Καθιστώντας την ενέργεια ασφαλή, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη - Δέσμη μέτρων για την Ενεργειακή Ένωση

Οι παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ενεργειακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) απατούν από τις χώρες της ΕΕ να ενωθούν και να συνεργαστούν ώστε να εξασφαλίσουν ότι η ενέργεια θα καταστεί ασφαλής, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη για τους καταναλωτές.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Στρατηγικό πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή [COM(2015) 80 final της 25ης Φεβρουαρίου 2015].

ΣΥΝΟΨΗ

Οι παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ενεργειακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) απατούν από τις χώρες της ΕΕ να ενωθούν και να συνεργαστούν ώστε να εξασφαλίσουν ότι η ενέργεια θα καταστεί ασφαλής, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη για τους καταναλωτές.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;

Θεσπίζει τη στρατηγική πίσω από τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση. Δεδομένου ότι η ενέργεια στην ΕΕ ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο, στόχος της Ενεργειακής Ένωσης είναι να μετατρέψει το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ, που σήμερα περιλαμβάνει 28 εθνικά πλαίσια, σε ένα πλαίσιο για ολόκληρη την ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η ανακοίνωση θεσπίζει 5 βασικές διαστάσεις που υπογραμμίζουν τη στρατηγική της Ενεργειακής Ένωσης με στόχο την εξασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας, βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας.

Ασφάλεια του εφοδιασμού

Για να διασφαλίζεται η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η ΕΕ πρέπει:

Μείωση εκπομπών

Οι στόχοι της ΕΕ για την ενέργεια έως το έτος 2030 περιλαμβάνουν 40 % μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΑΘ) σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Οι δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού περιλαμβάνουν:

Μια πλήρως ενοποιημένη εσωτερική αγορά

Η επίτευξη μιας πλήρως ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας στην ΕΕ είναι δυνατή με:

Ενεργειακή απόδοση

Η ΕΕ πιστεύει ότι οι μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας θα μειώσουν τις εισαγωγές ενέργειας, θα μειώσουν τη ρύπανση και θα αυξήσουν τη διατήρηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων. Η ανακοίνωση τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη για αυξημένες επενδύσεις και ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των κτιρίων και των μεταφορών.

Έρευνα και καινοτομία

Η ΕΕ προβλέπει σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αυτές θα πρέπει να επιτευχθούν μέσα από τον συντονισμό ερευνητικών και χρηματοδοτικών έργων στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων με τον ιδιωτικό τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση.

τελευταία ενημέρωση 26.08.2015