Πόσιμο νερό — βασικές ποιοτικές προδιαγραφές

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 98/83/ΕΚ — ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 25 Δεκεμβρίου 1998. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιο έως τις 25 Δεκεμβρίου 2000.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης: το νερό στη φυσική του κατάσταση ή μετά από επεξεργασία που προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις. Μπορεί να παρέχεται από βρύση, βυτίο, φιάλη ή δοχείο.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32-54)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 20.02.2017