ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2010.132.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 132

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

53ό έτος
21 Μαΐου 2010


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

2010/C 132/01

Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων αναφορικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων

1

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 132/02

Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) — Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

6

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 132/03

Ισοτιμίες του ευρώ

9

2010/C 132/04

Κατάλογος επιχορηγήσεων που διατέθηκαν στο πλαίσιο του δημοσιονομικού έτους 2009 από τη γραμμή του προϋπολογισμού 05.08.06[δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2208/2002]

10

2010/C 132/05

Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς — Εισαγωγές τόνου από την Κολομβία και το Ελ Σαλβαντόρ στην ΕΕ

15

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2010/C 132/06

Διαδικασία εκκαθάρισης — Απόφαση (απόφαση EHA/662/2010, της 15ης Μαρτίου 2010) να κινηθεί η διαδικασία εκκαθάρισης κατά της επιχείρησης Seguros Mercurio, S.A. (Δημοσίευση βάσει του άρθρου 14 της οδηγίας 2001/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων)

16

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 132/07

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων του Βασιλείου των Κάτω Χωρών βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων

17

2010/C 132/08

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων του Βασιλείου των Κάτω Χωρών βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων

19

 

Διορθωτικά

2010/C 132/09

Διορθωτικό στην προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV) (Το παρόν κείμενο ακυρώνει και αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 126 της 18.5.2010, σ. 16)

20

EL

 


I Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

21.5.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 132/1


Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων αναφορικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων

2010/C 132/01

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 16,

τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 8,

την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και ιδίως το άρθρο 41 (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:

I.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Στις 29 Οκτωβρίου 2009, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων (3). Ο προτεινόμενος κανονισμός θα αντικαταστήσει την οδηγία 94/56/ΕΚ του Συμβουλίου για την θέσπιση των βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων πολιτικής αεροπορίας (4).

2.

Καθώς δεν ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 46/2001, η παρούσα γνωμοδότηση βασίζεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού. Ο ΕΕΠΔ συνιστά να περιληφθεί μνεία της παρούσας γνωμοδότησης στο προοίμιο της πρότασης.

3.

Αν και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη του εν ευθέτω χρόνω, ο ΕΕΠΔ εκφράζει, ως γενική παρατήρηση, την ικανοποίησή του διότι στην πρόταση συμπεριλήφθηκαν πτυχές που αφορούν την προστασία δεδομένων. Ορισμένες διατάξεις εμμένουν στο γεγονός ότι τα προβλεπόμενα μέτρα ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ και ότι η εμπιστευτικότητα των δεδομένων συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικών πτυχών της πρότασης.

4.

Ο ΕΕΠΔ εντόπισε εντούτοις ορισμένες ελλείψεις και ασάφειες όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο κεφάλαιο ΙΙ περιγράφονται το περιεχόμενο και το ιστορικό της πρότασης, ενώ στο κεφάλαιο ΙΙΙ διατυπώνονται αναλυτικά οι σχετικές παρατηρήσεις.

II.   ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

5.

Στόχος της πρότασης είναι η ενημέρωση του ισχύοντος κανονισμού στον τομέα της διερεύνησης των αεροπορικών ατυχημάτων. Οι προηγούμενοι κανόνες, οι οποίοι θεσπίστηκαν πριν από 15 χρόνια, δεν καλύπτουν πια τη νέα κοινή αγορά αερομεταφορών, και την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για τα περισσότερο περίπλοκα συστήματα που χρησιμοποιούνται πλέον στα αεροσκάφη. Οι ολοένα αυξανόμενες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις δυνατότητες διερεύνησης των ατυχημάτων συνιστά έναν ακόμη λόγο για τη διαμόρφωση νέου πλαισίου το οποίο θα προωθεί τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών διερεύνησης.

6.

Η πρόταση επικεντρώνεται συνεπώς στη δημιουργία δικτύου των αρχών διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων με γνώμονα τη διευκόλυνση μιας περισσότερο διαρθρωμένης συνεργασίας. Προβλέπει ακόμη δεσμευτικούς κανόνες με κύριους σκοπούς τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εθνικών αρχών διερεύνησης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών και τον καθορισμό ενιαίων απαιτήσεων όσον αφορά την επεξεργασία συστάσεων ασφάλειας πτήσεων.

7.

Ο ΕΕΠΔ δεν έχει καμία παρατήρηση σχετικά με τον γενικό στόχο της πρότασης και στηρίζει πλήρως την αναληφθείσα πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διερευνήσεων και συνεπώς στην πρόληψη των αεροπορικών ατυχημάτων. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν εστιάζουν στις πτυχές της πρότασης που έχουν επιπτώσεις στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στην επεξεργασία δεδομένων από ονομαστικές καταστάσεις επιβατών, όσον αφορά τα θύματα, τις οικογένειές τους, τους μάρτυρες και το πλήρωμα του αεροσκάφους, κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της διερεύνησης και στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών διερεύνησης.

III.   ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

III.1.   Στόχος της πρότασης

8.

Η αιτιολογική σκέψη 3 και το άρθρο 1 υπενθυμίζουν τον περιορισμό που αναφέρεται ήδη στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης, σύμφωνα με τον οποίον ο μόνος στόχος των διερευνήσεων ασφάλειας πρέπει να είναι η πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στο μέλλον χωρίς την απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διευκρίνιση αυτή που συνάδει με την αρχή της οριοθέτησης του σκοπού που θεσπίζεται με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και με το άρθρο 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και η περαιτέρω επεξεργασία τους να συμβιβάζεται με τους σκοπούς αυτούς.

9.

Παρότι η οριοθέτηση του σκοπού αναφέρεται ρητά στην εισαγωγή της πρότασης, είναι σημαντικό η ουσία της αρχής αυτής να μην αναιρείται από καμία παρέκκλιση, όπως αναφέρεται αναλυτικά στα κεφάλαια III.4 έως III.6.

10.

Ο ΕΕΠΔ σημειώνει ότι, εκτός από τον βασικό σκοπό της βελτίωσης της ασφάλειας της αεροπορίας, το σχέδιο κανονισμού προβλέπει επίσης τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παροχής συνδρομής στα θύματα και τις οικογένειές τους (άρθρο 23). Ο ΕΕΠΔ δεν διαπιστώνει πρόβλημα συμβατότητας ανάμεσα στον σκοπό αυτόν και στον σκοπό των διερευνήσεων ασφάλειας. Ωστόσο, το άρθρο 1 του κανονισμού θα μπορούσε να συμπληρωθεί προκειμένου να αντικατοπτρίζονται δεόντως οι δύο αυτές πτυχές του κανονισμού.

III.2.   Συλλογή πληροφοριών

11.

Η πρόταση περιγράφει αναλυτικά το ευρύ φάσμα πληροφοριών στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση οι αρμόδιοι για τη διερεύνηση των ατυχημάτων. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως το περιεχόμενο των συσκευών καταγραφής στοιχείων πτήσης και το περιεχόμενο άλλων καταγραφικών συστημάτων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργούνται στα πτώματα θυμάτων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων ή προσώπων που εμπλέκονται στην εκμετάλλευση του αεροσκάφους, και η εξέταση μαρτύρων από τους οποίους μπορεί να ζητηθεί η παροχή πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη διερεύνηση.

