ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 161

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

48ό έτος
1 Ιουλίου 2005


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ανακοινώσεις

 

Συμβούλιο

2005/C 161/1

Δήλωση του Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής

1

 

Επιτροπή

2005/C 161/2

Ισοτιμίες του ευρώ

2

2005/C 161/3

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

3

2005/C 161/4

Συνοπτικές πληροφορίες για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1595/2004 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2004, όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας ( 1 )

4

2005/C 161/5

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση ( 1 )

8

2005/C 161/6

Αναστολή από την Ιταλία των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας που αφορούν δεκαοκτώ γραμμές μεταξύ των αερολιμένων της Σαρδηνίας και των κυριοτέρων ιταλικών εθνικών αερολιμένων, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2004 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306 ( 1 )

10

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

2005/C 161/7

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 21ης Ιουνίου 2005, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με δύο προτάσεις αποφάσεων του Συμβουλίου όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα Pericles) (CON/2005/22)

11

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ανακοινώσεις

Συμβούλιο

1.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 161/1


Δήλωση του Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής

(2005/C 161/01)

Μετά την υπογραφή, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, στις 26 Μαΐου 2005 της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, η ΕΜΑ συστήνει στο Συμβούλιο να καταχωρίσει στα πρακτικά του και να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, την ακόλουθη δήλωση:

«Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής που υπέγραψαν τα δύο θεσμικά όργανα στις 26 Μαΐου 2005, παρά το πνεύμα της δήλωσης (αριθ. 3) σχετικά με το άρθρο 10 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η οποία περιλαμβάνεται στην τελική πράξη της συνθήκης της Νίκαιας.

Υπενθυμίζοντας τη δήλωσή του της 10ης Ιουλίου 2000, το Συμβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι αρκετές διατάξεις της νέας συμφωνίας-πλαισίου προσπαθούν να διαταράξουν τη θεσμική ισορροπία που προβλέπουν οι ισχύουσες συνθήκες, και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου του 2000. Εκφράζει τη λύπη του για το ότι δεν είχε ενημερωθεί νωρίτερα, στο πλαίσιο της υποχρέωσης πιστής συνεργασίας, για τη διαπραγμάτευση αυτής της νέας συμφωνίας-πλαισίου, καθώς και για το ότι τα δύο θεσμικά όργανα δεν θεώρησαν σκόπιμο να λάβουν υπόψη τους τις ανησυχίες που είχε εκφράσει το Συμβούλιο στο επίπεδο των αρμοδίων ομάδων και επιτροπών του, πριν από την υπογραφή αυτής της συμφωνίας.

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει συγκεκριμένα ότι, σύμφωνα με τη συνθήκη ΕΚ (άρθρο 201), η πρόταση δυσπιστίας κατά της δραστηριότητας της Επιτροπής αφορά όλα τα μέλη της Επιτροπής συλλογικά και δεν είναι δυνατόν να αφορά ατομικά ένα μέλος της Επιτροπής. Το άρθρο 217 κατοχυρώνει τη συλλογικότητα της δράσης της Επιτροπής. Το Συμβούλιο τονίζει, εξάλλου, ότι η διαδικασία για τον πολυετή προγραμματισμό των εργασιών καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στη Σεβίλλη τον Ιούνιο του 2002. Υπενθυμίζει, τέλος, ότι οι διαδικασίες που επιτρέπουν τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διεθνείς διαπραγματεύσεις διέπονται από το άρθρο 300 της συνθήκης ΕΚ και ότι το 1998 εγκρίθηκε η ακολουθητέα διαδικασία σχετικά με την παρουσία μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αντιπροσωπείες της Κοινότητας ή αντιπροσωπείες που εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνείς διασκέψεις.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι, εν πάσει περιπτώσει, οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν αυτά τα όργανα δεν είναι αντιτάξιμες έναντι αυτού. Επιφυλάσσεται να διατηρήσει τα δικαιώματά του και να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο σε περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας-πλαισίου θα έθιγε τις αρμοδιότητες που παρέχουν οι συνθήκες στα όργανα και τη θεσμική ισορροπία που προβλέπουν.»


