ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2010.103.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 103

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

53ό έτος
22 Απριλίου 2010


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

2010/C 103/01

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 31ης Μαρτίου 2010, σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (CON/2010/28)

1

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 103/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5835 — Cucina/Brakes/Menigo) ( 1 )

6

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 103/03

Ισοτιμίες του ευρώ

7

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2010/C 103/04

Ενημέρωση του πίνακα τίτλων διαμονής που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ C 247 της 13.10.2006, σ. 1, ΕΕ C 153 της 6.7.2007, σ. 5, ΕΕ C 192 της 18.8.2007, σ. 11, ΕΕ C 271 της 14.11.2007, σ. 14, ΕΕ C 57 της 1.3.2008, σ. 31, ΕΕ C 134 της 31.5.2008, σ. 14, ΕΕ C 207 της 14.8.2008, σ. 12, ΕΕ C 331 της 21.12.2008, σ. 13, ΕΕ C 3 της 8.1.2009, σ. 5, ΕΕ C 64 της 19.3.2009, σ. 15, ΕΕ C 239 της 6.10.2009, σ. 2, ΕΕ C 298 της 8.12.2009, σ. 15, ΕΕ C 308 της 18.12.2009, σ. 20, ΕΕ C 35 της 12.2.2010, σ. 5, ΕΕ C 74 της 24.3.2010, σ. 13, ΕΕ C 82 της 30.3.2010, σ. 26)

8

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 103/05

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5816 — Oaktree/Aleris) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

12

2010/C 103/06

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5781 — Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV) ( 1 )

13

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 103/07

Δημοσίευση αίτησης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα

14

2010/C 103/08

Ενημερωτική κοινοποίηση — Δημόσια διαβούλευση — Γεωγραφικές ενδείξεις από την Κολομβία και το Περού

20

 

Διορθωτικά

2010/C 103/09

Διορθωτικό στη δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (ΕΕ C 162 της 15.7.2009)

23

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

22.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 103/1


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 31ης Μαρτίου 2010

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος

(CON/2010/28)

2010/C 103/01

Στις 8 Μαρτίου 2010 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (1) (εφεξής «προτεινόμενος κανονισμός»).

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος 5 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) συνδράμουν ή συμβάλλουν στην κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2009 για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2). Επιπροσθέτως, οι ΕθνΚΤ γνωστοποιούν στην ΕΚΤ στατιστικά στοιχεία δημοσίων οικονομικών για το σκοπό της εκπλήρωσης των καθοριζομένων στο άρθρο 127, παράγραφος 5 της συνθήκης καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Γενικές παρατηρήσεις

Η ΕΚΤ επικροτεί τον προτεινόμενο κανονισμό ως ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2009.

Ειδικές παρατηρήσεις

Η ΕΚΤ τονίζει ότι κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικό τα κράτη μέλη να παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες τις οποίες αυτή χρειάζεται για την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων. Η ΕΚΤ θεωρεί επίσης ότι προς το σκοπό αυτόν θα ήταν χρήσιμο να καταρτιστεί αναλυτικότερος κατάλογος σε σχέση με τον προτεινόμενο στο άρθρο 8 παράγραφος 2, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερος βαθμός σαφήνειας και βεβαιότητας ως προς το είδος των πληροφοριών που είναι δυνατόν να ζητούνται. Θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι ο κατάλογος είναι ενδεικτικός.

Παρομοίως, η ΕΚΤ φρονεί ότι η εισαγωγή ορισμένων παραδειγμάτων στο άρθρο 11 παράγραφος 3 θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η πραγματοποίηση μεθοδολογικών επισκέψεων. Οι τακτικές και εκτεταμένες αναθεωρήσεις στοιχείων, οι συχνές αναιτιολόγητες διορθώσεις ροών και τα ανεπίλυτα προβλήματα σχετικά με μεθοδολογικά ζητήματα είναι πιθανό να εγείρουν ανησυχία και, ως εκ τούτου, να δικαιολογούν την πραγματοποίηση μεθολογικής επίσκεψης, η οποία, κατά την ΕΚΤ, αποτελεί ένα άριστο μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων. Ασφαλώς, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 όσον αφορά τις εν λόγω επισκέψεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που σκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων, μπορούν να είναι κατ’ ουσία αποτελεσματικές μόνο όταν εφαρμόζονται πλήρως.

Περαιτέρω, η ΕΚΤ θεωρεί ότι ο ορισμός του «δημοσιονομικού ελλείμματος (πλεόνασμα)» στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2009 θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί προς τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ προτείνει να χρησιμοποιείται το έλλειμμα (Β.9) των εθνικών λογαριασμών για τους σκοπούς της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ), όπως συνέβαινε κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας. Το πρόσθετο όφελος που θα προέκυπτε με αυτόν τον τρόπο θα ήταν η ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας γνωστοποίησης στοιχείων, καθώς ο αποκλεισμός από το έλλειμμα που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της ΔΥΕ των διακανονισμών από συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων και προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων καθιστά τα στοιχεία του ελλείμματος λιγότερο ευάλωτα σε πιθανή στρέβλωση μέσω σύνθετων χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Προς βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων η ΕΚΤ επιθυμεί επιπλέον να διασφαλιστεί ότι η κατάρτιση των εκάστοτε προγραμματιζόμενων στοιχείων βασίζεται στις πιο πρόσφατες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, με χρήση μηνιαίων και τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, εφόσον αυτά υπάρχουν. Υπό ιδανικές συνθήκες και η ποιότητα των εν λόγω προγραμματιζόμενων στοιχείων θα έπρεπε να ελέγχεται.

Επιπροσθέτως, η ΕΚΤ θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει περισσότερο χρόνο για την αξιολόγηση των πραγματικών στοιχείων και τάσσεται υπέρ της επιμήκυνσης της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 14 κατά μια έως τέσσερις εβδομάδες. Η επιμήκυνση της περιόδου αυτής καθιστά επίσης αναγκαία τη διαβίβαση των στοιχείων από τα κράτη μέλη σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να μην διαταράσσονται οι διοικητικές διαδικασίες (περιλαμβανομένης, επί παραδείγματι, της προπαρασκευής των εκθέσεων σύγκλισης) στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται τα εν λόγω στοιχεία. Επομένως, η ΕΚΤ προτείνει μελλοντικά οι προθεσμίες γνωστοποίησης στοιχείων να μετατεθούν σε προγενέστερο χρόνο. Καθώς, όπως αντιλαμβάνεται η ΕΚΤ, επί του παρόντος συζητείται η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996 περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (3) (ήτοι περί του πρόγραμματος διαβίβασης στοιχείων του ευρωπαϊκού σύστηματος λογαριασμών (ΕΣΛ)), οι αντίστοιχες προθεσμίες θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν προς αποφυγή προβλημάτων συνοχής.

