E2001G0001

αριν. 1/2001/ME: Απόφαση της Μόνιμης Επιτροπής των κρατών της ΕΖΕΣ αριθ. 1/2001/ΜΕ, της 24ης Ιανουαρίου 2001, για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Μόνιμης Επιτροπής των κρατών της ΕΖΕΣ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 328 της 13/12/2001 σ. 0033 - 0034


Απόφαση της Μόνιμης Επιτροπής των κρατών της ΕΖΕΣ

αριθ. 1/2001/ΜΕ

της 24ης Ιανουαρίου 2001

για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Μόνιμης Επιτροπής των κρατών της ΕΖΕΣ

Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συμφωνία για τη Μόνιμη Επιτροπή των κρατών της ΕΖΕΣ, όπως προσαρμόστηκε από το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τη Μόνιμη Επιτροπή των κρατών της ΕΖΕΣ, εφεξής καλούμενης "η συμφωνία", και ιδίως το άρθρο 7,

την απόφαση αριθ. 2/95/ΜΕ, της 18ης Μαΐου 1995, για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Μόνιμης Επιτροπής των κρατών της ΕΖΕΣ,

Εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ συμφώνησαν να τροποποιήσουν τον κανονισμό λειτουργίας της Μόνιμης Επιτροπής όσον αφορά την προεδρία των υποεπιτροπών και των ομάδων εργασίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η απόφαση αριθ. 1/94/ΜΕ της Μόνιμης Επιτροπής (κανονισμός λειτουργίας) τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 19 παράγραφος 2 προστίθεται το εξής: "μετά από εγκαίρως υποβαλλόμενη έγγραφη πρόταση ενός κράτους της ΕΖΕΣ προς τον πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής."

2. Στο άρθρο 20 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: "2. Ο πρόεδρος κάθε ομάδας εργασίας διορίζεται από την αρμόδια υποεπιτροπή, μετά από εγκαίρως υποβαλλόμενη έγγραφη πρόταση της ομάδας εργασίας στον πρόεδρο της οικείας υποεπιτροπής."

3. Το υφιστάμενο κείμενο του άρθρου 20 καθίσταται παράγραφος 1.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται άμεσα.

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2001.

Για τη Μόνιμη Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

N. v. Liechtenstein