Επιτροπή

1.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 161/2


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

30 Ιουνίου 2005

(2005/C 161/02)

1 ευρώ=

 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,2092

JPY

ιαπωνικό γιεν

133,95

DKK

δανική κορόνα

7,4515

GBP

λίρα στερλίνα

0,67420

SEK

σουηδική κορόνα

9,4259

CHF

ελβετικό φράγκο

1,5499

ISK

ισλανδική κορόνα

78,71

NOK

νορβηγική κορόνα

7,9155

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9559

CYP

κυπριακή λίρα

0,5735

CZK

τσεχική κορόνα

30,030

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

247,24

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6961

MTL

μαλτέζικη λίρα

0,4293

PLN

πολωνικό ζλότι

4,0388

ROL

ρουμανικό λέι

36 030

SIT

σλοβενικό τόλαρ

239,47

SKK

σλοβακική κορόνα

38,414

TRY

τουρκική λίρα

1,6194

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,5885

CAD

καναδικό δολάριο

1,49

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,3990

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,7387

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,0377

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 239,85

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

8,0254

CNY

κινεζικό γιουάν

10,0079

HRK

κροατικό κούνα

7,3130

IDR

ινδονησιακή ρουπία

11 804,82

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,596

PHP

πέσο Φιλιππινών

67,685

RUB

ρωσικό ρούβλι

34,6370

THB

ταϊλανδικό μπατ

49,938


(1)  

Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


1.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 161/3


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(2005/C 161/03)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

Στις 24 Ιουνίου 2005, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Valoriza Gestión, S.A.U. («Valoriza», Ισπανία), που ανήκει στον όμιλο Sacyr Vallehermoso, και Saur S.A. («Saur», Γαλλία), που ανήκει στον όμιλο PAI Partners, αποκτούν με την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου κοινό έλεγχο της επιχείρησης Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. («Emalsa», Ισπανία), που επί του παρόντος ελέγχεται από κοινού από τις επιχειρήσεις Saur και Endesa Participadas S.A. via Nueva Nuinsa S.L. («Nueva Nuinsa», Ισπανία). Η Valoriza θα αποκτήσει κοινό έλεγχο της Emalsa με την αγορά μετοχών στη Nueva Nuinsa.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Valoriza: διαχείριση υπηρεσιών υδροδότησης, διαχείριση αποβλήτων, ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας, συντήρηση ακινήτων,

για την Emalsa: διαχείριση υπηρεσιών υδροδότησης για λογαριασμό των δήμων Las Palmas de Gran Canarias και Santa Brígida, και στο Puerto de la Luz y de las Palmas,

για την Saur: διαχείριση υπηρεσιών υδροδότησης και αποβλήτων,

για την Nueva Nuinsa: εταιρεία χαρτοφυλακίου.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 (2) του Συμβουλίου σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.


1.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 161/4


Συνοπτικές πληροφορίες για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1595/2004 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2004, όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας

(2005/C 161/04)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Αριθ. ενίσχυσης: XF 1/04

Κράτος μέλος: Ιταλία

Περιφέρεια: Friuli-Venezia Giulia

Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης ή όνομα της επιχείρησης που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Κανονισμός εφαρμογής του άρθρου 6, παράγραφοι 20 και 21, του περιφερειακού νόμου 14/2003 για τη θέσπιση κριτηρίων και πρακτικών διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων στους συνεταιρισμούς του κλάδου της αλιείας για την εφαρμογή προγραμμάτων δραστηριοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 20, παράγραφος 3, εδάφιο β), του νόμου 41/1982 όπως τροποποιήθηκε

Νομική βάση: Legge 17 febbraio 1982, n. 41 (articolo 20, comma 3, lettera b) — «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marina» e successive modifiche.

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (art. 6) — «Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005».

Delibera di Giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004.

Ετήσια δαπάνη που προβλέπεται στο πλαίσιο του καθεστώτος ή συνολικό ετήσιο ποσό ενίσχυσης που χορηγείται στην επιχείρηση: Η προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη για το καθεστώς ανέρχεται σε 385 000,00 ευρώ

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης: Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε 100 % των επιλέξιμων δαπανών

Ημερομηνία εφαρμογής: Το καθεστώς ενίσχυσης αρχίζει να ισχύει μόλις δημοσιευτεί στη Επίσημη Εφημερίδα της Περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση 10 εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή του παρόντος εντύπου, όπως προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 19 του κανονισμού εξαίρεσης [κανονονισμός (ΕΚ) αριθ. 1595/2004]

Διάρκεια του καθεστώτος ή της χωριστής ενίσχυσης: Έως την εξάντληση των πόρων και σε κάθε περίπτωση μόνο κατά την περίοδο εφαρμογής του κανονισμού εξαίρεσης [κανονονισμός (ΕΚ) αριθ. 1595/2004], δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2006

Στόχος της ενίσχυσης: Στήριξη των ΜΜΕ του κλάδου αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μέσω της έγκρισης προγραμματικών συμφωνιών με τις ενώσεις κάθε κλάδου, μέγιστης διάρκειας δεκαοκτώ μηνών, που αποσκοπούν στη διατήρηση και ανάπτυξη της αειφόρου διαχείρισης των βιολογικών πόρων, στην αξιοποίηση των αλιευτικών προϊόντων, στη διατήρηση και ανάπτυξη των επιπέδων απασχόλησης και στην προώθηση των κοινοπραξιών μεταξύ επιχειρήσεων

