Eurydice — Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις εκπαιδευτικές πολιτικές

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός του Συμβούλιου και των Υπουργών Παιδείας σχετικά με το δίκτυο εκπαιδευτικών πληροφοριών (Ευρυδίκη)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

Επιδιώκει την ενίσχυση και την ανάπτυξη του δικτύου Eurydice, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές και ευρωπαϊκές δομές, τα συστήματα και τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε;

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κανονισμός του Συμβούλιου και των Υπουργών Παιδείας που συνέρχονται στα πλαίσια του Συμβούλιου, της 6ης Δεκεμβρίου 1990, σχετικά με το δίκτυο εκπαιδευτικών πληροφοριών (Ευρυδίκη) στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ C 329 της 31.12.1990, σ. 23–24)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50 - 73)

τελευταία ενημέρωση 11.07.2016