12.

Οι προαναφερθείσες πληροφορίες παρέχονται στον υπεύθυνο διερεύνησης, αλλά και στους εμπειρογνώμονες και στους συμβούλους του, όπως επίσης και στους εμπειρογνώμονες και στους συμβούλους των διαπιστευμένων αντιπροσώπων, για λόγους ενημέρωσης. Σε κάποιες από τις πληροφορίες αυτές έχει επίσης δικαίωμα πρόσβασης ο EASA κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στη διερεύνηση, υπό τον έλεγχο του υπευθύνου διερεύνησης, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση που διαφωνεί ο μάρτυρας με τη δημοσιοποίηση της κατάθεσής του.

13.

Η πρόταση ορίζει ακόμη τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες δημοσιοποιούνται οι ονομαστικές καταστάσεις των επιβατών, ώστε να εξυπηρετείται όχι μόνον ο σκοπός της διεξαγωγής της διερεύνησης αλλά και της επαφής με τις οικογένειες των επιβατών και με τις ιατρικές μονάδες.

14.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναλυτική παράθεση στην πρόταση των προϋποθέσεων συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, γεγονός που συνάδει με την αρχή της αναγκαιότητας (5) την οποία προβλέπει η νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

III.3.   Αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

15.

Παρότι ο ΕΕΠΔ κατανοεί την ανάγκη ευρείας συλλογής πληροφοριών μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως καθορίζονται ανωτέρω, επισημαίνει την ανάγκη θέσπισης αυστηρών κανόνων για την αποθήκευση και την κοινοποίησή τους σε τρίτους.

16.

Όσον αφορά την αποθήκευση, η πρόταση προβλέπει στο άρθρο 14 την ανάγκη διαφύλαξης εγγράφων, υλικού και καταχωρίσεων για προφανείς λόγους που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της διερεύνησης. Ωστόσο, η πρόταση δεν παρέχει καμία ένδειξη σχετικά με τη διάρκεια αποθήκευσης των εν λόγω πληροφοριών. Σύμφωνα με τις αρχές προστασίας των δεδομένων (6), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει «να διατηρούνται υπό μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που είναι αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί ή υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία». Ως εκ τούτου, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει καταρχήν να διαγράφονται αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση, ή να φυλάσσονται αφού πρώτα ανωνυμοποιηθούν σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρης διαγραφή τους (7). Οι λόγοι που επιβάλλουν την τήρηση ταυτοποιήσιμων δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πρέπει να αναφέρονται και να αιτιολογούνται. Επιπλέον, πρέπει να συνοδεύονται από τα κριτήρια καθορισμού των φορέων που νομιμοποιούνται να διατηρούν τα δεδομένα. Στην πρόταση πρέπει να προστεθεί σχετική διάταξη, η οποία θα ισχύει οριζοντίως για όλες τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που θα ανταλλάσσονται μέσω του δικτύου.

III.4.   Διάθεση και δημοσίευση πληροφοριών

17.

Παρότι η πρόταση αναφέρει ως αρχή ότι οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον για σκοπούς διερεύνησης και μόνον από τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τις διερευνήσεις αυτές, στο κείμενο εντοπίζονται σημαντικές παρεκκλίσεις (8).

18.

Τέτοια περίπτωση είναι οι καταθέσεις μαρτύρων οι οποίες μπορούν να διατεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πέραν της διερεύνησης ασφάλειας εάν ο μάρτυρας συμφωνεί (άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α). Ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζει ότι ως συναίνεση του μάρτυρα νοείται η κατά την ελεύθερη βούλησή του συναίνεση για το συγκεκριμένο — και μόνο — θέμα και αφού ενημερωθεί πλήρως σχετικά, ενώ η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών δεν πρέπει να αφορά σκοπό ασύμβατο με τις διερευνήσεις ασφάλειας. Εάν δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η συναίνεση ως βάση για περαιτέρω χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παρατήρηση αυτή ισχύει και για τη χρήση της συναίνεσης για λόγους παρέκκλισης από την αρχή της οριοθέτησης του σκοπού, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των ηχογραφήσεων (άρθρο 16).

19.

Στο άρθρο 15 της πρότασης περιέχεται ευρεία παρέκκλιση η οποία ισχύει για όλες τις ευαίσθητες πληροφορίες ασφαλείας (9). Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες καταρχήν προστατεύονται ειδικά από την κατάχρηση, μπορούν παρόλα αυτά να δημοσιοποιούνται για σκοπούς πέραν της διερεύνησης ασφάλειας, εάν η αρμόδια για την απονομή δικαιοσύνης αρχή κράτους μέλους αποφασίσει ότι υφίσταται επιτακτικό συμφέρον και ότι τα οφέλη από τη δημοσιοποίηση αντισταθμίζουν τον ενδεχόμενο αρνητικό εσωτερικό και διεθνή αντίκτυπο μιας τέτοιας ενέργειας στις διερευνήσεις και στη διαχείριση της ασφάλειας πτήσεων. Ο ΕΕΠΔ εκτιμά ότι η παρέκκλιση αυτή δεν παρέχει επαρκή ασφάλεια δικαίου. Συγκεκριμένα, η έννοια της «αρμόδιας για την απονομή δικαιοσύνης αρχής» αφήνει ενδεχομένως περιθώρια για εικασίες. Οι διοικητικές αποφάσεις κυβερνητικών φορέων (π.χ. Υπουργείο Δικαιοσύνης) δεν θα έχουν ενδεχομένως την ίδια νομιμότητα με τις αποφάσεις που εκδίδουν κατά περίπτωση τα δικαστήρια. Αυστηρές προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση των δικαστικών αποφάσεων: πέραν του ότι ο σκοπός πρέπει να είναι σύννομος και του ότι πρέπει να υφίσταται επιτακτικό δημόσιο συμφέρον (10), πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Συγκεκριμένα, η νομιμότητα της επεξεργασίας μπορεί να πληγεί από τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης ενώπιον δικαστηρίου των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα τις οποίες παρέχει κάποιος στο πλαίσιο μιας διερεύνησης ασφάλειας. Ο ΕΕΠΔ ζητά να αποσαφηνιστεί πλήρως αυτή η παρέκκλιση και να καθοριστεί αναλυτική διαδικασία η οποία θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, αυστηρότερες εγγυήσεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

20.

Ζητά ακόμη να δοθεί ορισμός για μια κατηγορία ευαίσθητων πληροφοριών ασφαλείας που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, συγκεκριμένα για τις πληροφορίες «οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και προσωπικού χαρακτήρα». Η οδηγία 95/46/ΕΚ περιλαμβάνει ορισμό των ευαίσθητων δεδομένων, είναι όμως ασαφές εάν η πρόταση αναφέρεται στον εν λόγω ορισμό. Εάν η πρόταση επιδιώκει την κάλυψη των ευαίσθητων — και όχι μόνο — δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακριβέστερη ορολογία για τις πληροφορίες οι οποίες είναι ιδιωτικού και προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων δεδομένων υπό την έννοια της οδηγίας 95/46/ΕΚ καθώς και άλλων παραδειγμάτων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς συμπερίληψη στον ορισμό. Τα ανωτέρω πρέπει να διευκρινίζονται στο άρθρο 2 (Ορισμοί) ή στο άρθρο 15 της πρότασης.

