ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 139

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

49ό έτος
14 Ιουνίου 2006


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ανακοινώσεις

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Συμβούλιο
Επιτροπή

2006/C 139/1

Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

1

 

Επιτροπή

2006/C 139/2

Ισοτιμίες του ευρώ

18

2006/C 139/3

Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ — Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

19

2006/C 139/4

Προθεσμία ένστασης κατά καταχωρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

21

2006/C 139/5

Προθεσμία ένστασης κατά καταχωρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα

22

2006/C 139/6

Κατάλογος διεθνών εταιρειών ελέγχου και εποπτείας (στο εξής καλούμενες εταιρείες εποπτείας) που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη δυνάμει του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1999(Ο παρών κατάλογος αντικαθιστά τον κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 215 της 2ας Σεπτεμβρίου 2005, σ. 4)

23

2006/C 139/7

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4148 — Nouveaux Constructeurs/Goldman Sachs Group/Deutsche Bank/Lone Star/Zapf) ( 1 )

28

2006/C 139/8

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.3344 — Bain Capital/Interfer/Brenntag) ( 1 )

28

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συμβούλιο Επιτροπή

14.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 139/1


ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΉ ΣΥΜΦΩΝΊΑ

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(2006/C 139/01)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

εφεξής «Τα θεσμικά όργανα»,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1.

Η παρούσα συμφωνία έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας και τη βελτίωση της διεξαγωγής της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, τη διοργανική συνεργασία στον τομέα του προϋπολογισμού, καθώς και την εξασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2.

Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, η δημοσιονομική πειθαρχία διέπει όλες τις δαπάνες και δεσμεύει όλα τα θεσμικά όργανα, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

3.

Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων σε θέματα προϋπολογισμού, όπως αυτές ορίζονται από τις Συνθήκες. Όταν η παρούσα συμφωνία παραπέμπει στο παρόν σημείο, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν και των τριών πέμπτων των ψηφισάντων, σύμφωνα με τους κανόνες ψηφοφορίας του άρθρου 272, παράγραφος 9, πέμπτο εδάφιο, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (στο εξής «Συνθήκη ΕΚ»).

4.

Εφόσον, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007 έως 2013, (εφεξής «δημοσιονομικό πλαίσιο»), αναθεωρηθεί κάποια Συνθήκη, θα πραγματοποιηθούν οι εκάστοτε αναγκαίες προσαρμογές.

5.

Κάθε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας απαιτεί τη συγκατάθεση όλων των θεσμικών οργάνων. Οι τροποποιήσεις στο δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να υπόκεινται στις σχετικές διαδικασίες της παρούσας συμφωνίας.

6.

Η παρούσα συμφωνία έχει τρία μέρη:

το μέρος Ι αφορά τον καθορισμό και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου και εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια του εν λόγω δημοσιονομικού πλαισίου,

το μέρος II αφορά τη βελτίωση της διοργανικής συνεργασίας κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού,

το μέρος IIΙ περιέχει διατάξεις σχετικά με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ.

7.

Η Επιτροπή θα υποβάλλει, κάθε φορά που κρίνει αναγκαίο και, εν πάση περιπτώσει, ταυτόχρονα με την πρόταση για νέο δημοσιονομικό πλαίσιο κατά το σημείο 30, έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από πρόταση τροποποίησης.

8.

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2007 και αντικαθιστά:

τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού (1),

τη διοργανική συμφωνία της 7ης Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμπληρώνει τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού (2).

ΜΕΡΟΣ I — ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α.   Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου

9.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο παρατίθεται στο παράρτημα Ι. Αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς της διοργανικής δημοσιονομικής πειθαρχίας.

10.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο έχει ως στόχο να εξασφαλίσει, μεσοπρόθεσμα, την ομαλή εξέλιξη, ανά μεγάλες κατηγορίες, των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός των ορίων των ιδίων πόρων.

11.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο καθορίζει, για καθένα από τα έτη 2007-2013 και για κάθε τομέα ή υποτομέα, τα ποσά δαπανών σε πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων. Καθορίζονται επίσης ετήσια συνολικά ποσά δαπανών σε πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και σε πιστώσεις για πληρωμές.

Όλα αυτά τα ποσά εκφράζονται σε τιμές 2004.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν λαμβάνει υπόψη τους κωδικούς (γραμμές) του προϋπολογισμού που χρηματοδοτούνται με έσοδα αντιστοιχούντα σε συγκεκριμένο προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 18 του δημοσιονομικού κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002 που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3) (εφεξής «δημοσιονομικός κανονισμός»).

Πληροφορίες που αφορούν πράξεις που δεν περιλαμβάνονται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προβλέψιμη εξέλιξη των διαφόρων κατηγοριών ιδίων πόρων της Κοινότητας ορίζονται, ενδεικτικά, σε χωριστούς πίνακες. Οι πληροφορίες αυτές προσαρμόζονται κάθε χρόνο στα νέα δεδομένα όταν γίνεται η τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου.

12.

Τα θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι κάθε ποσό που εμφαίνεται σε απόλυτες τιμές στο δημοσιονομικό πλαίσιο αντιπροσωπεύει το ετήσιο ανώτατο όριο δαπανών για το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό την επιφύλαξη ενδεχόμενων τροποποιήσεων των ανώτατων αυτών ορίων σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, τα θεσμικά όργανα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους χωρίς να υπερβαίνουν τα διάφορα ετήσια ανώτατα όρια δαπανών κατά τη διάρκεια κάθε διαδικασίας του προϋπολογισμού και κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικείου οικονομικού έτους.

13.

Διά της παρούσης συμφωνίας, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής συμφωνούν να δεχθούν τα ποσοστά αύξησης των μη υποχρεωτικών δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από τους προϋπολογισμούς που καταρτίζονται εντός των ανωτάτων ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου, για όλη τη διάρκειά του.

Με εξαίρεση τον υποτομέα 1Β «Συνοχή για τη ανάπτυξη και την απασχόληση» του δημοσιονομικού πλαισίου, για τους σκοπούς της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, τα θεσμικά όργανα φροντίζουν να αφήνουν, στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού και την έγκρισή του, επαρκή διαθέσιμα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια των διαφόρων τομέων.

14.

Κάθε πράξη εκδιδόμενη με τη διαδικασία συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε πράξης του Συμβουλίου, που υπερβαίνει τις διαθέσιμες στον προϋπολογισμό πιστώσεις ή τα κονδύλια του δημοσιονομικού πλαισίου κατά το σημείο 12, μπορεί να εφαρμοσθεί από δημοσιονομικής απόψεως μόνον εφόσον έχει προηγουμένως τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός και, ενδεχομένως, έχει αναθεωρηθεί κατάλληλα το δημοσιονομικό πλαίσιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για καθεμιά από τις περιπτώσεις αυτές.

15.

Για κάθε έτος που εμπίπτει στο δημοσιονομικό πλαίσιο, το σύνολο των αναγκαίων πιστώσεων για πληρωμές, μετά την ετήσια προσαρμογή και λαμβανομένων υπόψη των προσαρμογών και αναθεωρήσεων που έχουν μεσολαβήσει, δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποσοστό πρόσκλησης προς καταβολή ιδίων πόρων υψηλότερο από το ανώτατο όριο που ισχύει για τους ιδίους αυτούς πόρους.

Εφόσον παρίσταται ανάγκη, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής αποφασίζουν, σύμφωνα με το σημείο 3, να μειώσουν τα ανώτατα όρια του δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να εξασφαλίσουν την τήρηση του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων.

Β.   Ετήσια προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου

Τεχνικές προσαρμογές

16.

Κάθε χρόνο η Επιτροπή, πριν ξεκινήσει η διαδικασία του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους ν + 1, προβαίνει στις ακόλουθες τεχνικές προσαρμογές του δημοσιονομικού πλαισίου:

α)

επαναξιολόγηση, με τις τιμές του έτους ν + 1, των ανώτατων ορίων και των ποσών των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων για πληρωμές,

β)

υπολογισμός του εναπομένοντος περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων.

Η Επιτροπή προβαίνει στις εν λόγω τεχνικές προσαρμογές βάσει σταθερού αποπληθωριστή 2 % ετησίως.

Τα αποτελέσματα των προσαρμογών αυτών καθώς και οι βασικές οικονομικές προβλέψεις ανακοινώνονται στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Ουδεμία άλλη τεχνική προσαρμογή πραγματοποιείται για το συγκεκριμένο έτος, ούτε κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ούτε ως εκ των υστέρων διόρθωση κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών.

17.

Στην τεχνική προσαρμογή για το έτος 2011, εάν αποδειχθεί ότι το σωρευτικό ΑΕγχΠ κράτους μέλους για την περίοδο 2007-2009 αποκλίνει του +/- 5 % από το σωρευτικό ΑΕγχΠ που είχε εκτιμηθεί κατά την σύναψη της παρούσας συμφωνίας, η Επιτροπή θα προσαρμόσει τα ποσά που χορηγήθηκαν στο εν λόγω κράτος μέλος βάσει κονδυλίων για τη στήριξη της συνοχής κατά την περίοδο αυτή. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα των προσαρμογών αυτών, θετικό ή αρνητικό, δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 δισεκατομμύρια EUR. Εάν το καθαρό αποτέλεσμα είναι θετικό, το σύνολο των συμπληρωματικών πόρων περιορίζεται στο επίπεδο της υποαπορρόφησης σε σχέση με τα ανώτατα όρια του υποτομέα 1Β για την περίοδο 2007-2010. Οι απαιτούμενες προσαρμογές θα κατανεμηθούν εξ ίσου κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2013 και τα αντίστοιχα ανώτατα όρια θα τροποποιηθούν αναλόγως.

Προσαρμογές που συνδέονται με τους όρους εκτέλεσης

18.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της τεχνικής προσαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου, η Επιτροπή υποβάλλει στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής την πρόταση προσαρμογής του συνολικού ποσού των πιστώσεων για πληρωμές που κρίνει αναγκαίες, λαμβανομένων υπόψη των όρων εκτέλεσης, για την εξασφάλιση ομαλής εξέλιξης σε σχέση με τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν επί των προτάσεων πριν την 1η Μαΐου του έτους ν, κατά το σημείο 3.

Προσαρμογή στα νέα δεδομένα των προβλέψεων για τις πιστώσεις πληρωμών μετά το 2013

19.

Το 2010, η Επιτροπή θα προσαρμόσει στα νέα δεδομένα τις προβλέψεις για τις πιστώσεις πληρωμών μετά το 2013. Αυτή η προσαρμογή θα λάβει υπόψη την πραγματική εκτέλεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων για πληρωμές καθώς και τις προβλέψεις εκτέλεσης. Επίσης θα λάβει υπόψη τους ισχύοντες κανόνες προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι πιστώσεις πληρωμών εξελίσσονται ομαλά σε σύγκριση με τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και με τις προβλέψεις που αφορούν το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσαρμογές που συνδέονται με τα υπερβολικά δημόσια ελλείμματα

20.

