ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 198

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

48ό έτος
12 Αυγούστου 2005


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ανακοινώσεις

 

Συμβούλιο

2005/C 198/1

Σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1

EL

 


I Ανακοινώσεις

Συμβούλιο

12.8.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 198/1


Σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2005/C 198/01)

1.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

Πρόθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής είναι να αποτελέσει το παρόν σχέδιο δράσης το πλαίσιο αναφοράς των εργασιών τους για την επόμενη πενταετία, ενώ εξυπακούεται ότι:

θα συμπληρωθεί από το σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά που έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο/το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς έγκριση (8652/1/05 REV 1 + COR 1), από το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Ιουνίου (10586/04) και από τη στρατηγική για τις εξωτερικές πτυχές του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και Δικαιοσύνης η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2005,

πρέπει να διατηρήσει κάποιο βαθμό ευελιξίας, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη, για παράδειγμα, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας,

θα αναπροσαρμοσθεί κατά τα τέλη του 2006, προκειμένου να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καθορίσει τις νομοθετικές και επιχειρησιακές του προτεραιότητες στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων,

θα συμπεριλάβει τον κατάλογο των νομοθετικών (με πλάγια στοιχεία) και μη νομοθετικών μέτρων τα οποία το Συμβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν απαραίτητα προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο πρόγραμμα της Χάγης. Η έγκριση του καταλόγου δεν θίγει το πεδίο ή το περιεχόμενο των προτάσεων μέτρων για τις οποίες θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των συνθηκών. Πλην αντίθετης ρύθμισης, το σχέδιο προσδιορίζει την ημερομηνία μέχρι την οποία αναμένεται η ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους της Επιτροπής ή κράτους μέλους,

θα εφαρμοσθεί με πλήρη συμμόρφωση προς τις νομικές βάσεις που ορίζονται στις συνθήκες και τις αρχές της αλληλεγγύης, επικουρικότητας και αναλογικότητας,

θα επιδιωχθεί με αυτό μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των νομικών μέσων,

δεν παρεμβαίνει στο δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής στα θέματα που διέπονται από τον τίτλο IV της συνθήκης ΕΚ ή με τα δικαιώματα πρωτοβουλίας της Επιτροπής ή των κρατών μελών στα θέματα που διέπονται από τον τίτλο VI της συνθήκης ΕΚ,

λαμβάνει δεόντως υπόψη τις συζητήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν και μετά από την υποβολή της ανακοίνωσης της Επιτροπής (8922/05) και δεν θίγει τις θεσμικές προνομίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

1.1.   ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ

Δημιουργία συστήματος για την αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης

Ανακοίνωση και πρόταση για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο III-260 της συνταγματικής συνθήκης (2006)

1.2.   ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ

Πρόγραμμα πλαίσιο «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» βάσει των νέων δημοσιονομικών προοπτικών (2005)

α)

Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος όσον αφορά την ιθαγένεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα (2005)

β)

Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας (Daphne) και την πρόληψη και ενημέρωση όσον αφορά τα ναρκωτικά (2005)

Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (έναρξη ανεπίσημων συζητήσεων το 2005)

γ)

Πρόταση διεύρυνσης της αποστολής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας και δημιουργίας ενός Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (πρόταση το 2005)

Προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας και του παιδιού

δ)

Πρόγραμμα Daphne II: πρόγραμμα εργασίας 2006 (2005)

ε)

Μελέτη σχετικά με τα προληπτικά μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2006)

στ)

Ανακοίνωση για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού (2005)

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ζ)

Ανακοίνωση για τα μέτρα με τα οποία θα δοθεί συνέχεια στο πρόγραμμα εργασίας για την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας περί προστασίας των δεδομένων (2005)

η)

Ανακοίνωση για τις τεχνολογίες που ευνοούν την προστασία του ιδιωτικού χαρακτήρα (PETS) (2005)

θ)

Πρόταση νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις [βλέπε σημείο 3.1 στοιχείο γ)].

1.3.   ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ

α)

Πρόταση για τα μέσα τα οποία θα επιτρέψουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να χειρίζεται αιτήσεις έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων όσον αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (2006)

1.4.   ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΆ

Σχέδια δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά 2005-2008 (2005) και 2009- 2012 (2009)

α)

Συνεχής αξιολόγηση του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά 2005-2008 (ετήσια)

β)

Πράσινη Βίβλος για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικών σε θέματα ναρκωτικών (2006)

γ)

Έκθεση για την εφαρμογή και λειτουργία της απόφασης-πλαισίου για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών (2007)

δ)

Έκθεση προόδου και αξιολόγηση επιπτώσεων του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά 2005-2008 (2008)

ε)

Ανακοίνωση για ένα σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά 2009- 2012 (2009)

1.5.   ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ

Στρατηγική για όλες τις εξωτερικές πτυχές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, με βάση τα μέτρα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος της Χάγης (2005)

Ανακοίνωση για όλες τις εξωτερικές πτυχές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (μέσα 2005 — συνεισφορά στη στρατηγική).

2.   ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

2.1.   ΙΘΑΓΈΝΕΙΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

α)

Εκθέσεις για την εφαρμογή των οδηγιών 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα διαμονής των συνταξιούχων, των σπουδαστών και των προσώπων που δεν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και της

β)

Οδηγία 93/109/EΚ για το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και στα νέα κράτη μέλη, και ενδεχομένως υποβολή προτάσεων για την τροποποίηση της οδηγίας αυτής (2005/2006)

γ)

Πρόταση για τη διευκόλυνση της διπλωματικής και προξενικής προστασίας (2006)

δ)

Πρόταση για τις διατάξεις και προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών (2007)

ε)

Μελέτη ενδεχόμενων μέτρων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις των συνθηκών περί ιθαγένειας (άρθρο 22 της συνθήκης ΕΚ) (2008)

Παροχή στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μέλη των οικογενειών τους της δυνατότητας να μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ίδιους όρους όπως οι υπήκοοι κράτους μέλους που μετακινούνται ή αλλάζουν τόπο διαμονής στη χώρα τους

στ)

Έλεγχος της ενσωμάτωσης, της ορθής εφαρμογής και της συμμόρφωσης με την οδηγία 2004/38/EΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή (2006)

