ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 68

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

50ό έτος
24 Μαρτίου 2007


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ψηφίσματα, συστάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις

 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

 

Συμβούλιο

2007/C 068/01

Ψήφισμα του Συμβουλίου, της 22ης Μαρτίου 2007, σχετικά με τη στρατηγική για ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας στην Ευρώπη

1

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Επιτροπή

2007/C 068/02

Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ — Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση ( 1 )

5

2007/C 068/03

Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ — Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

8

2007/C 068/04

Ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος ( 1 )

15

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Επιτροπή

2007/C 068/05

Ισοτιμίες του ευρώ

25

2007/C 068/06

Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2007-2013 — Χάρτης κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα: Πορτογαλία, Κύπρος ( 1 )

26

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ψηφίσματα, συστάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Συμβούλιο

24.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 68/1


ΨΉΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ης Μαρτίου 2007

σχετικά με τη στρατηγική για ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας στην Ευρώπη

(2007/C 68/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ

την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 31ης Μαΐου 2006 — Στρατηγική για ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας — «διάλογος, πνεύμα συνεργασίας και ενίσχυση των ικανοτήτων »·

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ

την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για την καταπολέμηση των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), του κατασκοπευτικού λογισμικού και του κακόβουλου λογισμικού·

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ

1.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 σχετικά με κοινή προσέγγιση και ειδικές δράσεις στον τομέα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (1)·

2.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με την ευρωπαϊκή αντίληψη για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών (2)·

3.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης και 9ης Μαρτίου 2004 για τα ανεπίκλητα μηνύματα εμπορικού χαρακτήρα (spam) και της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 2004 για την καταπολέμηση των spam·

4.

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2005 για την επανενεργοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2006 που καλούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σθεναρά τη νέα στρατηγική i2010·

5.

Το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (3) και, ειδικότερα, τις διατάξεις που αφορούν την ασφάλεια των επικοινωνιών, την ιδιωτική ζωή και το απόρρητο, οι οποίες έχουν συμβάλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικής φύσεως και της ιδιωτικής ζωής, επίσης δε στην ακεραιότητα και την ασφάλεια των δημοσίων δικτύων επικοινωνιών·

6.

Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (4)·

7.

Την Ατζέντα της Τύνιδας και τη Δέσμευση της Τύνιδας στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), όπου τονίζεται η ανάγκη να συνεχιστεί η καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και των αυτόκλητων μηνυμάτων με παράλληλη προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας του εκφράζεσθαι, επίσης δε να προωθηθεί, να καλλιεργηθεί και να πραγματωθεί, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους, ένα παγκόσμιο κλίμα ασφάλειας του κυβερνοχώρου·

8.

Τα συμπεράσματα της Προεδρίας της Ετήσιας Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για την Κοινωνία της Πληροφορίας (27-28 Σεπτεμβρίου 2006) με τίτλο «i2010- Προς μια πανταχού παρούσα Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας »που πραγματοποιήθηκε στο Espoo της Φινλανδίας·

ΤΟΝΙΖΕΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΟΤΙ:

1.

Οι κοινωνίες μας κινούνται γοργά προς μια νέα φάση ανάπτυξης, προς μια πανταχού παρούσα κοινωνία της πληροφορίας, στην οποία όλο και περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες των πολιτών βασίζονται στη χρήση Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), επίσης δε στη χρήση ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών· η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών θα πρέπει να θεωρείται αποφασιστικός παράγοντας για αυτή την εξέλιξη και για την επιτυχία της·

2.

Η εμπιστοσύνη αποτελεί βασική παράμετρο για την επιτυχία της νέας κοινωνίας της πληροφορίας· η εμπιστοσύνη σχετίζεται επίσης με τις εμπειρίες των τελικών χρηστών και με την ανάγκη σεβασμού της ιδιωτικής τους ζωής· συνεπώς, η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών δεν θα πρέπει να θεωρείται απλώς ένα τεχνικής φύσεως ζήτημα·

3.

Η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Πληροφοριών ως μέρους της πρωτοβουλίας i2010, ούτως ώστε να συμβάλει στην επιτυχία της επανενεργοποιημένης στρατηγικής της Λισσαβώνας· οι δε ΤΠΕ αποτελούν επίσης ζωτική συνιστώσα καινοτομίας, οικονομικής μεγέθυνσης και θέσεων απασχόλησης σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας·

4.

Ήδη αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες που θα μας οδηγήσουν στην πανταχού παρούσα κοινωνία της πληροφορίας· η εμφάνιση πρωτοποριακών τεχνολογιών (όπως τα ασύρματα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, οι διατάξεις ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID), τα δίκτυα αισθητήρων) και καινοτόμων υπηρεσιών πλουσίου περιεχομένου (όπως η τηλεόραση μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IPTV), η φωνητική τηλεφωνία μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (VoIP), η τηλεόραση κινητής επικοινωνίας και οι λοιπές κινητές τηλεοπτικές υπηρεσίες) απαιτούν τα προσήκοντα επίπεδα ασφάλειας δικτύων και επικοινωνιών ευθύς από την έναρξη της φάσης ανάπτυξης, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται πραγματική εμπορική αξία· η έγκαιρη υιοθέτηση των νέων και πολλά υποσχόμενων καινοτομιών έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης· οι κυβερνητικοί οργανισμοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν μόλις καταστεί εφικτό ασφαλείς πρωτοεμφανιζόμενες τεχνολογίες και υπηρεσίες προκειμένου να επιταχυνθεί η εκτεταμένη αποδοχή τους·

5.

Για την ΕΕ έχει στρατηγική σημασία το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι απαιτητικός χρήστης αλλά και ανταγωνιστικός προμηθευτής δικτύων και ασφαλών προϊόντων και υπηρεσιών· η ποικιλία, η διαφάνεια και η διαλειτουργικότητα συνιστούν αναπόσπαστες παραμέτρους ασφαλείας και θα πρέπει να προωθηθούν·

6.

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες στον τομέα των δικτύων και πληροφοριών θα πρέπει και αυτές να καταστούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής κάθε ατόμου και κάθε κοινωνικού συντελεστή· έχουν ήδη διεξαχθεί κάποιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ, μπορούν όμως ακόμα να γίνουν πολλά στον τομέα αυτόν, ιδίως όσον αφορά τους τελικούς χρήστες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους χρήστες με ειδικές ανάγκες ή με μικρή γνώση στα θέματα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών· όλοι οι φορείς θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αποτελούν μέρος της παγκόσμιας αλυσίδας ασφάλειας, θα πρέπει δε να τους δοθεί η δυνατότητα να ενεργούν υπό την ιδιότητά τους αυτή· τα θέματα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών θα πρέπει να ενσωματώνονται σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που σχετίζονται με τις ΤΠΕ·

7.

Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) υπήρξε σημαντικό βήμα για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών· η εμβέλεια, οι στόχοι, τα καθήκοντα και η διάρκεια του Οργανισμού ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 460/2004·

8.

Οι πόροι που προορίζονται για την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α) και την καινοτομία, τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ, συνιστούν ένα από τα βασικά στοιχεία για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας των δικτύων και πληροφοριών στα νέα συστήματα, συσκευές και υπηρεσίες· θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες της ΕΕ στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας σε θέματα ασφάλειας, ιδίως μέσω του Εβδόμου Προγράμματος Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΑΚ)· οι προσπάθειες θα πρέπει να στρέφονται προς μέτρα για τη διάδοση και την προώθηση της εμπορικής εκμετάλλευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, μεταξύ των οποίων η αξιολόγηση της χρησιμότητάς τους για την ευρύτερη κοινωνία· αυτό θα καταστήσει τους Ευρωπαίους προμηθευτές ικανότερους στο να παρέχουν λύσεις ασφαλείας που θα πληρούν τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς·

9.

Ενώ χορηγεί μεγάλα οφέλη, η πανταχού παρούσα κοινωνία της πληροφορίας γεννά επίσης και σημαντικές προκλήσεις, δημιουργώντας έτσι ένα νέο τοπίο ενδεχομένων κινδύνων· οι απειλές κατά της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής, συν τοις άλλοις από την παράνομη συλλογή και εκμετάλλευση δεδομένων, γίνονται ολοένα σοβαρότερες, ευστοχότερες και κερδοσκοπικότερες, θα πρέπει δε να επινοηθούν νέοι τρόποι αντίδρασης για τους αναφαινόμενους και τους ήδη υπάρχοντες κινδύνους με καινοτόμο πνεύμα, οι οποίοι να καλύπτουν επίσης προβλήματα οφειλόμενα στο περίπλοκο των συστημάτων, στα λάθη, στα ατυχήματα ή στην ασάφεια των οδηγιών· θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να προωθηθεί περισσότερο η δημιουργία και η ανάπτυξη εθνικών οργάνων αντίδρασης σε έκτακτες περιστάσεις ηλεκτρονικής φύσεως, με στροφή προς διάφορους φορείς και η συνεργασία μεταξύ αυτών των οργάνων καθώς και με άλλους αρμόδιους φορείς·

10.

Η τυποποίηση και η πιστοποίηση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των συστημάτων διαχείρισης, την οποία παρέχουν ιδίως υπάρχοντες οργανισμοί, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στα πλαίσια της πολιτικής δικτύων και πληροφοριών της ΕΕ ως μέσο για τη διάδοση ορθών πρακτικών και επαγγελματικού πνεύματος στον τομέα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών· ειδικότερα οι πρωτοεμφανιζόμενες τεχνολογίες όπως η ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID) και οι κινητές τηλεοπτικές υπηρεσίες θα πρέπει να ωφεληθούν από την έγκαιρη θέσπιση τυχόν νεότευκτων προτύπων, διαφανών και διαλειτουργικών·θα πρέπει να ενισχυθεί η λειτουργία των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης σε αυτόν τον τομέα·

11.

Καθώς τα ηλεκτρονικά δίκτυα και τα συστήματα πληροφοριών παίζουν ολοένα πιο κεντρικό ρόλο στην όλη λειτουργία των νευραλγικών υποδομών, η διαθεσιμότητα και η ακεραιότητά τους καθίσταται απαραίτητη για τις διοικήσεις, τις επιχειρήσεις, την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών καθώς και για την εν γένει λειτουργία των κοινωνιών·

12.

Η συνεργασία και οι πρακτικές μεθοδεύσεις είναι πιο απαραίτητες από ποτέ· οι διάφοροι φορείς θα πρέπει να προσδιορίσουν και να αναγνωρίσουν τους οικείους ρόλους, ευθύνες και δικαιώματα.

ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1.

Να παράσχουν στήριξη σε προγράμματα κατάρτισης και να προβούν σε γενική ευαισθητοποίηση για θέματα ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών, εγκαινιάζοντας επί παραδείγματι ενημερωτικές εκστρατείες με αντικείμενο την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, με αποδέκτη όλους τους πολίτες/χρήστες και τομείς της οικονομίας, προ πάντων δε τις ΜΜΕ και τους τελικούς χρήστες με ειδικές ανάγκες ή με περιορισμένη γνώση· θα πρέπει έως το 2008 να επιλεγεί μια κοινή ημερομηνία ως πανευρωπαϊκή ημέρα ευαισθητοποίησης (π.χ. «Ημέρα Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών») η οποία να λαμβάνει χώραν σε ετήσια και εθελοντική βάση σε κάθε κράτος μέλος·

2.

Να ενισχύσουν τη συμβολή στην Ε&Α που σχετίζεται με την ασφάλεια και να βελτιώσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης και διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων· να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρικών σχέσεων για μεγαλύτερη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ασφαλών ΤΠΕ και να αυξήσουν την άμεση χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών ούτως ώστε να τους δώσουν εμπορική ώθηση·

3.

Να δώσουν τη δέουσα προσοχή στην ανάγκη πρόληψης των νέων και καταπολέμησης των υφισταμένων απειλών κατά της ασφάλειας στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πράγμα που περιλαμβάνει ωσαύτως την παράνομη συλλογή και εκμετάλλευση δεδομένων, να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τους συναφείς κινδύνους και να ενθαρρύνουν, ενδεχομένως σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ αρμόδιων οργανισμών και υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο· να δεσμευθούν να καταπολεμήσουν τα αυτόκλητα μηνύματα, το κατασκοπευτικό και το κακόβουλο λογισμικό, ιδίως μέσω της βελτιωμένης συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων αρχών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο·

4.

Να εντείνουν την αμοιβαία τους συνεργασία εντός του πλαισίου i2010, ούτως ώστε να εντοπίσουν νέες και καινοτόμες πρακτικές για την βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών και να διαδώσουν τη γνώση των πρακτικών αυτών σε επίπεδο ΕΕ και σε προαιρετική βάση·

5.

Να ενθαρρύνουν τη συνεχή βελτίωση των εθνικών οργάνων αντίδρασης σε έκτακτες περιστάσεις ηλεκτρονικής φύσεως·

6.

Να καλλιεργήσουν περιβάλλον εντός του οποίου οι πάροχοι υπηρεσιών και οι χειριστές δικτύων θα παρακινούνται να παρέχουν στους πελάτες τους υπηρεσίες αντοχής και να εξασφαλίζουν στις υπηρεσίες και λύσεις ασφαλείας τους προσαρμοστικότητα και δυνατότητα των καταναλωτών να επιλέγουν· να προτρέπουν ή ενδεχομένως να απαιτούν από τους χειριστές δικτύων και παρόχους υπηρεσιών να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών για τους πελάτες τους·

7.

Να εξακολουθήσουν τη συζήτηση στρατηγικής στους κόλπους της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου «i2010», λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ' όψη τις τρέχουσες εξελίξεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας, να μεριμνήσουν δε για συγκροτημένη προσέγγιση των παραμέτρων της κανονιστικής ρύθμισης, της συρρύθμισης, της Ε&Α και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε συνδυασμό με τις επικοινωνίες και την εκπαίδευση·

8.

