Συνθήκη της Ρώμης (ΕΟΚ)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Συνθήκη ΕΟΚ)

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Στόχοι

Συγκεκριμένοι στόχοι

Οι υπογράφοντες συμφωνούν:

Κοινή αγορά

Η Συνθήκη:

Τελωνειακή ένωση

Κοινές πολιτικές

Θεσμικά όργανα

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ;

Υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου 1957 και εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 1958.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της Συνθήκης έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς.

τελευταία ενημέρωση 14.03.2017