ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 233

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

48ό έτος
22 Σεπτεμβρίου # 2005


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ανακοινώσεις

 

Επιτροπή

2005/C 233/1

Ισοτιμίες του ευρώ

1

2005/C 233/2

Απόδειξη παραλαβής της καταγγελίας 2005/4313 — SG(2005)A/1204

2

2005/C 233/3

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.3784 — Tridonicatco/Toyoda Gosei/LED JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

3

2005/C 233/4

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.3868 — DONG/Elsam/Energi E2) ( 1 )

4

2005/C 233/5

Κρατικές ενισχύσεις — Ιταλία — Κρατική ενίσχυση C 27/2005 (πρώην NN 69/2004) — Ενίσχυση για την αγορά χορτονομής στην περιφέρεια Friuli Venezia Giulia (άρθρο 6 του περιφερειακού νόμου αριθ. 14 της 20ής Αυγούστου 2003 και πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε από το Εμπορικό Επιμελητήριο της Τεργέστης) — Ανακοίνωση για δημοσίευση στην ΕΕ με γνώμονα το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

5

2005/C 233/6

Δημοσίευση αιτήσεως καταχωρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

9

2005/C 233/7

Ανακοίνωση για την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές διαλυμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Αλγερίας, Λευκορωσίας, Ρωσίας και Ουκρανίας

14

2005/C 233/8

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου στην υπόθεση COMP 37.749 — Συμφωνία συνεργασίας Austrian Airlines/SAS ( 1 )

18

2005/C 233/9

Κρατικές ενισχύσεις — Γαλλία — Κρατική ενίσχυση C 27/2005 (πρώην NN 69/2004) — Προγράμματα περιόδου εμπορίας (Plans de campagne) στον τομέα των οπωροκηπευτικών — Ανακοίνωση για δημοσίευση στην ΕΕ με γνώμονα το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

21

2005/C 233/0

Κρατικές ενισχύσεις — Δανία — Κρατική ενίσχυση C 10/2005 (πρώην NN 127/2000) — Road Combus A/S passenger transport — Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ ( 1 )

28

2005/C 233/1

Κρατική ενίσχυση — Σλοβακία — Κρατική ενίσχυση αριθ. C 25/2005 (πρώην NN 21/2005) — Μέτρο υπέρ της Frucona Košice — Πρόσκληση για την υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ ( 1 )

47

 

III   Πληροφορίες

 

Επιτροπή

2005/C 233/2

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έμμεσης δράσης ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης: Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας — Θεματικός τομέας προτεραιότητας: Αειφόρα ενεργειακά συστήματα — Αναγνωριστικός κωδικός της πρότασης: FP6-2005- Energy -4

53

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ανακοινώσεις

Επιτροπή

22.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 233/1


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

21 Σεπτεμβρίου 2005

(2005/C 233/01)

1 ευρώ=

 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,2225

JPY

ιαπωνικό γιεν

135,95

DKK

δανική κορόνα

7,4591

GBP

λίρα στερλίνα

0,67505

SEK

σουηδική κορόνα

9,3345

CHF

ελβετικό φράγκο

1,5519

ISK

ισλανδική κορόνα

75,08

NOK

νορβηγική κορόνα

7,7925

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9557

CYP

κυπριακή λίρα

0,5730

CZK

τσεχική κορόνα

29,393

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

246,29

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6960

MTL

μαλτέζικη λίρα

0,4293

PLN

πολωνικό ζλότι

3,8954

RON

ρουμανικό λέι

3,4873

SIT

σλοβενικό τόλαρ

239,48

SKK

σλοβακική κορόνα

38,445

TRY

τουρκική λίρα

1,6340

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,5834

CAD

καναδικό δολάριο

1,4264

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,4884

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,7449

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,0526

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 257,95

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

7,7809

CNY

κινεζικό γιουάν

9,8914

HRK

κροατικό κούνα

7,4435

IDR

ινδονησιακή ρουπία

12 487,84

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,608

PHP

πέσο Φιλιππινών

68,796

RUB

ρωσικό ρούβλι

34,6640

THB

ταϊλανδικό μπατ

50,171


(1)  

Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


22.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 233/2


Απόδειξη παραλαβής της καταγγελίας 2005/4313 — SG(2005)A/1204

(2005/C 233/02)

1.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχώρησε καταγγελία σχετικά με υπέρβαση της 24ωρης οριακής τιμής των 50 μg/m3 για τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10) ήδη πάνω από 35 ημέρες το 2005 στην περιοχή «Höhenstraße» της Φραγκφούρτης/Μάιν στη Γερμανία· η καταγγελία αυτή έχει καταχωρηθεί με τον αριθμό 2005/4313 στο μητρώο των καταγγελιών.

2.

Η Επιτροπή έχει λάβει περισσότερα από 30 αντίγραφα αυτής της καταγγελίας. Κατά συνέπεια, για να εξασφαλιστεί ότι θα δοθούν ταχείες απαντήσεις και πληροφορίες στους ενδιαφερομένους, με ταυτόχρονη μέριμνα για την κατά το δυνατόν οικονομικότερη χρησιμοποίηση των διοικητικών της πόρων, δημοσιεύει αυτή την απόδειξη παραλαβής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Διαδίκτυο, στην ιστοθέση:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sg1/receipt/

3.

Η ως άνω καταγγελία θα εξεταστεί από την Επιτροπή υπό το πρίσμα της εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας. Οι καταγγέλλοντες θα τηρούνται ενήμεροι, με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένων της μεταγενέστερης δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και στο Διαδίκτυο, των πορισμάτων αυτής της εξέτασης, και κάθε επακόλουθου μέτρου το οποίο η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να λάβει.

4.

Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να λάβει απόφαση επί της ουσίας αυτής της υπόθεσης (κίνηση διαδικασιών παράβασης ή αρχειοθέτηση της υπόθεσης) εντός 12μήνου μετά από την ημερομηνία της καταχώρησης της καταγγελίας εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας.

5.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή χρειαστεί να έλθει σε επαφή με τις γερμανικές αρχές, δεν θα αποκαλύψει τα στοιχεία ταυτότητας των καταγγελλόντων, έτσι ώστε να προστατεύσει τα δικαιώματά τους. Οι καταγγέλλοντες έχουν, εντούτοις, τη δυνατότητα να επιτρέψουν στην Επιτροπή να αποκαλύψει την ταυτότητά τους κατά τις επαφές της με τις γερμανικές αρχές.


22.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 233/3


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.3784 — Tridonicatco/Toyoda Gosei/LED JV)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(2005/C 233/03)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2005, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις TridonicAtco Gmbh & Co KG («Tridonic», Αυστρία), που ανήκει στον όμιλο Zumtobel και τελευταία ελέγχεται από την KKR, και Toyoda Gosei (Ιαπωνία), τμήμα της Toyota Motor Company, αποκτούν με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου κοινό έλεγχο της επιχείρησης NewCo, μιας νεοδημιουργηθείσας εταιρείας που αποτελεί κοινή επιχείρηση.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Tridonic: φωτιστικά στοιχεία,

για την Zumtobel: φωτιστικός εξοπλισμός,

για την KKR: επενδύσεις σε ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο,

για την Toyoda Gosei: κατασκευή και πώληση τμημάτων αυτοκινήτων και οπτικοηλεκτρονικών στοιχείων,

για την Toyota Motor Company: κατασκευή αυτοκινήτων,

για την NewCo: ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση φωτοδιόδων υψηλής φωτεινότητας (HB-LEDs).

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.3784 — Tridonicatco/Toyoda Gosei/LED JV. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.


22.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 233/4


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.3868 — DONG/Elsam/Energi E2)

(2005/C 233/04)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2005, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) τ αριθ. 139/2004 ου Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση DONG A/S («DONG», Δανία) αποκτά με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου τον αποκλειστικό έλεγχο των επιχειρήσεων Elsam A/S («Elsam», Δανία), Energi E2 («E2», Δανία), Københavns Energi Holding A/S («KE», Δανία) και Frederiksberg Elnet A/S («FE», Δανία) με αγορά μετοχών και στοιχείων του ενεργητικού.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την DONG: εξερεύνηση, παραγωγή, υπεράκτια μεταφορά και πώληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, αποθήκευση και διανομή φυσικού αερίου, χρήση ανανεώσιμων πηγών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, καθώς και πώληση ηλεκτρικού ρεύματος,

για την Elsam: παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας (οικονομική και φυσική) στη χονδρική αγορά και στους καταναλωτές, παραγωγή αστικής θέρμανσης,

για την E2: παραγωγή, χονδρική πώληση και εμπορία (οικονομική και φυσική) ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή αστικής θέρμανσης,

για την KE: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις,

για την FE: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.3868 — DONG/Elsam/Energi E2. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


22.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 233/5


ΚΡΑΤΙΚΈΣ ΕΝΙΣΧΫΣΕΙΣ — ΙΤΑΛΊΑ

Κρατική ενίσχυση C 27/2005 (πρώην NN 69/2004) — Ενίσχυση για την αγορά χορτονομής στην περιφέρεια Friuli Venezia Giulia (άρθρο 6 του περιφερειακού νόμου αριθ. 14 της 20ής Αυγούστου 2003 και πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε από το Εμπορικό Επιμελητήριο της Τεργέστης)

Ανακοίνωση για δημοσίευση στην ΕΕ με γνώμονα το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

(2005/C 233/05)

Με την επιστολή της 20.7.2005, της οποίας το αυθεντικό κείμενο αναπαράγεται στις σελίδες που έπονται της περίληψης αυτής, η Επιτροπή κοινοποίησε στην Ιταλία την απόφασή της να κινήσει, όσον αφορά την ανωτέρω ενίσχυση, τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την ενίσχυση, έναντι της οποίας η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας περίληψης και της επιστολής που ακολουθεί, στην εξής διεύθυνση:

Commission européenne

Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural

Direction H. Législation agricole

Unité: H.2. Concurrence

Bureau: Loi 130 5/128

B-1049 Bruxelles

Φαξ: (32-2) 296 76 72

Οι παρατηρήσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στην Ιταλία. Η τήρηση εμπιστευτικότητας ως προς την ταυτότητα του ενδιαφερομένου μέρους το οποίο υποβάλλει παρατηρήσεις μπορεί να ζητηθεί γραπτώς, με εξειδίκευση των λόγων του σχετικού αιτήματος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος του υπό εξέταση μέτρου είναι η χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης στους γεωργούς της περιφέρειας Friuli Venezia Giulia οι οποίοι υπέστησαν απώλειες στην παραγωγή χορτονομής λόγω της ξηρασίας του 2003 και αναγκάστηκαν να αγοράσουν χορτονομές στην αγορά για τη διατροφή των ζώων τους.

Αξιολόγηση

Στο παρόν στάδιο, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή αμφιβάλλει για τον συμβιβάσιμο χαρακτήρα των εν λόγω ενισχύσεων με την κοινή αγορά διότι η μέθοδος υπολογισμού των κατωτάτων ορίων απώλειας για την ενεργοποίηση του δικαιώματος ενίσχυσης και η μέθοδος υπολογισμού της ενίσχυσης δεν αντιστοιχούν σε εκείνες που ορίζουν οι κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα, και δεν είναι δυνατόν, επομένως, να αποκλειστεί το ενδεχόμενο υπεραντιστάθμισης των απωλειών.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

«1.

Con la presente, ho l'onore di informarLa che la Commissione, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, nei confronti della misura in oggetto.

Procedimento

2.

Con lettera del 2 aprile 2004, i servizi della Commissione, avendo appreso che la legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 della Regione Friuli-Venezia Giulia conterrebbe disposizioni per la concessione di fondi alle Camere di commercio di Trieste e Gorizia per far fronte al fabbisogno di foraggio degli allevamenti colpiti dalla siccità del 2003, hanno chiesto alle autorità italiane una serie di delucidazioni al riguardo.

3.

Non essendo pervenuta alcuna risposta nel termine di quattro settimane concesso alle autorità italiane per comunicare le informazioni richieste, con lettera del 26 maggio 2004 i servizi della Commissione hanno inviato loro un sollecito.

4.

Con lettera del 10 giugno 2004, protocollata il 15 giugno 2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso ai servizi della Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime affermano di aver inviato alle Camere di commercio di Trieste e di Gorizia due note, datate rispettivamente 30 settembre 2003 e 12 marzo 2004, per richiamare la loro attenzione sulla necessità di pubblicare un invito a manifestare interesse per gli aiuti previsti dall'articolo 6 della summenzionata legge e di notificarlo alla Commissione.

5.

In base a tali informazioni, con lettera del 28 giugno 2004, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane, di comunicare loro i testi delle note specificate e degli inviti a manifestare interesse preparati dalle due Camere di commercio. Inoltre, essi hanno chiesto se fossero stati concessi aiuti e, in caso affermativo, di specificare gli importi e le modalità di concessione.

6.

Con lettera del 27 settembre 2004, protocollata il 29 settembre 2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione i testi e le informazioni richiesti nella lettera del 28 giugno 2004.

7.

Poiché risultava chiaramente dalle suddette informazioni che l'invito a manifestare interesse della Camera di commercio di Trieste era già stato pubblicato e seguito da effetti e che, inoltre, gli aiuti che le Camere di commercio potevano versare o che avevano versato non erano contemplati dalle disposizioni del regime generale degli aiuti delle Camere di commercio, approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo di aiuto N 241/01, i servizi della Commissione hanno deciso di aprire un fascicolo di aiuto non notificato con il numero NN 69/04.

8.

Con lettera del 12 novembre 2004, i servizi della Commissione hanno chiesto informazioni complementari sugli aiuti in oggetto alle autorità italiane.

9.

Lo stesso giorno, la Commissione ha ricevuto una lettera delle autorità italiane contenente informazioni che completavano quelle chieste nella lettera del 28 giugno 2004 (cfr. punto 5).

10.

Con lettera del 6 gennaio 2005, protocollata l'11 gennaio 2005, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime chiedevano una proroga del termine che era stato loro concesso per fornire informazioni complementari sugli aiuti in oggetto, allo scopo di riesaminare la normativa regionale in materia.

11.

Con lettera del 25 gennaio 2005 i servizi della Commissione hanno concesso una proroga di un mese.

12.

Con lettera del 21 febbraio 2005, protocollata il 22 febbraio 2005, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime precisavano che la Camera di commercio di Gorizia non aveva dato attuazione agli aiuti previsti e rinunciava a farlo (questa lettera è accompagnata da una delibera della stessa Camera di commercio che conferma tale informazione).

13.

Con lettere del 28 febbraio 2005, protocollata il 1o marzo 2005, e del 30 marzo 2005, protocollata il 31 marzo 2005, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione informazioni complementari in merito agli aiuti concessi dalla Camera di commercio di Trieste.

14.

Tenuto conto di quanto figura al punto 12, la decisione riguarderà unicamente gli aiuti concessi dalla Camera di commercio di Trieste.

Descrizione

15.

L'articolo 6 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 20 agosto 2003, n. 14, stabilisce che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 170 000 EUR alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e di 80 000 EUR alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, per far fronte alle eccezionali esigenze connesse all'alimentazione del bestiame delle aziende con allevamenti zootecnici colpite dalla siccità del 2003 e ricadenti in aree non servite da sistemi irrigui consortili.

16.

L'invito a manifestare interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste prevede un sostegno finanziario agli allevamenti della provincia di Trieste che sono stati colpiti dalla siccità del 2003 e che, non avendo potuto irrigare le loro superfici non servite da un sistema di irrigazione consortile, hanno subito una perdita di produzione di almeno il 20 % (nelle zone svantaggiate) o del 30 % (nelle altre zone). Tale sostegno si traduce in un aiuto all'acquisto di foraggi necessari all'alimentazione del bestiame.

17.

L'aiuto è versato dietro presentazione delle fatture relative agli acquisti di foraggi effettuati fra il 1o maggio e il 20 novembre 2003 e copre il quantitativo di foraggio necessario a soddisfare il fabbisogno nutrizionale calcolato per unità di bestiame (UB) presente nell'azienda e appartenente al conduttore. Le UB rappresentano i bovini, ovini, caprini ed equini da macello o utilizzati per il lavoro; nel caso degli animali da macello, sono interessati solo quelli allevati da conduttori a titolo principale o da coltivatori diretti iscritti presso la previdenza sociale dell'INPS (Istituto nazionale per la previdenza sociale) per il settore agricolo. Il termine “foraggio” designa qualsiasi tipo di fieno essiccato.

18.

Gli aiuti possono essere versati fino ad esaurimento del fondo creato a questo scopo e concessi a qualsiasi azienda ne faccia richiesta stabilita nella provincia di Trieste.

19.

Il quantitativo massimo di foraggio rimborsabile per UB è fissato a 15 quintali. Il prezzo di riferimento utilizzato per il calcolo dell'aiuto è fissato a 20 EUR, IVA esclusa. Qualora il numero di domande superi le previsioni, l'aiuto individuale sarà ridotto proporzionalmente per UB.

20.

Nel caso in cui gli allevamenti beneficiari chiedano e ottengano altri aiuti per le perdite dovute alla siccità del 2003, l'importo dell'aiuto previsto nell'invito a manifestare interesse sarà ridotto di conseguenza.

Valutazione

21.

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. In questa fase, gli aiuti previsti dalla legge regionale in oggetto sembrano corrispondere a questa definizione nel senso che favoriscono talune produzioni (le produzioni animali, in quanto l'aiuto all'acquisto di foraggi serve a permettere l'alimentazione degli animali) e possono incidere sugli scambi grazie alla posizione dell'Italia nelle suddette produzioni (a titolo di esempio, nel 2003 l'Italia ha realizzato il 15,3 % della produzione comunitaria di carne bovina, risultando così il terzo produttore di carne bovina dell'Unione).

22.

Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, alcune misure possono, in via derogatoria, essere considerate compatibili con il mercato comune.

23.

Nella fattispecie, tenendo conto della natura degli aiuti sopra descritti, l'unica deroga che potrebbe essere invocata è quella prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in base alla quale possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (1).

24.

Perché questa deroga sia applicabile, la misura oggetto di esame, conseguente alla siccità del 2003, deve essere conforme alle disposizioni del punto 11.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in appresso “gli orientamenti”) (2), relativo agli aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche.

25.

Per quanto riguarda il rispetto delle suddette disposizioni (riprodotte in corsivo nel testo), la Commissione osserva quanto segue:

La Commissione autorizza la concessione di indennizzi quando il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al 20 % della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 % nelle altre zone. Qualora siano state danneggiate le colture annuali, la soglia di perdita pertinente va determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno in questione e la produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche (punto 11.3.2 degli orientamenti).

26.

Alla luce delle disposizioni del punto 16 supra, la Commissione constata che l'invito a manifestare interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste limita l'ambito dei potenziali beneficiari a quanti hanno subito una perdita di almeno il 20 % nelle zone svantaggiate e del 30 % nelle altre zone. Tuttavia, nel suddetto invito non figura alcun elemento che indichi su quale base le soglie di perdita in questione siano state calcolate.

27.

In questa fase e sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non può ritenere che le soglie di perdita siano state stabilite nel rigoroso rispetto delle disposizioni del punto 11.3 degli orientamenti e non può quindi escludere che siano stati ammessi al beneficio dell'aiuto alcuni agricoltori che non avrebbero potuto esserlo se le soglie di perdita fossero state calcolate come indicato al suddetto punto. Per il momento, quindi, essa non può che esprimere dei dubbi circa l'ammissibilità del metodo di determinazione delle soglie di perdita per la definizione dell'ambito dei beneficiari (a questo proposito, cfr. anche il punto 31).

Per evitare compensazioni eccessive, l'importo dell'aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratti eventuali pagamenti diretti (punto 11.3.2. degli orientamenti).

28.

In questa fase e alla luce delle disposizioni dei punti 17 e 19 supra, la Commissione constata che il metodo di calcolo dell'aiuto descritto nell'invito a manifestare interesse, pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste, non corrisponde affatto a quello preconizzato dal punto 11.3 degli orientamenti, in quanto esso si basa semplicemente su un parametro di prezzi per unità di peso acquistato. Sulla base delle informazioni di cui può disporre, essa non è nemmeno in grado di stabilire se gli importi ottenuti attraverso l'applicazione del suddetto parametro sarebbero stati inferiori o superiori a quelli che avrebbe comportato l'applicazione della formula indicata al punto 11.3 degli orientamenti.

29.

In tali circostanze, la Commissione non può che dubitare, per il momento, dell'adeguatezza del metodo utilizzato per il calcolo dell'aiuto.

30.

Un secondo elemento che rafforza i dubbi espressi dalla Commissione risiede nella circostanza che l'invito a manifestare interesse indica che l'aiuto sarà versato sulla base delle fatture di acquisto del foraggio, ma non precisa che gli acquisti devono limitarsi al quantitativo di foraggio effettivamente perso a causa della siccità (esso specifica semplicemente che sarà preso in considerazione il fabbisogno alimentare per unità di bestiame mentre il quantitativo massimo di foraggio ammesso al rimborso viene indicato senza stabilire alcun nesso con il suddetto fabbisogno, elemento che consentirebbe di impedire che un allevatore possa approfittare della misura per acquistare quantitativi eccessivi di foraggio sapendo che, in ogni caso, verrebbe rimborsato).

31.

Un terzo elemento che rafforza i dubbi espressi dalla Commissione risiede nella circostanza che, nella lettera del 28 febbraio 2005, le autorità italiane hanno fornito una tabella contenente un elenco degli importi di aiuto che sono stati versati ad ogni beneficiario, nonché un elenco degli importi che avrebbero potuto essere versati a ciascuno di essi se fossero state applicate le disposizioni della legge italiana sulle calamità naturali (legge 185/92, che era ancora in vigore al momento in cui è stata adottata la misura d'aiuto). Oltre al fatto che la Commissione non dispone di alcuna indicazione precisa sui calcoli che sono stati effettuati sulla base della legge n. 185/92, da un raffronto fra i due elenchi in questione risulta chiaramente che alcuni agricoltori hanno ricevuto aiuti eccessivi e che altri non avrebbero potuto nemmeno essere ammessi all'aiuto. Quest'ultimo punto conferma i dubbi della Commissione non solo sul metodo di calcolo, ma anche per quanto riguarda il metodo seguito per determinare le soglie di perdita.

32.

È inoltre interessante osservare che la tabella summenzionata contiene una colonna che riporta l'importo che ciascun agricoltore potrebbe ricevere ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca (3) e che, pur tenendo conto di tale importo, alcuni agricoltori avrebbero sempre ricevuto aiuti eccessivi.

33.

Infine, per quanto riguarda la detrazione di eventuali aiuti diretti, la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione in materia da parte delle autorità italiane (il punto 20 menziona gli altri aiuti eventualmente ottenuti in seguito alla siccità, ma non eventuali aiuti ottenuti nell'ambito della PAC). Essa non può quindi escludere, ancora una volta, che gli aiuti versati siano stati eccessivi.

Al fine di evitare compensazioni eccessive, vanno detratte dall'importo dell'aiuto eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi. Occorre inoltre tener conto delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore, come nel caso in cui non sia necessario effettuare il raccolto.

34.

La Commissione osserva che il punto 20 non fa alcun riferimento né a eventuali interventi di compagnie assicuratrici, né alle spese per il raccolto eventualmente non sostenute. Essa non può quindi che dubitare, in questa fase, dell'assenza di rischi di compensazione eccessiva delle perdite subite.

35.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione, in questa fase, non è in grado di ritenere che i contributi versati agli agricoltori del Friuli, colpiti dalla siccità nel 2003, possano beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

36.

Per questa ragione, la Commissione ha quindi deciso, a questo riguardo, di avviare il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

37.

Nell'ambito di tale procedimento la Commissione invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire ogni altro complemento d'informazione utile per la valutazione degli aiuti in oggetto nel termine di un mese a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Essa invita inoltre le autorità italiane a trasmettere immediatamente copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

38.

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'Italia sul fatto che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare presso il beneficiario eventuali aiuti illegalmente concessi.»


(1)  La deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), riguarda le vere calamità naturali e non gli eventi assimilabili ad esse (la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo precisa che la Commissione ha sempre considerato che la siccità non poteva essere considerata in quanto tale una calamità naturale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato).

(2)  GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(3)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.


22.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 233/9


Δημοσίευση αιτήσεως καταχωρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

(2005/C 233/06)

Η δημοσίευση αυτή παρέχει το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως κατά την έννοια των άρθρων 7 και 12δ του εν λόγω κανονισμού. Οποιαδήποτε ένσταση στην αίτηση αυτή πρέπει να διαβιβάζεται μέσω της αρμοδίας αρχής ενός κράτους μέλους, ενός κράτους μέλους του ΠΟΕ ή μιας αναγνωρισμένης τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3, εντός προθεσμίας έξι μηνών από την παρούσα δημοσίευση. Η δημοσίευση αιτιολογείται από τα στοιχεία που ακολουθούν, ιδίως το στοιχείο 4.6, με τα οποία θεωρείται ότι η αίτηση δικαιολογείται κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2081/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«HUILE D'OLIVE DE CORSE» Ή «HUILE D'OLIVE DE CORSE — OLIU DI CORSICA»

ΑΡΙΘ. ΕΚ: FR/00428/11.11.2004

ΠΟΠ (X) ΠΓΕ ( )

Το παρόν δελτίο αποτελεί ενημερωτική περίληψη. Για πλήρη ενημέρωση, ειδικότερα για τους παραγωγούς των προϊόντων που φέρουν τη σχετική ΠΟΠ ή ΠΓΕ, πρέπει να συμβουλεύεστε το πλήρες κείμενο των προδιαγραφών, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1).

1.   Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους:

Ονομασία:

Institut National des Appellations d'Origine

Διεύθυνση:

138, Champs-Elysées — 75008 Paris

Από την 1η Ιανουαρίου 2005: 51, rue d'Anjou — 75 008 Paris

Τηλέφωνο:

01 53 89 80 00

Τηλεομοιοτυπία:

01 42 25 57 97

2.   Ομάδα:

2.1.   Ονομασία: Syndicat AOC Oliu di Corsica — Huile d'olive de Corse.

2.2   Διεύθυνση:

Cutaghjolu. 20240 GHISONACCIA

Τηλέφωνο: 04 95 56 64 97

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: oliudicorsica@free.fr

2.3   Σύνθεση: παραγωγοί/μεταποιητές (X) άλλοι ( )

3.   Τύπος προϊόντος:

Κλάση 1— 5 Ελαιόλαδο

4.   Περιγραφή των προδιαγραφών:

(σύνοψη των όρων του άρθρου 4 παράγραφος 2)

4.1   Ονομασία: «Huile d'olive De Corse» ή «Huile d'olive De Corse — Oliu di Corsica»

4.2   Περιγραφή: Το «Huile d'olive de Corse» ή «Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica» είναι ένα ελαιόλαδο που χαρακτηρίζεται από γλυκιά γεύση, ενώ σχεδόν απουσιάζουν η πικάντικη και η πικρή γεύση. Τα αρώματά του είναι λεπτά και παραπέμπουν σε ξηρούς καρπούς, σε γλυκά ζαχαροπλαστείου και σε λόχμες.

Το χρώμα του ελαιόλαδου είναι αχυροκίτρινο έως ανοικτό κίτρινο και μπορεί να εμφανίζει πράσινες αποχρώσεις.

4.3   Γεωγραφική περιοχή: Η γεωγραφική περιοχή εκτείνεται στις ακόλουθες 297 κοινότητες:

Διαμέρισμα Νοτίου Κορσικής: Afa· Ajaccio· Alata· Albitreccia· Altagene· Ambiegna· Appietto· Arbellara· Arbori· Argiusta-Moriccio· Arro· Azilone-Ampaza· Azzana· Balogna· Bastelicaccia· Belvedere-Campomoro· Bilia· Bonifacio· Calcatoggio· Campo· Cannelle· Carbini· Carbuccia· Cardo-Torgia· Cargese· Cargiaca· Casaglione· Casalabriva· Cauro· Coggia· Cognocoli-Monticchi· Conca· Corrano· Coti-Chiavari· Cuttoli-Corticchiato· Eccica-Suarella· -Figari Foce· Forciolo· Fozzano· Frasseto· Giuncheto· Granace· Grossa· Grosseto-Prugna· Guarguale· Lecci· Letia· Levie· Lopigna· Loreto-Di-Tallano· Marignana· Mela· Moca-Croce· Monacia-D'aullene· Murzo· Ocana· Olivese· Olmeto· Olmiccia· Osani· Ota· Partinello· Peri· Petreto-Bicchisano· Piana· Pianottoli-Caldarello· Pietrosella· Pila-Canale· -Porto Vecchio Propriano· Rosazia· Salice· Sari-Solenzara· Sari-D'orcino· Sarrola-Carcopino· Sartene· Serra-Di-Ferro· Serra-Di-Scopamene· Serriera· Sollacaro· Sorbollano· Sotta· Sant'andrea-D'orcino· San-Gavino-Di-Carbini· Sainte-Lucie-De-Tallano· Santa-Maria-Figaniella· Santa-Maria-Siche· Tavaco· Ucciani· Urbalacone· Valle-Di-Mezzana· Vero· Vico· Viggianello· Villanova· Ze rubia· Zevaco· Zigliara· Zonza· Zoza.

Διαμέρισμα Άνω Κορσικής: Aghione· Aland Aleria· Algajola· Altiani · Ampriani· Antisanti· Aregno· Avapessa· Barbaggio · Barrettali· Bastia· Belgodere· Bigorno· Biguglia· Bisinchi· Borgo· Brando·Cagnano· Calenzana· -Calvi Campi· Campile· Campitello· Canale-Di-Verde· Canari· Canavaggia· Casabianca· Casalta· Casevecchie· Castellare-di-Casinca· Castellare-di-Mercurio· Castello-di-Rostino· Castifao· Castiglione· Castineta· Castirla· Cateri· Centuri· Cervione· Chiatra· Chisa· Corbara· Costa· Croce· Crocicchia· Erbajolo· Ersa· Farinole· Favalello· Feliceto· Ficaja· Focicchia· Furiani· Galeria· Gavignano· Ghisonaccia· Giocatojo· Giuncaggio· Ile-Rousse· Isolaccio-Di-Fiumorbo· Lama· Lavatoggio· Lento· Linguizzetta· Loreto-Di-Casinca· Lucciana· Lugo-Di-Nazza· Lumio· Luri· Manso· Matra· Meria· Moita· Moltifao· Monacia-D'orezza· Moncale· Monte Montegrosso· Monticello Morosaglia· Morsiglia· Murato· Muro· Nessa· Nocario· Noceta· Nonza· Novella· Occhiatana· Ogliastro Olcani· Oletta· Olmeta-Di-Capocorso· Olmeta-Di-Tuda· Olmo· Omessa· Ortiporio· Palasca· Pancheraccia· Parata· Patrimonio Penta-Acquatella· Penta-Di-Casinca· Pero-Casevecchie· Piano· Piazzole· Piedicorte-Di-Gaggio· Piedicroce· Piedigriggio· Pietralba· Pietracorbara· Pietra-Di-Verde· Pietraserena· Pietroso· Pieve· Pigna· Pino· Poggio-Di-Nazza· Poggio-Di-Venaco· Poggio-D'oletta· Poggio-Marinaccio· Poggio-Mezzana· Polveroso· Popolasca· Porri· Porta· Prato-Di-Giovellina· Prunelli-Di-Casacconi· Prunelli-Di-Fiumorbo· Pruno· Quercitello· Rapaggio· Rapale· Riventosa· Rogliano· Rospigliani· Rutali· Scata· Scolca· Sermano· Serra-Di-Fiumorbo· Silvareccio· Sisco· Solaro· Sorbo-Ocagnano· Sorio· Soveria· Speloncato· Stazzona· Sant'andrea-Di-Bozio· Sant'andrea-Di-Cotone· Sant'antonino· San-Damiano· Saint-Florent· San-Gavino-D'ampugnani· San-Gavino-Di-Fiumorbo· San-Gavino-Di-Tenda· San-Giovanni-Di-Moriani· San-Giuliano· San-Martino-Di-Lota· Santa-Lucia-Di-Mercurio· Santa-Lucia-Di-Moriani· Santa-Maria-Di-Lota· Santa-Maria-Poggio· San-Nicolao· Santo-Pietro-Di-Tenda· Santo-Pietro-Di-Venaco· Santa-Reparata-Di-Balagna· Santa-Reparata-Di-Moriani· Taglio-Isolaccio· Talasani· Tallone· Tomino· Tox· Tralonca· Urtaca· Vallecalle· Valle-Di-Campoloro· Valle-Di-Rostino· Valle-D'orezza· Velone-Orneto· Ventiseri· Venzolasca· Verdese· Vescovato· Vezzani· Vignale· Ville-Di-Paraso· Ville-Di-Pietrabugno· Volpajola· Zalana· Zilia· Zuani.

Κοινότητες εν μέρει περιλαμβανόμενες: Corte· Venaco.

Η εν λόγω περιοχή αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό απομονωμένων κοιλάδων παραγωγής εξαιτίας του έντονου ανάγλυφου της νήσου, με ελάχιστες επίπεδες ζώνες και ένα μέρος των εδαφών σε υψόμετρο άνω των 1 000 μέτρων με δύσκολους άξονες επικοινωνίας.

Η γεωλογική σύσταση, αποτελούμενη κυρίως από σχιστόλιθο και γρανίτη, καθώς και από ορισμένους ασβεστολιθικούς θύλακες, επέτρεψε τη διαμόρφωση του τοπίου με απότομες κλίσεις.

Τα εδάφη επί των οποίων έχουν φυτευτεί τα ελαιόδενδρα προέρχονται κυρίως από την υποβάθμιση των δύο κύριων πετρωμάτων. Οι τύποι των εδαφών που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο έχουν ως κοινά χαρακτηριστικά τον ελάχιστου βάθους ορίζοντα επιφανείας, πράγμα που σημαίνει ότι είναι μάλλον φτωχά και άγονα.

Το κλίμα της Κορσικής είναι μεσογειακό, χαρακτηρίζεται από καλοκαιρινή ξηρασία διάρκειας περίπου πέντε μηνών, θερμοκρασίες ευνοϊκές για τα ελαιόδενδρα (ήπιοι χειμώνες, ζεστά καλοκαίρια, σχεδόν καθόλου παγετός στις ζώνες φύτευσης των ελαιόδενδρων), έντονη ηλιοφάνεια, αλλά και επίδραση της θάλασσας που διασφαλίζει σημαντική υγρομετρία.

4.4   Απόδειξη προέλευσης: Το ελαιόλαδο διατίθεται στο εμπόριο με την ελεγχομένη ονομασία προέλευσης «Huile d'olive de Corse» ή «Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica» μόνο αφού λάβει πιστοποιητικό έγκρισης που εκδίδεται από το Institut national des appellations d'origine (ΙΝΑΟ — Εθνικό Ίδρυμα Ονομασιών Προέλευσης) και εφόσον πληροί τους όρους της εθνικής κανονιστικής νομοθεσίας σχετικά με την έγκριση των προϊόντων της ελαιοκαλλιέργειας που φέρουν ελεγχόμενη ονομασία προέλευσης.

Όλες οι εργασίες παραγωγής της πρώτης ύλης και παρασκευής ελαιολάδου πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Όσον αφορά την παραγωγή της πρώτης ύλης, η διαδικασία προβλέπει:

ταυτοποίηση του αγροτεμαχίου, η οποία συγκεκριμενοποιείται με την έκδοση του καταλόγου των αγροτεμαχίων που κρίνονται κατάλληλα για να παράγουν το προϊόν με την ονομασία προέλευσης «Huile d'olive de Corse», ή «Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica», δηλαδή τα αγροτεμάχια που πληρούν τα κριτήρια όσον αφορά τον τόπο φύτευσης των ελαιόδενδρων και τους κανόνες παραγωγής (ποικιλία, τρόπος μόρφωσης του ελαιώνα),

δήλωση συγκομιδής που συντάσσεται ετησίως από τον ελαιοκαλλιεργητή ο οποίος δηλώνει την έκταση παραγωγής, την ποσότητα του ελαιοκάρπου που παρήχθη με τήρηση της καθορισμένης απόδοσης, τον προορισμό του (ελαιοτριβείο, τόπος επεξεργασίας).

Όσον αφορά την επεξεργασία η διαδικασία προβλέπει:

δήλωση παρασκευής που συντάσσεται από τον παρασκευαστή ο οποίος δηλώνει ετησίως τη συνολική ποσότητα του παρασκευασθέντος προϊόντος,

αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης που επιτρέπει να ταυτοποιούνται ο τόπος αποθήκευσης των προϊόντων, καθώς και όλοι οι περιέκτες που περιέχουν τα δηλωθέντα προϊόντα.

Η όλη διαδικασία συμπληρώνεται από αναλυτική και οργανοληπτική εξέταση που επιτρέπει τη διασφάλιση της ποιότητας και της τυπικότητας των προϊόντων.

Τέλος, κάθε παραγωγός ο οποίος έχει λάβει πιστοποιητικό έγκρισης υποχρεούται να συντάσσει ετήσια δήλωση αποθεμάτων.

4.5   Μέθοδος παραγωγής: Οι ελιές πρέπει να παράγονται και να μεταποιούνται εντός της περιοχής παραγωγής που ορίζεται στο σημείο 4-3.

Ποικιλίες

Το ελαιόλαδο προέρχεται από ελιές των ακόλουθων ποικιλιών: Sabine (ονομάζεται επίσης Aliva Bianca, Biancaghja), Ghjermana, Capannace, Raspulada, Zinzala, Aliva Néra (αλλιώς ονομαζόμενη Ghjermanane du Sud), Curtinese.

Ωστόσο, οι ελαιώνες που έχουν φυτευτεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του εθνικού κανονιστικού κειμένου σχετικά με τον ορισμό της ονομασίας, οι οποίοι δεν τηρούν τις διατάξεις σχετικά με τις ποικιλίες, εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα, για τη συγκομιδή τους, να φέρουν την ονομασία «Huile d'olive de Corse» ή «Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica», υπό την επιφύλαξη ότι οι σχετικές εκμεταλλεύσεις δεσμεύονται, ενώπιον των υπηρεσιών του Institut national des appellations d'origine (Εθνικό Ινστιτούτο Ονομασιών Προέλευσης), να τηρήσουν ένα ατομικό χρονοδιάγραμμα μετατροπής της καλλιέργειας της σχετικής εκμετάλλευσης. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα πρέπει να προβλέπει ότι τα ελαιόδενδρα που προέρχονται από τις ποικιλίες που παρατίθενται ανωτέρω αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30 % των ελαιώνων της εκμετάλλευσης το 2010, το 40 % το 2015, το 50 % το 2020 και το 70 % το 2025. Από τη συγκομιδή του 2010 και μετέπειτα, επιτρέπεται η χρήση ελιών που προέρχονται από τους εν λόγω ελαιώνες για την παρασκευή ελαιολάδου ονομασίας προέλευσης υπό τον όρο ότι οι εν λόγω ελιές αναμειγνύονται με μία τουλάχιστον από τις ποικιλίες που αναφέρονται ανωτέρω.

Σε κάθε ελαιώνα, επιτρέπεται η φύτευση ελαιοδέντρων επικονιαστριών ποικιλιών, όταν είναι διατεταγμένες κατά τρόπο αρμονικό και χωρίς ο αριθμός τους να υπερβαίνει το 5 % του αριθμού των ελαιοδέντρων σε κάθε σχετικό ελαιώνα. Επιτρέπεται η χρήση των ελιών που προέρχονται από τις εν λόγω ποικιλίες για την παραγωγή ελαιολάδου με την προϋπόθεση ότι η αναλογία τους δεν υπερβαίνει το 5 % της χρησιμοποιούμενης ελαιόμαζας.

Τρόπος μόρφωσης του ελαιώνα:

Κάθε ελαιόδεντρο πρέπει να διαθέτει μια ελάχιστη επιφάνεια 24 τετραγωνικών μέτρων ανά δένδρο και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δένδρων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 4 μέτρα.

Η κλάδευση συνίσταται στη μείωση του όγκου του δένδρου με απομάκρυνση των κλαδιών μεγάλης ηλικίας.

Οι ελαιώνες πρέπει να συντηρούνται είτε με καλλιεργητικές μεθόδους, είτε με φύτευση και κοπή χόρτου, είτε με βόσκηση, κάθε έτος.

Επιτρέπεται η άρδευση κατά την περίοδο της βλάστησης του ελαιόδενδρου και μέχρι την ωρίμανση.

Η απόδοση των ελαιώνων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ τόνους ελιών ανά εκτάριο. Ωστόσο, για συγκεκριμένη συγκομιδή, σε περίπτωση έκτακτων κλιματικών συνθηκών, η απόδοση μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται. Μολαταύτα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα τόνους ελιών ανά εκτάριο.

Τα έλαια πρέπει να λαμβάνονται από ελιές οι οποίες προέρχονται από ελαιόδενδρα ηλικίας τουλάχιστον πέντε ετών.

Συγκομιδή:

Η ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής των ελιών καθορίζεται με νομαρχιακή απόφαση, μετά από πρόταση των υπηρεσιών του Institut national des appellations d'origine. Ωστόσο, σε περίπτωση έκτακτων κλιματικών συνθηκών, οι υπηρεσίες του Institut national des appellations d'origine δύνανται να προβλέψουν παρεκκλίσεις.

Τα έλαια πρέπει να προέρχονται από ελιές που συγκομίστηκαν σε πλήρη ωρίμανση. Επί της συνολικής ποσότητας ελιών που μεταφέρονται στο ελαιοτριβείο ανά ελαιοκομική περίοδο, πρέπει για κάθε εκμετάλλευση το 20 % κατ' ανώτατο όριο να είναι πράσινες ελιές και το 50 % κατ' ελάχιστο όριο μαύρες ελιές.

Οι ελιές πρέπει να συλλέγονται απευθείας από το δέντρο χωρίς τη χρήση προϊόντων που προκαλούν πτώση του καρπού ή να συγκομίζονται με παραδοσιακό ράβδισμα, με φυσική πτώση ή με μηχανικές μεθόδους, με συγκέντρωση των καρπών σε ελαιόπανα ή σε άλλους περιέκτες κάτω από το δέντρο.

Οι ελιές που συλλέγονται από το έδαφος ή εκείνες που έχουν πέσει από μόνες τους και προέρχονται από το πρώτο και το τελευταίο άδειασμα των ελαιόπανων ή των άλλων περιεκτών πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά από τις παρτίδες των ελιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ελαιολάδου με ονομασία προέλευσης.

Οι ελιές πρέπει να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται σε κιβώτια ή σε καφασωτά παλετοκιβώτια.

Συνθήκες επεξεργασίας:

Η διάρκεια διατήρησης των ελιών μεταξύ της συγκομιδής και της χρησιμοποιήσής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εννέα ημέρες, εκ των οποίων δύο ημέρες κατ' ανώτατο όριο μεταξύ της μεταφοράς στο ελαιοτριβείο και της έκθλιψης.

Η διαδικασία εξαγωγής γίνεται μόνο με μηχανικές μεθόδους, χωρίς θέρμανση της ελαιόμαζας πέραν μιας ανώτατης θερμοκρασίας 27 ° Κελσίου.

Οι μόνες εργασίες επεξεργασίας που επιτρέπονται είναι το πλύσιμο, η απόχυση (διαχωρισμός με καθίζηση), η φυγοκέντρηση και η διήθηση. Εκτός από το νερό, απαγορεύεται η χρήση προσθετικών ουσιών για να διευκολυνθεί η εξαγωγή των ελαίων.

Το λαμβανόμενο έλαιο είναι παρθένο ελαιόλαδο, του οποίου η ελεύθερη οξύτητα, εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ, είναι κατ' ανώτατο όριο 1,5 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια.

4.6   Δεσμός: Η ιστορία του ελαιόδενδρου στο νησί είναι παλιά και συνιστά τη βάση επί της οποίας αναπτύχθηκε η ελαιοκαλλιέργεια στο νησί.

Η αγριελιά ή «oléastre» είναι αυτόχθων στην Κορσική και η καλλιέργειά της αναπτύχθηκε μάλλον κατά τη διάρκεια του ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού.

Η παρουσία πολυάριθμων αιωνόβιων ελαιόδενδρων στις λόχμες μαρτυρεί ένα σημαντικό ελαιοκομικό παρελθόν, του οποίου το απώγειο τοποθετείται στα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτό εξηγείται από ένα εδαφοκλιματικό περιβάλλον εξαιρετικά ευνοϊκό για την καλλιέργεια του ελαιόδενδρου. Το κλίμα, μεσογειακού τύπου, είναι ήπιο (απουσία παγετού) στους παραδοσιακούς ελαιοκομικούς τομείς που αποκλείουν τις ορεινές ζώνες υψομέτρου άνω των 800 μέτρων. Η πρωτοτυπία της ελαιοκαλλιέργειας στην Κορσική συνίσταται επίσης στην πολλαπλότητα των παλαιών και των ενδημικών ποικιλιών, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για παραγωγή ελαιολάδου.

Ανεξάρτητα από τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά των διαφόρων ποικιλιών, τα δένδρα υπόκεινται σε κοινούς τρόπους μόρφωσης που είναι προσαρμοσμένοι στις εδαφοκλιματικές συνθήκες: φυσική πτώση των ελιών σε ελαιόπανα σε συνάρτηση κυρίως με το μεγάλο μέγεθος των ελαιόδενδρων, όψιμη συγκομιδή που συνδέεται με την απουσία παγετού και την αργή εξέλιξη της πρώτης ύλης.

Οι τρόποι επεξεργασίας χαρακτηρίζονται από έκθλιψη των ελιών σε ωρίμανση, η οποία προσδίδει στο ελαιόλαδο της Κορσικής την τυπικότητά του που χαρακτηρίζεται από μεγάλη γλυκύτητα.

Σήμερα, η βελτίωση των αποδόσεων του τρόπου συγκομιδής και των ελαιοτριβείων επιτρέπει τη βελτίωση της ποιότητας των ελαιολάδων διατηρώντας παράλληλα την τυπικότητά τους.

Έτσι, η αλληλεξάρτηση των φυσικών και των ανθρωπίνων παραγόντων, τοπικών και ειδικών, προσδίδει στο ελαιόλαδο που φέρει την ονομασία «Huile d'olive de Corse» ή «Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica» πρωτότυπα χαρακτηριστικά, κοινά στην ελαιοκομική παραγωγή όλης της νήσου.

4.7   Φορέας ελέγχου:

Ονομασία:

I.N.A.O.

Διεύθυνση:

138, Champs Elysées 75008 Paris

Από την 1η Ιανουαρίου 2005: 51, rue d'Anjou — 75008 Paris

Ονομασία:

D.G.C.C.R.F.

Διεύθυνση:

59, Bd V.Auriol 75703 PARIS CEDEX 13

4.8   Σήμανση: Εκτός από τις υποχρεωτικές ενδείξεις που προβλέπει η νομοθεσία για την επισήμανση και την παρουσίαση των τροφίμων, στην επισήμανση των ελαιολάδων που έχουν το δικαίωμα να φέρουν την ελεγχόμενη ονομασία προέλευσης «Huile d'olive de Corse» ή «Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica» πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής ενδείξεις:

η ονομασία «Huile d'olive de Corse» ή «Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica»

η ένδειξη: «appellation d'origine contrôlée» ή «AOC». Όταν στην ετικέτα, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση, εμφανίζεται το όνομα μιας εκμετάλλευσης ή ένα εμπορικό σήμα, μεταξύ των λέξεων «appellation» (ονομασία) και «contrôlée» (ελεγχόμενη) πρέπει να επαναλαμβάνεται η ονομασία προέλευσης.

Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι συγκεντρωμένες στο ίδιο οπτικό πεδίο και στην ίδια ετικέτα.

Πρέπει να εμφανίζονται με χαρακτήρες ευκρινείς, ευανάγνωστους, ανεξίτηλους και αρκετά μεγάλους, οι οποίοι προβάλλονται έντονα εντός του πλαισίου στο οποίο είναι τυπωμένοι, ώστε οι ενδείξεις αυτές να διακρίνονται σαφώς από το σύνολο των άλλων γραπτών ενδείξεων και σχεδίων.

4.9   Εθνικές απαιτήσεις: Διάταγμα σχετικά με την ελεγχόμενη ονομασία προέλευσης «Huile d'olive de Corse» ή «Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica».


(1)  Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Γενική Διεύθυνση Γεωργίας — Μονάδα «Πολιτική ποιότητας γεωργικών προϊόντων» — B-1049 Bρυξέλλες


22.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 233/14


Ανακοίνωση για την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές διαλυμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Αλγερίας, Λευκορωσίας, Ρωσίας και Ουκρανίας

(2005/C 233/07)

Μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την επικείμενη λήξη (1) των εν ισχύει μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές διαλυμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Αλγερίας, Λευκορωσίας, Ρωσίας και Ουκρανίας (εφεξής καλούμενες «οι οικείες χώρες»), η Επιτροπή έλαβε αίτηση επανεξέτασης δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής καλούμενος «ο βασικός κανονισμός») (2).

1.   Aίτηση επανεξέτασης

Η αίτηση υποβλήθηκε στις 20 Ιουνίου 2005 από την European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) (εφεξής καλούμενη «ο αιτών») εξ ονόματος παραγωγών που αντιπροσωπεύουν σημαντικότατο ποσοστό και, στην προκειμένη περίπτωση, πάνω από το 50 % της συνολικής κοινοτικής παραγωγής διαλυμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου.

2.   Προϊόν

Το υπό επανεξέταση προϊόν είναι μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικό ή αμμωνιακό διάλυμα καταγωγής Αλγερίας, Λευκορωσίας, Ρωσίας και Ουκρανίας (εφεξής «το υπό εξέταση προϊόν»), το οποίο υπάγεται σήμερα στον κωδικό ΣΟ 3102 80 00. Ο εν λόγω κωδικός ΣΟ παρατίθεται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους.

3.   Ισχύοντα μέτρα

Τα μέτρα που ισχύουν σήμερα είναι οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που επιβάλλεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1995/2000 (3) του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1675/2003 (4) του Συμβουλίου.

4.   Λόγοι για την επανεξέταση

Η αίτηση βασίζεται στο επιχείρημα ότι η λήξη ισχύος των μέτρων είναι πιθανό να οδηγήσει στη συνέχιση ή την επανάληψη της πρακτικής ντάμπινγκ και της ζημίας που προκλήθηκε στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

Ο ισχυρισμός περί συνέχισης του ντάμπινγκ, όσον αφορά την Αλγερία, στηρίζεται στη σύγκριση μεταξύ της κατασκευασμένης κανονικής αξίας και των τιμών εξαγωγής του υπό εξέταση προϊόντος κατά την πώλησή του προς εξαγωγή στην Κοινότητα.

Βάσει των ανωτέρω, το υπολογισθέν περιθώριο ντάμπινγκ είναι σημαντικό.

Για να αποδείξει το ενδεχόμενο επανάληψης του ντάμπινγκ, όσον αφορά τη Λευκορωσία, την Ουκρανία και τη Ρωσία, ο αιτών χρησιμοποίησε τις τιμές εξαγωγής στις ΗΠΑ, λόγω του ότι αυτή τη στιγμή οι όγκοι των εισαγωγών από τις τρεις αυτές χώρες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν είναι σημαντικοί.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, ο αιτών καθόρισε την κανονική αξία για τη Λευκορωσία και την Ουκρανία με βάση την τιμή που εφαρμόζεται στην κατάλληλη τρίτη χώρα με οικονομία της αγοράς, η οποία αναφέρεται στο σημείο 5.1 δ) της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ισχυρισμός περί επανάληψης του ντάμπινγκ, όσον αφορά τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, στηρίζεται στη σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη φράση, και των τιμών εξαγωγής του υπό εξέταση προϊόντος των δύο αυτών χωρών κατά την πώλησή του προς εξαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο ισχυρισμός περί επανάληψης του ντάμπινγκ, όσον αφορά τη Ρωσία, στηρίζεται στη σύγκριση μεταξύ της κατασκευασμένης κανονικής αξίας και των τιμών εξαγωγής του υπό εξέταση προϊόντος κατά την πώλησή του προς εξαγωγή στις ΗΠΑ.

Με βάση τις ανωτέρω συγκρίσεις μεταξύ των κανονικών αξιών και των τιμών εξαγωγής, οι οποίες δείχνουν πρακτικές ντάμπινγκ από τη Λευκορωσία, την Ουκρανία και τη Ρωσία, ο αιτών ισχυρίζεται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο επανάληψης του ντάμπινγκ.

Ο αιτών ισχυρίζεται, επιπλέον, ότι είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω η ζημιογόνος πρακτική ντάμπινγκ. Στο πλαίσιο αυτό, ο αιτών υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, εάν επιτραπεί η λήξη ισχύος των μέτρων, είναι πιθανό να αυξηθεί το σημερινό επίπεδο εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος, λόγω της ύπαρξης αχρησιμοποίητης παραγωγικής ικανότητας και λόγω της δυνατότητας των εγκαταστάσεων παραγωγής των παραγωγών-εξαγωγέων στις οικείες χώρες να αντικαταστήσουν την παραγωγή άλλων προϊόντων με την παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος.

Επιπλέον, ο αιτών ισχυρίζεται ότι η εξάλειψη της ζημίας οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη των μέτρων και ότι η τυχόν επανάληψη σημαντικών εισαγωγών σε τιμές ντάμπινγκ από τις οικείες χώρες θα ήταν πιθανό να οδηγήσει σε επανάληψη της ζημίας για τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, αν επιτραπεί η λήξη ισχύος των μέτρων.

5.   Διαδικασία

Η Επιτροπή, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Συμβουλευτική Επιτροπή, ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξεως ισχύος των μέτρων, κινεί διαδικασία επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

5.1.   Διαδικασία για τον προσδιορισμό της πιθανότητας του ντάμπινγκ και της ζημίας

Η έρευνα θα δείξει κατά πόσον η λήξη της ισχύος των μέτρων είναι πιθανό να οδηγήσει στη συνέχιση ή την επανάληψη του ντάμπινγκ και της ζημίας.

α)   Δειγματοληψία

Λόγω του, κατά τα φαινόμενα, μεγάλου αριθμού των μερών που εμπλέκονται στην παρούσα διαδικασία, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να εφαρμόσει δειγματοληπτική μέθοδο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

i)   Δειγματοληψία για τους εισαγωγείς

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, στην περίπτωση αυτή, να επιλέξει ένα δείγμα, καλούνται όλοι οι εισαγωγείς, ή οι εκπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους, να αναγγελθούν ερχόμενοι σε επαφή με την Επιτροπή και να παράσχουν τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις εταιρείες τους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 β) i) και σύμφωνα με το μορφότυπο που ορίζεται στο σημείο 7 της παρούσας ανακοίνωσης:

επωνυμία, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και φαξ καθώς και όνομα του αρμόδιου υπαλλήλου,

τον συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας, σε ευρώ, κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2004 έως 30 Ιουνίου 2005,

τον συνολικό αριθμό απασχολουμένων,

τις ακριβείς δραστηριότητες της εταιρείας όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν,

τον όγκο σε τόνους και την αξία σε ευρώ των εισαγωγών και των μεταπωλήσεων στην κοινοτική αγορά, κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2004 έως 30 Ιουνίου 2005, του εισαγόμενου υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής Αλγερίας, Λευκορωσίας, Ρωσίας και Ουκρανίας,

τις επωνυμίες και τις ακριβείς δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων εταιρειών (5) που εμπλέκονται στην παραγωγή και/ή την πώληση του υπό εξέταση προϊόντος,

κάθε άλλο σχετικό στοιχείο το οποίο θα βοηθούσε την Επιτροπή στην επιλογή του δείγματος,

παρέχοντας τα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρεία συμφωνεί να συμπεριληφθεί στο δείγμα. Εάν η εταιρεία επιλεγεί για να συμπεριληφθεί στο δείγμα, αυτό συνεπάγεται ότι οφείλει να απαντήσει σε ερωτηματολόγιο και να δεχθεί τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης των απαντήσεών της. Εάν η εταιρεία δηλώσει ότι δεν συμφωνεί να συμπεριληφθεί στο δείγμα, αυτό θα θεωρηθεί ως άρνηση συνεργασίας κατά την έρευνα. Οι συνέπειες της άρνησης συνεργασίας περιγράφονται κατωτέρω στο σημείο 8.

Επιπλέον, η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία για την επιλογή του δείγματος των εισαγωγέων, θα έλθει σε επαφή με όλες τις γνωστές ενώσεις εισαγωγέων.

ii)   Δειγματοληψία για τους κοινοτικούς παραγωγούς

Λόγω του μεγάλου αριθμού κοινοτικών παραγωγών που υποστηρίζουν την αίτηση, η Επιτροπή προτίθεται να ερευνήσει τη ζημία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής εφαρμόζοντας τη μέθοδο της δειγματοληψίας.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να επιλέξει το δείγμα, καλούνται όλοι οι κοινοτικοί παραγωγοί να παράσχουν τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις εταιρείες τους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 β) i) της παρούσας ανακοίνωσης:

επωνυμία, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και φαξ καθώς και όνομα του αρμόδιου υπαλλήλου,

τον συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας, σε ευρώ, κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2004 έως 30 Ιουνίου 2005,

τις ακριβείς δραστηριότητες της εταιρείας όσον αφορά την παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος και τον όγκο, σε τόνους, της παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2004 έως 30 Ιουνίου 2005,

την αξία, σε ευρώ, των πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος στην κοινοτική αγορά κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2004 έως 30 Ιουνίου 2005,

τον όγκο, σε τόνους, των πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος στην κοινοτική αγορά κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2004 έως 30 Ιουνίου 2005,

τον όγκο, σε τόνους, της παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2004 έως 30 Ιουνίου 2005,

τις επωνυμίες και τις ακριβείς δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων εταιρειών (5) που εμπλέκονται στην παραγωγή και/ή την πώληση του υπό εξέταση προϊόντος,

κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, το οποίο θα βοηθούσε την Επιτροπή στην επιλογή του δείγματος,

παρέχοντας τα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρεία συμφωνεί να συμπεριληφθεί στο δείγμα. Εάν η εταιρεία επιλεγεί ώστε να συμπεριληφθεί στο δείγμα, αυτό συνεπάγεται ότι οφείλει να απαντήσει σε ερωτηματολόγιο και να δεχθεί τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης των απαντήσεών της. Εάν η εταιρεία δηλώσει ότι δεν συμφωνεί να συμπεριληφθεί στο δείγμα, αυτό θα θεωρηθεί ως άρνηση συνεργασίας κατά την έρευνα. Οι συνέπειες της άρνησης συνεργασίας περιγράφονται κατωτέρω στο σημείο 8.

iii)   Τελική επιλογή των δειγμάτων

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν στοιχεία σχετικά με την επιλογή των δειγμάτων, πρέπει να το πράξουν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 β) ii) της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Επιτροπή σκοπεύει να προβεί στην τελική επιλογή των δειγμάτων κατόπιν διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν εκφράσει την επιθυμία να συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Οι εταιρείες που θα συμπεριληφθούν στα δείγματα οφείλουν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 β) iii) καθώς και να συνεργαστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ικανοποιητική διάθεση συνεργασίας, η Επιτροπή μπορεί να συναγάγει τα συμπεράσματά της με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 και το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού. Τα συμπεράσματα που θα βασιστούν στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία θα είναι, ενδεχομένως, λιγότερο ευνοϊκά για το ενδιαφερόμενο μέρος, όπως εξηγείται στο σημείο 8 της παρούσας ανακοίνωσης.

β)   Ερωτηματολόγια

Η Επιτροπή, προκειμένου να συγκεντρώσει τα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για την έρευνά της, θα αποστείλει ερωτηματολόγια στους κοινοτικούς παραγωγούς του δείγματος, σε όλες τις ενώσεις παραγωγών στην Κοινότητα, στους παραγωγούς-εξαγωγείς της Αλγερίας, της Λευκορωσίας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, σε όλες τις ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων, στους εισαγωγείς του δείγματος, σε όλες τις ενώσεις εισαγωγέων που κατονομάζονται στην αίτηση ή που συνεργάστηκαν κατά την έρευνα, η οποία οδήγησε στην επιβολή των μέτρων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας επανεξέτασης, καθώς και στις αρχές των οικείων χωρών εξαγωγής.

γ)   Συγκέντρωση πληροφοριών και ακροάσεις

Καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες πέραν των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία. Τα εν λόγω αποδεικτικά και άλλα στοιχεία πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 α) ii) της παρούσας ανακοίνωσης.

Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον αυτά υποβάλουν σχετική αίτηση στην οποία να εμφαίνεται ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν δεκτά σε ακρόαση. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 α) iii) της παρούσας ανακοίνωσης.

δ)   Επιλογή χώρας με οικονομία της αγοράς

Στην προηγούμενη έρευνα είχε χρησιμοποιηθεί η Λιθουανία ως κατάλληλη χώρα με οικονομία της αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας, όσον αφορά τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Ο αιτών προτείνει τώρα να χρησιμοποιηθούν οι ΗΠΑ για το σκοπό αυτό. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την καταλληλότητα της επιλογής της συγκεκριμένης χώρας, εντός της ειδικής προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 γ) της παρούσας ανακοίνωσης.

5.2.   Διαδικασία για την εκτίμηση του συμφέροντος της Κοινότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του βασικού κανονισμού και εφόσον επιβεβαιωθεί η πιθανότητα συνέχισης ή επανάληψης του ντάμπινγκ και της ζημίας, θα ληφθεί απόφαση σχετικά με το κατά πόσον η διατήρηση ή κατάργηση των μέτρων αντιντάμπινγκ αντιβαίνει στο συμφέρον της Κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής, οι εισαγωγείς, οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις αυτών, οι αντιπροσωπευτικοί χρήστες και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών δύνανται, εφόσον αποδείξουν ότι υφίσταται αντικειμενική σχέση μεταξύ της δραστηριότητάς τους και του υπό εξέταση προϊόντος, να αναγγελθούν και να προσκομίσουν στοιχεία στην Επιτροπή, εντός των γενικών προθεσμιών που ορίζονται στο σημείο 6 α) ii) της παρούσας ανακοίνωσης. Τα μέρη που έχουν ενεργήσει σύμφωνα με την εν λόγω διαδικασία μπορούν να ζητήσουν ακρόαση, εκθέτοντας τους ιδιαίτερους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η ακρόασή τους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 α) iii). Σημειώνεται ότι τα τυχόν στοιχεία που υποβάλλονται βάσει του άρθρου 21 θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον τεκμηριώνονται με πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία κατά την υποβολή τους.

6.   Προθεσμίες

α)   Γενικές προθεσμίες

i)   Για την αίτηση αποστολής ερωτηματολογίου

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που δεν συνεργάστηκαν στην έρευνα, η οποία οδήγησε στην επιβολή των μέτρων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας επανεξέτασης, οφείλουν να ζητήσουν το ερωτηματολόγιο, το ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ii)   Για την αναγγελία των μερών, την υποβολή απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο και την παροχή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας

Για να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις όλων των ενδιαφερομένων μερών κατά την έρευνα, τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να αναγγελθούν, ερχόμενα σε επαφή με την Επιτροπή, να εκθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ή να παράσχουν τυχόν άλλες πληροφορίες, εντός 40 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι τα μέρη δύνανται να ασκήσουν τα περισσότερα από τα διαδικαστικά δικαιώματα που καθορίζονται στο βασικό κανονισμό, μόνον εφόσον αναγγελθούν εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας.

iii)   Ακροάσεις

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή εντός της ίδιας προθεσμίας των 40 ημερών.

β)   Ειδική προθεσμία όσον αφορά τη δειγματοληψία

i)

Τα στοιχεία που καθορίζονται στο σημείο 5.1 α) i) και στο σημείο 5.1 α) ii) πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να συμπεριληφθούν στο δείγμα, σχετικά με την τελική επιλογή του τελευταίου, εντός 21 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ii)

Όλα τα λοιπά στοιχεία που αφορούν την επιλογή του δείγματος, όπως αναφέρεται στο σημείο 5.1 α) iii), πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 21 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

iii)

Οι απαντήσεις των δειγματοληπτικά επιλεγέντων μερών στο ερωτηματολόγιο πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 37 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ενημερώθηκαν ότι συμπεριελήφθησαν στο δείγμα.

γ)   Ειδική προθεσμία για την επιλογή της χώρας με οικονομία της αγοράς

Τα μέρη που συμμετέχουν στην έρευνα μπορούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με την καταλληλότητα της επιλογής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίες, όπως αναφέρεται στο σημείο 5.1 δ) της παρούσας ανακοίνωσης, θεωρούνται η κατάλληλη χώρα με οικονομία της αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας, όσον αφορά τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Οι παρατηρήσεις αυτές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.   Γραπτές παρατηρήσεις, απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και αλληλογραφία

Όλες οι παρατηρήσεις και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών πρέπει να υποβληθούν εγγράφως (όχι σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά) και να αναφέρουν την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ του ενδιαφερόμενου μέρους. Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που ζητούνται στην παρούσα ανακοίνωση, των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο και της αλληλογραφίας των ενδιαφερομένων μερών, τα οποία διαβιβάζονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη εμπιστευτικώς, πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Περιορισμένη διανομή (6)» και, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, να συνοδεύονται από περίληψη μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, η οποία να φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ».

Διεύθυνση της Επιτροπής για την αλληλογραφία:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Φαξ (32 2) 295 65 05

8.   Άρνηση συνεργασίας

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός των προβλεπομένων προθεσμιών ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται προσωρινά ή τελικά συμπεράσματα, είτε καταφατικά είτε αποφατικά, με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία. Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται να συνεργαστεί ή συνεργάζεται μεν αλλά μόνο εν μέρει, και συνεπώς τα συμπεράσματα βασίζονται στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω μέρος από ό,τι θα ήταν αν είχε δεχθεί να συνεργασθεί.

9.   Χρονοδιάγραμμα της έρευνας

Η έρευνα θα περατωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, εντός 15 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


(1)  ΕΕ C 312 της 17.12.2004, σ. 5.

(2)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 12).

(3)  ΕΕ L 238 της 22.9.2000, σ. 15.

(4)  ΕΕ L 238 της 25.9.2003, σ. 4.

(5)  Για διευκρινίσεις σχετικά με την έννοια των συνδεδεμένων εταιρειών, βλ. άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).

(6)  Η ένδειξη αυτή σημαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Το έγγραφο αυτό προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Πρόκειται για έγγραφο εμπιστευτικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 19 του βασικού κανονισμού και του άρθρου 6 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VI της ΓΣΔΕ του 1994 (Συμφωνία Αντιντάμπινγκ).


22.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 233/18


Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου στην υπόθεση COMP 37.749 — Συμφωνία συνεργασίας Austrian Airlines/SAS

(2005/C 233/08)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (1), όταν η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει απόφαση με την οποία να απαιτεί την παύση μιας παράβασης και οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις προσφέρονται να αναλάβουν ορισμένες δεσμεύσεις για να ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις της Επιτροπής κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, τότε η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να καταστήσει αυτές τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις. Η απόφαση της Επιτροπής δύναται να εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και πρέπει να συμπεραίνει ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι να αναλάβει δράση η Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 του ίδιου κανονισμού, η Επιτροπή δημοσιεύει συνοπτική παρουσίαση της υπόθεσης και τα κυριότερα στοιχεία των δεσμεύσεων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από την Επιτροπή.

2.   ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Στις 30 Δεκεμβρίου 1999, οι εταιρείες Scandinavian Airlines System (SAS) και Austrian Airlines (AuA) κοινοποίησαν στην Επιτροπή συμφωνία συνεργασίας, με σκοπό την εξασφάλιση ατομικής εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87, του άρθρου 81 παρ. 3 της Συνθήκης και του άρθρου 53 παρ. 3 της Συμφωνίας ΕΟΧ. Βάσει της συμφωνίας αυτής, τα μέρη συνεργάζονται σε όλες τα δρομολόγια, σε παγκόσμια κλίμακα, μέσω κοινού σχεδιασμού των ωραρίων, συντονισμού των τιμολογιακών πολιτικών και προγραμματισμού των δρομολογίων και της μεταφορικής ικανότητας. Η πλέον εκτεταμένη συνεργασία αφορούσε τα δρομολόγια μεταξύ Αυστρίας και των σκανδιναβικών χωρών (Νορβηγίας, Σουηδίας και Φινλανδίας), όπου θα εφαρμοζόταν ένα κοινό σύστημα αερομεταφορών (Joint Traffic System — JTS) σε όλες τις μεταφορές με αποκλειστικότητα και με καταμερισμό των δαπανών και των εσόδων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του κανονισμού 3975/87, στις 10 Ιουλίου 2000 η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση με την οποία καλούσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί της ως άνω συμφωνίας.

Στις 4 Οκτωβρίου 2000, η Επιτροπή εξέδωσε επιστολή με την οποία διατύπωνε σοβαρές αμφιβολίες ως προς την επίπτωση της ως άνω συμφωνίας στον ανταγωνισμό. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα Joint Traffic System ήταν πιθανό να καταργήσει τον ανταγωνισμό σε σημαντικό μέρος της αγοράς των αερομεταφορών στις σκανδιναβικές χώρες και στην Αυστρία, οπότε θα μπορούσε να καταστήσει το άρθρο 81 παρ. 3 της Συνθήκης ανεφάρμοστο, ιδίως στις γραμμές Βιέννη-Κοπεγχάγη και Βιέννη-Στοκχόλμη.

Ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης επιστολής, τα μέρη αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες της Επιτροπής ως προς τις διμερείς μεταφορές μέσω της τροποποίησης της συμφωνίας συνεργασίας τους και της αντικατάστασης αυτής με μια «περιορισμένη συμφωνία συνεργασίας», καθώς και με μια συμφωνία διάθεσης στην αγορά και πωλήσεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2001. Στη νέα συμφωνία είχαν απαλειφθεί όλα τα περί συνεργασίας στις διμερείς μεταφορές μεταξύ Αυστρίας και σκανδιναβικών χωρών. Έτσι, η συμφωνία αντιμετώπιζε τις βασικές ανησυχίες για τον ανταγωνισμό που περιλαμβάνονταν στην επιστολή της Επιτροπής. Ωστόσο, στην πράξη η λύση αυτή δεν μπορούσε να εφαρμοσθεί.

Μετά από περαιτέρω συζητήσεις με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, τα μέρη εγκατέλειψαν την απάλειψη των επίμαχων τμημάτων της πρώτης συμφωνίας και συνήψαν την «τροποποιημένη συμφωνία συνεργασίας», στις 24 Οκτωβρίου 2002. Το πεδίο εφαρμογής της νέας συμφωνίας περιλαμβάνει και πάλι τη συνεργασία στις διμερείς μεταφορές μεταξύ Αυστρίας και σκανδιναβικών χωρών. Σε αντίθεση με την αρχικά κοινοποιηθείσα συμφωνία συνεργασίας, η νέα αυτή συμφωνία δεν οδηγεί στη σύσταση κοινής επιχείρησης για τη διαχείριση των διμερών μεταφορών. Τα βασικά στοιχεία της νέας συμφωνίας έχουν ως εξής:

α)   Πρότυπα υπηρεσιών γενικής εφαρμογής

Οι υπηρεσίες παρέχονται επί ίσοις όροις στους επιβάτες πτήσεων με κοινό κωδικό.

β)   Χρήση κοινών κωδικών και συνεργασία στα δίκτυα

Η συμφωνία για τη χρήση κοινών κωδικών καλύπτει όλες τις πτήσεις σε παγκόσμια κλίμακα στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, και κατά την από κοινού επιλογή των μερών. Τα μέρη προσπαθούν να συντονίζουν καλύτερα τις ανταποκρίσεις και τη μεταφορική ικανότητα των αντίστοιχων αεροπορικών δικτύων, έτσι ώστε να επιτυγχάνουν καλύτερες ανταποκρίσεις μεταξύ και πέραν των εσωτερικών τους αγορών, και να ελαχιστοποιούν τους χρόνους ανταπόκρισης για τις υπηρεσίες μέσω των συνδυασμένων δικτύων τους. Είναι δυνατόν να συμφωνούνται αρχές και κανόνες για τις έμμεσες μεταφορές και πέραν των κόμβων διακίνησης που διαθέτουν τα μέρη.

γ)   Συντονισμός των κομίστρων και ειδικός επιμερισμός δαπανών και εσόδων

Τα μέρη επεξεργάζονται μια εναρμονισμένη τιμολογιακή πολιτική, και συντονίζουν τα προγράμματα δρομολογίων και μεταφορικής ικανότητας. Τα κόμιστρα για τις αερομεταφορές υπολογίζονται και κατανέμονται μεταξύ των μερών όπως καθορίζεται σε συμφωνία εφαρμογής.

δ)   Διάθεση στην αγορά και πωλήσεις

Ο συντονισμός των πωλήσεων αναλαμβάνεται από τον αντίστοιχο εσωτερικό μεταφορέα, με βάση την εναρμονισμένη πολιτική διάθεσης στην αγορά και πωλήσεων. Τα μέρη συμφωνούν την αμοιβαία ενσωμάτωσή τους στα προγράμματα πωλήσεων στην εσωτερική αγορά του εκάστοτε μέρους. Ακόμη, κάθε μέρος προσπαθεί για την προσφορά υπηρεσιών τηλεφωνικών κέντρου στο άλλο μέρος.

ε)   Προγράμματα τακτικών πελατών (Frequent Flyer Programs — FFP)

Τα μέρη έχουν συνάψει και μια συμφωνία FFP, η οποία επιτρέπει στα μέλη των προγραμμάτων FFP του ενός από τα μέρη να προσαυξάνουν και να εξαργυρώνουν τους βαθμούς τους όταν ταξιδεύουν με το άλλο μέρος.

Σύμφωνα με τα μέρη, η τροποποιημένη συμφωνία συνεργασίας θα επέτρεπε την επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων στην παραγωγή και παροχή των υπηρεσιών τους, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εξόδων. Τα μέρη υποστηρίζουν επίσης ότι, χάρη στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, τα κόμιστρα μεταξύ Κοπεγχάγης και Βιέννης μειώθηκαν κατά την περίοδο 2002-2004. Ακόμη, ο καταναλωτής επρόκειτο να επωφεληθεί από τον συντονισμό των ωραρίων των πτήσεων, τον αυξημένο αριθμό των άμεσων και των έμμεσων πτήσεων, κατά την επικύρωση των εισιτηρίων και μέσω άλλων πλεονεκτημάτων από τη συνεργασία.

Παρά το γεγονός ότι η αρχικά προβλεπόμενη κοινή επιχείρηση αντικαταστάθηκε με μια συμφωνία πολύ στενής συνεργασίας, η τροποποιημένη αυτή συμφωνία εξακολουθεί να δημιουργεί ορισμένες ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισμό όσον αφορά τις συνδέσεις Βιέννη — Κοπεγχάγη και Βιέννη — Στοκχόλμη. Επειδή δε ένας σημαντικός αριθμός επιβατών εξαρτώνται από τη χρήση απευθείας πτήσεων και δεν υπάρχουν υποκατάστατα των απευθείας πτήσεων μεταξύ Αυστρίας και σκανδιναβικών χωρών, η συνεργασία μεταξύ AuA και SAS είναι δυνατόν να συνεχίσει να περιορίζει τον ανταγωνισμό εις βάρος των επιβατών που δεν διαθέτουν άνεση χρόνου. Η σύνδεση Βιέννη — Κοπεγχάγη είναι η μόνη στην οποία και τα δύο μέρη εκτελούσαν πτήσεις πριν από τη συνεργασία τους, οπότε η συνεργασία αυτή έχει καταργήσει τον ουσιαστικό ανταγωνισμό μεταξύ των μερών. Στις υπόλοιπες συνδέσεις, η συνεργασία τους καταργεί μόνο τις δυνατότητες ανταγωνισμού. Ακόμη, από την προκαταρκτική διερεύνηση της αγοράς δεν προέκυψε ότι υπάρχουν και άλλοι αερομεταφορείς που να ενδιαφέρονται για πτήσεις στις συνδέσεις αυτές.

3.   ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΕΜΕΥΣΕΩΝ

Τα μέρη που αποτελούν το αντικείμενο της διαδικασίας πρότειναν να αναλάβουν δεσμεύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανησυχίες της Επιτροπής ως προς τον ανταγωνισμό. Τα κυριότερα σημεία των δεσμεύσεων αυτών έχουν ως εξής:

—   Δεσμεύσεις ως προς τους διαθέσιμους χρόνους χρήσης των αεροδρομίων (slots):

Τα μέρη θα διαθέτουν σε κάθε νεοεισερχόμενο στην αντίστοιχη αγορά τους αναγκαίους χρόνους απογείωσης και προσγείωσης:

για πτήσεις μεταξύ Βιέννης και Κοπεγχάγης: μέχρι δύο (2) φορές την ημέρα·

για πτήσεις μεταξύ Βιέννης και Στοκχόλμης: μέχρι δύο (2) φορές την ημέρα.

—   Δεσμεύσεις αναφερόμενες στη διασύνδεση πτήσεων:

Τα μέρη συμφωνούν να συνάπτουν με κάθε νεοεισερχόμενο στην αγορά συμφωνία MITA (Multilateral Interline Traffic Agreement) της IATA, εφόσον αυτός δεν μετέχει ήδη σε συμφωνία διασύνδεσης. Η συμφωνία θα συνάπτεται σύμφωνα με τις ισχύουσες αρχές της IATA.

—   Ειδική συμφωνία επιμερισμού:

Εφόσον ζητηθεί, τα μέρη θα συνάπτουν ειδική συμφωνία επιμερισμού με κάθε νεοεισερχόμενο, εφόσον μέρος της πτήσης θα ανήκει σε μία από τις εμπλεκόμενες διαδρομές. Οι όροι θα είναι παρόμοιοι με εκείνους που ισχύουν για τις συμφωνίες με τους τρίτους μεταφορείς που δεν συνεργάζονται ή συνεργάζονται με άλλους, και που εκτελούν πτήσεις στις ίδιες διαδρομές.

—   Δεσμεύσεις αναφερόμενες στα προγράμματα τακτικών πελατών (FFP):

Εφόσον ζητηθεί, τα μέρη θα επιτρέπουν σε κάθε νεοεισερχόμενο να συμμετάσχει σε κάποιο από τα προγράμματά τους για τους τακτικούς πελάτες.

—   Μείωση του αριθμού των πτήσεων:

Τα μέρη επιθυμούν να παγώσουν τον αριθμό των καθημερινών τους πτήσεων για μια περιορισμένη χρονική περίοδο.

—   Δέσμευση για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών προς επιβάτες συνδυασμένων μεταφορών

Εφόσον ζητηθεί από εταιρεία σιδηροδρόμων ή άλλου επίγειου μεταφορικού μέσου που πραγματοποιεί δρομολόγια μεταξύ Αυστρίας και Δανίας/Νορβηγίας/Σουηδίας, τα μέρη θα συνάπτουν συμφωνία συνδυασμένων μεταφορών, βάσει της οποίας θα παρέχουν στους επιβάτες υπηρεσίες αερομεταφορών σε οποιαδήποτε από τις συμφωνημένες διαδρομές μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων, στο πλαίσιο μεταφοράς που θα περιλαμβάνει και επίγειο τμήμα καλυπτόμενο από την εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία.

4.   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Με βάση τα προαναφερθέντα, η Επιτροπή προτίθεται να λάβει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, με την οποία κηρύσσονται δεσμευτικές οι υποχρεώσεις που αναφέρονται συνοπτικά ανωτέρω και δημοσιεύονται πλήρως στο .ιαδίκτυο στο δικτυακότό πο της Γενικής. ιεύθυνσης Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του κανονισμού 1/2003, η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων. Οι παρατηρήσεις αυτές πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο έναν μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

Οι παρατηρήσεις μπορούν να αποσταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (προς Maria-Jose.Bicho@cec.eu.int ή Fabrizia.Benini@cec.eu.int), με φαξ [στον αριθμό (32-2) 296 29 11] ή ταχυδρομικώς, με τον αριθμό αναφοράς «COMP/37.749 — Austrian Airlines/SAS co-operation agreement», στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού,

Γραμματεία Συμπράξεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

Στα επόμενα στάδια της διαδικασίας είναι δυνατόν να καταστεί αναγκαία ή ενδεδειγμένη η έκδοση περίληψης των παρατηρήσεων που θα διατυπωθούν μετά την παρούσα ανακοίνωση και η διάθεσή της στα μέρη που προτείνουν τις δεσμεύσεις. Ως προς αυτό, σας ζητούμε να προσδιορίσετε τις τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες ή τα επαγγελματικά μυστικά που θα περιέχονται στις παρατηρήσεις σας. Τα τεκμηριωμένα αιτήματα θα γίνουν σεβαστά.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σελίδες 1-25).


22.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 233/21


ΚΡΑΤΙΚΈΣ ΕΝΙΣΧΫΣΕΙΣ — ΓΑΛΛΊΑ

Κρατική ενίσχυση C 27/2005 (πρώην NN 69/2004) — Προγράμματα περιόδου εμπορίας (Plans de campagne) στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Ανακοίνωση για δημοσίευση στην ΕΕ με γνώμονα το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

(2005/C 233/09)

Με την επιστολή της 20.7.2005, της οποίας το αυθεντικό κείμενο αναπαράγεται στις σελίδες που έπονται της περίληψης αυτής, η Επιτροπή κοινοποίησε στη Γαλλία την απόφασή της να κινήσει, όσον αφορά την ανωτέρω ενίσχυση, τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί της ενισχύσεως, έναντι της οποίας η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της περίληψης αυτής και της επιστολής που ακολουθεί, στην εξής διεύθυνση:

Commission européenne

Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural

Direction H. Législation agricole

Unité: H.2. Concurrence

Bureau: Loi 130 5/128

B-1049 Bruxelles

Φαξ: (32-2) 296 76 72

Οι παρατηρήσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στη Γαλλία. Η τήρηση εμπιστευτικότητας ως προς την ταυτότητα του ενδιαφερομένου μέρους το οποίο υποβάλλει παρατηρήσεις μπορεί να ζητηθεί γραπτώς, με εξειδίκευση των λόγων του σχετικού αιτήματος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Επιτροπή πληροφορήθηκε την επί σειρά ετών χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των οπωροκηπευτικών στη Γαλλία. Οι ενισχύσεις αυτές, το ύψος των οποίων κυμαινόταν από 15 έως 20 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, καταβλήθηκαν μέχρι το 2002.

Τα χρηματοδοτηθέντα μέτρα αποσκοπούσαν, σε περίπτωση κρίσης, στην άμβλυνση των επιπτώσεων της πλεονάζουσας προσφοράς σε σχέση με τη ζήτηση, επιδρώντας σε τρία επίπεδα: στις εξωτερικές αγορές, στην εσωτερική αγορά και στη μεταποίηση.

Όσον αφορά τις εξωτερικές αγορές, ο στόχος ήταν η μείωση των τιμών εξαγωγής (εξαγωγικές επιδοτήσεις) προκειμένου να διατηρηθούν τα μερίδια αγοράς των γαλλικών προϊόντων.

Στο επίπεδο της εσωτερικής αγοράς, τα μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν αποσκοπούσαν στη μείωση των τιμών πώλησης, σε προσωρινή αποθεματοποίηση (και καταστροφή) μέρους της συγκομιδής, ή ακόμα στην ενθάρρυνση της μεταποίησης.

Αξιολόγηση

Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή αμφιβάλλει για τον συμβιβάσιμο χαρακτήρα των εν λόγω ενισχύσεων με την κοινή αγορά, στο βαθμό που αυτές δεν φαίνεται να δικαιολογούνται από οιαδήποτε διάταξη της κοινοτικής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων στο γεωργικό τομέα και θα μπορούσαν, συνεπώς, να αποτελούν καθαρές λειτουργικές ενισχύσεις οι οποίες επιπλέον, λόγω της φύσης τους, παρακωλύουν τη λειτουργία των μηχανισμών της κοινής οργάνωσης των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

I.   PROCÉDURE

(1)

Suite à une plainte, la Commission a adressé, le 31 juillet 2002, une lettre à la France pour demander des renseignements sur des aides nationales non notifiées dans le secteur des fruits et légumes que la France serait en train de payer depuis plusieurs années dans le contexte de dispositifs dénommés “plans de campagne”, “plans stratégiques” ou “plans conjoncturels”.

(2)

Une réunion a eu lieu entre les autorités françaises et les services de la Commission le 21 octobre 2002.

(3)

Par lettre du 26 décembre 2002, enregistrée le 2 janvier 2003, la France a fourni des informations confirmant que de telles aides avaient été octroyées jusqu'à l'année 2002.

(4)

Par lettre du 16 avril 2003, la Commission a demandé à la France de lui fournir un inventaire complet des aides octroyées au titre des plans de campagne, ventilé par mesure et par production, comprenant le montant d'aide destinée à chaque mesure et la durée précise des régimes.

(5)

Par lettre du 30 avril 2003, les autorités françaises ont demandé une extension du délai de réponse à la demande de renseignements de la Commission.

(6)

Par lettre du 22 juillet 2003, enregistrée le 25 juillet 2003, la France a transmis des informations concernant la nature des actions financées ainsi que des tableaux reprenant la répartition des crédits publiques affectés aux différentes productions pour la période 1998-2002.

(7)

La mesure a ensuite été incluse dans le registre des aides non notifiées sous le numéro NN 57/05.

II.   DESCRIPTION

(8)

Suite à une plainte anonyme, la Commission est entrée en possession de nombreux documents attestant de l'existence d'aides étatiques octroyées dans le secteur des fruits et légumes. Les fonds publics auraient été attribués aux Comités Économiques Agricoles pour la réalisation d'actions de soutien du marché des fruits et légumes.

II.1.   Les Comités Économiques Agricoles — composition, mission et financement

(9)

La loi française (1) fait obligation aux groupements de producteurs agricoles d'adhérer aux Comités Économiques Agricoles, organisations régies par les dispositions de l'article 552-1 et suivants du Code Rurale. La mission des Comités Économiques est d'édicter des règles communes à leurs membres afin d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et de mise sur le marché des produits (2). Les règles édictées ne sont applicables qu'après approbation du ministre de l'agriculture.

(10)

Les comités économiques agrées sont habilités à percevoir, auprès de chacun de leurs membres (les groupements de producteurs), un droit d'inscription et, à titre de cotisation, une fraction des cotisations perçues par les groupements eux-mêmes (3). Ces cotisations sont rendues obligatoires par les pouvoirs publics.

(11)

Sur la base des documents en possession de la Commission, huit Comités Économiques Agricoles (Rhône-Méditerranée, Grand Sud-Ouest, Corse, Val de Loire, Nord, Nord-Est, Bretagne et Normandie) auraient bénéficié pendant de nombreuses années de fonds publics, fournis notamment par l'Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes et de l'Horticulture (ONIFLHOR). Ces fonds publics apparaissent dans les comptes des Comités sous la dénomination de “Fonds de développement”, à côté des cotisations obligatoires, dénommées “Parts professionnelles”. Selon les plaignants, avant la réforme de l'OCM fruits et légumes en 1996 (4), de fonds publics alimentaient déjà une caisse nationale gérée par l'Association Française des Comités Économiques Agricoles Fruits et Légumes, basée sur les mêmes principes de fonctionnement.

II.2.   Les plans de campagne

(12)

Les fonds à la disposition des Comités Économiques ont été utilisés pour le financement de “plans de campagne”, comportant des actions sur les marchés intra- et extra-communautaires visant à faciliter la commercialisation de produits agricoles récoltés en France. Selon les informations fournies par la France, depuis le 1er janvier 2003, aucune action n'a été financée dans le cadre de ces dispositifs.

(13)

En ce qui concerne la nature exacte des actions, dans leur lettre du 26 décembre 2002, les autorités françaises ont expliqué qu'elles visaient à prévenir ou, en cas de crises, à atténuer les effets d'excédents momentanés de l'offre par rapport à la demande en agissant à trois niveaux: marchés extérieurs, marché intérieur et transformation.

(14)

Sur les marchés extérieurs, l'objectif était de maintenir les parts de marché des produits français en permettant aux exportateurs de se positionner sur les marchés stratégiques et de faire face à la concurrence sur les prix. Sur le marché intérieur, les actions financées visaient à dégager le marché soit en proposant des prix plus attractifs, soit en détruisant une partie de la récolte en surnombre ou en l'orientant vers la transformation. Les autorités françaises mentionnent aussi des actions de stockage temporaire de produits en cas de saturation du marché, ainsi qu'un soutien permettant aux entreprises de transformation d'assainir le marché du frais.

(15)

La lettre des autorités françaises du 22 juillet 2003 fournit des tableaux chiffrés qui indiquent les montants affectés aux mesures de “transformation”, “dégagement”, “qualité”, “contractualisation”, “marchés extérieurs”, “stockage”.

(16)

Les documents et informations dont la Commission dispose fournissent des indications plus précises, quoique limitées à certains produits, sur la nature des actions susceptibles d'avoir été financées dans le cadre des plans de campagne.

(17)

Par exemple, pour ce qui est de la production de pommes, une lettre parvenue à la Commission en avril 2002 fait référence à un soutien à l'exportation en dehors de la Communauté qui aurait été octroyé sous couvert d'une aide à la promotion. La mesure consisterait en réalité en l'octroi de rabais à l'acheteur, payés par les autorités françaises par caisse de pommes achetée.

(18)

De plus, d'après d'autres documents, le Comité Économique fruits et légumes du bassin Rhône Méditerranée (BRM) aurait financé en 2000 des actions telles que “coûts de production”, “prix de vente”, “politique de transformation”, “export structurel”, “valorisation export”, “export lors d'un pic de production”, “marchés émergents”, “valorisation marché intérieur”. Dans les secteurs de la pêche et de la nectarine, ces aides semblent avoir été accordées sur base de la quantité produite.

(19)

Certains documents en possession de la Commission indiquent que les autorités françaises étaient informées de la nature douteuse de ces actions au regard du droit communautaire. Elles mêmes qualifiaient ces actions de “largement anti-communautaires” et signalaient la “menace d'une obligation de faire rembourser par les producteurs les sommes indûment versées” (5). Un compte-rendu du BRM rappelle aussi “le caractère confidentiel des plans stratégiques et le besoin de discrétion nécessaire compte tenu du principe anti-communautaire de ceux-ci” (6).

II.3.   Montant des aides

(20)

Dans leur lettre du 26 décembre 2002 les autorités françaises ont expliqué que le financement des actions a été assuré par les secteurs concernés en raison de 30 % ou 50 %, la part restante étant financée par les pouvoirs publics. Dans leur lettre du 22 juillet 2003, les autorités françaises ont transmis des tableaux indiquant la répartition des crédits versés au titre de plans de campagne de 1998 à 2002 pour les différents produits et actions. Le tableau ci-dessous reprend les chiffres plus significatifs fournis. Toutefois, il ne ressort pas clairement des informations transmises si les montants indiqués intègrent les cotisations obligatoires des membres des Comités Économiques, ou s'ils se réfèrent uniquement aux fonds ONIFLHOR.

(21)

Pour les plans de campagne antérieurs à 1998, les autorités françaises n'ont pas fourni de chiffres.

Montants affectés aux plans au titre des campagnes 1998-2002, ventilés par action

 

Transformation

Dégagement

Qualité

Contractualisation

Marchés extérieurs

Stockage

Total

(EUR)

1998

5 108 340

10 714 420

3 225 580

235 250

8 060 840

221 905

27 566 400

1999

13 025 110

11 885 470

5 496 140

193 160

18 580 900

1 211 970

50 392 880

2000

9 472 910

8 748 330

5 601 920

648 250

11 496 650

787 110

36 755 100

2001

7 889 590

0

6 557 590

1 121 840

3 254 140

287 500

19 110 680

2002

6 023 660

0

5 294 320

0

3 283 770

731 630

15 333 390

III.   APPRÉCIATION

III.1.   Présence d'aide au titre de l'article 87, paragraphe 1, du Traité

(22)

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(23)

L'article 43 du règlement (CEE) no 2200 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (7) (OCM), applicable au moment de l'octroi des aides, prévoyait que, sauf dispositions contraires dudit règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité (devenus les articles 87, 88 et 89) étaient applicables à la production et au commerce des fruits et légumes.

(24)

Pour que une mesure tombe dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du Traité, les quatre conditions suivantes doivent être cumulativement remplies: (1) la mesure doit être financée par l'État ou par le biais de ressources d'État, (2) elle doit concerner de façon sélective certaines entreprises ou secteurs de production, (3) elle doit comporter un avantage économique pour les entreprises bénéficiaires, (4) elle doit affecter les échanges intra-communautaires et fausser ou menacer de fausser la concurrence.

(25)

À ce stade, les conditions de l'article 87, paragraphe 1, du Traité semblent être réunies.

(26)

En premier lieu, le critère du financement par le biais de ressources d'État est rempli. Les aides sont financées en partie par de ressources tirées du budget général d'État, versées sur le compte de l'ONIFLHOR et distribuées par celui-ci aux différents Comités Économiques, et en partie par des contributions professionnelles rendues obligatoires, perçues par les Comités Économiques.

(27)

En ce qui concerne les contributions professionnelles, elles semblent constituer aussi, prima facie, et à ce stade, des ressources d'État, à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour, notamment l'arrêt Pearle (8). Il ressort de cet arrêt que, pour que une mesure financée par des cotisations professionnelles transitant par un organisme public ne tombe pas dans le champ d'application de l'articles 87, paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies:

(a)

Les cotisations doivent être affectées obligatoirement au financement de la mesure;

(b)

L'organisme public ne doit avoir eu, à aucun moment, le pouvoir de disposer librement de ces ressources;

(c)

La mesure doit être imputable exclusivement aux membres de l'organisme professionnel en objet, et non pas faire partie d'une politique étatique.

(d)

Les coûts encourus par l'organisme en question doivent être compensés pleinement par les contributions imposées aux entreprises bénéficiaires (absence d'avantage).

(28)

Dans les documents en possession de la Commission, rien ne semble indiquer, que les contributions étaient affectées obligatoirement aux plans de campagne, ni que les Comités Économiques n'avaient eu, à moment donné, la possibilité de disposer librement de ces ressources. Par contre, le fait que l'État ait apporté une contribution de 50 %, voire de 70 % au financement des plans de campagne semble indiquer clairement que ces dispositifs faisaient partie d'une politique étatique, et dès lors, que les ressources y affectées étaient, dans leur totalité, imputables à l'État. Au vu de ce qui précède, les contributions professionnelles rendues obligatoires doivent aussi, à ce stade, être considérées comme des ressources d'État au sens de l'article 87 du Traite CE.

(29)

En deuxième lieu, les mesures bénéficient exclusivement aux producteurs de fruits et légumes des départements concernés, et sont donc sélectives.

(30)

En troisième lieu, les producteurs en question reçoivent un avantage économique sous forme de financement de différentes actions de soutien au marché (voir paragraphes 13-18 de la décision supra). Cet avantage améliore leur position concurrentielle. Selon une jurisprudence établie de la Cour de justice, l'amélioration de la position concurrentielle d'une entreprise résultante d'une aide d'État indique, en règle générale, une distorsion de concurrence vis-à-vis d'autres entreprises qui ne reçoivent pas le même soutien (arrêt 730/79 du 17 septembre 1980, Philipe Morris/Commission, Réc. 1980, p. 2671, paragraphes 11 et 12).

(31)

Il convient de rappeler que, compte tenu de l'interdépendance entre les marchés sur lesquels opèrent les opérateurs communautaires, il n' est pas exclu qu' une aide puisse fausser la concurrence intracommunautaire par renforcement de la position concurrentielle des opérateurs (Arrêt de la Cour du 10 décembre 1969. — Commission/République française, Affaires jointes 6 et 11-69, paragraphe 20), même si l'aide bénéficie des produits pour l'exportation en dehors de la Communauté (Arrêt de la Cour du 21 mars 1990, affaire C-142/87 — Belgique/Commission, paragraphe 35)

(32)

En quatrième lieu, le secteur des fruits et légumes est pleinement ouvert à la concurrence intra-communautaire. Par exemple, en 2003 les échanges intra-communautaires de légumes s'élevaient à 8 373 000 tonnes, ceux de fruits à 6 560 000 tonnes. La France est un pays producteur de fruits et légumes parmi les plus importants de l'UE, avec 4 159 000 tonnes de fruits et 6 007 000 tonnes de légumes produits en 2003 (9). L'existence d'une OCM dans le secteur souligne d'ailleurs l'importance des échanges intracommunautaires et la sensibilité du marché à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre.

(33)

À ce stade, les actions réalisées dans le cadre des “plans de campagne” semblent, dès lors, constituer des aides d'État au terme de l'article 87, paragraphe 1, du Traité, d'un montant global qui inclut les ressources transférées par l'ONIFHLOR, plus les cotisations obligatoires.

(34)

Ces aides ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun que si elles peuvent bénéficier d'une des dérogations prévues par ledit traité.

III.2.   Compatibilité de l'aide

(35)

D'après les informations dont dispose la Commission, les plans de campagne prévoyaient des mesures destinées à faire face à de crises causées par un excès d'offre de produits français sur le marché communautaire, notamment par le biais d'un subventionnement des prix de vente, de subventions pour le stockage ou la destruction d'une partie de la récolte, ainsi que d'incitations financières à la transformation du produit frais. Sur les marchés hors Union Européenne, de subventions à l'exportation auraient également contribué à l'écoulement des produits français excédentaires et pouvait renforcer la position concurrentielle des opérateurs. Ces aides semblent avoir été octroyées sur la base du prix et de la quantité produite.

(36)

À ce stade, la Commission nourrit des sérieuses doutes quant à la compatibilité de ces aides avec le marché commun et estime qu'elle constituent de pures aides au fonctionnement. Comme l'a jugé la Cour de Justice et le Tribunal de Première Instance, les aides au fonctionnement, c'est-à dire les aides qui visent à soulager les entreprises de coûts qu'elles devraient normalement assumer dans la gestion ordinaire de leurs activités, faussent, en principe, la concurrence dans la mesure ou d' une part, elles ne facilitent le “développement” d'aucun secteur économique et, d'autre part, elles procurent au bénéficiaire un support financier artificiel qui fausse de façon durable le jeu de la concurrence et affecte les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. (Arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, affaire T-459/93, Siemens/Commission, Recueil II-1675, paragraphes 48 et 77).

(37)

Il convient aussi de rappeler que les marchés agricoles dans l'Union Européenne sont réglementés de façon exhaustive par le biais d'organisations communes de marché (OCM). Les OCM ont pour tâche, inter alia, d'assurer une concurrence loyale entre les opérateurs du secteur concerné à l'intérieur de l'Union Européenne. Des mesures de soutien au marché telles que celles introduites et financées par la France, basées sur les prix et les quantités produites, semblent être en contradiction avec les buts de l'OCM des fruits et légumes, et de nature à interférer gravement avec son fonctionnement.

(38)

Tel que la Cour de Justice l'a souligné à maintes reprises (voir, par exemple, “Pigs marketing board” — affaire 83/78 du 29 novembre 1978, Recueil 1978, p. 02347, paragraphe 60) toute intervention d'un État membre dans les mécanismes de marché, à l'exclusion de celles qui sont spécifiquement prévues par un règlement communautaire, risquent d'interférer avec le fonctionnement des organisations communes de marché et de créer des avantages injustifiés pour certains groupes économiques dans la Communauté.

(39)

En particulier, dans sa jurisprudence récente, (voir arrêt C-283/03 Kuipers du 26 mai 2005, paragraphes 42, 49 et 53) la Cour a encore une fois rappelé que, dans les domaines couverts par une organisation commune, à plus forte raison lorsque cette organisation est fondée sur un régime commun des prix, les États membres ne peuvent plus intervenir, par des dispositions nationales prises unilatéralement, dans le mécanisme de la formation des prix régis, au même stade de production, par l'organisation commune.

(40)

Au cas où les mesures en question constitueraient des aides a l'exportation dans les échanges intracommunautaires, la Commission rappelle que celles-ci faussent directement les jeu de la concurrence et que la Commission les a toujours condamnées fermement (10).

(41)

À la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Commission considère, à ce stade, que les mesures d'aides décrites risquent de ne pas pouvoir bénéficier d'aucune dérogation prévue par le traité, en ce qu'elles semblent fausser la concurrence et ne pas être justifiées au regard de l'intérêt commun.

IV.   CONCLUSION

La Commission, après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises, a dès lors décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne l'existence et la compatibilité des aides traitées dans la présente décision.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente.

En particulier, la Commission invite la France à bien vouloir lui fournir:

(a)

une description détaillée et chiffrée de toutes les mesures financées dans le cadre des plans de campagne, ventilées par départements, à partir de l'année 1992;

(b)

une description, le cas échéant, d'autres mesures qui auraient pu être financées par le biais des contributions professionnelles perçues par les Comités Économiques pendant la même période 1992-2002.

Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires des aides.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.»


(1)  Notamment la loi du 6 octobre 1982, puis la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001.

(2)  Loi no 99-574 du 9 juillet 1999 art. 59 III, IV Journal Officiel du 10 juillet 1999.

(3)  Décret no 90-879 du 28 septembre 1990, art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990.

(4)  Règlement (CE) no 220/96.

(5)  Compte-rendu de la réunion Fruits et Légumes du 11 avril 2001, éléments de langage du Ministre de l'Agriculture, pièce annexe no 19.

(6)  Compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'OP Pêches du 31 août 2000 à Nîmes, Pièce annexe no 20.

(7)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1-28.

(8)  Le dispositif de l'arrêt “Pearle” (Affaire C-345/02, arrêt du 15 juillet 2004) est le suivant: Les articles 92, paragraphe 1, du traité CE et 93, paragraphe 2, du traité CE (devenus 87, paragraphe 1 et 88, paragraphe 3) doivent être interprétés en ce sens que des règlements adoptés par un organisme professionnel de droit public aux fins du financement d'une campagne publicitaire organisée en faveur de ses membre et décidée par eux, au moyen de ressources prélevées auprès desdits membres et affectées obligatoirement au financement de ladite campagne, ne constituent pas une partie intégrante d'une mesure d'aide au sens de ces dispositions et n'avaient pas à être notifiés préalablement à la Commission dès lors qu'il est établi que ce financement a été réalisé au moyen de ressources dont cet organisme professionnel de droit public n'a eu, à aucun moment, le pouvoir de disposer librement.

(9)  Source: Eurostat.

(10)  Cinquième rapport sur les aides d'État dans la Communauté européenne, 1997, p. 20.


22.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 233/28


ΚΡΑΤΙΚΈΣ ΕΝΙΣΧΫΣΕΙΣ — ΔΑΝΊΑ

Κρατική ενίσχυση C 10/2005 (πρώην NN 127/2000) — Road Combus A/S passenger transport

Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

(2005/C 233/10)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Με επιστολή της 2ας Μαΐου 2005, της οποίας το κείμενο παρατίθεται, στη γλώσσα του πρωτοτύπου, στις σελίδες που ακολουθούν την παρούσα περίληψη, η Επιτροπή κοινοποίησε στη Δανία την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά με μέρος της προαναφερθείσας ενίσχυσης/του προαναφερθέντος μέτρου.

Η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με ορισμένες άλλες ενισχύσεις/μέτρα, όπως περιγράφονται στην επιστολή που ακολουθεί την παρούσα περίληψη.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των ενισχύσεων/μέτρων για τις οποίες/τα οποία η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία εντός ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας περίληψης και της επιστολής που ακολουθεί, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Commission européenne

Direction générale des Transports et de l'Énergie

Direction A Affaires générales et Ressources

Bâtiment DM 28, Bureau 6/100

B-1049 Bruxelles

Αριθ. φαξ: (32-2) 296 41 04

Οι παρατηρήσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στη Δανία. Το απόρρητο της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου μέρους που υποβάλλει τις παρατηρήσεις μπορεί να ζητηθεί γραπτώς, με μνεία των σχετικών λόγων.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

1.

Διαδικασίες:

Με την απόφασή της SG(2001) D/287297 της 28ης Μαρτίου 2001 (στο εξής: «η αρχική απόφαση»), η Επιτροπή αποφάσισε να μην εγείρει ενστάσεις κατά των μέτρων. Με την απόφαση της 16ης Μαρτίου 2004, το Πρωτοδικείο ακύρωσε την αρχική απόφαση, «καθόσον με την απόφαση αυτή κρίνονται συμβατές με την κοινή αγορά οι ενισχύσεις που χορήγησαν οι δανικές αρχές στην Combus A/S με τη μορφή εισφορών κεφαλαίου ποσού […] DKK.» (1)

2.

Περιγραφή του μέτρου για το οποίο κινεί τη διαδικασία η Επιτροπή:

—   εθνική νομική βάση: Δανικός νόμος αριθ. 1046 της 23ης Δεκεμβρίου 1998.

—   χορηγούσα αρχή του κράτους μέλους: Δανική κυβέρνηση

—   μορφή της ενίσχυσης: αύξηση κεφαλαίου, χορήγηση δανείου, διάφορες εγγυήσεις

—   διάρκεια: αόριστη

—   αποδέκτης (αποδέκτες): Εταιρεία Combus SA

—   στόχος/σκοπός: ενίσχυση για την αναδιάρθρωση ενόψει ιδιωτικοποίησης

—   προϋπολογισμός, προέλευση των πόρων που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης και ποσά (κατ' έτος): μέτρα ad hoc με καταβολή σε δύο δόσεις: 300 εκατ. δανικών κορωνών (DKK) το 1999 και 240 εκατ. DKK το 2001· εγγυήσεις προβλεπόμενες στη σύμβαση πώλησης, με μέγιστη αξία 51 εκατ. DKK.

3.

Εκτίμηση του μέτρου:

Η Combus έλαβε, κατά τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, χρηματοδοτική στήριξη από το Δανικό Δημόσιο το 1999 και το 2001. Τίθεται, επομένως, το ερώτημα κατά πόσον αυτές οι δύο εισφορές συνιστούν ή όχι κρατική ενίσχυση και εάν πόσον αποτελούν μέρος ενός και του ιδίου μέτρου ή μήπως πρόκειται για δύο χωριστά μέτρα. Κατά το Πρωτοδικείο, τα καίρια στοιχεία για να εκτιμηθεί αυτό το ζήτημα είναι «μεταξύ άλλων, η χρονολογία των εν λόγω εισφορών, ο σκοπός τους και η κατάσταση της θυγατρικής επιχειρήσεως κατά τον χρόνο κατά τον οποίο ελήφθησαν οι αποφάσεις πραγματοποιήσεως κάθε μιας από τις σχετικές εισφορές» (2). Από τις πληροφορίες τις οποίες έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί κατά πόσον οι δύο πληρωμές αποτελούν δύο φάσεις μιας ενιαίας χρηματοδότησης ή όχι.

Οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις δεν συνιστούν ενίσχυση, κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, εάν το Δανικό Δημόσιο ενήργησε ως ιδιώτης επενδυτής στα πλαίσια οικονομίας της αγοράς. Η δανική κυβέρνηση κρίνει ότι «η αρχή του ορθολογικού επενδυτή στην αγορά ισχύει επίσης και στη περίπτωση που η εισφορά νέων κεφαλαίων βασίζεται στη μέριμνα για την προστασία της αξιοπιστίας της κυβέρνησης (μητρική εταιρεία) στην αγορά, πρβλ. απόφαση της 21ης Μαρτίου 1991 στην υπόθεση C-303/88, Ιταλία κατά Επιτροπής, Συλλ. 1991 I, σελίδα 1433, παράγραφος 21.» και ότι η πτώχευση της Combus, η οποία θα ήταν αναπόφευκτη εάν δεν είχαν εγκριθεί οι πληρωμές, θα είχε μειώσει το κύρος του Δανικού Δημοσίου στον τομέα των επενδύσεων. Και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι και ο ιδιώτης επενδυτής στη θέση της θα είχε ενεργήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

Η Επιτροπή αμφιβάλλει εάν ο ιδιώτης επενδυτής θα είχε ενεργήσει κατ' αυτόν τον τρόπο σε παρόμοια περίπτωση. Εφιστά την προσοχή των δανικών αρχών στο γεγονός ότι το Δικαστήριο δεν δέχεται ως αιτιολόγηση εισφοράς κεφαλαίου τη μέριμνα για το κύρος του κράτους παρά μόνον εάν υπάρχει ταυτοχρόνως προοπτική βιωσιμότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης, τουλάχιστον μακροπρόθεσμα, πράγμα το οποίο δεν απεδείχθη πειστικά. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν μπορεί να αποκλείσει την περίπτωση τουλάχιστον μία από τις δύο πληρωμές, ακόμη και οι δύο — είτε αποτελούν μέρος του ιδίου μέτρου ή πρόκειται για δύο χωριστά μέτρα — να συνιστά κρατική ενίσχυση, σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 1.

Η εν λόγω ενίσχυση μπορεί να είναι συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 ή δυνάμει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων. (3)

1.   Το συμβιβάσιμο της ενίσχυσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 προσφέρει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο μεθόδων για να οργανώσουν την παροχή δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα των μεταφορών:

είτε συνάπτουν συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 και στο κεφάλαιο V του κανονισμού,

είτε επιβάλλουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας στις επιχειρήσεις μεταφορών, καθεστώς το οποίο ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 και στα κεφάλαια II, III και IV του κανονισμού.

Η Δανία επέλεξε, όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών με λεωφορεία, τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Κατά το Πρωτοδικείο, η σύναψη σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας αποκλείει την προσφυγή σε αντισταθμίσεις λόγω επιβολής υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας (4).

Εάν αποδειχθεί ότι η συμφωνηθείσα τιμή μεταξύ των δύο μερών στα πλαίσια σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας είναι πολύ χαμηλή, η επιχείρηση που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης έχει, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69, τη δυνατότητα να τερματίσει τη σύμβαση τηρώντας τρίμηνη προειδοποίηση. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να υποχρεώσουν την επιχείρηση να συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης επί ένα έτος, έναντι αμοιβής η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και IV του κανονισμού. Μόνον σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι δυνατόν να καταβάλλεται αντιστάθμιση λόγω επιβολής υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο του καθεστώτος συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας. Η Combus δεν τερμάτισε τις συμβάσεις της για παροχή δημόσιας υπηρεσίας· επομένως, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν τα κεφάλαια II, III και IV του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69, ώστε να θεωρηθεί ότι η χρηματοδότηση την οποία έλαβε η Combus συμβιβάζεται με την κοινή αγορά.

Η Επιτροπή αποκλείει άρα την περίπτωση η χρηματοδότηση την οποία έλαβε η Combus να συμβιβάζεται με την κοινή αγορά βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69.

2.   Το συμβιβάσιμο της ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων

Στο σημείο 3.2 των κατευθυντηρίων γραμμών τίθενται οι ακόλουθοι όροι προκειμένου να εγκριθεί η χορήγηση ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση:

Η επιχείρηση πρέπει να μπορεί να θεωρηθεί ως προβληματική α)

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να επιτρέπει την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της επιχείρησης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα β)

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό, στο μέτρο του δυνατού, των δυσμενών συνεπειών που θα έχει η ενίσχυση για τους ανταγωνιστές γ)

Η ενίσχυση πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο που θα επιτρέψει την αναδιάρθρωση δ)

Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να διαπιστώσει την ορθή εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης, μέσω τακτικών και λεπτομερών εκθέσεων ε)

Οι ενισχύσεις αναδιάρθρωσης δεν πρέπει να χορηγούνται πάνω από μία φορά στ)

Η Combus είναι προβληματική επιχείρηση, κατά την έννοια των κατευθυντηρίων γραμμών α). Η δανική κυβέρνηση υπέβαλε σχέδιο αναδιάρθρωσης για την Combus.

Κατά το Πρωτοδικείο, «η συλλογιστική της Επιτροπής [στην αρχική της απόφαση] πρέπει να θεωρηθεί ως έκφραση σοβαρής αμφιβολίας για τη βιωσιμότητα της Combus υπό την έννοια [του άρθρου 87 της συνθήκης ΕΚ] και των κατευθυντηρίων γραμμών, αμφιβολία την οποία η Επιτροπή δεν αισθάνθηκε παρ' όλ' αυτά υποχρεωμένη να διευκρινίσει από τη στιγμή που το άρθρο 73 ΕΚ αποτελούσε κατά την άποψή της επαρκή νομική βάση για την έγκριση της εν λόγω ενισχύσεως. Πάντως, εφόσον η τελευταία αυτή διάταξη δεν μπορεί να προβληθεί για τον σκοπό αυτό […], η καταβολή [X] DKK δεν εγκρίνεται πλέον έγκυρα με την προσβαλλομένη απόφαση. […] Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είχε επιτευχθεί η βιωσιμότητα της Combus.» (5) Δεδομένου του πορίσματος αυτού του Πρωτοδικείου, η Επιτροπή δεν μπορεί παρά να επιμείνει στις αμφιβολίες της ως προς την οικονομική βιωσιμότητα της Combus μετά την προβλεπόμενη αναδιάρθρωση. β)

Οι δανικές αρχές θεωρούν ότι, κατ' εξαίρεση, δεν είναι απαραίτητα στη συγκεκριμένη περίπτωση τα μέτρα για τον περιορισμό, στο μέτρο του δυνατού, των δυσμενών συνεπειών που θα έχει η ενίσχυση για τους ανταγωνιστές, αφού οι συμβάσεις της Combus λήγουν σταδιακά (κατά το τέλος του 2003, είχαν λήξει περίπου 50 % των συμβάσεων· η τελευταία σύμβαση λήγει το 2006) και η Arriva, η εταιρεία στην οποία πωλήθηκε η Combus μετά την αναδιάρθρωση, δεν σκόπευε να διατηρήσει μερίδιο της αγοράς που να αντιστοιχεί στο άθροισμα των μεριδίων της αγοράς της Arriva και της Combus μαζί κατά την εξαγορά (περίπου 50 %). Η Επιτροπή αμφιβάλλει κατά πόσον οι ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης δίνουν τη δυνατότητα να μην ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό, στο μέτρο του δυνατού, των δυσμενών συνεπειών που θα έχει η ενίσχυση για τους ανταγωνιστές, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι οι ανταγωνιστές της Combus, εκπροσωπούμενοι από την Danske Busvognmaend, αποφάσισαν να προσβάλουν την απόφαση της Επιτροπής για έγκριση της ενίσχυσης. γ).

Η Επιτροπή διατηρεί επίσης αμφιβολίες κατά πόσον το μέτρο/τα μέτρα περιορίζεται/ονται στο ελάχιστο απαραίτητο που θα επιτρέψει την αναδιάρθρωση. Κατά τις δανικές αρχές, με την ενίσχυση αυτή η Arriva θα είναι σε θέση να έχει απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ύψους 10 %, που είναι το ελάχιστο αποδεκτό για τέτοιου είδους επένδυση. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, στο παρόν στάδιο, δεν έχει στη διάθεσή της τις αναγκαίες πληροφορίες για να εξακριβώσει κατά πόσον η συνεισφορά του Δημοσίου περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο που θα επιτρέψει την αναδιάρθρωση της Combus. δ).

Η δανική κυβέρνηση δέχθηκε να υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκτιμήσει κατά πόσον το σχέδιο αναδιάρθρωσης τίθεται σε εφαρμογή σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι δανικές αρχές. Η Επιτροπή έλαβε τις εν λόγω εκθέσεις για τα έτη 2001 και 2002, που αποδεικνύουν ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης τηρήθηκε. ε).

Η Combus δεν είχε λάβει στο παρελθόν ενίσχυση για αναδιάρθρωση. Εάν οι δύο πληρωμές αποτελούν τις δύο δόσεις μίας και μόνης ενίσχυσης ή εάν, τη στιγμή της πρώτης πληρωμής ή της δεύτερης πληρωμής, το Δανικό Δημόσιο ενήργησε όπως ένας ιδιώτης επενδυτής στα πλαίσια οικονομίας της αγοράς, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι έχει τηρηθεί η αρχή «One time, last time» (άπαξ δια παντός). Εάν οι δύο πληρωμές θα πρέπει να θεωρηθούν ως δύο χωριστά μέτρα, και εάν το Δανικό Δημόσιο δεν ενήργησε όπως ένας ιδιώτης επενδυτής στα πλαίσια οικονομίας της αγοράς, ούτε κατά την πρώτη, ούτε κατά τη δεύτερη πληρωμή, τότε δεν έχει τηρηθεί η εν λόγω αρχή. στ)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

»Kommissionen skal herved meddele Danmark, at den efter at have undersøgt de oplysninger, som myndighederne har fremsendt om den omhandlede støtte/foranstaltning, har besluttet at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2.

1.   SAGSFORLØB

1.

de havde til hensigt at yde økonomisk støtte til det statsejede busselskab Combus A/S i forbindelse med Arriva Danmarks overtagelse af det. Som anført i brevet og drøftet på et uformelt møde den 30. juni 1999 havde den danske stat allerede i 1999 foretaget en ikke anmeldt kapitaltilførsel til Combus A/S.

2.

Forud for denne meddelelse havde Kommissionen modtaget et brev af 25. juni 1999 og en klage af 11. november 1999 fra brancheorganisationen Danske Busvognmænd (6), hvori den rejste indsigelse mod den økonomiske støtte, som Combus havde fået tidligere, og en økonomisk støtte, som muligvis ville blive ydet i nær fremtid.

3.

Kommissionen anmodede om yderligere oplysninger ved brev af 15. december 2000, og fik svar fra de danske myndigheder den 18. december 2000. Myndighederne fremsendte flere oplysninger ved brev af 8. januar 2001. Kommissionen anmodede om yderligere oplysninger den 9. januar 2001 og fik svar fra myndighederne samme dag. De danske myndigheder fremsendte flere oplysninger ved brev af 23. januar 2001 og 26. februar 2001. Den danske Konkurrencestyrelse fremsendte også oplysninger ved brev af 20. december 2000.

4.

De danske myndigheder og Kommissionens tjenestegrene afholdt møder i Bruxelles den 23. november og 19. december 2000 og i København den 4. og 15. januar 2001.

5.

Ved beslutning SG(2001) D/287297 af 28. marts 2001, i det følgende benævnt “den oprindelige beslutning”, besluttede Kommissionen efter en indledende undersøgelse ikke at gøre indsigelse mod de anmeldte foranstaltninger, fordi den mente,

at der ikke var tale om statsstøtte (godtgørelse for udgifter til pensionsbidrag), eller

at de var forenelige med fællesmarkedet enten i henhold til EF-traktatens artikel 73 eller i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c), kombineret med Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, i det følgende benævnte “rammebestemmelserne”, eller (7)

at de var forenelige med fællesmarkedet i henhold forordning (EØF) nr. 1191/69.

6.

Beslutningen blev offentliggjort i EF-Tidende den 5. maj 2001 (8). Ved brev af 8. maj 2001, modtaget den 15. maj 2001, underrettede Kommissionen Danske Busvognmænd om beslutningen.

7.

Ved brev af 6. november 2002, modtaget af Kommissionen den 12. november 2002, og brev af 19. januar 2004, modtaget af Kommissionen den 20. januar 2004, underrettede de danske myndigheder Kommissionen om, hvordan omstruktureringsplanen for Combus var gennemført.

8.

Den 11. juli 2001 anlagde Danske Busvognmænd sag ved Retten i Første Instans med påstand om annullering af Kommissionens beslutning af 28. marts 2001. Ved dom af 16. marts 2004 annullerede Retten i Første Instans den oprindelige beslutning, “i det omfang den fastslår, at den støtte, som de danske myndigheder ydede Combus A/S i form af kapitalindskud på 300 mio. DKK og 240 mio. DKK, er forenelig med fællesmarkedet (9).

9.

Hvad angår kapitalindskuddet på 300 mio. DKK, fandt Retten, at den oprindelige beslutning “er behæftet med en fejl, i det omfang det antages, at udbetalingen af beløbet på 300 mio. DKK udgør en kompensation for forpligtelser til offentlig tjeneste i den forstand, hvori dette udtryk anvendes i artikel 2 og artikel 10-13 i forordning nr. 1191/69. […] Den anfægtede beslutning må derfor annulleres, i det omfang den godkender, at der udbetales et beløb på 300 mio. DKK på grundlag af denne forordning, uden at det er nødvendigt at tage stilling til de øvrige anbringender, som er fremført vedrørende dette punkt.” (10).

10.

Hvad angår kapitalindskuddet på 300 mio. DKK, fandt Retten for så vidt angår artikel 73, at “medlemsstaterne ikke længere er berettiget til at påberåbe sig artikel 73 EF uden for de tilfælde, som er omhandlet i den afledte fællesskabsret. For så vidt forordning nr. 1191/69 ikke finder anvendelse, og udbetalingen af beløbet på 300 mio. DKK er omfattet af artikel 87, stk. 1, EF, er det således Rådets forordning (EØF) nr. 1107/70 af 4. juni 1970 om støtte, som ydes inden for sektoren for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje (EFT 1970 II, s. 309), der udtømmende opregner de betingelser, hvorunder medlemsstaternes myndigheder kan tildele støtte i henhold til artikel 73 EF  (11) . Herefter må nærværende anbringende tages til følge, i det omfang det er rettet imod Kommissionens godkendelse af udbetalingen af 300 mio. DKK på grundlag af artikel 73 EF (12).

11.

Hvad angår anvendelsen af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), kombineret med rammebestemmelserne, fandt Retten, “at den anfægtede beslutning ikke kan fortolkes således, at Kommissionens medlemmer som kollegium har givet en klar, ubetinget og endelig godkendelse af betalingen af beløbet på 240 mio. DKK i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c), EF og rammebestemmelserne. Kommissionens argumentation må derimod forstås som udtryk for en alvorlig tvivl om, hvorvidt Combus var rentabel ifølge nævnte traktatbestemmelse og rammebestemmelserne, hvilken tvivl Kommissionen imidlertid ikke anså sig for forpligtet til at afklare, når den fandt, at artikel 73 EF udgjorde et tilstrækkeligt retsgrundlag til at godkende støtten. Da den sidstnævnte bestemmelse imidlertid ikke kan påberåbes i denne forbindelse (jf. ovenfor i præmis 100 og 101), indeholder den anfægtede beslutning ikke noget gyldigt grundlag for at godkende udbetalingen af beløbet på 300 mio. DKK. Af det anførte følger, at godkendelsen af betalingen på 240 mio. DKK i det hele må annulleres, uden at det er nødvendigt at tage stilling til de øvrige anbringender, der er fremført på dette punkt (13).

12.

Den 11. januar 2005 mødtes Kommissionens tjenestegrene med de danske myndigheder for at få yderligere oplysninger om udviklingen i Arriva/Combus-sagen, siden den oprindelige beslutning blev vedtaget.

2.   BESKRIVELSE AF STØTTEN

2.1.   Det danske busmarked

13.

Det danske marked for kollektiv bustransport er opdelt i to områder, hovedstadsområdet og resten af landet uden for hovedstadsområdet.

14.

I hovedstadsområdet har Hovedstadens Udviklingsråd, hvori amtsrådene og Københavns og Frederiksbergs Kommunalbestyrelser alle er repræsenteret, ansvaret for at forestå ruteplanlægning, fastlægge kørselsomfang, linjeføring, køreplanlægning, busterminaler, busmateriel og sørge for udførelsen af den kollektive personbefordring. Buskørslen udbydes normalt i licitation. Alternativt kan Hovedstadens Udviklingsråd beslutte at lade den udføre med egne busser.

15.

Uden for hovedstadsområdet varetages busdriften af amtsrådene og kommunalbestyrelserne. I nogle tilfælde har de oprettet amts- eller fælleskommunale trafikvirksomheder, som har pligt til at sørge for, at buskørslen bliver udført i overensstemmelse med planen. Disse transportvirksomheder eller også de respektive amtsråd og kommunalbestyrelser overlader efter udbud normalt busdriften til private og offentlige busvirksomheder. Alternativt kan de beslutte at udføre kørslen med egne busser.

16.

De lokale myndigheder har udliciteret hovedparten af den regionale bustrafik. Liberaliseringen af busmarkedet indledtes i 1990 for Hovedstadsområdet (HT) og i 1994 for resten af landet. Tabel 1 viser, hvor stor en procentdel af markedet, der var udliciteret i de enkelte amter i 1999, som var det år, hvor den danske stat iværksatte første del af de finansielle foranstaltninger til fordel for Combus.

Tabel 1. Udlicitering af amternes bustrafik (i procent) og antal operatører pr. amt i 1999

Amt/Trafikselskab

Udliciteret

Antal operatører

Hovedstadsområdet (HT)

96

8

Nordjylland

100

27

Fyn

100

1

Viborg

21

5

Bornholm

100

6

Ringkøbing

100

10

Storstrøm

100

6

Vestsjælland

100

7

Vejle

100

9

Ribe

35

1

Århus

100

15

Sønderjylland

100

13

Kilde: Konkurrencestyrelsen.

Bustrafik, som visse kommuner udfører inhouse, er ikke medtaget i beregningen.

17.

Det danske busmarked er præget af nogle få store selskaber og mange små lokale selskaber. Da de foranstaltninger, der er omhandlet i denne beslutning, blev gennemført, var Combus det eneste landsdækkende busselskab. Arriva Danmark var det næststørste selskab. Skønt det kun er repræsenteret i nogle få amter, er det den største operatør i Hovedstadsområdet, hvilket forklarer dets store markedsandel.

18.

Som det fremgår af tabel 2, havde Combus i 2000 en markedsandel på 33 % mod 40 % i 1999 (målt i procent af et selskabs antal køreplantimer), mens Arrivas markedsandel i 2000 var på 23 % (14).

Tabel 2. Markedsandele i Danmark i 2000 målt i procent af antal køreplantimer

Operatør

Markedsandel

Combus

33 %

Arriva Danmark A/S

23 %

Connex A/S

13 %

City Trafik A/S

8 %

Andre operatører

23 %

Kilde: Trafikministeriet.

Alle andre operatører har en markedsandel på under 5 %.

19.

Kontrakterne løber normalt i en periode på op til fem år, efter at busdriften er indledt. Amterne kan kræve nogle af kontrakterne forlænget med op til 3 år på samme vilkår. Der er derfor en ganske hurtig udskiftning af operatører, og der er mulighed for regelmæssige ændringer af markedsandele.

20.

Ifølge kontrakterne fastsætter de lokale myndigheder taksterne og modtager provenuet fra billetsalget. Operatørerne får udbetalt et fast beløb pr. køretime, som er identisk for alle kontakter, plus et tillæg, som er forskelligt for de enkelte kontrakter, og som fastsættes ved udbud. I 1999 og 2000 androg provenuet fra billetsalget lidt over 50 % af det beløb, som amtsrådene skulle betale busselskaberne som vederlag for busdriften. De lokale myndigheder finansierer differencen over skatterne.

21.

Det gennemsnitlige tillæg, som de lokale myndigheder udbetalte pr. køretime, faldt betydeligt i perioden 1994-2000. I gennemsnit faldt det med 18 %. Derfor faldt prisen pr. køretime (dvs. summen af grundbeløbet og tillægget) fra 383 DKK til 315 DKK (i 1994-priser), jf. tabel 3.

Tabel 3. Licitationer og gennemsnitspriser 1994-2000

År

Gennemsnitlig timebetaling til busoperatøren

(DKK)

Antal ruter — hele markedet

(Danmark)

Antal udliciterede ruter pr. år

1994

383

2 791

345

1995

368

2 786

448

1996

352

2 799

761

1997

337

2 777

237

1998

322

2 803

792

1999

322

2 799

718

2000

315

2 800

839

22.

Diagram 1 viser udviklingen i udbudspriserne (i DKK) fra 1997 til 2002 (seneste foreliggende data), som var stabil fra 2000 til 2002 efter privatiseringen af Combus.

Diagram 1: Gennemsnitlige udbudspriser i det storkøbenhavnske område og i resten af landet i 1997-2002

Image

Den øverste linje viser priserne i det storkøbenhavnske område, og den nederste linje viser priserne i resten af landet. Kilde: Trafikministeriet.

2.2.   Selskaberne

2.2.1.   Arriva plc

23.

ARRIVA PLC ER ET PRIVAT SELSKAB INDEN FOR BUSTRANSPORT, SOM HAR SÆDE I DET FORENEDE KONGERIGE OG ER BØRSNOTERET I LONDON. I 1999 HAVDE ARRIVA PLC EN ÅRSOMSÆTNING PÅ 1,5 MIA. GBP OG KNAP 31 000 ANSATTE. HOVEDAKTIVITETEN ER BUSTRAFIK I OG MELLEM BYER, LOKALTRANSPORT I LANDDISTRIKTER, EFTERSPØRGSELSBESTEMT TRANSITKØRSEL, NÆRTRAFIK SAMT EKSPRESBUSKØRSEL I ENGLAND, SKOTLAND OG WALES. DESUDEN HAR VIRKSOMHEDEN RUTEBUS-, TURISTBUS- OG EFTERSPØRGSELSBESTEMT BUSDRIFT OG HANDICAPTRANSPORT I DANMARK, NEDERLANDENE, SPANIEN OG SVERIGE. AKTIVITETERNE UDEN FOR DET FORENEDE KONGERIGE TEGNER SIG FOR 30 % AF OMSÆTNINGEN FRA BUSDRIFT, OG ARRIVA PLC ER EUROPAS TREDJESTØRSTE PRIVATE BUSOPERATØR. DERUDOVER HAR ARRIVA PLC BETYDELIGE AKTIVITETER INDEN FOR BILUDLEJNING I DET FORENEDE KONGERIGE MED 38 UDLEJNINGSSTEDER OG EN UDLEJNINGSBILPARK PÅ CA. 8 500 KØRETØJER.

24.

Med købet af Unibus i 1997 kom Arriva plc ind på det danske marked. Unibus havde da en markedsandel på ca. 8 % af de udliciterede busruter i København og var desuden den største private leverandør af specialiseret handicaptransport i København. Endvidere havde Unibus aktiviteter på Sjælland og i Jylland.

25.

I marts 1999 købte Arriva plc Bus Danmark, som blev fusioneret med Unibus og fik navnet Arriva Danmark, i det følgende benævnt “Arriva”. Arriva deltager også i et joint venture om drift af Københavns metro, som blev sat i drift i oktober 2002.

2.2.2.   Combus A/S

26.

Combus A/S, i det følgende benævnt “Combus”, var et 100 % statsejet aktieselskab, indtil det blev købt af Arriva plc i 2000. Selskabet drev en række regionale og lokale busruter i Danmark og var oprindeligt en del af DSB. Ved lov nr. 232 af 4. april 1995 (“Lov om DSB Busser A/S”) (15) blev det oprettet som aktieselskab med DSB som ejer. Det nye selskab fik navnet DSB Busser A/S. Selskabets startkapital var på 65 mio. DKK, som blev tegnet ved, at DSB Busser A/S overtog DSB's busvirksomhed omfattende DSB's busmateriel og alle andre DSB-aktiver, der alene anvendtes i forbindelse med buskørsel.

27.

DSB ejede alle selskabets aktier indtil udgangen af 1996, hvor det ved en lov blev overdraget til Trafikministeriet (16). I 1997 ændrede selskabet navn til Combus A/S. I 1998 vedtog Folketinget en lov om bemyndigelse af staten til at afhænde alle sine aktier i Combus med henblik på privatisering.

28.

Pr. 31. december 1999 havde Combus en buspark på 1 270 busser mod 810 i 1995. Det gennemsnitlige antal ansatte voksede fra 1 932 i 1995 til 3 132 i 1999. I starten af 2001 havde Combus 41 kontrakter med amtsrådene om at udføre buskørsel. De fleste af disse kontakter udløber efter 2002, jf. tabel 4.

Tabel 4. Combus' kontrakter i starten af 2001

Udløbsdato

Antal kontrakter

Antal busser i kontrakterne

Gennemsnitlig kontraktpris

(løbende priser)

Samlet kontraktværdi

(i mio. DKK)

2001

4

127

344

117,9

2002

14

308

354

694,2

2003

5

128

374

542,3

2004

10

154

345

592,8,

2005

3

82

326

414,1

2006

5

104

375

628,0

I alt

41

903

2 989,2

29.

Combus har en række datterselskaber:

Combus Ejendomme ApS, som har ansvaret for ejendommene

9 selskaber med ansvar for intern leasing.

2.3.   Den danske stats økonomiske støtte til Combus

30.

Formålet med den økonomiske støtte til Combus var at løse to forskellige problemer. For det første havde Combus fra sin tid som en del af DSB overtaget et stort antal ansatte, der havde tjenestemandsstatus (2.3.1.). For det andet begyndte Combus at lide store tab mod slutningen af 1990'erne, primært på grund af en dårligt ledet ekspandering af selskabets ruter. De statslige myndigheder besluttede at løse det andet problem ved at omstrukturere selskabet med henblik på i sidste ende at sælge det til en privat investor (2.3.2).

2.3.1.   Støtte til dækning af øgede driftsomkostninger som følge af forpligtelsen til at beskæftige tjenestemænd

31.

De fleste Combus-chauffører var tidligere DSB-ansatte med tjenestemandsstatus. Ifølge dansk lov indebærer det en god pensionsordning og ret til løn i 3 år i tilfælde af opsigelse. Disse betingelser var meget mere fordelagtige end betingelserne i overenskomsterne mellem chaufførernes fagforeninger og Danske Busvognmænd. Det var derfor meget dyrere for Combus at beskæftige chauffører med tjenestemandsstatus end overenskomstansatte chauffører.

32.

Da Combus blev oprettet i 1995, havde det 1 600 ansatte, hvoraf 750 var overenskomstansatte og 850 tjenestemænd. Da det var dyrere at have de pågældende beskæftiget som tjenestemænd end som overenskomstansatte, udviste Combus' åbningsbalance et beløb på 140 mio. DKK, som blev hensat af den danske stat til dækning af selskabets merudgifter til de tjenestemandsansatte.

33.

Ved lov nr. 1046 af 23. december 1998, der bemyndigede staten til at sælge sine aktier i Combus, fik staten også hjemmel til at afholde udgiften til et engangsvederlag til de tjenestemænd, som var ansat hos Combus, og som ville opgive deres tjenestemandsrettigheder og overgå til overenskomstansættelse i selskabet. I september 1998 indgik staten en aftale med Dansk Jernbaneforbund om vilkårene for overgangen fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse. Ifølge aftalen fik tjenestemændene valget mellem at overgå til overenskomstansættelse i Combus pr. 1. april 1999 eller at vende tilbage til anden passende ansættelse i DSB. Tjenestemændene ville som kompensation for at fraskrive sig deres tjenestemandsrettigheder modtage et engangsvederlag. Ca. 550 af tjenestemændene valgte at tage mod dette tilbud, og den danske stat udbetalte 100 mio. DKK som kompensation i april 1999.

2.3.2.   Økonomisk støtte til Combus med henblik på privatisering

34.

Efter at Combus var blevet adskilt fra DSB, indledte selskabet en aggressiv ekspansionspolitik. I løbet af tre år øgedes omsætningen med over 40 % (jf. tabel 5). De kontrakter, som selskabet havde vundet ved udbud i de år, og som dannede grundlaget for ekspansionspolitikken, viste sig dog at være urentable og resulterede i store underskud. I 1998 fik selskabet et underskud på 141 mio. DKK, og i 1999 blev situationen forværret yderligere, jf. tabel 5.

Tabel 5. Overskud/underskud: Combus A/S 1995 — 2000

Mio. DKK

1995

1996

1997

1998

1999

2000

(skøn)

Omsætning

625

686

763

1 050

1 098

1 089 (17)

Overskud/underskud

32

30

5

– 141

– 175

– 118 (17)

35.

Som en reaktion på Combus' økonomiske problemer besluttede den danske stat at sælge selskabet til en privat investor. I betragtning af Combus' alvorlige økonomiske situation var Folketinget og regeringen klar over, at Combus måtte omstruktureres, før det kunne sælges, hvilket krævede, at staten tilførte Combus økonomisk støtte.

36.

Som et første skridt på vej mod denne omstrukturering og privatisering vedtog Folketinget i december 1998 en lov, der bemyndigede staten til at sælge alle sine aktier i Combus. (18). De statslige myndigheder begyndte i starten af 1999 at udarbejde en omstruktureringsplan for Combus og begyndte samtidig at se sig om efter potentielle investorer.

2.3.2.1.   Salget til Arriva

37.

Med henblik på efter omstruktureringen af Combus at sælge selskabet til en privat investor udpegede myndighederne Alfred Berg Corporate Finance (København), et datterselskab af den hollandske bank ABN AMRO Bank NV, til sin rådgiver i forbindelse med salget af hele statens aktiepost i Combus på de bedst mulige vilkår. Der blev foretaget en screening af markedet efter potentielle købere ud fra følgende fem kriterier: en eventuel køber skulle

have aktiviteter inden for offentlig transport

have en stærk økonomisk stilling

have en vis størrelse (fastsat som mere end 1 000 busser i drift)

have en betydelig omsætning (fastsat til over 1 mia. DKK)

have aktiviteter på tilsvarende markeder.

38.

Ved screeningen fandt man frem til 14 mulige købere, og disse blev opfordret til at undersøge muligheden for et eventuelt køb. Syv udviste interesse og deltog i bestyrelsens præsentationer af Combus, hvor de fik udleveret et brev, der beskrev det videre forløb. I brevet anførtes det, at de potentielle købere ville få adgang til oplysninger om selskabet samt yderligere møder med bestyrelsen, hvis de indsendte en interessetilkendegivelse inden starten af september 2000.

39.

To selskaber, Arriva og Metroline, fremsendte en sådan interessetilkendegivelse, og et konsortium af to andre selskaber, VIA GTI/Connexxion, meddelte en mere forbeholden interesse. Alle de interesserede selskaber meddelte, da de havde undersøgt Combus' situation nærmere, at en kontraktunderskrivelse ville være betinget af, at staten tilførte selskabet yderligere kapital.

40.

Ifølge et memo fra ABN AMRO Alfred Berg til de danske myndigheder var Arrivas tilbud, som gik ud på at købe Combus for den symbolske sum af 100 DKK, efter at selskabets gæld var nedskrevet med 340 mio. DKK, bedre end det eneste andet tilbud, der blev modtaget fra Metroline, som var parat til at erhverve Combus mod et vederlag på 500 mio. DKK. Efter råd fra ABN AMRO Alfred Berg konkluderede de danske myndigheder, at Arriva tilbød de bedste vilkår for at købe Combus. I november 2000 blev der indgået en hensigtserklæring om salg af Combus til Arriva Danmark mellem Trafikministeriet som sælger og Arriva Danmark som køber og Combus' kreditorer. Aftalens vilkår var som følger:

41.

Hvad angår Combus' gæld, så påtog den danske stat og Combus' kreditorer sig følgende forpligtelser:

Det ansvarlige statslån på 100 mio. DKK fra 1999 blev eftergivet.

Combus' nettogæld blev nedskrevet med yderligere 240 mio. DKK, og med henblik herpå accepterede selskabets lånekreditorer at eftergive gæld på 100 mio. DKK, og den danske stat skulle dermed indskyde yderligere 140 mio. DKK.

Den danske stat garanterede at ville betale eventuelle miljøudgifter (dog maksimalt 22,5 mio. DKK), der måtte opstå i fremtiden, men som vedrørte perioden inden salget.

Den danske stat gav ubegrænsede garantier for perioden inden salget for eventuelle tab eller krav fra tidligere tjenestemænd, skattekrav og eventuelle omkostninger i forbindelse med de forskellige kulegravninger af selskabet.

Den danske stat garanterede at ville dække de forventede tab på op til 8 mio. DKK i forbindelse med frasalg af Combus International.

42.

Endvidere skulle staten justere købesummen (dog maksimalt 35 mio. DKK), hvis selskabets balance pr. 31. december 2000 viste, at kapitalreserverne udgjorde under 31,8 mio. DKK. Det svarer til bestyrelsens forventning, da hensigtserklæringen mellem staten og Arriva blev underskrevet. Det viste sig, at selskabets kapitalreserver pr. 31. december 2000 kun udgjorde ca. 10.3 mio. DKK, hvilket indebar en ekstra udbetaling under garantien på 20,5 mio. DKK.

43.

Arriva Danmark overtog Combus' resterende gældsforpligtelser, som androg 460 mio. DKK. Arriva Danmark tilbagebetalte denne gæld umiddelbart efter købet af Combus.

44.

Ifølge salgsaftalen skulle Combus først være datterselskab af Arriva Danmark. Arriva Danmark havde dog ladet forstå, at man ville fusionere Combus og Arriva Danmark A/S med virkning fra den 1. januar 2001, og Arriva Danmark A/S blev den fortsættende juridiske person. Fusionen skulle gennemføres senest den 30. juni 2001, og Combus ville derefter ophøre med at eksistere som juridisk person.

45.

Aftalen afhang imidlertid af, at Kommissionen godkendte statsstøtten. Den 28. marts 2001 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod den meddelte støtte. Den 2. april 2001 underskrev parterne kontrakten, som blev indgået med tilbagevirkende kraft den 1. januar 2001.

2.3.2.2.   Omstruktureringen af Combus

46.

Efter at Folketinget i december 1998 havde besluttet at omstrukturere Combus for at sælge det til en privat investor, begyndte myndighederne at forberede omstruktureringen. De udpegede en ny bestyrelse, som begyndte at indføre omkostningsbesparende foranstaltninger.

47.

Til trods for disse foranstaltninger blev den danske stat i maj 1999 nødt til at indskyde kapital i Combus A/S, for at selskabet kunne fortsætte driften efter at have lidt alvorlige tab. Kapitaltilførslen var på 200 mio. DKK i aktiekapital og 100 mio. DKK som ansvarligt lån, dvs. i alt 300 mio. DKK.

48.

På grundlag af omstruktureringsplanen og kapitaltilførslen forventede Combus' bestyrelse, at selskabet ville få et lille underskud på ca. 25 mio. DKK i 1999 og et nulresultat i 2000. Combus kunne dog ikke leve op til budgettet for 1999. Årsregnskabet for 1999 udviste et underskud på 175 mio. DKK i stedet for som forventet 25 mio. DKK (jf. tabel 5).

49.

Der blev aftalt yderligere omstruktureringsforanstaltninger mellem Combus' fremtidige ejer, Arriva Danmark, og de danske myndigheder. Den omstruktureringsplan, som Arriva og de danske myndigheder fremlagde, indeholder følgende elementer:

a)

en markedsanalyse

b)

en beskrivelse af de omstændigheder, der førte til virksomhedens vanskeligheder, hvilket giver mulighed for at vurdere, om de foreslåede foranstaltninger kan gøre virksomheden rentabel igen

c)

en beskrivelse af de planlagte ændringer, der skal til, for at virksomheden efter omstruktureringen kan dække alle omkostninger, herunder afskrivninger og finansieringsomkostninger, og kan klare sig i konkurrencen ved egen hjælp.

50.

Markedsanalysen (a) viser, at det danske marked for kollektiv bustransport efter liberaliseringen har stabiliseret sig på ca. 2800 busruter, hvoraf ca. 88 % blev udliciteret i 2000. Markedet bliver fuldstændig liberaliseret i 2002. De priser, der blev opnået i forbindelse med udbud, faldt til stadighed fra 1990 til 1997, hvorefter de begyndte at stige lidt. I begyndelsen af 2001 forventede markedsanalytikerne en prisstigning på 5-10 % indtil 2003. Markedet domineres af fire store operatører, der tilsammen tegner sig for to tredjedele af kontrakterne (19).

51.

Ifølge en analyse fra Konkurrencestyrelsen fra 2000 er markedet ikke præget af overkapacitet. Da de regionale og lokale myndigheders tilskud til busruterne udgør 50 %, tilbyder en operatør kun at udføre buskørsel, hvis vedkommende vinder et udbud. Operatøren indgår derfor først aftaler om de busser og chauffører, der er nødvendige for at busdriften, efter at have vundet den pågældende kontrakt. Under disse forhold er der ikke stor risiko for, at der bliver overkapacitet. Derfor mener de danske myndigheder ikke, at omstruktureringen af Combus vil få negative følger for Combus' konkurrenter.

52.

Ifølge samme analyse er barriererne for markedsadgang meget lave, fordi kontrakterne udliciteres hvert femte år og busser og arbejdskraft let kan findes til konkurrencedygtige priser på markedet. Derfor mener Konkurrencestyrelsen, at køberne af busdrift har en stærk position, hvilket prisudviklingen efter liberaliseringen af markedet vidner om (kraftigt fald fra 1990-1997, derefter let stigende priser).

53.

Af beskrivelsen af de omstændigheder, der førte til Combus' vanskeligheder (b), fremgår det, at selskabets økonomiske problemer i det væsentlige skyldes en aggressiv ekspansionspolitik, hvor der blev givet meget lave tilbud i forbindelse med licitationer. Med ét stod Combus med et meget stort antal underskudsgivende busruter. Retten i Første Instans er i sin dom i Combus-sagen enig i denne analyse (20).

54.

I beskrivelsen af de planlagte ændringer (c) nævnes seks foranstaltninger, der vil kunne reducere Combus' omkostninger efter Arrivas køb af selskabet. Samtidig forventes der ifølge omstruktureringsplanen også øgede vedligeholdelses- og brændstofomkostninger samt ekstraordinære omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af omstruktureringen.

55.

Der kan skelnes mellem ændringer i driftsomkostningerne, ændringer i finansieringsomkostningerne og ændringer i de ekstraordinære omkostninger i forbindelse med omstruktureringen. Tabel 6 indeholder en oversigt over forventede stigninger og fald i driftsomkostningerne .

Tabel 6: Forventede stigninger og fald i driftsomkostningerne (i DKK om året)

 

mio. DKK

Øgede omkostninger

Busvedligeholdelse

– 28,0

Brændstof

– 3,0

 

– 31,0

Lavere omkostninger

Sygefravær

3,5

Skader

7,0

Forsikring

2,0

Nedlæggelse af garageanlæg

3,0

Sammenlægning af hovedkontorer

39,0

 

+ 54,5

Nettoeffekt pr. år

+ 23,5

Kilde: Arriva

56.

Faldet i driftsomkostningerne opnås ved et faldende sygefravær hos de ansatte, lavere omkostninger i forbindelse med skader på busser, lavere forsikringsomkostninger, lavere administrationsomkostninger og salg af overflødig infrastruktur.

57.

Ifølge omstruktureringsplanen er Combus' ansatte hyppigere syge end Arrivas. Ved at indføre Arrivas metoder, hvor der sættes ind over for ansatte med højt sygefravær, regner Arriva med at opnå besparelser på 3,5 mio. DKK om året.

58.

For at reducere skades- og forsikringsomkostningerne regner Arriva også med at indføre sine egne metoder og forsikringskontrakter. Der forventes besparelser på 2 mio. DKK til forsikring af de ansatte og på 7 mio. DKK til forsikring af køretøjer.

59.

Sammenlægningen af de to virksomheders hovedkontorer vil ifølge Arrivas skøn medføre, at administrationsomkostningerne falder med 39 mio. DKK fra 2002.

60.

Endelig påtænker Arriva at sælge fire garageanlæg, der bliver overflødige på grund af fusionen, hvorved de årlige omkostninger kan reduceres med 3 mio. DKK. Omkostningerne forventes altså nedbragt med i alt 23,5 mio. DKK om året.

61.

Arriva forventer en stigning i vedligeholdelsesomkostningerne, der ifølge Combus' oplysninger var på 70 000 DKK pr. bus i 2000. Arriva forventer, at omkostningerne bliver på 120 000 DKK pr. bybus og på 80 000 DKK pr. regionalbus, hvilket svarer til en samlet omkostningsstigning på 28 mio. DKK. Endvidere forventer Arriva, at brændstofomkostningerne stiger med 3 mio. DKK om året.

62.

Hvad angår nedbringelsen af finansieringsomkostningerne , så har Arriva i kontrakten om køb af Combus forpligtet sig til at afvikle og refinansiere hele Combus' gæld. Da den danske stat og de private banker ifølge købekontrakten eftergiver en del af Combus' gæld, reduceres de årlige renteudgifter med 13,5 mio. DKK.

63.

Arriva anslår de ekstraordinære omstruktureringsomkostninger til 35,6 mio. DKK for perioden 2001/02. Heraf vedrører ca. 15 mio. DKK de afskedigelser, som er nødvendige for at reducere de indirekte omkostninger. Resten skal gå til integration af de to selskabers IT-systemer (5 mio. DKK), køb af nye chaufføruniformer (7,2 mio. DKK), juridisk og økonomisk rådgivning i forbindelse med fusionen og omstruktureringen (7 mio. DKK) og til dækning af andre mindre udgifter (2,5 mio. DKK).

64.

Arriva agter også at reducere omkostningerne, efterhånden som Combus' underskudsgivende kontrakter udløber. Arriva har endvidere til hensigt at foretage hensættelser med henblik på, at kontrakterne i København og Ålborg udløber, da der er risiko for, at disse bybusser ikke vil kunne anvendes på andre ruter bagefter, fordi de er forældede (for København en hensættelse på 45 mio. DKK) eller for specielle til at kunne anvendes i en anden by (for Ålborg en hensættelse på 18 mio. DKK).

65.

Ifølge omstruktureringsplanen skulle Combus blive rentabel igen fra 2006. Tabel 10 indeholder et overslag over Combus' omsætning og overskud/underskud for perioden 2000-2007.

Tabel 7. Overslag over omsætning og overskud/underskud for perioden 2000-2007

Mio. DKK

2000

2001

2002

2001

2004

2005

2006

2007

Omsætning

1 089

1 055

934

824

696

440

206

60

Overskud/underskud

– 118

– 66

– 59

– 53

– 43

– 21

+ 6

+ 2

2.4.   Arrivas/Combus' udvikling efter privatiseringen

66.

Kontrakten om salget af Combus blev underskrevet af de involverede parter, dvs. Arriva, den danske stat og Combus' private långivere, den 2. april 2001. Den blev indgået med tilbagevirkende kraft den 1. januar 2001. Arriva integrerede hurtigt Combus i sit skandinaviske datterselskab. I maj 2001 solgte Arriva ca. halvdelen af Combus' ruter og busser til Connex, der er den næststørste private operatør på det danske busmarked, for 223 mio. DKK.

67.

Arriva og Connex har drevet ruterne og busserne siden da. I 2004 havde de hver en markedsandel på omkring 33 % af det danske busmarked. De underskudsgivende kontrakter, som de overtog fra Combus, viste sig at give de underskud, som man havde forventet ved privatiseringen.

2.5.   Oversigt over den danske stats støtte til Combus

68.

Tabel 8 indeholder en oversigt over den danske stats støtte til Combus.

Støttetype

År

Beløb

Hensættelse i åbningsbalancen til tjenestemænd

1995

140 mio. DKK

Engangsvederlag til tjenestemænd for at overgå til overenskomstansættelse

1999

100 mio. DKK

Kapitalforhøjelse

1999

200 mio. DKK

Ansvarligt lån

1999

100 mio. DKK

Eftergivelse af ansvarligt lån

2001

100 mio. DKK

Kapitalforhøjelse

2001

140 mio. DKK

Garanti for kapitalreserve

2001

20,5 mio. DKK

Garanti for miljøomkostninger

2001 og følgende år

Indtil 22,5 mio. DKK

Garanti for salg af Combus International

2001 og følgende år

Indtil 8 mio. DKK

3.   RETLIG VURDERING

69.

Ifølge traktatens artikel 87, stk. 1 “er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne”.

70.

Ved den retlige vurdering skal der skelnes mellem den støtte, som Combus fik udbetalt som godtgørelse for selskabets øgede driftsomkostninger som følge af forpligtelsen til at beskæftige buschauffører med tjenestemandsstatus, og den støtte, der blev udbetalt til omstrukturering af Combus i forbindelse med privatiseringen. Hvad angår den førstnævnte, noterer Kommissionen sig, at Retten i Første Instans ikke annullerede den oprindelige beslutning fra 2001 for så vidt angår denne del af støtten. Den retlige vurdering begrænser sig derfor til den sidstnævnte.

3.1.   Finansiering til omstrukturering af Combus med henblik på privatisering

71.

Som led i privatiseringen modtog Combus som allerede nævnt økonomisk støtte fra den danske stat i 1999 (21) og i 2001 (22). Spørgsmålet er nu, om de to betalinger skal betragtes som én finansiering eller som to forskellige finansieringer.

72.

Retten finder, at der blandt de elementer, der har relevans for bedømmelsen af, om to betalinger skal betragtes som to selvstændige investeringer eller som to trancher af samme investering, kan nævnes “bl.a. den tidsmæssige rækkefølge af kapitalindskuddene (a), disses formål (b) samt datterselskabets situation på det tidspunkt, hvor beslutningerne om de enkelte indskud blev truffet (c. (23).

73.

Hvad angår den tidsmæssige rækkefølge (a), kan det på grundlag af oplysningerne fra den danske stat ikke afgøres, om de to finansieringer blev givet som led i et samlet forløb, eller om de derimod skal betragtes som to finansieringer, der ikke hænger tidsmæssigt sammen.

74.

Hvad angår formålet (b) kan det på grundlag af oplysningerne fra den danske stat ikke afgøres, om der var en fælles logisk baggrund for de to finansieringer, eller om der var forskellige formål med dem.

75.

Hvad angår Combus' situation på det tidspunkt, hvor den danske stat besluttede at udbetale første og anden tranche (c), må det fastslås, at virksomheden i 1999 og 2001 var i alvorlige økonomiske vanskeligheder, som hovedsagelig skyldtes, at den årene forinden havde indgået underskudsgivende kontrakter om bustransport.

76.

Konklusionen er, at Kommissionen ikke mener at have de nødvendige oplysninger til med sikkerhed at kunne afgøre, om de to betalinger skal betragtes som to trancher, der indgår i samme omstruktureringsforanstaltning, eller om de skal betragtes som to separate betalinger.

77.

Det er nu nødvendigt først at analysere, om disse betalinger skal betragtes som støtte. I bekræftende fald må det dernæst undersøges, om den er forenelig med fællesmarkedet.

3.1.1.   Er der tale om støtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1?

78.

I det foreliggende tilfælde har den danske stat tilført finansiering i form af en kapitalforhøjelse (i 1999 og 2001), et ansvarligt lån (i 1999), eftergivelse af gæld (i 2001) og garantier til køberen (i 2001). Da der er virksomheder med sæde i andre medlemsstater, som er aktive på det danske bustransportmarked, påvirker støtten samhandelen mellem medlemsstaterne.

79.

Det skal undersøges, om finansieringen begunstiger Combus. I den forbindelse er to forhold af betydning. For det første betragtes finansieringen ikke som en fordel, hvis formålet kun er at kompensere Combus for forpligtelserne til offentlig tjeneste. For det andet, hvis støtten ikke skal kompensere Combus for forpligtelserne til offentlig tjeneste, betragtes støtten heller ikke som en fordel for Combus i forhold til konkurrenterne, hvis den danske stat har opført sig som en privat markedsøkonomisk investor.

3.1.1.1.   Kompensation for forpligtelser til offentlig tjeneste

80.

Domstolen fandt i Altmark-dommen, at offentlige tilskud, som har til formål at muliggøre virksomhed med rutetransport i byer, forstæder eller regioner, dog ikke falder ind under denne bestemmelse [EF-traktatens artikel 87], for så vidt som sådanne tilskud skal anses for at være en kompensation, der er et vederlag for de af de begunstigede virksomheder leverede ydelser til opfyldelse af forpligtelser til offentlig tjeneste  (24). Domstolen opstillede dernæst fire betingelser, som alle skal være opfyldt, for at et offentligt tilskud kan betragtes som vederlag for udførelse af offentlig tjeneste.

81.

I Combus-dommen fandt Retten i Første Instans, at mindst to af disse betingelser ikke var opfyldt. Der var ikke pålagt Combus nogen forpligtelser til offentlig tjeneste, og grundlaget for beregningen af den omtvistede kompensation blev ikke fastlagt på forhånd og var ikke objektiv og gennemsigtig (25). Den danske stats støtte til Combus må derfor nødvendigvis betegnes som statsstøtte i henhold til “Altmark”-dommen.

3.1.1.2.   Overholdelse af det markedsøkonomiske investorprincip

82.

I to meddelelser fra 1984 (26) og 1993 (27) har Kommissionen redegjort for, hvordan den anvender det markedsøkonomiske investorprincip. Ifølge Domstolens retspraksis skal der “foretages en vurdering af, om en privat investor af en størrelse, der kan sammenlignes med organer, som forestår forvaltningen af den offentlige sektor, under tilsvarende omstændigheder kunne tænkes at ville have indskudt en kapital af den omhandlede størrelse, navnlig under hensyn til de oplysninger, som var tilgængelige, og den forventede udvikling på datoen for kapitalindskudde.” (28). Stadig ifølge Domstolens retspraksis “kan en privat virksomhed rimeligvis fremskaffe den nødvendige kapital til at sikre sig, at en virksomhed, der er kommet i forbigående vanskeligheder, kan overleve og på ny kan blive rentabel, efter omstændighederne efter en rekonstruktion (29). Domstolen præciserede endvidere, “at der vel skal foretages en sammenligning mellem de indgreb, som iværksættes af en offentlig investor, når denne forfølger visse formål mht. økonomisk politik, og den fremgangsmåde, der følges af en privat investor, men denne sidste behøver ikke nødvendigvis være en almindelig investor, som placerer kapital til forrentning på kortere eller længere sigt, men skal dog i det mindste være et privat holdingselskab eller en privat koncern af virksomheder, som følger en global eller sektorbestemt strukturpolitik, og som lader sig lede af mere langsigtede rentablilitetsudsigter. (30).

83.

På baggrund af de to meddelelser og Domstolens retspraksis skal det undersøges, om en privat investor, der er ejer af en virksomhed, som kan sammenlignes med Combus, ville have handlet på samme måde som den danske stat, da den tilførte finansiering i 1999 og 2001.

84.

Hvad angår finansieringen i 1999, er de danske myndigheder af den opfattelse, at “the principle of the rational market investor would lead to the result that the capital injection was a proper commercial decision”. Til støtte for den analyse bemærker de danske myndigheder, at Combus' bestyrelse forventede et underskud på 25 mio. DKK i 1999, balancerende regnskaber i 2000 og overskud fra 2001.

85.

Kommissionen noterer sig, at bestyrelsens forventninger forekom optimistiske i betragtning af de underskud, Combus havde haft siden 1997, og betingelserne i de kontrakter, som var indgået siden da med de regionale og lokale myndigheder. En privat investor ville ikke have baseret sin beslutning om at investere udelukkende på bestyrelsens forventninger. De oplysninger, som de danske myndigheder har udleveret, indeholder ikke andre elementer, der dokumenterer, at en privat investor ville have handlet på samme måde som de danske myndigheder. Kommissionen tvivler derfor på, at de danske myndigheder opførte sig som en privat markedsøkonomisk investor.

86.

Hvad angår finansieringen i 1999 og i 2001 mener de danske myndigheder endvidere, at “the principle of the rational market investor also applies to a situation, where injection of fresh capital is based upon considerations of protecting the credibility of the Government (parent company) in the market, cf. judgement of March 21, 1991 in case C-303/88, Italy v. Commission, Rep. 1991 I, page 1433, para. 21.” I den dom, som de danske myndigheder nævner, anerkender Domstolen, at en privat markedsøkonomisk investors beslutning kan “være begrundet ikke blot i muligheden for herved at opnå en indirekte økonomisk gevinst, men også i andre overvejelser, f.eks. ønsket om at bevare koncernens image eller omlægge dens virksomhed.” Men Domstolen præciserer dernæst: “når en offentlig investors kapitalindskud foretages uden skelen overhovedet til selv langsigtede rentabilitetsmuligheder, må der imidlertid antages at være tale om støtte efter betydningen i traktatens artikel 92.”

87.

De danske myndigheder forklarer i deres anmeldelse, at Combus' konkurs ikke kunne have været afværget uden finansieringen, hvilket ville have skadet statens omdømme som markedsinvestor. Ifølge myndighederne ville et moderselskab ikke acceptere, at et datterselskab, der havde lidt store tab, blev erklæret for konkurs, især ikke hvis datterselskabet allerede var blevet omorganiseret flere gange og kreditorerne var gået med til at reducere deres fordringer. De konkluderer derfor, at en privat investor i deres sted ville have opført sig på samme måde.

88.

Kommissionen har sine tvivl med hensyn til, om en privat investor ville have opført sig på den måde i en tilsvarende situation. Den gør de danske myndigheder opmærksom på, at Domstolen kun accepterer hensynet til statens omdømme som begrundelse for en kapitaltilførsel, hvis der samtidig er udsigt til, at virksomheden bliver rentabel nok til at overbevise en privat investor i samme situation om at påtage sig risikoen ved forehavendet, hvilket der indtil nu overhovedet ikke er blevet fremlagt dokumentation for.

89.

Kommissionen mener dog, at en privat investor kunne have opført sig som den danske stat gjorde, hvis det viste sig, at det ville være mindre bekosteligt at omstrukturere virksomheden med henblik på salg end at lade den gå konkurs. Denne beregning skal foretages udelukkende med udgangspunkt i, at virksomheden er statsejet, og i omkostningerne og fordelene i forbindelse med de to scenarier — det vil altså sige uden at medregne omkostningerne forbundet med det offentliges forpligtelser — som ville skulle afholdes af staten, også selv om virksomheden var privat. De danske myndigheder har imidlertid endnu ikke givet tilstrækkelige oplysninger til, at dette kan påvises.

90.

Kommissionen har således sine tvivl med hensyn til, om den danske stat opførte sig som en fornuftig investor i forbindelse med kapitalindskuddene i 1999 og/eller 2001. Kommissionen kan derfor ikke udelukke, at den danske stats finansieringer af Combus helt eller delvis må betragtes som statsstøtte efter artikel 87, stk. 1.

3.1.2.   Er støtten forenelig med fællesmarkedet?

91.

Hvis den danske stats finansieringer skal betragtes som statsstøtte efter artikel 87, stk. 1, vil støtten kunne være forenelig med fællesmarkedet i henhold til forordning (EØF) nr. 1191/69 eller i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), som specificeret i rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

3.1.2.1.   Er støtten forenelig i henhold til EF-traktatens artikel 73 som specificeret i forordning (EØF) nr. 1191/69?

92.

I henhold til EF-traktatens artikel 73 “er støtteforanstaltninger, som modsvarer behovet for en samordning af transportvæsenet, eller som udgør godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, forenelige med denne traktat.”

93.

I “Altmark”-dommen fastslog Domstolen, “at medlemsstaterne ikke længere er berettigede til at påberåbe sig traktatens artikel 77 [nu artikel 73] uden for de tilfælde, som omhandles i den afledte fællesskabsret (31). Retten i Første Instans bekræftede denne argumentation i Combus-dommen. På grundlag af EF-traktatens artikel 73 vedtog Rådet forordning (EØF) nr. 1191/69, 1192/69 og 1107/70. Forordning (EØF) nr. 1191/69 giver medlemsstaternes myndigheder mulighed for inden for området for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje at vedtage alle de foranstaltninger, der er omfattet af forordningen, herunder de hertil nødvendige finansieringsforanstaltninger.

94.

I henhold forordning (EØF) nr. 1191/69 kan medlemsstaterne vælge mellem to metoder til at organisere offentlig tjeneste på transportområdet: enten kan de indgå kontrakter om offentlig tjeneste, jf. forordningens artikel 1, stk. 4, og afdeling V, eller de kan pålægge transportvirksomheder forpligtelser til offentlig tjeneste, jf. forordningens artikel 1, stk. 5, og afdeling II, III og IV. Ifølge Retten indeholder de nævnte bestemmelser “en sektorbestemt undtagelse fra det principielle forbud mod statsstøtte […] og overlader ikke Kommissionen noget skøn med hensyn til godkendelse af de støtteforanstaltninger, som omfattes af denne undtagelse (32).

95.

De danske myndigheder har på bustransportområdet valgt at indgå kontrakter om offentlig tjeneste. Ifølge Retten i Første Instans “medfører de kontraktlige forbindelser, der opstår mellem transportvirksomheden og den kompetente myndighed efter en licitation, i medfør af artikel 14, stk. 1 og 2, i forordning nr. 1191/69 en særlig finansieringsordning, som ikke giver plads for nogen kompensation efter de i forordningens afdeling II, III og IV fastsatte metoder (33) Indgåelsen af en kontrakt om offentlig tjeneste udelukker altså muligheden for at yde kompensation for pålæggelsen af en forpligtelse til offentlig tjeneste.

96.

Viser det sig, at den pris, der er aftalt mellem de to parter i en kontrakt om offentlig tjeneste, er for lav, har den virksomhed, der har indgået kontrakten, i henhold til artikel 14, stk. 4-6, i forordning (EØF) nr. 1191/69 mulighed for at afbryde kontrakten. Myndighederne kan pålægge virksomheden at opretholde den pågældende tjenesteydelse i endnu et år mod et vederlag, som beregnes efter de metoder, som er fastsat i forordningens afdeling II, III og IV. Kun i denne situation må der ydes kompensation for, at der pålægges en forpligtelse til offentlig tjeneste under kontraktordningen.

97.

Combus afbrød ikke kontrakterne om offentlig tjeneste, som selskabet havde indgået med de forskellige regionale og lokale myndigheder. Derfor kan artikel 73 ikke anvendes sammen med afdeling II, III og IV i forordning (EØF) nr. 1191/69 til at erklære støtten til Combus forenelig med fællesmarkedet.

3.1.2.2.   Er støtten forenelig i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), som specificeret i rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder?

98.

I EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), hedder det: “Som forenelig med fællesmarkedet kan betragtes støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke ændrer samfundsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse.” Med henblik på anvendelsen af denne artikel har Kommissionen bl.a. vedtaget rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

99.

Kommissionen vedtog en første udgave af disse rammebestemmelser i 1994 (34) De blev afløst første gang i 1999 (35) og anden gang i 2004 af nye rammebestemmelser på området (36). Med hensyn til, hvornår disse rammebestemmelser skal anvendes, er der fastsat følgende i punkt 103 og 104 i rammebestemmelserne fra 2004:

Hvad angår anmeldt støtte: “Anmeldelser, der indgår til Kommissionen før den 10. oktober 2004, vil blive vurderet på grundlag af de på anmeldelsestidspunktet gældende kriterier.

Hvad angår ikke anmeldt støtte: “Kommissionen vil undersøge, om rednings- eller omstruktureringsstøtte, der er ydet uden Kommissionens forudgående godkendelse og derfor er i strid med traktatens artikel 88, stk. 3, er i overensstemmelse med fællesmarkedet på grundlag af disse rammebestemmelser, hvis al støtten eller en del heraf er blevet ydet efter rammebestemmelsernes offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I alle andre tilfælde vil den foretage undersøgelsen på grundlag af de rammebestemmelser, der anvendes på det tidspunkt, hvor støtten blev ydet.

Punkt 100 og 101 i rammebestemmelserne fra 1999 er affattet på samme måde.

100.

Støtten til Combus må betragtes som ikke anmeldte foranstaltninger, fordi den første finansiering blev givet i maj 1999 uden Kommissionens forudgående godkendelse. Hele finansieringen kom til udbetaling, før rammebestemmelserne fra 2004 trådte i kraft. Da den anden finansiering først kom til udbetaling, efter at rammebestemmelserne fra 1999 var trådt i kraft, nemlig i 2001, er det rammebestemmelserne fra 1999, der skal anvendes og ikke dem fra 1994. Hvis de to betalinger skal betragtes som to separate trancher, skal rammebestemmelserne fra 1994 anvendes på den første tranche, mens rammebestemmelserne fra 1999 skal anvendes på den anden tranche.

101.

I afsnit 3.2 i rammebestemmelserne fra 1999 fastsættes følgende betingelser for, at en omstruktureringsstøtte kan godkendes:

Virksomheden skal kunne anses for at være kriseramt.

Omstruktureringsplanen skal inden for en rimelig tidshorisont kunne gøre virksomheden rentabel på længere sigt.

Der bør træffes foranstaltninger for mest muligt at afbøde støttens skadelige virkninger for konkurrenterne.

Støtten skal begrænses til det strengt nødvendige minimum, så omstruktureringen kan gennemføres.

Kommissionen skal på grundlag af regelmæssige og detaljerede rapporter være i stand til at sikre sig, at omstruktureringsplanen gennemføres tilfredsstillende.

Der må kun ydes omstruktureringsstøtte én gang.

102.

Hvad den første betingelse angår, så findes der ingen fællesskabsdefinition på en kriseramt virksomhed . Ifølge punkt 5 i rammebestemmelserne betragtes et selskab med begrænset ansvar, hvilket Combus er, under alle omstændigheder som kriseramt, når over halvdelen af den tegnede kapital er forsvundet og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste 12 måneder. Ifølge årsregnskabet for 1997 var den tegnede kapital på 65 mio. DKK og aktiekapitalen på 186 mio. DKK. Ifølge årsregnskabet for 1998 var den tegnede kapital på 65 mio. DKK og aktiekapitalen på 47 mio. DKK. I 1999 havde Combus et månedligt underskud på 14 mio. DKK. Derfor var aktiekapitalen forsvundet, da de danske myndigheder i maj 1999 besluttede at tilføre ny kapital i form af en kapitalforhøjelse på 200 mio. DKK og et ansvarligt lån på 100 mio. DKK. Eftersom over halvdelen af den tegnede kapital var forsvundet, da den første støttetranche til omstrukturering blev udbetalt, og over en fjerdedel af denne kapital var gået tabt i løbet af de sidste 12 måneder, må Combus betragtes som en kriseramt virksomhed efter rammebestemmelserne.

103.

For at der kan ydes omstruktureringsstøtte, skal der iværksættes en omstruktureringsplan , der inden for en rimelig tidshorisont og på basis af en realistisk vurdering skal kunne gøre virksomheden rentabel på længere sigt.

104.

Punkt 32-34 i rammebestemmelserne indeholder minimumsbetingelserne for, at Kommissionen kan godkende en omstruktureringsplan. Planen skal bl.a. indeholde følgende elementer:

en markedsanalyse

en beskrivelse af de omstændigheder, der førte til virksomhedens vanskeligheder, hvilket giver mulighed for at vurdere, om de foreslåede foranstaltninger kan gøre virksomheden rentabel igen

en beskrivelse af de planlagte ændringer, der skal til, for at virksomheden efter omstruktureringen kan dække alle omkostninger, herunder afskrivninger og finansieringsomkostninger, og kan klare sig i konkurrencen ved egen hjælp.

105.

De danske myndigheder fremlagde en omstruktureringsplan for Combus, der indeholder disse elementer, som er beskrevet i afsnit 2 i denne beslutning.

106.

Hvad angår Combus' rentabilitet fastslog Retten i Første Instans i Combus-dommen, at “Kommissionens argumentation [i den oprindelige beslutning] må forstås som udtryk for en alvorlig tvivl om, hvorvidt Combus var rentabel ifølge [EF-traktatens artikel 87] og rammebestemmelserne, hvilken tvivl Kommissionen imidlertid ikke anså sig for forpligtet til at afklare, når den fandt, at artikel 73 EF udgjorde et tilstrækkeligt retsgrundlag til at godkende støtten. Da den sidstnævnte bestemmelse imidlertid ikke kan påberåbes i denne forbindelse […], indeholder den anfægtede beslutning ikke noget gyldigt grundlag for at godkende udbetalingen af beløbet på 300 mio. DKK. Det kan derfor ikke under nogen omstændigheder anses for godtgjort, at Combus var rentabel (37).

107.

Kommissionen noterer sig, at de kontrakter om offentlig tjeneste, som Combus vandt i forbindelse med licitationer, samtidig var hovedårsagen til selskabets økonomiske vanskeligheder på grund af de unormalt lave tilbud. Det ville altså have været en udvej at afbryde disse kontrakter for at gøre virksomheden rentabel igen. De danske myndigheder forklarer i den forbindelse, at der ifølge dansk lovgivning ikke var mulighed herfor. Kommissionen gør dog de danske myndigheder opmærksom på, at der ifølge artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1191/69, som gælder umiddelbart og har forrang for national lovgivning, er mulighed herfor.

108.

Endelig bemærker Kommissionen, at Combus ifølge de danske myndigheders skøn (jf. tabel 7) uden støtte vil få et akkumuleret underskud på 360 mio. DKK i perioden 2000-2005, mens støtten i 2001 kun var på 291 mio. DKK.

Tabel 7. Overslag over overskud/underskud på Combus-ruter for perioden 2000-2007

Mio. DKK

2000

2001

2002

2001

2004

2005

2006

2007

Omsætning

1089

1055

934

824

696

440

206

60

Overskud/underskud uden statsstøtte

– 118

– 66

– 59

– 53

– 43

– 21

+ 6

+ 2

Kilde: De danske myndigheder.

109.

På grundlag af ovenstående kan Kommissionen kun bekræfte, at den nærer tvivl om, hvorvidt Combus bliver rentabelt efter omstruktureringen.

110.

Hvad angår den tredje betingelse, som går ud på, at der skal træffes foranstaltninger for mest muligt at afbøde støttens skadelige virkninger for konkurrenterne , så mener de danske myndigheder, at det i det foreliggende tilfælde undtagelsesvis ikke er nødvendigt med sådanne foranstaltninger af følgende to årsager:

Combus' kontrakter udløber efterhånden: Ved udgangen af 2003 udløber ca. 50 % af kontrakterne, målt i kontraktværdi. Den sidste kontrakt udløber i 2006.

Arriva regner ikke med at bevare en markedsandel svarende til Arriva Danmarks og Combus' markedsandele tilsammen på købstidspunktet (ca. 50 %), men påtænker at sælge en del af Combus til Connex.

111.

Ifølge Kommissionen ville det have været mest logisk at afbryde alle eller i hvert fald en stor del af de underskudsgivende kontrakter om offentlig tjeneste, som Combus havde indgået, for at reducere støttens skadelige virkninger for konkurrenterne. I så fald ville de øvrige busselskaber have kunnet overtage Combus' markedsandele, hvilket ville være sket, hvis Combus var gået konkurs.

112.

Kommissionen bemærker, at Combus ikke afbrød kontrakterne om offentlig tjeneste, som selskabet havde indgået med de forskellige regionale og lokale myndigheder. De danske myndigheder forklarer i den forbindelse, at der ifølge dansk lovgivning ikke var mulighed herfor. Kommissionen gør dog de danske myndigheder opmærksom på, at der ifølge artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1191/69, som gælder umiddelbart og har forrang for national lovgivning, er mulighed herfor.

113.

Kommissionen bemærker endvidere, at det planlagte salg af en del af Combus til Connex fandt sted i maj 2001. Ifølge de oplysninger, som Kommissionen ligger inde med, drejede det sig om salg af aktiver, herunder kontrakter om offentlig tjeneste, ansatte, busser og infrastrukturer, til en positiv pris, der naturligvis tilfaldt Combus. Endvidere blev salgsaftalen indgået direkte med Connex, og konkurrenterne havde derfor ikke mulighed for at byde. På grundlag af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen på nuværende tidspunkt ikke se, hvordan dette salg kan betragtes som en modydelse, der skal begrænse de skadelige virkninger for Combus'/Arrivas konkurrenter.

114.

Endelig synes det i forbindelse med argumentet om, at kontrakterne udløber efterhånden, at være blevet overset, at det er situationen på tidspunktet for støttens indførelse, som er afgørende. Man ville endvidere kunne forstille sig salg af et antal kontrakter svarende til dem, som støttemodtageren har for øjeblikket.

115.

Derfor tvivler Kommissionen på, om de danske myndigheder med udgangspunkt i sagens særlige omstændigheder havde grundlag for at undlade at træffe foranstaltninger for mest muligt at afbøde støttens skadelige virkninger for konkurrenterne, således som det ellers kræves i rammebestemmelserne.

116.

Hvad angår den fjerde betingelse, som går ud på, at støtten skal begrænses til det strengt nødvendige minimum , vil støtten ifølge de danske myndigheders omstruktureringsplan give Arriva mulighed for at opnå et afkast af den investerede kapital på 10 %. Ifølge Arriva er dette det absolutte minimum for en sådan investering.

117.

På grundlag af de oplysninger, som de danske myndigheder har givet, kan Kommissionen ikke på nuværende tidspunkt kontrollere, om støtten er begrænset til det strengt nødvendige minimum, og udtrykker derfor sin tvivl på dette område.

118.

Kommissionen bemærker, at Combus blev solgt til Arriva efter en forhåndsudvælgelse og forhandlinger om omstrukturering, hvilket ville kunne have bidraget til at dokumentere, at støtten blev begrænset til et minimum, hvis forhåndsudvælgelsen havde været transparent og åben for alle konkurrenterne, således at der mellem den danske stat og Arriva kunne havet været aftalt en pris, som afspejlede Combus' reelle markedsværdi. For øjeblikket har Kommissionen ikke tilstrækkelige oplysninger herom. For at kunne analysere udbuddet har Kommissionen især brug for følgende oplysninger:

De selskaber, der tilkendegav at være interesseret i at byde på Combus, hvilke betingelser fik de helt præcist oplyst, og hvor stor en offentlig støtte fik de helt præcist lovning på?

Hvordan så Arrivas og Metrolines tilbud ud i detaljer?

Hvilke former for offentlig støtte blev der forhandlet alene med Arriva?

Kommissionen bemærker i øvrigt, at en vigtig forudsætning for at kunne vurdere, om den pris, som Arriva betalte, var markedsprisen, er at vide, hvad salgsaftalen, der blev indgået mellem Arriva og Connex, helt præcist indeholder. Dette salg, der fandt sted i maj 2001, omfattede 50 % af Combus' aktiver som allerede nævnt. Salgsprisen var på 223 mio. DKK, mens Arriva, hvis man medregner de finansielle forpligtelser, som den danske stat påtog sig, da Combus blev solgt til Arriva, betalte en negativ pris på 291 mio. DKK for Combus. I den forbindelse bemærker Kommissionen også, at salgsaftalen medfører salg af halvdelen af Combus' kontrakter om offentlig tjeneste. Kommissionen undrer sig over, at dette salg er tilladt i henhold til dansk lovgivning, når lovgivningen ifølge de danske myndigheder ikke tillader, at kontrakterne ophæves.

119.

Kommissionen henleder de danske myndigheders opmærksomhed på, at støttemodtagerne ifølge punkt 40 i rammebestemmelserne selv skal yde et bidrag til omstruktureringsplanen. Den bemærker, at Arriva overtog en del af Combus' gæld. Den opfordrer de danske myndigheder til at oplyse, hvilke andre bidrag Combus og/eller Arriva eventuelt har ydet.

120.

Hvad angår den femte betingelse, har de danske myndigheder indvilliget i at udarbejde en årlig rapport til Kommissionen, så den kan vurdere, om omstruktureringsplanen gennemføres i overensstemmelse med de danske myndigheders tilsagn. Kommissionen har modtaget en sådan rapport for 2001 og 2002, der viser, at omstruktureringsplanen er blevet overholdt.

121.

Endelig hvad den sjette betingelse angår, skal det kontrolleres, om omstruktureringsstøtten overholder princippet om “ engangsstøtte ” (“one time, last time”). Ifølge de oplysninger, som de danske myndigheder har givet, har Combus ikke tidligere modtaget omstruktureringsstøtte. For at kunne kontrollere, om denne betingelse er overholdt, er det nødvendigt at undersøge (jf. punkt 72 til 78), om de foranstaltninger, der blev truffet til fordel for Combus i 1999 og 2001, skal betragtes som separate foranstaltninger eller kun én foranstaltning, og om foranstaltningerne skal betragtes som støtte eller investering.

3.2.   Opsummering af de forhold, med hensyn til hvilke Kommissionen nærer tvivl

122.

Af ovennævnte årsager nærer Kommissionen alvorlig tvivl med hensyn til følgende forhold:

(a)

den danske stats overholdelse af det markedsøkonomiske investorprincip i betragtning af Combus' økonomiske situation og udsigter på det tidspunkt, hvor støtten blev ydet,

(b)

muligheden for at gøre Combus rentabel igen på længere sigt

(c)

begrundelsen for at undlade at træffe foranstaltninger for mest muligt at afbøde støttens skadelige virkninger for konkurrenterne

(d)

begrænsningen af støtten til et minimum

(e)

overholdelsen af “engangsstøtte”-princippet.

123.

På baggrund af ovenstående opfordrer Kommissionen efter proceduren i EF-traktatens artikel 88, stk. 2, Danmark til senest en måned efter modtagelsen af dette brev at fremsætte sine bemærkninger og fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere støttens/foranstaltningens forenelighed med fællesmarkedet. Kommissionen opfordrer de danske myndigheder til straks at fremsende kopi af dette brev til den potentielle støttemodtager.

124.

Kommissionen meddeler herved Danmark, at interesserede parter vil blive underrettet ved offentliggørelse af dette brev og et fyldestgørende resumé heraf i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen underretter ligeledes interesserede parter i de EFTA-lande, der har undertegnet EØS-aftalen, ved offentliggørelse af en meddelelse i EØS-tillægget i Den Europæiske Unions Tidende, samt EFTA-Tilsynsmyndigheden ved fremsendelse af kopi af nærværende brev. Alle interesserede parter vil blive opfordret til at fremsætte deres bemærkninger senest en måned efter datoen for offentliggørelsen.«


(1)  Απόφαση του Πρωτοδικείου της 16ης Μαρτίου 2004. Danske Busvognmaend, υπόθεση T-157/01, σημείο 1 του διατακτικού (στο εξής: απόφαση Combus).

(2)  Απόφαση του Πρωτοδικείου της 15ης Σεπτεμβρίου 1998. Υπόθεση T-11/95 «BP Chemicals Limited κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», που δημοσιεύθηκε στη Συλλογή 1998 II-3235· σκέψη 171.

(3)  ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εφαρμοστέα η έκδοση του 1999, δυνάμει των μεταβατικών διατάξεων των κατευθυντηρίων γραμμών του 2004, ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 1, παράγραφοι 103 και 104.

(4)  Απόφαση «Combus», όπως προαναφέρθηκε, σκέψη 79.

(5)  Απόφαση «Combus», όπως προαναφέρθηκε, σκέψεις 114 και 115.

(6)  Denne brancheorganisation repræsenterer over 90 % af det antal virksomheder, der udfører regional kollektiv bustransport i Danmark.

(7)  EFT C 288 af 9.10.1999, s. 2.

(8)  EFT C 133 af 5.5.2001, s. 21.

(9)  Dom af 16. marts 2004 afsagt af Retten i Første Instans, Danske Busvognmænd, sag T-157/01, dommens konklusion (i det følgende benævnt “Combus-dommen”).

(10)  Combus-dommen, præmis 83 og 99.

(11)  Dom i sagen Altmark Trans mod Regierungspräsidium Magdeburg, præmis 107 og 108.

(12)  Combus-dommen, præmis 100 og 101.

(13)  Combus-dommen, præmis 114 ff.

(14)  I 2004 efter salget af Combus til Arriva og det efterfølgende salg af en del af Combus til Connex havde både Connex og Arriva hver en markedsandel på ca. 33 % afdet danske busmarked, mens ca. 100 offentlige og private små operatører måtte deles om de resterende 34 %.

(15)  Lov nr. 232 af 4. april 1995.

(16)  Lov nr. 1232 af 27. december 1996.

(17)  Arrivas skøn.

(18)  Lov nr. 1046 af 23. december 1998.

(19)  Combus 28 %, Arriva 25 %, City-Trafik 7 %, Linjebus 10 %.

(20)  Dommens præmis 87.

(21)  Støtten bestod som allerede nævnt i en kapitalforhøjelse på 200 mio. DKK og et ansvarligt lån på 100 mio. DKK.

(22)  Støtten bestod som allerede nævnt i en eftergivelse af det ansvarlige lån på 100 mio. DKK og en kapitalforhøjelse på 140 mio. DKK og i garantier i aftalen om salg af selskabet for mindst 51 mio. DKK.

(23)  Dom af 15. september 1998 afsagt af Retten i Første Instans i sag T-11/95 “BP Chemicals Ltd mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber,” offentliggjort i Sml. 1998 II, s. 3235; præmis 171.

(24)  Domstolens dom C-280/00, præmis 95.

(25)  Dommens præmis 98.

(26)  Anvendelse af EØF-traktatens artikel 92 og 93 på offentlige andele, EF-Bulletin 91984.

(27)  Meddelelse til medlemsstaterne fra Kommissionen, EFT C 307 af 13. november 1993, s. 3.

(28)  Domstolens dom af 16. maj 2002, C-482/99, præmis 56.

(29)  Domstolens dom af 10. juli 1986, 40/85, Belgien mod Kommissionen, præmis 14.

(30)  Domstolens dom af 21. marts 1991, C-305/89, Italien mod Kommissionen, “Alfa Romeo”-sagen, præmis 20.

(31)  Dom C-280/00, præmis 107.

(32)  Combus-dommen, præmis 85.

(33)  Combus-dommen, præmis 79.

(34)  EFT C 368 af 23.12.1994, s. 12.

(35)  EFT C 288 af 9.10.1999, s. 2.

(36)  EFT C 244 af 1.10.2004, s. 2.

(37)  Combus-dommen, præmis 114 og 115.


22.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 233/47


ΚΡΑΤΙΚΉ ΕΝΊΣΧΥΣΗ — ΣΛΟΒΑΚΊΑ

Κρατική ενίσχυση αριθ. C 25/2005 (πρώην NN 21/2005) — Μέτρο υπέρ της Frucona Košice

Πρόσκληση για την υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

(2005/C 233/11)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Με επιστολή της 5ης Ιουλίου 2005 που αναδημοσιεύεται στη γλώσσα στην οποία το κείμενο της θεωρείται αυθεντικό, στις σελίδες που ακολουθούν την παρούσα περίληψη, η Επιτροπή κοινοποίησε στη Σλοβακία την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά με το προαναφερθέν μέτρο.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους επί των μέτρων για τα οποία η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας περίληψης και της επιστολής που ακολουθεί, στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Greffe

SPA 3, 6/5

B-1049 Brussels

Αριθ. Φαξ: (32-2) 296 12 42.

Οι παρατηρήσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στη Σλοβακία, Η ταυτότητα του ενδιαφερόμενου μέρους που υποβάλει τις παρατηρήσεις μπορεί να τηρηθεί εμπιστευτική, εφόσον ζητηθεί γραπτώς, με αναφορά των σχετικών λόγων.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Με επιστολή της 15ης Οκτωβρίου 2004 η Επιτροπή έλαβε καταγγελία όσον αφορά εικαζόμενη χορήγηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης υπέρ της σλοβακικής εταιρείας Frucona Košice, a.s. Με επιστολή της 4ης Ιανουαρίου 2005, που καταχωρήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2005, η Δημοκρατία της Σλοβακίας πληροφόρησε την Επιτροπή για το ενδεχόμενο να υφίσταται παράνομη κρατική ενίσχυση, την οποία ζήτησε να εγκρίνει η Επιτροπή ως ενίσχυση διάσωσης προς εταιρεία με χρηματοοικονομικές δυσκολίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο αποδέκτης του επίμαχου μέτρου είναι η εταιρεία Frucona Košice, a.s., που δραστηριοποιείται στην παραγωγή οινοπνευματωδών και ποτών με βάση το οινόπνευμα, μη αλκοολούχων ποτών, κονσερβοποιημένων φρούτων και λαχανικών και ξυδιού. Η εταιρεία εμπίπτει στην κατηγορία της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Το επίμαχο μέτρο είναι η διαγραφή φορολογικής οφειλής από την αρμόδια φορολογική υπηρεσία στο πλαίσιο του λεγόμενου διακανονισμού με τους πιστωτές που διέπεται από την Πράξη 328/91 περί πτώχευσης και διακανονισμού με τους πιστωτές. Η εν λόγω διαδικασία αποτελεί μορφή συλλογικής διαδικασίας αφερεγγυότητας υπό υπό δικαστική εποπτεία συνίσταται σε συμφωνία μεταξύ της χρεωμένης εταιρείας και των πιστωτών της, βάσει της οποίας οι πιστωτές λαμβάνουν μερική ικανοποίηση από τον οφειλέτη και διαγράφουν το υπόλοιπο των εισπρακτέων απαιτήσεων τους.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας που κινήθηκε από την Frucona τον Μάρτιο του 2004, η αρμόδια φορολογική υπηρεσία δέχθηκε να διαγράψει το 65 % των εισπρακτέων απαιτήσεων της. Δεδομένου ότι το σύνολο των εισπρακτέων απαιτήσεων ανήρχετο σε 640 793 831 SKK (περίπου 16 εκατ. ευρώ), το ποσό του διαγραφέντος χρέους ήταν 416 515 990 SKK (10,4 εκατ. ευρώ). Οι ιδιώτες πιστωτές που συμμετείχαν στη διαδικασία διακανονισμού συμφώνησαν να διαγράψουν τις εισπρακτέες απαιτήσεις τους υπό τους ίδιους όρους. Το εποπτεύον δικαστήριο επιβεβαίωσε την εν λόγω συμφωνία με απόφαση της 14ης Ιουλίου 2004.

Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι η φορολογική υπηρεσία είχε τη δυνατότητα να επιτύχει ικανοποίηση των εισπρακτέων απαιτήσεων της σε βαθμό υψηλότερο του 35 %, που συμφωνήθηκε στη διαδικασία διακανονισμού. Ο καταγγέλλων τονίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι διαδικασίες φορολογικής εκτέλεσης και πτώχευσης θα είχαν αποφέρει καλύτερο αποτέλεσμα για τη φορολογική υπηρεσία. Από την άποψη αυτή, ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι η φορολογική υπηρεσία δεν ανταποκρίνεται στο κριτήριο του ιδιώτη πιστωτή και κατά συνέπεια η επίμαχη διαγραφή συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση, που επιπλέον δεν συμβιβάζεται με τη συνθήκη ΕΚ.

Η Σλοβακία δεν αμφισβητεί το συμπέρασμα ότι το επίμαχο μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση, αλλά ζητά να εγκριθεί η εν λόγω ενίσχυση ως ενίσχυση αναδιάρθρωσης σε προβληματική εταιρεία.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Κρατική ενίσχυση

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η φορολογική υπηρεσία και οι ιδιώτες πιστωτές αποδέχθηκαν το διακανονισμό με τη Frucona υπό τους ίδιους όρους. Ωστόσο, η Επιτροπή παρατηρεί επίσης ότι η φορολογική υπηρεσία διέθετε και άλλα νομικά μέσα με τα οποία θα μπορούσε να ασκήσει τα δικαιώματα ενός πιστωτή. Συγκεκριμένα, η φορολογική υπηρεσία είχε τη δυνατότητα να κινήσει μια διαδικασία φορολογικής εκτέλεσης ή πτώχευσης. Στη διαδικασία πτώχευσης, δεδομένης της εξασφάλισης των εισπρακτέων απαιτήσεων της, η φορολογική υπηρεσία θα είχε τη θέση ξεχωριστού πιστωτή. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των εξασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων στη διαδικασία πτώχευσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ικανοποίηση των εισπρακτέων απαιτήσεων της φορολογικής υπηρεσίας. Ως ξεχωριστός πιστωτής που ψηφίζει σε ξεχωριστή ομάδα, η φορολογική υπηρεσία θα είχε τη δυνατότητα να προβάλει βέτο στην πρόταση της Frucona για διακανονισμό και να κινήσει είτε τη διαδικασία φορολογικής εκτέλεσης είτε τη διαδικασία πτώχευσης.

Βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στην παρούσα φάση, η Επιτροπή αμφιβάλλει ότι η φορολογική υπηρεσία ενήργησε ως ιδιώτης πιστωτής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αμφιβάλλει ότι το επίμαχο μέτρο δεν στρέβλωσε τον ανταγωνισμό παρέχοντας πλεονέκτημα το οποίο η Frucona δεν θα ήταν σε θέση να εξασφαλίσει στην ιδιωτική αγορά. Η Επιτροπή αμφιβάλλει ότι το επίμαχο μέτρο δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.

Παρέκκλιση βάσει του άρθρου 87 παράγραφοι 2 και 3 της συνθήκης ΕΚ

Η Επιτροπή εκτίμησε το μέτρο ως ενίσχυση προς προβληματική εταιρεία κατ' εφαρμογή των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2). Η Επιτροπή αμφιβάλλει σχετικά με τη συμβατότητα του επίμαχου μέτρου ως ενίσχυσης διάσωσης, δεδομένου ότι δεν αποτελεί προσωρινή βοήθεια, αλλά μη επιστρεπτέα επιχορήγηση. Η Επιτροπή έχει επιπλέον αμφιβολίες σχετικά με τη συμβατότητα του μέτρου ως ενίσχυση αναδιάρθρωσης. Η Επιτροπή αμφιβάλλει ιδιαίτερα ότι η Frucona υπέβαλε σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο επιτρέπει την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της εταιρείας και ότι η ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

«Komisia oznamuje Slovensku, že po preskúmaní informácií poskytnutých vašimi orgánmi o vyššie uvedenom opatrení sa rozhodla začať konanie stanovené v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES.

I.   KONANIE

1)

Listom z 15. októbra 2004 zaevidovanom 25. októbra 2004 dostala Komisia sťažnosť týkajúcu sa údajnej nezákonnej štátnej pomoci v prospech Frucony Košice, a. s.. Sťažovateľ zaslal dodatočné informácie 3. februára 2005. Stretnutie so sťažovateľom sa konalo 24. mája 2005.

2)

Komisia na základe informácií poskytnutých sťažovateľom požiadala Slovensko listom zo 6. decembra 2004, aby ju informovalo o spornom opatrení. Slovensko odpovedalo listom zo 4. januára 2005 zaevidovaným 17. januára 2005, v ktorom informovalo Komisiu o možnej nezákonnej pomoci poskytnutej Frucone a požiadalo Komisiu o schválenie pomoci ako pomoci na záchranu pre spoločnosť vo finančných ťažkostiach. Slovensko predložilo dodatočné informácie listom z 24. januára 2005 zaevidovaným 28. januára 2005.

3)

Komisia požiadala o doplňujúce informácie listom z 9. februára 2005, na ktorý dostala odpovede listom zo 4. marca 2005 zaevidovaným 10. marca 2005.

4)

Stretnutie so slovenskými orgánmi sa konalo 12. mája 2005.

II.   OPIS

1.   Príslušný podnik

5)

Príjemcom finančnej pomoci je Frucona Košice, a. s., ktorá pôsobí vo výrobe alkoholu, nápojov na báze liehu, nealkoholických nápojov, konzervovaného ovocia a zeleniny a octu. Spoločnosť sa nachádza v regióne oprávnenom na regionálnu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES.

6)

Frucona zamestnáva [menej než 200] (1) osôb a v roku 2003 dosiahla obrat 360 miliónov Sk (9 miliónov EUR) a v roku 2004 720 miliónov Sk (18 miliónov EUR). Obrat v rôznych segmentoch výroby Frucony je uvedený v tabuľke č. 1. Podľa slovenských orgánov Frucona spĺňa kritériá malého a stredného podniku.

Tab. 1: Obrat v rôznych segmentoch výroby [v tisícoch Sk]

 

2002

2003

2004

Zelenina

 61 869

53 287

29 000

Nealkoholické nápoje

 63 702

65 134

44 994

Alkoholické nápoje

167 852

203 610

72 645

Jablčné víno

1 224

90

0

Ostatné produkty/služby

39 080

37 856

572 938

Spolu

333 727

359 977

719 577

2.   Uplatňované vnútroštátne právne predpisy

7)

Sporným opatrením je odpísanie daňového dlhu príslušným Daňovým úradom Košice IV (ďalej len “daňový úrad”) v rámci tzv. vyrovnania s veriteľmi. Tento postup upravuje zákon č. 328/91 o konkurze a vyrovnaní (ďalej len “zákon o konkurze”).

8)

Vyrovnanie s veriteľmi (ďalej “vyrovnacie konanie”) je konanie, ktoré spolu s konkurzným konaním má za cieľ usporiadať finančnú situáciu spoločností v úpadku. Spoločnosť je v úpadku vtedy, keď má niekoľkých veriteľov a nie je schopná vyrovnať svoje záväzky do 30 dní od dátumu splatnosti. V konkurznom konaní spoločnosť zanikne a jej aktíva sa buď predajú novému majiteľovi, alebo sa spoločnosť zlikviduje. Oproti tomu vo vyrovnacom konaní spoločnosť v úpadku pokračuje v činnosti bezo zmeny majiteľa. Súd uznesením povolí vyrovnanie, ak sú splnené všetky procesné a materiálne predpoklady. Zároveň súd vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v predpísanej lehote.

9)

Na základe dohody medzi veriteľmi a spoločnosťou v úpadku (ďalej len “vyrovnanie”) potvrdenej súdom zaplatí spoločnosť časť svojho dlhu a zvyšok sa odpíše.

10)

Tzv. oddelení veritelia, ktorých pohľadávky sú zabezpečené, a to napríklad záložným právom, majú privilegované postavenie v hlasovaní o návrhu spoločnosti v úpadku na vyrovnanie. Podľa zákona o konkurze, na prijatie návrhu vyrovnania musia všetci oddelení veritelia hlasovať v jeho prospech, zatiaľ čo hlas ostatných veriteľov sa pokladá za rozhodujúci, ak súhlasí kvalifikovaná väčšina veriteľov. Oddelení veritelia hlasujú zvlášť v prvej skupine veriteľov a majú právo vetovať návrh.

11)

Z dostupných informácií vyplýva, že keď vyrovnanie nadobudne právoplatnosť, nasleduje realizačná fáza, v ktorej dlžník musí zaplatiť časť dlhu tak, ako sa dohodol s veriteľmi, a prípadní verejní veritelia musia podniknúť ďalšie procesné kroky na uskutočnenie odpisov.

12)

Tak isto sa ukazuje, že spoločnosť musí v návrhu na vyrovnanie opísať opatrenia určené na jej reorganizáciu a na zabezpečenie plynulého financovania jej činnosti po vyrovnaní.

13)

Dostupné informácie naznačujú, že oddelení veritelia majú privilegované postavenie aj v konkurznom konaní. Výnosy z predaja zabezpečených aktív v konkurznom konaní by sa mali použiť výhradne na splatenie pohľadávok oddelených veriteľov. Ak z tohto predaja nemožno pokryť všetky pohľadávky oddeleného veriteľa, tieto sa spoja v druhej skupine s pohľadávkami ostatných veriteľov. V druhej skupine sa veritelia uspokojujú pomerne.

14)

Podľa zákona č. 511/92 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov (ďalej len “zákon o správe daní”) má spoločnosť možnosť požiadať daňové orgány o odklad platenia daní. Na odloženú sumu sa účtuje úrok a odložený dlh musí byť zabezpečený.

15)

Zákon o správe daní upravuje daňové exekučné konanie, účelom ktorého je vymôcť daňové pohľadávky štátu prostredníctvom napríklad predaja nehnuteľnosti, hnuteľných aktív alebo podniku ako celku.

3.   Sporné opatrenie

16)

Frucona v roku 2003 využila inštitút odkladu platenia spotrebnej dane z alkoholu v zmysle zákona o správe daní.

17)

Podľa informácií poskytnutých slovenskými orgánmi odsúhlasil daňový úrad rôznymi správnymi rozhodnutiami odklad platby dane splatnej mesačne za obdobie od novembra 2002 do novembra 2003. Celkový odložený dlh predstavoval 477 015 759 Sk (11 miliónov EUR). Pred odsúhlasením odkladu týchto platieb daňový úrad v súlade so zákonom zabezpečil každú zo svojich pohľadávok záložným právom v celkovej výške 397 476 726 Sk (10 miliónov EUR).

18)

Keď Frucona nezaplatila spotrebnú daň za mesiac január 2004 splatnú 25. februára 2004, prišla v dôsledku toho o licenciu na výrobu a spracovanie liehu.

19)

Frucona 8. marca 2004 podala na príslušný krajský súd návrh na vyrovnanie. Krajský súd povolil vyrovnacie konanie uznesením z 29. apríla 2004, keďže všetky potrebné právne požiadavky boli splnené. Veritelia hlasovali v prospech návrhu na vyrovnanie predloženého Fruconou na pojednávaní dňa 9. júla 2004. Vyrovnanie bolo potvrdené 14. júla 2004 uznesením dohliadajúceho krajského súdu.

20)

Daňový úrad napadol toto potvrdzujúce uznesenie súdu. Najvyšší súd uznesením z 25. októbra 2004 rozhodol, že odvolanie nebolo prípustné, a vyhlásil, že uznesenie súdu potvrdzujúce vyrovnanie sa stalo právoplatným a vykonateľným 23. júla 2004.

Veritelia sa s Fruconou dohodli na tomto vyrovnaní: 35 % dlhu splatí Frucona do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti vyrovnania a zvyšných 65 % dlhu jej veritelia odpustia. Všetci veritelia boli teda uspokojení za rovnakých podmienok. Daňový úrad ako jediný verejný veriteľ súhlasil s odpísaním 416 515 900 Sk (10,6 miliónov EUR). Konkrétne sumy pre jednotlivých veriteľov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tab. 2: Stav dlhov Frucony Košice pred a po vyrovnacom konaní [v Sk]

Veriteľ

Dlh pred vyrovnaním

Dlh po vyrovnaní (2)

Odpísaná suma

Verejný

Daňový úrad

640 793 831

224 277 841

416 515 990

Súkromný

Tetra Pak, a. s.

[…] (2)

[…]

[…]

MTM-obaly, s.r.o.

[…]

[…]

[…]

Merkant družstvo

[…]

[…]

[…]

Vetropack, s.r.o.

[…]

[…]

[…]

SPOLU

 

644 591 511

225 607 029

418 984 482

21)

Vo vyrovnacom konaní vystupoval daňový úrad ako oddelený veriteľ a ako taký hlasoval v prospech vyrovnania zvlášť. Daňový úrad mal privilegované postavenie vďaka skutočnosti, že jeho pohľadávky boli zabezpečené v súvislosti s odkladom daňového dlhu Frucony v roku 2003 (pozri odsek 17). Všetci ostatní veritelia hlasovali v prospech navrhovaného vyrovnania. Ich pohľadávky boli bežné obchodné pohľadávky nezabezpečené žiadnym spôsobom.

22)

Frucona vo svojom návrhu na vyrovnanie v súlade s požiadavkami zákona o konkurze opísala reorganizačné opatrenia týkajúce sa výroby, distribúcie a personálu (vrátane prepúšťania). V organizačnej a personálnej oblasti Frucona plánovala nasledujúce opatrenia: vytvorenie univerzálnej výrobnej skupiny pre všetky výrobné činnosti, reorganizácia svojich dopravných zariadení vylúčením vozidiel s najnižšou zostatkovou hodnotou a reorganizácia obchodných činností. Tieto opatrenia malo sprevádzať prepustenie [do 50] (3) zamestnancov od marca do mája 2004. Ďalších 50 zamestnancov malo v tomto období pracovať na 60 %.

23)

Vo výrobnej a technickej oblasti sa v návrhu Frucony uvádzalo, že keďže spoločnosť prišla o licenciu na výrobu liehu, príslušné výrobné zariadenia sa od apríla 2004 prenajmú. Spoločnosť plánuje znížiť resp. zrušiť výrobu niektorých nerentabilných nealkoholických nápojov a akémukoľvek zavedeniu nového produktu v tejto kategórii bude predchádzať analýza ziskovosti tejto výroby.

24)

Frucona navyše spomína nasledujúce opatrenia: reštrukturalizácia nákladov, ktorá by mala vyplývať z nižších výrobných nákladov po zrušení výroby liehu a zo zrušenia časti vlastnej dopravy spoločnosti; predaj starého zariadenia do šrotu. Frucona plánovala predať aj administratívnu budovu, obchod a rekreačné zariadenie za 8 miliónov Sk (200 000 EUR) a spomenula možnosť predať alebo prenajať zariadenie na výrobu octu.

25)

Frucona plánovala intenzívny predaj svojich zásob hotových produktov (4).

26)

Podľa návrhu na vyrovnanie mala Frucona dostať od súkromnej banky pôžičku na financovanie časti dlhu, ktorý navrhla splatiť veriteľom vo vyrovnacom konaní. Celková výška vlastných prostriedkov spoločnosti na financovanie vyrovnania predstavovala 210 miliónov Sk (5,25 miliónov EUR).

III.   ARGUMENTY STRÁN

1.   Sťažovateľ

27)

Sťažovateľ tvrdí, že správanie daňového úradu v tomto prípade, mimo i v rámci vyrovnacieho konania, nezodpovedá správaniu súkromného veriteľa, a preto odpis daňovej pohľadávky predstavuje štátnu pomoc, ktorá nie je kompatibilná so spoločným trhom, a to ani ako pomoc na záchranu, ani ako pomoc na reštrukturalizáciu.

28)

Sťažovateľ informoval Komisiu o rôznych právnych nástrojoch, ktoré podľa jeho názoru mohol daňový úrad využiť s cieľom dosiahnuť čo najvyššie uspokojenie svojich pohľadávok, ale tak neurobil. Sťažovateľ tvrdí, že predtým ako Frucona navrhla vyrovnanie, daňový úrad mohol začať konkurzné konanie, v ktorom by boli jeho pohľadávky uspokojené osobitne a prednostne z predaja zabezpečených aktív (privilégium oddeleného veriteľa). Alternatívne mohol daňový úrad začať daňové exekučné konanie, ktoré by mu umožnilo predať aktíva Frucony.

29)

Okrem toho mohol daňový úrad podľa sťažovateľa odmietnuť navrhované vyrovnanie. Keďže mal právo samostatného hlasu, jeho postavenie bolo teda rozhodujúce. Ak by daňový úrad nesúhlasil s návrhom Frucony, vyrovnacie konanie by sa ukončilo a daňový úrad by mohol iniciovať konkurz alebo daňovú exekúciu.

2.   Slovenské orgány

30)

Slovensko nepopiera, že sporné opatrenie predstavuje štátnu pomoc, a žiada jeho schválenie ako pomoc na záchranu pre spoločnosť vo finančných ťažkostiach.

31)

Slovenské orgány však objasnili, že daňový úrad podnikol úvodné procesné kroky podľa zákona o správe daní s cieľom začať daňové exekučné konanie. Podanie návrhu na vyrovnanie na krajský súd 8. marca 2004 však začatiu exekučného konania zabránilo.

IV.   HODNOTENIE

1.   Štátna pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES

32)

Článok 87 ods. 1 Zmluvy o ES vyhlasuje akúkoľvek pomoc poskytnutú členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov v akejkoľvek forme, ktorá narušuje alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých tovarov za nezlúčiteľnú so spoločným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

33)

Odpis verejného dlhu predstavuje použitie štátnych prostriedkov. Spoločnosť je činná hlavne v oblasti výroby nápojov, v ktorej sa medzi členskými štátmi obchoduje.

34)

Zostáva určiť, či sporné opatrenie narúša hospodársku súťaž tým, že príjemcovi poskytuje podporu, ktorú by na súkromnom trhu nedostal. Inými slovami, Komisia musí určiť, či sa štát vo vyrovnacom konaní správal ako súkromný veriteľ.

35)

V tomto kontexte Komisia poznamenáva, že Slovensko nepopiera, že predmetné opatrenie predstavuje štátnu pomoc.

36)

Z dostupných informácií je jasné, že predmetné vyrovnanie obsahuje rovnaké podmienky vyrovnania pre súkromných veriteľov i daňový úrad: 35 % pohľadávok sa má splatiť veriteľom do jedného mesiaca a 65 % pohľadávok sa odpíše.

37)

Zdá sa však, že právna situácia daňového úradu a ostatných veriteľov nebola rovnaká. Po prvé, daňový úrad mal na rozdiel od súkromných veriteľov právo na vlastný návrh začať špeciálne daňové exekučné konanie, a tým uspokojiť svoje pohľadávky v maximálnom rozsahu prostredníctvom, napríklad, predaja nehnuteľnosti, strojného zariadenia, alebo predaja podniku ako celku. V tejto súvislosti Komisia poznamenáva, že hodnota zabezpečených aktív predstavovala 397 476 726 Sk (10 miliónov EUR), pričom daňový úrad vyrovnal svoje pohľadávky vo výške 224 277 841 Sk (5,6 milióna EUR).

38)

Po druhé, pohľadávky daňového úradu za obdobie od novembra 2002 do novembra 2003 boli zabezpečené záložným právom na aktívach Frucony vytvoreným v súvislosti s odkladom platby dlhu Frucony na toto obdobie. Výnos z predaja zabezpečených aktív v konkurznom konaní by sa použil výlučne na splatenie pohľadávok daňového úradu ako jediného oddeleného veriteľa. Pohľadávky daňového úradu nepokryté v prvej skupine by sa zaplatili spolu s pohľadávkami súkromných veriteľov z toho, čo by zostalo z aktív spoločnosti po predaji zabezpečených aktív. Veritelia v druhej skupine sú uspokojení pomerne. V tejto súvislosti Komisia pozoruje, že zatiaľ čo pohľadávky daňového úradu predstavovali 640 miliónov Sk (16 miliónov EUR), súhrn pohľadávok štyroch súkromných veriteľov predstavoval 3,8 milióna Sk (95 000 EUR), čo zodpovedá 0,6 % celkových pohľadávok. Vzhľadom na tento pomer sa zdá, že keďže výnosy z ďalšieho predaja by sa rozdelili pomerne, daňový úrad by profitoval najviac aj v druhej skupine. Uspokojenie súkromných veriteľov v druhej skupine by bolo minimálne.

39)

Po tretie, daňový úrad po začatí vyrovnacieho konania mohol zabrániť vyrovnaniu odmietnutím hlasovať v jeho prospech.

40)

Z uvedeného sa zdá, že zatiaľ čo súkromní veritelia mali záujem hlasovať pre navrhované vyrovnanie, lebo im zabezpečovalo vyšší výnos (pokrytie 35 % ich pohľadávok), daňový úrad by dosiahol vyšší výnos, ak by použil konkurzné konanie alebo daňovú exekúciu.

41)

Na základe informácií dostupných v tomto štádiu Komisia pochybuje, že daňový úrad konal ako súkromný veriteľ. Komisia preto pochybuje, že sporné opatrenie nenarušilo hospodársku súťaž, a to udelením výhody, ktorú by Frucona nemohla získať na trhu.

2.   Výnimka podľa článku 87 ods. 2 a ods. 3 Zmluvy o ES

42)

Primárnym cieľom sporného opatrenia je pomôcť spoločnosti v ťažkostiach. V takýchto prípadoch možno uplatniť výnimku článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES, ktorá umožňuje povoliť štátnu pomoc na podporu rozvoja niektorých hospodárskych sektorov, ak táto pomoc negatívne neovplyvňuje podmienky obchodovania do takej miery, ktorá by bola v rozpore so spoločným záujmom, a ak sú splnené príslušné podmienky.

43)

Vzhľadom na výrobné portfólio príjemcu Komisia hodnotila, či sa v tomto prípade uplatňujú špeciálne pravidlá vzťahujúce sa na sektor poľnohospodárstva. Po porovnaní obratu spoločnosti za roky 2002 – 2004 v rôznych segmentoch jej výrobného sortimentu (pozri tab. 1) Komisia došla k záveru, že väčšina produktov Frucony nie sú produkty spadajúce pod prílohu I Zmluvy o ES. Preto sa uplatňujú všeobecné pravidlá štátnej pomoci.

44)

Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu spoločností v ťažkostiach sa v súčasnosti upravuje usmernením Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (5) (ďalej len “nové usmernenie”), ktoré nahrádza predchádzajúce znenie prijaté v roku 1999 (6) (ďalej len “usmernenie z roku 1999”).

45)

Prechodné ustanovenia nového usmernenia stanovujú, že nové usmernenie sa uplatňuje na hodnotenie akejkoľvek pomoci na záchranu alebo reštrukturalizáciu poskytnutej bez povolenia Komisie (nezákonná pomoc), ak je niektorá časť pomoci alebo celá pomoc poskytnutá po 1. októbri 2004, teda po dni uverejnenia nového usmernenia v Úradnom vestníku Európskej únie (bod 104, prvý pododsek). Ak však bola pomoc nezákonne poskytnutá pred 1. októbrom 2004, zisťovanie sa vedie na základe usmernenia platného v čase, keď bola pomoc poskytnutá (bod 104, druhý pododsek).

46)

Komisia poznamenáva, že schválenie vyrovnania daňovým úradom nadobudlo právoplatnosť 23. júla 2004 (7). Pomoc bola teda nezákonne poskytnutá pred 1. októbrom 2004. Preto sa uplatňuje usmernenie z roku 1999, ktoré platilo v čase poskytnutia pomoci.

2.1.   Oprávnenosť podniku

47)

Podľa bodu 5 písm. c) usmernenia z roku 1999 sa podnik pokladá za podnik v ťažkostiach, ak podľa domáceho práva spĺňa kritériá na to, aby sa stal predmetom konania vo veci kolektívnej platobnej neschopnosti.

48)

Frucona bola predmetom vyrovnacieho konania, ktoré je prístupné platobne neschopným spoločnostiam v súlade s definíciou zákona o konkurze. Frucona je preto oprávnená na pomoc na záchranu alebo reštrukturalizáciu.

2.2.   Pomoc na záchranu

49)

Pomoc na záchranu je svojím charakterom dočasná pomoc, ktorá by mala umožniť udržať podnik v ťažkostiach nad vodou na čas potrebný na vypracovanie plánu reštrukturalizácie alebo likvidácie. Tato pomoc pozostáva z podpory likvidity vo forme úverových záruk alebo pôžičiek (bod 23 písm. a) usmernenia z roku 1999). Komisia poznamenáva, že sporným opatrením je v tomto prípade odpísanie dlhu, čo zodpovedá nenávratnému grantu.

50)

Podľa bodu 23 písm. d) sa k pomoci musí najneskôr šesť mesiacov od povolenia opatrenia na záchranu priložiť plán reštrukturalizácie alebo plán likvidácie, alebo dôkaz, že celá pomoc bola splatená.

51)

Komisia poznamenáva, že Frucona vo svojom návrhu na vyrovnanie adresovanom krajskému súdu opísala niektoré opatrenia, ktoré plánuje vykonať na svoju reorganizáciu a na zabezpečenie plynulého financovania svojej činnosti po vyrovnaní. Tieto opatrenia sú opísané v odseku 23 a nasl.

52)

Komisia má pochybnosti, či tieto opatrenia možno pokladať za plán reštrukturalizácie, a to z nižšie uvedených dôvodov.

53)

Na základe uvedeného Komisia pochybuje, či sporné opatrenie je zlučiteľné so spoločným trhom ako pomoc na záchranu.

2.3.   Pomoc na reštrukturalizáciu

Životaschopný plán reštrukturalizácie

54)

Ako je uvedené vyššie, Frucona by bola oprávnená aj na pomoc na reštrukturalizáciu. Podľa bodu 31 usmernenia z roku 1999 je takáto pomoc podmienená realizáciou plánu reštrukturalizácie, ktorý Komisia musí schváliť v prípade všetkých opatrení individuálnej pomoci.

55)

Zdá sa, že opis reorganizačných opatrení je zákonnou požiadavkou pre začatie vyrovnacieho konania súdom. Komisia má však pochybnosti, či schválenie vyrovnania daňovým úradom bolo podmienené realizáciou opatrení navrhovaných Fruconou. Inými slovami, nič v spise nenaznačuje existenciu príčinného spojenia medzi poskytnutím pomoci daňovým úradom a opatreniami navrhovanými príjemcom.

56)

Navyše sú navrhované opatrenia formulované len veľmi všeobecne a žiadnym spôsobom neanalyzujú okolnosti, ktoré doviedli spoločnosť do ťažkostí, ani finančnú situáciu spoločnosti a jej finančné perspektívy. Niektoré opatrenia nie sú skutočné reštrukturalizačné opatrenia, lebo súvisia len s tým, že spoločnosť musela po strate potrebnej výrobnej licencie prestať vyrábať lieh a súvisiace produkty (predaj zásob, prenájom výrobných zariadení tretej osobe). Iné opatrenia predstavujú skôr činnosti súvisiace s normálnym chodom podniku než racionalizačné opatrenia (predaj starého zariadenia). Štrukturálne opatrenia ako predaj nehnuteľností alebo ukončenie niektorých neziskových činností sú opísané len veľmi stručne, bez akéhokoľvek náznaku časového harmonogramu.

57)

Slovenské orgány netvrdia, že tieto opatrenia predstavujú plán reštrukturalizácie. Listom z 20. októbra 2004 informoval daňový úrad Fruconu, že daňový odpis sa pokladá za formu štátnej pomoci, a požiadal Fruconu o predloženie “investičného projektu”. Frucona odmietla poskytnúť taký plán s odôvodnením, že požiadala o vyrovnanie so svojimi veriteľmi a nie o štátnu pomoc. Je preto sporné, že daňový úrad v čase, keď súhlasil s navrhovaným vyrovnaním (9. júla 2004), pokladal opatrenia navrhnuté Fruconou za plán reštrukturalizácie, ktorého realizácia by bola nevyhnutnou podmienkou poskytnutia pomoci.

58)

Podľa bodu 11 usmernenia z roku 1999 finančná reštrukturalizácia musí zvyčajne sprevádzať fyzickú reštrukturalizáciu. Reštrukturalizácia sa však nemôže obmedzovať na úhradu dlhu alebo pokrytie minulých strát. Jediným konkrétnym opatrením, ktoré Frucona navrhuje, je reštrukturalizácia dlhu.

59)

Komisia pochybuje, že opatrenia opísané v návrhu Frucony na vyrovnanie predstavujú skutočné reštrukturalizačné opatrenia, ktoré v primeranej lehote a na základe reálnych predpokladov týkajúcich sa budúcich prevádzkových podmienok povedú k dlhodobej životaschopnosti spoločnosti.

Pomoc obmedzená na minimum

60)

Podľa bodu 40 usmernení z roku 1999 musí byť výška a intenzita pomoci prísne obmedzená na minimum potrebné na uskutočnenie plánovanej reštrukturalizácie. Od príjemcov sa očakáva značný príspevok na reštrukturalizáciu z vlastných zdrojov.

61)

Keďže Komisia nemá žiadne iné informácie, je toho názoru, že celkové náklady na reštrukturalizáciu predstavujú 644 591 511 Sk (16 miliónov EUR), čo je celková suma dlhu Frucony. Komisia poznamenáva, že Frucona navrhuje pokryť 35 % svojho dlhu, čo činí 225 607 029 Sk (5,6 milióna EUR), z vlastných prostriedkov a z pôžičky od súkromnej banky, spolu vo výške 210 miliónov Sk (5,25 miliónov EUR). Rozdiel medzi potrebami a vlastnými prostriedkami financovania budú musieť slovenské orgány vysvetliť.

62)

Komisia má pochybnosti, či je vlastný príspevok príjemcu na reštrukturalizačné náklady značný.

2.4.   Záver

63)

Na základe uvedeného a informácií dostupných v toto štádiu Komisia pochybuje, či je sporné opatrenie zlučiteľné so spoločným trhom ako pomoc na záchranu alebo reštrukturalizáciu. Okrem toho sa zdá, že nie je možné uplatniť žiadnu inú výnimku predpokladanú Zmluvou o ES.

V.   ROZHODNUTIE

64)

Vzhľadom na uvedené sa Komisia rozhodla začať konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES vo veci sporného opatrenia z dôvodu pochybností, či predstavuje štátnu pomoc, a ak áno, či je kompatibilné so spoločným trhom.

65)

Vzhľadom na uvedené dôvody Komisia v rámci konania stanoveného v článku 88 ods. 2 Zmluvy o založení ES vyzýva Slovensko, aby v lehote jedného mesiaca odo dňa prijatia tohto listu predložila svoje pripomienky a poskytla všetky informácie, ktoré sú potrebné na zhodnotenie pomoci. Žiada tiež Vaše úrady, aby čo najrýchlejšie doručili kópiu tohto listu potenciálnemu príjemcovi pomoci.

66)

Komisia pripomína Slovensku, že článok 88 ods. 3 Zmluvy o ES má odkladný účinok a odkazuje na článok 14 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorý stanovuje, že vo všetkých prípadoch protiprávnej pomoci môže byť táto od príjemcu vymáhaná. V tejto súvislosti Komisia žiada Slovensko, aby sa zdržalo výkonu ďalších procesných krokov, ktoré by boli právne potrebné podľa vnútroštátnych právnych predpisov na zrealizovanie odpisu (pozri odsek 11).»


(1)  Dôverná informácia.

(2)  Suma, ktorú je Frucona Košice povinná splatiť svojim veriteľom.

(3)  Dôverná informácia.

(4)  Vzhľadom na stratu licencie na výrobu liehu a nápojov na báze liehu a podľa informácií poskytnutých sťažovateľom sa tento predaj zrejme týkal hlavne liehu.

(5)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(6)  Ú. v. ES C 288, 9.10.1999, s. 2.

(7)  Posledný dátum, kedy možno pomoc pokladať za poskytnutú. Možné sú aj iné skoršie dátumy (pozri odsek 19).


III Πληροφορίες

Επιτροπή

22.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 233/53


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έμμεσης δράσης ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης: «Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας»

Θεματικός τομέας προτεραιότητας: «Αειφόρα ενεργειακά συστήματα»

Αναγνωριστικός κωδικός της πρότασης: FP6-2005- Energy -4

(2005/C 233/12)

1.

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και στην καινοτομία (2002-2006) (1), το Συμβούλιο θέσπισε, στις 30 Σεπτεμβρίου 2002, το ειδικό πρόγραμμα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης: «Δόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» (2002-2006) (2) (στο εξής «ειδικό πρόγραμμα»).

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 του ειδικού προγράμματος, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής «Επιτροπή») εξέδωσε, στις 9 Δεκεμβρίου 2002, ένα πρόγραμμα εργασίας (3) (στο εξής «πρόγραμμα εργασίας») στο οποίο προσδιορίζονται λεπτομερέστερα οι στόχοι και οι επιστημονικές και τεχνολογικές προτεραιότητες του ειδικού προγράμματος καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τους κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, κέντρων ερευνών και πανεπιστημίων και τους κανόνες διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας για την υλοποίηση του έκτου προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2002-2006) (4) (στο εξής «κανόνες συμμετοχής»), οι προτάσεις έμμεσης δράσης ΕΤΑ υποβάλλονται στα πλαίσια προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

2.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έμμεσης δράσης ΕΤΑ (στο εξής «πρόσκληση») αποτελείται από το παρόν γενικό μέρος και από τους ειδικούς όρους που περιγράφονται στο παράρτημα. Το παράρτημα παρέχει κυρίως πληροφορίες σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων έμμεσης δράσης ΕΤΑ, την ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τα εκάστοτε μέσα και πεδία, τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων έμμεσης δράσης ΕΤΑ, τον ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων και τους ενδεχόμενους περιορισμούς.

3.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στους κανόνες συμμετοχής και για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στους κανόνες συμμετοχής ή στο άρθρο 114, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5), (στο εξής «προτείνοντες») καλούνται να υποβάλουν στην Επιτροπή προτάσεις έμμεσης δράσης ΕΤΑ, εφόσον πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στους κανόνες συμμετοχής και στην εν λόγω πρόσκληση.

Η εκπλήρωση των όρων συμμετοχής εξακριβώνεται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης της εκάστοτε έμμεσης δράσης ΕΤΑ. Οι προτείνοντες θα πρέπει ωστόσο να έχουν προηγουμένως υπογράψει δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 93, παράγραφος 1, του δημοσιονομικού κανονισμού. Θα πρέπει επίσης να έχουν υποβάλει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 173 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6).

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και, στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει ιδιαίτερα την υποβολή ή τη συμμετοχή στην υποβολή προτάσεων έμμεσης δράσης ΕΤΑ εκ μέρους γυναικών.

4.

Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των προτεινόντων «οδηγούς για την υποβολή προτάσεων» οι οποίοι είναι σχετικοί με τις προσκλήσεις και περιέχουν πληροφορίες για την εκπόνηση και την υποβολή προτάσεων έμμεσης δράσης ΕΤΑ,. Η Επιτροπή διαθέτει επίσης τις «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής προτάσεων» (7) Οι οδηγοί και οι κατευθυντήριες γραμμές, όπως και το πρόγραμμα εργασίας και άλλες πληροφορίες σχετικές με τις προσκλήσεις, διατίθενται από την Επιτροπή στις κατωτέρω διευθύνσεις:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

Διεύθυνση διαδικτύου: www.cordis.lu/fp6

5.

Οι προτάσεις έμμεσης δράσης ΕΤΑ υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων (EPSS) (8)που λειτουργεί βάσει του παγκόσμιου ιστού. Σε εξαιρετικές ωστόσο περιπτώσεις, ο συντονιστής μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή άδεια να υποβάλει την πρόταση εντύπως πριν από την καταληκτική ημερομηνία της αντίστοιχης πρόσκλησης. Το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις:

European Commission

The Priority 6.1.ii Information Desk

Directorate General RTD

CDMA 5/186

B-1049 Brussels, Belgium

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rtd-energy@cec.eu.int

Στο αίτημα πρέπει να διευκρινίζονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής των προτάσεων έμμεσης δράσης ΕΤΑ σε ηλεκτρονική μορφή. Οι προτείνοντες που επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση σε έντυπη μορφή οφείλουν να διασφαλίσουν ότι το αντίστοιχο αίτημα εξαίρεσης και οι συναφείς διαδικασίες διεκπεραιώνονται εγκαίρως ώστε να τηρηθεί η καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης.

Κάθε πρόταση έμμεσης δράσης ΕΤΑ πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει δύο μέρη: τα έντυπα (μέρος A) και το περιεχόμενό της (μέρος B).

Οι προτάσεις έμμεσης δράσης ΕΤΑ είναι δυνατό να συνταχθούν είτε επιγραμμικά (on-line) είτε απογραμμικά (off-line) και να υποβληθούν επιγραμμικά. Το μέρος Β των προτάσεων έμμεσης δράσης ΕΤΑ πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά σε μορφή PDF («portable document format», συμβατή με Adobe Version 3 ή μεταγενέστερη με ενσωματωμένες γραμματοσειρές). Τα συμπιεσμένα αρχεία (zip) αποκλείονται.

Το λογισμικό εργαλείο EPSS (προς απογραμμική ή επιγραμμική χρήση) διατίθεται στην ιστοθέση Cordis, στη διεύθυνση www.cordis.lu.

Αποκλείονται οι προτάσεις έμμεσης δράσης ΕΤΑ που υποβάλλονται επιγραμμικά και οι οποίες είναι ατελείς, δυσανάγνωστες ή περιέχουν ηλεκτρονικούς ιούς.

Αποκλείονται οι προτάσεις έμμεσης δράσης ΕΤΑ που υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό μέσο αφαιρούμενης αποθήκευσης (π.χ. CD-ROM, δισκέτα), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιοτυπίας.

Αποκλείονται οι προτάσεις έμμεσης δράσης ΕΤΑ που υποβάλλονται, κατόπιν σχετικής άδειας, σε έντυπη μορφή και οι οποίες είναι ατελείς.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις διάφορες μεθόδους υποβολής προτάσεων παρέχονται στο Παράρτημα Θ των «Κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής προτάσεων».

6.

Οι προτάσεις έμμεσης δράσης ΕΤΑ πρέπει να παραληφθούν από την Επιτροπή το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής που καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση. Προτάσεις έμμεσης δράσης ΕΤΑ οι οποίες παραλαμβάνονται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής θα αποκλείονται.

Αποκλείονται οι προτάσεις έμμεσης δράσης ΕΤΑ οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ως προς τον ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων που καθορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση.

Το ίδιο ισχύει επίσης και για τις προτάσεις έμμεσης δράσης ΕΤΑ οι οποίες δεν πληρούν τα τυχόν πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας.

7.

Σε περίπτωση υποβολής διαδοχικών εκδόσεων της ίδιας πρότασης έμμεσης δράσης ΕΤΑ, η Επιτροπή θα εξετάσει μόνο την έκδοση της πρότασης που έχει παραληφθεί τελευταία πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής που υποδεικνύεται στην υπόψη πρόσκληση.

8.

Εφόσον αυτό προβλέπεται στην πρόσκληση, ορισμένες προτάσεις έμμεσης δράσης ΕΤΑ είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο μεταγενέστερης αξιολόγησης.

9.

Οι προτείνοντες καλούνται να αναφέρουν, σε κάθε αλληλογραφία σχετική με την εκάστοτε πρόσκληση (π.χ. αίτηση πληροφοριών ή υποβολή πρότασης έμμεσης δράσης ΕΤΑ), τον αναγνωριστικό κωδικό της πρόσκλησης.


(1)  ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 294 της 29.10.2002, σ. 1

(3)  Απόφαση C(2002) 4789 της Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004) 3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747, C(2005) 3244 και C(2005) 3390, — καμία από τις αποφάσεις αυτές δεν έχει δημοσιευθεί.

(4)  ΕΕ L 355 της 30.12.2002, σ. 23.

(5)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.

(7)  C(2003)883 της 27.3.2003, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την C(2004)1855 της 18.5.2004.

(8)  Το EPSS είναι ένα εργαλείο το οποίο διευκολύνει τους προτείνοντες κατά την ηλεκτρονική εκπόνηση και υποβολή προτάσεων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1)   Ειδικό πρόγραμμα: Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας

2)   Θεματική προτεραιότητα και τομέας: Θεματικό ερευνητικό πεδίο προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη, πλανητική μεταβολή και οικοσυστήματα, i) αειφόρα ενεργειακά συστήματα, ii) ερευνητικές δραστηριότητες με μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις».

3)   Τίτλος της πρόσκλησης: Θεματική πρόσκληση στο πεδίο «Αειφόρος ανάπτυξη, πλανητική μεταβολή και οικοσυστήματα, i) αειφόρα ενεργειακά συστήματα, ii) ερευνητικές δραστηριότητες με μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις».

4)   Αναγνωριστικός κωδικός: FP6-2005-Energy-4

5)   Ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης:

6)   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 10 Ιανουαρίου 2006, ώρα 17.00 μμ. (ώρα Βρυξελλών).

7)   Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός: 20 εκατομμύρια ευρώ.

Στην παρούσα πρόταση προβλέπεται ανταγωνισμός μεταξύ προτάσεων από διαφοετικά θεματικά πεδία καθώς και από το ίδιο θεματικό πεδίο ο οποίος δεν αποκλείεται να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένα θέματα να μην υποστηριχθούν. Μολονότι η ποιότητα θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα κατά την επιλογή των προτάσεων, αναμένεται ότι ο προϋπολογισμός θα επιμερισθεί εξίσου μεταξύ του πεδίου «τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και του υπολοίπου προγράμματος για τα συστήματα αειφόρου ενέργειας με μέσο- και μάκρο-πρόθεσμες επιπτώσεις.

8)   Πεδία που καλύπτει η πρόσκληση και προβλεπόμενα μέσα:

Τμήμα του προγράμματος εργασίας

Μέσο (1)

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τα θέματα και τα πεδία που καλύπτει η συγκεκριμένη πρόσκληση, βλ. το τμήμα 6.1.3.2.6 του προγράμματος εργασίας

IP, STREP, CA και SSA, σύμφωνα με το τμήμα 6.1.3.2.6 του προγράμματος εργασίας.

9)   Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων (2):

Μέσο

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

IP, STREP και CA

3, ανεξάρτητες μεταξύ τους, νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε 3 διαφορετικά ΚΜ ή ΣΚ, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 είναι ΚΜ ή ΣΥΚ.

ΔΕΣ

Μία νομική οντότητα από ΚΜ ή ΣΚ.

10)   Περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή: ουδείς.

11)   Συμφωνίες κοινοπραξίας:

Οι συμμετέχοντες σε IP οφείλουν να συνάψουν συμφωνία κοινοπραξίας.

Οι συμμετέχοντες σε STREP, CA και SSA ενθαρρύνονται, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι, να συνάψουν συμφωνία κοινοπραξίας.

12)   Διαδικασία αξιολόγησης:

Η διαδικασία αξιολόγησης θα διεξαχθεί σε ένα μόνο στάδιο.

Στην παρούσα πρόταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εξ αποστάσεως αξιολόγηση

Οι προτάσεις δεν αξιολογούνται ανώνυμα.

13)   Κριτήρια αξιολόγησης: Βλ. Παράρτημα B του προγράμματος εργασίας για τα ισχύοντα ανά μέσο κριτήρια αξιολόγησης (και τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης, τις ελάχιστες βαθμολογίες και τη συνολική ελάχιστη βαθμολογία) και την εφαρμογή τους.

14)   Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης και σύναψης συμβάσεων:

Αποτελέσματα της αξιολόγησης: εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμα εντός 4 περίπου μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

Σύναψη συμβάσεων: εκτιμάται ότι οι πρώτες συμβάσεις που θα συναφθούν βάσει της παρούσας πρόσκλησης θα αρχίσουν να ισχύουν πριν από τα τέλη του 2006.


(1)  IP = ολοκληρωμένο έργο· STREP = ειδικό στοχοθετημένο ερευνητικό έργο· CA = Coordination action (Δράση Συντονισμού)· SSA = δράση ειδικής στήριξης.

(2)  ΚΜ = Κράτη Μέλη της ΕΕ· ΣΚ (συμπερλβ. ΣΥΚ) = συνδεδεμένα κράτη· ΣΥΚ= συνδεδεμένα υποψήφια κράτη.

Κάθε νομική οντότητα με έδρα σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένο κράτος που απαρτίζεται από τον απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων, μπορεί να είναι ο μοναδικός συμμετέχων σε μια έμμεση δράση.