответствие с него.

(40)

Следва да се подчертае, че дори и Комисията да не е компетентна да оцени (22) съвместимостта на държавната помощ, предоставена на РК преди 1 януари 2007 г., датата на присъединяване на България към ЕС, това не я възпрепятства да оцени фактите по делото за целите на оценката на принципа на еднократна помощ.

IV.1.3.   Заключение относно съответствието с условията

(41)

Въз основа на горните съображения Комисията се съмнява дали РИ отговаря на условията за помощ за преструктуриране.

IV.2.   Съвместимост с Насоките за О и П

IV.2.1.   Възстановяване на дългосрочната жизнеспособност

(42)

Съгласно точка 34 от Насоките за О и П, предоставянето на помощ за преструктуриране трябва да става, при условие че съществува план за преструктуриране, който трябва да е одобрен от Комисията. Освен това съгласно точка 35 от Насоките, планът за преструктуриране трябва да възстановява дългосрочната жизнеспособност на предприятието в рамките на един разумен срок, въз основа на реалистични предположения за бъдещите условия за дейност.

(43)

На този етап Комисията се съмнява, че представеният план ще позволи на предприятието да се върне към дългосрочна жизненоспособност. В частност той не дава съществени доказателства за своите хипотези, както и конкретни цифри. Планът не съдържа достатъчно детайли, за да покаже как ще се постигне намаляване на разходите и как ще се възстанови жизнеспособността. Липсват обяснения за това как очакваните приходи ще бъдат реализирани. Въпреки че българските органи представиха пазарно проучване на продуктите върху които възнамеряват да наблегнат, този анализ не гледа към бъдещето, а е само описание на настоящето положение.

IV.2.2.   Избягване на неоправдано нарушаване на конкуренцията

(44)

Съгласно точки 38—42 от Насоките следва да се вземат мерки за смекчаване, доколкото е възможно, на отрицателните въздействия на помощта върху конкурентите. Помощта не трябва да нарушава неправомерно конкуренцията. Обикновено това означава ограничаване на присъствието на предприятието на пазарите в края на периода на преструктуриране. Принудителното ограничаване или намаляне на присъствието на съответните пазари, на които оперира предприятието, представлява компенсация за конкурентите.

(45)

Досега българските органи не са предложили конкретни компенсаторни мерки.

IV.2.3.   Помощ, ограничена до минимум: действителен принос, несвързан с помощта

(46)

Съгласно точка 43 от Насоките размерът и интензитетът на помощта трябва да бъдат сведени до минимума на разходите по преструктурирането, необходими за неговото осъществяване, като се вземат предвид съществуващите финансови ресурси на дружеството. Получателите на помощта трябва да направят съществен принос към плана за преструктуриране чрез собствените си ресурси, т.е. чрез продажба на активи, които не са от определящо значение за оцеляването на предприятието, или посредством външно финансиране при пазарни условия.

(47)

Приносът на предприятието към плана за преструктуриране по принцип трябва да е поне 50 % от общите разходи за плана, съгласно точка 44 от Насоките (23). На този етап България не е показала, че преструктурирането ще бъде финансирано с поне 50 % от собствени средства на получателя. Въпреки че българските органи обясняват, че преструктурирането ще бъде частично финансирано от продажбата на някои активи (т.е. земя, излишни машинни съоръжения), липсва конкретна информация за характера и очакваната продажна стойност на тези активи. Българските органи също твърдят, че няма да има външно финансиране (т.е. от кредитори, банки или акционери) на преструктурирането.

IV.2.4.   Заключения за съвместимостта

(48)

На този етап Комисията има сериозни съмнения дали мярката, за която е подадено уведомление, отговаря на съответните разпоредби от Насоките за О и П като помощ за преструктуриране.

(49)

Освен това Комисията се съмнява дали въздържането от изискване по законов път на плащането на дълга след 1 януари 2007 г. е съвместимо с вътрешния пазар.

