7.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 401/9


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ — EACEA 37/2018

στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Βασική δράση 3 — Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Δίκτυα και συμπράξεις παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ)

(2018/C 401/09)

1.   Σκοπός

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη έργων για τη δημιουργία διακρατικών και εθνικών δικτύων και συμπράξεων παρόχων ΕΕΚ σε επίπεδο αρχικής και συνεχούς ΕΕΚ, προκειμένου να υποστηριχθεί η μελέτη πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προαχθεί η ενημέρωση και η υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ΕΕΚ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι να υποβληθούν προτάσεις για συμπράξεις «από τη βάση προς την κορυφή», οι οποίες θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη δημιουργία διακρατικών και εθνικών δικτύων και συμπράξεων παρόχων ΕΕΚ με σκοπό τη συνεργασία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα εν λόγω έργα θα πρέπει να βελτιώνουν την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), να αυξάνουν την απήχηση και την καταλληλότητά τους για τους εκπαιδευόμενους και τους εργοδότες και να αναπτύσσουν τη διασυνοριακή συνεργασία σε θέματα ποιότητας και ελκυστικότητας της ΕΕΚ.

Οι προτάσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει επίσης να προωθούν την επικοινωνία, τη διάδοση και την υποστήριξη της υλοποίησης των πολιτικών προτεραιοτήτων για την ΕΕΚ σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, την ανταλλαγή γνώσεων, παρατηρήσεων και εμπειριών όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών, καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την αριστεία στον τομέα της ΕΕΚ.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο πλαίσιο ενός από τα δύο ακόλουθα σκέλη:

—   Σκέλος 1: Πάροχοι ΕΕΚ σε εθνικό, περιφερειακό ή τομεακό επίπεδο

Τα έργα που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του σκέλους 1 θα δημιουργούν ή θα ενισχύουν δίκτυα και συμπράξεις μεταξύ παρόχων ΕΕΚ σε εθνικό, περιφερειακό ή τομεακό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω διακρατικών έργων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων και την ανταλλαγή βέλτιστων εμπειριών μεταξύ των εν λόγω παρόχων ΕΕΚ, ιδίως σε χώρες με περιορισμένες ρυθμίσεις όσον αφορά την εκπροσώπηση των παρόχων ΕΕΚ.

—   Σκέλος 2: Ευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις (οργανώσεις ομπρέλα) παρόχων ΕΕΚ

Τα έργα που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του σκέλους 2 θα πρέπει να ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κεντρικών οργανώσεων παρόχων ΕΕΚ, στηρίζοντας παράλληλα τη μελέτη πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ικανότητα ενημέρωσης των εθνικών μελών ή των συνδεδεμένων φορέων των οργανώσεων. Οι ευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις θα διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην υποστήριξη της εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών ΕΕΚ μέσω των εθνικών, περιφερειακών και τομεακών παρόχων ΕΕΚ.

2.   Επιλέξιμες συμπράξεις

—   Σκέλος 1: Πάροχοι ΕΕΚ σε εθνικό, περιφερειακό ή τομεακό επίπεδο

Η σύμπραξη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εθνικά, περιφερειακά ή τομεακά δίκτυα ή ενώσεις παρόχων ΕΕΚ, από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες του προγράμματος Erasmus+ (τουλάχιστον μία εκ των οποίων πρέπει να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ένας από τους εταίρους θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και θα υποβάλει την αίτηση για την επιχορήγηση του προγράμματος Erasmus+ εξ ονόματος της σύμπραξης.

Στην περίπτωση που το δίκτυο/ένωση δεν έχει ακόμη συσταθεί νομίμως, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από πάροχο ΕΕΚ που το/την εκπροσωπεί.

Περαιτέρω, η σύνθεση της σύμπραξης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που αναφέρονται στην πρόσκληση.

—   Σκέλος 2: Ευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις (οργανώσεις ομπρέλα) παρόχων ΕΕΚ

Η σύμπραξη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις παρόχων ΕΕΚ, καθεμία από τις οποίες πρέπει να διαθέτει μέλη ή συνδεδεμένους φορείς σε τουλάχιστον πέντε χώρες του προγράμματος Erasmus+ (τουλάχιστον μία από τις χώρες αυτές πρέπει να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Μία από τις ευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις θα είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και θα υποβάλει την αίτηση για την επιχορήγηση του προγράμματος Erasmus+ εξ ονόματος της σύμπραξης.

Περαιτέρω, η σύνθεση της σύμπραξης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Οι χώρες του προγράμματος Erasmus+ είναι οι εξής:

—   τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο (1), Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία,

—   χώρες του προγράμματος εκτός ΕΕ: Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σερβία (2), Τουρκία.

3.   Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες πρέπει να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2019 και της 1ης Νοεμβρίου 2019.

Η διάρκεια των έργων είναι 24 μήνες.

Κύριος στόχος των δραστηριοτήτων είναι να υποστηριχθεί η δημιουργία και/ή ενίσχυση των δικτύων και των συμπράξεων παρόχων ΕΕΚ, με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων σε επίπεδο βάσης για την αποτελεσματική υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και προτεραιοτήτων στον τομέα της ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας της Κοπεγχάγης.

Και στα δύο σκέλη, οι δικαιούχοι θα πρέπει να αναλάβουν την ακόλουθη δραστηριότητα:

να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των παρόχων ΕΕΚ προάγοντας την αμοιβαία μάθηση, την παροχή συμβουλών από ομοτίμους και την ανάπτυξη ικανοτήτων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της παρεχόμενης ΕΕΚ. Τα δίκτυα και οι συμπράξεις θα πρέπει επίσης να προωθούν και να ενθαρρύνουν την αποτελεσματική χρήση των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, καθώς και να υποστηρίζουν την εφαρμογή και τη διάδοση των σχετικών μέσων και πρωτοβουλιών της ΕΕ στον τομέα της ΕΕΚ, όποτε είναι δυνατόν στην εθνική γλώσσα (στις εθνικές γλώσσες). Τα έργα θα πρέπει επίσης να έχουν ως στόχο τη συμμετοχή και την ενημέρωση των παρόχων ΕΕΚ που δεν συμβάλλουν ακόμη ή δεν επωφελούνται από την ευρωπαϊκή συνεργασία.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι θα πρέπει να αναλάβουν τουλάχιστον τρεις από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1.

να συμβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, με τη διοργάνωση συντονισμένων, καινοτόμων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ και απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται μαθητές, εκπαιδευτικοί, επιχειρήσεις και ιδίως ΜΜΕ

2.

να συμβάλλουν στην ανάπτυξη στρατηγικής διεθνοποίησης σε επίπεδο παρόχων, ενθαρρύνοντας την κινητικότητα των διευθυντικών στελεχών, του προσωπικού και των εκπαιδευόμενων στο πλαίσιο της ΕΕΚ, καθώς και τη σύναψη συμπράξεων συνεργασίας

3.

να βελτιώνουν την ποιότητα της ΕΕΚ μέσω βρόχων ανατροφοδότησης για την προσαρμογή των συστημάτων ΕΕΚ, σύμφωνα με τη σύσταση για την παρακολούθηση των αποφοίτων και τη σύσταση σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET), και να αναπτύσσουν, όπου κρίνεται σκόπιμο, συστήματα παρακολούθησης των αποφοίτων, συνδυάζοντας, μεταξύ άλλων, τα εθνικά ή περιφερειακά στατιστικά στοιχεία με τα δεδομένα που συλλέγονται από τους παρόχους ΕΕΚ ή αξιοποιώντας τα δεδομένα των συστημάτων παρακολούθησης των αποφοίτων για τη βελτίωση της παρεχόμενης ΕΕΚ

4.

να παρέχουν στήριξη στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης των εργαζομένων. Οι δραστηριότητες αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό των αναγκών των επιχειρήσεων για δεξιότητες ή/και την αξιολόγηση δεξιοτήτων ή/και την επικύρωση και αναγνώριση δεξιοτήτων ή/και την εξατομικευμένη κατάρτιση, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας ΕΚ2020 για την εκπαίδευση ενηλίκων για την περίοδο 2016-2018

5.

να προάγουν την καινοτόμο μάθηση βασικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της ΕΕΚ (να προάγουν, για παράδειγμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα με σκοπό την ικανοποίηση των ατομικών μαθησιακών αναγκών) προσαρμόζοντας τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση του προγράμματος

6.

να προωθούν μέσα και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές, τους καθοδηγητές και/ή το διευθυντικό προσωπικό ΕΕΚ, προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερα εφόδια για τις μελλοντικές προκλήσεις (π.χ. ψηφιοποίηση), σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας EΚ2020 για την ΕΕΚ για την περίοδο 2016-2018.

4.   Κριτήρια ανάθεσης

Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1.

Συνάφεια του έργου (μέγιστη βαθμολογία 30 βαθμοί – ελάχιστη βαθμολογία 16 βαθμοί)

2.

Ποιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου (μέγιστη βαθμολογία 20 βαθμοί – ελάχιστη βαθμολογία 11 βαθμοί)

3.

Ποιότητα της κοινοπραξίας του έργου και των όρων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία 30 βαθμοί – ελάχιστη βαθμολογία 16 βαθμοί)

4.

Απήχηση και διάδοση (μέγιστη βαθμολογία 20 βαθμοί – ελάχιστη βαθμολογία 11 βαθμοί).

Προκειμένου να εξεταστούν για χρηματοδότηση, οι αιτήσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς (σε σύνολο 100 βαθμών), λαμβανομένης επιπλέον υπόψη της απαιτούμενης ελάχιστης βαθμολογίας για καθένα από τα τέσσερα κριτήρια ανάθεσης.

5.   Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση των έργων εκτιμάται σε 6 000 000 EUR κατ' ανώτατο όριο, ποσό το οποίο κατανέμεται ενδεικτικά σε 4 000 000 EUR για το σκέλος 1 και 2 000 000 EUR για το σκέλος 2. Το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ θα είναι 80 %.

Κάθε επιχορήγηση κυμαίνεται μεταξύ 300 000 και 500 000 EUR για το σκέλος 1 και μεταξύ 600 000 και 800 000 EUR για το σκέλος 2.

Ο Οργανισμός επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.

6.   Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019, πριν από τις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών)

πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση του κατάλληλου επίσημου εντύπου (ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης)

πρέπει να έχουν συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ

πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική περιγραφή του έργου, υπεύθυνη δήλωση και εκτιμώμενο ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, για τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα επίσημα έντυπα.

Η μη συμμόρφωση προς τις ως άνω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.

7.   Περισσότερες πληροφορίες

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τους αιτούντες, καθώς και το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης διατίθενται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν το σύνολο των όρων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές.


(1)  Για Βρετανούς αιτούντες: Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να πληρούνται για τη συνολική διάρκεια της επιχορήγησης. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης χωρίς να συνάψει συμφωνία με την ΕΕ που να διασφαλίζει, ιδίως, ότι οι Βρετανοί αιτούντες εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι, θα σταματήσετε να λαμβάνετε χρηματοδότηση από την ΕΕ (ενώ θα συνεχίσετε, στο μέτρο του δυνατού, να συμμετέχετε) ή θα υποχρεωθείτε να εγκαταλείψετε το σχέδιο βάσει των σχετικών διατάξεων της συμφωνίας επιχορήγησης που αφορούν την καταγγελία αυτής.

(2)  Η αναγνώριση της συμμετοχής της Σερβίας στο πρόγραμμα Erasmus+ υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

i)

τη διαθεσιμότητα των πιστώσεων που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2019 για τη Σερβία

ii)

την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας σχετικά με τη συμμετοχή της Σερβίας στο «Erasmus+» (το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό).