ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 157E

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

49ό έτος
6 Ιουλίου 2006


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

Ι   (Ανακοινώσεις)

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

 

ΣΥΝΟΔΟΣ 2005/2006

 

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2005

2006/C 157E/1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Επανάληψη της συνόδου

Διορθώσεις στις ψηφοφορίες προγενεστέρων συνόδων

Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Νεκρολογία

Δήλωση της Προεδρίας

Σύνθεση του Σώματος

Σύνθεση των επιτροπών

Ερμηνεία του Κανονισμού

Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση

Κατάθεση εγγράφων

Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Διάταξη των εργασιών

Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi (συζήτηση)

Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Marchiani (συζήτηση)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2004) — Στρατηγική ενημέρωσης και επικοινωνίας για το ευρώ και την ΟΝΕ (συζήτηση)

Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (φθαλικές ενώσεις) και ασφάλεια των παιχνιδιών ***II (συζήτηση)

Πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες (συζήτηση)

Θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση (συζήτηση)

Ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια και επενδύσεις στις υποδομές ***I (συζήτηση)

Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Λήξη της συνεδρίασης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

13

 

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2005

2006/C 157E/2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

14

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έναρξη της συνεδρίασης

Διορθώσεις στις ψηφοφορίες προγενεστέρων συνόδων

Κατάθεση εγγράφων

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Δυνατότητα κατοχύρωσης των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή ***II (συζήτηση)

Ώρα των ψηφοφοριών

Καταπολέμηση των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Πρωτόκολλο στη συμφωνία θαλάσσιων μεταφορών με την Κίνα, μετά τη διεύρυνση * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της Ευρασίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Bossi (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Αίτηση άρσης της ασυλίας του κ. Mote (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (φθαλικές ενώσεις) και ασφάλεια των παιχνιδιών ***II (ψηφοφορία)

Ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια και επενδύσεις στις υποδομές ***I (ψηφοφορία)

Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi (ψηφοφορία)

Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Marchiani (ψηφοφορία)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2004) (ψηφοφορία)

Στρατηγική ενημέρωσης και επικοινωνίας για το ευρώ και την ΟΝΕ (ψηφοφορία)

Πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ψηφοφορία)

Εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική εργασία στις υπό ανάπτυξη χώρες (ψηφοφορία)

Υποδοχή

Πανηγυρική συνεδρίαση — Ιταλία

Αιτιολογήσεις ψήφου

Διορθώσεις ψήφου

Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής *** — Ταμείο Συνοχής *** — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ***I — Συγκρότηση Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ) ***I — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ***I — Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο * (συζήτηση)

Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών

Ο ρόλος των γυναικών στην Τουρκία (συζήτηση)

Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης ***I (συζήτηση)

Νομοθεσία που εφαρμόζεται στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ) ***I (συζήτηση)

No-fly lists/Στοιχεία επιβατών (συζήτηση)

Πολιτική κατάσταση και ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη Λευκορωσία (συζήτηση)

Κανόνες καταγωγής σε προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες (συζήτηση)

Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Λήξη της συνεδρίασης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

34

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

53

P6_TA(2005)0261Καταπολέμηση των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την καταπολέμηση των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας (COM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS))

53

P6_TA(2005)0262Πρωτόκολλο στη συμφωνία θαλάσσιων μεταφορών με την Κίνα *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου με το οποίο τροποποιείται η συμφωνία για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Κίνας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (COM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

53

P6_TA(2005)0263Διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της Ευρασίας *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της Ευρασίας (COM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

54

P6_TA(2005)0264Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. BossiΑπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi (2004/2203(IMM))

55

P6_TA(2005)0265Αίτηση άρσης της ασυλίας του κ. MoteΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του κ. Ashley Mote (2005/2037(IMM))

56

P6_TA(2005)0266Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (φθαλικές ενώσεις) και ασφάλεια των παιχνιδιών ***IIΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση, για εικοστή δεύτερη φορά, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας) (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD))

57

P6_TC2-COD(1999)0238Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2005 εν όψει της έγκρισης της οδηγίας 2002/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, για εικοστή δεύτερη φορά, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας)

58

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

61

P6_TA(2005)0267Ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια και επενδύσεις στις υποδομές ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής (COM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

61

P6_TC1-COD(2003)0301Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2005 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2005/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής

62

P6_TA(2005)0268Aίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi

69

1.   Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi (2004/2101(IMM))

69

2.   Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi (2004/2101(IMM))

70

3.   Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi (2004/2101(IMM))

71

P6_TA(2005)0269Aίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. MarchianiΑπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Jean-Charles Marchiani (2005/2105(IMM))

72

P6_TA(2005)0270Στρατηγική ενημέρωσης και επικοινωνίας για το ευρώ και την ΟΝΕΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ευρώ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (2005/2078(INI))

73

P6_TA(2005)0271Πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίεςΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Τόνωση των Τεχνολογιών υπέρ της Αειφόρου Ανάπτυξης: Πρόγραμμα Δράσης για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004/2131(INI))

77

P6_TA(2005)0272Εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική εργασία στις αναπτυσσόμενες χώρεςΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκμετάλλευση των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική εργασία (2005/2004(INI))

84

 

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2005

2006/C 157E/3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

92

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έναρξη της συνεδρίασης

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιράκ — Πλαίσιο δέσμευσης (συζήτηση)

Η Αφρική και οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης — Παγκόσμια δράση για την καταπολέμηση της φτώχειας ώστε αυτή να αποτελέσει παρελθόν (συζήτηση)

Ώρα των ψηφοφοριών

Προστασία των επιβατών οχημάτων σε περίπτωση σύγκρουσης *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Επικίνδυνες ουσίες στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ψηφοφορία)

Δυνατότητα κατοχύρωσης των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή ***II (ψηφοφορία)

Δημιουργία ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων ***I (ψηφοφορία)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής (ψηφοφορία)

Ταμείο Συνοχής (ψηφοφορία)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ***I (ψηφοφορία)

Συγκρότηση Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ) ***I (ψηφοφορία)

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ***I (ψηφοφορία)

Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο * (ψηφοφορία)

Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης ***I (ψηφοφορία)

Νομοθεσία που εφαρμόζεται στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ) ***I (ψηφοφορία)

Πρωτόκολλο ΟΕΕ-ΟΗΕ για τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων * (ψηφοφορία)

Διαδικασία συνεννόησης (προϋπολογισμός 2006) (ψηφοφορία)

Ο ρόλος των γυναικών στην Τουρκία (ψηφοφορία)

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιράκ — Πλαίσιο δέσμευσης (ψηφοφορία)

Παγκόσμια δράση για την καταπολέμηση της φτώχειας ώστε αυτή να αποτελέσει παρελθόν (ψηφοφορία)

Αιτιολογήσεις ψήφου

Διορθώσεις ψήφου

Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Το μέλλον των Βαλκανίων δέκα χρόνια μετά τη Ζρεμπρένιτσα (συζήτηση)

Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα και την Ταϊβάν, καθώς και η ασφάλεια στην Άπω Ανατολή (συζήτηση)

Ένας κόσμος χωρίς νάρκες (συζήτηση)

Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Ελβετίας: 1. Προσδιορισμός του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου, 2. Κεκτημένο του Σένγκεν * (συζήτηση)

Αντίκτυπος των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)

Θέση σε εφαρμογή του σχεδίου κοινοτικής δράσης σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) (συζήτηση)

Εκκαθάριση και διακανονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Διαδικασία προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (συζήτηση)

Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Λήξη της συνεδρίασης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

110

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

112

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

136

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

263

P6_TA(2005)0273Προστασία των επιβατών οχημάτων σε περίπτωση σύγκρουσης ***Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Κοινότητας στον κανονισμό αριθ. 94 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με διατάξεις για την έγκριση οχημάτων όσον αφορά την προστασία των επιβατών σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης και στον κανονισμό αριθ. 95 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με διατάξεις για την έγκριση τύπου οχημάτων όσον αφορά την προστασία των επιβατών σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης (COM(2004)0672 — 7590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC))

263

P6_TA(2005)0274Επικίνδυνες ουσίες στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμόΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, το Παράρτημα της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (COM(2005)0241)

263

P6_TA(2005)0275Δυνατότητα κατοχύρωσης των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή ***IΙΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD))

265

P6_TA(2005)0276Δημιουργία ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ του Συμβουλίου (COM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD))

266

P6_TC1-COD(2004)0231Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2005 εν όψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ του Συμβουλίου

266

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

275

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

279

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

283

P6_TA(2005)0277Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής ***Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (COM(2004)0492 — 2004/0163(AVC))

284

P6_TA(2005)0278Ταμείο ΣυνοχήςΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής (COM(2004)0494 — 2004/0166(AVC))

289

P6_TA(2005)0279Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (COM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD))

292

P6_TC1-COD(2004)0167Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2005 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

293

P6_TA(2005)0280Συγκρότηση Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ) ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ) (COM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD))

308

P6_TC1-COD(2004)0168Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2005 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

308

P6_TA(2005)0281Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (COM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD))

313

P6_TC1-COD(2004)0165Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2005 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

313

P6_TA(2005)0282Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο (COM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS))

324

P6_TA(2005)0283Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (COM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD))

350

P6_TC1-COD(2004)0084Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2005 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2005/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναπομπή)

350

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

366

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

367

P6_TA(2005)0284Νομοθεσία που εφαρμόζεται στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ) ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ) (COM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD))

370

P6_TC1-COD(2003)0168Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2005 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)

371

P6_TA(2005)0285Πρωτόκολλο OEE/ΗΕ για τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου της ΟΕΕ των ΗΕ για τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (COM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS))

382

P6_TA(2005)0286Διαδικασία συνεννόησης (προϋπολογισμός 2006)Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εντολή συνεννόησης για τον προϋπολογισμό 2006 πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (2005/2080(BUD))

383

P6_TA(2005)0287Ο ρόλος των γυναικών στην ΤουρκίαΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ρόλο των γυναικών στην Τουρκία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή (2004/2215(INI))

385

P6_TA(2005)0288Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιράκ — Πλαίσιο δέσμευσηςΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράκ — Πλαίσιο δέσμευσης (2004/2168(INI))

390

P6_TA(2005)0289Παγκόσμια δράση για την καταπολέμηση της φτώχειαςΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παγκόσμια έκκληση για δράση κατά της φτώχειας: πώς θα θέσουμε τη φτώχεια στο περιθώριο της ιστορίας

397

 

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2005

2006/C 157E/4

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

401

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έναρξη της συνεδρίασης

Διορθώσεις στις ψηφοφορίες προγενεστέρων συνόδων

Κατάθεση εγγράφων

Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον (LIFE +) ***I (συζήτηση)

Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση (μετά το 2005) (συζήτηση)

Σύνθεση του Σώματος

Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου

Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ώρα των ψηφοφοριών

Βασικοί μισθοί και επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ * (ψηφοφορία)

Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον (LIFE +) ***I (ψηφοφορία)

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Ελβετίας: 1. Προσδιορισμός του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου, 2. Κεκτημένο του Σένγκεν * (ψηφοφορία)

Συμφωνία ΕΚ/Καναδά για την επεξεργασία των εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες * (ψηφοφορία)

Πολιτική κατάσταση και ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)

Το μέλλον των Βαλκανίων δέκα χρόνια μετά τη Ζρεμπρένιτσα (ψηφοφορία)

Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα και την Ταϊβάν, καθώς και η ασφάλεια στην Άπω Ανατολή (ψηφοφορία)

Ένας κόσμος χωρίς νάρκες (ψηφοφορία)

Αντίκτυπος των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)

Θέση σε εφαρμογή του σχεδίου κοινοτικής δράσης σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) (ψηφοφορία)

Εκκαθάριση και διακανονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)

Διαδικασία προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (ψηφοφορία)

Αιτιολογήσεις ψήφου

Διορθώσεις ψήφου

Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Επιστροφές κατά την εξαγωγή ζωντανών ζώων σε τρίτες χώρες (γραπτή δήλωση)

Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση (μετά το 2005) (συνέχεια της συζήτησης)

Γεωργία των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης * (συζήτηση)

Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

Χρονοδιάγραμμα για τον προϋπολογισμό

Ώρα των ψηφοφοριών

Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)

Εμπορία παιδιών στη Γουατεμάλα (ψηφοφορία)

Ανθρώπινα δικαιώματα στην Αιθιοπία (ψηφοφορία)

Γεωργία των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Αιτιολογήσεις ψήφου

Διορθώσεις ψήφου

Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων

Διακοπή της συνόδου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

417

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

418

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

428

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

450

P6_TA(2005)0290Βασικοί μισθοί και επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού της Ευρωπόλ (5429/2005 — C6-0037/2005 — 2005/0803(CNS))

450

P6_TA(2005)0291Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE +) ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE +) (COM(2004)0621 — C6-0127/2004 — 2004/0218(COD))

451

P6_TC1-COD(2004)0218Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουλίου 2005 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE +)

451

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

460

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

462

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

463

P6_TA(2005)0292Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Ελβετίας για την εξέταση της αίτησης ασύλου *Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή την Ελβετία (13049/2004 — COM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS))

463

P6_TA(2005)0293Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Ελβετίας σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν *Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της τελευταίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (13054/2004 — COM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS))

464

P6_TA(2005)0294Συμφωνία ΕΚ/Καναδά για την επεξεργασία των εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Καναδά που θα αφορά την επεξεργασία των εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες (API)/και των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (COM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS))

464

P6_TA(2005)0295Πολιτική κατάσταση και ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στη ΛευκορρωσίαΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πολιτική κατάσταση και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορρωσία

465

P6_TA(2005)0296Το μέλλον των Βαλκανίων δέκα χρόνια μετά τη ΣρεμπρένιτσαΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα

468

P6_TA(2005)0297Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα και την Ταϊβάν, καθώς και η ασφάλεια στην Άπω ΑνατολήΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ, Κίνας και Ταϊβάν και την ασφάλεια στην Άπω Ανατολή

471

P6_TA(2005)0298Kόσμος χωρίς νάρκεςΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εξάλειψη των ναρκών από τον κόσμο

473

P6_TA(2005)0299Αντίκτυπος των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις αναπτυσσόμενες χώρεςΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το αποτέλεσμα των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες (2004/2213(INI))

477

P6_TA(2005)0300Επιβολή της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και εμπόριο (FLEGT)Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επίσπευση της εφαρμογής του προγράμματος δράσης της ΕΕ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT)

482

P6_TA(2005)0301Εκκαθάριση και διακανονισμός στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκκαθάριση και τον διακανονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004/2185(INI))

485

P6_TA(2005)0302Πρόοδος της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην πορεία προς την προσχώρησηΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας

490

P6_TA(2005)0303ΖιμπάμπουεΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Ζιμπάμπουε

491

P6_TA(2005)0304Εκμετάλλευση των παιδιών στη ΓουατεμάλαΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Γουατεμάλα

494

P6_TA(2005)0305Ανθρώπινα δικαιώματα στην ΑιθιοπίαΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Αιθιοπία

495

P6_TA(2005)0306Γεωργία των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί ειδικών μέτρων στον τομέα της γεωργίας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (COM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS))

497

P6_TA(2005)0307Επιστροφές κατά την εξαγωγή ζωντανών ζώων σε τρίτες χώρεςΔήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με επιστροφές κατά την εξαγωγή ζωντανών ζώων σε τρίτες χώρες

504

EL

 


Ι (Ανακοινώσεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΟΔΟΣ 2005/2006

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2005

6.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 157/1


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

(2006/C 157 E/01)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES

Πρόεδρος

1.   Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 5.05 μ.μ.

2.   Διορθώσεις στις ψηφοφορίες προγενεστέρων συνόδων

Οι ακόλουθοι βουλευτές ανακοινώνουν τις διορθώσεις ψήφου ως εξής:

Ημερομηνία συνεδρίασης: 09.06.2005

Έκθεση Duarte Freitas — A6-0157/2005

ενιαία ψηφοφορία

υπέρ: Jean-Louis Bourlanges

Ημερομηνία συνεδρίασης: 23.06.2005

Έκθεση Giuseppe Gargani — A6-0189/2005

τροπολογία 1

κατά: Poul Nyrup Rasmussen

άρθρο 27, παράγραφος 2

υπέρ: Poul Nyrup Rasmussen

3.   Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

4.   Νεκρολογία

Ο Πρόεδρος αποτίει, εξ ονόματος του Σώματος, φόρο τιμής στη μνήμη του Filip Adwent, ο οποίος, μαζί με ορισμένα μέλη της οικογένειάς του, έπεσε θύμα τροχαίου δυστυχήματος στις 26 Ιουνίου 2005. Δηλώνει ότι απέστειλε τα συλλυπητήρια του Σώματος στη σύζυγο του εκλιπόντος.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

5.   Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τον αγώνα κατά της φτώχειας και τη Διάσκεψη της G8 στο Εδιμβούργο. Δηλώνει ότι, στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχει το Κοινοβούλιο προς τη διεθνή κινητοποίηση για την καταπολέμηση της φτώχειας, το Ημικύκλιο θα είναι περιβεβλημένο με μία λευκή ταινία σε όλη τη διάρκεια της τρέχουσας συνόδου, καλεί δε τους βουλευτές να υπογράψουν επάνω της σε ένδειξη αλληλεγγύης.

6.   Σύνθεση του Σώματος

Μετά το θάνατο του Filip Adwent, το Σώμα διαπιστώνει ότι η θέση χηρεύει από τις 27.06.2005 και ενημερώνει επ' αυτού το αρμόδιο κράτος μέλος.

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν στις 30.06.2005 το διορισμό του Armin Laschet ως υπουργού του ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Δεδομένου ότι αυτό το λειτούργημα, βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 1, της Πράξης περί εκλογής των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του εκπροσώπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Σώμα, βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 4, του Κανονισμού του, διαπιστώνει τη χηρεία αυτής της έδρας με ισχύ από 30.06.2005 και ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

7.   Σύνθεση των επιτροπών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PPE-DE, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο διορισμό:

επιτροπή INTA:

Jean-Pierre Audy

8.   Ερμηνεία του Κανονισμού

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 3, του Κανονισμού, σχετικά με την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 162, παράγραφος 2, του Κανονισμού, την οποία έδωσε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ως αρμόδια για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης:

«Η ψηφοφορία μπορεί επίσης να είναι μυστική αν αυτό ζητηθεί από το ένα πέμπτο τουλάχιστον των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.».

Αν μία πολιτική ομάδα ή τριάντα επτά τουλάχιστον βουλευτές δεν αντιτεθούν στην ερμηνεία της επιτροπής (άρθρο 201, παράγραφος 4, του Κανονισμού) πριν από την έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της παρούσας συνεδρίασης, η αίτηση εγκρίνεται. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο.

9.   Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων που εγκρίθηκαν με τη διαδικασία συναπόφασης σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού:

κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συμβουλίου περί καθορισμών των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων (3615/2005 — C6-0217/2005 — 2003/0086(COD))

κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών (3606/2005 — C6-0215/2005 — 2003/0325(COD))

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3618/2005 — C6-0218/2005 — 2003/0172(COD))

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο (3619/2005 — C6-0216/2005 — 2002/0259(COD))

κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα όσον αφορά την πρόσβαση των υπηρεσιών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (3628/2005 — C6-0219/2005 — 2003/0198(COD))

κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοπιστωτικών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα (3633/2005 — C6-0220/2005 — 2003/0296(COD)).

10.   Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1)

από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.1)

εκθέσεις:

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (COM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD)) — Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.

Εισηγήτρια: Niebler Angelika (A6-0176/2005).

*** Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕυρωπαϊκόΤαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (COM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) — Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Χατζηδάκης Κωνσταντίνος (A6-0177/2005).

*** Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής (COM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) — Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Andria Alfonso (A6-0178/2005).

Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2005/2024(INI)) — Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Duff Andrew (A6-0179/2005).

Έκθεση σχετικά με την εκκαθάριση και τον διακανονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004/2185(INI)) — Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Εισηγητές: Kauppi Piia-Noora, Villiers Theresa (A6-0180/2005).

Έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες (2004/2213(INI)) — Επιτροπή Ανάπτυξης.

Εισηγήτρια: Zimmer Gabriele (A6-0183/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (COM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) — Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Fava Giovanni Claudio (A6-0184/2005).

Έκθεση σχετικά με την εκμετάλλευση των παιδιών στις υπό ανάπτυξη χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική εργασία (2005/2004(INI)) — Επιτροπή Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Μαυρομμάτης Μανώλης (A6-0185/2005).

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της Ευρασίας (COM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγητής: Florenz Karl-Heinz (A6-0187/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών και της οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα (COM(2004)0650 — C6-0139/2004 — 2004/0237(COD)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγήτρια: Drčar Murko Mojca (A6-0191/2005).

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την καταπολέμηση των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας (COM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS)) — Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Εισηγητής: Daul Joseph (A6-0192/2005).

Έκθεση σχετικά με τα κλωστοϋφαντουργικά είδη και τα είδη ένδυσης μετά το 2005 (2004/2265(INI)) — Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου.

Εισηγήτρια: Saïfi Tokia (A6-0193/2005).

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί ειδικών μέτρων στον τομέα της γεωργίας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (COM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS)) — Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Εισηγητής: Freitas Duarte (A6-0195/2005).

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ευρώ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (2005/2078(INI)) — Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Maaten Jules (A6-0197/2005).

Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράκ — Πλαίσιο δέσμευσης (2004/2168(INI)) — Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Δημητρακόπουλος Γεώργιος (A6-0198/2005).

* Έκθεση

1.

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή την Ελβετία (13049/2004 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS)),

2.

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της τελευταίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (13054/2004 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS)) — Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Kirkhope Timothy (A6-0201/2005).

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2004 (2005/2048(INI)) — Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Lauk Kurt Joachim (A6-0203/2005).

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου με το οποίο τροποποιείται η συμφωνία για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (COM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS)) — Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.

Εισηγητής Costa Paolo (A6-0205/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ) (COM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Olbrycht Jan (A6-0206/2005).

Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε ο Jean-Charles Marchiani (2005/2105(IMM)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Speroni Francesco Enrico (A6-0208/2005).

Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi (2004/2203(IMM)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγήτρια: Wallis Diana (A6-0209/2005).

Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi (2004/2101(IMM)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγήτρια: Wallis Diana (A6-0210/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ») (COM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγήτρια: Wallis Diana (A6-0211/2005).

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του κ. Ashley Mote (2005/2037(IMM)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Lehne Klaus-Heiner (A6-0213/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (COM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Silva Peneda José Albino (A6-0216/2005).

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το «Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο» (COM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Επιτροπή Αλιείας.

Εισηγητής: Casa David (A6-0217/2005).

*** Συσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Κοινότητας στον κανονισμό αριθ. 94 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με διατάξεις για την έγκριση οχημάτων όσον αφορά την προστασία των επιβατών σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης και στον κανονισμό αριθ. 95 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με διατάξεις για την έγκριση τύπου οχημάτων όσον αφορά την προστασία των επιβατών σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης (07590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC)) — Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου.

Εισηγητής: Barón Crespo Enrique (A6-0218/2005).

Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις γλώσσες Report on the mandate for the 2006 budget conciliation procedure before the Council's first reading (2005/2080(BUD)) — Επιτροπή Προϋπολογισμών.

