ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 087I

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

65ό έτος
15 Μαρτίου 2022


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/427 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2022, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/428 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

13

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/429 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2022, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

44

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/430 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2022, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

56

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

15.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 87/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/427 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Μαρτίου 2022

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 17 Μαρτίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

(2)

Η Ένωση εξακολουθεί να υποστηρίζει ακλόνητα την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

(3)

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανήγγειλε τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία και οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

(4)

Στα συμπεράσματά του της 24ης Φεβρουαρίου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας. Με τις παράνομες στρατιωτικές της ενέργειες, η Ρωσία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και υπονομεύει την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε την επιβολή περαιτέρω περιοριστικών μέτρων με τεράστιες και σοβαρές επιπτώσεις για τη Ρωσία εξαιτίας των ενεργειών της, σε στενή συνεργασία με τους εταίρους και τους συμμάχους της Ένωσης.

(5)

Στις 25 Φεβρουαρίου 2022 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/330 (2), ο οποίος τροποποίησε τα κριτήρια για την καταχώριση ώστε να περιληφθούν πρόσωπα και οντότητες που υποστηρίζουν και έχουν οφέλη από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πρόσωπα και οντότητες που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με καταχωρισμένα πρόσωπα ή οντότητες.

(6)

Εν όψει της σοβαρότητας της κατάστασης, το Συμβούλιο κρίνει ότι 15 πρόσωπα και 9 οντότητες θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ως έχει στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

(7)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ΕΕ L 78 της 17.3.2014, σ.6.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2022/330 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (ΕΕ L 51 της 25.2.2022, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα πρόσωπα και οντότητες προστίθενται στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014:

Πρόσωπα

 

Ονοματεπώνυμο

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

«879

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (ρωσικά: Роман Аркадьевич Абрамович)

Ολιγάρχης, στον στενό κύκλο του Vladimir Putin. Κύριος μέτοχος του ομίλου Evraz. Πρώην κυβερνήτης της Chukotka.

Ημερομηνία γέννησης: 24.10.1966

Τόπος γέννησης: Saratov, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Συνδεδεμένα άτομα: Vladimir Putin

Συνδεδεμένες οντότητες: Chelsea F.C., Evraz Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse Capital.

Ο Roman Abramovich είναι Ρώσος ολιγάρχης που έχει μακροχρόνιους και στενούς δεσμούς με τον Vladimir Putin. Έχει προνομιακή πρόσβαση στον Πρόεδρο και διατηρεί πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Η σχέση του με τον ηγέτη της Ρωσίας τον βοήθησε να διατηρήσει τον μεγάλο πλούτο του. Είναι κύριος μέτοχος του χαλυβουργικού ομίλου Evraz, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους της Ρωσίας.

Επωφελήθηκε, συνεπώς, από Ρώσους ιθύνοντες υπεύθυνους για την προσάρτηση της Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας. Είναι επίσης ένας από τους εξέχοντες Ρώσους επιχειρηματίες ο οποίος δραστηριοποιείται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

15.3.2022

880

German Borisovich KHAN (ρωσικά: Герман Борисович Хан)

Ολιγάρχης, στον στενό κύκλο του Vladimir Putin. Ένας από τους κύριους μετόχους του ομίλου Alfa Group

Ημερομηνία γέννησης: 24.10.1961

Τόπος γέννησης: Κίεβο, Ουκρανία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Συνδεδεμένα άτομα: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, Alexey Kuzmichev

Συνδεδεμένες οντότητες: Alfa Group, Alfa Bank

Ο German Khan είναι κύριος μέτοχος του ομίλου Alfa Group, που περιλαμβάνει και την Alfa Bank, έναν από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους της Ρωσίας. Πιστεύεται ότι είναι ένα από τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Ρωσία. Όπως και άλλοι ιδιοκτήτες της Alfa Bank (Mikhail Fridman και Petr Aven), διατηρεί στενή σχέση με τον Vladimir Putin και συνεχίζει να ανταλλάσσει χάρες μαζί του. Οι ιδιοκτήτες του ομίλου Alfa Group αποκομίζουν επιχειρηματικά και νομικά οφέλη από τη σχέση αυτή. H μεγάλη κόρη του Vladimir Putin (Maria) ήταν υπεύθυνη για ένα φιλανθρωπικό έργο με την ονομασία Alfa-Endo, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Alfa Bank. Ο Vladimir Putin επιβράβευσε τον Alfa Group για την αφοσίωση που επέδειξε στις ρωσικές αρχές με την παροχή πολιτικής βοήθειας στα σχέδια του ομίλου για ξένες επενδύσεις.

Συνεπώς, παρέχει ενεργά υλική ή οικονομική στήριξη σε Ρώσους ιθύνοντες υπεύθυνους για την προσάρτηση της Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας και έχει οφέλη από αυτούς. Είναι επίσης ένας από τους εξέχοντες Ρώσους επιχειρηματίες ο οποίος δραστηριοποιείται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

15.3.2022

881

Viktor Filippovich RASHNIKOV (ρωσικά: Виктор Филиппович Рашников)

Ολιγάρχης. Ιδιοκτήτης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος της επιτροπής στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK).

Ημερομηνία γέννησης: 3.10.1948

Τόπος γέννησης: Magnitorsk, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Συνδεδεμένες οντότητες: Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK)

Ο Viktor Rashnikov είναι εξέχων Ρώσος ολιγάρχης, ιδιοκτήτης και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). Η MMK είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους της Ρωσίας. Η φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας αυξήθηκε πρόσφατα, με αποτέλεσμα σημαντικά υψηλότερα έσοδα για τον ρωσικό κρατικό προϋπολογισμό.

Είναι, συνεπώς, εξέχων Ρώσος επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιείται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

15.3.2022

882

Alexey Viktorovich KUZMICHEV (ρωσικά: Алексей Викторович Кузьмичёв)

Ολιγάρχης, στον στενό κύκλο του Vladimir Putin. Ένας από τους κύριους μετόχους του ομίλου Alfa Group.

Ημερομηνία γέννησης: 15.10.1962

Τόπος γέννησης: Kirov, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Συνδεδεμένα άτομα: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, German Khan

Συνδεδεμένες οντότητες: Alfa Group, Alfa Bank

Ο Alexey Kuzmichev είναι κύριος μέτοχος του ομίλου Alfa Group, που περιλαμβάνει και την Alfa Bank, έναν από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους της Ρωσίας. Πιστεύεται ότι είναι ένα από τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Ρωσία. Έχει εδραιωμένους δεσμούς με τον Πρόεδρο της Ρωσίας. H μεγάλη κόρη του Vladimir Putin (Maria) ήταν υπεύθυνη για ένα φιλανθρωπικό έργο με την ονομασία Alfa-Endo, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Alfa Bank. Ο Vladimir Putin επιβράβευσε τον Alfa Group για την αφοσίωση που επέδειξε στις ρωσικές αρχές με την παροχή πολιτικής βοήθειας στα σχέδια του ομίλου για ξένες επενδύσεις.

Συνεπώς, παρέχει ενεργά υλική ή οικονομική στήριξη σε Ρώσους ιθύνοντες υπεύθυνους για την προσάρτηση της Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας και έχει οφέλη από αυτούς. Είναι επίσης εξέχων Ρώσος επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιείται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

15.3.2022

883

Alexander Alexandrovich MIKHEEV (ρωσικά: Александр Александрович Михеев)

Διευθύνων σύμβουλος της JSC Rosoboronexport

Ημερομηνία γέννησης: 18.11.1961

Τόπος γέννησης: Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Συνδεδεμένα άτομα: Sergey Chemezov

Συνδεδεμένες οντότητες: Rosoboronexport, Rostec, Federal Service of Military-Technical Cooperation

Ο Alexander Mikheev είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Rosoboronexport, του μόνου επίσημου κρατικού διαμεσολαβητή της Ρωσίας για την εξαγωγή και την εισαγωγή στρατιωτικών προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών και προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών διπλής χρήσης. Η Rosoboronexport είναι θυγατρική εταιρεία της Rostec, μιας εταιρείας κρατικής ιδιοκτησίας που επιβλέπει την έρευνα και ανάπτυξη στρατιωτικών τεχνολογιών και είναι ιδιοκτήτρια αριθμού εγκαταστάσεων παραγωγής οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επιχειρησιακή ανάπτυξη των εν λόγω τεχνολογιών στο πεδίο της μάχης. Οι πωλήσεις όπλων αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τη ρωσική κυβέρνηση. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προώθηση των οικονομικών και στρατηγικών στόχων της Ρωσίας. Από το 2000 έως το 2020, η Rosoboronexport πώλησε όπλα αξίας 180 δισ. δολαρίων ΗΠΑ σε ξένους πελάτες.

Είναι, συνεπώς, εξέχων επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιείται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

15.3.2022

884

Alexander Nikolayevich SHOKHIN (ρωσικά: Александр Николаевич ШОХИН)

Πρόεδρος της Ρωσικής Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών

Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Mechel PAO

Μέλος του προεδρείου του ανώτατου συμβουλίου του πολιτικού κόμματος “Ενωμένη Ρωσία”

Ημερομηνία γέννησης: 25.12.1951

Τόπος γέννησης: Savinskoye, περιφέρεια Kirillovsky, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Alexander Nikolayevich Shokhin είναι ο πρόεδρος της Ρωσικής Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών, μιας ομάδας συμφερόντων η οποία προωθεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων στη Ρωσία. Είναι επίσης αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Mechel PAO, μιας από τις κορυφαίες ρωσικές εταιρείες εξόρυξης και μεταλλευμάτων, η οποία αποτελεί πηγή εσόδων για την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, ο Shokhin εξέφρασε δημοσίως την ανάγκη να κατευθυνθούν περισσότερες ρωσικές επενδύσεις στην Κριμαία για να αποφευχθεί ενδεχόμενος οικονομικός αποκλεισμός της Δύσης. Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Shokhin συμμετείχε στη συνάντηση ολιγαρχών στο Κρεμλίνο με τον Vladimir Putin για να συζητήσουν τον αντίκτυπο των ενεργειών μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση. Το γεγονός ότι προσκλήθηκε να παραστεί στην εν λόγω συνάντηση αποδεικνύει ότι είναι μέλος του στενού περιβάλλοντος των ολιγαρχών που βρίσκονται κοντά στον Vladimir Putin και ότι υποστηρίζει ή υλοποιεί δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

15.3.2022

 

 

 

Αποδεικνύει επίσης ότι είναι ένας από τους εξέχοντες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

 

885

Andrey Valerievich RYUMIN (ρωσικά:Андрей Валерьевич Рюмин)

Εκτελεστικός διευθυντής της Rosseti PJSC (προηγουμένως, μέχρι τον Αύγουστο του 2014, γνωστή ως Russian Grids), πρόεδρος του συμβουλίου

Ημερομηνία γέννησης: 12.06.1980

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Andrey Ryumin είναι εκτελεστικός διευθυντής της Rosseti PJSC, εταιρείας ελεγχόμενης από το ρωσικό κράτος, η οποία είναι φορέας εκμετάλλευσης ενεργειακών δικτύων, παρέχει υπηρεσίες τεχνολογικής σύνδεσης, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρωσία.

Η Rosseti PJSC κατασκεύασε τον υποσταθμό “Port” που εξασφαλίζει τη σιδηροδρομική έλξη της γέφυρας της Κριμαίας και τροφοδοτεί το τμήμα ξηρού φορτίου του θαλάσσιου λιμένα Taman, καθώς και αυτοκινητόδρομους, ιδίως τον αυτοκινητόδρομο M25 Novorossiysk-Στενά Κερτς.

15.3.2022

 

 

 

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Ryumin συμμετείχε σε συνάντηση ολιγαρχών στο Κρεμλίνο με τον Vladimir Putin με θέμα τον αντίκτυπο των ενεργειών μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση. Το γεγονός ότι προσκλήθηκε να παραστεί στη συνάντηση αυτή αποδεικνύει ότι είναι μέλος του στενού περιβάλλοντος των ολιγαρχών που βρίσκονται κοντά στον Vladimir Putin και ότι υποστηρίζει ή υλοποιεί δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

 

Αποδεικνύει επίσης ότι είναι ένας από τους εξέχοντες επιχειρηματίες που δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα που παρέχει σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

886

Armen Sumbatovich GASPARYAN (ρωσικά: Армен Сумбатович ГAСПАРЯН)

Υπεύθυνος επικοινωνίας, προπαγανδιστής, μέλος του συμβουλίου του “Russia Today”

Ημερομηνία γέννησης: 04.07.1975

Τόπος γέννησης: Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Ο Armen Gasparyan παρουσιάζει την εκπομπή “Nablyudenye” για το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Sputnik και έχει επίσης ραδιοφωνική εκπομπή στον “Vesti FM”. Επίσης εκδίδει βιβλία, παράγει ηχητικά βιβλία και εμφανίζεται ως εμπειρογνώμων στη ραδιοφωνική εκπομπή “Polnyi kontakt” (“Πλήρης επαφή”) του Vladimir Solovyov, άλλου προπαγανδιστή.

Ο Gasparian διαδίδει συστηματικά αφηγήματα που ακολουθούν την προπαγάνδα του Κρεμλίνου. Έχει χρησιμοποιήσει λογικές ανακρίβειες για να εξηγήσει τις διεθνείς υποθέσεις, αρνήθηκε την κυριαρχία της Ουκρανίας επί της Κριμαίας και υπερασπίστηκε τις ενέργειες της Ρωσίας στα Στενά Κερτς μετά την κατάληψη ουκρανικού πλοίου.

15.3.2022

 

 

Φύλο: άρρεν

Εξακολουθεί να δημοσιεύει φιλορωσική προπαγάνδα σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αρνείται σταθερά την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Συνεπώς, υποστηρίζει ενεργά δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

 

887

Artyom / Artem Grigoryevich SHEYNIN (ρωσικά: Артём Григорьевич ШЕЙНИН)

Ρώσος προπαγανδιστής και παρουσιαστής της εκπομπής λόγου “Vremya Pokazhet” (“Ο χρόνος θα δείξει”) στο υπό κρατικό έλεγχο Channel One (ρωσικά: Первый канал)

Ημερομηνία γέννησης: 26.01.1966

Τόπος γέννησης: Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία

Φύλο: άρρεν

Ιθαγένεια: ρωσική

Ο Artyom Sheynin είναι Ρώσος προπαγανδιστής και παρουσιαστής της εκπομπής λόγου “Vremya Pokazhet” (“Ο χρόνος θα δείξει”) στο υπό κρατικό έλεγχο Channel One. Προέβη σε δηλώσεις υπέρ της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας των αποκαλούμενων “Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ”. Στις ζωντανές εκπομπές του, ο Sheynin προωθεί το εθνοτικό μίσος μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων, αρνείται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και συκοφαντεί τους αντιπάλους του Putin στη Ρωσία.

Μιλώντας για την 24η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα της ολοκληρωτικής αδικαιολόγητης στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, ο Sheynin δήλωσε ότι η ρωσική επιχείρηση στην Ουκρανία ήταν αναπόφευκτη και ότι σκοπός της ήταν να αναγκάσει τις ουκρανικές αρχές να διατηρήσουν την ειρήνη.

Συνεπώς, υποστηρίζει ενεργά δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

15.3.2022

888

Dmitry Yevgenevich KULIKOV (ρωσικά: Дмитрий Евгеньевич КУЛИКОВ)

Εμπειρογνώμων της επιτροπής της Ρωσικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα θέματα ΚΑΚ και τους δεσμούς με τους συμπατριώτες.

Παραγωγός ταινιών, τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παρουσιαστής.