Εφόσον αρθεί η αναστολή των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που αφορούν το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο διαδικασίας περί υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος, το Συμβούλιο θα αποφασίσει, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και τηρώντας τη σχετική βασική πράξη, για τη μεταφορά των ανασταλεισών δεσμεύσεων στα επόμενα οικονομικά έτη. Οι ανασταλείσες δεσμεύσεις του έτους ν δεν μπορούν να επανεγγραφούν στον προϋπολογισμό πέραν του οικονομικού έτους ν + 2.

Γ.   Αναθεώρηση τoυ δημoσιovoμικoύ πλαισίoυ

21.

Ανεξάρτητα από την τακτική προσαρμογή είτε σε τεχνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο όρων εκτέλεσης, το δημοσιονομικό πλαίσιο μπορεί να αναθεωρηθεί, μετά από πρόταση της Επιτροπής, σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων, τηρουμένου του ανωτάτου ορίου των ιδίων πόρων.

22.

Κατά γενικό κανόνα, κάθε πρόταση αναθεώρησης δυνάμει του σημείου 21 πρέπει να υποβάλλεται και να εγκρίνεται πριν αρχίσει η διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος ή το πρώτο από τα οικονομικά έτη τα οποία αφορά η αναθεώρηση αυτή.

Η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι ποσοστού 0,03 % του ΑΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός των ορίων για απρόβλεπτα εγκρίνεται με κοινή απόφαση των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής που αποφασίζουν κατά το σημείο 3.

Οποιαδήποτε αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου πέραν του 0,03 % του ΑΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός των ορίων για απρόβλεπτα εγκρίνεται με κοινή απόφαση των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, στο πλαίσιο της οποίας το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

23.

Με την επιφύλαξη του σημείου 40, τα θεσμικά όργανα εξετάζουν τις δυνατότητες επαναδιάθεσης των δαπανών μεταξύ των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στον τομέα τον οποίο αφορά η αναθεώρηση, με βάση, ιδίως, την αναμενόμενη υποαπορρόφηση των πιστώσεων. Ο επιδιωκόμενος στόχος θα πρέπει να είναι η αποδέσμευση, τηρουμένου του ανώτατου ορίου του σχετικού τομέα, σημαντικού ποσού, σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστό της προβλεπόμενης νέας δαπάνης.

Τα θεσμικά όργανα εξετάζουν τις δυνατότητες αντιστάθμισης της αύξησης του ανώτατου ορίου ενός τομέα με τη μείωση του ανώτατου ορίου άλλου τομέα.

Η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου ως προς τις υποχρεωτικές δαπάνες δεν μπορεί να οδηγεί σε μείωση του διαθέσιμου ποσού για τις μη υποχρεωτικές δαπάνες.

Κάθε αναθεώρηση πρέπει να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών.

Δ.   Συνέπειες της έλλειψης κοινής απόφασης σχετικά με την προσαρμογή ή την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου

24.

Ελλείψει κοινής απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή ή αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου που προτείνεται από την Επιτροπή, τα ποσά που έχουν καθοριστεί προηγουμένως μετά την ετήσια τεχνική προσαρμογή εξακολουθούν να ισχύουν, ως ανώτατα όρια δαπανών, για το σχετικό οικονομικό έτος.

Ε.   Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας

25.

Το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας έχει ως στόχο να διευκολύνει την ταχεία αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών βοήθειας σε τρίτες χώρες, λόγω γεγονότων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, κατά προτεραιότητα για δράσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα, αλλά και για την πολιτική διαχείριση κρίσεων και για λόγους προστασίας, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις. Το ετήσιο ποσό του αποθεματικού καθορίζεται σε 221 εκατομμύρια EUR σε σταθερές τιμές για όλη τη διάρκεια του δημοσιονομικού πλαισίου.

Tο αποθεματικό εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή πίστωση. Οι αντίστοιχες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό, εφόσον απαιτείται, επιπλέον των ανωτάτων ορίων του παραρτήματος Ι.

Όταν κρίνει ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό αυτό, η Επιτροπή υποβάλλει στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής πρόταση μεταφοράς από το αποθεματικό στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού.

Πριν από οποιαδήποτε πρόταση της Επιτροπής για τη μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό πρέπει να εξετάζονται οι δυνατότητες επαναδιάθεσης των πιστώσεων.

Ταυτόχρονα με την πρόταση μεταφοράς, η Επιτροπή αρχίζει διαδικασία τριμερών συσκέψεων, ενδεχομένως με απλουστευμένη μορφή, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμφωνία των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με την ανάγκη χρησιμοποίησης του αποθεματικού και σχετικά με το απαιτούμενο ποσό. Οι μεταφορές πιστώσεων Θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 26 του δημοσιονομικού κανονισμού.

ΣΤ.   Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

26.

Στόχος του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ταχεία χρηματοδοτική ενίσχυση σε περίπτωση σοβαρών καταστροφών που συμβαίνουν στο έδαφος κράτους μέλους ή υποψήφιας χώρας, όπως ορίζει η οικεία βασική πράξη. Το ετήσιο ανώτατο όριο των διαθέσιμων πιστώσεων για το Ταμείο Αλληλεγγύης ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο EUR (τρέχουσες τιμές). Την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, πρέπει να παραμένει διαθέσιμο τουλάχιστον το ένα τέταρτο του ετησίου ποσού για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν μέχρι το τέλος του έτους. Το μέρος του ετησίου ποσού που δεν είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να μεταφερθεί στα επόμενα έτη.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εάν οι υπόλοιποι δημοσιονομικοί πόροι που διατίθενται στο Ταμείο το έτος κατά το οποίο επήλθε η καταστροφή, όπως ορίζει η σχετική βασική πράξη, δεν επαρκούν για να καλύψουν το ποσό της ενίσχυσης που θεωρείται αναγκαία από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει να χρηματοδοτηθεί η διαφορά από τις πιστώσεις του Ταμείου του επόμενου έτους. Το ετήσιο ποσό του Ταμείου που πρέπει να εγγράφεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το 1 δισεκατομμύριο EUR.

Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης όπως αυτές ορίζονται στην σχετική βασική πράξη, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τη κινητοποίησή του. Όταν υπάρχουν δυνατότητες επαναδιάθεσης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τομέα για τον οποίο απαιτούνται πρόσθετες δαπάνες, η Επιτροπή το λαμβάνει υπόψη κατά την υποβολή της απαιτούμενης πρότασης, σύμφωνα με τον ισχύοντα δημοσιονομικό κανονισμό, με τη βοήθεια του κατάλληλου δημοσιονομικού μηχανισμού. Την απόφαση κινητοποίησης του Ταμείου αλληλεγγύης λαμβάνουν από κοινού τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σύμφωνα με το σημείο 3.

Οι αντίστοιχες πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό, εφόσον απαιτείται, επιπλέον των ορίων των σχετικών τομέων στο δημοσιονομικό πλαίσιο που ορίζονται με το παράρτημα Ι.

Ταυτόχρονα με την πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, η Επιτροπή κινεί διαδικασία τριμερών συσκέψεων, ενδεχομένως με απλουστευμένη μορφή, προκειμένου να επιτύχει τη συμφωνία των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με την ανάγκη κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης και σχετικά με το απαιτούμενο ποσό.

Ζ.   Μηχανισμός ευελιξίας

27.

Ο μηχανισμός ευελιξίας, το ετήσιο ανώτατο όριο του οποίου ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια EUR (τρέχουσες τιμές), προορίζεται να καταστήσει δυνατή τη χρηματοδότηση για δεδομένο οικονομικό έτος και εντός του ορίου του προαναφερθέντος ποσού, σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανωτάτων ορίων ενός ή περισσοτέρων από τους άλλους τομείς.

Το μέρος του ετήσιου ποσού που δεν χρησιμοποιείται μπορεί να μεταφερθεί μέχρι το έτος ν + 2. Εάν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ευελιξίας, θα χρησιμοποιηθούν πρώτα τα μεταφερθέντα ποσά κατά σειρά αρχαιότητας. Το μέρος του ετήσιου ποσού του έτους ν που δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους ν + 2 καταργείται.

Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για τη κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας αφού εξετάσει όλες τις δυνατότητες επαναδιάθεσης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τομέα στον οποίο αναφέρονται οι πρόσθετες δαπάνες.

Η πρόταση θα αφορά την αρχή της κινητοποίησης του μηχανισμού και θα προσδιορίζει τις ανάγκες προς κάλυψη, καθώς και το ποσό. Η πρόταση μπορεί να υποβληθεί για δεδομένο οικονομικό έτος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Η πρόταση της Επιτροπής θα περιλαμβάνεται στο προσχέδιο προϋπολογισμού ή θα συνοδεύεται, κατά τον δημοσιονομικό κανονισμό, από τον κατάλληλο δημοσιονομικό μηχανισμό.

Η απόφαση κινητοποίησης του μηχανισμού ευελιξίας θα λαμβάνεται από κοινού από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σύμφωνα με το σημείο 3. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεννόησης που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος Γ, της παρούσας συμφωνίας.

Η.   Ευρωπαϊκό ταμείο για την εξισορρόπηση της παγκοσμιοποίησης

28.

Στόχος του ευρωπαϊκού ταμείου για την εξισορρόπηση της παγκοσμιοποίησης είναι η παροχή συμπληρωματικής στήριξης στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο, ώστε να βοηθήσει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 εκατομμυρίων EUR (τρέχουσες τιμές), το οποίο μπορεί να προέλθει από τα περιθώρια που υπάρχουν κάτω από το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών του προηγούμενου έτους ή/και από τις ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από τα δυο προηγούμενα έτη, εξαιρουμένων όσων σχετίζονται με τον τομέα 1Β του δημοσιονομικού πλαισίου.

Οι πιστώσεις θα εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή πίστωση με την κανονική δημοσιονομική διαδικασία αμέσως μόλις η Επιτροπή εντοπίσει τα ικανά περιθώρια ή/και τις ακυρωθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο.

Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του ευρωπαϊκού ταμείου για την εξισορρόπηση της παγκοσμιοποίησης, όπως αυτές ορίζονται στην σχετική βασική πράξη, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τη κινητοποίησή του. Η απόφαση κινητοποίησης του ταμείου λαμβάνεται από κοινού από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σύμφωνα με το σημείο 3.

Παράλληλα με την υποβολή της πρότασης για απόφαση κινητοποίησης του ταμείου, η Επιτροπή κινεί διαδικασία τριμερών συσκέψεων, ενδεχομένως με απλουστευμένη μορφή, προκειμένου να επιτύχει τη συμφωνία των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το ταμείο και σχετικά με το απαιτούμενο ποσό και θα υποβάλει στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής πρόταση για μεταφορά στους σχετικούς κωδικούς του προϋπολογισμού.

Οι μεταφορές σχετικά με το Ευρωπαϊκό ταμείο για την εξισορρόπηση της παγκοσμιοποίησης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού.

Οι αντίστοιχες πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων θα εγγράφονται στον σχετικό τομέα του προϋπολογισμού, εφόσον απαιτείται, επιπλέον των ανωτάτων ορίων του παραρτήματος Ι.

Θ.   Προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου σε συνάρτηση με τη διεύρυνση

29.

Εάν προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέα κράτη μέλη κατά το χρονικό διάστημα που διέπεται από το παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφαινόμενα κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και σύμφωνα με το σημείο 3, θα προσαρμόσουν από κοινού το δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση.