Εν τέλει, η ΕΚΤ θεωρεί σημαντικό οι εθνικές στατιστικές αρχές να διαθέτουν πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η γνωστοποίηση των στοιχείων συνάδει με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 και τους σχετικούς λογιστικούς κανόνες του ΕΣΛ 95.

Όπου η ΕΚΤ υποδεικνύει τροποποίηση του προτεινόμενου κανονισμού, το παράρτημα περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις διατύπωσης συνοδευόμενες από την αντίστοιχη αιτιολογία.

Φρανκφούρτη, 31 Μαρτίου 2010.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 53 τελικό.

(2)  ΕΕ L 145 της 10.6.2009, σ. 1.

(3)  EE L 310 της 30.11.1996, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτάσεις διατύπωσης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποίηση 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009

Άρθρο 8

«2.   Τα κράτη μέλη παραχωρούν αμελλητί στην Επιτροπή (Eurostat) πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις ανάγκες της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών πληροφοριών όπως δεδομένα εθνικών λογαριασμών, απογραφές, πίνακες γνωστοποίησης στοιχείων στο πλαίσιο της ΔΥΕ, πρόσθετα ερωτηματολόγια και διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις.

Η μορφή των ερωτηματολογίων καθορίζεται από την Επιτροπή (Eurostat) ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών (εφεξής “CMFB”).»

Άρθρο 8

«2.   Τα κράτη μέλη παραχωρούν αμελλητί στην Επιτροπή (Eurostat) πρόσβαση σε όλες τις στατιστικές και δημοσιονομικές πληροφορίες που απαιτούνται για τις ανάγκες της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων..

Ως στατιστικές και δημοσιονομικές πληροφορίες νοούνται ιδίως τα ακόλουθα:

α)

δεδομένα εθνικών λογαριασμών·

β)

απογραφές·

γ)

πίνακες γνωστοποίησης στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ)·

δ)

πρόσθετα ερωτηματολόγια και διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις στο πλαίσιο της ΔΥΕ·

ε)

πληροφορίες παρεχόμενες από το Γενικό Λογιστήριο/Υπουργείο Οικονομικών/σχετική περιφερειακή αρχή ως προς την εκτέλεση του κρατικού και περιφερειακού προϋπολογισμού·

στ)

οι λογαριασμοί εξω-δημοσιονομικών οργάνων/μη κερδοσκοπικών οργανισμών και παρεμφερών οργάνων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με τους εθνικούς λογαριασμούς·

ζ)

οι λογαριασμοί των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης·

η)

έρευνες της τοπικής αυτοδιοίκησης·

Η μορφή των ερωτηματολογίων καθορίζεται από την Επιτροπή (Eurostat) ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών (“CMFB”).»

Αιτιολογία

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να διευκρινίζει ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες μπορούν να είναι στατιστικής και δημοσιονομικής φύσεως και να παρέχει παραδείγματα κατηγοριών τέτοιων πληροφοριών, προς ενίσχυση της σαφήνειας και της διαφάνειας.

Τροποποίηση 2

Άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009

Άρθρο 11

«3.   Οι μεθοδολογικές επισκέψεις αποβλέπουν στην εποπτεία των διαδικασιών και στην επαλήθευση των δημόσιων λογαριασμών που αιτιολογούν τα πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν και στην εξαγωγή λεπτομερών συμπερασμάτων όσον αφορά την ποιότητα των γνωστοποιούμενων στοιχείων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

Οι μεθοδολογικές επισκέψεις πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες έχουν εντοπιστεί σαφώς σημαντικοί κίνδυνοι ή προβλήματα ως προς την ποιότητα των στοιχείων.»

Άρθρο 11

«3.   Οι μεθοδολογικές επισκέψεις αποβλέπουν στην εποπτεία των διαδικασιών και στην επαλήθευση των δημόσιων λογαριασμών που αιτιολογούν τα πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν και στην εξαγωγή λεπτομερών συμπερασμάτων όσον αφορά την ποιότητα των γνωστοποιούμενων στοιχείων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

Οι μεθοδολογικές επισκέψεις πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες έχουν εντοπιστεί σαφώς σημαντικοί κίνδυνοι ή προβλήματα ως προς την ποιότητα των στοιχείων, όπως επί παραδείγματι τακτικές και εκτεταμένες αναθεωρήσεις στοιχείων, συχνές αναιτιολόγητες διορθώσεις ροών ή ανεπίλυτα προβλήματα σχετικά με μεθοδολογικά ζητήματα

Αιτιολογία

Η ΕΚΤ προτείνει να καθορίζονται ενδεικτικά οι εξαιρετικές περιπτώσεις που ενδεχομένως θα απαιτούσαν την πραγματοποίηση μεθοδολογικής επίσκεψης.


Ισχύον κείμενο

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ

Τροποποίηση 3

Άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009

«3.   Το “δημοσιονομικό έλλειμμα (πλεόνασμα)” είναι η καθαρή λήψη (καθαρή χορήγηση) δανείων (EDP B.9) του “δημόσιου τομέα” (S.13), όπως ορίζεται στο ΕΣΛ 95. Οι τόκοι που περιλαμβάνονται στο δημοσιονομικό έλλειμμα είναι οι τόκοι (EDP D.41) όπως ορίζονται στο ΕΣΛ 95.»

«3.   Το “δημοσιονομικό έλλειμμα (πλεόνασμα)” είναι η καθαρή λήψη (καθαρή χορήγηση) δανείων ( B.9) του “δημόσιου τομέα” (S.13), όπως ορίζεται στο ΕΣΛ 95. Οι τόκοι που περιλαμβάνονται στο δημοσιονομικό έλλειμμα είναι οι τόκοι ( D.41) όπως ορίζονται στο ΕΣΛ 95.»

Αιτιολογία

Όπως διευκρινίζεται στις ειδικές παρατηρήσεις, προς ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας γνωστοποίησης στοιχείων η ΕΚΤ προτείνει να χρησιμοποιείται το έλλειμμα (B.9) των εθνικών λογαριασμών για τους σκοπούς της ΔΥΕ.

Τροποποίηση 4

Άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009

«1.   Ως στοιχεία για το προϋπολογισθέν δημόσιο έλλειμμα και το προϋπολογισθέν ύψος του δημόσιου χρέους νοούνται τα στοιχεία που καθορίζονται για το τρέχον έτος από τα κράτη μέλη. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις πλέον πρόσφατες επίσημες προβλέψεις με βάση τις πλέον πρόσφατες δημοσιονομικές αποφάσεις και οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές, πρέπει δε να παράγονται σε χρόνο όσο το δυνατόν πλησιέστερο στην προθεσμία γνωστοποίησης.»