Μέλος του Δημόσιου Συμβουλίου του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Ημερομηνία γέννησης: 18.11.1967

Τόπος γέννησης: Shakhtyorsk, περιοχή Ντονμπάς, Ουκρανία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Dmitry Kulikov είναι προπαγανδιστής υπέρ του Κρεμλίνου. Έκανε δημόσια σχόλια στα κρατικής ιδιοκτησίας τηλεοπτικά κανάλια σύμφωνα με το αφήγημα του Κρεμλίνου σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή του Ντονμπάς. Επίσης δικαιολόγησε τις ενέργειες των ρωσικών αρχών που απειλούν την ακεραιότητα και την εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, όπως η αναστολή της εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ ή η απόφαση αναγνώρισης των “ανεξάρτητων δημοκρατιών του Ντονμπάς και του Λουχάνσκ”.

Συνεπώς, υποστηρίζει ενεργά δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

15.3.2022

889

Konstantin Lvovich ERNST (ρωσικά: Константин Львович ЭРНСТ)

Διευθύνων σύμβουλος του Channel One Russia (ρωσικά: Первый канал)

Ημερομηνία γέννησης: 06.02.1961

Τόπος γέννησης: Μόσχα Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Konstantin Ernst είναι διευθύνων σύμβουλος του Channel One Russia, μιας από τις μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες μέσων ενημέρωσης, η οποία χρησιμοποιείται για προπαγανδιστικούς σκοπούς από τις ρωσικές αρχές εδώ και πολλά χρόνια. Από τη θέση αυτή είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και τη διάδοση της αντιουκρανικής προπαγάνδας των ρωσικών αρχών.

Έλαβε επίσης τις υψηλότερες κρατικές τιμητικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων τα παράσημα για Υπηρεσίες προς την Πατρίδα και το Τάγμα Φιλίας, επιστολές εκτίμησης και βραβεία από την κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και το παράσημο “Για τον συμμετέχοντα στη στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία”.

Συνεπώς, υποστηρίζει δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία. Είναι επίσης ένας από τους εξέχοντες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

15.3.2022

890

Marina Vladimirovna SECHINA (ρωσικά: Марина Владимировна СЕЧИНА)

Ιδιοκτήτρια της LLC “Stankoflot”

Ημερομηνία γέννησης: 1962

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: θήλυ

Η Marina Sechina είναι πρώην σύζυγος του Igor Sechin, διευθύνοντος συμβούλου της Rosneft. Έχει χρησιμοποιήσει τις επαφές της με διάφορους παράγοντες της ρωσικής κυβέρνησης και των ρωσικών επιχειρηματικών δομών, μεταξύ άλλων με τον πρώην σύζυγό της, για προσωπικό όφελος.

Επιχειρήσεις ιδιοκτησίας της Sechina συμμετείχαν στην προετοιμασία των χειμερινών ολυμπιακών αγώνων στο Sochi το 2014. Είναι ιδιοκτήτρια της LLC “Stankoflot”, στην οποία ανατίθενται συμβάσεις χωρίς διαγωνισμό από την κρατική επιχείρηση για την παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη, την παραγωγή και την εξαγωγή βιομηχανικών προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας (Rostec). Επίσης, είναι επικεφαλής της FTSSR CJSC και ιδιοκτήτρια μεριδίου της RK-Telekom.

Συνεπώς επωφελείται από Ρώσους ιθύνοντες που είναι υπεύθυνοι για την προσάρτηση της Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας και επωφελείται από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

15.3.2022

891

Suleyman Abusaidovich KERIMOV (ρωσικά: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ)

Ιδιοκτήτης του χρηματοπιστωτικού και βιομηχανικού ομίλου Nafta Moscow

Μέλος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας από τη Δημοκρατία του Νταγκεστάν

Ημερομηνία γέννησης: 12.03.1966

Τόπος γέννησης: Derbent, Νταγκεστάν, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Suleyman Kerimov είναι ιδιοκτήτης του χρηματοπιστωτικού και βιομηχανικού ομίλου Nafta Moscow. Η καθαρή αξία του Kerimov και της οικογένειάς του εκτιμάται σε 9,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Έλαβε μεγάλα χρηματικά ποσά από τον Sergei Roldugin, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του πλούτου του Vladimir Putin.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Kerimov συμμετείχε σε συνάντηση ολιγαρχών στο Κρεμλίνο με τον Vladimir Putin με θέμα τον αντίκτυπο των ενεργειών μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση. Το γεγονός ότι προσκλήθηκε να παραστεί στη συνάντηση αυτή αποδεικνύει ότι είναι μέλος του στενού περιβάλλοντος των ολιγαρχών που βρίσκονται κοντά στον Vladimir Putin και ότι υποστηρίζει ή υλοποιεί δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

15.3.2022

 

 

 

Είναι επίσης ένας από τους εξέχοντες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

 

892

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN (ρωσικά: Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Εκτελεστικός διευθυντής & αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στην Yandex NV

Ημερομηνία γέννησης: 28.12.1981

Τόπος γέννησης: Ερεβάν Αρμενία

Ιθαγένεια: αρμενική

Φύλο: άρρεν

Ο Tigran Khudaverdyan είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της Yandex, μιας από τις ηγετικές εταιρείες τεχνολογίας στη Ρωσία, η οποία ειδικεύεται σε ευφυή προϊόντα και υπηρεσίες που τροφοδοτούνται από τη μηχανική μάθηση. Ο πρώην επικεφαλής ειδήσεων της Yandex κατηγόρησε την εταιρεία ότι αποτελεί “βασικό στοιχείο στην απόκρυψη πληροφοριών” από τους Ρώσους σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επίσης, η εταιρεία προειδοποιεί τους Ρώσους χρήστες που αναζητούν ειδήσεις για την Ουκρανία στη μηχανή αναζήτησής της ότι υπάρχουν αναξιόπιστες πληροφορίες στο διαδίκτυο, αφότου η ρωσική κυβέρνηση απείλησε τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με αυτά που δημοσιεύουν.

15.3.2022

 

 

 

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Khudaveryan συμμετείχε σε συνάντηση ολιγαρχών στο Κρεμλίνο με τον Vladimir Putin με θέμα τον αντίκτυπο των ενεργειών μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση.Το γεγονός ότι προσκλήθηκε να παραστεί στη συνάντηση αυτή αποδεικνύει ότι είναι μέλος του στενού περιβάλλοντος των ολιγαρχών που βρίσκονται κοντά στον Vladimir Putin και ότι υποστηρίζει ή υλοποιεί δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία. Είναι επίσης ένας από τους εξέχοντες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

 

893

Vladimir Valerievich RASHEVSKY / Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY

(ρωσικά: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

Διευθύνων σύμβουλος & διευθυντής της EuroChem Group AG

Ημερομηνία γέννησης: 29.09.1973

Τόπος γέννησης: Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Vladimir Rashevsky είναι ο διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής της EuroChem Group AG, μίας από τις μεγαλύτερες παραγωγούς ανόργανων λιπασμάτων του κόσμου. Προηγουμένως (μεταξύ 2004 και 2020) ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας άνθρακα JSC SUEK. Πρόκειται για μεγάλες ρωσικές εταιρείες, των οποίων συνιδιοκτήτης είναι ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Andrei Melnichenko και οι οποίες παράγουν και παρέχουν σημαντικά έσοδα στη ρωσική κυβέρνηση. Συνεργάζονται επίσης με τις ρωσικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Vladimir Putin. Οι εταιρείες της EuroChem Group προμήθευσαν νιτρική αμμωνία στις κατεχόμενες περιοχές του Ντονμπάς. Η SUEK υπέγραψε συμβάσεις με σανατόρια της Κριμαίας για προγράμματα υγείας των εργαζομένων.

Συνεπώς ο Vladimir Rashevsky παρέχει υλική ή οικονομική στήριξη στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και έχει οφέλη από αυτήν, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Rashevsky συμμετείχε σε συνάντηση ολιγαρχών στο Κρεμλίνο με τον Vladimir Putin με θέμα τον αντίκτυπο των ενεργειών μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση. Το γεγονός ότι προσκλήθηκε να παραστεί στη συνάντηση αυτή αποδεικνύει ότι είναι μέλος του στενού περιβάλλοντος των ολιγαρχών που βρίσκονται κοντά στον Vladimir Putin και ότι υποστηρίζει ή υλοποιεί δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

15.3.2022»

Οντότητες

 

Επωνυμία

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

«57

ROSNEFT AERO (RN AERO) (ρωσικά: Роснефть-Аэро / РН-Аэро)

Διεύθυνση: 15, Malaya Kaluzhskaya Str., Moscow, 119071, Russian Federation

Τηλέφωνο: +7 (499) 517-76-56; +7 (499) 517-76-55 (φαξ)

Ιστότοπος: https://www.rosneft-aero.ru/en/

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@rn-aero.rosneft.ru

Η Rosneft Aero παραδίδει καύσιμα αεριωθούμενων στον αερολιμένα της Συμφερόπολης, ο οποίος παρέχει αεροπορική σύνδεση μεταξύ του εδάφους των παρανόμως προσαρτηθεισών Κριμαίας και Σεβαστούπολης και της Ρωσίας. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην παγίωση της προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Συνεπώς, η Rosneft Aero παρέχει υλική ή οικονομική στήριξη σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

15.3.2022

58

JSC ROSOBORONEXPORT (ρωσικά: AO Рособоронэкспорт)

Διεύθυνση: 27 Stromynka Str., Moscow, 107076, Russian Federation

Τηλέφωνο: +7 (495) 739 60 17 / +7 (495) 534 61 40

Ιστότοπος: http://roe.ru/eng/

Ηλεκτρονική διεύθυνση: roe@roe.ru

Η Rosoboronexport είναι ο μόνος επίσημος κρατικός διαμεσολαβητής της Ρωσίας για την εξαγωγή και την εισαγωγή στρατιωτικών προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών και προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών διπλής χρήσης. Η Rosoboronexport είναι θυγατρική εταιρεία της Rostec, μιας εταιρείας κρατικής ιδιοκτησίας που επιβλέπει την έρευνα και ανάπτυξη στρατιωτικών τεχνολογιών και είναι ιδιοκτήτρια αριθμού εγκαταστάσεων παραγωγής οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επιχειρησιακή ανάπτυξη των εν λόγω τεχνολογιών στο πεδίο της μάχης. Οι πωλήσεις όπλων αποτελούν σημαντική πηγή σκληρού νομίσματος για τη ρωσική κυβέρνηση. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προώθηση των οικονομικών και στρατηγικών στόχων της Ρωσίας. Από το 2000 έως το 2020, η Rosoboronexport πούλησε όπλα αξίας 180 δισ. δολαρίων ΗΠΑ σε ξένους πελάτες.

Συνεπώς, η Rosoboronexport δραστηριοποιείται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

15.3.2022

59

JSC NPO High Precision Systems (ρωσικά: АО НПО Высокоточные комплексы)

Διεύθυνση: 7 Kievskaya Str., Moscow, 121059, Russian Federation

Τηλέφωνο:+7 (495) 981-92-77 φαξ: + +7 (495) 981-92-78

Ηλεκτρονική διεύθυνση: npovk@npovk.ru

Ιστότοπος: https://www.npovk.ru

Η High Precision Systems είναι ρωσική εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής όπλων. Κατέχει ηγετική θέση στη μηχανική και την παραγωγή των τακτικών βαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων στη Ρωσία. Η High Precision Systems είναι θυγατρική της Rostec.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν όπλα που παρήγαγε η High Precision Systems κατά την παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Συνεπώς, η High Precision Systems είναι υπεύθυνη για την παροχή, υλικής ή οικονομικής, στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

15.3.2022

60

JSC Kurganmashzavod (ρωσικά: ПАО Курганмашзавод)

Διεύθυνση: 17 1J Mashinostroitely Ave., 640021, Kurgan, Russian Federation

Τηλέφωνο: +7 (3522) 23-20-83,+7 (3522) 47-19-99; Φαξ: +7 (3522) 23-20-71, +7 (3522) 23-20-82

Ηλεκτρονική διεύθυνση: kmz@kmz.ru

Ιστότοπος: https://www.kurganmash.ru

Η Kurganmashzavod είναι μια μεγάλη ρωσική εταιρεία που ανήκει στη στρατιωτική βιομηχανία. Τα οχήματα μάχης πεζικού BMP-3, τα οποία παραδόθηκαν από την Kurganmashzavod στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, χρησιμοποιήθηκαν από τη Ρωσία κατά την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Συνεπώς, η Kurganmashzavod είναι υπεύθυνη για την παροχή υλικής ή οικονομικής στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

15.3.2022

61

JSC Russian Helicopters (ρωσικά: AO Вертолеты России)

Διεύθυνση: 1 Bolshaya Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Russian Federation

Τηλέφωνο: +7 (495) 981-63-67

Ιστότοπος: http://www.russianhelicopters.aero

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@rhc.aero

Η Russian Helicopters είναι μεγάλη ρωσική εταιρεία κατασκευής ελικοπτέρων. Τα στρατιωτικά ελικόπτερα Ka-52 “Alligator”, τα οποία παράγει η Russian Helicopters, χρησιμοποιήθηκαν από τη Ρωσία κατά την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Συνεπώς, η Russian Helicopters είναι υπεύθυνη για την παροχή υλικής ή οικονομικής στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

15.3.2022

62

PJSC United Aircraft Corporation (ρωσικά: ПАО Объединённая авиастроительная корпорация)

Διεύθυνση: 1 Bolshaya. Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Russian Federation

Τηλέφωνο: +7 (495) 926-1420

Ιστότοπος: https://www.uacrussia.ru/

Ηλεκτρονική διεύθυνση: office@uacrussia.ru

Η United Aircraft Corporation είναι ρωσική εταιρεία κατασκευής πολιτικών και στρατιωτικών αεροσκαφών. Μαζί με τις συνδεδεμένες της εταιρείες ελέγχει το 100 % της ρωσικής παραγωγής στρατιωτικών αεροσκαφών.

Τα μαχητικά αεροσκάφη που παράγει η United Aircraft Corporation χρησιμοποιήθηκαν από τη Ρωσία κατά την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Συνεπώς, η United Aircraft Corporation είναι υπεύθυνη για την παροχή, υλικής ή οικονομικής, στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

15.3.2022

63

JSC United Shipbuilding Corporation (ρωσικά: ПАО Объединённая авиастроительная корпорация)

Διεύθυνση: 11 Bolshaya Tatarskaya Str., Moscow 115184, Russian Federation

Τηλέφωνο: +7 495 617 33 00

Ιστότοπος: https://www.aoosk.ru

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@aoosk.ru

Η United Shipbuilding Corporation είναι ρωσικός κρατικός ναυπηγικός όμιλος, ο κύριος προμηθευτής στρατιωτικών πολεμικών πλοίων στο ρωσικό ναυτικό. Κατέχει πολλά ναυπηγεία και γραφεία μελετών.

Το μεγάλο αποβατικό πλοίο “Pyotr Morgunov” (project 11711) που κατασκευάστηκε από την United Shipbuilding Corporation, συμμετείχε στην παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Το περιπολικό πλοίο “Vasily Bykov” (project 22160) του στόλου του Ευξείνου Πόντου, το οποίο σχεδιάστηκε από την United Shipbuilding Corporation, συμμετείχε επίσης στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Επιπλέον, το γραφείο μελετών “Almaz”, που ανήκει στην United Shipbuilding Corporation, ανέπτυξε το project 22800 για κορβέτες, ορισμένες από τις οποίες κατασκευάστηκαν στα ναυπηγεία που βρίσκονται στο έδαφος των παρανόμως προσαρτηθεισών Κριμαίας και Σεβαστούπολης, γεγονός που συνέβαλε στη στρατιωτικοποίηση της χερσονήσου της Κριμαίας.

