ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 133E

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

49ό έτος
8 Ιουνίου 2006


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

Ι   (Ανακοινώσεις)

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

 

ΣΥΝΟΔΟΣ 2005/2006

 

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2005

2006/C 133E/1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Επανάληψη της συνόδου

Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Διορθώσεις στις ψηφοφορίες προγενεστέρων συνόδων

Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Σύνθεση του Σώματος

Έλεγχος των εντολών

Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατάθεση εγγράφων

Μεταφορές πιστώσεων

Δήλωση της Προεδρίας

Ημερήσια διάταξη

Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 16/17 Ιουνίου 2005) — Εξάμηνο δραστηριοτήτων της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας (συζήτηση)

Τροποποίηση της απόφασης της 4ης Ιουνίου 2003 για την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)

Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Διέλευση των συνόρων από τα πρόσωπα ***I (συζήτηση)

Έρευνα στον τομέα της ασφάλειας (συζήτηση)

Κοινωνία της πληροφορίας (συζήτηση)

Υπόθεση Lloyd's (συζήτηση)

Εποπτεία της δημοσιονομικής θέσης καθώς και εποπτεία και συντονισμός των οικονομικών πολιτικών **II (συζήτηση)

Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Λήξη της συνεδρίασης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

12

 

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2005

2006/C 133E/2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

14

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έναρξη της συνεδρίασης

Υποδοχή

Κατάθεση εγγράφων

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Βρετανικής Προεδρίας (συζήτηση)

Υποδοχή

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Βρετανικής Προεδρίας (συνέχεια της συζήτησης)

Ώρα των ψηφοφοριών

Τροποποίηση της απόφασης της 4ης Ιουνίου 2003 για την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)

Σύνθεση του Σώματος

Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου

Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Διορθώσεις στις ψηφοφορίες προγενεστέρων συνόδων

Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ΚΜΤ) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Διέλευση των συνόρων από τα πρόσωπα ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Διατάξεις που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων για τα υπερβολικά ελλείμματα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων που εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Παραβίαση του εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Τροπολογίες στο Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2005 (ψηφοφορία)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2005 (ψηφοφορία)

Εποπτεία της δημοσιονομικής θέσης καθώς και εποπτεία και συντονισμός των οικονομικών πολιτικών **II (ψηφοφορία)

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας ***I (ψηφοφορία)

Πρόσβαση στην εξωτερική βοήθεια της Κοινότητας ***I (ψηφοφορία)

Ανασύσταση των αποθεμάτων χάλιμπατ στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό * (ψηφοφορία)

Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 16/17 Ιουνίου 2005) (ψηφοφορία)

Υπόθεση Lloyd's (ψηφοφορία)

Έρευνα στον τομέα της ασφάλειας (ψηφοφορία)

Κοινωνία της πληροφορίας (ψηφοφορία)

Αιτιολογήσεις ψήφου

Διορθώσεις ψήφου

Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων

Διακοπή της συνόδου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

32

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

48

P6_TA(2005)0245Τροποποίηση της απόφασης της 4ης Ιουνίου 2003 για την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης της 4ης Ιουνίου 2003 για την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/2124(INI))

48

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

49

P6_TA(2005)0246Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ΚΜΤ) ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εικοστή ένατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EOK του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή — κ/μ/τ) (COM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD))

56

P6_TA(2005)0247Διέλευση των συνόρων από τα πρόσωπα ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης των συνόρων από τα πρόσωπα (COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD))

57

P6_TC1-COD(2004)0127Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Ιουνίου 2005 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

57

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ

77

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

78

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

78

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVΣΦΡΑΓΙΣΗ

79

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

80

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

83

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

88

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

91

P6_TA(2005)0248Διατάξεις που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 382/2001 όσον αφορά την ημερομηνία λήξης του και ορισμένες διατάξεις που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού (COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS))

92

P6_TA(2005)0249Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων για τα υπερβολικά ελλείμματα *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (COM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS))

93

P6_TA(2005)0250Συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων που εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων που εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν (COM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS))

96

P6_TA(2005)0251Παραβίαση του εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά των προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό (COM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

99

P6_TA(2005)0252Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2005 (Τροπολογίες)Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 — Αναπροσαρμογές των μισθών (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

102

P6_TA(2005)0253Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2005Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 — Αναπροσαρμογές των μισθών (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

103

P6_TA(2005)0254Εποπτεία της δημοσιονομικής θέσης καθώς και εποπτεία και συντονισμός των οικονομικών πολιτικών **IIΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση που καθόρισε το Συμβούλιο εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 που αφορά την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής θέσης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

104

P6_TA(2005)0255Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία διοικητική συνδρομή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας κατά της απάτης και οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας (COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD))

105

P6_TC1-COD(2004)0172Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Ιουνίου 2005 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας κατά της απάτης και οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας

105

P6_TA(2005)0256Πρόσβαση στην εξωτερική βοήθεια της Κοινότητας ***IΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0099Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Ιουνίου 2005 εν όψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια

116

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

121

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003

130

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΟΣΑ/ΕΑΒ

130

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΟΣΑ/ΕΑΒ), ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

131

P6_TA(2005)0257Ανασύσταση των αποθεμάτων χάλιμπατ στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση σχεδίου ανασύστασης του χάλιμπατ της Γροιλανδίας στο πλαίσιο της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS))

131

P6_TA(2005)0258Υπόθεση Lloyd'sΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις αναφορές για την υπόθεση Lloyd's

134

P6_TA(2005)0259Έρευνα στον τομέα της ασφάλειαςΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας — Τα επόμενα βήματα (2004/2171(INI))

135

P6_TA(2005)0260Κοινωνία της πληροφορίαςΨήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας (2004/2204(INI))

140

EL

 


Ι (Ανακοινώσεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΟΔΟΣ 2005/2006

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2005

8.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 133/1


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

(2006/C 133 E/01)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES

Πρόεδρος

1.   Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 3.10 μ.μ.

2.   Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

3.   Διορθώσεις στις ψηφοφορίες προγενεστέρων συνόδων

Οι ακόλουθοι βουλευτές ανακοινώνουν τις διορθώσεις ψήφου ως εξής:

Συνεδρίαση της 08/06/2005

Έκθεση Reimer Böge — A6-0153/2005

τροπολογία 34

κατά: Bernadette Vergnaud

τελική ψηφοφορία

αποχή: Adeline Hazan

Έκθεση Dariusz Rosati — A6-0138/2005

τροπολογία 9

αποχή: Henri Weber

τροπολογία 8

υπέρ: Henri Weber

Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (B6-0327/2005)

παράγραφος 29, 2o μέρος

κατά: Διαμάντω Μανωλάκου, Αθανάσιος Παφίλης, Γεώργιος Τούσσας

Συνεδρίαση της 09/06/2005

Έκθεση Ona Juknevičienė — A6-0109/2005

παράγραφος 4

αποχή: Henri Weber

4.   Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένo αντίγραφo τoυ εξής εγγράφου:

πρωτόκολλο της συμφωνίας συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της του Αγίου Μαρίνου, όσον αφορά τη συμμετοχή, ως συμβαλλομένων μερών, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, συνεπεία της προσχωρήσεώς τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

5.   Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Εξουσιοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 45 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI: Τροποποίηση της απόφασης της 4ης Ιουνίου 2003 για την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/2124(INI))

Εξουσιοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 112 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET: Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας ΚΕΠΠΑ 2004 (2005/2134(INI))

6.   Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές του ανακοίνωσαν ότι ορίστηκε ο Jean-Pierre Audy στη θέση του Brice Hortefeux, ως μέλος του Κοινοβουλίου από τις 11.06.2005.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 5, του κανονισμού.

7.   Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των ακόλουθων βουλευτών: Sharon Margaret Bowles, Syed Salah Kamall και Vincenzo Lavarra.

8.   Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως των Ομάδων: PPE-DE, PSE, Verts/ALE και μη εγγεγραμμένοι, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή ITRE: Vincenzo Lavarra αντίτου Pier Antonio Panzeri.

επιτροπή IMCO: Giovanni Rivera.

επιτροπή JURI: Syed Salah Kamall.

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ρουμανίας:

Η Heide Rühle δεν αποτελεί πλέον μέλος της αντιπροσωπείας.

9.   Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1)

από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού προγράμματος «Καταπολέμηση της βίας (Δάφνη), πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση» στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» (COM(2005)0122 [01] — C6-0095/2005 — 2005/0037(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: LIBE

 

γνωμοδότηση: BUDG, ENVI, FEMM

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού προγράμματος «Πολιτική δικαιοσύνη» στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» (COM(2005)0122 [04] — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: LIBE

 

γνωμοδότηση: BUDG, JURI

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008-2013 στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» (COM(2005)0123 [01] — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: LIBE

 

γνωμοδότηση: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, CULT

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» (COM(2005)0123 [02] — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: LIBE

 

γνωμοδότηση: AFET, DEVE, BUDG

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών για την περίοδο 2008-2013 στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» (COM(2005)0123 [04] — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: LIBE

 

γνωμοδότηση: AFET, DEVE, BUDG

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 για το οικονομικό έτος 2005 — Γενική κατάσταση εσόδων Κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά Τμήμα — Τμήμα Ι: — Κοινοβούλιο — Τμήμα ΙΙ: — Συμβούλιο — Τμήμα ΙΙΙ: — Επιτροπή — Τμήμα ΙV: — Δικαστήριο — Τμήμα V: — Ελεγκτικό Συνέδριο — Τμήμα VΙ: — Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή — Τμήμα VIΙ: — Επιτροπή των Περιφερειών — Τμήμα VIIΙ Μέρος Α: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής — Τμήμα VIIΙ Μέρος Β: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (09491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: BUDG

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Καναδά που θα αφορά την επεξεργασία των εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες (API)/και των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (COM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: LIBE

 

γνωμοδότηση: AFET

Σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά των προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (09538/2005 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: LIBE

 

γνωμοδότηση: DEVE, ECON

Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 18/2005 — Τμήμα III — Επιτροπή (SEC(2005)0683 — C6-0186/2005 — 2005/2130(GBD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: BUDG

Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 19/2005 — Τμήμα III — Επιτροπή (SEC(2005)0684 — C6-0187/2005 — 2005/2131(GBD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: BUDG

Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 20/2005 — Τμήμα III — Επιτροπή (SEC(2005)0685 — C6-0188/2005 — 2005/2132(GBD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: BUDG

Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 21/2005 — Τμήμα III — Επιτροπή (SEC(2005)0757 — C6-0189/2005 — 2005/2133(GBD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: BUDG

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος (COM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: AGRI

 

γνωμοδότηση: ENVI

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/39/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων σε ό,τι αφορά ορισμένες προθεσμίες (COM(2005)0253 — C6-0191/2005 — 2005/0111(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας: ECON

 

γνωμοδότηση: JURI

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του ακατέργαστου καπνού (COM(2005)0235 — C6-0193/2005 — 2005/0105(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: AGRI

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Τουρκίας ως συνέπεια της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (09617/2005 — C6-0194/2005 — 2005/0091(AVC)).

αναπομπή

επί της ουσίας: AFET

 

γνωμοδότηση: INTA

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών (COM(2005)0171 [01] — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: AGRI

 

γνωμοδότηση: BUDG, ENVI

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (COM(2005)0171 [02] — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: AGRI

 

γνωμοδότηση: BUDG, ENVI

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας, περί των κριτηρίων και των μηχανισμών για τον καθορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία (COM(2005)0131 — C6-0197/2005 — 2005/0031(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: LIBE

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας, για την επέκταση στη Δανία των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου (COM(2004)0594 — C6-0198/2005 — 2004/0205(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: LIBE

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (09648/2005 — C6-0199/2005 — 2004/0265(AVC)).

αναπομπή

επί της ουσίας: AFET

 

γνωμοδότηση: INTA

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρω-μεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (09649/2005 — C6-0200/2005 — 2004/0292(AVC)).

αναπομπή

επί της ουσίας: AFET

 

γνωμοδότηση: INTA

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3317/94 όσον αφορά τη διαβίβαση αιτήσεων αδειών αλιείας στις τρίτες χώρες (COM(2005)0238 — C6-0201/2005 — 2005/0110(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: PECH

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (05092/2005 — C6-0202/2005 — 2004/0196(AVC)).

αναπομπή

επί της ουσίας: AFET

 

γνωμοδότηση: INTA

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 όσον αφορά τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2005)0190 [18] — C6-0203/2005 — 2005/0089(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: JURI

 

γνωμοδότηση: LIBE

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 όσον αφορά τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή της ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής του GNSS (COM(2005)0190 [13] — C6-0204/2005 — 2005/0084(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: JURI

 

γνωμοδότηση: ITRE

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/97 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας όσον αφορά τη θητεία του διευθυντή (COM(2005)0190 [09] — C6-0205/2005 — 2005/0080(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: JURI

 

γνωμοδότηση: LIBE

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη θητεία του διευθυντή (COM(2005)0190 [08] — C6-0206/2005 — 2005/0079(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: JURI

 

γνωμοδότηση: BUDG

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 όσον αφορά τη θητεία του προέδρου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (COM(2005)0190 [07] — C6-0207/2005 — 2005/0078(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: JURI

 

γνωμοδότηση: ENVI

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 όσον αφορά τη θητεία του προέδρου του γραφείου εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (COM(2005)0190 [06] — C6-0208/2005 — 2005/0077(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας: JURI

2)

από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1)

εκθέσεις:

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδρομικών γραμμών (COM(2004)0143 — C6-0003/2004 — 2004/0049(COD)) — Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.

Εισηγητής: Sterckx Dirk (A6-0123/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Κοινότητας (COM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD)) — Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.

Εισηγητής: Savary Gilles (A6-0133/2005).

Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις γλώσσες. Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης: πρόγραμμα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004/2131(INI)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγήτρια: Myller Riitta (A6-0141/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων (COM(2004)0139 — C6-0001/2004 — 2004/0047(COD)) — Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.

Εισηγητής: Jarzembowski Georg (A6-0143/2005).

Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις γλώσσες. Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της γυναίκας στην Τουρκία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή (2004/2215(INI)) — Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.

Εισηγήτρια: Bozkurt Emine (A6-0175/2005).

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (COM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS)) — Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Gauzès Jean-Paul (A6-0181/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD)) — Επιτροπή Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Gahler Michael (A6-0182/2005).

2.2)

συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

**II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση που καθόρισε το Συμβούλιο εν όψει της έγκρισης του κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου που αφορά την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής θέσης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (COM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN)) — Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Karas Othmar (A6-0204/2005).

3)

από τους βουλευτές

3.1)

προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 113 του Κανονισμού)

Ortuondo Larrea Josu — Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων αντζούγιας του Βισκαϊκού Κόλπου (B6-0383/2005).

αναπομπή

επί της ουσίας: PECH

 

γνωμοδότηση: ENVI

Garriga Polledo Salvador — Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κοινοτική αλληλεγγύη με τον κόσμο της μετανάστευσης (B6-0384/2005).

αναπομπή

επί της ουσίας: LIBE

3.2)

γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Alessandra Mussolini και Adriana Poli Bortone, σχετικά με την κατάργηση του ευρώ (37/2005)·

Amalia Sartori, σχετικά με την καθιέρωση χαρτονομισμάτων 1 και 2 ευρώ (38/2005).

10.   Μεταφορές πιστώσεων

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 17/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0136/2005 — SEC(2005)0591 τελικό).

Αφού έλαβε γνώση της γνωμοδότησης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24(3) του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002.

11.   Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση επ' ευκαιρία της 65ης επετείου από τότε που άρχισε η κατοχή των χωρών της Βαλτικής από την ΕΣΣΔ.

12.   Ημερήσια διάταξη

Η ημερήσια διάταξη των εργασιών καθορίστηκε (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.06.2005) και διανεμήθηκε ένα διορθωτικό στην ημερήσια διάταξη(PE 357.269/OJ/COR).

Παρεμβαίνει ο Hans-Peter Martin ο οποίος ζητεί, βάσει του άρθρου 132, παράγραφος 2 του Κανονισμού, να αποσυρθείαπό την ημερήσια διάταξη η έκθεση Gargani (A6-0189/2005 — σημείο 89 της ΗΔ/ΔΙΟΡΘ) (Ο Πρόεδρος εκτιμά ότι δεν υφίσταται ανάγκη να ληφθεί υπόψη η εν λόγω αίτηση).

Καθορίζεται με αυτόν τον τρόπο η ημερήσια διάταξη των εργασιών.

13.   Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 16/17 Ιουνίου 2005) — Εξάμηνο δραστηριοτήτων της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας (συζήτηση)

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δήλωση της Επιτροπής: Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 16/17 Ιουνίου 2005)

Δήλωση του Συμβουλίου: Εξάμηνο δραστηριοτήτων της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας

Ο Jean-Claude Juncker (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) παρουσιάζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και προβαίνει στη δήλωση του Συμβουλίου.

Ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση της Επιτροπής.

Παρεμβαίνουν οι Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Guntars Krasts, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Koenraad Dillen, μη εγγεγραμμένος, Jean Spautz, Robert Goebbels, Lapo Pistelli, Claude Turmes, Erik Meijer, Mario Borghezio, Wojciech Roszkowski, Irena Belohorská, Alain Lamassoure, Magda Kósáné Kovács, Cecilia Malmström, Johannes Voggenhuber, Δημήτριος Παπαδημούλης, Bastiaan Belder, Alessandro Battilocchio, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Kyösti Tapio Virrankoski, Bernat Joan i Marí, Miguel Portas, Nils Lundgren, Andreas Mölzer, Struan Stevenson, Jo Leinen και Paolo Costa.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Graham Booth, James Hugh Allister, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Catherine Guy-Quint, Alfonso Andria, Marianne Thyssen, Edite Estrela, Othmar Karas, Pervenche Berès, Hartmut Nassauer, Inger Segelström, Camiel Eurlings, Borut Pahor, Íñigo Méndez de Vigo, Carlos Carnero González, Jacques Toubon, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Timothy Kirkhope, Proinsias De Rossa, Rihards Pīks, Lasse Lehtinen, Josef Zieleniec και Libor Rouček.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alexander Stubb, Neena Gill, Γεώργιος Παπαστάμκος, Laima Liucija Andrikienė, Etelka Barsi-Pataky, Jacek Protasiewicz, Ιωάννης Κασουλίδης, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Malcolm Harbour, Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Προτάσεις ψηφίσματος που υποβλήθηκαν βάσει του άρθρου 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, προς περάτωση της συζήτησης:

Graham Watson, Anne E. Jensen, Annemie Neyts-Uyttebroeck και Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005 (B6-0386/2005)

Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 16 και 17 Ιουνίου 2005 (B6-0387/2005)

Martin Schulz και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τα αποτελέσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005 (B6-0388/2005)

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Wojciech Roszkowski και Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005 (B6-0389/2005)

Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την έκβαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών των 16 και 17 Ιουνίου 2005 (B6-0390/2005)

Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit, Johannes Voggenhuber και Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 16 και 17 Ιουνίου 2005 (B6-0391/2005).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.06.2005.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES

Πρόεδρος

14.   Τροποποίηση της απόφασης της 4ης Ιουνίου 2003 για την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης της 4ης Ιουνίου 2003 για την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [2005/2124(INI)] — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Giuseppe Gargani (A6-0189/2005)

Ο Giuseppe Gargani παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria Berger, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Umberto Pirilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Luigi Cocilovo, Nicolas Schmit και Giuseppe Gargani.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.06.2005.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.25 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Αντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ

Αντιπρόεδρος

15.   Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν σε ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι:

Bogusław Sonik, Jörg Leichtfried, Bairbre de Brún (ο Πρόεδρος επισημαίνει στην ομιλήτρια, η οποία άρχισε την παρέμβασή της στην κελτική, ότι δεν διατίθεται διερμηνεία προς και από την εν λόγω γλώσσα), Urszula Krupa, Zita Pleštinská και Kartika Tamara Liotard.

16.   Διέλευση των συνόρων από τα πρόσωπα ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης των συνόρων από τα πρόσωπα [COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD)] — Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Michael Cashman (A6-0188/2005)

Παρεμβαίνουν οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής)

Ο Michael Cashman παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Alessandro Battilocchio (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Manuel Medina Ortega (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Stefano Zappalà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Inger Segelström, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Claude Moraes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.06.2005.

17.   Έρευνα στον τομέα της ασφάλειας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας — τα επόμενα βήματα [2004/2171(INI)] — Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Bogdan Klich (A6-0103/2005)

Ο Bogdan Klich παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Romana Jordan Cizelj, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Παναγιώτης Μπεγλίτης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Γεώργιος Καρατζαφέρης, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.06.2005.

18.   Κοινωνία της πληροφορίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας [2004/2204(INI)] — Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Εισηγήτρια: Catherine Trautmann (A6-0172/2005)

Η Catherine Trautmann παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι María Badía i Cutchet (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, David Hammerstein Mintz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reino Paasilinna, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Paul Rübig, Francisca Pleguezuelos Aguilar, András Gyürk, Ljudmila Novak, Bogusław Sonik και Malcolm Harbour.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.06.2005.

19.   Υπόθεση Lloyd's (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση που υποβάλλει ο Marcin Libicki, εξ ονόματος της επιτροπής PETI, προς την Επιτροπή: Αναφορές σχετικά με την υπόθεση των «Ονομάτων» της Lloyd's: εφαρμογή της πρώτης ασφαλιστικής οδηγίας πλην ασφαλειών ζωής (B6-0245/2005)

Η Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (αναπλ. συντάκτη) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Robert Atkins, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paul van Buitenen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Luca Romagnoli, μη εγγεγραμμένος, Proinsias De Rossa και Charlie McCreevy.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Marcin Libicki, εξ ονόματος της επιτροπή PETI, \non Lloyd's Names Petition (B6-0385/2005)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.06.2005.

20.   Εποπτεία της δημοσιονομικής θέσης καθώς και εποπτεία και συντονισμός των οικονομικών πολιτικών **II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής θέσης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών [9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN)] — Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Othmar Karas (A6-0204/2005).

Ο Othmar Karas παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Alexander Radwan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ieke van den Burg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, Cristobal Montoro Romero, Manuel António dos Santos και Charlie McCreevy.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.06.2005.

21.   Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. «Ημερήσια Διάταξη» PE 357.269/JE).

22.   Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.40 μ.μ.

Julian Priestley

Γενικός Γραμματέας

Josep Borrell Fontelles

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arnaoutakis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cercas, Cesa, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2005

8.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 133/14


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

(2006/C 133 E/02)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES

Πρόεδρος

1.   Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.

2.   Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία της εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Κορέας, της οποίας ηγείται ο Lee Sang-deuk, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

3.   Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1)

από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Κοινότητας στον κανονισμό αριθ. 94 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με διατάξεις για την έγκριση οχημάτων όσον αφορά την προστασία των επιβατών σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης και στον κανονισμό αριθ. 95 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με διατάξεις για την έγκριση τύπου οχημάτων όσον αφορά την προστασία των επιβατών σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (07590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC)).

αναπομπή

επί της ουσίας: INTA

 

γνωμοδότηση: TRAN

2)

από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1)

εκθέσεις:

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 382/2001 όσον αφορά την ημερομηνία λήξης του και ορισμένες διατάξεις που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού (COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS)) — Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου.

Εισηγητής Martin David (A6-0154/2005).

Έκθεση σχετικά με την αλιεία για βιομηχανικούς σκοπούς και την παραγωγή ιχθυάλευρου και ιχθυελαίου (2004/2262(INI)) — Επιτροπή Αλιείας.

Εισηγητής Stevenson Struan (A6-0155/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία διοικητική συνδρομή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας κατά της απάτης και οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας (COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD)) — Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών.

Εισηγητής Duchoň Petr (A6-0156/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εικοστή ένατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EOK του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή — κ/μ/τ) (COM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγητής Florenz Karl-Heinz (A6-0163/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ του Συμβουλίου (COM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγητής Blokland Johannes (A6-0169/2005).

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου της ΟΕΕ των ΗΕ για τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (COM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγητής Blokland Johannes (A6-0170/2005).

Έκθεση σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας (2004/2204(INI)) — Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Εισηγητής Trautmann Catherine (A6-0172/2005).

Έκθεση σχετικά με τον τουρισμό και την ανάπτυξη (2004/2212(INI)) — Επιτροπή Ανάπτυξης.

Εισηγητής Cornillet Thierry (A6-0173/2005).

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων που εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν (COM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS)) — Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγητής Cavada Jean-Marie (A6-0186/2005).

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης των συνόρων από τα πρόσωπα (COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD)) — Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγητής Cashman Michael (A6-0188/2005).

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης της 4ης Ιουνίου 2003 για την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/2124(INI)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγητής Gargani Giuseppe (A6-0189/2005).

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 — Μισθολογική προσαρμογή, Τμήμα Ι — Κοινοβούλιο, Τμήμα ΙΙ — Συμβούλιο, Τμήμα III — Επιτροπή, Τμήμα IV — Δικαστήριο, Τμήμα V — Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI — Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII — Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII (Α)— Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα VIII (Β) — Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (09491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD)) — Επιτροπή Προϋπολογισμών.

Εισηγητές Garriga Polledo Salvador, Jensen Anne E. (A6-0190/2005).

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά των προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (COM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS)) — Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγητής Cavada Jean-Marie (A6-0194/2005).

4.   Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Βρετανικής Προεδρίας (συζήτηση)

Δήλωση του Συμβουλίου: Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Βρετανικής Προεδρίας.

Ο Tony Blair (Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και επόμενος Πρόεδρος του Συμβουλίου) παρουσιάζει το πρόγραμμα δράσεως της Βρετανικής Προεδρίας.

Παρεμβαίνει ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Roger Helmer, μη εγγεγραμμένος, Timothy Kirkhope, Gary Titley και Karin Riis-Jørgensen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Caroline Lucas, Roberto Musacchio, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mogens N.J. Camre, Ashley Mote, Françoise Grossetête, Hannes Swoboda, Chris Davies, Jillian Evans, Eoin Ryan, James Hugh Allister και József Szájer.

5.   Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία της Εθνοσυνέλευσης του Κουβέιτ υπό τον Dr Nasser Jasem Al-Sane, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

6.   Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Βρετανικής Προεδρίας (συνέχεια της συζήτησης)

Παρεμβαίνουν οι Poul Nyrup Rasmussen, Lena Ek, Ian Hudghton, Ryszard Czarnecki, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Jean-Louis Bourlanges, Jana Bobošíková, Jaime Mayor Oreja και Bernard Poignant.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES

Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jorgo Chatzimarkakis, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Enrique Barón Crespo, Andrew Duff, Antonio Tajani, Martine Roure, Sajjad Karim, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Nicholson of Winterbourne, Ursula Stenzel, Miguel Angel Martínez Martínez, Bill Newton Dunn, Avril Doyle, Charles Tannock, Karl von Wogau, Νικόλαος Βακάλης, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Margie Sudre, Tony Blair και José Manuel Barroso.

Η συζήτηση περατώνεται.

7.   Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (επίτων τροπολογιών, χωριστών ψηφοφοριών, ψηφοφοριών κατά τμήματα, ...) καταχωρίζονται στο Παράρτημα Ι, που επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά.

7.1.   Τροποποίηση της απόφασης της 4ης Ιουνίου 2003 για την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης της 4ης Ιουνίου 2003 για την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [2005/2124(INI)] — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Giuseppe Gargani (A6-0189/2005).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που περιλαμβάνει την απόφαση για την έγκριση του καθεστώτος)

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0245)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Πριν από τη ψηφοφορία, ο Carl Schlyter επεσήμανε ένα λάθος στη σουηδική απόδοση του κειμένου·

Η Edith Mastenbroek έκανε μία διευκρίνιση στο περιεχόμενο της τροπολογίας 13·

Ο Giuseppe Gargani (εισηγητής) προέβη σε παρέμβαση πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Αντιπρόεδρος

8.   Σύνθεση του Σώματος

Ο Antonio De Poli γνωστοποίησε την εκλογή του ως μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου του Βένετο.