ζ)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών 90/364/EΟΚ, 90/365/EΟΚ και 93/96/EΟΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή και την κατάσταση των υπηκόων των νέων κρατών μελών (2006)

η)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/EΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή και ενδεχομένως υποβολή προτάσεων τροποποίησής της (2008)

2.2.   ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΟΥ ΑΣΎΛΟΥ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΌΡΩΝ

Πρόγραμμα-πλαίσιο «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» βάσει των νέων δημοσιονομικών προοπτικών (2005)

Κοινή ανάλυση των μεταναστευτικών φαινομένων σε όλες τις πτυχές τους (βελτίωση της συγκέντρωσης, παροχής, ανταλλαγής και αποτελεσματικής χρήσης ενημερωμένων πληροφοριών και στοιχείων)

α)

Ετήσιες εκθέσεις για τις στατιστικές σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου (σε εξέλιξη)

β)

Έκδοση ενός ευρωπαϊκού κανονισμού-πλαισίου σχετικά με τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τη μετανάστευση και το άσυλο (2005)

γ)

Πράσινη Βίβλος για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (2005), και εν συνεχεία ενδεχομένως πρόταση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της μετανάστευσης (2006)

δ)

Πρόταση συστήματος κοινής ενημέρωσης για μεταναστευτικά θέματα (2005)

2.3.   ΚΟΙΝΌ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΣΎΛΟΥ

α)

Έκδοση της οδηγίας σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου (2005)

β)

Σύναψη των λεγόμενων «παράλληλων συμφωνιών» με τη Δανία στο πλαίσιο των πράξεων «Δουβλίνο ΙΙ» και «Eurodac» (2005)

Αξιολόγηση των νομοθετικών πράξεων της πρώτης φάσης

γ)

Παρακολούθηση της ενσωμάτωσης και εφαρμογής των νομοθετικών πράξεων της πρώτης φάσης (2005 εν εξελίξει)

Δεύτερη φάση ανάπτυξης κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, καθιέρωση κοινής διαδικασίας ασύλου και ενιαίου καθεστώτος για τα πρόσωπα στα οποία χορηγείται άσυλο ή επικουρική προστασία

δ)

Πρόταση για την παροχή καθεστώτος «επί μακρόν διαμένοντος» στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (2005)

ε)

Πράξεις και μέτρα που θα υποβληθούν στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη φάση (έγκριση πριν από το τέλος του 2010)

Μελέτες για τις επιπτώσεις, την καταλληλότητα και το εφικτό της από κοινού διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου

στ)

Μελέτη για την από κοινού διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006)

ζ)

Μελέτη, σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR), για την από κοινού διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006)

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου μετά την καθιέρωση κοινής διαδικασίας ασύλου

η)

Δημιουργία υποδομών στις οποίες θα συμμετέχουν οι εθνικές υπηρεσίες ασύλου των κρατών μελών για την προώθηση της συνεργασίας (ανακοίνωση - 2005)

θ)

Ίδρυση Ευρωπαϊκού γραφείου υποστήριξης υπεύθυνου για κάθε μορφή συνεργασίας όσον αφορά κοινό σύστημα ασύλου βάσει αξιολόγησης

Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (EΤΠ) 2005-2013 για την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου και την υποδοχή ορισμένων κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών

ι)

Τελική έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (2005)

κ)

Πρόταση τροποποίησης της απόφασης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη κατά την υποδοχή ορισμένων κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών (2005)

λ)

Έγκριση των εθνικών πολυετών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (2005, 2008 και 2011)

2.4.   ΝΌΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΕΙΣΔΟΧΉΣ

Χάραξη πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση

α)

Αξιολόγηση και παρακολούθηση της ενσωμάτωσης και εφαρμογής των οδηγιών της πρώτης φάσης για τη νόμιμη μετανάστευση (από το 2005 και μετά)

β)

Συζήτηση για την Πράσινη Βίβλο σχετικά με την οικονομική μετανάστευση (2005)

γ)

Με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για την Πράσινη Βίβλο σχετικά με την οικονομική μετανάστευση, υποβολή σχεδίου πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση, που περιλαμβάνει και τις διαδικασίες εισδοχής (2005)

2.5.   ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΚΌΩΝ ΤΡΊΤΩΝ ΧΩΡΏΝ

Καθιέρωση ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού πλαισίου ενσωμάτωσης

α)

Ανακοίνωση για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ενσωμάτωσης (2005)

Προώθηση της διαρθρωτικής ανταλλαγής εμπειριών και πληροφοριών για την ενσωμάτωση  (1)

β)

Διαχείριση των προπαρασκευαστικών ενεργειών INTI (2005-2006)

γ)

Ετήσιες εκθέσεις για τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση (2005 εν εξελίξει)

δ)

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση (δεύτερη έκδοση για το 2006, εν εξελίξει)

ε)

Δημιουργία δικτυακού τόπου στο Διαδίκτυο (2006)

2.6.   ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΆΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

α)

Συμβολή στη διαχείριση των δικτύων συνδέσμων για θέματα μετανάστευσης στις σχετικές τρίτες χώρες (2005 εν εξελίξει)

β)

Ετήσια έκθεση για την κοινή πολιτική σχετικά με την παράνομη μετανάστευση (2005 εν εξελίξει)

γ)

Έγκριση απόφασης της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ασφαλούς ηλεκτρονικού δικτύου πληροφόρησης για τις υπηρεσίες μετανάστευσης των κρατών μελών (ICONET) (2005)

δ)

Πρόταση για τη σύναψη και υπογραφή της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (CAHTEH) (2005)

ε)

Επίτευξη, υπό των κρατών μελών, των στόχων μείωσης της παραοικονομίας όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης

στ)

Υποβολή έκθεσης της Επιτροπής η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πράξεις για την καταπολέμηση της παράνομης εργασίας.