21.

Οι ηχογραφήσεις προστατεύονται καταρχήν με αντίστοιχο τρόπο. Μπορούν, όμως, να διατεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς σε ορισμένες περιπτώσεις όπως π.χ. σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν για λόγους αξιοπλοΐας ή συντήρησης, που αποχαρακτηριστούν ή που δημοσιοποιηθούν με απαραβίαστες διαδικασίες. Οι εξαιρέσεις αυτές έχουν εναλλακτικό και όχι σωρευτικό χαρακτήρα. Ο ΕΕΠΔ αναρωτιέται γιατί να μην αποτελεί πάγια τακτική ο αποχαρακτηρισμός — ήτοι η ανωνυμοποίηση (11) — των στοιχείων: οι λόγοι αξιοπλοΐας ή συντήρησης που επιβάλλουν την επεξεργασία ταυτοποιήσιμων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως. Επιπλέον, η τρίτη εξαίρεση, η οποία επιτρέπει τη δημοσιοποίηση με απαραβίαστες διαδικασίες, είναι ιδιαιτέρως αόριστη και δυσανάλογη με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Εάν δεν συμπληρωθεί με αναφορά σε συγκεκριμένους σύννομους σκοπούς, η εξαίρεση αυτή πρέπει να διαγραφεί.

22.

Η αρχή του αποχαρακτηρισμού πρέπει να εφαρμόζεται εξ ορισμού στην περίπτωση της κοινοποίησης πληροφοριών την οποία προβλέπουν τα άρθρα 8, 17 και 18 της πρότασης που αφορούν το δίκτυο και την κοινοποίηση πληροφοριών. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για την αναφορά στο κείμενο της δέσμευσης από το επαγγελματικό απόρρητο και της υποχρέωσης κοινοποίησης σχετικών μόνο πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους. Στηρίζει επίσης την αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 σύμφωνα με την οποία η έκθεση διερεύνησης διαφυλάσσει, κατά το δυνατόν, την ανωνυμία των εμπλεκομένων στο ατύχημα ή συμβάν.

23.

Τέλος, σε προϋποθέσεις υπόκειται και η δημοσιοποίηση της ονομαστικής κατάστασης των επιβατών. Σύμφωνα με την πρόταση, η κατάσταση δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί πριν ενημερωθούν όλες οι οικογένειες των επιβατών, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διατηρηθεί εμπιστευτική η ονομαστική κατάσταση επιβατών. Ο ΕΕΠΔ εκτιμά ότι η διάταξη αυτή πρέπει να αντιστραφεί. Η κατάσταση πρέπει καταρχήν να διατηρείται εμπιστευτική, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις και εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο να δημοσιοποιούν την κατάσταση, αφού πρώτα ενημερώσουν όλες τις οικογένειες των επιβατών και λάβουν τη συγκατάθεσή τους σχετικά με τη δημοσιοποίηση του ονόματος του συγγενούς τους. Ο ΕΕΠΔ συνιστά να τροποποιηθεί αναλόγως το άρθρο 22 παράγραφος 3.

III.5.   Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και με τρίτες χώρες

24.

Μεταξύ των βασικών σκοπών του σχεδίου κανονισμού συγκαταλέγεται η δημιουργία δικτύου για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των αρχών διερεύνησης. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του σχεδίου πρότασης, οι αρχές διερεύνησης που συμμετέχουν στο δίκτυο ανταλλάσσουν κάθε διαθέσιμη πληροφορία στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονισμού και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την αρμόζουσα εμπιστευτικότητα των συγκεκριμένων πληροφοριών, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νομοθεσία.

25.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που προβλέπονται όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, και ιδίως για την υποχρέωση μη δημοσιοποίησης πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές από την Επιτροπή. Όσον αφορά την επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μέσω του δικτύου, ο ΕΕΠΔ εκτιμά ότι στις εγγυήσεις αυτές πρέπει να προστεθεί η υποχρέωση διασφάλισης της ακρίβειας των εν λόγω δεδομένων και η δυνατότητα ταυτόχρονης διόρθωσης και διαγραφής τους από όλα τα μέλη του δικτύου που επεξεργάζονται τέτοιου είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

26.

Ο ρόλος του αποθετηρίου που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 πρέπει να αποσαφηνιστεί όσον αφορά την κυκλοφορία των πληροφοριών εντός του δικτύου. Συγκεκριμένα, πρέπει να διευκρινιστεί, όπως γνωστοποιήθηκε ατύπως στον ΕΕΠΔ, ότι το κεντρικό αποθετήριο δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με το δίκτυο και ότι δεν περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ο ΕΕΠΔ σημειώνει ως προς αυτό ότι πληροφορίες όπως οι αριθμοί πτήσης μπορούν να οδηγήσουν σε έμμεση ταυτοποίηση των προσώπων που εμπλέκονται σε αεροπορικό ατύχημα ή συμβάν. Ο κανονισμός πρέπει να διευκρινίζει επομένως τουλάχιστον ότι οι αποθηκευμένες στο αποθετήριο πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση προσώπων εμπλεκόμενων σε αεροπορικό ατύχημα ή συμβάν.

27.

Ο ΕΕΠΔ σημειώνει ότι στο δίκτυο μπορούν να προσκληθούν να συμμετέχουν παρατηρητές και εμπειρογνώμονες, μεταξύ των οποίων μπορεί να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι αεροπορικών εταιρειών ή κατασκευαστές αεροσκαφών. Όλοι αυτοί θα έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση τα μέλη του δικτύου, εκτός κι αν η Επιτροπή αποφασίζει κατά περίπτωση για την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και για την απαγόρευση της πρόσβασης σε αυτές. Η διάταξη αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσβασης τρίτων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. θυμάτων ή μαρτύρων, σε περίπτωση που δεν θεωρηθούν εμπιστευτικά. Ο ΕΕΠΔ εκτιμά ότι, στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να θεωρούνται πάντοτε εμπιστευτικά. Σε αντίθετη περίπτωση, για την πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να επιβάλλονται περιορισμοί.

28.

Τούτο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε περίπτωση που οι εμπειρογνώμονες ή οι παρατηρητές εκπροσωπούν τρίτες χώρες ή σε περίπτωση που η διερεύνηση πραγματοποιείται από κοινού με ερευνητές τρίτων χωρών οι οποίες δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Στην πρόταση θα μπορούσε να προστεθεί διάταξη η οποία να υπενθυμίζει ότι δεν είναι δυνατή η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα που δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, εκτός εάν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις (12). Η διάταξη αυτή θα αφορά συγκεκριμένα το άρθρο 8 σχετικά με το Δίκτυο και το άρθρο 18 σχετικά με τις προϋποθέσεις κοινοποίησης πληροφοριών.

29.