«1.   Ως στοιχεία για το προϋπολογισθέν δημόσιο έλλειμμα και το προϋπολογισθέν ύψος του δημόσιου χρέους νοούνται τα στοιχεία που καθορίζονται για το τρέχον έτος από τα κράτη μέλη. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις πλέον πρόσφατες επίσημες προβλέψεις με βάση τις πλέον πρόσφατες δημοσιονομικές αποφάσεις και οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές, καθώς και τα μηνιαία και τριμηνιαία αποτελέσματα, πρέπει δε να παράγονται σε χρόνο όσο το δυνατόν πλησιέστερο στην προθεσμία γνωστοποίησης.»

Αιτιολογία

Κατά τη γνώμη της ΕΚΤ, η κατάρτιση των εκάστοτε προγραμματιζόμενων στοιχείων με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες θα επέφερε βελτίωση της ποιότητάς τους.

Τροποποίηση 5

Άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009

«1.   Η Επιτροπή (Eurostat) παρέχει τα στοιχεία του πραγματικού δημόσιου ελλείμματος και του πραγματικού δημόσιου χρέους, κατ’ εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, εντός τριών εβδομάδων από τη λήξη των προθεσμιών γνωστοποίησης που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, ή μετά τις αναθεωρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Η εν λόγω παροχή στοιχείων πραγματοποιείται μέσω δημοσίευσης.»

«1.   Η Επιτροπή (Eurostat) παρέχει τα στοιχεία του πραγματικού δημόσιου ελλείμματος και του πραγματικού δημόσιου χρέους, κατ’ εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη λήξη των προθεσμιών γνωστοποίησης που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, ή μετά τις αναθεωρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Η εν λόγω παροχή στοιχείων πραγματοποιείται μέσω δημοσίευσης.»

Αιτιολογία

Προκειμένου η Επιτροπή να διαθέτει περισσότερο χρόνο για την προσήκουσα αξιολόγηση της ποιότητας των πραγματικών στοιχείων που γνωστοποιούνται από τα κράτη μέλη, η ΕΚΤ προτείνει ελαφρώς μεγαλύτερη προθεσμία.

Τροποποίηση 6

Άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009

«1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην Επιτροπή (Eurostat) παρέχονται σύμφωνα με τις αρχές που έχουν θεσπιστεί με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97. Ως προς το θέμα αυτό, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα γνωστοποιούμενα στοιχεία είναι σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού και τους σχετικούς λογιστικούς κανόνες του ΕΣΛ 95.»

«1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην Επιτροπή (Eurostat) παρέχονται σύμφωνα με τις αρχές που έχουν θεσπιστεί με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Ως προς το θέμα αυτό, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα γνωστοποιούμενα στοιχεία είναι σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού και τους σχετικούς λογιστικούς κανόνες του ΕΣΛ 95. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές στατιστικές αρχές διαθέτουν πρόσβαση σε όλες τις συναφείς πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του εν λόγω καθήκοντος

Αιτιολογία

Οι εθνικές στατιστικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αναγκαίες, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η γνωστοποίηση των στοιχείων συνάδει με το άρθρο 1 του κανονισμού και τους σχετικούς λογιστικούς κανόνες του ΕΣΛ 95. Το εν λόγω ζήτημα αναλύεται επίσης στη γνώμη CON/2010/17 της ΕΚΤ της 23ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και ανεξάρτητης στατιστικής αρχής  (2).


(1)  Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείμενο αφορούν τα σημεία των οποίων την προσθήκη προτείνει η ΕΚΤ. Η χρήση διαγράμμισης στο κυρίως κείμενο αφορά τα σημεία των οποίων τη διαγραφή προτείνει η ΕΚΤ.

(2)  Δημοσιευμένη στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ http://www.ecb.europa.eu


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

22.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 103/6


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.5835 — Cucina/Brakes/Menigo)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2010/C 103/02

Στις 13 Απριλίου 2010, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλική και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) με αριθμό εγγράφου 32010M5835. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

22.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 103/7


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

21 Απριλίου 2010

2010/C 103/03

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,3373

JPY

ιαπωνικό γιεν

124,65

DKK

δανική κορόνα

7,4421

GBP

λίρα στερλίνα

0,86900

SEK

σουηδική κορόνα

9,5954

CHF

ελβετικό φράγκο

1,4329

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

7,8955

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,286

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

264,13

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,7077

PLN

πολωνικό ζλότι

3,8713

RON

ρουμανικό λέι

4,1370

TRY

τουρκική λίρα

1,9852

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,4387

CAD

καναδικό δολάριο

1,3335

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,3814

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,8811

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,8366

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 481,31

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

9,9128

CNY

κινεζικό γιουάν

9,1304

HRK

κροατικό κούνα

7,2571

IDR

ινδονησιακή ρουπία

12 049,52

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,2740

PHP

πέσο Φιλιππινών

59,338

RUB

ρωσικό ρούβλι

38,9845

THB

ταϊλανδικό μπατ

43,061

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,3426

MXN

μεξικανικό πέσο

16,3311

INR

ινδική ρουπία

59,5830


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

22.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 103/8


Ενημέρωση του πίνακα τίτλων διαμονής που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ C 247 της 13.10.2006, σ. 1, ΕΕ C 153 της 6.7.2007, σ. 5, ΕΕ C 192 της 18.8.2007, σ. 11, ΕΕ C 271 της 14.11.2007, σ. 14, ΕΕ C 57 της 1.3.2008, σ. 31, ΕΕ C 134 της 31.5.2008, σ. 14, ΕΕ C 207 της 14.8.2008, σ. 12, ΕΕ C 331 της 21.12.2008, σ. 13, ΕΕ C 3 της 8.1.2009, σ. 5, ΕΕ C 64 της 19.3.2009, σ. 15, ΕΕ C 239 της 6.10.2009, σ. 2, ΕΕ C 298 της 8.12.2009, σ. 15, ΕΕ C 308 της 18.12.2009, σ. 20, ΕΕ C 35 της 12.2.2010, σ. 5, ΕΕ C 74 της 24.3.2010, σ. 13, ΕΕ C 82 της 30.3.2010, σ. 26)

2010/C 103/04

Η δημοσίευση του πίνακα τίτλων διαμονής που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) στηρίζεται στις πληροφορίες που κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 34 κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Εκτός από αυτή τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, υπάρχει μηνιαία ενημέρωση στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας.