V.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(50)

На този етап Комисията се съмнява, че мярката за преструктуриране, за която е подадено уведомление, отговаря на условията от Насоките за О и П. Затова е под въпрос дали тя може да се счита за съвместима с вътрешния пазар. Освен това е под съмнение дали въздържането от изискване по законов път на плащането на дълга след 1 януари 2007 г., датата на присъединяване на България към ЕС, представлява допълнителна помощ и дали такава помощ е съвместима с вътрешния пазар.

(51)

Затова Комисията реши да открие официалната процедура по разследване, предвидена в член 108, параграф 2 от ДФЕС във връзка с горепосочените мерки.

РЕШЕНИЕ

1.

Предвид горепосоченото Комисията реши да открие процедурата, посочена в член 108, параграф 2 от ДФЕС по отношение на мерките за помощ, описани по-горе, в полза на „Русе индъстри“ АД.

2.

С оглед на изложените по-горе съображения Комисията, действаща съгласно процедурата, посочена в член 108, параграф 2 от ДФЕС, изисква от България да представи своите коментари и да предостави всякаква информация, която би била от полза при оценката на помощта в срок от един месец от датата на получаване на това писмо. Наред с другото информацията следва да съдържа:

данни за всички акционери на Русе индъстри, както е изброено в годишния доклад от 2008 г. (точка 20, страница 28), копия от техните последни финансови отчети и извлечения от търговския регистър,

обяснение за това как Rousse Beteiligungsgesellschaft mbH е свързано с настоящите акционери на Русе индъстри и кога собствеността на Русе индъстри е прехвърлена на Alpha and Omega GmbH. Моля, представете също копия от последните финансови отчети на Rousse Beteiligungsgesellschaft mbH и извлечението за него от търговския регистър,

информация за всички дъщерни дружества на Русе индъстри, както е изброено в годишния доклад от 2008 г. (точка 28, страница 34), копия от техните последни финансови отчети и извлечения от търговския регистър,

одитираните финансови отчети за 2009 г. на Русе индъстри,

плана за преструктуриране от 6 ноември 2006 г., както е посочено в годишния доклад от 2008 г. (точка 1, страница 7),

подробна информация за историята на обслужването на дълга към Агенцията за държавни вземания от 2001 г. насам. Тази информация следва да съдържа следните данни за всеки период на плащане в съответствие със споразумението за разсрочване от 2001 г. (т.е. 31 март и 30 декември), разбити на главница + лихва и сравнени с предвидения график на плащанията:

общо задължение към Агенцията в началото на периода,

общо плащания, осъществени за периода,

общо задължение в края на периода,

начислена наказателна лихва.

3.

Комисията изисква от България незабавно да препрати копие от настоящото писмо до „Русе индъстри“ АД.

4.

Комисията напомня на България, че член 108, параграф 3 от ДФЕС има суспензивно действие и насочва вниманието към член 14 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета, съгласно който от получателя може да се изиска възстановяване на всяка неправомерно предоставената помощ.

5.

Комисията предупреждава България, че ще уведоми заинтересованите страни чрез публикуване на това писмо и на резюме от него в Официален вестник на Европейския съюз. Тя ще информира и заинтересованите страни в държави от ЕАСТ, които са подписали Споразумението за ЕИП, чрез публикуване на известие в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, както и Надзорния орган на ЕАСТ, като им изпрати копие от това писмо. Всички посочени по-горе заинтересовани страни ще бъдат приканени да представят мненията си в срок от един месец от датата на публикуване.»


(1)  Считано от 1 декември 2009 г. членове 87 и 88 от Договора за ЕО стават съответно членове 107 и 108 от ДФЕС. Двете групи от разпоредби са по същество идентични. За целите на настоящото решение позоваванията на членове 107 и 108 от ДФЕС следва да се разбират като позовавания на съответно членове 87 и 88 от Договора за ЕО, когато е уместно.

