2.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 33/4


ΕΙΔΙΚΉ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ — EACEA/03/2017

Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014-2020

(2017/C 33/04)

1.   Εισαγωγή

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).

2.   Στόχοι και περιγραφή

Ο Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus) καθορίζει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η απόκτηση ενός Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus είναι απαραίτητη για όλα τα ΑΕΙ τα οποία βρίσκονται σε μία από τις χώρες που απαριθμούνται κατωτέρω και τα οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και να συμμετάσχουν για να εφαρμόσουν τη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων ή/και να συνεργαστούν για την καινοτομία και τις ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος. Από τα ΑΕΙ που βρίσκονται σε άλλες χώρες, δεν απαιτείται να διαθέτουν τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus, και το ποιοτικό πλαίσιο επιτυγχάνεται μέσω διοργανικών συμφωνιών μεταξύ των ΑΕΙ. Ο Χάρτης παρέχεται για όλη τη διάρκεια του προγράμματος Erasmus+. Η εφαρμογή του Χάρτη θα παρακολουθείται ενώ η παράβαση οποιασδήποτε από τις αρχές και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτόν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόσυρσή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3.   Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Τα ΑΕΙ που εδρεύουν σε μία από τις ακόλουθες χώρες είναι επιλέξιμα να υποβάλουν αίτηση για Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus:

στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

στις χώρες ΕΖΕΣ-ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Τουρκία.

Οι εθνικές αρχές θα υποδείξουν, μεταξύ των υποψηφίων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά (1) Ιδρύματα που θεωρούνται επιλέξιμα για συμμετοχή στη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων ή/και για συνεργασία για την καινοτομία και τις ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, στις περιοχές της επικράτειάς τους.

4.   Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και ενδεικτική ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της επιλογής

Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να υποβληθεί δεόντως συμπληρωμένη έως τις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών, Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 31 Μαρτίου 2017.

Ενδεικτική ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της επιλογής είναι η 1η Οκτωβρίου 2017.

5.   Λεπτομερείς πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρασχέθηκαν από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού και διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2018_en


(1)  «Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της νομικής βάσης του Erasmus+ είναι:

α)

κάθε είδος ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, το οποίο απονέμει αναγνωρισμένα πτυχία ή άλλους αναγνωρισμένους τίτλους τριτοβάθμιου επιπέδου, όποια και αν είναι η ονομασία των ιδρυμάτων αυτών·

β)

κάθε ίδρυμα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, το οποίο παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση σε τριτοβάθμιο επίπεδο·