02020R0124 — EL — 25.07.2022 — 003.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/124 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Οκτωβρίου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/833 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού

(ΕΕ L 034I της 6.2.2020, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/989 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2020

  L 221

5

10.7.2020

►M2

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/860 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαρτίου 2021

  L 190

19

31.5.2021

►M3

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1281 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαρτίου 2022

  L 195

21

22.7.2022
▼B

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/124 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Οκτωβρίου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/833 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού ΑτλαντικούΆρθρο 1

Οι διατάξεις των μέτρων διατήρησης και επιβολής της εφαρμογής της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού και τα παραρτήματά τους που αναφέρονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2019, παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ («ΜΔΕ») ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ (NAFO), ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/833Σημεία που οριοθετούν την ανατολική πλευρά του αποτυπώματος

Αριθ. συντεταγμένης

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

Αριθ.συντεταγμένης

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

1

48°17'39''Β

Όριο ΑΟΖ (1)

26

46°26'32''Β

46°58'53''Δ

2

48°16'51''Β

47°25'37''Δ

27

46°27'40''Β

47°12'01''Δ

3

48°19'15''Β

46°53'48''Δ

28

46°04'15''Β

47°09'10''Δ

4

48°29'21''Β

46°21'17''Δ

29

46°04'53''Β

47°31'01''Δ

5

48°32'43''Β

46°08'04''Δ

30

45°48'17''Β

47°37'16''Δ

6

48°48'10''Β

45°37'59''Δ

31

45°33'14''Β

47°52'41''Δ

7

48°59'54''Β

45°17'46''Δ

32

45°27'14''Β

48°10'15''Δ

8

49°02'20''Β

44°53'17''Δ

33

45°16'17''Β

48°26'50''Δ

9

48°56'46''Β

44°33'18''Δ

34

44°54'01''Β

48°43'58''Δ

10

48°33'53''Β

44°10'25''Δ

35

44°33'10''Β

48°50'25''Δ

11

48°08'29''Β

43°57'28''Δ

36

44°09'57''Β

48°48'49''Δ

12

47°42'00''Β

43°36'44''Δ

37

43°50'44''Β

48°52'49''Δ

13

47°12'44''Β

43°28'36''Δ

38

43°34'34''Β

48°50'12''Δ

14

46°57'14''Β

43°26'15''Δ

39

43°23'13''Β

49°03'57''Δ

15

46°46'02''Β

43°45'27''Δ

40

43°03'48''Β

48°55'23''Δ

16

46°38'10''Β

44°03'37''Δ

41

42°54'42''Β

49°14'26''Δ

17

46°27'43''Β

44°20'38''Δ

42

42°48'18''Β

49°32'51''Δ

18

46°24'41''Β

44°36'01''Δ

43

42°39'49''Β

49°58'46''Δ

19

46°19'28''Β

45°16'34''Δ

44

42°37'54''Β

50°28'04''Δ

20

46°08'16''Β

45°33'27''Δ

45

42°40'57''Β

50°53'36''Δ

21

46°07'13''Β

45°57'44''Δ

46

42°51'48''Β

51°10'09''Δ

22

46°15'06''Β

46°14'21''Δ

47

42°45'59''Β

51°31'58''Δ

23

45°54'33''Β

46°24'03''Δ

48

42°51'06''Β

51°41'50''Δ

24

45°59'36''Β

46°45'33''Δ

49

43°03'56''Β

51°48'21''Δ

25

46°09'58''Β

46°58'53''Δ

50

43°22'12''Β

Όριο ΑΟΖ (2)

(1)   

περίπου 47°47'45"Δ.

(2)   

περίπου 52°09'46"Δ.