Σε ευθυγράμμιση με το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010, να προωθήσουν λύσεις για τη διαλειτουργική διαχείριση ταυτότητας και να προβούν σε όλες τις δέουσες οργανωτικές αλλαγές στον δημόσιο τομέα· οι κρατικές και δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να χρησιμεύουν ως υπόδειγμα ορθής πρακτικής με την προώθηση ασφαλών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλους τους πολίτες.

ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

1.

Να συνεχίσει την ανάπτυξη συνολικής και δυναμικής πανευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών· η ολιστική προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή έχει ιδιαίτερη σημασία·

2.

Να αντιμετωπίσει την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών ως έναν από τους στόχους της επανεξέτασης του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

3.

Να συνεχίσει να παίζει τον ρόλο της ούτως ώστε να συνειδητοποιηθεί περισσότερο η ανάγκη γενικής πολιτικής δέσμευσης για την καταπολέμηση των αυτόκλητων μηνυμάτων, του κατασκοπευτικού και του κακόβουλου λογισμικού, ιδίως μέσω συμφωνιών με τρίτες χώρες στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται το θέμα της καταπολέμησης των αυτόκλητων μηνυμάτων, του κατασκοπευτικού και του κακόβουλου λογισμικού·

4.

Να ενισχύσει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στην υποστήριξη της στρατηγικής για μια ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας στην Ευρώπη σύμφωνα με το παρόν ψήφισμα, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα καθήκοντα που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 460/2004,καθώς και σε εγγύτερη συνεργασία και στενότερη εργασιακή σχέση με τα κράτη μέλη και τους αρμόδιους φορείς·

5.

Να αναπτύξει σε συσχετισμό με το πλαίσιο i2010, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και όλους τους αρμόδιους φορείς και ιδίως με τους εμπειρογνώμονες του τομέα της στατιστικής και της ασφάλειας της πληροφορίας στα κράτη μέλη, τους κατάλληλους δείκτες για τις μελέτες της Κοινότητας για πτυχές που άπτονται της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης·

6.

Να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν μέσω διαλόγου με πολλούς φορείς τις οικονομικές, επιχειρηματικές και κοινωνικές κινητήριες δυνάμεις με σκοπό την ανάπτυξη πολιτικής ιδιαίτερα προσαρμοσμένης στον τομέα ΤΠΕ για την ενίσχυση και την αντοχή των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών, ως πιθανή συμβολή στο σχεδιαζόμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προστασία των νευραλγικών υποδομών·

7.

Να συνεχίσει τις προσπάθειές της, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη, για την προώθηση του διαλόγου με αρμόδιους διεθνείς εταίρους και οργανώσεις προκειμένου να καλλιεργηθεί μια παγκόσμια συνεργασία για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, και δη με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS) και την υποβολή τακτικών εκθέσεων προς το Συμβούλιο.

ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ:

1.

Τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) να εξακολουθήσει να εργάζεται σε στενή σύμπραξη με τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και άλλους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να φέρει εις πέρας τα καθήκοντα και τους στόχους που προσδιορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 460/2004 και να συνδράμει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να συμμορφωθούν προς τις προδιαγραφές της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής για μια ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με το παρόν ψήφισμα·

2.

Όλους τους φορείς να βελτιώσουν την ασφάλεια του λογισμικού καθώς και την ασφάλεια και αντοχή των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική για μια ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας στην Ευρώπη σύμφωνα με το παρόν ψήφισμα, να επιδοθούν δε σε συγκροτημένη συζήτηση με πολλούς φορείς για τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των υπαρχόντων εργαλείων και κανονιστικών πράξεων·

3.

Τις επιχειρήσεις να τηρήσουν θετική στάση έναντι της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, ούτως ώστε να δημιουργηθούν πιο προηγμένα και ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες, θεωρώντας τη δυνατότητα επενδύσεων σε τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα·

4.

Τους κατασκευαστές και παρόχους υπηρεσιών να ενσωματώσουν, όπου δει, προδιαγραφές ασφάλειας, ιδιωτικής ζωής και απορρήτου στον σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών τους και στην εγκατάσταση της υποδομής δικτύων, στις συσκευές και στο λογισμικό, να εφαρμόσουν και να παρακολουθήσουν λύσεις ασφαλείας·

5.

Τους φορείς να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν πειραματικά περιβάλλοντα για την δοκιμή και την πειραματική λειτουργία τεχνολογιών και υπηρεσιών με ασφαλή τρόπο· τους φορείς να υιοθετούν έγκαιρα τις νέες ασφαλείς τεχνολογίες και υπηρεσίες όταν αυτές πρωτοβγαίνουν στην αγορά·

6.

Όλους τους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των αυτόκλητων μηνυμάτων και άλλων παράνομων ηλεκτρονικών πρακτικών και να συνεργαστούν ενεργά με τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο·

7.

Τους παρέχοντες υπηρεσίες και τη βιομηχανία ΤΠΕ να εστιάσουν την προσοχή τους στην ενίσχυση των παραμέτρων ασφαλείας, ιδιωτικής ζωής και δυνατής χρήσης προϊόντων, επεξεργασιών και υπηρεσιών ούτως ώστε να υπάρχει αξιοπιστία, να προλαμβάνεται και να καταστέλλεται η κλοπή ταυτότητας και άλλων προσβολών κατά της ιδιωτικής ζωής·

8.

Τους χειριστές δικτύων, τους παρέχοντες υπηρεσίες και τον ιδιωτικό τομέα να μοιράζονται και να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές ασφαλείας και να καλλιεργούν νοοτροπία ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων στις οργανώσεις και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας στήριξη σε κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης και τελειοποιώντας τον σχεδιασμό αντιμετώπισης απροόπτων, καθιστώντας δε επίσης διαθέσιμες για τους πελάτες τους τις λύσεις ασφαλείας ως μέρος των παρεχομένων υπηρεσιών.


(1)  ΕΕ C 43 της 16.2.2002, σ. 2.

(2)  ΕΕ C 48 της 28.2.2003, σ. 1.

(3)  Οδηγίες 2002/58/ΕΚ (Οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), 2002/20/ΕΚ (Οδηγία για την αδειοδότηση), 2002/22/ΕΚ (Οδηγία καθολικής υπηρεσίας) (ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37, ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21 και ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51, αντιστοίχως).

(4)  ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 1.


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επιτροπή

24.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 68/5


Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ

Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/C 68/02)

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

3.1.2007

Αριθμός ενίσχυσης

N 147/06

Κράτος μέλος

Δανία

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Fritagelse for affaldsafgift for forbrænding af fiberfraktioner der stammer fra afgasning og separering af husdyrgødning

Νομική βάση

Affalds- og råstofafgiftsloven (forslag til lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven J nr. 2005-231-0051)

Είδος μέτρου

Καθεστώς Ενισχύσεων

Στόχος

Προστασία του περιβάλλοντος

Είδος ενίσχυσης

Μείωση φορολογικού συντελεστή

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη: 20 εκατομμυρίων DKK· Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση: 200 εκατομμυρίων DKK

Ένταση

Διάρκεια

4.1.2007-31.12.2016

Κλάδοι της οικονομίας

Όλοι οι κλάδοι

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Skatteministeriet

Nikolai Eigtveds Gade 28

DK-1402 København K

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

22.11.2006

Αριθμός ενίσχυσης

N 222/06

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Sardegna

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Piano d'azione per il superamento del digital divide in Sardegna — Telecom Italia

Νομική βάση

Deliberazione della giunta regionale n. 50/2 del 30.11.2004, n. 54/15 del 22.11.2005 e n. 62/65 del 27.12.2005

Είδος μέτρου

Ατομική Ενίσχυση

Στόχος

Τομεακή Ανάπτυξη

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση: 6,1 εκατομμυρίων EUR

Ένταση

55 %

Διάρκεια

Μέχρι τις 2008

Κλάδοι της οικονομίας

Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Regione autonoma della Sardegna

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

9.2.2007

Αριθμός ενίσχυσης

N 501/06

Κράτος μέλος

Γαλλία

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Élargissement de la taxe fiscale affectée «matériaux de construction»

Νομική βάση

Loi de finance pour 2007 portant modification de l'article 71F de la loi de finances n. 2004-1312 du 30 décembre 2003

Είδος μέτρου

Καθεστώς Ενισχύσεων

Στόχος

Έρευνα και Ανάπτυξη

Είδος ενίσχυσης

Εισφορά εξομοιούμενη με φόρο

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη: 1,6 εκατομμυρίων EUR· Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση 10 εκατομμυρίων EUR

Ένταση

Διάρκεια

19.2.2007-31.12.2012

Κλάδοι της οικονομίας

Κατασκευές

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie

139, rue de Bercy

F-75572 Paris

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

22.1.2007

Αριθμός ενίσχυσης

N 515/06

Κράτος μέλος

Βέλγιο

Περιφέρεια

Vlaanderen

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest

Νομική βάση

Decreet 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (Belgisch Staatsblad van 25 maart 2001)

Είδος μέτρου

Καθεστώς Ενισχύσεων

Στόχος

Προστασία του περιβάλλοντος

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη: 54 εκατομμυρίων EUR· Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση 378 εκατομμυρίων EUR

Ένταση

40 %

Διάρκεια

1.1.2004-31.12.2013

Κλάδοι της οικονομίας

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Vlaamse Overheid — Agentschap Economie

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

6.12.2006

Αριθμός ενίσχυσης

NN 14/06

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Sardegna

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Ottana Energia Srl

Νομική βάση

Decreto del ministero delle Attività produttive del 13.12.2005

Είδος μέτρου

Ατομική ενίσχυση

Στόχος

Μέχρι την εκπόνηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης, να δοθεί στην προβληματική επιχείρηση η δυνατότητα να συνεχίσει τη λειτουργία της

Είδος ενίσχυσης

Εγγύηση δανείου

Προϋπολογισμός

Συνολικό ποσό: 5 εκατομμυρίων EUR

Ένταση

Διάρκεια

6 μήνες

Κλάδοι της οικονομίας

Ενέργεια

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Ministero delle Attività produttive

Via Molise, 2

I-00187 Roma

Λοιπές πληροφορίες

Οι ιταλικές αρχές θα παύσουν την εγγύηση υπέρ της Ottana Energia εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής που θα σταλεί μετά την έκδοση της απόφασης

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


24.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 68/8


Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ

Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

(2007/C 68/03)

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

21.12.2006

Αριθμός ενίσχυσης

NN 18/06

Κράτος μέλος

Ηνωμένο Βασίλειο

Περιφέρεια

Ουαλία

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Farming Connect Advisory Service (East Wales Cattle)

Νομική βάση

Agriculture Act 1986

Τύπος μέτρου

Καθεστώς

Στόχος

Τεχνική υποστήριξη

Μορφή ενίσχυσης

Επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

22,64 εκατομμυρίων GBP (33,6 εκατομμυρίων EUR)

Ένταση

Έως 100 %

Διάρκεια

1.9.2002-31.10.2006

Οικονομικός τομέας

Γεωργία

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

National Assembly for Wales

Cathays Park

Cartiff CF103NQ

United Kingdom

Άλλες πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

29.1.2007

Αριθμός ενίσχυσης

N 109/06

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Campania

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Modifica del piano agrumicolo della Campania

Νομική βάση

Delibera di giunta regionale n. 40 del 21.1.2005

Τύπος του μέτρου

Καθεστώς ενίσχυσης

Στόχος

Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, η τόνωση της παραγωγής και η διάθεση στο εμπόριο ποιοτικών προϊόντων

Αριθμός ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

1 330 924,40 EUR

Ένταση

Έως 55 %

Διάρκεια

Αόριστη

Οικονομικοί τομείς

Γεωργία

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Άλλες πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

4.1.2007

Αριθμός της ενίσχυσης

N 757/06

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Piemonte

Τίτλος

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (grandinate del 3 e 4 luglio 2006 — provincia di Cuneo)

Νομική βάση

Decreto legislativo n. 102/2004

Τύπος μέτρου

Καθεστώς ενισχύσεων

Στόχος

Αποζημιώσεις για τις ζημίες στη γεωργική παραγωγή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Μορφή ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Παραπομπή στο εγκεκριμένο καθεστώς (NN 54/A/04)

Ένταση

Έως το 100 % των ζημίων στη γεωργική παραγωγή

Διάρκεια

Έως το τέλος των πληρωμών

Οικονομικός τομέας

Γεωργία

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Άλλες πληροφορίες

Μέτρο εφαρμογής του καθεστώτος που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο του φακέλου κρατικής ενίσχυσης NN 54/A/04 (Επιστολή της Επιτροπής C(2005) 1622 τελικό, της 7ης Ιουνίου 2005)

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

14.12.2006

Αριθμός της ενίσχυσης

N 759/06

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Puglia

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Interventi nelle zone agricole danneggiate (piogge alluvionali il 22 e il 23 ottobre 2005 nella provincia di Bari)

Νομική βάση

Decreto legislativo n. 102/2004

Τύπος μέτρου

Καθεστώς ενισχύσεων

Στόχος

Αποζημιώσεις για τις ζημίες στις γεωργικές διαρθρώσεις που προκλήθηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Μορφή ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Παραπομπή στο εγκεκριμένο καθεστώς (NN 54/A/04)

Ένταση

Έως 100 %

Διάρκεια

Μέχρι τη λήξη των πληρωμών

Οικονομικός τομέας

Γεωργία

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Άλλες πληροφορίες

Μέτρο εφαρμογής του καθεστώτος που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο του φακέλου κρατικής ενίσχυσης NN 54/A/04 (επιστολή της Επιτροπής C(2005) 1622 τελικό, της 7ης Ιουνίου 2005)

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

4.1.2007

Αριθμός ενίσχυσης

N 769/06

Κράτος μέλος

Ιρλανδία

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Εμπορία και προώθηση τροφίμων από τον An Bord Bia (Ιρλανδικός Οργανισμός Τροφίμων), τροποποίηση της ενίσχυσης N 362/2000

Νομική βάση

Government Decision (National Development Plan)

An Bord Bia Act 1994

Τύπος του μέτρου

Καθεστώς ενίσχυσης

Στόχος

Ποιοτικά προϊόντα, τεχνική υποστήριξη, διαφήμιση

Μορφή ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Νέος προϋπολογισμός του καθεστώτος: 68 εκατομμύρια EUR (αύξηση κατά 18,5 εκατομμύρια EUR)

Ένταση

Διάρκεια

Έως τις 31.12.2007

Οικονομικός τομέας

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

An Bord Bia

Clanwilliam Cort

Lower Mount Street

Dublin 2

Ireland

Άλλες πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

22.12.2006

Αριθμός ενίσχυσης

N 795/06

Κράτος μέλος

Ουγγαρία

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása

Νομική βάση

3/2003. (I. 24.) FVM rendelet az agrárgazdasági és vidékfejlesztési célok 2003. évi költségvetési támogatásáról, 271-275. §

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter …/2006. ( ) FVM rendelet-tervezete a birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról

Είδος μέτρου

Καθεστώς ενισχύσεων

Στόχος

Επενδυτική ενίσχυση

Μορφή ενίσχυσης

Δάνεια υπό ευνοϊκούς όρους

Προϋπολογισμός

Ετήσιες δαπάνες: 436 εκατομμύρια HUF

Συνολικός προϋπολογισμός: 2 000 εκατομμύρια HUF

Ένταση

Ανώτατο όριο 24,06 %

Διάρκεια

Έως τις 31.12.2008

Οικονομικοί τομείς

Γεωργία

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kossuth tér 11.