Ι.   Διάρκεια του δημοσιονομικού πλαισίου και συνέπειες της έλλειψης δημοσιονομικού πλαισίου

30.

Η Επιτροπή θα υποβάλει, μέχρι την 1η Ιουλίου 2011, προτάσεις για νέο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ελλείψει συμφωνίας των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, και εκτός ρητής καταγγελίας του δημοσιονομικού πλαισίου από ένα από τα θεσμικά όργανα, τα ανώτατα όρια για το τελευταίο έτος που διέπεται από το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα προσαρμόζονται, σύμφωνα με το σημείο 16, ώστε τα ανώτατα όριά τους για το 2013 να διατηρηθούν σε σταθερές τιμές. Εάν προσχωρήσουν νέα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, το διευρυμένο δημοσιονομικό πλαίσιο θα προσαρμοστεί για να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση.

ΜΕΡΟΣ II

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α.   Η διαδικασία διοργανικής συνεργασίας

31.

Τα θεσμικά όργανα αποφασίζουν να θεσπίσουν διαδικασία διοργανικής συνεργασίας για τα θέματα προϋπολογισμού. Οι λεπτομέρειες για τη συνεργασία αυτή περιλαμβάνονται στο παράρτημα II.

Β.   Κατάρτιση του προϋπολογισμού

32.

Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως προσχέδιο προϋπολογισμού το οποίο αντιστοιχεί προς τις πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης της Κοινότητας.

Το προσχέδιο αυτό λαμβάνει υπόψη:

α)

προβλέψεις για τα διαρθρωτικά ταμεία τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη,

β)

τη δυνατότητα εκτέλεσης των πιστώσεων, επιδιώκοντας τον αυστηρό συσχετισμό μεταξύ πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και πιστώσεων για πληρωμές,

γ)

τις δυνατότητες δρομολόγησης νέων τομέων πολιτικής με πιλοτικά σχέδια ή/και νέες προπαρασκευαστικές δράσεις ή με τη συνέχιση πολυετών δράσεων που πλησιάζουν στο τέλος τους, αφού προηγουμένως εκτιμήσει τις προϋποθέσεις για την έκδοση βασικής πράξης κατά την έννοια του άρθρου 49 του δημοσιονομικού κανονισμού (ορισμός βασικής πράξης, ανάγκη βασικής πράξης για την εκτέλεση και εξαιρέσεις),

δ)

την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι κάθε αύξηση των δαπανών σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος θα είναι σύμφωνη με τις επιταγές της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Το προσχέδιο προϋπολογισμού θα συνοδεύεται από δελτία δραστηριότητας τα οποία περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται κατά τα άρθρα 27, παράγραφος 3, και 33, παράγραφος 2, στοιχείο δ), του δημοσιονομικού κανονισμού (στόχοι, δείκτες και πληροφορίες αξιολόγησης).

33.

Τα θεσμικά όργανα αποφεύγουν, στο μέτρο του δυνατού, την εγγραφή στον προϋπολογισμό γραμμών που αφορούν επιχειρησιακές δαπάνες τα ποσά των οποίων είναι ασήμαντα.

Τα δυο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής αναλαμβάνουν επίσης τη δέσμευση να λαμβάνουν υπόψη την αξιολόγηση των δυνατοτήτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, την οποία περιλαμβάνει η Επιτροπή στα προσχέδιά της, καθώς και στο πλαίσιο της εκτέλεσης του τρέχοντος προϋπολογισμού.

Πριν τη δεύτερη ανάγνωση του Συμβουλίου, η Επιτροπή θα αποστείλει επιστολή προς τον πρόεδρο της επιτροπής προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αντίγραφο στο άλλο σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, με τις παρατηρήσεις της σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης των τροπολογιών στο σχέδιο προϋπολογισμού που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωσή του.

Τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής λαμβάνουν υπόψη τους τις παρατηρήσεις αυτές στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεννοήσεων του παραρτήματος ΙΙ, μέρος Γ.

Με γνώμονα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και λόγω των επιπτώσεων που έχουν οι σημαντικές μεταβολές της ονοματολογίας του προϋπολογισμού, ως προς τους τίτλους και τα κεφάλαια, στις υποχρεώσεις αναφοράς των υπηρεσιών της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής δεσμεύονται να εξετάζουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνεννόησης κάθε σημαντική αλλαγή μαζί με την Επιτροπή.

Γ.   Κατάταξη των δαπανών

34.

Τα θεσμικά όργανα θεωρούν υποχρεωτικές τις δαπάνες οι οποίες υποχρεωτικώς απορρέουν από τις Συνθήκες ή από τις πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

35.

Το προσχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει πρόταση κατάταξης για τους νέους κωδικούς του προϋπολογισμού και για τους κωδικούς των οποίων η νομική βάση μεταβλήθηκε.

Αν η προτεινόμενη κατάταξη στο προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν γίνει δεκτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εξετάσουν την κατάταξη του αντίστοιχου κωδικού του προϋπολογισμού, στηριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ. Επιδιώκεται η επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεννόησης που προβλέπεται στο παράρτημα II, μέρος Γ.

Δ.   Το ανώτατο ποσοστό αύξησης των μη υποχρεωτικών δαπανών ελλείψει δημοσιονομικού πλαισίου

36.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου του σημείου 13, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν σχετικά με τις εξής διατάξεις:

α)

Το αυτόνομο περιθώριο ελιγμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο του άρθρου 272, παράγραφος 9, τέταρτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, το μέγεθος του οποίου αντιστοιχεί στο ήμισυ του ανωτάτου ποσοστού, εφαρμόζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως καταρτίζεται από το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, λαμβανομένων υπόψη ενδεχομένων διορθωτικών επιστολών στο εν λόγω σχέδιο.

Η τήρηση του ανωτάτου ποσοστού στον ετήσιο προϋπολογισμό, καθώς επίσης και στους διορθωτικούς προϋπολογισμούς είναι υποχρεωτική. Υπό την επιφύλαξη του καθορισμού νέου ποσοστού, το τμήμα του ανωτάτου ποσού που δεν χρησιμοποιήθηκε παραμένει διαθέσιμο για πιθανή χρησιμοποίηση στο πλαίσιο της εξέτασης των διορθωτικών σχεδίων προϋπολογισμού.

β)

Με την επιφύλαξη του στοιχείου α), αν κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού θεωρηθεί ότι για την ολοκλήρωσή της είναι απαραίτητος για την αύξηση των μη υποχρεωτικών δαπανών ο καθορισμός, με κοινή συμφωνία, νέου ποσοστού για τις πιστώσεις πληρωμών ή/και ποσοστού για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (το δεύτερο αυτό ποσοστό μπορεί να είναι διαφορετικού επιπέδου από το πρώτο) τα θεσμικά όργανα θα επιδιώξουν να επιτύχουν συμφωνία μεταξύ των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής κατά τη διαδικασία συνεννόησης του παραρτήματος II.

Ε.   Η εγγραφή δημοσιονομικών διατάξεων στις νομοθετικές πράξεις

37.

Οι νομοθετικές πράξεις που αφορούν πολυετή προγράμματα θεσπιζόμενα με τη διαδικασία συναπόφασης θα περιλαμβάνουν διάταξη με την οποία ο νομοθέτης καθορίζει το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος.

Το ποσόν αυτό αποτελεί, για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, προνομιακή αναφορά κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και η Επιτροπή, όταν υποβάλει το προσχέδιο προϋπολογισμού της, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μην αποκλίνουν από το ποσό αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του σχετικού προγράμματος κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5 %, με εξαίρεση νέες αντικειμενικές και διαρκείς περιστάσεις οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο ρητής και σαφούς αιτιολόγησης, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή του προγράμματος, ιδίως βάσει αξιολογήσεων. Οποιαδήποτε αύξηση που προκύπτει απ' αυτή τη μεταβολή πρέπει να παραμείνει εντός του υφιστάμενου ανωτάτου ορίου για τον σχετικό τομέα, υπό την επιφύλαξη της κινητοποίησης μηχανισμών που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία.

Το παρόν σημείο δεν εφαρμόζεται στις πιστώσεις συνοχής που εγκρίνονται με τη διαδικασία της συναπόφασης και καταλογίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη μέλη και περιλαμβάνουν χρηματοδοτικό κονδύλιο για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος.

38.

Οι νομοθετικές πράξεις που αφορούν πολυετή προγράμματα τα οποία δεν υπάγονται σε διαδικασία συναπόφασης δεν περιλαμβάνουν «ποσό κρινόμενο αναγκαίο».

Εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να περιλάβει δημοσιονομική αναφορά, αυτή έχει χαρακτήρα ενδεικτικό της βούλησης του νομοθέτη και δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, όπως ορίζονται στη συνθήκη. Σχετική μνεία θα γίνεται σε κάθε νομοθετική πράξη που περιέχει τέτοια δημοσιονομική αναφορά.

Εάν το εν λόγω ποσόν έχει αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεννόησης που προβλέπεται με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 1975 (4), θα θεωρείται ποσόν αναφοράς κατά την έννοια του σημείου 37 της παρούσας συμφωνίας.

39.

Το δημοσιονομικό δελτίο του άρθρου 28 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκφράζει σε δημοσιονομικά μεγέθη τους στόχους του προτεινόμενου προγράμματος και περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια του προγράμματος. Αυτό αναθεωρείται, ενδεχομένως, κατά την κατάρτιση του ΠΣΠ, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εκτέλεσης του προγράμματος. Το αναθεωρημένο δελτίο θα διαβιβαστεί στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά την υποβολή του προσχεδίου προϋπολογισμού και μετά από την έγκριση του προϋπολογισμού.

40.

Εντός των ανωτάτων ποσοστών αύξησης των μη υποχρεωτικών δαπανών του σημείου 13, πρώτο εδάφιο, τα δυο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τις χορηγήσεις σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που προβλέπουν οι οικείες βασικές πράξεις για τις διαρθρωτικές ενέργειες, την αγροτική ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

ΣΤ.   Δαπάνες σχετικές με τις συμφωνίες αλιείας

41.

Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες για τις συμφωνίες αλιείας σύμφωνα με το παράρτημα ΙV.

Ζ.   Η χρηματοδότηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας

42.

Για τις δαπάνες της ΚΕΠΠΑ που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 28 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα προσπαθούν κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεννόησης του παραρτήματος II, μέρος Γ, και με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού που καταρτίζει η Επιτροπή, να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το ποσό των επιχειρησιακών δαπανών που θα καταλογισθούν στον προϋπολογισμό των Κοινοτήτων και σχετικά με την κατανομή του ποσού αυτού μεταξύ των άρθρων του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού που προτείνει το τέταρτο εδάφιο του παρόντος σημείου. Ελλείψει συμφωνίας, εξυπακούεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εγγράψουν στον προϋπολογισμό το ποσό που είχε εγγραφεί στον προηγούμενο προϋπολογισμό ή αυτό που προτείνεται με το προσχέδιο προϋπολογισμού εάν αυτό είναι μικρότερο.

