Προκλήσεις για τους νέους: ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας στην πολιτική

Οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θεωρούν ότι η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων της πολιτικής είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων των νέων.

ΠΡΑΞΗ

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας στην πολιτική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων των νέων (ΕΕ C 172 της 27.5.2015, σ. 3-7)

ΣΥΝΟΨΗ

Οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θεωρούν ότι η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων της πολιτικής είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων των νέων.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ;

Εξετάζουν στρατηγικές για την ενίσχυση της διατομεακής προσέγγισης στα θέματα της νεολαίας προκειμένου οι φορείς χάραξης πολιτικής να μπορούν να αντιδρούν πιο αποτελεσματικά και άμεσα στα προβλήματα, αξιοποιώντας όλη τη σχετική διαθέσιμη χρηματοδότηση και τα προγράμματα της ΕΕ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Διατομεακή πολιτική

Για την εφαρμογή μιας ευρείας διατομεακής πολιτικής για τη νεολαία, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται:

Οι χώρες της ΕΕ και η Επιτροπή καλούνται:

Ειδικά προσαρμοσμένες προσεγγίσεις

Κρίνεται αναγκαία η χρήση ειδικά προσαρμοσμένων διατομεακών προσεγγίσεων όσον αφορά τα προγράμματα για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

Οι χώρες της ΕΕ καλούνται:

Η Επιτροπή καλείται να διευκολύνει την αλληλεπίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ όσων συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικών στον τομέα της νεολαίας και των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που συμμετέχουν στην υλοποίηση των «Εγγυήσεων για τη Νεολαία».

Οι χώρες της ΕΕ και η Επιτροπή καλούνται από κοινού:

Κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για νέους

Το Συμβούλιο της ΕΕ καλεί τις χώρες της ΕΕ και την Επιτροπή να τονίσουν την αξία των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των νέων:

Περισσότερες πληροφορίες:

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014, σχετικά με πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία για την περίοδο 2014-2015 (ΕΕ C 183 της 14.06.2014, σ. 5-11)

τελευταία ενημέρωση 24.09.2015