ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 126

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

48ό έτος
25 Μαΐου 2005


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ανακοινώσεις

 

Επιτροπή

2005/C 126/1

Ισοτιμίες του ευρώ

1

2005/C 126/2

Διαδικασία πληροφόρησης — Τεχνικές προδιαγραφές ( 1 )

2

2005/C 126/3

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση αριθ. COMP/M. 3814 — RR Donnelley/Astron) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

8

2005/C 126/4

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση αριθ. COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

9

2005/C 126/5

Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ — Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση ( 1 )

10

2005/C 126/6

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση αριθ. COMP/M.3815 — 3i Group/Carema) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

13

2005/C 126/7

Δημοσίευση αιτήσεως καταχωρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

14

 

III   Πληροφορίες

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2005/C 126/8

Απόφαση

18

 

Επιτροπή

2005/C 126/9

Πρόταση υποβολής προτάσεων στον τομέα της κοινοτικής συνεργασίας κατά της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης

19

2005/C 126/0

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — Πρόγραμμα eLearning — Γενική Διεύθυνση EAC/23/05

20

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ανακοινώσεις

Επιτροπή

25.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 126/1


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

24 Μαΐου 2005

(2005/C 126/01)

1 ευρώ=

 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,2617

JPY

ιαπωνικό γιεν

135,39

DKK

δανική κορόνα

7,4484

GBP

λίρα στερλίνα

0,68765

SEK

σουηδική κορόνα

9,1812

CHF

ελβετικό φράγκο

1,5467

ISK

ισλανδική κορόνα

81,03

NOK

νορβηγική κορόνα

8,0885

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9620

CYP

κυπριακή λίρα

0,5767

CZK

τσεχική κορόνα

30,351

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

253,90

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6960

MTL

μαλτέζικη λίρα

0,4293

PLN

πολωνικό ζλότι

4,1808

ROL

ρουμανικό λέι

36 163

SIT

σλοβενικό τόλαρ

239,48

SKK

σλοβακική κορόνα

38,975

TRY

τουρκική λίρα

1,7504

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,6527

CAD

καναδικό δολάριο

1,5893

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,8146

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,7662

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,0877

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 262,84

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

8,2052

CNY

κινεζικό γιουάν

10,4425

HRK

κροατικό κούνα

7,3130

IDR

ινδονησιακή ρουπία

11 948,30

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,794

PHP

πέσο Φιλιππινών

68,794

RUB

ρωσικό ρούβλι

35,3360

THB

ταϊλανδικό μπατ

50,487


(1)  

Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


25.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 126/2


Διαδικασία πληροφόρησης — Τεχνικές προδιαγραφές

(2005/C 126/02)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37, ΕΕ L 217 της 5.8.1998. σ. 18).

Κοινοποιήσεις εθνικών σχεδίων τεχνικών κανόνων που ελήφθησαν από την Επιτροπή

Στοιχεία (1)

Τίτλος

Προθεσμία «Status quo» τριών μηνών (2)

2005/0188/NL

Κανονισμός του υφυπουργού Οικισμού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος που περιέχει κανόνες για την επιδότηση της αντικατάστασης ή του επανεξοπλισμού κινητήρων ντίζελ πλοίων εσωτερικής ναυτιλίας (Κανονισμός περί επιδότησης των κινητήρων ντίζελ για πλοία εσωτερικής ναυτιλίας)

 (4)

2005/0189/SK

Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, με την οποία εκδίδεται το κεφάλαιο του Κώδικα τροφίμων της Δημοκρατίας της Σλοβακίας που ρυθμίζει θέματα σχετικά με αρτυματικές ύλες

27.7.2005

2005/0190/F

Σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών της Régie Gaz-Electricité της Sallanches οι οποίες εφαρμόζονται στις σωληνώσεις διανομής αερίου και είναι σχετικές με την εφαρμογή του διατάγματος αριθ. 2004-555 της 15ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται στις σωληνώσεις και στις συνδέσεις των εγκαταστάσεων μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης αερίου

28.7.2005

2005/0191/A

Συγγραφή υποχρεώσεων για τα υδραυλικά έργα οικισμών — LB — SW, έκδοση 05

28.7.2005

2005/0192/F

Σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών της Régie Gaz-Electricité της Bonneville οι οποίες εφαρμόζονται στις σωληνώσεις διανομής αερίου και είναι σχετικές με την εφαρμογή του διατάγματος αριθ. 2004-555 της 15ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται στις σωληνώσεις και στις συνδέσεις των εγκαταστάσεων μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης αερίου

28.7.2005

2005/0193/F

Σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών της Régie Gaz Electricité του δήμου της Carmaux οι οποίες εφαρμόζονται στις σωληνώσεις διανομής αερίου και είναι σχετικές με την εφαρμογή του διατάγματος αριθ. 2004-555 της 15ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται στις σωληνώσεις και στις συνδέσεις των εγκαταστάσεων μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης αερίου

28.7.2005

2005/0194/PL

Σχέδιο κανονισμού του υπουργού Υποδομών σχετικά με τους ειδικούς τεχνικούς όρους εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών οχημάτων

28.7.2005

2005/0195/B

Σχέδιο βασιλικού διατάγματος για θέσπιση των προδιαγραφών και της καταχώρησης του εξοπλισμού ανάγνωσης του ηλεκτρονικού δελτίου ταυτότητας και του δελτίου ταυτότητας κοινωνικής ασφάλισης

29.7.2005

2005/0196/UK

Κανονισμοί περί οχημάτων με κινητήρα (καταλυτικοί μετατροπείς αντικατάστασης) του 2005

29.7.2005

2005/0197/D

Νόμος για την απλοποίηση της επιτήρησης σύμφωνα με το δίκαιο περί απορριμμάτων

29.7.2005

2005/0198/IRL

Κανονισμοί περί φαρμακευτικών προϊόντων (συνταγογράφηση και έλεγχος προμήθειας) (τροποποίηση) του 2005

29.7.2005

2005/0199/D

Διάταγμα για την απλοποίηση της σύμφωνα με το δίκαιο περί απορριμμάτων επιτήρησης

29.7.2005

2005/0200/CZ

Σχέδιο — νόμος περί φαρμάκων

3.8.2005

2005/0201/UK

2036 — Απαίτηση διεπαφής 2036 του ΗΒ (έκδοση 2.0) για κινητές υπηρεσίες ιχνηλάτησης δεδομένων περιουσιακών στοιχείων

4.8.2005

2005/0202/D

Ομοιοπαθητική Φαρμακοποιία — HAB 2005

4.8.2005

Η Επιτροπή υπενθυμίζει την απόφαση «CIA Security» που εξεδόθη στις 30 Απριλίου 1996, σχετικά με την υπόθεση C194-94 (Συλ. Ι, σ. 2201), σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κρίνει ότι τα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας 98/34/ΕΚ (πρώην οδηγία 83/189/ΕΟΚ) πρέπει να ερμηνεύονται υπό την έννοια ότι οι ιδιώτες μπορούν να ζητήσουν από τα εθνικά δικαστήρια να αρνηθούν την εφαρμογή των εθνικών τεχνικών προδιαγραφών που δεν έχουν κοινοποιηθεί όπως επιβάλλει η οδηγία.

Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 1986 (ΕΕ C 245 της 1.10.1986, σ. 4)

Έτσι, εφόσον δε τηρηθεί η υποχρέωση κοινοποίησης, οι εθνικές τεχνικές προδιαγραφές καθίστανται ανεφάρμοστες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιβληθούν στους ιδιώτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κοινοποίησης, απευθυνθείτε στην:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Επιχειρήσεις και βιομηχανία, Τμήμα C3

B–1049 Bρυξέλλες

e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Δείτε επίσης την ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις κοινοποιήσεις αυτές, μπορείτε να απευθύνεστε στις εθνικές υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στον κάτωθι κατάλογο:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/ΕΚ

ΒΕΛΓΙΟ

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

(Ποιότητα και ασφάλεια Ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία για την οικονομία, τις ΜΜΕ, τις μεσαίες τάξεις και την ενέργεια)

NG III — 4ème étage

boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Mme Pascaline Descamps

Τηλ.: (32) 2 206 46 89

Φαξ: (32) 2 206 57 46

Ηλ. ταχ.: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Γενικό ηλ. ταχ.: belnotif@mineco.fgov.be

Ιστοχώρος: http://www.mineco.fgov.be

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Ms Helena Fofonkova

Τηλ.: (420) 224 907 125

Φαξ: (420) 224 907 122

Ηλ. ταχ.: fofonkova@unmz.cz

Γενικό ηλ. ταχ.: eu9834@unmz.cz

Ιστοχώρος: http://www.unmz.cz

ΔΑΝΙΑ

Erhvervs- og Boligstyrelsen

(Δανική υπηρεσία βιομηχανίας και στέγασης)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (ή DK-2100 Copenhagen OE)

Τηλ.: (45) 35 46 66 89 (απευθείας)

Φαξ: (45) 35 46 62 03

Ηλ. ταχ.: Ms Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk

Κοινή ταχυδρομική θυρίδα για τα μηνύματα κοινοποίησης — noti@ebst.dk

Ιστοχώρος: http://www.ebst.dk/Notifikationer

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

(Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Εργασίας)

Referat XA2

Scharnhorststr. 34 - 37

D-10115 Berlin

Frau Christina Jäckel

Τηλ.: (49) 30 2014 6353

Φαξ.: (49) 30 2014 5379

Ηλ. ταχ.: infonorm@bmwa.bund.de

Ιστοχώρος: http://www.bmwa.bund.de

ΕΣΘΟΝΙΑ

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Mr Margus Alver

Τηλ.: (372) 6 256 405

Φαξ: (372) 6 313 660

Ηλ. ταχ.: margus.alver@mkm.ee

Γενικό ηλ. ταχ.: el.teavitamine@mkm.ee

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Μεσογείων 119

GR-101 92 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: (30) 210 696 98 63

Φαξ: (30) 210 696 91 06

ΕΛΟΤ

Αχαρνών 313

GR-111 45 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: (30) 210 212 03 01

Φαξ: (30) 210 228 62 19

Ηλ. ταχ.: 83189in@elot.gr

Ιστοχώρος: http://www.elot.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

(Υπουργείο Εξωτερικών Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Γενική Διεύθυνση συντονισμού της εσωτερικής αγοράς και λοιπών κοινοτικών πολιτικών Γενική Υποδιεύθυνση βιομηχανίας, ενέργειας, μεταφορών, επικοινωνιών και περιβάλλοντος)

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 MADRID

Sr. Angel Silván Torregrosa

Τηλ.: (34) 91 379 83 32

Sra Esther Pérez Peláez

Τεχνικός Σύμβουλος

Ηλ. ταχ.: esther.perez@ue.mae.es

Τηλ.: (34) 91 379 84 64

Φαξ: (34) 91 379 84 01

Ηλ. ταχ.: d83-189@ue.mae.es

ΓΑΛΛΙΑ

Délégation interministérielle aux normes

Dipartimento per le imprese

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Mme Suzanne Piau

Τηλ.: (33) 1 53 44 97 04

Φαξ: (33) 1 53 44 98 88

Ηλ. ταχ.: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Mme Françoise Ouvrard

Τηλ.: (33) 1 53 44 97 05

Φαξ: (33) 1 53 44 98 88

Ηλ. ταχ.: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

NSAI

(Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης της Ιρλανδίας)

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Mr Tony Losty

Τηλ.: (353) 1 807 38 80

Φαξ: (353) 1 807 38 38

Ηλ. ταχ.: tony.losty@nsai.ie

Ιστοχώρος: http://www.nsai.ie/

ΙΤΑΛΙΑ

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1

(Υπουργείο των Δραστηριοτήτων Παραγωγής Γενική Διεύθυνση ανάπτυξης της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας Τεχνική επιθεώρηση της βιομηχανίας — Γραφείο F1)

Via Molise 2

I-00187 Roma

Sig. Vincenzo Correggia

Τηλ.: (39) 06 47 05 22 05

Φαξ: (39) 06 47 88 78 05

Ηλ. ταχ.: vincenzo.correggia@minindustria.it

Sig. Enrico Castiglioni

Τηλ.: (39) 06 47 05 26 69

Φαξ: (39) 06 47 88 77 48

Ηλ. ταχ.: enrico.castiglioni@minindustria.it

Ηλ. ταχ.: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Ιστοχώρος: http://www.minindustria.it

ΚΥΠΡΟΣ

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Τηλ.: (357) 22 409313 ή (357) 22 375053

Φαξ: (357) 22 754103

Mr Antonis Ioannou

Τηλ.: (357) 22 409409

Φαξ: (357) 22 754103

Ηλ. ταχ.: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Ms Thea Andreou

Τηλ.: (357) 22 409 404

Φαξ: (357) 22 754 103

Ηλ. ταχ.: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Γενικό ηλ. ταχ.: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Ιστοχώρος: http://www.cys.mcit.gov.cy

ΛΕΤΤΟΝΙΑ

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Ms Agra Ločmele

Senior Officer of the Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Ηλ. ταχ.: agra.locmele@em.gov.lv

Τηλ.: (371) 7031236

Φαξ: (371) 7280882

Ηλ. ταχ.: notification@em.gov.lv

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Ms Daiva Lesickiene

Τηλ.: (370) 5 2709347

Φαξ: (370) 5 2709367

Ηλ. ταχ.: dir9834@lsd.lt

Ιστοχώρος: http://www.lsd.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

(Κρατική υπηρεσία ενέργειας)

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

M. J.P. Hoffmann

Τηλ.: (352) 46 97 46 1

Φαξ: (352) 22 25 24

Ηλ. ταχ.: see.direction@eg.etat.lu

Ιστοχώρος: http://www.see.lu

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1055

Mr Zsolt Fazekas

Ηλ. ταχ.: fazekaszs@gkm.hu

Τηλ.: (36) 1 374 2873

Φαξ: (36) 1 473 1622

Ηλ. ταχ.: notification@gkm.hu

Ιστοχώρος: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

ΜΑΛΤΑ

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Τηλ.: (356) 2124 2420

Φαξ: (356) 2124 2406

Ms Lorna Cachia

Ηλ. ταχ.: lorna.cachia@msa.org.mt

Γενικό ηλ. ταχ.: notification@msa.org.mt

Ιστοχώρος: http://www.msa.org.mt

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

(Υπουργείο Οικονομικών Φορολογική υπηρεσία/Βόρειο τελωνείο Ομάδα «ειδικής αντιμετώπισης πελατών» Κεντρική υπηρεσία εισαγωγών και εξαγωγών)