Δεδομένου ότι αυτό το λειτούργημα, βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 3, της Πράξης περί εκλογής των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του εκπροσώπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Σώμα, βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 4, του Κανονισμού του, διαπιστώνει τη χηρεία αυτής της έδρας με ισχύ από 16.05.2005 και ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

9.   Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 57, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ότι έχει λάβει εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη κοινή θέση, καθώς και τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να την υιοθετήσει, μαζί με τη θέση της Επιτροπής σχετικά με:

Κοινή θέση του Συμβουλίου εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής θέσης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (09817/2005 — COM(2005)0272 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

αναπομπή

επί της ουσίας: ECON

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 24.06.2005.

10.   Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

11.   Διορθώσεις στις ψηφοφορίες προγενεστέρων συνόδων

Η βουλευτής που αναφέρεται κατωτέρω γνωστοποίησε τις ακόλουθες διορθώσεις σε ψηφοφορία:

Συνεδρίαση της 08.06.2005

Έκθεση Reimer Böge — A6-0153/2005

παράγραφος 50, 1o μέρος

κατά: Bernadette Bourzai

τροπολογία 33

κατά: Bernadette Bourzai

12.   Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

12.1.   Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ΚΜΤ) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εικοστή ένατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EOK του Συμβουλίου, στις 27 Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή — ΚΜΤ) [COM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD)] — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Εισηγητής: Karl-Heinz Florenz (A6-0163/2005).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0246)

12.2.   Διέλευση των συνόρων από τα πρόσωπα ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης των συνόρων από τα πρόσωπα [COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD)] — Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Michael Cashman (A6-0188/2005).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0247)

12.3.   Διατάξεις που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 382/2001 όσον αφορά την ημερομηνία λήξης και ορισμένες διατάξεις που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού [COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS)] — Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου.

Εισηγητής: David Martin (A6-0154/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0248)

12.4.   Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων για τα υπερβολικά ελλείμματα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος [COM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS)] — Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès (A6-0181/2005).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0249)

12.5.   Συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων που εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων που εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν [COM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS)] — Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A6-0186/2005).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0250)

12.6.   Παραβίαση του εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά των προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό [COM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS)] — Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A6-0194/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0251)

12.7.   Τροπολογίες στο Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2005 (ψηφοφορία)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 8)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0252)

12.8.   Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2005 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 — αναπροσαρμογές των μισθών

Τμήμα I, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Τμήμα II, Συμβούλιο — Τμήμα III, Επιτροπή — Τμήμα IV, Δικαστήριο — Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο — Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή — Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών — Τμήμα VIII (A), Ευρωπαίος Διαμεσολβητής — Τμήμα VIII (B), Ευρωπαίος Ελεκτής για την προστασία των δεδομένων [09491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD)] — Επιτροπή Προϋπολογισμών.

Συνεισηγητές: Salvador Garriga Polledo και Anne E. Jensen (A6-0190/2005).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0253)

12.9.   Εποπτεία της δημοσιονομικής θέσης καθώς και εποπτεία και συντονισμός των οικονομικών πολιτικών **II (ψηφοφορία)

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής θέσης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών [9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN)] — Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Εισηγητής: Othmar Karas (A6-0204/2005)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 10)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA(2005)0254)

12.10.   Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας κατά της απάτης και οιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας [COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD)] — Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών.

Εισηγητής: Petr Duchoň (A6-0156/2005).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2005)0255)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0255)

12.11.   Πρόσβαση στην εξωτερική βοήθεια της Κοινότητας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την πρόσβαση στην εξωτερική βοήθεια της Κοινότητας [COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD)] — Επιτροπή Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Michael Gahler (A6-0182/2005).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2005)0256)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0256)

12.12.   Ανασύσταση των αποθεμάτων χάλιμπατ στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση σχεδίου ανασύστασης του χάλιμπατ της Γροιλανδίας στο πλαίσιο της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού [COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS)] — Επιτροπή Αλιείας.

Εισηγητής: Henrik Dam Kristensen (A6-0116/2005).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2005)0257)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0257)

12.13.   Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 16/17 Ιουνίου 2005) (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0386/2005, B6-0387/2005, B6-0388/2005, B6-0389/2005, B6-0390/2005 και B6-0391/2005

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0386/2005

(αντικαθιστά τις B6-0386/2005, B6-0388/2005, B6-0389/2005 και B6-0391/2005):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Martin Schulz και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Graham Watson, Jules Maaten και Cecilia Malmström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit και Johannes Voggenhuber, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Guntars Krasts και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Ο Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE ζητεί να αναβληθεί η ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο170, παράγραφος 1, του Κανονισμού.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του επί του αιτήματος αυτού.

12.14.   Υπόθεση Lloyd's (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0385/2005

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0258)

12.15.   Έρευνα στον τομέα της ασφάλειας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας — τα επόμενα βήματα [2004/2171(INI)] — Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Εισηγητής: Bogdan Klich (A6-0103/2005).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0259)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Πριν από τη ψηφοφορία, ο Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, προτείνει να διεξαχθεί ψηφοφορία εφ' όλων μαζί των τροπολογιών. Ο Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, τάσσεται υπέρ της προτάσεως αυτής αλλά ζητά οι τροπολογίες από 22 έως 25, να εξακολουθήσουν να αποτελούν αντικείμενο χωριστής ψηφοφορίας.

Ο Πρόεδρος ενστερνίζεται την αίτηση αυτή.

12.16.   Κοινωνία της πληροφορίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας [2004/2204(INI)] — Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Εισηγήτρια: Catherine Trautmann (A6-0172/2005).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0260)

13.   Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Giuseppe Gargani — A6-0189/2005

Michl Ebner, Hiltrud Breyer, Frank Vanhecke, Christoph Konrad και Othmar Karas

14.   Διορθώσεις ψήφου

Οι ακόλουθοι βουλευτές ανακοινώνουν τις διορθώσεις ψήφου ως εξής:

Έκθεση Giuseppe Gargani — A6-0189/2005

άρθρο 12, παράγραφος 1

υπέρ: Rainer Wieland, Anders Wijkman

άρθρο 14, παράγραφος 1

κατά: Hiltrud Breyer

τροπολογία 1

κατά: Avril Doyle

άρθρο 27, παράγραφος 1

υπέρ: Philip Bushill-Matthews

κατά: Bart Staes

τροπολογία 2

κατά: Glyn Ford

αποχή: Christa Prets

άρθρο 27, παράγραφος 2

υπέρ: Charlotte Cederschiöld, Avril Doyle, Claude Turmes

κατά: Michael Cramer

ψήφισμα (σύνολο)

υπέρ: Patrick Gaubert, Karin Jöns, Lambert van Nistelrooij, Anders Wijkman

Έκθεση Henrik Dam Kristensen — A6-0116/2005

νομοθετικό ψήφισμα

υπέρ: Hans-Peter Martin

Έκθεση Bogdan Klich — A6-0103/2005

ψήφισμα (σύνολο)

υπέρ: Antoine Duquesne

κατά: Jens-Peter Bonde

Ο Reinhard Rack ήταν παρών αλλά δεν συμμετείχε στη ψηφοφορία.

Ο Karl-Heinz Florenz ήταν παρών αλλά δεν συμμετείχε σε όλες τις ψηφοφορίες.

15.   Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.

16.   Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 04.07.2005 έως τις 07.07.2005.

17.   Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 1.10 μ.μ.

Julian Priestley

Γενικός Γραμματέας

Josep Borrell Fontelles

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

+

εγκρίνεται

-

απορρίπτεται

καταπίπτει

Α

αποσύρεται

OK (..., ..., ...)

ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

ΗΕ (..., ..., ...)

ηλεκτρονική επαλήθευση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

ψ.τμ.

ψηφοφορία κατά τμήματα

ψ.χωρ.

χωριστή ψηφοφορία

τροπ.

τροπολογία

ΣΤ

συμβιβαστική τροπολογία

ΑΤ

αντίστοιχο τμήμα

Δ

τροπολογία που διαγράφει

=

ταυτόσημες τροπολογίες

παρ.

παράγραφος

άρθρο

άρθρο

αιτ.σκ.

αιτιολογική σκέψη

ΠΨ

πρόταση ψηφίσματος

ΚΠΨ

κοινή πρόταση ψηφίσματος

ΜΨ

μυστική ψηφοφορία

1.   Τροποποίηση της απόφασης της 4ης Ιουνίου 2003 για την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Έκθεση: GARGANI (A6-0189/2005)

Αντικείμενο τροπολογίας

Αριθ. τροπ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

Απόφαση

Άρθρο 3, μετά την παρ. 2

4

UEN

 

-

 

5

UEN

 

-

 

Άρθρο 6, παρ. 1

6

UEN

 

-

 

Άρθρο 7, παρ. 1

7

UEN

 

-

 

Άρθρο 7, μετά την παρ. 3

8

UEN

 

-

 

Μετά το άρθρο 7

9

UEN

 

-

 

Άρθρο 9, παρ. 1

10

UEN

 

Α

 

Άρθρο 12, παρ. 1

παρ.

αρχικό κείμενο

ΟΚ

+

490, 55, 42

Άρθρο 12, παρ. 2

12S

PPE-DE

 

Α

 

Άρθρο 14, παρ. 1

παρ.

αρχικό κείμενο

ΟΚ

+

499, 33, 65

Άρθρο 17, παρ. 9

11

UEN

 

-

 

Μετά το άρθρο 17

1

Verts/ALE

ΟΚ

-

99, 440, 57

Άρθρο 20, παρ. 3

παρ.

αρχικό κείμενο

ΟΚ

+

516, 33, 44

Άρθρο 23, παρ. 2

παρ.

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2/ΗΕ

+

362, 178, 54

Άρθρο 27, παρ. 1

παρ.

αρχικό κείμενο

ΟΚ

+

502, 22, 71

Άρθρο 27, παρ. 2

2

Verts/ALE

ΟΚ

-

100, 434, 62

παρ.

αρχικό κείμενο

ΟΚ

+

465, 74, 58

αιτ. σκ. 12

παρ.

αρχικό κείμενο

χ.ψ./ΗΕ

-

190, 351, 51

Ψήφισμα

μετά την παρ. 3

13

MASTENBROEK κ.ά.

 

-

 

μετά την παρ. 4

14

MASTENBROEK κ.ά.

ΗΕ

-

263, 276, 51

μετά την αιτ. σκ. E

3

UEN

 

-

 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο)

ΟΚ

+

403, 89, 92

Αιτήσεις για χωριστή ψηφοφορία

PSE: αιτιολογική σκέψη 12

ALDE: αιτιολογική σκέψη 12

Verts/ALE: αιτιολογική σκέψη 12

Αιτήσεις για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

Verts/ALE: τροπολογίες 1 και 2

PPE-DE: τελική ψηφοφορία

IND/DEM: άρθρο 12 παρ. 1, άρθρο 14 παρ. 1, άρθρο 20 παρ. 3, άρθρο 27 παρ. 1 και 2 και τελική ψηφοφορία

Αιτήσεις για ψηφοφορία κατά τμήματα

PSE:

άρθρο 23 παρ. 2

1ο μέρος:«Οι πληρωμές ... σε ευρώ»

2ο μέρος:«ή — κατ' επιλογήν ... καταβολής των πληρωμών.»

Διάφορα

Η ομάδα PPE-DE απέσυρε την τροπολογία 12

2.   Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ΚΜΤ) ***I

Έκθεση: FLORENZ (A6-0163/2005)

Θέμα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

3.   Διέλευση των συνόρων από τα πρόσωπα ***I

Έκθεση: CASHMAN (A6-0188/2005)

Θέμα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

4.   Διατάξεις που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού *

Έκθεση: DAVID MARTIN (A6-0154/2005)

Θέμα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

5.   Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων για τα υπερβολικά ελλείμματα *

Έκθεση: GAUZÈS (A6-0181/2005)

Θέμα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

6.   Συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων που εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν *

Έκθεση: CAVADA (A6-0186/2005)

Θέμα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

7.   Παραβίαση του εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό *

Έκθεση: CAVADA (A6-0194/2005)

Θέμα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία

 

+

 

8.   Τροπολογίες στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2005 — BUDG

Έκθεση: BUDGET (Τροπολογίες)

Αντικείμενο τροπολογίας

Αριθ. τροπ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

AB No 2/2005

1-3

επιτροπή

 

+

απαιτείται ειδική πλειοψηφία

9.   Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2005 — BUDG

Έκθεση: GARRIGA POLLEDO/JENSEN (A6-0190/2005)

Αντικείμενο τροπολογίας

Αριθ. τροπ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο)

 

+

 

10.   Εποπτεία της δημοσιονομικής θέσης καθώς και εποπτεία και συντονισμός των οικονομικών πολιτικών **II

Έκθεση: KARAS (A6-0204/2005)

Θέμα

Αριθ. τροπ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής — ψηφοφορία εν συνόλω

1-6

επιτροπή

ΗΕ

-

Απαιτείται ειδική πλειοψηφία

257, 309, 1

11.   Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας ***I

Έκθεση: DUCHON (A6-0156/2005)

Αντικείμενο τροπολογίας

Αριθ. τροπ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής — ψηφοφορία εν συνόλω

1-5

7-8

10-12

επιτροπή

 

+

 

Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής — χωριστή ψηφοφορία

6

επιτροπή

ψ.τμ.

+

 

9

επιτροπή

ψ.τμ.

+

 

ψηφοφορία: προτεινόμενες τροπολογίες

 

+

 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα

 

+

 

Αιτήσεις για χωριστή ψηφοφορία

PPE-DE: τροπολογίες 6 και 9

12.   Πρόσβαση στην εξωτερική βοήθεια της Κοινότητας ***I

Έκθεση: GAHLER (A6-0182/2005)

Θέμα

Αριθ. τροπ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής — ψηφοφορία εν συνόλω

1-31

επιτροπή

 

+

 

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση

 

+

 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα

 

+

 

13.   Ανασύσταση των αποθεμάτων χάλιμπατ στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό *

Έκθεση: KRISTENSEN (A6-0116/2005)

Θέμα

Αριθ. τροπ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής — ψηφοφορία εν συνόλω

1-10

επιτροπή

 

+

 

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση

 

+

 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα

ΟΚ

+

540, 12, 12

Αίτηση για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση:

PPE-DE: τελική ψηφοφορία

14.   Υπόθεση Lloyd's

Πρόταση ψηφίσματος: B6-0385/2005

Θέμα

Αριθ. τροπ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

Ψήφισμα της Επιτροπής Αναφορών

(B6-0385/2005)

αιτ. σκ. B

1

PPE-DE

 

+

 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο)

 

+

 

15.   Έρευνα στον τομέα της ασφάλειας

Έκθεση: KLICH (A6-0103/2005)

Θέμα

Αριθ. τροπ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

 

1-21

IND/DEM

 

-

 

παρ. 35

22S

IND/DEM

 

-

 

παρ. 38

23S

IND/DEM

 

-

 

παρ. 39

24

IND/DEM

 

-

 

παρ. 42

25

IND/DEM

 

-

 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο)

ΟΚ

+

393, 97, 29

Αιτήσεις για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

GUE/NGL: τελική ψηφοφορία

Διάφορα:

Οι τροπολογίες 1 έως 21 ψηφίζονται εν συνόλω.

16.   Κοινωνία της πληροφορίας

Έκθεση: TRAUTMANN (A6-0172/2005)

Θέμα

Αριθ. τροπ.

Συντάκτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΕ — παρατηρήσεις

παρ. 5, μετά την 5η παύλα

1

GUE/NGL

ΗΕ

-

178, 219, 8

παρ. 8, μετά την 6η παύλα

2

GUE/NGL

 

+

 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο)

 

+

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

1.   Έκθεση Gargani A6-0189/2005

Υπέρ: 490

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Guidoni, Kaufmann, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 55

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Liotard, Meijer, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Deß, Friedrich, Gomolka, Gräßle, Lechner, Liese, Mayer, Posselt, Sommer, Wieland

PSE: Cottigny, Kuc

UEN: Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Αποχές: 42

ALDE: Cavada, Harkin, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: de Brún, Flasarová, Kohlíček, McDonald, Pafilis, Portas, Remek, Toussas

NI: Allister, Bobošíková, Kozlík

PPE-DE: Ebner, Guellec, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Reul, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Stevenson, von Wogau, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Le Foll, Lienemann, Pahor, Roth-Behrendt, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: Breyer

2.   Έκθεση Gargani A6-0189/2005

Υπέρ: 499

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann, Pflüger, Rizzo, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Allister, Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Helmer, Masiel, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 33

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Friedrich, Schnellhardt

PSE: Cottigny

UEN: Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Αποχές: 65

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Resetarits

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Pafilis, Remek, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ebner, Hoppenstedt, Jałowiecki, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Pahor, Roth-Behrendt, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: Breyer, Lichtenberger, Turmes

3.   Έκθεση Gargani A6-0189/2005

Υπέρ: 99

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Salvini, Speroni

NI: Claeys, Dillen, Mussolini, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, Doyle, Liese

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, van den Burg, Corbey, Désir, Gill, McAvan, Mann Erika, Mastenbroek, Mikko, Napoletano, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rasmussen, Siwiec

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Kamiński, Ó Neachtain, Roszkowski, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 440

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kohlíček, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Prets, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Berlato, Camre, La Russa, Muscardini, Musumeci, Szymański, Tatarella

Αποχές: 57

ALDE: Cavada, Davies, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Resetarits

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Pafilis, Remek, Rizzo, Toussas

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, Rogalski

NI: Baco, Bobošíková, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera

PPE-DE: Callanan, Ebner, Gawronski, Grosch, Heaton-Harris, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Sommer, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: De Vits, El Khadraoui, Ferreira Anne, Grech, Le Foll, Lienemann, Muscat, Pahor, Reynaud, Roure, Tarabella, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

4.   Έκθεση Gargani A6-0189/2005

Υπέρ: 516

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Kaufmann, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Κατά: 33

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mote, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Pleštinská

PSE: Cottigny, Leichtfried

Verts/ALE: Schlyter

Αποχές: 44

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Remek, Svensson

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Rogalski

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Ebner, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Reul, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Hazan, Le Foll, Liberadzki, Lienemann, Myller, Pahor, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven, Lichtenberger, Voggenhuber

5.   Έκθεση Gargani A6-0189/2005

Υπέρ: 502

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Guidoni, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Knapman, Louis, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 22

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Kohlíček, Strož

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Beazley, Bushill-Matthews, Deva, Elles, Harbour, Hoppenstedt, Langen

PSE: Cottigny, Van Lancker

Verts/ALE: Breyer, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith

Αποχές: 71

ALDE: Cavada, Davies, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Pafilis, Remek, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Ebner, Guellec, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Jöns, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Pahor, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Flautre, Jonckheer

6.   Έκθεση Gargani A6-0189/2005

Υπέρ: 100

ALDE: Davies

GUE/NGL: Agnoletto, de Brún, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mussolini, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, De Veyrac, Liese, Schmitt Ingo

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Corbey, Gill, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Mastenbroek, Mikko, Santoro, Stihler, Van Lancker

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 434

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kohlíček, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berlinguer, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Αποχές: 62

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Pafilis, Remek, Rizzo, Svensson, Toussas

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Kozlík, Mote, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Callanan, Ebner, Gawronski, Heaton-Harris, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Berger, Bösch, Ettl, Ferreira Anne, Grech, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, Lienemann, Muscat, Napoletano, Pahor, Reynaud, Swoboda, Tarabella, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

7.   Έκθεση Gargani A6-0189/2005

Υπέρ: 465

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Guidoni, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Rivera, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Leinen, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Cramer, Flautre, Horáček, Lipietz, Turmes

Κατά: 74

ALDE: Resetarits, Samuelsen, Szent-Iványi

GUE/NGL: Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Cederschiöld, Chmielewski, Doyle, Hökmark, Silva Peneda

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, Corbey, Cottigny, Gill, Kósáné Kovács, Koterec, Lehtinen, Mastenbroek, Rasmussen

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Αποχές: 58

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Markov, Pafilis, Remek, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Piotrowski, Rogalski, Tomczak

NI: Baco, Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, Caspary, Ebner, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: van den Burg, Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Hazan, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Pahor, Roure, Schulz, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

8.   Έκθεση Gargani A6-0189/2005

Υπέρ: 403

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Fontaine, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Poettering, Queiró, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, La Russa, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lucas, Onesta, Rühle, Schroedter, Smith, Staes

Κατά: 89

GUE/NGL: Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Pafilis, Ransdorf, Strož, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Böge, Caspary, Chichester, Deß, Ebner, Ehler, Florenz, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Klamt, Konrad, Kuźmiuk, Langen, Mann Thomas, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Pieper, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Schmitt Ingo, Schwab, Sommer, Sturdy, Ulmer, Weber Manfred, Weisgerber, Wuermeling

PSE: Bullmann, Cottigny

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Muscardini, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Breyer, Schlyter

Αποχές: 92

ALDE: Budreikaitė, Cavada, Geremek, Kułakowski, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Portas, Remek, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Borghezio, Speroni

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Ayuso González, del Castillo Vera, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Fernández Martín, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, de Grandes Pascual, Grosch, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Kaczmarek, Landsbergis, López-Istúriz White, Marques, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Pomés Ruiz, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sonik, Stevenson, Tannock, Wojciechowski, Zappalà, Zieleniec

PSE: Berès, Bourzai, Carlotti, Désir, Douay, Fruteau, Gröner, Hazan, Jöns, Kindermann, Le Foll, Lienemann, Reynaud, Rosati, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Didžiokas, Pirilli

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Harms, Isler Béguin, Kallenbach, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Romeva i Rueda, Schmidt, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

9.   Έκθεση Kristensen A6-0116/2005

Υπέρ: 540

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Κατά: 12

ALDE: Maaten, Malmström, Samuelsen

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Titford, Whittaker, Wise

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

UEN: Ryan

Αποχές: 12

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis

NI: Kozlík

PPE-DE: Koch, Konrad

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Musumeci, Roszkowski, Szymański

10.   Έκθεση Klich A6-0103/2005

Υπέρ: 393

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Virrankoski, Wallis

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Piecyk, Pittella, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Berlato, Fotyga, Janowski, Kamiński, La Russa, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Κατά: 97

ALDE: Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Martinez, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Harbour, Méndez de Vigo

PSE: Berman

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Musumeci, Pirilli, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Αποχές: 29

ALDE: Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: Guidoni

IND/DEM: Bonde, Booth

NI: Czarnecki Ryszard, Kozlík, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Kamall, Konrad, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Zvěřina

PSE: Berlinguer, Grech, Muscat

UEN: Camre, Muscardini


ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

 

P6_TA(2005)0245

Τροποποίηση της απόφασης της 4ης Ιουνίου 2003 για την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης της 4ης Ιουνίου 2003 για την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/2124(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη το άρθρο 190, παράγραφος 5, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το άρθρο 108, παράγραφος 4, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουνίου 2003 σχετικά με την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Α6-0189/2005),

A.

λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με το Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Β.

κρίνοντας σκόπιμο να τροποποιηθούν οι αποφάσεις που είχαν προηγουμένως ληφθεί σχετικά με το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το τροποποιημένο κείμενο δεν περιέχει νέες ουσιώδεις διατάξεις που θα καθιστούσαν απαραίτητη την εκ νέου διαβούλευση με την Επιτροπή,

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2005,

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβαν στις 3 Ιουνίου 2005 οι εκπρόσωποι των κρατών μελών που συνήλθαν με το Συμβούλιο να εξετασθεί το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επανεξέταση των σχετικών διατάξεων του Πρωτοκόλλου Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 1965 ως προς το τμήμα του σχετικά με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να υπάρξει κάποιο συμπέρασμα το συντομότερο δυνατόν,

1.

τροποποιεί την απόφασή του της 4ης Ιουνίου 2003 σχετικά με το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως εμφαίνεται στο συνημμένο κείμενο·

2.

καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει το τροποποιημένο κείμενο·

3.

καλεί το Προεδρείο να μεριμνήσει ώστε οι νέες διατάξεις που ρυθμίζουν την επιστροφή των εξόδων των βουλευτών να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα με την έναρξη ισχύος του καθεστώτος·

4.

επιβεβαιώνει ότι ο συνολικός συμβιβασμός ως προς το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

χωριστή και αυτόνομη εξέταση του τμήματος του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εμπίπτει στο παράγωγο δίκαιο και του τμήματος που εμπίπτει στο πρωτογενές δίκαιο και έγκριση των δύο τμημάτων σύμφωνα με τις θεσμικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε καθένα από αυτά·

β)

ως προς το τμήμα που εμπίπτει στο πρωτογενές δίκαιο, τα κράτη μέλη καλούνται να επανεξετάσουν, όσον αφορά τις διατάξεις που σχετίζονται με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, λαμβάνοντας ως πρότυπο το καθεστώς που εγκρίθηκε στις 3 και 4 Ιουνίου 2003·

5.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υπό ένταξη κρατών.


(1)  ΕΕ C 68 Ε της 18.3.2004, σ. 210.

(2)  EE C 91 Ε της 15.4.2004, σ. 230.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 190, παράγραφος 5,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, και ιδίως το άρθρο 108, παράγραφος 4,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής,

κατόπιν εγκρίσεως του Συμβουλίου,

εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «αποτελείται από αντιπροσώπους των λαών των κρατών που έχουν συνενωθεί στην Κοινότητα». Αυτοί είναι, σύμφωνα με το άρθρο 190, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, οι «αντιπρόσωποι των λαών των κρατών, τα οποία συνενώθησαν εντός της Κοινότητας». Ο χαρακτηρισμός αυτός χρησιμοποιείται και στο άρθρο 190, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ («αριθμός των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος αντιπροσώπων») και στο άρθρο 190, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ («Oι αντιπρόσωποι εκλέγονται για περίοδο πέντε ετών»). Οι διατάξεις αυτές, κατά τις οποίες οι βουλευτές είναι εκπρόσωποι των λαών, καθιστούν ευνόητη τη χρήση του όρου «βουλευτής» στο Καθεστώς.

(2)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 199, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, έχει το δικαίωμα να ρυθμίζει τις εσωτερικές του υποθέσεις με τον εσωτερικό του Κανονισμό και στο πλαίσιο του παρόντος Καθεστώτος.

(3)

Το άρθρο 1 του Καθεστώτος χρησιμοποιεί τον όρο «βουλευτής» και ορίζει σαφώς ότι δεν ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των βουλευτών, αλλά τους κανόνες και τους γενικούς όρους για την άσκηση της εντολής.

(4)

Η ελευθερία και ανεξαρτησία του βουλευτή, την οποία προστατεύει το άρθρο 2, χρήζει ρυθμίσεως και δεν μνημονεύεται στα κείμενα του πρωτογενούς δικαίου. Δηλώσεις, με τις οποίες βουλευτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παραιτηθούν της εντολής τους σε καθορισμένη χρονική στιγμή, ή εν λευκώ δηλώσεις για την παραίτηση από την εντολή, τις οποίες ένα κόμμα μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά βούληση, δεν συμβιβάζονται με την ελευθερία και ανεξαρτησία του βουλευτή και δεν είναι, συνεπώς, δυνατόν να έχουν νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα.

(5)

Το άρθρο 3, παράγραφος 1, επαναλαμβάνει τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 1, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί καθιερώσεως άμεσων γενικών εκλογών των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(6)

Το δικαίωμα πρωτοβουλίας που προβλέπει το άρθρο 5 αποτελεί το πρωταρχικό δικαίωμα κάθε βουλευτή του Κοινοβουλίου. Ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου δεν μπορεί να απογυμνώνει το δικαίωμα αυτό από το περιεχόμενό του.

