ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2009.197.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 197

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

52ό έτος
21 Αυγούστου 2009


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Επιτροπή

2009/C 197/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5563 — SHV/ERIKS) ( 1 )

1

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Επιτροπή

2009/C 197/02

Ισοτιμίες του ευρώ

2

2009/C 197/03

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της εν λόγω οδηγίας)  ( 1 )

3

2009/C 197/04

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της εν λόγω οδηγίας)  ( 1 )

3

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2009/C 197/05

Κατάλογος διεθνών εταιρειών ελέγχου και εποπτείας (στο εξής καλούμενες εταιρείες εποπτείας) που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη δυνάμει του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 (Ο παρών κατάλογος αντικαθιστά τον κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 222 της 30ής Αυγούστου 2008, σ. 14)

4

2009/C 197/06

Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα — Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκμετάλλευση τακτικών αεροπορικών γραμμών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας ( 1 )

8

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Επιτροπή

2009/C 197/07

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5598 — Dragados/Pol-Aqua Group) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

9

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Επιτροπή

2009/C 197/08

Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

10

2009/C 197/09

Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

14

 

2009/C 197/10

Σημείωση για τον αναγνώστη (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επιτροπή

21.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 197/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.5563 — SHV/ERIKS)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2009/C 197/01

Στις 31 Ιουλίου 2009, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλική και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) με αριθμό εγγράφου 32009M5563. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επιτροπή

21.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 197/2


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

20 Αυγούστου 2009

2009/C 197/02

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,4243

JPY

ιαπωνικό γιεν

134,11

DKK

δανική κορόνα

7,4436

GBP

λίρα στερλίνα

0,86380

SEK

σουηδική κορόνα

10,1977

CHF

ελβετικό φράγκο

1,5169

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

8,5955

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,585

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

271,50

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6993

PLN

πολωνικό ζλότι

4,1520

RON

ρουμανικό λέι

4,2335

TRY

τουρκική λίρα

2,1250

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,7124

CAD

καναδικό δολάριο

1,5600

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

11,0398

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

2,1055

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,0617

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 777,50

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

11,3161

CNY

κινεζικό γιουάν

9,7305

HRK

κροατικό κούνα

7,3320

IDR

ινδονησιακή ρουπία

14 326,89

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

5,0228

PHP

πέσο Φιλιππινών

68,964

RUB

ρωσικό ρούβλι

45,2200

THB

ταϊλανδικό μπατ

48,462

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,6194

MXN

μεξικανικό πέσο

18,2733

INR

ινδική ρουπία

69,3710


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


21.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 197/3


Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της εν λόγω οδηγίας)

2009/C 197/03

Η ημερομηνία λήξης της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης για το πρότυπο «EN 55022:1998 Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών — Χαρακτηριστικές ραδιοδιαταραχών — Όρια και μέθοδοι μέτρησης [CISPR 22:1997 (Τροποποιημένο)]» και οι τροποποιήσεις του «A1:2000 έως EN 55022:1998 (CISPR 22:1997/A1:2000)» και «A2:2003 έως EN 55022:1998 (CISPR 22:1997/A2:2002)», η οποία είχε οριστεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 126 της 5ης Ιουνίου 2009, μετατίθεται στην 1η Οκτωβρίου 2011.


21.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 197/3


Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της εν λόγω οδηγίας)

2009/C 197/04

Η ημερομηνία λήξης της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης για το πρότυπο «EN 55022:1998 Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών — Χαρακτηριστικές ραδιοδιαταραχών — Όρια και μέθοδοι μέτρησης [CISPR 22:1997 (Τροποποιημένο)]» και οι τροποποιήσεις του «A1:2000 έως EN 55022:1998 (CISPR 22:1997/A1:2000)» και «A2:2003 έως EN 55022:1998 (CISPR 22:1997/A2:2002)», η οποία είχε οριστεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 280 της 4ης Noεμβρίου 2008, μετατίθεται στην 1η Οκτωβρίου 2011.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

21.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 197/4


Κατάλογος διεθνών εταιρειών ελέγχου και εποπτείας (στο εξής καλούμενες «εταιρείες εποπτείας») που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη δυνάμει του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999

(Ο παρών κατάλογος αντικαθιστά τον κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 222 της 30ής Αυγούστου 2008, σ. 14)

2009/C 197/05

1.   ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 (1) της Επιτροπής, οι εταιρείες εποπτείας που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη είναι εξουσιοδοτημένες να εκδίδουν πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την εκφόρτωση και την εισαγωγή των γεωργικών προϊόντων για τα οποία χορηγείται επιστροφή κατά την εξαγωγή σε τρίτη χώρα ή, τουλάχιστον, την άφιξη των εν λόγω προϊόντων στον προορισμό τους σε τρίτη χώρα.

Επιπλέον, οι εταιρείες εποπτείας που έχουν εγκριθεί και ελεγχθεί από ένα κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχεία α) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 ή επίσημη υπηρεσία του κράτους μέλους έχουν την ευθύνη για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2003 της Επιτροπής (όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή που συνδέονται με την καλή μεταχείριση των ζώντων βοοειδών κατά τη μεταφορά).

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την έγκριση και την παρακολούθηση των εν λόγω εταιρειών εποπτείας.

Η έγκριση μιας εταιρείας εποπτείας από ένα κράτος μέλος ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από εγκεκριμένες εταιρείες εποπτείας μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλη την Κοινότητα, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία που εκδίδει τα πιστοποιητικά.

Για την ενημέρωση των κοινοτικών εξαγωγέων γεωργικών προϊόντων, η Επιτροπή δημοσιεύει κατά διαστήματα κατάλογο όλων των εταιρειών εποπτείας που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη. Ο συνημμένος κατάλογος ενημερώθηκε την 1η Ιουλίου 2009.

2.   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή των εξαγωγέων στα ακόλουθα:

Το γεγονός ότι μία εταιρεία εποπτείας εμφαίνεται στον κατάλογο δεν εγγυάται αυτόματα ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδει η εταιρεία αυτή είναι αποδεκτά. Ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία. Μπορεί επίσης να διαπιστωθεί, σε μεταγενέστερο στάδιο, ότι τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δεν είναι ακριβή,

Μια εταιρεία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να απαλειφθεί από τον κατάλογο. Πριν δεσμευθεί έναντι κάποιας από τις εν λόγω εταιρείες, ο εξαγωγέας θα πρέπει να εξακριβώνει μέσω των εθνικών αρχών αν η έγκρισή της εξακολουθεί να ισχύει [βλέπε παράρτημα X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999],

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω εταιρείες, οι εξαγωγείς μπορούν να απευθύνονται στις εθνικές αρχές που τις έχουν εγκρίνει.