Εισηγητής: Pittella Giovanni (A6-0223/2005).

1.2)

συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

***II Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση, για εικοστή δεύτερη φορά, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις) και για την τροποποίηση της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγητής: Tρακατέλλης Αντώνιος (A6-0196/2005).

***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Rocard Michel (A6-0207/2005).

2)

από τους βουλευτές

2.1)

προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 108 του Κανονισμού):

Luisa Morgantini, εξ ονόματος της επιτροπή DEVE, προς το Συμβούλιο: Παγκόσμια Έκκληση για την Καταπολέμηση της Φτώχειας: μια ιστορική καμπή για τους φτωχούς (B6-0248/2005)·

Luisa Morgantini, εξ ονόματος της επιτροπή DEVE: Παγκόσμια Έκκληση για την Καταπολέμηση της Φτώχειας: μια ιστορική καμπή για τους φτωχούς (B6-0249/2005)·

Enrique Barón Crespo, εξ ονόματος της επιτροπή INTA, προς την Επιτροπή: Κανόνες καταγωγής σε προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες (B6-0329/2005)

2.2)

προφορικές ερωτήσεις για την ώρα των ερωτήσεων (άρθρο 109 του Κανονισμού) (B6-0247/2005)

Παπαδημούλης Δημήτριος, Karim Sajjad, Ludford Sarah, Sjöstedt Jonas, Davies Chris, Coveney Simon, Moraes Claude, Evans Robert, Casaca Paulo, Tannock Charles, Ries Frédérique, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Meyer Pleite Willy, Newton Dunn Bill, Martin David, Παφίλης Αθανάσιος, Bushill-Matthews Philip, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Μπεγλίτης Παναγιώτης, Protasiewicz Jacek, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Μανωλάκου Διαμάντω, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ρόδη, De Rossa Proinsias, Τούσσας Γεώργιος, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Paleckis Justas Vincas, Czarnecki Ryszard, Lucas Caroline, El Khadraoui Saïd, Van Hecke Johan, Miguélez Ramos Rosa, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pflüger Tobias,

Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Czarnecki Ryszard, Martin David, Mitchell Gay, Andersson Jan, Moraes Claude, Παπαστάμκος Γεώργιος, Badía i Cutchet María, Protasiewicz Jacek, Kinnock Glenys, Van Lancker Anne, Παπαδημούλης Δημήτριος, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Hedh Anna, De Vits Mia, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ρόδη, Gaľa Milan, Paleckis Justas Vincas, Lucas Caroline, Staes Bart, Karim Sajjad, Segelström Inger, Sjöstedt Jonas, Ludford Sarah, Sonik Bogusław, Romeva i Rueda Raül, Coveney Simon, Ματσούκα Μαρία, Καρατζαφέρης Γεώργιος, Evans Robert, Herrero-Tejedor Luis, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Newton Dunn Bill, Stihler Catherine, Morgantini Luisa, Westlund Åsa, Hennicot-Schoepges Erna, Casaca Paulo, Posselt Bernd, Antoniozzi Alfredo, Μπεγλίτης Παναγιώτης, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Baco Peter, Riis-Jørgensen Karin, Guardans Cambó Ignasi, De Rossa Proinsias, Τούσσας Γεώργιος, Δημητρίου Παναγιώτης, Ibrisagic Anna, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, McAvan Linda, Van Hecke Johan, Belet Ivo, Salinas García María Isabel, Rutowicz Leopold Józef, Kacin Jelko, El Khadraoui Saïd, Miguélez Ramos Rosa, Valenciano Martínez-Orozco María Elena, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pleguezuelos Aguilar Francisca, Pflüger Tobias, Tannock Charles, Ries Frédérique, Ayala Sender Inés

2.3)

προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 113 του Κανονισμού)

Poli Bortone Adriana, Mantovani Mario, Sbarbati Luciana — Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις εισαγωγές υποδημάτων από την Κίνα (B6-0393/2005)

αναπομπή επί

της ουσίας: INTA

2.4)

γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Alessandra Mussolini σχετικά με τη διεύρυνση της ΕΕ(39/2005)·

Alessandra Mussolini σχετικά με τους ενεργειακούς πόρους και τις εναλλακτικές τεχνολογίες (40/2005).

11.   Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Εξουσιοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 45 του Κανονισμού)

επιτροπή ECON:

Η στρατηγική μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (2005/2121(INI))

(γνωμοδότηση: AFET, DEVE, INTA)

Η φορολογία των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: μια ενιαία κοινή φορολογική βάση για το φόρο των εταιριών (2005/2120(INI))

επιτροπή ITRE:

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού χάρτη για τις μικρές επιχειρήσεις (2005/2123(INI))

(γνωμοδότηση: ECON, EMPL)

Θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2005/2122(INI))

(γνωμοδότηση: ENVI)

Εξουσιοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 192, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

επιτροπή PETI:

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2004 (2005/2136(INI))

Αποφάσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού έτους 2004-2005 (2005/2135(INI))

12.   Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις θέσεις και τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Απριλίου Ι και II έχει διανεμηθεί.

13.   Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της περιόδου συνόδου του Ιουλίου (PE 357.481/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 132 του Κανονισμού):

Συνεδριάσεις από τις 04.07.2005 έως τις 07.07.2005

Δευτέρας

Αίτηση της Ομάδας ALDE με την οποία ζητείται οι εκθέσεις των Kurt Joachim Lauk (σημείο 2 του ΤΣΗΔ) και Jules Maaten (σημείο 3 του ΤΣΗΔ) να αποτελέσουν αντικείμενο κοινής συζήτησης.

Παρεμβαίνουν οι Jules Maaten, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, που αιτιολογεί την αίτηση, και Pervenche Berès, πρόεδρος της επιτροπή ECON.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

Τρίτης

Αίτηση της επιτροπής AGRI με την οποία ζητείται, σύμφωνα με το άρθρο 168, παράγραφος 1, του Κανονισμού να παραπεμφθεί στην επιτροπή η έκθεση του Niels Busk (A6-0126/2005), που είχε προβλεφθεί για την ώρα των ψηφοφοριών της Τρίτης (σημείο 76 του ΤΣΗΔ).

Παρεμβαίνει ο Joseph Daul, πρόεδρος της επιτροπής AGRI που αιτιολογεί την αίτηση.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

Αίτηση της Ομάδας PSE με την οποία ζητείται να αποσυρθεί από την ημερήσια διάταξη η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή χάριν της κοινής συζήτησης σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία (σημεία 10, 11, 12, 13, 14 και 15 του ΤΣΗΔ).

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος, αφού εκφράσει τα συλλυπητήριά του, εξ ονόματος της ομάδας του, προς την οικογένεια του Filip Adwent, αιτιολογεί την αίτηση, Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Bill Newton Dunn, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Με ΗΨ (134 υπέρ, 70 κατά, 14 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τετάρτης

Αίτηση του Othmar Karas και 38 ακόμη βουλευτών με την οποία ζητείται η προσθήκη στην ημερήσια διάταξη μιας δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στη Βουλγαρία μετά τις εκλογές και σχετικά με την πρόοδο της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας προς την κατεύθυνση της ένταξης.

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas ο οποίος αιτιολογεί την αίτηση, Hartmut Nassauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Κατόπιν ψηφοφορίας με ΟΚ (συντάκτες) (110 υπέρ, 93 κατά, 21 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Οι Rebecca Harms και Othmar Karas γνωστοποιούν ότι ήθελαν να ψηφίσουν υπέρ της αίτησης. Η Erika Mann γνωστοποιεί ότι ήθελε να ψηφίσει κατά.

Αυτό το σημείο καταχωρίζεται στο τέλος της ημερήσιας διάταξης της Τετάρτης.

Προθεσμία για την κατάθεση:

προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 5.07.2005 στις 10 π.μ.

τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 6.07.2005 στις 10 π.μ.

Πέμπτη

Αίτηση της επιτροπής LIBE με την οποία ζητείται να επιβεβαιώσει το Σώμα την απόρριψη εν συνόλω της έκθεσης του Claude Moraes (A6-0139/2005), που παραπέμφθηκε στην επιτροπή (σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.05.2005) με έγκριση νομοθετικού ψηφίσματος που κλείνει τη διαδικασία διαβού-λευσης.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

Η ψηφοφορία θα λάβει μέρος της Πέμπτη.

Αίτηση της επιτροπής LIBE με την οποία ζητείται να διατεθεί συμπληρωματική προθεσμία για την εξέταση της έκθεσης του Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005), που παραπέμφθηκε στην επιτροπή (σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 07.06.2005).

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Marie Cavada, πρόεδρος της επιτροπής LIBE, και Hannes Swoboda.

*

* *

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

14.   Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν σε ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι:

Péter Olajos, Eluned Morgan, Zdzisław Zbigniew Podkański, Alyn Smith, Koenraad Dillen, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Daniel Marc Cohn-Bendit, Bairbre de Brún, Vytautas Landsbergis, Proinsias De Rossa, Gay Mitchell, Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Urszula Krupa, Jim Higgins, Csaba Sándor Tabajdi, Bogdan Pęk, Ursula Stenzel, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Gerard Batten, Toomas Hendrik Ilves, Jo Leinen και Simon Busuttil.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ingo FRIEDRICH

Αντιπρόεδρος

15.   Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi (2004/2101(IMM)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0210/2005)

Η Diana Wallis παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Maria Berger, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 05.07.2005.

16.   Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Marchiani (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του Jean-Charles Marchiani (2005/2105(IMM)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005)

Ο Francesco Enrico Speroni παρουσιάζει την έκθεσή του.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 05.07.2005.

17.   Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2004) — Στρατηγική ενημέρωσης και επικοινωνίας για το ευρώ και την ΟΝΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2004 (2005/2048(INI)) — Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ευρώ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (2005/2078(INI)) — Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Jules Maaten (A6-0197/2005)

Ο Kurt Joachim Lauk παρουσιάζει την έκθεσή του.

Ο Jules Maaten παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Trichet, Πρόεδρος της ΕΚΤ και Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ján Hudacký, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Manuel António dos Santos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miroslav OUZKÝ

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sahra Wagenknecht, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Whittaker, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Alexander Radwan, Κατερίνα Μπατζελή, Margarita Starkevičiūtė, Γεώργιος Τούσσας, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Pervenche Berès, Piia-Noora Kauppi, Harald Ettl, Andreas Schwab, Benoît Hamon, Avril Doyle, Antolín Sánchez Presedo, Stanisław Jałowiecki, Joseph Muscat, Zita Pleštinská, Justas Vincas Paleckis, Joaquín Almunia και Jean-Claude Trichet.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT

Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 05.07.2005.

18.   Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (φθαλικές ενώσεις) και ασφάλεια των παιχνιδιών ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, για εικοστή δεύτερη φορά, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγητής: Αντώνιος Τρακατέλλης (A6-0196/2005)

Ο Αντώνιος Τρακατέλλης παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Günther Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Horst Schnellhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jillian Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Bogusław Sonik, Linda McAvan, Chris Davies, Hiltrud Breyer, Jens-Peter Bonde, Mojca Drčar Murko, David Hammerstein Mintz και Günther Verheugen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 05.07.2005.

19.   Πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης: πρόγραμμα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004/2131(INI)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγήτρια: Riitta Myller (A6-0141/2005)

Η Riitta Myller παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cristina Gutiérrez-Cortines και Σταύρος Δήμας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 05.07.2005.

20.   Θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Richard Seeber και Σταύρος Δήμας.

Η συζήτηση περατώνεται.

21.   Ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια και επενδύσεις στις υποδομές ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής (COM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD)) — Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Εισηγητής: Giles Chichester (A6-0099/2005)

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Giles Chichester παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Manuel António dos Santos (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), András Gyürk, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Reino Paasilinna, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Elzbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Leopold Józef Rutowicz, μη εγγεγραμμένος, Paul Rübig, Lena Ek, Vladimír Remek και Andris Piebalgs

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 05.07.2005.

22.   Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. «Ημερήσια Διάταξη» PE 357/481/OJMA).

23.   Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 10.05 μ.μ.

Julian Priestley

Γενικός Γραμματέας

Mario Mauro

Aντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz- Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vernola, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

1.   Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Υπέρ: 110

IND/DEM Belder, Blokland, Bonde

PPE-DE Barsi-Pataky, Brepoels, Březina, Busuttil, Caspary, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Duchoň, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gaľa, Goepel, Gräßle, Grossetête, Guellec, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hudacký, Itälä, Jordan Cizelj, Kasoulides, Klamt, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lehne, Lulling, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Sudre, Sumberg, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Weisgerber, von Wogau, Záborská, Zvěřina

PSE Batzeli, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Piecyk

UEN Libicki

Verts/ALE Auken, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith

Κατά: 93

ALDE Andrejevs, Cavada, Chatzimarkakis, Drčar Murko, Duquesne, Ek, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Ludford, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Savi, Sterckx, Szent-Iványi, Wallis, Watson

GUE/NGL Catania, de Brún, Flasarová, Ransdorf, Toussas, Wurtz

IND/DEM Karatzaferis, Rogalski

NI Mote

PPE-DE Beazley, Chichester, Deva, Fjellner, Gutiérrez-Cortines, Jałowiecki, Sonik, Strejček, Tannock

PSE Andersson, Ayala Sender, Barón Crespo, Berès, Calabuig Rull, Christensen, Corbett, Cottigny, De Rossa, Désir, Dobolyi, Ettl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Grabowska, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Honeyball, Ilves, Kósáné Kovács, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Patrie, Poignant, Reynaud, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Wiersma

Verts/ALE Staes, Voggenhuber

Αποχές: 21

ALDE Mulder

GUE/NGL Henin

IND/DEM Batten, Booth, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Titford

NI Kozlík

PPE-DE Belet, Cabrnoch, Doyle, Fajmon, Kauppi

PSE Beňová, Whitehead

UEN Fotyga, Janowski

Verts/ALE Rühle


Τρίτη, 5 Ιουλίου 2005

6.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 157/14


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

(2006/C 157 E/02)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO

Αντιπρόεδρος

1.   Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.

2.   Διορθώσεις στις ψηφοφορίες προγενεστέρων συνόδων

Οι ακόλουθοι βουλευτές ανακοινώνουν τις διορθώσεις ψήφου ως εξής:

Ημερομηνία συνεδρίασης: 09.06.2005

Έκθεση Duarte Freitas — A6-0157/2005

ενιαία ψηφοφορία: Jean-Louis Bourlanges

Ημερομηνία συνεδρίασης: 04.07.2005

Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης — αίτηση του Othmar Karas

κατά: Κατερίνα Μπατζελή

3.   Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1)

από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για τη χορήγηση ενίσχυσης αποκατάστασης και ανοικοδόμησης προς τις χώρες που επλήγησαν από το τσουνάμι, σύμφωνα με το σημείο 24 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 (COM(2005)0278 — C6-0211/2005 — 2005/2137(ACI)).

αναπομπή

επί της ουσίας: BUDG

 

γνωμοδότηση: AFET, DEVE

Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 22/2005 — Τμήμα III — Επιτροπή (SEC(2005)0821 — C6-0212/2005 — 2005/2144(GBD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: BUDG

2)

από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, η ακόλουθη έκθεση:

* Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Καναδά που θα αφορά την επεξεργασία των εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες (API)/και των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (COM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)) — Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγήτρια: in 't Veld Sophia (A6-0226/2005)

3)

από τους βουλευτές, γραπτήδή λωση για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού):

Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Αδάμος Αδάμου και Grażyna Staniszewska, σχετικά με τις ρευματοπάθειες (41/2005).

4.   Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Οι γραπτές δηλώσεις αριθ. 13, 14, 15, 16/2005 που δεν έχουν ακόμη συγκεντρώσει τον αναγκαίο αριθμό υπογραφών καταπίπτουν, σύμφωνα με το άρθρο 116, παράγραφο 5, του Κανονισμού.

5.   Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι βουλευτές των ακόλουθων πολιτικών ομάδων υποβάλλουν αιτήματα σχετικά με τη διοργάνωση τέτοιας συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού, για τις εξής προτάσεις ψηφίσματος:

I.

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert και Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B6-0416/2005)·

Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B6-0421/2005)·

Pasqualina Napoletano και Glenys Kinnock, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B6-0430/2005)·

Elizabeth Lynne και Cecilia Malmström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B6-0432/2005)·

Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B6-0434/2005)·

Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B6-0439/2005)·

Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis και Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε (B6-0442/2005).

II.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger και Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας παιδιών (B6-0415/2005)·

Philippe Morillon και Antoine Duquesne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την εμπορία παιδιών στη Γουατεμάλα (B6-0419/2005)·

Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà και Edite Estrela, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την εμπορία παιδιών στη Γουατεμάλα (B6-0431/2005)·

Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto και Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας παιδιών (B6-0435/2005)·

Rolandas Pavilionis και Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την εμπορία παιδιών στη Γουατεμάλα (B6-0436/2005)·

Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την υιοθεσία στη Γουατεμάλα (B6-0438/2005).

III.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert και Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Αιθιοπία (B6-0417/2005)·

Philippe Morillon και Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Αιθιοπία (B6-0418/2005)·

Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αιθιοπία (B6-0422/2005)·

Luisa Morgantini, Marco Rizzo και Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Αιθιοπία (B6-0433/2005)·

Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αιθιοπία (B6-0437/2005)·

Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στην Αιθιοπία (B6-0441/2005).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού.

6.   Δυνατότητα κατοχύρωσης των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Michel Rocard (A6-0207/2005).

Ο Michel Rocard παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Piia-Noora Kauppi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Maria Berger, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Toine Manders, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Thomas Wise, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Margaret Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani και Manuel Medina Ortega.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter και Joaquín Almunia.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Αντιπρόεδρος

7.   Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (επί των τροπολογιών, χωριστών ψηφοφοριών, ψηφοφοριών κατά τμήματα, ...) καταχωρίζονται στο Παράρτημα I, που επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά.

7.1.   Καταπολέμηση των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την καταπολέμηση των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας (COM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS)) — Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Εισηγητής: Joseph Daul (A6-0192/2005).

(Απαιτείται απλήπλειοψηφία )

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0261)

7.2.   Πρωτόκολλο στη συμφωνία θαλάσσιων μεταφορών με την Κίνα, μετά τη διεύρυνση * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου με το οποίο τροποποιείται η συμφωνία για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (COM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS)) — Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.

Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0205/2005)

(Απαιτείται απλήπλειοψηφία )

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0262)

7.3.   Διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της Ευρασίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της Ευρασίας (COM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγητής: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2005).

(Απαιτείται απλήπλειοψηφία )

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0263)

7.4.   Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Bossi (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi (2004/2203(IMM)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0209/2005).

(Απαιτείται απλήπλειοψηφία )

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0264)

7.5.   Αίτηση άρσης της ασυλίας του κ. Mote (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Ashley Mote (2005/2037(IMM)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A6-0213/2005)

(Απαιτείται απλήπλειοψηφία )

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0265)

7.6.   Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (φθαλικές ενώσεις) και ασφάλεια των παιχνιδιών ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, για εικοστή δεύτερη φορά, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγητής: Αντώνιος Τρακατέλλης (A6-0196/2005).

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία )

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 6)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθεί σα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2005)0266)

7.7.   Ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια και επενδύσεις στις υποδομές ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής (COM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD)) — Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Εισηγητής: Giles Chichester (A6-0099/2005).

(Απαιτείται απλήπλειοψηφία )

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2005)0267)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0267)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Giles Chichester (εισηγητής) μετά το πέρας της ψηφοφορίας.

7.8.   Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi (2004/2101(IMM)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0210/2005)

(Απαιτείται απλήπλειοψηφία )

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ No 1

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0268)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ No 2

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0268)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ No 3

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0268)

7.9.   Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Marchiani (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του Jean-Charles Marchiani (2005/2105(IMM)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005).

(Απαιτείται απλήπλειοψηφία )

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0269)

7.10.   Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2004) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2004 (2005/2048(INI)) — Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005).

(Απαιτείται απλήπλειοψηφία )

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται

7.11.   Στρατηγική ενημέρωσης και επικοινωνίας για το ευρώ και την ΟΝΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ευρώ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (2005/2078(INI)) — Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Jules Maaten (A6-0197/2005).

(Απαιτείται απλήπλειοψηφία )

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0270)

7.12.   Πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης: πρόγραμμα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004/2131(INI)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγήτρια: Riitta Myller (A6-0141/2005).

(Απαιτείται απλήπλειοψηφία )

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0271)

7.13.   Εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική εργασία στις υπό ανάπτυξη χώρες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εκμετάλλευση των παιδιών στις υπό ανάπτυξη χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική εργασία (2005/2004(INI)) — Επιτροπή Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Μανώλης Μαυρομμάτης (A6-0185/2005).

(Απαιτείται απλήπλειοψηφία )

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφο 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0272)

8.   Υποδοχή

Η Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του ινδικού Κοινοβουλίου, υπό τον κ. Ραχμάν Χαν, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου των Πολιτειών, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES

Πρόεδρος

9.   Πανηγυρική συνεδρίαση — Ιταλία

(Από τις 12 έως τις 12.30 μ.μ., το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επισκέψεως του κ. Carlo Azeglio Ciampi, Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας.)

Ο Carlo Azeglio Ciampi προβαίνει σε δήλωση.

Ο Mario Borghezio διακόπτει τον ομιλητή θορυβωδώς, με την υποστήριξη και άλλων Ιταλών βουλευτών της Λίγκας του Βορρά, οι οποίοι ξεδιπλώνουν πανό. Ο Πρόεδρος, αφού προσπάθησε μάταια να ανακαλέσει στην τάξη τους ταραχοποιούς, διατάσσει, δυνάμει του άρθρου 146 του Κανονισμού, την αποβολή τους από την αίθουσα.

Ο Carlo Azeglio Ciampi συνεχίζει τη δήλωσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Bruno Gollnisch σχετικά με το σχέδιο συνταγματικής συνθήκης.

10.   Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Diana Wallis — A6-0209/2005: Luca Romagnoli

Έκθεση Jules Maaten — A6-0197/2005: Andreas Mölzer

11.   Διορθώσεις ψήφου

Οι ακόλουθοι βουλευτές ανακοινώνουν τις διορθώσεις ψήφου ως εξής:

Έκθεση Αντώνιος Τρακατέλλης — A6-0196/2005

σύνολο 1 (τροπολογίες 18-21)

υπέρ: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Alexander Lambsdorff, María Sornosa Martínez, Anders Wijkman

αποχές: Holger Krahmer, Zbigniew Zaleski

Έκθεση Kurt Joachim Lauk — A6-0203/2005

τροπολογία 11

υπέρ: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Έκθεση Jules Maaten — A6-0197/2005

τροπολογία 8

υπέρ: Caroline Lucas

κατά: Marie-Hélène Descamps, Gérard Onesta

Έκθεση Μανώλης Μαυρομμάτης — A6-0185/2005

τροπολογία 4

υπέρ: Paul Rübig

κατά: Gunnar Hökmark

αποχές: Paul Marie Coûteaux

ψήφισμα (σύνολο)

υπέρ: Lena Ek

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.50 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO

Αντιπρόεδρος

12.   Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

13.   Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής *** — Ταμείο Συνοχής *** — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ***I — Συγκρότηση Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ) ***I — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ***I — Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο * (συζήτηση)

Ενδιάμεση Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (COM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) — Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης (A6-0177/2005).