Με τις παρατηρήσεις αυτές ζητείται εκ νέου η εφαρμογή της γενικής αρχής της ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πρώτα στάδια της διαδικασίας, και αμέσως μόλις η ταυτοποίηση δεν είναι πλέον απαραίτητη για τη διεξαγωγή των διερευνήσεων, όπως αναφέρθηκε ήδη στο κεφάλαιο ΙΙΙ.3.

III.6.   Ο ρόλος της Επιτροπής και του EASA

30.

Ο ΕΕΠΔ σημειώνει ότι η Επιτροπή και ο EASA συμμετέχουν στη λειτουργία του δικτύου (άρθρα 7 και 8) και ότι νομιμοποιούνται επομένως να συμμετέχουν σε κάποιον βαθμό στις διερευνήσεις ασφάλειας (άρθρο 9). Ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους δύο αυτούς φορείς πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και να υπόκειται στην εποπτεία του ΕΕΠΔ. Πρέπει, επομένως, να προστεθεί διάταξη στον κανονισμό για το συγκεκριμένο θέμα.

31.

Ο ΕΕΠΔ ζητά αποσαφήνιση του επιπέδου διαχείρισης του δικτύου από την Επιτροπή και μέσω της τεχνικής υποδομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν επιδιώκεται η χρήση ήδη υφιστάμενου δικτύου, θα πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται με σαφήνεια τυχόν σχέδιο διαλειτουργικότητας με υφιστάμενες βάσεις δεδομένων. Ο ΕΕΠΔ τονίζει την ανάγκη διαμόρφωσης ασφαλούς δικτύου, στο οποίο η πρόσβαση θα είναι δυνατή μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην πρόταση και μόνο σε όσους νομιμοποιούνται να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Οι ρόλοι της Επιτροπής και του EASA αντίστοιχα (13), καθώς και οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Ένωσης το οποίο συμμετέχει ενδεχομένως στη διαχείριση του δικτύου, πρέπει να αποσαφηνίζονται στο κείμενο για λόγους ασφάλειας δικαίου.

IV.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

32.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο κανονισμός εφαρμόζεται ρητώς με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ, λαμβάνοντας ως εκ τούτου, σε κάποιον βαθμό, υπόψη του τις αρχές προστασίας των δεδομένων. Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη του πλαισίου στο οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκτιμά ότι πρέπει να προστεθούν στο κείμενο συγκεκριμένες διατάξεις ώστε να διασφαλιστεί η θεμιτή επεξεργασία.

33.

Τούτο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις υπό τις οποίες γίνεται η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, καθώς τα τελευταία αφορούν κατά κύριο λόγο πρόσωπα τα οποία έχουν πληγεί άμεσα ή έμμεσα από σοβαρό ατύχημα και/ή έχουν χάσει συγγενείς. Τα ανωτέρω συνηγορούν υπέρ της ανάγκης αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων τους, όπως και υπέρ της ανάγκης επιβολής αυστηρών περιορισμών στη διαβίβαση ή στη δημοσίευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

34.

Δεδομένου ότι σκοπός της πρότασης κανονισμού είναι η διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων ή συμβάντων και δεδομένου ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετίζονται με την πρόταση κανονισμού μόνο όπου αυτό απαιτείται στο πλαίσιο των συναφών διερευνήσεων, τα εν λόγω δεδομένα πρέπει καταρχήν να διαγράφονται ή να καθίστανται ανώνυμα, το ταχύτερο δυνατόν, και όχι μόνο στο στάδιο της τελικής έκθεσης. Τούτο πρέπει να διασφαλιστεί με την προσθήκη συναφούς οριζόντιας διάταξης στον κανονισμό.

35.

Ο ΕΕΠΔ συνιστά ακόμη ο κανονισμός:

να καθορίζει και να περιορίζει αυστηρά τις εξαιρέσεις από την αρχή της οριοθέτησης του σκοπού

να προβλέπει περιορισμένο χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

να διασφαλίζει συντονισμένη διαδικασία πρόσβασης, διόρθωσης και/ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όσον αφορά τη διαβίβασή τους στα κράτη μέλη μέσω του δικτύου

να επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκπροσώπους τρίτων χωρών μόνο εφόσον οι τελευταίες εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας

να αποσαφηνίζει τους ρόλους και τα καθήκοντα της Επιτροπής και του EASA υπό το πρίσμα της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2010.

Peter HUSTINX

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων


(1)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(2)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(3)  COM(2009) 611 τελικό.

(4)  ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 14.

(5)  Άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και άρθρο 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

(6)  Άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και άρθρο 6 στοιχείο ε) της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

(7)  Ανωνυμοποίηση σημαίνει ότι πρέπει να καθίσταται αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω ταυτοποίηση του προσώπου. Για ορισμένους τύπους πληροφοριών, όπως η ηχογράφηση φωνής, δεν είναι δυνατή η πλήρης ανωνυμοποίηση, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της ανάγκης θέσπισης αυστηρότερων εγγυήσεων προκειμένου να αποφεύγεται κάθε πιθανότητα κατάχρησης.

(8)  Τον Νοέμβριο του 2008 ζητήθηκε η γνώμη του ΕΕΔΠ στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Λόγω της αναλογίας μεταξύ των δύο κειμένων, τέθηκαν παρόμοια ζητήματα, ενώ οι παρατηρήσεις στο κεφάλαιο III.4, όπως η απάντηση στην προηγούμενη διαβούλευση, επικεντρώθηκαν στην ανάγκη επίτευξης ισορροπίας μεταξύ της αποκάλυψης πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διερεύνησης και της προστασίας των δεδομένων.

(9)  Περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν τους μάρτυρες, επικοινωνίες μεταξύ προσώπων εμπλεκόμενων στη λειτουργία του αεροσκάφους ή ηχογραφήσεις από μονάδες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Ισχύει ακόμη για ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, όπως οι πληροφορίες που αφορούν την υγεία τους.

(10)  Επισημαίνεται ότι η οδηγία 95/46/ΕΚ επιτρέπει παρεκκλίσεις από την αρχή της οριοθέτησης του σκοπού, μόνο με νομοθετικά μέτρα και εφόσον ο περιορισμός αυτός απαιτείται για τη διαφύλαξη ορισμένων δημόσιων συμφερόντων σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13.

(11)  Ο αποχαρακτηρισμός ικανοποιεί την αρχή της αναλογικότητας εφόσον πρόκειται για πλήρη ανωνυμοποίηση, δηλαδή εάν είναι αδύνατη η εκ νέου ταυτοποίηση του προσώπου (βλ. υποσημείωση 5).

(12)  Βλ. άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και άρθρο 26 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

(13)  Συμπεριλαμβανομένων διευκρινίσεων σχετικά με το ποιος διαχειρίζεται τα δικαιώματα πρόσβασης στο δίκτυο και με το ποιος διασφαλίζει την ακεραιότητά του.