(2)  Регион, отговарящ на условията за помощ, съгласно член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС въз основа на Решение на Комисията от 24 януари 2007 г., ОВ C 73, 30.3.2007 г., стр. 16.

(3)  Френско изписване на наименованието „Русе“.

(4)  Името РК е променено на РИ на 4 март 2009 г. Името на предприятието ще се използва в съответствие с това.

(5)  Договор от 15 ноември 1996 г. за заем в чуждестранна валута в размер на 1 402 341,08 USD; договор от 22 ноември 1996 г. за сумата от 450 131,17 USD; и договор от 27 януари 1997 г. за изплащане на предишно задължение на предприятието в размер на 6 597 658,92 USD (главница) и 365 575,86 USD (дължима лихва към 1 ноември 1996 г.). Тези заеми са прехвърлени към ДФРР от Стопанска банка (фалирала държавна банка).

(6)  Законен правоприемник като кредитор по дългове, дължими на ДФРР.

(7)  Българските органи не посочват обменния курс на тази транзакция.

(8)  Т.е. цялото задължение, първоначално възлизащо на 8 450 131,17 USD, от което 8 млн. USD вече са били превалутирани/разсрочени на 8 април 1999 г.

(9)  Чрез използване на обменния курс EUR/USD от приватизацията, т.е. 29 април 1999 г.

(10)  Агенция за държавни вземания.

(11)  Комисия за защита на конкуренцията.

(12)  Член 1, параграф 3 и член 3, параграф 2 от Закона за държавните помощи.

(13)  a + b (т.е. 7,7 млн. EUR) отговаря на неплатената главница, разсрочена съгласно споразумението от 2001 г. За сравнение главницата, разсрочена съгласно споразумението от 2001 г., е 7,97 млн. EUR.

(14)  От предоставената информация не става ясно дали лихви са били начислявани и/или изисквани по законов път след 10 юни 2006 г.

(15)  ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2.

(16)  Вж.: T-152/99 HAMSA [2002] ECR II-3049 at para 167.

(17)  Поне не след 10 юни 2006 г.

(18)  ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 93.

(19)  „Търговски закон“.

(20)  1,9558 EUR/BGN към 2 март 2010 г.

(21)  Най-малко 1,8 млн. EUR са дължими понастоящем и българските органи не са предприели сериозни опити за събиране на дълга.

(22)  Това е установена практика на Комисията, вж. например решенията за откриване по дела C 40/08 Помощ за преструктуриране за PZL-Hydral и C 49/08 Помощ за преструктуриране за PZL Debica.

(23)  Ако приемем, че РИ може да се счита за голямо предприятие. Това е посочено от българските органи в точка 4.3 от тяхното уведомление от 30 юни 2009 г. Въпреки това на този етап от оценката структурата на групата все още е неясна, както е посочено в параграфи (5)—(6).


10.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 187/14


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.5901 — Montagu/GIP/Greenstar)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2010/C 187/06

1.

Στις 30 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Montagu Private Equity LLP («Montagu», Ηνωμένο Βασίλειο) και Global Infrastructure Partners — («GIP», ΗΠΑ), που ελέγχονται από κοινού από την General Electric Company («GE», ΗΠΑ), Credit Suisse Groupe («CSG», Ελβετία) και Global Infrastructure Management Participation LLC («GIMP», ΗΠΑ) αποκτούν κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων κοινό έλεγχο της επιχείρησης Greenstar Holdings Ltd και των θυγατρικών της («Greenstar», Ηνωμένο Βασίλειο και Ουαλία), που ανήκουν στην NTR («NTR», Ιρλανδία), με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Montagu: επενδύσεις σε μη εισηγμένες εταιρείες,

για την GIP: επενδύσεις σε υποδομές,

για την GE: διάφορες τεχνολογίες και υπηρεσίες,

για την CSG: επενδυτική τραπεζική, ιδιωτική τραπεζική, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,

για την GIMP: εταιρεία χαρτοφυλακίου με δραστηριότητες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων,

για την Greenstar: διαχείριση απορριμμάτων,

για την NTR: διεθνής όμιλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας..

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.5901 — Montagu/GIP/Greenstar. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).


10.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 187/15


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.5826 — Anglo Irish Bank/RBS/Arnotts)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2010/C 187/07

1.

Στις 2 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Anglo Irish Bank Corporation Limited («Anglo Irish Bank», Ιρλανδία) και The Royal Bank of Scotland Group plc («RBS», ΗΒ) αποκτούν κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1β του κανονισμού συγκεντρώσεων κοινό έλεγχο της επιχείρησης Arnotts Holdings Limited («Arnotts», Ιρλανδία) με τη σύναψη σύμβασης.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Anglo Irish Bank: τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις εμπορικών και σχετικών με περιουσιακά στοιχεία δραστηριοτήτων·,

για την RBS: τραπεζική και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες·,

για την Arnotts: μη εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής στην Ιρλανδία.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.5826 — Anglo Irish Bank/RBS/Arnotts. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

10.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 187/16


Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

2010/C 187/08

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου (1). Οι δηλώσεις ένστασης διαβιβάζονται στην Επιτροπή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«CHLEB PRĄDNICKI»

Αριθ. ΕΚ.: PL-PGI-0005-0694-23.04.2008

ΠΓΕ ( Χ ) ΠΟΠ ( )

1.   Ονομασία:

«Chleb prądnicki»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα:

Πολωνία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου:

3.1.   Τύπος προϊόντος:

Κλάση 2.4

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1:

Το «Chleb prądnicki» είναι μαύρο ψωμί σίκαλης με προζύμι.

Σχήμα

Το «Chleb prądnicki» ψήνεται σε δύο σχήματα: ωοειδές και στρογγυλό.

Τα ωοειδή καρβέλια παρουσιάζονται σε δύο τύπους με τα εξής βάρη:

1)

14 kg: μήκος 950 έως 1 000 mm, ύψος 120 έως 150 mm, πλάτος στο κέντρο 450 έως 500 mm.

2)

4,5 kg: μήκος 600-650 mm, ύψος 120 έως 150 mm, πλάτος στο κέντρο 300 έως 350 mm.

Το πλάτος των ωοειδών καρβελιών (και των δύο βαρών) βαθμιαία μειώνεται προς τα άκρα του καρβελιού.

Τα στρογγυλά καρβέλια έχουν ένα μόνο βάρος: 4,5 kg διάμετρος 450-500 mm.

Κόρα

Η κόρα (ανεξαρτήτως του σχήματος των καρβελιών) έχει πάχος 4-6 mm, το χρώμα της είναι καστανό έως βαθυκάστανο, η επιφάνειά της είναι ομοιογενής ή έχει ορατές ρωγμές και καλύπτεται με λεπτή στρώση πιτύρου σίκαλης.

Ψίχα

Στην τομή, το ψωμί έχει ανοιχτό χρώμα και είναι ομοιόμορφα πορώδες. Η ψίχα, εάν υποστεί ελαφριά πίεση, πρέπει να επανέρχεται στην αρχική της θέση χωρίς αλλαγή στη δομή. Το ψωμί έχει τη χαρακτηριστική γεύση και οσμή ψωμιού σίκαλης με προζύμι.

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά

Υγρασία: μέγιστο 50 % οκτώ ώρες μετά το ψήσιμο.

Όγκος: 100 g ψωμιού έχουν ελάχιστο όγκο 200 cm3.

Οξύτητα: μέγιστο pH 10.

3.3.   Πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα):

αλεύρι σίκαλης υψηλής ποιότητας και σιτάλευρο χρησιμοποιούμενο από τη βιομηχανία τροφίμων

ψημένες πατάτες ή νιφάδες πατάτας (χρησιμοποιούνται εποχιακά, την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού)

πίτυρο σίκαλης

αλάτι

πόσιμο νερό

νωπή μαγιά

αγριοκύμινο (κάρο).

3.4.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης):

3.5.   Συγκεκριμένα στάδια της παραγωγής που πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής:

Όλα τα στάδια της παραγωγής πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης περιοχής.

προετοιμασία της ζύμης με προζύμι με την παραδοσιακή μέθοδο πέντε σταδίων,

χειρωνακτική διαίρεση της ζύμης σε τεμάχια και χειρωνακτική διαμόρφωση,

τελική διόγκωση των διαμορφωμένων τεμαχίων σε καλάθια,

προετοιμασία των τεμαχίων για ψήσιμο, ύγρανση με νερό και πασπάλισμα με πίτυρο σίκαλης,

ψήσιμο των τεμαχίων,

ψύξη του ψημένου ψωμιού.

3.6.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με τον τεμαχισμό σε φέτες, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ.:

Όταν το ψωμί πρόκειται να πωληθεί τεμαχισμένο, δεν επιτρέπεται να τεμαχίζεται έως ότου ψυχθεί, δηλ. τουλάχιστον τέσσερις ώρες μετά το ψήσιμο.

3.7.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με την επισήμανση:

Το «Chleb prądnicki» μπορεί να πωλείται ασυσκεύαστο. Κάθε καρβέλι των 4,5 kg που πωλείται ακέραιο είναι περιτυλιγμένο με ταινία στην οποία είναι εκτυπωμένες οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των ρυθμίσεων για την επισήμανση τροφίμων που διατίθενται στο εμπόριο. Το ψωμί το οποίο πωλείται ως ½ ή ¼ καρβελιού είναι συσκευασμένο σε μεμβράνη ή χάρτινες σακούλες με ετικέτα που φέρει γραφικό σχέδιο όμοιο με αυτό της ταινίας. Η ετικέτα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει το σύμβολο της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και τις λέξεις «Chronione Oznaczenie Geograficzne» (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη). Το ψωμί που δεν έχει το τυποποιημένο εμπορικό μέγεθος, π.χ. βάρος άνω των 4,5 kg, το οποίο ψήνεται για ιδιαίτερες περιπτώσεις, φέρει ταινία όμοια με αυτήν που χρησιμοποιείται για τα καρβέλια των 4,5 kg, αλλά προσαρμοσμένη στις διαστάσεις του συγκεκριμένου καρβελιού. Οι ετικέτες και οι ταινίες διανέμονται σε όλους τους παραγωγούς του «Chleb prądnicki» από το αρτοποιείο B.A. Madej. Η επισήμανση και η διανομή εκτελούνται με τρόπο ώστε να μην υφίσταται διακριτική μεταχείριση κανένας παραγωγός που παράγει το «Chleb prądnicki» σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής:

Εντός των διοικητικών ορίων της Κρακοβίας.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή:

5.1.   Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής:

Η ονομασία «Chleb prądnicki» προέρχεται από τα ονόματα των χωριών του ποταμού Prądnik. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι το Prądnik Czerwony (κόκκινο Prądnik) και το Prądnik Biały (λευκό Prądnik), που είχαν πολλούς αλευρόμυλους. Η πρώτη έμμεση αναφορά στους αρτοποιούς του Prądnik ανάγεται στον 14ο αιώνα. Οι χωρικοί του Prądnik Czerwony ήταν διάσημοι κυρίως επειδή έψηναν τεράστια καρβέλια «Chleb prądnicki».

Τα χωριά Prądnik Czerwony και Prądnik Biały ενσωματώθηκαν στην Κρακοβία την 1η Απριλίου 1910. Παρ’όλο που σήμερα αποτελούν τμήμα του διοικητικού διαμερίσματος Krowodrza της Κρακοβίας, τα ονόματά τους εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται συχνά.