Η ενίσχυση αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονονισμού (ΕΚ) αριθ. 1595/2004

Επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των προγραμματικών συμφωνιών:

κόστος του προσωπικού των ενώσεων ή κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους·

δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση των προγραμμάτων·

ενοικίαση και απόσβεση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων·

πληροφοριακά δελτία, άρθρα εφημερίδων, γραφικό και οπτικοακουστικό υλικό γενικού ενδιαφέροντος για τους απασχολούμενους στον κλάδο·

μετακινήσεις που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση των προγραμμάτων·

κόστος πραγματοποίησης διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση των προγραμμάτων·

γενικά έξοδα που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση των προγραμμάτων σε ποσοστό 12 % κατ' ανώτατο όριο του συνολικού κόστους της προβλεπόμενης πρωτοβουλίας.

Ενδιαφερόμενοι κλάδοι: Θαλάσσια αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση και εμπορία

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

Ι-33100 — Udine

Δικτυακός τόπος: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Αριθ. ενίσχυσης: XF 1/05

Κράτος μέλος: Ιταλία

Περιφέρεια: Friuli-Venezia Giulia

Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης ή όνομα της επιχείρησης που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Πρόσθετο περιφερειακό πρόγραμμα για παρεμβάσεις στον κλάδο της αλιείας προβλεπόμενες στο έγγραφο DocUP 2000-2006 για τα μέτρα ενίσχυσης των επενδύσεων στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας

Νομική βάση: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Ετήσια δαπάνη που προβλέπεται στο πλαίσιο του καθεστώτος ή συνολικό ετήσιο ποσό ενίσχυσης που χορηγείται στην επιχείρηση: Η προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη για το καθεστώς ανέρχεται σε 650 000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι απλώς ενδεικτικό

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης: Η ανώτατη επιτρεπόμενη συνεισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 40 % των επιλέξιμων δαπανών

Ημερομηνία εφαρμογής: Το καθεστώς ενισχύσεων αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Περιφέρειας και, οπωσδήποτε, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αποστολή του παρόντος εντύπου, όπως προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 19 του κανονισμού εξαίρεσης [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1595/2004].

Διάρκεια του καθεστώτος ή της χωριστής ενίσχυσης: Έως την εξάντληση των κεφαλαίων και, οπωσδήποτε, εντός της περιόδου ισχύος του κανονισμού εξαίρεσης (κανονισμός ΕΚ αριθ. 1595/2004), δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2006

Στόχος της ενίσχυσης: Οικονομική στήριξη των ΜΜΕ του κλάδου υδατοκαλλιέργειας μέσω ενισχύσεων για επενδύσεις.

Η ενίσχυση βασίζεται στο άρθρο 11 του κανονονισμού (ΕΚ) αριθ. 1595/2004

Επιλέξιμες δαπάνες:

κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας σε αλμυρά, υφάλμυρα και γλυκά ύδατα για την εκτροφή ιχθύων, οστράκων, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων οργανισμών·

αγορά ή προσαρμογή σκαφών και μηχανημάτων που προορίζονται αποκλειστικά για δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας, προσαρμογή οχημάτων και εξοπλισμού, άμεσης αναγκαιότητας για τον κύκλο της παραγωγής ή για τη μεταφορά των προϊόντων με διατήρηση υπό συγκεκριμένες συνθήκες, εφόσον το μέγεθός τους είναι ανάλογο του μεγέθους της παραγωγής

Ενδιαφερόμενοι κλάδοι: Υδατοκαλλιέργεια

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

Ι-33100 — Udine

Δικτυακός τόπος: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Αριθ. ενίσχυσης: XF 2/05

Κράτος μέλος: Ιταλία

Περιφέρεια: Friuli Venezia Giulia

Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης ή ονομασία της επιχείρησης που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Πρόσθετο περιφερειακό πρόγραμμα για παρεμβάσεις στον κλάδο της αλιείας προβλεπόμενες στο έγγραφο DocUP 2000-2006 για τα μέτρα ενίσχυσης για επενδύσεις για πρωτοβουλίες εκτελούμενες από ομάδες ή ενώσεις παραγωγών

Νομική βάση: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicitΰ dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματισθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην επιχείρηση: Η προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη για το καθεστώς ανέρχεται σε 110 000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι απλώς ενδεικτικό

Μέγιστο ύψος της ενίσχυσης: Έως 100 % της δαπάνης εάν το έργο παρουσιάζει συλλογικό ενδιαφέρον, ο δικαιούχος αντιπροσωπεύεται από συλλογική οντότητα ή το έργο προβλέπει δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα της ενέργειας.