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

21.5.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 132/6


Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

2010/C 132/02

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

7.4.2010

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

N 480/09

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Sicilia

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Νομική βάση

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Είδος μέτρου

Καθεστώς ενισχύσεων

Στόχος

Ενίσχυση στον τομέα της δασοκομίας

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Μέγιστες ετήσιες δαπάνες: 56,06 εκατομμύρια EUR

Μέγιστο συνολικό ποσό: 224,27 εκατομμύρια EUR

Ένταση

70 %, 80 % ή 100 % των επιλέξιμων δαπανών

Διάρκεια

2010-2013

Κλάδοι της οικονομίας

Τομέας της δασοκομίας

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste — Dipartimento foreste

Viale Regione Siciliana 2246

90145 Palermo PA

ITALIA

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

24.3.2010

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

N 635/09

Κράτος μέλος

Πολωνία

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Pomoc dla sektora leśnego – Rekultywacja na cele przyrodnicze zdegradowanych terenów powojskowych

Νομική βάση

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Είδος μέτρου

Μεμονωμένη ενίσχυση

Στόχος

Ενίσχυση για τον δασικό τομέα

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

130 εκατομμύρια ζλότυ (PLN)

Ένταση

85 %

Διάρκεια

2010-2015

Κλάδοι της οικονομίας

Δασικός τομέας

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

POLSKA/POLAND

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

7.4.2010

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

N 64/10

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Umbria

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

«Investimenti a finalità ambientale nelle foreste pubbliche» Misura 227, azione a), PSR Umbria 2007-2013

Νομική βάση

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Umbria 2007-2013, decisione C(2009) 10316 del 15 dicembre 2009

Είδος μέτρου

Καθεστώς ενισχύσεων

Στόχος

Ενίσχυση στον τομέα της δασοκομίας

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Μέγιστες ετήσιες δαπάνες: 2,625 εκατομμύρια EUR

Μέγιστο συνολικό ποσό: 10,50 εκατομμύρια EUR

Ένταση

Έως 100 % των επιλέξιμων δαπανών

Διάρκεια

31.12.2013

Κλάδοι της οικονομίας

Τομέας της δασοκομίας

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Regione Umbria

Via Mario Angeloni 61

06124 Perugia PG

ITALIA

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

21.5.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 132/9


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

20 Μαΐου 2010

2010/C 132/03

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,2334

JPY

ιαπωνικό γιεν

111,93

DKK

δανική κορόνα

7,4422

GBP

λίρα στερλίνα

0,86440

SEK

σουηδική κορόνα

9,7388

CHF

ελβετικό φράγκο

1,4179

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

8,0450

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,913

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

283,00

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,7074

PLN

πολωνικό ζλότι

4,1880

RON

ρουμανικό λέι

4,2031

TRY

τουρκική λίρα

1,9625

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,4920

CAD

καναδικό δολάριο

1,3120

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,6233

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,8412

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,7389

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 473,34

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

9,8041

CNY

κινεζικό γιουάν

8,4215

HRK

κροατικό κούνα

7,2680

IDR

ινδονησιακή ρουπία

11 297,49

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,0400

PHP

πέσο Φιλιππινών

56,720

RUB

ρωσικό ρούβλι

38,5590

THB

ταϊλανδικό μπατ

39,931

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,3067

MXN

μεξικανικό πέσο

16,1134

INR

ινδική ρουπία

57,7540


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


21.5.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 132/10


Κατάλογος επιχορηγήσεων που διατέθηκαν στο πλαίσιο του δημοσιονομικού έτους 2009 από τη γραμμή του προϋπολογισμού 05.08.06

[δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2208/2002]

2010/C 132/04

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ονομασία του αιτούντος (ακρωνύμιο)

Ονομασία του αιτούντος (πλήρης)

Οδός

Ταχυδρ. κώδικας

Πόλη

Χώρα

Χορηγηθέν ποσό (ευρώ)

% συγχρηματοδότησης

Τίτλος/Περιγραφή

Documentary.dk ApS

Documentary.dk ApS

Det Gule Pakhus, Chr. IX Vej 1 A

5600

Faaborg

Δανία

200 000,00

53,29 %

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 2020

Οπτικοακουστική παραγωγή

PK „Agromedia“

„Production House Agromedia“ Ltd.

Vazkresenie blvd. 1

1330

Sofia

Βουλγαρία

91 697,90

50,00 %

ΚΓΠ — το ευρωπαϊκό μοντέλο μιας αποδοτικής γεωργίας

Εκστρατεία ενημέρωσης

Hoferichter & Jacobs GmbH

Hoferichter & Jacobs Gesellschaft für audiovisuelle Medien und Kommunikationstechnologien mbH

Alte Schönhauser Str. 9

10119

Berlin

Γερμανία

100 000,00

48,34 %

Παλιές χώρες — Σύγχρονα μονοπάτια. Πορεία προς μια σύγχρονη γεωργία

Οπτικοακουστική παραγωγή

FWA

Asbl Fédération Wallonne de l'Agriculture — Etudes Information

Chaussée de Namur, 47

5030

Gembloux

Βέλγιο

26 408,90

50,00 %

Εκλαΐκευση της λειτουργίας και των στόχων της ΚΓΠ.

Οπτικοακουστική παραγωγή

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

19 avenue de Grande Bretagne

66025

Perpignan

Γαλλία

30 445,00

50,00 %

Τα θερινά οπωροκηπευτικά και οι νέοι: πώς να εξηγήσουμε την ΚΓΠ στα παιδιά μιας μεσογειακής περιοχής;

Εκστρατεία ενημέρωσης: δράση σε σχολεία

IDC de Cuenca

Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca

C/ Segóbriga 7

16001

Cuenca

Ισπανία

23 921,00

50,00 %

ΚΓΠ και μεσογειακή διατροφή (για μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή)

Εκστρατεία ενημέρωσης: δράση σε σχολεία

EPKK (ECAC)

MTÜ Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

Vilmsi 53 g

10147

Tallin

Εσθονία

92 887,50

75,00 %

Τα μέτρα της ΚΓΠ είναι επωφελή για όλους στην Εσθονία και τη Λετονία

Εκστρατεία ενημέρωσης

FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

ul. Wspólna 30

00-930

Warszawa

Πολωνία

27 000,00

66,60 %

Παρουσίαση της μεταρρυθμισμένης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής — Διάσκεψη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως νέας πρόκλησης για τις αγροτικές περιοχές της Πολωνίας

Εκστρατεία ενημέρωσης

Regione Campania

Regione Campania — Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

Via S. Lucia 81

80132

Napoli

Ιταλία

158 982,50

50,00 %

ΚΓΠ: Γεωργία, Περιβάλλον και Κοινωνία

Εκστρατεία ενημέρωσης: δράση σε σχολεία & οπτικοακουστική παραγωγή

ARM — CCIAA di Roma

Azienda Romana Mercati, Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma

Via de’Burrò 147

00186

Roma

Ιταλία

95 865,75

50,00 %

Η ύπαιθρος διδάσκεται στα σχολεία — μαθήματα για την ΚΓΠ στα σχολεία της Ρουμανίας — 2ο έτος

Εκστρατεία ενημέρωσης: δράση σε σχολεία

ASAJA Sevilla

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla

Av. San Francisco Javier 9, 3a pta, — Edificio Sevilla-2

41018

Sevilla

Ισπανία

109 505,00

50,00 %

Ευρωπαϊκό συνέδριο νέων γεωργών ASAJA-CEJA «H ΚΓΠ μετά το 2013:ενίσχυση του ρόλου των γεωργών για την κάλυψη των αναγκών της ευρωπαϊκής κοινωνίας»

Σεμινάριο/Συνέδριο

AGRI AWARE

Agricultural Awareness Trust

Waverley Office Park, Old Naas Road, Bluebell

Dublin 12

Dublin

Ιρλανδία

59 292,00

50,00 %

Η ΚΓΠ στα μέτρα σας!