Ενδιάμεση Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής (COM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) — Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Alfonso Andria (A6-0178/2005).

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (COM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) — Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ) (COM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (COM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο (COM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Επιτροπή Αλιείας.

Εισηγητής: David Casa (A6-0217/2005).

Ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0177/2005).

Ο Alfonso Andria παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0178/2005).

Ο Giovanni Claudio Fava παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0184/2005).

Ο Jan Olbrycht παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0206/2005).

Ο José Albino Silva Peneda παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0216/2005).

Ο David Casa παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0217/2005).

Παρεμβαίνει ο Alun Michael (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Danuta Hübner (Μέλος της Επιτροπής), Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) και Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nathalie Griesbeck (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG) επί των εκθέσεων A6-0177/2005, A6-0178/2005, A6-0184/2005, A6-0216/2005 και A6-0217/2005, Tadeusz Zwiefka (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL) επί της εκθέσεως A6-0177/2005, Bogusław Sonik (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI) επί των εκθέσεων A6-0177/2005 και A6-0184/2005, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM) επί των εκθέσεων A6-0177/2005 και A6-0216/2005, Josu Ortuondo Larrea (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN) επί της εκθέσεως A6-0178/2005, Roselyne Bachelot-Narquin (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL) επί της εκθέσεως A6-0184/2005, Lambert van Nistelrooij (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE) επί της εκθέσεως A6-0184/2005, Gábor Harangozó (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI) επί της εκθέσεως A6-0184/2005, Marta Vincenzi (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM) επί της εκθέσεως A6-0184/2005, Elisabeth Schroedter (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI) επί της εκθέσεως A6-0216/2005, Jim Higgins (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI) επί της εκθέσεως A6-0217/2005, Gerardo Galeote Quecedo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Constanze Angela Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Vladimír Železný, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Adam Jerzy Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Paavo Väyrynen, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Graham Booth, Seán Ó Neachtain, Peter Baco, István Pálfi, Zita Gurmai, Mojca Drčar Murko, Marie-Hélène Aubert, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Bastiaan Belder και Salvatore Tatarella.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι James Hugh Allister, Miroslav Mikolášik, Udo Bullmann, Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, Giusto Catania, Mieczysław Edmund Janowski, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Alun Michael, Guntars Krasts, Francesco Musotto, Jan Andersson, Grażyna Staniszewska, Ιωάννης Γκλαβάκης, Richard Falbr, Markus Pieper, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Σταύρος Αρναουτάκης, László Surján, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Ria Oomen-Ruijten, Eluned Morgan, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Hedkvist Petersen, Etelka Barsi-Pataky, Duarte Freitas, Rosa Miguélez Ramos, Ivo Belet, Paulo Casaca, Thomas Mann, Richard Seeber, James Nicholson, Danuta Hübner, Vladimír Špidla και Joe Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005, σημείο 4.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005, σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005, σημείο 4.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005, σημείο 4.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005 και σημείο 4.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.15 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Janusz ONYSZKIEWICZ

Αντιπρόεδρος

14.   Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών

Η ακόλουθη έκθεση εγκρίθηκε εντός της επιτροπής σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 131 του Κανονισμού.

Έκθεση σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Καναδά που θα αφορά την επεξεργασία των εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες (API)/και των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών (PNR) — Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (COM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)).

Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A6-0226/2005)

Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ορίζεται για τις 06.07.2005, ώρα 10 π.μ.

15.   Ο ρόλος των γυναικών στην Τουρκία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην Τουρκία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή (2004/2215(INI)) — Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.

Εισηγήτρια: Emine Bozkurt (A6-0175/2005).

Η Emine Bozkurt παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Lissy Gröner, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Feleknas Uca, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Γεώργιος Καρατζαφέρης, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Koenraad Dillen, μη εγγεγραμμένος, Edit Bauer, Zita Gurmai, Cem Özdemir, Jan Tadeusz Masiel, Κατερίνα Μπατζελή και Olli Rehn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005.

16.   Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (COM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD)) — Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.

Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Joachim Wuermeling (αναπληρωτής εισηγητής) παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Katalin Lévai (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Bernadette Vergnaud, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla και Hiltrud Breyer, που θέτει μία ερώτηση προς την Επιτροπή στην οποία απαντά ο Vladimír Špidla.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005.

17.   Νομοθεσία που εφαρμόζεται στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ») ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II») (COM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0211/2005).

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η Diana Wallis παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Barbara Kudrycka (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Rainer Wieland, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Katalin Lévai, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Franco Frattini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005.

18.   «No-fly lists»/Στοιχεία επιβατών (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: «No-fly lists»/Στοιχεία επιβατών

Ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Σταύρος Λαμπρινίδης και Franco Frattini

Η συζήτηση περατώνεται.

19.   Πολιτική κατάσταση και ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη Λευκορωσία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πολιτική κατάσταση και ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη Λευκορωσία.

Η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Klich, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Marek Maciej Siwiec, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Aldis Kušķis, Joseph Muscat, Rolandas Pavilionis, Charles Tannock και Benita Ferrero-Waldner

Προτάσεις ψηφίσματος που υποβλήθηκαν βάσει του άρθρου 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, προς περάτωση της συζήτησης:

Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Karl von Wogau, Alfred Gomolka και Aldis Kušķis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την υποστήριξη των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία (B6-0411/2005)·

Graham Watson και Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την υποστήριξη προς τα ανεξάρτητα μέσα ενημερώσεως στη Λευκορρωσία (B6-0413/2005)·

Elisabeth Schroedter, Milan Horáček και Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική κατάσταση στη Λευκορωσία (B6-0420/2005)·

Jonas Sjöstedt και André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Λευκορωσία (B6-0424/2005)·

Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec και Joseph Muscat, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τις επιθέσεις κατά των δημοκρατικών δυνάμεων και την υποστήριξη των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία (B6-0426/2005)·

Rolandas Pavilionis, Konrad Szymański και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (B6-0428/2005)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 07.07.2005.

20.   Κανόνες καταγωγής σε προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση που υποβάλλει ο Enrique Barón Crespo, προς την Επιτροπή: Κανόνες καταγωγής σε προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες (B6-0329/2005)

Ο Enrique Barón Crespo αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και László Kovács.

Η συζήτηση περατώνεται.

21.   Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. «Ημερήσια Διάταξη» PE 357.481/OJME).

22.   Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 0.05 π.μ.

Julian Priestley

Γενικός Γραμματέας

Janusz Onyszkiewicz

Aντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

+

εγκρίνεται

-

απορρίπτεται

καταπίπτει

Α

αποσύρεται

OK (..., ..., ...)

ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

ΗΕ (..., ..., ...)

ηλεκτρονική επαλήθευση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

ψ.τμ.

ψηφοφορία κατά τμήματα

χ.ψ.

χωριστή ψηφοφορία

τροπ.

τροπολογία

ΣΤ

συμβιβαστική τροπολογία

ΑΤ

αντίστοιχο τμήμα

Δ

τροπολογία που διαγράφει

=

ταυτόσημες τροπολογίες

παρ.

παράγραφος

άρθρο

άρθρο

αιτ.σκ.

αιτιολογική σκέψη

ΠΨ

πρόταση ψηφίσματος

ΚΠΨ

κοινή πρόταση ψηφίσματος

ΜΨ

μυστική ψηφοφορία

1.   Καταπολέμηση των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας *

Έκθεση: Joseph DAUL (A6-0192/2005)

Θέμα

ΟΚ κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

2.   Πρωτόκολλο στη συμφωνία θαλάσσιων μεταφορών με την Κίνα, μετά τη διεύρυνση *

Έκθεση: Paolo COSTA (A6-0205/2005)

Θέμα

ΟΚ κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

3.   Διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της Ευρασίας *

Έκθεση: Karl-Heinz FLORENZ (A6-0187/2005)

Θέμα

ΟΚ κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

4.   Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Bossi

Έκθεση: Diana WALLIS (A6-0209/2005)

Θέμα

ΟΚ κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

ΗΕ

+

200, 180, 24

5.   Αίτηση άρσης της ασυλίας του κ. Mote

Έκθεση: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0213/2005)

Θέμα

ΟΚ κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

6.   Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (φθαλικές ενώσεις) και ασφάλεια των παιχνιδιών ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Αντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ (A6-0196/2005)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

Σύνολο αριθ. 1

«πακέτο συμβιβαστικών τροπολογιών»

18-21

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

ΟΚ

+

487, 9, 10

Σύνολο αριθ. 2

1-17

επιτροπή

 

 

άρθρο 1

22

IND/DEM

 

-

 

μετά την αιτ. σκέψη 9

23

IND/DEM

 

-

 

Αιτήσεις για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

PPE-DE: σύνολο αριθ. 1

Verts/ALE: σύνολο αριθ. 1

7.   Ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια και επενδύσεις στις υποδομές ***I

Έκθεση: Giles CHICHESTER (A6-0099/2005)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής — ψηφοφορία εν συνόλω

47-72

επιτροπή

 

+

 

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση

 

+

 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα

 

+

 

Διάφορα:

Οι τροπολογίες 1 έως 46 αποσύρονται.

8.   Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi

Έκθεση: Diana WALLIS (A6-0210/2005)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης αριθ. 1

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο)

 

+

 

Πρόταση απόφασης αριθ. 2

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο)

 

+

 

Πρόταση απόφασης αριθ. 3

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο)

 

+

 

9.   Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Marchiani

Έκθεση: Enrico SPERONI (A6-0208/2005)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο)

 

+

 

10.   Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2004)

Έκθεση: Kurt Joachim LAUK (A6-0203/2005)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

2

4

PSE

 

-

 

10

Verts/ALE

 

-

 

παρ.

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

+

 

παρ. 3

5

PSE

 

-

 

παρ.

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

-

 

παρ. 4

12

Verts/ALE

 

-

 

6

PSE

 

-

 

παρ.

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

+

 

μετά την παρ. 4

13

Verts/ALE

 

-

 

παρ. 5

11

Verts/ALE

ΟΚ

-

223, 350, 49

παρ.

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

+

 

παρ. 11

IND/DEM

 

-

 

7

PSE

 

-

 

παρ. 14

14

Verts/ALE

 

-

 

παρ. 20

8

PSE

 

-

 

αιτ. σκ. B

2

PSE

 

-

 

μετά την αιτ. σκ. B

9

Verts/ALE

 

-

 

αιτ. σκ. Δ

παρ.

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

+

 

μετά την αιτ. σκ. Ι

3

PSE

 

-

 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο)

ΗΕ

-

287, 296, 41

Αιτήσεις για χωριστή ψηφοφορία

PSE: αιτ. σκ. Δ, παρ. 5

Verts/ALE: παρ. 2 και 4

ALDE: παρ. 3

Αιτήσεις για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

Verts/ALE: τροπ. 11

11.   Στρατηγική ενημέρωσης και επικοινωνίας για το ευρώ και την ΟΝΕ

Έκθεση: Jules MAATEN (A6-0197/2005)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

παρ. 1

IND/DEM

 

-

 

παρ. 2

7

IND/DEM

 

-

 

παρ. 4

IND/DEM

ΟΚ

-

119, 488, 11

12

PSE

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2/ΗΕ

-

262, 317, 36

2

ALDE

 

+

 

παρ.

αρχικό κείμενο

 

 

μετά την παρ. 4

13

PSE

ΗΕ

-

297, 310, 4

παρ. 5

15

PPE-DE

ΗΕ

+

330, 277, 10

παρ. 6

3

ALDE

 

+

 

παρ. 9

IND/DEM

ΟΚ

-

128, 487, 9

παρ. 16

14

PSE

 

+

 

παρ. 18

10Δ

IND/DEM

 

-

 

παρ. 19

16Δ

IND/DEM

 

-

 

4 =

11 =

ALDE

IND/DEM

 

+

 

αιτ. σκ. Δ

5

IND/DEM

 

-

 

Μετά την αιτ. σκ. Δ

1

ALDE

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο)

ΟΚ

+

493, 117, 14

Αιτήσεις για ψηφοφορία κατά τμήματα

GUE/NGL

τροπ. 1

1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους «παρά το γεγονός ... 0,2 % επίπτωση στον πληθωρισμό·»

2ο μέρος: οι όροι αυτοί

τροπ. 12

1ο μέρος:«κρίνει ουσιώδες ... Συνταγματικής Συνθήκης·»

2ο μέρος:«για το λόγο αυτό ... στήριξη του κοινού·»

Αιτήσεις για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

IND/DEM: τροπ. 8, 9, τελική ψηφοφορία

12.   Πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες

Έκθεση: Riitta MYLLER (A6-0141/2005)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

παρ. 6

1

PSE

 

+

 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο)

 

+

 

13.   Εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική εργασία στις υπό ανάπτυξη χώρες

Έκθεση: Μανώλης ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ (A6-0185/2005)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

παρ. 6

3

PPE-DE

ΟΚ

+

583, 10, 14

παρ. 9

4

PPE-DE

ΟΚ

+

571, 9, 13

παρ. 12

5

PPE-DE

ΟΚ

+

597, 10, 14

παρ. 14

6

PPE-DE

ΟΚ

+

593, 9, 14

μετά την παρ. 20

1

PSE

 

+

 

παρ. 23

7

PPE-DE

ΟΚ

+

604, 8, 15

παρ. 27

10

GUE/NGL

 

+

 

αιτ. αναφορά2

GUE/NGL

ΗΕ

+

354, 246, 23

αιτ. αναφορά 3

9

GUE/NGL

 

+

 

αιτ. σκ. A

2

PPE-DE

ΟΚ

+

610, 7, 13

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο)

ΟΚ

+

618, 10, 4

Αιτήσεις για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

PPE-DE: τροπ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 και τελική ψηφοφορία


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

1.   Σύσταση Τρακατέλλη A6-0196/2005

Υπέρ: 487

ALDE Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Chiesa, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Kułakowski, Lax, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz

IND/DEM Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Salvini, Speroni

NI Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, López-Istúriz White, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podkański, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wojciechowski, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN Angelilli, Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Zīle

Verts/ALE Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Κατά: 9

IND/DEM Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Titford, Whittaker, Wise

NI Allister

Αποχές: 10

ALDE Prodi

IND/DEM Belder, Blokland, Karatzaferis, Železný

NI Mote

PPE-DE Coveney, Schmitt Ingo, Schnellhardt

Verts/ALE van Buitenen

2.   Έκθεση Lauk A6-0203/2005

Υπέρ: 223

ALDE Bourlanges

GUE/NGL Meijer, Morgantini

NI Czarnecki Marek Aleksander

PPE-DE: Gklavakis, Kasoulides, Matsis, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Samaras, Trakatellis, Varvitsiotis

PSE Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE Aubert, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 350

ALDE Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI Allister, Baco, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Mussolini, Rutowicz

PPE-DE Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Parish, Peterle, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE Frassoni, Lagendijk

Αποχές: 49

ALDE Chiesa

GUE/NGL Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM Coûteaux

NI Battilocchio, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Vanhecke

PSE Hänsch, Rosati

Verts/ALE van Buitenen, Lucas

3.   Έκθεση Maaten A6-0197/2005

Υπέρ: 119

GUE/NGL Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pieper, Purvis, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Trakatellis, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina, Zwiefka

PSE De Rossa

UEN Bielan, Camre, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE Onesta, Schlyter

Κατά: 488

ALDE Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL Kaufmann

IND/DEM Borghezio, Coûteaux

NI Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

PPE-DE Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE Aubert, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Αποχές: 11

ALDE Ek

GUE/NGL Rizzo

NI Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PSE Attard-Montalto, Ferreira Anne, Hedh

Verts/ALE van Buitenen, Hudghton

4.   Έκθεση Maaten A6-0197/2005

Υπέρ: 128

ALDE Gentvilas, Malmström, Väyrynen

GUE/NGL Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE Ashworth, Atkins, Beazley, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Protasiewicz, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Pahor, Sánchez Presedo, Segelström, Westlund

UEN Bielan, Camre, Foglietta, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE Lucas, Romeva i Rueda, Schlyter

Κατά: 487

ALDE Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL Kaufmann

IND/DEM Coûteaux

NI Battilocchio, Masiel

PPE-DE Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Αποχές: 9

ALDE Ek

GUE/NGL Rizzo

NI Baco, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík, Martin Hans-Peter

PSE Muscat

Verts/ALE van Buitenen

5.   Έκθεση Maaten A6-0197/2005

Υπέρ: 493

ALDE Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

NI Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel, Rutowicz

PPE-DE Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 117

ALDE Ek

GUE/NGL Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Jałowiecki, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE Goebbels, Hedh

UEN Camre

Verts/ALE Lucas, Schlyter

Αποχές: 14

ALDE Malmström

GUE/NGL Kaufmann

NI Baco, Belohorská, Kozlík, Martinez

PPE-DE Wijkman

UEN Bielan, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE van Buitenen

6.   Έκθεση Μαυρομμάτη A6-0185/2005

Υπέρ: 583

ALDE Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 10

ALDE Ek, Malmström

PPE-DE Elles, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Járóka, Korhola, Šťastný

Αποχές: 14

IND/DEM Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI Kozlík, Martinez, Mote

Verts/ALE van Buitenen

7.   Έκθεση Μαυρομμάτη A6-0185/2005

Υπέρ: 571

ALDE Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Grabowski, Karatzaferis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Coelho, Coveney, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 9

ALDE Ek, Malmström

IND/DEM Coûteaux

PPE-DE Cederschiöld, Fjellner, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Αποχές: 13

IND/DEM Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI Kozlík, Mote

Verts/ALE van Buitenen

8.   Έκθεση Μαυρομμάτη A6-0185/2005

Υπέρ: 597

ALDE Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 10

ALDE Ek, Malmström

PPE-DE Cederschiöld, Fatuzzo, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Αποχές: 14

IND/DEM Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI Kozlík, Mote

Verts/ALE van Buitenen

9.   Έκθεση Μαυρομμάτη A6-0185/2005

Υπέρ: 593

ALDE Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 9

ALDE Ek, Malmström

IND/DEM Bonde

PPE-DE Cederschiöld, Fjellner, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Αποχές: 14

IND/DEM Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI Kozlík, Mote

Verts/ALE van Buitenen

10.   Έκθεση Μαυρομμάτη A6-0185/2005

Υπέρ: 604

ALDE Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez- Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 8

ALDE Ek, Malmström

IND/DEM Bonde

PPE-DE Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Korhola, Sumberg

Αποχές: 15

IND/DEM Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI Kozlík, Mote

PPE-DE Cederschiöld

Verts/ALE van Buitenen

11.   Έκθεση Μαυρομμάτη A6-0185/2005

Υπέρ: 610

ALDE Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Železný

NI Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 7

ALDE Malmström

IND/DEM Borghezio, Salvini, Speroni

PPE-DE Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

Αποχές: 13

IND/DEM Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI Mote

PPE-DE Cederschiöld

Verts/ALE van Buitenen

12.   Έκθεση Μαυρομμάτη A6-0185/2005

Υπέρ: 618

ALDE Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 10

ALDE Ek

IND/DEM Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

Αποχές: 4

GUE/NGL Toussas

IND/DEM Knapman

NI Mote

Verts/ALE van Buitenen


ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

 

P6_TA(2005)0261

Καταπολέμηση των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας *

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την καταπολέμηση των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας (COM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0151) (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0116/2005),

έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0192/2005),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.

καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.

ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

P6_TA(2005)0262

Πρωτόκολλο στη συμφωνία θαλάσσιων μεταφορών με την Κίνα *

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου με το οποίο τροποποιείται η συμφωνία για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, καιτης Κίνας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (COM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2004)0864) (1),

έχοντας υπόψη τα άρθρα 71, παράγραφος 1, 80 και 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0180/2005),

έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0205/2005),

1.

εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.


(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

P6_TA(2005)0263

Διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της Ευρασίας *

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της Ευρασίας (COM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2004)0531) (1),

έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της Ευρασίας,

έχοντας υπόψη το άρθρο 175, παράγραφος 1, και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτη πρόταση της πρώτης υποπαραγράφου, της Συνθήκης ΕΚ,

έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0048/2005),

έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

έχοντας υπόψη το άρθρο 51, το άρθρο 83, παράγραφος 7, και το άρθρο 35 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0187/2005),

1.

εγκρίνει την απόφαση του Συμβουλίου, υπό την τροποποιημένη της μορφή, και εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογία 1

Πρώτη αιτιολογική αναφορά

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2, πρώτη πρόταση της πρώτης υποπαραγράφου και το άρθρο 300 παράγραφος 3, πρώτη υποπαράγραφος,

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτη πρόταση της πρώτης υποπαραγράφου, το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτη υποπαράγραφος και παράγραφος 4,

Τροπολογία 2

Αιτιολογικήσκέψη 5α (νέα)

 

(5α) Τα αποδημητικά υδρόβια πτηνά αποτελούν σημαντικό τμήμα της παγκόσμιας ποικιλίας των ειδών και — σύμφωνα με τη σύμβαση για τη βιοποικιλότητα του 1992— θα πρέπει να διατηρηθούν για τις μελλοντικές γενιές.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

 

(7α) Όταν η Επιτροπή διαπραγματεύεται εξ ονόματος της Κοινότητας και στο πλαίσιο της εξουσιοδότησής της τροποποιήσεις του προγράμματος δράσης όπως αναφέρεται στο παράρτημα 3 της συμφωνίας, θα πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα μέτρα διατήρησης που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 2, της συμφωνίας.

Τροπολογία 4

Άρθρο 3

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να διαπραγματευθεί και να εγκρίνει, εξ ονόματος της Κοινότητας, τυχόν τροποποιήσεις του προγράμματος δράσης σύμφωνα με το άρθρο IV της συμφωνίας καθώς και τυχόν τροποποιήσεις της συμφωνίας βάσει του άρθρου Χ . Η Επιτροπή καλείται να πραγματοποιήσει τις εν λόγω διαπραγματεύσεις κατόπιν διαβουλεύσεων με ειδική επιτροπή που θα οριστεί από το Συμβούλιο. Θα εξασφαλίσει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει της συμφωνίας συμφωνούν προς το κοινοτικό δίκαιο και τους στόχους των πολιτικών της Κοινότητας .

Σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κοινότητας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, εξ ονόματος της Κοινότητας, τροποποιήσεις των παραρτημάτων της συμφωνίας, που εγκρίνονται βάσει του άρθρου Χ, παράγραφος 5, αυτής.

 

Η Επιτροπή επικουρείται, κατά την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, από ειδική επιτροπή που θα οριστεί από το Συμβούλιο.

Εάν τροποποίηση των παραρτημάτων της συμφωνίας δεν μεταφερθεί στις σχετικές νομικές διατάξεις της Κοινότητας εντός ενενήντα ημερών από την ημέρα έγκρισής της από τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Mερών, τότε η Επιτροπή διατυπώνει επιφύλαξη σχετικά με την εν λόγω τροποποίηση, αποστέλλοντας γραπτή κοινοποίηση στο θεματοφύλακα, βάσει του άρθρου Χ, παράγραφος 6, της συμφωνίας. Εάν στη συνέχεια η τροποποίηση μεταφερθεί, η Επιτροπή αποσύρει άμεσα την επιφύλαξή της.