Έως 40 % της επιλέξιμης δαπάνης εάν το έργο παρουσιάζει ατομικό ενδιαφέρον, εάν το έργο δεν προβλέπει δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα της ενέργειας ή εάν προβλέπεται οικονομική συμμετοχή συλλογικών οργανισμών και ερευνητικών ιδρυμάτων

Ημερομηνία εφαρμογής: Το καθεστώς ενισχύσεων αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Περιφέρειας και, οπωσδήποτε, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αποστολή του παρόντος εντύπου, όπως προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 19 του κανονισμού εξαίρεσης [κανονονισμός (ΕΚ) αριθ. 1595/2004]

Διάρκεια του καθεστώτος ενισχύσεων ή της χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης: Έως την εξάντληση των κεφαλαίων και, οπωσδήποτε, εντός της περιόδου ισχύος του κανονισμού εξαίρεσης [κανονονισμός (ΕΚ) αριθ. 1595/2004], δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2006

Στόχος της ενίσχυσης: Υποστήριξη των ΜΜΕ του κλάδου μέσω ενισχύσεων για παρεμβάσεις, συλλογικού ή ατομικού ενδιαφέροντος, πραγματοποιούμενες από ομάδες ή ενώσεις παραγωγών

Η ενίσχυση βασίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1595/2004

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την πραγματοποίηση των ακόλουθων παρεμβάσεων:

διαχείριση και έλεγχος των όρων πρόσβασης σε ορισμένες ζώνες αλιείας, διαχείριση των ποσοστώσεων και της αλιευτικής προσπάθειας·

προώθηση πλέον επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων ή μεθόδων·

προώθηση τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων·

συλλογικοί εξοπλισμοί υδατοκαλλιέργειας, αναδιάρθρωση ή διευθέτηση των χώρων υδατοκαλλιέργειας, συλλογική επεξεργασία των αποβλήτων που προέρχονται από υδατοκαλλιέργειες·

εξάλειψη των παθολογικών κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητες εκτροφής και των παρασίτων που είναι παρόντα στις λεκάνες απορροής ή στα παράκτια οικοσυστήματα·

συλλογή βασικών δεδομένων ή επεξεργασία υποδειγμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σχετικά με τον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με σκοπό την κατάρτιση σχεδίων ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών·

οργάνωση ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλων τεχνολογιών πληροφόρησης με σκοπό τη διάδοση τεχνικών και εμπορικών πληροφοριών·

επινόηση και θέση σε εφαρμογή συστημάτων βελτίωσης και ελέγχου της ποιότητας, της ανιχνευσιμότητας, των υγειονομικών όρων, των στατιστικών οργάνων και της επίπτωσης στο περιβάλλον·

βελτίωση της γνώσης και της διαφάνειας της παραγωγής και της αγοράς

Σχετικός τομέας ή σχετικοί τομείς: Θαλάσσια αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση και εμπορία

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

Ι-33100 — Udine

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Αριθ. ενίσχυσης: XF 3/05

Κράτος μέλος: Ιταλία

Περιφέρεια: Friuli Venezia Giulia

Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης ή ονομασία της επιχείρησης που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Πρόσθετο περιφερειακό πρόγραμμα για παρεμβάσεις στον κλάδο της αλιείας προβλεπόμενες στο έγγραφο DocUP 2000-2006 για τα μέτρα ενίσχυσης για επενδύσεις για προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων αλιείας

Νομική βάση: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματισθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην επιχείρηση: Η προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη για το καθεστώς ανέρχεται σε 45 000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι απλώς ενδεικτικό

Μέγιστο ύψος της ενίσχυσης: Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100 % των επιλέξιμων δαπανών όταν το πρόγραμμα παρουσιάζει συλλογικό ενδιαφέρον, ο δικαιούχος αντιπροσωπεύεται από συλλογική οντότητα ή το πρόγραμμα προβλέπει δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα της ενέργειας.

Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 40 % των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση όταν το πρόγραμμα παρουσιάζει ατομικό ενδιαφέρον, το πρόγραμμα δεν προβλέπει δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα της ενέργειας ή προβλέπεται οικονομική συμμετοχή συλλογικών οργανισμών και ερευνητικών ιδρυμάτων

Ημερομηνία εφαρμογής: Το καθεστώς ενισχύσεων αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Περιφέρειας και, οπωσδήποτε, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αποστολή του παρόντος εντύπου, όπως προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 19 του κανονισμού εξαίρεσης [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1595/2004]

Διάρκεια του καθεστώτος ενισχύσεων ή της χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης: Έως την εξάντληση των κεφαλαίων και, οπωσδήποτε, εντός της περιόδου ισχύος του κανονισμού εξαίρεσης [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1595/2004], δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2006

Στόχος της ενίσχυσης: Υποστήριξη των ΜΜΕ του κλάδου της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας μέσω ενισχύσεων για παρεμβάσεις προώθησης

Η ενίσχυση βασίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) 1595/2004

Επιλέξιμες δαπάνες:

Ενέργειες πιστοποίησης της ποιότητας, σήμανσης προϊόντων, εξορθολογισμού των ονομασιών και τυποποίησης των προϊόντων·

Εκστρατείες προώθησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για την αξιοποίηση της ποιότητας·

Έρευνες και μελέτες της καταναλωτικής συμπεριφοράς και της αγοράς·

Συμμετοχή σε πανηγύρεις, επιδείξεις και εκθέσεις

Σχετικός τομέας ή σχετικοί τομείς: Θαλάσσια αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση και εμπορία

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

Ι-33100 — Udine

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm


1.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 161/8


Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση

(2005/C 161/05)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Αριθ. ενίσχυσης: XT 24/03

Κράτος μέλος: Ιταλία

Περιφέρεια: Αυτόνομη επαρχία Bolzano

Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης: Μέτρα συνεχούς εκπαίδευσης εντός της επιχείρησης για εργαζομένους που υπάγονται στον ορισμό του νόμου 236/93 και επακόλουθων υπουργικών εγκυκλίων

Νομική βάση: Il regime di aiuto si basa sul Bando Provinciale con oggetto: «Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle successive Circolari Ministeriali» autorizzato con Delibera della G.P. n. 5166 del 30/12/2002

Ετήσιες δαπάνες προγραμματιζόμενες βάσει του καθεστώτος: 784 241,00 ευρώ

Οι μέσες ετήσιες δαπάνες δεν μπορούν να προβλεφθούν δεδομένου ότι η ανακοίνωση προβλέπει ότι σχέδια μπορούν να υποβάλλονται κάθε μήνα μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων χρημάτων, το αργότερο, όμως, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006

Ανώτατη ένταση ενίσχυσης:

Μεγάλες επιχειρήσεις

Ειδική εκπαίδευση: 25 %

Γενική εκπαίδευση: 50 %

ΜΜΕ

Ειδική εκπαίδευση: 35 %

Γενική εκπαίδευση: 70 %

Τα ανωτέρω ποσοστά έντασης ενίσχυσης αυξάνονται κατά:

 

5 % όταν τα μέτρα αφορούν επιχειρήσεις σε τομείς στους οποίους επιτρέπονται οι περιφερειακές ενισχύσεις βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης,

 

10 % όταν η εκπαίδευση παρέχεται σε εργαζομένους σε μειονεκτική θέση κατά την έννοια του άρθρου 2 (ζ) του κανονισμού (ΕΚ) 68/2001

Ημερομηνία εφαρμογής:

Διάρκεια του καθεστώτος: Μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων χρημάτων

Στόχος της ενίσχυσης: Η ενίσχυση προορίζεται για γενική και ειδική εκπαίδευση. Η ανακοίνωση, που εγκρίθηκε με διάταγμα της Περιφερειακής Διοίκησης 5166 της 30ής Δεκεμβρίου 2002 περιλαμβάνει σαφείς ορισμούς για τα δύο είδη εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στα όσα ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 68/2001. Η επιτροπή αξιολόγησης θα ελέγχει αν τα υποβαλλόμενα σχέδια ανταποκρίνονται στους ορισμούς της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης και αν εφαρμόζεται η κατάλληλη ένταση ενίσχυσης. Αν η ένταση ενίσχυσης είναι ακατάλληλη, η επιτροπή θα αναθεωρεί αναλόγως τις εκτιμήσεις και τις συνολικές δαπάνες που αναφέρονται στην αίτηση ενίσχυσης

Τομέας(-είς) της οικονομίας: Όλοι οι τομείς της οικονομίας

Τίτλος και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Provincia Autonoma di Bolzano

Ripartizione 21 — Formazione Professionale in Lingua Italiana

Via Santa Geltrude, 3

I-39100 Bolzano

Direttrice di Ripartizione:

Dott.ssa Barbara Repetto Visentini;

Ripartizione 20 — Formazione Professionale in Lingua Tedesca e Ladina

Via Dante, 3

I-39100 Bolzano

Direttore di Ripartizione: Dr. Peter Duregger

Άλλες πληροφορίες: Η ανακοίνωση του καθεστώτος δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της περιφέρειας, BUR No 4, supplemento 1, 28.1.2003 επιτρέπει στις αποδέκτριες επιχειρήσεις να επιλέξουν μεταξύ καθεστώτος ενίσχυσης βάσει του κανονισμού (ΕΚ 68/2001 και των κανόνων de minimis βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 69/2001