Εκστρατεία ενημέρωσης

INTERBEV

Association Nationale Interprofessionelle du Bétail et des Viandes

149 rue de Bercy

75595

Paris Cedex 12

Γαλλία

31 332,00

50,00 %

Ευρωπαϊκή συνάντηση νεαρών βοσκών

Εκστρατεία ενημέρωσης και ευρωπαϊκός μαθητικός διαγωνισμός

A.L.P.A.

Associazione Lavoratori Produttori dell’Agroalimentare

Via B. Musolino 15-19-21

00153

Roma

Ιταλία

128 040,69

50,00 %

Οι γεωργοί ως εκπρόσωποι της βιοποικιλότητας στη γεωργία

Εκστρατεία ενημέρωσης

ANAPTIXIAKI A.M.TH

ANAPTIXIAKI ETERIA A.M.TH S.A.

Michail Karaoli 74

67100

Ξάνθη

Ελλάδα

31 392,99

50,00 %

Εκστρατεία ενημέρωσης για τους γεωργούς της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης των κοινοτικών γεωργικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και για να μάθουν να διαχειρίζονται νέες εναλλακτικές καλλιέργειες

Εκστρατεία ενημέρωσης

Euromontana

Euromontana — European Association for mountain areas

11 rue de la Baume

75008

Paris

Γαλλία

76 224,95

50,00 %

Το ορεινό πριμ της Ευρώπης — πως η διαχείριση των κοινοτήτων και της γης έχει θετικές εξωτερικές επιδράσεις για την ευρωπαϊκή κοινωνία, και συναφείς πολιτικές και ευκαιρίες

Σεμινάριο/Συνέδριο

Eesti Külaliikumine Kodukant

Eesti Külaliikumine Kodukant

Väike-Ameerika 19-220

10129

Tallin

Εσθονία

42 565,00

50,00 %

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ: Η δραστηριοποίηση των χωριών συμβάλλει στη διασφάλιση της αειφορίας των περιοχών της υπαίθρου

Σεμινάριο/Συνέδριο

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

Via Venanzio Varano 2

62032

Camerino

Ιταλία

51 500,00

47,98 %

FAST — Ύπαιθρος — Οι γεωργοί είναι εκπρόσωποι της υπαίθρου

Σεμινάριο/Συνέδριο

Chambre d'agriculture de la Drôme

Chambre d'agriculture de la Drôme

2 Bvld Vauban, BP 121

26001

Valence

Γαλλία

50 823,54

50,00 %

ΚΓΠ: μοχλός για τη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών και την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας

Περίπτερα σε εκθέσεις

RRA severne Primorske

RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Mednarodni prehod 6, Vrtojba

SI-5290

Šempeter pri Gorici

Σλοβενία

47 750,00

50,00 %

Ταξίδι στη γεωργία της ΕΕ 2009

Εκστρατεία ενημέρωσης

ARSIAL

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Via Rodolfo Lanciani 38

00162

Roma

Ιταλία

105 000,00

50,00 %

Για μια υγιεινή διατροφή: προώθηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα δημοτικά σχολεία Lazio

Εκστρατεία ενημέρωσης: δράση σε σχολεία

CSA

Collectif Stratégies Alimentaires asbl

Boulevard Leopold II, 184D

1080

Bruxelles

Βέλγιο

20 720,00

50,00 %

Προϋπολογισμός της ΚΓΠ για την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων της αειφόρου ανάπτυξης

Σεμινάριο/Συνέδριο

CCIAA Firenze

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze (CCIAA)

Piazza dei Giudici 3

50122

Firenze

Ιταλία

17 635,00

50,00 %

Μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ: καινοτομία και ανάπτυξη για μια αειφόρο και προσανατολισμένη στην αγορά γεωργία

Σεμινάριο/Συνέδριο

FdP

Fundacja dla Polski

ul. L. Narbutta 20/33

02-541

Warszawa

Πολωνία

29 862,50

50,00 %

Εκστρατεία ενημέρωσης για τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική — Προώθηση και στήριξη της ανάπτυξης παραδοσιακών τοπικών προϊόντων ποιότητας για την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου

Εκστρατεία ενημέρωσης

SCF

Scottish Crofting Foundation

Lochalsh Business Park, Auchtertyre

IV40 8EG

Kyle of Lochalsh

Ηνωμένο Βασίλειο

20 308,00

50,00 %

Μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις: στήριγμα για την αγροτική ανάπτυξη ή εμπόδιο στην αποδοτικότητα;

Σεμινάριο/Συνέδριο

Regione Lazio

Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145

Roma

Ιταλία

121 225,00

50,00 %

Γεύση γης

Εκστρατεία ενημέρωσης

UUAA

Unión Agrarias — UPA

Doutor Maceira 13, bajo

15706

Santiago de Compostela

Ισπανία

54 753,25

50,00 %

Η ΚΓΠ και οι νέες προκλήσεις για τις αγροτικές περιοχές

Εκστρατεία ενημέρωσης

CeRSAA

Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola

Regione Rollo 98

17031

Albenga

Ιταλία

66 750,34

50,00 %

Ειδήσεις AgriCultura

Οπτικοακουστική παραγωγή

I.C.R.

Istituto Cooperativo di Ricerca s.c.

Via Cinthia Parco San Paolo 25

80126

Napoli

Ιταλία

42 883,50

50,00 %

Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και καινοτόμες πτυχές για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής γεωργίας

Σεμινάριο/Συνέδριο

FFRF

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

Plaza de las Cortes, 5, 5o

28014

Madrid

Ισπανία

23 340,00

50,00 %

Προετοιμασία των γεωργών, των αγροτικών φορέων και της αγροτικής κοινωνίας στο Cuyavian — περιφέρεια της Πομερανίας για τη λειτουργία και το όφελος μιας εξελισσόμενης ΚΓΠ

Εκστρατεία ενημέρωσης

KPIR

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Przysiek 75

87-134

Zławieś Wielka

Πολωνία

53 186,00

50,00 %

Προετοιμασία των γεωργών, των αγροτικών φορέων και της αγροτικής κοινωνίας στο Cuyavian — περιφέρεια της Πομερανίας για τη λειτουργία και το όφελος μιας εξελισσόμενης ΚΓΠ

Εκστρατεία ενημέρωσης

UPA

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

C/ Augustín de Betancourt 17, 3o

28003

Madrid

Ισπανία

197 955,90

50,00 %

Η ΚΓΠ μετά το 2013: η ΚΓΠ που θέλουμε και που χρειαζόμαστε

Σεμινάριο/Συνέδριο

COPA

Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union

61, rue de Trèves

1040

Brussels

Βέλγιο

200 000,00

48,51 %

«Ευρωπαϊκή Γεωργία» — Ευρωπαϊκή έκθεση φωτογραφίας

Οπτική παραγωγή

AGRYA

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége

Váci út 134/C VI. 28.