Το «Chleb prądnicki» και η μέθοδος παρασκευής του αναπτύχθηκαν επί σειρά ετών από γενιές αρτοποιών. Τα χαρακτηριστικά του στοιχεία συνδέονται με τον ανθρώπινο παράγοντα: τις δεξιότητες και την τέχνη των αρτοποιών, οι οποίοι το ψήνουν σύμφωνα με τις παραδοσιακές μεθόδους και χρησιμοποιούν μόνο τις καθορισμένες πρώτες ύλες.

5.2.   Ιδιοτυπία του προϊόντος:

Τα χαρακτηριστικά που κυρίως διακρίνουν το «Chleb prądnicki» από άλλα προϊόντα είναι το μέγεθός του, η κόρα μεγάλου πάχους και η μεγάλη διάρκεια διατήρησης. Συνήθως παρασκευάζεται σε καρβέλια των 4,5 kg, ενώ για ειδικές περιστάσεις ψήνονται καρβέλια των 14 kg. Κάθε καρβέλι έχει κάπως διαφορετικό σχήμα. Επίσης, όταν αποθηκεύεται υπό κανονικές συνθήκες, το «Chleb prądnicki» διατηρείται επί μία εβδομάδα.

Άλλο διακριτικό χαρακτηριστικό του «Chleb prądnicki» είναι το ότι «ωριμάζει» μετά το ψήσιμο, αποκτώντας το πλήρες άρωμα και γεύση του την επομένη της παρασκευής του.

5.3.   Αιτιώδης σχέση που συνδέει τη γεωγραφική περιοχή με την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΟΠ) ή με συγκεκριμένη ποιότητα, με τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΓΕ):

Η αίτηση βασίζεται στην ιδιαίτερη ποιότητα του «Chleb prądnicki», όπως παρουσιάζεται στο σημείο 5.2, καθώς και στη φήμη του.

Ο εξαιρετικός χαρακτήρας του προϊόντος είναι κυρίως αποτέλεσμα των ανθρώπινων δεξιοτήτων που αναδεικνύονται ιδίως κατά το ζύμωμα και τη διαμόρφωση της ζύμης, χάρη στα οποία κάθε καρβέλι αποκτά ελαφρώς διαφορετικό σχήμα, καθώς και κατά τη θερμική επεξεργασία, που προσδίδει στο «Chleb prądnicki» το κατάλληλο πάχος, υφή της επιφάνειας και κόρα. Με την προσθήκη πατάτας ή νιφάδων πατάτας στη συνταγή εξασφαλίζεται η μεγάλη διάρκεια διατήρησης.

Ιστορία, αρτοποιητική παράδοση και φήμη του «Chleb prądnicki»:

 

Το «Chleb prądnicki» αναφέρεται για πρώτη φορά το 1421, όταν ο επίσκοπος της Κρακοβίας Αλβέρτος παραχώρησε στον μάγειρά του Świętosław Skowronek έκταση δύο źreb (μονάδες μέτρησης επιφανείας) στο Prądnik επιβάλλοντας στους κατοίκους την υποχρέωση να ψήνουν ψωμί για τα γεύματα του επισκόπου.

 

Στις 26 Μαΐου 1496, ο βασιλιάς Jan Olbracht παραχώρησε στους αρτοποιούς που παρασκεύαζαν ψωμί σίκαλης σε κοινότητες μεταξύ των οποίων και το Prądnik, το προνόμιο να πωλούν το ψωμί αυτό στην Κρακοβία κάθε Τρίτη, στην εβδομαδιαία αγορά, διατηρώντας μακρόχρονη συνήθεια. Το προνόμιο αυτό επέτρεπε στους αρτοποιούς της συντεχνίας που βρίσκονταν εντός των τειχών της πόλης να παρασκευάζουν και να πωλούν, χωρίς περιορισμούς, αρτοποιήματα από λευκό αλεύρι και από αλεύρι σίκαλης. Η πώληση ψωμιού σίκαλης παρασκευασμένου εκτός των τειχών της πόλης (οι αρτοποιοί εκτός των τειχών της πόλης δεν είχαν δικαίωμα να παρασκευάζουν προϊόντα από λευκό αλεύρι) ήταν αυστηρά περιορισμένη. Οι αρτοποιοί απέκτησαν το δικαίωμα να φέρνουν «Chleb prądnicki» στην Κρακοβία χωρίς περιορισμούς μόλις την 1η Ιουλίου 1785.

 

Από έγγραφα του 18ου και του 19ου αιώνα, τα οποία φυλάχθηκαν από τη Συντεχνία των Αρτοποιών της Κρακοβίας, προκύπτει ότι εκείνη την εποχή θεσμοθετήθηκαν οι αρχές που διέπουν την πώληση και την τιμολόγηση του ψωμιού, βάσει διατίμησης. Κατά πάσαν πιθανότητα, οι καταναλωτές εξακολούθησαν να απολαμβάνουν τη γεύση του «Chleb prądnicki» έως τα τέλη της δεκαετίας του 1920 ή τις αρχές της δεκαετίας του 1930, αλλά κάποια στιγμή κατά τη δεκαετία αυτή η παραγωγή σταμάτησε. Ωστόσο, το «Chleb prądnicki» δεν έπεσε οριστικά σε λήθη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εμπορικής εταιρείας «Stary Kleparz», κατά την περίοδο του μεταπολέμου (1945-1998), το «Chleb prądnicki» πωλούνταν στην αγορά Stary Kleparz της Κρακοβίας, η οποία αποτελεί την παλαιότερη αγορά που λειτουργεί ακόμη έως τις μέρες μας και την πιο πολυσύχναστη.

Λογοτεχνικά έργα και δημοσιεύματα του Τύπου του 19ου και του 20ού αιώνα αποτελούν μαρτυρίες για τη φήμη του «Chleb prądnicki»:

Το ποίημα του Wincenty Pol «Obrazek» (Εικόνα) (19ου αιώνας),

Απόσπασμα ποιήματος του Wincenty Pol από τις συλλογές του Ambroży Grabowski — χωρίς τίτλο (19ος αιώνας),

«Wspomnienia» (Αναμνήσεις) του Ambroży Grabowski (19ος αιώνας),

«Kodeks dyplomatyczny Katedry Krakowskiej Św. Wacława» (Διπλωματικός κώδικας του καθεδρικού ναού του Αγίου Βάκλαβ της Κρακοβίας) — Franciszek Piekosiński, 1883,

«Włościanie z okolic Krakowa» (Η ύπαιθρος της Κρακοβίας) — Józef Mączyński, 1858, εφημερίδα «Przyjaciel Ludu» (Φίλος του λαού), 1846,

«Tygodnik Ilustrowany» (Εβδομαδιαίο περιοδικό), 1862,

«Encyklopedia Powszechna» (Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια), 1865,

«Wspomnienia» (Αναμνήσεις) του Ambroży Grabowski (19ος αιώνας),

Το «Chleb prądnicki» εμφανίζεται επίσης σε πίνακες ζωγραφικής του 19ου αιώνα:

«Z promnickim chlebem w Krakowie» — Kajetan Wincenty Kielisiński, 1847,

«Prądniczanin» — Jan Kanty Wojnarowski,

«Piekarz chleba prądnickiego» — Jan Kanty Wojnarowski.

Η συμμετοχή του «Chleb prądnicki» σε διαγωνισμούς, διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και εκστρατείες προώθησης της Κρακοβίας πιστοποιεί τη φήμη του μεταξύ των σημερινών καταναλωτών.