Αριθμός ενίσχυσης: XT 26/03

Κράτος μέλος: Ηνωμένο Βασίλειο

Περιφέρεια: Κορνουάλη και νήσοι Scilly — Περιοχή του στόχου 1

Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης: Στόχος 1 — Πρόγραμμα για την Κορνουάλη και τις νήσους Scilly 2000 — 2006

Νομική βάση:

Learning and Skills Act 2000

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998

Section 2 of the Employment and Training Act 1993

Further and Higher Education Act 1992

Ετήσιες δαπάνες προγραμματιζόμενες βάσει του καθεστώτος: Συνολικές δαπάνες των ΕΔΤ:

(Μέτρα 1.7, 3.2, 3.3, 3.5 και 5.4)

20,16 εκατ. GBP

Ετήσιες δαπάνες

Ανώτατη ένταση ενίσχυσης:

 

35 % σε μεγάλες επιχειρήσεις για ειδική εκπαίδευση

 

45 % σε ΜΜΕ για ειδική εκπαίδευση

 

60 % σε μεγάλες επιχειρήσεις για γενική εκπαίδευση

 

80 % σε ΜΜΕ για γενική εκπαίδευση

[ισχύουν αυξημένες εντάσεις ενίσχυσης δεδομένου ότι η Κορνουάλη και οι νήσοι Scilly αποτελούν ενισχυόμενη περιοχή του άρθρου 87(3)(α)]

Όταν η ενίσχυση αφορά εργαζόμενο σε μειονεκτική θέση, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 (ζ), η ένταση ενίσχυσης δύναται να αυξηθεί κατά 10 %.

Καμία επιχείρηση δεν θα λάβει ενίσχυση άνω του 1 000 000 ευρώ

Ημερομηνία εφαρμογής:

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης:

Στόχος της ενίσχυσης: Το στοιχείο ΕΔΤ στο πρόγραμμα του στόχου 1 αποτελεί ένα ευρύ εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα που αποβλέπει στη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης ανέργων ατόμων περιλαμβανομένων και των ατόμων σε μειονεκτική θέση, την προώθηση της δια βίου μάθησης για εργαζόμενους και μη, τη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων και της προσαρμοστικότητας του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού και τη μείωση των μειονεκτημάτων για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας. Οι εκπαιδευτικές ενισχύσεις που καλύπτονται από την παρούσα απαλλαγή περιλαμβάνουν τα μέτρα του προγράμματος με τα οποία χορηγούνται ενισχύσεις σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Γενική εκπαίδευση

Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης που υποστηρίζεται στο πλαίσιο του Στόχου 1 έχει γενικό χαρακτήρα. Δεν αφορά μόνον την τρέχουσα και μελλοντική θέση του εργαζομένου στην ενισχυόμενη επιχείρηση διότι η απόκτηση των ικανοτήτων παρέχει μεταφερόμενα προσόντα που βελτιώνουν σημαντικά τις πιθανότητες απασχόλησης του ατόμου. Όταν η εκπαίδευση οδηγεί στη χορήγηση εθνικών τίτλων επαγγελματικών σπουδών (National Vocational qualifications) και βασικών δεξιοτήτων (Key Skills Qualifications), θεωρείται ότι έχει γενικό χαρακτήρα.

Ειδική εκπαίδευση

Όταν η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του Στόχου 1 αφορά κυρίως την τρέχουσα ή μελλοντική θέση του ατόμου στην ενισχυόμενη επιχείρηση και παρέχει μη μεταβιβάσιμα προσόντα, θα ισχύουν τα ανώτατα όρια έντασης ενίσχυσης για ειδική εκπαίδευση.

Τομέας(-είς) της οικονομίας: Όλοι οι τομείς της οικονομίας

Τίτλος και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Department for Work and Pensions

ESF Division

Moorfoot

Sheffield S1 4PQ

Τηλ: 0114 267 73 06

Άλλες πληροφορίες: Υπεύθυνη επαφών για τον Στόχο 1:

Janet Woolley

Government Office for the South West

Mast House

24 Sutton Road

Plymouth PL4 0HJ

Τηλ: 01725 650 22


1.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 161/10


Αναστολή από την Ιταλία των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας που αφορούν δεκαοκτώ γραμμές μεταξύ των αερολιμένων της Σαρδηνίας και των κυριοτέρων ιταλικών εθνικών αερολιμένων, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2004 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306 (1)

