Δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές

Οι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών με αναπηρία ή των επιβατών μειωμένης κινητικότητας, που ταξιδεύουν με τις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές χαίρουν των ίδιων δικαιωμάτων όπου κι αν ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αυτά τα δικαιώματα, μεταξύ άλλων και το δικαίωμα πληροφόρησης ή αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης ή ματαίωσης, συμπληρώνουν παρεμφερή δικαιώματα επιβατών που ταξιδεύουν με αεροπορικέςκαι σιδηροδρομικές μεταφορές και με λεωφορεία και πούλμαν.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

ΣΥΝΟΨΗ

Οι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών με αναπηρία ή των επιβατών μειωμένης κινητικότητας, που ταξιδεύουν με τις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές χαίρουν των ίδιων δικαιωμάτων όπου κι αν ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αυτά τα δικαιώματα, μεταξύ άλλων και το δικαίωμα πληροφόρησης ή αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης ή ματαίωσης, συμπληρώνουν παρεμφερή δικαιώματα επιβατών που ταξιδεύουν με αεροπορικέςκαι σιδηροδρομικές μεταφορές και με λεωφορεία και πούλμαν.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός θεσπίζει τα δικαιώματα όλων των επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών με αναπηρία και των επιβατών μειωμένης κινητικότητας, που ταξιδεύουν με τις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Αυτά τα δικαιώματα εφαρμόζονται σε επιβάτες που ταξιδεύουν στην ΕΕ με μεγάλα οχηματαγωγά και κρουαζιερόπλοια σε θάλασσες, ποτάμια, λίμνες ή κανάλια.

Τα δικαιώματα περιλαμβάνουν:

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2012, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών καλύπτει επίσης τους επιβάτες σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης η οποία οφείλεται σε ατύχημα.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Από τις 18 Δεκεμβρίου 2012.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των επιβατών - θαλάσσιες μεταφορές

Μετά την έκρηξη της επιδημίας του COVID-19 και τη θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε:

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010

6.1.2011

-

ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 1-16

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος (ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 24-46)

τελευταία ενημέρωση 02.06.2020