Συνεπώς, η JSC United Shipbuilding Corporation είναι υπεύθυνη για την παροχή, υλικής ή οικονομικής, στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

15.3.2022

64

JSC Research and Production Corporation URALVAGONZAVOD (ρωσικά: АО “Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод”)

Διεύθυνση: 28 Vostochnoe shosse., 622007, Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, Russian Federation

Τηλέφωνο: +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47 12

Ηλεκτρονική διεύθυνση: web@uvz.ru

Ιστότοπος: http://uralvagonzavod.ru

Η Uralvagonzavod είναι μεγάλη ρωσική εταιρεία κατασκευής μηχανημάτων. Είναι η μόνη εταιρεία που κατασκευάζει άρματα μάχης στη Ρωσία.

Τα άρματα μάχης T-72B3, τα οποία παραδόθηκαν από την Uralvagonzavod στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, χρησιμοποιήθηκαν από τη Ρωσία κατά την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Συνεπώς, η Uralvagonzavod είναι υπεύθυνη για την παροχή υλικής ή οικονομικής στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

15.3.2022

65

JSC Zelenodolsk Shipyard [A.M. Gorky Zelenodolsk Plant] (ρωσικά: АО “Зеленодольский завод имени А. М. Горького”)

Διεύθυνση: 5, Zavodskaya Str., 422546 Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Τηλέφωνο: +7 (84371) 5-76-10, Φαξ: +7 (84371) 5-78-00

Ιστότοπος: https://www.zdship.ru

Ηλεκτρονική διεύθυνση: nfo@zdship.ru

Η Zelenodolsk Shipyard είναι μία από τις μεγαλύτερες ναυπηγικές επιχειρήσεις στη Ρωσία. Κατασκεύασε το περιπολικό πλοίο του στόλου του Ευξείνου Πόντου “Vasily Bykov”, το οποίο συμμετείχε στην παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 το “Vasily Bykov” επιτέθηκε στους Ουκρανούς στρατιώτες που υπερασπίζονταν το νησί των Φιδιών.

Συνεπώς, η Zelenodolsk Shipyard είναι υπεύθυνη για την παροχή υλικής ή οικονομικής στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

15.3.2022»


15.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 87/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/428 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Μαρτίου 2022

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/430 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2022, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 31 Ιουλίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 833/2014 (2).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 θέτει σε ισχύ ορισμένα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (3).

(3)

Στις 15 Μαρτίου 2022, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/430 για την τροποποίηση της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ και την επιβολή περαιτέρω εμπορικών περιορισμών όσον αφορά τον χυτοσίδηρο, τον σίδηρο και τον χάλυβα, καθώς και τα είδη πολυτελείας.

(4)

Με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/430 διευρύνεται ο κατάλογος των προσώπων που συνδέονται με την αμυντική και βιομηχανική βάση της Ρωσίας, στα οποία επιβάλλονται αυστηρότεροι περιορισμοί εξαγωγών όσον αφορά τα αγαθά και τις τεχνολογίες διπλής χρήσης, καθώς και τα αγαθά και τις τεχνολογίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην τεχνολογική ενίσχυση του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας της Ρωσίας.

(5)

Με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/430 επιβάλλονται επίσης απαγορεύσεις οι οποίες αφορούν νέες επενδύσεις στον ρωσικό ενεργειακό τομέα, καθώς και συνολικός περιορισμός των εξαγωγών εξοπλισμού, τεχνολογίας και υπηρεσιών για την ενεργειακή βιομηχανία στη Ρωσία, με εξαίρεση την πυρηνική βιομηχανία και τον κατάντη τομέα των μεταφορών ενέργειας.

(6)

Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/430 απαγορεύει όλες τις συναλλαγές με ορισμένες κρατικές επιχειρήσεις που υπόκεινται ήδη σε περιορισμούς αναχρηματοδότησης.

(7)

Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/430 απαγορεύει επίσης την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και απαγορεύει και την πρόσβαση σε οποιεσδήποτε συνδρομητικές υπηρεσίες σε Ρώσους πελάτες σε σχέση με δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

(8)

Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης και, επομένως, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης, ιδίως για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη.

(9)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 1, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«ιθ)

ως «αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας» νοείται γνώμη σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα μιας οντότητας, ενός χρέους ή οικονομικής υποχρέωσης, χρεωστικών τίτλων, προνομιούχων μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ή του εκδότη ενός χρέους ή οικονομικής υποχρέωσης, χρεωστικών τίτλων, προνομιούχων μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία εκδίδεται μέσω καθιερωμένου και καθορισμένου συστήματος αξιολόγησης με κατηγορίες αξιολόγησης·

κ)

ως «δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας» νοούνται η ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών και η αξιολόγηση, η έγκριση, η έκδοση και η επανεξέταση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας·

κα)

ως «ενεργειακός τομέας» νοείται ο τομέας που καλύπτει τις ακόλουθες δραστηριότητες, εξαιρουμένων των μη στρατιωτικών πυρηνικών δραστηριοτήτων:

i)

εξερεύνηση, παραγωγή, διανομή εντός της Ρωσίας ή εξόρυξη αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου ή στερεών ορυκτών καυσίμων, διύλιση καυσίμων, υγροποίηση φυσικού αερίου ή επαναεριοποίηση·

ii)

παραγωγή ή διανομή εντός της Ρωσίας προϊόντων στερεών ορυκτών καυσίμων, προϊόντων διύλισης πετρελαίου ή αερίου· ή

iii)

κατασκευή εγκαταστάσεων ή εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας ή ηλεκτροπαραγωγής, ή παροχή υπηρεσιών, εξοπλισμού ή τεχνολογίας για δραστηριότητες που σχετίζονται με παραγωγή ενέργειας ή ηλεκτροπαραγωγή.»·

2)

στο άρθρο 2 παράγραφος 7, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«iii)

η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των αγαθών και τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή η παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας προορίζεται για τον ενεργειακό κλάδο, εκτός εάν η εν λόγω πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή ή η συναφής τεχνική ή χρηματοδοτική βοήθεια επιτρέπεται βάσει των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 έως 6.»·

3)

στο άρθρο 2α παράγραφος 7, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«iii)

η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των αγαθών και τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή η παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας προορίζεται για τον ενεργειακό κλάδο, εκτός εάν η εν λόγω πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή ή η συναφής τεχνική ή χρηματοδοτική βοήθεια επιτρέπεται βάσει των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 έως 6.»·

4)

στο άρθρο 2β παράγραφος 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Όσον αφορά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 2α παράγραφοι 1 και 2, και με την επιφύλαξη των απαιτήσεων άδειας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/821, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή των αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, και των αγαθών και τεχνολογιών που απαριθμούνται στο παράρτημα VII ή την παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας, μόνον αφού διαπιστώσουν ότι:»·

5)

το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

1.   Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών ή τεχνολογιών που παρατίθενται στο παράρτημα II, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της, ή προς χρήση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της.

2.   Απαγορεύεται:

α)

η παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και με την άμεση ή έμμεση παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία·

β)

η παροχή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας σε σχέση με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών ή για την παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία.

3.   Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή αγαθών ή τεχνολογίας ή στηνπαροχή τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας που είναι απαραίτητες για:

α)

τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων, ιδίως άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, από τη Ρωσία ή μέσω της Ρωσίας στην Ένωση· ή

β)

την επείγουσα πρόληψη ή τον επείγοντα μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον.

4.   Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην εκτέλεση, έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2022, υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση η οποία έχει συναφθεί πριν από τις 16 Μαρτίου 2022 ή συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση τέτοιου είδους σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

5.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται στην παροχή ασφάλισης ή αντασφάλισης σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου ενός κράτους μέλους, όσον αφορά τις δραστηριότητές του εκτός του ενεργειακού τομέα στη Ρωσία.

6.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή και την παροχή τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας, αφού διαπιστώσουν ότι:

α)

είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του κρίσιμου ενεργειακού εφοδιασμού εντός της Ένωσης· ή

β)

προορίζεται για την αποκλειστική χρήση οντοτήτων που ανήκουν, ή ελέγχονται αποκλειστικά ή από κοινού από νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους.

7.   Το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγούν δυνάμει της παραγράφου 6, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.»·

6)

το άρθρο 3α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3a

1.   Απαγορεύεται:

α)

η απόκτηση νέας ή η επέκταση οποιασδήποτε υφιστάμενης συμμετοχής σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου της Ρωσίας ή οποιασδήποτε άλλης τρίτης χώρας και δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τομέα στη Ρωσία·

β)

η σύναψη συμφωνίας ή η συμμετοχή σε συμφωνία για τη χορήγηση οποιουδήποτε νέου δανείου ή πίστωσης, ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παροχή χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών κεφαλαίων, σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου της Ρωσίας ή οποιασδήποτε άλλης τρίτης χώρας και δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τομέα στη Ρωσία ή με αποδεδειγμένο σκοπό τη χρηματοδότηση τέτοιου νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα·

γ)

η δημιουργία οποιασδήποτε νέας κοινοπραξίας με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου της Ρωσίας ή οποιασδήποτε άλλης τρίτης χώρας και δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τομέα στη Ρωσία·

δ)

η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες που παρατίθενται στα στοιχεία α), β) και γ).

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, οποιαδήποτε δραστηριότητα αναφέρεται στην παράγραφο 1, αφού διαπιστώσουν ότι:

α)

είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του κρίσιμου ενεργειακού εφοδιασμού εντός της Ένωσης, καθώς και τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων, ιδίως άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, από ή μέσω της Ρωσίας στην Ένωση· ή

β)

αφορά αποκλειστικά νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τομέα στη Ρωσία και ανήκει σε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους.

3.   Το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγούν δυνάμει της παραγράφου 8, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.»·

7)

στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ο διαχειριστής δικτύου για τις λειτουργίες του δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού στηρίζει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της εφαρμογής του άρθρου 3δ και της συμμόρφωσης με αυτό. Ειδικότερα, ο διαχειριστής δικτύου απορρίπτει όλα τα σχέδια πτήσης που υποβάλλονται από φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, στα οποία αναφέρεται πρόθεση πραγματοποίησης δραστηριοτήτων πάνω από το έδαφος της Ένωσης που συνιστούν παραβίαση του παρόντος κανονισμού, ούτως ώστε να μην επιτρέπεται στον χειριστή να εκτελέσει πτήση»·

8)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 3ζ

1.   Απαγορεύεται:

α)

η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων χυτοσιδήρου, σιδήρου και χάλυβα, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XVII, αν:

i)

είναι καταγωγής Ρωσίας· ή

ii)

έχουν εξαχθεί από τη Ρωσία·

β)

η άμεση ή έμμεση αγορά προϊόντων χυτοσιδήρου, σιδήρου και χάλυβα, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XVII, που βρίσκονται στη Ρωσία ή προέρχονται από αυτή·

γ)

η μεταφορά προϊόντων χυτοσιδήρου, σιδήρου και χάλυβα, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XVII, αν είναι καταγωγής Ρωσίας ή αν εξάγονται από τη Ρωσία σε οποιαδήποτε άλλη χώρα·

δ)

η άμεση ή έμμεση παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών μεσιτείας, χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών παραγώγων, καθώς και ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, η οποία συνδέεται με τις απαγορεύσεις των στοιχείων α), β) και γ).

2.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στην εκτέλεση, έως τις 17 Ιουνίου 2022, συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από τις 16 Μαρτίου 2022 ή συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.

Άρθρο 3η

1.   Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XVIII, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία.

2.   Η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται σε είδη πολυτελείας που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIII, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 300 EUR ανά είδος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παράρτημα.

3.   Η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται σε είδη που είναι αναγκαία για τους επίσημους σκοπούς των διπλωματικών ή προξενικών αποστολών των κρατών μελών ή χωρών εταίρων στη Ρωσία ή διεθνών οργανισμών που χαίρουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ή για τα προσωπικά αντικείμενα των υπαλλήλων τους.»·

9)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 5αα

1.   Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής με:

α)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία, δημοσίου ελέγχου ή κατά ποσοστό άνω του 50 % δημόσιας κυριότητας, ή μέσω του/της οποίου/-ας η Ρωσία, η κυβέρνησή της ή η Κεντρική της Τράπεζα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ή με το/την/τον οποίο/-α η Ρωσία, η κυβέρνησή της ή η Κεντρική της Τράπεζα έχουν άλλη ουσιαστική οικονομική σχέση, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XIX·

β)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του εκτός της Ένωσης και του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα που απαριθμείται στο παράρτημα XIX· ή

γ)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου.

2.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στην εκτέλεση, έως τις 15 Μαΐου 2022, συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από τις 16 Μαρτίου 2022 ή συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.

3.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται σε:

α)

συναλλαγές που είναι αυστηρά απαραίτητες για την πώληση, εισαγωγή ή μεταφορά ορυκτών καυσίμων, ιδίως άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τιτανίου, αλουμινίου, χαλκού, νικελίου, παλλαδίου και σιδηρομεταλλεύματος από ή μέσω της Ρωσίας στην Ένωση·

β)

συναλλαγές που συνδέονται με έργα ενέργειας εκτός της Ρωσίας στα οποία νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του παραρτήματος ΧΙΧ είναι μειοψηφών μέτοχος.»·

10)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 5ι

1.   Απαγορεύεται, από τις 15 Απριλίου 2022, η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε οποιονδήποτε Ρώσο υπήκοο ή φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στη Ρωσία ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα με έδρα στη Ρωσία.

2.   Απαγορεύεται, από τις 15 Απριλίου 2022, η παροχή πρόσβασης σε οποιεσδήποτε συνδρομητικές υπηρεσίες σχετικές με δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε οποιονδήποτε Ρώσο υπήκοο ή φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στη Ρωσία ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα με έδρα στη Ρωσία.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν για υπηκόους κρατών μελών ή για φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν προσωρινή ή μόνιμη άδεια διαμονής σε κράτος μέλος.»·

11)

στο άρθρο 11 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV ή XIX που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία β) ή γ), στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία β) ή γ), στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχεία γ) ή δ), στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχεία β) ή γ), στο άρθρο 5α στοιχεία α), β) ή γ), στο άρθρο 5αα στοιχεία β) ή γ), στο άρθρο 5η ή στο άρθρο 5ι.»·

12)

το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

Απαγορεύεται η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό.»·

13)

το παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

14)

προστίθενται τα παραρτήματα XVII, XVIII και XIX σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ΕΕ L 87 I της 15.3.2022.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 229 της 31.7.2014, σ. 1).