(2005/C 161/06)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Κατόπιν της απόφασης του Περιφερειακού Διοικητικού Δικαστηρίου του Lazio (TAR del Lazio) της 17ης Μαρτίου 2005, η Ιταλία αποφάσισε να αναστείλει από την ημερομηνία αυτή την επιβολή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2004 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. C 306 για τις ακόλουθες δεκαοκτώ αεροπορικές γραμμές:

Alghero/Ρώμη και Ρώμη/Alghero

Alghero/Μιλάνο και Μιλάνο/Alghero

Alghero/Μπολόνια και Μπολόνια/Alghero

Alghero/Τορίνο και Τορίνο/Alghero

Alghero/Πίζα και Πίζα/Alghero

Κάλιαρι/Ρώμη και Ρώμη/Κάλιαρι

Κάλιαρι/Μιλάνο και Μιλάνο/Κάλιαρι

Κάλιαρι/Μπολόνια και Μπολόνια/Κάλιαρι

Κάλιαρι/Τορίνο και Τορίνο/Κάλιαρι

Κάλιαρι/Πίζα και Πίζα/Κάλιαρι

Κάλιαρι/Βερόνα και Βερόνα/Κάλιαρι

Κάλιαρι/Νάπολη και Νάπολη/Κάλιαρι

Κάλιαρι/Παλέρμο και Παλέρμο/Κάλιαρι

Olbia/Ρώμη και Ρώμη/Olbia

Olbia/Μιλάνο και Μιλάνο/Olbia

Olbia/Μπολόνια και Μπολόνια/Olbia

Olbia/Τορίνο και Τορίνο/Olbia

Olbia/Βερόνα και Βερόνα/Olbia


(1)  ΕΕ C 306 της 10.12.2004, σ. 6.


Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

1.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 161/11


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 21ης Ιουνίου 2005

κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με δύο προτάσεις αποφάσεων του Συμβουλίου όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles»)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

Στις 10 Μαΐου 2005 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αιτήματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατυπώσει γνώμες σχετικά με δύο προτεινόμενα μέτρα: μία πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου που τροποποιεί και παρατείνει την απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2001 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles») (εφεξής, «πρόταση»), και μία πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου που επεκτείνει στα μη συμμετέχοντα στη ζώνη του ευρώ κράτη μέλη την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί και παρατείνει την απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2001 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles») (εφεξής «παράλληλη πρόταση») (1).

2.

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ να διατυπώσει τη γνώμη της βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4, πρώτη περίπτωση, της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5, πρώτη περίοδος, του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

3.

Το πρόγραμμα «Pericles» θεσπίστηκε με την απόφαση 2001/923/EΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2001 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles») (2). Τόσο σε σχέση με την πρόταση όσο και σε σχέση με την παράλληλη πρόταση —και σύμφωνα με την άποψη την οποία εξέφρασε στη γνώμη που εξέδωσε κατόπιν υποβολής αιτήματος διαβούλευσης αναφορικά με το σχέδιο της απόφασης 2001/923/EΚ (3)— η ΕΚΤ θα ήθελε να επισημάνει ότι επικροτεί θερμά και στηρίζει πλήρως τις πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω των προγραμμάτων δράσης στον τομέα της κατάρτισης, των ανταλλαγών και της συνδρομής για επιλεγμένες ομάδες-στόχους.

4.

Η ΕΚΤ παρατηρεί ότι ο κύριος σκοπός της πρότασης συνίσταται στην παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Pericles» (η προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης του οποίου είναι, προς το παρόν, η 31η Δεκεμβρίου 2005) έως την 31η Δεκεμβρίου 2011, με τον ίδιο ετήσιο προϋπολογισμό του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Εξάλλου, η πρόταση προβλέπει διοικητική συνδρομή για τις διασυνοριακές έρευνες, υποκείμενη σε προηγούμενη αξιολόγηση από την Europol, όταν η συνδρομή αυτή δεν διατίθεται από άλλα ευρωπαϊκά όργανα, προτείνεται δε αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης, από την Κοινότητα, της ανταλλαγής πληροφοριών και των εξωτερικών δράσεων από 70 % σε 80 % και υιοθέτηση μίας ελαστικής μεθόδου όσον αφορά τους περιορισμούς στον αριθμό των σχεδίων που τα κράτη μέλη δικαιούνται να υποβάλλουν ετησίως για χρηματοδότηση βάσει του προγράμματος «Pericles».

5.

Προκαταρκτικά παρατηρείται ότι το άρθρο 123 παράγραφος 4 της συνθήκης ενδέχεται να συνιστά ανεπαρκή νομική βάση για την πρόταση, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη η επέκταση του προγράμματος ώστε να συμπεριλάβει τη διοικητική συνδρομή για τις διασυνοριακές έρευνες

6.

Όσον αφορά την ουσία της πρότασης, η ΕΚΤ τονίζει πως είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η διάρκεια της παράτασης του προγράμματος «Pericles» συνδέεται με το χρονικό πλαίσιο της εισαγωγής του ευρώ στα νέα κράτη μέλη. Εφόσον οι προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες για την εισαγωγή του ευρώ στα περισσότερα νέα κράτη μέλη εκτείνονται στο διάστημα μεταξύ των ετών 2008 και 2010 (4), η προτεινόμενη παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Pericles» έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικά αυξημένες ανάγκες κατάρτισης, ανταλλαγής πληροφοριών και συνδρομής. Η προτεινόμενη παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Pericles» επικροτείται, εξάλλου, καθώς είναι πιθανό ότι θα συμπέσει με —και ότι, ως εκ τούτου, θα εξυπηρετήσει— την προβλεπόμενη προς το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας έκδοση της δεύτερης σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ.

7.

Ομοίως, η αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της ανταλλαγής πληροφοριών και των εξωτερικών δράσεων από την Κοινότητα, καθώς και η υιοθέτηση μίας ελαστικής μεθόδου όσον αφορά τους περιορισμούς στον αριθμό των σχεδίων που τα κράτη μέλη δικαιούνται να υποβάλλουν για χρηματοδότηση, συνιστούν δύο περαιτέρω θετικά βήματα προς την κατεύθυνση της παροχής συνδρομής στις περιπτώσεις που αυτή καθίσταται κατ' εξοχήν αναγκαία.

8.

Όπως επισημαίνεται στο άρθρο 5 της απόφασης 2001/923/EΚ, είναι ουσιώδους σημασίας η ύπαρξη κατάλληλου συντονισμού μεταξύ του προγράμματος «Pericles», αφενός, και των υφιστάμενων προγραμμάτων της Κοινότητας ή της ΕΕ, καθώς και των σχεδίων της Europol και της ΕΚΤ, αφετέρου. Προς το σκοπό αυτόν, η διοικητική συνδρομή για τις διασυνοριακές έρευνες μπορεί, σύμφωνα με την πρόταση, να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης μόνο εφόσον η συνδρομή αυτή δεν διατίθεται από άλλα ευρωπαϊκά όργανα. Η πρόταση προβλέπει προηγούμενη αξιολόγηση της χρηματοδότησης της διοικητικής συνδρομής από την Europol. Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση της διοικητικής συνδρομής ενδέχεται να συνδέεται και με διασυνοριακές έρευνες που αφορούν πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ, το Συμβούλιο θα μπορούσε να εξετάσει και τη δυνατότητα συμμετοχής της ΕΚΤ στην αξιολόγηση. Η ΕΚΤ παρατηρεί ότι θα ήταν λυσιτελές, οι πρωτοβουλίες που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν βάσει του προγράμματος «Pericles» να συνεξετάζονται από την Επιτροπή, την ΕΚΤ και τη Europol, για τη δε λήψη απόφασης να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των τριών αυτών οργάνων, στο πλαίσιο της διευθύνουσας ομάδας που έχει ήδη συσταθεί με σκοπό τη διαμόρφωση μίας κοινής στρατηγικής κατά της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ.

9.

Η ΕΚΤ παρατηρεί ότι η πρόταση προβλέπει περιορισμένη μόνο τροποποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης. Λαμβάνοντας υπόψη την παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Pericles» κατά μία εξαετία, η ΕΚΤ συνιστά να συμπεριληφθεί στις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 1 της πρότασης μία πιο φιλόδοξη, ανοιχτή και διάφανη διαδικασία αξιολόγησης. Η ΕΚΤ θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως στην αξιολόγηση της προσφορότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος «Pericles», έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει στο Συμβούλιο εμπεριστατωμένη γνώμη σε σχέση με κάθε μελλοντική παράταση της διάρκειας του προγράμματος.

Φρανκφούρτη, 21 Ιουνίου 2005.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  Στο COM(2005) 127 τελικό περιέχεται τόσο η πρόταση [2005/0029(CNS)] όσο και η παράλληλη πρόταση [2005/0030 (CNS)].

(2)  ΕΕ L 339 της 21.12.2001, σ. 50.

(3)  Παράγραφος 3 της γνώμης CON/2001/31 της ΕΚΤ της 9ης Οκτωβρίου 2001 κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της κατάρτισης, των ανταλλαγών και της συνδρομής για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη (πρόγραμμα «PERICLES») (ΕΕ C 293 της 19.10.2001, σ. 3).

(4)  Ανακοίνωση της Επιτροπής με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 2004 και τίτλο «Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank — First report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area, COM(2004) 748 final». Διατίθεται στην ιστοσελίδα http://europa.eu.int.