(1)  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

P6_TA(2005)0264

Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Bossi

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi (2004/2203(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την αίτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του κ. Umberto Bossi για την υπεράσπιση της ασυλίας του σε σχέση με δικαστική δίωξη που εκκρεμεί ενώπιον του Πρωτοδικείου της Πάδοβα, στις 3 Αυγούστου 2004, η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 13 Σεπτεμβρίου 2004,

έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης σχετικά με την εκλογή των μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία της 20ής Σεπτεμβρίου 1976,

έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 12 Μαΐου 1964 και στις 10 Ιουλίου 1986 (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 3, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0209/2005),

A.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Umberto Bossi διετέλεσε βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την τέταρτη κοινοβουλευτική περίοδο (έναρξη της εντολής στις 19 Ιουλίου 1994, έλεγχος της εντολής στις 15 Νοεμβρίου 1994, λήξη της εντολής στις 19 Ιουλίου 1999) και κατά την πέμπτη κοινοβουλευτική περίοδο (έναρξη της εντολής στις 20 Ιουλίου 1999, έλεγχος της εντολής στις 15 Δεκεμβρίου 1999, λήξη της εντολής λόγω ασυμβιβάστου στις 10 Ιουνίου 2001),

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (2),

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασυλία έναντι δικαστικής δίωξης που απολαύουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά επίσης ασυλία έναντι αστικών διώξεων,

1.

αποφασίζει να υπερασπίσει την ασυλία και τα προνόμια του κ. Umberto Bossi·

2.

προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ως άνω Πρωτοκόλλου και λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες του σχετικού κράτους μέλους, να ανακοινώσει ότι η σχετική διαδικασία δεν πρέπει να συνεχισθεί· καλεί, συνεπώς, το δικαστήριο να συνάγει τα κατάλληλα συμπεράσματα·

3.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει άμεσα την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στο Πρωτοδικείο της Πάδοβα.


(1)  Υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σ. 195 και υπόθεση 149/85 Wybot/Faure και άλλων, Συλλογή 1986, σ. 2391.

(2)  Άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

P6_TA(2005)0265

Αίτηση άρσης της ασυλίας του κ. Mote

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του κ. Ashley Mote (2005/2037(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του κ. Ashley Mote, που υπεβλήθη, κατόπιν αιτήσεως του Γενικού Εισαγγελέως, από τη μόνιμη αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 23 Φεβρουαρίου 2005,

αφού άκουσε τον κ. Ashley Mote, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 9, 10 και 19 του Πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 περί των Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

έχοντας υπόψη τις από 12 Μαΐου 1964 και 10 Ιουλίου 1986 αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1),

έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, παράγραφος 2, και 7 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0213/2005),

1.

αποφασίζει να άρει την ασυλία του κ. Ashley Mote·

2.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου.


(1)  Υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σ. 195, και υπόθεση 149/85 Wybot/Faure και λοιπών, Συλλογή 1986, σ. 2391.

P6_TA(2005)0266

Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (φθαλικές ενώσεις) και ασφάλεια των παιχνιδιών ***II

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση, για εικοστή δεύτερη φορά, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας) (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (5467/1/2005 — C6-0092/2005),

έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση (1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(1999)0577) (2),

έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0196/2005),

έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν νομοθετικό ψήφισμα και θα δημοσιευθούν μαζί με τη νομοθετική πράξη στην Επίσημη Εφημερίδα,

1.

εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


(1)  ΕΕ C 121 της 24.4.2001, σ. 410.

(2)  ΕΕ C 116 Ε της 26.4.2000, σ. 14.

P6_TC2-COD(1999)0238

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2005 εν όψει της έγκρισης της οδηγίας 2002/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, για εικοστή δεύτερη φορά, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Το άρθρο 14 της Συνθήκης θεσπίζει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων.

(2)

Οι σχετικές με την εσωτερική αγορά εργασίες θα πρέπει να βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής, την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των καταναλωτών. Η παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται στην απαίτηση σύμφωνα με την οποία, κατά τη χάραξη και την εφαρμογή όλων των κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και των καταναλωτών.

(3)

Η χρήση ορισμένων φθαλικών ενώσεων σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας που είναι κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο υλικό ή περιλαμβάνουν μέρη κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο υλικό θα πρέπει να απαγορευθεί, δεδομένου ότι η παρουσία ορισμένων φθαλικών ενώσεων παρουσιάζει ή θα μπορούσε δυνητικά να παρουσιάσει κινδύνους για την υγεία των παιδιών. Τα παιχνίδια και τα προϊόντα παιδικής φροντίδας που μπορούν να εισαχθούν στο στόμα χωρίς να προορίζονται για αυτόν το σκοπό, μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των μικρών παιδιών εάν είναι κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο υλικό ή περιλαμβάνουν μέρη κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο υλικό που περιέχει ορισμένες φθαλικές ενώσεις.

(4)

Η Επιστημονική Επιτροπή για την Τοξικότητα, την Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον (ΕΕΤΟΠ), με την οποία διαβουλεύθηκε η Επιτροπή, γνωμοδότησε για τους κινδύνους που θέτουν οι φθαλικές αυτές ενώσεις για την υγεία.

(5)

Με τη σύσταση 98/485/EΚ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1998 για τα προϊόντα παιδικής φροντίδας και τα παιχνίδια που προορίζονται για στοματική χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, τα οποία είναι κατασκευασμένα από μαλακό PVC που περιέχει ορισμένες φθαλικές ενώσεις (4), τα κράτη μέλη καλούνται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των παιδιών σε σχέση με τα προϊόντα αυτά.

(6)

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 1999 και μετά, ύστερα από την έκδοση της απόφασης 1999/815/ΕΚ της Επιτροπής (5) στο πλαίσιο της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1992, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (6), ισχύει προσωρινή απαγόρευση χρήσης έξι φθαλικών ενώσεων σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα οποία προορίζονται να έλθουν σε επαφή με το στόμα παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών. Η εν λόγω απόφαση ενημερώνεται τακτικά.

(7)

Οι περιορισμοί τους οποίους έχουν ήδη θεσπίσει ορισμένα κράτη μέλη, όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά παιχνιδιών και ειδών παιδικής φροντίδας λόγω των φθαλικών ενώσεων που περιέχουν, επηρεάζουν άμεσα την ολοκλήρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να γίνει προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στο πεδίο αυτό και, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί το Παράρτημα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ (7).

(8)

Η αρχή της προφύλαξης θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν η επιστημονική αξιολόγηση δεν επιτρέπει να καθοριστεί ο κίνδυνος με επαρκή βεβαιότητα ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, ιδίως των παιδιών.

(9)

Τα παιδιά, ως αναπτυσσόμενοι οργανισμοί, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η έκθεση των παιδιών σε όλες τις πηγές εκπομπών των ουσιών αυτών οι οποίες είναι πρακτικώς δυνατόν να αποφευχθούν, ιδίως δε από αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με το στόμα των παιδιών.

(10)

Κατά τις αξιολογήσεις κινδύνου και/ή στο πλαίσιο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών (8), οι ουσίες DEHP, DBP και BBP χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και, συνεπώς, ταξινομούνται στην κατηγορία 2 των τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών.

(11)

Επιστημονικά στοιχεία όσον αφορά τις ουσίες DINP, DIDP και DNOP είτε δεν υπάρχουν είτε είναι αντιφατικά, αλλά δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί ότι συνιστούν δυνητικό κίνδυνο εάν χρησιμοποιηθούν σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα οποία, εξ ορισμού, προορίζονται για παιδιά.

(12)

Λόγω των αβεβαιοτήτων της αξιολόγησης της έκθεσης στις φθαλικές αυτές ουσίες, όπως της διάρκειας επαφής με το στόμα και της έκθεσης σε εκπομπές από άλλες πηγές, πρέπει να ληφθούν υπόψη θεωρήσεις προφυλακτικού χαρακτήρα. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστούν περιορισμοί στη χρήση των φθαλικών αυτών ενώσεων στα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας καθώς και στη διάθεση των ειδών αυτών στην αγορά. Ωστόσο, για λόγους αναλογικότητας, οι περιορισμοί για τις ενώσεις DINP, DIDP και DNOP θα πρέπει να είναι λιγότερο αυστηροί από εκείνους που προτείνονται για τις ενώσεις DEHP, DBP και BBP.

(13)

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις λοιπές εφαρμογές των προϊόντων που είναι κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο υλικό ή περιλαμβάνουν μέρη κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο υλικό και ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τον άνθρωπο, ιδίως αυτά που χρησιμοποιούνται σε ιατρικές συσκευές.

(14)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης, τα μέτρα που βασίζονται στην εν λόγω αρχή θα πρέπει να αναθεωρούνται υπό το πρίσμα νέων επιστημονικών στοιχείων.

(15)

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιτήρηση της αγοράς και την επιβολή των κανόνων για τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας, και σε διαβούλευση με τις σχετικές οργανώσεις παραγωγών και εισαγωγέων, θα πρέπει να παρακολουθεί τη χρήση των φθαλικών ενώσεων και άλλων ενώσεων, όπως οι πλαστικοποιητές, στα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας.

(16)

Για τον σκοπό της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ, θα πρέπει να προσδιορισθεί ο όρος «είδη παιδικής φροντίδας».

(17)

Το Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 34 της Διοργανικής Συμφωνίας για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας (9), θα πρέπει να παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση, και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιήσουν.

(18)

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη χρήση των φθαλικών ενώσεων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ σε άλλα προϊόντα, όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κινδύνου στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες (10).

(19)

Η παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας περί των ελαχίστων απαιτήσεων για την προστασία των εργαζομένων, οι οποίες καθορίζονται στην οδηγία 89/391/EΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (11) και στις ειδικές οδηγίες που βασίζονται σ' αυτήν, ιδίως δε στις οδηγίες του Συμβουλίου 90/394/EΟΚ της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία (12) και 98/24/EΚ της 7ης Απριλίου 1998 για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες (13),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 76/769/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 1, παράγραφος 3, προστίθεται το εξής στοιχείο:

«γ)

«προϊόν παιδικής φροντίδας» σημαίνει κάθε προϊόν που προορίζεται να διευκολύνει τον ύπνο, τη χαλάρωση, την υγιεινή, το τάισμα των παιδιών ή το πιπίλισμα εκ μέρους των παιδιών.»

2.

Το Παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή αξιολογεί εκ νέου, έως την ... (14), τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία 76/769/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιείται από την παρούσα οδηγία, υπό το πρίσμα νέων επιστημονικών στοιχείων για τις ουσίες που περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας οδηγίας και τα υποκατάστατα αυτών και, εφόσον δικαιολογείται, τα μέτρα αυτά τροποποιούνται αναλόγως.

Άρθρο 3

1.   Έως την ... (15), τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις ανωτέρω διατάξεις από την ... (16).

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε ...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


(1)  ΕΕ C 116 Ε της 26.4.2000, σ. 14.

(2)  ΕΕ C 117 της 26.4.2000, σ. 59 .

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2000 (ΕΕ C 121 της 24.4.2001, σ. 410), κοινή θέση του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2005 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2005.

(4)  ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 35.

(5)  ΕΕ L 315 της 9.12.1999, σ. 46. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2004/781/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 20.11.2004, σ. 35).

(6)  ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 24. Οδηγία που καταργήθηκε με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4).

(7)  ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/98/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 305 της 1.10.2004, σ. 63).

(8)  ΕΕ L 196 της 16.8.1967, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/73/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 152 της 30.4.2004, σ. 1).

(9)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ.1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(11)  ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(12)  ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 1. Οδηγία που καταργήθηκε με την οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 50).

(13)  ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.

(14)  Τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(15)  Έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(16)  Δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα σημεία προστίθενται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 76/769/EΟΚ:

[XX.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή άλλοι αριθμοί CAS και Einecs που αφορούν την ουσία):

Φθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας (DEHP)

αριθ. CAS 117-81-7

αριθ. Einecs 204-211-0

Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP)

αριθ. CAS 84-74-2

αριθ. Einecs 201-557-4

φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP)

αριθ. CAS 85-68-7

αριθ. EINECS 201-622-7

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1 % κατά μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας.

Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας που περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε συγκεντρώσεις ανώτερες του προαναφερθέντος ορίου δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

[XXα.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που αφορούν την ουσία):

φθαλικός δι-«ισοεννεϋλεστέρας» (DINP)

αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0

αριθ. Einecs 249-079-5 και 271-090-9

φθαλικός δι-«ισοδεκυλεστέρας» (DIDP)

αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-1

αριθ. Einecs 247-977-1 και 271-091-4

Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP)

αριθ. CAS 117-84-0

αριθ. Einecs 204-214-7

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1 % κατά μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν από τα παιδιά στο στόμα.

Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας που περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε συγκεντρώσεις ανώτερες του προαναφερθέντος ορίου δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

P6_TA(2005)0267

Ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια και επενδύσεις στις υποδομές ***I

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής (COM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2003)0740) (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0643/2003),

έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0099/2005),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.

ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

P6_TC1-COD(2003)0301

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2005 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2005/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης  (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας  (3) συνέβαλε σημαντικά προς την κατεύθυνση δημιουργίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού. Η εγγύηση για υψηλό επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού αποτελεί στόχο ζωτικής σημασίας για την επιτυχή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η οδηγία αυτή παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα επιβολής υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στις εταιρείες ηλεκτρισμού, για λόγους που περιλαμβάνουν εκτός των άλλων και την ασφάλεια εφοδιασμού. Οι υποχρεώσεις αυτές δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να καθορισθούν όσον γίνεται πιο αυστηρά και δεν θα πρέπει να οδηγούν στη δημιουργία δυναμικότητας παραγωγής που να ξεπερνά αυτήν που είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητες διακοπές της διανομής ηλεκτρισμού στους τελικούς πελάτες.

(2)

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται συνήθως μεσοπρόθεσμα βάσει σεναρίων που καταρτίζονται από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς ή άλλους οργανισμούς που είναι σε θέση να τα εκπονήσουν κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους.

(3)

Μια ανταγωνιστική ενιαία αγορά ηλεκτρισμού της ΕΕ απαιτεί διαφανείς πολιτικές ασφάλειας εφοδιασμού, που δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι συμβατές με τις απαιτήσεις μιας τέτοιας αγοράς. Η έλλειψη τέτοιων πολιτικών στα μεμονωμένα κράτη μέλη ή οι σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις πολιτικές των κρατών μελών είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια είναι ζωτικής σημασίας, ο καθορισμός σαφών ρόλων και αρμοδιοτήτων των αρμοδίων αρχών, όπως και των ιδίων των κρατών μελών και όλων των σχετικών φορέων της αγοράς για την διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με ταυτόχρονη αποφυγή της δημιουργίας εμποδίων για τους εισερχόμενους στην αγορά όπως εταιρείες που παράγουν και παρέχουν ρεύμα σε ένα κράτος μέλος έχοντας αρχίσει πρόσφατα τις δραστηριότητές τους στο κράτος αυτό και αποφεύγοντας τη δημιουργία στρεβλώσεων της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού ή σημαντικών δυσκολιών για παράγοντες της αγοράς, περιλαμβανομένων των εταιριών με μικρά μερίδια αγοράς στις σχετικές κοινοτικές αγορές.

(4)

Η απόφαση αριθ. 1229/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, για καθορισμό συνόλου προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας (4) ορίζει σειρά κατευθυντήριων γραμμών της κοινοτικής πολιτικής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας (5) καθορίζει μεταξύ άλλων τις γενικές αρχές και λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των συμφορήσεων.

(5)

Κατά την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι επίσης αναγκαίο να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα σχετικής εφεδρικής δυναμικότητας παραγωγής, όπου απαιτείται από τεχνική άποψη , ώστε να διατηρούνται η αξιοπιστία και η ασφάλεια του δικτύου.

(6)

Προκειμένου να εκπληρωθούν οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Κοινότητας και να μειωθεί η εξωτερική ενεργειακή εξάρτηση, έχει σημασία να ληφθούν υπόψη τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

(7)

Η συνεργασία μεταξύ των εθνικών επιχειρήσεων εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς για ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικότητας μεταφοράς, της παροχής πληροφοριών και της μοντελοποίησης δικτύων είναι ζωτική για την ανάπτυξη μιας εσωτερικής αγοράς που να λειτουργεί σωστά και θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω . Η έλλειψη συντονισμού σχετικά με την ασφάλεια των δικτύων, επιδρά δυσμενώς στην ανάπτυξη ισότιμων συνθηκών για τον ανταγωνισμό.

(8)

Ο κύριος σκοπός των σχετικών τεχνικών κανόνων και συστάσεων, όπως περιέχονται στο επιχειρησιακό εγχειρίδιο της Ένωσης για το Συντονισμό της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (UCTE), και των ανάλογων κανόνων και συστάσεων που έχουν αναπτυχθεί από τη NORDEL, τον Κώδικα Βαλτικού Δικτύου και τα συστήματα του ΗΒ και της ΙΡ είναι να υποστηριχθεί από τεχνική άποψη το διασυνδεδεμένο δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η απαιτούμενη συνεχής λειτουργία του δικτύου στην περίπτωση βλάβης του συστήματος σε μεμονωμένο σημείο ή σημεία του δικτύου και να ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες που συνδέονται με το μετριασμό των συνεπειών αυτής της διακοπής του εφοδιασμού.

(9)

Θα πρέπει να απαιτηθεί από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και διανομής να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης προς τους τελικούς πελάτες όσον αφορά τη συχνότητα και τη διάρκεια των διακοπών προς τους πελάτες.

(10)

Τα μέτρα που ενδέχεται να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η διατήρηση επαρκών επιπέδων εφεδρικού δυναμικού παραγωγής θα πρέπει να βασίζονται στην αγορά και να μην εισάγουν διακρίσεις, μπορούν δε να περιλαμβάνουν μέτρα όπως συμβατικές εγγυήσεις και διευθετήσεις, δικαιώματα προαίρεσης δυναμικού ή υποχρεώσεις δυναμικού. Τα εν λόγω μέτρα θα μπορούσαν επίσης να συμπληρώνονται με άλλα μέσα που δεν εισάγουν διακρίσεις, λ.χ. πληρωμές για δυναμικό.

(11)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διάθεση επαρκούς προηγούμενης ενημέρωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημοσιοποιούν τα μέτρα για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης μεταξύ των υφιστάμενων και δυνητικών επενδυτών στον τομέα της παραγωγής καθώς και μεταξύ των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.

(12)

Με την επιφύλαξη των άρθρων 86, 87 και 88 της Συνθήκης, έχει σημασία τα κράτη μέλη να καθορίσουν σαφές , ενδεδειγμένο και σταθερό πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει την ασφάλεια του εφοδιασμού και θα έχει ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση επενδύσεων για δυναμικότητα παραγωγής και τεχνικές διαχείρισης της ζήτησης. Έχει επίσης σημασία να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις για νέες διασυνδέσεις μεταφοράς ιδίως μεταξύ των κρατών μελών.

(13)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης συμφώνησε επί του επιπέδου διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών. Τα χαμηλά επίπεδα διασύνδεσης έχουν ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της αγοράς και αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Η ύπαρξη επαρκούς δυναμικότητας φυσικής μετάδοσης και διασύνδεσης, διασυνοριακής ή μη, έχει ζωτική σημασία αλλά δεν αποτελεί ικανή συνθήκη προκειμένου ο ανταγωνισμός να είναι πλήρως αποτελεσματικός. Προς το συμφέρον των τελικών καταναλωτών, η σχέση ανάμεσα στα δυνητικά οφέλη των νέων έργων διασύνδεσης και τις δαπάνες για τα έργα αυτά θα πρέπει να είναι εύλογα εξισορροπημένη.

(14)

Δεδομένου ότι είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι μέγιστες διαθέσιμες δυνατότητες μεταφοράς χωρίς να παραβιάζονται οι απαιτήσεις για ασφαλή λειτουργία του δικτύου, είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια της ικανότητας υπολογισμού και διαδικασίας κατανομής στο σύστημα μετάδοσης. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα ήταν δυνατόν να γίνει καλύτερη χρήση της υφιστάμενης δυνατότητας χωρίς να δίδονται στην αγορά ψευδείς ενδείξεις για έλλειψη, γεγονός που θα υποστηρίξει την επίτευξη μιας απολύτως ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς όπως προβλέπει η οδηγία 2003/54/ΕΚ.

(15)

Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς και διανομής χρειάζονται κανονιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις και για τη συντήρηση και ανανέωση των δικτύων.

(16)

Το άρθρο 4 της οδηγίας 2003/54/EK απαιτεί από τα κράτη μέλη να ελέγχουν και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την ασφάλεια της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Η έκθεση αυτή πρέπει να καλύπτει βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους παράγοντες σχετικά με την ασφάλεια της παροχής, περιλαμβανομένης της πρόθεσης των επιχειρήσεων του συστήματος διανομής να επενδύσουν στο δίκτυο. Κατά τη σύνταξη της έκθεσης αυτής τα κράτη μέλη αναμένεται να αναφέρονται σε πληροφορίες και εκτιμήσεις που οι επιχειρήσεις διανομής έχουν αναλάβει τόσο σε ατομική όσο και σε συλλογική βάση , ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(17)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας .

(18)

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που ορίζονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης, οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης, δηλαδή η ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό με βάση υγιή ανταγωνισμό και η δημιουργία εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού που λειτουργεί πλήρως είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της δράσης, και δύνανται συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. Η παρούσα οδηγία περιορίζεται στις ελάχιστες απαιτήσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων και δεν βαίνει πέραν των αναγκαίων για την επίτευξη αυτού του στόχου.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.    Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση του εφοδιασμού σε ηλεκτρισμό ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού της ΕΕ και να διασφαλιστεί:

επαρκές επίπεδο παραγωγικής ικανότητας,

επαρκές επίπεδο εξισορρόπησης προσφοράς και ζήτησης,

επαρκές επίπεδο διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς.

2.    Θεσπίζει πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη καθορίζουν, σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό, διαφανείς πολιτικές, οι οποίες δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι συμβατές με τις απαιτήσεις για μιαν ανταγωνιστική εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Γιατους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι ορισμοί που περιέχονται στο άρθρο 2, της οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «ρυθμιστική αρχή» νοούνται οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών, όπως ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ·

β)

ως «ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό» νοείται η ικανότητα ενός συστήματος ηλεκτρισμού να εφοδιάζει τους τελικούς καταναλωτές με ηλεκτρική ενέργεια όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία·

γ)

ως «λειτουργική ασφάλεια δικτύου» νοείται η συνεχής λειτουργία του δικτύου μεταφοράς και, όπου αρμόζει, του δικτύου διανομής υπό προβλέψιμες συνθήκες·

δ)

ως «ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης» νοείται η κάλυψη της προβλέψιμης ζήτησης για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές χωρίς να είναι ανάγκη να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης.