ΓΑΛΛΙΑ

Αντικατάσταση του πίνακα που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 57 της 1.3.2008 και στην ΕΕ C 198 της 22.8.2009

1.   Τίτλος διαμονής

α)   ενήλικου αλλοδαπού

Γαλλικοί τίτλοι διαμονής

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (Προσωρινή άδεια διαμονής που φέρει ειδική μνεία η οποία κυμαίνεται ανάλογα με τον λόγο της επιτρεπόμενης διαμονής)

Carte de séjour portant la mention «compétences et talents» (Άδεια διαμονής που φέρει τη μνεία «προσόντα και ταλέντα»)

Carte de séjour portant la mention «retraité» (Άδεια διαμονής που φέρει τη μνεία «συνταξιούχος»)

Carte de résident (Άδεια κατοικίας)

Carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE» (Άδεια κατοικίας που φέρει τη μνεία «μακροχρόνια κάτοικος της ΕΕ»)

Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans (Άδεια κατοικίας που χορηγείται σε υπηκόους της Ανδόρας)

Certificat de résidence d'Algérien (Πιστοποιητικό κατοικίας αλγερινού υπηκόου)

Carte de séjour délivrée aux membres de famille (les membres de famille peuvent être des ressortissants de pays tiers) des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des États parties à l'Espace économique européen et des ressortissants suisses [Άδεια διαμονής που χορηγείται σε μέλη της οικογένειας (τα μέλη της οικογένειας μπορεί να είναι υπήκοοι τρίτων χωρών) πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήκοοι των κρατών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και Ελβετοί υπήκοοι]

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «volontariat associatif» (Προσωρινή άδεια διαμονής που φέρει τη μνεία «volontariat associatif»)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «étudiant en recherche d’emploi» (Προσωρινή άδεια διαμονής που φέρει τη μνεία «σπουδαστής αναζητών εργασία»)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «parent accompagnant d’un mineur étranger malade» (Προσωρινή άδεια διαμονής που φέρει τη μνεία «συγγενής συνοδεύων αλλοδαπό ανήλικο ασθενή»)

Autorisation provisoire de séjour ne portant pas de mention spécifique (Προσωρινή άδεια διαμονής «χωρίς ειδική μνεία»)

Récépissés de renouvellement de demande de titre de séjour, accompagnés du titre de séjour périmé (Αποδείξεις ανανέωσης της αίτησης τίτλου διαμονής, συνοδευόμενης από τον ληγμένο τίτλο διαμονής.)

Σημ.: Από τις 13 Μαΐου 2002 και μετά, οι άδειες διαμονής και οι άδειες ή τα πιστοποιητικά κατοικίας έχουν τη μορφή πλαστικοποιημένου δελτίου σύμφωνα με το ενιαίο ευρωπαϊκό πρότυπο.

Εξακολουθούν να κυκλοφορούν προηγούμενα δελτία που ίσχυαν μέχρι τις 12 Μαΐου 2012.

Τίτλοι διαμονής του Μονακό (συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της 23ης Ιουνίου1998 σχετικά με τους τίτλους διαμονής του Μονακό [SCH/Com-ex (98) 19]

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (Άδεια διαμονής προσωρινού κατοίκου του Μονακό)

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco (Άδεια διαμονής συνήθους κατοίκου του Μονακό)

Carte de séjour de résident privilégié de Monaco (Άδεια διαμονής προνομιούχου κατοίκου του Μονακό)

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque (Άδεια διαμονής συζύγου υπηκόου του Μονακό).

β)   Έγγραφα που χορηγούνται σε ανήλικους αλλοδαπούς

Document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) [Έγγραφο κυκλοφορίας ανήλικου αλλοδαπού (DCEM)]

Titre d'identité républicain (TIR) [Δελτίο ταυτότητας Γαλλικής Δημοκρατίας (TIR)].

γ)   Πίνακας ατόμων που συμμετέχουν σε σχολικό ταξίδι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.   Ειδικά δελτία

Κάθε ειδικό δελτίο φέρει ειδική μνεία ανάλογα με την ιδιότητα του κατόχου του:

—   «CMD/A»: délivrée aux chefs de mission diplomatique («CMD/A»: που χορηγείται στους επικεφαλής διπλωματικής αποστολής)

—   «CMD/M»: délivrée aux chefs de mission d'organisation internationale («CMD/M»: που χορηγείται στους επικεφαλής αποστολής διεθνούς οργανισμού)

—   «CMD/D»: délivrée aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale («CMD/D»: που χορηγείται στους επικεφαλής μόνιμης αντιπροσωπείας σε διεθνή οργανισμό)

—   «CD/A»: délivrée aux agents du corps diplomatique («CD/A»: που χορηγείται στους υπαλλήλους του διπλωματικού σώματος)

—   «CD/M»: délivrée aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale («CD/M»: που χορηγείται σε ανώτερους υπαλλήλους διεθνούς οργανισμού)

—   «CD/D»: délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale («CD/D»: που χορηγείται σε μέλη μόνιμης αντιπροσωπείας διαπιστευμένης σε διεθνή οργανισμό τα οποία εξομοιώνονται με διπλωματικούς υπαλλήλους)

—   «CC/C»: délivrée aux fonctionnaires consulaires («CC/C»: που χορηγείται σε προξενικούς υπαλλήλους)

—   «AT/A»: délivrée au personnel administratif ou technique d'une ambassade («AT/A»: που χορηγείται στο διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό πρεσβείας)

—   «AT/C»: délivrée au personnel administratif ou technique d'un consulat («AT/C»: που χορηγείται στο διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό προξενείου)

—   «AT/M»: délivrée au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale («AT/M»: που χορηγείται στο διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό διεθνούς οργανισμού)

—   “AT/D”: délivrée au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale («AT/D»: που χορηγείται στο διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό αντιπροσωπείας διαπιστευμένης σε διεθνή οργανισμό)

—   «SE/A»: délivrée au personnel de service d'une ambassade («SE/A»: που χορηγείται στο υπηρετικό προσωπικό πρεσβείας)

—   «SE/C»: délivrée au personnel de service d'un consulat («SE/C»: που χορηγείται στο υπηρετικό προσωπικό προξενείου)

—   «SE/M»: délivrée au personnel de service d'une organisation internationale («SE/M»: που χορηγείται στο υπηρετικό προσωπικό διεθνούς οργανισμού)

—   «SE/D»: délivrée au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale («SE/D»: που χορηγείται στο υπηρετικό προσωπικό αντιπροσωπείας διαπιστευμένης σε διεθνή οργανισμό)

—   «PP/A»: délivrée au personnel privé d'un diplomate («PP/A»: που χορηγείται στο ιδιωτικό προσωπικό διπλωμάτη)

—   «PP/C»: délivrée au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire («PP/C»: που χορηγείται στο ιδιωτικό προσωπικό προξενικού υπαλλήλου)

—   «PP/M»: délivrée au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale («PP/M»: που χορηγείται στο ιδιωτικό προσωπικό μέλους διεθνούς οργανισμού)

—   «PP/D»: délivrée au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale («PP/D»: που χορηγείται στο ιδιωτικό προσωπικό μέλους μόνιμης αντιπροσωπείας διαπιστευμένης σε διεθνή οργανισμό)

—   «EM/A»: délivrée aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade («EM/A»: που χορηγείται σε εκπαιδευτικούς ή στρατιωτικούς υπό ειδικό καθεστώς ακολούθων πρεσβείας)

—   «EM/C»: délivrée aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat («EM/C»: που χορηγείται σε εκπαιδευτικούς ή στρατιωτικούς υπό ειδικό καθεστώς ακολούθων προξενείου)

—   «EF/M»: délivrée aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger («EF/M»: που χορηγείται σε διεθνείς υπαλλήλους που κατοικούν στο εξωτερικό)

—   «FI/M»: délivrée aux fonctionnaires internationaux des organisations internationales («FI/M»: που χορηγείται σε διεθνείς υπαλλήλους διεθνούς οργανισμού).