2.   ΣΧΗΜΑ 2 ΤΩΝ ΜΔΕ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/833

image

Χάρτης αποτυπώματος της ζώνης διακανονισμού της NAFO (σκιασμένο τμήμα)

Υπόμνημα:

— 
Footprint Coordinates (1-50 Points) - Συντεταγμένες του αποτυπώματος (σημεία 1-50)
— 
Exclusive Economic Zone (EEZ) - Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ)
— 
Footprint Area - Περιοχή αποτυπώματος
— 
2000m Depth Contour (GEBCO) - Βυθομετρική καμπύλη 2 000  m (GEBCO / General Bathymetric Chart of the Oceans / Γενικός Βυθομετρικός Χάρτης των Ωκεανών)2 000 m (GEBCO / General Bathymetric Chart of the Oceans / Γενικός Βυθομετρικός Χάρτης των Ωκεανών)

Footprint Statistics: - Στατιστικές αποτυπώματος:

— 
Area (sq km) 120 047 - Έκταση (τετρ. χλμ.) 120 047 120 047 120 047 120 047
— 
Perimeter (km) 2 384 - Περίμετρος (χλμ.) 2 384 2 384 2 384 2 384

▼M2

3.   ΜΕΡΟΣ VI ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I.E ΤΩΝ ΜΔΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΗΜΕΙΟ 21, ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) ΣΗΜΕΙΟ I) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/833VI.  Κατάλογος ειδών-δεικτών ΕΘΟ (ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων)

Κοινή ονομασία και τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός FAO του αρχείου ASFIS

Ταξινομική βαθμίδα

Οικογένεια

ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ FAO ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ASFIS

Σπόγγοι μεγάλου μεγέθους

(PFR – Porifera)

Asconema foliatum

Rossellidae

ZBA

Aphrocallistes beatrix

Aphrocallistidae

 

Asbestopluma (Asbestopluma) ruetzleri

Cladorhizidae

ZAB (Asbestopluma)

Axinella sp.

Axinellidae

 

Chondrocladia grandis

Cladorhizidae

ZHD (Chondrocladia)

Cladorhiza abyssicola

Cladorhizidae

ZCH (Cladorhiza)

Cladorhiza kenchingtonae

Cladorhizidae

ZCH (Cladorhiza)

Craniella spp.

Tetillidae

ZCS (Craniella spp.)

Dictyaulus romani

Euplectellidae

ZDY (Dictyaulus)

Esperiopsis villosa

Esperiopsidae

ZEW

Forcepia spp.

Coelosphaeridae

ZFR

Geodia barrette

Geodiidae

 

Geodia macandrewii

Geodiidae

 

Geodia parva

Geodiidae

 

Geodia phlegraei

Geodiidae

 

Haliclona sp.

Chalinidae

ZHL

Iophon piceum

Acarnidae

WJP

Isodictya palmata

Isodictyidae

 

Lissodendoryx (Lissodendoryx) complicata

Coelosphaeridae

ZDD

Mycale (Mycale) lingua

Mycalidae

 

Mycale (Mycale) loveni

Mycalidae

 

Phakellia sp.

Axinellidae

 

Polymastia spp.

Polymastiidae

ZPY

Stelletta normani

Ancorinidae

WSX (Stelletta)

Stelletta tuberosa

Ancorinidae

WSX (Stelletta)

Stryphnus fortis

Ancorinidae

WPH

Thenea muricata

Pachastrellidae

ZTH (Thenea)

Thenea valdiviae

Pachastrellidae

ZTH (Thenea)

Weberella bursa

Polymastiidae

 

 

 

 

 

Μαύρα κοράλλια (AQZ – Antipatharia)

Stichopathes sp.

Antipathidae

QYX

Leiopathes βλέπε expansa

Leiopathidae

 

Leiopathes sp.

Leiopathidae

 

Plumapathes sp.

Myriopathidae

 

Bathypathes βλέπε patula

Schizopathidae

 

Parantipathes sp.

Schizopathidae

 

Stauropathes arctica

Schizopathidae

SQW

Stauropathes βλέπε punctata

Schizopathidae

 

Telopathes magnus

Schizopathidae

 

 

 

 

 

Σκληρά κοράλλια (CSS – Scleractinia)

Enallopsammia rostrata*

Dendrophylliidae

FEY

Lophelia pertusa*

Caryophylliidae

LWS

Madrepora oculata*

Oculinidae

MVI

Solenosmilia variabilis*

Caryophylliidae

RZT

 

 

 

 

Μικρές γοργόνιες

(GGW)

Acanella arbuscula

Isididae

KQL (Acanella)

Anthothela grandiflora

Anthothelidae

WAG

Chrysogorgia sp.

Chrysogorgiidae

FHX

Metallogorgia melanotrichos*

Chrysogorgiidae

 

Narella laxa

Primnoidae

 

Radicipes gracilis

Chrysogorgiidae

CZN

Swiftia sp.

