Τρόφιμα ζωικής προέλευσης — επίσημοι έλεγχοι

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός καθορίζει ειδικές διατάξεις για την οργάνωση επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η νομοθεσία καθορίζει τις ακόλουθες απαιτήσεις για όλες τις χώρες της ΕΕ:

Η νομοθεσία καλύπτει διαφορετικά είδη τροφίμων:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 20 Μαΐου 2004.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206-320)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 04.02.2016