Το συνολικό ποσό των επιχειρησιακών δαπανών ΚΕΠΠΑ εγγράφεται ολόκληρο σε κεφάλαιο του προϋπολογισμού (ΚΕΠΠΑ), και κατανέμεται στα άρθρα του κεφαλαίου αυτού, όπως προτείνεται στο τέταρτο εδάφιο του παρόντος σημείου. Το ποσό αυτό καλύπτει τις πραγματικές προβλεπόμενες ανάγκες, που έχουν καθοριστεί στα πλαίσια της κατάρτισης του προσχεδίου προϋπολογισμού, βάσει προβλέψεων που πραγματοποιούνται ετησίως από το Συμβούλιο, καθώς και λογικό περιθώριο για απρόβλεπτες δράσεις. Κανένα ποσό δεν εγγράφεται σε αποθεματικό. Κάθε άρθρο θα καλύπτει μέτρα που έχουν ήδη εγκριθεί, μέτρα τα οποία έχουν προβλεφθεί αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, καθώς και όλα τα μελλοντικά — δηλαδή απρόβλεπτα — μέτρα που θα εγκρίνει το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του δεδομένου οικονομικού έτους.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, στο πλαίσιο δράσεων της ΚΕΠΠΑ, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προβαίνει αυτόνομα σε μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των άρθρων ενός κεφαλαίου του προϋπολογισμού, συγκεκριμένα της χρηματοδότησης ΚΕΠΠΑ, εξασφαλίζεται η ευελιξία που θεωρείται αναγκαία για την ταχεία εφαρμογή των δράσεων ΚΕΠΠΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό του προϋπολογισμού ΚΕΠΠΑ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν σε επείγουσα λύση κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και με βάση το σημείο 25.

Στο πλαίσιο του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού, τα άρθρα στα οποία εγγράφονται οι δράσεις ΚΕΠΠΑ, θα μπορούσαν να έχουν ως εξής:

επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, πρόληψη, επίλυση και σταθεροποίηση συγκρούσεων, παρακολούθηση και υλοποίηση των διαδικασιών ειρήνευσης και ασφάλειας,

μη διάδοση και αφοπλισμός,

επείγουσες δράσεις,

προπαρασκευαστικές ενέργειες και ενέργειες παρακολούθησης,

ειδικοί απεσταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι τουλάχιστον 1 740 εκατομμύρια EUR θα είναι διαθέσιμα για την ΚΕΠΠΑ κατά την περίοδο 2007 — 20013 και ότι το ποσό για δράσεις που εγγράφονται στο άρθρο που σημειώνεται στην τρίτη περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % του συνολικού ποσού του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού.

43.

Κάθε έτος, η Προεδρία του Συμβουλίου ζητεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με έγγραφο που καταρτίζει το Συμβούλιο, το οποίο θα διαβιβάζεται μέχρι τις 15 Ιουνίου του εν λόγω έτους, για τα κύρια θέματα και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ για το μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιολόγηση των μέτρων που άρχισαν το έτος ν-1. Επιπλέον, η Προεδρία του Συμβουλίου θα τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνοντας κοινές διαβουλεύσεις τουλάχιστον πέντε φορές το χρόνο, στα πλαίσια του τακτικού πολιτικού διαλόγου για την ΚΕΠΠΑ, που συμφωνούνται το αργότερο κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης που πρέπει να πραγματοποιείται πριν από τη δεύτερη ανάγνωση του Συμβουλίου. Η συμμετοχή σ' αυτές τις συνεδριάσεις ορίζεται ως εξής:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: τα προεδρεία των δύο σχετικών επιτροπών,

Συμβούλιο: Πρεσβευτής (Πρόεδρος της επιτροπής πολιτικής και ασφαλείας),

Η Επιτροπή θα συμμετέχει σε αυτές τις συνεδριάσεις.

Κάθε φορά που λαμβάνει απόφαση στον τομέα της ΚΕΠΠΑ η οποία συνεπάγεται δαπάνες, το Συμβούλιο κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμελλητί, και πάντως το πολύ πέντε εργάσιμες ημέρες από την τελική απόφαση, την εκτίμηση περί του προβλεπομένου κόστους (δημοσιονομικό δελτίο), ειδικότερα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, το απασχολούμενο προσωπικό, τη χρήση χώρων και άλλων έργων υποδομής, τα μέσα μεταφοράς, τις ανάγκες κατάρτισης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Η Επιτροπή ενημερώνει ανά τρίμηνο την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την εκτέλεση των δράσεων ΚΕΠΠΑ και τις δημοσιονομικές προβλέψεις για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους.

ΜΕΡΟΣ III

ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΕ

A.   Διασφάλιση αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου εσωτερικού ελέγχου των κοινοτικών κονδυλίων

44.

Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν για τη σημασία που έχει η ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου χωρίς να αυξηθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις, προϋπόθεση της οποίας είναι η απλούστευση της σχετικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί προτεραιότητα στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση με στόχο την έκδοση θετικής Δήλωσης Αξιοπιστίας για κονδύλια υπό κοινή διαχείριση. Για τον σκοπό αυτόν θα θεσπιστούν κατάλληλες διατάξεις στις σχετικές βασικές νομοθετικές πράξεις. Ως μέρος των αυξημένων αρμοδιοτήτων τους για τα διαρθρωτικά ταμεία και σύμφωνα με τις εθνικές συνταγματικές επιταγές, οι σχετικές αρχές λογιστικού ελέγχου των κρατών μελών θα υποβάλουν αξιολόγηση σχετικά με τη συμφωνία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου με τους κοινοτικούς κανόνες.

Συνεπώς, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να υποβάλουν ετήσια περίληψη στο κατάλληλο εθνικό επίπεδο των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και δηλώσεων.

B.   Δημοσιονομικός κανονισμός

45.

Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι η παρούσα συμφωνία και ο προϋπολογισμός θα εφαρμοσθούν σε πλαίσιο χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης με βάση τις αρχές της οικονομίας, αποδοτικότητας, προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων, αναλογικότητας των διοικητικών δαπανών και με εύχρηστες διαδικασίες. Τα θεσμικά όργανα θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ιδίως στον δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί κατά τη διαδικασία συνεννόησης που καθιερώθηκε με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 1975, στο πνεύμα που κατέστησε δυνατή την επίτευξη συμφωνίας το 2002.

Γ.   Δημοσιονομικός προγραμματισμός

46.

Η Επιτροπή υποβάλλει δύο φορές ετησίως, την πρώτη φορά τον Μάιο/Ιούνιο (μαζί με τα έγγραφα που συνοδεύουν το προσχέδιο προϋπολογισμού) και τη δεύτερη φορά τον Δεκέμβριο/Ιανουάριο (μετά την έγκριση του προϋπολογισμού), πλήρη δημοσιονομικό προγραμματισμό για τους τομείς 1Α, 2 (για το περιβάλλον και την αλιεία), 3Α, 3Β και 4 του δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό το έγγραφο, δομημένο ανά τομέα, τομέα πολιτικής και κωδικό του προϋπολογισμού θα πρέπει να προσδιορίζει:

α)

την ισχύουσα νομοθεσία με διάκριση μεταξύ πολυετών προγραμμάτων και ετησίων δράσεων:

για τα πολυετή προγράμματα η Επιτροπή θα πρέπει να σημειώνει τη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας εγκρίθηκαν (συναπόφαση και διαβούλευση), τη διάρκειά τους, τα ποσά αναφοράς, το διατιθέμενο ποσό για διοικητικές δαπάνες,

για τις ετήσιες δράσεις (πιλοτικά σχέδια, δράσεις προπαρασκευής, οργανισμοί) και δράσεις που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια των αποκλειστικών προνομίων της Επιτροπής, θα πρέπει να παρέχονται πολυετείς εκτιμήσεις και (για πιλοτικά σχέδια και δράσεις προπαρασκευής) τα περιθώρια που απομένουν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ορίων που καθορίζονται με το παράρτημα ΙΙ, μέρος Δ,

β)

τις εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις: τρέχουσες προτάσεις της Επιτροπής καθοριζόμενες από τον κωδικό του προϋπολογισμού (χαμηλότερο επίπεδο), το κεφάλαιο και τον τομέα πολιτικής. Πρέπει να εξευρεθεί μηχανισμός για την προσαρμογή των πινάκων στα νέα δεδομένα οσάκις εγκρίνεται νέα πρόταση, προκειμένου να εκτιμηθούν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα.

Η Επιτροπή θα πρέπει να επινοήσει τρόπους αλληλοπαραπομπών μεταξύ του δημοσιονομικού προγράμματος και του νομοθετικού της προγράμματος, ώστε να χορηγεί πιο ακριβείς και αξιόπιστες προβλέψεις. Για κάθε νομοθετική πρόταση, η Επιτροπή θα πρέπει να μνημονεύει εάν περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό Μαΐου-Δεκεμβρίου. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει ιδίως να ενημερώνεται για:

α)

όλες τις νέες νομοθετικές πράξεις που εγκρίθηκαν, αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στο έγγραφο Μαΐου-Δεκεμβρίου (με τα αντίστοιχα ποσά),

β)

όλες τις εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν, αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στο έγγραφο του Μαΐου-Δεκεμβρίου (με τα αντίστοιχα ποσά),

γ)

τη νομοθεσία που προβλέπει το ετήσιο πρόγραμμα νομοθετικής εργασίας της Επιτροπής, με αναγραφή των δράσεων που θα έχουν πιθανόν δημοσιονομικές επιπτώσεις (ναι/όχι).

Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή θα πρέπει να μνημονεύσει τον επαναπρογραμματισμό που προέκυψε από τις νέες νομοθετικές προτάσεις.

Με βάση τα στοιχεία που χορήγησε η Επιτροπή, θα πρέπει να πραγματοποιείται ανασκόπηση σε κάθε τριμερή σύσκεψη που προβλέπει η παρούσα συμφωνία.

Δ.   Οργανισμοί και Ευρωπαϊκά σχολεία

47.

Κατά την κατάρτιση της πρότασής της για τη σύσταση νέου οργανισμού, η Επιτροπή θα αξιολογεί τις δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του σχετικού κονδυλίου δαπανών. Βάσει των πληροφοριών αυτών και υπό την επιφύλαξη των νομοθετικών διαδικασιών που διέπουν τη σύσταση του σχετικού οργανισμού, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής δεσμεύονται, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής συνεργασίας, να καταλήξουν εγκαίρως σε συμφωνία σχετικά με τον εν λόγω οργανισμό.

Παρόμοια διαδικασία πρέπει να εφαρμόζεται όταν προβλέπεται η ίδρυση νέου Ευρωπαϊκού σχολείου.

E.   Προσαρμογή των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής, της Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την αλιεία υπό το πρίσμα των περιστάσεων υλοποίησής τους

48.

Εφόσον μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 εγκριθούν οι νέοι κανόνες ή προγράμματα που διέπουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, τη Γεωργική Ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την αλιεία, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχή δεσμεύονται να επιτρέψουν, με βάση πρόταση της Επιτροπής, τη μεταφορά σε επόμενα έτη, καθ' υπέρβαση των αντιστοίχων ανωτάτων ορίων δαπανών, των μη χρησιμοποιηθεισών κατά το 2007 πιστώσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα λάβουν αποφάσεις επί των προτάσεων της Επιτροπής που αφορούν τη μεταφορά μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων του έτους 2007 πριν την 1η Μαΐου 2008, σύμφωνα με το σημείο 3.