Plexauridae

 

 

 

 

 

Μεγάλες γοργόνιες

(GGW)

Acanthogorgia armata

Acanthogorgiidae

AZC

Calyptrophora sp.*

Primnoidae

 

Corallium bathyrubrum

Coralliidae

COR (Corallium)

Corallium bayeri

Coralliidae

COR (Corallium)

Iridogorgia sp.*

Chrysogorgiidae

 

Keratoisis βλέπεsiemensii

Isididae

 

Keratoisis grayi

Isididae

 

Lepidisis sp.*

Isididae

QFX (Lepidisis)

Paragorgia arborea

Paragorgiidae

BFU

Paragorgia johnsoni

Paragorgiidae

BFV

Paramuricea grandis

Plexauridae

PZL (Paramuricea)

Paramuricea placomus

Plexauridae

PZL (Paramuricea)

Paramuricea spp.

Plexauridae

PZL (Paramuricea)

Parastenella atlantica

Primnoidae

 

Placogorgia sp.

Plexauridae

 

Placogorgia terceira

Plexauridae

 

Primnoa resedaeformis

Primnoidae

QOE

Thouarella (Euthouarella) grasshoffi*

Primnoidae

 

 

 

 

 

Φτερά της θάλασσας (NTW – Pennatulacea)

Anthoptilum grandiflorum

Anthoptilidae

AJG (Anthoptilum)

Distichoptilum gracile

Protoptilidae

WDG

Funiculina quadrangularis

Funiculinidae

FQJ

Halipteris βλέπεchristii

Halipteridae

ZHX (Halipteris)

Halipteris finmarchica

Halipteridae

HFM

Halipteris sp.

Halipteridae

ZHX (Halipteris)

Kophobelemnon stelliferum

Kophobelemnidae

KVF

Pennatula aculeata

Pennatulidae

QAC

Pennatula grandis

Pennatulidae

 

Pennatula sp.

Pennatulidae

 

Protoptilum carpenteri

Protoptilidae

 

Umbellula lindahli

Umbellulidae

 

Virgularia mirabilis

Virgulariidae

 

 

 

 

 

Κηρίανθοι

Pachycerianthus borealis

Cerianthidae

WQB

 

 

 

 

Όρθια βρυόζωα (BZN – Bryozoa)

Eucratea loricata

Eucrateidae

WEL

 

 

 

 

Θαλάσσιοι κρίνοι (CWD – Crinoidea)

Conocrinus lofotensis

Bourgueticrinidae

WCF

Gephyrocrinus grimaldii

Hyocrinidae

 

Trichometra cubensis

Antedonidae

 

 

 

 

 

Ασκίδια (SSX – Ascidiacea)

Boltenia ovifera

Pyuridae

WBO

Halocynthia aurantium

Pyuridae

 

 

 

 

 

Απίθανο να παρατηρηθούν σε τράτες· μόνο σε επιτόπιες παρατηρήσεις:

Μεγάλα ξενοφυοφόρα

Syringammina sp.

Syringamminidae

 

▼B

4.   ΜΕΡΟΣ VII ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.Ε ΤΩΝ ΜΔΕ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/833Κατάλογος των φυσικών στοιχείων-δεικτών ΕΘΟ

Φυσικά στοιχεία-δείκτες ΕΘΟ

Θαλάσσια όρη

Fogo Seamounts (Διαίρ. 3O, 4Vs)

Newfoundland Seamounts (Διαίρ. 3MN)

Corner Rise Seamounts (Διαίρ. 6GH)

New England Seamounts (Διαίρ. 6EF)

Φαράγγια

Φαράγγι που δημιουργεί εσοχή σε κρηπίδα· Tail of the Grand Bank (Διαίρ. 3N)

Φαράγγια με πυθμένα > 400 m βάθος· Νότια του Flemish Cap και Tail of the Grand Bank (Διαίρ. 3MN)

Φαράγγια με πυθμένα > 200 m βάθος· Tail of the Grand Bank (Διαίρ. 3O)

Λοφίσκοι

Orphan Knoll (Διαίρ. 3K)

Beothuk Knoll (Διαίρ. 3LMN)

Νοτιοανατολικά αβαθή ύδατα

Tail of the Grand Bank Spawning grounds (Διαίρ. 3N)