Το 2004, στον διαγωνισμό Małopolski Smak, απονεμήθηκε στο «Chleb prądnicki» βραβείο για την εξαιρετική του ποιότητα και την ξεχωριστή του γεύση. Το 2005, το αρτοποιείο παραγωγής του «Chleb prądnicki» χρίστηκε από τον περιφερειάρχη της περιφέρειας Małopolskie υποψήφιο για τον τίτλο «Πολωνός παραγωγός τροφίμων 2005». Η φήμη του ψωμιού αυτού μπορεί επίσης να διαπιστωθεί από τη συμμετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις, όπως το «Salon International de l'Alimentation» του Παρισιού (2005). Πληροφορίες για το «Chleb Prądnicki» περιλήφθηκαν επίσης στο έργο «Terra Madre: 1 600 Food Communities» που δημοσίευσε η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Slow Food».

Συχνά χρησιμοποιείται μια εικόνα του ψωμιού «Chleb prądnicki» για την προώθηση της Κρακοβίας — για παράδειγμα, ήταν ένα από τα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν ως αντιπροσωπευτικά της Κρακοβίας κατά τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 750 ετών από τη χορήγηση δικαιωμάτων στην πόλη βάσει του δικαίου του Μαγδεμβούργου. Στα διαφημιστικά φυλλάδια για την Κρακοβία, επίσης, περιλαμβάνονται εικόνες του «Chleb prądnicki». Η σύγχρονη φήμη του ψωμιού οφείλεται στην μετεξέλιξη της ιστορικής φήμης σε αναγνώριση του ίδιου του προϊόντος. Με την πάροδο του χρόνου η φήμη του εδραιώθηκε, στηριζόμενη στη μοναδική του γεύση, την εξαιρετική ποιότητα και την πολύ μεγάλη διάρκεια διατήρησης. Σήμερα, το «Chleb prądnicki» πωλείται σε καταστήματα πώλησης εκλεκτών τροφίμων σε όλη την Πολωνία τα οποία διαθέτουν τα καλύτερα προϊόντα απ’όλο τον κόσμο. Επιπλέον απόδειξη της φήμης του ψωμιού αποτελεί το γεγονός ότι οι καταναλωτές το αγοράζουν σε πενταπλάσια τιμή από αυτή του ψωμιού μαζικής παραγωγής. Επίσης, το «Chleb prądnicki» είναι εξαιρετικά δημοφιλές κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γιορτής του Ψωμιού (Święto Chleba). Κάθε μέρα της γιορτής παρασκευάζεται τετραπλάσια από τη συνήθη ποσότητα αυτού του ψωμιού.

Πληροφορίες για το «Chleb prądnicki» περιέχονται σε πολυάριθμες σύγχρονες δημοσιεύσεις, όπως ο οδηγός μαγειρικής «Produkt tradycyjny na małopolskim stole» (Παραδοσιακά προϊόντα διατροφής της περιφέρειας Małopolskie), η έκδοση «Stół pięknie nakryty» (Πλούσιο τραπέζι) και το φυλλάδιο «Małopolska – Palce lizać. Przewodnik kulinary po regionie» (Πεντανόστιμη Małopolska — περιφερειακός γαστρονομικός οδηγός). Αναφορές στο «Chleb prądnicki» απαντώνται επίσης στις ημερήσιες εφημερίδες της Κρακοβίας «Dziennik Polski» και «Gazeta Krakowska» και στον εθνικό κλαδικό Τύπο (επιθεωρήσεις αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής «Przegląd Piekarniczy i Cukierniczy» και «Cukiernictwo i Piekarstwo»). Άρθρα σχετικά με το «Chleb prądnicki» έχουν επίσης δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα «Polska Głos Wielkopolski», στις 25 Αυγούστου 2008, στο «Tęczy» και στο εβδομαδιαίο έντυπο «Niedziela», στις 10 Αυγούστου 2008.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών:

[Άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου]

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1620&LangId=0


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.