ΣΤ.   Νέοι δημοσιονομικοί μηχανισμοί

49.

Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι η εισαγωγή μηχανισμού συγχρηματοδότησης είναι αναγκαία για να ενισχύσει το αποτέλεσμα μόχλευσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, με αύξηση του χρηματοδοτικού κινήτρου.

Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των κατάλληλων πολυετών δημοσιονομικών μηχανισμών που θα δρουν ως καταλύτες για τους δημόσιους και ιδιώτες επενδυτές.

Κατά την υποβολή του προσχεδίου προϋπολογισμού, η Επιτροπή θα αναφέρει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για να στηρίξουν τις επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στα διευρωπαϊκά δίκτυα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στρασβούργο, 17 Μαΐου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Borrell FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

W. SCHÜSSEL

Για την Επιτροπή

D. GRYBAUSKAITĖ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 283 της 20.11.2002, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ C 89 της 22.4.1975, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013

(εκατομμύρια EUR — τιμές 2004)

Πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Σύνολο

2007-2013

1.

Βιώσιμη ανάπτυξη

51 267

52 415

53 616

54 294

55 368

56 876

58 303

382 139

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση

8 404

9 097

9 754

10 434

11 295

12 153

12 961

74 098

Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση

42 863

43 318

43 862

43 860

44 073

44 723

45 342

308 041

2.

Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων

54 985

54 322

53 666

53 035

52 400

51 775

51 161

371 344

εκ των οποίων δαπάνες και άμεσες πληρωμές σχετικές με την αγορά

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3α.

Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3β.

Ιθαγένεια

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Διοίκηση  (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.

Αντισταθμίσεις

419

191

190

 

 

 

 

800

Σύνολο πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων

120 702

121 473

122 564

122 952

124 007

125 527

127 091

864 316

ως ποσοστό του ΑΕΕ

1,10 %

1,08 %

1,07 %

1,04 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

Σύνολο πιστώσεων πληρωμών

116 650

119 620

111 990

118 280

115 860

119 410

118 970

820 780

ως ποσοστό του ΑΕΕ

1,06 %

1,06 %

0,97 %

1,00 %

0,96 %

0,97 %

0,94 %

1,00 %

Διαθέσιμο περιθώριο

0,18 %

0,18 %

0,27 %

0,24 %

0,28 %

0,27 %

0,30 %

0,24 %

Ανώτατο όριο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %


(1)  Όσον αφορά τις δαπάνες συντάξεων, τα ποσά που ελήφθησαν υπόψη κάτω από τα ανώτατα όρια του εν λόγω τομέα υπολογίζονται καθαρά, χωρίς τις εισφορές των υπαλλήλων, εντός των ορίων των 500 εκατομμυρίων EUR, σε τιμές 2004 για το χρονικό διάστημα 2007-2013.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Διοργανική συνεργασία στον τομέα του προϋπολογισμού

A.

Μετά την τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το ερχόμενο οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια στρατηγική πολιτικής που υποβάλλεται από την Επιτροπή και πριν από την απόφασή της για το προσχέδιο προϋπολογισμού, συγκαλείται τριμερής σύσκεψη για να συζητηθούν οι προβλεπόμενες προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του ερχόμενου οικονομικού έτους. Λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων καθώς και η προβλέψιμη εξέλιξη των αναγκών για το ερχόμενο οικονομικό έτος και για τα επόμενα έτη που καλύπτονται από το δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης λαμβάνονται υπόψη τα νέα στοιχεία από την κατάρτιση του αρχικού δημοσιονομικού πλαισίου τα οποία πιθανώς να έχουν σημαντικές και διαρκείς δημοσιονομικές συνέπειες στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

B.

Για τις υποχρεωτικές δαπάνες, η Επιτροπή καθορίζει στην παρουσίαση του προσχεδίου του προϋπολογισμού:

α)

τις πιστώσεις που συνδέονται με νέες ή προβλεπόμενες νομοθετικές διατάξεις,

β)

τις πιστώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την έγκριση του προηγούμενου προϋπολογισμού.

Η Επιτροπή προβαίνει σε αυστηρή εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των υποχρεώσεων της Κοινότητας βάσει των νομοθετικών ρυθμίσεων. Εν ανάγκη, προσαρμόζει τις εκτιμήσεις της στα νέα δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Θέτει στη διάθεση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία.

Εφόσον το κρίνει αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί να αποταθεί στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής με ειδική διορθωτική επιστολή, προκειμένου να προσαρμόσει στα νέα δεδομένα τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η εκτίμηση των γεωργικών δαπανών που έχουν εγγραφεί στο προσχέδιο προϋπολογισμού ή/και να διορθώσει, με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες αλιείας που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του αντίστοιχου οικονομικού έτους, τα ποσά και την κατανομή τους μεταξύ των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στην επιχειρησιακή γραμμή για τις διεθνείς συμφωνίες στον τομέα της αλιείας και τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο αποθεματικό.

Η διορθωτική αυτή επιστολή διαβιβάζεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πριν το τέλος Οκτωβρίου.

Εάν η ειδική διορθωτική επιστολή δεν υποβληθεί στο Συμβούλιο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο θα την λάβει υπόψη, κατά κανόνα, κατά τη δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού.

Συνεπώς, πριν τη δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού από το Συμβούλιο, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής θα επιδιώκουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που θα καθιστούν δυνατή τη λήψη απόφασης για τη διορθωτική επιστολή με μία μόνο ανάγνωση καθενός από τα οικεία όργανα.

Γ.

1.

Καθιερώνεται διαδικασία συνεννόησης για όλες τις δαπάνες.

2.

Ο στόχος των συνεννοήσεων αυτών είναι:

α)

η συνέχιση της συζήτησης για τη συνολική εξέλιξη των δαπανών και, στο πλαίσιο αυτό, για τις γενικές κατευθύνσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον προϋπολογισμό του ερχόμενου οικονομικού έτους, βάσει του προσχεδίου προϋπολογισμού της Επιτροπής,

β)

η αναζήτηση συμφωνίας μεταξύ των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, όσον αφορά:

τις πιστώσεις που σημειώνονται στα στοιχεία α) και β) του μέρους Β, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που προτείνονται με την ειδική διορθωτική επιστολή που μνημονεύεται στο μέρος Β,

τις πιστώσεις που πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό ως μη υποχρεωτικές δαπάνες κατά το σημείο 40 της παρούσας συμφωνίας,

και, ιδίως, τα ζητήματα για τα οποία γίνεται μνεία της εν λόγω διαδικασίας στην παρούσα συμφωνία.

3.

Η διαδικασία αρχίζει με τριμερή σύσκεψη που συγκαλείται σε εύθετο χρόνο, ώστε να καταστεί δυνατόν στα θεσμικά όργανα να επιδιώξουν συμφωνία, το αργότερο κατά την ημερομηνία που καθορίζει το Συμβούλιο για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του.

Τα αποτελέσματα της τριμερούς σύσκεψης αυτής αποτελούν το αντικείμενο συνεννοήσεων μεταξύ του Συμβουλίου και αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη συμμετοχή της Επιτροπής.

Εάν δεν αποφασισθεί άλλως κατά τη διάρκεια της τριμερούς σύσκεψης, η συνεδρίαση για τις συνεννοήσεις πραγματοποιείται κατά την παραδοσιακή συνάντηση που λαμβάνει χώρα μεταξύ των ιδίων συμμετεχόντων την ημέρα που είχε καθορίσει το Συμβούλιο για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού.

4.

Εφόσον απαιτείται, νέα τριμερής σύσκεψη μπορεί να συγκαλείται πριν από την πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από έγγραφη πρόταση της Επιτροπής ή έγγραφο αίτημα του προέδρου της επιτροπής προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του προέδρου του Συμβουλίου «Προϋπολογισμού». Η απόφαση για τη διοργάνωση της τριμερούς αυτής σύσκεψης αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων μετά την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού του Συμβουλίου και πριν από την ψηφοφορία της επιτροπής προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τις τροπολογίες.

5.

Τα θεσμικά όργανα συνεχίζουν τις συνεννοήσεις μετά από την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τις υποχρεωτικές και με τις μη υποχρεωτικές δαπάνες, και ιδίως για να συζητηθεί η ειδική διορθωτική επιστολή που αναφέρεται στο μέρος Β.

Για το σκοπό αυτό, συγκαλείται τριμερής σύσκεψη μετά από την πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα αποτελέσματα της εν λόγω τριμερούς σύσκεψης αποτελούν το αντικείμενο δεύτερης συνεδρίασης συνεννόησης, η οποία πραγματοποιείται, την ημέρα της δεύτερης ανάγνωσης στο Συμβούλιο.

Αν κριθεί αναγκαίο, τα θεσμικά όργανα συνεχίζουν τις συζητήσεις τους σχετικά με τις μη υποχρεωτικές δαπάνες μετά από τη δεύτερη ανάγνωση στο Συμβούλιο.

6.

Στο πλαίσιο των τριμερών συσκέψεων, επικεφαλής των αντιπροσωπειών των θεσμικών οργάνων είναι, αντίστοιχα, ο πρόεδρος του Συμβουλίου «Προϋπολογισμός», ο πρόεδρος της επιτροπής προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το μέλος της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για τον προϋπολογισμό.

7.

Κάθε σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις ώστε τα αποτελέσματα που είναι δυνατό να προκύψουν από τις συνεννοήσεις να τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της τρέχουσας διαδικασίας προϋπολογισμού.

Δ.

Προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκτιμήσει εγκαίρως τη δυνατότητα εκτέλεσης των τροπολογιών που προβλέπονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, με σκοπό τη δημιουργία νέων προπαρασκευαστικών δράσεων ή πιλοτικών σχεδίων ή την παράταση των υφισταμένων, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής ενημερώνουν την Επιτροπή μέχρι τα μέσα Ιουνίου για τις προθέσεις τους στον τομέα αυτό, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση συνεννοήσεων στην πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου. Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας συνεννόησης κατά το μέρος Γ, καθώς και οι διατάξεις για τη δυνατότητα εκτέλεσης που μνημονεύονται στο σημείο 36 της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζονται επίσης.