(1)  ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 671/2004 (ΕΕ L 105 της 14.4.2004, σ. 5).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των εταιρειών εποπτείας που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη

ΔΑΝΙΑ

Baltic Control Ltd Aarhus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

8240 Risskov

DANMARK

Tel. +45 86216211

Fax +45 86216255

E-Mail: baltic@balticcontrol.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 21.7.2008 μέχρι 20.7.2011

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

IPC HORMANN GMBH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

29664 Walsrode

DEUTSCHLAND

Tel. +49 516160390

Fax: +49 51616039101

E-Mail: ipc@ipc-hormann.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 1.4.2009 μέχρι 31.3.2012

Argos Control

Warenprüfung GmbH

Gustav-Meyer-Allee 26A

13355 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 302830573-0

Fax +49 302830573-16

E-Mail: Allgemein@argoscontrol.de

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 1.6.2008 μέχρι 31.5.2011

ΙΣΠΑΝΙΑ

SGS Espanola de Control S.A (1).

C/ Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

28042 Madrid

ESPAÑA

Tel. +34 913138000

Fax +34 913138080

http://www.sgs.es

E-Mail: david.perez@sgs.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 1.10.2008 μέχρι 31.9.2011 (όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/1999) 22.12.2008 μέχρι 21.12.2011 (όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 639/2003)

ΓΑΛΛΙΑ

Control Union Inspections France

8 boulevard Ferdinand de Lesseps

B.P. 4077

76022 Rouen

FRANCE

Tel +33 232102100

Fax +33 235718099

Courriel: qufrance@control-union.fr

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: η έγκριση έληξε, επανέγκριση υπό εξέταση

ΙΤΑΛΙΑ

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

20129 Milano MI

ITALIA

Tel. +39 0273931

Fax +39 0270124630

http://www.sgs.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 14.3.2008 μέχρι 13.3.2011

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA SpA

Sede legale: Via della Moscova n. 38

20121 Milano MI

ITALIA

http://www.viglienzone.it

Filiale di Ravenna: C.ne Piazza d'Armi, 130

48100 Ravenna RA

ITALIA

Tel. +39 0544422242

Fax +39 0544422330

E-Mail: controlli@viglienzone.it

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 14.2.2009 μέχρι 13.2.2012

SOCIETA BOSSI & C. — TRANSITI SpA

Via D. Fiasella n. 1

16121 Genova GE

ITALIA

Tel. +39 0105716-1

Fax +39 010582346

http://www.bossi-transiti.it

E-Mail: urveyor@bossi-transiti.it

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 15.6.2007 μέχρι 14.6.2010

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

CONTROL UNION NEDERLAND (2)

Jufferstraat, 9–15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

NEDERLAND

Tel. +31 102823390

Fax +31 104123967

E-Mail: netherlands@controlunion.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 1.11.2008 μέχρι 31.10.2011

SAYBOLT INTERNATIONAL B.V.

Stoomloggerweg 12

3133 KT Vlaardingen

NEDERLAND

Tel. +31 104609911

Fax +31 104353600

http://www.saybolt.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 1.2.2007 μέχρι 31.1.2010

ΠΟΛΩΝΙΑ

J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o.

Ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

POLSKA/POLAND

Tel. +48 586607720

Fax +48 586007721

http://www.hamilton.net.pl

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 3.12.2007 μέχρι 3.12.2010

Polcargo International Sp. z o.o.

Ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

POLSKA/POLAND

Tel. +48 914340211

Fax +48 914882036

http://www.polcargo.pl

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 3.12.2007 μέχρι 3.12.2010

SGS Polska Sp. z o.o.

Ul. Bema 83

01-233 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 223292222

Fax +48 223292220

http://www.sgs.pl

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 3.12.2007 μέχρι 3.12.2010

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

OY LARS KROGIUS AB (3)

Vilhonvuorenkatu 11 B 10

FI-00500 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Puhelin +358 947636300

Faksi +358 947636363

http://www.krogius.com

E-Mail: average.finland@krogius.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 15.5.2009 μέχρι 14.5.2012

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ITS TESTING SERVICES LTD (Intertek)

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock Grays

Essex RM20 3NL

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1708680200

Fax +44 1708680262

E-Mail: mstokes@caleb-brett.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 4.4.2007 μέχρι 4.4. 2010


(1)  Η εταιρεία αυτή εγκρίθηκε και για να διενεργεί ελέγχους στις τρίτες χώρες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2003 (σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώντων βοοειδών κατά τη μεταφορά).

(2)  Η εταιρεία αυτή εγκρίθηκε και για να διενεργεί ελέγχους στις τρίτες χώρες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2003 (σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώντων βοοειδών κατά τη μεταφορά).

(3)  Στην εταιρεία αυτή χορηγήθηκε άδεια να εκδίδει πιστοποιητικά μόνο για τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις φινλανδικές αρχές.


21.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 197/8


Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκμετάλλευση τακτικών αεροπορικών γραμμών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2009/C 197/06

Κράτος μέλος

Ελλάδα

Σχετικό δρομολόγιο

Αθήνα–Αστυπάλαια

Αθήνα–Ικαρία

Αθήνα–Λέρος

Αθήνα–Μήλος

Θεσσαλονίκη–Χίος

Θεσσαλονίκη–Σάμος

Λήμνος–Μυτιλήνη–Χίος–Σάμος–Ρόδος

Ρόδος–Κάρπαθος–Κάσος–Σητεία

Αλεξανδρούπολη–Σητεία

Άκτιο–Σητεία

Αθήνα–Κύθηρα

Αθήνα–Νάξος

Αθήνα–Πάρος

Αθήνα–Κάρπαθος

Αθήνα–Σητεία

Αθήνα–Σκιάθος

Θεσσαλονίκη–Κέρκυρα

Ρόδος–Κως–Λέρος–Αστυπάλαια

Κέρκυρα–Άκτιο–Κεφαλονιά–Ζάκυνθος

Αθήνα–Κάλυμνος

Θεσσαλονίκη–Καλαμάτα

Αθήνα–Σκύρος

Θεσσαλονίκη–Σκύρος

Ρόδος–Καστελόριζο

Περίοδος ισχύος της σύμβασης

1 Οκτωβρίου 2009-30 Σεπτεμβρίου 2013

Προθεσμία υποβολής προσφορών

77 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας (ΕΕ C 131 της 10.6.2009, σ. 15)

Διεύθυνση στην οποία διατίθεται δωρεάν το κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών καθώς και οιαδήποτε πληροφορία ή/και τεκμηρίωση σχετικά με τη δημόσια υποβολή προσφορών και την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας

Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Γενική Διεύθυνση Αερομεταφορών

Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης

Τμήμα Συμφωνιών, Συμβάσεων και Διεθνών Σχέσεων

Βασιλέως Γεωργίου 1

166 04 Ελληνικό/Elliniko

ΕΛΛΑΔΑ/GREECΕ

Τηλ. +30 2108916149 / 2108916121

Τηλεομοιοτυπία +30 2108947132

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.hcaa.gr


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτροπή

21.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 197/9


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.5598 — Dragados/Pol-Aqua Group)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2009/C 197/07

1.

