ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2010.019.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 19

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

53ό έτος
26 Ιανουαρίου 2010


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

2010/C 019/01

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 11ης Ιανουαρίου 2010, σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ (CON/2010/6)

1

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 019/02

Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ — Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση ( 1 )

5

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2010/C 019/03

Απόφαση

9

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 019/04

Ισοτιμίες του ευρώ

10

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2010/C 019/05

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) ( 1 )

11

2010/C 019/06

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) ( 1 )

16

2010/C 019/07

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) ( 1 )

21

2010/C 019/08

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) ( 1 )

26

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2010/C 019/09

Ανακοίνωση πρόσληψης ΡΕ/121/S

30

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 019/10

Κρατικές ενισχύσεις — Ρουμανία — Κρατική ενίσχυση C 36/09 (πρώην ΝΝ 56/09) — Εγγύηση προσωρινού πλαισίου υπέρ της Oltchim — Πρόσκληση για την υποβολή παρατηρήσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ ( 1 )

31

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010/C 019/11

Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων, των οντοτήτων, των φορέων και των ομάδων που έχουν προστεθεί στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στα άρθρα 2, 3 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 70/2010 της Επιτροπής

43

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

26.1.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 19/1


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 11ης Ιανουαρίου 2010

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί

τροποποίησης των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ

(CON/2010/6)

2010/C 19/01

Εισαγωγή και νομική βάση

Στις 14 Οκτωβρίου 2009 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης των οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (1) (εφεξής «προτεινόμενη οδηγία»).

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος 5 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η προτεινόμενη οδηγία περιέχει διατάξεις που επηρεάζουν τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών στην ομαλή άσκηση πολιτικών που αφορούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 5 της Συνθήκης. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι παρατηρήσεις που περιέχονται στην παρούσα γνώμη διατυπώνονται με την επιφύλαξη της γνώμης της ΕΚΤ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (2).

1.   Γενικές παρατηρήσεις

1.1.

Η ΕΚΤ επικροτεί την επιδιωκόμενη ενίσχυση της προστασίας του επενδυτή μέσω της απλοποίησης των πληροφοριών που περιέχουν τα ενημερωτικά δελτία κατά τρόπο ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η ανάγνωσή τους. Ιδιαίτερα όσον αφορά κινητές αξίες λιγότερο τυποποιημένες, όπως οι τίτλοι που προέρχονται από τιτλοποίηση, καθώς και άλλες κατηγορίες κινητών αξιών για τις οποίες παρέχεται ασφάλεια, όπως ιδίως οι καλυμμένες ομολογίες, η διατύπωση ενός σαφούς περιληπτικού σημειώματος με βασικές πληροφορίες για τις κινητές αξίες και τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου καθεστώτος ευθύνης αναφορικά με τις πληροφορίες του περιληπτικού σημειώματος, θα ήταν χρήσιμες για τους επενδυτές και τις ρυθμιστικές αρχές. Τούτο θα εξασφαλίζει τη συγκρισιμότητα όχι μόνο των διαφόρων κατηγοριών στοιχείων του ενεργητικού, αλλά και των κινητών αξιών που εμπίπτουν σε επιμέρους κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού.

1.2.

Εν προκειμένω η ΕΚΤ χαιρετίζει το διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ της ΕΚΤ, των αρμόδιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων του κλάδου σε σχέση με τη δυνατότητα δημιουργίας ενός προτύπου δεδομένων αναφοράς για τις κινητές αξίες και τους εκδότες, σκοπός του οποίου είναι να καταστούν τα εν λόγω δεδομένα διαθέσιμα στους αρμοδίους χάραξης της πολιτικής, στις ρυθμιστικές αρχές και στις χρηματοπιστωτικές αγορές μέσω μιας διεθνούς δημόσιας υποδομής. Μια τέτοια υποδομή θα μπορούσε να παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τα υψηλής ποιότητας στοιχεία που απαιτούνται για την παραγωγή πιο έγκαιρων και αξιόπιστων αναλύσεων για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες καθίστανται ολοένα και πιο σύνθετες, ιδιαίτερα σε καιρούς αναταραχής (3).

2.   Ειδικές παρατηρήσεις

Γνωστοποίηση δανειοδοτικών πράξεων των κεντρικών τραπεζών σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ

2.1.

Στις οδηγίες 2003/71/ΕΚ (4), 2004/109/ΕΚ (5) καθώς και σε άλλα νομοθετικά κείμενα της ΕΕ (6) περιέχονται διάφορες απαιτήσεις γνωστοποίησης προς όφελος των αγορών και για την προστασία των επενδυτών. Κάποιες από τις εν λόγω οδηγίες προβλέπουν εξαιρέσεις από τους κανόνες γνωστοποίησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ: «Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να επιτρέπει να μην περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο ορισμένες πληροφορίες που προβλέπει η παρούσα οδηγία ή τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 παράγραφος 1 εκτελεστικά μέτρα, εφόσον θεωρεί ότι: α) η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον». Στην οδηγία 2004/109/ΕΚ δεν προβλέπεται παρόμοια εξαίρεση.

2.2.

Όπως κατέδειξε η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σαφές νομικό πλαίσιο προς διευκόλυνση της ομαλής και ταχείας διενέργειας των δανειοδοτικών ή άλλων διευκολύνσεων ρευστότητας των κεντρικών τραπεζών ακόμα και σε καταστάσεις κρίσης. Εν προκειμένω οι πληροφορίες σχετικά με την παροχή δανειοδοτικών ή άλλων διευκολύνσεων ρευστότητας σε ορισμένο πιστωτικό ίδρυμα από κεντρική τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας παροχής ρευστότητας, είναι αναγκαίο να παραμένουν εμπιστευτικές, ώστε να υποστηρίζεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του και να διατηρείται η εμπιστοσύνη του κοινού σε περιόδους κρίσης. Η ως άνω εξαίρεση του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για τη μη γνωστοποίηση κάποιων πληροφοριών σχετικά με τις πράξεις των κεντρικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας παροχής ρευστότητας. Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά σε όλη τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ μια εξαίρεση στις υποχρεώσεις γνωστοποίησης. Εξάλλου, για την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος απαιτείται μια σαφής εξαίρεση, καθώς η αξιολόγηση της αναγκαιότητας για γνωστοποίηση, κατά περίπτωση, θα μπορούσε να δημιουργήσει αδιέξοδο σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται ταχεία δράση. Για τους λόγους αυτούς στο παράρτημα διατυπώνονται προτάσεις για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ, ενώ αντίστοιχες τροποποιήσεις θα πρέπει να εισαχθούν σε όλη τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ που προβλέπει υποχρεώσεις γνωστοποίησης.

2.3.

Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να συνεργαστεί περαιτέρω με την Επιτροπή για το εν λόγω ζήτημα.

3.   Προτάσεις διατύπωσης

Όπου η ΕΚΤ συνιστά την τροποποίηση της προτεινόμενης οδηγίας, παραθέτει συγκεκριμένες προτάσεις διατύπωσης στο παράρτημα, συνοδευόμενες από τη σχετική αιτιολογία.

Φρανκφούρτη, 11 Ιανουρίου 2010.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 0491 τελικό.

(2)  COM(2009) 0576 τελικό.

(3)  Βλ. «Remarks on the future of European financial regulation and supervision», ομιλία του Jean-Claude TRICHET, προέδρου της ΕΚΤ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών, Παρίσι, 23 Φεβρουαρίου 2009, διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο http://www.ecb.europa.eu

(4)  Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.

(5)  Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38.

(6)  Δηλαδή την τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11· την έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς, ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1· την οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς), ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16.


ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

Προτάσεις διατύπωσης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποίηση 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημείο i) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ

«ε)

“ειδικοί επενδυτές”:

i)

Πρόσωπα ή οντότητες που θεωρείται ότι είναι ή αντιμετωπίζονται μετά από σχετικό αίτημα ως επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, ή που αναγνωρίζονται ως αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.»

«ε)

“ειδικοί επενδυτές”:

i)

Πρόσωπα ή οντότητες που θεωρείται ότι είναι ή αντιμετωπίζονται μετά από σχετικό αίτημα ως επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, ή που αναγνωρίζονται ως αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Πρόσωπα ή οντότητες που αντιμετωπίζονται μετά από σχετικό αίτημα ως μη επαγγελματίες πελάτες, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, δεν θεωρούνται ειδικοί επενδυτές

Αιτιολογική βάση

Ο ορισμός του ειδικού επενδυτή στην οδηγία 2003/71/ΕΚ περιλαμβάνει ρητά την ΕΚΤ και τις κεντρικές τράπεζες (άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημείο ii)]· ως εκ τούτου, η υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου δεν ισχύει όταν η προσφορά κινητών αξιών απευθύνεται αποκλειστικά σε αυτέs (άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α)]. Στην προτεινόμενη οδηγία δεν γίνεται πλέον ρητή αναφορά στην ΕΚΤ και τις κεντρικές τράπεζες ως ειδικούς επενδυτές, αλλά ο προτεινόμενος νέος ορισμός των «ειδικών επενδυτών» περιλαμβάνει «πρόσωπα ή οντότητες που θεωρείται ότι είναι ή αντιμετωπίζονται μετά από σχετικό αίτημα ως επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, ή που αναγνωρίζονται ως αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ». Τόσο η ΕΚΤ όσο και οι κεντρικές τράπεζες θεωρούνται επαγγελματίες πελάτες και αντιμετωπίζονται ως αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι, συνεπώς η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται ότι θα εξακολουθήσουν κανονικά να θεωρούνται ειδικοί επενδυτές. Ωστόσο, δεν καθίσταται σαφές στην προτεινόμενη οδηγία ποιο θα είναι το εφαρμοστέο καθεστώς στους επαγγελματίες πελάτες που αντιμετωπίζονται μετά από σχετικό αίτημα ως μη επαγγελματίες, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Για λόγους σαφήνειας, η προτεινόμενη τροποποίηση αναμένεται να εναρμονίσει τον κατάλογο των επαγγελματιών πελατών και των αποδεκτών αντισυμβαλλομένων της οδηγίας 2004/39/ΕΚ με τον κατάλογο των ειδικών επενδυτών της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, σύμφωνα με το σκοπό της τροποποίησης που προτείνει η Επιτροπή (βλ. αιτιολογική σκέψη 6 της προτεινόμενης οδηγίας).

Τροποποίηση 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2α της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (νέο)

Δεν υπάρχει κείμενο

«2α.   Δεν υφίσταται υποχρέωση συμπερίληψης στο ενημερωτικό δελτίο και τα συμπληρώματά του πληροφοριών σχετικά με την παροχή δανειοδοτικών ή άλλων διευκολύνσεων ρευστότητας (συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας παροχής ρευστότητας) σε συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από κεντρική τράπεζα του ΕΣΚΤ.»

Αιτιολογική βάση

Οι δανειοδοτικές πράξεις των κεντρικών τραπεζών (συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας παροχής ρευστότητας) προς όφελος συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος απαιτείται να διατηρούνται εμπιστευτικές, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να μην αυξάνεται με τον τρόπο αυτό αδικαιολόγητα η πίεση στο σύστημα. Για την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος απαιτείται μια σαφής εξαίρεση, καθώς η αξιολόγηση της αναγκαιότητας για γνωστοποίηση, κατά περίπτωση, θα μπορούσε να δημιουργήσει αδιέξοδο σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται ταχεία δράση.

Τροποποίηση 3

Άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ (νέο)

Δεν υπάρχει κείμενο

«4.   Δεν υφίσταται υποχρέωση συμπερίληψης στις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 πληροφοριών σχετικά με την παροχή δανειοδοτικών ή άλλων διευκολύνσεων ρευστότητας (συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας παροχής ρευστότητας) σε συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από κεντρική τράπεζα του ΕΣΚΤ.»

Αιτιολογική βάση

Οι δανειοδοτικές πράξεις των κεντρικών τραπεζών (συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας παροχής ρευστότητας) προς όφελος συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος απαιτείται να διατηρούνται εμπιστευτικές, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να μην αυξάνεται με τον τρόπο αυτό αδικαιλόγητα η πίεση στο σύστημα. Για την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος απαιτείται μια σαφής εξαίρεση, καθώς η αξιολόγηση της αναγκαιότητας για γνωστοποίηση, κατά περίπτωση, θα μπορούσε να δημιουργήσει αδιέξοδο σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται ταχεία δράση.

Τρέχουσα διατύπωση

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποίηση 4

Άρθρο 11 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

«1.   Τα άρθρα 9 και 10 (στοιχείο γ) δεν εφαρμόζονται στις μετοχές που χορηγούνται σε ή από τα μέλη του ΕΣΚΤ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως νομισματικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που χορηγούνται σε ή από μέλη του ΕΣΚΤ στο πλαίσιο ενεχυρίασης ή εξαγοράς ή παρεμφερούς συμφωνίας για ρευστό που χορηγείται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής ή στο πλαίσιο συστήματος πληρωμών.»

«1.   Τα άρθρα 9 και 10 (στοιχείο γ) δεν εφαρμόζονται στις μετοχές που χορηγούνται σε ή από τα μέλη του ΕΣΚΤ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως νομισματικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που χορηγούνται σε ή από μέλη του ΕΣΚΤ στο πλαίσιο ενεχυρίασης ή εξαγοράς ή παρεμφερούς συμφωνίας για ρευστό που χορηγείται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής ή στο πλαίσιο συστήματος πληρωμών ή στο πλαίσιο δανειοδοτικών ή άλλων διευκολύνσεων ρευστότητας (συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας παροχής ρευστότητας) που παρέχονται από κεντρική τράπεζα.»

Αιτιολογική βάση

Οι δανειοδοτικές πράξεις των κεντρικών τραπεζών (συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας παροχής ρευστότητας) προς όφελος συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος απαιτείται να διατηρούνται εμπιστευτικές, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να μην αυξάνεται με τον τρόπο αυτό αδικαιολόγητα η πίεση στο σύστημα. Για την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος απαιτείται μια σαφής εξαίρεση, καθώς η αξιολόγηση της αναγκαιότητας για γνωστοποίηση, κατά περίπτωση, θα μπορούσε να δημιουργήσει αδιέξοδο σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται ταχεία δράση.


(1)  Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείμενο αφορούν τα σημεία των οποίων την προσθήκη προτείνει η ΕΚΤ. Η χρήση διαγράμμισης στο κυρίως κείμενο αφορά τα σημεία των οποίων τη διαγραφή προτείνει η ΕΚΤ.


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

26.1.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 19/5


Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ

Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2010/C 19/02

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

17.6.2009

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

N 473/08

Κράτος μέλος

Ισπανία

Περιφέρεια

Valencia

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Ford España

Νομική βάση

Ley 50/85, de 27 de diciembre de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales; Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento los incentivos regionales de desarrollo de la ley 50/1985 de 27 de diciembre; Real Decreto 166/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la Zona de Promoción Económica de la Comunitat Valenciana

Είδος μέτρου

Ατομική Ενίσχυση

Στόχος

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση 51,9 εκατ. EUR

Ένταση

11 %

Διάρκεια

2009-2012

Κλάδοι της οικονομίας

Μεταποιητική βιομηχανία

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

D.G. de Fondos Comunitarios.S.G

Incentivos Regionales

Paseo de la Castellana, 162

28071 Madrid

ESPAÑA

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

15.9.2009

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

N 365/09

Κράτος μέλος

Γερμανία

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Methode zur Ermittlung der Beihilfeintensitäten der staatlichen Rückbürgschaften und Rückgarantien für die Bürgschaftsbanken bzw. Kreditgarantiegemeinschaften

Νομική βάση

Είδος μέτρου

Καθεστώς Ενισχύσεων

Στόχος

Περιφερειακή Ανάπτυξη, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Είδος ενίσχυσης

Εγγύηση

Προϋπολογισμός

Ένταση

Διάρκεια

μέχρι τις 31.12.2013

Κλάδοι της οικονομίας

Όλοι οι κλάδοι

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Federal Republic of Germany + Länder

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

17.11.2009

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

N 390/09

Κράτος μέλος

Λετονία

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība

Νομική βάση

Ministru kabineta noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3. apakšaktivitāti “Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”

Είδος μέτρου

Καθεστώς Ενισχύσεων

Στόχος

Περιφερειακή Ανάπτυξη, Τομεακή Ανάπτυξη, Προστασία του περιβάλλοντος

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση 49,06 εκατ. LVL

Ένταση

50 %

Διάρκεια

μέχρι τις 10.9.2012

Κλάδοι της οικονομίας

Υπηρεσίες

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Vides Ministrija

Perdu iela 25

Rīga, LV-1494

LATVIJA

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

8.9.2009

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

N 476/09

Κράτος μέλος

Γερμανία

Περιφέρεια

Hessen

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

FilmFinanzierungsFonds — HessenInvestFilm — Verlängerung der Beihilfenregelung N 103/06

Νομική βάση

Richtlinie FilmFinanzierungsFonds — HessenInvestFilm; Gesetz zur Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen der hessischen Wirtschaft; Jährliches Haushaltsgesetz

Είδος μέτρου

Καθεστώς Ενισχύσεων

Στόχος

Πολιτισμός

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη: 5 εκατ. EUR

Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση 20 εκατ. EUR

Ένταση

50 %

Διάρκεια

15.4.2006-31.12.2013

Κλάδοι της οικονομίας

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Investitionsbank Hessen

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

6.11.2009

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

N 532/09

Κράτος μέλος

Βέλγιο

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Assurance-crédit export de court terme (BELGACAP)

Νομική βάση

Code des assurances (articles L432-1 et L432-2)

Είδος μέτρου

Καθεστώς Ενισχύσεων

Στόχος

Αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία, Εξαγωγικές πιστώσεις

Είδος ενίσχυσης

Εγγύηση

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση 300 εκατ. EUR

Ένταση

Διάρκεια

μέχρι τις 31.12.2010

Κλάδοι της οικονομίας

Όλοι οι κλάδοι

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Ministère des finances et des réformes institutionnelles

Rue de la Loi/Wetstraat 12

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

26.1.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 19/9


ΑΠΌΦΑΣΗ

2010/C 19/03

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,

Έχοντας υπόψη:

τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών, όπως καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου και τροποποιήθηκαν τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 του Συμβουλίου, και συγκεκριμένα το άρθρο 30 του εν λόγω κανονισμού,

την απόφαση του Προεδρείου σχετικά με τον ορισμό της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχή, η οποία τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 26 Οκτωβρίου 2004,

τις προκηρύξεις γενικών διαγωνισμών

 

PE/94/A, PE/95/A, PE/96/A, PE/97/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/67/S, PE/72/S, PE/80/S, PE/91/S, A/94, A/95, A/96-P, EUR/A/167, EUR/A/169;

 

EUR/LA/156, EUR/LA/157;

 

PE/34/B, PE/69/S, B/174-P, B/175-P, B/176-P, B/177-P;

 

PE/133/C, PE/134/C, C/348, AST/1/2005, AST/1/2006;

τη γνωμοδότηση την οποία εξέδωσε η επιτροπή ίσης εκπροσώπησης κατά τη συνεδρίασή της στις 26 Νοεμβρίου 2009,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Άρθρο 1

Η διάρκεια ισχύος των πινάκων επιτυχόντων των γενικών διαγωνισμών αριθ.

 

PE/96/A, PE/97/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/72/S, PE/80/S, A/94, A/95, A/96-P;

 

EUR/A/167, EUR/A/169;

 

B/174-P, B/175-P, B/176-P, B/177-P;

 

C/348, AST/1/2005, AST/1/2006;

 

PE/94/A, PE/95/A, PE/67/S, PE/91/S;

 

EUR/LA/156, EUR/LA/157;

 

PE/34/B, PE/69/S;

 

PE/133/C, PE/134/C;

παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Λουξεμβούργο, 22 Δεκεμβρίου 2009

Klaus WELLE


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

26.1.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 19/10


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

25 Ιανουαρίου 2010

2010/C 19/04

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,4151

JPY

ιαπωνικό γιεν

127,74

DKK

δανική κορόνα

7,4450

GBP

λίρα στερλίνα

0,87730

SEK

σουηδική κορόνα

10,2075

CHF

ελβετικό φράγκο

1,4728

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

8,2020

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

26,011

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

271,18

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,7083

PLN

πολωνικό ζλότι

4,0674

RON

ρουμανικό λέι

4,1185

TRY

τουρκική λίρα

2,1049

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,5635

CAD

καναδικό δολάριο

1,4996

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,9929

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,9829

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,9810

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 627,65

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

10,7487

CNY

κινεζικό γιουάν

9,6607

HRK

κροατικό κούνα

7,2955

IDR

ινδονησιακή ρουπία

13 211,91

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,8106

PHP

πέσο Φιλιππινών

65,430

RUB

ρωσικό ρούβλι

42,6050

THB

ταϊλανδικό μπατ

46,649

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,5699

MXN

μεξικανικό πέσο

18,2545

INR

ινδική ρουπία

65,4060


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

26.1.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 19/11


Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2010/C 19/05

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 738/09

Κράτος μέλος

Πολωνία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

PL

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Pomorskie

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Pomoc na badania i rozwój dla DGT Sp. z o.o.

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Είδος μέτρου

Ενίσχυση ad hoc

DGT Sp. z o.o.

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Ημερομηνία χορήγησης

25.11.2008

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Τηλεπικοινωνίες

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc που χορηγήθηκε στην επιχείρηση

0,51 PLN (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Πειραματική ανάπτυξη [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. γ)]

25 %

10 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.ncbir.gov.pl

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 739/09

Κράτος μέλος

Πολωνία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

PL

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Kujawsko-pomorskie

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Pomoc na badania i rozwój dla FINAKO Sp. z o.o.

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04249/C.ZR7-6/2008

Είδος μέτρου

Ενίσχυση ad hoc

FINAKO Sp. z o.o.

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Ημερομηνία χορήγησης

15.10.2008

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc που χορηγήθηκε στην επιχείρηση

0,65 PLN (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Βιομηχανική έρευνα [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. β)]

50 %

20 %

Πειραματική ανάπτυξη [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. γ)]

25 %

20 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.mnisw.gov.pl

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 740/09

Κράτος μέλος

Πολωνία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

PL

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Małopolskie

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Pomoc na badania i rozwój dla Certech Jan Kuca, Jerzy Motyka

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04252/C.ZR7-6/2008

Είδος μέτρου

Ενίσχυση ad hoc

Certech Jan Kuca, Jerzy Motyka

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Ημερομηνία χορήγησης

15.10.2008

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc που χορηγήθηκε στην επιχείρηση

0,28 PLN (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Βιομηχανική έρευνα [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. β)]

50 %

10 %

Πειραματική ανάπτυξη [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. γ)]

25 %

10 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.mnisw.gov.pl

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 741/09

Κράτος μέλος

Πολωνία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

PL

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Dolnośląskie

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Pomoc na badania i rozwój dla MINE MASTER Sp. z o.o.

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04240/C.ZR8-6/2008

Είδος μέτρου

Ενίσχυση ad hoc

MINE MASTER Sp. z o.o.

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Ημερομηνία χορήγησης

23.9.2008

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc που χορηγήθηκε στην επιχείρηση

0,66 PLN (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Βιομηχανική έρευνα [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. β)]

50 %

10 %

Πειραματική ανάπτυξη [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. γ)]

25 %

10 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.mnisw.gov.pl

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 742/09

Κράτος μέλος

Πολωνία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

PL

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Małopolskie

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Pomoc na badania i rozwój dla INNOWACJA POLSKA Sp. z o.o.

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04246/C.ZR7-6/2008

Είδος μέτρου

Ενίσχυση ad hoc

INNOWACJA POLSKA Sp. z o.o.

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Ημερομηνία χορήγησης

15.9.2008

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc που χορηγήθηκε στην επιχείρηση

0,27 PLN (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Βιομηχανική έρευνα [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. β)]

50 %

20 %

Πειραματική ανάπτυξη [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. γ)]

25 %

20 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.mnisw.gov.pl


26.1.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 19/16


Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2010/C 19/06

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 732/09

Κράτος μέλος

Πολωνία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

PL

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Mazowieckie

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Pomoc na badania i rozwój dla TELESTO Sp. z o.o.