Σημείωση: Δεν θεωρούνται ειδικά δελτία οι «βεβαιώσεις άσκησης καθηκόντων» που χορηγεί το Υπουργείο Εξωτερικών.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

22.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 103/12


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.5816 — Oaktree/Aleris)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2010/C 103/05

1.

Στις 12 Απριλίου 2010, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση Oaktree Capital Group LLC («Oaktree», ΗΠΑ) αποκτά με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης Aleris International Inc. («Aleris», ΗΠΑ) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Oaktree: εναλλακτικές και μη παραδοσιακές επενδύσεις·,

για την Aleris: παραγωγή και πώληση προϊόντων έλασης και εξώθησης αλουμινίου, ανακυκλωμένου αλουμινίου και ειδικών κραμάτων.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμούκανονισμού συγκεντρώσεων (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.5816 — Oaktree/Aleris. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32 («Ανακοίνωση σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία»).


22.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 103/13


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.5781 — Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2010/C 103/06

1.

Στις 14 Απριλίου 2010, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση Total Italia Spa. («Total Italia», Ιταλία), που ελέγχεται πλήρως από την Total Holdings Europe S.A.S. («Total», Γαλλία, συλλογικά «όμιλος Total»), και ERG Petroli Spa. («EGP», Ιταλία), που ανήκει πλήρως στην ERG Spa. («ERG», Ιταλία, συλλογικά «όμιλος ERG»), αποκτούν κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1β του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων κοινό έλεγχο της JV CO, μιας νεοσυσταθείσας εταιρείας που αποτελεί κοινή επιχείρηση και προκύπτει από τη συγχώνευση μεταξύ EGP και Total Italia.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Total: παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, διύλιση και εμπορία πετρελαϊκών, πετροχημικών και ειδικών χημικών προϊόντων·,

για την επιχείρηση ERG: επεξεργασία και εμπορία πετρελαϊκών προϊόντων, παραγωγή και πώληση θερμοηλεκτρικής ενέργειας, ατμού και αερίου, ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·,

για την επιχείρηση JV CO: διύλιση και εμπορία πετρελαϊκών προϊόντων.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.5781 — Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

22.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 103/14


Δημοσίευση αίτησης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα

2010/C 103/07

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου. Η δήλωση ένστασης υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΠΙΠ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 509/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«LIPTOVSKÁ SALÁMA»/«LIPTOVSKÝ SALÁM»

Αριθ. ΕΚ: SK-TSG-0007-0042-04.08.2006

1.   Όνομα και διεύθυνση της αιτούσας ομάδας:

Όνομα:

Slovenský zväz spracovateľov mäsa

Διεύθυνση:

Kukučínova 22

831 03 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Τηλ.

+421 255565162

Φαξ

+421 255565162

E-mail:

slovmaso@slovmaso.sk

Όνομα:

Český svaz zpracovatelů masa

Διεύθυνση:

Libušská 319

142 00 Praha 4 – Písnice

ČESKÁ REPUBLIKA

Τηλ.

+420 244092404

Φαξ

+420 244092405

E-mail:

reditel@cszm.cz

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα:

Δημοκρατία της Σλοβακίας

Τσεχική Δημοκρατία

3.   Προδιαγραφές προϊόντος:

3.1.   Ονομασία(-ες) προς καταχώριση:

«Liptovská saláma» (SK)

«Liptovský salám» (CS)

3.2.   Αναφέρετε αν η ονομασία:

Image

είναι ιδιότυπη αφ’ εαυτής

εκφράζει την ιδιοτυπία του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

Οι ονομασίες «liptovská saláma» (στη σλοβακική) και «liptovský salám» (στην τσεχική) είναι ιδιότυπες αφ εαυτές, γιατί συνδέονται με έναν ιδιαίτερο τύπο λουκάνικου. Είναι γνωστές και καθιερωμένες ονομασίες στο έδαφος της Τσεχίας και της Σλοβακίας και χαρακτηρίζονται από μακρόχρονη παράδοση και φήμη. Η παρασκευή του προϊόντος αυτού εκτελείται επί πολλά χρόνια σύμφωνα με εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα).

3.3.   Να αναφερθεί εάν ζητείται η δέσμευση της ονομασίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006:

Image

Καταχώριση με δέσμευση της ονομασίας

Καταχώριση χωρίς δέσμευση της ονομασίας

3.4.   Τύπος προϊόντος:

Κλάση 1.2

Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά, κ.λπ.)

3.5.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου που φέρει την ονομασία του σημείου 3.1:

Το αλλαντικό «liptovská saláma» ή «liptovský salám» χαρακτηρίζεται από τη λεπτή και ομοιογενή όψη του στην τομή, τη λεπτή γεύση αλλαντικού και το άρωμά του που οφείλεται στον υποκαπνισμό και τα χρησιμοποιούμενα καρυκεύματα.

Φυσικά χαρακτηριστικά

Προϊόν κυλινδρικού σχήματος, διαμέτρου 8 έως 9 cm, μήκους 35 έως 50 cm, ή, όταν πρόκειται για μικρόσχημο αλλαντικό, διαμέτρου περίπου 5 cm και μήκους 15 έως 20 cm.

Το προϊόν είναι μαλακό στην αφή.

Χημικά χαρακτηριστικά

Περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες: μέγιστο 40 %

Περιεκτικότητα σε άλας: μέγιστο 2,1 % ± 0,6 %

Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες: ελάχιστη 8 % κατά βάρος

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Εξωτερική όψη και χρώμα: η επιδερμίδα είναι λεία ή ελαφρώς πτυχωτή, έχει ανοιχτοκάστανο χρώμα ή βαθυκάστανο χρώμα. Είναι αποδεκτή η παρουσία αποξηραμένων σταγόνων χυμού ή κηλίδων οφειλόμενων στον υποκαπνισμό.

Όψη και χρώμα της τομής: φέτα έντονα ρόδινου χρώματος, διάστικτη με ορατά σωματίδια από φυσικά καρυκεύματα. Είναι ανεκτά μαλακά σωματίδια κολλαγόνου στο ομοιογενές μίγμα.