Επιπλέον τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να περιορίσουν το συνολικό ποσό των πιστώσεων για πιλοτικά σχέδια σε 40 εκατομμύρια ΕUR ανά οικονομικό έτος. Επίσης συμφωνούν να περιορίσουν σε 50 εκατομμύρια ΕUR το συνολικό ποσό των πιστώσεων για νέες προπαρασκευαστικές δράσεις ανά οικονομικό έτος και σε 100 εκατομμύρια ΕUR το συνολικό ποσό των πιστώσεων που δεσμεύονται πραγματικά για τις προπαρασκευαστικές δράσεις.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάταξη των δαπανών

ΤΟΜΕΑΣ 1

Βιώσιμη ανάπτυξη

 

1A

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση

Μη υποχρεωτικές δαπάνες (ΜΥΔ)

1B

Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση

ΜΥΔ

ΤΟΜΕΑΣ 2

Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων

ΜΥΔ

 

Εκτός από:

 

 

Δαπάνες της κοινής γεωργικής πολιτικής σχετικά με μέτρα στήριξης της αγοράς και άμεσες ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων στήριξης της αγοράς προϊόντων αλιείας και συμφωνιών σε θέματα αλιείας

Υποχρεωτικές δαπάνες (ΥΔ)

ΤΟΜΕΑΣ 3

Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη

ΜΥΔ

3A

Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη

ΜΥΔ

3B

Ιθαγένεια

ΜΥΔ

ΤΟΜΕΑΣ 4

Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων

ΜΥΔ

 

Εκτός από:

 

 

Δαπάνες που προκύπτουν από τις συμφωνίες που συνήψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτα μέρη

ΥΔ

 

Συνεισφορές σε διεθνείς οργανισμούς ή ιδρύματα

ΥΔ

 

Συνεισφορές για τη τροφοδότηση του ταμείου εγγύησης των δανείων

ΥΔ

ΤΟΜΕΑΣ 5

Διοίκηση

ΜΥΔ

 

Εκτός από:

 

 

Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

ΥΔ

 

Αποζημιώσεις και διάφορες συνεισφορές σχετικές με την οριστική λήξη των καθηκόντων

ΥΔ

 

Δικαστικά έξοδα

ΥΔ

 

Ζημίες και τόκοι

ΥΔ

ΤΟΜΕΑΣ 6

Αντισταθμίσεις

ΥΔ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Χρηματοδότηση των δαπανών που απορρέουν απο τις συμφωνίες στον τομέα της αλιείας

Α.

Οι δαπάνες για τις συμφωνίες αλιείας χρηματοδοτούνται από δύο κωδικούς που υπάγονται στον τομέα πολιτικής «αλιεία» (με αναφορά στην ονοματολογία του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων):

α)

Διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας (11 03 01)·

β)

Συνεισφορές σε διεθνείς οργανισμούς (11 03 02).

Όλα τα ποσά που αφορούν τις συμφωνίες και τα πρωτόκολλά τους που θα ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του σχετικού οικονομικού έτους θα εγγραφούν στον κωδικό 11 03 01. Τα ποσά που αφορούν όλες τις νέες ή ανανεώσιμες συμφωνίες, που θα αρχίσουν να ισχύουν μετά την 1η Ιανουαρίου του σχετικού οικονομικού έτους, θα διατεθούν για τον κωδικό 40 02 41 02 — Αποθεματικά/Διαχωριζόμενες πιστώσεις (υποχρεωτικές δαπάνες).

Β.

Στα πλαίσια της διαδικασίας συνεννόησης του παραρτήματος II, μέρος Γ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα επιχειρήσουν να καθορίσουν με κοινή συμφωνία το ποσό που πρέπει να εγγραφεί στους τομείς του προϋπολογισμού και στο αποθεματικό με βάση την πρόταση της Επιτροπής.

Γ.

Η Επιτροπή τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τακτικά ενήμερο επί της προετοιμασίας και της πορείας των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων.

Στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας σχετικά με τις συμφωνίες στον τομέα της αλιείας, τα θεσμικά όργανα πράττουν παν το δυνατόν, ώστε όλες οι διαδικασίες να εκτελεσθούν το ταχύτερο δυνατό.

Εάν οι πιστώσεις σχετικά με τις συμφωνίες στον τομέα της αλιείας (συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού) αποδειχθούν ανεπαρκείς, η Επιτροπή παρέχει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τις πληροφορίες που θα καταστήσουν δυνατή μια ανταλλαγή απόψεων, με τη μορφή τριμερούς σύσκεψης, ενδεχομένως απλουστευμένης, για τα αίτια της κατάστασης αυτής, καθώς και για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.

Ανά τρίμηνο, η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των ισχυουσών συμφωνιών και τις δημοσιονομικές προβλέψεις για το υπόλοιπο έτος.


ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1.   ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Όσον αφορά το σημείο 7 της διοργανικής συμφωνίας, η Επιτροπή θα συντάξει έκθεση για τη λειτουργία της διοργανικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2009, συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από σχετικές προτάσεις.

2.   ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 27 ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού, η Επιτροπή θα πληροφορεί την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με το ποσό που είναι διαθέσιμο για το μηχανισμό ευελιξίας σύμφωνα με το σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας.

Κάθε απόφαση για ενεργοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για ποσό που υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια EUR θα συνεπάγεται απόφαση μεταφοράς.

3.   ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Επιτροπή κλήθηκε να πραγματοποιήσει πλήρη και ευρεία αναθεώρηση που να καλύπτει όλες τις πλευρές των δαπανών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινής γεωργικής πολιτικής, και των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης για το Ηνωμένο Βασίλειο, και να κάνει σχετική αναφορά το 2008/2009. Αυτή η επανεξέταση θα πρέπει να συνοδεύεται από αξιολόγηση της διοργανικής συμφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμπράξει στην επανεξέταση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας βάσει των εξής διατάξεων:

κατά τη διάρκεια του σταδίου εξέτασης που ακολουθεί την παρουσίαση της επανεξέτασης από την Επιτροπή, θα διασφαλισθεί ότι θα λάβουν χώρα οι κατάλληλες συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του τακτικού πολιτικού διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων και ότι οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ληφθούν δεόντως υπόψη,

σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «μπορεί να λάβει αποφάσεις για όλα τα αντικείμενα που εμπίπτουν στην επανεξέταση». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει σε κάθε τυπικό βήμα συνέχειας σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες και τηρουμένων πλήρως των καθιερωμένων δικαιωμάτων του.

2.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει, ως μέρος της διαδικασίας διαβούλευσης και προβληματισμού που οδηγεί στον καθορισμό της επανεξέτασης, να προσεγγίσει την εις βάθος ανταλλαγή απόψεων που θα πραγματοποιήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την ανάλυση της κατάστασης. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης την πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συγκαλέσει συνδιάσκεψη στην οποία θα συμμετάσχουν το ίδιο και τα εθνικά κοινοβούλια για την επανεξέταση του συστήματος των ιδίων πόρων. Θα λάβει υπόψη της το πόρισμα αυτής της συνδιάσκεψης ως συμβολή στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας διαβούλευσης. Εξυπακούεται ότι οι προτάσεις της Επιτροπής θα υποβληθούν εξ ολοκλήρου υπό τη δική της ευθύνη.

4.   ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναγνωρίζουν την ανάγκη για εξορθολογισμό των διαφόρων μηχανισμών για εξωτερικές ενέργειες. Συμφωνούν ότι ο εξορθολογισμός αυτός των μηχανισμών, ενισχύοντας τη συνοχή και τον βαθμό ανταπόκρισης της δράσης ΕΕ, δεν θα έπρεπε να επηρεάσει τις εξουσίες ούτε της νομοθετικής αρχής — ιδίως στον πολιτικό της έλεγχο των στρατηγικών επιλογών — ούτε της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής. Το κείμενο των σχετικών κανονισμών θα έπρεπε να αντανακλά τις αρχές αυτές και να περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται, το αναγκαίο πολιτικό περιεχόμενο και ενδεικτική κατανομή των πόρων και, κατά περίπτωση, ρήτρα επανεξέτασης που αποσκοπεί στην αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού, το αργότερο μετά τρία έτη.

Στο πλαίσιο των βασικών νομοθετικών πράξεων που εκδόθηκαν με τη διαδικασία της συναπόφασης, η Επιτροπή θα ενημερώνει συστηματικά και θα συμβουλεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαβιβάζοντάς τους προσχέδια στρατηγικών εγγράφων που αφορούν χώρες, περιφέρειες και θέματα.

Εφόσον το Συμβούλιο αποφασίσει για την μεταβολή του καθεστώτος των δυνητικών υποψηφίων σε προενταξιακούς υποψηφίους κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που εμπίπτει στη διοργανική συμφωνία, η Επιτροπή θα αναθεωρήσει και θα διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ενδεικτικό πολυετές πλαίσιο σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού για την δημιουργία μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις για δαπάνες που προκύπτουν από τη μετάβαση αυτή.

Η Επιτροπή θα περιλάβει στο προσχέδιο προϋπολογισμού ονοματολογία που εξασφαλίζει τα δικαιώματα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής για τις εξωτερικές ενέργειες.

5.   ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Η Επιτροπή δεσμεύεται να ξεκινήσει τακτικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το περιεχόμενο των προσχεδίων στρατηγικών εγγράφων που αφορούν χώρες, περιφέρειες και ζητήματα και να λάβει δεόντως υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών.

Αυτός ο διάλογος περιλαμβάνει συζήτηση για τη μετάβαση των δυνητικών υποψηφίων στο προενταξιακό στάδιο, κατά τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας.

6.   ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του δημοσιονομικού κανονισμού, τα θεσμικά όργανα δεσμεύονται να βελτιώσουν την εφαρμογή του προϋπολογισμού και να αυξήσουν την ορατότητα και τα οφέλη της χρηματοδότησης της Κοινότητας στους πολίτες χωρίς να θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην αναδιατύπωση του δημοσιονομικού κανονισμού το 2002. Θα αναζητήσουν επίσης, στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διάρκεια του τελευταίου σταδίου των διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και των κανόνων εφαρμογής του, τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων, της αρχής της αναλογικότητας της διοικητικής δαπάνης και των φιλικών προς τον χρήση διαδικασιών..

Η επανεξέταση του δημοσιονομικού κανονισμού θα εγκριθεί βάσει τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής, κατόπιν της διαδικασίας συνεννόησης που καθιερώθηκε με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 1975, σύμφωνα με το πνεύμα της οποίας έγινε δυνατή η επίτευξη συμφωνίας το 2002. Τα θεσμικά όργανα θα αναζητήσουν επίσης στενή και εποικοδομητική διαθεσμική συνεργασία για την ταχεία έγκριση των κανόνων εφαρμογής, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως υψηλό επίπεδο προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων της Κοινότητας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να ολοκληρώσουν τις διαβουλεύσεις για τον δημοσιονομικό κανονισμό, έτσι ώστε να τεθεί σε ισχύ, ει δυνατόν, την 1η Ιανουαρίου 2007.

7.   ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εντός του πλαισίου επανεξέτασης του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή δεσμεύεται:

να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εάν μια πρόταση για νομοθετική πράξη που αυτή θεωρεί αναγκαία παρεκκλίνει από τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού, και να αναφέρει τους ειδικούς λόγους γι' αυτό,

να διασφαλίσει ότι, για σημαντικές νομοθετικές προτάσεις και για κάθε ουσιαστική τους τροποποίηση, πραγματοποιούνται τακτικές αξιολογήσεις των νομοθετικών επιπτώσεων, έχοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

8.   ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), καθεμία στην αντίστοιχη σφαίρα αρμοδιότητάς της, να υποβάλουν προτάσεις:

σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2005, για να αυξήσουν την ικανότητα της ΕΤΕπ για δάνεια και εγγυήσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη μέχρι 10 δισεκατομμύρια ΕUR στην περίοδο 2007-2013, με συνεισφορά της ΕΤΕπ μέχρι 1 δισεκατομμύριο ΕUR από τα αποθέματα για τη χρηματοδότηση κατανομής κινδύνων,

για να ενισχύσουν τα μέσα υπέρ των διευρωπαϊκών δικτύων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέχρι το κατ' εκτίμηση ποσό δανείων και εγγυήσεων των 20 δισεκατομμυρίων ΕUR και 30 δισεκατομμυρίων ΕUR αντιστοίχως, με συνεισφορά της ΕΤΕπ έως 0,5 δισεκατομμύριο ΕUR για αποθέματα (διευρωπαϊκά δίκτυα) και έως 1 δισεκατομμύριο ΕUR (ανταγωνιστικότητα και καινοτομία) αντιστοίχως.