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Είδος μέτρου

ενίσχυση ad hoc

TELESTO Sp. z o.o.

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

14.11.2008

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc που χορηγήθηκε στην επιχείρηση

0,78 PLN (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Βασική έρευνα [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. α)]

100 %

Βιομηχανική έρευνα [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. β)]

50 %

20 %

Πειραματική ανάπτυξη [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. γ)]

25 %

20 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.ncbir.gov.pl

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 733/09

Κράτος μέλος

Πολωνία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

PL

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Śląskie

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Pomoc na badania i rozwój dla LEHRER-RYCHEL LILIANA „VINI”

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04248/C.ZR7-6/2008

Είδος μέτρου

ενίσχυση ad hoc

LEHRER-RYCHEL LILIANA „VINI”

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

10.10.2008

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc που χορηγήθηκε στην επιχείρηση

0,59 PLN (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Βιομηχανική έρευνα [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. β)]

50 %

20 %

Πειραματική ανάπτυξη [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. γ)]

25 %

20 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.mnisw.gov.pl

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 734/09

Κράτος μέλος

Πολωνία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

PL

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Łódzkie

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Pomoc dla badania i rozwój dla FOS „POLMO” ŁÓDŹ S.A.

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04211/C.ZR7-6/2008

Είδος μέτρου

ενίσχυση ad hoc

FOS „POLMO” LÓDZ S.A.

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

10.10.2008

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc που χορηγήθηκε στην επιχείρηση

0,42 PLN (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Βιομηχανική έρευνα [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. β)]

50 %

20 %

Πειραματική ανάπτυξη [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. γ)]

25 %

20 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.mnisw.gov.pl

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 735/09

Κράτος μέλος

Πολωνία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

PL

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Wielkopolskie

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Pomoc na badania i rozwój dla GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o.

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04243/C.ZR9-6/2008

Είδος μέτρου

ενίσχυση ad hoc

GTX HANEX PLASTIC SP. z o.o.

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Ημερομηνία χορήγησης

2.10.2008

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc που χορηγήθηκε στην επιχείρηση

0,29 PLN (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Βιομηχανική έρευνα [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. β)]

50 %

20 %

Πειραματική ανάπτυξη [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. γ)]

25 %

20 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.mnisw.gov.pl

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 736/09

Κράτος μέλος

Πολωνία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

PL

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Małopolskie

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Pomoc na badania i rozwój dla EC ELECTRONICS Sp. z o.o.

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04235/C.ZR7-6/2008

Είδος μέτρου

ενίσχυση ad hoc

EC ELECTRONICS Sp. z o.o.

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Ημερομηνία χορήγησης

1.9.2008

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc που χορηγήθηκε στην επιχείρηση

0,29 PLN (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Βιομηχανική έρευνα [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. β)]

50 %

20 %

Πειραματική ανάπτυξη [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. γ)]

25 %

20 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.mnisw.gov.pl


26.1.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 19/21


Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2010/C 19/07

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 66/08

Κράτος μέλος

Γαλλία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

France

Μικτές περιφέρειες

Χορηγούσα αρχή

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME aux foires pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

13.10.2008-31.12.2013

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

MME

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

20,00 EUR (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιδότηση επιτοκίου, Επιχορήγηση, Δάνειο

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et de l'emploi des fonds structurels communautaires — 5,00 EUR (millions)

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (άρθρο 26)

50 %

Ενίσχυση για τη συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρο 27)

50 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 67/08

Κράτος μέλος

Γαλλία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

France

Μικτές περιφέρειες

Χορηγούσα αρχή

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à l’entrepreneuriat féminin pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008 du 6 août 2008

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

13.10.2008-31.12.2013

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

MME

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

15,00 EUR (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

1,00 EUR (σε εκατ.)

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιδότηση επιτοκίου, Εγγύηση, Επιχορήγηση, Δάνειο, Επιστρεπτέες προκαταβολές

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et emploi des fonds structurels pour la période 2007-2013 — 7,00 EUR (millions)

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Ενισχύσεις για μικρές επιχειρήσεις ιδρυόμενες από γυναίκες επιχειρηματίες (άρθρο 16)

15 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 68/08

Κράτος μέλος

Γαλλία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

France

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Χορηγούσα αρχή

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à finalité régionale pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008 du 6 août 2008

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

13.10.2008-31.12.2013

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

MME

Μεγάλη επιχείρηση

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

110,00 EUR (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

10,00 EUR (σε εκατ.)

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιδότηση επιτοκίου, Εγγύηση, Επιχορήγηση, Δάνειο, Επιστρεπτέες προκαταβολές

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Programmes opérationels régionaux de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et emploi des fonds structurels pour la période 2007-2013 — 20,00 EUR (millions)

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση (άρθρο 13) Καθεστώς

25 %

25 %

Ενισχύσεις προς νέες μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 14)

40 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 94/08

Κράτος μέλος

Εσθονία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Estonia

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Liivalaia 13/15

10118 Tallinn

Eesti Vabariik

EESTI/ESTONIA

http://www.eas.ee

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

1)

„Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus” (RTI, 22.12.2006, 59, 440)

2)

„Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.6.2008, 51, 717)

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

30.6.2008-31.12.2013

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

MME

Μεγάλη επιχείρηση

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

27,00 EEK (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) – 27,00 EEK (miljonites)

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Ειδική κατάρτιση (άρθρο 38 παρ. 1)

25 %

10 %

Γενική κατάρτιση (άρθρο 38 παρ. 2)

50 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12978588

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 102/08

Κράτος μέλος

Εσθονία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Estonia

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Maaelu Edendamise Sihtasutus

R. Tobiase 4

10147 Tallinn

Harjumaa

EESTI/ESTONIA

http://www.mes.ee

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatiste abikava raames tagatiste saamiseks esitatavad nõuded ja tagatise taotlemise kord

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatiste abikava raames tagatiste saamiseks esitatavad nõuded ja tagatise taotlemise kord. Kinnitatud Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu 20. novembri 2008 otsusega (protokoll nr 10 p 2)

Maaelu ja Põllumajandusturu korraldamise seadus

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12997647

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

20.11.2008-31.12.2013

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

MME

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

312,93 EEK (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

1 564,66 EEK (σε εκατ.)

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Εγγύηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση (άρθρο 13) Καθεστώς

50 %

20 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.mes.ee/failid/Tagatiste%20abikava%2020.11.2008.pdf


26.1.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 19/26


Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2010/C 19/08

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 138/08

Κράτος μέλος

Αυστρία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Österreich

Μικτές περιφέρειες

Χορηγούσα αρχή

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung V/4 (Tourismusförderungen)

Stubenring 1

1011 Wien

ÖSTERREICH

http://wwww.bmwa.gv.at

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007—2013

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Richtlinie des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007—2013

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

1.11.2008-31.12.2008

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, Καταλύματα, Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης, Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, Εκπαίδευση, Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Μεγάλη επιχείρηση

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

13,00 EUR (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

13,00 EUR (σε εκατ.)

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Εγγύηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

N 179/08

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση (άρθρο 13) Καθεστώς

20 %

20 %

Ενίσχυση προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση (άρθρο 15)

20 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.oeht.at/page/media/finanzierung/garantie%20betriebe/RHaftung2007-2013.pdf

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 144/08

Κράτος μέλος

Εσθονία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Estonia

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3

51009 Tartu

EESTI/ESTONIA

http://www.pria.ee/

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. aasta määrus nr 20 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2008, 22, 343; 92, 1286)

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Τροποποίηση XS 223/07

Διάρκεια

21.11.2008-31.12.2013

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

141,00 EEK (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) – 106,00 EEK (miljonites)

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση (άρθρο 13) Καθεστώς

50 %

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (άρθρο 26)

50 %

Ενίσχυση για τη συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρο 27)

50 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13067987

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 148/08

Κράτος μέλος

Γερμανία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

E 13/01

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Nordrhein-Westfalen

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Μη ενισχυόμενες περιοχές

Χορηγούσα αρχή

Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Jägerhofstraße 6

40479 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

http://www.fm.nrw.de

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Bürgschaften des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Bürgschaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

1.12.2008-31.12.2013

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Μεγάλη επιχείρηση

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

Για εγγυήσεις

60,00 EUR (σε εκατ.)

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Εγγύηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

N 197/07, N 541/07, N 762/07

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση (άρθρο 13) Καθεστώς

15 %

20 %

Ενίσχυση προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση (άρθρο 15)

20 %

Πειραματική ανάπτυξη [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. γ)]

25 %

20 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.fm.nrw.de/allgemein_fa/steuerzahler/gesetze/erlasse/buergschaftsrichtlinie/01_buergschaftsrichtlinie_nrw_01_2008.pdf

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 783/09

Κράτος μέλος

Ηνωμένο Βασίλειο

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Wales

Μικτές περιφέρειες

Χορηγούσα αρχή

University of Glamorgan

European and External Resource Office

Llantwit Road

Pontypridd

CF37 1DL

UNITED KINGDOM

http://www.glam.ac.uk/

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

University of Glamorgan Support for Foundation Degrees

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Further and Higher Education Act 1992

http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1972/ukpga_19720068_en_1

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

18.8.2009-31.8.2015

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Μεγάλη επιχείρηση

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

2,40 GBP (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άλλα — Subsidised Training Schemes

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

European Social Fund — GBP 8,24 (in millions)

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Ειδική κατάρτιση (άρθρο 38 παρ. 1)

25 %

20 %

Γενική κατάρτιση (άρθρο 38 παρ. 2)

60 %

20 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.glam.ac.uk/european/470/projects


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

26.1.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 19/30


Ανακοίνωση πρόσληψης ΡΕ/121/S

2010/C 19/09

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει τη διαδικασία επιλογής:

ΡΕ/121/S — Έκτακτος υπάλληλος — Βοηθός (AST 5) στον τομέα των κτιρίων.

Αυτή η διαδικασία επιλογής απαιτεί πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά από σπουδές τουλάχιστον δύο ετών στον τομέα των τεχνικών των κτιριακών κατασκευών

ή

απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει τη δυνατότητα φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τουλάχιστον τριετή μεταγενέστερη επαγγελματική πείρα σε έναν τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων.

Οι υποψήφιοι πρέπει, κατά την προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων και μετά την απόκτηση των τίτλων σπουδών, να διαθέτουν τουλάχιστον εννεαετή πείρα σχετική με τη φύση των καθηκόντων.

Η εν λόγω ανακοίνωση πρόσληψης δημοσιεύεται μόνον στα γαλλικά. Το πλήρες κείμενο βρίσκεται στην Επίσημη Εφημερίδα C 19 Α σε αυτή τη γλώσσα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

26.1.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 19/31


ΚΡΑΤΙΚΈΣ ΕΝΙΣΧΫΣΕΙΣ — ΡΟΥΜΑΝΊΑ

Κρατική ενίσχυση C 36/09 (πρώην ΝΝ 56/09) — Εγγύηση προσωρινού πλαισίου υπέρ της Oltchim

Πρόσκληση για την υποβολή παρατηρήσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2010/C 19/10

Με επιστολή της 19 Νοεμβρίου 2009 που αναδημοσιεύεται στην αυθεντική γλώσσα του κειμένου της επιστολής στις σελίδες που ακολουθούν την παρούσα περίληψη, η Επιτροπή κοινοποίησε στη Ρουμανία την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με το προαναφερόμενο μέτρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το εν λόγω μέτρο για το οποίο η Επιτροπή θα κινήσει τη διαδικασία εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας περίληψης και της συνημμένης επιστολής στη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού

Γραμματεία Κρατικών Ενισχύσεων

Γραφείο: J70, 3/225

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIЁ

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: +32 22961242

Οι παρατηρήσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στη Ρουμανία. Το απόρρητο της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου μέρους που υποβάλλει τις παρατηρήσεις μπορεί να ζητηθεί γραπτώς, με μνεία των σχετικών λόγων.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

I.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.

