Δήλωση της Βαρκελώνης και ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση

H παρούσα δήλωση είναι η ιδρυτική πράξη μιας συνολικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και δώδεκα χωρών της νότιας Μεσογείου. Αυτή η εταιρική σχέση έχει ως στόχο να καταστήσει τη Μεσόγειο κοινό χώρο ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας, χάρη στην ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της ασφάλειας, της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής συνεργασίας.

ΠΡΑΞΗ

Η τελική δήλωση (EN) της ευρωμεσογειακής υπουργικής διάσκεψης που έγινε στη Βαρκελώνη στις 27 και 28 Νοεμβρίου 1995 και το πρόγραμμα εργασίας της.

ΣΥΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θεσπίζει πλαίσιο πολυμερούς συνεργασίας με τις χώρες της μεσογειακής λεκάνης. Αυτή η εταιρική σχέση αντιπροσωπεύει νέα φάση στις σχέσεις τους. Για πρώτη φορά, ενσκήπτει στις οικονομικές, κοινωνικές, ανθρώπινες, πολιτιστικές πτυχές και τα θέματα κοινής ασφάλειας.

Αυτή η εταιρική σχέση συγκεκριμενοποιήθηκε με την έγκριση της δήλωσης της Βαρκελώνης από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις 12 τρίτες μεσογειακές χώρες (ΤΜΧ): την Αλγερία, την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Λίβανο, τη Μάλτα, το Μαρόκο, τη Συρία, την Τυνησία, την Τουρκία και την Παλαιστινιακή Αρχή. Η Ένωση των Αραβικών Κρατών (EN) και η Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ (UMA) (FR) είχαν προσκληθεί, όπως και η Μαυριτανία ως μέλος της UMA.

Αυτή η εταιρική σχέση βασίζεται σε πνεύμα αλληλεγγύης και σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων καθενός από τους συμμετέχοντες. Συμπληρώνει τις άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και της ανάπτυξης της περιοχής.

Η πολιτική εταιρική σχέση και η εταιρική σχέση για την ασφάλεια

Πρώτος στόχος της εταιρικής σχέσης είναι να ευνοήσει την ανάδυση ενός κοινού χώρου ειρήνης και σταθερότητας στη Μεσόγειο. Ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί χάρη στον πολυμερή πολιτικό διάλογο, συμπληρώνοντας τους διμερείς διαλόγους που προβλέπονται από τις ευρωμεσογειακές συμφωνίες σύνδεσης. Έτσι, οι εταίροι δεσμεύονται:

Οι συμμετέχοντες επιθυμούν τη δίκαιη, συνολική και σταθερή διευθέτηση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, κυρίως βάσει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας την Ηνωμένων Εθνών.

Η οικονομική και χρηματοδοτική εταιρική σχέση

Η αειφόρος και ισορροπημένη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των ΤΧΜ οφείλει να οδηγήσει στην δημιουργία μιας ζώνης κοινής ευημερίας στη Μεσόγειο.

Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να επιτρέψουν την καθιέρωση μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (ΖΕΣ), η οποία θα μεταφραστεί στην προοδευτική εξάλειψη των τελωνειακών εμποδίων (δασμολογικών και μη) κατά τις εμπορικές συναλλαγές τελικών προϊόντων. Οι εταίροι εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο μιας προοδευτικής απελευθέρωσης του εμπορίου αγροτικών προϊόντων καθώς και υπηρεσιών.

Η καθιέρωση της ευρωμεσογειακής ΖΕΣ πλαισιώνεται με τις ευρωμεσογειακές συμφωνίες σύνδεσης και τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ των ΤΧΜ. Οι συμφωνίες αυτές συνάπτονται με σεβασμό στους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (EN) (ES) (FR).

Οι εταίροι θέτουν προτεραιότητες ώστε να διευκολύνουν τη δημιουργία της ΖΕΣ:

Επίσης, η οικονομική συνεργασία των εταίρων έχει ως στόχο:

Επίσης, οι εταίροι πρέπει να θέσουν προτεραιότητες συνεργασίας όσον αφορά τις υποδομές των μεταφορών, την ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφόρησης και τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιών.

Τέλος, οι εταίροι πρέπει να ενισχύσουν την οικονομική συνεργασία και η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τη χρηματοδοτική βοήθεια της, ιδίως υπό τη μορφή δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Κοινωνική, πολιτιστική και ανθρωπιστική εταιρική σχέση

Οι εταίροι συνεργάζονται με σκοπό να αναπτύξουν τους ανθρώπινους πόρους, να προάγουν την κατανόηση μεταξύ των πολιτισμών και τις ανταλλαγές στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών.

Σχετικά με αυτό, η δήλωση της Βαρκελώνης και το πρόγραμμα εργασίας τονίζουν ιδιαίτερα:

Πλαίσιο

Η δήλωση της Βαρκελώνης προβλέπει να συγκαλούνται περιοδικές συνεδριάσεις των υπουργών Εξωτερικών των μεσογειακών εταίρων και της ΕΕ. Αυτές οι ευρωμεσογειακές συνεδριάσεις (EN) (FR) θα προετοιμάζονται από την ευρωμεσογειακή επιτροπή της διαδικασίας της Βαρκελώνης που είναι επιφορτισμένη με τη συνέχιση της διαδικασίας και τις προτεραιότητες συνεργασίας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08.09.2011