Άρθρο 3

Γενικές διατάξεις

1.    Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί ένα σταθερό επενδυτικό κλίμα και προσδιορίζοντας τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των αρμοδίων αρχών, περιλαμβανομένων των ρυθμιστικών αρχών, εφόσον απαιτείται, και όλων των σχετικών φορέων της αγοράς και δημοσιεύοντας τις σχετικές πληροφορίες. Στους σχετικούς φορείς της αγοράς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: δίκτυα μεταφοράς και διανομής, παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, προμηθευτές και τελικοί καταναλωτές.

2.    Κατά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

α)

τη σημασία που έχει η εξασφάλιση του συνεχούς εφοδιασμού με ηλεκτρισμό·

β)

τη σημασία ενός διαφανούς και σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου·

γ)

την εσωτερική αγορά και τις δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας εφοδιασμού με ηλεκτρισμό·

δ)

την ανάγκη τακτικής συντήρησης και, εφόσον απαιτείται, επισκευής και ανανέωσης των δικτύων μεταφοράς και διανομής προκειμένου να διατηρηθούν οι επιδόσεις των δικτύων·

ε)

τη σημασία εξασφάλισης της ορθής εφαρμογής της οδηγίας 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (6) και της οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας (7) καθόσον οι διατάξεις τους σχετίζονται με την ασφάλεια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας·

στ)

την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής αποθεματική ικανότητα μεταφοράς και παραγωγής για σταθερή χρήση και

ζ)

τη σημασία να ενθαρρυνθεί η καθιέρωση ευέλικτων αγορών.

3.     Κατά την εφαρμογή των μέτρων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τα ακόλουθα:

α)

το βαθμό διαφοροποίησης στην παραγωγή ηλεκτρική ς ενέργειας σε εθνικό ή στο σχετικό περιφερειακό επίπεδο·

β)

τη σημασία της μείωσης των μακροπρόθεσμων συνεπειών που έχει η αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια·

γ)

τη σημασία ενθάρρυνσης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και την έγκριση νέων τεχνολογιών, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση της ζήτησης, τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κατανομής ενέργειας και

δ)

τη σημασία κατάργησης των διοικητικών φραγμών για τις επενδύσεις σε υποδομές και την ικανότητα παραγωγής.

4.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν εμπεριέχουν διακρίσεις και δεν δημιουργούν αδικαιολόγητο βάρος για τους φορείς της αγοράς και τους νεοεισερχόμενους , καθώς και τις εταιρείες με μικρά μερίδια αγοράς. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης υπόψη, πριν από την έγκριση, τις επιπτώσεις των μέτρων στο κόστος του ηλεκτρισμού για τους τελικούς καταναλωτές.

5.     Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών όπως αναφέρει το άρθρο 1, παράγραφος 1, τρίτη περίπτωση, ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στις εξής συνιστώσες:

στην ιδιαίτερη γεωγραφική θέση κάθε κράτους μέλους·

στη διατήρηση εύλογης εξισορρόπησης του κόστους δημιουργίας νέων μονάδων διασύνδεσης και του οφέλους του τελικού καταναλωτή, και

στη διασφάλιση ότι οι υφιστάμενες μονάδες διασύνδεσης χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Άρθρο 4

Επιχειρησιακή ασφάλεια δικτύου

1.

α)

Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές , εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς καθορίζουν ελάχιστους λειτουργικούς κανόνες και υποχρεώσεις, σχετικά με την ασφάλεια του δικτύου.

Πριν από τον καθορισμό των κανόνων αυτών και υποχρεώσεων πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με τους σχετικούς παράγοντες στις ενδιαφερόμενες χώρες με τις οποίες υφίσταται αλληλοσύνδεση.

β)

Παρά το στοιχείο α), πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης να υποβάλλουν τους κανόνες αυτούς και υποχρεώσεις στην αρμόδια για έγκριση αρχή.

γ)

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και οι συνδεδεμένοι στο δίκτυο φορείς συμμορφούνται με τους ελάχιστους λειτουργικούς κανόνες και υποχρεώσεις σχετικά με την ασφάλεια του δικτύου.

δ)

Τα κράτη μέλη ζητούν από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς να διατηρούν το κατάλληλο επίπεδο επιχειρησιακής ασφάλειας του δικτύου.

Για το σκοπό αυτό οι εν λόγω επιχειρήσεις διατηρούν κατάλληλο επίπεδο από απόψεως μεταφορικής ικανότητας για την επιχειρησιακή ασφάλεια του δικτύου και συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις του συστήματος μεταφοράς με τις οποίες έχουν αλληλοσύνδεση. Το επίπεδο προβλέψιμων περιστάσεων υπό τις οποίες μπορεί να διατηρηθεί η ασφάλεια, προσδιορίζεται στους κανόνες επιχειρησιακής ασφάλειας του δικτύου.

ε)

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ότι οι αλληλοσυνδεόμενες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης και, ενδεχομένως, μεταφοράς δικτύου θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των δικτύων σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά τρόπο αποτελεσματικό και ευθυγραμμιζόμενο με τις ελάχιστες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Οι ίδιες απαιτήσεις εφαρμόζονται, εφόσον απαιτείται, στα συστήματα διανομής και μεταφοράς που έχουν διασύνδεση με παρόμοια συστήματα εκτός Κοινότητας.

2.    Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και, όπου αυτό είναι σκόπιμο, διανομής, καθορίζουν και πληρούν τους στόχους ποιότητας της παροχής και ασφάλειας του δικτύου. Οι στόχοι αυτοί υπόκεινται στην έγκριση των κρατών μελών ή των αρμοδίων αρχών, οι οποίες επιβλέπουν και την υλοποίησή τους . Πρέπει να είναι αντικειμενικοί, διαφανείς και αμερόληπτοι και να δημοσιοποιούνται .

3.     Κατά τη λήψη των μέτρων που μνημονεύονται στο άρθρο 24 της οδηγίας 2003/54/EΚ και του άρθρου 6 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1228/2003, τα κράτη μέλη δεν προβαίνουν σε διάκριση μεταξύ διασυνοριακών και εθνικών συμβάσεων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι περικοπές σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης πρέπει να βασίζονται σε προκαθορισμένα κριτήρια σχετικά με τις ανισορροπίες διαχείρισης από πλευράς των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα διασφάλισης σε στενή συνεργασία με άλλες συναφείς επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς, με σεβασμό στις σχετικές διμερείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των συμφωνιών περί ανταλλαγής πληροφοριών.

Άρθρο 5

Διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην προσφορά και την ζήτηση

1.    Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διατηρήσουν ισορροπία μεταξύ της ζήτησης ηλεκτρισμού και της προσφοράς δυναμικότητας παραγωγής.

Ιδιαίτερα, τα κράτη μέλη :

με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων απαιτήσεων των μικρών μεμονωμένων συστημάτων, ενθαρρύνουν τη δημιουργία ενός εθνικού και ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου αγοράς χονδρικής που εξασφαλίζει τα κατάλληλα μηνύματα όσον αφορά τις τιμές για την παραγωγή και την κατανάλωση,

απαιτούν από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς να πιστοποιούν ότι για λόγους λειτουργικής εξισορρόπησης υφίσταται το κατάλληλο επίπεδο αποθεματικής παραγωγικής ικανότητας και/ή να εγκρίνουν ισοδύναμα μέτρα βάσει των απαιτήσεων της αγοράς.

2.     Με την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα λήψης πρόσθετων μέτρων προκειμένου να πετύχουν τους στόχους αυτούς, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

α)

διατάξεις που διευκολύνουν νέες ικανότητες παραγωγής και την είσοδο νέων εταιρειών παραγωγής στην αγορά,

β)

άρση των εμποδίων που παρακωλύουν τη σύναψη διακοπτόμενων συμβάσεων,

γ)

άρση των εμποδίων που παρακωλύουν τη σύναψη συμβάσεων ποικίλης διάρκειας τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές,

δ)

ενθάρρυνση της προώθησης τεχνολογιών διαχείρισης της ζήτησης σε πραγματικό χρόνο,

ε)

ενθάρρυνση μέτρων διατήρησης της ενέργειας,

στ)

διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμών ή οποιασδήποτε άλλη ισοδύναμης διαδικασίας υπό όρους διαφάνειας και απουσίας διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

3.   Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα μέτρα που λαμβάνουν με βάση το παρόν άρθρο και εξασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή διανομή τους.

Άρθρο 6

Επενδύσεις δικτύου

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν ρυθμιστικό πλαίσιο που:

παρέχει επενδυτικές ενδείξεις τόσο για τις επιχειρήσεις συστήματος μεταφοράς, όσο και διανομής προκειμένου να αναπτύξουν τα δίκτυά τους εις τρόπον ώστε να ικανοποιείται η προβλέψιμη ζήτηση της αγοράς·

διευκολύνουν τη συντήρηση και όπου είναι αναγκαίο, την ανανέωση των δικτύων τους.

2.    Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέπουν εμπορικές επενδύσεις σε αλληλοσύνδεση.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις για αλληλοσύνδεση λαμβάνονται σε στενή συνεργασία μεταξύ των σχετικών εταιρειών εκμετάλλευσης δικτύου.

Άρθρο 7

Έκθεση

1.    Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η έκθεση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 4 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ καλύπτει τη συνολική καταλληλότητα του συστήματος να ικανοποιήσει την παρούσα και μελλοντική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβανομένων των εξής στοιχείων:

επιχειρησιακή ασφάλεια δικτύου·

μελλοντική εξισορρόπηση ζήτησης και προσφοράς για την επόμενη πενταετία·

προοπτικές ασφάλειας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για χρονικό διάστημα μεταξύ 5 και 15 ετών από την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης και

επενδυτικές προθέσεις για τα επόμενα 5 ήπερισσότερα ημερολογιακά έτη των εταιρειών δικτύου μεταφοράς ή οποιουδήποτε άλλου τον οποίον γνωρίζουν όσον αφορά την παροχή διασυνοριακής ικανότητας διασύνδεσης.

2.    Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές εκπονούν την έκθεση σε στενή συνεργασία με τις εταιρείες εκμετάλλευσης δικτύου μεταφοράς. Οι εταιρείες αυτές πραγματοποιούν, εφόσον απαιτείται, διαβουλεύσεις με τους ομολόγους τους των γειτονικών χωρών.

3.    Το τμήμα της έκθεσης σχετικά με την επένδυση διασύνδεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τέταρτη περίπτωση, λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τις αρχές διαχείρισης της υπερφόρτισης όπως παρατίθενται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1228/2003·

β)

τις υπάρχουσες και σχεδιαζόμενες γραμμές μετάδοσης·

γ)

αναμενόμενες μορφές παραγωγής, εφοδιασμού, διασυνοριακών ανταλλαγών και κατανάλωσης που επιτρέπουν τη λήψη μέτρων διαχείρισης της ζήτησης και

δ)

τους περιφερειακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους της αειφόρου ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων και των έργων που αποτελούν τμήμα των αξόνων προτεραιότητας οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της απόφασης αριθ. 1229/2003/EΚ.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς θα παρέχουν πληροφορίες για επενδύσεις τις οποίες προτίθενται να πραγματοποιήσουν οι ίδιες ή οποιοσδήποτε άλλος τον οποίον γνωρίζουν όσον αφορά την παροχή διασυνοριακής ικανότητας διασύνδεσης.

Τα κράτη μέλη μπορούν επιπλέον να ζητούν από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς πληροφορίες για επενδύσεις που αφορούν τη δημιουργία εσωτερικών διασυνδέσεων, οι οποίες έχουν ουσιαστική επίδραση στη δημιουργία διασυνοριακού δικτύου.

4.    Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς διευκολύνονται στο έργο τους από πλευράς ενημέρωσης, με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

Εξασφαλίζεται η μη αποκάλυψη των εμπιστευτικών πληροφοριών.

5.    Βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές βάσει της παραγράφου 1, τέταρτο εδάφιο, η Επιτροπή υποβάλει στα κράτη μέλη, τις αρμόδιες αρχές και την Ομάδα Ευρωπαίων Ελεγκτών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου που συγκροτήθηκε με την απόφαση 2003/796/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2003 (8) έκθεση σχετικά με τις προγραμματιζό-μενες επενδύσεις και τη συμβολήτους στο στόχο που προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1.

Η έκθεση αυτή συνδυάζεται με την υποβολή εκθέσεων που προβλέπεται βάσει του άρθρου 28, παράγραφος 1, στοιχείο γ), της οδηγίας 2003/54/ΕΚ και δημοσιεύεται.

Άρθρο 8

Υλοποίηση

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται με βάση την παρούσα οδηγία.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αυτές τις διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2007 και κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 9

Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο ... (9). Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

2.   Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα μέτρα αυτά, φροντίζουν να περιλάβουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή τα συνοδεύουν με τέτοιου είδους αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Η μέθοδος των αναφορών αυτών καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 10

Υποβολή εκθέσεων

Η Επιτροπή παρακολουθεί και αναθεωρεί την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και υποβάλει έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο ... (10).

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 12

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στ ...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


(1)   ΕΕ C 120 της 20.5.2005, σ. 119.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2005.

(3)  ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/85/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 236 της 7.7.2004, σ. 10).

(4)  ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 11.

(5)  ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2004 του Συμβουλίου (ΕΕ L 233 της 2.7.2004, σ. 3).

(6)  ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 33. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη Προσχώρησης του 2003.

(7)  ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50.

(8)  ΕΕ L 296 της 14.11.2003, σ. 34.

(9)   24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(10)   48 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

P6_TA(2005)0268

Aίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi

 

1.

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi (2004/2101(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την αίτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του κ. Umberto Bossi για την υπεράσπιση της ασυλίας του σε σχέση με δικαστική δίωξη που εκκρεμεί ενώπιον του Πλημμελειοδικείου της Μπρέσια, στις 7 Μαΐου 2004, και η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 22 Ιουλίου 2004,

έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης σχετικά με την εκλογή των μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976,

έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 12 Μαΐου 1964 και στις 10 Ιουλίου 1986 (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 3, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0210/2005),

A.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Umberto Bossi διετέλεσε βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την τέταρτη κοινοβουλευτική περίοδο (έναρξη της εντολής στις 19 Ιουλίου 1994, έλεγχος της εντολής στις 15 Νοεμβρίου 1994, λήξη της εντολής στις 19 Ιουλίου 1999) και κατά την πέμπτη κοινοβουλευτική περίοδο (έναρξη της εντολής στις 20 Ιουλίου 1999, έλεγχος της εντολής στις 15 Δεκεμβρίου 1999, λήξη της εντολής λόγω ασυμβιβάστου στις 10 Ιουνίου 2001),

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (2),

1.

αποφασίζει να υπερασπίσει την ασυλία και τα προνόμια του κ. Umberto Bossi·

2.

προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ως άνω Πρωτοκόλλου και λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες του σχετικού κράτους μέλους, να ανακοινώσει ότι η σχετική διαδικασία δεν πρέπει να συνεχισθεί· καλεί, συνεπώς, το δικαστήριο να συνάγει τα κατάλληλα συμπεράσματα·

3.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει άμεσα την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στο Πλημμελειοδικείο της Μπρέσια.


(1)  Υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σ. 195, και υπόθεση 149/85 Wybot/Faure και άλλων, Συλλογή 1986, σ. 2391.

(2)  Άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2.

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi (2004/2101(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την αίτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του κ. Umberto Bossi για την υπεράσπιση της ασυλίας του σε σχέση με δικαστική δίωξη που εκκρεμεί ενώπιον του Πλημμελειοδικείου του Μπέργκαμο, στις 7 Μαΐου 2004, και η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 22 Ιουλίου 2004,

έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης σχετικά με την εκλογή των μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976,

έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 12 Μαΐου 1964 και στις 10 Ιουλίου 1986 (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 3, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0210/2005),

A.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Umberto Bossi διετέλεσε βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την τέταρτη κοινοβουλευτική περίοδο (έναρξη της εντολής στις 19 Ιουλίου 1994, έλεγχος της εντολής στις 15 Νοεμβρίου 1994, λήξη της εντολής στις 19 Ιουλίου 1999) και κατά την πέμπτη κοινοβουλευτική περίοδο (έναρξη της εντολής στις 20 Ιουλίου 1999, έλεγχος της εντολής στις 15 Δεκεμβρίου 1999, λήξη της εντολής λόγω ασυμβιβάστου στις 10 Ιουνίου 2001),

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (2),

1.

αποφασίζει να υπερασπίσει την ασυλία και τα προνόμια του κ. Umberto Bossi·

2.

προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ως άνω Πρωτοκόλλου και λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες του σχετικού κράτους μέλους να ανακοινώσει ότι η σχετική διαδικασία δεν πρέπει να συνεχισθεί· καλεί, συνεπώς, το δικαστήριο να συνάγει τα κατάλληλα συμπεράσματα·

3.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει άμεσα την παρούσα απόφαση και τη έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στο Πλημμελειοδικείο του Μπέργκαμο.


(1)  Υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σ. 195, και υπόθεση 149/85 Wybot/Faure και άλλων, Συλλογή 1986, σ. 2391.

(2)  Άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3.

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Umberto Bossi (2004/2101(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την αίτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του κ. Umberto Bossi για την υπεράσπιση της ασυλίας του σε σχέση με δικαστική δίωξη που εκκρεμεί ενώπιον του Εφετείου του Μιλάνου, στις 7 Μαΐου 2004, και η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 22 Ιουλίου 2004,

έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης σχετικά με την εκλογή των μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976,

έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 12 Μαΐου 1964 και στις 10 Ιουλίου 1986 (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 3, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0210/2005),

A.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Umberto Bossi διετέλεσε βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την τέταρτη κοινοβουλευτική περίοδο (έναρξη της εντολής στις 19 Ιουλίου 1994, έλεγχος της εντολής στις 15 Νοεμβρίου 1994, λήξη της εντολής στις 19 Ιουλίου 1999) και την πέμπτη κοινοβουλευτική περίοδο (έναρξη της εντολής στις 20 Ιουλίου 1999, έλεγχος της εντολής στις 15 Δεκεμβρίου 1999, λήξη της εντολής λόγω ασυμβιβάστου στις 10 Ιουνίου 2001),

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν εντός της επικράτειας των κρατών τους ασυλία έναντι δικαστικής δίωξης ανάλογης με εκείνη που αναγνωρίζεται σε ένα μέλος του Κοινοβουλίου της χώρας τους (2),

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υπόθεση που αφορά η απόφαση του Εφετείου του Μιλάνου ο Umberto Bossi χρησιμοποίησε βία εις βάρος αξιωματούχων της ιταλικής αστυνομίας και τους απείλησε, ενώ αυτοί διενεργούσαν έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Λέγκας του Βορρά στο Μιλάνο, κατόπιν διαταγής του Εισαγγελέως της Βερόνα,

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το διάστημα αυτό ο Umberto Bossi ήταν μέλος του Ιταλικού Κοινοβουλίου και ότι το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε στις 17 Μαΐου 2001 ότι δεν απολαύει κοινοβουλευτικής ασυλίας θεωρώντας ότι οι προσβολές και οι πράξεις αντίστασης και βίας ουδόλως αποτελούν πράξεις για τις οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν κοινοβουλευτικά προνόμια,

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια τέτοια υπόθεση μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο το άρθρο 10, στοιχείο α), του προαναφερθέντος Πρωτοκόλλου και φαίνεται ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, τα μέλη του Ιταλικού Κοινοβουλίου δεν απολαύουν κοινοβουλευτικής ασυλίας σε σχέση με δικαστική δίωξη,

1.

αποφασίζει να μην υπερασπισθεί την ασυλία και τα προνόμια του Umberto Bossi σε σχέση με δικαστική δίωξη που εκκρεμεί ενώπιον του Εφετείου του Μιλάνου.


(1)  Υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σ. 195, και υπόθεση 149/85 Wybot/Faure και άλλων, Συλλογή 1986, σελ. 2391.

(2)  Άρθρο 10 α) του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

P6_TA(2005)0269

Aίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Marchiani

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Jean-Charles Marchiani (2005/2105(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την αίτηση του Jean-Charles Marchiani για την υπεράσπιση της ασυλίας του, στις 19 Μαΐου 2005, η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 26 Μαΐου 2005,

έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης σχετικά με την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976,

έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 12 Μαΐου 1964 και στις 10 Ιουλίου 1986 (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 3, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0208/2005),

A.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Jean-Charles Marchiani εξελέγη βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τις πέμπτες άμεσες εκλογές που διεξήχθησαν στις 13 Ιουνίου 1999, ότι η εντολή του ελέγχθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1999 (2) και ότι η θητεία του έληξε στις 19 Ιουλίου 2004,

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το διάστημα που ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι γαλλικές δικαστικές αρχές έθεσαν υπό παρακολούθηση ορισμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες του κ. Jean-Charles Marchiani με άλλα άτομα,

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας τους (3),

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 100-7 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Γαλλικής Δημοκρατίας, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση παρακολούθησης των τηλεφωνικών γραμμών των βουλευτών και των γερουσιαστών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση από τον ανακριτή του προέδρου της συνέλευσης στην οποία ανήκουν αντιστοίχως,

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο, κατά παραγνώριση της αρχής iura novit curia, δεν εφάρμοσε το άρθρο 10 του προαναφερθέντος Πρωτοκόλλου όσον αφορά την απόφαση αριθ. 1784 της 16ης Μαρτίου 2005, αρνούμενο κατ' αυτό τον τρόπο στον κ. Jean-Charles Marchiani την ασυλία που προβλέπεται για τους εθνικούς βουλευτές από το άρθρο 100-7 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,

1.

αποφασίζει να υπερασπίσει την ασυλία και τα προνόμια του πρώην βουλευτή κ. Jean-Charles Marchiani·

2.

ζητεί την ακύρωση ή την ανάκληση, και εν πάση περιπτώσει την παύση κάθε αποτελέσματος που θα μπορούσε να παραχθεί de facto ή de iure, της απόφασης αριθ. 1784 του γαλλικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου της 16ης Μαρτίου 2005·

3.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, την κυβέρνηση, την Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας.


(1)  Υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σ. 195, και υπόθεση 149/85 Wybot/Faure και άλλων, Συλλογή 1986, σ. 2391.

(2)  Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με τον έλεγχο των εντολών της 5ης εκλογής με άμεση και καθολική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 10-13.6.1999 (ΕΕ C 296 της 18.10.2000, σ. 93).