H-1055 Budapest

Άλλες πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

22.12.2006

Αριθμός ενίσχυσης

N 796/06

Κράτος μέλος

Ουγγαρία

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Birtok-összevonási célú termőföld vásárlás támogatása

Νομική βάση

A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló FVM rendelet

25/2004. FVM rendelet 34. §; 39§-42. §

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter …/2006. ( ) FVM rendelet-tervezete a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról

Είδος μέτρου

Καθεστώς ενισχύσεων

Στόχος

Επενδυτική ενίσχυση

Μορφή ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Ετήσιες δαπάνες: 300 εκατομμύρια HUF

Συνολικός προϋπολογισμός: 600 εκατομμύρια HUF

Ένταση

20 % κατ'ανώτατο όριο

Διάρκεια

Έως τις 31.12.2008

Οικονομικοί τομείς

Γεωργία

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kossuth tér 11.

H-1055 Budapest

Άλλες πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

28.12.2006

Αριθμός της ενίσχυσης

N 807/06

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Puglia

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Programma di lotta contro la tristeza degli agrumi della regione Puglia

Νομική βάση

Legge regionale n. 20 del 30.12.2005

Τύπος μέτρου

Καθεστώς ενισχύσεων

Στόχος

Μέτρα πρόληψης και αποζημίωσης όσον αφορά φυτική ασθένεια

Μορφή ενίσχυσης

Άμεση ενίσχυση

Προϋπολογισμός

500 000 EUR

Ένταση

Από 5 έως 25 EUR ανά φυτό, για την αντιστάθμιση απωλειών

Διάρκεια

Δύο έτη

Οικονομικός τομέας

Γεωργία

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Regione Puglia

Lungomare N. Sauro, 47

I-70121 Bari

Άλλες πληροφορίες

Τροποποίηση του καθεστώτος ενίσχυσης N 603/05 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή, με την οποία προστίθεται επιπλέον ποσό 500 000 EUR, το οποίο χορηγείται από την περιφέρεια Απουλία, στον αρχικό προϋπολογισμό ύψους 803 090,45 EUR που χορηγήθηκε από το κράτος. Το πρόσθετο αυτό ποσό θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των μέτρων αντιστάθμισης σε περίπτωση εκρίζωσης μολυσμένων φυτών

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

29.1.2007

Αριθμός ενίσχυσης

N 831/06

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Lombardia

Ονομασία (ή/και ονοματεπώνυμο του δικαιούχου)

Aiuti regionali in agricoltura. Articolo 23 legge regionale n. 7/2000

Νομική βάση

Legge regionale n. 7 del 7.2.2000

Τύπος του μέτρου

Καθεστώς ενίσχυσης

Στόχος

Παρεμβάσεις υπέρ της ορεινής γεωργίας

Μορφή ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Ένταση

Κυμαίνεται ανάλογα με τα μέτρα

Διάρκεια

1.1.2007-31.12.2007

Οικονομικός τομέας

A — Γεωργία

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Regione Lombardia

Via Pola, 12/14

I-20124 Milano

Άλλες πληροφορίες

Παράταση μέχρι τις 31.12.2007 ενός από τα μέτρα που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο του καθεστώτος Ν 49/2000 και συγκεκριμένα αυτού που προβλέπεται από το άρθρο 23 του περιφερειακού νόμου αριθ. 7 της 7ης Φεβρουαρίου 2000: «Ενισχύσεις για την ορεινή γεωργία»

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

29.1.2007

Αριθμός ενίσχυσης

N 834/06

Κράτος μέλος

Κάτω Χώρες

Περιφέρεια

Εθνικό καθεστώς

Τίτλος

Wijziging van de parafiscale heffing voor levende eenden ter financiering van dierziektebestrijding

Νομική βάση

Verordening van het Productschap voor Pluimvee en Eieren die vorige verordeningen wijzigt inzake parafiscale heffingen in de sectoren pluimvee en eieren, konijnen, pelsdieren en vossen

Τύπος του μέτρου

Καθεστώς ενίσχυσης

Στόχος

Καταπολέμηση ζωονόσων

Είδος ενίσχυσης

Ενισχύσεις μετά από εκδήλωση κρουσμάτων λοιμώδους νόσου

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός παραμένει ο ίδιος όπως στο μέτρο N 352/04 το οποίο τροποποιείται με το παρόν μέτρο. Εξαρτάται από το πραγματικό μελλοντικό κόστος της καταπολέμησης ζωονόσων στους διάφορους τομείς

Ένταση

100 %

Διάρκεια

2007-2010

Οικονομικοί τομείς

Πτηνοτροφία

Όνομα και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής

Productschap voor Pluimvee en Eieren

Postbus 460

2700 AL Zoetermeer

Nederland

Άλλες πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


24.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 68/15


Ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/C 68/04)

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αγορά μηχανοκίνητου οχήματος ή η μεταφορά του σε άλλο κράτος μέλος έχει γίνει πολύ ευκολότερη σε σύγκριση με την κατάσταση που ίσχυε πριν από λίγα χρόνια, κυρίως χάρη σε τρεις σπουδαίες εξελίξεις.

α)

Τα διαφορετικά εθνικά συστήματα έγκρισης τύπου αντικαταστάθηκαν από το σύστημα έγκρισης τύπου ΕΚ ολόκληρου οχήματος (1), που εφαρμόζεται υποχρεωτικά στα περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα και στις μοτοσικλέτες από τον Ιανουάριο του 1998 και από τον Ιούνιο του 2003 αντιστοίχως. Ως αποτέλεσμα, τα μηχανοκίνητα οχήματα αυτών των κατηγοριών πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές οδηγίες για την έγκριση τύπου ΕΚ πριν διατεθούν στην αγορά, τα δε κράτη μέλη δεν μπορούν να αρνηθούν την πώληση, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Εξετάζεται σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση νέας «οδηγίας-πλαισίου» (2). Μόλις εγκριθεί, τα επαγγελματικά οχήματα (λεωφορεία και πούλμαν, κλειστά και ανοιχτά φορτηγά) θα συμπεριληφθούν στην έγκριση τύπου ΕΚ ολόκληρου οχήματος. Μια ενιαία έγκριση τύπου ΕΚ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει και διευκολύνει την ταξινόμηση σε όλα τα κράτη μέλη.

β)

Ο νέος κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση (3) πολλαπλασίασε τις δυνατότητες των καταναλωτών να επωφελούνται από την ενιαία αγορά στην πράξη με αποτέλεσμα να μπορούν οι καταναλωτές να εκμεταλλευθούν τις διαφορές των τιμών μεταξύ των διάφορων κρατών μελών. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές μπορούν τώρα να κάνουν απεριόριστη χρήση υπηρεσιών μεσαζόντων ή αντιπροσώπων προμηθειών για να αγοράζουν το μηχανοκίνητο όχημά τους όπου τους βολεύει. Οι διανομείς έχουν μεγαλύτερη ελευθερία να δραστηριοποιούνται εκτός της πατρίδας τους και να πωλούν οχήματα σε καταναλωτές σε άλλα κράτη μέλη (πρόκειται για τις λεγόμενες ενεργητικές πωλήσεις επιπλέον των παθητικών πωλήσεων κατά τις οποίες οι καταναλωτές παίρνουν την πρωτοβουλία να προσεγγίσουν το διανομέα).

γ)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) εισήγαγε μια εναρμονισμένη άδεια κυκλοφορίας για μηχανοκίνητα οχήματα (4). Βασικός της στόχος είναι να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία οχημάτων ταξινομημένων σε ένα κράτος μέλος στους δρόμους άλλων κρατών μελών και την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας οχημάτων τα οποία είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Ωστόσο, σημαντικός αριθμός πολιτών και επιχειρήσεων εξακολουθούν να διστάζουν να αγοράσουν μηχανοκίνητο όχημα σε άλλο κράτος μέλος, επειδή φοβούνται ότι θα αντιμετωπίσουν άχρηστη γραφειοκρατία και πρόσθετες επιβαρύνσεις στη χώρα τους. Επιπλέον, η μεταφορά μηχανοκίνητων οχημάτων σε άλλο κράτος μέλος εξακολουθεί να τροφοδοτεί καταγγελίες, κυρίως λόγω των επαχθών διαδικασιών έγκρισης τύπου και ταξινόμησης. Σήμερα, ποσοστό έως 20 % των διαδικασιών παράβασης που βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα των άρθρων 28 έως 30 της συνθήκης ΕΚ και ποσοστό 7 % των υποθέσεων του SOLVIT αφορούν την ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων (5).

Η παρούσα ανακοίνωση αποσκοπεί να παράσχει μια ολοκληρωμένη και επίκαιρη εικόνα των αρχών της νομοθεσίας της ΕΚ που διέπουν την ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος αγοράς και τη μεταφορά της ταξινόμησης από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και στη νομολογία του Δικαστηρίου. Η ανακοίνωση αυτή ωστόσο δεν παρέχει επισκόπηση των αρχών της κοινοτικής νομοθεσίας που εφαρμόζονται στα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων και στα τέλη κυκλοφορίας (6), που διέπονται σήμερα από τα άρθρα 25 ή 90 της συνθήκης ΕΚ (7).

Η παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά στο σύνολό της την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και εγγραφής οχημάτων που έχουν εγγραφεί προηγουμένως σε άλλο κράτος μέλος (8). Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι μόνο το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει εξουσία να αποφανθεί οριστικά για την ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου.

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αρχές των κρατών μελών που ασχολούνται με την έγκριση και την ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων και θα τις βοηθήσει να εφαρμόσουν σωστά τη νομοθεσία της ΕΚ. Η Επιτροπή θα εκπονήσει οδηγό για καταναλωτές, στον οποίο θα εξηγείται η μεταφορά και η ταξινόμηση οχημάτων εντός της ΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί προσεκτικά τη σωστή εφαρμογή των αρχών της κοινοτικής νομοθεσίας στην ταξινόμηση και τη μεταφορά μηχανοκίνητων οχημάτων.

2.   ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η παρούσα ανακοίνωση καλύπτει την πρώτη ταξινόμηση των μηχανοκίνητων οχημάτων και την ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος ανεξάρτητα από το εάν είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα.

Για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης, νοείται ως «μηχανοκίνητο όχημα»:

οποιοδήποτε όχημα με κινητήρα που προορίζεται για οδική χρήση, ολοκληρωμένο ή ημιτελές, το οποίο έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και είναι σχεδιασμένο για μέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τα 25 km/h, και τα ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων τα οποία κινούνται επί τροχιών, των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων, όλων των κινητών μηχανισμών και των βαρέων οχημάτων επαγγελματικής χρήσης (9), ή

οποιοδήποτε δίκυκλο ή τρίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, με δίδυμους τροχούς ή μη, που προορίζεται για οδική κυκλοφορία (10).

Ένα μηχανοκίνητο όχημα έχει «προηγουμένως ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος» όταν έχει λάβει από διοικητική αρχή άδεια για θέση σε κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο, στην οποία αναφέρεται η ταυτότητά του και ο αριθμός κυκλοφορίας του. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά, επομένως, επίσης μηχανοκίνητα οχήματα με άδεια προσωρινής ή βραχυπρόθεσμης κυκλοφορίας και μηχανοκίνητα οχήματα με άδεια επαγγελματικής κυκλοφορίας.

Η διάρκεια της περιόδου ταξινόμησης ενός οχήματος σε ένα κράτος μέλος πριν τη μεταφορά του σε άλλο κράτος μέλος δεν έχει σημασία.

3.   ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

3.1.   Τι σημαίνει κράτος μέλος κατοικίας για σκοπούς ταξινόμησης;

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, ταξινόμηση είναι το φυσικό επιστέγασμα της άσκησης της φορολογικής αρμοδιότητας στον τομέα των μηχανοκίνητων οχημάτων. Διευκολύνει τους ελέγχους τόσο για το κράτος μέλος ταξινόμησης όσο και για τα άλλα κράτη μέλη, για τα οποία η ταξινόμηση σε κάποιο κράτος μέλος αποδεικνύει την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων στο κράτος αυτό (11).

Κάθε άτομο οφείλει να ταξινομεί το όχημά του στο κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί συνήθως. Το άρθρο 7 της οδηγίας 83/182/ΕΟΚ (12) και το άρθρο 6 της οδηγίας 83/183/ΕΟΚ (13) περιέχουν ακριβείς κανόνες για τον καθορισμό της συνήθους κατοικίας σε καταστάσεις κατά τις οποίες τα ενδιαφερόμενα άτομα διαμένουν και οδηγούν σε άλλο κράτος μέλος από το δικό τους προσωρινά ή μόνιμα, αντιστοίχως. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, το αριθμητικό κριτήριο που αναφέρεται στο άρθρο αυτό (δηλαδή να πρέπει να διαμένει κάποιος τουλάχιστον 185 ημέρες το χρόνο σε έναν ορισμένο τόπο) δεν μπορεί να αποτελεί το βασικό κριτήριο εάν υπάρχουν άλλοι παράγοντες που μεταβάλλουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, στην περίπτωση ατόμου που έχει προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς σε δύο κράτη μέλη, ο τόπος της συνήθους κατοικίας του, ο οποίος καθορίζεται αφού εκτιμηθούν συνολικά όλα τα στοιχεία που ασκούν επιρροή, είναι εκείνος στον οποίο βρίσκεται το μόνιμο κέντρο των συμφερόντων του συγκεκριμένου ατόμου· στην περίπτωση δε κατά την οποία από τη συνολική αυτή εκτίμηση δεν είναι δυνατός αυτός ο προσδιορισμός, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στους προσωπικούς δεσμούς (14).

3.2.   Τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ταξινόμησης ενός μηχανοκίνητου οχήματος

Η ισχύουσα νομοθεσία των κρατών μελών προβλέπει (κατά μέγιστο όριο) τρία διαφορετικά στάδια για την ταξινόμηση ενός μηχανοκίνητου οχήματος στο κράτος μέλος εισαγωγής:

έγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών του μηχανοκίνητου οχήματος, η οποία, σε πολλές περιπτώσεις, είναι η έγκριση τύπου ΕΚ. Ορισμένοι τύποι μηχανοκίνητων οχημάτων, ωστόσο, εξακολουθούν να υπόκεινται σε εθνικές διαδικασίες έγκρισης,

τεχνικός έλεγχος των μεταχειρισμένων οχημάτων, με στόχο να εξακριβωθεί ότι το συγκεκριμένο μηχανοκίνητο όχημα διατηρείται πράγματι σε καλή κατάσταση κατά το χρόνο της ταξινόμησης,

ταξινόμηση του μηχανοκίνητου οχήματος, δηλαδή έκδοση από διοικητική αρχή άδειας κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, στην οποία αναφέρεται η ταυτότητα του μηχανοκίνητου οχήματος και ο αριθμός κυκλοφορίας του.

3.3.   Η έγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών του μηχανοκίνητου οχήματος

3.3.1.   Έγκριση τύπου ΕΚ

Όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα σειριακής παραγωγής που εγκρίθηκαν από το 1996 και μετά, οι μοτοσικλέτες που εγκρίθηκαν από τον Μάιο του 2003 και μετά και οι ελκυστήρες που εγκρίθηκαν από το 2005 και μετά υπόκεινται θεωρητικά σε έγκριση τύπου ΕΚ. Πρόκειται για διαδικασία κατά την οποία το κράτος μέλος πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήματος πληροί όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Η έγκριση τύπου ΕΚ ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.

Κάθε φορά που ο κατασκευαστής ενός μηχανοκίνητου οχήματος υποβάλλει, σύμφωνα με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ στην αρμόδια για τις εγκρίσεις αρχή ενός κράτους μέλους, η οποία και χορηγεί την έγκριση τύπου στο όχημα εφόσον αυτό τηρεί όλες τις απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών (15), η εν λόγω αρμόδια αρχή του συγκεκριμένου κράτους μέλους διαβιβάζει στις αρμόδιες για τις εγκρίσεις αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου του οχήματος για κάθε τύπο οχήματος τον οποίο εγκρίνει ή απορρίπτει ή για τον οποίο αποσύρει την πιστοποίηση.

Ο κατασκευαστής, με την ιδιότητά του ως κατόχου της έγκρισης τύπου ΕΚ, εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ το οποίο αποδεικνύει ότι το όχημα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να συνοδεύει κάθε καινούργιο όχημα που λαμβάνει έγκριση τύπου ΕΚ. Επιπλέον, οι ισχύοντες κοινοτικοί κανόνες για τον ανταγωνισμό απαιτούν από τους κατασκευαστές να εκδίδουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης ΕΚ εγκαίρως και χωρίς να εφαρμόζουν διακρίσεις ανεξαρτήτως του προορισμού ή/και της καταγωγής του οχήματος (δηλαδή, ανεξαρτήτως του αν το όχημα έχει πωληθεί σε καταναλωτή άλλου κράτους μέλους ή αγοραστεί από αντιπρόσωπο από έναν διανομέα άλλου κράτους μέλους).

Τα κράτη μέλη ταξινομούν και επιτρέπουν την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία καινούργιων οχημάτων που έχουν λάβει έγκριση τύπου ΕΚ βάσει της κατασκευής και λειτουργίας τους, μόνον εφόσον συνοδεύονται από ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν απαιτεί να παραμένει στο όχημα το πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά την ταξινόμηση. Στα περισσότερα κράτη μέλη το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ διατηρείται από τις αρχές, αφού ταξινομηθεί το όχημα.

Τα καινούργια οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου ΕΚ και συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό συμμόρφωσης δεν απαιτείται να υποβληθούν σε νέα διαδικασία έγκρισης των τεχνικών τους χαρακτηριστικών ή να συμμορφωθούν με πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία τους, εκτός εάν έχουν υποστεί προφανείς τροποποιήσεις αφού βγήκαν από το εργοστάσιο του κατασκευαστή. Επομένως, δεν επιτρέπεται να ισχύει εθνική νομοθεσία βάσει της οποίας τα μηχανοκίνητα οχήματα που καλύπτονται από έγκυρο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ δεν μπορούν να λάβουν άδεια κυκλοφορίας παρά μόνον εφόσον προσκομιστεί εθνικό πιστοποιητικό που να βεβαιώνει τη συμμόρφωσή τους με εθνικές απαιτήσεις, για παράδειγμα, σχετικά την εκπομπή καυσαερίων (16).

3.3.2.   Εθνική έγκριση

Βάσει της τρέχουσας κοινοτικής νομοθεσίας, δεν λαμβάνουν έγκριση τύπου ΕΚ οι ακόλουθες κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων:

επαγγελματικά οχήματα (λεωφορεία, πούλμαν, κλειστά και ανοιχτά φορτηγά) και τα ρυμουλκούμενά τους,

οχήματα παραγόμενα σε μικρές σειρές,

οχήματα που έχουν λάβει μεμονωμένη έγκριση.

Ένα καινούργιο μηχανοκίνητο όχημα που δεν έχει λάβει έγκριση τύπου ΕΚ μπορεί να υποβληθεί σε διαδικασία εθνικής έγκρισης στο κράτος μέλος εισαγωγής, πριν την ταξινόμησή του. Η εθνική έγκριση θα καταλήξει στην έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για την ταξινόμηση του μηχανοκίνητου οχήματος.

Η εθνική έγκριση μπορεί να είναι είτε εθνική έγκριση τύπου είτε εθνική μεμονωμένη έγκριση:

η εθνική έγκριση τύπου και η εθνική έγκριση τύπου για μικρές σειρές αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης του τύπου του οχήματος με τις ισχύουσες εθνικές τεχνικές απαιτήσεις. Καταλήγει στην έκδοση από τον κατασκευαστή ενός εθνικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης προς τον τύπο, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο όχημα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο,

η εθνική μεμονωμένη έγκριση αφορά την πιστοποίηση της συμμόρφωσης ενός συγκεκριμένου οχήματος (είτε είναι ανέκδοτης τεχνικής εκτέλεσης είτε όχι) προς τις εθνικές απαιτήσεις. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται ειδικότερα σε οχήματα που εισάγονται μεμονωμένα από τρίτες χώρες και τα οποία δεν τηρούν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις έγκρισης τύπου, όπως επίσης σε οχήματα ανέκδοτης τεχνικής εκτέλεσης.

Οι εθνικές διαδικασίες έγκρισης τύπου και μεμονωμένης έγκρισης για μηχανοκίνητα οχήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή να ταξινομηθούν για πρώτη φορά στην ΕΕ δεν εμπίπτουν κανονικά στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας.

Ωστόσο, οι εθνικές διαδικασίες έγκρισης για μηχανοκίνητα οχήματα που έχουν ήδη λάβει εθνική έγκριση σε άλλο κράτος μέλος και για μηχανοκίνητα οχήματα που ήταν ήδη ταξινομημένα σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να συμβαδίζουν με τα άρθρα 28 και 30 της συνθήκης ΕΚ. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η ύπαρξη τέτοιων εθνικών διαδικασιών από μόνη της δεν αντιβαίνει οπωσδήποτε στα άρθρα αυτά.

Ωστόσο, οι εγκρίσεις αυτές πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες διαδικαστικές προϋποθέσεις, ώστε να συμβαδίζουν με τα άρθρα 28 και 30 της συνθήκης ΕΚ (17):

α)

Οι εθνικές διαδικασίες έγκρισης πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, μη εισάγοντα διακρίσεις και εκ των προτέρων γνωστά, κατά τρόπο που να περιορίζουν την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας των εθνικών αρχών προκειμένου αυτή να μη χρησιμοποιείται κατά τρόπο αυθαίρετο.

β)

Οι διαδικασίες αυτές δεν πρέπει να εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό με ελέγχους που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών, είτε στο ίδιο κράτος είτε σε άλλο κράτος μέλος. Εξυπακούεται ότι οι εθνικές αρχές δεν έχουν δικαίωμα να ζητούν τεχνικούς ελέγχους όταν οι έλεγχοι αυτοί έχουν ήδη διενεργηθεί σε άλλο κράτος μέλος και τα αποτελέσματά τους είναι στη διάθεση των αρχών ή μπορούν να τεθούν στη διάθεσή τους μόλις τα ζητήσουν. Το γεγονός αυτό απαιτεί ενεργή στάση εκ μέρους του εθνικού οργανισμού στον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση έγκρισης ενός μηχανοκίνητου οχήματος ή αναγνώρισης, στο ίδιο πλαίσιο, της ισοτιμίας ενός πιστοποιητικού έγκρισης που έχει εκδώσει ο οργανισμός έγκρισης άλλου κράτους μέλους. Η ενεργή αυτή στάση επιβάλλεται εξάλλου ενδεχομένως και στον τελευταίο αυτό οργανισμό ενώ στα κράτη μέλη εναπόκειται να εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιοι οργανισμοί έγκρισης θα συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό να διευκολύνουν τις διαδικασίες με τις οποίες εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην εθνική αγορά του κράτους μέλους εισαγωγής (18).

γ)

Η διαδικασία πρέπει να είναι εύκολα εφαρμόσιμη και όχι υπέρμετρα χρονοβόρα, σε περίπτωση δε που καταλήγει σε αρνητική απόφαση πρέπει η εν λόγω απόφαση να μπορεί να προσβληθεί δικαστικώς. Η εν λόγω διαδικασία πρέπει να προβλέπεται ρητώς στο πλαίσιο πράξης γενικής εφαρμογής δεσμευτικής για τις εθνικές αρχές. Επιπλέον, η εθνική διαδικασία έγκρισης δεν συνάδει με τις θεμελιώδεις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, αν, λόγω της διάρκειάς της και των δυσανάλογων εξόδων που συνεπάγεται, αποτρέπει τον ιδιοκτήτη του μηχανοκίνητου οχήματος να ζητήσει την έγκριση του οχήματός του.

Οι τεχνικές απαιτήσεις του κράτους μέλους εισαγωγής δεν πρέπει να απαιτούν άσκοπες τροποποιήσεις στο μηχανοκίνητο όχημα. Το γεγονός ότι το μηχανοκίνητο όχημα ήταν ήδη ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος σημαίνει ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους εκείνου έκριναν ότι το μηχανοκίνητο όχημα ικανοποιούσε τις τεχνικές απαιτήσεις που ίσχυαν εκεί. Η έγκριση μηχανοκίνητου οχήματος που έχει ήδη εγκριθεί σε άλλο κράτος μέλος, είτε το όχημα ήταν ήδη ταξινομημένο είτε δεν ήταν, μπορεί, συνεπώς, να απορριφθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές μόνο στην περίπτωση που το μηχανοκίνητο όχημα συνιστά πραγματικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, τα κράτη μέλη, κατά την άσκηση της διακριτικής τους ευχέρειας όσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας, οφείλουν να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας. Τα μέσα που επιλέγουν, επομένως, πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας ή για την ικανοποίηση των επιταγών που αφορούν, για παράδειγμα, την οδική ασφάλεια· πρέπει δε να είναι ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο δι' αυτών σκοπό, ο οποίος δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με μέτρα λιγότερο περιοριστικά για το ενδοκοινοτικό εμπόριο (19). Επειδή το άρθρο 30 της συνθήκης ΕΚ θεσπίζει εξαίρεση, στενά ερμηνευόμενη (20), από τον κανόνα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της Κοινότητας, εναπόκειται στις εθνικές αρχές που επικαλούνται την εξαίρεση να αποδείξουν σε κάθε επίδικη περίπτωση ότι η κανονιστική τους ρύθμιση είναι αναγκαία για την αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 30 της συνθήκης ΕΚ και, συγκεκριμένα, ότι η έγκριση του επίδικου μηχανοκίνητου οχήματος ενέχει πραγματικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Δεν είναι δυνατό να υποστηριχθεί βάσιμα ότι το γεγονός και μόνο ότι ένα όχημα εγκρίθηκε σύμφωνα με τους κανόνες άλλου κράτους μέλους και πιθανώς (αλλά όχι απαραιτήτως) έχει ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από εκείνα που ορίζονται στη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού ή από εκείνα της ισοδύναμης έγκρισης τύπου στο εν λόγω κράτος συνιστά πραγματικό κίνδυνο για την υγεία ή για το περιβάλλον.

Στην πράξη, αυτό απαιτεί να προβούν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής στις ακόλουθες ενέργειες:

α)

τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός μηχανοκίνητου οχήματος που εγκρίθηκε και ταξινομήθηκε προηγουμένως σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει να αξιολογούνται πρώτα βάσει των τεχνικών κανόνων που ισχύουν στο κράτος μέλος εισαγωγής. Ωστόσο, όχι βάσει των κανόνων που ισχύουν τη στιγμή εκείνη αλλά βάσει των κανόνων που ίσχυαν (στο κράτος μέλος εισαγωγής) τη στιγμή χορήγησης της έγκρισης στο κράτος μέλος καταγωγής·

β)

οι αρμόδιες αρχές πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τους τις δοκιμές που έγιναν και τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και από τον κατασκευαστή (21). Πρόσθετες δοκιμές είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνον εφόσον είναι απαραίτητες για να προσφέρουν στις αρμόδιες αρχές πληροφορίες οι οποίες δεν βρίσκονται στα πιστοποιητικά·

γ)

σε αυτή τη βάση, οι αρμόδιες αρχές θα αποφασίσουν σε ποια σημεία το μηχανοκίνητο όχημα δεν τηρεί τους τεχνικούς κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος εισαγωγής κατά το χρόνο της πρώτης έγκρισης του οχήματος στην ΕΕ·

δ)

τότε μόνο μπορούν οι αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν εθνικούς τεχνικούς κανόνες οι οποίοι είναι αναλογικοί με βάση έναν από τους επιτακτικούς λόγους που αναγνωρίζονται από το Δικαστήριο ως υποχρεωτικές απαιτήσεις ή αναφέρονται στο άρθρο 30 ΕΚ. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εφαρμογή δυσανάλογων εθνικών τεχνικών κανόνων στο συγκεκριμένο μηχανοκίνητο όχημα παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία η οποία, σε κάθε περίπτωση, υπερισχύει της εθνικής νομοθεσίας.

3.4.   Τεχνικός έλεγχος των μεταχειρισμένων οχημάτων

Ο στόχος του τεχνικού ελέγχου είναι να εξακριβωθεί ότι το συγκεκριμένο μηχανοκίνητο όχημα διατηρείται πράγματι σε καλή κατάσταση κατά το χρόνο της ταξινόμησης. Ωστόσο, το γεγονός ότι ένα μηχανοκίνητο όχημα έχει κυκλοφορήσει σε δημόσιες οδούς έπειτα από τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο μπορεί να δικαιολογήσει τη διεξαγωγή τεχνικού ελέγχου πριν από την ταξινόμηση σε άλλο κράτος μέλος.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου (22), τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν, για τα μηχανοκίνητα οχήματα που έχουν προηγουμένως ταξινομηθεί στο ίδιο ή σε άλλο κράτος μέλος, να υφίστανται τεχνικό έλεγχο πριν από την ταξινόμηση, υπό την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος αυτός είναι υποχρεωτικός για κάθε μεταβίβαση ιδιοκτησίας κάθε παρόμοιου μηχανοκίνητου οχήματος ή για κάθε αλλαγή κατόχου της άδειας κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από το αν το μηχανοκίνητο όχημα ταξινομήθηκε στο ίδιο ή σε άλλο κράτος μέλος. Ο τεχνικός έλεγχος πριν από την ταξινόμηση πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις ίδιες διαδικαστικές προϋποθέσεις όπως και η έγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών του μηχανοκίνητου οχήματος, συγκεκριμένα:

α)

πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, μη εισάγοντα διακρίσεις και εκ των προτέρων γνωστά, κατά τρόπο που να περιορίζει την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας των εθνικών αρχών προκειμένου αυτή να μη χρησιμοποιείται κατά τρόπο αυθαίρετο·

β)

ο τεχνικός έλεγχος δεν πρέπει να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό με ελέγχους που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών, είτε στο ίδιο κράτος είτε σε άλλο κράτος μέλος. Όταν ένα όχημα έχει υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο σε ένα κράτος μέλος, η αρχή της ισοδυναμίας και της αμοιβαίας αναγνώρισης, την οποία καθιερώνει το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 96/96/EΚ του Συμβουλίου (23), απαιτεί την αναγνώριση από όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη του πιστοποιητικού που εκδίδεται για το σκοπό αυτό, χωρίς αυτό να τα εμποδίζει να απαιτήσουν τυχόν πρόσθετες δοκιμές που διενεργούνται συνήθως ενόψει της ταξινόμησης στο έδαφός τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι πρόσθετες αυτές δοκιμές δεν καλύπτονται ήδη από το εν λόγω πιστοποιητικό (24)·

γ)

η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου πρέπει να είναι εύκολα εφαρμόσιμη και όχι υπέρμετρα χρονοβόρα. Ο περιορισμός της διεξαγωγής του τεχνικού ελέγχου σε συγκεκριμένους και χωριστά καθοριζόμενους σταθμούς για τα εισαγόμενα οχήματα μπορεί να συνιστά εμπόδιο στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών.

3.5.   Η ταξινόμηση του μηχανοκίνητου οχήματος

Όταν το κράτος μέλος ταξινομεί ένα μηχανοκίνητο όχημα, χορηγεί άδεια κυκλοφορίας του στο οδικό δίκτυο, στην οποία αναφέρεται η ταυτότητα του μηχανοκίνητου οχήματος και ο αριθμός κυκλοφορίας του.

3.5.1.   Πρώτη ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων

Για καινούργια μηχανοκίνητα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου ΕΚ και έχουν αγοραστεί σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος ταξινόμησης πρέπει να ζητήσει, πέρα από τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα του προσώπου ή του οργανισμού που ζητεί την ταξινόμηση βάσει εναρμονισμένου κοινοτικού κώδικα (25) C, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ  (26).

Για οχήματα που δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου ΕΚ, το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση της οικείας εθνικής έγκρισης τύπου ή των εθνικών πιστοποιητικών μεμονωμένης έγκρισης (βλέπε τμήμα 3.3.2).

Η Επιτροπή υποστηρίζει την άποψη ότι τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τη στιγμή της ταξινόμησης εάν έχει εξοφληθεί ο ΦΠΑ.

Όταν ένας επαγγελματίας έμπορος άλλου κράτους μέλους πωλεί ένα μηχανοκίνητο όχημα, είναι υποχρεωμένος να εκδώσει τιμολόγιο. Για το ΦΠΑ, οι επιλογές είναι δύο:

α)

το μηχανοκίνητο όχημα είναι «καινούργιο», εφόσον παραδίδεται εντός έξι μηνών από την πρώτη του θέση σε κυκλοφορία ή προτού το όχημα διανύσει 6 000 χιλιόμετρα. Ο ΦΠΑ οφείλεται στο κράτος μέλος στο οποίο παραδόθηκε το όχημα σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 2006/112/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Nοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (27) (οδηγία για το ΦΠΑ). Οι παραδόσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων απαλλάσσονται από το φόρο στο κράτος μέλος καταγωγής στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο έμπορος (άρθρο 138 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας για το ΦΠΑ). Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, για να εξασφαλιστεί αυτή η απαλλαγή, θα πρέπει να τεκμηριωθεί ότι το καινούργιο μεταφορικό μέσο αποστέλλεται ή μεταφέρεται στον πελάτη από τον πωλητή ή τον πελάτη ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους σε προορισμό εκτός του κράτους μέλους καταγωγής αλλά εντός της Κοινότητας·

β)

το μηχανοκίνητο όχημα δεν είναι «καινούργιο»: όταν ένας ιδιώτης μεταβαίνει σε άλλο κράτος μέλος για να αγοράσει το μηχανοκίνητο όχημα και το μεταφέρει πίσω ο ίδιος (ή φροντίζει ο ίδιος για τη μεταφορά του), τότε αγοράζει με το συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμοζεται στο σημείο πώλησης και το αποτέλεσμα είναι η φορολόγηση στην «πηγή». Ο ΦΠΑ οφείλεται στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο έμπορος. Όταν ο έμπορος αυτοκινήτων έχει αγοράσει το αυτοκίνητο από έναν αρχικό αγοραστή ο οποίος, ιδίως, δεν αφαίρεσε το ΦΠΑ που περιλαμβανόταν στην τιμή αγοράς του μηχανοκίνητου οχήματος, ισχύει το ειδικό καθεστώς για τα μεταχειρισμένα αγαθά (το «καθεστώς του περιθωρίου κέρδους») (άρθρο 312 και επόμενα της οδηγίας για το ΦΠΑ).

Όταν ένας ιδιώτης πωλεί το μηχανοκίνητο όχημά του, το όχημα μπορεί να είναι, όσον αφορά τον ΦΠΑ:

α)

«καινούργιο» (για τον ορισμό του καινούργιου οχήματος, βλέπε στοιχείο α) παραπάνω): σε αυτή την περίπτωση, ο ΦΠΑ οφείλεται στο κράτος μέλος στο οποίο παραδόθηκε το όχημα (άρθρο 2 της οδηγίας για το ΦΠΑ). Για να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση, ο ιδιώτης που έχει πωλήσει το «καινούργιο αυτοκίνητο» δικαιούται έκπτωση ή επιστροφή του ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στην τιμή αγοράς στο κράτος μέλος καταγωγής μέχρι ενός ποσού που δεν υπερβαίνει το ποσό του ΦΠΑ το οποίο θα όφειλε εάν η παράδοση ήταν υποκείμενη σε φόρο στο κράτος μέλος καταγωγής (άρθρο 172 της οδηγίας για το ΦΠΑ)·

β)

μη «καινούργιο»: η συναλλαγή είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ. Δεν οφείλεται ΦΠΑ.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εθνικές αρχές μπορούν επίσης να ζητήσουν τη στιγμή της ταξινόμησης απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης.

3.5.2.   Μηχανοκίνητα οχήματα που έχουν προηγουμένως ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος

Για τα μηχανοκίνητα οχήματα που έχουν προηγουμένως ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος ταξινόμησης μπορεί να ζητήσει την υποβολή των ακόλουθων εγγράφων:

α)

το πρωτότυπο ή αντίγραφο της μη εναρμονισμένης άδειας κυκλοφορίας που εκδόθηκε από το άλλο κράτος μέλος: πολλά οχήματα που ταξινομήθηκαν πριν από το 2004 εξακολουθούν να κυκλοφορούν με τη μη εναρμονισμένη άδεια κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει υποχρέωση από την κοινοτική νομοθεσία για προσκόμιση του πρωτοτύπου ή αντιγράφου αυτού του είδους πιστοποιητικού που εκδίδεται από άλλο κράτος μέλος στις αρμόδιες αρχές ταξινόμησης του κράτους μέλους προορισμού. Η Επιτροπή έχει την άποψη, ωστόσο, ότι η εθνική νομοθεσία μπορεί να υποχρεώνει τον αγοραστή να υποβάλλει αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας που εκδόθηκε από το κράτος μέλος καταγωγής πριν την ταξινόμηση του μηχανοκίνητου οχήματος, για την αποφυγή διπλών διοικητικών ελέγχων ή τη μείωση της εγκληματικότητας σχετικά με τα οχήματα·

β)

την εναρμονισμένη άδεια κυκλοφορίας: η εναρμονισμένη άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται από κράτος μέλος πρέπει να αναγνωρίζεται από τα υπόλοιπα κράτη μέλη για την επαναταξινόμηση (έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας) του οχήματος σε άλλο κράτος μέλος (28). Όταν ένας αγοραστής αγοράζει ένα μηχανοκίνητο όχημα που φέρει εναρμονισμένη άδεια κυκλοφορίας, λαμβάνει πάντα το μέρος I της προηγούμενης άδειας κυκλοφορίας και το μέρος II εφόσον είχε εκδοθεί. Το μέρος Ι της προηγούμενης άδειας κυκλοφορίας και το μέρος ΙΙ (εφόσον έχει εκδοθεί) πρέπει να κατατεθούν στις αρχές ταξινόμησης του κράτους μέλους προορισμού ώστε να μπορέσουν οι αρχές αυτές να αποσύρουν το μέρος (ή τα μέρη) της προηγούμενης άδειας κυκλοφορίας. Οφείλουν να ενημερώσουν εντός δύο μηνών τις αρχές του κράτους μέλους που είχαν εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας ότι η άδεια έχει αποσυρθεί. Επιπλέον, οφείλουν να επιστρέψουν την άδεια που απέσυραν στις προαναφερόμενες αρχές, εφόσον αυτές το ζητήσουν, εντός έξι μηνών από την απόσυρση. Όταν η άδεια κυκλοφορίας αποτελείται από τα μέρη I και II (29) αλλά το μέρος II λείπει, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ζητήθηκε η νέα ταξινόμηση (νέα άδεια) μπορούν να αποφασίσουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδώσουν νέα άδεια κυκλοφορίας για το όχημα, μόνον όμως αφού θα έχουν λάβει, εγγράφως ή διά της ηλεκτρονικής οδού, επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, στο οποίο είχε προηγουμένως εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για το όχημα, ότι ο αιτών έχει δικαίωμα να λάβει νέα άδεια κυκλοφορίας για το όχημα σε άλλο κράτος μέλος (30)·

γ)

το κοινοτικό ή εθνικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης:

οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να ζητούν κοινοτικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης για οχήματα που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος εάν η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας τους συμβαδίζει απολύτως με το υπόδειγμα της οδηγίας 1999/37/ΕΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας, η άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται από κράτος μέλος πρέπει να αναγνωρίζεται από τα υπόλοιπα κράτη μέλη για την επαναταξινόμηση του μηχανοκίνητου οχήματος στα κράτη αυτά,

ωστόσο, οι εθνικές αρχές μπορούν να ζητούν το κοινοτικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης για οχήματα που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος όταν η μη εναρμονισμένη άδεια κυκλοφορίας του άλλου κράτους μέλους δεν τους επιτρέπει να ταυτοποιήσουν το μηχανοκίνητο όχημα με επαρκή ακρίβεια,

εάν το μηχανοκίνητο όχημα δεν διαθέτει κοινοτικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης, οι εθνικές αρχές μπορούν να ζητούν εθνικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης·

δ)

απόδειξη πληρωμής του ΦΠΑ, εάν το όχημα είναι καινούργιο για σκοπούς ΦΠΑ (βλέπε τμήμα 3.5.1)·

ε)

πιστοποιητικό ασφάλισης·

στ)

δελτίο τεχνικού ελέγχου εάν είναι υποχρεωτική η διενέργεια τεχνικού ελέγχου για κάθε επαναταξινόμηση μηχανοκίνητου οχήματος που είχε προηγουμένως ταξινομηθεί στο ίδιο ή σε άλλο κράτος μέλος.