1138

Budapest

Ουγγαρία

71 240,50

50,00 %

Χρήση των πόρων που διατίθενται στην Κοινή Γεωργική Πολιτική, χρησιμοποιώντας παραδείγματα νέων γεωργών

Ανταλλαγή ενημερωτικών επισκέψεων

DSSM-UNIBA

Università degli Studi di Bari-Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee

Piazza Cesare Battisti 1

70121

Bari

Ιταλία

34 965,00

50,00 %

Εκστρατείες ενημέρωσης για την νέα ΚΓΠ στην Puglia με στόχο τα πανεπιστήμια και τους γεωργικούς επιχειρηματικούς φορείς

Εκστρατεία ενημέρωσης

DINAMICA

DINAMICA Soc. Cons. a r.l.

Via Bigari 3

40128

Bologna

Ιταλία

45 000,00

49,38 %

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική στην περιφέρεια Emilia-Romagna: μεταξύ καινοτομίας και παράδοσης

Εκστρατεία ενημέρωσης

CEJA

European Council of Young Farmers

Rue Belliard 23A — Boîte 8

1040

Brussels

Βέλγιο

78 377,00

50,00 %

Το όραμα των νέων γεωργών για το μέλλον — Νέα προσέγγιση για διαδραστική γεωργία

Εκστρατεία ενημέρωσης

Σύνολο για μεμονωμένες δράσεις ενημέρωσης

2 658 836,71

 


ΕΠΑΝΑΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2009 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

Ονομασία του αιτούντος (ακρωνύμιο)

Ονομασία του αιτούντος (πλήρης)

Οδός

Ταχυδρ. κώδικας

Πόλη

Χώρα

Χορηγηθέν ποσό (EUR)

% συγχρηματοδότησης

Τίτλος/Περιγραφή

Cia Grossetto

Confederazione italiana agricoltori di Grosseto

Via Monterosa 130

58100

Grosseto

Ιταλία

65 035,00

49,89 %

«Η νέα ΚΓΠ: γεωργικές ευκαιρίες για την προώθηση ανταγωνιστικής και βιώσιμης γεωργίας στο Grosseto»

Σεμινάριο/Συνέδρι

Cipa-At Umbria

Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Confederazione Italiana Agricoltori Dell’Umbria

Via Mario Angeloni 1

06125

Perugia

Ιταλία

104 621,53

50,00 %

«Agripolis — Ενημέρωση για τη Γεωργική Πολιτική και Κοινωνία»

Σεμινάριο/Συνέδριο

Ehne

Ehne

Plaza Simon Bolivar 14

01003

Vitoria-Gasteiz

Ισπανία

5 497,20

50,00 %

«Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ νέων γεωργών της Ευρώπης. Η ΚΓΠ: μέσον για μια βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη»

Σεμινάριο/Συνέδριο

Σύνολο επιχορηγήσεων που διατέθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη

175 153,73

 

Γενικό σύνολο

2 833 990,44

 

μόνο για ενημέρωση:

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΤΟ 2009 ΑΛΛΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ)

Ονομασία του αιτούντος (ακρωνύμιο)

Ονομασία του αιτούντος (πλήρης)

Οδός

Ταχυδρ. κώδικας

Πόλη

Χώρα

Χορηγηθέν ποσό (ευρώ)

% συγχρηματοδότησης

Τίτλος/Περιγραφή

Coldiretti

Confederazione Nazionale Coldiretti

Via XXIV Maggio 43

00187

Roma

Ιταλία

165 233,00

50,00 %

De nye udfordringer for CAP i økonomisk perspektiv

Seminar/konference

Σύνολο επιχορηγήσεων που ακυρώθηκαν

165 233,00

 


21.5.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 132/15


Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς

Εισαγωγές τόνου από την Κολομβία και το Ελ Σαλβαντόρ στην ΕΕ

2010/C 132/05

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει τις εισαγωγικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες όσον αφορά την σωστή εφαρμογή της προτιμησιακής μεταχείρισης και της αποδοχής των αποδείξεων καταγωγής που προσκομίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον κονσερβοποιημένο τόνο και τα φιλέτα κατεψυγμένου τόνου που υπάγονται στη διάκριση 1604 14 του ΕΣ και εισάγονται από την Κολομβία και το Ελ Σαλβαντόρ.

Από διάφορες έρευνες προέκυψε ότι σημαντικές ποσότητες κονσερβοποιημένου τόνου και φιλέτων κατεψυγμένου τόνου της διάκρισης 1604 14 του ΕΣ δηλώνονται ως έχοντα καταγωγή από την Κολομβία ή το Ελ Σαλβαντόρ, για την οποία δεν είναι επιλέξιμα.

Επιπλέον, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι γίνονται εισαγωγές και από άλλες χώρες οι οποίες επωφελούνται από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) χωρίς να πληρούν τους όρους των κανόνων του ΣΓΠ σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής.

Για τον λόγο αυτό συνιστάται στις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δηλώνουν ή/και προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία καταγωγής για τα προαναφερόμενα προϊόντα να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προφυλακτικά μέτρα, επειδή η θέση των εν λόγω προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία ενδέχεται να συνεπάγεται την γένεση τελωνειακής οφειλής και να οδηγήσει σε απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιθανή εκ των υστέρων βεβαίωση τελωνειακής οφειλής που απορρέει από τις προαναφερόμενες περιστάσεις διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 220 παράγραφος 2 στοιχείο β) πέμπτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1).


(1)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

21.5.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 132/16


Διαδικασία εκκαθάρισης

Απόφαση (απόφαση EHA/662/2010, της 15ης Μαρτίου 2010) να κινηθεί η διαδικασία εκκαθάρισης κατά της επιχείρησης Seguros Mercurio, S.A.

(Δημοσίευση βάσει του άρθρου 14 της οδηγίας 2001/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων)

2010/C 132/06

Ασφαλιστική επιχείρηση

Seguros Mercurio, S.A.

Cl Alfonso Gómez, 45 A

28037 Madrid

ESPAÑA

Ημερομηνία, έναρξη ισχύος και φύση της απόφασης

Ημερομηνία

:

15 Μαρτίου 2010

Έναρξη ισχύος

:

15 Μαρτίου 2010

Φύση της απόφασης

:

Υπουργική απόφαση

Αρμόδιες αρχές

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Ιδιότητα

:

Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών

Όνομα

:

Elena

Επώνυμο

:

Salgado Méndez

Διεύθυνση

:

Cl Alcalá, 9

28046 Madrid

ESPAÑA

Εποπτική αρχή

Γενική Διεύθυνση Ταμείων Ασφάλειας και Σύνταξης

Ιδιότητα

:

Γενικός Διευθυντής των Ταμείων Ασφάλειας και Σύνταξης

Όνομα

:

Ricardo

Επώνυμο

:

Lozano Aragüés

Διεύθυνση

:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Οριζόμενος εκκαθαριστής

Consorcio de Compensación de Seguros

Ιδιότητα:

Γενικός Διευθυντής

Όνομα:

Ignacio

Επώνυμο:

Machetti Bermejo

Διεύθυνση:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Τηλ.