Χάραξη αποτελεσματικής πολιτικής για την απομάκρυνση και τον επαναπατρισμό βάσει κοινών κανόνων, στενότερης συνεργασίας και αμοιβαίας τεχνικής συνδρομής

ζ)

Πρόταση για τις διαδικασίες επιστροφής (2005)

η)

Έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη χρηματοδοτική στήριξη όσον αφορά τη διαχείριση της επιστροφής (2005)

θ)

Διορισμός ειδικού αντιπροσώπου της Επιτροπής για μια κοινή πολιτική επανεισδοχής (2005)

ι)

Σύναψη κοινοτικών συμφωνιών επανεισδοχής και διαχείρισης των υπαρχουσών συμφωνιών (σε εύθετο χρόνο)

2.7.   Εξωτερική διάσταση του ασύλου και της μετανάστευσης

Συνεργασία με τρίτες χώρες στη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου

α)

Ανακοίνωση για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη (2005)

β)

Αναθεωρημένη έκδοση του εγγράφου αναφοράς του προγράμματος AENEAS για το 2006, 2004-2006 (2005) (2)

γ)

Πλήρης ένταξη του θέματος της μετανάστευσης στα έγγραφα στρατηγικής, ανά χώρα και περιφέρεια, για όλες τις σχετικές τρίτες χώρες (2005)

δ)

Συμπεράσματα προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία των κρατών μελών για να αποτραπούν νέες περιπτώσεις θανάτων στο πλαίσιο απόπειρας παράνομης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στην Μεσόγειο (2005)

Εκπόνηση περιφερειακών προγραμμάτων προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ε)

Σχέδιο δράσης για ένα περιφερειακό πρόγραμμα προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένου του προγράμματος της ΕΕ για την επανεγκατάσταση (2005)

στ)

Έναρξη εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων προστασίας (2005)

Ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες διέλευσης ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τη μετανάστευση και να παρέχουν κατάλληλη προστασία στους πρόσφυγες

ζ)

Έκθεση προόδου και αποτελεσμάτων σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (2005)

2.8.   Διαχείριση συνόρων, βιομετρικά στοιχεία, συστήματα πληροφόρησης και πολιτική θεωρήσεων

Κατάργηση των ελέγχων των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα

α)

Πρόταση για νομοθετικές πράξεις στο πλαίσιο του SIS II (2005)

β)

Έναρξη αξιολόγησης της εφαρμογής του κεκτημένου που δεν σχετίζεται με το SIS II στα νέα κράτη μέλη (2006)

γ)

Αξιολόγηση του κεκτημένου σχετικά με το SIS II στα νέα κράτη μέλη (μετά την έναρξη λειτουργίας του SIS II - 2007)

δ)

Έγκριση απόφασης του Συμβουλίου για τη κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα με τα νέα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών όταν θα έχουν πληρωθεί όλες οι απαιτήσεις εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και έχει τεθεί σε λειτουργία το σύστημα πληροφοριών του Σένγκεν (SIS ΙΙ) (2007)

ε)

Πρόταση για τη συμπλήρωση του υπάρχοντος μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν με ένα μηχανισμό επιτήρησης (2007)

Καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων

στ)

Πρόταση για τη δημιουργία, τις αρμοδιότητες και τη χρηματοδότηση ομάδων εθνικών εμπειρογνωμόνων που θα παρέχουν τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια στα κράτη μέλη κατά τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο του Οργανισμού Διαχείρισης Συνόρων (2007)

ζ)

«Εγχειρίδιο για τους φύλακες συνόρων» (μετά την έγκριση του κοινοτικού κώδικα για τη διέλευση προσώπων από τα σύνορα)

η)

Έκθεση αξιολόγησης για τον Οργανισμό Εξωτερικών Συνόρων, που περιλαμβάνει επανεξέταση της αποστολής του οργανισμού και αξιολόγηση της σκοπιμότητας ενασχόλησής του με άλλες πτυχές της διαχείρισης των συνόρων (όπως αξιολόγηση της λειτουργίας των ομάδων εθνικών εμπειρογνωμόνων και της δυνατότητας δημιουργίας ενός συστήματος ευρωπαίων φυλάκων συνόρων) (2007)

Μερική εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν

θ)

Έκδοση απόφασης τους Συμβουλίου για τη μερική εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν από την Ιρλανδία (2006)

ι)

Έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη μερική εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν (SIS) από το Ηνωμένο Βασίλειο (2005)

Συνεκτική προσέγγιση και εναρμονισμένες λύσεις όσον αφορά τη χρήση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων και δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

κ)

Πρόταση για τροποποίηση των κοινών προξενικών οδηγιών όσον αφορά τους κανόνες και τις διαδικασίες λήψης βιομετρικών στοιχείων, ιδίως την υποχρέωση παροχής των εν λόγω δεδομένων και για τη θέσπιση εξαιρέσεων από την υποχρέωση αυτή (2005)

λ)

Εκπόνηση ελάχιστων προτύπων προδιαγραφών τα εθνικά δελτία ταυτότητας (από το 2005)

μ)

Εκπόνηση ελάχιστων προτύπων προδιαγραφών για τα ειδικά δελτία ταυτότητας, κατά περίπτωση (από το 2005)

ν)

Ευρεία χρήση των βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στα ταξιδιωτικά έγγραφα, τις θεωρήσεις, τις άδειες διαμονής, τα διαβατήρια των πολιτών της ΕΕ και τα συστήματα πληροφόρησης (από το 2006) (3)

ξ)

Ανακοίνωση για την αναβάθμιση των συνεργιών μεταξύ των συστημάτων SIS II, VIS και Eurodac (2006)

2.9.   ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΘΕΩΡΉΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΩΡΉΣΕΙΣ (VIS)

α)

Συσκέψεις με τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των χωρών των οποίων οι υπήκοοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, ώστε να εξασφαλισθεί η δυνατότητα των κατοίκων των κρατών μελών να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση σε όλες αυτές τις τρίτες χώρες στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού αμοιβαιότητας ο οποίος πρόκειται να εγκριθεί σύντομα (σε εξέλιξη, σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του καταλόγου των θεωρήσεων)

β)

Προτάσεις σχετικά με τις αναγκαίες τροποποιήσεις για περαιτέρω βελτίωση της πολιτικής θεωρήσεων και δημιουργία κοινών κέντρων αίτησης θεωρήσεων (2005)

γ)