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Dhr. Ebel van der Heide

Τηλ.: (31) 50 5 23 21 34

Mw. Hennie Boekema

Τηλ.: (31) 50 5 23 21 35

Mw. Tineke Elzer

Τηλ.: (31) 50 5 23 21 33

Φαξ: (31) 50 5 23 21 59

Γενικό ηλ. ταχ.:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

ΑΥΣΤΡΙΑ

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

(Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Εργασίας)

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Frau Brigitte Wikgolm

Τηλ.: (43) 1 711 00 58 96

Φαξ: (43) 1 715 96 51 ή (43) 1 712 06 80

Ηλ. ταχ.: not9834@bmwa.gv.at

Ιστοχώρος: http://www.bmwa.gv.at

ΠΟΛΩΝΙΑ

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Ms Barbara Nieciak

Τηλ.: (48) 22 693 54 07

Φαξ: (48) 22 693 40 28

Ηλ. ταχ.: barnie@mg.gov.pl

Ms Agata Gągor

Τηλ.: (48) 22 693 56 90

Γενικό ηλ. ταχ.: notyfikacja@mg.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Instituto Portugês da Qualidade

(Πορτογαλικό Ινστιτούτο Ποιότητας)

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Sra Cândida Pires

Τηλ.: (351) 21 294 82 36 ή 81 00

Φαξ: (351) 21 294 82 23

Ηλ. ταχ.: c.pires@mail.ipq.pt

Γενικό ηλ. ταχ.: not9834@mail.ipq.pt

Ιστοχώρος: http://www.ipq.pt

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Τηλ.: (386) 1 478 3041

Φαξ: (386) 1 478 3098

Ηλ. ταχ.: contact@sist.si

Ms Vesna Stražišar

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Ms Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Τηλ.: (421) 2 5249 3521

Φαξ: (421) 2 5249 1050

Ηλ. ταχ.: steinlova@normoff.gov.sk

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας)

Υποδοχή επισκεπτών:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

και

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Ταχυδρομική διεύθυνση:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Mr Henri Backman

Τηλ.: (358) 9 1606 36 27

Φαξ: (358) 9 1606 46 22

Ηλ. ταχ.: henri.backman@ktm.fi

Ms Katri Amper

Γενικό ηλ. ταχ.: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Ιστοχώρος: http://www.ktm.fi

ΣΟΥΗΔΙΑ

Kommerskollegium

(Εθνικός Φορέας Εμπορίου)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Ms Kerstin Carlsson

Τηλ.: (46) 86 90 48 82 ή (46) 86 90 48 00

Φαξ: (46) 8 690 48 40 ή (46) 83 06 759

Ηλ. ταχ.: kerstin.carlsson@kommers.se

Γενικό ηλ. ταχ.: 9834@kommers.se

Ιστοχώρος: http://www.kommers.se

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

(Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας Διεύθυνση 2 — πρότυπα και τεχνικοί κανονισμοί)

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Mr Philip Plumb

Τηλ.: (44) 2072151488

Φαξ: (44) 2072151529

Ηλ. ταχ.: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Γενικό ηλ. ταχ.: 9834@dti.gsi.gov.uk

Ιστοχώρος: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority

(Εποπτική Αρχή της ΕΖΕΣ)

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Ms Adinda Batsleer

Τηλ.: (32) 2 286 18 61

Φαξ: (32) 2 286 18 00

Ηλ. ταχ.: aba@eftasurv.int

Ms Tuija Ristiluoma

Τηλ.: (32) 2 286 18 71

Φαξ: (32) 2 286 18 00

Ηλ. ταχ.: tri@eftasurv.int

Γενικό ηλ. ταχ.: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Ιστοχώρος: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

(ΕΖΕΣ Τμήμα αγαθών Γραμματεία ΕΖΕΣ)

Rue de Trêves 74

B-1040 Bruxelles

Ms Kathleen Byrne

Τηλ.: (32) 2 286 17 34

Φαξ: (32) 2 286 17 42

Ηλ. ταχ.: kathleen.byrne@efta.int

Γενικό ηλ. ταχ.: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Ιστοχώρος: http://www.efta.int

ΤΟΥΡΚΙΑ

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

(Υφυπουργείο εξωτερικού εμπορίου Γενική Διεύθυνση τυποποίησης για το εξωτερικό εμπόριο)

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek — Ankara

Mr Saadettin Doğan

Τηλ.: (90) 312 212 58 99

Φαξ: (90) 312 204 81 02 (90) 312 212 87 68

Ηλ. ταχ.: dtsabbil@dtm.gov.tr

Ιστοχώρος: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Έτος — αριθμός καταχώρισης — κράτος μέλος που θεσπίζει τα σχέδια.

(2)  Περίοδος κατά την οποία το σχέδιο δεν μπορεί να εκδοθεί.

(3)  Το «status quo» δεν ισχύει λόγω αποδοχής, εκ μέρους της Επιτροπής, του επείγοντος χαρακτήρα.

(4)  Το «status quo» δεν ισχύει λόγω τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες συνδεόμενων με φορολογικά ή δημοσιονομικά μέτρα, κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 11 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση της οδηγίας 98/34/ΕΚ.

(5)  Λήξη διαδικασίας πληροφόρησης.


25.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 126/8


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση αριθ. COMP/M. 3814 — RR Donnelley/Astron)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(2005/C 126/03)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

Στις 10 Μαΐου 2005, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση RRD Inks Limited («RRD Inks», ΗΒ), που ελέγχεται από την RR Donnelley & Sons Company («RRD», ΗΠΑ), αποκτά με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης Astron Group Limited («Astron», ΗΒ) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την RR Donnelley: διεθνείς τυπογραφικές υπηρεσίες, εκτύπωση εφημερίδων, περιοδικών, καταλόγων, οδηγών, βιβλίων κλπ. στην Ευρώπη,

για την Astron: εξωτερική ανάθεση σχετικών με έγγραφα εργασιών, αποθήκευση εγγράφων και δεδομένων, τυπογραφικές δραστηριότητες.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M. 3814 — RR Donnelley/Astron. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1

(2)  ΕΕ C 56 της 05.3.2005, σ. 32


25.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 126/9


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση αριθ. COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(2005/C 126/04)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

Στις 17 Μαΐου 2005, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση Compagnie Générale des Eaux («CGE», Γαλλία), που ανήκει στον όμιλο Veolia Environment («VE», Γαλλία), αποκτά με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου κοινό έλεγχο της επιχείρησης Societa' Azionaria per la Condotta di Acque potabili S.p.A (SAP, Ιταλία), που επί του παρόντος ελέγχεται από κοινού από τις επιχειρήσεις Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A («AMGA», Ιταλία) και Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. («SMAT», Ιταλία), με δημόσια προσφορά που ανακοινώθηκε στις 4 Μαΐου 2005.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την AMGA: παροχή συναφών με το νερό υπηρεσιών που συνιστούν τον αποκαλούμενο «ολοκληρωμένο κύκλο ύδατος», παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και διαχείριση της διανομής φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνίες. Η AMGA ασκεί δραστηριότητες μόνο στην Ιταλία,