Άρωμα και γεύση: λεπτό άρωμα οφειλόμενο στα καρυκεύματα (ιδίως στα περιβλήματα μοσχοκάρυδων, τα μοσχοκάρυδα και το ζιγγίβερι) και στον υποκαπνισμό· αλμυρή γεύση αρμονικά αλατισμένη· προϊόν εύθραυστο όταν δαγκώνεται·

Υφή: ελαστική, συμπαγής.

3.6.   Περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου που φέρει την ονομασία του σημείου 3.1:

Για την παρασκευή του αλλαντικού «liptovská saláma» ή «liptovský salám» απαιτούνται τα ακόλουθα συστατικά: βόειο κρέας περιεκτικότητας σε λίπος έως 10 %, βόειο κρέας περιεκτικότητας σε λίπος έως 30 %, χοιρινό κρέας περιεκτικότητας σε λίπος έως 10 %, τεμάχια χοιρινού κρέατος και χοιρινό κρέας περιεκτικότητας σε λίπος έως 50 %, λαρδί, πόσιμο νερό ή πάγος, μίγμα αλάτισης, καρύκευση υπό μορφή φυσικών καρυκευμάτων (πιπέρι σε σκόνη, τριμμένο μοσχοκάρυδο, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, τριμμένο ζιγγίβερι), σκόρδο (σε νιφάδες, συμπυκνωμένο ή σε σκόνη, σε ποσότητα που αντιστοιχεί σε τυποποιημένη ποσότητα νωπού σκόρδου), περίβλημα από κυτταρίνη κατάλληλο για υποκαπνισμό. Πρόσθετα: πολυφωσφορικά E450 και E451 (3 g/kg υπό μορφή P205), ασκορβικό οξύ E300 (0,5 g/kg).

Για 100 kg τελικού προϊόντος «Liptovská saláma» ή «Liptovský salám» τα συστατικά είναι:

βόειο κρέας περιεκτικότητας σε λίπος έως 10 %

19,1 kg

βόειο κρέας περιεκτικότητας σε λίπος έως 30 %

6,7 kg

χοιρινό κρέας περιεκτικότητας σε λίπος έως 10 %

19,0 kg

χοιρινό κρέας περιεκτικότητας σε λίπος έως 50 %

23,3 kg

λαρδί:

23,4 kg

πόσιμο νερό ή πάγος

16,0 kg

μίγμα αλάτισης

2,0 kg

τριμμένο πιπέρι

0,19 kg

τριμμένο μοσχοκάρυδο

0,02 kg

περιβλήματα μοσχοκάρυδων

0,02 kg

τριμμένο ζιγγίβερι

0,02 kg

σκόρδο (νιφάδες, συμπυκνωμένο, σκόνη)

0,06 kg

πολυφωσφορικά (E450 και E451)

0,30 kg

ασκορβικό οξύ (E300)

0,05 kg

περιβλήματα — έντερα κυτταρίνης κατάλληλα για υποκαπνισμό

 

Διεργασία παρασκευής

Με όλες τις πρώτες ύλες, τα συστατικά, τα καρυκεύματα, το σκόρδο και τα πρόσθετα ετοιμάζεται ένα ομοιογενές και λεπτό μίγμα. Με το λαμβανόμενο μίγμα πληρώνονται περιβλήματα διαμέτρου 8 έως 9 cm, διαιρούμενα σε αλλαντικά μήκους 35 έως 50 cm. Τα προϊόντα αναρτώνται σε άγκιστρα και τοποθετούνται σε καπνιστήριο όπου ξηραίνονται και υποκαπνίζονται εν θερμώ, γεγονός που τους προσδίδει το χαρακτηριστικό τους χρώμα και άρωμα. Τα υποκαπνισμένα προϊόντα στη συνέχεια υποβάλλονται σε θερμοκρασίες 75 °C έως 78 °C ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία στο κέντρο 70 °C επί 10 τουλάχιστον λεπτά. Μετά από αυτή τη θερμική επεξεργασία τα αλλαντικά εκπλένονται με ψυχρό νερό και αφήνονται να ψυχθούν. Το αλλαντικό «liptovská saláma» ή «liptovský salám» διατίθεται προς πώληση με εμφανή την επιδερμίδα παρασκευής ή συσκευασμένο υπό κενό αέρος ή σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα. Μπορεί να πωληθεί τεμαχισμένο σε φέτες, συσκευασμένο υπό κενό ή σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, σε διάφορες ποσότητες.

3.7.   Ιδιότυπος χαρακτήρας του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου:

Το αλλαντικό «liptovská saláma» ή «liptovský salám» διακρίνεται από τα άλλα προϊόντα λόγω της χρήσης νωπού λαρδιού, που εντείνει τη γεύση αλλαντικού που το διακρίνει, σε σχέση με τις λοιπές πρώτες ύλες, καθώς και από το ιδιαίτερο άρωμά του, που οφείλεται στα περιβλήματα μοσχοκάρυδου, στο μοσχοκάρυδο, στο ζιγγίβερι και στον λεπτό υποκαπνισμό. Χαρακτηρίζεται επίσης από την ομοιογενή όψη του στην τομή, από τη λεπτή σύσταση και τη συμπαγή υφή, που επιτρέπει τον ευχερή τεμαχισμό του σε φέτες.

3.8.   Παραδοσιακός χαρακτήρας του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου:

Το 1956 ήταν το έτος κατά το οποίο, στο κρεοπωλείο του Dubnica nad Váhom, επεδίωξαν να παρασκευάσουν ένα προϊόν διαφορετικό από τα θερμικά επεξεργασμένα λεπτόκοκκα προϊόντα κρέατος που υπήρχαν έως εκείνη την εποχή. Τμήμα του λαρδιού αντικαταστάθηκε από τεμάχια χοιρινού κρέατος και παρασκευάστηκε ένα λεπτότατο μίγμα, ενώ συνηθιζόταν να παρασκευάζονται χονδρόκοκκα αλλαντικά, που σχημάτιζαν επιφάνεια «μωσαϊκού». Με τον τρόπο αυτό γεννήθηκε το αλλαντικό «liptovská saláma» ή «liptovský salám». Την εποχή εκείνη δεν συνηθιζόταν η προσθήκη πάπρικας και, για το λόγο αυτό, το αλλαντικό ονομάστηκε «liptovská saláma», καθώς το Liptov ήταν μια περιοχή της οποίας τα παραδοσιακά αλλαντικά δεν περιείχαν πάπρικα. Το προϊόν έγινε πολύ δημοφιλές (Απόσπασμα από συνδιάλεξη με τον M. Novotka ο οποίος την εποχή εκείνη εργαζόταν στο κρεοπωλείο του Dubnica.)