Στις 29 Ιουλίου 2009, κατόπιν της δημόσιας ανακοίνωσης σχετικά με προβλεπόμενη εγγύηση προσωρινού πλαισίου στον παραγωγό πετροχημικών Oltchim, ένας μέτοχος μειοψηφίας στην εταιρεία υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή θέτοντας υπό αμφισβήτηση την επιλεξιμότητα της εγγύησης δυνάμει των κριτηρίων που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Η Επιτροπή διαβίβασε αυτή την καταγγελία στη Ρουμανία στις 7 Αυγούστου 2009, η οποία απάντησε στις 4 Σεπτεμβρίου 2009.

II.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.

Η υπό εξέταση εγγύηση θα εκδοθεί από την EximBank δυνάμει του ρουμανικού καθεστώτος προσωρινού πλαισίου για την κάλυψη εμπορικού δανείου 62 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζεται για την εξαγορά της Arpechim, προμηθεύτριας της εταιρείας.

III.   ΕΚΤΙΜΗΣΗ

3.

Η Ρουμανία αποφάσισε να χορηγήσει την εγγύηση δυνάμει του καθεστώτος προσωρινού πλαισίου ενισχύσεων που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή. Το καθεστώς, σε συμφωνία με τις σχετικές διατάξεις του προσωρινού πλαισίου, αποκλείει ρητώς τις επιχειρήσεις που ήταν προβληματικές την 1η Ιουλίου 2008, όπως ορίζεται στο σημείο 4.3.2(θ) αυτού. Επιπλέον, αυτό αναφέρεται επίσης στο κριτήριο του κόστους εργασίας σύμφωνα με το σημείο 4.3.2(δ).

4.

Σ’ αυτό το στάδιο, η Επιτροπή αμφιβάλλει για το κατά πόσον η προβλεπόμενη εγγύηση της EximBank τηρεί τους όρους που προβλέπονται στα σημεία 4.3.2 θ) και δ) του προσωρινού πλαισίου. Συγκεκριμένα:

Όσον αφορά την επιλεξιμότητα της εταιρείας για κρατική ενίσχυση δυνάμει του σημείου 4.3.2(θ) του προσωρινού πλαισίου, η Επιτροπή δεν είναι ικανοποιημένη από τα στοιχεία που υπέβαλε μέχρι τώρα η Ρουμανία για να αποδείξει ότι η Oltchim δεν ήταν προβληματική επιχείρηση την 1η Ιουλίου 2008.

Δεύτερον, δεν είναι σαφές κατά πόσον η προβλεπόμενη εγγύηση της EximBank συμφωνεί με το σημείο 4.3.2(δ) του προσωρινού πλαισίου, το οποίο ορίζει ότι το ανώτατο ύψος του δανείου (στη συγκεκριμένη περίπτωση 62 εκατομμύρια ευρώ) δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο εργασιακό κόστος του αποδέκτη για το 2008.

IV.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

5.

Με βάση τις ανωτέρω εκτιμήσεις, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σε σχέση με τα προαναφερθέντα μέτρα.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

«Comisia dorește să informeze România că, după examinarea informațiilor furnizate de autoritățile statului dumneavoastră cu privire la măsura susmenționată, a decis să inițieze procedura de investigare prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE.

I.   PROCEDURA

(1)

La data de 5 iunie 2009, România a notificat în prealabil în temeiul punctului 4.3. din Cadrul comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanțare în contextul actualei crize financiare și economice (1) (denumit în continuare «CT») o garanție de stat în favoarea societății Oltchim SA Râmnicu Vâlcea (denumită în continuare «Oltchim» sau «societatea») pentru garantarea unui împrumut comercial în valoare de 62 de milioane EUR în vederea achiziționării și reabilitării furnizorului de etilenă al societății, Arpechim Pitești (denumit în continuare «Arpechim»).

(2)

La data de 11 iunie 2009 a avut loc o întâlnire a reprezentanților DG Concurență cu autoritățile române și reprezentanții societății Oltchim, pentru discutarea acestei notificări prealabile.

(3)

La data de 29 iulie 2009, în urma publicării unui pachet de măsuri de sprijin de stat avute în vedere pentru Oltchim, PCC SE (denumită în continuare PCC), o societate germană cu sediul la Duisburg, care deține un pachet minoritar de acțiuni în cadrul Oltchim, a depus o plângere (2) prin care pune la îndoială eligibilitatea garanției acordate în baza CT, în temeiul criteriilor stabilite în CT.

(4)

Comisia a transmis plângerea în cauză României la data de 7 august 2009, care a răspuns la 4 septembrie 2009.

II.   CONTEXTUL CAZULUI

II.1.   Societatea

(5)

Oltchim este una dintre cele mai mari societăți petrochimice din România și din Europa de Sud-Est, producând 78 de sortimente pentru 40 de produse chimice de bază. Societatea vinde aproximativ 80 % din producția sa în Europa și în afara acesteia.

(6)

Producția de PVC (un material cu multiple aplicații în domeniul construcțiilor și în cel al producției de mașini grele) reprezintă aproximativ 32 % din activitatea societății. Potrivit declarațiilor societății Oltchim, cota sa de piață la nivelul Uniunii Europene pentru producția de PVC este de 2,1 %. O parte importantă a producției de PVC realizate în cadrul societății Oltchim este exportată în afara Uniunii Europene. Alte produse principale ale societății sunt: soda caustică, DOF și poliolii polieteri.

(7)

În iulie 2009, societatea avea aproximativ 3 600 de angajați (3). Oltchim este singurul angajator industrial din Râmnicu Vâlcea [un oraș cu o populație de aproximativ 110 000 de locuitori, centrul administrativ al unei zone din sud-vestul României cu statut de regiune asistată în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE].

(8)

Societatea și-a început activitatea în 1966, a fost reorganizată în 1990, iar începând cu 1997 a fost cotată la Bursa de Valori din București. Statul român (în prezent prin Ministerul Economiei) deține un pachet majoritar de 54,8 % în cadrul societății. Principalul acționar minoritar este PCC, o societate holding germană (care deține, de asemenea, Rokita SA, un concurent polonez al societății Oltchim), cu un pachet de aproximativ 12,2 %. Celelalte acțiuni ale societății sunt deținute de SIF Oltenia (6,5 %), Sorin Apostol (2,5 %), Leo Overseas Ltd (1,7 %) și diverși alți mici acționari.

(9)

În 2003, datoria publică în valoare de 303 milioane RON a fost convertită în acțiuni (4), iar pachetul de acțiuni deținut de stat în cadrul Oltchim a fost majorat de la 53,26 % la 95,73 %. În noiembrie 2005, un tribunal comercial din Vâlcea a anulat decizia Adunării generale a societății Oltchim cu privire la conversie (5). În iunie 2006 guvernul României a emis o ordonanță de urgență (6) autorizând reprezentanții statului din Adunarea generală a societății Oltchim să voteze în favoarea renunțării la calea de atac împotriva hotărârii judecătorești care anula prima conversie și să ia măsurile necesare pentru revocarea conversiei. Hotărârea judecătorească de anulare a conversiei a devenit definitivă în august 2006. Diminuarea efectivă a capitalului social a avut loc în noiembrie 2007 (7).

II.2.   Situația actuală a societății Oltchim și planul de afaceri al acesteia

(10)

Potrivit autorităților române, problemele cu care se confruntă în prezent societatea sunt: (i) oprirea furnizării principalelor materii prime de la principalul furnizor, Arpechim; (ii) impactul negativ asupra valorii nete a activelor societății, determinat de reapariția unei datorii semnificative în urma revocării, în 2007, a conversiei creanței în acțiuni din 2003; (iii) subcapitalizarea societății (care s-ar datora, de asemenea, revocării conversiei); și, în fine (iv) efectele crizei financiare globale.

(11)

Situația generală a societății Oltchim s-a deteriorat în ultimii ani. La sfârșitul anului 2008, Oltchim înregistrase o pierdere netă de 53 de milioane EUR. După închiderea principalului furnizor de etilenă, Arpechim, în noiembrie 2008, societatea a funcționat la 40 % din capacitate.

(12)

Statul român intenționează să pună în aplicare un pachet de măsuri pentru sprijinirea unui plan propus de societate pentru restabilirea viabilității acesteia pe termen lung. Planul de afaceri al societății presupune un așa-numit «Scenariu complet de dezvoltare», constând în principal într-o nouă conversie a creanței în acțiuni în valoare de aproximativ 135 de milioane EUR și în efectuarea unor investiții suplimentare în valoare totală estimată de 486 de milioane EUR, pentru modernizarea/extinderea instalațiilor și adaptarea acestora la standardele de mediu (8).

II.3.   Proceduri conexe de ajutor de stat

(13)

La 17 iulie 2009, România a notificat Comisiei două măsuri de sprijin în favoarea societății Oltchim. Măsurile notificate presupuneau (i) o nouă conversie în acțiuni a datoriei publice în valoare de aproximativ 135 milioane EUR (9), provenind din împrumuturi garantate de stat și nerambursate, ce fuseseră contractate în perioada 1995-2000; (ii) o garanție de stat care acoperă 80 % dintr-un împrumut comercial în valoare de 424 de milioane EUR pentru renovarea societății și investiții suplimentare. România susține că aceste măsuri de sprijin nu implică ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE întrucât statul, în calitate de acționar principal și creditor principal al societății, acționează într-un mod comparabil cu un operator economic privat în condiții similare.

(14)

La data de 15 septembrie 2009, Comisia a decis să inițieze procedura oficială de investigare (cazul C 28/2009) cu privire la măsurile notificate și, în plus, cu privire la neplata dobânzii aferente datoriei publice începând cu 1 ianuarie 2007.

III.   DESCRIEREA MĂSURII ÎN CAUZĂ

(15)

Din valoarea totală a investițiilor de 486 de milioane EUR, 424 de milioane EUR vor fi finanțate prin împrumuturi comerciale garantate printr-o garanție de stat acoperind până la 80 % din valoarea totală a împrumutului; această măsură a fost notificată Comisiei la 17 iulie 2009 ca neimplicând ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratat. Această măsură nu face obiectul prezentei decizii.

(16)

Pe lângă garanția susmenționată, un alt împrumut comercial de 62 de milioane EUR va fi acoperit de o garanție CT care urmează să fie emisă în temeiul schemei române de garantare CT (10). Împrumutul este destinat achiziționării furnizorului Arpechim. Această garanție nu este inclusă în notificarea României din 17 iulie 2009 și face obiectul prezentei decizii.

(17)

Potrivit informațiilor prezentate de reclamant, la 5 august 2009, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări al guvernului român a aprobat acordarea garanției de către EximBank (11).

(18)

Garanția ar acoperi 80 % dintr-un împrumut comercial în valoare de 62 de milioane EUR. Oltchim ar plăti o primă anuală de 9,8 % pe an, adică prima safe-harbour stabilită de CT pentru societățile cu rating «CCC» sau mai jos și cu garanții colaterale de nivel scăzut. Pentru primii 2 ani, prima anuală va fi de 8,33 %, prin aplicarea reducerii de 15 % permise la punctul 4.3.2 litera (b) din CT. Se presupune că banca comercială ar accepta o garanție colaterală de 20 % din valoarea totală a împrumutului.

IV.   PLÂNGEREA

(19)

În plângerea sa din 29 iulie 2009, PCC observă că garanția de stat care urmează să fie emisă în baza schemei CT din România în vederea achiziționării furnizorului Arpechim nu întrunește criteriile de eligibilitate stabilite în CT. PCC consideră, în special, că măsura nu este în conformitate cu prevederile punctului 4.3.2 litera (i) din CT, întrucât societatea se afla în dificultate înainte de 1 iulie 2008. De asemenea, PCC susține că valoarea împrumutului subsidiar, adică 62 de milioane EUR, depășește costurile salariale anuale ale societății Oltchim, ceea ce contravine condițiilor stabilite la punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

V.   POZIȚIA AUTORITĂȚILOR ROMÂNE

(20)

În răspunsul său la plângerea din 4 septembrie 2009, România subliniază că garanția EximBank care urmează a fi emisă intră sub incidența schemei CT autorizate pentru România.

(21)

În esență, România susține că, contrar analizei efectuate de PCC, Oltchim nu era o societate în dificultate în sensul dispozițiilor prevăzute de Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (12) (denumite în continuare «Liniile directoare S & R») la 1 iulie 2008. Pentru a susține această afirmație, autoritățile române au prezentat un raport independent realizat de experți din cadrul Raiffeisen Capital & Investment SA și un aviz juridic emis de Vilau & Mitel, ambele datând din iulie 2009.