για την SMAT: παροχή συναφών με το νερό υπηρεσιών που συνιστούν τον αποκαλούμενο «ολοκληρωμένο κύκλο ύδατος» στην Ιταλία,

για την CGE: δραστηριότητες στον τομέα του ύδατος· παροχή υπηρεσιών στον ενεργειακό τομέα· διαχείριση, επεξεργασία και ανακύκλωση αποβλήτων· υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών,

για την SAP: παροχή συναφών με το νερό υπηρεσιών που συνιστούν τον αποκαλούμενο «ολοκληρωμένο κύκλο ύδατος» στην Ιταλία.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32


25.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 126/10


Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ

Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

(2005/C 126/05)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Γαλλία

Αριθμός ενίσχυσης: Ε 46/2001

Τίτλος: Απαλλαγή από το φόρο επί των συμβάσεων ασφάλισης ασθένειας

Στόχος: Ενίσχυση κοινωνικού χαρακτήρα

Νομική βάση: Article 995-15o du code général des impôts

Διάρκεια: Απεριόριστη

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Ημερομηνία απόφασης:

Κράτος μέλος: Φινλανδία

Αριθ. ενίσχυσης: N 70/2004

Τίτλος: Εξαίρεση από την πληρωμή του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και αποζημίωση για κοινωνικές εισφορές υπέρ ναυτικών, στις θαλάσσιες μεταφορές

Στόχος: Διασφάλιση της απασχόλησης ναυτικών του ΕΟΧ σε φινλανδικά επιβατηγά πλοία και διατήρηση της ναυτικής τεχνογνωσίας στην Κοινότητα

Νομική βάση: Laki n:o 542/2004, 24. kesäkuuta 2004, ja laki n:o 62/2004, 9. heinäkuuta 2004

Προϋπολογισμός: περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως

Διάρκεια: 5 έτη (2005-2009)

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Αυστρία

Αριθ. ενίσχυσης: N 140/2004

Τίτλος: Πρόγραμμα ενισχύσεων για συνδυασμένες μεταφορές/οδικώς — σιδηροδρομικώς — με πλοίο

Στόχος: Η ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθεί η στροφή των εμπορευματικών μεταφορών από τις οδικές σε άλλους τρόπους μεταφοράς. Τα σχεδιαζόμενα μέτρα θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Κυότο εκ μέρους των κρατών μελών και της ΕΕ

Νομική βάση: Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln; 51. Verordnung des Bundesministers für Finanzen, Jahrgang 2004

Προϋπολογισμός: 18 εκατομμύρια ευρώ

Διάρκεια: 2003-2008

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Βέλγιο

Αριθμός ενίσχυσης: N 142/00

Τίτλος: Ενίσχυση στην εμπορική ναυτιλία στους τομείς της βυθοκόρησης και της ρυμούλκησης

Στόχος: Μέσω της απαλλαγής από το φόρο επί του μισθού, οι ευρωπαϊκές αρχές προωθούν τη στήριξη της ανάπτυξης της εμπορικής ναυτιλίας, της βυθοκόρησης και της ρυμούλκησης στη θάλασσα και της αντιμετώπισης του ανταγωνισμού από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νομική βάση: Loi du 24 décembre 1999/Wet van 24 december 1999

Προϋπολογισμός: Ενίσχυση στην εμπορική ναυτιλία και στη βυθοκόρηση: 151 εκατομμύρια FB (3,7 εκατ. ευρώ) ετησίως

Ενίσχυση στον τομέα της ρυμούλκησης: 120 εκατομμύρια FB (3 εκατ. ευρώ) ετησίως

Ένταση της ενίσχυσης: Απαλλαγή από το φόρο επί του μισθού για τους ναυτικούς των οποίων το εισόδημα φορολογείται στο Βέλγιο, οι οποίοι εργάζονται σε πλοία που διαθέτουν πιστοποιητικό νηολόγησης και φέρουν τη σημαία κράτους μέλους

Διάρκεια: Απεριόριστη

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Ηνωμένο Βασίλειο — Σκοτία

Αριθμός ενίσχυσης: Ν 307/2004

Τίτλος: Ευρυζωνικές τηλεπικοινωνίες στη Σκοτία — Αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές

Στόχος: Στήριξη της παροχής οικονομικά προσιτών υπηρεσιών ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές στη Σκοτία. Τομέας τηλεπικοινωνιών

Νομική βάση: Section 53 of the Scotland Act 1998

Προϋπολογισμός: Κρατική παρέμβαση ύψους 12-17 εκατ. £

Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Άγνωστο. Εξαρτάται από μηχανισμό αντίστροφης πληρωμής

Διάρκεια: 3 έως 5 έτη

Άλλες πληροφορίες: Οι προμηθευτές που επιλέγονται για την παροχή των υπηρεσιών έχουν την εντολή να παρέχουν ανοικτή πρόσβαση σε τρίτους προμηθευτές χωρίς διακρίσεις

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Γαλλία

Αριθμός ενίσχυσης: N 421/2003

Τίτλος: Ενίσχυση προς τη γαλλική βιομηχανία άνθρακα προς κάλυψη των δαπανών παύσης λειτουργίας μονάδων παραγωγής άνθρακα για το έτος 2003

Στόχος: Κάλυψη των δαπανών παύσης των παντός είδους δραστηριοτήτων υπόγειας εξόρυξης λιθάνθρακα στη Γαλλία, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών και περιφερειακών συνεπειών

Νομική βάση: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα

Προϋπολογισμός: 916,4 εκατ. ευρώ

Διάρκεια: 2003

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Βέλγιο

Αριθμός ενίσχυσης: Ν 496/04

Τίτλος: Στήριξη της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής παραγωγής από μέρους της Φλαμανδικής Κοινότητας Βελγίου — Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

Στόχος: Κινηματογράφος

Νομική βάση: Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds

Προϋπολογισμός: 12 000 000 ευρώ + 500 000 ευρώ για το 2004

Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Κυμαινόμενη, πάντα κάτω από 50 %

Διάρκεια: Έως το τέλος του 2005

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Γαλλία

Αριθμός ενίσχυσης: N 593/2000

Τίτλος: Επιστροφή του τμήματος του επαγγελματικού φόρου που αφορά ναυτιλιακές δραστηριότητες (τοπικός φόρος)

Στόχος: Η επιστροφή στους εφοπλιστές του τμήματος του επαγγελματικού φόρου που αφορά τις ναυτιλιακές δραστηριότητες έχει ως στόχο να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των Γάλλων εφοπλιστών έναντι του ανταγωνισμού που προέρχεται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νομική βάση: Circulaire ministérielle du 8 mars 1990, reconduite par les circulaires des 25 octobre 1995 et 19 janvier 1999

Προϋπολογισμός:: Για το έτος 2001: 100 000 000 FF (15,2 εκατ. ευρώ)· 92 000 000 FF (14,02 εκατ. ευρώ) από το 2003

Ένταση της ενίσχυσης: 100 % του τμήματος του επαγγελματικού φόρου που αφορά ναυτιλιακές δραστηριότητες που καταβλήθηκε από κάθε δικαιούχο επιχείρηση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου φορολογικού έτους

Διάρκεια: Απεριόριστη

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Ημερομηνία της απόφασης:

Κράτος μέλος: Γερμανία

Αριθμός ενίσχυσης: N 644i/2002

Τίτλος: Ανάπτυξη δημοτικής οικονομικής υποδομής σύμφωνα με το μέρος ΙΙ, τμήμα 7 του σχεδίου — πλαίσιο εντός του κοινού συστήματος ομοσπονδιακής κυβέρνησης/Länder για τη βελτίωση των περιφερειακών οικονομικών δομών:

Στόχος: Βελτίωση της περιφερειακής υποδομής σε αεροδρόμια, προκειμένου να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων εκ μέρους της βιομηχανίας

Νομική βάση: Gemeinschaftsaufgabe (GA) Verbesserung der regionalen Wirftschaftsstruktur vom 6 Oktober 1969 in Verbindung mit den einschlägigen Bestimmungen von Teil II Nummer 7 des jeweils geltenden Rahmenplans der GA.

Προϋπολογισμός:: Η συνολική ενίσχυση στο πλαίσιο του κοινού συστήματος ανέρχεται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, από τα οποία μόνο ένα μέρος προβλέπεται για το συγκεκριμένο μέτρο (υπολογίζεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως).

Διάρκεια:: 2004 — 2006

Άλλες πληροφορίες:: Τύπος της ενίσχυσης: Επιδοτήσεις κεφαλαίου

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης::

Κράτος μέλος:: Γαλλία

Αριθ. της ενίσχυσης:: N 766/2000

Ονομασία:: Επιστροφή των υποχρεωτικών κοινωνικών εισφορών της εργοδοσίας στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις

Στόχος:: Προώθηση της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής ναυτιλίας έναντι του εταιρειών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νομική βάση:: Circulaire ministérielle du 31 mars 1999

Προϋπολογισμός:: 215 εκατ. FF (32,7 εκατ. ευρώ) ετησίως

Ένταση ή ύψος της ενίσχυσης:: Κυμαινόμενο και μπορεί να φθάσει το 100 % των εισφορών που κατέβαλε η επιχείρηση το προηγούμενο έτος.

Διάρκεια:: Απεριόριστη

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


25.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 126/13


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση αριθ. COMP/M.3815 — 3i Group/Carema)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(2005/C 126/06)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

Στις 17 Μαΐου 2005, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση Α 3i Group plc («3i Group», ΗΒ) αποκτά με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης Carema Vård och Omsorg AB («Carema», Σουηδία) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την 3i Group: εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων,

για την Carema: παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.3815 — 3i Group/Carema. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.


25.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 126/14


Δημοσίευση αιτήσεως καταχωρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

(2005/C 126/07)

Η δημοσίευση αυτή παρέχει το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως κατά την έννοια των άρθρων 7 και 12δ του εν λόγω κανονισμού. Οποιαδήποτε ένσταση στην αίτηση αυτή πρέπει να διαβιβάζεται μέσω της αρμοδίας αρχής ενός κράτους μέλους, ενός κράτους μέλους του ΠΟΕ ή μιας αναγνωρισμένης τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3, εντός προθεσμίας έξι μηνών από την παρούσα δημοσίευση. Η δημοσίευση αιτιολογείται από τα στοιχεία που ακολουθούν, ιδίως το στοιχείο 4.6, με τα οποία θεωρείται ότι η αίτηση δικαιολογείται κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΟΚ) αριθ. 2081/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«SALAME CREMONA»

Αριθ. ΕΚ: IT/00265/27.12.2002

ΠOΠ ( ) ΠΓΕ (X)

Το δελτίο αυτό αποτελεί περίληψη που συντάσσεται για ενημερωτικούς λόγους. Για πλήρη ενημέρωση, ειδικότερα για τους παραγωγούς των προιόντων που αφορούν τα σχετικά ΠΟΠ και ΠΓΕ, πρέπει να συμβουλεύεστε την πλήρη διατύπωση της συγγραφής υποχρεώσεων είτε σε εθνικό επίπεδο είτε στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1).

1.   Αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους:

Όνομα:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Διεύθυνση:

Via XX Settembre n. 20 — 00187 ROMA

Τηλ.:

06 — 4819968

Φαξ:

06 — 42013126

E-mail:

qualita@politicheagricole.it

2.   Ομάδα:

2.1

Όνομ:

Consorzio tutela del Salame Cremona

2.2

Διεύθυνση:

Piazza Zelioli Lanzini,1 — 26100 CREMONA

Τηλ./ Φαξ:

0372/598251

2.3

Σύνθεση:

παραγωγοί/μεταποιητές (X) άλλοι ( )

3.   Τύπος προϊόντος:

Κατηγορία 1.2: Παρασκευάσματα με βάση το κρέας

4.   Προδιαγραφές συγγραφής υποχρεώσεων:

(σύνοψη προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2):

4.1.   Ονομασία: «Salame Cremona»

4.2.   Περιγραφή: Το «Salame Cremona» αποτελεί προϊόν αλλαντοποιίας που έχει υποστεί ξήρανση και ωρίμαση, νωπό, το οποίο κατά τη διάθεση του στην κατανάλωση παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Φυσικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά

Βάρος στο τέλος της ωρίμασης έως 500 gr

Η διάμετρος κατά την παρασκευή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 65 mm·

Το μήκος κατά την παρασκευή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 mm.

Χημικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά

Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά

Μικροβιακό φορτίο μεσόφιλων: > 1 × 107 μονάδες αποικιών/gr, κυρίως γαλακτοβάκιλλοι και κόκκοι.

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Εξωτερική εμφάνιση: κυλινδρικό σχήμα με επιφανειακές ανωμαλίες.

Σύσταση: το προϊόν πρέπει να είναι συμπαγές και μαλακό.

Όψη κατά την τομή: η φέτα είναι συμπαγής και ομοιογενής με χαρακτηριστική τυπική συνοχή μυϊκών και λιπωδών ιστών χωρίς σαφή όρια διαχωρισμού (εμφάνιση «smelmato»). Δεν είναι εμφανής η παρουσία μερών από συνδετικό ιστό.

ρώμα: έντονο κόκκινο.

Οσμή: τυπικό και έντονο άρωμα.

4.3.   Γεωγραφική περιοχή: Η ζώνη επεξεργασίας του Salame Cremona περιλαμβάνει τις εκτάσεις των περιοχών: Λομβαρδία, Εμίλια Ρομάνια, Πιεμόντε και Βένετο.

