Αεροπορικές συμφωνίες ΕΕ–ΗΠΑ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Απόφαση 2007/339/EΚ σχετικά με τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πρόσβαση στην αγορά: δικαιώματα κυκλοφορίας και εμπορικά/λειτουργικά θέματα

Πρόσβαση στην αγορά: κυριότητα και έλεγχος

Ρυθμιστική συνεργασία

Η συμφωνία ενισχύει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των 2 μερών στους ακόλουθους τομείς.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ένα σαφή χάρτη πορείας που διατυπώνει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο των «θεμάτων πρωταρχικού ενδιαφέροντος» για τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας δεύτερου σταδίου.

Συμφωνία δεύτερου σταδίου

Περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ ξεκίνησαν το 2008 και είχαν ως αποτέλεσμα την υπογραφή της συμφωνίας δεύτερου σταδίου το 2010. Το πρωτόκολλο αυτό βασίζεται στην πρώτη συμφωνία και καλύπτει πρόσθετες επενδύσεις και ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά. Ενισχύει επίσης το πλαίσιο για τη συνεργασία σε ρυθμιστικούς τομείς όπως η ασφάλεια, η προστασία, οι κοινωνικές πτυχές και, ιδίως, το περιβάλλον, όπου και οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μία κοινή δήλωση για το περιβάλλον.

Η Νορβηγία και η Ισλανδία προσχώρησαν στη συμφωνία το 2011.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Η απόφαση εφαρμόζεται από τις 25 Απριλίου 2007. Το άρθρο 25 της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή αναφέρει ότι τα μέρη συμφωνούν να ισχύει από τις 30 Μαρτίου 2008.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Πριν από τη συμφωνία του 2007, οι σχέσεις των αεροπορικών μεταφορών με τις ΗΠΑ διέπονταν από διμερείς συμφωνίες μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των ΗΠΑ. 16 χώρες της ΕΕ εφάρμοζαν ήδη συμφωνίες «ανοικτών αιθέρων». Ωστόσο, αυτή η μη ενιαία προσέγγιση αποδείχθηκε ότι αποτελεί εμπόδιο, δεδομένου ότι απέτρεπε την ολοκλήρωση μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς.

Το 2002, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε αποφάσεις για υποθέσεις οι οποίες παραπέμφθηκαν σε αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 και C-476/98). Οι εν λόγω αποφάσεις αποσαφήνισαν την κατανομή των εξωτερικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διευκρίνισαν ορισμένα ζητήματα που αφορούν την ελευθερία εγκαταστάσεως.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έλαβε την άδεια να διαπραγματευθεί μια συμφωνία αιθέρων με τις ΗΠΑ που εφαρμόζεται για το σύνολο της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Δικαιώματα 3ης ελευθερίας: σε σχέση με τις τακτικές διεθνείς αεροπορικές γραμμές, το δικαίωμα ή προνόμιο, που χορηγείται από τη μία χώρα στην άλλη, να αποβιβάζει, στο έδαφος της πρώτης χώρας, κυκλοφορία που προέρχεται από τη χώρα προέλευσης του μεταφορέα.

Δικαιώματα 4ης ελευθερίας: σε σχέση με τις τακτικές διεθνείς αεροπορικές γραμμές, το δικαίωμα ή προνόμιο, που χορηγείται από τη μία χώρα στην άλλη, να επιβιβάζει, στο έδαφος της πρώτης χώρας, κυκλοφορία που προέρχεται από τη χώρα προέλευσης του μεταφορέα.

Δικαιώματα 5ης ελευθερίας: σε σχέση με τις τακτικές διεθνείς αεροπορικές γραμμές, το δικαίωμα ή προνόμιο, που χορηγείται από τη μία χώρα στην άλλη, να αποβιβάζει και να επιβιβάζει, στο έδαφος της πρώτης χώρας, κυκλοφορία που προέρχεται ή μεταβαίνει σε τρίτη χώρα εκτός ΕΕ.

Δικαιώματα 7ης ελευθερίας: σε σχέση με τις τακτικές διεθνείς αεροπορικές γραμμές, το δικαίωμα ή προνόμιο, που χορηγείται από τη μία χώρα στην άλλη, να μεταφέρει κυκλοφορία μεταξύ της επικράτειας της χορηγούσας χώρας και μιας τρίτης χώρας εκτός ΕΕ. Αυτό δεν απαιτεί η υπηρεσία να συνδέεται ή να αποτελεί προέκταση οποιασδήποτε υπηρεσίας προς/από τη χώρα προέλευσης του μεταφορέα.

Κοινός Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος: περιλαμβάνει τις χώρες της ΕΕ, την Αλβανία, την Αποστολή Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κόσοβο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ισλανδία, το Μαυροβούνιο, τη Νορβηγία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τη Σερβία.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2007/339/EΚ του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2007, σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου (ΕΕ L 134 της 25.5.2007, σ. 1-3)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2010/465/EΕ του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου (ΕΕ L 223 της 25.8.2010, σ. 1-2)

Τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 (ΕΕ L 223 της 25.8.2010, σ. 3-19)

Απόφαση 2011/708/EΕ του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 16η Ιουνίου 2011, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ, ως πρώτου μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως δεύτερου μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ως τρίτου μέρους της Ισλανδίας και ως τέταρτου μέρους του Βασιλείου της Νορβηγίας, και σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμπληρωματικής συμφωνίας μεταξύ, ως πρώτου μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ως δεύτερου μέρους της Ισλανδίας και ως τρίτου μέρους του Βασιλείου της Νορβηγίας, για την εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ, ως πρώτου μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως δεύτερου μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ως τρίτου μέρους της Ισλανδίας και ως τέταρτου μέρους του Βασιλείου της Νορβηγίας (ΕΕ L 283 της 29.10.2011, σ. 1-2)

τελευταία ενημέρωση 18.12.2016