Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες που μολύνουν τα τρόφιμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), για να διασφαλίσει υψηλά επίπεδα δημόσιας υγείας, θεσπίζει σε αυτή τη νομοθετική πράξη μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες που επιμολύνουν τα τρόφιμα. Πρόκειται για ουσίες που δεν έχουν προστεθεί σκοπίμως στα τρόφιμα αλλά εισήχθησαν σε αυτά κατά την παραγωγή, συσκευασία, μεταφορά τους κ.λπ.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

ΣΥΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), για να διασφαλίσει υψηλά επίπεδα δημόσιας υγείας, θεσπίζει σε αυτή τη νομοθετική πράξη μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες που επιμολύνουν τα τρόφιμα. Πρόκειται για ουσίες που δεν έχουν προστεθεί σκοπίμως στα τρόφιμα αλλά εισήχθησαν σε αυτά κατά την παραγωγή, συσκευασία, μεταφορά τους κ.λπ.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός θεσπίζει τα μέγιστα επιτρεπτά όρια για ορισμένες ουσίες που επιμολύνουν τα τρόφιμα, ιδίως για να προστατεύσει την υγεία των πλέον ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, όπως π.χ. των παιδιών, των ηλικιωμένων και των εγκύων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός καλύπτει τους παρακάτω επιμολυντές:

Όρια

Τρόφιμα με περιεκτικότητα σε ουσίες οι οποίες τα επιμολύνουν σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που καθορίζονται στο παράρτημα της νομοθετικής πράξης απαγορεύεται να διατίθενται προς πώληση. Τα εν λόγω όρια αφορούν το βρώσιμο μέρος των τροφίμων και ισχύουν επίσης για τα αποτελούμενα από διάφορα συστατικά ή τα μεταποιημένα, ξηρά ή αραιωμένα τρόφιμα.

Ο κανονισμός θεσπίζει επίσης τα κατώτερα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα, ευλόγως εφικτά με την εφαρμογή ορθών μεταποιητικών ή γεωργικών πρακτικών (κατώτερο ευλόγως εφικτό επίπεδο - ΚΕΕΕ).

Απαγόρευση ανάμειξης

Επισήμανση

Η επισήμανση σε αράπικα φιστίκια, λοιπούς ελαιούχους σπόρους, ξηρούς καρπούς με κέλυφος, ξηρά φρούτα, ρύζι και αραβόσιτο που πωλούνται ως τρόφιμα τα οποία υποβάλλονται σε διαλογή ή άλλη φυσική κατεργασία πριν την κατανάλωση από τον άνθρωπο, πρέπει να περιλαμβάνει τη φρασεολογία «Προϊόν προοριζόμενο να υποστεί κατεργασία διαλογής ή άλλη φυσική κατεργασία προκειμένου να μειωθεί το επίπεδο επιμόλυνσης από αφλατοξίνες πριν από κάθε κατανάλωση από τον άνθρωπο ή χρήση ως συστατικό των τροφίμων».

Η επισήμανση σε αράπικα φιστίκια, λοιπούς ελαιούχους σπόρους, προϊόντα που παράγονται από ελαιούχους σπόρους και δημητριακά πρέπει να δηλώνει τη χρήση και τον κωδικό αναγνώρισης παρτίδας.

Εξαιρέσεις

Ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορούν να υπερβούν τα επίπεδα διοξινών και PCB για ορισμένα ψάρια και προϊόντα ψαριών που προέρχονται από τη Βαλτική και προορίζονται για κατανάλωση στην επικράτειά τους. Η επισήμανσή τους πρέπει να προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους για την υγεία του καταναλωτή.

Δοκιμές

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εκτελούν δοκιμές που αφορούν τα επίπεδα των νιτρικών σε λαχανικά που ενδέχεται να περιέχουν σημαντικά επίπεδα (ιδίως σε εκείνα με χλωρά φύλλα). Τα αποτελέσματά τους πρέπει να αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ).

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Από τις 9 Ιανουαρίου 2007.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ουσίες που επιμολύνουν τα τρόφιμα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006

9.1.2007

Σε ισχύ από την 1.3.2007

ΕΕ L 364 της 20.12. 2006, σ. 5-24

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2007

30.9.2007

-

ΕΕ L 255 της 29.9.2007, σ. 14-17

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 629/2008

23.7.2008

-

ΕΕ L 173 της 3.7.2008, σ.6-9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 165/2010

9.3.2010

-

ΕΕ L 50 της 27.2.2010, σ. 8-12

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 420/2011

20.5.2011

-

ΕΕ L 111 της 30.4.2011, σ. 3-6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1258/2011

23.12.2011

-

ΕΕ L 320 της 3.12.2011, σ. 15-17

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2011

23.12.2011

-

ΕΕ L 320 της 3.12.2011, σ. 18-23

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 594/2012

26.7.2012

-

ΕΕ L 176 της 6.7.2012, σ. 43-45

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1058/2012

03.12.2012

-

ΕΕ L 313 της 13.11.2012, σ. 14-15

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1067/2013

20.11.2013

-

ΕΕ L 289 της 31.10.2013, σ. 56-57

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 212/2014

27.3.2014

-

ΕΕ L 67 της 7.3.2014, σ. 3-4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 362/2014

30.4.2014

-

ΕΕ L 107 της 10.4.2014, σ. 56-56

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 488/2014

2.6.2014

-

ΕΕ L 138 της 13.5.2014, σ. 75-79

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (ΕΕ L 37, 13.2.1993, σ. 1-3).

τελευταία ενημέρωση 20.04.2015