(3)  Απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 229 της 31.7.2014, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, προστίθενται οι καταχωρίσεις για τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα και οντότητες:

 

«Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

 

Central Research and Development Institute Tsiklon

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

 

Scientific-Research Institute of Electronics

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center;

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC «35th Shipyard»

 

United Shipbuilding Corporation JSC «Astrakhan Shipyard»

 

United Shipbuilding Corporation JSC «Aysberg Central Design Bureau»

 

United Shipbuilding Corporation JSC «Baltic Shipbuilding Factory»

 

United Shipbuilding Corporation JSC «Krasnoye Sormovo Plant OJSC»

 

United Shipbuilding Corporation JSC SC «Zvyozdochka»

 

United Shipbuilding Corporation «Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar»

 

United Shipbuilding Corporation «Scientific Research Design Technological Bureau Onega»

 

United Shipbuilding Corporation «Sredne-Nevsky Shipyard»

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Προστίθενται τα ακόλουθα παραρτήματα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ, ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3ζ

Κωδικοί ΣΟ/TARIC

Ονομασία εμπορεύματος

7208 10 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 25 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 26 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 27 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 36 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 37 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 38 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 39 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 40 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 52 99

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 53 90

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 54 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7211 14 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7211 19 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7212 60 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7225 19 10

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7225 30 10

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7225 30 30

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7225 30 90

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7225 40 15

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7225 40 90

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7226 19 10

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7226 91 20

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7226 91 91

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7226 91 99

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7209 15 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 16 90

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 17 90

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 18 91

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 25 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 26 90

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 27 90

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 28 90

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 90 20

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 90 80

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7211 23 20

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7211 23 30

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7211 23 80

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7211 29 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7211 90 20

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7211 90 80

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7225 50 20

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7225 50 80

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7226 20 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7226 92 00

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 16 10

Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES)

7209 17 10

Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES)

7209 18 10

Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES)

7209 26 10

Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES)

7209 27 10

Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES)

7209 28 10

Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES)

7225 19 90

Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES)

7226 19 80

Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES)

7210410020

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210410030

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210490020

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210490030

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210610020

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210610030

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210690020

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210690030

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212300020

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212300030

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212506120

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212506130

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212506920

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212506930

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225920020

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225920030

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225990011

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225990022

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225990023

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225990041

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225990045

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225990091

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225990092

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225990093

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226993010

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226993030

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226997011

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226997013

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226997091

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226997093

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226997094

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 20 00

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 30 00

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 90 80

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 20 00

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 50 20

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 50 30

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 50 40

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 50 90

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225 91 00

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226 99 10

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210410080

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210490080

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210610080

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210690080

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212300080

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212506180

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212506980

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225920080

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225990025

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225990095

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226993090

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226997019

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226997096

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 70 80

Φύλλα με οργανική επικάλυψη

7212 40 80

Φύλλα με οργανική επικάλυψη

7209 18 99

Προϊόντα λευκοσιδήρου

7210 11 00

Προϊόντα λευκοσιδήρου

7210 12 20

Προϊόντα λευκοσιδήρου

7210 12 80

Προϊόντα λευκοσιδήρου

7210 50 00

Προϊόντα λευκοσιδήρου

7210 70 10

Προϊόντα λευκοσιδήρου

7210 90 40

Προϊόντα λευκοσιδήρου

7212 10 10

Προϊόντα λευκοσιδήρου

7212 10 90

Προϊόντα λευκοσιδήρου

7212 40 20

Προϊόντα λευκοσιδήρου

7208 51 20

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7208 51 91

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7208 51 98

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7208 52 91

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7208 90 20

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7208 90 80

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7210 90 30

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7225 40 12

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7225 40 40

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7225 40 60

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7219 11 00

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 12 10

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 12 90

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 13 10

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 13 90

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 14 10

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 14 90

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 22 10

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 22 90

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 23 00

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 24 00

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7220 11 00

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7220 12 00

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 31 00

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 32 10

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 32 90

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 33 10

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 33 90

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 34 10

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 34 90

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 35 10

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 35 90

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 90 20

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 90 80

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7220 20 21

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7220 20 29

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7220 20 41

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7220 20 49

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7220 20 81

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7220 20 89

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7220 90 20

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7220 90 80

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 21 10

Ανοξείδωτες λαμαρίνες quarto θερμής έλασης

7219 21 90

Ανοξείδωτες λαμαρίνες quarto θερμής έλασης

7214 30 00

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 91 10

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 91 90

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 99 31

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 99 39

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 99 50

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 99 71

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 99 79

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 99 95

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7215 90 00

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7216 10 00

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7216 21 00

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7216 22 00

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7216 40 10

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7216 40 90

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7216 50 10

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7216 50 91

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7216 50 99

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7216 99 00

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 10 20

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 20 10

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 20 91

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 30 20

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 30 41

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 30 49

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 30 61

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 30 69

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 30 70

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 30 89

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 60 20

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 60 80

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 70 10

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 70 90

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 80 00

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 20 00

Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος

7214 99 10

Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος

7222 11 11

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 11 19

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 11 81

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 11 89

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 19 10

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 19 90

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 20 11

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 20 19

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 20 21

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 20 29

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 20 31

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 20 39

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 20 81

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 20 89

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 30 51

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 30 91

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 30 97

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 40 10

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 40 50

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 40 90

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7221 00 10

Χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα

7221 00 90

Χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα

7213 10 00

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 20 00

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 91 10

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 91 20

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 91 41

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 91 49

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 91 70

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 91 90

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 99 10

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 99 90

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7227 10 00

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7227 20 00

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7227 90 10

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7227 90 50

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7227 90 95

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7216 31 10

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 31 90

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 32 11

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 32 19

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 32 91

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 32 99

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 33 10

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 33 90

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7301 10 00

Πάσσαλοι πλατυσμένοι

7302 10 22

Σιδηροδρομικό υλικό

7302 10 28

Σιδηροδρομικό υλικό

7302 10 40

Σιδηροδρομικό υλικό

7302 10 50

Σιδηροδρομικό υλικό

7302 40 00

Σιδηροδρομικό υλικό

7306 30 41

Άλλοι σωλήνες, αγωγοί

7306 30 49

Άλλοι σωλήνες, αγωγοί

7306 30 72

Άλλοι σωλήνες, αγωγοί

7306 30 77

Άλλοι σωλήνες, αγωγοί

7306 61 10

Σωλήνες κοίλης διατομής

7306 61 92

Σωλήνες κοίλης διατομής

7306 61 99

Σωλήνες κοίλης διατομής

7304 11 00

Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 22 00

Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 24 00

Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 41 00

Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 49 10

Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 49 93

Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 49 95

Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 49 99

Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 19 10

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 19 30

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 19 90

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 23 00

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 29 10

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 29 30

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 29 90

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 31 20

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 31 80

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 39 10

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 39 52

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 39 58

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 39 92

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 39 93

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 39 98

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 51 81

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 51 89

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 59 10

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 59 92

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 59 93

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 59 99

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 90 00

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7305 11 00

Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7305 12 00

Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7305 19 00

Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7305 20 00

Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7305 31 00

Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7305 39 00

Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7305 90 00

Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 11 10

Άλλοι συγκολλημένοι αγωγοί

7306 11 90

Άλλοι συγκολλημένοι αγωγοί

7306 19 10

Άλλοι συγκολλημένοι αγωγοί

7306 19 90

Άλλοι συγκολλημένοι αγωγοί

7306 21 00

Άλλοι συγκολλημένοι αγωγοί

7306 29 00

Άλλοι συγκολλημένοι αγωγοί

7306 30 11

Άλλοι συγκολλημένοι αγωγοί

7306 30 19

Άλλοι συγκολλημένοι αγωγοί

7306 30 80

Άλλοι συγκολλημένοι αγωγοί

7306 40 20

Άλλοι συγκολλημένοι αγωγοί

7306 40 80

Άλλοι συγκολλημένοι αγωγοί

7306 50 20

Άλλοι συγκολλημένοι αγωγοί

7306 50 80

Άλλοι συγκολλημένοι αγωγοί

7306 69 10

Άλλοι συγκολλημένοι αγωγοί

7306 69 90

Άλλοι συγκολλημένοι αγωγοί

7306 90 00

Άλλοι συγκολλημένοι αγωγοί

7215 10 00

Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7215 50 11

Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7215 50 19

Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7215 50 80

Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7228 10 90

Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7228 20 99

Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7228 50 20

Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7228 50 40

Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7228 50 61

Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7228 50 69

Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7228 50 80

Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7217 10 10

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 10 31

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 10 39

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 10 50

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 10 90

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 20 10

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 20 30

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 20 50

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 20 90

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 30 41

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 30 49

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 30 50

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 30 90

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 90 20

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 90 50

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 90 90

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3η

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κωδικοί ονοματολογίας έχουν ληφθεί από τη Συνδυασμένη Ονοματολογία, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (1) και όπως παρατίθεται στο παράρτημα I αυτού, και είναι αυτοί οι οποίοι ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού και, κατ’ αναλογία, όπως έχουν τροποποιηθεί με μεταγενέστερη νομοθεσία.

1)   Άλογα

ex

0101 21 00

Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

ex

0101 29 90

Άλλα

2)   Χαβιάρι και υποκατάστατα χαβιαριού

ex

1604 31 00

Χαβιάρι

ex

1604 32 00

Υποκατάστατα χαβιαριού

3)   Τρούφες και παρασκευάσματα από τρούφες

ex

0709 56 00

Τρούφες

ex

0710 80 69

Άλλα

ex

0711 59 00

Άλλα

ex

0712 39 00

Άλλα

ex

2001 90 97

Άλλα

ex

2003 90 10

Τρούφες

ex

2103 90 90

Άλλα

ex

2104 10 00

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα

ex

2104 20 00

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

ex

2106 00 00

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

4)   Οίνοι (συμπεριλαμβανομένων των αφρωδών οίνων), μπύρες, αποστάγματα και οινοπνευματώδη ποτά

ex

2203 00 00

Μπύρα από βύνη

ex

2204 10 11

Καμπανίτης

ex

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Άλλα

ex

2204 10 94

Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)

ex

2204 10 96

Άλλα ποικιλιακά κρασιά

ex

2204 10 98

Άλλα

ex

2204 21 00

Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l

ex

2204 29 00

Άλλα

ex

2205 00 00

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών

ex

2206 00 00

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι, σακέ)· μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού

ex

2207 10 00

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο

ex

2208 00 00

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % νοl. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά

5)   Πούρα και πουράκια

ex

2402 10 00

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια, που περιέχουν καπνό

ex

2402 90 00

Άλλα

6)   Αρώματα, κολόνιες και καλλυντικά, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ομορφιάς και μακιγιάζ

ex

3303

Αρώματα και κολόνιες

ex

3304 00 00

Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, άλλα από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών

ex

3305 00 00

Παρασκευάσματα για τα μαλλιά

ex

3307 00 00

Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες

ex

6704 00 00

Περούκες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μπούκλες και ανάλογα είδη από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

7)   Δέρμα, είδη σελοποιίας και ταξιδιού, τσάντες χεριού και παρόμοια είδη

ex

4201 00 00

Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα [στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγολούρια, λουριά για τη συγκράτηση (λυτάρια), επιγονατίδες, φίμωτρα, υποσάγματα, σακίδια για σέλες, προστατευτικά παλτά για σκύλους και παρόμοια είδη], από κάθε ύλη

ex

4202 00 00

Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, θήκες για κυάλια, για φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά όργανα ή όπλα και παρόμοια. Σάκοι ταξιδιού, μονωτικοί σάκοι για προϊόντα διατροφής και ποτά, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης, σακίδια χεριού, σάκοι για ψώνια, πορτοφόλια για χαρτονομίσματα και κέρματα, θήκες για επισκεπτήρια, τσιγαροθήκες, καπνοσακούλες, θήκες εργαλείων, σάκοι για είδη αθλητισμού, κουτιά για φιαλίδια ή κοσμήματα, κουτιά πούδρας, θήκες για τιμαλφή και παρόμοια, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, από φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες, από βουλκανισμένη κυτταρίνη ή από χαρτόνι, ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ίδιες ύλες ή από χαρτί

ex

4205 00 90

Άλλα

ex

9605 00 00

Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον ατομικό καλλωπισμό, το ράψιμο ή το καθάρισμα των υποδημάτων ή ενδυμάτων

8)   Παλτά ή άλλα ενδύματα , συμπληρώματα της ένδυσης και υποδήματα (ασχέτως υλικού)

ex

4203 00 00

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

ex

4303 00 00

Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα

ex

6101 00 00

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6103

ex

6102 00 00

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6104

ex

6103 00 00

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια

ex

6104 00 00

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια

ex

6105 00 00

Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για άνδρες ή αγόρια

ex

6106 00 00

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια

ex

6107 00 00

Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια

ex

6108 00 00

Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια

ex

6109 00 00

Τι-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό

ex

6110 00 00

Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σου-πουλ, από πλεκτό

ex

6111 00 00

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη

ex

6112 11 00

Από βαμβάκι

ex

6112 12 00

Από συνθετικές ίνες

ex

6112 19 00

Από άλλες υφαντικές ύλες

ex

6112 20 00

Κουστούμια και σύνολα του σκι

ex

6112 31 00

Από συνθετικές ίνες

ex

6112 39 00

Από άλλες υφαντικές ύλες

ex

6112 41 00

Από συνθετικές ίνες

ex

6112 49 00

Από άλλες υφαντικές ύλες

ex

6113 00 10

Από πλεκτά υφάσματα της κλάσης 5906

ex

6113 00 90

Άλλα

ex

6114 00 00

Άλλα ενδύματα πλεκτά

ex

6115 00 00

Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες με διαβάθμιση πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτιδας), από πλεκτό

ex

6116 00 00

Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) πλεκτά

ex

6117 00 00

Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέρη ενδυμάτων ή εξαρτήματα ενδύματος πλεκτά

ex

6201 00 00

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6203

ex

6202 00 00

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6204

ex

6203 00 00

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για άντρες ή αγόρια

ex

6204 00 00

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια

ex

6205 00 00

Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια

ex

6206 00 00

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια

ex

6207 00 00

Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια

ex

6208 00 00

Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια

ex

6209 00 00

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη

ex

6210 10 00

Από προϊόντα των κλάσεων 5602 ή 5603

ex

6210 20 00

Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις διακρίσεις 6201 11 μέχρι 6201 19

ex

6210 30 00

Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις διακρίσεις 6202 11 μέχρι 6202 19

ex

6210 40 00

Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια

ex

6210 50 00

Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια

ex

6211 11 00

Για άντρες ή αγόρια

ex

6211 12 00

Για γυναίκες ή κορίτσια

ex

6211 20 00

Κουστούμια και σύνολα του σκι

ex

6211 32 00

Από βαμβάκι

ex

6211 33 00

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

ex

6211 39 00

Από άλλες υφαντικές ύλες

ex

6211 42 00

Από βαμβάκι

ex

6211 43 00

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

ex

6211 49 00

Από άλλες υφαντικές ύλες

ex

6212 00 00

Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και γυναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά

ex

6213 00 00

Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης

ex

6214 00 00

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη

ex

6215 00 00

Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες

ex

6216 00 00

Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)

ex

6217 00 00

Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της κλάσης 6212

ex

6401 00 00

Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλμα με ραφή ή με καρφιά, βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους

ex

6402 20 00

Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι στερεωμένα στο πέλμα με θηλυκωτήρια

ex

6402 91 00

Που καλύπτουν τον αστράγαλο

ex

6402 99 00

Άλλα

ex

6403 19 00

Άλλα

ex

6403 20 00

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό και το πάνω μέρος αποτελείται από λουρίδες από δέρμα φυσικό που διέρχονται από τη ράχη του ποδιού (cou-de-pied) και περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο

ex

6403 40 00

Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

ex

6403 51 00

Που καλύπτουν τον αστράγαλο

ex

6403 59 00

Άλλα

ex

6403 91 00

Που καλύπτουν τον αστράγαλο

ex

6403 99 00

Άλλα

ex

6404 19 10

Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου

ex

6404 20 00

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

ex

6405 00 00

Άλλα υποδήματα

ex

6504 00 00

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα

ex

6505 00 10

Από πίλημα τριχών ή μαλλιού και τριχών, κατασκευασμένα από τις καμπάνες, τους κυλίνδρους ή τους δίσκους της κλάσης 6501 00 00

ex

6505 00 30

Κασκέτα, πηλίκια και παρόμοια καλύμματα κεφαλής που έχουν γείσο

ex

6505 00 90

Άλλα

ex

6506 99 00

Από άλλες ύλες

ex

6601 91 00

Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή

ex

6601 99 00

Άλλα

ex

6602 00 00

Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και παρόμοια είδη

ex

9619 00 81

Απορροφητικές πάνες για βρέφη

9)   Τάπητες και είδη επίστρωσης, χειροποίητα ή μη

ex

5701 00 00

Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έστω και έτοιμοι

ex

5702 10 00

Τάπητες με την ονομασία «κιλίμια», «σουμάκ», «καραμανίας» και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι

ex

5702 20 00

Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα

ex

5702 31 80

Άλλα

ex

5702 32 00

Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

ex

5702 39 00

Από άλλες υφαντικές ύλες

ex

5702 41 90

Άλλα

ex

5702 42 00

Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

ex

5702 50 00

Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα

ex

5702 91 00

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

ex

5702 92 00

Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

ex

5702 99 00

Από άλλες υφαντικές ύλες

ex

5703 00 00

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτά, έστω και έτοιμα

ex

5704 00 00

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίλημα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα

ex

5705 00 00

Άλλοι τάπητες και επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιμα

ex

5805 00 00

Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα

10)   Μαργαριτάρια, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, είδη από μαργαριτάρια, κοσμήματα, είδη χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας

ex

7101 00 00

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και κατεργασμένα ή ταιριασμένα αλλά όχι σε αρμαθιές, ούτε δεμένα σε κόσμημα. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς

ex

7102 00 00

Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα

ex

7103 00 00

Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθιές ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, όχι ταιριασμένες, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς

ex

7104 91 00

Διαμάντια, εκτός από εκείνα που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις

ex

7105 00 00

Σκόνες από διαμάντια και σκόνες από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες

ex

7106 00 00

Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

ex

7107 00 00

Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

ex

7108 00 00

Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

ex

7109 00 00

Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

ex

7110 11 00

Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

ex

7110 19 00

Άλλα

ex

7110 21 00

Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

ex

7110 29 00

Άλλα

ex

7110 31 00

Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

ex

7110 39 00

Άλλα

ex

7110 41 00

Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

ex

7110 49 00

Άλλα

ex

7111 00 00

Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

ex

7113 00 00

Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

ex

7114 00 00

Είδη χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

ex

7115 00 00

Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

ex

7116 00 00

Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες, συνθετικές ή ανασχηματισμένες