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η υπηρεσία ανάπτυξης καθόρισε μια μοναδική συνταγή για το αλλαντικό «liptovská saláma» ή «liptovský salám», η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Σταδιακά εισήχθη στην παραγωγή πολυάριθμων κρεοπωλείων. Το 1978 εγκρίθηκε επαγγελματικό πρότυπο, το ON 57 6913 (πηγή: πρότυπο ON 57 6913, 1978), το οποίο στη συνέχεια επανεξεταζόταν τακτικά και ενημερωνόταν (παράρτημα της 13ης Αυγούστου 1982). Μία από τις τελευταίες καινοτομίες που διατηρήθηκαν στο επίπεδο της Τσεχοσλοβακίας είναι το πρότυπο THN 764421 64, το οποίο εκπονήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1988. Στην εισαγωγή του προτύπου αυτού αναφέρεται: «Σύμφωνα με το πρότυπο ON 57 6913». Το εργοστάσιο στην Trnava του συνεταιρισμού κρεοπωλών της Δυτικής Σλοβακίας ξεκίνησε την παραγωγή του αλλαντικού «liptovská saláma» ή «liptovský salám» το 1978, σε συνεργασία με την κεντρική υπηρεσία ανάπτυξης του συνεταιρισμού. Έως το 1990 η παραγωγή του αλλαντικού «liptovská saláma» ή «liptovský salám» γινόταν σύμφωνα με την αρχική συνταγή χωρίς προσθήκη πάπρικας. Το αλλαντικό «liptovská saláma» ή «liptovský salám» επέτρεπε την επεξεργασία του λαρδιού σε μεγάλες ποσότητες. Το εργοστάσιο Trnava παρασκεύαζε περίπου εξακόσια κιλά ημερησίως. Το αλλαντικό έχαιρε της εκτίμησης των καταναλωτών για την ιδιαίτερη γεύση του (Δήλωση του M. Beňadik, 2003).

Η παρασκευή του αλλαντικού «liptovská saláma» ή «liptovský salám» εξακολούθησε, όπως αποδεικνύει η διαφήμιση την οποία είχε καταχωρίσει η επιχείρηση του Zvolen, του συνεταιρισμού κρεοπωλών της Κεντρικής Σλοβακίας, στο αλμανάκ Čítanie o správnej výžive ’81 (Slovenská spoločnosť pre správnu výživu, Bratislava 1980). Η εν λόγω διαφήμιση παρουσιάζει ένα μίγμα προϊόντων μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το εν λόγω αλλαντικό.

3.9.   Ελάχιστες απαιτήσεις και διαδικασίες ελέγχου της ιδιοτυπίας του προϊόντος:

Οι έλεγχοι αφορούν:

Την τήρηση των απαιτούμενων αναλογιών για τις πρώτες ύλες και τα καρυκεύματα.

Πρόκειται για οπτικό έλεγχο της προσθήκης της τελευταίας πρώτης ύλης, του νωπού λαρδιού, κατά τη διάρκεια της τεχνικής διαδικασίες. Οι ποσότητες καρυκευμάτων (περιβλήματα μοσχοκάρυδων, μοσχοκάρυδα και ζιγγίβερι) ελέγχονται πριν προστεθούν. Ο έλεγχος αφορά το βάρος των καρυκευμάτων σε σχέση με το προβλεπόμενο στη συνταγή.

Την τήρηση της τεχνικής διεργασίας κατά την παρασκευή του ομοιογενούς, λεπτού και χωρίς κόκκους, μίγματος, κατόπιν του υποκαπνισμού.

Η ομοιογένεια του μίγματος ελέγχεται πριν από την πλήρωση του περιβλήματος. Πρόκειται για οπτικό έλεγχο. Ο έλεγχος της λεπτότητας του υποκαπνισμού αφορά τη θερμοκρασία του καπνού, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 69 °C, και τη διάρκεια του υποκαπνισμού, που κυμαίνεται από 10 έως 15 λεπτά.

Τους φυσικούς δείκτες για το τελικό προϊόν: κυλινδρικό σχήμα, ελαστικότητα του προϊόντος.

Τους χημικούς δείκτες για το τελικό προϊόν: περιεκτικότητα σε πρώτες ύλες, περιεκτικότητα σε αλάτι, περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.

Οι τιμές πρέπει να αντιστοιχούν στα δεδομένα που αναφέρονται στο σημείο 3.5 των προδιαγραφών.

Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος (εξωτερική όψη και χρώμα, όψη και χρώμα της τομής, υφή, οσμή και γεύση). Πρόκειται για οπτικό και οργανοληπτικό έλεγχο που εκτελείται μετά τη διεργασία παραγωγής και αφορά τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στο σημείο 3.5 των προδιαγραφών.

Το όργανο ή ο οργανισμός ελέγχου που έχει επιφορτιστεί με τον έλεγχο της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις προδιαγραφές εκτελεί έναν έλεγχο ετησίως.

4.   Όργανα ή οργανισμοί ελέγχου της τήρησης των προδιαγραφών του προϊόντος:

4.1.   Όνομα και διεύθυνση:

Όργανα ή οργανισμοί ελέγχου της τήρησης των προδιαγραφών του προϊόντος στη Σλοβακική Δημοκρατία

Επωνυμία:

BEL/NOVAMANN International, s r.o.

Διεύθυνση:

Továrenská 14

815 71 Bratislava

PO Box 11

820 04 Bratislava 24

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Τηλ.

+421 250213376

E-mail:

tomas.ducho@ba.bel.sk

 Δημόσιος

Image

 Ιδιωτικός

Επωνυμία:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Διεύθυνση:

Botanická 17

842 13 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Τηλ.

+421 260257427

E-mail:

buchlerova@svssr.sk

Image

 Δημόσιος

 Ιδιωτικός

Όργανα ή οργανισμοί ελέγχου της τήρησης των προδιαγραφών του προϊόντος στην Τσεχική Δημοκρατία

Επωνυμία:

Státní zemedelská a potravinárská inspekce

Διεύθυνση:

Kvetná 15

603 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

Τηλ.

+420 543540111

E-mail:

sekret.oklc@szpi.gov.cz

Image

 Δημόσιος

 Ιδιωτικός

Επωνυμία:

Státní veterinární správa ČR

Διεύθυνση:

Slezská 7

120 00 Praha 2

ČESKÁ REPUBLIKA

Τηλ.

+420 227010137

E-mail:

hygi@svscr.cz

Image

 Δημόσιος

 Ιδιωτικός

4.2.   Ειδικά καθήκοντα του οργάνου ή του οργανισμού:

Όργανο ή οργανισμός που έχει επιφορτιστεί με τον έλεγχο της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις προδιαγραφές στη Σλοβακία και στην Τσεχία. Ο ορισμένος οργανισμός ελέγχου είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των προδιαγραφών στο σύνολό τους.


22.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 103/20


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΉ ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ — ΔΗΜΌΣΙΑ ΔΙΑΒΟΫΛΕΥΣΗ

Γεωγραφικές ενδείξεις από την Κολομβία και το Περού

2010/C 103/08

Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, είναι υπό εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η προστασία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως γεωγραφικών ενδείξεων, των ονομασιών που εμφανίζονται κατωτέρω.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, να υποβάλουν δεόντως αιτιολογημένες ενστάσεις κατά της εν λόγω προστασίας.