(7)

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, το οποίο ρυθμίζεται με το άρθρο 6, προβλέπεται ήδη από τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορά μια σημαντική πτυχή της άσκησης της εντολής και θα πρέπει για το λόγο αυτό να κατοχυρωθεί στο Καθεστώς.

(8)

Το άρθρο 7 αποσκοπεί να διασφαλίσει τη διατήρηση της γλωσσικής πολυμορφίας στην πράξη, παρά τις αντίθετες επιδιώξεις. Θα πρέπει να αποκλεισθεί κάθε διάκριση εις βάρος μιας από τις επίσημες γλώσσες. Η αρχή αυτή θα πρέπει να ισχύει και μετά από κάθε διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(9)

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10, ο βουλευτής λαμβάνει αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων του. Για το ύψος αυτής της αποζημίωσης, ομάδα εμπειρογνωμόνων που επιφόρτισε σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε μελέτη, βάσει της οποίας δικαιολογείται αποζημίωση που ανέρχεται στο 38,5 % των βασικών αποδοχών του δικαστή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(10)

Δεδομένου ότι η αποζημίωση, η μεταβατική αποζημίωση, καθώς και η σύνταξη γήρατος και επιζώντων χρηματοδοτούνται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλεται να υποβληθούν σε φορολόγηση υπέρ των Κοινοτήτων.

(11)

Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης των βουλευτών, ιδίως της έλλειψης της υποχρέωσης διατήρησης κατοικίας στους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου και των ιδιαίτερων δεσμών με το κράτος στο οποίο εξελέγησαν, επιβάλλεται να προβλεφθεί η δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις διατάξεις του εθνικού τους φορολογικού δικαίου στην αποζημίωση, στην μεταβατική αποζημίωση, καθώς και στη σύνταξη γήρατος και επιζώντων.

(12)

Το άρθρο 9, παράγραφος 3, είναι αναγκαίο, επειδή τα κόμματα αναμένουν συχνά ότι μέρος των παροχών που προβλέπονται με το άρθρο 9, παράγραφοι 1 και 2, δαπανάται για τους σκοπούς τους. Η μορφή αυτή της χρηματοδότησης των κομμάτων είναι αποδοκιμαστέα.

(13)

H μεταβατική αποζημίωση, την οποία προβλέπουν τα άρθρα 9, παράγραφος 2, και 13, θα πρέπει ιδίως να γεφυρώνει το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης της εντολής και της επανένταξης στον επαγγελματικό βίο. Κατά την ανάληψη άλλης εντολής ή δημοσίου αξιώματος δεν συντρέχει αυτός ο σκοπός.

(14)

Με βάση τις εξελίξεις στον τομέα των συντάξεων γήρατος στα κράτη μέλη, οι πρώην βουλευτές θα πρέπει να δικαιούνται σύνταξης μόλις συμπληρώσουν το 63ο έτος της ηλικίας τους. Η ρύθμιση του άρθρου 14 δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να συνυπολογίσουν την σύνταξη κατά τον καθορισμό του ύψους των συντάξεων σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο.

(15)

Οι διατάξεις σχετικά με τη σύνταξη επιζώντων ακολουθούν κατά βάση το ισχύον δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το δικαίωμα του επιζώντος συζύγου που συνάπτει νέο γάμο βασίζεται στη σύγχρονη αντίληψη ότι αυτό απορρέει από ιδία παροχή και δεν αποσκοπεί μόνο στη «διατροφή». Η αξίωση υφίσταται και στην περίπτωση κατά την οποία ο επιζών σύζυγος έχει εξασφαλίσει τη διατροφή του λόγω προσωπικών εισοδημάτων ή προσωπικής περιουσίας.

(16)

Η ρύθμιση του άρθρου 18 είναι αναγκαία, διότι με το Καθεστώς παύουν οι παροχές των κρατών μελών, όπως επιστροφή των δαπανών ασθενείας, ενίσχυση ή επιδότηση των εισφορών ασφάλισης ασθενείας. Οι παροχές αυτές διασφαλίζονται πολλαπλώς και μετά το πέρας της εντολής.

(17)

Οι διατάξεις για την επιστροφή των εξόδων πρέπει να τηρούν τις αρχές τις οποίες ανέπτυξε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην απόφαση Lord Bruce (1). Σύμφωνα με αυτές το Κοινοβούλιο δύναται να χορηγεί επιστροφές κατ' αποκοπήν σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, προκειμένου να περιορισθούν τα διοικητικά έξοδα που διακρίνουν το σύστημα ελέγχου κάθε επιμέρους δαπάνης, πράγμα που επιβάλλουν οι κανόνες της χρηστής διοίκησης.

(18)

Στις 28 Μαΐου 2003, η Προεδρία του Κοινοβουλίου ενέκρινε σειρά νέων κανόνων που ρυθμίζουν την καταβολή των εξόδων και των αποζημιώσεων των βουλευτών, βάσει πραγματικών εξόδων, που θα έπρεπε να τεθούν σε ισχύ σε συνάρτηση με το παρόν Καθεστώς.

(19)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν τη διατήρηση ρυθμίσεων, με τις οποίες οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την άσκηση της εντολής τους στο κράτος μέλος καταγωγής τους, εξομοιώνονται με τους εθνικούς βουλευτές. Η λύση αυτού του ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι δυνατή, ενόψει του πλήθους και της ετερογένειας των εθνικών ρυθμίσεων στον τομέα αυτόν. Η άσκηση της εντολής των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος μέλος, στο οποίο αυτοί εκλέγονται, θα δυσχεραινόταν σημαντικά ή θα ήταν, ενδεχομένως, αδύνατη αν δεν υπήρχαν τέτοιες ρυθμίσεις. Η αποτελεσματική άσκηση της εντολής είναι και προς το συμφέρον των κρατών μελών.

(20)

Η ρύθμιση του άρθρου 25, παράγραφος 1, είναι αναγκαία, λόγω του ότι οι άκρως διαφορετικές εθνικές ρυθμίσεις, στις οποίες υπόκεινται έως τώρα οι βουλευτές καθιστούν αδύνατη την λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλων των προβλημάτων, τα οποία συνδέονται με την μετάβαση από το παλαιό σε νέο ευρωπαϊκό σύστημα. Το δικαίωμα επιλογής των βουλευτών αποκλείει το ενδεχόμενο προσβολής των δικαιωμάτων ή οικονομικών μειονεκτημάτων κατά την μετάβαση αυτή. Η ρύθμιση του άρθρου 25, παράγραφος 2, αποτελεί συνέπεια της επιλογής στην οποία προβαίνουν οι βουλευτές κατά το άρθρο 25, παράγραφος 1.

(21)

Οι οικονομικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών αντιμετωπίζονται από το άρθρο 29, που επιτρέπει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν, για μεταβατική περίοδο, ρυθμίσεις κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος Καθεστώτος. Οι ίδιες διαφορές δικαιολογούν επίσης την ευχέρεια των κρατών μελών να διατηρούν την ίση μεταχείριση μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 1

Το παρόν Καθεστώς καθορίζει τους κανόνες και τους γενικούς όρους για την άσκηση των καθηκόντων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 2

1.   Οι βουλευτές είναι ελεύθεροι και ανεξάρτητοι.

2.   Συμφωνίες σχετικά με την παραίτηση από την εντολή πριν τη λήξη ή κατά το τέλος κοινοβουλευτικής περιόδου είναι άκυρες.

Άρθρο 3

1.   Οι βουλευτές ψηφίζουν ατομικώς και προσωπικώς. Δεν δεσμεύονται από οδηγίες και επιτακτική εντολή.

2.   Συμφωνίες για τον τρόπο άσκησης της εντολής είναι άκυρες.

Άρθρο 4

Έγγραφα και ηλεκτρονικές εγγραφές που έλαβε, συνέταξε ή απέστειλε βουλευτής δεν εξομοιώνονται προς έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός αν έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Άρθρο 5

1.   Κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα, στο πλαίσιο του δικαιώματος πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου, να υποβάλει πρόταση για έκδοση κοινοτικού νομοθετικού κειμένου.

2.   Το Κοινοβούλιο ορίζει στον Κανονισμό του τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 6

1.   Οι βουλευτές έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του Κοινοβουλίου.

2.   Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για έγγραφα ή λογαριασμούς προσωπικού χαρακτήρα.

3.   Η διάταξη της παραγράφου 1 δεν θίγει νομοθετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφωνίες των οργάνων σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα.

4.   Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 7

1.   Τα έγγραφα του Κοινοβουλίου μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες.

2.   Για τις παρεμβάσεις παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία σε όλες τις λοιπές επίσημες γλώσσες.

3.   Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

1.   Οι βουλευτές δύνανται να συγκροτούν πολιτικές ομάδες.

2.   Το Κοινοβούλιο ορίζει στον Κανονισμό του τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 9

1.   Οι βουλευτές δικαιούνται εύλογης αποζημιώσεως, η οποία διασφαλίζει την ανεξαρτησία τους.

2.   Μετά τη λήξη της εντολής, οι βουλευτές δικαιούνται μεταβατικής αποζημιώσεως και συντάξεως.

3.   Συμφωνίες για τη χρησιμοποίηση της αποζημίωσης, της μεταβατικής αποζημίωσης και της σύνταξης για αλλότριους και όχι ιδιωτικούς σκοπούς είναι άκυρες.

4.   Οι επιζώντες βουλευτών ή πρώην βουλευτών δικαιούνται συντάξεως επιζώντων.

Άρθρο 10

Η αποζημίωση ανέρχεται στο 38,5 % των βασικών αποδοχών του δικαστή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 11

Η αποζημίωση που λαμβάνει βουλευτής για την άσκηση εντολής σε άλλο κοινοβούλιο συνυπολογίζεται στην αποζημίωση.

Άρθρο 12

1.   Η αποζημίωση την οποία προβλέπει το άρθρο 9, υπόκειται σε φορολόγηση υπέρ των Κοινοτήτων, υπό τους ιδίους όρους που έχουν καθοριστεί βάσει του άρθρου 13 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Κοινοτήτων για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2.   Δεν εφαρμόζονται οι εκπτώσεις για έξοδα επαγγελματικά και προσωπικά, καθώς και για οικογενειακά επιδόματα και βοηθήματα που προβλέπει το άρθρο 3, παράγραφοι 2 και 4, του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2).

3.   Η παράγραφος 1 δεν θίγει την εξουσία των κρατών μελών να υποβάλλουν την αποζημίωση αυτή στις διατάξεις του εθνικού φορολογικού δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επιβάλλεται διπλή φορολόγηση.

4.   Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν υπόψη την αποζημίωση για τον καθορισμό του φορολογικού συντελεστή που εφαρμόζεται σε άλλα εισοδήματα.

5.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης και στην μεταβατική αποζημίωση, καθώς και στην σύνταξη γήρατος και επιζώντων, που καταβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14, 15 και 17.

6.   Οι παροχές κατά τα άρθρα 18, 19 και 20 και οι εισφορές στο ταμείο ασφάλισης κατά το άρθρο 27 δεν υποβάλλονται σε φορολόγηση.

Άρθρο 13

1.   Μετά τη λήξη της εντολής, οι βουλευτές δικαιούνται μεταβατικής αποζημιώσεως που ανέρχεται στο ύψος της κατά το άρθρο 10 αποζημιώσεως.

2.   Το δικαίωμα αυτό αντιστοιχεί σε ένα μήνα για κάθε έτος ασκήσεως της εντολής και χορηγείται κατ' ελάχιστον επί έξι και κατά μέγιστον επί 24 μήνες.

3.   Δικαίωμα μεταβατικής αποζημιώσεως δεν υφίσταται σε περίπτωση ανάληψης εντολής σε άλλο κοινοβούλιο ή δημοσίου αξιώματος.

4.   Σε περίπτωση θανάτου, η μεταβατική αποζημίωση καταβάλλεται για τελευταία φορά το μήνα, κατά τον οποίο απεβίωσε ο πρώην βουλευτής.

Άρθρο 14

1.   Μόλις συμπληρώσουν το 63ο έτος της ηλικίας τους, οι πρώην βουλευτές δικαιούνται συντάξεως.

2.   Το ύψος της συντάξεως αντιστοιχεί σε 3,5% της κατά το άρθρο 10 αποζημιώσεως για κάθε πλήρες έτος ασκήσεως της εντολής, προσαυξανομένου για κάθε περαιτέρω πλήρη μήνα κατά το ένα δωδέκατο, δεν δύναται όμως να υπερβαίνει το 70 % της αποζημιώσεως.

3.   Το δικαίωμα συντάξεως υφίσταται ανεξαρτήτως άλλης συντάξεως.

4.   Το άρθρο 11 εφαρμόζεται κατ' αναλογία.

Άρθρο 15

1.   Σε περίπτωση αναπηρίας, η οποία προέκυψε κατά τη διάρκεια της εντολής, οι βουλευτές δικαιούνται συντάξεως.

2.   Το άρθρο 14, παράγραφος 2, εφαρμόζεται κατ' αναλογία. Το ύψος της συντάξεως ανέρχεται, ωστόσο, τουλάχιστον στο 35 % της κατά το άρθρο 10 αποζημιώσεως.

3.   Το δικαίωμα συντάξεως γεννάται με την λήξη της εντολής.

4.   Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.

5.   Το άρθρο 11 εφαρμόζεται κατ' αναλογία.

Άρθρο 16

Εφόσον πρώην βουλευτής δικαιούται συγχρόνως μεταβατικής αποζημιώσεως κατά το άρθρο 13 και συντάξεως κατά τα άρθρα 14 ή 15, επιλέγει ο ίδιος ποιο καθεστώς θα εφαρμοστεί.

Άρθρο 17

1.   Σε περίπτωση θανάτου βουλευτού ή πρώην βουλευτού, ο οποίος κατά τη στιγμή του θανάτου του είχε δικαίωμα ή προσδοκία δικαιώματος σε σύνταξη κατά τα άρθρα 14 ή 15, δικαιούνται σύνταξη ο σύζυγος και τα συντηρούμενα τέκνα.

2.   Το συνολικό ποσό της συντάξεως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό της συντάξεως, την οποία θα εδικαιούτο ο βουλευτής κατά το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου ή την οποία εδικαιούτο ο πρώην βουλευτής.

3.   Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 60 % του κατά την παράγραφο 2 ποσού, τουλάχιστον όμως το 30 % της κατά το άρθρο 10 αποζημιώσεως. Το δικαίωμα επί της συντάξεως εξακολουθεί να υφίσταται σε περίπτωση τέλεσης νέου γάμου. Το δικαίωμα παύει να υφίσταται, όταν από τις συνθήκες της μεμονωμένης περίπτωσης πιθανολογείται με βεβαιότητα ότι ο γάμος συνήφθη με αποκλειστικό σκοπό την είσπραξη της σύνταξης.

4.   Το συντηρούμενο τέκνο λαμβάνει 20 % του κατά την παράγραφο 2 ποσού.

5.   Εφόσον απαιτείται, το ανώτατο ποσό της καταβαλλομένης συντάξεως κατανέμεται μεταξύ συζύγου και τέκνων, κατ' αναλογία των ποσοστών που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4.

6.   Η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται του θανάτου.

7.   Σε περίπτωση θανάτου του συζύγου, το δικαίωμα αυτό παύει να υφίσταται στο τέλος του μηνός κατά τη διάρκεια του οποίου επήλθε ο θάνατος.

8.   Το δικαίωμα του τέκνου παύει να υφίσταται στο τέλος του μηνός κατά τον οποίο συμπληρώνει το 21ο έτος της ηλικίας του. Εξακολουθεί όμως να υφίσταται κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής κατάρτισης, κατ' ανώτατο όμως όριο έως το τέλος του μηνός κατά τον οποίο συμπληρώνει το 25ο έτος. Το δικαίωμα συνεχίζει να υφίσταται ενόσω το τέκνο λόγω ασθενείας ή αναπηρίας δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη συντήρησή του.

9.   Σύντροφοι επίσημα αναγνωρισμένων από τα κράτη μέλη σχέσεων συμβίωσης εξομοιούνται με συζύγους.

10.   Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 18

1.   Οι βουλευτές και πρώην βουλευτές οι οποίοι εισπράττουν σύνταξη, καθώς και οι συντηρούμενοι από τον ασφαλισμένο επιζώντες δικαιούνται επιστροφής των δύο τρίτων των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται λόγω ασθένειας, εγκυμοσύνης ή γέννησης τέκνου.

2.   Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 19

1.   Οι βουλευτές δικαιούνται ασφαλιστικής προστασίας για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με την άσκηση της εντολής.

2.   Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού. Οι βουλευτές καταβάλλουν το ένα τρίτο των ασφαλίστρων.

Άρθρο 20

1.   Οι βουλευτές δικαιούνται επιστροφής των δαπανών που προκύπτουν από την άσκηση της εντολής τους.

2.   Για ταξίδια προς και από τους τόπους εργασίας καθώς και για λοιπά υπηρεσιακά ταξίδια το Κοινοβούλιο επιστρέφει τα πραγματικά δαπανηθέντα ποσά.

3.   Για τις υπόλοιπες δαπάνες που σχετίζονται με την εντολή, η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με κατ' αποκοπήν ποσό.

4.   Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.

5.   Το άρθρο 9, παράγραφος 3, εφαρμόζεται κατ' αναλογία.

Άρθρο 21

1.   Οι βουλευτές δικαιούνται υποστήριξης από προσωπικούς συνεργάτες, τους οποίους επιλέγουν ελεύθερα.

2.   Το Κοινοβούλιο καταβάλλει τις εκ της απασχολήσεώς τους προκύπτουσες πραγματικές δαπάνες.

3.   Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 22

1.   Oι βουλευτές δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις γραφείου και επικοινωνιών καθώς και τα υπηρεσιακά οχήματα του Κοινοβουλίου.

2.   Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 23

1.   Όλες οι πληρωμές διενεργούνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Οι πληρωμές που οφείλονται σύμφωνα με τα άρθρα 10, 13, 14, 15 και 17 καταβάλλονται μηνιαίως σε ευρώ ή —κατ' επιλογήν του βουλευτού— στο νόμισμα του κράτους μέλους της κατοικίας του. Το Κοινοβούλιο καθορίζει τους όρους καταβολής των πληρωμών.

Άρθρο 24

Οι αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος Καθεστώτος τίθενται σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

1.   Οι βουλευτές, οι οποίοι ήταν ήδη μέλη του Κοινοβουλίου ή επανεξελέγησαν σε αυτό πριν από την έναρξη ισχύος του Καθεστώτος, δύνανται, όσον αφορά την αποζημίωση, τη μεταβατική αποζημίωση, τη σύνταξη και τη σύνταξη επιζώντων, να επιλέξουν για τη συνολική διάρκεια της εντολής τους το έως τώρα εθνικό σύστημα.

2.   Οι πληρωμές αυτές καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του κράτους μέλους.

Άρθρο 26

1.   Οι βουλευτές οι οποίοι, κατά το άρθρο 25, παράγραφος 1, επιθυμούν να παραμείνουν στο υφιστάμενο εθνικό σύστημα, κοινοποιούν εγγράφως την απόφαση αυτή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντός 30 ημερών από την θέση σε ισχύ του Καθεστώτος.

2.   Η σχετική απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη.

3.   Εφόσον η κοινοποίηση αυτή δεν πραγματοποιηθεί εμπροθέσμως, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Καθεστώτος.

Άρθρο 27

1.   Το προαιρετικό Ταμείο Συντάξεων που συνέστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Καθεστώτος, για τους βουλευτές, ή πρώην βουλευτές, οι οποίοι απέκτησαν ήδη στο Ταμείο αυτό δικαιώματα ή προσδοκίες δικαιώματος.

2.   Τα κτηθέντα δικαιώματα και προσδοκίες δικαιώματος διατηρούνται πλήρως. Το Κοινοβούλιο δύναται να θεσπίζει όρους και προϋποθέσεις για την απόκτηση νέων δικαιωμάτων ή προσδοκιών δικαιώματος.

3.   Βουλευτές που λαμβάνουν αποζημίωση κατά το άρθρο 10, δεν δύνανται να αποκτήσουν πλέον νέα δικαιώματα ή προσδοκίες δικαιώματος στο προαιρετικό Ταμείο Συντάξεων.

4.   Το Ταμείο δεν καλύπτει τους βουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Καθεστώτος.

5.   Τα άρθρα 9, παράγραφος 3, και 14, παράγραφος 3, εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

Άρθρο 28

1.   Διατηρείται πλήρως το δικαίωμα συντάξεως το οποίο απέκτησε βουλευτής, δυνάμει των εθνικών διατάξεων, κατά το χρόνο εφαρμογής του παρόντος Καθεστώτος.

2.   Όταν η διάρκεια άσκησης της εντολής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή σε εθνικό κοινοβούλιο, δεν επαρκεί για τη θεμελίωση δικαιώματος συντάξεως, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη κατά τον βάσει του παρόντος Καθεστώτος υπολογισμό της συντάξεως. Το Κοινοβούλιο δύναται να συνάψει συμφωνίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών όσον αφορά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων προσδοκίας που έχουν αποκτηθεί.

Άρθρο 29

1.   Κάθε κράτος μέλος δύναται, για τους βουλευτές που εκλέγονται σε αυτό, να εγκρίνει ρυθμίσεις κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος Καθεστώτος σε θέματα αποζημίωσης, μεταβατικής αποζημίωσης, σύνταξης γήρατος και σύνταξης επιζώντων κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που δεν δύναται να υπερβαίνει τη διάρκεια δύο κοινοβουλευτικών περιόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2.   Με τις ρυθμίσεις αυτές, οι βουλευτές τίθενται τουλάχιστον σε ισότιμη θέση με τους βουλευτές των αντιστοίχων εθνικών κοινοβουλίων.

3.   Οι πληρωμές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του εκάστοτε κράτους μέλους.

4.   Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν θίγουν τα δικαιώματα των οποίων απολαύουν οι βουλευτές βάσει των άρθρων 18 έως 22 του παρόντος Καθεστώτος.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 30

Το παρόν Καθεστώς τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αρχίζει το έτος 2009.


(1)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 1981 στην υπόθεση 208/80, Lord Bruce of Donington κατά Gordon Aspden (Συλλογή 1981, σ. 2205).

(2)  ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 8. Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 (EE L 124 της 27.4.2004, σ. 1).

P6_TA(2005)0246

Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ΚΜΤ) ***I

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εικοστή ένατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EOK του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή — κ/μ/τ) (COM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2004)0638) (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0136/2004),

έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0163/2005),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.

ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

P6_TA(2005)0247

Διέλευση των συνόρων από τα πρόσωπα ***I

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης των συνόρων από τα πρόσωπα (COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2004)0391) (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 62, παράγραφοι 1 και 2, στοιχείο α), της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0080/2004),

έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0188/2005),

A.

έχοντας υπόψη την πρόθεση του Συμβουλίου να εγκρίνει όλες τις τροπολογίες που περιέχονται στο σχέδιο θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Α6-0188/2005) όπως την εξέφρασε η Προεδρία κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 22 Ιουνίου 2005,

Β.

έχοντας υπόψη την πρόθεση της Επιτροπής να υποστηρίξει όλες τις τροπολογίες επί του σχεδίου πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 22 Ιουνίου 2005 (A6-0188/2005),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.

ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

P6_TC1-COD(2004)0127

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Ιουνίου 2005 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και κυρίως το άρθρο 62, σημεία 1 και 2, στοιχείο α),

την πρόταση της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (1),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Η θέσπιση μέτρων κατά το άρθρο 62, παράγραφος 1, της Συνθήκης, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρχει συνοριακός έλεγχος των προσώπων που διέρχονται εσωτερικά σύνορα αποτελεί συστατικό στοιχείο του στόχου της Ένωσης για τη δημιουργία χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όπως καθορίζει το άρθρο 14 της Συνθήκης.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 61 της Συνθήκης, η δημιουργία χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων πρέπει να πλαισιώνεται από συνοδευτικά μέτρα. Η κοινή πολιτική σχετικά με τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, την οποία προβλέπει το άρθρο 62, παράγραφος 2, της Συνθήκης, ανήκει στα μέτρα αυτά.

(3)

Η θέσπιση κοινών μέτρων για τη διέλευση προσώπων από τα εσωτερικά σύνορα και τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν που ενσωματώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, κυρίως, τις αντίστοιχες διατάξεις της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, της 14ης Ιουνίου 1985, μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (2) καθώς και του κοινού εγχειριδίου (3).

(4)

Όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, η θέσπιση κοινών νομοθετικών διατάξεων, κυρίως με ενοποίηση και ανάπτυξη του κοινοτικού κεκτημένου, αποτελεί ένα από τα ουσιαστικά συστατικά της κοινής πολιτικής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, όπως καθορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2002, με τον τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αυτός ο στόχος συμπεριελήφθη στο σχέδιο για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Ιουνίου 2002 και υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης της 21ης και 22ας Ιουνίου 2002, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003.

(5)

Ο προσδιορισμός κοινού καθεστώτος σχετικά με τη διέλευση προσώπων από τα σύνορα δεν θίγει ούτε επηρεάζει τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας των οποίων απολαύουν οι πολίτες της Ένωσης και τα μέλη της οικογενείας τους, καθώς και οι υπήκοοι τρίτων χωρών και τα μέλη της οικογενείας τους οι οποίοι, δυνάμει συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και αυτών των χωρών αφετέρου, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδυνάμων με εκείνα των πολιτών της Ένωσης.

(6)

Ο έλεγχος των συνόρων δεν γίνεται μόνο προς το συμφέρον των κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα των οποίων ασκείται αλλά προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών που έχουν καταργήσει τον έλεγχο στα εσωτερικά τους σύνορα. Ο έλεγχος θα πρέπει να συμβάλλει στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και στην πρόληψη κάθε απειλής κατά της εσωτερικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας και των διεθνών σχέσεων των κρατών μελών.

(7)

Ο έλεγχος των συνόρων θα πρέπει να διεξάγεται υπό συνθήκες πλήρους σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο έλεγχος των συνόρων θα πρέπει να διεξάγεται κατά επαγγελματικό τρόπο και με τον δέοντα σεβασμό και να είναι ανάλογος προς τους επιδιωκόμενους στόχους.

(8)

Ο έλεγχος των συνόρων περιλαμβάνει όχι μόνο τον έλεγχο προσώπων στα συνοριακά σημεία διέλευσης και την επιτήρηση μεταξύ των σημείων αυτών αλλά και ανάλυση των κινδύνων για την εσωτερική ασφάλεια και των ενδεχόμενων απειλών κατά της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων. Πρέπει, κατά συνέπεια, να ορισθούν οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια καθώς και οι λεπτομερείς κανόνες που διέπουν ταυτόχρονα τις διαδικασίες ελέγχου στα συνοριακά σημεία διέλευσης και την επιτήρηση.

(9)

Για να αποφευχθεί η υπερβολική αναμονή στα σύνορα, θα πρέπει να προβλεφθούν, σε περίπτωση εξαιρετικών και απρόβλεπτων συνθηκών, δυνατότητες απλούστευσης των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα. Η συστηματική επίθεση σφραγίδων στα έγγραφα υπηκόων τρίτων χωρών θα παραμείνει υποχρεωτική σε περίπτωση απλούστευσης των συνοριακών ελέγχων. Με τις σφραγίδες αποδεικνύεται με ασφάλεια η ημερομηνία και το σημείο διέλευσης των συνόρων, χωρίς πάντοτε να αποδεικνύεται ότι έχουν διεξαχθεί όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι των ταξιδιωτικών εγγράφων.

(10)

Για να μειωθεί η αναμονή των δικαιούχων του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, πρέπει επίσης να προβλεφθούν, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, χωριστές λωρίδες στα σημεία διέλευσης των συνόρων, σηματοδοτημένες με ενιαίες σε όλα τα κράτη μέλη ενδείξεις. Χωριστές λωρίδες πρέπει να προβλέπονται στους διεθνείς αερολιμένες. Όπου θεωρείται σκόπιμο και εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο χωριστών λωρίδων σε χερσαία και θαλάσσια συνοριακά σημεία διέλευσης.