Τακτική αναθεώρηση του καταλόγου θεωρήσεων [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001] (σε τακτικά διαστήματα)

δ)

Πρόταση σχετικά με την καθιέρωση διαδικασιών διευκόλυνσης των θεωρήσεων για τα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας — Τορίνο 2006 (2005)

ε)

Έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1295/2003 «Διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αίτησης και έκδοσης θεωρήσεων για τα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας — Αθήνα 2004» (2005)

στ)

Πρόταση για την τροποποίηση των κοινών προξενικών οδηγιών όσον αφορά τα τέλη θεώρησης (2005)

ζ)

Προτάσεις σχετικά με τη διέλευση (2005)

η)

Σύσταση σχετικά με διαπραγματευτικές οδηγίες για συμφωνίες κατάργησης των θεωρήσεων μεταξύ της ΕΚ και των τρίτων χωρών όσον αφορά τις προϋποθέσεις ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρονικό διάστημα από τρεις έως έξι μήνες (2005 εν εξελίξει)

θ)

Έγκριση πρότασης για την καθιέρωση καθεστώτος σχετικά με την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία (2005)

ι)

Έκθεση για την εφαρμογή του συστήματος διέλευσης του Καλίνινγκραντ (2005)

κ)

Διευκόλυνση Καλίνινγκραντ (4)

λ)

Διευκόλυνση Σένγκεν για επτά κράτη μέλη

μ)

Ειδικές συστάσεις για διαπραγματευτικές οδηγίες σχετικά με τη διευκόλυνση των διαδικασιών θεώρησης κατά περίπτωση με τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής επανεισδοχής, όπου είναι δυνατόν και σε βάση αμοιβαιότητας, ενόψει της ανάπτυξης μιας πραγματικής εταιρικής σχέσης για θέματα διαχείρισης της μετανάστευσης (2005-2009)

ν)

Πρόταση για την αναθεώρηση των κοινών προξενικών οδηγιών όσον αφορά ιδίως την επιτόπια προξενική συνεργασία (2006)

ξ)

Τεχνική εφαρμογή του VIS, αρχίζοντας από τις λειτουργίες για την επεξεργασία αλφαριθμητικών δεδομένων και φωτογραφιών (2006) και προσθέτοντας εν συνεχεία τις λειτουργίες για τα βιομετρικά στοιχεία (2006)

ο)

Πρόταση για τη δημιουργία κοινών προξενικών υπηρεσιών (2007)

3.   ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρόγραμμα-πλαίσιο «Ασφάλεια και προάσπιση των ελευθεριών» βάσει των νέων δημοσιονομικών προοπτικών (2005)

α)

Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος για την «πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος» (2005)

β)

Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος για την «πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των επιπτώσεων της τρομοκρατίας» (2005)

3.1.   ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΜΕΤΑΞΎ ΔΙΩΚΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΏΝ ΑΡΧΏΝ, ΑΝΑΖΗΤΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ ΜΕΤΑΞΎ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΖΩΉΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

α)

Θέσπιση νομοθετικής πράξης σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων των οποίων έγινε επεξεργασία σε σχέση με την παροχή δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διαπίστωση, διερεύνηση και δίωξη ποινικών αδικημάτων (2005)

Αρχή της διαθεσιμότητας και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

β)

Πρόταση για την καθιέρωση αρχής της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σε θέματα καταστολής (2005)

γ)

Πρόταση σχετικά με τη θέσπιση κατάλληλων εγγυήσεων και αποτελεσματικών ένδικων μέσων για τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (2005)

δ)

Έγκριση πρότασης απόφασης πλαισίου για την απλουστευμένη ανταλλαγή εμπιστευτικών και μη πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005)

ε)

Πρόταση για την πρόσβαση των αρχών καταστολής στο VIS (2006)

ζ)

Ανάπτυξη συνδέσμων μεταξύ του SIS II και του συστήματος πληροφοριών Ευρωπόλ (2007)

στ)

Ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών Ευρωπόλ (2006)

η)

Εφαρμογή της αρχής της διαθεσιμότητας, όσον αφορά τους ακόλουθους τομείς:

DNA (2005)

δακτυλικά αποτυπώματα (2006)

βαλλιστικά δεδομένα (2006)

αριθμούς τηλεφώνου (2006)

άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (2006)

ληξιαρχικά δεδομένα (2006)

θ)

Ανακοίνωση για την ανάπτυξη μεγαλύτερων συνεργιών μεταξύ του SIS II, του VIS και του Eurodac (2006)

ι)

Πρόταση για μια γενική κοινοτική αρχιτεκτονική συστημάτων για τις βάσεις δεδομένων των εγκληματολογικών/αστυνομικών υπηρεσιών (2008)

κ)

Χάραξη πολιτικής για μία συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογίας των πληροφοριών η οποία θα ευνοεί τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών (2005)

Ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR)

λ)

Πρόταση για μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των δεδομένων των επιβατών για λόγους ασφάλειας των συνόρων και των πτήσεων και για άλλους λόγους επιβολής του νόμου (2005)

μ)

Από κοινού επανεξέταση της συμφωνίας για τα δεδομένα των επιβατών αεροπορικών εταιρειών (PNR — κατάσταση ονομάτων επιβατών) με τις ΗΠΑ (2005)

ν)

Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες PNR με τον Καναδά και την Αυστραλία (2005), και με άλλες χώρες, εφόσον υπάρξει ανάγκη

ξ)

Θέσπιση διεθνών κατευθυντήριων γραμμών που εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό προστασίας της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα PNR στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO)

3.2.   ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΑ

Περαιτέρω ανάπτυξη της συνολικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

α)

Περαιτέρω εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

β)

Συνέχεια που θα δοθεί στο πιλοτικό πρόγραμμα για τα θύματα της τρομοκρατίας (2006)

γ)

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με την πρόβλεψη ειδικών σημείων επαφής στα κράτη μέλη, που θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, εμπιστευτικές και μη, σχετικά με τρομοκρατικές ενέργειες στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα, ομάδες ή φορείς (2005)

δ)

Εξέταση της ανάγκης και της δυνατότητας δημιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου αρχών καταστολής (LEN) για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2005) και υποβολή σχετικής πρότασης, εφόσον απαιτείται