Η ένσταση υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Οι ενστάσεις πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: AGRI-B1@ec.europa.eu

Οι δηλώσεις ένστασης εξετάζονται μόνον εάν παραληφθούν εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας και εάν αποδεικνύουν ότι η ονομασία για την οποία προτείνεται η προστασία:

1)

Συγχέεται με την ονομασία φυτικής ποικιλίας ή ζωικής φυλής και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική προέλευση του προϊόντος.

2)

Ταυτίζεται, πλήρως ή εν μέρει, με ήδη προστατευόμενη ονομασία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 (1) του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 (2) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών· ή περιλαμβάνεται στις συμφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με μία από τις ακόλουθες χώρες:

—   Δημοκρατία της Αλβανίας: Απόφαση του Συμβουλίου 2006/580/ΕΚ (3), της 12ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη της ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου (Πρωτόκολλο 3 περί αμοιβαίων προτιμησιακών παραχωρήσεων για ορισμένους οίνους, την αμοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονομασιών οίνων, οινοπνευματωδών ποτών και αρωματισμένων οίνων)·

—   Βοσνία Ερζεγοβίνη: Απόφαση του Συμβουλίου 2008/474/ΕΚ (4), της 16ης Ιουνίου 2008, για την υπογραφή και σύναψη της ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου (Πρωτόκολλο αριθ. 7)·

—   Καναδάς: Απόφαση του Συμβουλίου 2004/91/ΕΚ (5), της 30ής Ιουλίου 2003, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά για το εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών·

—   Δημοκρατία της Χιλής: Απόφαση 2002/979/ΕΚ (6) του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 2002, για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, και ιδίως άρθρο 90 για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας περί οινοπνευματωδών ποτών και αρωματισμένων ποτών·

—   Κροατία: Απόφαση 2001/918/ΕΚ (7) του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη σύναψη ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου για την προσαρμογή των εμπορικών θεμάτων της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών σχετικά με την καθιέρωση αμοιβαίων προτιμησιακών παραχωρήσεων για ορισμένους οίνους, την αμοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονομασιών οίνων καθώς και την αμοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο ονομασιών οινοπνευματωδών και αρωματισμένων ποτών·

—   πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: Απόφαση 2001/916/ΕΚ (8) του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη σύναψη ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου για την προσαρμογή των εμπορικών θεμάτων της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών σχετικά με την καθιέρωση αμοιβαίων προτιμησιακών παραχωρήσεων για ορισμένους οίνους, την αμοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονομασιών οίνων καθώς και την αμοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο ονομασιών οινοπνευματωδών και αρωματισμένων ποτών·

—   Μεξικό: Απόφαση 97/361/ΕΚ (9) του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 1997, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού για την αμοιβαία αναγνώριση και προστασία των επωνυμιών στον τομέα των αλκοολούχων ποτών·

—   Μαυροβούνιο: Απόφαση του Συμβουλίου 2007/855/ΕΚ (10) της 15ης Οκτωβρίου 2007 για την υπογραφή και τη σύναψη της ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου·

—   Νότια Αφρική: Απόφαση 2002/52/ΕΚ (11) του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2002, για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής σχετικά με το εμπόριο οινοπνευματωδών·

—   Ελβετία: Απόφαση 2002/309/ΕΚ (12) του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας της 4ης Απριλίου 2002 για τη σύναψη επτά συμφωνιών με την Ελβετική Συνομοσπονδία, και ιδίως συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων — Παράρτημα 7·

3)

Λαμβανομένης υπόψη της φήμης ενός εμπορικού σήματος, της αναγνωρισιμότητάς του και της διάρκειας χρησιμοποίησής του, θα μπορούσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την αληθινή ταυτότητα του προϊόντος.

4)

Θα έβλαπτε την ύπαρξη μιας πλήρως ή μερικώς ταυτόσημης ονομασίας ή ενός εμπορικού σήματος ή την ύπαρξη προϊόντων τα οποία κυκλοφορούσαν νομίμως στην αγορά επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας κοινοποίησης.

5)

Θεωρείται κοινή, εφόσον αυτό μπορεί να συναχθεί από προσκομιζόμενα στοιχεία.

Τα κριτήρια που προβλέπονται παραπάνω αξιολογούνται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που στην περίπτωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αφορά μόνον το έδαφος ή τα εδάφη όπου προστατεύονται τα εν λόγω δικαιώματα. Η τελική προστασία των εν λόγω ονομασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αυτών και τη νομική πράξη που θα εγκριθεί.

Η παρούσα κοινοποίηση δεν θίγει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για καταχώριση των ονομασιών από τη Δημοκρατία της Κολομβίας ή του Περού σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ή το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008.

Κατάλογος Γεωγραφικών Ενδείξεων για οίνους, αλκοολούχα ποτά καθώς και γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα (13)

Κλάση προϊόντος

Ονομασία όπως έχει καταχωριστεί στην Κολομβία

Καρποί

Cholupa del Huila


Κλάση προϊόντος

Ονομασία όπως έχει καταχωριστεί στο Περού

Αλκοολούχα ποτά

Pisco

Λαχανικά

Maíz Blanco Gigante Cusco

Λαχανικά

Pallar de Ica


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16.

(3)  ΕΕ L 239 της 1.9.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 169 της 30.6.2008 σ. 10.

(5)  ΕΕ L 35 της 6.2.2004, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 352 της 30.12.2002, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 342 της 27.12.2001, σ. 42.

(8)  ΕΕ L 342 της 27.12.2001, σ. 6.

(9)  ΕΕ L 152 της 11.6.1997, σ. 15.

(10)  ΕΕ L 345 της 28.12.2007, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 28 της 30.1.2002, σ. 112.

(12)  ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 1.

(13)  Τον κατάλογο προμήθευσαν οι αρχές της Κολομβίας και του Περού στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων.


Διορθωτικά

22.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 103/23


Διορθωτικό στη δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 162 της 15ης Ιουλίου 2009 )

2010/C 103/09

Στη σελίδα 19, στο σημείο «Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών»:

αντί:

«(Άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006)

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDiarioAntiguo.do?ruta=2006/12/14

Resolución de 28 de noviembre de 2006, de la Consejería de Agricultura, por la que se emite decisión favorable en relación con la solicitud de registro de la Denominación de Origen Protegida Aceite de La Alcarria (Απόφαση του Συμβουλίου Γεωργίας, της 28ης Νοεμβρίου 2006, για την έγκριση της αίτησης καταχώρισης της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης “Aceite Campo de Montiel”)»

διάβαζε:

«http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/12/01/pdf/2009_17997.pdf&tipo=rutaDocm».