Στις 13 Αυγούστου 2009, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 (1) του Συμβουλίου με την οποία η επιχείρηση Dragados S.A. («Dragados», Ισπανία) που ανήκει στον όμιλο Actividades de Construccion y Servicios, S.A. («Ομιλο ACS», Ισπανία) αποκτά με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου έλεγχο του συνόλου του Ομίλου Przedsiebiorstwo Robót Inzynieryjnych «Pol-Aqua» S.A. («Pol-Aqua Group», Πολωνία) με δημόσια προσφορά που ανακοινώθηκε στις 30 Ιουλίου 2009.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Dragados: δομικές κατασκευές, εργασίες βυθοκόρησης, έργα υποδομής, παραχωρήσεις σχετιζόμενες με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο,

για την Pol-Aqua Group: υπηρεσίες δομικών κατασκευών, στον τομέα της μηχανικής, της επεξεργασίας υδάτων, του οδικού δικτύου και των αγωγών μεταφοράς.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.5598 — Dragados/Pol-Aqua Group. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301 ή 22967244) ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Επιτροπή

21.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 197/10


Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

2009/C 197/08

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου. Οι δηλώσεις ένστασης υποβάλλονται στην Επιτροπή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΟΨΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«CHIRIMOYA DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA-MÁLAGA»

Αριθ. ΕΚ: ES-PDO-0005-0244-11.06.2002

ΠΟΠ ( X ) ΠΓΕ ( )

Στην παρούσα σύνοψη παρατίθενται τα κύρια στοιχεία των προδιαγραφών του προϊόντος για ενημερωτικούς σκοπούς.

1.   Αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους:

Ονομασία:

Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

Διεύθυνση:

Paseo Infanta Isabel, 1

28071 Madrid

ESPAÑA

Τηλέφωνο

+34 913475394

Φαξ

+34 913475410

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):

sgcaae@mapya.es

2.   Όμιλος:

Ονομασία:

Asociación de Productores y Elaboradores de Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga

Διεύθυνση:

Av. de Andalucía, 1

18.690 Almuñécar (Granada)

ESPAÑA

Τηλέφωνο

+34 58632715

Φαξ

+34 58632961

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):

chirimoya@crchirimoya.org

Σύνθεση:

Παραγωγοί/μεταποιητές ( X ) Λοιποί ( )

3.   Τύπος προϊοντος:

Κλάση 1.6:

Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά νωπά ή μεταποιημένα

4.   Προδιαγραφές:

[σύνοψη των απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

4.1.   Ονομασία του προϊόντος:

«Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga»

4.2.   Περιγραφή:

Ο καρπός του δένδρου Chirimoyo (Annona Cherimola Mill.), με φλούδα τύπου «Impressa», που προέρχεται από την αυτόχθονη ποικιλία «Fino de Jete», προορίζεται για νωπή κατανάλωση.

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος οφείλονται στις ιδιομορφίες της ποικιλίας «Fino de Jete», και διαμορφώνονται από την επίδραση του γεωγραφικού περιβάλλοντος, δηλαδή την περιοχή Costa tropical de Granada-Málaga:

η φλούδα του φρούτου σχηματίζει λεία ή ελαφρά συμπιεσμένα προς τις άκρες λέπια στην άριστη στιγμή συγκομιδής. Η μορφή του φρούτου είναι σφαιρική, ωοειδής ή έχει σχήμα καρδιάς ή νεφρών, με συμμετρική τάση σε σχέση με τον άξονα του ποδίσκου,

το χρώμα του φρούτου είναι πράσινο ανοικτό στην άριστη στιγμή συγκομιδής,

η φλούδα του φρούτου έχει σχετικά μεγάλο πάχος.

οι σπόροι είναι περιτυλιγμένοι σε θύλακες, έτσι ώστε η διασπορά τους να μην είναι άμεση,

η πολύ γλυκιά γεύση ισορροπείται με μια ελαφρώς υπόξινη αίσθηση και η περιεκτικότητα σε διαλυτά ζάχαρα είναι μεγαλύτερη των 17o Brix.

Η πούλπα στο στάδιο της συγκομιδής έχει χρώμα λευκό ή λευκό ιβουάρ.

Όσον αφορά τις κατηγορίες και τις ανοχές πρέπει να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του προτύπου ποιότητας που ισχύει για τις chirimoyas. Προστατεύονται μόνο οι ονομασίες προέλευσης των chirimoyas που ανήκουν στις κατηγορίες «Extra» και «I».

4.3.   Γεωγραφική ζώνη:

Η ζώνη παραγωγής, προετοιμασίας και συσκευασίας για τις chirimoyas που φέρουν την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga», περιλαμβάνει τις εκτάσεις που ανήκουν στη φυσικά οριοθετημένη περιοχή της ίδιας ονομασίας και αντιστοιχεί στα όρια των ακόλουθων κοινοτήτων:

 

Στην επαρχία της Γρανάδα: Motril, Vélez de Benaudalla, Los Guájares, Molvízar, Salobreña, Itrabo, Otívar, Lentejí, Jete και Almuñécar.

 

Στην επαρχία της Μάλαγα: Nerja, Frigiliana, Torrox, Algarrobo και Vélez-Málaga.

Η προετοιμασία και συσκευασία της chirimoya εντός της γεωγραφικής ζώνης δικαιολογείται από το γεγονός ότι η chirimoya είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ευπρόσβλητο φρούτο, η φλούδα του οποίου είναι πολύ ευπαθής στο σχηματισμό καφετί λεκέδων που προκαλούνται από μηχανικές ζημίες όπως τριβές, κρούσεις, κ.λπ. Ο χειρισμός του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται με υπερβολική προσοχή από τη συγκομιδή με το χέρι στον αγρό έως τη συσκευασία του προϊόντος στις αποθήκες και πρέπει να πραγματοποιείται εντός περιόδου μικρότερης των 24 ωρών. Απαγορεύεται αυστηρά η επανασυσκευασία του φρούτου και/ή οι άλλες κατεργασίες.

4.4.   Απόδειξη προέλευσης:

Η προέλευση και η ποιότητα του προϊόντος αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία. Αποδεικνύονται από τις ακόλουθες διαδικασίες:

Οι chirimoyas των επιτρεπομένων ποικιλιών προέρχονται από φυτείες που είναι εγγεγραμμένες και βρίσκονται στη ζώνη παραγωγής.

Οι πρακτικές καλλιέργειας στις εγγεγραμμένες φυτείες καθορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι οποίες θα ελέγχονται για την εξασφάλιση της τήρησής τους.

Το προϊόν μεταφέρεται και αποθηκεύεται σε εγγεγραμμένα κέντρα οπωροκηπευτικών που βρίσκονται στη ζώνη παραγωγής με όρους που εγγυώνται την άριστη διατήρησή τους.