(11)

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα να μη εμποδίζουν σοβαρά τις εμπορικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συναλλαγές. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να διαθέτουν επαρκές προσωπικό και πόρους.

(12)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν την εθνική υπηρεσία ή τις εθνικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να εκτελούν αποστολές φύλαξης των συνόρων. Όταν υπάρχουν στο ίδιο κράτος μέλος περισσότερες υπηρεσίες αρμόδιες για τη φύλαξη των συνόρων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η στενή και διαρκής συνεργασία τους.

(13)

Η επιχειρησιακή συνεργασία και η βοήθεια μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων θα πρέπει να διοικείται και να συντονίζεται από τον «Ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών» που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 (4).

(14)

Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τους ελέγχους στο πλαίσιο των γενικών αστυνομικών αρμοδιοτήτων, τους ελέγχους ασφαλείας επί προσώπων που είναι ανάλογοι με τους ελέγχους που διεξάγονται για εσωτερικές πτήσεις, ούτε τις δυνατότητες των κρατών μελών να διενεργούν εκτάκτως ελέγχους των αποσκευών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του Συμβουλίου, της 19 Δεκεμβρίου 1991, για την κατάργηση των ελέγχων και διατυπώσεων που εφαρμόζονται στις χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες αποσκευές προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές πτήσεις καθώς και στις αποσκευές των προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι (5), ούτε τις εθνικές νομοθεσίες που αφορούν την επίδειξη ταξιδιωτικών εγγράφων και δελτίων ταυτότητας ή την υποχρέωση γνωστοποίησης της παρουσίας προσώπου στην επικράτεια του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

(15)

Σε περίπτωση σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας τάξης ή της εσωτερικής ασφάλειας κράτους μέλους, το κράτος αυτό θα πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα να επαναφέρει προσωρινά τον έλεγχο των εσωτερικών του συνόρων. Θα πρέπει να προσδιορισθούν οι σχετικές προϋποθέσεις και διαδικασίες για να διαφυλαχθεί ο εξαιρετικός χαρακτήρας του μέτρου και η αρχή της αναλογικότητας. Η έκταση και η διάρκεια του ελέγχου των συνόρων θα πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα για την αντιμετώπιση της απειλής.

(16)

Σε ένα χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, η επαναφορά του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. Δεν θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος των συνόρων ή να επιβάλλονται διατυπώσεις εκ μόνου του γεγονότος της διέλευσης συνόρων.

(17)

Θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία που να επιτρέπει στην Επιτροπή να προσαρμόζει ορισμένους λεπτομερείς πρακτικούς κανόνες που διέπουν τον έλεγχο των συνόρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6).

(18)

Θα πρέπει να προβλεφθεί επίσης διαδικασία η οποία θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τυχόν αλλαγές των λοιπών λεπτομερών πρακτικών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των συνόρων.

(19)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος Κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση κανόνων για τη διέλευση των συνόρων, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Κοινότητος, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(20)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθεται σε εφαρμογή τηρουμένων των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τη διεθνή προστασία και τη μη επαναπροώθηση.

(21)

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 299 της Συνθήκης, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στα ευρωπαϊκά εδάφη της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών. Δεν θίγει τις ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τη Ceuta και τη Melilla, όπως ορίζονται με την Συμφωνία για την πράξη προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας στη σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 (7).

(22)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός αναπτύσσει το κεκτημένο Σένγκεν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Τίτλου ΙV του τρίτου μέρους της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του εν λόγω πρωτοκόλλου, θα πρέπει να αποφασίσει, εντός έξι μηνών από την έκδοση του παρόντος κανονισμού, εάν θα τον μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο.

(23)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που συνήφθη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν (8), που υπάγονται στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1, σημείο Α, της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας. (9)

(24)

Θα πρέπει να προβλεφθεί ρύθμιση η οποία θα επιτρέπει στους αντιπροσώπους της Ισλανδίας και της Νορβηγίας να συνδεθούν με τις εργασίες των επιτροπών που επικουρούν την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών. Έχει εξετασθεί το ενδεχόμενο τέτοιας ρύθμισης στην ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τις επιτροπές που επικουρούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της (10), η οποία έχει προσαρτηθεί στην προαναφερθείσα Συμφωνία.

(25)

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν, οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1, στοιχείο Α, της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφος 1, των αποφάσεων 2004/849/ΕΚ (11) και 2004/860/ΕΚ (12) του Συμβουλίου.

(26)

Θα πρέπει να προβλεφθεί ρύθμιση η οποία θα επιτρέπει στους αντιπροσώπους της Ελβετίας να συνδεθούν με τις εργασίες των επιτροπών που επικουρούν την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών. Έχει εξετασθεί το ενδεχόμενο τέτοιας ρύθμισης στην ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της Κοινότητας και της Ελβετίας, η οποία έχει προσαρτηθεί στην προαναφερθείσα Συμφωνία.

(27)

Ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει, σύμφωνα με την απόφαση (ΕΚ) αριθ. 365/2000 της 29ης Μαΐου 2000 σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (13). Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει, κατά συνέπεια, στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(28)

Ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες η Ιρλανδία δεν συμμετέχει, σύμφωνα με την απόφαση 2000/192/ΕΚ της 28ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (14). Η Ιρλανδία δεν συμμετέχει, συνεπώς, στην έκδοση του εν λόγω κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(29)

Στον παρόντα κανονισμό, το άρθρο 1, πρώτη περίοδος, το άρθρο 5, παράγραφος 4, σημείο α), ο τίτλος ΙΙΙ καθώς και οι διατάξεις του τίτλου ΙΙ και τα παραρτήματά του που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), αποτελούν διατάξεις βασιζόμενες στο κεκτημένο του Σένγκεν ή άλλως σχετιζόμενες με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2, της πράξης προσχώρησης του 2003,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και αρχές

Ο παρών κανονισμός προβλέπει ότι δεν διενεργείται συνοριακός έλεγχος προσώπων κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες συνοριακού ελέγχου προσώπων κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

1)

«εσωτερικά σύνορα»:

α)

τα κοινά χερσαία σύνορα, περιλαμβανομένων των ποτάμιων και λιμναίων συνόρων, μεταξύ των κρατών μελών,

β)

οι αερολιμένες των κρατών μελών για τις εσωτερικές πτήσεις,

γ)

οι θαλάσσιοι, ποτάμιοι και λιμναίοι λιμένες των κρατών μελών για τα τακτικά δρομολόγια οχηματαγωγών,

2)

«εξωτερικά σύνορα», τα χερσαία, ποτάμια, λιμναία και θαλάσσια σύνορα, καθώς και οι αερολιμένες και ποτάμιοι, θαλάσσιοι και λιμναίοι λιμένες των κρατών μελών, εφόσον δεν αποτελούν εσωτερικά σύνορα,

3)

«εσωτερική πτήση», κάθε πτήση που πραγματοποιείται αποκλειστικά από ή προς τις επικράτειες των κρατών μελών χωρίς στάση στην επικράτεια τρίτης χώρας,

4)

«τακτικό δρομολόγιο οχηματαγωγών», κάθε δρομολόγιο με οχηματαγωγά μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συγκεκριμένων λιμένων που ευρίσκονται στην επικράτεια των κρατών μελών, χωρίς στάση σε λιμένες που ευρίσκονται εκτός της επικράτειας των κρατών μελών, που περιλαμβάνει τη μεταφορά προσώπων και οχημάτων σύμφωνα με δημοσιευμένο ωράριο,

5)

«δικαιούχοι του κοινοτικού δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας»:

α)

οι πολίτες της Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 17, παράγραφος 1, της Συνθήκης, καθώς και οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι είναι μέλη της οικογενείας πολίτη της Ένωσης με δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών (15),

β)

οι υπήκοοι τρίτων χωρών και τα μέλη της οικογενείας τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον, δυνάμει συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και αυτών των τρίτων χωρών αφετέρου, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδυνάμων με τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης,

6)

«υπήκοος τρίτης χώρας», οποιοσδήποτε δεν είναι υπήκοος της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17, παράγραφος 1, της Συνθήκης και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 5 του παρόντος άρθρου,

7)

«πρόσωπο που έχει καταχωριστεί ως ανεπιθύμητο», κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που έχει καταχωριστεί στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν βάσει του άρθρου 96 της σύμβασης Σένγκεν και για τους σκοπούς του άρθρου αυτού,

8)

«συνοριακό σημείο διέλευσης», κάθε σημείο διέλευσης επιτρεπόμενο από τις αρμόδιες αρχές για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων,

9)

«έλεγχος των συνόρων», οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στα σύνορα, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και για τους σκοπούς του, αποκλειστικώς συνεπεία πρόθεσης διέλευσης ή συνεπεία διέλευσης των συνόρων, ασχέτως άλλου λόγου, · οι εν λόγω δραστηριότητες συνίστανται στους συνοριακούς ελέγχους και στην επιτήρηση των συνόρων,

10)

«συνοριακοί έλεγχοι», οι έλεγχοι στα συνοριακά σημεία διέλευσης, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι τα πρόσωπα, τα μέσα μεταφοράς τους και τα αντικείμενα που έχουν στην κατοχή τους δικαιούνται να εισέλθουν στην επικράτεια των κρατών μελών ή να την εγκαταλείψουν,

11)

«επιτήρηση των συνόρων», η επιτήρηση των συνόρων εκτός των συνοριακών σημείων διέλευσης και η επιτήρηση των συνοριακών σημείων διέλευσης εκτός των καθορισμένων ωραρίων λειτουργίας, ώστε να μη γίνεται παράκαμψη των συνοριακών ελέγχων,

12)

«έλεγχος δεύτερης γραμμής», ο περαιτέρω έλεγχος που μπορεί να διενεργηθεί σε ειδική τοποθεσία μακριά από την τοποθεσία στην οποία διεξάγεται ο γενικός έλεγχος (πρώτη γραμμή)

13)

«συνοριοφύλακας», δημόσιος υπάλληλος ο οποίος, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, υπηρετεί είτε σε συνοριακό σημείο διέλευσης είτε κατά μήκος των συνόρων ή σε άμεση εγγύτητα προς αυτά και ο οποίος εκτελεί, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το εθνικό δίκαιο, καθήκοντα ελέγχου των συνόρων,

14)

«μεταφορέας», φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί κατ' επάγγελμα τη μεταφορά προσώπων,

15)

«τίτλος διαμονής»:

α)

κάθε τίτλος διαμονής εκδιδόμενος από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (16),

β)

κάθε άλλο έγγραφο χορηγούμενο από κράτος μέλος σε υπηκόους τρίτου κράτους με το οποίο τους επιτρέπεται η παραμονή ή η επανείσοδος στο έδαφός του, εκτός των προσωρινών αδειών που χορηγούνται μέχρις ότου εξετασθεί η πρώτη αίτηση τίτλου διαμονής αναφερόμενου υπό α) ή αίτηση ασύλου.

16)

«κρουαζιερόπλοιο», πλοίο με συγκεκριμένο δρομολόγιο σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει πρόγραμμα τουριστικών δραστηριοτήτων στους διάφορους λιμένες και το οποίο, κατά κανόνα, δεν επιβιβάζει και δεν αποβιβάζει επιβάτες κατά τη διάρκεια του ταξιδίου,

17)

«ναυσιπλοΐα αναψυχής», η χρησιμοποίηση πλοίων για την άσκηση αθλητικής ή τουριστικής ναυσιπλοΐας,

18)

«παράκτια αλιεία», οι αλιευτικές δραστηριότητες με πλοία τα οποία επιστρέφουν καθημερινά ή εντός 36 ωρών σε λιμένα ευρισκόμενο στην επικράτεια κράτους μέλους χωρίς να σταματούν σε λιμένα ευρισκόμενο σε τρίτη χώρα.

19)

«απειλή κατά της δημόσιας υγείας» οιαδήποτε νόσος δυναμένη να προσλάβει χαρακτήρα επιδημίας όπως ορίζεται στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και άλλες λοιμώδεις νόσοι ή μεταδοτικές παρασιτικές ασθένειες εφόσον διέπονται από διατάξεις περί προστασίας οι οποίες ισχύουν για τους υπηκόους των κρατών μελών.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα πρόσωπα που διέρχονται τα εσωτερικά ή εξωτερικά σύνορα κράτους μέλους, υπό την επιφύλαξη:

α)

των δικαιωμάτων των προσώπων που απολαύουν του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας,

β)

των δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτούντων διεθνή προστασία, κυρίως όσον αφορά την μη επαναπροώθηση.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ

Κεφάλαιο Ι

Διέλευση των εξωτερικών συνόρων και προϋποθέσεις εισόδου

Άρθρο 4

Διέλευση των εξωτερικών συνόρων

1.   Η διέλευση των εξωτερικών συνόρων επιτρέπεται μόνο στα συνοριακά σημεία διέλευσης και κατά τη διάρκεια καθορισμένων ωρών λειτουργίας. Οι ώρες λειτουργίας εμφαίνονται επακριβώς στα σημεία διέλευσης που δεν λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τον κατάλογο των συνοριακών τους σημείων διέλευσης στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 34.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, μπορούν να προβλεφθούν εξαιρέσεις από την υποχρέωση διέλευσης των εξωτερικών συνόρων μόνο στα συνοριακά σημεία διέλευσης και κατά τη διάρκεια των καθορισμένων ωρών λειτουργίας:

α)

στην περίπτωση της ναυσιπλοΐας αναψυχής ή της παράκτιας αλιείας,

β)

στην περίπτωση ναυτικών που αποβιβάζονται για να διαμείνουν στην περιοχή του λιμένα όπου δένει το σκάφος τους ή στις γειτονικές κοινότητες,

γ)

στην περίπτωση των προσώπων ή ομάδων που έχουν ειδική ανάγκη, εφόσον κατέχουν τις άδειες που επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία και δεν αντιτάσσονται λόγοι δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών,

δ)

στην περίπτωση των προσώπων ή ομάδων για τα οποία προκύπτει απρόβλεπτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

3.   Υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων κατά την παράγραφο 2 και των υποχρεώσεών που υπέχουν όσον αφορά τη διεθνή προστασία, τα κράτη μέλη θεσπίζουν κυρώσεις, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, σε περίπτωση παράνομης διέλευσης των εξωτερικών συνόρων εκτός των συνοριακών σημείων διέλευσης και των καθορισμένων ωρών λειτουργίας. Αυτές οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις εισόδου για τους υπηκόους τρίτων χωρών

1.   Για παραμονή μικρότερη του τριμήνου ανά εξάμηνο, οι υπήκοοι τρίτων χωρών οφείλουν να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις εισόδου:

α)

να διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφα που επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων,

β)

να διαθέτουν έγκυρη θεώρηση, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (17), εκτός εάν διαθέτουν έγκυρο τίτλο διαμονής,

γ)

να αιτιολογούν το σκοπό και τις συνθήκες της προβλεπόμενης παραμονής, να διαθέτουν δε επαρκή μέσα διαβίωσης, τόσο για την προβλεπόμενη περίοδο παραμονής όσο και για την επιστροφή στη χώρα προέλευσης ή τη διέλευση προς τρίτη χώρα στην οποία η είσοδός τους είναι εξασφαλισμένη, ή μπορούν να εξασφαλίσουν νομίμως τα μέσα αυτά,

δ)

δεν είναι καταχωρισμένοι στο SIS ως ανεπιθύμητοι,

ε)

δεν θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις ενός εκ των κρατών μελών, ιδίως δε δεν είναι καταχωρισμένοι ως ανεπιθύμητοι στις εθνικές βάσεις δεδομένων των κρατών μελών για τους ίδιους λόγους.

2.   Στο Παράρτημα Ι περιέχεται ενδεικτικός κατάλογος των δικαιολογητικών που μπορεί να ζητήσει ο συνοριοφύλακας από τον υπήκοο τρίτης χώρας για να ελέγξει την τήρηση των όρων της παραγράφου 1, σημείο γ).

3.   Τα μέσα διαβίωσης αξιολογούνται ανάλογα με τη διάρκεια και το σκοπό της παραμονής και σε σχέση με τις μέσες τιμές στέγασης και διατροφής στο ή στα οικεία κράτη μέλη, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τιμές οικονομικών ξενοδοχείων πολλαπλασιαζόμενες επί τον αριθμό των ημερών παραμονής.

Τα ποσά αναφοράς που ορίζουν τα κράτη μέλη κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 34.

Η αξιολόγηση της ύπαρξης επαρκών μέσων διαβίωσης μπορεί να βασισθεί στα μετρητά, τις ταξιδιωτικές επιταγές και τις πιστωτικές κάρτες που έχει ο υπήκοος τρίτης χώρας. Οι δηλώσεις χορηγιών, όταν οι δηλώσεις αυτές προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο και οι εγγυητικές επιστολές από φιλοξενούντα, όπως ορίζει το εθνικό δίκαιο, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας φιλοξενείται, δύνανται επίσης να συνιστούν αποδείξεις επαρκών μέσων διαβίωσης.

4.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1:

α)

Στους υπηκόους τρίτης χώρας οι οποίοι δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισόδου της παραγράφου 1 αλλά διαθέτουν τίτλο διαμονής ή θεώρηση επιστροφής που έχει εκδοθεί από ένα εκ των κρατών μελών ή, και τα δύο αυτά έγγραφα, επιτρέπεται η είσοδος στις επικράτειες των άλλων κρατών μελών, για σκοπούς διέλευσης προκειμένου να μπορέσουν να φθάσουν στην επικράτεια του κράτους μέλους το οποίο χορήγησε τον τίτλο διαμονής ή τη θεώρηση επιστροφής, εκτός εάν οι υπήκοοι αυτοί έχουν καταχωριστεί στον εθνικό πίνακα ανεπιθύμητων του κράτους μέλους τα εξωτερικά σύνορα του οποίου επιδιώκουν να διέλθουν και η καταχώριση συνοδεύεται από οδηγίες για άρνηση εισόδου ή διέλευσης.

β)

Στους υπηκόους τρίτης χώρας οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, εκτός από το στοιχείο β), και παρουσιάζονται στα σύνορα μπορεί να επιτραπεί η είσοδος στις επικράτειες των κρατών μελών, εάν εκδοθεί θεώρηση στα σύνορα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 415/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικά με τη χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης των εν λόγω θεωρήσεων σε διερχόμενους ναυτικούς (18).

Οι θεωρήσεις που εκδίδονται στα σύνορα καταγράφονται σε κατάλογο.

Εάν δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί θεώρηση στο συγκεκριμένο έγγραφο, πρέπει να τοποθετηθεί κατ' εξαίρεση σε χωριστό φύλλο το οποίο προσαρτάται στο έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιείται το φύλλο ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση, όπως ορίζεται από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 333/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για την καθιέρωση φύλλου ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που χορηγείται από τα κράτη μέλη στους κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων μη αναγνωριζόμενων από το κράτος μέλος που χορηγείτο φύλλο (19).

γ)

Στους υπηκόους τρίτης χώρας οι οποίοι δεν πληρούν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 μπορεί να επιτραπεί από κράτος μέλος η είσοδος στο έδαφός του για λόγους ανθρωπιστικούς ή εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων. Εφόσον ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας είναι καταχωρισμένος ως ανεπιθύμητος σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο δ), το κράτος μέλος που επιτρέπει την είσοδο του προσώπου αυτού στο έδαφός του ενημερώνει σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη.

Κεφάλαιο ΙΙ

Έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και άρνηση εισόδου

Άρθρο 6

Διενέργεια ελέγχων στα σύνορα

1.   Οι συνοριοφύλακες εκτελούν τα καθήκοντά τους σεβόμενοι πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Τα μέτρα που λαμβάνουν προς εκτέλεση των καθηκόντων τους είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς.

2.   Κατά τους συνοριακούς ελέγχους, οι συνοριοφύλακες μεριμνούν ώστε να μην παρατηρούνται διακρίσεις εις βάρος προσώπων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Άρθρο 7

Συνοριακοί έλεγχοι προσώπων

1.   Η διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά σύνορα υπόκειται σε ελέγχους εκ μέρους των συνοριοφυλάκων, οι οποίοι διεξάγονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.

Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν επίσης να αφορούν τα μέσα μεταφοράς και τα αντικείμενα που ευρίσκονται στην κατοχή των προσώπων που διέρχονται τα σύνορα. Σε περίπτωση ερευνών εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους.

2.   Όλα τα πρόσωπα που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα υπόκεινται σε στοιχειώδη έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους με προσκόμιση ή επίδειξη των ταξιδιωτικών τους εγγράφων. Ο στοιχειώδης έλεγχος συνίσταται σε απλή και ταχεία εξακρίβωση —κατά περίπτωση με τη χρησιμοποίηση τεχνικών μέσων και την αναζήτηση στις οικείες βάσεις δεδομένων πληροφοριών που αφορούν αποκλειστικά έγγραφα τα οποία έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απωλεσθεί και ακυρωθεί— της ισχύος του εγγράφου που επιτρέπει στο νόμιμο δικαιούχο τη διέλευση των συνόρων και της παρουσίας ενδείξεων παραποίησης ή πλαστογράφησης.

Ο έλεγχος κατά το πρώτο εδάφιο αποτελεί τον κανόνα για τα πρόσωπα που απολαύουν του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας.

Ωστόσο, οι συνοριοφύλακες δύνανται, σε μη συστηματική βάση, κατά τον στοιχειώδη έλεγχο προσώπων που απολαύουν του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, να συμβουλεύονται εθνικές και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων προκειμένου να βεβαιώνονται ότι συγκεκριμένο πρόσωπο δεν συνιστά πραγματικό, άμεσο και επαρκώς σοβαρό κίνδυνο για την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τις διεθνείς σχέσεις των κρατών μελών ή απειλή για τη δημόσια υγεία.

Η αναδρομή στις εν λόγω βάσεις δεδομένων δεν διακυβεύει το δικαίωμα εισόδου προσώπων που απολαύουν του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους όπως προβλέπει η οδηγία 2004/38/ΕΚ.

3.   Κατά την είσοδο και την έξοδο, οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποβάλλονται σε διεξοδικό έλεγχο.

α)

Οι διεξοδικοί έλεγχοι κατά την είσοδο περιλαμβάνουν την εξακρίβωση των προϋποθέσεων εισόδου που ορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, καθώς και, ενδεχομένως, των εγγράφων που επιτρέπουν τη διαμονή και την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Η εξακρίβωση αυτή περιλαμβάνει αναλυτική εξέταση των εξής στοιχείων:

i)

εξακρίβωση ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει έγγραφο έγκυρο για τη διέλευση των συνόρων το οποίο δεν έχει λήξει και ότι το έγγραφο αυτό συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από την αναγκαία θεώρηση ή τίτλο διαμονής,

ii)

λεπτομερή έλεγχο του ταξιδιωτικού εγγράφου για τη διαπίστωση ενδείξεων παραποίησης ή πλαστογράφησης,

iii)

εξέταση των σφραγίδων εισόδου και εξόδου του ταξιδιωτικού εγγράφου του υπηκόου τρίτης χώρας προκειμένου να εξακριβωθεί, με σύγκριση των ημερομηνιών εισόδου και εξόδου, ότι το πρόσωπο δεν έχει ήδη υπερβεί την ανώτατη διάρκεια επιτρεπόμενης παραμονής στο έδαφος των κρατών μελών,

iv)

εξακρίβωση του σημείου αναχώρησης και προορισμού του οικείου υπηκόου τρίτης χώρας και του σκοπού της παραμονής του, και, εφόσον χρειάζεται, έλεγχος των αντίστοιχων δικαιολογητικών,

v)

εξακρίβωση ότι ο οικείος υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει επαρκή μέσα διαβίωσης για τη διάρκεια και το σκοπό της παραμονής του, για την επιστροφή του στην χώρα καταγωγής ή τη διέλευσή του προς τρίτη χώρα όπου είναι σίγουρος ότι θα γίνει δεκτός, ή ότι είναι σε θέση να εξασφαλίσει νομίμως τα μέσα αυτά.

vi)

εξακρίβωση ότι ο οικείος υπήκοος τρίτης χώρας, τα μέσα μεταφοράς του και τα αντικείμενα τα οποία μεταφέρει δεν ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, εσωτερική ασφάλεια, δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις κάποιου εκ των κρατών μελών. Η εξακρίβωση αυτή περιλαμβάνει την άμεση εξέταση των δεδομένων και των καταχωρίσεων προσώπων και, εφόσον απαιτείται, αντικειμένων που περιέχονται στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (ΣΠΣ) και σε εθνικά αρχεία δεδομένων καθώς και, ενδεχομένως, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων συνεπεία της καταχώρισης προσώπου ως ανεπιθύμητου.

β)

Οι διεξοδικοί έλεγχοι κατά την έξοδο περιλαμβάνουν:

i)

εξακρίβωση ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει έγκυρο έγγραφο για τη διέλευση των συνόρων

ii)

έλεγχο του ταξιδιωτικού εγγράφου για ενδείξεις παραποίησης ή πλαστογράφησης

iii)

όπου είναι εφικτό, εξακρίβωση ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν θεωρείται απειλή κατά της δημόσιας τάξης, της εσωτερικής ασφάλειας ή των διεθνών σχέσεων οιουδήποτε κράτους μέλους.

γ)

Επιπροσθέτως των ελέγχων του σημείου β), οι διεξοδικοί έλεγχοι κατά την έξοδο μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν:

i)

εξακρίβωση ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο διαθέτει έγκυρη θεώρηση, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001, εκτός εάν διαθέτει έγκυρο τίτλο διαμονής,

ii)

εξακρίβωση ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν υπερέβη την ανώτατη διάρκεια επιτρεπόμενης παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών,

iii)

εξέταση των καταχωρίσεων σεσημασμένων και αντικειμένων που περιέχονται στο ΣΠΣ και των εκθέσεων που περιέχονται σε εθνικά αρχεία δεδομένων.

4.   Εφόσον υπάρχουν οι ανάλογες δυνατότητες και εφόσον το ζητήσει ο υπήκοος τρίτης χώρας, οι εν λόγω διεξοδικοί έλεγχοι διενεργούνται σε απομονωμένο χώρο.

5.   Οι υπήκοοι τρίτης χώρας οι οποίοι υποβάλλονται σε διεξοδικό έλεγχο σε δεύτερη γραμμή ενημερώνονται σχετικά με το σκοπό και τη διαδικασία του ελέγχου αυτού.

Η ενημέρωση αυτή παρέχεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και στη (στις) γλώσσα(-ες) της χώρας ή των χωρών που συνορεύουν με το οικείο κράτος μέλος. Ο οικείος υπήκοος ενημερώνεται μεταξύ άλλων ότι έχει δικαίωμα να ζητήσει το όνομα ή τον υπηρεσιακό αριθμό αναγνώρισης των συνοριοφυλάκων οι οποίοι διενήργησαν το διεξοδικό έλεγχο σε δεύτερη γραμμή καθώς και την ονομασία του συνοριακού σημείου διέλευσης και την ημερομηνία διέλευσης των συνόρων.

6.   Ο έλεγχος προσώπου που απολαύει του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας διενεργείται σύμφωνα με την οδηγία 204/38/ΕΚ.

7.   Στο Παράρτημα ΙΙ προβλέπονται λεπτομερείς κανόνες για την καταχώριση των πληροφοριών.

