E1999C0325

Απόφαση της Εποπτεύουσας αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 325/99/COL, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, για την κατάρτιση καταλόγου συγκεκριμένων μεθοριακών σταθμών επιθεώρησης στην Ισλανδία και τη Νορβηγία για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων σε προϊόντα και ζώα από τρίτες χώρες

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 079 της 30/03/2000 σ. 0043 - 0046


Απόφαση της Εποπτεύουσας αρχής της ΕΖΕΣ

αριθ. 325/99/COL

της 16ης Δεκεμβρίου 1999

για την κατάρτιση καταλόγου συγκεκριμένων μεθοριακών σταθμών επιθεώρησης στην Ισλανδία και τη Νορβηγία για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων σε προϊόντα και ζώα από τρίτες χώρες

Η ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συμφωνία ΕΟΧ, και ιδίως το άρθρο 109 και το πρωτόκολλο αριθ. 1,

τη συμφωνία για τη δημιουργία Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και το πρωτόκολλο αριθ. 1,

την πράξη που αναφέρεται στο σημείο 1.1.4 του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος Ι της συμφωνίας ΕΟΧ για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου), όπως προσαρμόστηκε από το πρωτόκολλο αριθ. 1 συμφωνίας ΕΟΧ, και ιδίως το άρθρο 6,

την πράξη που αναφέρεται στο σημείο 1.1.5 του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος Ι της συμφωνίας ΕΟΧ για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου), όπως προσαρμόστηκε από το πρωτόκολλο αριθ. 1 της συμφωνίας ΕΟΧ, και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας:

ότι στην πράξη που αναφέρεται στο σημείο 1.2.39 του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος Ι της συμφωνίας ΕΟΧ για την κατάρτιση καταλόγων μεθοριακών σταθμών επιθεώρησης που είναι εγκεκριμένοι για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων σε προϊόντα και ζώα από τρίτες χώρες, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων όσον αφορά τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται από τους εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής και για ακύρωση της απόφασης 96/742/ΕΚ (απόφαση 97/778/ΕΚ της Επιτροπής) έχει καθορισθεί κατάλογος εγκεκριμένων μεθοριακών σταθμών επιθεώρησης στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ότι ο κατάλογος μεθοριακών σταθμών επιθεώρησης, όσον αφορά τη Φινλανδία και τη Νορβηγία, πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ σχετικά με εγκεκριμένους μεθοριακούς σταθμούς επιθεώρησης στην Ισλανδία και τη Νορβηγία·

ότι η Ισλανδία και η Νορβηγία έχουν προτείνει σταθμούς επιθεώρησης τους οποίους υπέβαλαν προς έγκριση από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ·

ότι οι προτάσεις της Ισλανδίας και της Νορβηγίας περιλαμβάνουν μεθοριακούς σταθμούς επιθεώρησης που δεν λείπουν από το παράρτημα της πράξης που αναφέρεται στο σημείο 1.2.39 του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος Ι της συμφωνίας ΕΟΧ, ενώ δεν περιλαμβάνουν μεθοριακούς σταθμούς επιθεώρησης που υπάρχουν στον κατάλογο στο προαναφερθέν παράρτημα·

ότι η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ έχει προχωρήσει στην επιθεώρηση όλων των προτεινόμενων μεθοριακών σταθμών επιθεώρησης, σε στενή συνεργασία με τις υπεύθυνες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις αρμόδιες αρχές της Ισλανδίας και της Νορβηγίας·

ότι οι επιθεωρήσεις κατέδειξαν ότι οι μεθοριακοί σταθμοί επιθεώρησης που αναφέρονται στο παράρτημα μπορούν να εγκριθούν·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κτηνιατρικής επιτροπής της ΕΖΕΣ που επικουρεί την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

1. Οι κτηνιατρικοί έλεγχοι σε προϊόντα και ζώα που εισάγονται στην Ισλανδία και τη Νορβηγία από τρίτες χώρες πρέπει να διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στους εγκεκριμένους μεθοριακούς σταθμούς επιθεώρησης που αναφέρονται στο παράρτημα.

2. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2000.

3. Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ισλανδία και τη Νορβηγία.

4. Το κείμενο της παρούσας απόφασης στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 1999.

Για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

Knut Almestad

Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των εγκεκριμένων μεθοριακών σταθμών επιθεώρησης

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>