ε)

Ανακοίνωση για την αύξηση της ασφάλειας των εκρηκτικών και του υλικού για την κατασκευή βομβών (2005)

στ)

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την βίαιη ριζοσπαστικοποίηση (2005) και στρατηγική του Συμβουλίου για τη ριζοσπαστικοποίηση και στρατολόγηση (2005)

ζ)

Πρόταση για την αποφυγή της παράνομης χρησιμοποίησης φιλανθρωπικών οργανώσεων για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (2006)

η)

Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του μηχανισμού αξιολόγησης της τρομοκρατίας από ομόλογους αρμόδιους των εθνικών υπηρεσιών στα 25 κράτη μέλη (2006/2007)

θ)

Καθορισμός της αναγκαιότητας και του περιεχομένου νομοθετικών πράξεων για την παροχή της δυνατότητας σε όλα τα κράτη μέλη να δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία ορισμένων προσώπων σε προληπτική βάση σύμφωνα με τις ειδικές συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (2007)

ι)

Συμβολή στις διεξαγόμενες εργασίες για την παρεμπόδιση της παραγωγής και διάδοσης χημικών, πυρηνικών και βιολογικών όπλων (2007)

κ)

Ανάπτυξη της συνεργασίας ATLAS και του νομικού της πλαισίου (2006)

λ)

Ανάπτυξη των δυνατοτήτων τρίτων χωρών να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και κατάλληλες ρήτρες σχετικά με την αντιτρομοκρατική δράση στις συμφωνίες που πρόκειται να συναφθούν από την ΕΕ/ΕΚ με τρίτες χώρες

μ)

Ανάπτυξη δημοσίων/ιδιωτικών εταιρικών σχέσεων γα τη βελτίωση της πρόληψης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας

Αναθεώρηση και προσαρμογή της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα με τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

ν)

Δεύτερη έκθεση με βάση το άρθρο 11 της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 13 Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2005) και αξιολόγηση (2006)

3.3.   ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΟΥ ΕΓΚΛΉΜΑΤΟΣ

α)

Ανακοίνωση σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος (2005)

Καλύτερη κατανόηση του οργανωμένου και του σοβαρού εγκλήματος και ενίσχυση της συγκέντρωσης και ανάλυσης πληροφοριών

β)

Ανακοίνωση σχετικά με ένα σχέδιο δράσης — στατιστικές για την εγκληματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005)

γ)

Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με την καταστολή που βασίζεται στη συγκέντρωση πληροφοριών για την εγκληματικότητα (2005)

δ)

Συστάσεις σχετικά με κοινή μέθοδο ανάλυσης των αδυναμιών όσον αφορά τη θωράκιση έναντι του εγκλήματος (2007)

ε)

Υποβολή έκθεσης για την εγκληματικότητα στην Ευρώπη (2007)

στ)

Ανάλυση της Ευρωπόλ όσον αφορά τους κινδύνους από το οργανωμένο έγκλημα (από το 2006)

Ενίσχυση της πρόληψης του οργανωμένου εγκλήματος

ζ)

«Στεγανότητα» της νομοθεσίας έναντι της διείσδυσης του εγκλήματος και σχεδιασμός μέτρων για την πρόληψη του εγκλήματος στα προϊόντα και τις υπηρεσίες (2005)

η)

Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα μελέτης σε συνέχεια του ψηφίσματος του Συμβουλίου του 2001 για τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών κατά την αναζήτηση παιδιών που έχουν εξαφανιστεί ή αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης (2005)

θ)

Σχέδιο δράσης σχετικά με τη σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα για την προστασία δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων από το οργανωμένο έγκλημα (2006)

ι)

Βελτίωση του ευρωπαϊκού συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εγκληματολογικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν υψηλή τεχνολογία στα κράτη μέλη, και με τον ιδιωτικό τομέα (δίκτυο πληροφοριών ηλεκτρονικού εγκλήματος) περιλαμβανομένης της εκπόνησης ενός εγχειριδίου για το ηλεκτρονικό έγκλημα στην Ευρώπη (2006)

κ)

Ανακοίνωση για το ηλεκτρονικό έγκλημα και την πολιτική ασφάλειας του κυβερνοχώρου (2006)

Μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς:

λ)

Εξέταση της ανάγκης εκπόνησης κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα των δημοσίων υπαλλήλων (2007)

μ)

Πρόταση για την καθιέρωση ορισμένων υποχρεώσεων των δημοσίων υπαλλήλων όσον αφορά την καταγγελία πράξεων δωροδοκίας, καθώς και τη γνωστοποίηση περιουσιακών και απορρήτων στοιχείων επιχειρήσεων (2009)

Ενίσχυση των μέσων για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών πτυχών του οργανωμένου εγκλήματος

ν)

Πρωτοβουλίες για την προώθηση της διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος ως τεχνικής καταστολής και για την καθιέρωση στοιχειωδών προτύπων κατάρτισης (2005-2007)

ξ)

Κοινό σύνολο προτύπων κατάρτισης για την απόκτηση των προσόντων όσον αφορά τη διερεύνηση του οικονομικού εγκλήματος (2005)

ο)

Σύσταση για τη σύναψη μνημονίου συμφωνίας σχετικά με την παροχή στοιχείων από τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών προς τους φορείς κοινοποίησης σχετικά με τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών (2006)

π)

Σύσταση ή/και πρόταση για την αύξηση της διαφάνειας των νομικών προσώπων ώστε να καταστούν λιγότερο ευάλωτα στη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος (2006)

ρ)

Προώθηση της δημιουργίας μονάδων πληροφοριών για τα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνεχής)

σ)

Εξέταση των κανόνων σχετικά με την απόδοση των δημευόμενων ή κατασχόμενων περιουσιακών στοιχείων, ως αποζημίωση ή αποκατάσταση, σε αναγνωρισμένα θύματα εγκληματικών πράξεων ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς (2008)

Βελτίωση της νομοθεσίας και εν ανάγκη αναθεώρηση των ισχυουσών νομοθετικών πράξεων

α)

Έκδοση απόφασης πλαισίου για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (2006)

β)

Δέσμη νομοθετικών μέτρων για την καταπολέμηση της παραποίησης και απομίμησης (2005)