(22)

Rapoartele concluzionează că la 1 iulie 2008 Oltchim nu îndeplinea condițiile pentru a fi considerată o societate în dificultate în sensul punctelor 10 și 11 din Liniile directoare S & R, și în special că:

la 1 iulie 2008 nu se întruneau condițiile prevăzute la punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R deoarece, deși societatea pierduse peste jumătate din capitalul său social, nu era îndeplinită cea de a doua parte a criteriului, respectiv societatea nu pierduse peste un sfert din capital în ultimele 12 luni;

nu se întruneau condițiile prevăzute la punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, aceasta însemnând că la 1 iulie 2008 societatea nu era în stare de insolvență potrivit legislației românești. Potrivit legii privind insolvența aplicabilă în România, societățile ale căror datorii depășesc fondurile disponibile pe o perioadă de 30 de zile se prezumă a fi insolvabile. Raportul Vilau & Mitel argumentează că pe parcursul celor 30 de zile precedente datei de 1 iulie 2008, Oltchim nu s-a aflat în această situație;

criteriile prevăzute la punctul 11 din Liniile directoare S & R nu au fost întrunite deoarece anterior crizei economice și financiare societatea nu a prezentat simptomele obișnuite ale unei întreprinderi în dificultate, în sensul că societatea înregistra o cifră de afaceri în creștere, nu prezenta o supracapacitate semnificativă, iar fluxul său de numerar operațional era pozitiv.

(23)

La un nivel mai general, România susține că dificultățile societății Oltchim sunt pur contextuale și rezultatul combinat al următorilor factori: subcapitalizarea societății (o problemă care ar trebui soluționată prin conversia creanței în acțiuni); închiderea furnizorului Arpechim (o problemă care va fi abordată prin măsura CT propusă) și criza financiară și economică actuală.

(24)

În ceea ce privește costurile salariale ale societății, România susține în primul rând că, prin aplicarea ratei medii de schimb valutar din 2008, astfel cum a fost publicată de Banca Națională a României (13), costurile salariale directe ale societății, în valoare de aproximativ 140 de milioane RON pentru 2008, se vor ridica la aproximativ 38 de milioane EUR.

(25)

În al doilea rând, România include pe lângă costurile salariale proprii, anumite părți ale costurilor salariale suportate de cinci subcontractanți/furnizori, în funcție de contribuția acestora la activitatea societății Oltchim. Acest calcul include și costurile salariale medii ale societății Arpechim, furnizorul care urmează a fi achiziționat. Pe această bază, autoritățile române estimează că totalul costurilor salariale se va ridica la 62,4 milioane EUR, ceea ce depășește suma împrumutului garantat de către EximBank.

VI.   EVALUAREA EXISTENȚEI AJUTORULUI DE STAT

(26)

Articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE prevede că este incompatibil cu piața comună orice ajutor acordat de un stat membru sau prin resurse de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența, prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producției anumitor mărfuri, și care afectează schimburile comerciale între statele membre.

(27)

Trebuie menționat în primul rând că România intenționează să acorde garanția în temeiul unei scheme de ajutor existente. Astfel, caracterul de ajutor de stat al măsurii nu este contestat de România.

VI.1.   Resurse de stat

(28)

Garantul EximBank este o instituție financiară specializată de stat, a cărei funcționare este reglementată de Legea 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior. Scopul său este de a sprijini prin instrumente financiare specifice activitatea guvernului României și politicile privind schimburile comerciale internaționale.

(29)

Deși controlul public al unei instituții nu înseamnă automat că acțiunile acesteia sunt imputabile statului (14), în cazul de față, condițiile stabilite de CEJ (15) pentru a se concluziona că o măsură este imputabilă statului par a fi îndeplinite.

(30)

EximBank este organizată ca o societate pe acțiuni. AVAS, agenția română pentru privatizare, deține 95,374 % din capitalul acesteia. Sursele financiare pentru operațiunile EximBank provin parțial de la bugetul de stat. Deoarece banca efectuează activități atât în numele statului, cât și în nume propriu, operațiunile sunt înregistrate în conturi diferite. Prin urmare, autoritățile publice exercită o intensă supraveghere asupra gestionării acesteia.

(31)

Comisia observă, de asemenea, faptul că EximBank efectuează operațiunea de garantare pentru Oltchim în numele și în contul statului, în temeiul deciziei adoptate de un organism guvernamental (Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări). Având în vedere aceste circumstanțe ale cazului, Comisia consideră că măsura este imputabilă statului și, în consecință, garanția acordată de EximBank ar implica utilizarea resurselor de stat.

VI.2.   Avantajul

(32)

Comisia are îndoieli în ceea ce privește posibilitatea ca beneficiarul, având în vedere situația sa actuală și circumstanțele piețelor financiare, să fi obținut finanțare pe piață, în termeni similari. Prin urmare, garanția EximBank oferă un avantaj societății Oltchim.

VI.3.   Selectivitate, denaturarea concurenței și efectele asupra schimburilor comerciale

(33)

Măsura de sprijin de stat în cauză este selectivă, în măsura în care aduce beneficii unei singure societăți, Oltchim. Măsura are potențialul de a denatura concurența, favorizând Oltchim în detrimentul concurenților acesteia. În fine, între statele membre există un comerț intensiv de produse chimice, iar societatea exportă o mare parte a produselor sale în țările Uniunii Europene. Astfel, comerțul intracomunitar va fi probabil afectat.

VI.4.   Concluzie privind existența ajutorului de stat

(34)

Având în vedere argumentele expuse, Comisia consideră, în această etapă, că măsura descrisă mai sus îndeplinește criteriile consacrate la articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE și, prin urmare, trebuie considerată a fi ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE.

VII.   EVALUAREA COMPATIBILITĂȚII

(35)

Având în vedere că garanția acordată de EximBank implică ajutor de stat, compatibilitatea acesteia trebuie evaluată din perspectiva excepțiilor prevăzute la articolele 87 alineatul (2) și 87 alineatul (3) din Tratatul CE.

(36)

România a acordat garanția în temeiul unei scheme CT aprobate. Astfel, trebuie să se verifice în primul rând dacă măsura este conformă cu condițiile respectivei scheme de ajutor de stat.

(37)

Schema a fost aprobată în temeiul CT, care stabilește criteriile în baza cărora anumite măsuri, care au ca scop remedierea unei perturbări grave a economiei unui stat membru, pot fi compatibile în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (b) din Tratatul CE.

(38)

În special, punctul 2.6 din decizia de aprobare a schemei (16), în conformitate cu dispozițiile relevante ale CT, exclude în mod explicit întreprinderile care se aflau în dificultate la 1 iulie 2008 [punctul 4.3.2 litera (i) CT]. De asemenea, punctul 2.8 din decizie se referă la criteriul privind costurile salariale, în conformitate cu punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

(39)

În această etapă, Comisia are îndoieli că garanția EximBank preconizată este conformă cu condițiile care reies din punctul 4.3.2 literele (i) și (d) din CT. În special:

în ceea ce privește eligibilitatea societății pentru sprijin de stat în temeiul punctului 4.3.2 litera (i) din CT, Comisia nu consideră satisfăcătoare probele prezentate de România până în prezent pentru a dovedi că Oltchim nu era o societate în dificultate la 1 iulie 2008;

în al doilea rând, nu este clar dacă garanția EximBank preconizată este conformă cu punctul 4.3.2 litera (d) din CT, care stabilește că suma maximă a împrumutului (în cazul de față 62 de milioane EUR) nu ar trebui să depășească suma totală a costurilor salariale ale beneficiarului pe 2008.

VII.1.   Punctul 4.3.2.(i) din CT: societate aflată în dificultate la 1 iulie 2008

(40)

Garanția de stat acordată în temeiul CT este compatibilă doar dacă este acordată societăților care nu erau în dificultate la 1 iulie 2008. Cu toate acestea, după o evaluare preliminară, Comisia consideră că există indicii că Oltchim era o societate în dificultate la 1 iulie 2008. Astfel, chiar dacă măsura ar îndeplini toate celelalte criterii din CT, nu ar fi eligibilă pentru sprijin de stat în temeiul acestui cadru.

(41)

În ceea ce privește problema situației societății, în opinia României, Oltchim este o societate de succes care, «datorită capacității sale constante de a răspunde cererilor pieței, […] a realizat o creștere substanțială a cifrei sale de afaceri». România adaugă că în 2007, «Oltchim era o societate de succes, cu o activitate în extindere și cu o creștere constantă a vânzărilor și veniturilor. Capitalizarea pe piață a societății Oltchim la momentul respectiv era de peste 1 miliard EUR».

(42)

În sprijinul afirmației potrivit căreia Oltchim nu era o întreprindere în dificultate la 1 iulie 2008, România a prezentat un memorandum explicativ elaborat de Raiffeisen Capital & Investment SA și un aviz juridic emis de Vilau & Mitel (17).

(43)

În esență, aceste rapoarte ale experților susțin că la 1 iulie 2008 Oltchim nu putea fi calificată drept întreprindere în dificultate în sensul punctelor 10 literele (a) și (c) și 11 din Liniile directoare S & R. La data menționată, societatea nu pierduse, potrivit afirmațiilor, jumătate din capitalul său social (din care un sfert în cele 12 luni anterioare), nici nu făcuse obiectul procedurilor naționale de insolvabilitate și nici nu prezentase simptomele obișnuite ale unei situații precare. În special, societatea a avut profit operațional până la jumătatea anului 2008, iar rezultatele financiare negative au apărut doar în ultimele 9 luni înainte de 1 iulie 2008. În plus, societatea avea o cifră de afaceri în creștere, nu prezenta o rată semnificativă de neutilizare a capacității, iar fluxul său de numerar operațional era pozitiv.

(44)

În observațiile sale, România susține că actualele provocări cu care se confruntă Oltchim se datorează în principal unor factori externi (explicați prin revocarea conversiei, închiderea furnizorului Arpechim și actuala criză financiară globală). Alte cauze, precum fluctuația ratei de schimb valutar, creșterea prețurilor la materii prime și utilități, tendința de creștere marcată a costului forței de muncă românești și caracterul ciclic al piețelor pe care operează Oltchim au fost, de asemenea, menționate drept factori care au contribuit la erodarea marjelor societății.

(45)

Comisia consideră totuși că majoritatea acestor variabile sunt inerente oricărei activități economice și că, deși pot explica bine motivele anumitor dificultăți cu care se confruntă o societate, nu constituie în mod necesar o justificare în analiza privind ajutorul de stat.

(46)

În plus, în opinia Comisiei, există indicii puternice că supraviețuirea societății Oltchim s-a datorat faptului că, pe o perioadă lungă de timp, nu a fost executată o datorie publică substanțială și că, timp de mai mulți ani, această datorie nu a fost purtătoare de nicio dobândă. Efectele acestei abordări favorabile societății în ceea ce privește recuperarea datoriei publice sunt similare cu oferirea de capital societății, cu titlu gratuit.

(47)

În fine, Comisia dorește să remarce că analiza de mai jos a fost efectuată pe baza conturilor IFRS (18) prezentate de autoritățile române (19).

VII.1.1.   Punctul 9 din Liniile directoare S & R

(48)

În general, în conformitate cu punctul 9 din Liniile directoare S & R, Comisia consideră că o întreprindere este în dificultate atunci când nu poate elimina pierderile care, în condițiile în care nu există o intervenție a autorităților publice, determină falimentul acesteia pe termen scurt sau mediu.

(49)

Comisia dorește să sublinieze că, în opinia sa, este irelevant dacă dificultățile cu care se confruntă Oltchim sunt cauzate sau nu de revocarea/nefinalizarea conversiei sau de alți factori. În plus, Comisia consideră că dificultățile societății, contrar afirmațiilor României, nu provin doar din faptul că nu a putut fi realizată conversia planificată de autoritățile române. Situația societății ar fi putut fi problematică indiferent de conversie.

(50)

În acest sens, Comisia dorește să citeze raportul auditorului independent, prezentat de autoritățile române, întocmit de KPMG pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2007 (din 15 iulie 2008), în care auditorii afirmă următoarele cu privire la situația financiară a societății: «Aceste condiții, împreună cu alte aspecte […] indică existența unei incertitudini care ar putea pune la îndoială capacitatea grupului de continuare a activității, în afara cazului în care acționarii nu vor sprijini grupul, în sensul îmbunătățirii situației financiare».

(51)

Trebuie menționat că în acest raport (pentru exercițiul financiar 2007), conversia în valoare de 323 de milioane RON a fost deja anulată, însă întreaga datorie către AVAS, care se ridica la momentul respectiv la 508 milioane RON, a fost introdusă în categoria capital propriu la rubrica «datorie convertibilă». În plus, în nota 38 la raport, auditorii au pornit de la premisa conform căreia creanța va fi din nou convertită în acțiuni și au făcut referire în acest sens la Legea 96/2008 (20). Auditorii și-au exprimat însă îndoielile cu privire la viitorul societății.

(52)

În alte rapoarte ale auditorilor independenți referitoare la primul semestru al anului 2008 (21) (încheiat la 30 iunie 2008, raport din 20 august 2008), KPMG reiterează temerile menționate deja în raportul pe anul precedent.

(53)

În fine, trebuie reamintit faptul că autoritățile române însele admit că lipsa intervenției statului ar conduce la insolvența societății.

(54)

În acest context, Comisia consideră că la mijlocul anului 2008, existau deja îndoieli serioase cu privire la viitorul societății și că aceasta intra probabil sub incidența punctului 9 din liniile directoare S & R la 1 iulie 2008.

VII.1.2.   Punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R

(55)

Punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R definește societatea în dificultate ca societatea care a pierdut peste jumătate din capitalul său social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni.

(56)

În ceea ce privește capitalul social, a existat o diminuare a capitalului tehnic reprezentând revocarea conversiei, care a fost introdusă în bilanț în 2007. În plus, trebuie precizat că în conturile financiare din 2007 și din 30 iunie 2008 aproape întreaga datorie către AVAS, de 508 milioane RON, (și nu doar suma conversiei anulate a creanței în acțiuni în valoare de 322 de milioane RON) a fost clasificată drept «datorie convertibilă» în categoria capital propriu. La sfârșitul anului 2008, această sumă a fost inclusă în categoria obligații.

(57)

Autoritățile române afirmă că uriașa subcapitalizare a societății se datorează doar revocării conversiei creanței în acțiuni în 2007. Comisia nu consideră că acest argument este convingător. Astfel cum ilustrează tabelul 1 de mai jos, o parte importantă a capitalului social al întreprinderii Oltchim a dispărut, ținând seama de pierderile acumulate și de rezerve, ceea ce a avut ca rezultat un capital propriu negativ la 30 iunie 2008. În cazul în care efectele «creanței convertibile» ar fi fost neutralizate, capitalul propriu total ar fi fost deja negativ în 2007.

Tabelul 1

Structura capitalului societății Oltchim

000 RON

31 decembrie 2006

31 decembrie 2007

30 iunie 2008

31 decembrie 2008

Capital social

1 339 565

1 016 338

1 016 338

1 016 338

Datorie convertibilă

508 485

508 485

Pierderi acumulate

1 088 146

1 155 208

1 178 343

1 366 919

Rezerve totale

72 600

132 376

116 606

100 677

Pierderi acumulate – minus rezerve

1 015 546

1 022 832

1 061 737

1 266 242

Pierderi acumulate – minus rezerve + datorie convertibilă

1 015 546

514 347

553 252

1 266 242

Participație minoritară

379

15

17

Total capital propriu acționari

324 019

501 991

463 086

– 249 904

Total capital propriu

(inclusiv «datoria convertibilă» către AVAS)

324 398

502 006

463 086

– 249 887

50 % din capitalul social

669 783

508 169

508 169

508 169

Capital propriu total mai mic de jumătate din capitalul social?

DA

DA

DA

DA

Capital social minus pierderi acumulate + rezerve

(neutralizarea efectului «datoriei convertibile»)

324 398

–6 479

–45 399

– 249 887

(58)

Având în vedere cele de mai sus, se poate concluziona că mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut la 30 iunie 2008. Trebuie subliniat că aceasta era situația chiar înainte de anularea conversiei.

(59)

Trebuie remarcat că, în prezent, Oltchim a pierdut în realitate mai mult decât întregul său capital social și că, începând cu 1 iulie 2008, capitalul propriu este pozitiv doar datorită faptului că articolul «datorie convertibilă» a fost introdus în categoria capital propriu. Totuși, se poate susține că peste jumătate din capital dispăruse la 1 iulie 2008.

(60)

În acest stadiu, în absența cifrelor corespunzătoare datei de 30 iunie 2007, se pare că peste un sfert din acest capital nu s-a pierdut în cele 12 luni precedente, ci anterior acestei perioade.

VII.1.3.   Punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R

(61)

În temeiul punctului 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, o societate este considerată în dificultate, «în cazul în care îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvență».

(62)

Autoritățile române au prezentat un aviz juridic emis de cabinetul de avocatură Vilau & Mitel cu privire la calificarea societății Oltchim pentru procedura de insolvență, în temeiul legislației din România, la 1 iulie 2008.

(63)

Cadrul procedurilor de insolvență în România este stabilit de Legea 85/2006 (publicată în Monitorul Oficial din 21 aprilie 2006, denumită în continuare «Legea privind insolvența»). Articolul 3 din Legea privind insolvența definește insolvența ca «stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor exigibile». Insolvența este presupusă atunci când debitorul nu plătește una sau mai multe datorii în termen de 30 de zile de la data la care acestea devin scadente (22). Procedura de insolvență este declanșată la cererea debitorului sau la cererea unui creditor, după cum urmează.

(64)

În temeiul articolului 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența, debitorul este obligat să solicite insolvența în termen de 30 de zile de la data la care apare situația de insolvență. Prin contrast, orice creditor care deține un titlu ajuns la scadență poate solicita procedura de insolvență după 30 de zile de la data la care datoria a devenit scadentă, dacă suma depășește 10 000 RON (aproximativ 3 000 EUR) (23).

(65)

În temeiul punctului 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, Comisia ar trebui să verifice doar dacă au fost îndeplinite condițiile procedurii de insolvență în temeiul legislației interne, fără a fi necesară examinarea în detaliu a motivelor (indiferent de natura acestora) care ar fi putut conduce în practică la concluzia că societatea nu făcea obiectul procedurii de insolvență la momentul respectiv (adică motivele pentru care societatea și diferiții săi creditori nu au solicitat începerea procedurii de insolvență).

(66)

Din această perspectivă, avizul juridic emis de Vilau & Mitel susține că: (i) situația societății la 1 iulie 2008 nu era de așa natură încât să determine obligația juridică de a solicita procedura de insolvență în temeiul articolului 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența și, respectiv, de a îndreptăți creditorii societății, alții decât AVAS, să solicite procedura de insolvență și (ii) OUG nr. 45/2006 și Legea 30/2007 nu permiteau recuperarea propriei datorii de către AVAS în orice alt mod în afara conversiei creanței în acțiuni și, astfel, aceasta nu avea competența legală de a solicita insolvența la 1 iulie 2008.

(67)

România precizează că la sfârșitul lunii iunie 2008, Oltchim avea datorii în valoare de 19 132 000 RON și fonduri disponibile de 16 949 000 RON. Se susține totuși că deficitul aparent la 30 iunie 2008 nu a declanșat obligația societății de a solicita procedura de insolvență (24) deoarece situația nu a continuat timp de 30 de zile. România susține în plus că: (i) în timpul lunii precedente (mai) și în luna care a urmat (iulie), datoriile scadente ale societății Oltchim nu au depășit fondurile disponibile; (ii) Legea privind insolvența nu este concepută pentru declanșarea insolvenței pe baza unor evenimente izolate, (iii) Oltchim deținea în orice caz creanțe împotriva statului și celorlalți creditori pentru sume depășind datoriile scadente.

(68)

Comisia observă în primul rând că sumele raportate scadente pentru perioada mai-iulie 2008 nu includ datoria restantă de aproximativ 135 de milioane EUR față de AVAS. Dacă și această datorie restantă ar fi luată în considerare, ar fi evident că datoria restantă depășea cu mult fondurile disponibile pentru perioada avută în vedere, aspect care este per se suficient pentru a se presupune că societatea este insolventă în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Legea privind insolvența.

(69)

În al doilea rând, dacă datoria către AVAS ar fi luată în considerare, societatea ar fi avut în mod clar obligația de a solicita procedura de insolvență la 1 iulie 2008 – fără a mai menționa că această obligație a fost în realitatea generată mult mai devreme, respectiv după 30 de zile de la data la care hotărârea judecătorească din 2005 de revocare a conversiei creanței în acțiuni a devenit definitivă.

(70)

În al treilea rând, Legea românească privind insolvența nu exclude în mod specific datoriile către stat, de tipul celei avute de Oltchim față de AVAS (adică o datorie care provine dintr-un împrumut comercial neexecutat pentru care a fost plătită garanția de stat).

(71)

În observațiile sale, România afirmă că Ministerul Finanțelor Publice a considerat inițial datoriile ca datorii bugetare. Totuși, chiar dacă datoria față de AVAS nu ar fi putut fi calificată drept «datorie bugetară», aceasta ar fi fost calificată automat drept comercială și ar fi intrat și în acest caz sub incidența Legii privind insolvența – articolul 3 alineatul (6) din Legea privind insolvența definește un creditor care are dreptul de a solicita insolvența ca orice creditor, indiferent de natura datoriei, care deține o creanță scadentă în valoare mai mare de 10 000 RON.

(72)

În al patrulea rând, România susține că OUG 45/2006 obligă AVAS să aibă în vedere doar un scenariu de conversie, deși legislația românească generală prevede și alte metode de recuperare a datoriilor de către AVAS (respectiv OUG 51/1998 pentru transferul datoriilor, subrogare și cesiune). În temeiul OUG 45/2006, astfel cum a fost modificată prin Legea 30/2007 și Legea 96/2008, AVAS a fost autorizată să efectueze o conversie a creanței în acțiuni la valoarea nominală, pentru a-și recupera datoriile.

(73)

În plus, România susține că la 1 iulie 2008, în conformitate cu același cadru juridic, procedura de conversie a creanței în acțiuni era în desfășurare în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor societății Oltchim. Astfel, AVAS nu putea opta în același timp pentru solicitarea insolvenței.

(74)

În ceea ce privește argumentul potrivit căruia, în temeiul OUG 45/2006, AVAS nu putea să solicite insolvența, Comisia observă că această interpretare omite dispozițiile din OUG 45/2006 care restabilesc calitatea de creditor a AVAS, cu posibilitatea de percepere a unei dobânzi pe perioada din noiembrie 2003 până la data la care hotărârea judecătorească de revocare a conversiei a devenit definitivă (august 2006). Dispozițiile articolului 2 alineatul (3) din ordonanță prevăd în mod clar scenariul recuperării datoriei de către AVAS prin lichidarea societății și vânzarea activelor acesteia, iar articolului 3 din Ordonanță are în vedere un scenariu de privatizare.

(75)

În ianuarie 2007, OUG 45/2006 a fost modificată de Legea 30/2007 prin care a fost menținut scenariul privatizării și AVAS a fost autorizată să efectueze în termen de 6 luni o conversie a creanțelor în acțiuni cu respectarea drepturilor preferențiale ale acționarilor minoritari.

(76)

Deoarece conversia nu a putut fi efectuată în acest termen, OUG 45/2006 a fost modificată printr-o altă lege, Legea 96/2008, de această dată stipulându-se doar conversia.

(77)

În fine, OUG 163/2008 de abrogare a OUG 45/2006 a fost adoptată în noiembrie 2008. Aceasta prevede că creanța față de Oltchim, împreună cu dobânda pentru perioada noiembrie 2003-septembrie 2006, va fi executată în conformitate cu OUG 51/1998.

(78)

Pe scurt, potrivit interpretării Comisiei, datoria către AVAS ar trebui, probabil, să fie considerată «scadentă» în contextul Legii privind insolvența, iar AVAS se califica la 1 iulie 2008 drept creditor îndreptățit să solicite insolvența.

(79)

Prin urmare, Comisia are motive să considere că Oltchim îndeplinea criteriul societății în dificultate, astfel cum e definit la punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, la 1 iulie 2008.

VII.1.4.   Punctul 11 din Liniile directoare S & R

(80)

Punctul 11 din Liniile directoare S & R enumeră simptomele obișnuite ale unei întreprinderi în dificultate, precum: creșterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creșterea stocurilor, supracapacitate, diminuarea fluxului de numerar, creșterea accentuată a datoriilor, creșterea dobânzilor datorate și scăderea sau reducerea la zero a valorii nete a activelor.

(81)

Astfel cum s-a menționat deja mai sus, autoritățile române consideră că la 1 iulie 2008 societatea avea o cifră de afaceri în creștere, nu avea o supracapacitate semnificativă, iar fluxul de numerar operațional era pozitiv.

(82)

Pe baza datelor prezentate de autoritățile române, Comisia observă următoarele.

(83)

În primul rând, în ceea ce privește argumentul autorităților române potrivit căruia Oltchim prezenta rezultate operaționale pozitive, Comisia observă că, în pofida profitului operațional din 2006 și 2007, Oltchim a generat pierderi nete începând cu 2007, tendința negativă a început în ultimul trimestru al anului 2007, iar Oltchim fusese «îndatorată» timp de nouă luni consecutive înainte de 1 iulie 2008.

(84)

Autoritățile române susțin că performanța societății nu poate fi evaluată izolat și că evaluarea nu se poate concentra doar pe anii 2007 și 2008. Comisia observă totuși că pierderile acumulate ale societății au crescut constant. Datorită acestui aspect, la finalul anului 2008, societatea avea un capital social total negativ (ținând seama de capitalul social, pierderile acumulate și rezervele) de aproximativ 250 de milioane RON. Până în 2006 (înainte de anularea conversiei și în perioada în care se presupune că societatea avea o situație bună), Oltchim a acumulat pierderi în valoare de peste 1 miliard RON. Tabelul 2 sintetizează evoluția profitului și pierderilor societății.

Tabelul 2

Evoluția profitului și pierderilor societății Oltchim

000 RON

2006

2007

Jumătatea anului 2008

2008

Profit/pierderi operaționale

44 040

19 517

7 926

–70 947

Profit/pierderi înainte de taxe

34 482

–83 721

–31 749

– 218 682

Profit/pierderi nete

3 236

–93 159

–38 903

– 226 353

Pierderi acumulate

1 088 146

1 155 208

1 178 343

1 366 919

(85)

În al doilea rând, autoritățile române fac referire la un flux de numerar pozitiv al societății. În acest sens, Comisia subliniază că, astfel cum se demonstrează în Tabelul 3, deși societatea a produs un flux de numerar operațional pozitiv, numerarul net al societății Oltchim a fost în mod constant negativ.

Tabelul 3

Evoluția fluxului de numerar

000 RON

2006

2007

2008

Flux de numerar generat de activitățile operaționale

74 492

156 324

97 647

Flux de numerar provenind din activități de finanțare

8 957

–5 076

–67 373

Flux de numerar utilizat în investiții

– 192 753

– 214 341

– 109 347

NUMERAR NET

– 109 304

–63 093

–79 073

(86)

În al treilea rând, în ceea ce privește gradul de îndatorare al societății, acesta a crescut constant de-a lungul anilor, nu doar față de organisme de stat, ci și față de părți terțe.

Tabelul 4

Evoluția datoriilor societății Oltchim

000 RON

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Februarie 2009

AVAS

84 852

131 272

163 779

190 942

538 336

538 336

538 336

Părți terțe

741 587

641 134

701 780

849 396

1 116 187

1 191 310

1 195 015

Total

826 439

772 406

865 559

1 040 338

1 654 523

1 729 646

1 733 351

(87)

În al patrulea rând, fondul de rulment al societății Oltchim a fost negativ si în scădere. În plus, Oltchim s-a confruntat cu o crestere a cheltuielilor financiare pe perioada 2006-2008. De asemenea, valoarea netă a activelor societății este în scădere si a fost negativă în 2008.

Tabelul 5

000 RON

2006

2007

2008

Fond de rulment

(Active curente minus pasive curente)

– 287 759

– 368 657

– 714 876

Cheltuieli de finanțare nete

11 098

104 261

148 959

Valoarea NETĂ a activelor/(Activele totale minus pasivele totale)

324 019

484 931 (25)

– 249 887

(88)

În fine, Oltchim nu a primit un rating de la o agentie specializată de rating. Tabelul 6 indică ratingul atribuit societății de către (o bancă românească) pe parcursul ultimilor ani. Ratingul (o bancă românească) a scăzut începând cu decembrie 2007. Tabelul 6 arată că ratingul societății nu s-ar fi îmbunătătit semnificativ chiar dacă ar fi fost neutralizat efectul revocării conversiei.

Tabelul 6

Ratingul atribuit societății Oltchim de către (o bancă românească) (26)

 

Dec. 2003

Dec. 2004

Dec. 2005

Dec. 2006

Dec. 2007

Iunie 2008

Dec. 2008

Principal

(Risc mare)

(Risc mediu)

(Risc mediu)

(Risc mediu)

(Risc mare)

(Risc maxim)

(Risc maxim)

Ajustat (27)

 

 

 

 

(Risc mare)

(Risc mare)

(Risc mare)

(89)

Prin urmare, în opinia Comisiei, există indicii că «simptomele obișnuite» ale unei societăți aflate în dificultate sunt prezente în cazul Oltchim.

VII.1.5.   Concluzie

(90)

Pe baza considerentelor de mai sus, Comisia este de părere că există indicii puternice că Oltchim putea fi calificată drept societate în dificultate la 1 iulie 2008.

VII.2.   Punctul 4.3.2. litera (d) din CT: criteriul costurilor salariale

(91)

Există, de asemenea, îndoieli cu privire la îndeplinirea de către garanția CT a condițiilor care decurg din punctul 4.3.2 litera (d) din CT, care prevede că «valoarea maximă a împrumutului nu depășește costurile salariale anuale totale ale beneficiarului (inclusiv contribuțiile sociale, precum și costurile cu personalul care lucrează în locațiile societății, dar care este oficial pe statul de plată al unor subcontractanți) pentru 2008». Situația financiară pe 2008 indică costuri salariale totale de 136 de milioane RON (28), valoare care este mai mică decât suma împrumutului, respectiv 62 de milioane EUR.

(92)

Pentru calculul costurilor salariale, autoritățile române țin seama de angajații a patru alte societăți (proporțional cu munca prestată de aceștia în folosul societății Oltchim).

(93)

Trei dintre aceste societăți au fost create prin externalizarea mai multor activități efectuate de Oltchim și sunt localizate la sediul acesteia. Partea din producția acestora care contribuie la activitatea societății Oltchim reprezintă, potrivit autorităților române, între 84,81 % și 96,05 %. Totuși, autoritățile române nu au prezentat dovezi privind cuantificarea serviciilor pe care acești subcontractanți le prestează pentru societate.

(94)

În ceea ce privește cea de a patra societate, furnizorul de abur industrial, potrivit României, 53,58 % din producția acestuia este furnizată societății Oltchim. Acest furnizor are sediul în vecinătate și activitatea sa este direct legată de Oltchim. Dacă furnizarea de abur către Oltchim ar înceta, acest furnizor ar trebui închis. Totuși, autoritățile române nu au prezentat dovezi privind calitatea de subcontractor a acestei societăți și privind cuantificarea serviciilor prestate de acest furnizor în beneficiul societății.

(95)

În ceea ce privește costurile salariale ale Arpechim, în 2008 aceasta nu era o societate controlată de Oltchim. România susține că împrumutul care face obiectul garanției de stat va fi pus la dispoziție fie în două tranșe (cea de a doua tranșă urmând a fi acordată după integrarea societății Arpechim), fie garanția pentru întregul împrumut va fi emisă după încheierea unui contract obligatoriu din punct de vedere juridic cu vânzătorul, Petrom. În orice caz, autoritățile române nu au prezentat dovezi suplimentare privind costurile salariale ale uzinei Arpechim.

(96)

Comisia este de părere că România nu a prezentat suficiente probe pentru a elimina îndoiala potrivit căreia împrumutul nu depășește cu adevărat costurile salariale ale beneficiarului și îndeplinește condițiile care decurg din punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

VII.3.   Alte condiții în temeiul punctului 4.3.2 din CT

(97)

Pe baza informațiilor prezentate de România, celelalte condiții prevăzute la punctul 4.3.2 din CT par a fi îndeplinite.

(98)

În special, în conformitate cu punctul 4.3.2 litera (b), taxele percepute pentru garanția de stat respectă prima safe-harbour stabilită de CT pentru societățile cu rating CCC sau inferior și cu un nivel de garantare scăzut, și anume o primă anuală de 9,8 %. Pentru primii 2 ani, punctul 4.3.2 litera (h) permite o primă anuală de 8,33 % care rezultă din aplicarea reducerii de 15 %.

(99)

În ceea ce privește punctul 4.3.2 litera (e), care prevede că garanția se va acorda până la 31 decembrie 2010 cel târziu, trebuie observat că România acordase deja garanția, deși nu fusese emisă. Cu toate acestea, pe baza informațiilor furnizate, garanția va fi emisă cât mai curând posibil.

(100)

În ceea ce privește punctul 4.3.2 litera (f), garanția acoperă 80 % din împrumut, nedepășind astfel 90 %.

(101)

Punctul 4.3.2 litera (g) permite ca garanțiile să acopere împrumuturile pentru investiții sau pentru fondul de rulment. Autoritățile române au informat că garanția va acoperi un împrumut acordat pentru finanțarea atât a investițiilor, cât și a fondului de rulment.

VII.4.   Evaluarea în temeiul Liniilor directoare S & R

(102)

Astfel cum s-a prezentat mai sus, Comisia consideră că Oltchim ar putea fi considerată o societate în dificultate la 1 iulie 2008, în conformitate cu definiția din Liniile directoare S & R.

(103)

Comisia consideră că ajutorul pentru salvare sau restructurare acordat unei societăți în dificultate este compatibil cu piața comună în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE dacă îndeplinește criteriile prevăzute în Liniile directoare S & R.

(104)

Cu condiția ca Oltchim să fi fost o societate în dificultate, garanția EximBank ar putea fi, în principiu, eligibilă atât pentru ajutor de salvare, cât și pentru ajutor de restructurare. Totuși, în această etapă, criteriile pentru acordarea unui ajutor de salvare sau restructurare compatibil prevăzute în Liniile directoare S & R, nu par a fi respectate. În special:

(a)

ajutor de salvare: există îndoieli că măsura, dacă este considerată ajutor de restructurare, ar fi limitată la minimul necesar, ar fi impusă de dificultăți sociale grave și nu ar avea efecte negative asupra altor state membre. În plus, garanția acoperă o perioadă care depășește 6 luni;

(b)

ajutor de restructurare: în absența notificării unei restructurări, Comisia nu poate evalua componentele planului de afaceri, inclusiv măsurile de investiție și modernizare, și nici nu poate evalua dacă măsurile ar restabili viabilitatea pe termen lung și s-ar menține la un minim, astfel încât să se evite denaturări ilegale ale concurenței.

(105)

În orice caz, Comisia observă că evaluarea compatibilității în temeiul Liniilor directoare S & R ar trebui, în principiu, să aibă în vedere măsurile de sprijin în ansamblul lor, și anume acelea notificate la 17 iulie 2009 (conversia și garanția de stat de 80 % destinată acoperirii împrumutului de 424 de milioane EUR).

VII.5.   Concluzie privind compatibilitatea

(106)

Pe baza celor de mai sus și pe baza informațiilor disponibile în acest stadiu, Comisia are îndoieli cu privire la faptul că garanția CT în favoarea societății Oltchim ar fi compatibilă cu schema românească în temeiul CT, în baza căreia a fost acordată, și, la nivel mai general, cu CT.

(107)

În plus, Comisia consideră improbabil ca măsura să fie compatibilă cu tratatul, ca ajutor de salvare sau restructurare în temeiul Liniilor directoare S & R.

