Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Στόχοι

Δομή

Θεσμικές μεταβολές

Τομείς πολιτικής

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ;

Η ΕΕΠ εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1987.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — 1980-1989 (Europa).

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη [ΕΕ L 169 της 29.6.1987, σ. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)]

ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς — Λευκή βίβλος της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Μιλάνο, 28-29 Ιουνίου 1985) [COM(85) 310 final της 14.6.1985]

τελευταία ενημέρωση 04.04.2018