+34 913395500

Φαξ

+34 913395678

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

actividadliquidadora@consorseguros.es

Εφαρμοστέο δίκαιο

Ισπανικό δίκαιο

Βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 6/2004, της 29ης Δεκεμβρίου 2004, με το οποίο εγκρίνεται το αναθεωρημένο κείμενο του νόμου σχετικά με την οργάνωση και την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης.

Βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 7/2004, της 29ης Δεκεμβρίου 2004, με το οποίο εγκρίνεται το αναθεωρημένο κείμενο του καταστατικού της κοινοπραξίας αντασφάλισης ασφαλιστικών αποζημιώσεων (Consorcio de Compensación de Seguros).

Βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 2020/1986, της 22ας Αυγούστου 1986, με το οποίο εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras).


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

21.5.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 132/17


Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων του Βασιλείου των Κάτω Χωρών βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων

2010/C 132/07

Το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων του Βασιλείου των Κάτω Χωρών γνωστοποιεί ότι ελήφθη αίτηση χορήγησης άδειας αναζήτησης υδρογονανθράκων σε περιοχή με την ονομασία Hemelum.

Η εν λόγω περιοχή ευρίσκεται στην επαρχία Friesland και οριοθετείται από ευθείες γραμμές που ενώνουν τα ζεύγη σημείων A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-J, J-K, K-L, L-M, M-N, N-O, O-P, P-Q, Q-R, R-S, S-T, T-U και U-A.

Τα εν λόγω σημεία έχουν τις εξής γεωγραφικές συντεταγμένες:

Σημείο

X

Y

A

151 275,00

565 000,00

B

165 000,00

565 000,00

C

180 637,50

565 000,00

D

179 050,00

564 000,00

E

174 450,00

559 650,00

F

167 525,00

550 570,00

G

172 746,50

545 447,70

H

169 310,00

540 380,00

I

167 193,00

538 089,00

J

165 603,00

538 059,00

K

160 102,00

540 480,00

L

157 527,00

539 778,00

M

154 614,00

541 169,00

N

152 050,00

544 069,00

O

153 237,00

545 873,00

P

155 538,00

547 332,00

Q

154 835,00

550 837,00

R

155 786,00

551 727,00

S

154 947,00

557 285,00

T

155 404,00

558 703,00

U

153 145,00

56 366,00

Τα ανωτέρω σημεία εκφράζονται με τη μορφή γεωγραφικών συντεταγμένων υπολογισμένων σύμφωνα με το εθνικό σύστημα τριγωνομέτρησης (Rijksdriehoeksmeting).

Η περιοχή για την οποία υποβάλλεται αίτηση καλύπτει έκταση 450,4 km2.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη οδηγία και το άρθρο 15 του μεταλλευτικού νόμου (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2002, αριθ. 542), το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων καλεί με την παρούσα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν ανταγωνιστική αίτηση για άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή που οριοθετείται από τα προαναφερόμενα σημεία και γεωγραφικές συντεταγμένες.

Το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων αποτελεί την αρμόδια για την έκδοση αδειών αρχή. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της προαναφερόμενης οδηγίας ορίζονται στον μεταλλευτικό νόμο (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2002, αριθ. 542).

Οι αιτήσεις δύνανται να υποβάλλονται εντός προθεσμίας δεκατριών εβδομάδων από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνονται δε προς το

Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων,

υπόψη του κ. J.C. De Groot, Διευθυντή Ενεργειακής Αγοράς, στην εξής διεύθυνση:

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Αιτήσεις κατατιθέμενες μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η απόφαση επί των αιτήσεων θα ληφθεί εντός δώδεκα μηνών από την ανωτέρω προθεσμία.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν τηλεφωνικώς από τον κ. E.J. Hoppel, στον ακόλουθο αριθμό: +31 703797088.


21.5.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 132/19


Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων του Βασιλείου των Κάτω Χωρών βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων

2010/C 132/08

Το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων του Βασιλείου των Κάτω Χωρών γνωστοποιεί ότι ελήφθη αίτηση χορήγησης άδειας αναζήτησης υδρογονανθράκων στον τομέα Τ1, που σημειώνεται στον χάρτη ο οποίος προσαρτάται ως παράρτημα 3 στον κανονισμό περί μεταλλευτικών δραστηριοτήτων (Mijnbouwregeling) (Staatscourant 2002, αριθ. 245), αποκαλούμενη εφεξής υποδιαίρεση τομέα F13b.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη οδηγία και το άρθρο 15 του μεταλλευτικού νόμου (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2002, αριθ. 542), το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων καλεί με την παρούσα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν ανταγωνιστική αίτηση για άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στον τομέα Τ1 της ολλανδικής ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας.

Η επιφάνεια του τομέα T1 καλύπτει έκταση 1,3 km2.

Το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων αποτελεί την αρμόδια για την έκδοση αδειών αρχή. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της προαναφερόμενης οδηγίας ορίζονται στο νόμο για τις μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2002, αριθ. 542).

Οι αιτήσεις δύνανται να υποβάλλονται εντός προθεσμίας δεκατριών εβδομάδων από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

απευθύνονται δε προς το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων

υπόψη του κ. J.C. De Groot, Διευθυντή Ενεργειακής Αγοράς, στην εξής διεύθυνση:

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Αιτήσεις κατατιθέμενες μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η απόφαση επί των αιτήσεων θα ληφθεί εντός δώδεκα μηνών από την ανωτέρω προθεσμία.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν τηλεφωνικώς από τον κ. E.J. Hoppel, στον ακόλουθο αριθμό +31 703797088.


Διορθωτικά

21.5.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 132/20


Διορθωτικό στην προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Το παρόν κείμενο ακυρώνει και αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 126 της 18ης Μαΐου 2010, σ. 16 )

2010/C 132/09

 

«Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

Στις 7 Μαΐου 2010, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Gazprom Germania GmbH (“Gazprom Germania”, Γερμανία), που ελέγχεται τελευταία από την OAO Gazprom (“Gazprom”, Ρωσική Ομοσπονδία), και A2A SpA (“A2A”, Ιταλία) αποκτούν κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1β του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων κοινό έλεγχο της επιχείρησης PremiumGas SpA (“PremiumGas”, Ιταλία) με αγορά μετοχών σε νεοσυσταθείσα εταιρεία που αποτελεί κοινή επιχείρηση.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Gazprom Germania: πώληση αερίου στην Ευρώπη και στην Κοινότητα Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) (2) καθώς και κατασκευή υποδομών αερίου,

για την A2A: δραστηριοποιείται κυρίως στην Ιταλία στους τομείς της παροχής ηλεκτρισμού, αερίου, τηλεθέρμανσης και της επεξεργασίας αποβλήτων,

για την PremiumGas: παροχή φυσικού αερίου στην Ιταλία.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της αρχικής δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (“Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων”).

(2)  Χώρες της ΚΑΚ είναι η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Λευκορωσία, το Καζακστάν, το Κιργιζιστάν, η Μολδαβία, η Ρωσική Ομοσπονδία, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν, η Ουκρανία και το Ουζμπεκιστάν.»