Εμπόριο προϊόντων φώκιας

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες που αφορούν τη διάθεση προϊόντων φώκιας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 20 Νοεμβρίου 2009.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι φώκιες αποτελούν αντικείμενο θήρας εντός και εκτός της ΕΕ, για διάφορους λόγους. Χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κρέατος, ελαίου, λίπους, οργάνων, γουνοδερμάτων και προϊόντων που ποικίλλουν από κάψουλες ωμέγα-3 έως είδη ενδύσεως.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

* Inuit: αυτόχθονα μέλη της πατρίδας των Inuit, δηλαδή των αρκτικών και υποαρκτικών περιοχών στις οποίες, σήμερα ή κατά παράδοση, οι Inuit έχουν δικαιώματα και συμφέροντα ως αυτόχθονες, τα οποία αναγνωρίζονται από τους Inuit ως μέλη του λαού τους. Ο όρος περιλαμβάνει μέλη όπως τους Inupiat, Yupik (Αλάσκα), Inuit, Inuvialuit (Καναδάς), Kalaallit (Γροιλανδία) και Yupik (Ρωσία).

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί εμπορίου προϊόντων φώκιας (ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 36–39)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1850 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2015, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας (ΕΕ L 271 της 16.10.2015, σ. 1–11)

τελευταία ενημέρωση 31.03.2016