11)   Νομίσματα και τραπεζογραμμάτια που δεν αποτελούν νόμιμο μέσο συναλλαγών

ex

4907 00 30

Τραπεζογραμμάτια

ex

7118 10 00

Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα χρυσά

ex

7118 90 00

Άλλα

12)   Μαχαιροπήρουνα από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

ex

7114 00 00

Είδη χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

ex

7115 00 00

Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

ex

8214 00 00

Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)

ex

8215 00 00

Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη

ex

9307 00 00

Σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους

13)   Επιτραπέζια σκεύη από πορσελάνη, ψαμμίτη ή φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης

ex

6911 00 00

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από πορσελάνη

ex

6912 00 23

Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)

ex

6912 00 25

Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης

ex

6912 00 83

Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)

ex

6912 00 85

Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης

ex

6914 10 00

Από πορσελάνη

ex

6914 90 00

Άλλα

14)   Είδη από μολυβδούχο κρύσταλλο

ex

7009 91 00

Χωρίς πλαίσιο

ex

7009 92 00

Με πλαίσιο

ex

7010 00 00

Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγγες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. Πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί. Πώματα και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί

ex

7013 22 00

Από μολυβδούχο κρύσταλλο

ex

7013 33 00

Από μολυβδούχο κρύσταλλο

ex

7013 41 00

Από μολυβδούχο κρύσταλλο

ex

7013 91 00

Από μολυβδούχο κρύσταλλο

ex

7018 10 00

Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολυτίμων και ημιπολυτίμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη

ex

7018 90 00

Άλλα

ex

7020 00 80

Άλλα

ex

9405 50 00

Μη ηλεκτρικά φωτιστικά και συσκευές φωτισμού

ex

9405 91 00

Από γυαλί

15)   Ηλεκτρονικά είδη για οικιακή χρήση αξίας υπερβαίνουσας τα EUR 750

ex

8414 51

Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W

ex

8414 59 00

Άλλα

ex

8414 60 00

Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 cm

ex

8415 10 00

Για τοίχους ή για παράθυρα, που αποτελούν ένα μόνο σώμα ή είναι του τύπου «split-system» (διαιρούμενα συστήματα)

ex

8418 10 00

Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που έχουν ξεχωριστές εξωτερικές πόρτες

ex

8418 21 00

Με συμπίεση

ex

8418 29 00

Άλλα

ex

8418 30 00

Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 l

ex

8418 40 00

Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 l

ex

8419 81 00

Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των τροφίμων

ex

8422 11 00

Οικιακού τύπου

ex

8423 10 00

Ζυγαριές ζυγίσεως προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικιακής χρήσεως

ex

8443 12 00

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης όφσετ (offset) γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων 22 × 36 cm ή λιγότερο όταν δεν είναι διπλωμένα

ex

8443 31 00

Μηχανές και συσκευές που πραγματοποιούν δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες λειτουργίες: εκτύπωση, αντιγραφή ή διαβίβαση στοιχείων με τη χρήση τηλεομοιοτυπίας, που μπορούν να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή με δίκτυο

ex

8443 32 00

Άλλες, ικανές να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή με δίκτυο

ex

8443 39 00

Άλλα

ex

8450 11 00

Μηχανές εντελώς αυτόματες

ex

8450 12 00

Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένο φυγόκεντρο στραγγιστήριο ή στεγνωτήριο

ex

8450 19 00

Άλλα

ex

8451 21 00

Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg

ex

8452 10 00

Ραπτομηχανές οικιακού τύπου

ex

8470 10 00

Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και μηχανές τσέπης που περιλαμβάνουν υπολογιστική διάταξη και μπορούν να καταγράφουν, αναπαράγουν και εμφανίζουν πληροφορίες

ex

8470 21 00

Που φέρουν όργανο αποτύπωσης

ex

8470 29 00

Άλλες

ex

8470 30 00

Άλλες υπολογιστικές μηχανές

ex

8471 00 00

Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

ex

8472 90 80

Άλλα

ex

8479 60 00

Κλιματιστικές ψυκτικές συσκευές με εξάτμιση

ex

8508 11 00

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 500 W, οι οποίες διαθέτουν δοχείο συλλογής με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 20 l

ex

8508 19 00

Άλλες

ex

8508 60 00

Άλλες ηλεκτρικές σκούπες

ex

8509 80 00

Άλλες συσκευές

ex

8516 31 00

Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών

ex

8516 50 00

Φούρνοι με μικροκύματα

ex

8516 60 10

Κουζίνες

ex

8516 71 00

Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού

ex

8516 72 00

Φρυγανιέρες

ex

8516 79 00

Άλλες

ex

8517 11 00

Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό

ex

8517 13 00

Έξυπνα τηλέφωνα (smartphones)

ex

8517 18 00

Άλλες

ex

8517 61 00

Σταθμοί βάσης

ex

8517 62 00

Συσκευές για τη λήψη, τη μετατροπή και τη μετάδοση ή την αναγέννηση της φωνής, των εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές μεταγωγής και δρομολόγησης

ex

8517 69 00

Άλλες

ex

8526 91 00

Συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας

ex

8529 10 65

Κεραίες εσωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραίες που ενσωματώνονται

ex

8529 10 69

Άλλες

ex

8531 10 00

Ηλεκτρικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρόμοιες συσκευές

ex

8543 70 10

Ηλεκτρικές μηχανές μετάφρασης ή που δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως λεξικά

ex

8543 70 30

Ενισχυτές κεραιών

ex

8543 70 50

Ηλιακοί πάγκοι, ηλιακές οροφές και παρόμοιες συσκευές για μαύρισμα

ex

8543 70 90

Άλλες

ex

9504 50 00

Χειριστήρια (κονσόλες) και μηχανές βιντεοπαιχνιδιών, άλλα από εκείνα της διάκρισης 9504 30

ex

9504 90 80

Άλλα

16)   Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές ή οπτικές συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας αξίας υπερβαίνουσας τα EUR 1 000

ex

8519 00 00

Συσκευές εγγραφής του ήχου. Συσκευές αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου

ex

8521 00 00

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές, έστω και με ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων

ex

8527 00 00

Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή

ex

8528 71 00

Που δεν έχουν σχεδιαστεί να ενσωματώνουν διάταξη οπτικής ένδειξης ή οθόνη απεικόνισης

ex

8528 72 00

Άλλες, έγχρωμες

ex

9006 00 00

Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση, με εξαίρεση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης της κλάσης 8539

ex

9007 00 00

Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου

17)   Οχήματα, εξαιρουμένων των ασθενοφόρων, χερσαίας, εναέριας ή θαλάσσιας μεταφοράς προσώπων η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 50 000 EUR ανά προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των εναέριων σιδηροδρόμων, των εναέριων καθισμάτων, των μεταφορέων-ελκυστήρων χιονοδρόμων, των μηχανισμών έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους, των μοτοσικλετών η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 5 000 EUR ανά προϊόν, καθώς και τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά τους

ex

4011 10 00

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου station wagon και τα αγωνιστικά)

ex

4011 20 00

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά

ex

4011 30 00

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος

ex

4011 40 00

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες

ex

4011 90 00

Άλλα

ex

7009 10 00

Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα

ex

8407 00 00

Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως)

ex

8408 00 00

Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρας ντίζελ ή ημιντίζελ)

ex

8409 00 00

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408

ex

8411 00 00

Στρόβιλοι δι’ αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι’ αερίου

 

8428 60 00

Εναέριοι σιδηρόδρομοι (στους οποίους περιλαμβάνονται και τα εναέρια καθίσματα και οι μεταφορείς-ελκυστήρες χιονοδρόμων). Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους

ex

8431 39 00

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά εναέριων σιδηροδρόμων, εναέριων καθισμάτων, μεταφορέων-ελκυστήρων χιονοδρόμων, μηχανισμών έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους

ex

8483 00 00

Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι. Έρανα και κουζινέτα. Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής. Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους. Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης. Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες. Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους

ex

8511 00 00

Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκινητήρες (μίζες)]. Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς

ex

8512 20 00

Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης

ex

8512 30 10

Ειδοποιητήριες ηλεκτρικές συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής των τύπων που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα οχήματα

ex

8512 30 90

Άλλες

ex

8512 40 00

Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού

ex

8544 30 00

Δέσμες από σύρματα για αναφλεκτήρες και άλλες δέσμες από σύρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα

ex

8603 00 00

Αυτοκινητάμαξες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές, άλλα από εκείνα της κλάσης 8604

ex

8605 00 00

Οχήματα επιβατών, μη-αυτοπροωθούμενα, σκευοφόροι, οχήματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά οχήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, μη-αυτοπροωθούμενα (με εξαίρεση τα οχήματα της κλάσης 8604 )

ex

8607 00 00

Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές

ex

8702 00 00

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού

ex

8703 00 00

Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (άλλα από εκείνα της κλάσης 8702 ), στα οποία περιλαμβάνονται και τα οχήματα τύπου station wagon και τα αγωνιστικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των μηχανοκίνητων έλκηθρων

ex

8706 00 00

Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705 , με τον κινητήρα τους

ex

8707 00 00

Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705 , στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης

ex

8708 00 00

Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705

ex

8711 00 00

Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο καλάθι (side-car). Πλάγια καλάθια (side-cars)

ex

8712 00 00

Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα

ex

8714 00 00

Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 8711 μέχρι 8713

ex

8716 10 00

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)

ex

8716 40 00

Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα

ex

8716 90 00

Μέρη

ex

8901 10 00

Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ)

ex

8901 90 00

Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων

ex

8903 00 00

Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπιά και κανό

18)   Ρολόγια και ρολόγια χειρός και μέρη αυτών

ex

9101 00 00

Ρολόγια χειρός, τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κάσα (κέλυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

ex

9102 00 00

Ρολόγια χειρός, τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της κλάσης 9101

ex

9103 00 00

Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χειρός, εξαιρουμένων εκείνων της κλάσης 9104

ex

9104 00 00

Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα

ex

9105 00 00

Ξυπνητήρια, εκκρεμή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμό άλλο από εκείνον του ρολογιού τσέπης ή χειρός

ex

9108 00 00

Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χειρός, πλήρεις και συναρμολογημένοι

ex

9109 00 00

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χειρός

ex

9110 00 00

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας

ex

9111 00 00

Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού και τα μέρη τους

ex

9112 00 00

Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους

ex

9113 00 00

Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους

ex

9114 00 00

Άλλα υλικά ωρολογοποιίας

19)   Μουσικά όργανα αξίας υπερβαίνουσας τα EUR 1 500

ex

9201 00 00

Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλαβεσέν) και άλλα έγχορδα όργανα, με κλίμακα πλήκτρων

ex

9202 00 00

Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά, άρπες)

ex

9205 00 00

Πνευστά μουσικά όργανα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων, ακορντεόν, κλαρινέτα, τρομπέτες, γκάιντες), άλλα από τα όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες και τα οργανέτα (λατέρνες)

ex

9206 00 00

Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες), μαράκας (maracas)]

ex

9207 00 00

Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέπει να μεγεθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κιθάρες, ακορντεόν)

20)   Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων

ex

9700

Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων

21)   Είδη και εξοπλισμός για αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των σκι, γκολφ, καταδύσεων και θαλάσσιων αθλημάτων

ex

4015 19 00

Άλλα

ex

4015 90 00

Άλλα

ex

6210 40 00

Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια

ex

6210 50 00

Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια

ex

6211 11 00

Για άντρες ή αγόρια

ex

6211 12 00

Για γυναίκες ή κορίτσια

ex

6211 20 00

Κουστούμια και σύνολα του σκι

ex

6216 00 00

Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)

ex

6402 12 00

Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι

ex

6402 19 00

Άλλα

ex

6403 12 00

Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι

ex

6403 19 00

Άλλα

ex

6404 11 00

Υποδήματα αθλητισμού. Υποδήματα του τένις, καλαθόσφαιρας, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα

ex

6404 19 90

Άλλα

ex

9004 90 00

Άλλα

ex

9020 00 00

Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος

ex

9506 11 00

Χιονοπέδιλα (σκι)

ex

9506 12 00

Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι

ex

9506 19 00

Άλλα

ex

9506 21 00

Ιστιοσανίδες (γουίντ-σέρφινγκ)

ex

9506 29 00

Άλλα

ex

9506 31 00

Ράβδοι του γκολφ πλήρεις

ex

9506 32 00

Μπάλες του γκολφ

ex

9506 39 00

Άλλα

ex

9506 40 00

Είδη και υλικό για την επιτραπέζια αντισφαίριση

ex

9506 51 00

Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάγκους

ex

9506 59 00

Άλλα

ex

9506 61 00

Μπάλες αντισφαίρισης

ex

9506 69 10

Μπάλες για κρίκετ ή πόλο

ex

9506 69 90

Άλλες

ex

9506 70

Παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποδήματα στα οποία είναι προσαρμοσμένα τα πέδιλα

ex

9506 91

Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική ή τον κλασικό αθλητισμό

ex

9506 99 10

Είδη για κρίκετ ή πόλο, άλλα από τις μπάλες

ex

9506 99 90

Άλλα

ex

9507 00 00

Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρμίδι. Απόχες για κάθε χρήση. Δολώματα (άλλα από εκείνα των κλάσεων 9208 ή 9705 ) και παρόμοια είδη κυνηγίου

22)   Είδη και εξοπλισμός για σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), αυτόματο μπόουλινγκ, παιχνίδια λεσχών και παιχνίδια που παίζονται με κέρματα ή χαρτονομίσματα

ex

9504 20 00

Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους

ex

9504 30 00

Άλλα παιχνίδια που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος, τραπεζογραμματίου, τραπεζικής κάρτας, μάρκας ή με άλλα μέσα πληρωμής, με εξαίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ

ex

9504 40 00

Παιγνιόχαρτα (τράπουλες)

ex

9504 50 00

Χειριστήρια (κονσόλες) και μηχανές βιντεοπαιχνιδιών, άλλα από εκείνα της διάκρισης 9504 30

ex

9504 90 80

Άλλα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIX

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5αα

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

»

(1)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

15.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 87/44


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2022/429 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Μαρτίου 2022

για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 17 Μαρτίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ (1).

(2)

Η Ένωση εξακολουθεί να υποστηρίζει ακλόνητα την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

(3)

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανήγγειλε τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία και οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

(4)

Στα συμπεράσματά του της 24ης Φεβρουαρίου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας. Με τις παράνομες στρατιωτικές της ενέργειες, η Ρωσία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και υπονομεύει την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε την επιβολή περαιτέρω περιοριστικών μέτρων με τεράστιες και σοβαρές επιπτώσεις για τη Ρωσία εξαιτίας των δράσεών της, σε στενή συνεργασία με τους εταίρους και τους συμμάχους της Ένωσης.

(5)

Στις 25 Φεβρουαρίου 2022 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/329 (2), η οποία τροποποίησε τα κριτήρια για την καταχώριση ώστε να περιληφθούν πρόσωπα και οντότητες που υποστηρίζουν και έχουν οφέλη από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πρόσωπα και οντότητες που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με καταχωρισμένα πρόσωπα ή οντότητες.

(6)

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το Συμβούλιο θεωρεί ότι 15 πρόσωπα και 9 οντότητες θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ως έχει στο παράρτημα της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ.

(7)

Η απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (ΕΕ L 78 της 17.3.2014, σ. 16).

(2)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/329 του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2022 για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (ΕΕ L 50 της 25.2.2022, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα πρόσωπα και οντότητες προστίθενται στον κατάλογο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ:

Πρόσωπα

 

Ονοματεπώνυμο

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

«879

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (ρωσικά: Роман Аркадьевич Абрамович)

Ολιγάρχης, στον στενό κύκλο του Vladimir Putin. Κύριος μέτοχος του ομίλου Evraz. Πρώην κυβερνήτης της Chukotka.

Ημερομηνία γέννησης: 24.10.1966

Τόπος γέννησης: Saratov, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Συνδεδεμένα άτομα: Vladimir Putin

Συνδεδεμένες οντότητες: Chelsea F.C., Evraz Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse Capital.

Ο Roman Abramovich είναι Ρώσος ολιγάρχης που έχει μακροχρόνιους και στενούς δεσμούς με τον Vladimir Putin. Έχει προνομιακή πρόσβαση στον Πρόεδρο και διατηρεί πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Η σχέση του με τον ηγέτη της Ρωσίας τον βοήθησε να διατηρήσει τον μεγάλο πλούτο του. Είναι κύριος μέτοχος του χαλυβουργικού ομίλου Evraz, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους της Ρωσίας.

Επωφελήθηκε, συνεπώς, από Ρώσους ιθύνοντες υπεύθυνους για την προσάρτηση της Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας. Είναι επίσης ένας από τους εξέχοντες Ρώσους επιχειρηματίες ο οποίος δραστηριοποιείται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

15.3.2022

880

German Borisovich KHAN (ρωσικά: Герман Борисович Хан)

Ολιγάρχης, στον στενό κύκλο του Vladimir Putin. Ένας από τους κύριους μετόχους του ομίλου Alfa Group

Ημερομηνία γέννησης: 24.10.1961

Τόπος γέννησης: Κίεβο, Ουκρανία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Συνδεδεμένα άτομα: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, Alexey Kuzmichev

Συνδεδεμένες οντότητες: Alfa Group, Alfa Bank

Ο German Khan είναι κύριος μέτοχος του ομίλου Alfa Group, που περιλαμβάνει και την Alfa Bank, έναν από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους της Ρωσίας. Πιστεύεται ότι είναι ένα από τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Ρωσία. Όπως και άλλοι ιδιοκτήτες της Alfa Bank (Mikhail Fridman και Petr Aven), διατηρεί στενή σχέση με τον Vladimir Putin και συνεχίζει να ανταλλάσσει χάρες μαζί του. Οι ιδιοκτήτες του ομίλου Alfa Group αποκομίζουν επιχειρηματικά και νομικά οφέλη από τη σχέση αυτή. H μεγάλη κόρη του Vladimir Putin (Maria) ήταν υπεύθυνη για ένα φιλανθρωπικό έργο με την ονομασία Alfa-Endo, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Alfa Bank. Ο Vladimir Putin επιβράβευσε τον Alfa Group για την αφοσίωση που επέδειξε στις ρωσικές αρχές με την παροχή πολιτικής βοήθειας στα σχέδια του ομίλου για ξένες επενδύσεις.

Συνεπώς, παρέχει ενεργά υλική ή οικονομική στήριξη σε Ρώσους ιθύνοντες υπεύθυνους για την προσάρτηση της Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας και έχει οφέλη από αυτούς. Είναι επίσης ένας από τους εξέχοντες Ρώσους επιχειρηματίες ο οποίος δραστηριοποιείται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

15.3.2022

881

Viktor Filippovich RASHNIKOV (ρωσικά: Виктор Филиппович Рашников)

Ολιγάρχης. Ιδιοκτήτης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος της επιτροπής στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK).

Ημερομηνία γέννησης: 3.10.1948

Τόπος γέννησης: Magnitorsk, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Συνδεδεμένες οντότητες: Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK)

Ο Viktor Rashnikov είναι εξέχων Ρώσος ολιγάρχης, ιδιοκτήτης και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). Η MMK είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους της Ρωσίας. Η φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας αυξήθηκε πρόσφατα, με αποτέλεσμα σημαντικά υψηλότερα έσοδα για τον ρωσικό κρατικό προϋπολογισμό.

Είναι, συνεπώς, εξέχων Ρώσος επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιείται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

15.3.2022

882

Alexey Viktorovich KUZMICHEV (ρωσικά: Алексей Викторович Кузьмичёв)

Ολιγάρχης, στον στενό κύκλο του Vladimir Putin. Ένας από τους κύριους μετόχους του ομίλου Alfa Group.

Ημερομηνία γέννησης: 15.10.1962

Τόπος γέννησης: Kirov, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Συνδεδεμένα άτομα: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, German Khan

Συνδεδεμένες οντότητες: Alfa Group, Alfa Bank

Ο Alexey Kuzmichev είναι κύριος μέτοχος του ομίλου Alfa Group, που περιλαμβάνει και την Alfa Bank, έναν από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους της Ρωσίας. Πιστεύεται ότι είναι ένα από τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Ρωσία. Έχει εδραιωμένους δεσμούς με τον Πρόεδρο της Ρωσίας. H μεγάλη κόρη του Vladimir Putin (Maria) ήταν υπεύθυνη για ένα φιλανθρωπικό έργο με την ονομασία Alfa-Endo, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Alfa Bank. Ο Vladimir Putin επιβράβευσε τον Alfa Group για την αφοσίωση που επέδειξε στις ρωσικές αρχές με την παροχή πολιτικής βοήθειας στα σχέδια του ομίλου για ξένες επενδύσεις.

Συνεπώς, παρέχει ενεργά υλική ή οικονομική στήριξη σε Ρώσους ιθύνοντες υπεύθυνους για την προσάρτηση της Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας και έχει οφέλη από αυτούς. Είναι επίσης εξέχων Ρώσος επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιείται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

15.3.2022

883

Alexander Alexandrovich MIKHEEV (ρωσικά: Александр Александрович Михеев)

Διευθύνων σύμβουλος της JSC Rosoboronexport

Ημερομηνία γέννησης: 18.11.1961

Τόπος γέννησης: Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Συνδεδεμένα άτομα: Sergey Chemezov

Συνδεδεμένες οντότητες: Rosoboronexport, Rostec, Federal Service of Military-Technical Cooperation

Ο Alexander Mikheev είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Rosoboronexport, του μόνου επίσημου κρατικού διαμεσολαβητή της Ρωσίας για την εξαγωγή και την εισαγωγή στρατιωτικών προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών και προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών διπλής χρήσης. Η Rosoboronexport είναι θυγατρική εταιρεία της Rostec, μιας εταιρείας κρατικής ιδιοκτησίας που επιβλέπει την έρευνα και ανάπτυξη στρατιωτικών τεχνολογιών και είναι ιδιοκτήτρια αριθμού εγκαταστάσεων παραγωγής οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επιχειρησιακή ανάπτυξη των εν λόγω τεχνολογιών στο πεδίο της μάχης. Οι πωλήσεις όπλων αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τη ρωσική κυβέρνηση. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προώθηση των οικονομικών και στρατηγικών στόχων της Ρωσίας. Από το 2000 έως το 2020, η Rosoboronexport πώλησε όπλα αξίας 180 δισ. δολαρίων ΗΠΑ σε ξένους πελάτες.

Είναι, συνεπώς, εξέχων επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιείται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

15.3.2022

884

Alexander Nikolayevich SHOKHIN (ρωσικά: Александр Николаевич ШОХИН)

Πρόεδρος της Ρωσικής Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών

Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Mechel PAO

Μέλος του προεδρείου του ανώτατου συμβουλίου του πολιτικού κόμματος “Ενωμένη Ρωσία”

Ημερομηνία γέννησης: 25.12.1951

Τόπος γέννησης: Savinskoye, περιφέρεια Kirillovsky, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Alexander Nikolayevich Shokhin είναι ο πρόεδρος της Ρωσικής Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών, μιας ομάδας συμφερόντων η οποία προωθεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων στη Ρωσία. Είναι επίσης αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Mechel PAO, μιας από τις κορυφαίες ρωσικές εταιρείες εξόρυξης και μεταλλευμάτων, η οποία αποτελεί πηγή εσόδων για την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, ο Shokhin εξέφρασε δημοσίως την ανάγκη να κατευθυνθούν περισσότερες ρωσικές επενδύσεις στην Κριμαία για να αποφευχθεί ενδεχόμενος οικονομικός αποκλεισμός της Δύσης. Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Shokhin συμμετείχε στη συνάντηση ολιγαρχών στο Κρεμλίνο με τον Vladimir Putin για να συζητήσουν τον αντίκτυπο των ενεργειών μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση. Το γεγονός ότι προσκλήθηκε να παραστεί στην εν λόγω συνάντηση αποδεικνύει ότι είναι μέλος του στενού περιβάλλοντος των ολιγαρχών που βρίσκονται κοντά στον Vladimir Putin και ότι υποστηρίζει ή υλοποιεί δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

15.3.2022

 

 

 

Αποδεικνύει επίσης ότι είναι ένας από τους εξέχοντες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

 

885

Andrey Valerievich RYUMIN (ρωσικά:Андрей Валерьевич Рюмин)

Εκτελεστικός διευθυντής της Rosseti PJSC (προηγουμένως, μέχρι τον Αύγουστο του 2014, γνωστή ως Russian Grids), πρόεδρος του συμβουλίου

Ημερομηνία γέννησης: 12.06.1980

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Andrey Ryumin είναι εκτελεστικός διευθυντής της Rosseti PJSC, εταιρείας ελεγχόμενης από το ρωσικό κράτος, η οποία είναι φορέας εκμετάλλευσης ενεργειακών δικτύων, παρέχει υπηρεσίες τεχνολογικής σύνδεσης, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρωσία.

Η Rosseti PJSC κατασκεύασε τον υποσταθμό “Port” που εξασφαλίζει τη σιδηροδρομική έλξη της γέφυρας της Κριμαίας και τροφοδοτεί το τμήμα ξηρού φορτίου του θαλάσσιου λιμένα Taman, καθώς και αυτοκινητόδρομους, ιδίως τον αυτοκινητόδρομο M25 Novorossiysk-Στενά Κερτς.

15.3.2022

 

 

 

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Ryumin συμμετείχε σε συνάντηση ολιγαρχών στο Κρεμλίνο με τον Vladimir Putin με θέμα τον αντίκτυπο των ενεργειών μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση. Το γεγονός ότι προσκλήθηκε να παραστεί στη συνάντηση αυτή αποδεικνύει ότι είναι μέλος του στενού περιβάλλοντος των ολιγαρχών που βρίσκονται κοντά στον Vladimir Putin και ότι υποστηρίζει ή υλοποιεί δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

 

Αποδεικνύει επίσης ότι είναι ένας από τους εξέχοντες επιχειρηματίες που δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα που παρέχει σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

886

Armen Sumbatovich GASPARYAN (ρωσικά: Армен Сумбатович ГAСПАРЯН)

Υπεύθυνος επικοινωνίας, προπαγανδιστής, μέλος του συμβουλίου του “Russia Today”

Ημερομηνία γέννησης: 04.07.1975

Τόπος γέννησης: Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Ο Armen Gasparyan παρουσιάζει την εκπομπή “Nablyudenye” για το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Sputnik και έχει επίσης ραδιοφωνική εκπομπή στον “Vesti FM”. Επίσης εκδίδει βιβλία, παράγει ηχητικά βιβλία και εμφανίζεται ως εμπειρογνώμων στη ραδιοφωνική εκπομπή “Polnyi kontakt” (“Πλήρης επαφή”) του Vladimir Solovyov, άλλου προπαγανδιστή.

Ο Gasparian διαδίδει συστηματικά αφηγήματα που ακολουθούν την προπαγάνδα του Κρεμλίνου. Έχει χρησιμοποιήσει λογικές ανακρίβειες για να εξηγήσει τις διεθνείς υποθέσεις, αρνήθηκε την κυριαρχία της Ουκρανίας επί της Κριμαίας και υπερασπίστηκε τις ενέργειες της Ρωσίας στα Στενά Κερτς μετά την κατάληψη ουκρανικού πλοίου.

15.3.2022

 

 

Φύλο: άρρεν

Εξακολουθεί να δημοσιεύει φιλορωσική προπαγάνδα σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αρνείται σταθερά την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Συνεπώς, υποστηρίζει ενεργά δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

 

887

Artyom / Artem Grigoryevich SHEYNIN (ρωσικά: Артём Григорьевич ШЕЙНИН)

Ρώσος προπαγανδιστής και παρουσιαστής της εκπομπής λόγου “Vremya Pokazhet” (“Ο χρόνος θα δείξει”) στο υπό κρατικό έλεγχο Channel One (ρωσικά: Первый канал)

Ημερομηνία γέννησης: 26.01.1966

Τόπος γέννησης: Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία

Φύλο: άρρεν

Ιθαγένεια: ρωσική

Ο Artyom Sheynin είναι Ρώσος προπαγανδιστής και παρουσιαστής της εκπομπής λόγου “Vremya Pokazhet” (“Ο χρόνος θα δείξει”) στο υπό κρατικό έλεγχο Channel One. Προέβη σε δηλώσεις υπέρ της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας των αποκαλούμενων “Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ”. Στις ζωντανές εκπομπές του, ο Sheynin προωθεί το εθνοτικό μίσος μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων, αρνείται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και συκοφαντεί τους αντιπάλους του Putin στη Ρωσία.

Μιλώντας για την 24η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα της ολοκληρωτικής αδικαιολόγητης στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, ο Sheynin δήλωσε ότι η ρωσική επιχείρηση στην Ουκρανία ήταν αναπόφευκτη και ότι σκοπός της ήταν να αναγκάσει τις ουκρανικές αρχές να διατηρήσουν την ειρήνη.

Συνεπώς, υποστηρίζει ενεργά δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

15.3.2022

888

Dmitry Yevgenevich KULIKOV (ρωσικά: Дмитрий Евгеньевич КУЛИКОВ)

Εμπειρογνώμων της επιτροπής της Ρωσικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα θέματα ΚΑΚ και τους δεσμούς με τους συμπατριώτες.

Παραγωγός ταινιών, τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παρουσιαστής.

Μέλος του Δημόσιου Συμβουλίου του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Ημερομηνία γέννησης: 18.11.1967

Τόπος γέννησης: Shakhtyorsk, περιοχή Ντονμπάς, Ουκρανία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Dmitry Kulikov είναι προπαγανδιστής υπέρ του Κρεμλίνου. Έκανε δημόσια σχόλια στα κρατικής ιδιοκτησίας τηλεοπτικά κανάλια σύμφωνα με το αφήγημα του Κρεμλίνου σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή του Ντονμπάς. Επίσης δικαιολόγησε τις ενέργειες των ρωσικών αρχών που απειλούν την ακεραιότητα και την εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, όπως η αναστολή της εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ ή η απόφαση αναγνώρισης των “ανεξάρτητων δημοκρατιών του Ντονμπάς και του Λουχάνσκ”.

Συνεπώς, υποστηρίζει ενεργά δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

15.3.2022

889

Konstantin Lvovich ERNST (ρωσικά: Константин Львович ЭРНСТ)

Διευθύνων σύμβουλος του Channel One Russia (ρωσικά: Первый канал)

Ημερομηνία γέννησης: 06.02.1961

Τόπος γέννησης: Μόσχα Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Konstantin Ernst είναι διευθύνων σύμβουλος του Channel One Russia, μιας από τις μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες μέσων ενημέρωσης, η οποία χρησιμοποιείται για προπαγανδιστικούς σκοπούς από τις ρωσικές αρχές εδώ και πολλά χρόνια. Από τη θέση αυτή είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και τη διάδοση της αντιουκρανικής προπαγάνδας των ρωσικών αρχών.

Έλαβε επίσης τις υψηλότερες κρατικές τιμητικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων τα παράσημα για Υπηρεσίες προς την Πατρίδα και το Τάγμα Φιλίας, επιστολές εκτίμησης και βραβεία από την κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και το παράσημο “Για τον συμμετέχοντα στη στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία”.

Συνεπώς, υποστηρίζει δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία. Είναι επίσης ένας από τους εξέχοντες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

15.3.2022

890

Marina Vladimirovna SECHINA (ρωσικά: Марина Владимировна СЕЧИНА)

Ιδιοκτήτρια της LLC “Stankoflot”

Ημερομηνία γέννησης: 1962

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: θήλυ

Η Marina Sechina είναι πρώην σύζυγος του Igor Sechin, διευθύνοντος συμβούλου της Rosneft. Έχει χρησιμοποιήσει τις επαφές της με διάφορους παράγοντες της ρωσικής κυβέρνησης και των ρωσικών επιχειρηματικών δομών, μεταξύ άλλων με τον πρώην σύζυγό της, για προσωπικό όφελος.

Επιχειρήσεις ιδιοκτησίας της Sechina συμμετείχαν στην προετοιμασία των χειμερινών ολυμπιακών αγώνων στο Sochi το 2014. Είναι ιδιοκτήτρια της LLC “Stankoflot”, στην οποία ανατίθενται συμβάσεις χωρίς διαγωνισμό από την κρατική επιχείρηση για την παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη, την παραγωγή και την εξαγωγή βιομηχανικών προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας (Rostec). Επίσης, είναι επικεφαλής της FTSSR CJSC και ιδιοκτήτρια μεριδίου της RK-Telekom.

Συνεπώς επωφελείται από Ρώσους ιθύνοντες που είναι υπεύθυνοι για την προσάρτηση της Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας και επωφελείται από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

15.3.2022

891

Suleyman Abusaidovich KERIMOV (ρωσικά: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ)

Ιδιοκτήτης του χρηματοπιστωτικού και βιομηχανικού ομίλου Nafta Moscow

Μέλος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας από τη Δημοκρατία του Νταγκεστάν

Ημερομηνία γέννησης: 12.03.1966

Τόπος γέννησης: Derbent, Νταγκεστάν, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Suleyman Kerimov είναι ιδιοκτήτης του χρηματοπιστωτικού και βιομηχανικού ομίλου Nafta Moscow. Η καθαρή αξία του Kerimov και της οικογένειάς του εκτιμάται σε 9,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Έλαβε μεγάλα χρηματικά ποσά από τον Sergei Roldugin, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του πλούτου του Vladimir Putin.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Kerimov συμμετείχε σε συνάντηση ολιγαρχών στο Κρεμλίνο με τον Vladimir Putin με θέμα τον αντίκτυπο των ενεργειών μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση. Το γεγονός ότι προσκλήθηκε να παραστεί στη συνάντηση αυτή αποδεικνύει ότι είναι μέλος του στενού περιβάλλοντος των ολιγαρχών που βρίσκονται κοντά στον Vladimir Putin και ότι υποστηρίζει ή υλοποιεί δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

15.3.2022

 

 

 

Είναι επίσης ένας από τους εξέχοντες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

 

892

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN (ρωσικά: Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Εκτελεστικός διευθυντής & αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στην Yandex NV

Ημερομηνία γέννησης: 28.12.1981

Τόπος γέννησης: Ερεβάν Αρμενία

Ιθαγένεια: αρμενική

Φύλο: άρρεν

Ο Tigran Khudaverdyan είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της Yandex, μιας από τις ηγετικές εταιρείες τεχνολογίας στη Ρωσία, η οποία ειδικεύεται σε ευφυή προϊόντα και υπηρεσίες που τροφοδοτούνται από τη μηχανική μάθηση. Ο πρώην επικεφαλής ειδήσεων της Yandex κατηγόρησε την εταιρεία ότι αποτελεί “βασικό στοιχείο στην απόκρυψη πληροφοριών” από τους Ρώσους σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επίσης, η εταιρεία προειδοποιεί τους Ρώσους χρήστες που αναζητούν ειδήσεις για την Ουκρανία στη μηχανή αναζήτησής της ότι υπάρχουν αναξιόπιστες πληροφορίες στο διαδίκτυο, αφότου η ρωσική κυβέρνηση απείλησε τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με αυτά που δημοσιεύουν.

15.3.2022

 

 

 

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Khudaveryan συμμετείχε σε συνάντηση ολιγαρχών στο Κρεμλίνο με τον Vladimir Putin με θέμα τον αντίκτυπο των ενεργειών μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση.Το γεγονός ότι προσκλήθηκε να παραστεί στη συνάντηση αυτή αποδεικνύει ότι είναι μέλος του στενού περιβάλλοντος των ολιγαρχών που βρίσκονται κοντά στον Vladimir Putin και ότι υποστηρίζει ή υλοποιεί δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία. Είναι επίσης ένας από τους εξέχοντες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

 

893

Vladimir Valerievich RASHEVSKY / Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY

(ρωσικά: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

Διευθύνων σύμβουλος & διευθυντής της EuroChem Group AG

Ημερομηνία γέννησης: 29.09.1973

Τόπος γέννησης: Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Vladimir Rashevsky είναι ο διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής της EuroChem Group AG, μίας από τις μεγαλύτερες παραγωγούς ανόργανων λιπασμάτων του κόσμου. Προηγουμένως (μεταξύ 2004 και 2020) ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας άνθρακα JSC SUEK. Πρόκειται για μεγάλες ρωσικές εταιρείες, των οποίων συνιδιοκτήτης είναι ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Andrei Melnichenko και οι οποίες παράγουν και παρέχουν σημαντικά έσοδα στη ρωσική κυβέρνηση. Συνεργάζονται επίσης με τις ρωσικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Vladimir Putin. Οι εταιρείες της EuroChem Group προμήθευσαν νιτρική αμμωνία στις κατεχόμενες περιοχές του Ντονμπάς. Η SUEK υπέγραψε συμβάσεις με σανατόρια της Κριμαίας για προγράμματα υγείας των εργαζομένων.

Συνεπώς ο Vladimir Rashevsky παρέχει υλική ή οικονομική στήριξη στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και έχει οφέλη από αυτήν, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Rashevsky συμμετείχε σε συνάντηση ολιγαρχών στο Κρεμλίνο με τον Vladimir Putin με θέμα τον αντίκτυπο των ενεργειών μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση. Το γεγονός ότι προσκλήθηκε να παραστεί στη συνάντηση αυτή αποδεικνύει ότι είναι μέλος του στενού περιβάλλοντος των ολιγαρχών που βρίσκονται κοντά στον Vladimir Putin και ότι υποστηρίζει ή υλοποιεί δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

15.3.2022

Οντότητες

 

Επωνυμία

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

57

ROSNEFT AERO (RN AERO) (ρωσικά: Роснефть-Аэро / РН-Аэро)

Διεύθυνση: 15, Malaya Kaluzhskaya Str., Moscow, 119071, Russian Federation

Τηλέφωνο: +7 (499) 517-76-56; +7 (499) 517-76-55 (φαξ)

Ιστότοπος: https://www.rosneft-aero.ru/en/

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@rn-aero.rosneft.ru

Η Rosneft Aero παραδίδει καύσιμα αεριωθούμενων στον αερολιμένα της Συμφερόπολης, ο οποίος παρέχει αεροπορική σύνδεση μεταξύ του εδάφους των παρανόμως προσαρτηθεισών Κριμαίας και Σεβαστούπολης και της Ρωσίας. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην παγίωση της προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Συνεπώς, η Rosneft Aero παρέχει υλική ή οικονομική στήριξη σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

15.3.2022

58

JSC ROSOBORONEXPORT (ρωσικά: AO Рособоронэкспорт)

Διεύθυνση: 27 Stromynka Str., Moscow, 107076, Russian Federation

Τηλέφωνο: +7 (495) 739 60 17 / +7 (495) 534 61 40

Ιστότοπος: http://roe.ru/eng/

Ηλεκτρονική διεύθυνση: roe@roe.ru

Η Rosoboronexport είναι ο μόνος επίσημος κρατικός διαμεσολαβητής της Ρωσίας για την εξαγωγή και την εισαγωγή στρατιωτικών προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών και προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών διπλής χρήσης. Η Rosoboronexport είναι θυγατρική εταιρεία της Rostec, μιας εταιρείας κρατικής ιδιοκτησίας που επιβλέπει την έρευνα και ανάπτυξη στρατιωτικών τεχνολογιών και είναι ιδιοκτήτρια αριθμού εγκαταστάσεων παραγωγής οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επιχειρησιακή ανάπτυξη των εν λόγω τεχνολογιών στο πεδίο της μάχης. Οι πωλήσεις όπλων αποτελούν σημαντική πηγή σκληρού νομίσματος για τη ρωσική κυβέρνηση. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προώθηση των οικονομικών και στρατηγικών στόχων της Ρωσίας. Από το 2000 έως το 2020, η Rosoboronexport πούλησε όπλα αξίας 180 δισ. δολαρίων ΗΠΑ σε ξένους πελάτες.

Συνεπώς, η Rosoboronexport δραστηριοποιείται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

15.3.2022

59

JSC NPO High Precision Systems (ρωσικά: АО НПО Высокоточные комплексы)

Διεύθυνση: 7 Kievskaya Str., Moscow, 121059, Russian Federation

Τηλέφωνο:+7 (495) 981-92-77 φαξ: + +7 (495) 981-92-78

Ηλεκτρονική διεύθυνση: npovk@npovk.ru

Ιστότοπος: https://www.npovk.ru

Η High Precision Systems είναι ρωσική εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής όπλων. Κατέχει ηγετική θέση στη μηχανική και την παραγωγή των τακτικών βαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων στη Ρωσία. Η High Precision Systems είναι θυγατρική της Rostec.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν όπλα που παρήγαγε η High Precision Systems κατά την παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Συνεπώς, η High Precision Systems είναι υπεύθυνη για την παροχή, υλικής ή οικονομικής, στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

15.3.2022

60

JSC Kurganmashzavod (ρωσικά: ПАО Курганмашзавод)

Διεύθυνση: 17 1J Mashinostroitely Ave., 640021, Kurgan, Russian Federation

Τηλέφωνο: +7 (3522) 23-20-83,+7 (3522) 47-19-99; Φαξ: +7 (3522) 23-20-71, +7 (3522) 23-20-82

Ηλεκτρονική διεύθυνση: kmz@kmz.ru

Ιστότοπος: https://www.kurganmash.ru

Η Kurganmashzavod είναι μια μεγάλη ρωσική εταιρεία που ανήκει στη στρατιωτική βιομηχανία. Τα οχήματα μάχης πεζικού BMP-3, τα οποία παραδόθηκαν από την Kurganmashzavod στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, χρησιμοποιήθηκαν από τη Ρωσία κατά την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Συνεπώς, η Kurganmashzavod είναι υπεύθυνη για την παροχή υλικής ή οικονομικής στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

15.3.2022

61

JSC Russian Helicopters (ρωσικά: AO Вертолеты России)

Διεύθυνση: 1 Bolshaya Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Russian Federation

Τηλέφωνο: +7 (495) 981-63-67

Ιστότοπος: http://www.russianhelicopters.aero

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@rhc.aero

Η Russian Helicopters είναι μεγάλη ρωσική εταιρεία κατασκευής ελικοπτέρων. Τα στρατιωτικά ελικόπτερα Ka-52 “Alligator”, τα οποία παράγει η Russian Helicopters, χρησιμοποιήθηκαν από τη Ρωσία κατά την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Συνεπώς, η Russian Helicopters είναι υπεύθυνη για την παροχή υλικής ή οικονομικής στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

15.3.2022

62

PJSC United Aircraft Corporation (ρωσικά: ПАО Объединённая авиастроительная корпорация)

Διεύθυνση: 1 Bolshaya. Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Russian Federation

Τηλέφωνο: +7 (495) 926-1420

Ιστότοπος: https://www.uacrussia.ru/

Ηλεκτρονική διεύθυνση: office@uacrussia.ru

Η United Aircraft Corporation είναι ρωσική εταιρεία κατασκευής πολιτικών και στρατιωτικών αεροσκαφών. Μαζί με τις συνδεδεμένες της εταιρείες ελέγχει το 100 % της ρωσικής παραγωγής στρατιωτικών αεροσκαφών.

Τα μαχητικά αεροσκάφη που παράγει η United Aircraft Corporation χρησιμοποιήθηκαν από τη Ρωσία κατά την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Συνεπώς, η United Aircraft Corporation είναι υπεύθυνη για την παροχή, υλικής ή οικονομικής, στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

15.3.2022

63

JSC United Shipbuilding Corporation (ρωσικά: ПАО Объединённая авиастроительная корпорация)

Διεύθυνση: 11 Bolshaya Tatarskaya Str., Moscow 115184, Russian Federation

Τηλέφωνο: +7 495 617 33 00

Ιστότοπος: https://www.aoosk.ru

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@aoosk.ru

Η United Shipbuilding Corporation είναι ρωσικός κρατικός ναυπηγικός όμιλος, ο κύριος προμηθευτής στρατιωτικών πολεμικών πλοίων στο ρωσικό ναυτικό. Κατέχει πολλά ναυπηγεία και γραφεία μελετών.

Το μεγάλο αποβατικό πλοίο “Pyotr Morgunov” (project 11711) που κατασκευάστηκε από την United Shipbuilding Corporation, συμμετείχε στην παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Το περιπολικό πλοίο “Vasily Bykov” (project 22160) του στόλου του Ευξείνου Πόντου, το οποίο σχεδιάστηκε από την United Shipbuilding Corporation, συμμετείχε επίσης στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Επιπλέον, το γραφείο μελετών “Almaz”, που ανήκει στην United Shipbuilding Corporation, ανέπτυξε το project 22800 για κορβέτες, ορισμένες από τις οποίες κατασκευάστηκαν στα ναυπηγεία που βρίσκονται στο έδαφος των παρανόμως προσαρτηθεισών Κριμαίας και Σεβαστούπολης, γεγονός που συνέβαλε στη στρατιωτικοποίηση της χερσονήσου της Κριμαίας.

Συνεπώς, η JSC United Shipbuilding Corporation είναι υπεύθυνη για την παροχή, υλικής ή οικονομικής, στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

15.3.2022

64

JSC Research and Production Corporation URALVAGONZAVOD (ρωσικά: АО “Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод”)

Διεύθυνση: 28 Vostochnoe shosse., 622007, Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, Russian Federation

Τηλέφωνο: +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47 12

Ηλεκτρονική διεύθυνση: web@uvz.ru

Ιστότοπος: http://uralvagonzavod.ru

Η Uralvagonzavod είναι μεγάλη ρωσική εταιρεία κατασκευής μηχανημάτων. Είναι η μόνη εταιρεία που κατασκευάζει άρματα μάχης στη Ρωσία.

Τα άρματα μάχης T-72B3, τα οποία παραδόθηκαν από την Uralvagonzavod στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, χρησιμοποιήθηκαν από τη Ρωσία κατά την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Συνεπώς, η Uralvagonzavod είναι υπεύθυνη για την παροχή υλικής ή οικονομικής στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

15.3.2022

65

JSC Zelenodolsk Shipyard [A.M. Gorky Zelenodolsk Plant] (ρωσικά: АО “Зеленодольский завод имени А. М. Горького”)

Διεύθυνση: 5, Zavodskaya Str., 422546 Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Τηλέφωνο: +7 (84371) 5-76-10, Φαξ: +7 (84371) 5-78-00

Ιστότοπος: https://www.zdship.ru

Ηλεκτρονική διεύθυνση: nfo@zdship.ru

Η Zelenodolsk Shipyard είναι μία από τις μεγαλύτερες ναυπηγικές επιχειρήσεις στη Ρωσία. Κατασκεύασε το περιπολικό πλοίο του στόλου του Ευξείνου Πόντου “Vasily Bykov”, το οποίο συμμετείχε στην παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 το “Vasily Bykov” επιτέθηκε στους Ουκρανούς στρατιώτες που υπερασπίζονταν το νησί των Φιδιών.

Συνεπώς, η Zelenodolsk Shipyard είναι υπεύθυνη για την παροχή υλικής ή οικονομικής στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

15.3.2022”


15.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 87/56


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2022/430 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Μαρτίου 2022

για την τροποποίηση της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 31 Ιουλίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ (1).

(2)

Η Ένωση εξακολουθεί να υποστηρίζει ακλόνητα την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

(3)

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανήγγειλε τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία και οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά της Ουκρανίας. Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

(4)

Στα συμπεράσματά του της 24ης Φεβρουαρίου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας. Με τις παράνομες στρατιωτικές της ενέργειες, η Ρωσία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και υπονομεύει την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την επείγουσα προετοιμασία και θέσπιση περαιτέρω δέσμης κυρώσεων, ατομικών και οικονομικών.

(5)

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης και ως απάντηση στη στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας, ενδείκνυται να θεσπιστούν περαιτέρω περιοριστικά μέτρα. Ειδικότερα, ενδείκνυται να απαγορευθούν όλες οι συναλλαγές με ορισμένες κρατικές επιχειρήσεις. Επίσης ενδείκνυται να απαγορευθεί η παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και η παροχή πρόσβασης σε οποιεσδήποτε συνδρομητικές υπηρεσίες σε σχέση με δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε οποιονδήποτε Ρώσο ή σε οποιαδήποτε ρωσική οντότητα. Επιπλέον, ενδείκνυται να καταστούν αυστηρότεροι οι εξαγωγικοί περιορισμοί όσον αφορά τα αγαθά και την τεχνολογία διπλής χρήσης και τα αγαθά και την τεχνολογία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην τεχνολογική βελτίωση του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας από τη Ρωσία, καθώς και να διευρυνθεί ο κατάλογος των προσώπων που συνδέονται με την αμυντική και βιομηχανική βάση της Ρωσίας, τα οποία υπόκεινται στους εν λόγω περιορισμούς. Πέραν τούτου, ενδείκνυται να απαγορευθούν οι νέες επενδύσεις στον ρωσικό ενεργειακό τομέα, καθώς και να θεσπιστεί συνολικός περιορισμός των εξαγωγών εξοπλισμού, τεχνολογίας και υπηρεσιών για την ενεργειακή βιομηχανία στη Ρωσία, με εξαίρεση την πυρηνική βιομηχανία και τον κατάντη τομέα των μεταφορών ενέργειας. Τέλος, ενδείκνυται να θεσπιστούν περαιτέρω εμπορικοί περιορισμοί όσον αφορά τον χυτοσίδηρο, τον σίδηρο και τον χάλυβα, καθώς και τα είδη πολυτελείας.

(6)

Για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων, είναι αναγκαία περαιτέρω δράση της Ένωσης.

(7)

Η απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 1αα

1.   Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής με:

α)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία, που ελέγχεται από το δημόσιο ή είναι κατά ποσοστό άνω του 50 % κρατικής ιδιοκτησίας, ή μέσω του οποίου η Ρωσία, η κυβέρνησή της ή η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ή με το οποίο η Ρωσία, η κυβέρνησή της ή η Κεντρική της Τράπεζα έχουν άλλη ουσιαστική οικονομική σχέση, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα X·

β)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του εκτός της Ένωσης και του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα που απαριθμείται στο παράρτημα X· ή

γ)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου.

2.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στην εκτέλεση, έως τη 15η Μαΐου 2022, συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από τη 16 Μαρτίου 2022 ή συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.

3   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται σε:

α)

συναλλαγές που είναι αυστηρά απαραίτητες για την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά ορυκτών καυσίμων, ιδίως άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τιτανίου, αλουμινίου, χαλκού, νικελίου, παλλαδίου και σιδηρομεταλλεύματος από ή μέσω της Ρωσίας στην Ένωση·

β)

συναλλαγές που συνδέονται με έργα ενέργειας εκτός της Ρωσίας στα οποία νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που απαριθμείται στο παράρτημα Χ είναι μειοψηφών μέτοχος.»·

2)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 1ζ

1.   Απαγορεύεται, από τη 15η Απριλίου 2022, η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε οποιονδήποτε Ρώσο υπήκοο ή φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στη Ρωσία ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα με έδρα στη Ρωσία.

2.   Απαγορεύεται, από τη 15η Απριλίου 2022, η παροχή πρόσβασης σε οποιεσδήποτε συνδρομητικές υπηρεσίες σχετικές με δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε οποιονδήποτε Ρώσο υπήκοο ή φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στη Ρωσία ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα με έδρα στη Ρωσία.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν για υπηκόους κρατών μελών ή για φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν προσωρινή ή μόνιμη άδεια διαμονής σε κράτος μέλος.»·

3)

στο άρθρο 3, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τις αιτήσεις άδειας σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια εάν έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι:

i)

ο τελικός χρήστης θα μπορούσε να είναι στρατιωτικός τελικός χρήστης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που απαριθμείται στο παράρτημα IV ή ότι τα αγαθά θα μπορούσαν να έχουν στρατιωτική τελική χρήση·

ii)

η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των αγαθών και τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή η παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας προορίζεται για τους κλάδους της αεροπορίας ή της διαστημικής βιομηχανίας· ή

iii)

η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των αγαθών και τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή η παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας προορίζεται για τον ενεργειακό κλάδο, εκτός εάν η εν λόγω πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή ή η συναφής τεχνική ή χρηματοδοτική βοήθεια επιτρέπεται βάσει των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 έως 6.»·

4)

στο άρθρο 3α, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τις αιτήσεις άδειας σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια εάν έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι:

i)

ο τελικός χρήστης θα μπορούσε να είναι στρατιωτικός τελικός χρήστης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που απαριθμείται στο παράρτημα IV ή ότι τα αγαθά θα μπορούσαν να έχουν στρατιωτική τελική χρήση·

ii)

η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των αγαθών και τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή η παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας προορίζεται για τους κλάδους της αεροπορίας ή της διαστημικής βιομηχανίας· ή

iii)

η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των αγαθών και τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή η παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας προορίζεται για τον ενεργειακό κλάδο, εκτός εάν η εν λόγω πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή ή η συναφής τεχνική ή χρηματοδοτική βοήθεια επιτρέπεται βάσει των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 έως 6.»·

5)

στο άρθρο 3β, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Όσον αφορά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3 και 3α της παρούσας απόφασης, και με την επιφύλαξη των απαιτήσεων άδειας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/821, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή των αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης και των αγαθών και τεχνολογιών που αναφέρονται στο άρθρο 3α της παρούσας απόφασης, ή την παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας, μόνον αφού διαπιστώσουν ότι:

α)

τα εν λόγω αγαθά ή τεχνολογίες ή η συναφής τεχνική ή χρηματοδοτική βοήθεια απαιτούνται για την επείγουσα πρόληψη ή τον επείγοντα μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον· ή

β)

τα εν λόγω αγαθά ή τεχνολογίες ή η συναφής τεχνική ή χρηματοδοτική βοήθεια οφείλονται βάσει συμβάσεων που συνήφθησαν πριν τις 26 Φεβρουαρίου 2022 ή βάσει συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η άδεια ζητείται πριν την 1η Μαΐου 2022.»·

6)

το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

1.   Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, ορισμένων αγαθών και τεχνολογιών που είναι κατάλληλα για ορισμένες κατηγορίες έργων έρευνας και παραγωγής, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της, ή προς χρήση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της.

Η Ένωση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα σχετικά είδη που καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο.

2.   Απαγορεύεται:

α)

η παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και με την άμεση ή έμμεση παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία·

β)

η παροχή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας σε σχέση με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών ή για την παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία.

3.   Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή αγαθών ή τεχνολογίας, ή στην παροχή τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας που είναι αναγκαίες για:

α)

τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων, ιδίως άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, από ή μέσω της Ρωσίας στην Ένωση· ή

β)

την επείγουσα πρόληψη ή τον επείγοντα μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον.

4.   Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην εκτέλεση, έως τη 17η Σεπτεμβρίου 2022, υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση η οποία έχει συναφθεί πριν από τη 16η Μαρτίου 2022 ή συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση τέτοιου είδους σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

5.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται στην παροχή ασφάλισης ή αντασφάλισης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους όσον αφορά τις δραστηριότητές του εκτός του ενεργειακού τομέα στη Ρωσία.

6.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή και την παροχή τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας , αφού διαπιστώσουν ότι:

α)

είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του κρίσιμου ενεργειακού εφοδιασμού εντός της Ένωσης· ή

β)

προορίζεται για την αποκλειστική χρήση οντοτήτων που ανήκουν, ή ελέγχονται αποκλειστικά ή από κοινού από νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους·

7.   Το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγούν βάσει της παραγράφου 6, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.»·

7)

το άρθρο 4α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4α

1.   Απαγορεύεται:

α)

η απόκτηση νέας ή η επέκταση οποιασδήποτε υφιστάμενης συμμετοχής σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου της Ρωσίας ή οποιασδήποτε άλλης τρίτης χώρας και δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τομέα στη Ρωσία·

β)

η σύναψη συμφωνίας ή η συμμετοχή σε συμφωνία για τη χορήγηση νέου δανείου ή πίστωσης, ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παροχή χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών κεφαλαίων, σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου της Ρωσίας ή οποιασδήποτε άλλης τρίτης χώρας και δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τομέα στη Ρωσία ή με αποδεδειγμένο σκοπό τη χρηματοδότηση τέτοιου νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα·

γ)

η δημιουργία οποιασδήποτε νέας κοινοπραξίας με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου της Ρωσίας ή οποιασδήποτε άλλης τρίτης χώρας και δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τομέα στη Ρωσία·

δ)

η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες που παρατίθενται στα στοιχεία α), β) και γ).

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, οποιαδήποτε δραστηριότητα αναφέρεται στην παράγραφο 1, αφού διαπιστώσουν ότι:

α)

είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του κρίσιμου ενεργειακού εφοδιασμού εντός της Ένωσης, καθώς και τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων, ιδίως άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, από ή μέσω της Ρωσίας στην Ένωση· ή

β)

αφορά αποκλειστικά νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τομέα στη Ρωσία και ανήκει σε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους.

3.   Το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγούν δυνάμει της παραγράφου 2, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.»·

8)

στο άρθρο 4στ, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ο διαχειριστής δικτύου για τις λειτουργίες του δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού στηρίζει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της εφαρμογής του άρθρου 4ε και της συμμόρφωσης με αυτό. Ειδικότερα, ο διαχειριστής δικτύου απορρίπτει όλα τα σχέδια πτήσης που υποβάλλονται από φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, στα οποία αναφέρεται πρόθεση πραγματοποίησης δραστηριοτήτων πάνω από το έδαφος της που συνιστούν παραβίαση της παρούσας απόφασης, ούτως ώστε να μην επιτρέπεται στον χειριστή να εκτελέσει πτήση.»·

9)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 4θ

1.   Απαγορεύεται:

α)

η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων χυτοσιδήρου, σιδήρου και χάλυβα εάν:

i)

είναι καταγωγής Ρωσίας· ή

ii)

έχουν εξαχθεί από τη Ρωσία·

β)

η άμεση ή έμμεση αγορά προϊόντων χυτοσιδήρου, σιδήρου και χάλυβα που βρίσκονται στη Ρωσία ή είναι καταγωγής Ρωσίας·

γ)

η μεταφορά προϊόντων χυτοσιδήρου, σιδήρου και χάλυβα αν είναι καταγωγής Ρωσίας ή αν εξάγονται από τη Ρωσία σε οποιαδήποτε άλλη χώρα·

δ)

η άμεση ή έμμεση παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών μεσιτείας, χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών παραγώγων, καθώς και ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, η οποία συνδέεται με τις απαγορεύσεις των στοιχείων α), β) και γ).

Η Ένωση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα σχετικά είδη που καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο.

2.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στην εκτέλεση, έως τη 17η Ιουνίου 2022, συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από τη 16η Μαρτίου 2022 ή συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.

Άρθρο 4ι

1.   Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία.

2.   Η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται σε είδη πολυτελείας, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 300 EUR ανά τεμάχιο.

3.   Η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται σε είδη που είναι αναγκαία για τους επίσημους σκοπούς των διπλωματικών ή προξενικών αποστολών των κρατών μελών ή χωρών εταίρων στη Ρωσία ή διεθνών οργανισμών που χαίρουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ή στα προσωπικά αντικείμενα των υπαλλήλων τους.

4.   Η Ένωση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα σχετικά είδη που καλύπτονται από το παρόν άρθρο.»·

10)

στο άρθρο 7, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX ή X ή που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β) ή γ), στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία β) ή γ), στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία γ) ή δ), στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχεία β) ή γ), στο άρθρο 1α στοιχεία α), β) ή γ), στο άρθρο 1αα στοιχεία β) ή γ), στο άρθρο 1ε ή στο άρθρο 1ζ.»·

11)

τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 229 της 31.7.2014, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   

Στο παράρτημα IV της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

 

«Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

 

Central Research and Development Institute Tsiklon

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center;

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov);

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

 

MPI VOLNA

 

N. A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

 

Scientific-Research Institute of Electronics

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “SC «Zvyozdochka”

 

United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

 

United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

 

United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard”

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring»·

2.   

προστίθεται το ακόλουθο κείμενο ως παράρτημα X στην απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1αα

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

»