Η προετοιμασία, η συσκευασία, η παρουσίαση, η αποστολή και η συντήρηση των chirimoyas ελέγχονται από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο (Consejo Regulador).

Φυσικοχημικές αναλύσεις και οργανοληπτικές εξετάσεις πραγματοποιούνται με καθορισμένη συχνότητα για την εγγύηση της ποιότητας των φρούτων.

Μόνο οι chirimoyas που υφίστανται επιτυχώς όλες τους ελέγχους που διεξάγονται σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής επιτρέπεται να συσκευάζονται και να τοποθετούνται στην αγορά με εγγύηση καταγωγής, η οποία αποδεικνύεται από την αριθμημένη συμπληρωματική ετικέτα, η οποία εκδίδεται από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο (Consejo Regulador). Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο εκδίδει για την επιχείρηση που έχει αναλάβει την εμπορία, τον αριθμό των αντίστοιχων συμπληρωματικών ετικετών που υπολογίζεται με βάση το προϊόν που παραδίδεται από τον γεωργό στο εν λόγω κέντρο προετοιμασίας και συσκευασίας του πιστοποιημένου προϊόντος και τον αριθμό των τεμαχίων ανά συσκευασία.

4.5.   Μέθοδος παραγωγής:

Η καλλιέργεια της ανόνης (chirimoyo) αρχίζει όπως για οποιοδήποτε άλλο φρούτο, με τη φύτευσή της. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται εμβολιασμένα φυτά. Το εμβολιασμένο φυτικό υλικό αντιστοιχεί στην ποικιλία που φυτεύεται παραδοσιακά στη ζώνη, δηλαδή, την ποικιλία «Fino de Jete».

Η συνήθης πυκνότητα φύτευσης στη ζώνη κυμαίνεται μεταξύ 160 και 200 δέντρων ανά εκτάριο.

Κατά τα 3-4 πρώτα έτη ζωής του δέντρου πραγματοποιείται το κλάδεμα διαμόρφωσης. Μόλις το φυτό εισέλθει στη φάση της παραγωγής από το 5ο έτος, πραγματοποιείται το κλάδεμα καρποφορίας που χαρακτηρίζει τον παραγωγικό δείκτη του φυτού. Η ιδανική εποχή για την πραγματοποίηση του κλαδέματος είναι το τέλος του χειμώνα.

Η τεχνική χειρωνακτικής επικονίασης, με τη βοήθεια του ανθρώπου, συμπληρώνει τη φυσική επικονίαση σε ορισμένες ζώνες της περιοχής Costa Tropical de Granada-Málaga που παρουσιάζουν ανομοιόμορφη ή ανεπαρκή φυσική επικονίαση.

Μολονότι η γονιμοποίηση είναι δύσκολη, το φυτό έχει το πλεονέκτημα να είναι ανθεκτικό σε παράσιτα. Το κύριο παράσιτο του φυτού Chirimoyo είναι η επονομαζόμενη «μύγα των φρούτων» ή «μύγα της Μεσογείου» (Ceratitis Capitata Wied). Σε μικρότερο βαθμό τα φυτά προσβάλλονται από κοκκοειδή (Coccus hesperidum y Pseudococcus citri). Για την καταπολέμησή τους χρησιμοποιούνται επίσης επιτρεπόμενα εντομοκτόνα.

Ως συχνότερες νόσοι παρατηρούνται οι μύκητες στο περιώμιο και στις κύριες ρίζες, που οφείλονται καταρχήν στους μύκητες Armillaria mellea και Rosellina necatrix ως συνέπεια υπερβολικής υγρασίας στη βάση του φυτού, γι′ αυτό και συνιστάται να αποκαλύπτεται το περιώμιο και οι κύριες ρίζες του φυτού, αφαιρώντας τη σήψη μέχρι το σημείο που αρχίζει υγιές ξύλο και απολυμαίνοντας με επιτρεπόμενο μυκητοκτόνο.

Στις αρχές της άνοιξης είναι φυσικό οι καλλιέργειες της ανόνης της χεριμολίας (chirimoyo) να οργώνονται σε βάθος περίπου δεκαπέντε εκατοστών.

Η ποσότητα λιπάσματος εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων όπως π.χ. τη γονιμότητα του εδάφους, το σύστημα άρδευσης, τα έρριζα υποκείμενα, την ηλικία του δένδρου και ειδικότερα την αναμενόμενη εσοδεία.

Στη ζώνη χρησιμοποιούνται δύο πολύ διαφορετικά συστήματα άρδευσης ανάλογα με το αν η φυτεία βρίσκεται σε πλαγιές ή σε πεδιάδες, δηλαδή εντοπισμένη άρδευση και άρδευση με υπερχείλιση αντιστοίχως.

Η συγκομιδή του προϊόντος γίνεται πλήρως χειρωνακτικά. Μετά τη συγκομιδή των chirimoya, η μεταφορά μέχρι τα κέντρα προετοιμασίας και συσκευασίας πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή στο χειρισμό ώστε να διατηρούνται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Μετά την παραλαβή των chirimoya στα εγγεγραμμένα κέντρα προετοιμασίας και συσκευασίας, τα φρούτα ταξινομούνται ανά κατηγορία.

Ο χειρισμός του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται με εξαιρετική προσοχή από τη συγκομιδή στον αγρό μέχρι τη συσκευασία του προϊόντος στις αποθήκες και πρέπει να πραγματοποιείται σε περίοδο μικρότερη των 24 ωρών. Απαγορεύεται κατηγορηματικά η επανασυσκευασία του φρούτου και/ή οι άλλες κατεργασίες του.

4.6.   Δεσμός:

Η ποικιλία «Fino de Jete» είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας φυσικής επιλογής με ανθρώπινη παρέμβαση σε ένα φυτικό είδος που έχει εισαχθεί από την αμερικανική ήπειρο το 18ο αιώνα. Σήμερα, η ποικιλία αυτή καλλιεργείται αποκλειστικά στην περιοχή Costa Tropical de Granada-Málaga.

Ανάμεσα στα κριτήρια για τα οποία επιλέχθηκε η ποικιλία αυτή από τους γεωργούς της ζώνης παραγωγής είναι τα εξής: η υψηλή και σίγουρη παραγωγική απόδοσή της επί σειρά ετών, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε βιολογικά χαρακτηριστικά απόλυτα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον, το ανοικτό πράσινο χρώμα της φλούδας που εν μέρει οφείλεται στις καλλιεργητικές πρακτικές, στην υψηλή πυκνότητα της φυτείας, στις πρακτικές κλαδέματος και στην απόκρημνη και δύσβατη ορεογραφική μορφολογία των ενδοτροπικών κοιλάδων που προστατεύουν με τη σκιά τους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα φρούτα από τον ήλιο.

Αφετέρου, η φλούδα με τα έντονα λέπια (τύπου Impresa) και με μεγαλύτερο πάχος από άλλες ποικιλίες, διευκολύνουν το χειρισμό και τη μεταφορά μειώνοντας την ευπάθεια του φρούτου σε μηχανικές ζημιές. Σε οργανοληπτικό επίπεδο, η ισορροπημένη μεταξύ γλυκού και υπόξινου γεύση του επηρεάζεται, επίσης, από τις κλιματολογικές συνθήκες της γεωγραφικής ζώνης, στην οποία τα φρούτα που ωριμάζουν το καλοκαίρι, δηλαδή την εποχή με τις υψηλότερες ετήσιες θερμοκρασίες, περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες διαλυτών ζαχάρων. Αυτό αποτελεί συνέπεια της θέσης της ζώνης παραγωγής σε γεωγραφικό πλάτος που αντιστοιχεί σε μια εύκρατη περιοχή του πλανήτη, σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες παραγωγικές ζώνες του κόσμου στις οποίες τα φρούτα ευδοκιμούν καθ′ όλη τη διάρκεια του έτους, λόγω της τοποθεσίας σε γεωγραφικά πλάτη πλησίον των τροπικών ζωνών, συμπεριλαμβανομένου του Ισημερινού.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά επιβεβαιώνουν ότι η ποικιλία «Fino de Jete» συμπεριφέρεται ως οικότυπος τέλεια προσαρμοσμένος στις υποτροπικές συνθήκες της ζώνης παραγωγής αυτής της ονομασίας προέλευσης.

4.7.   Οργανισμός ελέγχου:

Ονομασία:

Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga».

Διεύθυνση:

Av. Juan Carlos I, Ed. Estación, Apdo. de Correos 648

18690 Almuñécar (Granada)

ESPAÑA

Τηλέφωνο

+34 958635865

Φαξ

+34 958639201

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

chirimoya@crchirimoya.org

Το Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Chirimoya de la Costa Tropical Granada-Málaga, πληροί την προδιαγραφή EN 45011 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4.8.   Επισήμανση:

Οι εμπορικές ετικέτες της κάθε εγγεγραμμένης εμπορικής εταιρείας πρέπει να εγκρίνονται από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Στις ετικέτες πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη: Ονομασία προέλευσης «Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga» (ανόνη η χεριμολία της περιοχής Costa Tropical de Granada-Málaga.

Κάθε είδος συσκευασίας αποστολής της chirimoya με ονομασία προέλευσης, θα φέρει συμπληρωματικές αριθμημένες ετικέτες που εκδίδονται από το Consejo Regulador και τοποθετούνται στους εγγεγραμμένους χώρους αποθήκευσης και πάντα με τρόπο που δεν επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση.

Οι αριθμημένες συμπληρωματικές ετικέτες χρησιμοποιούνται μόνο για την κατηγορία «Extra» και «I».


21.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 197/14


Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

2009/C 197/09

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου. Οι δηλώσεις ένστασης υποβάλλονται στην Επιτροπή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΣΥΝΟΨΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«COLLINE PONTINE»

Αριθ. ΕΚ: IT-PDO-0005-0499-28.09.2005

ΠΟΠ ( X ) ΠΓΕ ( )

Στην παρούσα σύνοψη παρατίθενται τα κύρια στοιχεία των προδιαγραφών του προϊόντος για ενημερωτικούς σκοπούς.

1.   Αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους:

Όνομα:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Διεύθυνση:

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Τηλ.

+39 0646655104

Φαξ

+39 0646655306

e-mail:

saco7@politicheagricole.it

2.   Ομάδα:

Όνομα:

Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Latina

Διεύθυνση:

Via Don Minzoni

04100 Latina LT

ITALIA

Τηλ.

+39 0773668957

Φαξ

+39 0773668957

Ηλεκτρ διεύθ.:

aspollatina@libero.it

Σύνθεση:

Παραγωγοί/μεταποιητές ( X ) Άλλοι ( )

3.   Τύπος προϊόντος:

Κλάση 1.5. —

Έλαια και λίπη — εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

4.   Προδιαγραφές:

(σύνοψη των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006)

4.1.   Ονομασία:

«Colline Pontine»

4.2.   Περιγραφή:

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με τα ακόλουθα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά:

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Ολική οξύτητα εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ μικρότερη ή ίση των 0,6 γραμμαρίων ανά 100 gr ελαίου

 

Αριθμός υπεροξειδίων μεγαλύτερος ή ίσος των 12

 

Τιμή πολυφαινολών μεγαλύτερη των 100 mg/kg.

 

Ελαϊκό οξύ ίσο ή μεγαλύτερο του 72 %

 

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: χρώμα από έντονο πράσινο έως κίτρινο με χρυσές ανταύγειες

Το χρώμα συνδέεται με την περίοδο συγκομιδής των ελαιοκάρπων της ποικιλίας Itrana, η οποία, χάρη στην «κλιμακωτή» ωρίμαση μπορεί να ξεκινήσει τον Νοέμβριο και να παραταθεί έως τις 31 Ιανουαρίου του επομένου έτους. Αυτό το χαρακτηριστικό της εν λόγω ποικιλίας επιτρέπει σε παραγωγούς και μεταποιητές του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «Colline Pontine» να προγραμματίζουν τη συγκομιδή των ελαιοκάρπων αναλόγως των διάφορων εποχιακών παραγόντων (κλιματικές διακυμάνσεις, παραχθείσα ποσότητα στους ελαιώνες).

Στην οσμή, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Colline Pontine» χαρακτηρίζεται από την παρουσία μέτριου έως έντονου φρουτώδους πράσινης ελιάς, με επίγευση αμύγδαλου και τυπική αρωματική νότα χλόης· τυπικό άρωμα είναι αυτό της (άγουρης) ντομάτας, με ελαφρύ έως μέτριο άρωμα πικρού και πικάντικου.

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΔΙΑΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

Ελαττώματα

0

Φρουτώδες ελαιοκάρπου

4-7

Πικρό

3-5

Πικάντικο

3-5

Τομάτα

3-6

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Colline Pontine» ΠΟΠ πρέπει να λαμβάνεται από τις ακόλουθες ποικιλίες ελαιοδέντρων:

«Itrana» από 50 % έως 100 %,

«Frantoio» και «Leccino», έως 50 %,

Άλλες ποικιλίες, έως μέγιστο ποσοστό 10 %.

4.3.   Γεωγραφική περιοχή:

Η περιοχή παραγωγής της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Colline Pontine» καλύπτει το διοικητικό έδαφος ορισμένων κοινοτήτων της επαρχίας Latina που βρίσκονται στην περιφέρεια Lazio και συγκεκριμένα:

Aprilia, Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina.