Άρθρο 8

Απλούστευση των συνοριακών ελέγχων

1.   Οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα μπορούν να απλουστευθούν λόγω εξαιρετικών και απρόβλεπτων συνθηκών. Αυτό τεκμαίρεται ότι συμβαίνει όταν λόγω απρόβλεπτων γεγονότων δημιουργείται τόσο έντονη κυκλοφορία ώστε ο χρόνος αναμονής στο συνοριακό σημείο διέλευσης να είναι υπερβολικός, έχουν δε εξαντληθεί όλοι οι πόροι όσον αφορά το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την οργάνωση.

2.   Σε περίπτωση απλουστευμένων ελέγχων σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι έλεγχοι κατά την είσοδο έχουν κατ' αρχήν προτεραιότητα έναντι των ελέγχων κατά την έξοδο.

Την απόφαση για την απλούστευση των ελέγχων λαμβάνει ο συνοριοφύλακας που είναι επικεφαλής στο σημείο διέλευσης των συνόρων.

Η εν λόγω απλούστευση είναι προσωρινή, προσαρμοσμένη στις συνθήκες που την δικαιολογούν και εισάγεται σταδιακά.

3.   Ακόμη και σε περίπτωση απλούστευσης των συνοριακών ελέγχων, ο συνοριοφύλακας σφραγίζει τα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο, σύμφωνα με το άρθρο 10.

4.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν μία φορά κατ' έτος έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.

Άρθρο 9

Χωριστές λωρίδες και σηματοδότηση

1.   Τα κράτη μέλη δημιουργούν χωριστές λωρίδες, ιδίως στα σημεία διέλευσης των εναέριων συνόρων τους, για να διευκολύνουν τη διεξαγωγή των ελέγχων προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 7. Αυτές οι λωρίδες διαφοροποιούνται με τις πινακίδες οι οποίες φέρουν τις ενδείξεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν χωριστές λωρίδες στα σημεία διέλευσης των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων τους, καθώς και στα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν το άρθρο 20 στα κοινά τους σύνορα. Οι πινακίδες με τις ενδείξεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ χρησιμοποιούνται εφόσον τα κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει χωριστές λωρίδες στα σύνορα αυτά.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι λωρίδες αυτές να φέρουν σαφή σηματοδότηση, ακόμη και όταν αναστέλλεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4, η εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη χρήση των διαφόρων λωρίδων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ροή των προσώπων που διέρχονται τα σύνορα.

2.

α)

Οι δικαιούχοι του κοινοτικού δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις λωρίδες που επισημαίνονται με την πινακίδα του παραρτήματος ΙΙΙ, μέρος Α. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τις λωρίδες που επισημαίνονται με την πινακίδα του παραρτήματος ΙΙΙ, μέρος Β.

β)

Όλα τα άλλα πρόσωπα χρησιμοποιούν τις λωρίδες που επισημαίνονται με την πινακίδα του παραρτήματος ΙΙΙ, μέρος Β.

Οι ενδείξεις των πινακίδων των σημείων α) και β) μπορούν να γράφονται στη γλώσσα ή στις γλώσσες που κρίνονται ενδεδειγμένες από κάθε κράτος μέλος.

3.   Στα σημεία διέλευσης των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων, τα κράτη μέλη μπορούν να χωρίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων σε διαφορετικές λωρίδες, ανάλογα αν πρόκειται για ελαφρά ή βαρέα οχήματα ή λεωφορεία, μέσω των πινακίδων που εκτίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Γ.

Tα κράτη μέλη μπορούν να διαφοροποιούν τις ενδείξεις των πινακίδων αυτών εφόσον το απαιτούν οι τοπικές συνθήκες.

4.   Σε περίπτωση προσωρινής διαταραχής της κυκλοφορίας σε δεδομένο συνοριακό σημείο διέλευσης, οι κανόνες σχετικά με τη χρήση των διαφόρων λωρίδων μπορούν να ανασταλούν από τις αρμόδιες αρχές για το διάστημα που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

5.   Η προσαρμογή των υφισταμένων πινακίδων στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την 31η Μαΐου 2009. Εάν τα κράτη μέλη αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες πινακίδες ή δημιουργήσουν νέες πριν από την ημερομηνία αυτή, τηρούν τις ενδείξεις που προβλέπονται σ' αυτές τις παραγράφους.

Άρθρο 10

Σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων των υπηκόων τρίτων χωρών

1.   Τα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών σφραγίζονται συστηματικά κατά την είσοδο και την έξοδο. Ειδικότερα, σφραγίδα εισόδου ή εξόδου τοποθετείται:

α)

στα έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών που επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων, τα οποία φέρουν ισχύουσα θεώρηση,

β)

στα έγγραφα που επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων από υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί θεώρηση στα σύνορα από κάποιο κράτος μέλος,

γ)

στα έγγραφα που επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων από υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης.

2.   Τα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών, μελών της οικογένειας πολίτη της Ένωσης ο οποίος υπάγεται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ, οι οποίοι δεν επιδεικνύουν το δελτίο διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 10 της εν λόγω οδηγίας, σφραγίζονται κατά την είσοδο ή την έξοδο.

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα υπηκόων τρίτων χωρών, μελών της οικογένειας υπηκόων τρίτων χωρών που απολαύουν του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, οι οποίοι δεν επιδεικνύουν το δελτίο διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, σφραγίζονται κατά την είσοδο ή την έξοδο.

3.   Δεν τοποθετείται σφραγίδα εισόδου και εξόδου:

α)

στα ταξιδιωτικά έγγραφα των αρχηγών κρατών ή των προσωπικοτήτων των οποίων η άφιξη έχει προαναγγελθεί επισήμως δια της διπλωματικής οδού,

β)

στις άδειες κυβερνήτη αεροσκάφους ή τα πιστοποιητικά μέλους πληρώματος αεροσκάφους,

γ)

στα ταξιδιωτικά έγγραφα των ναυτικών οι οποίοι παραμένουν στην επικράτεια κράτους μέλους μόνο κατά τον ελλιμενισμό του πλοίου, και στη ζώνη του λιμένα,

δ)

στα ταξιδιωτικά έγγραφα των μελών του πληρώματος και των επιβατών κρουαζιερόπλοιων που δεν υπόκεινται σε συνοριακούς ελέγχους σύμφωνα με το σημείο 3.2.3 του Παραρτήματος VI.

ε)

στα έγγραφα που επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων σε υπηκόους της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου.

Κατόπιν αιτήματος υπηκόου τρίτης χώρας, μπορεί κατ' εξαίρεση να μην τοποθετηθεί σφραγίδα εισόδου ή εξόδου όταν αυτή η σφράγιση μπορεί να του δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες. Στην περίπτωση αυτή η είσοδος ή η έξοδος βεβαιούται σε ξεχωριστό φύλλο με μνεία του ονόματος και του αριθμού διαβατηρίου. Το φύλλο αυτό παραδίδεται στον υπήκοο τρίτης χώρας.

4.   Οι πρακτικές ρυθμίσεις της σφράγισης ορίζονται στο Παράρτημα ΙV.

5.   Οι υπήκοοι τρίτων χωρών ενημερώνονται, εφόσον είναι δυνατόν, για την υποχρέωση του συνοριοφύλακα να σφραγίζει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα κατά την είσοδο και έξοδο, ακόμη και κατά την απλούστευση των ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 8.

6.   Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία των διατάξεων περίσφράγισης ταξιδιωτικών εγγράφων έως τα τέλη του 2008.

Άρθρο 11

Τεκμήριο διαρκείας παραμονής

1.   Εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο του υπηκόου τρίτης χώρας δεν φέρει σφραγίδα εισόδου, οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να εικάσουν ότι ο κάτοχος του εγγράφου δεν πληροί, ή έχει παύσει να πληροί, τους όρους διάρκειας παραμονής που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος.

2.   Το τεκμήριο της παραγράφου 1 καταρρίπτεται αν ο υπήκοος της τρίτης χώρας προσκομίσει, με οιοδήποτε μέσο, αξιόπιστη απόδειξη όπως εισιτήρια ή αποδεικτικά στοιχεία της παρουσίας του εκτός του εδάφους των κρατών μελών, από τα οποία να συνάγεται ότι έχουν τηρηθεί οι όροι όσον αφορά τη διάρκεια βραχείας παραμονής.

Στις περιπτώσεις αυτές:

α)

όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας βρίσκεται στο έδαφος των κρατών μελών που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, οι αρμόδιες αρχές εγγράφουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, στο ταξιδιωτικό έγγραφο του υπηκόου αυτού, την ημερομηνία και το σημείο απ' όπου διήλθε τα εξωτερικά σύνορα ενός των κρατών μελών αυτών.

β)

όταν ο υπήκοος της τρίτης χώρας βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους ως προς το οποίο δεν έχει ληφθεί η απόφαση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 2 της Πράξης Προσχώρησης του 2003, οι αρμόδιες αρχές εγγράφουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, στο ταξιδιωτικό έγγραφο του υπηκόου αυτού, την ημερομηνία και το σημείο από το οποίο αυτός διήλθε τα εξωτερικά σύνορα του εν λόγω κράτους μέλους.

Πέραν των εγγραφών κατά τα στοιχεία α) και β), ο υπήκοος της τρίτης χώρας μπορεί να λάβει έντυπο όπως το προβλεπόμενο στο Παράρτημα VIII.

Τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται και ενημερώνουν την Επιτροπή και τη Γραμματεία του Συμβουλίου σχετικά με τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά τις εγγραφές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

3.   Αν δεν καταρριφθεί το τεκμήριο της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απομακρύνουν τον υπήκοο από το έδαφος των εν λόγω κρατών μελών.

Άρθρο 12

Επιτήρηση των συνόρων

1.   Η επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων έχει ως κύριο σκοπό να εμποδίσει τη μη επιτρεπόμενη διέλευση των συνόρων, να καταπολεμήσει τη διασυνοριακή εγκληματικότητα και να εφαρμόσει ή να λάβει μέτρα κατά των ατόμων που διήλθαν παράνομα τα σύνορα.

2.   Οι συνοριοφύλακες χρησιμοποιούν σταθερές ή κινητές μονάδες για την επιτήρηση των συνόρων.

Η επιτήρηση αυτή διεξάγεται κατά τρόπο ώστε να εμποδίζεται και να αποθαρρύνεται η παράκαμψη των ελέγχων στα συνοριακά σημεία διέλευσης.

3.   Η επιτήρηση μεταξύ των συνοριακών σημείων διέλευσης διεξάγεται από συνοριοφύλακες, των οποίων ο αριθμός και οι μέθοδοι προσαρμόζονται στους υφιστάμενους ή προβλεπόμενους κινδύνους και απειλές. Περιλαμβάνει συχνές και απρόοπτες αλλαγές της συχνότητας επιτήρησης ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η δυνατότητα παράνομης διέλευσης των συνόρων χωρίς κίνδυνο ανακάλυψης.

4.   Η επιτήρηση πραγματοποιείται από σταθερές ή κινητές μονάδες οι οποίες περιπολούν ή σταθμεύουν στα γνωστά ή εικαζόμενα ευαίσθητα σημεία, με στόχο να συλλάβουν τα πρόσωπα που διέρχονται παράνομα τα σύνορα. Η επιτήρηση μπορεί να εκτελείται και με τη βοήθεια τεχνικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών.

5.   Πρόσθετες ρυθμίσεις όσον αφορά την επιτήρηση μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 33, παράγραφος 2.

Άρθρο 13

Άρνηση εισόδου

1.   Η είσοδος στην επικράτεια των κρατών μελών απαγορεύεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων εισόδου, όπως αυτές καθορίζονται με το άρθρο 5, παράγραφος 1, και δεν υπάγονται στις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 4. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ειδικών διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα ασύλου και τη διεθνή προστασία ή την έκδοση θεωρήσεων μακράς διαρκείας.

2.   Η άρνηση εισόδου επιβάλλεται μόνο με αιτιολογημένη απόφαση η οποία αναφέρει τους συγκεκριμένους λόγους της άρνησης. Η απόφαση λαμβάνεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και έχει άμεση εφαρμογή.

Η αιτιολογημένη απόφαση η οποία αναφέρει τους συγκεκριμένους λόγους άρνησης έχει τη μορφή τυποποιημένου εντύπου, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα V, Μέρος Β, το οποίο συμπληρώνεται από την αρμόδια σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο αρχή. Το έντυπο αυτό, αφού συμπληρωθεί, παραδίδεται στον οικείο υπήκοο, ο οποίος βεβαιώνει την παραλαβή της απόφασης άρνησης μέσω του εντύπου.

3.   Τα πρόσωπα στα οποία απαγορεύεται η είσοδος έχουν δικαίωμα προσφυγής. Οι προσφυγές ασκούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Ο υπήκοος της τρίτης χώρας λαμβάνει επίσης γραπτό κατάλογο σημείων επαφής που μπορούν να τον ενημερώσουν σχετικά με την ύπαρξη αντιπροσώπων αρμοδίων να τον εκπροσωπήσουν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Η κατάθεση προσφυγής δεν αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης περίάρνησης εισόδου.

Με την επιφύλαξη ενδεχόμενης αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου, ο υπήκοος τρίτης χώρας δικαιούται να ζητήσει διόρθωση της ακυρωθείσας σφραγίδας εισόδου, και τυχόν άλλων ακυρώσεων ή προσθηκών, από το κράτος μέλος το οποίο του απαγόρευσε την είσοδο εφόσον αποδειχθεί, συνεπεία της προσφυγής, ότι η απόφαση περί άρνησης εισόδου ήταν αβάσιμη.

4.   Οι συνοριοφύλακες μεριμνούν ώστε ο υπήκοος τρίτης χώρας στον οποίο απαγορεύθηκε η είσοδος να μην εισέλθει στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

5.   Τα κράτη μέλη συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των προσώπων στα οποία απαγορεύεται η είσοδος, την ιθαγένεια των προσώπων αυτών και το είδος των συνόρων (χερσαία, θαλάσσια, εναέρια) στα οποία τους απαγορεύθηκε η είσοδος. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται μια φορά κατ' έτος στην Επιτροπή, η οποία ανά διετία δημοσιεύει συγκεντρωτικό πίνακα των στοιχείων που παρέχονται από τα κράτη μέλη.

6.   Οι λεπτομερείς κανόνες της διαδικασίας άρνησης αναφέρονται στο Παράρτημα V, μέρος Α.

Κεφάλαιο ΙΙΙ

Πόροι για τον έλεγχο των συνόρων και συνεργασία μεταξύ κρατών μελών

Άρθρο 14

Προσωπικό και πόροι για τον συνοριακό έλεγχο

Τα κράτη μέλη διαθέτουν κατάλληλο και επαρκές σε αριθμό προσωπικό και μέσα για την άσκηση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 13, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικό, υψηλό και ενιαίο επίπεδο ελέγχου στα εξωτερικά σύνορά τους.

Άρθρο 15

Διεξαγωγή των ελέγχων

1.   Ο προβλεπόμενος στα άρθρα 6 έως 13 του παρόντος κανονισμού έλεγχος των συνόρων διεξάγεται από τους συνοριοφύλακες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και την εθνική νομοθεσία.

Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου αυτού δεν θίγονται οι εκ του εθνικού δικαίου αρμοδιότητες των συνοριοφυλάκων να κινούν ποινικές διαδικασίες οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το σώμα των συνοριοφυλάκων να αποτελείται από εξειδικευμένους και δεόντως καταρτισμένους επαγγελματίες. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους συνοριοφύλακες να μάθουν γλώσσες, ιδίως τις αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 34, τον κατάλογο των εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνόρων σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο

3.   Για να εξασφαλισθείο αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων, κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε να υπάρχει στενή και μόνιμη συνεργασία μεταξύ των οικείων αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών του.

Άρθρο 16

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

1.   Τα κράτη μέλη αλληλοβοηθούνται και διατηρούν στενή και μόνιμη συνεργασία μεταξύ τους με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή του ελέγχου των συνόρων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 15. Ανταλλάσσουν μεταξύ τους όλες τις αναγκαίες για το σκοπό αυτό πληροφορίες.

2.   Η επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων συντονίζεται από τον ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («οργανισμός») που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004/ΕΚ.

3.   Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του οργανισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν την επιχειρησιακή συνεργασία με άλλα κράτη μέλη και/ή τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής αξιωματικών-συνδέσμων, εφόσον η συνεργασία αυτή συμπληρώνει τη δράση του οργανισμού.

Τα κράτη μέλη αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του οργανισμού ή την επίτευξη των στόχων του.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον οργανισμό σχετικά με την επιχειρησιακή συνεργασία του πρώτου εδαφίου.

4.   Τα κράτη μέλη παρέχουν εκπαίδευση όσον αφορά τους κανόνες του ελέγχου των συνόρων καθώς και όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εν προκειμένω, λαμβάνονται υπόψη τα κοινά εκπαιδευτικά πρότυπα τα οποία έχουν καθορισθεί και αναπτυχθεί από τον οργανισμό.

Άρθρο 17

Κοινός έλεγχος

1.   Τα κράτη μέλη τα οποία δεν εφαρμόζουν το άρθρο 20 στα κοινά χερσαία σύνορά τους μπορούν, μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω άρθρου, να πραγματοποιούν από κοινού έλεγχο αυτών των κοινών συνόρων —στην περίπτωση αυτή διενεργείται μόνο μία φορά έλεγχος κατά την είσοδο και έξοδο προσώπου— υπό την επιφύλαξη της ατομικής ευθύνης των κρατών μελών που απορρέει από τις διατάξεις των άρθρων 6 έως 13.

Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους διμερείς διακανονισμούς.

2.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τους διακανονισμούς που συνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Κεφάλαιο IV

Ειδικοί κανόνες για τους συνοριακούς ελέγχους

Άρθρο 18

Ειδικοί κανόνες για τα διάφορα είδη συνόρων και τα διάφορα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων

Οι ειδικοί κανόνες ελέγχου του παραρτήματος VI εφαρμόζονται για τα διάφορα είδη συνόρων και τα διάφορα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διέλευση των σημείων διέλευσης των συνόρων.

Οι εν λόγω ειδικοί κανόνες μπορούν να περιέχουν παρεκκλίσεις από τα άρθρα 5 και 7 έως 13.

Άρθρο 19

Ειδικοί κανόνες ελέγχου για συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων

1.   Οι ειδικοί κανόνες του παραρτήματος VIΙ εφαρμόζονται στους ελέγχους που αφορούν τις εξής κατηγορίες προσώπων:

α)

αρχηγούς κρατών και τα μέλη της αντιπροσωπίας τους,

β)

κυβερνήτες και άλλα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών,

γ)

ναυτικούς,

δ)

κατόχους διπλωματικών ή υπηρεσιακών διαβατηρίων και μέλη διεθνών οργανισμών,

ε)

διασυνοριακούς εργαζόμενους,

στ)

ανήλικους,

Οι εν λόγω ειδικοίκανόνες μπορούν να περιέχουν παρεκκλίσεις από τα άρθρα 5 και 7 έως 13.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα υποδείγματα διπλωματικών ή υπηρεσιακών διαβατηρίων που εκδίδονται από τα οικεία Υπουργεία Εξωτερικών στα διαπιστευμένα μέλη των διπλωματικών αποστολών και των προξενικών αντιπροσωπιών, καθώς και στην οικογένειά τους σύμφωνα με το άρθρο 34.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ

Κεφάλαιο I

Κατάργηση του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα

Άρθρο 20

Διέλευση των εσωτερικών συνόρων

Επιτρέπεται η διέλευση των εσωτερικών συνόρων σε οποιοδήποτε σημείο χωρίς συνοριακούς ελέγχους, ανεξαρτήτως της ιθαγενείας των προσώπων.

Άρθρο 21

Έλεγχοι στο εσωτερικό της επικράτειας

Η κατάργηση του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων δεν θίγει:

α)

την άσκηση αστυνομικών αρμοδιοτήτων εκ μέρους των αρμόδιων αρχών δυνάμει της νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους, εφόσον η άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών δεν έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους συνοριακούς ελέγχους· αυτό ισχύει και στις παραμεθόριες περιοχές. Κατά την έννοια της πρώτης πρότασης, η άσκηση αστυνομικών αρμοδιοτήτων δεν μπορεί, ειδικότερα, να θεωρηθεί ισοδύναμη με τους συνοριακούς ελέγχους όταν τα αστυνομικά μέτρα:

i)

δεν έχουν ως στόχο τους τον έλεγχο των συνόρων,

ii)

βασίζονται σε γενικές αστυνομικές πληροφορίες και πείρα όσον αφορά ενδεχόμενες απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και αποσκοπούν συγκεκριμένα στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος,

iii)

σχεδιάζονται και εκτελούνται κατά τρόπο σαφώς διαφορετικό από τους συστηματικούς ελέγχους προσώπων στα εξωτερικά σύνορα

iv)

διενεργούνται βάσει δειγματοληπτικών ελέγχων

β)

τη διενέργεια ελέγχων ασφαλείας στους λιμένες ή αερολιμένες από τις αρμόδιες αρχές δυνάμει της νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους, από τους υπεύθυνους των λιμένων ή αερολιμένων ή από τους μεταφορείς, στο βαθμό που αυτοί οι έλεγχοι αφορούν και τα πρόσωπα που ταξιδεύουν στο εσωτερικό κράτους μέλους·

γ)

τη δυνατότητα κράτους μέλους να προβλέπει στην εθνική νομοθεσία του την υποχρέωση κατοχής και επίδειξης τίτλων και εγγράφων·

δ)

την υποχρέωση των υπηκόων τρίτων χωρών να δηλώνουν την παρουσία τους στην επικράτεια κράτους μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 της σύμβασης Σένγκεν.

Άρθρο 22

Άρση των εμποδίων κυκλοφορίας στα οδικά σημεία διέλευσης των εσωτερικών συνόρων

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την άρση κάθε εμποδίου στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας σε οδικά σημεία διέλευσης των εσωτερικών συνόρων, και ιδίως περιορισμών της ταχύτητας που δεν οφείλονται αποκλειστικά σε λόγους οδικής ασφάλειας.

Παράλληλα, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι προετοιμασμένα να παράσχουν τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για τη διεξαγωγή ελέγχων, σε περίπτωση επαναφοράς του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων.

Κεφάλαιο ΙΙ

Προσωρινή επαναφορά του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων

Άρθρο 23

Προσωρινή επαναφορά του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων

1.   Όταν υφίσταται σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, ένα κράτος μέλος μπορεί εκτάκτως να επαναφέρει τον έλεγχο στα εσωτερικά του σύνορα, για περιορισμένη περίοδο ανώτατης διάρκειας 30 ημερών ή για την προβλεπόμενη διάρκεια του γεγονότος εφόσον αυτή υπερβαίνει τις 30 ημέρες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 ή, σε περίπτωση επείγοντος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 25. Η έκταση και η διάρκεια της προσωρινής επαναφοράς του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το απολύτως αναγκαίο για να αντιμετωπισθεί η σοβαρή απειλή.

2.   Όταν η σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια συνεχίζει να υφίσταται πέραν της περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος μπορεί να παρατείνει τον έλεγχο των συνόρων για τους ίδιους λόγους με εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενα νέα στοιχεία, για ανανεώσιμες περιόδους που δεν υπερβαίνουν τις 30 ημέρες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26.

Άρθρο 24

Διαδικασία στις προβλέψιμες περιπτώσεις

1.   Όταν κράτος μέλος προτίθεται να επαναφέρει τον έλεγχο των εσωτερικών του συνόρων δυνάμει του άρθρου 23, παράγραφος 1, ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν τα άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου και την Επιτροπή και παρέχει, μόλις μπορέσει, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τους λόγους της προβλεπόμενης επαναφοράς, προσδιορίζοντας τα γεγονότα που αποτελούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια,

β)

την έκταση της προβλεπόμενης επαναφοράς, προσδιορίζοντας τα σημεία στα οποία θα επαναφέρει τον έλεγχο των συνόρων,

γ)

τις ονομασίες των επιτρεπόμενων σημείων διέλευσης,

δ)

την ημερομηνία και τη διάρκεια της προβλεπόμενης επαναφοράς,

ε)

ενδεχομένως, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα άλλα κράτη μέλη.

2.   Μετά την κοινοποίηση του συγκεκριμένου κράτους μέλους και ενόψει της κατά την παράγραφο 3 διαβούλευσης, η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει γνώμη με την επιφύλαξη του άρθρου 64, παράγραφος 1, της Συνθήκης.

3.   Οι πληροφορίες περί των οποίων η παράγραφος 1, καθώς και η γνώμη που μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2, αποτελούν το αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ του αιτούντος κράτους μέλους, των άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής με σκοπό να διοργανωθεί, ενδεχομένως, κάποια μορφή αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και να εξετασθεί η αναλογικότητα των μέτρων σε σχέση με τα γεγονότα που ώθησαν στην επαναφορά του ελέγχου των συνόρων καθώς και με τους κινδύνους για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια.

4.   Η διαβούλευση της παραγράφου 3 πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία επαναφοράς του ελέγχου.

Άρθρο 25

Διαδικασία για περιπτώσεις που επιβάλλουν επείγουσα δράση

1.   Όταν η δημόσια τάξη ή η εσωτερική ασφάλεια κράτους μέλους επιβάλλουν επείγουσα δράση, το οικείο κράτος μέλος μπορεί εκτάκτως να επαναφέρει αμέσως τον έλεγχο στα εσωτερικά του σύνορα.

2.   Το κράτος μέλος που σχεδιάζει να επαναφέρει τον έλεγχο των εσωτερικών του συνόρων ενημερώνει αμέσως σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή και παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 24, παράγραφος 1, και τους λόγους που δικαιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία αυτή.

Άρθρο 26

Διαδικασία παράτασης του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν τον έλεγχο των εσωτερικών τους συνόρων, δυνάμει του άρθρου 23, παράγραφος 2, μόνο αφού ενημερώσουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

2.   Το κράτος μέλος που σχεδιάζει να παρατείνει τον έλεγχο των εσωτερικών του συνόρων παρέχει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τους λόγους της παράτασης. Ισχύουν εν προκειμένω οι διατάξεις του άρθρου 24, παράγραφος 2.

Άρθρο 27

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το οικείο κράτος μέλος ή, όπου ενδείκνυται, το Συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν για τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει των άρθρων 24, 25 και 26.Αν κράτος μέλος παρατείνει για τρίτη διαδοχική φορά τον έλεγχο των εσωτερικών του συνόρων σύμφωνα με το άρθρο 26, θα πρέπει, εφόσον κληθεί, να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ανάγκη διεξαγωγής του ελέγχου αυτού.

Άρθρο 28

Διατάξεις που εφαρμόζονται κατά την επαναφορά του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων

Κατά την επαναφορά του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι σχετικές διατάξεις του Τίτλου ΙΙ.

Άρθρο 29

Έκθεση για την επαναφορά του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων

Το κράτος μέλος που επανέφερε τον έλεγχο στα εσωτερικά του σύνορα σύμφωνα με το άρθρο 23, επιβεβαιώνει την ημερομηνία άρσης του ελέγχου αυτού και υποβάλλει ταυτόχρονα ή πολύ σύντομα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή έκθεση για την επαναφορά του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα, περιγράφοντας, ειδικότερα, τη λειτουργία των ελέγχων και την αποτελεσματικότητα της επαναφοράς.

Άρθρο 30

Ενημέρωση του κοινού

Η απόφαση επαναφοράς του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων λαμβάνεται υπό συνθήκες διαφάνειας και με πλήρη ενημέρωση του κοινού, εκτός αν επιτακτικοί λόγοι ασφάλειας δεν το επιτρέπουν.

Άρθρο 31

Εμπιστευτικότητα

Κατόπιν αιτήσεως του οικείου κράτους μέλους, τα άλλα κράτη μέλη καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή τηρούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που παρέχονται στο πλαίσιο της επαναφοράς και της παράτασης του ελέγχου των συνόρων, καθώς και της έκθεσης που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 29.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Τα παραρτήματα ΙΙΙ, IV, και VIII τροποποιούνται με τη διαδικασία του άρθρου 33, παράγραφος 2.

Άρθρο 33

Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, εφεξής καλούμενη «επιτροπή».

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 468/1999/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι τα εκτελεστικά μέτρα τα οποία έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με την εν λόγω διαδικασία δεν θίγουν τις βασικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Η προθεσμία του άρθρου 5, παράγραφος 6, της απόφασης 468/1999/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

4.   Με την επιφύλαξη των ήδη θεσπισθέντων εκτελεστικών μέτρων, η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με την έγκριση τεχνικών κανόνων και αποφάσεων σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 αναστέλλεται για τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να ανανεώνουν τις σχετικές διατάξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης και, προς τούτο, τις αναθεωρούν πριν από τη λήξη της τετραετούς περιόδου.

Άρθρο 34

Κοινοποιήσεις

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α) τον κατάλογο των τίτλων διαμονής,

β) τον κατάλογο των σημείων διέλευσης των συνόρων τους,

γ) τα ποσά αναφοράς που απαιτούνται για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων τους και τα οποία καθορίζονται ετησίως από τις εθνικές αρχές,

δ) τον κατάλογο των υπευθύνων για τον έλεγχο των συνόρων εθνικών αρχών,

ε) τα υποδείγματα δελτίων που χορηγούν τα Υπουργεία Εξωτερικών.

2.   Η Επιτροπή θέτει τα στοιχεία που κοινοποιούνται δυνάμει της παραγράφου 1 στη διάθεση των κρατών μελών και του κοινού με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σειρά C και με κάθε άλλο κατάλληλο μέσο.

Άρθρο 35

Τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους κοινοτικούς κανόνες για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία ούτε τις ισχύουσες διμερείς συμφωνίες που αφορούν την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία.

Άρθρο 36

Θέουτα και Μελίλλια

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν τους ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται στις πόλεις Θέουτα και Μελίλλια, όπως ορίζονται στη δήλωση του Βασιλείου της Ισπανίας για τις πόλεις Θέουτα και Μελίλλια στην Τελική Πράξη της Συμφωνίας Προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας στη Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 (20).

Άρθρο 37

Κοινοποίηση πληροφοριών από τα κράτη μέλη

Το αργότερο στις ... (21) τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εθνικές τους διατάξεις σχετικά με το άρθρο 21 στοιχεία γ) και δ), τις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, και τους διμερείς διακανονισμούς που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 17, παράγραφος 1. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών των διατάξεων κοινοποιούνται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Άρθρο 38

Έκθεση για την εφαρμογή του τίτλου ΙΙΙ

Το αργότερο στις ... (22), η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του τίτλου ΙΙΙ.

Η Επιτροπή εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή τυχόν δυσκολίες λόγω επαναφοράς του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα. Υποβάλλει ενδεχομένως προτάσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών.

Άρθρο 39

Κατάργηση

1.   Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 8 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 καταργούνται από ... (23).

2.   Καταργούνται από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α)

το κοινό εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων του,

β)

οι αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπής Σένγκεν της 26ης Απριλίου 1994 (SCH/Com-ex (94), 1, αναθ. 2), της 22ας Δεκεμβρίου 1994 (SCH/Com-ex (94)17, αναθ. 4) και της 20ής Δεκεμβρίου 1995 (SCH/Com-ex (95) 20, αναθ. 2),

γ)

το Παράρτημα 7 της κοινής προξενικής εγκυκλίου,

δ)

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 790/2001 (24) του Συμβουλίου, της 24ης Απριλίου 2001, που επιφυλάσσει στο Συμβούλιο εκτελεστικές εξουσίες σχετικά με ορισμένες λεπτομερείς διατάξεις και πρακτικές διαδικασίες διενέργειας συνοριακών ελέγχων και επιτήρησης,

ε)

η απόφαση 2004/581/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για καθορισμό των ελαχίστων επιβαλλομένων ενδείξεων των πινακίδων σήμανσης στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων (25),

στ)

η απόφαση 2004/574/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την τροποποίηση του κοινού εγχειριδίου (26).

ζ)

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2133/2004 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την υποχρέωση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών να προβαίνουν σε συστηματική σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων των υπηκόων τρίτων χωρών κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και την τροποποίηση, για το σκοπό αυτό, των διατάξεων της Σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και του Κοινού Εγχειριδίου (27).

3)   Τυχόν παραπομπές σε άρθρα και πράξεις που καταργούνται νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 40

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις ... (28). Ωστόσο, το άρθρο 34 τίθεται σε ισχύ την ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Έγινε στ ...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2005.

(2)  ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 19. Σύμβαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1160/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 18).

(3)  ΕΕ C 313 της 16.12.2002, σ. 97. Κοινό Εγχειρίδιο όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2133/2004 του Συμβουλίου (ΕΕ L 369 της 16.12.2004, σ. 5).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1).

(5)  ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(6)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(7)  ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 69.

(8)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(9)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.

(10)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 53.

(11)  Απόφαση 2004/849/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 368 της 15.12.2004, σ. 26).

(12)  Απόφαση 2004/860/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 370 της 17.12.2004, σ. 78).

(13)  ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.

(14)  ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20.

(15)  ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.

(16)  ΕΕ L 157 της 15.6.2002, σ. 1.

(17)  ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό αριθ. 851/2005 (ΕΕ L 141 της 4.6.2005, σ. 3).

(18)  ΕΕ L 64 της 7.3.2003, σ. 1.

(19)  ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 4.

(20)  ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 73.

(21)  Δέκα εργασίμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(22)  Τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(23)  Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(24)  ΕΕ 116 της 26.4.2001, σ. 5. Κανονισμός που τροποποιήθηκε με την απόφαση 2004/927/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 31.12.2004, σ. 45).

(25)  ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 119.

(26)  ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 36.

(27)  ΕΕ L 369 της 16.12.2004, σ. 5.

(28)  Έξι μήνες από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής:

α)

για ταξίδια επαγγελματικού χαρακτήρα:

i)

πρόσκληση επιχείρησης ή αρχής για συμμετοχή σε συνεδριάσεις, διασκέψεις ή εκδηλώσεις εμπορικού, βιομηχανικού χαρακτήρα ή υπηρεσιακές,

ii)

άλλα έγγραφα, από όπου προκύπτει η ύπαρξη εμπορικών ή υπηρεσιακών σχέσεων,

iii)

εισιτήρια σε εκθέσεις και συνέδρια, εφόσον συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.

β)

για ταξίδια πραγματοποιούμενα στα πλαίσια σπουδών ή άλλου είδους κατάρτισης:

i)

πιστοποιητικό εγγραφής σε εκπαιδευτικό ίδρυμα με σκοπό τη συμμετοχή σε θεωρητικά ή πρακτικά μαθήματα βασικής κατάρτισης και διαρκούς εκπαίδευσης,

ii)

σπουδαστικές ταυτότητες ή βεβαιώσεις σχετικές με τα παρακολουθούμενα μαθήματα,

γ)

για ταξίδια τουριστικού ή ιδιωτικού χαρακτήρα:

i)

δικαιολογητικά σχετικά με το κατάλυμα:

πρόσκληση του φιλοξενούντος,

εάν παρέχει κατάλυμα στον ενδιαφερόμενο

δικαιολογητικό από τον οργανισμό ο οποίος παρέχει το κατάλυμα, ή οιοδήποτε άλλο κατάλληλο δικαιολογητικό στο οποίο αναφέρεται το προβλεπόμενο κατάλυμα

ii)

δικαιολογητικά σχετικά με τη διαδρομή:

επιβεβαίωση της κράτησης οργανωμένου ταξιδίου ή οιοδήποτε άλλο κατάλληλο δικαιολογητικό στο οποίο αναφέρονται τα προβλεπόμενα σχέδια ταξιδίου·

iii)

δικαιολογητικά σχετικά με την επιστροφή:

εισιτήριο επιστροφής ή εισιτήριο τουριστικής κυκλοφορίας

δ)

για ταξίδια πολιτικού, επιστημονικού, πολιτιστικού, αθλητικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα ή που πραγματοποιούνται για άλλους λόγους:

προσκλήσεις, εισιτήρια εισόδου, εγγραφές ή προγράμματα, όπου αναφέρεται, στο μέτρο του δυνατού, το όνομα του προσκαλούντος οργανισμού και η διάρκεια της παραμονής ή οιοδήποτε άλλο κατάλληλο δικαιολογητικό το οποίο αναφέρει το σκοπό της επίσκεψης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σε όλα τα συνοριακά σημεία διέλευσης καταχωρούνται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό αρχείο όλες οι υπηρεσιακές πληροφορίες καθώς και κάθε άλλη ιδιαίτερα σημαντική πληροφορία. Πρέπει ιδίως να καταχωρούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το όνομα του κατά τόπον υπευθύνου για τους συνοριακούς ελέγχους συνοριοφύλακα και των άλλων υπαλλήλων κάθε ομάδας,

β)

οι περιπτώσεις απλούστευσης των ελέγχων προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 8,

γ)

η χορήγηση, στα σύνορα, εγγράφων που επέχουν θέση διαβατηρίου καθώς και θεωρήσεων,

δ)

οι συλλήψεις και οι καταγγελίες (ποινικά αδικήματα και διοικητικές παραβάσεις),

ε)

οι αρνήσεις εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 13, (λόγοι της άρνησης και ιθαγένεια),

στ)

οι κωδικοί ασφαλείας των σφραγίδων εσόδου και εξόδου, η ταυτότητα των συνοριοφυλάκων που χρησιμοποιούν τις σφραγίδες σε οποιαδήποτε ημερομηνία ή βάρδια καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν τις απολεσθείσες ή κλαπείσες σφραγίδες,

ζ)

καταγγελίες προσώπων που υπόκεινται σε ελέγχους,

η)

άλλα ιδιαίτερα σημαντικά αστυνομικά και δικαστικά μέτρα,

θ)

ιδιαίτερα γεγονότα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Μέρος A

Image

 (1)

Μέρος B

Image

Μέρος Γ

Image

 (2)

Image

 (2)

Image

 (2)

Image

Image

Image


(1)  Δεν απαιτείται λογότυπο για τη Νορβηγία και την Ισλανδία.

(2)  Δεν απαιτείται λογότυπο για τη Νορβηγία και την Ισλανδία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΦΡΑΓΙΣΗ

1.   Τα ταξιδιωτικά έγγραφα υπηκόων τρίτων χωρών σφραγίζονται συστηματικά κατά την είσοδο και την έξοδο, σύμφωνα με το άρθρο 9. Τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των σφραγίδων καθορίζονται στην απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής Σένγκεν SCH/COM-EX (94) 16 αναθ. και SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL).

2.   Οι κωδικοί ασφαλείας των σφραγίδων τροποποιούνται κατά τακτά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τον μήνα.

3.   Στην περίπτωση εισόδου και εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης, η σφραγίδα τοποθετείται, ει δυνατόν, κατά τρόπο ώστε να καλύπτει την άκρη της θεώρησης χωρίς να θίγει το ευανάγνωστο των ενδείξεων που υπάρχουν επάνω στη θεώρηση ούτε τα ορατά χαρακτηριστικά ασφάλειας της αυτοκόλλητης θεώρησης. Αν πρέπει να τοποθετηθούν περισσότερες σφραγίδες (για παράδειγμα, στην περίπτωση θεώρησης πολλαπλών εισόδων), τίθενται στην απέναντι σελίδα από αυτή στην οποία έχει τοποθετηθεί η θεώρηση.

Αν αυτή η σελίδα δεν είναι χρησιμοποιήσιμη, η σφραγίδα τοποθετείται στην επόμενη σελίδα. Η ζώνη που προορίζεται για ανάγνωση από μηχανήματα δεν σφραγίζεται.

4.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τα εθνικά σημεία επαφής τα οποία είναι αρμόδια για την ανταλλαγή πληροφοριών για τους κωδικούς ασφαλείας των σφραγίδων εισόδου και εξόδου που χρησιμοποιούνται στα συνοριακά σημεία διέλευσης και ενημερώνουν σχετικά τα άλλα κράτη μέλη, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και την Επιτροπή. Τα εν λόγω σημεία επαφής έχουν πρόσβαση, χωρίς καθυστέρηση, στις πληροφορίες που αφορούν τις κοινές σφραγίδες εισόδου και εξόδου που χρησιμοποιούνται στα εξωτερικά σύνορα του σχετικού κράτους μέλους, και κυρίως στις πληροφορίες που αφορούν την ένδειξη:

α)

του συνοριακού σημείου διέλευσης, το οποίο θα χρησιμοποιεί τη μία ή την άλλη σφραγίδα,

β)

της ταυτότητας του συνοριοφύλακα ο οποίος θα τοποθετεί σφραγίδα σε δεδομένη στιγμή,

γ)

του κωδικού ασφαλείας τον οποίο φέρει κάθε σφραγίδα σε δεδομένη στιγμή.

Κάθε αίτηση πληροφοριών σχετικά με τις κοινές σφραγίδες εισόδου και εξόδου υποβάλλεται μέσω των προαναφερόμενων εθνικών σημείων επαφής.

Τα εθνικά σημεία επαφής διαβιβάζουν αμέσως στα άλλα σημεία επαφής και στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αφορούν μεταβολή των σημείων επαφής καθώς και τις απολεσθείσες ή κλαπείσες σφραγίδες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Μέρος A

Διαδικασίες άρνησης εισόδου στα σύνορα

1.   Σε περίπτωση άρνησης εισόδου, ο αρμόδιος συνοριοφύλακας:

α)

συμπληρώνει το ενιαίο έντυπο άρνησης εισόδου, το οποίο εμφανίζεται κάτωθι (μέρος Β)· ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας υπογράφει το έντυπο και λαμβάνει αντίγραφο του υπογεγραμμένου εντύπου· εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας αρνηθεί να υπογράψει, ο συνοριοφύλακας αναφέρει την άρνησή του στο έντυπο, στο τμήμα «παρατηρήσεις»·

β)

θέτει επί του διαβατηρίου σφραγίδα εισόδου, που διαγράφεται από σταυρό με μαύρη ανεξίτηλη μελάνη και γράφει απέναντι, στα δεξιά, επίσης με ανεξίτηλη μελάνη το(τα) γράμμα(-τα) που αντιστοιχεί(-ούν) στο/στους λόγο/ους της άρνησης εισόδου, των οποίων ο κατάλογος περιλαμβάνεται στο ενιαίο έντυπο άρνησης εισόδου που αναφέρεται ανωτέρω·

γ)

ακυρώνει τη θεώρηση σφραγίζοντάς την με την ένδειξη «ΑΚΥΡΟ» στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2· στην περίπτωση αυτή το οπτικώς μεταβλητό χαρακτηριστικό της αυτοκόλλητης θεώρησης, το χαρακτηριστικό ασφαλείας «φαινόμενο λανθάνουσας εικόνας» καθώς και η λέξη «θεώρηση» διαγράφονται ώστε να καθίσταται αδύνατη οποιαδήποτε μεταγενέστερη κατάχρηση·ο συνοριοφύλακας ενημερώνει αμέσως τις κεντρικές αρχές του για αυτή την απόφαση·

δ)

καταχωρεί κάθε άρνηση εισόδου σε αρχείο ή σε κατάλογο, τα οποία θα μνημονεύουν την ταυτότητα και την ιθαγένεια του υπηκόου τρίτης χώρας, τα στοιχεία του εγγράφου που επιτρέπει τη διέλευση καθώς και το λόγο και την ημερομηνία της άρνησης εισόδου.

2.   Η θεώρηση ακυρώνεται στις εξής περιπτώσεις:

α)

εάν ο κάτοχος θεώρησης έχει καταχωριστεί στο SIS ως ανεπιθύμητος, εκτός εάν είναι κάτοχος θεώρησης ή θεώρησης επανεισόδου η οποία χορηγήθηκε από κράτος μέλος και ζητεί είσοδο με σκοπό τη διέλευση, προκειμένου να εισέλθει στην επικράτεια του κράτους μέλους που χορήγησε το έγγραφο·

β)

εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η θεώρηση αποκτήθηκε με αθέμιτο τρόπο.

Η αδυναμία του υπηκόου τρίτης χώρας να επιδείξει στα σύνορα ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, δεν οδηγεί αυτομάτως σε απόφαση ακύρωσης της θεώρησης.

3.   Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο ελήφθη απόφαση αρνήσεως εισόδου μεταφέρθηκε στα εξωτερικά σύνορα από μεταφορική εταιρία, ο κατά τόπο αρμόδιος συνοριοφύλακας:

α)

διατάσσει το συγκεκριμένο μεταφορέα να αναλάβει τον υπήκοο τρίτης χώρας χωρίς καθυστέρηση και να τον μεταφέρει είτε προς την τρίτη χώρα από την οποία μεταφέρθηκε είτε προς την τρίτη χώρα η οποία χορήγησε το έγγραφο που επιτρέπει τη διέλευση των συνόρων είτε προς οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα στην οποία η αποδοχή του είναι εγγυημένη, ή να εξεύρει μέσον για την περαιτέρω μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 26 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και την οδηγία 2001/51/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, για τη συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 26 της Σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου1985 (1)·

β)

εν αναμονή της περαιτέρω μεταφοράς, είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει στα πλαίσια του εθνικού δικαίου και λαμβανομένων υπόψη των τοπικών περιστάσεων τα κατάλληλα μέτρα για να αποφεύγεται η παράνομη είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους ελήφθη απόφαση αρνήσεως εισόδου.

4.   Όταν συντρέχουν λόγοι άρνησης εισόδου και σύλληψης υπηκόου τρίτης χώρας, ο συνοριοφύλακας έρχεται σε επαφή με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για να αποφασισθεί η στάση που πρέπει να τηρηθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Μέρος B:

Ενιαίο έντυπο άρνησης εισόδου στα σύνορα

Image


(1)  ΕΕ L 187 της 10.7.2001 σ. 45.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1.   Χερσαία σύνορα

1.1.   Έλεγχος στο πλαίσιο της οδικής κυκλοφορίας

1.1.1.   Η κυκλοφορία στα συνοριακά σημεία διέλευσης ρυθμίζεται με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διενέργεια ελέγχων και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η ασφαλής και ομαλή ροή της οδικής κυκλοφορίας. Αν παραστεί ανάγκη , τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες σχετικά με τη διοχέτευση της κυκλοφορίας και την τοποθέτηση φραγμάτων. Ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 37.

1.1.2.   Στα χερσαία σύνορα, τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον το κρίνουν ενδεδειγμένο και το επιτρέπουν οι συνθήκες να διευθετήσουν διαδρόμους ή να θέσουν σε λειτουργία χωριστές λωρίδες σε ορισμένα συνοριακά σημεία διέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 9.

Η χρησιμοποίηση διαδρόμων ή χωριστών λωρίδων μπορεί να ανασταλεί οποτεδήποτε από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, υπό εξαιρετικές συνθήκες και όταν το επιβάλλει η κατάσταση της κυκλοφορίας και των υποδομών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεργάζονται με τις γειτονικές χώρες για τη διευθέτηση χωριστών διαδρόμων ή λωρίδων στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

1.1.3.   Οι επιβαίνοντες σε οχήματα μπορούν, κατά γενικό κανόνα, να παραμένουν εντός των οχημάτων κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Ωστόσο, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις, μπορεί να τους ζητηθεί να εξέλθουν από τα οχήματά τους. Οι διεξοδικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται, εάν το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες, στους ειδικούς για το σκοπό αυτό χώρους. Για λόγους ασφάλειας του προσωπικού, οι έλεγχοι διενεργούνται, εφόσον είναι δυνατόν, από δύο συνοριοφύλακες.

1.2.   Έλεγχος στο πλαίσιο της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας

1.2.1.   Σε ελέγχους υπόκεινται τόσο οι επιβάτες, όσο και οι υπάλληλοι των σιδηροδρόμων που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που επιβαίνουν σε εμπορικές αμαξοστοιχίες ή σε κενές αμαξοστοιχίες. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται με έναν από τους εξής δύο τρόπους:

είτε στην αποβάθρα, στον πρώτο σταθμό άφιξης ή αναχώρησης, στην επικράτεια κράτους μέλους,

είτε εντός της αμαξοστοιχίας κατά τη διάρκεια του ταξιδίου.

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες για τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων. Ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 37.

1.2.2.   Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1.2.1. και για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των επιβατικών αμαξοστοιχιών μεγάλης ταχύτητας, τα κράτη μέλη από τα οποία διέρχονται οι εν λόγω αμαξοστοιχίες ερχόμενες από τρίτες χώρες μπορούν επίσης, κατόπιν κοινής συμφωνίας με τις οικείες τρίτες χώρες, να αποφασίσουν τη διενέργεια ελέγχων εισόδου για τους επιβάτες των αμαξοστοιχιών από τρίτες χώρες, με έναν από τους εξής τρόπους:

στους σταθμούς επιβίβασης που ευρίσκονται σε τρίτη χώρα,

στους σταθμούς αποβίβασης που ευρίσκονται στην επικράτεια των κρατών μελών,

εντός της αμαξοστοιχίας κατά τη διάρκεια του ταξιδίου μεταξύ των σταθμών που ευρίσκονται στην επικράτεια των κρατών μελών, εφόσον τα πρόσωπα παραμένουν εντός της αμαξοστοιχίας στον προηγούμενο ή στους προηγούμενους σταθμούς.

1.2.3.   Εάν η εταιρία σιδηροδρομικών μεταφορών μπορεί, για τις αμαξοστοιχίες μεγάλης ταχύτητας που προέρχονται από τρίτες χώρες και πραγματοποιούν πολλαπλές στάσεις στην επικράτεια των κρατών μελών, να επιβιβάζει επιβάτες αποκλειστικά για το εναπομένον τμήμα της διαδρομής εντός της επικράτειας των κρατών μελών, οι εν λόγω επιβάτες υποβάλλονται σε ελέγχους εισόδου, είτε εντός της αμαξοστοιχίας είτε στο σταθμό προορισμού, εκτός εάν έχουν διεξαχθεί έλεγχοι σύμφωνα με τα σημεία 1.2.1 ή 1.2.2, πρώτη περίπτωση.

Τα πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν σιδηροδρομικώς αποκλειστικά για το εναπομένον τμήμα της διαδρομής εντός της επικράτειας των κρατών μελών ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση, κατά τρόπο σαφή, ότι θα υποβληθούν σε ελέγχους εισόδου, είτε κατά τη διάρκεια του ταξιδίου είτε στο σταθμό προορισμού.

1.2.4.   Όταν ταξιδεύουν προς την αντίστροφη κατεύθυνση, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας υποβάλλονται σε ελέγχους εξόδου βάσει αντίστοιχων ρυθμίσεων.

1.2.5.   Ο συνοριοφύλακας μπορεί να διατάξει να ερευνηθούν οι κενοί χώροι των οχημάτων, εάν είναι απαραίτητο με τη συνδρομή του σταθμάρχη, για να εξακριβωθεί το κατά πόσον κρύβονται εκεί πρόσωπα ή αντικείμενα που υπόκεινται σε συνοριακό έλεγχο.

1.2.6.   Όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι πρόσωπα σεσημασμένα ή ύποπτα εγκληματικών πράξεων, ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν την πρόθεση να εισέλθουν παράνομα, κρύβονται εντός της αμαξοστοιχίας, ο συνοριοφύλακας, εάν δεν μπορεί να επέμβει σύμφωνα με τις εθνικές του διατάξεις, ενημερώνει τα κράτη μέλη προς τα οποία ή εντός των οποίων κινείται η αμαξοστοιχία.

2.   Εναέρια σύνορα

2.1.   Έλεγχος στους διεθνείς αερολιμένες

2.1.1.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μεριμνούν ώστε η εταιρία του αερολιμένα να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τον διαχωρισμό μεταξύ των επιβατών των εσωτερικών πτήσεων αφενός και των επιβατών άλλων πτήσεων αφετέρου. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να δημιουργούνται οι κατάλληλες υποδομές σε όλους τους διεθνείς αερολιμένες.

2.1.2.   Ο τόπος διενέργειας των συνοριακών ελέγχων προσδιορίζεται ως εξής:

α)

Οι επιβάτες πτήσης προερχόμενης από τρίτη χώρα, οι οποίοι επιβιβάζονται σε εσωτερική πτήση, υποβάλλονται σε έλεγχο εισόδου στον αερολιμένα άφιξης της πτήσης που προέρχεται από τρίτη χώρα. Οι επιβάτες εσωτερικής πτήσης οι οποίοι επιβιβάζονται σε πτήση με προορισμό τρίτη χώρα (επιβάτες με ανταπόκριση) υποβάλλονται σε έλεγχο εξόδου στον αερολιμένα αναχώρησης αυτής της τελευταίας πτήσης.

β)

Για πτήσεις με προέλευση ή προορισμό τρίτες χώρες χωρίς οι επιβάτες να αλλάξουν αεροσκάφος και για πτήσεις με πολλαπλές στάσεις σε αερολιμένες των κρατών μελών χωρίς αλλαγή αεροσκάφους:

i)

οι επιβάτες των πτήσεων με προέλευση ή προορισμό τρίτες χώρες χωρίς προηγούμενη ή επόμενη ανταπόκριση στην επικράτεια των κρατών μελών υποβάλλονται σε έλεγχο εισόδου στον αερολιμένα άφιξης και σε έλεγχο εξόδου στον αερολιμένα αναχώρησης,

ii)

οι επιβάτες πτήσεων με προέλευση ή προορισμό τρίτες χώρες με πολλαπλές στάσεις στην επικράτεια των κρατών μελών χωρίς αλλαγή αεροσκάφους (διερχόμενοι επιβάτες), και χωρίς δυνατότητα επιβίβασης στο τμήμα της πτήσης που ευρίσκεται στην επικράτεια των κρατών μελών, υποβάλλονται σε έλεγχο εισόδου στον αερολιμένα προορισμού και σε έλεγχο εξόδου στον αερολιμένα επιβίβασης,

iii)

εάν ο αερομεταφορέας έχει τη δυνατότητα, για πτήσεις προερχόμενες από τρίτες χώρες με πολλές στάσεις στην επικράτεια των κρατών μελών, να επιβιβάζει επιβάτες αποκλειστικά για το εναπομένον τμήμα του ταξιδίου εντός αυτής της επικράτειας, οι εν λόγω επιβάτες υποβάλλονται σε έλεγχο εξόδου στον αερολιμένα επιβίβασης και σε έλεγχο εισόδου στον αερολιμένα άφιξης.

Οι έλεγχοι των επιβατών οι οποίοι, κατά τη διάρκεια αυτών των στάσεων, ευρίσκονται ήδη εντός του αεροσκάφους και δεν έχουν επιβιβασθεί στην επικράτεια των κρατών μελών, πραγματοποιούνται σύμφωνα με το στοιχείο β), σημείο ii)· η αντίστροφη διαδικασία εφαρμόζεται σε πτήσεις αυτής της κατηγορίας, όταν η χώρα προορισμού είναι τρίτη χώρα.

2.1.3.   Οι συνοριακοί έλεγχοι διενεργούνται κατά κανόνα εκτός του αεροσκάφους ή της πύλης, εκτός εάν δικαιολογείτο αντίθετο η αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν την εσωτερική ασφάλεια και τη λαθρομετανάστευση. Για να εξασφαλισθεί, στους αερολιμένες που ορίζονται ως συνοριακά σημεία διέλευσης, ότι οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 έως 13, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρχές του αερολιμένα να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για τη διοχέτευση των επιβατών προς τις εγκαταστάσεις οι οποίες προορίζονται για τη διενέργεια των ελέγχων.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εταιρία του αερολιμένα να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίζει την είσοδο και την έξοδο μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στις καθορισμένες ζώνες πρόσβασης, όπως για παράδειγμα στη ζώνη διέλευσης. Ο έλεγχος κανονικά δεν διενεργείται στη ζώνη διέλευσης, εκτός εάν δικαιολογείτο αντίθετο η αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν την εσωτερική ασφάλεια και τη λαθρομετανάστευση· οι έλεγχοι στη ζώνη αυτή είναι δυνατόν να αφορούν ιδίως πρόσωπα που υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον διαθέτουν τη θεώρηση αυτή.

2.1.4.   Αν, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, επικείμενου κινδύνου ή κατόπιν οδηγιών των αρχών, αεροσκάφος που εκτελεί πτήση από τρίτη χώρα πρέπει να προσγειωθεί σε σημείο το οποίο δεν είναι συνοριακό σημείο διέλευσης, αυτό το αεροσκάφος μπορεί να συνεχίσει την πτήση του μόνο έπειτα από άδεια των συνοριοφυλάκων και των τελωνειακών αρχών. Το αυτό ισχύει όταν αεροσκάφος που εκτελεί πτήση από τρίτη χώρα προσγειώνεται χωρίς άδεια. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 έως 13 για τον έλεγχο των επιβατών των αεροσκαφών αυτών.

2.2.   Έλεγχος στα δευτερεύοντα αεροδρόμια

2.2.1.   Διενεργείαι επίσης έλεγχος προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 έως 13, στους αερολιμένες που δεν έχουν το καθεστώς διεθνούς αερολιμένα σύμφωνα με το σχετικό εθνικό δίκαιο («δευτερεύοντα αεροδρόμια»), αλλά μέσω των οποίων επιτρέπονται οι πτήσεις από ή προς τρίτες χώρες.

2.2.2.   Κατά παρέκκλιση από το σημείο 2.1.1, στα δευτερεύοντα αεροδρόμια δεν είναι απαραίτητη η πρόβλεψη των αναγκαίων ρυθμίσεων για το διαχωρισμό μεταξύ των επιβατών εσωτερικών και άλλων πτήσεων, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (1). Επιπλέον, όταν υπάρχει μειωμένη κυκλοφορία, δεν απαιτείται η συνεχής παρουσία των συνοριοφυλάκων, εφόσον υπάρχει η βεβαιότητα ότι, σε περίπτωση ανάγκης, το προσωπικό μπορεί να μεταβεί επιτόπου σε εύλογο χρονικό διάστημα.

2.2.3.   Εφόσον στο δευτερεύον αεροδρόμιο δεν υπάρχουν μονίμως συνοριοφύλακες, ο διευθυντής του εν λόγω αεροδρομίου ενημερώνει δεόντως τους συνοριοφύλακες για την άφιξη και την αναχώρηση αεροσκάφους που εκτελεί πτήση από ή προς τρίτη χώρα.

2.3.   Έλεγχος επιβατών ιδιωτικών πτήσεων

2.3.1.   Στην περίπτωση ιδιωτικών πτήσεων από ή προς τρίτες χώρες, ο κυβερνήτης διαβιβάζει στους συνοριοφύλακες του κράτους μέλους προορισμού και, ενδεχομένως, του κράτους μέλους πρώτης εισόδου, πριν από την απογείωση, γενική δήλωση που περιλαμβάνει κυρίως σχέδιο πτήσης σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της Σύμβασης σχετικά με τη διεθνή πολιτική αεροπορία και πληροφορίες για την ταυτότητα των επιβατών.

2.3.2.   Όταν οι ιδιωτικές πτήσεις που προέρχονται από τρίτη χώρα και έχουν προορισμό κράτος μέλος κάνουν στάση στην επικράτεια άλλων κρατών μελών, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εισόδου προβαίνουν σε συνοριακό έλεγχο και επιθέτουν σφραγίδα εισόδου στη γενική δήλωση που προβλέπεται στο σημείο 2.3.1.

2.3.3.   Όταν δεν είναι βέβαιο ότι πτήση έχει αποκλειστική προέλευση ή προορισμό κράτος μέλος, χωρίς ενδιάμεση προσγείωση στο έδαφος τρίτης χώρας, οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τον έλεγχο προσώπων στους αερολιμένες και στα αεροδρόμια σύμφωνα με τα σημεία 2.1 και 2.2.

2.3.4.   Οι ρυθμίσεις για την είσοδο και έξοδο των ανεμοπλάνων, των υπερελαφρών αεροπλάνων, των ελικοπτέρων και των αεροσκαφών ερασιτεχνικής κατασκευής με τα οποία διανύονται μικρές αποστάσεις, καθώς και των αεροστάτων, ορίζονται από το εθνικό δίκαιο και, ενδεχομένως, από διμερείς συμφωνίες.

3.   Θαλάσσια σύνορα

3.1.   Γενικές διαδικασίες ελέγχου στο πλαίσιο της θαλάσσιας κυκλοφορίας

3.1.1.   Ο έλεγχος όσον αφορά τα σκάφη πραγματοποιείται στο λιμένα άφιξης ή αναχώρησης, επί του σκάφους ή σε χώρο που προβλέπεται για το σκοπό αυτό, ο οποίος ευρίσκεται σε άμεση εγγύτητα με το σκάφος. Εντούτοις, σύμφωνα με συμφωνίες που έχουν συναφθεί για το συγκεκριμένο θέμα, οι έλεγχοι μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διάπλου ή, κατά την άφιξη ή την αναχώρηση του σκάφους, στην επικράτεια τρίτης χώρας.

Στόχος των ελέγχων είναι να διασφαλισθεί ότι τόσο το πλήρωμα όσο και οι επιβάτες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19, παράγραφος 1, στοιχείο β).

3.1.2.   Ο πλοίαρχος ή, σε περίπτωση απουσίας του, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον πλοιοκτήτη σε όλα τα θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις του πλοιοκτήτη σχετικά με τον εφοπλισμό του πλοίου («ναυτιλιακός πράκτορας»), καταρτίζει έναν κατάλογο, σε δύο αντίτυπα, του πληρώματος και των ενδεχόμενων επιβατών. Το αργότερο κατά την άφιξη στον λιμένα, διαβιβάζει αυτόν (ή αυτούς) τον κατάλογο/τους καταλόγους στους συνοριοφύλακες. Εάν, για λόγους ανωτέρας βίας, η διαβίβαση αυτού (ή αυτών) του καταλόγου/των καταλόγων στους συνοριοφύλακες δεν είναι δυνατή, διαβιβάζεται αντίγραφο στον αρμόδιο συνοριακό σταθμό ή λιμενική αρχή, που το διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στους συνοριοφύλακες.

3.1.3.   Αντίγραφο των δύο καταλόγων που έχει υπογραφεί δεόντως από το συνοριοφύλακα επιστρέφεται στον πλοίαρχο, ο οποίος το επιδεικνύει έπειτα από απλή αίτηση κατά τις ημέρες που το πλοίο είναι δεμένο.

3.1.4.   Ο πλοίαρχος ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο ναυτιλιακός πράκτορας επισημαίνει χωρίς καθυστέρηση όλες τις αλλαγές στη σύνθεση του πληρώματος ή τον αριθμό των επιβατών.

Επιπλέον, ο πλοίαρχος γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές, χωρίς καθυστέρηση και ει δυνατόν πριν και από αυτή την ίδια την είσοδο του σκάφους στο λιμένα, την παρουσία λαθρεπιβατών. Αυτοί οι τελευταίοι παραμένουν πάντως υπό την ευθύνη του πλοιάρχου.

3.1.5.   Ο πλοίαρχος ενημερώνει εγκαίρως τους συνοριοφύλακες για την αναχώρηση του πλοίου και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στο συγκεκριμένο λιμένα· εάν δεν είναι σε θέση να πληροφορήσει αυτές τις υπηρεσίες, ειδοποιεί την αρμόδια λιμενική αρχή. Το δεύτερο αντίγραφο του/των καταλόγου/ων που έχει/έχουν συμπληρωθεί και υπογραφεί προηγουμένως επιστρέφεται στους συνοριοφύλακες ή στις λιμενικές αρχές.

3.2.   Ειδικές διαδικασίες ελέγχου για ορισμένα είδη θαλάσσιας ναυσιπλοΐας

Κρουαζιερόπλοια

3.2.1.   Ο πλοίαρχος του κρουαζιερόπλοιου ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο ναυτιλιακός πράκτορας διαβιβάζει στους αντίστοιχους συνοριοφύλακες το δρομολόγιο και το πρόγραμμα της κρουαζιέρας, τουλάχιστον 24 ώρες πριν το πλοίο εγκαταλείψει το λιμένα αναχώρησης και πριν από την άφιξη σε κάθε λιμένα ευρισκόμενο στην επικράτεια των κρατών μελών.

3.2.2.   Εάν το δρομολόγιο του κρουαζιερόπλοιου περιλαμβάνει αποκλειστικά λιμένες που ευρίσκονται στην επικράτεια των κρατών μελών, κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 7 δεν διενεργείται συνοριακός έλεγχος και το πλοίο μπορεί να ελλιμενίζεται σε λιμένες που δεν είναι συνοριακά σημεία διέλευσης.

Ωστόσο, βάσει αξιολογήσεως των κινδύνων που αφορούν την εσωτερική ασφάλεια και τη λαθρομετανάστευση, είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων επί του πληρώματος και των επιβατών των πλοίων αυτών.

3.2.3.   Εάν το δρομολόγιο του κρουαζιερόπλοιου περιλαμβάνει τόσο λιμένες που ευρίσκονται στην επικράτεια των κρατών μελών όσο και λιμένες που ευρίσκονται σε τρίτες χώρες, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 οι συνοριακοί έλεγχοι διενεργούνται ως εξής:

α)

Όταν το κρουαζιερόπλοιο, προερχόμενο από λιμένα που ευρίσκεται σε τρίτη χώρα, φθάνει για πρώτη φορά σε λιμένα που ευρίσκεται στην επικράτεια κράτους μέλους, το πλήρωμα και οι επιβάτες υποβάλλονται σε έλεγχο εισόδου βάσει των ονομαστικών καταλόγων πληρώματος και επιβατών, όπως αναφέρεται στο σημείο 3.2.4.

Οι επιβάτες που αποβιβάζονται υποβάλλονται σε έλεγχο εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 6, εκτός εάν η αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν την εσωτερική ασφάλεια και τη λαθρομετανάστευση δείξει ότι δεν απαιτείται έλεγχος.

β)

Όταν το κρουαζιερόπλοιο, προερχόμενο από λιμένα που ευρίσκεται σε τρίτη χώρα, φθάνει και πάλι σε λιμένα που ευρίσκεται στην επικράτεια κράτους μέλους, το πλήρωμα και οι επιβάτες υποβάλλονται σε έλεγχο εισόδου βάσει των ονομαστικών καταλόγων πληρώματος και επιβατών, όπως αναφέρεται στο σημείο 3.2.4, στο βαθμό που οι εν λόγω κατάλογοι έχουν τροποποιηθεί μετά την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου στον προηγούμενο λιμένα που ευρίσκεται στην επικράτεια κράτους μέλους.

Οι επιβάτες που αποβιβάζονται υποβάλλονται σε έλεγχο εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 7, εκτός εάν η αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν την εσωτερική ασφάλεια και τη λαθρομετανάστευση δείξει ότι δεν απαιτείται έλεγχος.

γ)

Όταν το κρουαζιερόπλοιο, προερχόμενο από λιμένα που ευρίσκεται σε κράτος μέλος, φθάνει σε άλλο λιμένα κράτους μέλους, οι αποβιβαζόμενοι επιβάτες υποβάλλονται σε έλεγχο εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 7, εφόσον το απαιτεί η αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν την εσωτερική ασφάλεια και τη λαθρομετανάστευση.

δ)

Όταν κρουαζιερόπλοιο αναχωρεί από λιμένα που ευρίσκεται σε κράτος μέλος με προορισμό λιμένα που ευρίσκεται σε τρίτη χώρα, το πλήρωμα και οι επιβάτες υποβάλλονται σε έλεγχο εξόδου βάσει των ονομαστικών καταλόγων πληρώματος και επιβατών.

Εφόσον το απαιτεί η αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν την εσωτερική ασφάλεια και τη λαθρομετανάστευση, οι επιβιβαζόμενοι επιβάτες υποβάλλονται σε έλεγχο εξόδου σύμφωνα με το άρθρο 7.

ε)

Όταν κρουαζιερόπλοιο αναχωρεί από λιμένα που ευρίσκεται σε κράτος μέλος με προορισμό άλλο λιμένα κράτους μέλους, δεν διενεργείται έλεγχος εξόδου.

Ωστόσο, βάσει αξιολογήσεως των κινδύνων που αφορούν την εσωτερική ασφάλεια και τη λαθρομετανάστευση, είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχου του πληρώματος και των επιβατών των πλοίων αυτών.

3.2.4.   Οι ονομαστικοί κατάλογοι πληρώματος και επιβατών περιλαμβάνουν:

α)

το ονοματεπώνυμο

β)

την ημερομηνία γέννησης

γ)

την ιθαγένεια

δ)

τον αριθμό και τον τύπο του ταξιδιωτικού εγγράφου και, ενδεχομένως, τον αριθμό της θεώρησης.

Ο πλοίαρχος του κρουαζιερόπλοιου ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο ναυτιλιακός πράκτορας, διαβιβάζει στους αντίστοιχους συνοριοφύλακες τους ονομαστικούς καταλόγους τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξη σε κάθε λιμένα που ευρίσκεται στην επικράτεια των κρατών μελών ή, όταν το ταξίδι προς το λιμένα αυτό διαρκεί κάτω των 24 ωρών, αμέσως μετά την περάτωση της επιβίβασης στον προηγούμενο λιμένα.

Ο ονομαστικός κατάλογος σφραγίζεται στον πρώτο λιμένα εισόδου στην επικράτεια κράτους μέλους και σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερα, εφόσον τροποποιηθεί. Ο ονομαστικός κατάλογος λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των κινδύνων που αναφέρεται στο σημείο 3.2.3.

Ναυσιπλοΐα αναψυχής

3.2.5.   Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 4 και 7, οι επιβάτες σκαφών αναψυχής τα οποία προέρχονται από ή αναχωρούν προς λιμένα ευρισκόμενο σε κράτος μέλος δεν υποβάλλονται σε συνοριακό έλεγχο και μπορούν να εισέλθουν σε λιμένα που δεν είναι συνοριακό σημείο διέλευσης.

Ωστόσο, βάσει αξιολογήσεως των κινδύνων όσον αφορά τη λαθρομετανάστευση και κυρίως εάν οι ακτές τρίτης χώρας ευρίσκονται σε άμεση εγγύτητα με την επικράτεια του συγκεκριμένου κράτους μέλους, διενεργούνται έλεγχοι των επιβατών αυτών ή/και έρευνα του σκάφους αναψυχής.

3.2.6.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4, σκάφος αναψυχής προερχόμενο από τρίτη χώρα μπορεί να εισέλθει κατ' εξαίρεση σε λιμένα ο οποίος δεν είναι συνοριακό σημείο διέλευσης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιβάτες του σκάφους ειδοποιούν τις λιμενικές αρχές, ώστε να επιτραπεί η είσοδός τους στο συγκεκριμένο λιμένα. Οι λιμενικές αρχές έρχονται σε επαφή με τις αρχές του εγγύτερου λιμένα που έχει ορισθεί ως συνοριακό σημείο διέλευσης για να δηλώσουν την άφιξη του σκάφους. Η δήλωση σχετικά με τους επιβάτες γίνεται με την κατάθεση προς τις λιμενικές αρχές του καταλόγου των παρόντων επί του σκάφους προσώπων. Ο κατάλογος τίθεται στη διάθεση των συνοριοφυλάκων το αργότερο κατά την άφιξη.

Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν για λόγους ανωτέρας βίας, σκάφος αναψυχής προερχόμενο από τρίτη χώρα πρέπει να δέσει σε άλλο λιμένα πέραν συνοριακού σημείου διέλευσης, οι λιμενικές αρχές έρχονται σε επαφή με τις αρχές του εγγύτερου λιμένα που έχει ορισθεί ως συνοριακό σημείο διέλευσης για να δηλώσουν την παρουσία του σκάφους.

3.2.7.   Με την ευκαιρία των ελέγχων παραδίδεται έγγραφο το οποίο περιέχει το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών του σκάφους, καθώς και το όνομα των προσώπων που ευρίσκονται επ' αυτού. Αντίγραφο αυτού του εγγράφου διαβιβάζεται στις αρχές των λιμένων εισόδου και εξόδου. Όσο το σκάφος παραμένει στα εθνικά ύδατα ενός εκ των κρατών μελών, αντίγραφο αυτού του καταλόγου συγκαταλέγεται μεταξύ των εγγράφων του σκάφους.

Παράκτια αλιεία

3.2.8.   Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 4 και 7, το πλήρωμα σκαφών παράκτιας αλιείας που επιστρέφει καθημερινά ή εντός 36 ωρών στο λιμένα νηολόγησης ή σε οποιονδήποτε άλλο λιμένα ευρισκόμενο στην επικράτεια των κρατών μελών, χωρίς να δέσει σε λιμένα ευρισκόμενο στην επικράτεια τρίτης χώρας, δεν υποβάλλεται συστηματικά σε ελέγχους. Εντούτοις, η αξιολόγηση των κινδύνων όσον αφορά τη λαθρομετανάστευση, κυρίως σε περίπτωση που οι ακτές τρίτης χώρας ευρίσκονται σε άμεση εγγύτητα με την επικράτεια του συγκεκριμένου κράτους μέλους, λαμβάνεται υπόψη για να καθορίζεται η συχνότητα των απαιτουμένων ελέγχων. Αναλόγως των κινδύνων αυτών, διενεργούνται έλεγχοι των προσώπων ή/και έρευνα του σκάφους.

3.2.9.   Το πλήρωμα σκαφών που πραγματοποιούν παράκτια αλιεία, τα οποία δεν είναι καταχωρισμένα σε λιμένα ευρισκόμενο στην επικράτεια κράτους μέλους, υποβάλλεται σε έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τους ναυτικούς.

Ο πλοίαρχος του σκάφους δηλώνει, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κάθε τροποποίηση του καταλόγου του πληρώματός του και την ενδεχόμενη παρουσία επιβατών στις αρμόδιες αρχές.

Δρομολόγια οχηματαγωγών

3.2.10   Υποβάλλονται σε έλεγχο οι επιβάτες οχηματαγωγών τα οποία εκτελούν δρομολόγια με στάσεις σε λιμένες τρίτων χωρών. Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

α)

τα κράτη μέλη προβλέπουν, ει δυνατόν, χωριστές λωρίδες σύμφωνα με το άρθρο 9,

β)

οι επιβάτες χωρίς όχημα υποβάλλονται ατομικά σε έλεγχο,

γ)

οι επιβάτες οχημάτων υποβάλλονται σε έλεγχο εντός του οχήματος,

δ)

οι επιβάτες που ταξιδεύουν με λεωφορείο αντιμετωπίζονται ως επιβάτες χωρίς όχημα, αποβιβάζονται από το λεωφορείο για τη διεξαγωγή του ελέγχου.

ε)

οι οδηγοί βαρέων φορτηγών οχημάτων και οι τυχόν συνοδοί τους υποβάλλονται σε έλεγχο εντός του οχήματος. Η διαδικασία αυτή οργανώνεται κατ' αρχήν χωριστά από τον έλεγχο των λοιπών επιβατών.

στ)

για την ταχεία διεξαγωγή των ελέγχων, πρέπει να προβλεφθεί επαρκής αριθμός πυλών,

ζ)

διεξάγονται δειγματοληπτικά, με σκοπό κυρίως τον εντοπισμό λαθρομεταναστών, έλεγχοι των μεταφορικών μέσων των επιβατών, ενδεχομένως δε και επί του φορτίου και λοιπών αντικειμένων που ευρίσκονται εντός του μεταφορικού μέσου.

η)

το πλήρωμα των οχηματαγωγών αντιμετωπίζεται κατά τον ίδιο τρόπο με το πλήρωμα εμπορικών πλοίων.

4.   Ναυσιπλοΐα στα εσωτερικά ύδατα

4.1.   Ως «ναυσιπλοΐα στα εσωτερικά ύδατα με διέλευση εξωτερικών συνόρων», πρέπει να νοείται η χρησιμοποίηση για σκοπούς επαγγελματικούς ή αναψυχής κάθε είδους πλοίων, πλοιαρίων και εξωλεμβίων στους μεγάλους ποταμούς, στους παραποτάμους, στα κανάλια και στις λίμνες.

4.2.   Θεωρούνται μέλη του πληρώματος ή εξομοιούνται προς αυτά, όσον αφορά τα πλοία που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς, ο πλοίαρχος και τα πρόσωπα που εργάζονται επί του πλοίου και αναφέρονται σε κατάλογο πληρώματος καθώς και τα μέλη της οικογενείας αυτών των προσώπων τα οποία διαμένουν επί του πλοίου.

4.3.   Οι αντίστοιχες διατάξεις των σημείων 3.1 έως 3.2 εφαρμόζονται κατ' αναλογία όσον αφορά τον έλεγχο στο πλαίσιο της ναυσιπλοΐας στα εσωτερικά ύδατα.


(1)  ΕΕ L 355 της 30.12.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 849/2004 (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1.   Αρχηγοί κρατών

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 και τα άρθρα 7 έως 13, οι αρχηγοί κρατών και τα μέλη της αντιπροσωπίας τους, εφόσον η άφιξη και αναχώρησή τους έχει προαναγγελθεί επισήμως στους συνοριοφύλακες δια της διπλωματικής οδού, δεν υποβάλλονται σε συνοριακό έλεγχο.

2.   Κυβερνήτες και άλλα μέλη του πληρώματος αεροσκαφών

2.1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, οι κάτοχοι άδειας κυβερνήτη αεροσκάφους ή πιστοποιητικού μέλους πληρώματος (Crew Member Certificate) που προβλέπονται στο Παράρτημα 9 της Σύμβασης της 7ης Σεπτεμβρίου 1944 σχετικά με την πολιτική αεροπορία μπορούν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και βάσει αυτών των εγγράφων:

α)

να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται στον αερολιμένα ενδιάμεσης στάσης ή άφιξης που ευρίσκεται στην επικράτεια κράτους μέλους·

β)

να εισέρχονται στην κοινότητα στην οποία υπάγεται ο αερολιμένας ενδιάμεσης στάσης ή άφιξης που ευρίσκεται στην επικράτεια κράτους μέλους·

γ)

να μεταβαίνουν με κάθε μεταφορικό μέσο σε αερολιμένα ευρισκόμενο στην επικράτεια κράτους μέλους για να επιβιβασθούν σε αεροσκάφος το οποίο αναχωρεί από αυτόν τον ίδιο αερολιμένα.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 5, παράγραφος 1.

2.2.   Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως 13 εφαρμόζονται για τους ελέγχους των μελών των πληρωμάτων αεροσκαφών. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων προτεραιότητα δίνεται, στο μέτρο του δυνατού, στα πληρώματα των αεροσκαφών. Συγκεκριμένα, τα μέλη των πληρωμάτων υποβάλλονται σε έλεγχο είτε πριν από τους επιβάτες είτε σε ειδικούς χώρους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, τα μέλη των πληρωμάτων που είναι γνωστά στους αρμόδιους για τον συνοριακό έλεγχο υπαλλήλους στο πλαίσιο των καθηκόντων τους υποβάλλονται μόνο δειγματοληπτικά σε ελέγχους.

3.   Ναυτικοί

3.1.   Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 4 και 7, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους ναυτικούς που είναι εφοδιασμένοι με δελτίο ναυτικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης της 19ης Ιουνίου 2003 (αριθ. 185) και τη σύμβαση του Λονδίνου της 9ης Απριλίου 1965 καθώς και το οικείο εθνικό δίκαιο, να εισέρχονται στην επικράτεια των κρατών μελών αποβιβαζόμενοι για να παραμείνουν στην περιοχή του λιμένα όπου δένει το πλοίο τους ή σε γειτονικές κοινότητες, χωρίς να παρουσιάζονται σε σημείο διέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται στον κατάλογο του πληρώματος του σκάφους στο οποίο ανήκουν ο οποίος έχει προηγουμένως υποβληθεί στον έλεγχο των αρμόδιων αρχών.

Ωστόσο, σε συνάρτηση με την αξιολόγηση των κινδύνων όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια και τη λαθρομετανάστευση, οι ναυτικοί υποβάλλονται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 7 από τους συνοριοφύλακες πριν από την αποβίβαση.

Εάν ένας ναυτικός αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, είναι δυνατόν να του απαγορευθεί το δικαίωμα αποβίβασης.

3.2.   Οι ναυτικοί που σκοπεύουν να παραμείνουν εκτός των κοινοτήτων που ευρίσκονται κοντά στους λιμένες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου στην επικράτεια των κρατών μελών όπως προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1.

4.   Κάτοχοι διπλωματικών ή υπηρεσιακών διαβατηρίων καθώς και μέλη διεθνών οργανισμών.

4.1.   Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων προνομίων ή των ασυλιών που απολαύουν οι κάτοχοι διπλωματικών ή υπηρεσιακών διαβατηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί από τρίτες χώρες ή τις κυβερνήσεις τους που έχουν αναγνωρισθεί από τα κράτη μέλη, καθώς και οι κάτοχοι εγγράφων τα οποία έχουν εκδοθεί από τους διεθνείς οργανισμούς που μνημονεύονται στο σημείο 4.4, οι οποίοι ταξιδεύουν για την άσκηση των καθηκόντων τους, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να λαμβάνουν προτεραιότητα έναντι άλλων ταξιδιωτών στα σημεία διέλευσης των συνόρων μολονότι εξακολουθούν να υπόκεινται, ενδεχομένως, στην υποχρέωση θεώρησης.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ), οι κάτοχοι αυτών των τίτλων δεν είναι υποχρεωμένοι να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκή μέσα διαβίωσης.

4.2.   Εάν πρόσωπο παρουσιαζόμενο στα εξωτερικά σύνορα επικαλείται προνόμια, ασυλίες και απαλλαγές, ο συνοριοφύλακας μπορεί να του ζητήσει αποδείξεις για την ιδιότητά του, με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων, κυρίως πιστοποιητικών εκδοθέντων από το διαπιστεύον κράτος ή διπλωματικού διαβατηρίου ή άλλου μέσου. Εάν έχει αμφιβολίες, ο συνοριοφύλακας μπορεί σε περίπτωση επείγοντος να επικοινωνήσει απευθείας με το Υπουργείο Εξωτερικών.

4.3.   Τα διαπιστευμένα μέλη των διπλωματικών αποστολών και των προξενικών αντιπροσωπιών καθώς και οι οικογένειές τους μπορούν να εισέρχονται στην επικράτεια των κρατών μελών με την επίδειξη του δελτίου που αναφέρεται στο άρθρο 19, παράγραφος 2, συνοδευόμενου από το έγγραφο που επιτρέπει τη διέλευση των συνόρων. Εξάλλου, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13, οι συνοριοφύλακες δεν μπορούν να απαγορεύσουν στους κατόχους διπλωματικών ή υπηρεσιακών διαβατηρίων την είσοδο στην επικράτεια των κρατών μελών, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Αυτό ισχύει εξίσου όταν ο ενδιαφερόμενος έχει καταχωριστεί ως ανεπιθύμητος στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

4.4.   Τα έγγραφα που εκδίδονται από τους διεθνείς οργανισμούς για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στο σημείο 4.1 είναι κυρίως τα ακόλουθα:

άδεια διέλευσης (laissez-passer) των Ηνωμένων Εθνών: εκδίδεται για το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών και για εκείνο των οργάνων που εξαρτώνται από αυτά στη βάση της Σύμβασης σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες των ειδικών οργάνων, που θεσπίσθηκε στη Νέα Υόρκη, στις 21 Νοεμβρίου 1947, από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών·

άδεια διέλευσης (laissez-passer) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (EΚ)·

άδεια διέλευσης (laissez-passer) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ατομικής ενέργειας (Ευρατόμ)·

πιστοποιητικό νομιμοποίησης που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης·

έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου ΙΙΙ της Συμφωνίας μεταξύ των μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου σχετικά με το καθεστώς των δυνάμεών τους (δελτία στρατιωτικής ταυτότητας συνοδευόμενα από διατεταγμένη υπηρεσία, φύλλο πορείας ή ατομική ή συλλογική διαταγή μετακίνησης) καθώς και έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης για την Ειρήνη.