4.4.   Απόδειξη προέλευσης: Οι κύριες ιστορικές αναφορές που τηρούνται στα Αρχεία του Κράτους στην Cremona και επιβεβαιώνουν με σαφήνεια και με ακρίβεια την προέλευση του προϊόντος και το δεσμό του με την περιοχή, χρονολογούνται από το 1231 και αποδεικνύουν το εμπόριο χοίρων και παρασκευασμάτων με βάση το κρέας μεταξύ της περιοχής Cremona και των γειτονικών περιοχών. Από έγγραφα της εποχής τής Αναγέννησης που υπάρχουν στο «Litterarum» και στο «Fragmentorum» των εν λόγω Αρχείων του Κράτους αποδεικνύεται αναμφισβήτητα η παρουσία αλλά κυρίως η σημασία του προϊόντος «salame» στην περιοχή παραγωγής που οριοθετείται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Από τις εκθέσεις που συντάχτηκαν με την ευκαιρία της επίσκεψης του επισκόπου Cesare Speciano (1599-1606) στις γυναικείες μονές της περιοχής προκύπτει ότι, «στην καθημερινή πρακτική», μοιραζόταν και μικρή ποσότητα αλλαντικού «τις ημέρες που επιτρέπονται τα λίπη».

Ακόμα και σήμερα, το αλλαντικό Cremona ενισχύει την κατά παράδοση παρουσία του στις σημαντικότερες εμποροπανηγύρεις γεωργικών προϊόντων διατροφής στη Λομβαρδία και στην κοιλάδα Παντάνα. Κοινωνικοοικονομικές αναφορές μαρτυρούν την παρουσία πολλών παραγωγών επιδιδόμενων στη μεταποίηση χοιρινών κρεάτων και την προώθησή τους στην πεδιάδα Παντάνα σε συνεργία με τη γαλακτοβιομηχανία και την καλλιέργεια σιτηρών (κυρίως αραβόσιτου).

4.5.   Μέθοδος παραγωγής: Η μέθοδος παραγωγής έχει συνοπτικά ως εξής: η πρώτη ύλη για την παραγωγή του «Salame Cremona» ΠΓΕ πρέπει να προέρχεται από χοίρους που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί καισφαγιασθεί στις εξής περιφέρειες: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio και Molise. Επιτρέπεται η χρήση: χοίρων των παραδοσιακών φυλών Large White Italiana και Landrace Italiana, όπως έχουν βελτιωθεί από το ιταλικό γενεαλογικό βιβλίο, ή απογόνων κάπρων των ίδιων φυλών· χοίρων απογόνων κάπρων της φυλής Duroc Italiana, όπως έχουν βελτιωθεί από το ιταλικό γενεαλογικό βιβλίο· χοίρων απογόνων κάπρων άλλων φυλών ή υβριδικών κάπρων, εφόσον προέρχονται από προγράμματα επιλογής ή διασταύρωσης που έχουν σκοπούς συμβατούς με εκείνους του ιταλικού γενεαλογικού βιβλίου για την παραγωγή βαρέων χοίρων.

Οι χοίροι αποστέλλονται προς σφαγή όχι πριν διανύσουν τον 9ο μήνα από τη γέννησή τους και όχι αφού διανύσουν τον 15ο μήνα. Το μέσο βάρος κάθε παρτίδας που αποστέλλεται προς σφαγή πρέπει να κυμαίνεται από 144 Kg έως 176 Kg.

Το χοιρινό κρέας που προορίζεται για το μείγμα που περιγράφεται παρακάτω προέρχεται από το μυϊκό σύστημα του σφαγίου και από τμήματα μυών και λίπους.

Συστατικά: αλάτι, καρυκεύματα, πιπέρι σε κόκκους ή σε χονδρά θραύσματα, σκόρδο κοπανισμένο, διασκορπισμένο στο μείγμα.

Τυχόν άλλα συστατικά: λευκό κρασί ή κόκκινο μη αφρώδες, ζάχαρη ή/και δεξτρόζη ή/και φρουκτόζη ή/και λακτόζη, καλλιέργειες για την έναρξης ζύμωσης, νιτρικό νάτριο ή/και κάλιο, νιτρώδες νάτριο ή/και κάλιο, ασκορβικό οξύ και το άλας του με νάτριο.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται κρέατα που έχουν υποστεί μηχανικό διαχωρισμό.

Παρασκευή: Οι μυϊκοί και λιπώδεις ιστοί καθαρίζονται σχολαστικά με αφαίρεση των συνδετικών μερών σημαντικών διαστάσεων και του μαλακού λιπώδη ιστού, των λεμφαδένων και των κυριότερων νεύρων. Η άλεση πραγματοποιείται σε μηχάνημα άλεσης με δίσκο οπών 6 mm. Κατά την άλεση η θερμοκρασία του κρέατος πρέπει να είναι πάνω από 0 °C· το αλάτισμα πρέπει να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της άλεσης, μετά την οποία προστίθενται τα υπόλοιπα συστατικά και καρυκεύματα. Το ζύμωμα πραγματοποιείται με μηχανήματα σε κενό αέρα ή υπό ατμοσφαιρική πίεση επί παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Το Salame Cremona γεμίζεται σε φυσικό χοιρινό, βοδινό, αλογίσιο ή πρόβειο έντερο αρχικής διαμέτρου τουλάχιστον ίσης προς 65 mm. Για το δέσιμο, που πραγματοποιείται με το χέρι ή με μηχανικά μέσα, χρησιμοποιείται σπάγκος. Επιτρέπεται η αποθήκευση του προϊόντος σε κελλάρια, για μια ημέρα κατ'ανώτατο όριο και υπό συνθήκες ελάχιστης θερμοκρασίας 2 °C και ανώτατης θερμοκρασίας 10 °C. Η ξήρανση πραγματοποιείται με τη θερμοκρασία (μεταξύ 15 και 25 °C).

Η ωρίμαση του «Salame Cremona» διεξάγεται σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους με θερμοκρασία μεταξύ 11 και 16 °C επί τουλάχιστον 5 εβδομάδες. Η περίοδος ωρίμανσης ποικίλλει ανάλογα με το αρχικό διαμέτρημα του εντέρου.

Το Salame Cremona διατίθεται στην κατανάλωση σε μεμονωμένα τεμάχια, συσκευασμένο σε κενό αέρος ή σε προστατευτική ατμόσφαιρα, ολόκληρο, σε τεμάχια ή φέτες.

Οι παραγωγοί που προτίθενται να παράγουν το «Salame Cremona» ΠΓΕ οφείλουν να τηρούν αυστηρά τη συγγραφή υποχρεώσεων που έχει κατατεθεί στην ΕΕ.

Η συσκευασία ή η κοπή πρέπει να γίνονται υπό την επιτήρηση του οργανισμού ελέγχου ου αναφέρεται στο άρθρο 7 της συγγραφής υποχρεώσεων, αποκλειστικά στην περιοχή παραγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 3 της συγγραφής υποχρεώσεων.

4.6.   Δεσμός: Η παραγωγή σαλαμιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τοπική εκτροφή χοίρων, η οποία χρονολογείται από τη ρωμαϊκή εποχή. Το προϊόν Salame Cremona διατηρεί ισχυρούς και σταθερούς δεσμούς με το περιβάλλον που απορρέουν από τη σταδιακή καθιέρωση της εκτροφής χοίρων σε συνδυασμό με τα τυροκομεία και την καλλιέργεια του αραβόσιτου στην περιοχή Cremona.