4.4.   Απόδειξη προέλευσης:

Κάθε φάση της παραγωγικής διαδικασίας παρακολουθείται καταγράφοντας, για κάθε μία χωριστά, τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα προϊόντα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εγγραφή των αγροτεμαχίων στα οποία καλλιεργείται το προϊόν, των καλλιεργητών, των ελαιοτριβείων και των εμφιαλωτηρίων σε καταλόγους τους οποίους διαχειρίζεται ο οργανισμός ελέγχου, καθώς και με τη δήλωση, στον οργανισμό ελέγχου, των ποσοτήτων που έχουν παραχθεί, διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος. Ο οργανισμός ελέγχου θα υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στους καταλόγους αυτούς στον έλεγχο που προβλέπεται από τις προδιαγραφές παραγωγής και το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου.

4.5.   Μέθοδος παραγωγής:

Οι προδιαγραφές προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι για τη διαχείριση του εδάφους, εκτελούνται επιφανειακές μηχανικές εργασίες που είναι χρήσιμες και για τον έλεγχο των ζιζανίων. Η πρακτική της φυτοκάλυψης είναι επιτρεπτή. Επιτρέπεται το χημικό βοτάνισμα. Η προστασία από τα παράσιτα πρέπει να εξασφαλίζεται σύμφωνα με τεχνικές ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ώστε τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στις ελιές να είναι ελάχιστα ή μηδενικά. Η παραγωγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 kg ανά ελαιόδεντρο. Η συγκομιδή πρέπει να εκτελείται χειρωνακτικά ή με μηχανικά μέσα, εφόσον κατά την εργασία αυτή αποφεύγεται η παραμονή των ελαιοκάρπων στο έδαφος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιούνται τα δίχτυα, ενώ απαγορεύεται η συγκομιδή των ελαιοκάρπων που έχουν πέσει στο έδαφος με φυσικό τρόπο. Η συγκομιδή εκτελείται από την έναρξη της ωρίμασης και ολοκληρώνεται έως την 31η Ιανουαρίου. Απαγορεύεται η χρήση χημικών προϊόντων που προκαλούν ή επιταχύνουν την πτώση του καρπού. Για την μεταφορά των ελαιοκάρπων πρέπει να χρησιμοποιούντα διάτρητα δοχεία που μπορούν να πλυθούν. Επιτρέπεται η χρήση δοχείων από ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλα υλικά που πλένονται και είναι κατάλληλα για χρήση στα τρόφιμα, εφόσον η επεξεργασία των ελαιοκάρπων που περιέχονται σε αυτούς εκτελείται αυθημερόν. Σε κάθε περίπτωση, οι συγκομιζόμενες ελιές πρέπει να υποβάλλονται σε έκθλιψη εντός 48 ωρών από τη συγκομιδή. Απαγορεύεται πλήρως η χρήση χημικών ή/και βιολογικών βοηθητικών ουσιών, μηχανικών βοηθητικών ουσιών (τάλκη) και επομένως για την έκθλιψη επιτρέπονται μόνο θεμιτές μηχανικές και φυσικές διεργασίες ο οποίες επιτρέπουν την παραγωγή ελαιολάδων που αντιπροσωπεύουν όσο πιο πιστά είναι δυνατόν τα χαρακτηριστικά των ελαιοκάρπων. Οι ελιές πρέπει να υποβάλλονται σε αφαίρεση των φύλλων και έκπλυση ώστε να απομακρύνονται τυχόν κατάλοιπα παρασιτοκτόνων ή ξένων ουσιών. Για την έκθλιψη του ελαιολάδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον οι μηχανικές και φυσικές διεργασίες με τις οποίες το παραγόμενο ελαιόλαδο παρουσιάζει τα ιδιαίτερα αρχικά χαρακτηριστικά του καρπού. Η μάλαξη πρέπει να εκτελείται σε μέγιστη θερμοκρασία της ελαιοζύμης 33 °C, για μέγιστη διάρκεια 50 λεπτών. Απαγορεύεται η μέθοδος μεταποίησης που είναι γνωστή ως «ripasso». Απαγορεύεται επίσης η χρήση προϊόντων χημικής ή βιολογικής δράσης και η χρήση τάλκης στο πλαίσιο της διεργασίας έκθλιψης. Η απόδοση σε ελαιόλαδο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 27 % ως προς το βάρος των ελαιοκάρπων. Επιτρέπεται η παραγωγή του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου «Colline Pontine» ΠΟΠ με βιολογική μέθοδο. Τα δοχεία στα οποία συσκευάζεται το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Colline Pontine» για να διατεθεί στην κατανάλωση πρέπει να είναι από σκουρόχρωμο γυαλί, κεραμικό ή ανοξείδωτο μέταλλο. Τα συστατικά τους πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να φέρουν την ετικέτα που περιγράφεται στη συνέχεια. Η μέγιστη χωρητικότητα πρέπει να είναι 5 λίτρα. Είναι αποδεκτές οι συσκευασίες σε φακελάκια μιας δόσης από μεταλλικό ελασματοποιημένο φύλλο αλουμινίου ή παρεμφερή συνθετικά υλικά επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία, χωρητικότητας 10 ml, τα οποία φέρουν τις ενδείξεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αύξοντα αριθμό αποδιδόμενο από τον οργανισμό ελέγχου. Η καλλιέργεια των ελαιοδέντρων, η έκθλιψη και η εμφιάλωση του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου που φέρει την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης «Colline Pontine» πρέπει να εκτελούνται εντός της περιοχής παραγωγής που οριοθετείται στο σημείο 4.3, ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι υποβάθμισης και απώλειας των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών κατά τις φάσεις έκθλιψης, αποθήκευσης και πιστοποίησης του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «Colline Pontine»· οι κίνδυνοι ποιοτικής υποβάθμισης του προϊόντος, λόγω πιθανής έκθεσης στο φώς, τη θερμότητα ή το οξυγόνο της ατμόσφαιρας αυξάνουν σημαντικά με τη μεταφορά του προϊόντος εκτός της περιοχής παραγωγής.

4.6.   Δεσμός:

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Colline Pontine», που φέρει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, διαθέτει τυπικές ιδιαιτερότητες και ιδιότητες, που οφείλονται στην περιοχή και, ιδίως, στην ποικιλία «Itrana», που δεν είναι τόσο διαδεδομένη σε καμία άλλη περιοχή και η οποία, καλλιεργούμενη στην οριοθετημένη στο σημείο 4.3 περιοχή, αποκτά ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, προσδίδοντας στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Colline Pontine»«έντονη» και «ιδιαίτερη» οργανοληπτική γεύση.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Colline Pontine» μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά με τον χαρακτηρισμό «ισορροπημένο», ισορροπία την οποία οφείλει στην εξαιρετική συνέργεια, που ευνοεί όχι μόνον τον χαρακτηρισμό του αλλά και την ομογένεια των χαρακτηριστικών του. Για τον λόγο αυτό εκτιμάται από ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών.