5.   Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

5.1.   Οι έλεγχοι των διασυνοριακών εργαζομένων διέπονται από τις γενικές διατάξεις που αφορούν τον έλεγχο των συνόρων, κυρίως τα άρθρα 7 και 13.

5.2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι που είναι πολύ γνωστοί στους συνοριοφύλακες λόγω συχνής διέλευσης των συνόρων από το ίδιο συνοριακό σημείο διέλευσης και οι οποίοι, σύμφωνα με αρχικό έλεγχο, δεν είναι καταχωρισμένοι ως ανεπιθύμητοι ούτε στο SIS ούτε σε εθνικό δελτίο δεδομένων, θα υποβάλλονται μόνο σε δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι διαθέτουν έγκυρο έγγραφο που επιτρέπει τη διέλευση των συνόρων και πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου. Αυτή η ομάδα προσώπων υποβάλλεται από καιρού εις καιρό, απροειδοποίητα και σε μη τακτά χρονικά διαστήματα, σε διεξοδικούς ελέγχους.

5.3.   Οι διατάξεις του σημείου 5.2 μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες κατηγορίες διασυνοριακών μετακινουμένων.

6.   Ανήλικοι

6.1.   Οι συνοριοφύλακες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους ανηλίκους, είτε ταξιδεύουν συνοδευόμενοι είτε ασυνόδευτοι. Οι ανήλικοι οι οποίοι διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα υπόκεινται στις αυτές διαδικασίες ελέγχου με τους ενήλικες κατά την είσοδο και έξοδο, όπως προβλέπει ο παρών κανονισμός.

6.2.   Στην περίπτωση συνοδευόμενων ανηλίκων, ο συνοριοφύλακας ελέγχει επίσης την ύπαρξη γονικής μέριμνας του συνοδού ως προς τον ανήλικο, κυρίως όταν ο ανήλικος συνοδεύεται από έναν μόνον ενήλικο και υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι ο ανήλικος έχει παράνομα αποσπασθεί από την επιμέλεια του προσώπου (ή των προσώπων) στο οποίο (στα οποία) έχει ανατεθεί νόμιμα η γονική μέριμνα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο συνοριοφύλακας πραγματοποιεί περαιτέρω έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ασυμφωνίες ή αντιφάσεις μεταξύ των παρασχεθέντων στοιχείων.

6.3.   Στην περίπτωση ασυνόδευτων ανηλίκων, οι συνοριοφύλακες διασφαλίζουν, μέσω διεξοδικού ελέγχου των ταξιδιωτικών εγγράφων και δικαιολογητικών, ότι οι ανήλικοι δεν εγκαταλείπουν την επικράτεια παρά τη θέληση του προσώπου (ή των προσώπων) στο οποίο (στα οποία) έχει ανατεθεί η γονική μέριμνα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Image

P6_TA(2005)0248

Διατάξεις που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού *

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 382/2001 όσον αφορά την ημερομηνία λήξης του και ορισμένες διατάξεις που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού (COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2004)0840) (1),

έχοντας υπόψη τα άρθρα 133 και 181α της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0044/2005),

έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0154/2005),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.

καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.

καλείτο Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.

ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.

ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογία 1

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 (νέο)

Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2001)

 

-1. Μετά την αιτιολογική σκέψη 9, προστίθεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:

(9α)

Το Πρόγραμμα «Gateway to Japan» και το Πρόγραμμα «Executive Training» για την κατάρτιση στελεχών είχαν τέτοια επιτυχία που πρέπει να προβλεφθούν στο μέλλον παρόμοια προγράμματα με άλλες χώρες, π.χ. την Κίνα.

Τροπολογία 2

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1α (νέο)

Άρθρο 4, στοιχείο ηα) (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ) 382/2001)

 

-1α. Στο άρθρο 4, μετά το στοιχείο η) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

ηα)

συνεργασία μεταξύ των δραστηριοτήτων εντός κάθε χώρας εταίρου και μεταξύ των διαφόρων χωρών εταίρων.

(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

P6_TA(2005)0249

Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων για τα υπερβολικά ελλείμματα *

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (COM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0071) (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 104, παράγραφος 14, τρίτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0108/2005),

έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0181/2005),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.

καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.

καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.

ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2

(2) Ο ρόλος της Επιτροπής, ως στατιστικής αρχής, στο πλαίσιο αυτό ασκείται ειδικά από τη Eurostat, εξ ονόματος της Επιτροπής. Ως η υπηρεσία της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην Επιτροπή σχετικά με την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών, η Eurostat πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος, του στατιστικού απορρήτου και της διαφάνειας, όπως προβλέπεται στην απόφαση της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 1997 σχετικά με το ρόλο της Eurostat όσον αφορά την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών.

(2) Ο ρόλος της Επιτροπής, ως στατιστικής αρχής, στο πλαίσιο αυτό ασκείται ειδικά από τη Eurostat, εξ ονόματος της Επιτροπής. Ως η υπηρεσία της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην Επιτροπή σχετικά με την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών, η Eurostat πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος, του στατιστικού απορρήτου και της διαφάνειας, όπως προβλέπεται στην απόφαση της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 1997 σχετικά με το ρόλο της Eurostat όσον αφορά την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών. Ο κώδικας πρακτικής για την ευρωπαϊκή στατιστική, τον οποίο θα καταρτίσουν από κοινού οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και η Eurostat, θα πρέπει να ενισχύει τις αρχές της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της επάρκειας των πόρων και της ποιότητας των στατιστικών δεδομένων.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Η αξιοπιστία της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από αξιόπιστες δημοσιονομικές στατιστικές. Είναι ύψιστης σημασίας τα στοιχεία που γνωστοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ αριθ. 3605/93 και διατίθενται από την Επιτροπή στο Συμβούλιο σύμφωνα με το πρωτόκολλο να είναι υψηλής ποιότητας.

(5) Η αξιοπιστία της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από αξιόπιστες δημοσιονομικές στατιστικές. Είναι ύψιστης σημασίας τα στοιχεία που γνωστοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ αριθ. 3605/93 και διατίθενται από την Επιτροπή στο Συμβούλιο σύμφωνα με το πρωτόκολλο να είναι υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, τα σημεία 1.5, 1.6 και 1.7 της έκθεσης του Συμβουλίου Ecofin της 20ής Μαρτίου 2005, την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005 και οι θεμελιώδεις αρχές των επισήμων στατιστικών της Διεύθυνσης Στατιστικής του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να θεωρηθούν ως η βάση για την επίτευξη των απαιτουμένων υψηλών προτύπων ποιότητας.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Ένας μόνιμος διάλογος πρέπει να καθιερωθεί μεταξύ της Επιτροπής και των στατιστικών υπηρεσιών των κρατών μελών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα τόσο των πραγματικών στοιχείων που γνωστοποιούνται από τα κράτη μέλη όσο και των σχετικών δημόσιων λογαριασμών. Προς το σκοπό αυτό, τόσο οι επισκέψεις διαλόγου όσο και οι επισκέψεις λεπτομερούς ελέγχου μπορούν να διεξάγονται τακτικά από την Επιτροπή βελτιώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την εποπτεία των γνωστοποιούμενων στοιχείων και παρέχοντας μόνιμη διασφάλιση της ποιότητας των στοιχείων. Τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν αμέσως στην Επιτροπή πρόσβαση στις πληροφορίες.

(9) Πρέπει να καθιερωθεί μόνιμος διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των στατιστικών υπηρεσιών των κρατών μελών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα τόσο των πραγματικών στοιχείων που γνωστοποιούν τα κράτη μέλη όσο και των σχετικών δημόσιων λογαριασμών. Προς το σκοπό αυτό, τόσο οι επισκέψεις διαλόγου όσο και οι επισκέψεις λεπτομερούς ελέγχου μπορούν να διεξάγονται τακτικά από την Επιτροπή βελτιώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την εποπτεία των γνωστοποιούμενων στοιχείων και παρέχοντας μόνιμη διασφάλιση της ποιότητας των στοιχείων. Τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν αμέσως στην Επιτροπή πρόσβαση στις πληροφορίες. Η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα και το έργο που επιτελείται για τη βελτίωση της ποιότητας της στατιστικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 5

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 7, παράγραφος 2α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3605/93)

 

2α. Εφόσον τα στοιχεία του προβλεπόμενου ελλείμματος διαχείρισης και χρέους ή οι αναθεωρήσεις αυτών δεν χρησιμοποιούν τις «κοινές εξωτερικές πιθανολογήσεις», που δημοσιεύει η Επιτροπή στο πλαίσιο του συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών για την πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ κρατών μελών, τα κράτη μέλη παρέχουν πλήρεις εξηγήσεις για την απόκλιση και υπολογίζουν τη διαφορά μεταξύ των προβλέψεων.

Τροπολογία 6

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 9, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3605/93)

1. Η Επιτροπή (Eurostat) εκτιμά την ποιότητα τόσο των πραγματικών στοιχείων που γνωστοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη όσο και των σχετικών δημοσίων λογαριασμών. Η ποιότητα των πραγματικών στοιχείων συνίσταται στη συμμόρφωση προς τους λογιστικούς κανόνες, στην πληρότητα, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα και τη συνέπεια των στοιχείων.

1. Η Επιτροπή (Eurostat) εκτιμά τακτικά την ποιότητα τόσο των πραγματικών στοιχείων που γνωστοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη όσο και των σχετικών δημοσίων λογαριασμών. Η ποιότητα των πραγματικών στοιχείων συνίσταται στη συμμόρφωση προς τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών 1995 (Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Οικονομικών Λογαριασμών 95), στην πληρότητα, την αξιοπιστία, τη συγκρισιμότητα, την επικαιρότητα και τη συνέπεια των στοιχείων.

Τροπολογία 7

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 9, παράγραφος 2α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3605/93)

 

2α. Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την ποιότητα των πραγματικών στοιχείων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη και την ανάπτυξη ελάχιστων ευρωπαϊκών προτύπων για την ποιότητα των στατιστικών.

Τροπολογία 8

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 12, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3605/93)

Η Επιτροπή (Eurostat) εξασφαλίζει μόνιμο διάλογο με τις στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή (Eurostat) διεξάγει τακτικά σε όλα τα κράτη μέλη επισκέψεις διαλόγου καθώς και επισκέψεις λεπτομερούς ελέγχου.

Η Επιτροπή (Eurostat) εξασφαλίζει μόνιμο διάλογο με τις στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή (Eurostat) διεξάγει τακτικά σε όλα τα κράτη μέλη επισκέψεις διαλόγου· μπορεί επίσης να πραγματοποιεί επισκέψεις λεπτομερούς ελέγχου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 322/97. Οι επισκέψεις διαλόγου πραγματοποιούνται σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα το οποίο αποφασίζουν από κοινού τα κράτη μέλη και η Επιτροπή (Eurostat). Οι επισκέψεις διαλόγου πραγματοποιούνται, ει δυνατόν, συγχρόνως σε όλα τα κράτη μέλη, με βάση την ετήσια έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της προσαρμογής των στατιστικών δεδομένων και τις προοπτικές στον τομέα αυτόν.

Τροπολογία 9

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 12, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3605/93)

Οι επισκέψεις διαλόγου αποσκοπούν στην επανεξέταση των στοιχείων που γνωστοποιήθηκαν, στην εξέταση μεθοδολογικών θεμάτων και στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τους λογιστικούς κανόνες. Οι επισκέψεις λεπτομερούς ελέγχου αποβλέπουν στην εποπτεία των διαδικασιών και των λογαριασμών που αιτιολογούν τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν και στην εξαγωγή λεπτομερών συμπερασμάτων όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τους λογιστικούς κανόνες και την πληρότητα, την αξιοπιστία, την επικαρότητα και τη συνέπεια των στοιχείων που γνωστοποιήθηκαν.

Οι επισκέψεις διαλόγου αποσκοπούν στην επανεξέταση των στοιχείων που γνωστοποιήθηκαν, στην εξέταση μεθοδολογικών θεμάτων και στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τους λογιστικούς κανόνες. Τα αποτελέσματα των επισκέψεων διαλόγου κοινοποιούνται τουλάχιστον στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Οι επισκέψεις λεπτομερούς ελέγχου αποβλέπουν στην εποπτεία των διαδικασιών και των λογαριασμών που αιτιολογούν τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν και στην εξαγωγή λεπτομερών συμπερασμάτων όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τους λογιστικούς κανόνες και την πληρότητα, την αξιοπιστία, την επικαρότητα και τη συνέπεια των στοιχείων που γνωστοποιήθηκαν. Οι επισκέψεις λεπτομερούς ελέγχου αποφασίζονται από την Επιτροπή (Εurostat) όταν υπάρχει σοβαρή αμφιβολία όσον αφορά την ακρίβεια ή τη συνέπεια των δεδομένων που υποβλήθηκαν και όπως προβλέπει το πρόγραμμα.

Τροπολογία 10

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 13, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3605/93)

1. Κατά τη διεξαγωγή επισκέψεων λεπτομερούς ελέγχου στα κράτη μέλη, η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να επικουρείται από εμπειρογνώμονες, κυρίως από άλλα κράτη μέλη, δημόσιες υπηρεσίες με λειτουργική αρμοδιότητα για τον έλεγχο των δημοσίων λογαριασμών κρατών μελών στα οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις, καθώς και από άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής.

1. Κατά τη διεξαγωγή επισκέψεων λεπτομερούς ελέγχου στα κράτη μέλη, η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να επικουρείται από εμπειρογνώμονες από άλλα κράτη μέλη, οι οποίοι είναι αξιωματούχοι των εθνικών στατιστικών αρχών και, σε ειδικές περιπτώσεις, από άλλες δημόσιες υπηρεσίες με λειτουργική αρμοδιότητα για τον έλεγχο των δημοσίων λογαριασμών κρατών μελών στα οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις, ή από άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής , μετά από συμφωνία μεταξύ του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και της Επιτροπής (Eurostat).

Τροπολογία 11

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 13, παράγραφος 1α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3605/93)

 

1α. Η Eurostat έχει τον κύριο ρόλο μεταξύ των κοινοτικών αρχών για τον έλεγχο της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων. Ωστόσο, η Eurostat ακολουθεί εσωτερική διαδικασία επαφών και ενημέρωσης με τις άλλες αρμόδιες κοινοτικές αρχές κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των ελέγχων της και πρέπει να αποφασίζει από κοινού με αυτές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων ελέγχου.

Τροπολογία 12

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 14 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3605/93)

Η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή τα πορίσματα του διαλόγου και των επισκέψεων λεπτομερούς ελέγχου. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται.

Η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή τα πορίσματα του διαλόγου. Διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τα συμπεράσματα των επισκέψεων λεπτομερούς ελέγχου. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται.

Τροπολογία 13

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 16, παράγραφος 2α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3605/93)

 

2α. Η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τα τροποποιημένα δεδομένα και την αιτιολόγηση της τροποποίησης αυτής.


(1)  Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

P6_TA(2005)0250

Συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων που εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν *

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων που εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν (COM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0180) (1),

έχοντας υπόψη το κείμενο του Συμβουλίου (8910/2005),

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου 2005/411/ΚΕΠΠΑ (2),

έχοντας υπόψη τα άρθρα 60 και 301 της Συνθήκης ΕΚ,

έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0138/2005),

έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0186/2005),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.

καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.

καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.

ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογία 1

Αιτιολογική αναφορά 2α (νέα)

 

Έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής για το Νταρφούρ (η οποία συγκροτήθηκε κατ' εφαρμογήν του ψηφίσματος 1564(2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Σεπτεμβρίου 2004),

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Η Κοινή Θέση 2005/XXX/ΚΕΠΠΑ προβλέπει, μεταξύ άλλων, μέτρα δέσμευσης των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων προσώπων τα οποία, όπως ορίζεται από την Επιτροπή Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία και απειλούν τη σταθερότητα στο Νταρφούρ και στην περιοχή, προβαίνοντας είτε σε παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή του δικαίου για τα δικαιώματα του ανθρώπου, ή διαπράττουν άλλες φρικαλεότητες, παραβιάζοντας το εμπάργκο όπλων ή είναι υπεύθυνα για ορισμένες επιθετικές επιχειρήσεις στρατιωτικών πτήσεων. Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης και ως εκ τούτου, για να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού, απαιτείται κοινοτική νομοθεσία για την εφαρμογή τους καθόσον αφορά την Κοινότητα.

(2) Η κοινή θέση 2005/411/ΚΕΠΠΑ προβλέπει, μεταξύ άλλων, μέτρα δέσμευσης των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων προσώπων τα οποία, όπως ορίζεται από την Επιτροπή Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία και απειλούν τη σταθερότητα στο Νταρφούρ και στην περιοχή, προβαίνοντας είτε σε παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή του δικαίου για τα δικαιώματα του ανθρώπου, ή διαπράττουν άλλες φρικαλεότητες, παραβιάζοντας το εμπάργκο όπλων ή είναι υπεύθυνα για ορισμένες επιθετικές επιχειρήσεις στρατιωτικών πτήσεων. Τα μέτρα αυτά των οποίων η επί τόπου αποτελεσματικότητα και οι σχετικές επιπτώσεις για τη διασφάλιση της παύσης των μαζικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να αξιολογηθούν από μηχανισμούς που αναμένεται να καθοριστούν, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης και ως εκ τούτου, για να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού, απαιτείται κοινοτική νομοθεσία για την εφαρμογή τους καθόσον αφορά την Κοινότητα.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

 

(3α) Στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στο ψήφισμα 1591(2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Κοινότητα διασφαλίζει ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν αντικείμενο συντονισμού με τις τρέχουσες διαδικασίες στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (3), ιδίως τα άρθρα 8 και 96 αυτής.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 3β (νέα)

 

(3β) Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζουν επ' ουδενί την λήψη άλλων μέτρων προκειμένου για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπεγράφη στη Ντζαμένα στις 8 Απριλίου 2004, ούτε την υποχρέωση δίωξης και εκδίκασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των διεθνών συμβάσεων για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, προσώπων που είναι ύποπτα για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ούτε τη συνέχιση της έρευνας, από τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, για τα εγκλήματα που διεπράχθησαν στο Νταρφούρ, με βάση την παραπομπή ad hoc του θέματος από το Συμβούλιο Ασφαλείας στο Διεθνές Δικαστήριο, όπως προκύπτει από το ψήφισμα 1593(2005).

Τροπολογία 5

Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι .

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που καταρτίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 .

Τροπολογία 6

Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν θα διατεθεί, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι ή προς όφελός τους.

2. Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν θα διατεθεί, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που καταρτίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 ή προς όφελός τους.

Τροπολογία 7

Άρθρο 4, στοιχείο γ)

γ)

η ικανοποίηση του προνομίου ή της δικαστικής απόφασης δεν γίνεται προς όφελος προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που κατονομάζεται στο παράρτημα Ι ·

γ)

η ικανοποίηση του προνομίου ή της δικαστικής απόφασης δεν γίνεται προς όφελος προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που κατονομάζεται στον κατάλογο που καταρτίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 ·

Τροπολογία 8

Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

3. Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον για την περίοδο που είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή των πράξεων δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων και υπόκειται σε καθεστώς που εγγυάται την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 9

Άρθρο 8α (νέο)

 

Άρθρο 8α

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι οντότητες και οι φορείς των οποίων κεφάλαια δεσμεύθηκαν αδίκως, αποζημιώνονται με ποσό το οποίο αντιστοιχεί στη φύση και στο μέγεθος της ζημίας την οποία υπέστησαν αδίκως.

Τροπολογία 10

Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται:

α)

να τροποποιεί το παράρτημα Ι βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται είτε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είτε από την Επιτροπή Κυρώσεων· και

β)

να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο :

α)

να καταρτίζει και να τροποποιεί, βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται είτε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είτε από την Επιτροπή Κυρώσεων , κατάλογο φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 2 και των οποίων τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι πρέπει να δεσμευθούν, να διορθώνει τον κατάλογο αυτόν σε περίπτωση αποδεδειγμένου σφάλματος, και

β)

να τροποποιείτο παράρτημα βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Η κατάρτιση και η τροποποίηση του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο α), αποτελούν αντικείμενο πρότερης ενημέρωσης από την Επιτροπή, σε εμπιστευτική βάση, την επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδια για τις πολιτικές ελευθερίες, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, και την επιτροπή αρμόδια για την ανάπτυξη.

Τροπολογία 11

Παράρτημα Ι

 

Διαγράφεται


(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)  EE L 139 της 2.6.2005, σ. 25.

(3)   ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

P6_TA(2005)0251

Παραβίαση του εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό *

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά των προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό (COM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0227) (1),

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου 2005/440/ΚΕΠΠΑ (2),

έχοντας υπόψη τα άρθρα 60 και 301 της Συνθήκης ΕΚ,

έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0185/2005),

έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0194/2005),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.

καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.

καλείτο Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.

ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

 

(3α) Στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στο ψήφισμα 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Κοινότητα διασφαλίζει ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν αντικείμενο συντονισμού με τις τρέχουσες διαδικασίες στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (3), ιδίως τα άρθρα 8 και 96 αυτής.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 3β (νέα)

 

(3β) Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζουν επ' ουδενί την λήψη άλλων μέτρων προκειμένου για τον εντοπισμό και την δίωξη, σύμφωνα με τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπόπτων για την διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως μέσω του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, βάσει της ad hoc προσφυγής στο Δικαστήριο από τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό στις 19 Απριλίου 2004, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Ρώμης.

Τροπολογία 3

Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που καταρτίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9.

Τροπολογία 4

Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν θα διατεθεί, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι ή προς όφελός τους.

2. Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν θα διατεθεί, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που καταρτίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9, ή προς όφελός τους.

Τροπολογία 5

Άρθρο 4, στοιχείο γ)

γ)

η ικανοποίηση του προνομίου ή της δικαστικής απόφασης δεν γίνεται προς όφελος προσώπου, οντότητας ή φορέα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι·

γ)

η ικανοποίηση του προνομίου ή της δικαστικής απόφασης δεν γίνεται προς όφελος προσώπου, οντότητας ή φορέα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9·

Τροπολογία 6

Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

3. Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον για την περίοδο που είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή των πράξεων δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων και υπόκειται σε καθεστώς που εγγυάται την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 7

Άρθρο 8α (νέο)

 

Άρθρο 8α

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι οντότητες και οι φορείς των οποίων κεφάλαια δεσμεύθηκαν αδίκως, αποζημιώνονται με ποσό το οποίο αντιστοιχεί στη φύση και στο μέγεθος της ζημίας την οποία υπέστησαν αδίκως.

Τροπολογία 8

Άρθρο 9, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται:

α)

να τροποποιεί το παράρτημα Ι με βάση τις αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή Κυρώσεων·

β)

να τροποποιείτο παράρτημα ΙΙ με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη.

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

α)

να καταρτίζει και να τροποποιεί, με βάση τις αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή Κυρώσεων, κατάλογο φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 2 και των οποίων τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι πρέπει να δεσμευθούν, να διορθώνει τον κατάλογο αυτόν σε περίπτωση αποδεδειγμένου σφάλματος και

β)

να τροποποιείτο παράρτημα με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Η κατάρτιση και η τροποποίηση του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο α), αποτελούν αντικείμενο πρότερης ενημέρωσης από την Επιτροπή, σε εμπιστευτική βάση, την επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδια για τις πολιτικές ελευθερίες, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, και την επιτροπή αρμόδια για την ανάπτυξη.

Τροπολογία 9

Παράρτημα Ι

 

Διαγράφεται


(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)  ΕΕ L 152 της 15.6.2005, σ. 22.

(3)   ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

P6_TA(2005)0252

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2005 (Τροπολογίες)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 — Αναπροσαρμογές των μισθών (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

Tροπολογία 1

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Επιτροπή

Γραμμή

Προϋπολογισμός 2005

ΣΔΠ 2/2005

Τροπολογία

Προϋπ. 2005 + ΣΠ 2

(τροποποιηθέν)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

XX 01 01 01 01

Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία που εργάζεται στις υπηρεσίες του οργάνου — Αποδοχές και επιδόματα

 (1)1 385 350 900

 (1)1 358 392 190

+4 608 710

 (1)1 363 000 900

XX 01 01 02 01

Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας — Αποδοχές και επιδόματα

136 916 000

134 478 125

+4 419 875

138 898 000

XX 01 02 01 01

Εξωτερικό προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες του οργάνου — Επικουρικοί υπάλληλοι

62 774 936

62 286 643

- 611 707

61 674 936

A2 01 01

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων — Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό

45 623 652

44 917 453

+50 947

44 968 400

A3 01 01

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF) — Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό

30 442 900

29 873 865

+ 103 135

29 977 000

A4 01 01

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (ΕPSO) — Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό

7 280 700

7 141 844

+58 856

7 200 700

A5 01 01

Γραφείο διαχείρισης και εκκαθάρισης των ατομικών δικαιωμάτων (PMO) — Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό

18 625 870

18 242 613

+35 387

18 278 000

A6 01 01

Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες — Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό

31 667 000

31 026 629

+ 127 371

31 154 000

A7 01 01

Γραφείο υποδομής και διοικητικής υποστήριξης Λουξεμβούργου — Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό

13 490 000

13 235 603

+83 397

13 319 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επαναφορά των ποσών της Επιτροπής του προσχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού.

Tροπολογία 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ COM-A-II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων — ΕΣΟΔΑ

Γραμμή

Προϋπολογισμός 2005

ΣΔΠ 2/2005

Τροπολογία

Προϋπ. 2005 + ΣΠ 2

(τροποποιηθέν)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

COM-A-II 4 1

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συστήματος συνταξιοδότησης

2 536 978

2 497 709

+ 294 291

2 792 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επαναφορά των ποσών της Επιτροπής του προσχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού.

Τροπολογία 3

ΤΜΗΜΑ VI: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή — ΕΣΟΔΑ

Γραμμή

Προϋπολογισμός 2005

ΣΔΠ 2/2005

Τροπολογία

Προϋπ. 2005 + ΣΠ 2

(τροποποιηθέν)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Άρθρο 4 0 4

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών των οργάνων, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

3 319 072

3 313 336

-2 949 944

363 392

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επαναφορά των ποσών της Επιτροπής του προσχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού.


(1)  Πίστωση 2 600 000 ευρώ εγγράφεται στο άρθρο 31 01 40.

P6_TA(2005)0253

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 — Αναπροσαρμογές των μισθών (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1), και ιδίως τα άρθρα 37 και 38,

έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 16 Δεκεμβρίου 2004 (2),

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και της βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού (3),

έχοντας υπόψη το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 30 Μαρτίου 2005 (SEC(2005)0421),

έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2005 που καταρτίσθηκε από το Συμβούλιο στις 30 Μαΐου 2005 (9491/2005 — C6-0172/2005),

έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0190/2005),

A.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2004 η μισθολογική αναπροσαρμογή για το προσωπικό ήταν μικρότερη του αναμενομένου,

Β.