Η τέλεια και επιτυχημένη συνεργία μεταξύ της εκτροφής βοοειδών γαλακτοπαραγωγής, της εκτροφής χοίρων και της καλλιέργειας σιτηρών σε συνδυασμό με το κλίμα, ομιχλώδες και με λιγοστούς ανέμους, προσδίδει στα αλλαντικά που υπόκεινται σε ωρίμαση, όπως τα λουκάνικα, την ιδιαίτερα χαρακτηριστική τρυφεράδα, γευστική αίσθηση και έντονο άρωμα. Η περιοχή παραγωγής του σαλαμιού Salame Cremona, με τα τυπικά εδαφικά χαρακτηριστικά των περιοχών αλλουβιακής προέλευσης, χρησιμοποιείται από αιώνες για την εκτροφή χοίρων, καταρχήν στις λεγόμενες οικογενειακές καλλιέργειες και κατόπιν σε όλο και πιο επαγγελματικό επίπεδο. Οι περιοχές που ενδείκνυνται για την παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος παρουσιάζουν όλες τις εξής κλιματολογικές συνθήκες: συχνές ομίχλες, υψηλό βαθμό υγρασίας και ασθενείς ανέμους, οι οποίες ευνοούν τη βέλτιστη ωρίμαση ενός προϊόντος όπως το Salame Cremona. Το τοπίο της περιοχής παραγωγής είναι πολύ ομοιογενές στο αντίστοιχο μέρος της πεδιάδας Παντάνα: τελείως επίπεδο, από όπου διέρχονται πολλοί ποταμοί και διώρυγες, πολλή χλωρίδα, ιδίως λιβάδια και φυτείες αραβοσίτου.

Το κλίμα σε όλη την περιοχή παραγωγής χαρακτηρίζεται από σχετικά δριμεία φθινόπωρα και χειμώνες με μεγάλη υγρασία και ομίχλη, ήπιες ανοίξεις με βροχοπτώσεις, ενώ τα καλοκαίρια η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή, οι βροχές είναι έντονες, πολύ συχνές και μικρής διάρκειας. Ο χοίρος, όπως έχει αποδειχθεί πάντα στην πεδιάδα Παντάνα και τις παρακείμενες κοιλάδες, είναι το ζώο που ενδείκνυται περισσότερο για την εκμετάλλευση του διαθέσιμου αραβοσίτου και των παραπροϊόντων της γαλακτοκομίας.

Η περιοχή παραγωγής υπήρξε πάντοτε ιδεώδης για τη διάθεση των πρώτων υλών (αραβόσιτος και ορός γάλακτος), όπως και για την επεξεργασία και τη συντήρηση του χοίρειου κρέατος, ιδίως του «Salame Cremona», το οποίο απαιτεί πολύ υγρό κλίμα και ασθενείς ανέμους, για να εξασφαλίζονται τα υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Ωστόσο το Salame Cremona δεν θα μπορούσε να χαρακτηρίζεται από τις ποιοτικές ιδιότητές του αν δεν επενέβαινε ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος στην περιοχή παραγωγής έμαθε με τον καιρό να εφαρμόζει πρακτικές παρασκευής και ωρίμασης αλλαντικών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Ακόμη και σήμερα το Salame Cremona παράγεται με μεθόδους που ακολουθούν πλήρως την παράδοση και οι οποίες συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες επεξεργασίας.

Ο παράγοντας περιβάλλον, μέσω του κλίματος, και η συμβολή του ανθρώπου, με χαρακτηριστικό τη σημαντική δεξιοτεχνία των ασχολούμενων με την παρασκευή του Salame Cremona, παραμένουν ακόμα και σήμερα βασικά και αναντικατάστατα στοιχεία που εξασφαλίζουν την ιδιαιτερότητα και τη φήμη του προϊόντος.

Το Salame Cremona όντως ήταν και είναι φημισμένο όπως επιβεβαιώνεται από την κατά παράδοση παρουσία του σε εμποροπανηγύρεις γεωργικών προϊόντων της κοιλάδας Παντάνα και όπως αποκαλύπτεται από την ισχυρή θέση του στις κύριες αγορές της Ιταλίας αλλά και του εξωτερικού.

Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από την παρουσία του «Salame Cremona» στους καταλόγους των κυριότερων προϊόντων διατροφής με ιταλική ονομασία προέλευσης που αναγράφονται στο τέλος διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ιταλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών στις δεκαετίες 1950-1970 (Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ισπανία) για την προστασία των γεωγραφικών ονομασιών προέλευσης.

4.7.   Οργανισμός επιθεώρησης:

Ονομασία:

Istituto Parma Qualità — I.P.Q.

Διεύθυνση:

Via Roma, 82/c — 43013 LANGHIRANO (PR)

4.8.   Επισήμανση: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφονται με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες και με διαστάσεις μεγαλύτερες από τις υπόλοιπες ενδείξεις «Salame Cremona» και «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη» ή/και η συντομογραφία «ΠΓΕ». Αυτά πρέπει να μεταφράζονται στη γλώσσα της χώρας όπου διατίθεται στο εμπόριο το προϊόν.

παγορεύεται η προσθήκη οποιουδήποτε χαρακτηριστικού το οποίο δεν προβλέπεται ρητά.

Ωστόσο επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ενδείξεων που αναφέρονται σε ονομασίες, εταιρικές επωνυμίες ή ιδιωτικά σήματα, εφόσον αυτά δεν έχουν εγκωμιαστικό χαρακτήρα ώστε να είναι δυνατό να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.

Στην ετικέτα πρέπει επίσης να αναγράφονται το κοινοτικό σύμβολο σύμφωνα με τις ιατάξεις του άρθρου 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1276/98 της Επιτροπής.

4.9.   Εθνικές απαιτήσεις: —


(1)  Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Γενική Διεύθυνση Γεωργίας — Ομάδα πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων — B-1049 Βρυξέλλες


III Πληροφορίες

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

25.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 126/18


ΑΠΌΦΑΣΗ

(2005/C 126/08)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τον κανονισμό υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των εν λόγω κοινοτήτων που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου και τροποποιήθηκαν τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 του Συμβουλίου, και ειδικότερα το άρθρο 30 του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Προεδρείου σχετικά με το διορισμό της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, που τροποποιήθηκε τελευταία στις 26 Οκτωβρίου 2004,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προκήρυξη του γενικού διαγωνισμού EUR/C/135,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνώμη της ισομερούς επιτροπής κατά τη συνεδρίασή της στις 13 Απριλίου 2005,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Η διάρκεια ισχύος του πίνακα επιτυχόντων του γενικού διαγωνισμού αριθ. EUR/C/135 παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

Λουξεμβούργο, 10 Μαΐου 2005.

Julian PRIESTLEY


Επιτροπή

25.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 126/19


Πρόταση υποβολής προτάσεων στον τομέα της κοινοτικής συνεργασίας κατά της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης

(2005/C 126/09)

I.1.

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να επιλεγούν δράσεις, οι οποίες θα τύχουν της οικονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Η ενίσχυση αυτή λαμβάνεται τη μορφή συγχρηματοδότησης.

I.2.

Οι τομείς που ενδιαφέρουν, καθώς και η φύση και το περιεχόμενο των δράσεων (επίσης δε και οι προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης και οι αιτήσεις) παρουσιάζονται στα έγγραφα τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Τα εν λόγω έγγραφα μπορεί κανείς να τα εξετάσει στο Internet Europa στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

I.3.

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των προτάσεων:

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων ισχύει μέχρι τις 31 Ιουλίου 2005

Η διαδικασία αξιολόγησης μιας πρότασης έχει ως εξής:

παραλαβή, καταχώρηση και αναγνώριση παραλαβής εκ μέρους της Επιτροπής,

εξέταση της πρότασης από τις υπηρεσίες της Επιτροπής,

διαμόρφωση της τελικής απόφασης και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στον ενδιαφερόμενο κατά τη διάρκεια.

Οι επιτυχόντες θα επιλεγούν με βάση κριτήρια που απαριθμούνται στα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και εντός των ορίων του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η συνολική διαδικασία έχει αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση έγκρισης από την Επιτροπή, θα συναφθεί σύμβαση (σε ευρώ) μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερομένων που έχουν υποβάλει την πρόταση.

Η απόφαση της Επιτροπής είναι οριστική και αμετάκλητη.


25.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 126/20


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — Πρόγραμμα eLearning — Γενική Διεύθυνση EAC/23/05

(2005/C 126/10)

1.   Αντικείμενο της πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τρεις από τους τέσσερις τομείς παρέμβασης του προγράμματος eLearning:

α)   Προώθηση της εξοικείωσης με τα ψηφιακά μέσα (ψηφιακός γραμματισμός)

Εντοπισμός, αξιολόγηση, παρουσίαση και διάδοση ορθών πρακτικών για την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού, πρακτικών που να καλύπτουν τόσο θέματα σχεδιασμού όσο και θέματα πρακτικής εφαρμογής, από την κατανόηση του ψηφιακού γραμματισμού έως την εφαρμογή ειδικών μέτρων για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους — παραδείγματος χάριν, με τη διάθεση σε απευθείας σύνδεση (online) και εκτός απευθείας σύνδεσης (offline) ψηφιακών πηγών πληροφόρησης για όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας) ή με την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού σε ένα πλαίσιο διά βίου μάθησης. Επιπλέον, οι προτάσεις είναι δυνατόν να αφορούν την εφαρμογή ενεργειών προώθησης του ψηφιακού γραμματισμού με βάση τις ορθές πρακτικές που εντοπίζονται.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων που υπάρχουν σ' αυτόν τον τομέα. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τις ενέργειες που αναλαμβάνονται από ευρωπαϊκά δίκτυα, ενώσεις, δημόσιες αρχές, συμπράξεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα κ.λπ., διευκολύνοντας την πραγματοποίηση επαφών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ τους.

β)   Ευρωπαϊκοί εικονικοί εκπαιδευτικοί χώροι (εικονικές πανεπιστημιουπόλεις)

Η πρώτη προτεραιότητα αφορά τη διάδοση των αποκομιζομένων εμπειριών, την ανταλλαγή των αντλουμένων διδαγμάτων και, επίσης, τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και την ευρύτατη διάδοση ορθών πρακτικών, δίνοντας έμφαση σε πρότυπα και πρακτικές που παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες γενικευμένης εφαρμογής για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και για τις διεθνικές εικονικές πανεπιστημιουπόλεις.

Η δεύτερη προτεραιότητα υποστηρίζει ευρωπαϊκά σχέδια εικονικής κινητικότητας που στηρίζονται, αφενός, σε συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (και διευρύνουν τις συμφωνίες αυτές) και, αφετέρου, σε θεσμοποιημένα, θεματικά ή άλλα δίκτυα που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο για την ολοκλήρωση των εικονικών πανεπιστημιουπόλεων. Αυτές οι προτάσεις πρέπει να διευκολύνουν την αποτελεσματική και βιώσιμη ανάπτυξη, με βάση τη διαδικασία της Μπολόνιας και τα επιχειρησιακά εργαλεία της [ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων), ποιότητα …], και να υποστηρίζουν την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων συνεργασίας βάσει κατάλληλων οργανωτικών και οικονομικών μοντέλων.

γ)   Εγκάρσιες ενέργειες

Οι προτάσεις που αφορούν αυτό το τμήμα της πρόσκλησης πρέπει να προσφέρουν ολοκληρωμένες, συνεκτικές, πρακτικές υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες της ηλεκτρονικής μάθησης —π.χ., εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους κατάρτισης, συμβούλους-καθηγητές αλλά και εκπαιδευόμενους—, ούτως ώστε αυτοί να μπορούν να χειρίζονται αποτελεσματικά το ψηφιακό μαθησιακό περιεχόμενο (περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης). Οι προτάσεις πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης ή υπηρεσίες στήριξης της μάθησης ή και τα δύο:

υπηρεσίες παροχής πληροφοριών στους τελικούς χρήστες όσον αφορά τις πρακτικές πτυχές του χειρισμού του περιεχομένου ηλεκτρονικής μάθησης και υπηρεσίες καθοδήγησης για την εξεύρεση περαιτέρω πληροφοριών, συμβουλών και υποστήριξης.

υπηρεσίες στήριξης της μάθησης για τους τελικούς χρήστες, ούτως ώστε να μπορούν να χειρίζονται αποτελεσματικά το περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης.

Ο τέταρτος τομέας παρέμβασης, ο οποίος αφορά την ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων στην Ευρώπη και την προώθηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

2.   Επιλεξιμότητα των αιτούντων

Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για το συντονισμό/υλοποίηση του σχεδίου και οι άλλοι συμμετέχοντες φορείς πρέπει να έχουν νομική προσωπικότητα. Τόσο ο φορέας που είναι υπεύθυνος για το συντονισμό/υλοποίηση του σχεδίου όσο και οι άλλοι συμμετέχοντες φορείς πρέπει να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα εξής κράτη: ένα από τα 25 κράτη μέλη της ΕΕ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία ή Βουλγαρία.

Οι όροι και οι λεπτομερείς κανόνες συμμετοχής των κρατών του ΕΟΧ και της Βουλγαρίας στο πρόγραμμα καθορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των πράξεων που διέπουν τις σχέσεις ανάμεσα στην Κοινότητα και τις χώρες αυτές.

3.   Προϋπολογισμός και διάρκεια της πρότασης

Τίτλος

Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την ενέργεια

% χρηματοδότησης των συνολικών επιλέξιμων δαπανών

Μέσος όρος κοινοτικής χρηματοδότησης

Μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση

Ψηφιακός γραμματισμός

1,3 εκατ. ευρώ

Το πολύ

80 %

170 000 ευρώ

300 000 ευρώ

Ευρωπαϊκές εικονικές πανεπιστημιουπόλεις

4,1 εκατ. ευρώ

500 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

Εγκάρσιες ενέργειες

1 εκατ. ευρώ

250 000 ευρώ

500 000 ευρώ

Η διάρκεια κάθε πρότασης θα είναι από 12 έως 24 μήνες. Επιλέξιμες για επιδότηση από την Επιτροπή θα είναι μόνο οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2006.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων:

5.   Υποβολή της αίτησης

Για όλα τα έγγραφα και για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμβουλευθούν την ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html