(3)  Βλέπε άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο α), του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

P6_TA(2005)0270

Στρατηγική ενημέρωσης και επικοινωνίας για το ευρώ και την ΟΝΕ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ευρώ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (2005/2078(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ευρώ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (COM(2004)0552),

έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα — Πρώτη έκθεση σχετικά με τις πρακτικές προετοιμασίες για τη μελλοντική διεύρυνση της ζώνης του ευρώ (COM(2004)0748),

έχοντας υπόψη τις θέσεις που διατύπωσε στις 16 Ιουνίου 2000 (1) σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή του ευρώ,

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2000 (2) σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας και πληροφόρησης για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και το ευρώ μέχρι το 2002,

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2001 σχετικά με τα μέσα που θα βοηθήσουν τους οικονομικούς φορείς κατά τη μετάβαση στο ευρώ (3),

έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0197/2005),

Α.

εκτιμώντας ότι, έπειτα από μια εξαετία ζωής, το σχέδιο υλοποίησης της ΟΝΕ και εισαγωγής του ευρώ θεωρείται γενικά πολύ επιτυχές,

Β.

επισημαίνοντας ότι η εκτίμηση αυτή ενισχύεται από την εξέχουσα θέση του ευρώ στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, τη συνεχώς αυξανόμενη τιμολόγηση συναλλαγών σε ευρώ και το γεγονός ότι το ευρώ αντικαθιστά όλο και περισσότερο το δολάριο στα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών σε όλο τον κόσμο,

Γ.

εκτιμώντας ότι τα οφέλη του ενιαίου νομίσματος και των μέσων στήριξής του — δηλ. της ενιαίας νομισματικής πολιτικής και του ενισχυμένου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών — δεν μπορούν να αμφισβητηθούν σοβαρά σε αυτό το στάδιο, έχοντας υπόψη τους ευνοϊκότερους όρους χρηματοδοτήσεων λόγω των ιστορικώς χαμηλών ποσοστών των επιτοκίων, την αυξημένη διαφάνεια των τιμών που οδηγεί μεσοπρόθεσμα σε χαμηλότερες τιμές, την εξάλειψη των συναλλαγματικών κινδύνων στη ζώνη του ευρώ, τη διευκόλυνση των συναλλαγών και των μετακινήσεων εντός της ΕΕ, καθώς και την άσκηση πιέσεων στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν δημοσιονομικές πολιτικές προσανατολισμένες στη σταθερότητα,

Δ.

επισημαίνοντας ότι, παρά ταύτα, ορισμένη μερίδα της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης φαίνεται να έχει αρνητική γνώμη για το ευρώ, ιδίως σε κράτη μέλη των οποίων το εθνικό νόμισμα κλειδώθηκε σε υψηλή συναλλαγματική ισοτιμία σε σχέση με το ευρώ· σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρόμετρου, αυτή η τάση είναι ανοδική, καθώς η υποστήριξη προς το ενιαίο νόμισμα στη ζώνη του ευρώ ήταν 68 % λίγο πριν από τη μετάβαση, 75% αμέσως μετά και 66 % το πρώτο εξάμηνο του 2004· εκτιμώντας ότι τα αρνητικά αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων στη Σουηδία και τη Δανία αποδεικνύουν επίσης ότι υπάρχει εναντίωση της κοινής γνώμης στην υιοθέτηση ενιαίου νομίσματος στην Ευρώπη· εκτιμώντας ότι οι δημοσκοπήσεις σε νέα κράτη μέλη μαρτυρούν επίσης κάποιο σκεπτικισμό έναντι της υιοθέτησης του ευρώ, κάτι που οφείλεται κυρίως στην έλλειψη κατάλληλης πληροφόρησης,

Ε.

εκτιμώντας ότι οι απόψεις αυτές επιτάθηκαν σε μεγάλο βαθμό και από κάποια σφάλματα που έγιναν κατά την περίοδο της μετάβασης, παρά το γεγονός ότι πολιτικώς και τεχνικώς ήταν χρήσιμο και πολύ επιτυχημένο εγχείρημα, με μόνο 0,2% επίπτωση στον πληθωρισμό· εκτιμώντας ότι δεν δόθηκε αρκετή προσοχή στις συνέπειες της μετάβασης για τον μέσο καταναλωτή που είδε να ανεβαίνουν οι τιμές των καθημερινών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και για τις ΜΜΕ στις οποίες δεν δόθηκε ούτε επαρκής ενημέρωση ούτε αρκετό ρευστό χρήμα· εκτιμώντας ότι εκ των υστέρων προκύπτει ότι ήταν σαφώς λάθος να σταματήσουν οι ενημερωτικές εκστρατείες για το ευρώ τόσο γρήγορα μετά την καθιέρωσή του,

ΣΤ.

εκτιμώντας ότι, πέρα από τις ποσοτικές έρευνες του Ευρωβαρομέτρου, θα πρέπει να διεξάγονται και ποιοτικές έρευνες σχετικά με τα βαθύτερα κίνητρα που εξηγούν τη στάση των πολιτών έναντι του ευρώ· ότι μόνο μέσω συνεντεύξεων εις βάθος, τα πραγματικά κίνητρα της απόρριψης του ευρώ και του σκεπτικισμού απέναντι στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση από ορισμένες ομάδες του πληθυσμού μπορούν να εξακριβωθούν και να χρησιμοποιηθούν ως βάση για στοχοθετημένες στρατηγικές ενημέρωσης, στο πλαίσιο των οποίων η επιλογή των ομάδων του πληθυσμού (ευρωσκεπτικιστών) πρέπει να υπόκειται στην απόφαση του εκάστοτε κράτους μέλους και των εθνικών αρμοδίων σε θέματα επικοινωνίας,

Ζ.

εκτιμώντας ότι οι εμπειρίες των οικονομικών επιχειρήσεων και τα αποτελέσματα των επικοινωνιακών μελετών για το λεγόμενο «μάρκετινγκ μετά την πώληση» θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση της σημασίας μιας επικοινωνίας, ακόμη και μετά την εισαγωγή του ευρώ· εκτιμώντας επίσης ότι είναι σημαντικό όχι μόνον να επιτευχθεί η εμπιστοσύνη πριν και μετά την εισαγωγή του ευρώ, αλλά επίσης να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη όσων έχουν πεισθεί για την ορθότητα της απόφασής τους και να διαμορφωθεί η γνώμη τους με επικοινωνιακά μηνύματα και εκδηλώσεις, ακόμη και μετά την εισαγωγή του ευρώ,

Η.

εκτιμώντας ότι είναι αναγκαία μια συνεκτική, φιλόδοξη και μακροπρόθεσμη στρατηγική επικοινωνίας για το ευρώ και την ΟΝΕ, με στόχο την υποστήριξη του ενιαίου νομίσματος, την αποφυγή των σφαλμάτων του παρελθόντος και την προετοιμασία των νέων μελών για μια ομαλή μετάβαση· επισημαίνοντας ότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), υπό το δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και σε συνεργασία με τις χρηματοοικονομικές αρχές των κρατών μελών, αποτελούν τους κύριους φορείς που θα είναι υπεύθυνοι για την επιτυχία της στρατηγικής αυτής,

Θ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας κάπως υψηλότερος πληθωρισμός στα νέα κράτη μέλη απ' ό,τι στη ζώνη ευρώ είναι αναπόφευκτος μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, ανεξάρτητα από την εισαγωγή του ευρώ, κάτι που οφείλεται στις σημαντικές και εμμένουσες διαφορές στο επίπεδο των τιμών όσο και στο πολύπλοκο φαινόμενο της κάλυψης της καθυστέρησης,

Ι.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δημοκρατικής διαδικασίας, κάθε πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας για ένα ευρωπαϊκό θέμα πρέπει, για να μπορεί να είναι αποτελεσματική, να εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικής στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι να μπορεί να καταδεικνύει στους πολίτες κατά τρόπο συνεκτικό πώς η Ένωση παρέχει πλεονεκτήματα στην καθημερινή τους ζωή,

1.

χαιρετίζει τα οφέλη της ΟΝΕ, όπως η σταθερότητα των τιμών, το μειωμένο κόστος των συναλλαγών, η μεγαλύτερη διαφάνεια των τιμών στη ζώνη ευρώ, η μειωμένη διακύμανση των τιμών στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος και η προστασία από εξωτερικές διαταραχές, τα ιστορικώς χαμηλά επιτόκια, τα χαμηλά επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων και η διευκόλυνση των μετακινήσεων· υποστηρίζει το ευρώ ως ισχυρό σύμβολο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ως μέσο προσέγγισης των Ευρωπαίων πολιτών προς τα ιδανικά που αποτελούν τα θεμέλια της Ένωσης·

2.

σημειώνει την εμφανή χαμηλή δημοτικότητα του ευρώ σε ορισμένη μερίδα της κοινής γνώμης· θεωρεί ότι αυτή η χαμηλή δημοτικότητα δεν συμβαδίζει με το γεγονός ότι το ευρώ είναι πιθανώς το πιο επιτυχημένο ευρωπαϊκό σχέδιο που έχει ποτέ υλοποιηθεί· θεωρεί ότι το ενιαίο νόμισμα εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ στον τομέα της επικοινωνίας· πιστεύει ότι πρέπει να συνεχίσουν να προβάλλονται και να εξηγούνται στο κοινό λεπτομερώς τα οφέλη του ευρώ και της ΟΝΕ — σταθερότητα των τιμών, χαμηλά επιτόκια ενυπόθηκων δανείων, ευκολότερες μετακινήσεις, προστασία έναντι διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών και εξωτερικών διαταραχών· πιστεύει ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην πληροφόρηση και ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών και καταναλωτών καθώς και των ΜΜΕ, οι οποίες δεν έχουν επαρκή δυνατότητα άμεσης προσαρμογής των οικονομικών τους συναλλαγών στο ευρώ·

3.

πιστεύει ότι στην εκστρατεία για το ευρώ και την ΟΝΕ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε μικρά αστικά κέντρα καθώς και σε απομακρυσμένες περιφέρειες, όπου οι δυνατότητες ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού παραμένουν — ακόμα και σήμερα — περιορισμένες· θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο, εφόσον το κάθε κράτος μέλος το επιθυμεί, να διατηρηθεί η διπλή αναγραφή των τιμών (σε εθνικό νόμισμα και ευρώ) μέχρι την πλήρη εξοικείωση των πολιτών με το σύστημα, ιδίως στις περιοχές αυτές·

4.

κρίνει ουσιώδες οι βασικοί φορείς χάραξης πολιτικής να συνεχίσουν να εργάζονται με σοβαρότητα και υψηλό αίσθημα πολιτικής ευθύνης, προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω την κοινή νομισματική πολιτική και να ενδυναμώσουν τον οικονομικό συντονισμό, καθώς η υγιής λειτουργία του ευρώ θα συμβάλει στη συνολική πρόοδο της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την πιθανή κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης·

5.

υποστηρίζει τον στενότερο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών και τη συνετή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών στο πλαίσιο ενός αναθεωρημένου αλλά ισχυρού Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· πιστεύει ότι το αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως εγκρίθηκε καταρχήν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 22ας και 23ης Μαρτίου του 2005, αλλά και οι αντίστοιχοι κοινοτικοί κανονισμοί για επιμέρους θέματα θα πρέπει με την ενιαία εφαρμογή τους στα κράτη μέλη να συμβάλουν αφενός στην μακροχρόνια οικονομική σταθερότητα των κρατών μελών και αφετέρου στην προσαρμογή τους στους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας· υπογραμμίζει ότι η χαμηλή οικονομική ανάπτυξη μετά την εισαγωγή του ευρώ δεν προκλήθηκε από την αλλαγή νομίσματος αλλά από τη μη εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών οικονομικής πολιτικής, την αθέτηση της συμφωνίας της Λισαβόνας, καθώς και από την έλλειψη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

6.

επικροτεί την τελευταία έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας για το ευρώ, αλλά επισημαίνει ότι φαίνεται υπερβολικά αισιόδοξη σε σχέση με το έλλειμμα δημοτικότητας που παρατηρείται· καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει τους βασικούς επικοινωνιακούς της στόχους και να περιγράψει λεπτομερώς τα μέτρα που είναι αναγκαία για την επίτευξή τους· υπογραμμίζει την αξία μιας πιο εντατικής εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών μάρκετινγκ για την προαγωγή της ΟΝΕ στο κοινό, καθώς και της προσπάθειας για την «πώληση» των πλεονεκτημάτων της ΟΝΕ και του ευρώ ως ενός ελκυστικού «πακέτου»·

7.

συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η ενημερωτική εκστρατεία θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον πολιτισμό, τη γλώσσα, την επικρατούσα κοινή γνώμη και τις ανησυχίες των πολιτών των διαφόρων κρατών μελών, καθώς και να λαμβάνει υπόψη εάν η εκάστοτε χώρα είναι ήδη στη ζώνη ευρώ, αν πρόκειται να προσχωρήσει σε αυτήν βραχυπρόθεσμαή μεσοπρόθεσμα, ή αν επιθυμεί να μείνει εκτός·

8.

συνεχίζει να υποστηρίζει το πρόγραμμα Prince και απευθύνει έκκληση για αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για το πρόγραμμα αυτό· πιστεύει ότι ο διάλογος για το ευρώ σε διοργανικό επίπεδο μπορεί να βελτιωθεί μέσω της Διοργανικής Ομάδας για την Πληροφόρηση· προειδοποιεί ότι η αρχή της συγχρηματοδότησης στην οποία βασίζεται το πρόγραμμα Prince μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα και αναβολές όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στα νέα κράτη μέλη, που δεν διαθέτουν τους απαραίτητους δημοσιονομικούς πόρους·

9.

θεωρεί ότι είναι σημαντικό να εξετασθούν οι ανησυχίες των πολιτών στα τρία παλαιά κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ, δηλ. στη Δανία, στη Σουηδία και στο ΗΒ, και καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις κυβερνήσεις αυτών των κρατών μελών στις προσπάθειές τους να πείσουν ένα σκεπτικιστικό κοινό, εφόσον οι εν λόγω κυβερνήσεις επιθυμούν κάτι τέτοιο·

10.

πιστεύει ότι η πρόσφατη διεύρυνση της ΕΕ θα θέσει σημαντικές προκλήσεις για την ΟΝΕ και το ενιαίο νόμισμα· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην υποστήριξη των νέων κρατών μελών ώστε να προετοιμάσουν τους πολίτες τους για την υιοθέτηση του ευρώ με τη διεξαγωγή μιας εντατικής ενημερωτικής εκστρατείας, να εποπτεύσει τη διεξαγωγή της εκεί όπου έχει ήδη ξεκινήσει μια τέτοια εκστρατεία και να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις για την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης για την υιοθέτηση του ευρώ·

11.

διαπιστώνει ότι η υποχρέωση διπλής αναγραφής των τιμών, κατά τους τρεις τελευταίους μήνες πριν από την εισαγωγή του ευρώ και έως δώδεκα μήνες μετά, μπορεί αφενός μεν να μειώσει τους φόβους του πληθυσμού για αυξήσεις τιμών λόγω του ευρώ, αφετέρου δε να ασκήσει κάποια πίεση στις επιχειρήσεις και τους φορείς παροχής υπηρεσιών ώστε να μη χρησιμοποιήσουν τη μετατροπή στο ευρώ ως πρόσχημα για αυξήσεις των τιμών· διαπιστώνει επίσης ότι η διπλή αναγραφή των τιμών, είτε ως νομικώς δεσμευτική υποχρέωση, είτε στο πλαίσιο εθελοντικών κωδίκων συμπεριφοράς των εμπορικών επιμελητηρίων, είτε στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, απέδειξε την αξία της κατά την εισαγωγή του ευρώ σε πολλές από τις πρώτες 12 χώρες της ζώνης ευρώ·

12.

καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη το φόβο που εκφράζουν οι πολίτες των νέων κρατών μελών για αυξήσεις των τιμών· πιστεύει ότι η πείρα που έχει αποκτηθεί στα σημερινά μέλη της ζώνης ευρώ ως προς τις καταχρηστικές πρακτικές και τις περιπτώσεις υπερβολικής στρογγυλοποίησης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα μελλοντικά μέλη της ζώνης ευρώ, εις τρόπον ώστε να αποφευχθεί παρόμοια συμπεριφορά· θα πρέπει να εξηγηθεί στους πολίτες όλων των κρατών μελών η διαφορά μεταξύ του ετήσιου πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών που προκλήθηκε από την εισαγωγή του ευρώ·

13.

σημειώνει ότι, σε σύγκριση με τα παλαιά κράτη μέλη, στα νέα κράτη μέλη οι περισσότερες χρηματικές συναλλαγές γίνονται σε μετρητά και όχι με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως στα παλαιά κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες να λάβουν το γεγονός αυτό υπόψη κατά την προετοιμασία της μετάβασης στα νέα κράτη μέλη· τα προτρέπει να χρησιμοποιήσουν τη μετάβαση για να αυξήσουν τον αριθμό των ηλεκτρονικών πληρωμών και των πληρωμών με κάρτες· πιστεύει ότι μια σύντομη περίοδος παράλληλης κυκλοφορίας αποτελεί την καλύτερη λύση για μια επιτυχημένη μετάβαση στα νέα κράτη μέλη·

14.

πιστεύει ότι οι βέλτιστες πρακτικές και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκαν από την προηγούμενη διαδικασία μετάβασης θα είναι χρήσιμες για την διαδικασία μετάβασης των νέων κρατών μελών, αλλά και ενόψει της επερχόμενης διεύρυνσης και της προετοιμασίας των νέων υποψηφίων κρατών μελών·

15.

καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη σημασία στις διαδικασίες διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες του κοινού και κυρίως των ειδικότερων κοινωνικών και οικονομικών φορέων·

16.

απευθύνει έκκληση για πρόσθετη χρηματοδότηση με στόχο τη συγκρότηση, σε κάθε κράτος μέλος, εθνικού φόρουμ για το ευρώ, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών, και σε στενή συνεργασία με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, ένα σύστημα που απέδειξε τη χρησιμότητά του σε προηγούμενες περιστάσεις· κρίνει ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει σχέδια «αδελφοποίησης», με τα οποία τα παλαιά κράτη μέλη θα μπορούν να βοηθούν στη διάδοση των καλών πρακτικών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών και στις κεντρικές τράπεζες· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ειδικές εκθέσεις με βάση τις καλύτερες πρακτικές και να ενθαρρύνει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να εγκαταστήσουν τοπικά κέντρα αναφοράς, όπου ο καθένας θα μπορεί να αναφέρει οιαδήποτε κατάχρηση, όπως αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών·

17.

καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ως σημαντικό τον ενεργό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών κοινοβουλίων καθώς και των περιφερειακών και τοπικών αρχών στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής της επικοινωνιακής στρατηγικής για το ευρώ και την ΟΝΕ· πιστεύει ότι η δράση των οργάνων αυτών θα καταστήσει πιο δημοκρατικό το διάλογο για την επικοινωνιακή στρατηγική και θα ενσωματώσει καλύτερα σε αυτή τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των πολιτών·

18.

καλεί την ΕΚΤ να παρουσιάσει, είτε στο πλαίσιο της ετήσιας της έκθεσης είτε σε ειδική έκθεση, ετήσια ποσοτική ανάλυση —η οποία θα συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο— των πλεονεκτημάτων που έχει αποφέρει το ευρώ στον απλό πολίτη, δίδοντας απτά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η χρήση του ευρώ έχει επηρεάσει θετικά την καθημερινή ζωή των πολιτών·

19.

ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει ειδικές δημοσκοπήσεις μεταξύ των ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε να αξιολογηθεί το επίπεδο αποδοχής του νομίσματος στον συγκεκριμένο τομέα· τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των διαχειριστών των αυτόματων μηχανημάτων στις στρατηγικές επικοινωνίας και μεταστροφής, διότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την αποδοχή των νέων κερμάτων και τραπεζογραμματίων στην καθημερινή ζωή των πολιτών·

20.

καλεί τον τραπεζικό τομέα να ρυθμίσει τα αυτόματα ταμειακά μηχανήματα κατά τρόπο ώστε να διαθέτουν στους πελάτες τραπεζογραμμάτια μικρότερης ονομαστικής αξίας, δεδομένου ότι οι περισσότερες πληρωμές σε μετρητά δεν υπερβαίνουν τα 15 ή 20 ευρώ κατά μέσο όρο, προκειμένου να μειωθούν οι ποσότητες μετρητών που κρατούν οι καταστηματάρχες στα ταμεία τους και να περιοριστούν, έτσι, οι κίνδυνοι ληστείας, ενώ συγχρόνως θα μειωθεί και ο κίνδυνος να λαμβάνουν οι καταναλωτές πλαστά τραπεζογραμμάτια στα ρέστα τους·

21.

ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει αναλυτική μελέτη, η οποία θα συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με το πλεόνασμα τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ σε κυκλοφορία, η εκδιδόμενη ποσότητα των οποίων διπλασιάστηκε το 2005 σε 190 εκατομμύρια τραπεζογραμμάτια, λόγω της αυξημένης ζήτησης εκ μέρους των οικονομικών παραγόντων στη ζώνη του ευρώ· κατανοεί τα πλεονεκτήματα του τραπεζογραμματίου των 500 ευρώ ως μέσου αποθήκευσης αξίας, αλλά προειδοποιεί για τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση ενός τραπεζογραμματίου τόσο μεγάλης ονομαστικής αξίας όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος και την εγκληματική δραστηριότητα·

22.

διαπιστώνει ότι αυξάνεται το μερίδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου στις συναλλαγές και διερωτάται, κατά συνέπεια, κατά πόσον είναι σκόπιμη η διατήρηση των τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ, τα οποία αρχικά δικαιολογούνταν λόγω της ανάγκης να ληφθούν υπόψη οι συνήθειες των καταναλωτών ορισμένων κρατών μελών·

23.

ζητεί με έμφαση από την ΕΚΤ δημοσιοποιήσει την κατανομή της ζήτησης για τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ από τις διάφορες κεντρικές τράπεζες·

24.

εκφράζει τη λύπη του για τη διατήρηση σε υψηλά επίπεδα του κόστους των διασυνοριακών λιανικών πληρωμών σε ευρώ, μολονότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ (4) δημιουργεί φυσικά εμπόδια στα έξοδα για τις τυποποιημένες διασυνοριακές μεταφορές σε ευρώ, και υποστηρίζει τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Πληρωμών· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκτενείς νομοθετικές προτάσεις σε αυτό τον τομέα και να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να εναρμονίσει τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών στην ΕΕ, προκειμένου να μειωθεί το κόστος που συνήθως βαρύνει τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος στηρίζεται στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η οποία εξαρτάται από την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους·

25.

επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΚΤ βρίσκεται στο στάδιο σχεδίασης τραπεζογραμματίων δεύτερης γενιάς· πιστεύει ότι, λόγω της ευρείας κυκλοφορίας του, το ευρώ είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στην παραχάραξη και καλεί την ΕΚΤ να επαγρυπνεί διαρκώς και να λάβει υπόψη τη σημερινή εμπειρία κατά τη σχεδίαση των τραπεζογραμματίων νέας γενιάς· θεωρεί ουσιώδες να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό η Ευρωπόλ και οι αστυνομικές δυνάμεις των κρατών μελών ως προτεραιότητα·

26.