Απότομες πλαγιές > 6.4°

Νότια και νοτιοανατολικά του Flemish Cap. (Διαίρ. 3LM)

▼M1

5.   ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.Γ ΤΩΝ ΜΔΕ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/833

Κοινοποίηση και άδεια σκάφους

1) Μορφότυπος νηολογίου σκαφώνΣτοιχείο δεδομένων

Κωδικός

Υποχρεωτικό (Υ)/Προαιρετικό (Π)

Παρατηρήσεις

Έναρξη καταχώρισης

SR

Υ

Στοιχεία συστήματος· υποδηλώνει την αρχή της καταχώρισης

Διεύθυνση

AD

Υ

Στοιχεία μηνύματος· προορισμός, «XNW» για τη γραμματεία της NAFO

Από

FR

Υ

Στοιχεία μηνύματος· Τριψήφιος κωδικός ISO του διαβιβάζοντος συμβαλλόμενου μέρους

Αριθμός καταχώρισης

RN

Υ

Στοιχεία μηνύματος· αύξων αριθμός μηνύματος κατά το τρέχον έτος

Ημερομηνία καταχώρισης

RD

Υ

Στοιχεία μηνύματος· ημερομηνία διαβίβασης

Ώρα καταχώρισης

RT

Υ

Στοιχεία μηνύματος· ώρα διαβίβασης

Τύπος μηνύματος

TM

Υ

Στοιχεία μηνύματος· τύπος μηνύματος, «NOT» δηλαδή κοινοποίηση των σκαφών που ενδέχεται να διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού της NAFO

Όνομα σκάφους

NA

Υ

Το όνομα του σκάφους

Διακριτικό κλήσης ασυρμάτου

RC

Υ

Διεθνές διακριτικό κλήσης ασυρμάτου του σκάφους

Κράτος σημαίας

FS

Υ

Κράτος στο οποίο είναι νηολογημένο το σκάφος

Εσωτερικός αριθμός αναφοράς

IR

Π (1)

Μοναδικός αριθμός σκάφους συμβαλλόμενου μέρους ως τριψήφιος κωδικός ISO του κράτους σημαίας ακολουθούμενος από αριθμό

Εξωτερικός αριθμός νηολογίου

XR

Υ

Ο πλευρικός αριθμός του σκάφους

Αριθμός Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) σκάφους

IM

Υ

Αριθμός ΔΝΟ

Όνομα λιμένα

PO

Υ

Λιμένας νηολόγησης ή λιμένας βάσης

Πλοιοκτήτης

VO

Υ (2)

Καταχωρισμένος ιδιοκτήτης και διεύθυνση

Ναυλωτής σκάφους

VC

Υ (2)

Υπεύθυνος για τη χρήση του σκάφους

Τύπος σκάφους

TP

Υ

Κωδικός σκάφους FAO (Παράρτημα II.Θ)

Εργαλεία σκάφους

GE

Π

Στατιστική ταξινόμηση αλιευτικών εργαλείων του FAO (Παράρτημα II.Ι)

Χωρητικότητα σκάφους

μέθοδος μέτρησης

χωρητικότητα

VT

Υ

Ικανότητα χωρητικότητας σκάφους κατά ζεύγη, όπως απαιτείται

«OC» = «Σύμβαση του Όσλο» 1947, «LC» = «Σύμβαση του Λονδίνου» ICTM-69

Συνολική ικανότητα σε μετρικούς τόνους

Μήκος σκάφους

μέθοδος μέτρησης

μήκος

VL

Υ

Μήκος σε μέτρα κατά ζεύγη, όπως απαιτείται

«OA» = συνολικό·

μήκος σε μέτρα

Ισχύς σκάφους

μέθοδος μέτρησης

ισχύς

VP

Υ

Ισχύς κινητήρα κατά ζεύγη, όπως απαιτείται, σε «KW»

PE = κινητήρας πρόωσης

AE = βοηθητικοί κινητήρες

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς κινητήρα του σκάφους σε «KW»

Τέλος καταχώρισης

ER

Υ

Στοιχεία συστήματος· υποδηλώνει το τέλος της καταχώρισης

(1)   

Υποχρεωτικό όταν χρησιμοποιείται ως μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο σε άλλα μηνύματα.

