Κλιματική αλλαγή — Κύρωση της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Απόφαση (ΕΕ) 2016/1841 σχετικά με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή

Συμφωνία του Παρισιού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η δράση της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή μέχρι σήμερα

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ;

Τίθεται σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016 και θα ισχύσει από το 2020.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η συμφωνία ενισχύει την παγκόσμια αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής καθορίζοντας σημερινές πολιτικές με κατεύθυνση προς την ουδετερότητα σε σχέση με το κλίμα πριν από το τέλος του αιώνα.

Εγκρίθηκε από 195 χώρες στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015 και αντικαθιστά το πρωτόκολλο του Κιότο του 1997.

Λεπτομερέστερα στοιχεία

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση (ΕΕ) 2016/1841 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2016, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 1-3)

Συμφωνία του Παρισιού (ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4-18)

τελευταία ενημέρωση 04.11.2016