πιστεύει ότι ο διοργανικός διάλογος για το ευρώ μπορεί να βελτιωθεί μέσω της Διοργανικής Ομάδας για την Πληροφόρηση· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αποστέλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την τριμηνιαία γραπτή επικαιροποίηση του προγράμματος Prince·

27.

επαναλαμβάνει τη βούλησή του, όπως εκφράστηκε στο ψήφισμα σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5), το οποίο εγκρίθηκε στις 12 Μαΐου 2005, να καταστεί βαθύτερη η διοργανική συνεργασία στο συγκεκριμένο θέμα με την ετήσια διοργάνωση ευρείας συζήτησης επί τη βάσει έκθεσης που υποβάλλει η Επιτροπή, με τη συμμετοχή των επιτροπών που έχουν γενική και μερική αρμοδιότητα στο θέμα αυτό, συζήτηση στην οποία θα συμμετέχει επίσης το Συμβούλιο·

28.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.


(1)  ΕΕ C 67 της 1.3.2001, σ. 324.

(2)  ΕΕ C 121 της 24.4.2001, σ. 459.

(3)  ΕΕ C 65 E της 14.3.2002, σ. 162.

(4)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 13.

(5)  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0183.

P6_TA(2005)0271

Πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Τόνωση των Τεχνολογιών υπέρ της Αειφόρου Ανάπτυξης: Πρόγραμμα Δράσης για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004/2131(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης: πρόγραμμα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2004)0038),

έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 174 της Συνθήκης ΕΚ, τη διαδικασία του Cardiff (Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Cardiff 15-16 Ιουνίου 1998) και την στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη (Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ, 15-16 Ιουνίου 2001),

έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Λισαβόνας (Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, 15-16 Μαρτίου 2002),

έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Σχέδιο Εφαρμογής του Γιοχάνεσμπουργκ (2002),

έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα για τις καθαρές, έξυπνες, ανταγωνιστικές λύσεις: Οι ευκαιρίες των οικολογικών αποτελεσματικών καινοτομιών στη διαδικασία της Λισαβόνας (Συμπεράσματα του Συμβουλίου για το Περιβάλλον της 14ης Οκτωβρίου 2004),

έχοντας υπόψη το Έκτο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (1),

έχοντας υπόψη το πέμπτο (2) και το έκτο (3) πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων — Οικοδομώντας στη Συνεκτίμηση του Περιβαλλοντικού Κύκλου Ζωής (4),

έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (5),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ (COM(2004)0366),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο: «Η οικοδόμηση του κοινού μας μέλλοντος — Προκλήσεις πολιτικής και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013» (COM(2004)0101),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή — Ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών Ζητημάτων στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (COM(2004)0130),

έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής — Εγχειρίδιο για οικολογικές δημόσιες συμβάσεις (SEC(2004)1050),

έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0141/2005),

A.

εκτιμώντας ότι η αειφόρος ανάπτυξη —η ανάπτυξη που καλύπτει τις σημερινές ανάγκες χωρίς να διακυβεύονται οι ανάγκες των μελλοντικών γενεών— αποτελεί ουσιαστικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αειφόρος ανάπτυξη σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ βασίζεται σε τρεις πυλώνες, και συγκεκριμένα στην περιβαλλοντική προστασία, στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή,

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αειφόρος ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ανάπτυξη νέας περιβαλλοντικής τεχνολογίας και καινοτομιών,

Δ.

εκτιμώντας ότι για να διασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη, η στρατηγική της Λισαβόνας —να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή— χρειάζεται στόχους για τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές, οι οποίοι να είναι αμοιβαίως συνεπείς και ικανοί να αυξήσουν την οικονομική ανάπτυξη,

Ε.

εκτιμώντας ότι, στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση και η αξιοποίηση των θετικών συνεργειών μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και ανταγωνιστικότητας και η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι ζωτικής σημασίας. και εκτιμώντας ότι οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες (όλες οι τεχνολογίες που έχουν μικρότερες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σημαντικό βαθμό, με την έννοια των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από ό,τι άλλες) αποτελούν σημαντικό μέσο για την επίτευξη των ανωτέρω,

ΣΤ.

εκτιμώντας ότι μόνο η επαρκής ζήτηση για περιβαλλοντικές τεχνολογίες θα επιταχύνει τη διαδικασία διάθεσης των καινοτομιών στην αγορά (από την έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την προώθηση προϊόντων έως τη διάθεση στην αγορά),

Ζ.

εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μια περιβαλλοντική πολιτική αρκετά φιλόδοξη ώστε να δημιουργεί ζήτηση για περιβαλλοντικές τεχνολογίες, με σαφείς και φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους, συμφωνημένους περιβαλλοντικούς δείκτες για τη μέτρηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, συνυπολογισμό του περιβαλλοντικού (εξωτερικού) κόστους και επιβράβευση των ηγετών αντί των αδρανών ανθρώπων,

Η.

εκτιμώντας ότι ο ρόλος της ζήτησης περιβαλλοντικών τεχνολογιών εκ μέρους των πελατών είναι σημαντικός· εκτιμώντας ωστόσο ότι η κοινωνία στο σύνολό της πρέπει να αναλάβει μείζονα ευθύνη για τη δημιουργία των κατάλληλων πλαισίων ταχείας ανάπτυξης τέτοιων τεχνολογιών,

Θ.

εκτιμώντας ότι το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες (ETAP) δεν προβλέπει τους κατάλληλους μηχανισμούς για τη διάδοση γνώσεων, τη μεταφορά τεχνολογίας, την καινοτομία και την ανάπτυξη,

Ι.

εκτιμώντας ότι η χρηματοοικονομική υποστήριξη είναι σημαντική όχι μόνο για την έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά και για την ανάπτυξη ενός προϊόντος για την αγορά, και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την εύρεση λύσεων όσον αφορά τα επιχειρηματικά κεφάλαια,

ΙΑ.

εκτιμώντας ότι οι πολιτικές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι συνεκτικές και να οδεύουν προς τους ίδιους στόχους, ότι οι τεχνολογικές λύσεις για την προώθηση της βιωσιμότητας πρέπει, κατά συνέπεια, να αντικατοπτρίζονται στην προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού και στον σχεδιασμό του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την ανάπτυξη. Τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο που να υποστηρίζει την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών τεχνολογιών,

ΙΒ.

εκτιμώντας ότι η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί συνολικές λύσεις και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, ως εκ τούτου, να διασφαλίζει ότι υπάρχει συνέπεια μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών, όχι μόνο στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας και των εξαγωγικών πιστώσεων, αλλά και σε σχέση με τις εξελίξεις που αφορούν τα Ηνωμένα Έθνη, τον ΠΟΕ, τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα,

Ενίσχυση της ζήτησης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες

1.

χαιρετίζει την ανακοίνωση ως χρήσιμη βάση για τη συζήτηση και ανάπτυξη νέων συγκεκριμένων προτάσεων για τον τρόπο ενίσχυσης των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, αλλά εκφράζει την επιθυμία να δίδεται περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη της ζήτησης για τις εν λόγω τεχνολογίες· ζητεί την αντικατάσταση της αποσπασματικής προσέγγισης της περιβαλλοντικής πολιτικής και της αειφόρου ανάπτυξης γενικότερα και του ETAP ειδικότερα, από προσέγγιση περιβαλλοντικής πολιτικής βάσει συστημάτων, βασιζόμενη περισσότερο στην προσέγγιση από απόψεως κύκλου ζωής σύμφωνα με το πλαίσιο Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ), όπου δίδεται μεγάλη σημασία στην καινοτομία και την ανάπτυξη τεχνολογιών ευνοϊκών προς το περιβάλλον και, τέλος, τονίζει τη σημασία του συντονισμού μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών·

2.

θεωρεί σημαντικό να ενισχύσει την περιβαλλοντική διάσταση της κοινοτικής στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα· παρατηρεί ότι, κατά την αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας, η κατάσταση του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής βελτίωσης πρέπει να θεωρηθούν ευκαιρία να επιτευχθεί η δημιουργία της ανταγωνιστικότερης, βασισμένης στη γνώση, οικονομίας· θεωρεί από αυτή την άποψη την ανάπτυξη και καθιέρωση περιβαλλοντικών τεχνολογιών αποφασιστικής σημασίας·

3.

τονίζει το δυναμικό απασχόλησης και ανάπτυξης του τομέα των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, που προσφέρεται για τη δημιουργία πλήθους νέων ευκαιριών επιχειρηματικού περιεχομένου και, επομένως, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας —κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις— γεγονός που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας·

4.

διαπιστώνει ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιτύχει τους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας, θα πρέπει να στηριχθεί περισσότερο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και θεωρεί λυπηρό το ότι αυτές δεν λαμβάνονται δεόντως υπόψη στο ETAP·

5.

ζητεί από την Επιτροπή να ξεχωρίσει τους παράγοντες που αποτελούν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος σήμερα και, στη συνέχεια, να εξετάσει, για κάθε τομέα χωριστά, ποιες καινοτομίες τεχνολογικής φύσεως είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων· προτείνει αυτή η εργασία να επικεντρωθεί στα ακόλουθα σημεία:

α)

Ποια είναι τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν·

β)

Ποια εμπόδια παρακωλύουν την επίλυση των εν λόγω προβλημάτων·

γ)

Ποιος είναι ο στόχος της Ένωσης όσον αφορά τα προβλήματα·

δ)

Πώς τέθηκαν οι προτεραιότητες των δράσεων/στόχων·

ε)

Ποιοι είναι οι στόχοι απόδοσης σχετικά με τον κάθε τομέα·

στ)

Ποιες είναι οι διάφορες εναλλακτικές πολιτικές για την εξάλειψη των εμποδίων και σε συνδυασμό με ποιες τεχνολογίες θα μπορούσε να επιτευχθεί η βέλτιστη χρήση των διαφόρων εναλλακτικών πολιτικών·

ζ)

Ποια είναι τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των εναλλακτικών και ποιες πολιτικές πρέπει να υλοποιηθούν·

η)

Τι μέσα χρηματοδότησης έχουν προβλεφθεί για κάθε δράση·

θ)

Ποιες υποχρεωτικές δράσεις θα αναληφθούν και με ποιες προθεσμίες·

6.

αναγνωρίζει το ρόλο των περιβαλλοντικών πολιτικών ως κινητήριο μοχλό καινοτομίας στις οικονομίες της αγοράς, στις οποίες οι επιτακτικές απαιτήσεις αποτελούν κίνητρο καινοτομίας· υπενθυμίζει ότι οι αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές έχουν εξασφαλίσει στην ΕΕ κυρίαρχη θέση σε πολλούς αναπτυξιακούς τομείς και τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει να διατηρήσει την κυριαρχία στην αγορά νέων τεχνολογιών και ευρηματικών καινοτομιών· ζητεί επίσης, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω μεθόδους και σενάρια για την πρόβλεψη των εξελίξεων στον τομέα των περιβαλλοντικών τεχνολογιών·

7.

τονίζει ότι ο στόχος της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ είναι η διαρκής βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος και η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας· θεωρεί ότι η νομοθεσία πρέπει να βασίζεται στην καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και όντας φιλόδοξη πρέπει παράλληλα να είναι ανθεκτική και προβλέψιμη, ώστε να γεννά την απαραίτητη για μια οικονομία της αγοράς ζήτηση για νέες περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην παραγωγή και στις επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η οδηγία περί οικολογικού σχεδιασμού είναι μια εκδοχή της δημιουργίας πλαισίου σημαντικών βελτιώσεων στο σχεδιασμό του προϊόντος και στην περιβαλλοντική αποδοτικότητα·

8.

καλεί την Επιτροπή να θέσει ένα φιλόδοξο στόχο όσον αφορά το μερίδιο της ΕΕ επί της παγκόσμιας αγοράς για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, πιστεύει ότι εντός δέκα ετών η ΕΕ πρέπει να επιτύχει μερίδιο αγοράς τουλάχιστον 50 %. επισημαίνει ότι η αγορά για περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες αναπτύσσεται με ραγδαίο ρυθμό και ότι οι εταιρίες της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά αυτή και να επωφεληθούν από το πλεονέκτημα του πρωτοπόρου·

9.

χαιρετίζει την ιδέα σύναψης συμφωνίας για τη θέσπιση φιλόδοξων στόχων απόδοσης της βιομηχανίας για κάθε είδος παραγωγής, υπηρεσιών και ανάπτυξης προϊόντων, κυρίως στους τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται στο έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον· τονίζει ότι τέτοιοι στόχοι θα βοηθήσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της και να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να συμβάλει στη μειωμένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάλογο των στόχων απόδοσης βάσει της προσέγγισης από την άποψη του κύκλου ζωής που θα υλοποιηθεί μέσω υποχρεωτικών ελαχίστων απαιτήσεων, ή προαιρετικών συμφωνιών, εάν συμβάλλουν σε ταχύτερη εκπλήρωση των στόχων των πολιτικών ή με μικρότερο κόστος απ' ό,τι οι υποχρεωτικές απαιτήσεις·

10.

εκτιμά ότι είναι λυπηρό που η Επιτροπή δεν έχει συμπεριλάβει έναν πρώτο κατάλογο σαφώς καθορισμένων στόχων απόδοσης σε βασικούς περιβαλλοντικούς τομείς· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει φιλόδοξους στόχους στις προτάσεις για τη νέα νομοθεσία καθώς και στις προτάσεις για την αναθεώρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας· επισημαίνει ότι οι στόχοι πρέπει να εκκινούν από την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και να αναπροσαρμόζονται τακτικά βάσει της προόδου της τεχνολογίας, ώστε να υπάρχει ισχυρό κίνητρο για τη διαρκή καινοτομία εντός των βιομηχανιών·

11.

καλεί την Επιτροπή να καθοδηγήσει τα κράτη μέλη ώστε να θεσπίσουν οδικούς χάρτες για την τήρηση των απαιτήσεων που ορίζονται στο ETAP, οι οποίοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν προθεσμίες που θα αντιστοιχούν στις προθεσμίες του ΕΤΑΡ και συνδέσμους με τους στόχους απόδοσης, ώστε όλοι οι μείζονες στόχοι να συνδέονται και εκτιμώνται τόσο σε επίπεδο κράτους μέλους όσο και σε επίπεδο ΕΕ και να έχουν καθορισμένες προθεσμίες·

12.

ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τη βιομηχανία κατά την εν εξελίξει διαδικασία της ΟΠΠ και να αναθεωρήσει το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο, καταβάλλοντας προσπάθειες για τη διευκόλυνση περισσότερο ολοκληρωμένων πρακτικών και πρακτικών βάσει συστημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ευκαιρίες που προσφέρει η ομαδοποίηση διαφορετικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση υπολειμμάτων από μία παραγωγική διαδικασία ως ύλη για άλλες παραγωγικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα η χρήση αστικών αποβλήτων για την επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης, όπου σημειώνονται τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά οφέλη·

13.

επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα σε επίπεδο πόρων και υλικών θα μειώσει το κόστος για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά, θα απελευθερώσει πόρους για άλλες επενδύσεις και θα καταστήσει την κοινοτική οικονομία λιγότερο εξαρτημένη από δυσεύρετες πηγές και από εξαιρετικά ασταθείς αγορές πηγών· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την ελαχιστοποίηση της χρήσης τόσο των ανανεώσιμων όσο και των μη ανανεώσιμων φυσικών πηγών·

14.

τονίζει ότι η εισαγωγή περιβαλλοντικών τεχνολογιών πρέπει να συνδυάζεται με αυξημένη αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων και μετατόπιση της καταναλωτικής συμπεριφοράς ώστε να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει αειφόρο ανάπτυξη·

15.

ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει στην ανάπτυξη μεθόδων και περιβαλλοντικών δεικτών για τη μέτρηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από διάφορα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φορείς να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκστρατεία που θα βασίζεται στην πληροφόρηση για την περιβαλλοντική απόδοση αυτού του είδους σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, ώστε να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να ζητούν τεχνολογίες ευνοϊκές προς το περιβάλλον·

16.

σημειώνει ότι η διαδικασία συνυπολογισμού του εξωτερικού (περιβαλλοντικού) κόστους είναι πολύ αργή και επισημαίνει ότι η εύρεση λύσεων στο πρόβλημα αυτό σε κοινοτικό επίπεδο (φόροι, φορολογικές μειώσεις, επιχορηγήσεις, διαπραγματεύσιμες ποσοστώσεις, επιβολή επιβαρύνσεων στους χρήστες και τους ρυπαίνοντες κτλ.) θα βελτίωνε σημαντικά τη ζήτηση για περιβαλλοντικές τεχνολογίες.

17.

χαιρετίζει την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αποτελεί ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά τονίζει την ανάγκη καταβολής μεγαλύτερης προσπάθειας στον τομέα αυτό. παρακινεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να είναι προοδευτικά κατά την διατύπωση και έγκριση νέων πρωτοβουλιών, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας από πλευράς ζήτησης, για την ενίσχυση του τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, την προώθηση της συμπαραγωγής και την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας που προέρχεται από βιομάζα, καθώς και στον τομέα των μεταφορών, της στέγασης και της κατασκευής.

18.

καλεί την Επιτροπή να ορίσει φιλόδοξους στόχους όσον αφορά το ρόλο των δημόσιων συμβάσεων, με στόχο να καθιερωθεί ως γενικός κανόνας ότι όλες οι δημόσιες συμβάσεις θα περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά κριτήρια και ότι όλα τα κράτη μέλη θα επεξεργαστούν τυποποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για τα σημαντικότερα προϊόντα και υπηρεσίες μέχρι το 2007 καθώς και ότι θα παρέχουν κατάρτιση σχετικά με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές στους δημόσιους φορείς που ασχολούνται με τις συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι ένας μηχανισμός επικύρωσης των περιβαλλοντικών τεχνολογιών θα αποτελέσει βασικό μέσο στην προώθηση της χρήσεως μίας οικολογικής δημόσιας σύμβασης·

19.

χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία εγχειριδίου για οικολογικές δημόσιες συμβάσεις και αναμένει την αξιολόγηση των επιπτώσεών του προκειμένου να διαπιστώσει εάν θα ήταν χρήσιμο να εφαρμοστούν πιο δεσμευτικοί κανόνες. εγκρίνει τις συστάσεις της έκθεσης Wim Kok σύμφωνα με τις οποίες οι εθνικές και τοπικές αρχές πρέπει να καταρτίσουν σχέδια δράσης για περιβαλλοντικά αποδεκτές δημόσιες συμβάσεις·

Δημιουργία δίκαιης και ανταγωνιστικής αγοράς για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες

20.

τονίζει τη σημασία αναγνώρισης και την ανάγκη άρσης των εμποδίων που καθυστερούν την ανάπτυξη και ευρύτερη χρήση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών· ζητεί γι' αυτό το λόγο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος να αναλύσει σε ποιο βαθμό οι κοινοτικοί νόμοι λειτουργούν ως τροχοπέδη για τη χρήση και διασπορά περιβαλλοντικών τεχνολογιών και ζητεί από την Επιτροπή να επανέλθει με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης το οποίο να περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για τον τρόπο άρσης των εν λόγω φραγμών. ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από την Επιτροπή να συντάξει έκθεση σχετικά με τις καλύτερες πρακτικές που έχουν αυξήσει τη χρήση περιβαλλοντικών τεχνολογιών εκτός της ΕΕ, για παράδειγμα στην Ιαπωνία·

21.

καλεί την Επιτροπή να αποδώσει μέγιστη προτεραιότητα στη δημιουργία «κατάλληλων συνθηκών αγοράς» για περιβαλλοντικές τεχνολογίες, πρωτίστως μέσω αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο, π.χ. μέσω της εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», καθιστώντας έτσι βέβαιο ότι θα ανταμείβονται οι εταιρείες που προσφέρουν καθαρές τεχνολογίες·

22.

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τα μέτρα μείωσης των περιβαλλοντικά βλαπτικών επιχορηγήσεων, με τελικό σκοπό να τις εξαλείψουν ολοσχερώς· σημειώνει ότι το μέγεθος των επιχορηγήσεων αυτών είναι σημαντικό και ζητεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος να κάνει ανασκόπηση των επιχορηγήσεων που είτε άμεσα είτε έμμεσα προωθούν την ρυπογόνο παραγωγή και κατανάλωση ασκώντας έτσι αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των καθαρότερων τεχνολογιών·

23.

επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, κυρίως στον ενεργειακό τομέα, έχει εμποδιστεί από τις ενισχύσεις των κρατών μελών της ΕΕ οι οποίες προορίζονται για τα ορυκτέλαια και την πυρηνική ενέργεια στην Κοινότητα· πιστεύει ακράδαντα ότι το εξωτερικό κόστος θα πρέπει να ενσωματωθεί στην τιμή της ενέργειας από διάφορες πηγές και ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση της αναθεώρησης των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις που αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2005· διαπιστώνει επίσης ότι η οικολογική φορολόγηση συνιστά σημαντικό μέσο για να επιτευχθούν οι ορθές ενεργειακές τιμές·

24.

πιστεύει ότι για να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να αναληφθεί δράση σε κοινοτικό επίπεδο και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει φιλόδοξες πρωτοβουλίες για τον συνυπολογισμό του περιβαλλοντικού κόστους στην κατανάλωση ενέργειας, εάν αποδειχθεί ότι η μέθοδος του ανοικτού συντονισμού οδηγεί σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα·

25.

εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη αξιοποίηση των ήδη διαθέσιμων λύσεων περιβαλλοντικής τεχνολογίας· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες να ενισχυθούν τα μέσα χρηματοδότησης της ενεργειακής απόδοσης και οι επενδύσεις στην απόδοση των υλικών, ζητεί δε η ενίσχυση με δημόσιες επενδύσεις εν γένει να εξαρτάται από την επιλογή παραγωγικών μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον· επιπλέον καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να αυξήσουν τη χρηματοδότηση έργων που περιλαμβάνουν την οικολογική καινοτομία και τεχνολογία, ιδίως προερχόμενων από τις ΜΜΕ·

Ικανοποίηση της ζήτησης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες

26.

τονίζει τη σημασία της διασφάλισης επαρκών μέσων για την έρευνα και υπενθυμίζει τη συμφωνία να αυξηθούν οι δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να φτάσουν το 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος έως το 2010. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες αύξησης της χρηματοδότησης και συντονισμού των προσπαθειών στον τομέα αυτό.

27.

τονίζει ότι το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα πρέπει να εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να ετοιμάσει ένα στρατηγικό ερευνητικό σχέδιο ανά οικονομικό τομέα, στο πλαίσιο των προτάσεών της για το επόμενο ερευνητικό πρόγραμμα-πλαίσιο, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους (παραγωγούς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, καταναλωτές)·

28.

τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν και στηριχθούν τα μοντέλα QSAR (μοντέλα ποσοτικής σχέσης δομής — δραστικότητας — quantitative structure/activity relationship) ώστε να είναι δυνατή η υποκατάσταση ορισμένων τύπων έρευνας που περιλαμβάνουν δοκιμές και πειράματα με ζώα·

29.

θεωρεί ότι, για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, θα πρέπει επίσης να δοθεί ώθηση στην έρευνα και καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών που ειδικεύονται στην πρόληψη και τη διατήρηση των φυσικών, πολιτιστικών και ιστορικών πόρων·

30.

χαιρετίζει την προώθηση τεχνολογικών περιβαλλοντικών πλατφορμών· ωστόσο, επιμένει ότι τέτοιες πλατφόρμες πρέπει να είναι ανοικτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους και με ίσους όρους, όσον αφορά τη συμμετοχή και πρόσβαση σε πληροφορίες· τονίζει ότι η επιτυχία των εν λόγω πλατφορμών εξαρτάται από τη συνεργασία και συγχρηματοδότηση από τη βιομηχανία· παρατηρεί ότι τεχνολογικές πλατφόρμες είναι απαραίτητες και σε άλλους τομείς πέρα από τους ήδη υφιστάμενους ισχυρούς βιομηχανικούς τομείς· θεωρεί ύψιστης σημασίας ότι οι εν λόγω πλατφόρμες πρέπει να αλληλεπιδρούν με εθνικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας·

31.

καλεί την Επιτροπή να στηρίξει μέτρα που εστιάζονται στην τεχνολογία, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των ερευνητικών δραστηριοτήτων, των σχεδίων επίδειξης και της εισόδου στην αγορά καθώς και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη διαμόρφωση της αγοράς και στη διάδοση προγραμμάτων καθώς και στο ποια μέσα θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση αγορών για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες·

32.

υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης οικολογικά αποδοτικών ΤΠΕ ως εργαλείου για τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος (απεξάρτηση από τους υλικούς πόρους), και ωθεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν τη σκέψη αυτή.

33.

ενθαρρύνει τις διάφορες προτάσεις διάδοσης των υφιστάμενων τεχνολογιών, όπως τη δημιουργία ενός καταλόγου της ΕΕ ο οποίος θα περιέχει τους υφιστάμενους καταλόγους ή βάσεις δεδομένων για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, τις τεχνολογικές πλατφόρμες κλπ.

34.

θεωρεί λυπηρό ότι η Επιτροπή δεν ζήτησε επίσης από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών να συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία και ζητεί να δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα αποτελέσματα των ερευνών στον τομέα της περιβαλλοντικής τεχνολογίας που χρηματοδοτούνται από δημόσιους προϋπολογισμούς·

Συνεκτικές πολιτικές σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο

35.

καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις εσωτερικές και εξωτερικές επιπτώσεις των πολιτικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άποψη της αειφόρου ανάπτυξης, προκειμένου να αποτραπεί η υπονόμευση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. επισημαίνει ότι το ETAP πρέπει να συντονισθεί με τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες και υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά η εφαρμογή μέσων που έχουν ήδη συμφωνηθεί, όπως είναι η διεργασία του Cardiff, με προθεσμίες όπως προτείνονται στην έκθεση Kok·

36.

τονίζει τη σημασία της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής κατά τρόπο που συνάδει με τον στόχο της αειφόρου ανάπτυξης και προάγει ιδιαίτερα τις επενδύσεις στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες. ενθαρρύνει τη χρήση των ταμείων αυτών για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών όταν αντικαθίσταται το μετοχικό κεφάλαιο στο τέλος της κανονικής διάρκειας ζωής του.

37.

υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής των οικολογικών καινοτομιών σε όλα τα μελλοντικά κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα και θεωρεί ζωτικής σημασίας η χρηματοδότηση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών να καταστεί κεντρικό στοιχείο του υπό κατάρτιση Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας·

38.

τονίζει ότι η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί συνολικές λύσεις και χαιρετίζει όλες τις πρωτοβουλίες για τη διάδοση και προαγωγή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. εκτιμά ότι πρέπει να αποθαρρύνονται οι εξαγωγές ξεπερασμένης και ρυπογόνου τεχνολογίας σε τρίτες χώρες· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας και ωθεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν το δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα και τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς να διαδώσουν και να προάγουν τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και να δώσουν προτεραιότητα σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες κατά τη δανειοδότησή τους και να αρνούνται παράλληλα τη χρηματοοικονομική ενίσχυση ξεπερασμένων και ρυπογόνων τεχνολογιών. χαιρετίζει την πρόσφατη έγκριση της σύστασης του ΟΟΣΑ σχετικά με τις Κοινές Προσεγγίσεις για το Περιβάλλον και τις Εξαγωγικές Πιστώσεις οι οποίες τυγχάνουν Δημόσιας Στήριξης.

39.

ενθαρρύνει την Επιτροπή να εισάγει τα περιβαλλοντικά ζητήματα στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και τονίζει τη σημασία εξέτασης των περιβαλλοντικών πτυχών κατά την εφαρμογή των διεθνών εμπορικών κανόνων.

40.

επισημαίνει ότι οι δυσεύρετες πηγές αποτελούν συχνά αιτία περιφερειακών συγκρούσεων στον αναπτυσσόμενο κόσμο· εκτιμά ότι οι μεταφορές κοινοτικών περιβαλλοντικών τεχνολογιών μπορούν να λειτουργήσουν και ως μέσον αποτροπής συγκρούσεων·

41.

τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν τεχνολογίες που να αποσκοπούν στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών ή των ενεργειών οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν την καταστροφή ή την επιδείνωση των πόρων ή ενέχουν κινδύνους για τον πληθυσμό·

*

* *

42.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, την ΕΤΕ, την ΕΤΑΑ καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


(1)  Απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (ΕΕ L 242, της 10.9.2002, σ. 1).

(2)  Απόφαση αριθ. 182/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1998 για το πέμπτο πρόγραμμα-πλαίσιο δράσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1998-2002) (ΕΕ L 26 της 1.2.1999, σ. 1).

(3)  Απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και στην καινοτομία (2002-2006) (ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σ. 1).

(4)  ΕΕ C 104 Ε της 30.4.2004, σ. 725.

(5)  ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 51. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/75/ΕΚ (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 100).

P6_TA(2005)0272

Εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική εργασία στις αναπτυσσόμενες χώρες

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκμετάλλευση των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική εργασία (2005/2004(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη τα άρθρα 177, 178, 180 και 181 της Συνθήκης ΕΚ,

έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Παιδιών (1) και κυρίως τα άρθρα 28 και 32,

έχοντας υπόψη τα Προαιρετικά Πρωτόκολλα Ι και ΙΙ του 2002 στην εν λόγω σύμβαση, τα οποία αφορούν την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, και τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις,

έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) 138 σχετικά με το κατώτατο όριο ηλικίας για την άσκηση επαγγέλματος (1973) και 182 σχετικά με την απαγόρευση και την άμεση δράση για την κατάργηση των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας (1999),

έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ που υπογράφηκε στο Κοτονού (Μπενίν) τον Ιούνιο 2000,

έχοντας υπόψη τα λοιπά διεθνή συμβατικά κείμενα που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως για παράδειγμα το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (2), το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα (3), τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και κάθε άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (4), τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε διάκρισης εις βάρος των γυναικών (5) και τη Συνθήκη για την απαγόρευση της χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και την καταστροφή τους (6),

έχοντας υπόψη την Αφρικανική Χάρτα για τα δικαιώματα και την ευημερία των παιδιών, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο 1990 στο Ναϊρόμπι (Κένυα),

έχοντας υπόψη τους Στόχους της Χιλιετηρίδας για την Ανάπτυξη και ιδίως τους στόχους 1 και 2 και την Εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για την Χιλιετηρίδα που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2005 στη Νέα Υόρκη,

έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του και τα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (7),

έχοντας υπόψη το Διεθνές Πρόγραμμα για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας (IPEC), που παρουσίασε η ΔΟΕ το 1992 και το οποίο λειτουργεί σε 51 χώρες,

έχοντας υπόψη τις εκθέσεις και τις λοιπές δραστηριότητες της ΔΟΕ και της Unicef σχετικά με την εκπαίδευση (8),

έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Φόρουμ Εκπαίδευσης στο Ντακάρ (Σενεγάλη) το 2000 (Σύνοδος του Ντακάρ), το οποίο ενέκρινε το κείμενο «Εκπαίδευση για όλους»,

έχοντας υπόψη το άρθρο 26 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που θεσπίζει την εκπαίδευση ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα,

έχοντας υπόψη την ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη τον Μάιο του 2002, και τα συμπεράσματά της με τίτλο «Κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά»,

έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις (9),

έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Libreville σχετικά με την εμπορία παιδιών που εγκρίθηκε το 2002 από 21 αφρικανικές χώρες (10),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή μη κρατικών φορέων στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΚ (COM(2002)0598),

έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (11),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη (COM(2002)0347),

έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (12),

έχοντας υπόψη την έκθεση του Υπάτου Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με τις ευθύνες των διεθνικών εταιριών και συναφών επιχειρήσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (13),

έχοντας υπόψη την τριμερή Διακήρυξη αρχών σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, που ενέκρινε η ΔΟΕ τον Νοέμβριο του 1977,

έχοντας υπόψη την πέμπτη αρχή του Παγκόσμιας Συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την οποία «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν την έμπρακτη κατάργηση της παιδικής εργασίας»,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς την υλοποίηση της καθολικής βασικής εκπαίδευσης και της ισότητας των φύλων στις χώρες ΑΚΕ στο πλαίσιο των Στόχων της Χιλιετηρίδας για την Ανάπτυξη, η οποία εγκρίθηκε στο Bamako (Μάλι) τον Απρίλιο του 2005,

έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0185/2005),

Α.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Unicef, ως «παιδική εργασία» νοείται κάθε μορφή εργασίας πραγματοποιούμενη από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, η οποία είναι επικίνδυνη ή επηρεάζει την εκπαίδευση του παιδιού ή είναι επιβλαβής για την υγεία ή τη σωματική, πνευματική, νοητική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού,

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι 352 εκατομμύρια παιδιά και των δύο φύλων στον κόσμο εργάζονται, από τα οποία 179 εκατομμύρια είναι θύματα εκμετάλλευσης σε δουλειές που η ΔΟΕ ορίζει ως χείριστες μορφές εργασίας,

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των παιδιών εργατών απασχολούνται στον αγροτικό τομέα,

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι 5 εκατομμύρια παιδιά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης σε χώρους εργασίας στην Ανατολική Ευρώπη και στην περιοχή της Μεσογείου και, ιδίως, απ' ό,τι φαίνεται, σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που είναι σαφώς απαράδεκτο,

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού του 1989 έχει κυρωθεί από όλα τα συμβαλλόμενα κράτη, εκτός από δύο, και συγκεκριμένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σομαλία,

ΣΤ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια δεν πρέπει να αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο που δεν επιτρέπει στα φτωχά παιδιά να εγκαταλείψουν την εργασία και να συμμετάσχουν στην πλήρη σχολική εκπαίδευση εφόσον λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα: η εξάλειψη της φτώχειας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας,

Ζ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδική εργασία διαιωνίζει τη φτώχεια και εμποδίζει την ανάπτυξη, καθώς συνεπάγεται μείωση των μισθών, ανεργία των ενηλίκων και άρνηση του δικαιώματος των παιδιών στην παιδεία,

Η.

λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε παιδί έχει το δικαίωμα εγγραφής στο ληξιαρχείο κατά τη γέννησή του, απολαμβάνοντας έτσι άμεσα την εφαρμογή των σχετικών κανόνων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προστατεύουν τα παιδιά από την εκμετάλλευση μέσω της εργασίας,

Θ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι n ανάπτυξη καθολικής εκπαίδευσης είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές που υπάρχουν για τη διακοπή του κύκλου της φτώχειας και αποτελεί βασικό στοιχείο για την αειφόρο ανάπτυξη του ανθρώπου καθώς και για τις προσπάθειες προς εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2015 (όπως έχει συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο),

Ι.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Νοεμβρίου 2000, η Επιτροπή και το Συμβούλιο εξέδωσαν κοινή Ανακοίνωση για καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αναγνώριση της εκπαίδευσης ως προτεραιότητας για την ανάπτυξη, και επιπλέον, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει τη σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης και της εξάλειψης της παιδικής εργασίας σε πολλά ψηφίσματά του,

ΙΑ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι 121 εκατομμύρια παιδιά (65 εκατομμύρια από τα οποία είναι κορίτσια) δεν πήγαν ποτέ σε σχολείο μολονότι κάθε παιδί έχει αναμφισβήτητα δικαίωμα στην παιδεία,

ΙΒ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδική εργασία παρεμποδίζει πολλά παιδιά από τη σχολική φοίτηση, η οποία θεωρείται πολυτέλεια όταν το εισόδημά τους είναι απαραίτητο συμπλήρωμα για την επιβίωση όλης της οικογένειας και ότι 120 εκατομμύρια από το σύνολο των παιδιών που εργάζονται ακολουθούν ωράρια πλήρους απασχόλησης, με αποτέλεσμα η εκπαίδευσή τους να είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη· εκτιμώντας ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, η εκπαίδευση των παιδιών διακόπτεται επειδή οι γονείς μεταναστεύουν προκειμένου να εργαστούν στο εξωτερικό και δεν μπορούν να αφήσουν τα παιδιά μόνα ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους,

ΙΓ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα των παιδιών στην παιδεία δεν είναι διαπραγματεύσιμο και ότι η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως για τα κορίτσια και τις γυναίκες, στα πλαίσια της καταπολέμησης της φτώχειας, και τονίζοντας την πολιτική δέσμευση της Επιτροπής για αύξηση των πόρων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη,

ΙΔ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο έχει εκφράσει ξεκάθαρα τη δέσμευσή του ως προς τους Στόχους της Χιλιετηρίδας για την Ανάπτυξη οι οποίοι προβλέπουν την εξάλειψη της φτώχειας, την παροχή καθολικής βασικής εκπαίδευσης και την επίτευξη ισότητας μεταξύ των φύλων,

ΙΕ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες παραγωγής αθλητικών ειδών δεσμεύθηκαν το 1978 να συμμορφωθούν με τον Κώδικα Εργασιακής Πρακτικής της FIFA που απαγορεύει τη χρήση παιδικής εργασίας κατά την κατασκευή προϊόντων για τα οποία χορηγεί άδειες,

ΙΣΤ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων και των πολυεθνικών, έχουν την ηθική εταιρική κοινωνική ευθύνη να συμβάλλουν στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας σε κάθε πλευρά της διαδικασίας μεταποίησης και παραγωγής,

ΙΖ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιδράσεις μεμονωμένων τομέων στο θέμα της παιδικής εργασίας σπάνια φέρουν αποτελέσματα,

ΙΗ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακής ποιότητας ή/και ακατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να απωθήσει τα παιδιά και να τα εκθέσει στον κίνδυνο της εκμετάλλευσης,

1.

καλεί όλες τις χώρες να προβούν στην κύρωση και στην εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και των προαιρετικών πρωτοκόλλων της το ταχύτερο δυνατό·

2.

παροτρύνει τα δύο κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν κυρώσει τις Συμβάσεις 138 και 182 της ΔΟΕ να προβούν στην κύρωση και στην επιβολή τους, καθώς οποιαδήποτε άλλη στάση θα ήταν αντίθετη με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

3.

συνιστά στην Επιτροπή να αναγάγει την εφαρμογή των θεμελιωδών κανόνων της εργασίας σε σταθερή συνισταμένη των διμερών διαπραγματεύσεων σε όλα τα επίπεδα, τούτο δε τόσο με χώρες στις οποίες παρατηρούνται παραβιάσεις, όσο και με χώρες που αναμιγνύονται σ' αυτές μέσω επενδύσεων και εμπορικών συναλλαγών·

4.

θεωρεί ότι η επικύρωση και η τήρηση των Συμβάσεων 138 και 182 της ΔΟΕ είναι δύο από τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να επιβάλλουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο στις χώρες που θέτουν υποψηφιότητα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

5.

υπογραμμίζει ότι η μάχη για την εξάλειψη της εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής εργασίας πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για την ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού με έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR)·

6.

προτρέπει την Επιτροπή να ενσωματώσει πλήρως τα δικαιώματα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του θέματος της εξάλειψης της παιδικής εργασίας με συνέπεια σε όλες τις δράσεις της και κυρίως στα έγγραφα στρατηγικής με χώρες και περιφέρειες καθώς και σε εθνικά/περιφερειακά προγράμματα, καθώς και στη διαδικασία αναθεώρησης της Δήλωσης για την Αναπτυξιακή Πολιτική, και να εστιάσει την προσοχή της στον ουσιαστικό ρόλο της εκπαίδευσης·

7.

καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές πολιτικές της ΕΕ είναι συνεπείς με τη δέσμευσή της να προφυλάσσει και να προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών και να διεξαγάγει εμπεριστατωμένη έρευνα σχετικά με τη θέσπιση συστήματος της ΕΕ για τη σήμανση προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ προκειμένου να πιστοποιείται ότι έχουν κατασκευαστεί χωρίς τη χρήση παιδικής εργασίας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, και για την τοποθέτηση της ένδειξης «χωρίς παιδική εργασία» στα προϊόντα αυτά διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το σύστημα αυτό συμμορφούται προς τους διεθνείς κανόνες εμπορίου του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)· ζητεί να υποβάλλονται τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου· εν τω μεταξύ, ισχυρίζεται ότι τα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «καλλιεργηθέν/κατασκευασθέν υπεύθυνα χωρίς παιδική εργασία»·

8.

συνιστά στην Επιτροπή να συμπεριλάβει, σε όλες τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες και στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, ρήτρα σχετικά με την εφαρμογή των θεμελιωδών κανόνων της εργασίας, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση της παιδικής εργασίας, με ειδική μνεία στην τήρηση ενός κατωτάτου ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στην απασχόληση·

9.

ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το πρόβλημα της παιδικής εργασίας και η προστασία των παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης, εκμετάλλευσης και διακρίσεων να αποτελέσουν κεντρικά ζητήματα στους κόλπους των επιτροπών και των υποομάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν συσταθεί στα πλαίσια των συμφωνιών εμπορίου και συνεργασίας·

10.

καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν την επίσημη εγγραφή των νεογέννητων παιδιών στο ληξιαρχείο στην πολιτική συνεργασίας για την ανάπτυξη ως βασικό δικαίωμα και σημαντικό μέσο για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών·

11.

ζητεί από την Επιτροπή να δείξει προσοχή στο θέμα της επίσημης καταγραφής των νεογέννητων παιδιών σε όλες τις μελλοντικές ανακοινώσεις της στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής και να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση της διάδοσης της πρακτικής αυτής·

12.

χαιρετίζει τη σύσταση, στους κόλπους της Επιτροπής, ομάδας Επιτρόπων για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και τον ορισμό ειδικού απεσταλμένου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους καλεί να θέσουν την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και την εξάλειψη της παιδικής εργασίας στις κορυφαίες προτεραιότητές τους·

13.

καλεί την Επιτροπή να προωθήσει στρατηγική για την τεχνική υποστήριξη των κρατών στα οποία δεν υφίσταται επίσημη εγγραφή των παιδιών στο ληξιαρχείο·

14.

καλεί την Επιτροπή να συντάξει ετήσια ανακοίνωση σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, προσφέροντας έτσι ένα συνεκτικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και την εξάλειψη της παιδικής εργασίας·

15.

εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την αναπτυξιακή συνεργασία με την ΔΟΕ στην οποία η εξάλειψη της παιδικής εργασίας, ιδιαίτερα στις κατώτερες ηλικίες, αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητα ενόψει κοινών δράσεων, και ζητεί από την Επιτροπή να την εφαρμόσει το ταχύτερο δυνατόν και να ενημερώνει σχετικά σε τακτική βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή να συντάσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα αναφορές προς το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο στους τομείς που καλύπτει η συνεργασία αυτή·καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει παρόμοιες συνεργασίες και με άλλους σχετικούς οργανισμούς όπως για παράδειγμα με τη Unicef·

16.

καλεί το Συμβούλιο και την Προεδρία του, που αποτελούν τη φωνή της ΕΕ, να προωθήσουν τα δικαιώματα των παιδιών και την εξάλειψη της παιδικής εργασίας κατά την Εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Χιλιετηρίδα που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο 2005 στη Νέα Υόρκη·

17.

καλεί την Επιτροπή και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα της Έκτακτης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά κατά τις διαπραγματεύσεις αναθεώρησης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και καλεί όλα τα κράτη μέλη της Συμφωνίας και της ΕΕ να τιμήσουν τις δεσμεύσεις που πήραν στη Σύνοδο αυτή·

18.

υπενθυμίζει ότι η συμφωνία του Κοτονού περιλαμβάνει ειδική διάταξη σχετικά με τα πρότυπα του εμπορίου και της εργασίας, η οποία επιβεβαιώνει τη δέσμευση των συμβαλλομένων μερών στους θεμελιώδεις κανόνες της εργασίας, ειδικότερα δε στην εξάλειψη των χειρίστων μορφών παιδικής εργασίας· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την εφαρμογή του άρθρου 50 της συμφωνίας του Κοτονού·

19.

εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάταξη, στο πλαίσιο του νέου ΣΓΠ +, που προσφέρει επιπρόσθετες προτιμήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες που κυρώνουν και εφαρμόζουν τις κοινωνικές προδιαγραφές της ΔΟΕ και ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθήσει προσεκτικά την αποτελεσματική εφαρμογή τους και να ενημερώνει ετησίως το Κοινοβούλιο·

20.

ζητεί την προαγωγή θετικής διάδρασης μεταξύ της ελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου και της εφαρμογής των θεμελιωδών κανόνων της εργασίας· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των διαφόρων συνισταμένων που σχετίζονται με τη θέσπιση μέτρων για την ελευθέρωση του εμπορίου, καθώς και τον πιθανό αντίκτυπο της Γενικής Συμφωνίας για τις Συναλλαγές στον Τομέα των Υπηρεσιών (GATS), όσον αφορά την ίση πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές·

21.

πιστεύει ότι η καταπολέμηση της παιδικής εργασίας μπορεί να επιταχυνθεί με την ισόρροπη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας· συνιστά στην ΕΕ να συνδυάσει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας με εξίσου μεγάλες προσπάθειες για την επίτευξη άλλων εργασιακών προτύπων και να διασφαλίσει ότι οι ενήλικοι εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαβίωσής τους·

Σχέση μεταξύ εκπαίδευσης, φτώχειας και εξάλειψης της παιδικής εργασίας

22.

επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με την αμφίδρομη σχέση μεταξύ έλλειψης εκπαίδευσης και παιδικής εργασίας, η οποία καθιστά την εκπαίδευση βασικό μέσο για την επίτευξη του στόχου 2 των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετηρίδας μέχρι το 2015·

23.

<