4.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

Ένα μηχανοκίνητο όχημα μπορεί προφανώς να φορτωθεί σε ρυμουλκούμενο ή σε φορτηγό και να μεταφερθεί σε άλλο κράτος μέλος. Ωστόσο, πολλά μηχανοκίνητα οχήματα οδηγούνται στο κράτος μέλος προορισμού.

Τα περισσότερα κράτη μέλη ορίζουν, ως γενικό κανόνα, ότι δεν επιτρέπεται η οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος στις δημόσιες οδούς, εάν το όχημα δεν διαθέτει αριθμό κυκλοφορίας. Η συνήθης κατάσταση είναι να οδηγούνται τα μηχανοκίνητα οχήματα είτε με τις πινακίδες κυκλοφορίας του κράτους μέλους καταγωγής είτε με τις πινακίδες του κράτους μέλους προορισμού.

Επιπλέον, η αστική ευθύνη πρέπει να εξακολουθήσει να καλύπτεται από την ασφάλεια (31) και οι οδηγοί είναι καλό να έχουν μαζί τους την «πράσινη κάρτα», δηλαδή το διεθνές πιστοποιητικό ασφάλισης (32), όταν χρησιμοποιούν το όχημά τους. Ωστόσο, μετά την υπογραφή της πολυμερούς συμφωνίας (33) από όλα τα κράτη μέλη (όπως και από την Ανδόρρα, την Κροατία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία), η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος ισοδυναμεί με πιστοποιητικό ασφάλισης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στα μηχανοκίνητα οχήματα με πινακίδα κυκλοφορίας από μια από αυτές τις χώρες να κυκλοφορούν ελεύθερα σε αυτό το χώρο, χωρίς ελέγχους στα σύνορα σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για το όχημα.

Υπάρχουν δύο τρόποι νόμιμης οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος στο κράτος μέλος προορισμού: είτε το μηχανοκίνητο όχημα φέρει πινακίδα επαγγελματικής κυκλοφορίας είτε φέρει πινακίδα προσωρινής κυκλοφορίας.

4.1.   Οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος με πινακίδες επαγγελματικής κυκλοφορίας

Συστήματα επαγγελματικής ταξινόμησης υπάρχουν στα περισσότερα κράτη μέλη για να έχουν τη δυνατότητα οι έμποροι λιανικής πώλησης να οδηγούν μηχανοκίνητα οχήματα στις δημόσιες οδούς για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να τα ταξινομήσουν επίσημα. Τα συστήματα επαγγελματικής ταξινόμησης απευθύνονται στους κατασκευαστές, συναρμολογητές, διανομείς και πωλητές και αφορούν τα μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων είναι κάτοχοι.

Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν εκδίδουν άδειες επαγγελματικής κυκλοφορίας καθαυτές, που συμπεριλαμβάνουν ταυτοποίηση του μηχανοκίνητου οχήματος. Συνήθως παρέχουν ένα άλλο είδος εγγράφου, που διασυνδέει τις πινακίδες κυκλοφορίας με τον κάτοχό τους, ή/και απαιτούν από τον κάτοχο να τηρεί ημερολόγιο στο οποίο να καταγράφει τις διαδρομές που πραγματοποιούνται με την πινακίδα κυκλοφορίας.

Το άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο α) της σύμβασης της Βιέννης για την οδική κυκλοφορία (34) ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν να απαγορεύουν την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος, υπό τον όρο ότι ο οδηγός φέρει άδεια κυκλοφορίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει επίσης να αναγνωρίζουν άδειες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί από άλλα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τη σύμβαση. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνεται διάταξη στη σύμβαση που να απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη ή που να τους επιτρέπει να απαγορεύουν την ελεύθερη κυκλοφορία οχημάτων που δεν συμμορφώνονται με τη σύμβαση.

Σχετικά με την ελευθερία διαμετακόμισης των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της Κοινότητας (35), η ενδοκοινοτική κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων με αριθμό επαγγελματικής κυκλοφορίας που εκδόθηκε από άλλο κράτος μέλος διέπεται από τη συνθήκη ΕΚ (36) και ιδίως από το άρθρο 28 της συνθήκης. Τα πιθανά εμπόδια πρέπει να αιτιολογούνται βάσει του άρθρου 30 ΕΚ ή μιας από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που αποδέχεται το Δικαστήριο.

Η αρχή ότι κάθε κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι η αστική ευθύνη σε σχέση με τη χρήση οχημάτων που σταθμεύουν συνήθως στο έδαφός του καλύπτεται από την ασφάλιση, κανονικά, εφαρμόζεται επίσης στα οχήματα που φέρουν πινακίδες επαγγελματικής κυκλοφορίας. Η έκταση της καλυπτομένης ευθύνης και οι όροι και συνθήκες της κάλυψης καθορίζονται με βάση τα μέτρα αυτά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από την υποχρέωση αυτή οχήματα που φέρουν πινακίδες επαγγελματικής κυκλοφορίας (δηλαδή να εφαρμόζουν παρέκκλιση από την προαναφερόμενη διάταξη), εάν οι πινακίδες αυτές περιλαμβάνονται σε κατάλογο που καταρτίζει το οικείο κράτος μέλος και τον οποίο γνωστοποιεί στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, τα υπόλοιπα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να ζητούν από τον κάτοχο του οχήματος να έχει πράσινη κάρτα που να ισχύει ή να συνάπτει σύμβαση ασφάλισης στα σύνορα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οικείου κράτους μέλους (37). Ωστόσο, μια νέα τροποποίηση της οδηγίας 72/166/EΟΚ, την οποία εισήγαγε η πέμπτη οδηγία ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων, 2005/14/ΕΚ (38), ορίζει ότι τα οχήματα που απαλλάσσονται από την ασφαλιστική υποχρέωση επειδή φέρουν ειδική πινακίδα αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τα ανασφάλιστα οχήματα. Τα θύματα ατυχημάτων που έχουν προκληθεί από τέτοια οχήματα θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση από τον οργανισμό αποζημιώσεων της χώρας στην οποία συνέβη το ατύχημα. Ο οργανισμός αυτός θα πρέπει τότε να έχει αξίωση κατά του ταμείου εγγυήσεων του κράτους μέλους στο οποίο σταθμεύει συνήθως το όχημα.

4.2.   Το μηχανοκίνητο όχημα φέρει πινακίδα προσωρινής κυκλοφορίας

Πολλά κράτη μέλη εφαρμόζουν ένα σύστημα προσωρινής ταξινόμησης ώστε το όχημα να μπορεί να κυκλοφορήσει για μικρό χρονικό διάστημα πριν αποκτήσει την οριστική του ταξινόμηση ή πριν εξαχθεί από τη χώρα. Η προσωρινή ταξινόμηση γίνεται συνήθως στο κράτος μέλος καταγωγής του οχήματος. Ωστόσο, η Επιτροπή υποστηρίζει την άποψη ότι η γενική αρχή της ελευθερίας διαμετακόμισης των εμπορευμάτων και η οδηγία σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων συνεπάγονται ότι το κράτος μέλος καταγωγής θα πρέπει επίσης να αποδέχεται τη χρήση —στο έδαφός του— των πινακίδων και της άδειας προσωρινής κυκλοφορίας που εκδίδονται από το κράτος μέλος προορισμού.

Για την προσωρινή ταξινόμηση:

τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν άδεια προσωρινής κυκλοφορίας που δεν διαφέρει ή διαφέρει ελάχιστα μόνο από το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην οδηγία 1999/37/EΚ: σε αυτή την περίπτωση, τα υπόλοιπα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίζουν την άδεια προσωρινής κυκλοφορίας που εξέδωσε ένα κράτος μέλος για την αναγνώριση του οχήματος σε περίπτωση διεθνούς κυκλοφορίας υπό τον όρο ότι ο οδηγός φέρει το μέρος Ι της άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας (39),

εναλλακτικά, η άδεια προσωρινής κυκλοφορίας μπορεί να διαφέρει ουσιαστικά από το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην οδηγία 1999/37/EΚ: Τα υπόλοιπα κράτη μέλη οφείλουν, κατ' αρχήν, να αναγνωρίζουν την άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 30 της συνθήκης ΕΚ.

Η ελεύθερη κυκλοφορία μηχανοκίνητου οχήματος που φέρει πινακίδα και άδεια προσωρινής κυκλοφορίας μπορεί να περισταλεί μόνο για λόγους που άπτονται της οδικής ασφάλειας (όπως η ικανότητα οδήγησης του οδηγού, η συμμόρφωσή του με τους τοπικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας ή η τεχνική αξιοπιστία του μηχανοκίνητου οχήματος), σε περίπτωση εύλογης υπόνοιας κλοπής του οχήματος ή όταν οι αρχές ελέγχου έχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς την ισχύ της άδειας.

Eπιπλέον, συνιστάται στους οδηγούς να έχουν μαζί τους την «πράσινη κάρτα »που πιστοποιεί ασφαλιστική κάλυψη τουλάχιστον του ελάχιστου υποχρεωτικού επιπέδου που απαιτεί η νομοθεσία της χώρας την οποία επισκέπτονται. Κατά τη διαδρομή και μέχρι την οριστική ταξινόμηση στο κράτος μέλος προορισμού, το όχημα πρέπει να είναι καλυμμένο από ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει εκδοθεί από ασφαλιστή εξουσιοδοτημένο να ασκεί τη δραστηριότητά του στο κράτος μέλος καταγωγής του οχήματος. Ωστόσο, μια νέα κανονιστική ρύθμιση (40), που πρέπει να μεταφερθεί στη νομοθεσία των κρατών μελών έως τις 11 Ιουνίου 2007 το αργότερο, ορίζει ότι όταν ένα όχημα αποστέλλεται από ένα κράτος μέλος σε άλλο, το κράτος στο οποίο βρίσκεται ο κίνδυνος θεωρείται το κράτος μέλος προορισμού, αμέσως μετά την αποδοχή της παράδοσης από τον αγοραστή για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, ακόμη και αν το όχημα δεν έχει ταξινομηθεί επισήμως στο κράτος μέλος προορισμού. Αυτό το γεγονός δίνει τη δυνατότητα στον αγοραστή του οχήματος να έχει ασφαλιστική κάλυψη στο κράτος μέλος της κατοικίας του ακόμη και αν το όχημα εξακολουθεί να φέρει ξένες πινακίδες κυκλοφορίας (προσωρινές πινακίδες της χώρας καταγωγής). Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η ασφάλεια θα πρέπει να συνάπτεται στη χώρα προορισμού. Η ασφάλιση αυτή μπορεί να προσφέρεται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο κράτος μέλος προορισμού ή σε άλλα κράτη μέλη που παρέχουν υπηρεσίες στο κράτος μέλος προορισμού με βάση την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης.

5.   ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Κάθε απόφαση που λαμβάνεται από εθνικές αρχές για απόρριψη της έγκρισης τύπου μηχανοκίνητου οχήματος ή άρνηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας (άρνηση ταξινόμησής του) πρέπει να κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέρος το οποίο πρέπει ταυτόχρονα να ενημερώνεται σχετικά με τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας του οικείου κράτους μέλους και σχετικά με τις προθεσμίες που ισχύουν για την άσκησή τους (41).

Πέρα από τα επίσημα, εθνικά ένδικα μέσα που παρέχονται στον αιτούντα άδεια κυκλοφορίας, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο δίκτυο SOLVIT (42) για τη διευθέτηση των προβλημάτων έγκρισης οχημάτων ή ταξινόμησης αυτοκινήτων που αντιμετωπίζουν. Η χρήση του SOLVIT είναι δωρεάν.

Έχουν επίσης τη δυνατότητα να στραφούν απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υποβάλουν καταγγελία κατά κράτους μέλους. Η Επιτροπή —εάν θεωρήσει ότι ένα κράτος μέλος παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη συνθήκη ΕΚ— μπορεί να κινήσει τη διαδικασία παράβασης κατά του κράτους μέλους βάσει του άρθρου 226 ΕΚ.


(1)  Οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 12).

(2)  Πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, COM(2003) 418, όπως τροποποιήθηκε με το COM(2004) 738.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (ΕΕ L 203 της 1.8.2002, σ. 30). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με την πράξη προσχώρησης του 2003.

(4)  Οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 57). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/103/EΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 344).

(5)  http://europa.eu.int/solvit/site/statistics/index_en.htm.

(6)  Οι αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας που εφαρμόζονται σήμερα στα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων και στα τέλη κυκλοφορίας παρουσιάζονται σε δελτίο πληροφοριών της Επιτροπής για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ευρωπαίου πολίτη όσον αφορά τη φορολόγηση ενδοκοινοτικών μεταφορών αυτοκινήτων και της διασυνοριακής χρήσης τους σε τακτική βάση, που δημοσιεύθηκε στη διεύθυνση

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/passenger_car/index_en.htm.

(7)  Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σχετικά με τη φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων [COM(2005) 261 της 5.7.2006]. Η πρόταση αυτή προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των τελών ταξινόμησης σε χρονική περίοδο από πέντε έως δέκα ετών και ένα σύστημα επιστροφής των υπόλοιπων φόρων αυτοκινήτων στις περιπτώσεις που ένα αυτοκίνητο ταξινομημένο σε ένα κράτος μέλος μετακινείται σε μόνιμη βάση και ταξινομείται σε άλλο κράτος μέλος.

(8)  ΕΕ C 143 της 15.5.1996, σ. 4.

(9)  Άρθρο 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

(10)  Δηλαδή, οποιαδήποτε μοτοσικλέτα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1) της οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 106 της 27.4.2005, σ. 17).

(11)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Μαρτίου 2002, Cura Anlagen GmbH κατά Auto Service Leasing GmbH (ASL), υπόθεση C-451/99, Συλλογή 2002, σ. Ι-03193 (http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm).

(12)  Οδηγία 83/182/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της Κοινότητας στις προσωρινές εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων (ΕΕ L 105 της 23.4.1983, σ. 59). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/98/EΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 129).

(13)  Οδηγία 83/183/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, σχετικά με τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές, από κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες (ΕΕ L 105 της 23.4.1983, σ. 64). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 92/12/EΟΚ (ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 1).

(14)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Ιουλίου 2001, Παρασκευάς Λουλουδάκης κατά Ελληνικού Δημοσίου, υπόθεση C-262/99, Συλλογή 2001, σ. Ι-05547.

(15)  Οι ισχύουσες οδηγίες αναγράφονται στο παράρτημα IV μέρος I της οδηγίας 70/156/EΟΚ.

(16)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 29ης Μαΐου 1997, διοικητική διαδικασία που κινήθηκε από τη VAG Sverige AB, υπόθεση C-329/95, Συλλογή 1997, σ. Ι-02675.

(17)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Ιανουαρίου 2002, Canal Satélite Digital SL κατά Adminstración General del Estado και Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS), υπόθεση C-390/99, Συλλογή 2005, σ. Ι-09665.

(18)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 10ης Νοεμβρίου 2005, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας, υπόθεση C-432/03, Συλλογή 2004, σ. Ι-01277.

(19)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης Φεβρουαρίου 2004, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας, υπόθεση C-24/2000, Συλλογή 2004, σ. Ι-01277.

(20)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης Φεβρουαρίου 2004, ποινική δίκη κατά John Greenham και Léonard Abel, υπόθεση C-95/01, Συλλογή 2004, σ. Ι-01333.

(21)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Οκτωβρίου 2003, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας, υπόθεση C-455/01, Συλλογή 2003, σ. Ι-12023.

(22)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Ιουνίου 1986, Bernhard Schloh κατά Auto contrôle technique SPRL, υπόθεση 50/85, Συλλογή 1986, σ. 1855, σκέψεις 14-16· υπόθεση C-451/99, σκέψεις 62-64.

(23)  ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(24)  Υπόθεση C-451/99.

(25)  Όπως αναφέρεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 1999/37/ΕΚ.

(26)  Άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

(27)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/133/EΚ (ΕΕ L 57 της 24.2.2007, σ. 12).

(28)  Άρθρο 4 της οδηγίας 1999/37/ΕΚ.

(29)  Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 7 της οδηγίας 1999/37/ΕΚ, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν άδεια κυκλοφορίας η οποία περιλαμβάνει είτε ένα είτε δύο χωριστά μέρη και «προς το παρόν, είναι σκόπιμο να επιτραπεί η συνύπαρξη των δύο συστημάτων». Συνεπώς, το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας ορίζει ότι η άδεια κυκλοφορίας περιλαμβάνει είτε ένα μέρος σύμφωνα με το παράρτημα I είτε δύο μέρη σύμφωνα με τα παραρτήματα I και II. Η αναφορά στο μέρος ΙΙ ισχύει μόνο για τα κράτη μέλη που ακολουθούν το σύστημα της άδειας κυκλοφορίας με δύο διαφορετικά μέρη (μέρος Ι και μέρος ΙΙ).

(30)  Άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/37/ΕΚ.

(31)  Οδηγία 72/166/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Απριλίου 1972, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και με τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής (ΕΕ L 103 της 2.5.1972, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2005/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 14).

(32)  Κάθε οδηγός μπορεί να εξασφαλίσει την πράσινη κάρτα από τον ασφαλιστή που εξέδωσε γι' αυτόν την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για το όχημά του. Το σύστημα της πράσινης κάρτας καθιερώθηκε το 1953 υπό την αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη και η διαχείριση του συστήματος γίνεται από το Συμβούλιο των Εθνικών Γραφείων Ασφάλισης (Council of Bureaux). Η πράσινη κάρτα πιστοποιεί ότι ο οδηγός διαθέτει τουλάχιστον την ελάχιστη υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων που απαιτεί η νομοθεσία των χωρών που επισκέπτεται (για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: http://www.cobx.org/public/NXhomeEng-Public.htm).

(33)  Συμφωνία μεταξύ των εθνικών γραφείων ασφάλισης των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η οποία υπογράφηκε στις 30 Μαΐου 2002 και επισυνάπτεται στο παράρτημα της απόφασης 2003/564/EΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, για την εφαρμογή της οδηγίας 72/166/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους ασφάλισης της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 23).

(34)  Ηνωμένα Έθνη — Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη, 8 Νοεμβρίου 1968, όπως τροποποιήθηκε.

(35)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 23ης Οκτωβρίου 2003, Administration des douanes et droits indirects κατά Rioglass SA και Transremar SL, υπόθεση C-115/02, Συλλογή 2003, σ. Ι-12705, σκέψη 18.

(36)  Βλέπε απόφαση του Δικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2003, ποινική δίκη κατά Marco Grilli, υπόθεση C-12/02, Συλλογή 2003, σ. Ι-11585.

(37)  Άρθρο 4 στοιχείο β) της οδηγίας 72/166/ΕΟΚ.

(38)  Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β). Θα ενσωματωθεί από τα κράτη μέλη έως τις 11 Ιουνίου 2007 το αργότερο.

(39)  Η οδηγία 1999/37 EΚ εφαρμόζεται επίσης στις άδειες προσωρινής κυκλοφορίας, οι οποίες θα πρέπει να αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) και του άρθρου 4 της οδηγίας.

(40)  Το νέο άρθρο 4α που έχει εισαχθεί στην τρίτη οδηγία 90/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 129 της 19.5.1990, σ. 33) σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία οχημάτων με την οδηγία 2005/14/EΚ.

(41)  Άρθρο 12 της οδηγίας 70/156/EΟΚ.

(42)  http://europa.eu.int/solvit/.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επιτροπή

24.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 68/25


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

23 Μαρτίου 2007

(2007/C 68/05)

1 ευρώ=

 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,3327

JPY

ιαπωνικό γιεν

156,65

DKK

δανική κορόνα

7,4505

GBP

λίρα στερλίνα

0,67780

SEK

σουηδική κορόνα

9,3135

CHF

ελβετικό φράγκο

1,6164

ISK

ισλανδική κορόνα

88,46

NOK

νορβηγική κορόνα

8,1150

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CYP

κυπριακή λίρα

0,5805

CZK

τσεχική κορόνα

27,973

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

246,70

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,7096

MTL

μαλτέζικη λίρα

0,4293

PLN

πολωνικό ζλότι

3,8760

RON

ρουμανικό λέι

3,3630

SKK

σλοβακική κορόνα

33,582

TRY

τουρκική λίρα

1,8479

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,6519

CAD

καναδικό δολάριο

1,5432

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,4103

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,8654

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,0217

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 248,54

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

9,6281

CNY

κινεζικό γιουάν

10,2991

HRK

κροατικό κούνα

7,3815

IDR

ινδονησιακή ρουπία

12 140,90

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,6065

PHP

πέσο Φιλιππινών

64,003

RUB

ρωσικό ρούβλι

34,6730

THB

ταϊλανδικό μπατ

42,402


(1)  

Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


24.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 68/26


Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2007-2013 — Χάρτης κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα: Πορτογαλία, Κύπρος

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/C 68/06)

N 727/2006 — ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Χάρτης κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα 1.1.2007-31.12.2013

(Εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 7.2.2007)

NUTS II

NUTS III

Ανώτατο όριο για επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (1)

(ισχύει για μεγάλες επιχειρήσεις)

1.   

Περιφέρειες επιλέξιμες προς ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ, για ολόκληρη την περίοδο 2007-2013

 

 

1.1.2007-31.12.2010

1.1.2011-31.12.2013

Norte

Alto Trás-os-Montes

30

30

Ave

30

30

Cávado

30

30

Douro

30

30

Entre Douro e Vouga

30

30

Grande Porto

30

30

Minho Lima

30

30

Tâmega

30

30

Centro

Baixo Mondego

30

30

Baixo Vouga

30

30

Beira Interior Norte

40

30

Beira Interior Sul

40

30

Cova da Beira

40

30

Dão Lafões

36,5

30

Pinhal Interior Norte

40

30

Pinhal Interior Sul

40

30

Pinhal Litoral

30

30

Serra da Estrela

40

30

Médio Tejo

30

30

Oeste

30

30

Alentejo

Lezíria do Tejo

30

30

Alto Alentejo

40

30

Alentejo Central

40

30

Alentejo Litoral

40

30

Baixo Alentejo

40

30

RA Madeira

RA Madeira

52

40

RA Açores

RA Açores

52

50

2.   

Περιφέρειες επιλέξιμες προς ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ έως τις 31.12.2010 (2)

Algarve

Algarve

30

20

3.   

Περιφέρειες επιλέξιμες προς ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ για ολόκληρη την περίοδο 2007-2013

Grande Lisboa

Vila Franca de Xira (Alhandra, Alverca do Ribatejo, Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira)

15

15

P. de Setúbal

Setúbal

15

15

Palmela

15

15

Montijo

15

15

Alcochete

15

15

4.   

Περιφέρειες επιλέξιμες δυνάμει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ για την περίοδο 1.1.2007-31.12.2008, με ανώτατο όριο ενίσχυσης 10 %

Grande Lisboa

Vila Franca de Xira (Cachoeiras, Calhandriz, Póvoa de Santa Iria, São João dos Montes, Vialonga, Sobralinho, Forte da Casa)

10

Mafra

10

Loures

10

Sintra

10

Amadora

10

Cascais

10

Odivelas

10

Oeiras

10

P. de Setúbal

Seixal

10

Almada

10

Barreiro

10

Moita

10

Sesimbra

10

N 814/2006 — ΚΥΠΡΟΣ

Χάρτης κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα 1.1.2007-31.12.2013

(Εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 24.1.2007)

ΚΥΠΡΟΣ

Ανώτατα όρια για τις επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (3)

(Ισχύει για μεγάλες επιχειρήσεις)

1.   

Δήμοι επιλέξιμοι προς ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ για ολόκληρη την περίοδο 2007-2013, με ένταση ενίσχυσης 15 %