Στην οριοθετημένη στο σημείο 4.3 περιοχή παραγωγής, τα εδάφη αποτελούνται γενικά από ασβεστολιθικές πλάκες, λιγότερο ή περισσότερο συμπαγείς, που γεωλογικά ανήκουν στην νεοκρητιδική περίοδο. Τα εδάφη αυτά, τα οποία συχνά έχουν ένα καλλιεργήσιμο στρώμα, είναι πολύ διαπερατά και άνυδρα επί μεγάλο τμήμα του έτους. Το κλίμα, μεσογειακού τύπου, χαρακτηρίζεται από ήπιες χειμερινές θερμοκρασίες, σπανίως κατώτερες του μηδενός. Η ελαιοκαλλιέργεια κυριαρχεί στην λοφώδη περιοχή της επαρχίας Pontina, σε μια σχεδόν συνεχή λωρίδα γης που εκτείνεται από το έδαφος της Rocca Massima και του Cori προς νοτιοανατολικά, έως τις κοινότητες Minturno και Castelforte, στα όρια της επαρχίας Νάπολης.

Η ποικιλία ελαιοδένδρου «Itrana», επονομαζόμενη επίσης Oliva di Gaeta, Trana, Oliva Grossa, Cicerone επικρατεί πλήρως στην περιοχή παραγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «Colline Pontine», αποτελώντας από μόνη της το 70 % των καλλιεργούμενων ελαιοδένδρων. Μεταξύ της ποικιλίας Itrana και της οριοθετημένης στο σημείο 4.3 περιοχής υπάρχει ένας ιδιαίτερος και πρωτότυπος δεσμός. Η συνώνυμη ονομασία της, Oliva di Gaeta, υποδεικνύει την αρχαιότερη προέλευση της καλλιέργειας αυτής της ποικιλίας που στη συνέχεια διαδόθηκε από την περιοχή της Gaeta, Itri και Formia στο παπικό ρωμαϊκό κράτος, και κατόπιν σε όλη τη λοφώδη και ορεινή περιοχή της επαρχίας Pontina. Η συνεχής διάδοση της ποικιλίας Itrana στην περιοχή είναι επομένως αποτέλεσμα αιώνων ελαιοκαλλιέργειας. Λόγω της χρησιμοποίησης επί πολλούς αιώνες έως σήμερα ενός τμήματος του προϊόντος (oliva di Gaeta) ως επιτραπέζιας ελιάς που εκτιμάται όλως ιδιαιτέρως, η Itrana κατατάσσεται επίσης στις ποικιλίες επιτραπέζιας ελιάς. Στην πραγματικότητα, από γεωπονική άποψη, λόγω ιδίως της κλιμακωτής ωρίμασης, η συγκομιδή των ελιών είναι πολύ όψιμη.

Το έδαφος, το οποίο κατά κύριο λόγο είναι επικλινές, το κλίμα και η σύνθεση των ποικιλιών συμβάλλουν στον προσδιορισμό του κύριου χαρακτηριστικού του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «Colline Pontine», που είναι η ισορροπία και η αρμονία. Πράγματι, η ποικιλία Itrana, όταν καλλιεργείται σε άλλες ιταλικές περιοχές παραγωγής, παρέχει ένα προϊόν με διαφορετική όξινη σύσταση και ποσότητα πολυφαινολών, καθώς και διαφορετικά χαρακτηριστικά πικρού και πικάντικου, όπως επιβεβαιώνουν και οι πρόσφατες μελέτες των Regione Lazio, Arsial Lazio, I.S.O.L. – Istituto Sperimentale per l’ Olivicoltura Sez. di Spoleto και Università degli Studi di Roma «La Sapienza» στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος για τη βελτίωση της ελαϊκής ποιότητας, χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2407/2001.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Colline Pontine» χαρακτηρίζεται από την φρουτώδη και χλωρή γεύση, λιγότερο ή περισσότερο έντονη, με αρμονική και ισορροπημένη γεύση του πικρού και του πικάντικου και την μοναδική οσμή «άγουρης ντομάτας», η οποία δεν είναι παρούσα σε άλλες περιοχές, γειτονικές ή μη.

Τα χαρακτηριστικά αυτά αποδεικνύονται από πολλές και σημαντικές αναγνωρίσεις που έχει λάβει το προϊόν, ήδη από το 1872, αλλά και από πολυάριθμα υφιστάμενα ιστορικά έγγραφα και από τις συνθήκες που αφορούν το έδαφος, το κλίμα και την ποικιλία, καθιστώντας το μοναδικό λόγω της αρμονίας των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του. Στην επαρχία Pontina, και ιδίως στους ελαιώνες της λοφώδους λωρίδας γης στους πρόποδες των βουνών στην οποία βρίσκεται η περιοχή παραγωγής, η ελαιοκαλλιέργεια είναι βαθιά συνδεδεμένη με τον κοινωνικό ιστό, σε σημείο που επί αιώνες καθόρισε την ανάπτυξη της περιοχής και συνεπώς τη ζωή του τοπικού πληθυσμού, από γενιά σε γενιά, επηρεάζοντας και την οικονομία της περιοχής, η οποία σχεδόν αποκλειστικά βασιζόταν στην ελαιοκομική παραγωγή. Το κλίμα είναι ήπιο και ευνοϊκό για τα ελαιόδεντρα, τα οριοθετημένα εδάφη της περιοχής παραγωγής βρίσκονται σε όρη ή πρόποδες ορέων και περιλαμβάνουν εδάφη με δομή από πετρώδη έως χαλικώδη ή χαλαρή, εξαρτώμενα από το ορογραφικό σύστημα των ορέων: Lepini, Ausoni και Aurunci. Τα εδάφη χαρακτηρίζονται από κλίση και έκθεση στον ήλιο νότια - νοτιοανατολική με κατεύθυνση προς την θάλασσα. Το ορογραφικό σύστημα πράγματι δημιουργεί μια αναβαθμίδα με κλίση προς τη θάλασσα σε μήκος 100 km, δημιουργώντας ένα από τα εκτενέστερα εδάφη από άποψη ομοιογένειας και γεωγραφικών συνθηκών στην Ιταλία. Οι ελαιώνες χαρακτηρίζονται επί αιώνες από την ισχυρή παρουσία της ποικιλίας «Itrana», που είναι πολύ διαδεδομένη στην περιφέρεια Lazio, όμως μόνο στην επαρχία Latina είναι τόσο πολύ διαδεδομένη (στους ελαιώνες της κοινότητας Sonnino, η ποικιλία Itri αποτελεί το 90 % των ελαιοδέντρων). Τα ελαιόδεντρα έχουν καλή ανάπτυξη ακόμη και σε εδαφολογικό περιβάλλον ελάχιστα ευνοϊκό λόγω της παρουσίας σημαντικών υψομετρικών διαφορών.

Το παπικό κράτος, εκτός από το να επικεντρώνει τις προσπάθειές του στο ζήτημα των ελών, χορηγούσε επίσης, με σχετικό διάταγμα το οποίο διατηρείται στα ιστορικά αρχεία της Latina, επιδότηση 10 σκούδων ανά 100 ελαιόδεντρα που φυτεύονταν. Με τον τρόπο αυτό το έτος 1796 φυτεύτηκαν 48 901 εκτάρια ελαιώνων. Η σημαντική διάδοση της ελαιοκαλλιέργειας επιβεβαιώνεται και από τα κτηματολογικά στοιχεία του 18ου αιώνα. Το ιταλικό κράτος πάντοτε υποστήριξε την τοπική ελαιοκαλλιέργεια, προστατεύοντάς την από τις εμπορικές αντιξοότητες και φροντίζοντας να παρουσιάζεται σε διάφορες εκθέσεις. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων αποστράγγισης των ελών, το ελαιόλαδο που παραγόταν εντός της οριοθετημένης περιοχής παραγωγής εξακολούθησε να αναδεικνύεται μέσω της συμμετοχής σε διάφορες διεθνείς εκδηλώσεις, ενώ κατά την περίοδο της διοικητικής αυτονομίας, παρά την απουσία διεθνών ανταλλαγών, εφαρμόστηκε πολιτική επενδύσεων στην ελαιοκαλλιέργεια, η οποία στηριζόταν στις πλέον πρόσφατες τεχνικές, τις οποίες διέδιδαν τότε οι πλανόδιες Έδρες γεωργίας.

4.7.   Οργανισμός ελέγχου:

Ο ορισθείς οργανισμός ελέγχου είναι ιδιωτικός οργανισμός.

Όνομα:

3A-PTA

Διεύθυνση:

Fraz. Pantalla

06050 Todi PG

ITALIA

Τηλ.

+39 07589572224

Φαξ

+39 0758957257

Ηλεκτρ διεύθ.:

certificazione@parco3a.org

Sito Web:

http://www.parco3a.org

4.8.   Επισήμανση:

Όλα τα δοχεία πρέπει να διαθέτουν σύστημα κλεισίματος που χάνει την ακεραιότητά του μετά την πρώτη χρήση· η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «Colline Pontine» πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαίους ανεξίτηλους χαρακτήρες, με χρώματα που εμφανίζουν έντονη αντίθεση ως προς αυτά της ετικέτας και επιτρέπουν να διακρίνεται σαφώς η ονομασία από το σύνολο των άλλων ενδείξεων που εμφανίζονται στην ετικέτα αυτή. Η ετικέτα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Colline Pontine» με χαρακτήρες μεγαλύτερους από όλους τους άλλους που χρησιμοποιούνται στην ετικέτα και τη συμπληρωματική ετικέτα. Η ένδειξη «D.O.P. denominazione d’origine protetta» (ΠΟΠ - προστατευόμενη ονομασία προέλευσης) πρέπει να αναγράφεται αμέσως κάτω από τη γεωγραφική ονομασία «Colline Pontine» με χαρακτήρες ίδιου μεγέθους με αυτούς της εν λόγω ονομασίας. Επιτρέπεται η πιστή χρήση του ονόματος και της έδρας ή του σήματος ιδιωτικής επιχείρησης, εφόσον δεν έχουν εγκωμιαστικό χαρακτήρα και δεν παραπλανούν τους καταναλωτές. Η χρήση των ονομάτων εκμεταλλεύσεων, συνεταιρισμών, εργοστασίων και του τόπου εγκατάστασής τους, καθώς και η αναφορά στη συσκευασία εντός της ελαιοκομικής εκμετάλλευσης ή ομάδας εκμεταλλεύσεων ή ελαιοκομικής επιχείρησης που βρίσκεται εντός της περιοχής παραγωγής επιτρέπεται μόνον εάν το προϊόν λαμβάνεται αποκλειστικά από ελιές που έχουν συγκομιστεί από ελαιώνες οι οποίοι αποτελούν τμήμα της εκμετάλλευσης. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του έτους παραγωγής των ελαιοκάρπων στην ετικέτα. Επιτρέπεται να αναγράφεται στην ετικέτα ότι το ελαιόλαδο είναι προϊόν βιολογικής παραγωγής. Ο λογότυπος της ονομασίας «Colline Pontine», του οποίου τα χαρακτηριστικά και οι χρωματομετρικοί δείκτες αναφέρονται στις προδιαγραφές με αναλυτικό τρόπο, συνίσταται σε τρεις δωρικούς κίονες κίτρινου χρώματος τοποθετημένους με προοπτικό τρόπο και σταχτοπράσινο κλαδάκι ελιάς ευρισκόμενο επάνω από αυτούς και μεγέθους μεγαλύτερου από τους κίονες, ενώ στο βάθος σκιαγραφούνται οι λόφοι και το σύνολο περικλείεται σε κυκλικό πλαίσιο που φέρει την ονομασία «Colline Pontine». Ο συμβολισμός αναφέρεται στους προρωμαϊκούς πολιτισμούς και στην αλληλουχία των τριών ορεινών συστημάτων: Lepini, Ausoni και Aurunci. Ο λογότυπος επιτρέπεται να τοποθετείται χωριστά από την ετικέτα αλλά πρέπει να βρίσκεται στην ίδια πλευρά με αυτήν.

Image


21.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 197/s3


ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ

Στις 21 Αυγούστου 2009 θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 197 Α ο «Κοινός κατάλογος των ποικιλιών των ειδών κηπευτικών — Πέμπτο συμπλήρωμα στην 27η πλήρη έκδοση».

Αυτή η Επίσημη Εφημερίδα διατίθεται δωρεάν στους συνδρομητές της Επίσημης Εφημερίδας σε τόσα αντίτυπα όσος και ο αριθμός των γλωσσικών εκδόσεων που περιλαμβάνει(-ουν) η (οι) συνδρομή(-ές) τους. Οι συνδρομητές παρακαλούνται να επιστρέψουν το παρακάτω δελτίο παραγγελίας, κατάλληλα συμπληρωμένο, αναφέροντας τον αριθμό τους «μητρώο συνδρομητή» (ο κωδικός αυτός εμφανίζεται στα αριστερά κάθε ετικέτας και αρχίζει ως εξής: Ο/…). Η παροχή δωρεάν αντιτύπων και η διαθεσιμότητά τους εξασφαλίζονται επί ένα έτος από την ημερομηνία της δημοσίευσης της συγκεκριμένης Επίσημης Εφημερίδας.

Οι μη συνδρομητές που ενδιαφέρονται γι’ αυτή την Επίσημη Εφημερίδα μπορούν να την παραγγείλουν έναντι πληρωμής από ένα από τα γραφεία πωλήσεών μας (βλέπε http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm).

Είναι δυνατό να συμβουλευθεί κανείς δωρεάν αυτή την Επίσημη Εφημερίδα, καθώς και όλες τις Επίσημες Εφημερίδες (L, C, CA, CE), στον ιστότοπο: http://eur-lex.europa.eu

Image