(2)   

Όποια από τις δύο ενδείξεις είναι η κατάλληλη.

2) Μορφότυπος διαγραφής σκαφών από το νηολόγιοΣτοιχείο δεδομένων

Κωδικός

Υποχρεωτικό/Προαιρετικό

Παρατηρήσεις

Έναρξη καταχώρισης

SR

Υ

Στοιχεία συστήματος· υποδηλώνει την αρχή της καταχώρισης

Διεύθυνση

AD

Υ

Στοιχεία μηνύματος· προορισμός, «XNW» για τη γραμματεία της NAFO

Από

FR

Υ

Στοιχεία μηνύματος· Τριψήφιος κωδικός ISO του διαβιβάζοντος συμβαλλόμενου μέρους

Αριθμός καταχώρισης

RN

Υ

Στοιχεία μηνύματος· αύξων αριθμός μηνύματος κατά το τρέχον έτος

Ημερομηνία καταχώρισης

RD

Υ

Στοιχεία μηνύματος· ημερομηνία διαβίβασης

Ώρα καταχώρισης

RT

Υ

Στοιχεία μηνύματος· ώρα διαβίβασης

Τύπος μηνύματος

TM

Υ

Στοιχεία μηνύματος· τύπος μηνύματος, «WIT» δηλαδή διαγραφή από τα κοινοποιηθέντα σκάφη

Όνομα σκάφους

NA

Υ

Το όνομα του σκάφους

Διακριτικό κλήσης ασυρμάτου

RC

Υ

Διεθνές διακριτικό κλήσης ασυρμάτου του σκάφους

Εσωτερικός αριθμός αναφοράς

IR

Π

Μοναδικός αριθμός σκάφους συμβαλλόμενου μέρους ως τριψήφιος κωδικός ISO του κράτους σημαίας ακολουθούμενος από αριθμό, εάν υπάρχει

Εξωτερικός αριθμός νηολογίου

XR

Υ

Ο πλευρικός αριθμός του σκάφους

Αριθμός Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) σκάφους

IM

Υ

Αριθμός ΔΝΟ

Ημερομηνία έναρξης

SD

Υ

Η πρώτη ημέρα κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η διαγραφή

Τέλος καταχώρισης

ER

Υ

Στοιχεία συστήματος· υποδηλώνει το τέλος της καταχώρισης

3) Μορφότυπος άδειας διεξαγωγής αλιευτικών δραστηριοτήτωνΣτοιχείο δεδομένων

Κωδικός

Υποχρεωτικό (Υ)/Προαιρετικό (Π)

Παρατηρήσεις

Έναρξη καταχώρισης

SR

Υ

Στοιχεία συστήματος· υποδηλώνει την αρχή της καταχώρισης

Διεύθυνση

AD

Υ

Στοιχεία μηνύματος· προορισμός, «XNW» για τη γραμματεία της NAFO

Από

FR

Υ

Στοιχεία μηνύματος· Τριψήφιος κωδικός ISO του διαβιβάζοντος συμβαλλόμενου μέρους

Αριθμός καταχώρισης

RN

Υ

Στοιχεία μηνύματος· αύξων αριθμός μηνύματος κατά το τρέχον έτος

Ημερομηνία καταχώρισης

RD

Υ

Στοιχεία μηνύματος· ημερομηνία διαβίβασης

Ώρα καταχώρισης

RT

Υ

Στοιχεία μηνύματος· ώρα διαβίβασης

Τύπος μηνύματος

TM

Υ

Στοιχεία μηνύματος· τύπος μηνύματος, «AUT» δηλαδή χορήγηση άδειας σε σκάφη να διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού NAFO

Όνομα σκάφους

NA

Υ

Το όνομα του σκάφους

Διακριτικό κλήσης ασυρμάτου

RC

Υ

Διεθνές διακριτικό κλήσης ασυρμάτου του σκάφους

Εσωτερικός αριθμός αναφοράς

IR

Π

Μοναδικός αριθμός σκάφους συμβαλλόμενου μέρους ως τριψήφιος κωδικός ISO του κράτους σημαίας ακολουθούμενος από αριθμό, εάν υπάρχει

Εξωτερικός αριθμός νηολογίου

XR

Υ

Ο πλευρικός αριθμός του σκάφους

Αριθμός ΔΝΟ σκάφους

IM

Υ

Αριθμός ΔΝΟ

Ημερομηνία έναρξης

SD

Υ

Στοιχεία άδειας· ημέρα κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η άδεια

Ημερομηνία λήξης

ED

Π

Στοιχεία άδειας· Ημερομηνία κατά την οποία λήγει η άδεια. Η μέγιστη διάρκεια ισχύος είναι 12 μήνες.

Στοχευόμενα είδη και ζώνη

TA

Υ (1)

Στοιχεία άδειας· επιτρεπόμενα είδη και ζώνη κατευθυνόμενης αλιείας. Τα ρυθμιζόμενα είδη του παραρτήματος I.Α ή Ι.Β πρέπει να αναφέρονται στις προδιαγραφές των αποθεμάτων. Για τα μη ρυθμιζόμενα είδη χρησιμοποιείστε υποπεριοχή ή διαίρεση ή «ΑΛΛΟ». Πρόβλεψη για αρκετά ζεύγη πεδίων. Π.χ.//TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY//

Τέλος καταχώρισης

ER

Υ

Στοιχεία συστήματος· υποδηλώνει το τέλος της καταχώρισης

(1)   

Για τα σκάφη μεταφοράς το πεδίο ΤΑ είναι προαιρετικό.

4) Μορφότυπος αναστολής άδειας διεξαγωγής αλιευτικών δραστηριοτήτωνΣτοιχείο δεδομένων

Κωδικός

Υποχρεωτικό/Προαιρετικό

Παρατηρήσεις

Έναρξη καταχώρισης

SR

Υ

Στοιχεία συστήματος· υποδηλώνει την αρχή της καταχώρισης

Διεύθυνση

AD

Υ

Στοιχεία μηνύματος· προορισμός, «XNW» για τη γραμματεία της NAFO

Από

FR

Υ

Στοιχεία μηνύματος· Τριψήφιος κωδικός ISO του διαβιβάζοντος συμβαλλόμενου μέρους

Αριθμός καταχώρισης

RN

Υ

Στοιχεία μηνύματος· αύξων αριθμός μηνύματος κατά το τρέχον έτος

Ημερομηνία καταχώρισης

RD

Υ

Στοιχεία μηνύματος· ημερομηνία διαβίβασης

Ώρα καταχώρισης

RT

Υ

Στοιχεία μηνύματος· ώρα διαβίβασης

Τύπος μηνύματος

TM

Υ

Στοιχεία μηνύματος· τύπος μηνύματος, «SUS» δηλαδή αναστολή της άδειας σκαφών

Όνομα σκάφους

NA

Υ

Το όνομα του σκάφους

Διακριτικό κλήσης ασυρμάτου

RC

Υ

Διεθνές διακριτικό κλήσης ασυρμάτου του σκάφους

Εσωτερικός αριθμός αναφοράς

IR

Π

Μοναδικός αριθμός σκάφους συμβαλλόμενου μέρους ως τριψήφιος κωδικός ISO του κράτους σημαίας ακολουθούμενος από αριθμό, εάν υπάρχει

Εξωτερικός αριθμός νηολογίου

XR

Υ

Ο πλευρικός αριθμός του σκάφους

Αριθμός Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) σκάφους

IM

Υ

Αριθμός ΔΝΟ

Ημερομηνία έναρξης

SD

Υ

Στοιχεία άδειας· ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η αναστολή

Τέλος καταχώρισης

ER

Υ

Στοιχεία συστήματος· υποδηλώνει το τέλος της καταχώρισης

▼B

6.   ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ 1(1) ΤΩΝ ΜΔΕ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/833

Σημεία που οριοθετούν το τμήμα της διαίρεσης 3L, το οποίο περιλαμβάνεται στη διαίρεση 3M για τη διαχείριση της γαρίδαςΑριθ. συντεταγμένης

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

1

47°20'0 Β

46°40'0 Δ

2

47°20'0 Β

46°30'0 Δ

3

46°00'0 Β

46°30'0 Δ

4

46°00'0 Β

46°40'0 Δ

3L περιοριστικό όριο 200 μέτρων βάθους, τμήμα της 3L που θεωρείται ως 3M και απαγορευμένη περιοχή της 3M