9.   ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2005 όσον αφορά την προαιρετική διαφοροποίηση από τις δαπάνες που συνδέονται με την στήριξη της αγοράς και τις άμεσες ενισχύσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής στη γεωργική ανάπτυξη μέχρις ανωτάτου ορίου 20 % και τις μειώσεις για τις δαπάνες που συνδέονται με την στήριξη της αγοράς. Κατά τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των σχετικών νομικών πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκτιμήσει τη σκοπιμότητα αυτών των διατάξεων έναντι των αρχών ΕΕ όπως οι κανόνες ανταγωνισμού και άλλοι· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς το παρόν επιφυλάσσεται όσον αφορά το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί χρήσιμο να αξιολογήσει το ζήτημα της συγχρηματοδότησης της γεωργίας στα πλαίσια της επανεξέτασης 2008-09.

10.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Η Επιτροπή σημειώνει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2005 (παράγραφος 62) σύμφωνα με τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν συμπληρωματικά ποσά από τις δαπάνες που συνδέονται με την στήριξη της αγοράς και τις άμεσες ενισχύσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής στην αγροτική ανάπτυξη μέχρις ανωτάτου ορίου 20 % των ποσών που προστίθενται σ' αυτά από τις δαπάνες στήριξης της αγοράς και τις άμεσες ενισχύσεις.

Κατά τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής της διαφοροποίησης στις σχετικές νομοθετικές πράξεις, η Επιτροπή θα επιδιώξει να καταστήσει δυνατή την προαιρετική διαφοροποίηση καταβάλλοντας όλες τις προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι ο μηχανισμός αυτός αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τους βασικούς κανόνες που διέπουν την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης.

11.   ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ NATURA 2000

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2005 όσον αφορά τη μείωση των δαπανών που συνδέονται με την στήριξη της αγοράς και των άμεσων ενισχύσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής και των αποτελεσμάτων της στην κοινοτική συγχρηματοδότηση του Natura 2000. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις αυτών των διατάξεων πριν συντάξει νέες προτάσεις. Το ίδιο θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί η κατάλληλη προτεραιότητα στην ενσωμάτωση του Natura 2000 στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στην αγροτική ανάπτυξη. Ως μέρος της νομοθετικής αρχής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται όσον αφορά το αποτέλεσμα της διαδικασίας

12.   ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2005 όσον αφορά την εφαρμογή του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης (Ν+3) μεταβατικώς· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή, κατά τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των σχετικών νομικών πράξεων, να εξασφαλίσει κοινούς κανόνες για την ιδιωτική χρηματοδότηση και τον ΦΠΑ για συνοχή στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

13.   ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι κατά την υποβολή του προσχεδίου προϋπολογισμού η Επιτροπή πρέπει να παράσχει προσεκτική εκτίμηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη και ότι η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών θα πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών του παραρτήματος ΙΙ της διοργανικής συμφωνίας.


Επιτροπή

14.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 139/18


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

13 Ιουνίου 2006

(2006/C 139/02)

1 ευρώ=

 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,2571

JPY

ιαπωνικό γιεν

144,14

DKK

δανική κορόνα

7,4544

GBP

λίρα στερλίνα

0,68335

SEK

σουηδική κορόνα

9,2553

CHF

ελβετικό φράγκο

1,5517

ISK

ισλανδική κορόνα

94,19

NOK

νορβηγική κορόνα

7,8080

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CYP

κυπριακή λίρα

0,5750

CZK

τσεχική κορόνα

28,333

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

270,73

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6961

MTL

μαλτέζικη λίρα

0,4293

PLN

πολωνικό ζλότι

4,0340

RON

ρουμανικό λέι

3,5379

SIT

σλοβενικό τόλαρ

239,64

SKK

σλοβακική κορόνα

38,100

TRY

τουρκική λίρα

2,0260

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,6970

CAD

καναδικό δολάριο

1,3905

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,7590

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

2,0254

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,0066

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 208,89

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

8,6083

CNY

κινεζικό γιουάν

10,0668

HRK

κροατικό κούνα

7,2582

IDR

ινδονησιακή ρουπία

11 936,16

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,632

PHP

πέσο Φιλιππινών

67,029

RUB

ρωσικό ρούβλι

34,0650

THB

ταϊλανδικό μπατ

48,438


(1)  

Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


14.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 139/19


Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ

Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

(2006/C 139/03)

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Ιταλία (Καμπανία)

Αριθμός ενίσχυσης: N 77/06

Τίτλος: Παρεμβάσεις στις αγροτικές περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες (παγετοί κατά το διάστημα μεταξύ 31ης Ιανουαρίου και 8ης Μαρτίου 2005, στην επαρχία του Σαλέρνο)

Στόχος: Αποζημιώσεις για τις ζημίες στη γεωργική παραγωγή που προκλήθηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Νομική βάση: Decreto legislativo n. 102/2004

Προϋπολογισμός: Παραπομπή στο εγκεκριμένο καθεστώς (NN 54/A/04)

Ένταση ή ύψος της ενίσχυσης: Έως και 100 %

Διάρκεια: Μέχρι τη λήξη των πληρωμών

Άλλες πληροφορίες: Μέτρο εφαρμογής του καθεστώτος που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο του φακέλου κρατικής ενίσχυσης NN 54/A/2004 (επιστολή της Επιτροπής C(2005)1622 τελικό, της 7ης Ιουνίου 2005)

Το αυθεντικό κείμενο της απόφασης, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, διατίθεται στην ιστοθέση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Ηνωμένο Βασίλειο

Αριθμός ενίσχυσης: N 88/2006

Τίτλος: Υποχρεωτικό πρόγραμμα αναπαραγωγής για πρόβατα ανθεκτικά στις ΜΣΕ

Στόχος: Θέσπιση υποχρεωτικού προγράμματος αναπαραγωγής για πρόβατα ανθεκτικά στις ΜΣΕ με προσδιορισμό του γονότυπου και απομάκρυνση των κριών που φέρουν αλληλόμορφο VRQ

Νομική βάση: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Η σχετική νομοθεσία (Sheep Genotyping Regulations 2006) αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο του 2006

Προϋπολογισμός: 53,1 εκατ. GBP (77,8 εκατ. EUR)

Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Μέχρι 100 %

Διάρκεια: Απρίλιος 2006 — Απρίλιος 2011

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Γαλλία

Αριθμός ενίσχυσης: N 105/06

Τίτλος: Παράταση: Ενίσχυση στον τομέα εκχύλισης αρωμάτων, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

Στόχος: Παράταση της ενίσχυσης στον τομέα εκχύλισης αρωμάτων, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, για πέντε έτη, με αύξηση του προϋπολογισμού

Νομική βάση: Αγροτικός Κώδικας, νομοθετικό μέρος, άρθρα L 621-1 έως 621-11

Προϋπολογισμός: Αύξηση προϋπολογισμού: 250 000 EUR (50 000 EUR κατ' έτος)

Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Έως 100 %

Διάρκεια: Παράταση για πέντε έτη έως το 2011

Tο κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), από το οποίο έχουν αφαιρεθεί όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, διατίθεται στην ιστοθέση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Τσεχική Δημοκρατία

Αριθμός ενίσχυσης: N 111/2005

Τίτλος: Ενίσχυση που χορηγείται από το Ταμείο Οίνου

Στόχος: Ενίσχυση για την ενθάρρυνση της παραγωγής και της εμπορίας οίνων ποιότητας, την παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη διανομή των πληροφοριών σχετικά με την αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποιία, καθώς και τη διαφήμιση των οίνων που παράγονται σύμφωνα με τα άρθρα 54 έως 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς

Νομική βάση:

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, Sbírka zákonů, 2004, č. 105, 28. 5. 2004

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, kritéria, způsob a další podrobnosti týkající se podpory poskytované Vinařským fondem

Προϋπολογισμός: Ετήσιος προϋπολογισμός: 70 000 000 CZK (περίπου 2,3 εκατ. EUR)

Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Κυμαινόμενη

Διάρκεια: Απεριόριστη

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Πορτογαλία

Αριθ. ενίσχυσης: N 291/2005

Τίτλος: Κονδύλιο πίστωσης για τη ζωϊκή διατροφή

Στόχος: Αποζημίωση των κατόχων μονάδων εντατικής εκτροφής βοοειδών και αιγοπροβάτων, καθώς και μελισσοκόμων των περιοχών παρέμβασης των Γενικών Διευθύνσεων Γεωργίας των Tras-os-Montes, Beira Interior e Oeste, Alentejo e Algarve, που υπέστησαν ζημίες λόγω της ξηρασίας που έπληξε την Πορτογαλία πό τον Νοέμβριο του 2004

Νομική βάση: Projecto de decreto-lei relativo à aprovação de uma linha de crédito para alimentação animal.

Προϋπολογισμός: 2,25 εκατ. EUR

Ένταση ή ποσό ενίσχυσης: 4,5 % κατά μέγιστο όριο

Διάρκεια: Μέχρι τα τέλη του 2006

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα εμπιστευτικά δεδομένα, υπάρχει στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Τσεχική Δημοκρατία

Αριθμός ενίσχυσης: N 427/2005

Τίτλος: Εθνικό Πρόγραμμα Εκρίζωσης της Λοιμώδους Ρινοτραχειίτιδας των Βοοειδών (ΛΡΒ)

Στόχος: Ενίσχυση για την καταπολέμηση των ζωικών ασθενειών

Νομική βάση: Zákon č. 252/2004 Sb., o zemědělství; Zákon č. 166/1999 o veterinární péči, Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v České republice

Προϋπολογισμός: Συνολικός προϋπολογισμός: 458 000 000 CZK (περίπου 16 131 000 EUR)

Ετησίως:

2006 — 112 000 000 CZK

2007 — 63 000 000 CZK

2008 — 62 000 000 CZK

2009 — 69 000 000 CZK

2010 — 70 000 000 CZK

2011 — 55 000 000 CZK

2012 — 27 000 000 CZK

Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: 50 %

Διάρκεια: 2006-2012

Tο κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), από το οποίο έχουν αφαιρεθεί όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, διατίθεται στην ιστοθέση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


14.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 139/21


Προθεσμία ένστασης κατά καταχωρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1)

(2006/C 139/04)

Οι τρίτες χώρες και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, που είναι εγκατεστημένα ή διαμένουν σε τρίτη χώρα, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση κατά των αιτήσεων καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 7 του ως άνω κανονισμού, απευθείας στην Επιτροπή. Για τον σκοπό αυτό, η προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου αρχίζει την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης για τις ακόλουθες αιτήσεις:

 

Βλέπε την ΕΕ

Baena

C 321 της 1.12.2003, σ. 49.

Miel de Galicia o Mel de Galicia

C 30 της 5.2.2005, σ. 16.

Salame Cremona

C 126 της 25.5.2005, σ. 14.

Sardegna

C 224 της 3.9.2005, σ. 7.

Huile d'olive de Nîmes

C 225 της 14.9.2005, σ. 3.

Huile d'olive de Corse ou Oliu di Corsica

C 233 της 22.9.2005, σ. 9.

Pataca de Galicia o Patata de Galicia

C 240 της 30.9.2005, σ. 28.

Clémentine de Corse

C 240 της 30.9.2005, σ. 32.

Carota dell'altopiano del Fucino

C 240 της 30.9.2005, σ. 23.

Stelvio o Stilfser

C 251 της 11.10.2005, σ. 20.

Poniente de Granada

C 274 της 5.11.2005, σ. 10.

Azeitona de Elvas e Campo Maior

C 288 της 19.11.2005, σ. 5.

Limone Femminello del Gargano

C 314 της 10.12.2005, σ. 5.

Gata Hurdes

C 320 της 15.12.2005, σ. 2.

Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre

C 323 της 20.12.2005, σ. 2.

Agneau de Sisteron

C 323 της 20.12.2005, σ. 16.

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

C 329 της 24.12.2005, σ. 10.

Patatas de Prades

C 331 της 28.12.2005, σ. 2.

Sangueira de Barroso-Montalegre

C 334 της 30.12.2005, σ. 59.

Geraardsbergse Mattentaart

C 3 της 6.1.2006, σ. 9.

Batata de Tras-os-montes

C 3 της 6.1.2006, σ. 6.

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

C 3 της 6.1.2006, σ. 3.

Salpicão de Barroso-Montalegre

C 30 της 7.2.2006, σ. 6.

Mantequilla de Soria

C 32 της 8.2.2006, σ. 2.

Alheira de Barroso-Montalegre

C 32 της 8.2.2006, σ. 8.

Cordeiro de Barroso o Anho de Barroso o Cordeiro de leite de Barroso

C 32 της 8.2.2006, σ. 11.


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.


14.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 139/22


Προθεσμία ένστασης κατά καταχωρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (1)

(2006/C 139/05)

Οι τρίτες χώρες και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, που είναι εγκατεστημένα ή διαμένουν σε τρίτη χώρα, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση κατά των αιτήσεων καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ως άνω κανονισμού, απευθείας στην Επιτροπή. Για τον σκοπό αυτό, η προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου αρχίζει την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης για τις ακόλουθες αιτήσεις:

 

Βλέπε στην ΕΕ

Boerenkaas

C 316 της 13.12.2005, σ. 16.


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 1.


14.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 139/23


Κατάλογος διεθνών εταιρειών ελέγχου και εποπτείας (στο εξής καλούμενες «εταιρείες εποπτείας») που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη δυνάμει του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1999

(Ο παρών κατάλογος αντικαθιστά τον κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 215 της 2ας Σεπτεμβρίου 2005, σ. 4)

(2006/C 139/06)

1.   ΓΕΝΙΚΑ

Δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (1), οι εταιρείες εποπτείας που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη είναι εξουσιοδοτημένες να εκδίδουν πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την εκφόρτωση και την εισαγωγή των γεωργικών προϊόντων, για τα οποία χορηγείται επιστροφή κατά την εξαγωγή σε τρίτη χώρα ή, τουλάχιστον, την άφιξη των εν λόγω προϊόντων στον προορισμό τους σε τρίτη χώρα.

Επιπλέον, οι εταιρείες εποπτείας που έχουν εγκριθεί και ελεγχθεί από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχεία α) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 ή επίσημη υπηρεσία του κράτους μέλους έχουν την ευθύνη για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2003 της Επιτροπής (όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή που συνδέονται με την καλή μεταχείριση των ζώντων βοοειδών κατά τη μεταφορά).

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την έγκριση και την παρακολούθηση των εν λόγω εταιρειών εποπτείας.

Η έγκριση μιας εταιρείας εποπτείας από ένα κράτος μέλος ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις εγκεκριμένες εταιρείες εποπτείας μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλη την Κοινότητα, όποιο και αν είναι το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία εποπτείας.

Για την ενημέρωση των κοινοτικών εξαγωγέων γεωργικών προϊόντων, η Επιτροπή δημοσιεύει κατά διαστήματα κατάλογο όλων των εταιρειών εποπτείας που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη. Ο συνημμένος κατάλογος ενημερώθηκε την 1η Απριλίου 2006.

2.   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή των εξαγωγέων στα ακόλουθα:

το γεγονός ότι μία εταιρεία εποπτείας εμφαίνεται στον κατάλογο δεν εγγυάται αυτόματα ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδει η εταιρεία αυτή είναι αποδεκτά. Ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία. Μπορεί επίσης να διαπιστωθεί, σε μεταγενέστερο στάδιο, ότι τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δεν είναι ακριβή.

μια εταιρεία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να απαλειφθεί από τον κατάλογο. Πριν δεσμευθεί έναντι κάποιας από τις εν λόγω εταιρείες, ο εξαγωγέας θα πρέπει να εξακριβώνει μέσω των εθνικών αρχών αν η έγκρισή της εξακολουθεί να ισχύει [βλέπε παράρτημα X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999].

για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω εταιρείες, οι εξαγωγείς μπορούν να απευθύνονται στις εθνικές αρχές που τις έχουν εγκρίνει.


(1)  ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 671/2004 (ΕΕ L 105 της 14.4.2004, σ. 5).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των εταιρειών εποπτείας που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη

ΔΑΝΙΑ

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Τηλ.: (45) 86 21 62 11

Φαξ: (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 21.7.2005 μέχρι 20.7.2008

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Τηλ.: (49-51) 61 60 39 0

Φαξ: (49-51) 61 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 1.4.2006 μέχρι 31.3.2009

Argos Control

Warenprüfung GmbH

Gustav-Meyer-Allee 26 A

D-13355 Berlin

Τηλ.: (49-30) 283 05 73-0

Φαξ: (49-30) 283 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 1.6.2005 μέχρι 31.5.2008

Schutter Deutschland GmbH

Speicherstadt- Block T

Alter Wandrahm 12

D-20457 Hamburg

Τηλ.: (49-40) 30 97 66 0

Φαξ: (49-40) 32 14 86

igebhh@t-online.de

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 1.1.2006 μέχρι 31.12.2008

ΙΣΠΑΝΙΑ

SGS Espaňola de Control S.A. (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Τηλ.: (34-91) 313 80 00

Φαξ: (34-91) 313 80 80

www.sgs.es

e-mail: david.perez@sgs.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 6.5.2005 μέχρι 5.5.2008

BSI Inspectorate Española, SA (1)

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28043 Madrid

Τηλ.: (34-91) 597 22 72

Φαξ: (34-91) 597 46 06

www.bsi-global.com/inspectorate

e-mail: fcampillay@bsi-inspectorate.es

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 23.5.2005 μέχρι 22.5.2008

ΓΑΛΛΙΑ

SGS AGRI MIN

191, Avenue Aristide-Briand

F-94 237 Cachan cedex

Τηλ.: (33-2) 32 18 81 00

Φαξ: (33-2) 32 128 81 20

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 6.10.2004 μέχρι 6.10.2007

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13 110 Port de Bouc

Τηλ.: (33-4) 42 35 04 60

Φαξ: (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 6.10.2004 μέχρι 6.10.2007

ΙΤΑΛΙΑ

SOCIETÀ SGS ITALIA Spa

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Τηλ.: (39-02) 739 31

Φαξ: (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 14.3.2005 μέχρι 13.3.2008

SOCIETÀ VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C.ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Τηλ.: (39-05) 44 42 22 42

Φαξ: (39-05) 44 59 07 65

controlli@viglienzone.it

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 14.2.2006 μέχρι 13.2.2009

SOCIETÀ BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Τηλ.: (39-010) 57 16-1

Φαξ: (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 15.6.2004 μέχρι 14.6.2007

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Τηλ.: (31-10) 2 82 33 90

Φαξ: (31-10) 4 12 39 67

netherlands@controlunion.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 1.11.2005 μέχρι 31.10.2008

SAYBOLT INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Τηλ.: (31-10) 4 60 99 11

Φαξ: (31-10) 4 35 36 00

www.saybolt.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 1.2.2004 μέχρι 31.1.2007

ΑΥΣΤΡΙΑ (2)

Vetcontrol GmbH

Scheifling 7

A- 9300 St. Veit/Glan

Τηλ.: (43) 42 12/288 75

Φαξ: (43) 42 12/28 87 54

office@vetcontrol.at

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 1.1.2004 μέχρι 31.12.2006

ΠΟΛΩΝΙΑ

J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

PL-81-404 Gdynia

Τηλ.: (48-58) 660 77 20

Φαξ: (48-58) 600 77 21

www.hamilton.net.pl

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 3.12.2004 μέχρι 3.12.2007

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

PL-70-900 Szczecin

Τηλ.: (48-91) 434 02 11

Φαξ: (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 3.12.2004 μέχρι 3.12.2007

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

PL-01-233 Warszawa

Τηλ.: (48-22) 329 22 22

Φαξ: (48-22) 329 22 20

www.sgs.pl

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 3.12.2004 μέχρι 3.12.2007

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

SGS INSPECTION SERVICES OY

Särkiniementie 3

P.O. Box 128

FIN-00211 Helsinki

Τηλ.: (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Φαξ: (358-9) 692 46 73

Pirjo.alhola@sgs.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 15.3.2005 μέχρι 15.3.2008

OY LARS KROGIUS AB (3)

Vilhonvuorenkatu 11 B 10

FIN-00500 Helsinki

Τηλ.: (358-9) 47 63 63 00

Φαξ: (358-9) 47 63 63 63

average.finland@krogius.com

www.krogius.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 24.3.2006 μέχρι 24.3.2009

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Τηλ.: (44-28) 90 74 04 51

Φαξ: (44-28) 90 74 02 72

info@cuireland.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 1.3.2006 μέχρι 1.3.2009

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Τηλ.: (44-17) 08 68 02 00

Φαξ: (44-17) 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com

Περίοδος ισχύος της έγκρισης: 4.4.2004 μέχρι 4.4. 2007


(1)  Η εταιρεία αυτή εγκρίθηκε και για να διενεργεί ελέγχους στις τρίτες χώρες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2003 (σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώντων βοοειδών κατά τη μεταφορά).

(2)  Η άδεια έκδοσης πιστοποιητικών που χορηγήθηκε στην εταιρεία αυτή περιορίζεται σε ένα ορισμένο αριθμό τρίτων χωρών. Πληροφορίες για τον κατάλογο των εν λόγω χωρών παρέχονται από τις φινλανδικές αρχές

(3)  Η εταιρεία αυτή εγκρίθηκε και για να διενεργεί ελέγχους στις τρίτες χώρες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2003 (σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώντων βοοειδών κατά τη μεταφορά).


14.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 139/28


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.4148 — Nouveaux Constructeurs/Goldman Sachs Group/Deutsche Bank/Lone Star/Zapf)

(2006/C 139/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Στις 30 Μαρτίου 2006, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει. Θα διατίθεται:

από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους διάφορους κλάδους,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32006M4148. Το EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex).


14.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 139/28


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.3344 — Bain Capital/Interfer/Brenntag)

(2006/C 139/08)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Στις 21 Ιανουαρίου 2004, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει. Θα διατίθεται:

από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους διάφορους κλάδους,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32004M3344. Το EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex).