28.10.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 368/6


Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του προγράμματος εργασίας 2018-2020 για την υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) «Ορίζοντας 2020» και βάσει του προγράμματος εργασίας 2018 για την υλοποίηση του προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-2018) με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

(2017/C 368/05)

Ανακοινώνεται η προκήρυξη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του προγράμματος εργασίας 2018-2020 για την υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) «Ορίζοντας 2020» και βάσει του προγράμματος εργασίας 2018 για την υλοποίηση του προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-2018) με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Η Επιτροπή, με τις αποφάσεις C(2017) 7123 και C(2017) 7124 της 27ης Οκτωβρίου 2017, ενέκρινε δύο προγράμματα εργασίας τα οποία περιλαμβάνουν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων.

Τα εν λόγω προγράμματα εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των πιστώσεων που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για τα αντίστοιχα έτη από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ή, εάν ο προϋπολογισμός για ένα συγκεκριμένο έτος δεν εγκριθεί, όπως προβλέπεται στο σύστημα προσωρινών δωδεκατημορίων.

Τα εν λόγω προγράμματα εργασίας, περιλαμβανομένων των προθεσμιών και των προϋπολογισμών για τις δραστηριότητες, διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης για τους συμμετέχοντες (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) μαζί με πληροφορίες για τους κανόνες που διέπουν τις προσκλήσεις και τις συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οδηγίες προς τους αιτούντες για τον τρόπο υποβολής προτάσεων. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα επικαιροποιούνται, αν χρειασθεί, στην προαναφερόμενη διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες.

Σε αυτό το στάδιο μπορούν να υποβληθούν προτάσεις μόνο για τα θέματα που φέρουν την ένδειξη «2018» στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που έχουν δημοσιευθεί στη διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες. Πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο υποβολής προτάσεων για τα θέματα που φέρουν την ένδειξη «2019» και «2020» θα δημοσιευθούν αργότερα στη διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες.