ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 215

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

48ό έτος
2 Σεπτεμβρίου # 2005


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ανακοινώσεις

 

Επιτροπή

2005/C 215/1

Επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης: 2,05 % την 1η Σεπτεμβρίου 2005 — Ισοτιμίες του ευρώ

1

2005/C 215/2

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.3825 — EHA/REWE Austria/JV) ( 1 )

2

2005/C 215/3

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

3

2005/C 215/4

Κατάλογος εταιρειών που εξειδικεύονται διεθνώς στον τομέα του ελέγχου και της εποπτείας (εφεξής καλούμενες εταιρείας εποπτείας) και έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999

4

2005/C 215/5

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση αριθ. COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard) ( 1 )

7

 

III   Πληροφορίες

 

Επιτροπή

2005/C 215/6

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης: Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας — Θεματικός τομέας προτεραιότητας: Υποστήριξη της συνεκτικής ανάπτυξης των πολιτικών — Αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης: FP6-2005-RTD-OMC-NET

8

 

2005/C 215/7

Ανακοίνωση προς τους αναγνώστες — Έγγραφα COM

s3

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ανακοινώσεις

Επιτροπή

2.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 215/1


Επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (1):

2,05 % την 1η Σεπτεμβρίου 2005

Ισοτιμίες του ευρώ (2)

1 Σεπτεμβρίου 2005

(2005/C 215/01)

1 ευρώ=

 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,2388

JPY

ιαπωνικό γιεν

136,95

DKK

δανική κορόνα

7,4584

GBP

λίρα στερλίνα

0,68335

SEK

σουηδική κορόνα

9,3325

CHF

ελβετικό φράγκο

1,5463

ISK

ισλανδική κορόνα

76,98

NOK

νορβηγική κορόνα

7,8445

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9559

CYP

κυπριακή λίρα

0,5729

CZK

τσεχική κορόνα

29,340

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

243,86

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6960

MTL

μαλτέζικη λίρα

0,4293

PLN

πολωνικό ζλότι

3,9821

RON

ρουμανικό λέι

3,5093

SIT

σλοβενικό τόλαρ

239,51

SKK

σλοβακική κορόνα

38,550

TRY

τουρκική λίρα

1,6653

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,6374

CAD

καναδικό δολάριο

1,4708

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,6263

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,7747

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,0841

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 280,67

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

7,8986

CNY

κινεζικό γιουάν

10,0280

HRK

κροατικό κούνα

7,4352

IDR

ινδονησιακή ρουπία

12 821,58

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,672

PHP

πέσο Φιλιππινών

69,503

RUB

ρωσικό ρούβλι

35,2090

THB

ταϊλανδικό μπατ

50,927


(1)  Επιτόκιο που εφαρμόστηκε στην πλέον πρόσφατη πράξη πριν την αναφερόμενη ημερομηνία. Σε περίπτωση δημοπρασίας μεταβλητού επιτοκίου, το επιτόκιο είναι το οριακό επιτόκιο.

(2)  

Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


2.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 215/2


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.3825 — EHA/REWE Austria/JV)

(2005/C 215/02)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Στις 27 Ιουνίου 2005, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στη γερμανική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει. Θα διατίθεται:

από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους διάφορους κλάδους,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32005M3825. Το EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://europa.eu.int/eur-lex/lex).


2.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 215/3


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(2005/C 215/03)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

Στις 25 Αυγούστου 2005, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση transGourmet Holding AG («transGourmet», Ελβετία) που ελέγχεται από κοινού από τον όμιλο Rewe («REWE», Γερμανία) και τον όμιλο Coop («Coop», Ελβετία) αποκτά με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου έλεγχο του συνόλου των επιχειρήσεων Prodirest S.N.C. («Prodirest», Γαλλία), SA Discol («Discol», Γαλλία) και Goninet S.N.C. («Goninet», Γαλλία) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την transGourmet: εταιρεία holding για επενδύσεις στο τομέα του χονδρικού εμπορίου, μέσω της Aldis Service Plus S.A.S., χονδρική προμήθεια τροφίμων και προϊόντων υγιεινής στη Γαλλία,

για την REWE: λιανική και χονδρική πώληση τροφίμων, τουρισμός,

για την Coop: λιανική και χονδρική πώληση τροφίμων,

για την Prodirest: χονδρική προμήθεια τροφίμων και προϊόντων υγιεινής στη Γαλλία,

για την Discol: εταιρεία holding για επενδύσεις σε επιχειρήσεις στον τομέα των τροφίμων,

για την Goninet: λιανικό εμπόριο τροφίμων και προϊόντων υγιεινής.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004. σ. 1.

