Ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κίνας

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

ΕΕ–Κίνα: Στενότεροι εταίροι, μεγαλύτερες ευθύνες — COM(2006) 631 τελικό

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;

Θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές για μια πολιτική της ΕΕ που στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Κίνας.

Αυτές επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

τη μετάβαση της Κίνας προς τη δημοκρατία,

τη βιώσιμη ανάπτυξη,

τις εμπορικές πτυχές και

τη διεθνή συνεργασία για μια στενότερη εταιρική σχέση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Υποστήριξη πολιτικής μετάβασης: η ΕΕ και η Κίνα διεξάγουν τακτικά πολιτικό διάλογο σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία των μειονοτήτων και την ενίσχυση του κράτους δικαίου.

Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της προστασίας του περιβάλλοντος: Ως δύο σημαντικοί παράγοντες στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, η ΕΕ και η Κίνα συνεργάζονται για:

να βελτιώσουν τη διαφάνεια και το κανονιστικό περιβάλλον του ενεργειακού τομέα·

να ανταλλάσσουν τεχνικές και πληροφορίες σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

να υποστηρίξουν την επένδυση και το άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων και

να υποστηρίξουν την εφαρμογή των διεθνών προτύπων.

Ένα παράδειγμα της συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα είναι η κοινή δήλωση ΕΕ–Κίνας σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια το 2012.

Εξισορρόπηση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης: η ΕΕ και η Κίνα συνεργάζονται για να προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν ισορροπημένες νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές που στοχεύουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως τα ανεπαρκή πρότυπα εργασίας, η υγεία και η γήρανση του πληθυσμού.

Βελτίωση εμπορικών και οικονομικών σχέσεων: καθώς η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας και η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος της ΕΕ, και οι δύο εταίροι επιδιώκουν:

να προωθήσουν το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς στις επενδύσεις και τις εξαγωγές·

να προσδιορίσουν δίκαιους εμπορικούς κανόνες (ειδικά σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα αξιοπρεπή πρότυπα εργασίας) και

να επιλύσουν εμπορικές διαφορές μέσω του διαλόγου ή μέσω του συστήματος επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Ενίσχυση της τομεακής συνεργασίας: η ΕΕ και η Κίνα επιδιώκουν να ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία στην

επιστήμη και την τεχνολογία,

τη μετανάστευση,

τις πολιτιστικές ανταλλαγές και

την εκπαίδευση.

Προώθηση της ασφάλειας και της διεθνούς συνεργασίας: διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας σχετικά με την ειρήνη και την ασφάλεια σε περιοχές του κόσμου (ειδικά στην ανατολική Ασία). Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης τον διάλογο μεταξύ Κίνας και άλλων χωρών στην περιοχή προκειμένου να προωθηθεί η σταθερότητά της. Η συνεργασία μεταξύ των εταίρων αφορά επίσης στη διαφάνεια των στρατιωτικών δαπανών, τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και την προοδευτική άρση του ευρωπαϊκού εμπάργκο όπλων.

Οι αντιπροσωπείες της ΕΕ και της Κίνας συναντιούνται ετησίως στη σύνοδο κορυφής ΕΕ–Κίνας, που λαμβάνει χώρα εναλλάξ στις Βρυξέλλες και το Πεκίνο. Στη σύνοδο κορυφής του 2013, συμφωνήθηκε η στρατηγική ατζέντα για τη συνεργασία ΕΕ–Κίνας 2020. Αυτό είναι πλέον το κατευθυντήριο έγγραφο για τη σχέση μεταξύ των χωρών.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Κίνας ξεκίνησαν το 1975, με την πρώτη νομική μορφή που θεσμοθετήθηκε με τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας του 1985. Έκτοτε, η σχέση έχει επεκταθεί στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και σε άλλα ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή και η παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση.

Σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — ΕΕ–Κίνα: Στενότεροι εταίροι, μεγαλύτερες ευθύνες (COM(2006) 631 τελικό της 24.10.2006)

τελευταία ενημέρωση 20.10.2015