(108)

Având în vedere faptul că societatea este probabil o societate în dificultate, nu pare a fi aplicabilă nicio altă derogare prevăzută în Tratatul CE.

(109)

Prin urmare, Comisia consideră că garanția CT analizată pare a fi incompatibilă cu Tratatul.

VIII.   CONCLUZIE

(110)

În acest stadiu al procedurii Comisia concluzionează că garanția în cauză constituie ajutor de stat, iar Comisia are îndoieli în ceea ce privește compatibilitatea acesteia cu Tratatul.

IX.   DECIZIE

(111)

În lumina considerentelor de mai sus, Comisia a decis să inițieze procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE și solicită României să furnizeze, în termen de o lună de la primirea prezentei scrisori, toate documentele, informațiile și datele necesare pentru evaluarea măsurii.

(112)

Comisia reamintește României că va informa părțile interesate prin publicarea prezentei scrisori și a unui rezumat pertinent al acesteia în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. De asemenea, Comisia va informa Autoritatea AELS de Supraveghere prin trimiterea unei copii a prezentei scrisori. Toate părțile interesate vor fi invitate să își prezinte observațiile în termen de o lună de la data publicării.»


(1)  JO C 83, 7.4.2009, p. 1.

(2)  PCC a depus o primă plângere în aprilie 2008, cu privire la o conversie proiectată a creanței în acțiuni în valoare de 135 de milioane EUR, susținând că ar implica un ajutor de stat incompatibil. A se vedea, de asemenea, Decizia Comisiei din 15 septembrie în cazul C 28/2009.

(3)  Conform informațiilor oferite de sindicatul societății. La data de 18 iunie 2009, Consiliul de administrație al Oltchim a decis să trimită în «șomaj tehnic» temporar aproximativ 1 400 de angajați. Din septembrie 2009, societatea va disponibiliza încă 500 de angajați, reducând astfel definitiv numărul total de angajați la 3 100 (a se vedea articolul de presă în limba română la http://www.ziaruldevalcea.ro/index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=7193 a se vedea, de asemenea, raportul publicat pe site-ul web al societății, la adresa http://www.oltchim.ro/uploaded/RCsomajtehnic.pdf). Potrivit altor articole de presă din România, societatea intenționează să angajeze până la sfârșitul anului 2009 600 de persoane, ca urmare a achiziționării și reînceperii activității furnizorului Arpechim.

(4)  Datoria era față de agenția română de privatizare AVAS (la acea vreme «AVAB», «Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare», care a fuzionat cu agenția de privatizare «APAPS», «Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiunilor Statului» în mai 2004 și a fost redenumită). Toate plățile ulterioare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în numele a ceea ce s-a numit inițial garanții de stat, au devenit datorii față de AVAS.

(5)  Motivul anulării a fost că operațiunea de conversie conducea la diluarea pachetelor minoritare de acțiuni fără a respecta drepturile preferențiale ale acționarilor.

(6)  OUG 45/2006.

(7)  Pentru mai multe informații cu privire la istoricul datoriei publice și la conversia creanței în acțiuni, a se vedea Decizia Comisiei din 15 septembrie în cazul C 28/2009.

(8)  Aceste investiții vizează în special: achiziționarea de la Petrom a activelor petrochimice ale furnizorului Arpechim; modernizarea și extinderea capacității instalației de piroliză din Arpechim; eliminarea blocajelor din fluxul de producție PVC; modernizarea instalației de electroliză cu mercur; alte măsuri pentru protecția mediului. A se vedea, de asemenea, cazul C 28/2009.

(9)  Valoarea conversiei originale plus datoriile acumulate ulterior.

(10)  Ajutorul de stat N 286/09 – România, schemă temporară de ajutor pentru acordarea de ajutor sub formă de garanții, Decizia Comisiei din 5 iunie 2009, încă nepublicată.

(11)  Conform informațiilor de care dispune Comisia, EximBank nu a emis încă garanția în cauză.

(12)  JO C 244, 1.10.2004, p. 2.

(13)  RON/EUR – 3,6826.

(14)  Cauza C-345/02 Pearle BV, Rec., 2004, p. I-7139, punctele 34-35.

(15)  Cauza C-482/99 Franța/Comisia, Rec., 2002, p. I-4397, punctele 52-57.

(16)  Decizia C (2009)/4501 a Comisiei din 5 iunie 2009; Rectificarea C (2009)/5651 din 9 iulie 2009, nepublicată încă.

(17)  «Memorandum privind cadrul legal în legătură cu procedurile de insolvență în România aplicabil societății Oltchim SA la 1 iulie 2008».

(18)  Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Trebuie remarcat că Oltchim întocmește conturile și în conformitate cu Standardele Române de Contabilitate (RAS). Cifrele RAS sunt diferite de rapoartele IFRS, în special deoarece capitalul social este raportat la 32 de milioane RON. Potrivit autorităților române, rapoartele RAS nu iau în considerare efectele hiperinflaționiste ale fostei monede, ROL, în timp ce conturile IFRS au fost ajustate în consecință. Trebuie menționat că potrivit conturilor RAS, la 31 decembrie 2008, Oltchim are un capital propriu negativ în valoare de 251 de milioane RON.

(19)  Trebuie menționat că par să existe anumite neconcordanțe în situațiile financiare prezentate, deoarece cifrele finale din 2007 și cifrele inițiale din 2008 nu corespund. În plus, având în vedere că ultimele situații prezentate în notificare se referă la exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2008, au fost utilizate conturile la 31 decembrie 2008 publicate pe site-ul web al Oltchim.

(20)  Legea 96/2008 din 14 aprilie 2008 de modificare a OUG 45/2006, M.O. 304 din 18 aprilie 2008.

(21)  Autoritățile române afirmă totuși că acestea a reprezentat o «opinie rezervată» datorită insuficienței informațiilor.

(22)  Articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Legea privind insolvența.

(23)  Articolul 12 din Legea privind insolvența.

(24)  Articolul 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența.

(25)  Inclusiv 508 milioane RON «datorii convertibile» față de AVAS. Dacă această sumă ar fi considerată pasiv, valoarea NETĂ a activelor ar fi negativă.

(26)  […]

(27)  În situația în care nu ar fi fost revocată CONVERSIA creanțelor în acțiuni.

(28)  Autoritățile române prezintă costurile salariale directe ale Oltchim ca fiind de aproximativ 140 de milioane EUR.


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

26.1.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 19/43


Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων, των οντοτήτων, των φορέων και των ομάδων που έχουν προστεθεί στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στα άρθρα 2, 3 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 70/2010 της Επιτροπής

2010/C 19/11

1.

Στην κοινή θέση 2002/402/ΚΕΠΠΑ (1) η Κοινότητα/Ένωση καλείται να διατάξει τη δέσμευση των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων του Οσάμα Μπιν Λάντεν, των μελών της οργάνωσης Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν και λοιπών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και άλλων φορέων που συνδέονται μαζί τους, όπως αναφέρονται στον κατάλογο που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267(1999) και 1333(2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ο οποίος ενημερώνεται τακτικά από την επιτροπή των ΗΕ που συστάθηκε δυνάμει της απόφασης 1267(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κατάλογος της εν λόγω επιτροπής των ΗΕ περιλαμβάνει:

την Αλ Κάιντα, τους Ταλιμπάν και τον κ. Οσάμα Μπιν Λάντεν,

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες, φορείς και ομάδες που συνδέονται με την Αλ Κάιντα, τους Ταλιμπάν και τον κ. Οσάμα Μπιν Λάντεν, και

νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από, ή στηρίζουν με οποιοδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε από αυτά τα συνδεδεμένα πρόσωπα, τις οντότητες, τους φορείς και τις ομάδες.

Πράξεις ή δραστηριότητες που αποδεικνύουν ότι πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα είναι «συνδεδεμένη με» την Αλ Κάιντα, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν ή τους Ταλιμπάν περιλαμβάνουν:

α)

τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση, στο σχεδιασμό, στη διευκόλυνση, στην προπαρασκευή ή στην εκτέλεση πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε συνδυασμό με, εξ ονόματος, για λογαριασμό, ή προς στήριξη της Αλ Κάιντα, των Ταλιμπάν ή του κ. Οσάμα Μπιν Λάντεν, ή κάθε πυρήνα, φορέα, υποομάδα ή παραφυάδα αυτών·

β)

την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά όπλων και σχετικού υλικού σε αυτούς·

γ)

την στρατολόγηση υπέρ οιουδήποτε εξ αυτών· ή

δ)

τη στήριξη με οποιονδήποτε τρόπο πράξεων ή δραστηριοτήτων οποιουδήποτε εξ αυτών.

2.

Η επιτροπή των ΗΕ αποφάσισε στις 19 Ιανουαρίου 2010 να προσθέσει τους Said Ali Al-Shihri, Nasir «Abd-Al-Karim» Abdullah Al-Wahishi και Al-Qaida στην Αραβική Χερσόνησο στον σχετικό κατάλογο. Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν, ανά πάσα στιγμή, στην επιτροπή των ΗΕ, μαζί με κάθε αποδεικτικό έγγραφο, αίτηση για την επανεξέταση της απόφασης με την οποία συμπεριλαμβάνονται στον προαναφερόμενο κατάλογο των ΗΕ. Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στην παρακάτω διεύθυνση:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Πέραν της απόφασης των ΗΕ που αναφέρεται στο σημείο 2, η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 70/2010 (2), ο οποίος τροποποιεί το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν (3), σύμφωνα με τα άρθρα 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) και 7α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002.

Ως εκ τούτου, τα ακόλουθα μέτρα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 εφαρμόζονται όσον αφορά τα συγκεκριμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες, φορείς και ομάδες:

1)

δέσμευση όλων των κεφαλαίων και οικονομικών πόρων που ανήκουν ή βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή των εν λόγω προσώπων, και απαγόρευση για καθένα από αυτά της διάθεσης κεφαλαίων και οικονομικών πόρων στα εν λόγω πρόσωπα ή προς όφελος αυτών, αμέσως ή εμμέσως [άρθρα 2 και 2α (4)]

και

2)

την απαγόρευση της χορήγησης, πώλησης, προμήθειας ή μεταφοράς, αμέσως ή εμμέσως, τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, βοήθειας ή κατάρτισης που σχετίζεται με στρατιωτικές δραστηριότητες σε οποιοδήποτε από τα εν λόγω πρόσωπα (άρθρο 3).

4.

Το άρθρο 7α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 (5) προβλέπει διαδικασία αναθεώρησης εάν υποβληθούν παρατηρήσεις από αυτούς που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο σχετικά με τους λόγους εγγραφής τους. Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα, οντότητες, φορείς και ομάδες που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 70/2010 έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Επιτροπή να τα πληροφορήσει για ποιους λόγους έχουν εγγραφεί στον κατάλογο. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Επίσης εφιστάται η προσοχή των εν λόγω προσώπων, οντοτήτων, φορέων και ομάδων στη δυνατότητα προσφυγής κατά του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 70/2010 ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 263 παράγραφοι 4 και 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.

Τα προσωπικά δεδομένα των εν λόγω φυσικών προσώπων που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 70/2010 εξετάζονται σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (6). Κάθε αίτηση, π.χ. για περαιτέρω πληροφορίες ή για την άσκηση των δικαιωμάτων δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (π.χ. πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή διόρθωση προσωπικών δεδομένων), πρέπει να αποστέλλεται στην Επιτροπή, στην ίδια διεύθυνση με αυτήν που αναφέρεται στο σημείο 4 ανωτέρω.

7.

Για λόγους καλής διαχείρισης, εφιστάται η προσοχή των εγγεγραμμένων στο παράρτημα Ι φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων, φορέων και ομάδων στο γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους (ή των οικείων κρατών μελών), όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002, για τη χορήγηση άδειας χρησιμοποίησης των δεσμευμένων κεφαλαίων και οικονομικών πόρων για βασικές ανάγκες ή συγκεκριμένες πληρωμές σύμφωνα με το άρθρο 2α του εν λόγω κανονισμού.


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.

(4)  Το άρθρο 2α προστέθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 82 της 29.3.2003, σ. 1).

(5)  Το άρθρο 7α προστέθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 346 της 23.12.2009, σ. 42).

(6)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.