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005. σ. 32.


2.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 215/4


Κατάλογος εταιρειών που εξειδικεύονται διεθνώς στον τομέα του ελέγχου και της εποπτείας (εφεξής καλούμενες «εταιρείας εποπτείας») και έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999

(2005/C 215/04)

Ο παρών κατάλογος αντικαθιστά εκείνον που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 295 της 18ης Οκτωβρίου 2000, σ. 2)

1.   ΓΕΝΙΚΑ:

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (1), οι εταιρείες εποπτείας που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη είναι εξουσιοδοτημένες να εκδίδουν βεβαιώσεις που πιστοποιούν την εκφόρτωση και την εισαγωγή των γεωργικών προϊόντων, για τα οποία χορηγείται επιστροφή κατά την εξαγωγή σε τρίτη χώρα ή, τουλάχιστον, την άφιξη των εν λόγω προϊόντων στον προορισμό τους σε τρίτη χώρα.

Αρμόδια για την έγκριση και τον έλεγχο των εταιρειών εποπτείας είναι τα κράτη μέλη.

Η έγκριση μιας εταιρείας εποπτείας από ένα κράτος μέλος ισχύει για όλα τα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις εγκεκριμένες εταιρείες ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλη την έκταση της Κοινότητας, όποιο και αν είναι το κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει η εταιρεία εποπτείας.

Για την ενημέρωση των κοινοτικών εξαγωγέων γεωργικών προϊόντων, η Επιτροπή δημοσιεύει κατά διαστήματα ενημερωμένο κατάλογο όλων των εταιρειών εποπτείας που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη. Ο κατάλογος που παρατίθεται στο παράρτημα ενημερώθηκε την 1η Ιουλίου 2005.

2.   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εφιστούν την προσοχή των εξαγωγέων στα ακόλουθα σημεία:

το γεγονός ότι μια εταιρεία εποπτείας περιλαμβάνεται στον κατάλογο δεν εγγυάται αυτόματα ότι οι βεβαιώσεις που αυτή εκδίδει είναι αποδεκτές. Ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία· μπορεί επίσης να διαπιστωθεί, σε μεταγενέστερο στάδιο, ότι οι εκδοθείσες βεβαιώσεις δεν είναι ακριβείς·

μια εταιρεία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να απαλειφθεί από τον κατάλογο. Πριν δεσμευθεί έναντι κάποιας από τις εν λόγω εταιρείες, ο ενημερωμένος εξαγωγέας θα πρέπει να εξακριβώνει από τις εθνικές αρχές αν η έγκρισή της εξακολουθεί να ισχύει·

για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω εταιρείες, οι εξαγωγείς μπορούν να απευθύνονται στις εθνικές αρχές που τις έχουν εγκρίνει.


(1)  ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 671/2004 (ΕΕ L 105 της 14.4.2004, σ. 5).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των εταιρειών εποπτείας που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη

ΔΑΝΙΑ

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ICCS (1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

ΙΣΠΑΝΙΑ

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

ΓΑΛΛΙΑ

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

ΙΤΑΛΙΑ

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

ΠΟΛΩΝΙΑ

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB (2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com


(1)  Η εταιρία αυτή εγκρίθηκε και για να διενεργεί ελέγχους στις τρίτες χώρες στο πλαίσιο του κανονισμού (EΚ) αριθ. 639/2003 που αφορά την καλή μεταχείριση των ζωντανών βοοειδών κατά τη μεταφορά.

(2)  Η άδεια έκδοσης βεβαιώσεων που χορηγήθηκε στην εταιρία αυτή περιορίζεται σ' έναν ορισμένο αριθμό τρίτων χωρών. Πληροφορίες, για τον κατάλογο των εν λόγω χωρών παρέχονται από τις φινλανδικές αρχές.


2.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 215/7


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση αριθ. COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard)

(2005/C 215/05)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

Στις 25 Αυγούστου 2005, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση WHA Holding SAS (Γαλλία), που ελέγχεται από την LBO France Gestion («LBO», Γαλλία) αποκτά με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης Wheelabrator Allevard SA («WHA», Γαλλία) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την επιχείρηση LBO: επενδυτική εταιρεία,

για την επιχείρηση WHA: μεταλλικά λειαντικά προϊόντα και εργαλεία από αδάμαντα.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


III Πληροφορίες

Επιτροπή

2.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 215/8


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης: «Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας»

Θεματικός τομέας προτεραιότητας: «Υποστήριξη της συνεκτικής ανάπτυξης των πολιτικών»

Αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης: FP6-2005-RTD-OMC-NET

(2005/C 215/06)

1.

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και στην καινοτομία (2002-2006) (1), στις 30 Σεπτεμβρίου έτους 2002 το Συμβούλιο θέσπισε το ειδικό πρόγραμμα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης «Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» (2002-2006) (2) (στο εξής «ειδικό πρόγραμμα»).

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 1 του ειδικού προγράμματος, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής «Επιτροπή») εξέδωσε στις 9 Δεκεμβρίου 2002 πρόγραμμα εργασίας (3) (στο εξής «πρόγραμμα εργασίας») στο οποίο προσδιορίζονται λεπτομερέστερα οι στόχοι και οι επιστημονικές και τεχνολογικές προτεραιότητες του ειδικού προγράμματος καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τους κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, κέντρων ερευνών και πανεπιστημίων και τους κανόνες διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας για την υλοποίηση του έκτου προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2002-2006) (4) (στο εξής «κανόνες συμμετοχής»), οι προτάσεις για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ υποβάλλονται στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

2.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ (στο εξής «πρόσκληση») απαρτίζεται από το παρόν γενικό μέρος και από τους ειδικούς όρους που περιγράφονται στο παράρτημα. Το παράρτημα παρέχει κυρίως πληροφορίες σχετικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ, την ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τα μέσα και το πεδίο, τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ, τον ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων και τους ενδεχόμενους περιορισμούς.

3.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους κανόνες συμμετοχής και για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται αφενός στους κανόνες συμμετοχής και αφετέρου στο άρθρο 114 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5) (στο εξής «προτείνοντες»), καλούνται να υποβάλουν στην Επιτροπή προτάσεις για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ, υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στους κανόνες συμμετοχής και στην πρόσκληση.

Η εκπλήρωση των όρων συμμετοχής για τους προτείνοντες επαληθεύεται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης της εκάστοτε έμμεσης δράσης ΕΤΑ. Πάντως οι προτείνοντες πρέπει να έχουν προηγουμένως υπογράψει δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 93 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Θα πρέπει, επίσης, να έχουν υποβάλει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 173 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6).

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνει ιδιαίτερα την υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ ή τη συμμετοχή στην υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ εκ μέρους γυναικών.

4.

Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των προτεινόντων έναν σχετικό με την πρόσκληση «Οδηγό για προτείνοντες», ο οποίος περιέχει πληροφορίες που αφορούν την εκπόνηση και την υποβολή προτάσεων έμμεσης δράσης ΕΤΑ. Επίσης η Επιτροπή θέτει στη διάθεσή τους «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής προτάσεων» (7). Ο οδηγός και οι κατευθυντήριες γραμμές, όπως και το πρόγραμμα εργασίας και άλλες πληροφορίες σχετικές με την πρόσκληση, διατίθενται από την Επιτροπή στις κατωτέρω διευθύνσεις:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: rtd-omc-net@cec.eu.int

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.cordis.lu/fp6

5.

Οι προτάσεις για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ πρέπει να υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με χρήση του διαδικτυακού Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής Προτάσεων [ΗΣΥΠ — EPSS (8)]. Σε εξαιρετικές ωστόσο περιπτώσεις ο συντονιστής μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να του επιτρέψει να υποβάλει πρόταση σε έντυπη μορφή πριν από την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις:

European Commission

Directorate General RTD, Unit M2

SDME 09/84

B-1049 Brussels, Belgium

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: rtd-omc-net@cec.eu.int

Στην αίτηση πρέπει να διευκρινίζονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η εξαίρεση. Οι προτείνοντες που επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση σε έντυπη μορφή οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι αντίστοιχες αιτήσεις εξαίρεσης και οι συναφείς διαδικασίες διεκπεραιώνονται εγκαίρως ώστε να τηρηθεί η καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης.

Όλες οι προτάσεις για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ πρέπει περιλαμβάνουν δύο μέρη: τα έντυπα (Μέρος Α) και το περιεχόμενο (Μέρος Β).

Οι προτάσεις για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ είναι δυνατόν να συντάσσονται είτε απογραμμικά (off-line) είτε επιγραμμικά (on-line) και να υποβάλλονται επιγραμμικά. Το Μέρος Β προτάσεων για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ μπορεί να υποβληθεί μόνο σε μορφότυπο PDF («μορφότυπο φορητού εγγράφου», συμβατό προς την έκδοση 3 ή ανώτερη Adobe με ενσωματωμένες γραμματοσειρές). Αρχεία συμπιεσμένα («zipped») θα αποκλείονται.

Το λογισμικό εργαλείο EPSS (προς απογραμμική ή επιγραμμική χρήση) είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο Cordis, στη διεύθυνση www.cordis.lu.

Προτάσεις για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ που υποβάλλονται επιγραμμικά και οι οποίες είναι ελλιπείς, δυσανάγνωστες ή περιέχουν ιούς θα αποκλείονται.

Εκδόσεις προτάσεων για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ οι οποίες υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης που μπορεί να αφαιρείται (π.χ. CD-ROM, δισκέτα), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τηλεομοιότυπο θα αποκλείονται.

Κάθε πρόταση για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ για την οποία έχει επιτραπεί η υποβολή σε έντυπη μορφή και η οποία είναι ελλιπής θα αποκλείεται.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις διάφορες διαδικασίες υποβολής προτάσεων παρέχονται στο παράρτημα Θ των «Κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής προτάσεων».

6.

Οι προτάσεις για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ πρέπει να παραληφθούν από την Επιτροπή το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής που καθορίζεται στη σχετική πρόσκληση. Προτάσεις για έμμεσες δράσεις ΕΤΑ οι οποίες παραλαμβάνονται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής θα αποκλείονται.

Προτάσεις για έμμεσες δράσει ΕΤΑ οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ως προς τον ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων που καθορίζονται στη σχετική πρόσκληση θα αποκλείονται.

Το αυτό ισχύει σχετικά με οποιοδήποτε πρόσθετο κριτήριο επιλεξιμότητας που ορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας.

7.

Σε περίπτωση υποβολής διαδοχικών εκδόσεων της ίδιας πρότασης για έμμεση δράση ΕΤΑ, η Επιτροπή θα εξετάζσει την τελευταία έκδοση η οποία παραλήφθηκε πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής που ορίζεται στη σχετική πρόσκληση.

8.

Οι προτείνοντες πρέπει να αναφέρουν τον αναγνωριστικό κωδικό της πρόσκλησης σε κάθε αλληλογραφία σχετική με την πρόσκληση (π.χ. αίτηση πληροφοριών ή υποβολή πρότασης για έμμεση δράση ΕΤΑ).


(1)  ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 294 της 29.10.2002, σ. 1.

(3)  Απόφαση αριθ. C(2002) 4789 της Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747 και C(2005)3244, καμία από τις οποίες δεν έχει δημοσιευθεί.

(4)  ΕΕ L 355 της 30.12.2002, σ. 23.

(5)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.

(7)  C(2003) 883, της 27.3.2003, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την C(2004) 1855 της 18.5.2004.

(8)  Το EPSS είναι εργαλείο το οποίο βοηθεί τους προτείνοντες στην ηλεκτρονική εκπόνηση και υποβολή των προτάσεών τους.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

FP6-RTD-OMC-NET

1.   Ειδικό πρόγραμμα: «Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας»

2.   Θεματική προτεραιότητα/Tομέας: 12. Υποστήριξη της συνεκτικής ανάπτυξης των πολιτικών

3.   Τίτλος της πρόσκλησης: Υποστήριξη στην αμοιβαία απόκτηση γνώσεων και τον συντονισμό στη χάραξη πολιτικής για την έρευνα

4.   Αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης: FP6-2005-RTD-OMC-NET

5.   Ημερομηνία δημοσίευσης:

6.   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 3 Φεβρουαρίου 2006, ώρα 5.00 μ.μ. (τοπική ώρα Βρυξελλών)

7.   Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός: 8,7 εκατομμύρια ευρώ

8.   Πεδία που καλύπτει η πρόσκληση και προβλεπόμενα μέσα:

Πεδίο

Μέσο

1.2.3.2

RTD-OMC-NET

Δράσεις συντονισμού

9.   Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων:

Μέσο

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

Δράσεις συντονισμού

Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον πέντε ανεξάρτητες μεταξύ τους νομικές οντότητες (1) από πέντε διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένα κράτη, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία να είναι κράτη μέλη ή συνδεδεμένα υποψήφια κράτη

10.   Περιορισμός ως προς τη συμμετοχή: Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων πρέπει να περιλαμβάνει μόνο δημόσιους οργανισμούς όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2.31 των κανόνων συμμετοχής και οι οποίοι συμμετέχουν στη διατύπωση των σχετικών με την έρευνα πολιτικών σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Ο συντονιστής πρέπει να επιλέγεται μεταξύ αυτών

11.   Συμφωνίες κοινοπραξίας: Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες που θα προκύψουν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν είναι υποχρεωμένοι να συνάψουν συμφωνία κοινοπραξίας

12.   Διαδικασία αξιολόγησης: Κατά την αξιολόγηση θα ακολουθηθεί διαδικασία μίας μόνο φάσης. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων δεν θα τηρηθεί ανωνυμία

13.   Κριτήρια αξιολόγησης: Βλέπε παράρτημα B του προγράμματος εργασίας για τα κριτήρια αξιολόγησης (και τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης και ελάχιστες βαθμολογίες καθώς και τη συνολική ελάχιστη βαθμολογία) που ισχύουν για κάθε μέσο

14.   Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης και επιλογής: Αναμένεται ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα είναι διαθέσιμα εντός τεσσάρων μηνών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων


(1)  Συμμετέχων σημαίνει οποιαδήποτε νομική οντότητα η οποία συμβάλλει στο έργο, με δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι της Κοινότητας με βάση τους όρους της σύμβασης. Νομικές οντότητες που συμμετέχουν στην παρούσα δράση συντονισμού θα είναι πρωταρχικώς εθνικές και περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες.


2.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 215/s3


ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΏΣΤΕΣ — ΈΓΓΡΑΦΑ COM

Από την ΕΕ C 211 της 30ής Αυγούστου 2005 και εξής, όταν τίτλοι προπαρασκευαστικών πράξεων που εγκρίνονται από την Επιτροπή και έγγραφα COM που δεν αποτελούν προπαρασκευαστικές πράξεις πρόκειται να δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα, η επιγραμμική (on-line) έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας που διατίθεται στο EUR-Lex θα περιέχει ολόκληρο το κείμενο.

Η επιλογή με κλικ του αριθμού του εγγράφου (αριστερή στήλη «Έγγραφα») θα ανοίγει τη σελίδα του EUR-Lex που περιέχει όλες τις βιβλιογραφικές πληροφορίες καθώς και το πλήρες κείμενο του εγγράφου COM που σας ενδιαφέρει.