1012 Δήμος Στροβόλου, 1023 Δήμος Λατσιών (Λακκιά), 1024 Γέρι, 1100 Σιά, 1101 Μαθιάτης, 1102 Αλάμπρα, 1103 Αγία Βαρβάρα, 1104 Κοτσιάτης, 1105 Νήσου, 1106 Πέρα Χωριό, 1107 Δήμος Ιδαλίου, 1108 Λύμπια, 1109 Λυθροδόντας & Μονή Προφήτη Ηλία, 1120 Ποταμιά, 1121 'Αγιος Σωζόμενος, 1200 Καμπί, 1201 Φαρμακάς, 1202 Απλίκι, 1203 Λαζανιάς (Περιλ. Μονή Μαχαιρά), 1204 Γούρρη, 1205 Φικάρδου (Περιλ. Οικ. Πύργου), 1206 'Αγιος Επιφάνιος (Ορεινής), 1207 Καλό Χωριό (Ορεινής), 1208 Μαλούντα, 1209 Κλήρου, 1210 Αρεδιού, 1211 'Αγιος Ιωάννης (Μαλούντας), 1212 Αγροκηπιά, 1213 Μιτσερό (Περ. Μονή Αγ. Παντελ.), 1220 Καπέδες, 1221 Καταλιόντας, 1222 Αναλιόντας (Περ. Μονή Αρχ.Μιχ.), 1223 Καμπιά, 1224 Μαργί, 1225 Τσέρι, 1226 Πολιτικό -Μονή Αγ.Ηρακλ.&Φιλάνι, 1227 Πέρα, 1228 Επισκοπειό, 1229 Ψιμολόφου, 1230 Εργάτες, 1240 'Αγιοι Τριμιθιάς, 1241 Παλαιομέτοχο, 1243 Κοκκινοτριμιθιά, 1244 Μάμμαρη, 1300 Παλαιχώρι Μόρφου, 1301 Ασκάς, 1302 'Αλωνα, 1303 Φτερικούδι, 1304 Πολύστυπος, 1305 Λαγουδερά, 1306 Σαράντι, 1307 Λιβάδια, 1308 Αληθινού, 1309 Πλατανιστάσα, 1310 Παλαιχώρι Ορεινής, 1320 Ξυλιάτος, 1321 'Αγιος Γεώργιος Καυκάλλου, 1322 Νικητάρι (Περιλ. Ασίνου), 1323 Βυζακιά, 1324 Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου), 1325 Άγιοι Ηλιόφωτοι, 1326 Κάτω Μονή, 1327 Ορούντα, 1328 Πάνω Κουτραφάς, 1329 Κάτω Κουτραφάς (Περιλ. Μάνδρες), 1330 Ποτάμι, 1361 Περιστερώνα, 1362 Αστρομερίτης, 1368 Μένικο, 1400 Σπήλια, 1402 Αγία Ειρήνη, 1403 Καννάβια (Περιλ. Καπουρά), 1404 Κακοπετριά -Πλατάνια,Αγ.Νικ.Στ., 1405 'Αγιος Θεόδωρος (Σολέας), 1406 Γαλάτα, 1407 Σινάορος, 1408 Καλιάνα, 1409 Τεμβριά, 1410 Κοράκου (Περιλ. Αργολάδου), 1411 Ευρύχου, 1412 Φλάσου, 1414 Άγιος Επιφάνιος (Σολέας), 1415 Ληνού, 1416 Κατύδατα, 1417 Σκουριώτισσα (Φουκάσα), 1420 Πεδουλάς, 1421 Μυλικούρι, 1422 Μουτουλλάς, 1423 Οίκος, 1424 Καλοπαναγιώτης-Ορκόντας,Ι.Λαμπ., 1425 Γερακιές, 1426 Τσακίστρα (Περιλ. Μονή Κύκκου), 1427 Κάμπος, 1430 Άγιος Νικόλαος (Λέυκας), 1456 Πάνω Πύργος, 1457 Κάτω Πύργος, 1458 Σελλάδι του Άππη, 1459 Αλεύγα, 1460 Πηγένια (Περιλ. Χαλέρι), 1461 Παχύαμμος, 1465 Φροδίσια (Βροδίσια), 1462 'Αγιος Θεόδωρος (Τιλλιρίας), 3100 Δήμος Αγίας Νάπας -& Αγία Θέκλα, 3101 Δήμος Παραλιμνίου, 3102 Δήμος Δερύνειας-Στροβίλ.&Α.Νικ., 3103 Σωτήρα, 3104 Λιοπέτρι, 3105 Φρέναρος, 3110 Αυγόρου (& Μονή 'Αγιος Κενδέας), 4010 Δήμος Αραδίππου, 4011 Λιβάδια, 4012 Δρομολαξιά, 4013 Μενεού, 4100 Κελλιά, 4102 Bορόκληνη(Ορόκληνη), 4103 Αβδελλερό, 4110 Κίτι, 4111 Περιβόλια, 4112 Τερσεφάνου, 4113 Σοφτάδες, 4120 Μαζωτός, 4121 Αλαμινός, 4122 Αναφωτίδα, 4123 Απλάνταn, 4124 Κιβισίλι, 4125 Αλεθρικό, 4126 Κλαυδιά, 4127 Αγγλισίδες, 4128 Μενόγεια, 4202 Δήμος Αθιένου, 4210 Καλό Χωριό, 4211 Αγία 'Αννα, 4212 Μοσφιλωτή, 4213 Ψευδάς, 4214 Πυργά-Μονή Σταυροβ.&Αγ.Βαρβάρας, 4215 Κόρνος(Περιλ.Μονή Αγίας Θέκλας), 4216 Δελίκηπος, 4217 Κόχη, 4300 Ζύγι, 4301 Μαρί (Περιλ. Βασιλικό), 4302 Καλαβασός, 4303 Τόχνη, 4304 Χοιροκoιτία, 4305 Ψεματισμένος, 4306 Μαρώνι, 4307 'Αγιος Θεόδωρος, 4308 Σκαρίνου, 4309 Κοφίνου, 4310 Κάτω Λεύκαρα, 4311 Δήμος Πάνω Λευκάρων, 4312 Κάτω Δρυς, 4313 Βάβλα (Περιλ. Νονή Αγίου Μηνά), 4314 Λάγεια, 4315 Ορά (Περιλ. Δράπια και Παρσάτα), 4316 Μελίνη, 4317 Οδού, 4318 'Αγιοι Βαβατσινιάς, 4319 Βαβατσινιά, 5011 Δήμος Μέσα Γειτονιάς, 5012 Δήμος Αγίου Αθανασίου, 5020 Πάνω Πολεμίδια, 5021 'Υψωνας, 5022 Δήμος Κάτω Πολεμιδιών, 5100 Παλόδεια, 5101 Παραμύθα-& Μονή Παναγίας Ευαγγ., 5102 Σπιτάλι, 5103 Φασούλα, 5104 Μαθικολώνη, 5105 Γεράσα, 5106 Αψιού, 5107 Απεσιά, 5108 Κορφή, 5109 Λιμνάτης, 5110 Καπηλειό, 5120 Μουτταγιάκα, 5121 Αρμενοχώρι, 5122 Φοινικάρια, 5123 Ακρούντα, 5124 'Αγιος Τύχων, 5125 Παρεκκλησιά, 5126 Πεντάκωμο, 5127 Μοναγρούλλι, 5128 Μονή, 5129 Πύργος, 5130 Ασγάτα (Περ.Μεταλλεία Πλατείες), 5131 Βάσα (Κελλακίου), 5132 Σανίδα, 5133 Πραστιό (Κελλακίου), 5134 Κλωνάρι, 5135 Βίκλα, 5136 Κελλάκι -& Μονή Ζωοδόχου Πηγής, 5137 Ακαπνού, 5138 Επταγώνεια, 5140 Διερώνα, 5141 Αρακαπάς, 5142 'Αγιος Παύλος, 5143 'Αγιος Κωνσταντίνος, 5144 Συκόπετρα, 5145 Λουβαράς, 5146 Καλό Χωριό (Περιλ. 'Αθρακος), 5147 Ζωοπηγή, 5223 Πλατανίστεια, 5224 'Αγιος Θωμάς, 5225 Αλέκτορα, 5226 Ανώγυρα, 5227 Πισσούρι, 5302 'Αλασσα, 5305 'Αγιος Αμβρόσιος, 5306 'Αγιος Θεράπων, 5307 Λόφου, 5308 Πάχνα, 5310 'Αγιος Γεώργιος, 5311 Δωρός, 5312 Λάνεια, 5313 Σιλίκου, 5314 Μονάγρι-& Μονή Παναγίας Αμασγού, 5315 Τριμήκληνη, 5316 'Αγιος Μάμας, 5317 Κουκά, 5318 Μονιάτης-Μέσα Ποτ.,Σαϊττάς,Φυλ., 5320 Δωρά, 5321 Γεροβάσα, 5322 'Αρσος, 5323 Κισσούσα, 5324 Μαλιά, 5325 Βάσα (Κοιλανίου), 5326 Βουνί, 5327 Πέρα Πεδί, 5328 Μανδριά, 5329 Ποταμιού, 5330 'Ομοδος, 5331 Κοιλάνι, 5340 'Αγιος Δημήτριος, 5341 Παλαιόμυλος, 5342 Πρόδρομος (Περιλ. Τρικουκκιά), 5343 Καμινάρια, 5344 Τρεις Ελιές, 5345 Λεμίθου, 5350 Κάτω Πλάτρες (Toρναρίδες), 5351 Πάνω Πλάτρες (Περιλ. Τροόδος), 5352 Φοινί (Περ. Μονή Τροοδίτισσας), 5353 Πάνω Αμίαντος, 5354 Κάτω Αμίαντος, 5360 'Αγιος Θεόδωρος, 5361 'Αγιος Ιωάννης, 5362 Κάτω Μύλος, 5363 Ποταμίτισσα, 5364 Δύμες, 5365 Πελένδρι (Περιλ. Κάρδαμα), 5366 Αγρός, 5367 Αγρίδια, 5368 Χανδριά, 5369 Κυπερούντα, 6010 Δήμος Γεροσκήπου, 6011 Κονιά, 6012 Αγία Μαρινούδα, 6013 Κολώνη (Περιλ. Μονή Ανατολικό), 6014 Αχέλεια, 6022 'Εμπα, 6023 Τρεμιθούσα, 6024 Μέσα Χωριό, 6025 Μεσόγη, 6026 Τάλα (Περ. Μονή Αγίου Νεοφύτου), 6100 Κούκλια, 6101 Μανδριά, 6102 Νικόκλεια, 6103 Σουσκιού, 6104 Τίμη, 6106 'Αγία Βαρβάρα, 6107 Αναρίτα, 6108 Φοίνικας, 6110 Μαραθούντα, 6111 'Αρμου, 6112 Επισκοπή, 6113 Νατά, 6114 Χολέτρια, 6115 Αξύλου, 6116 Ελεδιό, 6120 Τσάδα, 6121 Κοίλη, 6122 Στρουμπί, 6123, Πολέμι, 6124 Καλλέπεια (Περιλ. Μορόνερο), 6125 Λετύμβου, 6126 Πιταργού, 6127 Κούρδακα, 6128 Λεμώνα, 6129 Χούλου, 6130 Ακουρσός, 6132 Κάθικας, 6200 Πάνω Aρχιμανδρίτα-& Κάτω Αρχιμ., 6201 Φασούλα, 6202 Μούσερε, 6203 Μάρωνας, 6204 Μαμώνια, 6205 'Αγιος Γεώργιος, 6206 Σταυροκόννου, 6207 Πραστιό, 6208 Τραχυπέδουλα, 6210 Κελοκέδαρα, 6211 Σαλαμιού, 6212 Κιδάσι, 6213 Κέδαρες, 6214 Μέσανα, 6215 Πραιτώρι, 6216 Φιλούσα (Κελοκεδάρων), 6217 Αρμίνου, 6218 'Αγιος Νικόλαος (Περ. Πέραβασα), 6219 'Αγιος Ιωάννης (Περ. Μαλούντα), 6220 Αμαργέτη, 6221 Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων), 6222 Πενταλιά, 6223 Φάλεια, 6224 Γαλαταριά, 6225 Κοιλίνεια, 6226 Βρέτσια, 6227 Στατός-'Αγιος Φώτιος-&Αμπελίτης, 6228 Λαπηθιού, 6229 Μαμουντάλη, 6230 Πάνω Παναγιά-&Μονή Χρυσορ.&Αγιά, 6231 Ασπρογιά, 6300 Ψάθι, 6301 'Αγιος Δημητριανός, 6302 Κανναβιού (Περιλ. Μελαμιού), 6303 Θρίνια (Δρίνια), 6304 Μηλιά, 6305 Κρίτου Μαρόττου, 6306 Φύτη, 6307 Λάσα, 6308 Δρύμου, 6310 Σίμου, 6311 Αναδιού, 6312 Σάραμα, 6313 Ευρέτου, 6314 Τριμιθούσα, 6315 Φιλούσα (Χρυσοχούς), 6316 Κιός, 6317 Ζαχαριά, 6318 Μελαδειά, Λυσός -Αγ. Μερκούρ & Σταυρός της Ψώκας, 6319 Μελάνδρα, 6320 Λυσός-&Αγ.Μερκούρ.&Σταυρός Ψώκ., 6321 Περιστερώνα, 6330 Θελέτρα, 6331 Γιόλου, 6332 Πάνω Ακουρδάλεια, 6333 Μηλιού -& Μονή Αγίων Αναργύρων, 6334 Κάτω Ακουρδάλεια, 6335 Τέρα, 6336 Κρίτου Τέρα, 6337 Σκούλλη, 6338 Χόλη, 6339 Λουκρουνού, 6340 Καραμουλλήδες, 6341 Χρυσοχού, 6343 Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, 6344 Νέο Χωριό (Περ.Λουτρά Αφροδίτης), 6345 Γουδί, 6350 Κάτω Αρόδες, 6351 Πάνω Αρόδες, 6352 'Ινεια, 6353 Δρούσεια (Περιλ. Πιττόκοπος), 6354 Φασλί, 6355 Ανδρολίκου, 6360 Πελαθούσα -& Μύρμιγκωφ & Λίμνη, 6361 Κυνούσα, 6362 Μακούντα, 6363 Αργάκα, 6364 Γιαλιά, 6365 Αγία Μαρίνα (Χρυσοχούς), 6366 Νέα Δήμματα, 6367 Πομός (Περιλ. Παλιάμπελα), 6368 Στενή, 6369 Άγιος Ισίδωρος, 6370 Λιβάδι.

2.   

Δήμοι επιλέξιμοι για μεταβατική κάλυψη βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ για την περίοδο 1.1.2007-31.12.2008, με ένταση ενίσχυσης 10 %

1000 Δήμος Λευκωσίας, 1010 Δήμος Αγίου Δομετίου, 1011 Δήμος 'Εγκωμης, 1013 Δήμος Αγλαντζιάς (Αγλαγγιά), 4101 Τρούλλοι, 4104 Πύλα, 5013 Δήμος Γερμασόγειας, 6020 Χλώρακας, 6021 Λέμπα, 6027 Κισσόνεργα, 6133 Δήμος Πέγειας & Αγ. Γεωργίου Πέγειας.


(1)  Για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες που δεν υπερβαίνουν τα 50 εκατ. EUR, το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες όσον αφορά τις μεσαίες επιχειρήσεις, και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό στη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. EUR, το όριο αυτό υπόκειται σε αναπροσαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 67 των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα της περιόδου 2007-2013.

(2)  Μια ή περισσότερες από τις εν λόγω περιφέρειες ενδέχεται να παραμείνουν επιλέξιμες βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και το ανώτατο όριο για την περίοδο 1.1.2011-31.12.2013 θα αυξηθεί σε 30 % εάν η επανεξέταση που θα πραγματοποιηθεί το 2010 δείξει ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ τους έχει μειωθεί κάτω από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ-25

(3)  Για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες που δεν υπερβαίνουν τα 50 εκατ. EUR, το ανώτατο αυτό όριο προσαυξάνεται κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124, της 20.5.2003, σ. 36). Για μεγάλα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. EUR, το ανώτατο αυτό όριο υπόκειται σε αναπροσαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 67 των κατευθυντήριων γραμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2007-2013.