γ)

Ανακοίνωση για την εμπορία ανθρώπων (2005)

δ)

Αναθεώρηση και κατά περίπτωση βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας για την εμπορία ανθρώπων, για παράδειγμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο συντονισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμμετοχή της Ευρωπόλ (2006)

ε)

Αναθεώρηση και, εφόσον απαιτείται, βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπινων οργάνων, ιστών και κυττάρων (2006)

στ)

Αναθεώρηση και, εφόσον απαιτείται, ενίσχυση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος (2008)

ζ)

Συγκριτική μελέτη για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας θέσπισης πράξεων για την καταπολέμηση δραστηριοτήτων οργανωμένου εγκλήματος που συνδέονται με φορολογικές απάτες στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις υπό προσχώρηση και υποψήφιες χώρες (2005)

η)

Με βάση την μελέτη, πρόταση για τη θέσπιση νομοθεσίας επί ποινικών θεμάτων, στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος που αφορά φορολογική απάτη ή για τους κανόνες και τις ορθές πρακτικές για τη βελτίωση της συνεργασίας των υπηρεσιών καταστολής (2007)

θ)

Πρόταση για την υποκλοπή ταυτότητας και για μέτρα σχετικά με τη διαχείριση της ταυτότητας (2007)

ι)

Εξέταση της πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της απάτης στις δημόσιες προσφορές (2006)

κ)

Μελέτη και έρευνα για την ανάγκη περαιτέρω προσέγγισης των νομοθεσιών, π.χ. στους τομείς του λαθρεμπορίου όπλων, της παροχής «προστασίας» έναντι χρημάτων και της εκβίασης (2008)

Βελτίωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης

λ)

Δεύτερη έκθεση με βάση το άρθρο 6 της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 26 Ιουνίου 2001 για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος (2005)

μ)

Δεύτερη έκθεση με βάση το άρθρο 14 της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 28 Μαΐου 2001 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών (2005)

ν)

Έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου σχετικά με την «καταπολέμηση της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα» (2005)

ξ)

Έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου της 27 Ιανουαρίου 2003 για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (2005)

ο)

Έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος (2007)

π)

Αξιολόγηση της εφαρμογής της τελωνειακής συνεργασίας από τα κράτη μέλη (σύμβαση «Νάπολη II»), συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των επικυρώσεων (2007)

ρ)

Αξιολόγηση των πολιτικών των κρατών μελών για την καταπολέμηση της διαφθοράς (2009)

σ)

Αξιολόγηση των μέτρων για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος (2010)

3.4.   ΜΈΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

α)

Εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος εργασίας για την τελωνειακή συνεργασία που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 30.03.2004 σε συνέχεια του ψηφίσματος του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη στρατηγική για την τελωνειακή συνεργασία (2004-2006)

β)

Ανακοίνωση για την καταπολέμηση του διασυνοριακού λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις (2007)

γ)

Πρόταση σχετικά με την ανάπτυξη της Ευρωπόλ, όσον αφορά ιδίως τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων στον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ (έναρξη ισχύος το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2008)

Βελτίωση της συνεργασίας σε θέματα καταστολής και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά τη διασυνοριακή επιχειρησιακή συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου

δ)

Συνέχεια στην ανακοίνωση και πρόταση για τη βελτίωση της συνεργασίας σε θέματα καταστολής, ιδίως στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των κρατών μελών (2005)

ε)

Ανακοίνωση και πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών και την αύξηση της ασφάλειας με τη δημιουργία ενός χώρου αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (2005)

στ)

Ενημέρωση του εγχειριδίου Sirene (2005)

ζ)

Συνέχιση των εργασιών όσον αφορά προδιαγραφές για την αστυνομία (αστυνομική δεοντολογία, προγράμματα επιτήρησης) (2008)

η)

Ορισμός κανόνων ποιότητας για τα εγκληματολογικά εργαστήρια (2008)

Συστηματικά προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ υπηρεσιών καταστολής

ι)

Έγκριση πρότασης για την τροποποίηση της απόφασης περί δημιουργίας της CEPOL (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία) ως οργάνου της Ένωσης (2005)

κ)

Αξιολόγηση της CEPOL (2006) και αναλόγως, περαιτέρω ανάπτυξη (2006)

Βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας

λ)

Ανάπτυξη κοινής μεθόδου και οργάνωση κοινών αστυνομικών και τελωνειακών επιχειρήσεων μικρής διάρκειας ή/και κοινών ομάδων όπου συμμετέχουν άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (συνεχής)

μ)

Εκπόνηση στοιχειωδών κανόνων για τη διασυνοριακή χρήση τεχνικών έρευνας (2006)

ν)

Οδηγός ορθών πρακτικών για την προώθηση και επέκταση της χρήσης ειδικών μορφών συνεργασίας από τις τελωνειακές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται στη σύμβαση «Νάπολη II» (2008)

ξ)

Βελτίωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των οργάνων καταπολέμησης της διαφθοράς και εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας δικτύου μεταξύ των αρχών αυτών (ιδίως των αστυνομικών, δικαστικών, εισαγγελικών και τελωνειακών αρχών (2007)

ο)

Ορισμός πολιτικής για τη σχέση μεταξύ Ευρωπόλ και Eurojust (το αργότερο το 2008)

π)

Ορισμός του ρόλου της επιτροπής ασφάλειας (COSI) (το αργότερο την 1η Νοεμβρίου 2006)

ρ)

Επανεξέταση και, κατά περίπτωση, περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών στον τελωνειακό τομέα (συνεχής)

σ)

Εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 19 Νοεμβρίου 2004 όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στα Δυτικά Βαλκάνια

3.5.   ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΡΊΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΌΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

α)

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφαρμογή το αργότερο την 1η Ιουλίου 2006)

β)

Απόφαση της Επιτροπής για τη δημιουργία ασφαλούς γενικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (ARGUS) και κέντρου διαχείρισης κρίσεων της Επιτροπής που θα συντονίζει τα υπάρχοντα συστήματα προειδοποίησης (2005)

γ)

Πρόταση για τη δημιουργία δικτύου προειδοποίησης για τις υποδομές ζωτικής σημασίας (CIWIN) (2005)

δ)

Σχέδιο για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας (2005)

3.6.   Γενική πρόληψη του εγκλήματος

α)

Ενίσχυση και επαγγελματική αντιμετώπιση της πρόληψης του εγκλήματος, μεταξύ άλλων μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου πρόληψης του εγκλήματος (2005)

β)

Δημιουργία ευρωπαϊκών μέσων για τη συλλογή, ανάλυση και αντιπαραβολή πληροφοριών για την εγκληματικότητα και τη θυματοποίηση και τις αντίστοιχες τάσεις στα κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας εθνικές στατιστικές και άλλες πηγές πληροφοριών ως συμφωνημένους δείκτες.

4.   ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Βλέπε επίσης πρόγραμμα-πλαίσιο «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» βάσει των νέων δημοσιονομικών προοπτικών (2005)

α)

Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (2005)

β)

Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (2007)

4.1.   ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΛΊΜΑΤΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗΣ ΚΑΙ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΊΑΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗΣ

α)

Συστηματική, αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης με σκοπό την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και παράλληλα πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας του δικαστικού κλάδου (Ανακοίνωση - 2006)

β)

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δικαστική εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005), περαιτέρω ανάπτυξη βάσει του πιλοτικού προγράμματος ανταλλαγής δικαστών (2005) και προπαρασκευαστικών ενεργειών (2006)

γ)

Δημιουργία, με βάση τις υπάρχουσες υποδομές, ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού δικτύου για την κατάρτιση των δικαστικών αρχών σε θέματα ποινικού και αστικού δικαίου (2007)

δ)

Σεμινάρια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ασκούντων νομικά επαγγέλματα ενόψει της καθιέρωσης ορθών πρακτικών (2006)

4.2.   ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΈΣ ΥΠΟΘΈΣΕΙΣ

Συνέχιση της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης:

α)

Ανακοίνωση για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών (2005)

β)

Λευκή Βίβλος σχετικά με τις ανταλλαγές πληροφοριών για τις καταδίκες και τις συνέπειες των καταδικών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005)

γ)

Πρόταση για τη συνεκτίμηση των καταδικαστικών αποφάσεων στο πλαίσιο νέων ποινικών διαδικασιών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005)

δ)

Πρόταση για τη διαβίβαση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τις ποινικές καταδίκες στο κράτος μέλος της ιθαγένειας και την τήρησή τους από το τελευταίο (2005)

ε)

Ανακοίνωση για τη δημιουργία μητρώου των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν καταδικαστεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005) και νομοθετική πρόταση (2006)

στ)

Πρωτοβουλία σχετικά με τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο και τη μεταφορά μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσώπων που έχουν καταδικαστεί (2005)

ζ)

Πρόταση για την αμοιβαία αναγνώριση μη περιοριστικών της ελευθερίας προδικαστικών μέτρων ελέγχου (2005)

η)

Ανακοίνωση σχετικά με τη στέρηση δικαιωμάτων (2005)

θ)

Εκθέσεις για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (2005 και 2006)

ι)

Πρωτοβουλία για την αναγνώριση και εκτέλεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορευτικών μέτρων που προκύπτουν από καταδίκες για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών (2005)

κ)

Πρόταση για τη στέρηση του δικαιώματος οδήγησης (2006)

λ)

Έκθεση για την εφαρμογή της πρότασης-πλαισίου της 22ας Ιουλίου 2003 σχετικά με την εκτέλεση στην ΕΕ αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων (2006)

μ)

Έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης όσον αφορά τις ποινές σε χρήμα (2007)

ν)

Πρόταση για την αναγνώριση και εκτέλεση εναλλακτικών ποινών και για τις ποινές με αναστολή (2007)

ξ)

Πρόταση για τη συμπλήρωση του ευρωπαϊκού εντάλματος συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων (2007)

Προσέγγιση

α)

Πράσινη Βίβλος για τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας και την εφαρμογή της αρχής (ne bis in idem) (2005)

β)

Πράσινη Βίβλος για το τεκμήριο αθωότητας (2005)

γ)

Δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου της 15.3.2001 σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων στις ποινικές δίκες (2005)

δ)

Τρίτη έκθεση για την απόφαση-πλαίσιο της 15 Μαρτίου 2001 σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων στις ποινικές δίκες (2006)

ε)

Πρόταση για τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας και την εφαρμογή της αρχής ne bis in idem (2006)

στ)

Πράσινη Βίβλος για την αξιοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων (2006)

ζ)

Πράσινη Βίβλος για τις ερήμην εκδιδόμενες αποφάσεις (2006)

η)

Πρόταση για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων σχετικά με τη διεξαγωγή των αποδείξεων εν όψει της καθιέρωσης του αμοιβαία παραδεκτού (2007)

θ)

Πρόταση για τις ερήμην εκδιδόμενες αποφάσεις (2007)

ι)

Συνέχεια που θα δοθεί στην Πράσινη Βίβλο για την προσέγγιση των ποινικών κυρώσεων και, αναλόγως, νομοθετική πρόταση(2008)

κ)

Ανάλυση των στοιχειωδών κανόνων για τις διαδικασίες κράτησης προσώπων πριν από τη διεξαγωγή της δίκης και διαδικασίες τακτικής επανεξέτασης των λόγων κράτησης (2007)

Άλλες πράξεις στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις:

α)

Σύσταση για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για τη συγκέντρωση και ανταλλαγή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων (2006)

β)

Πρόταση για την εκούσια καταστροφή έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων (2007)

γ)

Πρόταση για την προστασία των μαρτύρων και των συνεργαζομένων με τη δικαιοσύνη (2007)

δ)

Πρωτοβουλία για την ευκολότερη δίωξη των τροχαίων αδικημάτων (2005)

ε)

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ειδικών δικαστικών οργάνων για τη διερεύνηση υποθέσεων που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα (2009)

στ)

Περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε ποινικές υποθέσεις (συνεχής)

Eurojust

ζ)

Δεύτερη έκθεση για την ενσωμάτωση της απόφασης του Συμβουλίου της 28 Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με τη σύσταση της Eurojust (2005)

