Απομάκρυνση και διάθεση των εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων ανοικτής θαλάσσης εξόρυξης πετρελαίου και αερίου

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση [COM(98) 49 τελικό] – απομάκρυνση και διάθεση των εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων ανοικτής θαλάσσης εξόρυξης πετρελαίου και αερίου

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στόχο έχει την προστασία του περιβάλλοντος μειώνοντας τη ρύπανση από τις εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεις ανοικτής θαλάσσης εξόρυξης πετρελαίου και αερίου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κοινό νομικό πλαίσιο σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, οι εν λόγω συμβάσεις θεσπίζουν μόνο τα ελάχιστα πρότυπα. Η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να επιβάλλει αυστηρότερους όρους.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την απομάκρυνση και διάθεση των εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων ανοικτής θαλάσσης εξόρυξης πετρελαίου και αερίου [COM(98) 49 τελικό της 18.2.1998]

τελευταία ενημέρωση 23.02.2017