η)

Πρόταση για την Eurojust σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ - 273 (έναρξη ισχύος το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2008)

Διεθνής έννομη τάξη

θ)

Ενεργός συμμετοχή των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών και φόρουμ [G8, ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, Ευρωστάτ, Ομάδα Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)] σε ποινικά θέματα (2005-2009)

ι)

Εξέταση των επιχειρημάτων υπέρ της σύναψης συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών για θέματα έκδοσης (2005-2009)

κ)

Εξέταση των επιχειρημάτων υπέρ της σύναψης συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών για θέματα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής (2005-2009)

λ)

Πρόταση για σύναψη και υπογραφή από την ΕΚ, της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (2005-2006)

μ)

Ενσωμάτωση διατάξεων σχετικά με τη βοήθεια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας κατά την προσεχή αναθεώρηση των ισχυουσών πράξεων για την εξωτερική βοήθεια (2006)

ν)

Πρόταση για τη σύναψη εκ μέρους της ΕΚ της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (2006)

ξ)

Πρόταση για προσχώρηση, εκ μέρους της ΕΚ, στο πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, μερών και εξαρτημάτων τους και πυρομαχικών (2007)

4.3.   ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΟΘΈΣΕΙΣ

Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων και άρση των εμποδίων στην κανονική λειτουργία των διαδικασιών

α)

Πράσινη Βίβλος για τα κληρονομικά δικαιώματα (2005)

β)

Πράσινη Βίβλος για τη σύγκρουση νομοθεσιών και δικαιοδοσίας σε υποθέσεις διαζυγίου (Ρώμη III) (2005)

γ)

Πρόταση για τις συγκρούσεις νομοθεσιών σχετικά με τις συμβατικές ενοχές (Ρώμη I) (2005)

δ)

Πρόταση για τις μικροδιαφορές (2005)

ε)

Πρόταση για τις υποχρεώσεις διατροφής (2005)

στ)

Έγκριση της πρότασης «Ρώμη II» για τις συγκρούσεις νομοθεσιών σχετικά με τις εξωσυμβατικές ενοχές (2006)

ζ)

Έκδοση του κανονισμού για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής (2006)

η)

Έκδοση οδηγίας για ορισμένες πτυχές της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (2006)

θ)

Πράσινη Βίβλος για τη σύγκρουση νομοθεσιών επί θεμάτων που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων της δικαιοδοσίας και αμοιβαίας αναγνώρισης (2006)

ι)

Πράσινη Βίβλος για την αποτελεσματική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων (2006-2007)

κ)

Πράσινη Βίβλος για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων σε ορισμένα θέματα δικονομικού δικαίου (2008)

λ)

Αξιολόγηση της δυνατότητας ολοκλήρωσης της κατάργησης του εκτελεστήριου τύπου και ενδεχομένως υποβολή νομοθετικών προτάσεων (2006-2010)

μ)

Πρόταση τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 σχετικά με την επίδοση, στα κράτη μέλη, δικαστικών και εξώδικων εγγράφων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (2005)

Βελτίωση της συνεργασίας

ν)

Έκθεση για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (2005) και ενδεχομένως πρόταση τροποποίησης (2006)

ξ)

Συνεχιζόμενη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε αστικές υποθέσεις και των βάσεων δεδομένων για την νομολογία που αφορά ευρωπαϊκές πράξεις (συνεχής)

ο)

Συνεχής ενημέρωση και βελτίωση του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Άτλαντος (συνεχής)

π)

Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δίκτυα δικαστικών οργανώσεων και οργάνων (συνεχής)

ρ)

Σεμινάρια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ασκούντων νομικά επαγγέλματα ενόψει της καθιέρωσης ορθών πρακτικών (2006)

σ)

Ετήσιος εορτασμός της ευρωπαϊκής ημέρας πολιτικής δικαιοσύνης (συνεχής)

Συνέχιση της εφαρμογής των πράξεων που έχουν θεσπισθεί

τ)

Έκθεση για τη λειτουργία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και, ενδεχομένως, πρόταση τροποποίησης (2007)

υ)

Έκθεση για τη λειτουργία του κανονισμού «Βρυξέλλες Ι» (2007) και, ενδεχομένως, πρόταση τροποποίησης (το αργότερο το 2009)

φ)

Έκθεση για τη λειτουργία της οδηγίας 2004/80/ΕΚ σχετικά με την αποζημίωση θυμάτων αξιοποίνων πράξεων

Εξασφάλιση συνοχής

χ)

Τελική έκθεση έρευνας συμπεριλαμβανομένου σχεδίου κοινού πλαισίου αναφοράς (ΚΠΑ) στο ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (2007)

ψ)

Θέσπιση κοινού πλαισίου αναφοράς (ΚΠΑ) στο ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (2009)

Διεθνής έννομη τάξη

α)

Πρόταση για τη σύναψη μιας νέας σύμβασης του Λουγκάνο (2006)

β)

Πρόταση για τη σύναψη των λεγόμενων «παράλληλων συμφωνιών» με τη Δανία σχετικά με τον κανονισμό «Βρυξέλλες I» και την επίδοση πράξεων (2005)

γ)

Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη σύμβαση για την επιλογή του αρμόδιου δικαστηρίου (2005)

δ)

Προσχώρηση της Κοινότητας στη διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (2006)

ε)

Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων γα τη Σύμβαση περί υποχρεώσεων διατροφής (2007)

στ)

Επικύρωση της σύμβασης της Χάγης του 1996 σχετικά με την αρμοδιότητα, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας του παιδιού

ζ)

Συνέχιση των διαπραγματεύσεων και σύναψη διεθνών συμφωνιών σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις.


(1)  Επιπλέον, διεξάγονται συμπληρωματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης.

(2)  Θα εξετασθεί στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών.

(3)  Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις όσον αφορά τη βεβαίωση της γνησιότητας, την πιστοποίηση, τις ψηφιακές υπογραφές και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

(4)  Η διευκόλυνση Καλίνινγκραντ θα αντικατασταθεί από ειδικές διατάξεις στο πλαίσιο του προτεινόμενου Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007-2013, ως μέρος του προγράμματος πλαισίου «αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών».