12.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 9/7


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ 2017

ΑΠΛΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ

Επιχορηγήσεις για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(2017/C 9/06)

1.   Ιστορικό και σκοπός της πρόσκλησης αυτής

1.1.   Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα

Στις 22 Οκτωβρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον κανονισμό (EE) αριθ. 1144/2014 σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου (1). Ο κανονισμός αυτός συμπληρώθηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1829 της Επιτροπής (2) και οι κανόνες εφαρμογής του ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής (3).

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης.

Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι:

α)

να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών προϊόντων της Ένωσης και τα υψηλά πρότυπα που εφαρμόζονται στις μεθόδους παραγωγής στην Ένωσης·

β)

να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η κατανάλωση γεωργικών προϊόντων και ορισμένων προϊόντων διατροφής της Ένωσης και να βελτιωθεί η προβολή τους τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης·

γ)

να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση σχετικά με τα ενωσιακά συστήματα ποιότητας·

δ)

να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς των γεωργικών προϊόντων και ορισμένων προϊόντων διατροφής της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες τις αγορές τρίτων χωρών που έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης·

ε)

να αποκαθίστανται κανονικές συνθήκες της αγοράς σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της αγοράς, απώλειας εμπιστοσύνης των καταναλωτών ή άλλων συγκεκριμένων προβλημάτων.

1.2.   Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017, το οποίο εγκρίθηκε με εκτελεστική απόφαση (4) στις 9 Νοεμβρίου 2016, καθορίζει τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση συγχρηματοδότησης και τις προτεραιότητες για ενέργειες οι οποίες αφορούν προτάσεις για απλά προγράμματα και πολυπρογράμματα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2017/index_en.htm

1.3.   Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (εφεξής Chafea) τη διαχείριση ορισμένων τμημάτων των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των απλών προγραμμάτων.

1.4.   Παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά την υλοποίηση των απλών προγραμμάτων, στο πλαίσιο των τμημάτων 1.2.1.1 και 1.2.1.2 του παραρτήματος Ι του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2017, για τις ενέργειες που θα αναληφθούν βάσει των θεματικών προτεραιοτήτων 1 και 2, και πιο συγκεκριμένα απλών προγραμμάτων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες.

2.   Στόχοι — Θέματα — Προτεραιότητες

Τα τμήματα 1.2.1.1 και 1.2.1.2 του παραρτήματος I του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2017 καθορίζουν θεματικές προτεραιότητες για ενέργειες που θα συγχρηματοδοτηθούν μέσω της παρούσας πρόσκλησης (βλ. επίσης κατωτέρω τμήμα 6.2 σχετικά με τις επιλέξιμες δραστηριότητες). Μόνο οι προτάσεις που αντιστοιχούν άμεσα στο θέμα και στην περιγραφή που παρατίθεται στο παρόν τμήμα του ετήσιου προγράμματος εργασίας θα ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, 8 θέματα για προτάσεις εξαγγέλλονται με το παρόν έγγραφο της πρόσκλησης. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ενός από τα εν λόγω θέματα προτεραιότητας. Μια προτείνουσα οργάνωση μπορεί να υποβάλει πολλές αιτήσεις για διαφορετικά έργα στο πλαίσιο του ίδιου θέματος προτεραιότητας. Είναι επίσης δυνατόν να υποβάλει πολλές αιτήσεις για διαφορετικά έργα στο πλαίσιο διαφορετικών θεμάτων προτεραιότητας.

3.   Χρονοδιάγραμμα

Η προθεσμία για την υποβολή λήγει στις 20 Απριλίου 2017, στις 17:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

 

Στάδια

Ημερομηνία και ώρα ή ενδεικτική περίοδος

α)

Δημοσίευση της πρόσκλησης

12.1.2017

β)

Τελευταία προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

20.4.2017

γ)

Περίοδος αξιολόγησης (ενδεικτική)

21.4 - 31.8.2017

δ)

Απόφαση της Επιτροπής (ενδεικτική)

Οκτώβριος 2017

ε)

Ενημέρωση των αιτούντων (ενδεικτική)

Οκτώβριος 2017

στ)

Υπογραφή της σύμβασης με το κράτος μέλος (ενδεικτική)

Ιανουάριος 2018

ζ)

Ημερομηνία έναρξης της ενέργειας (ενδεικτική)

> 1.1.2018

4.   Διαθέσιμοι πόροι του προϋπολογισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των δράσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 85 500 000 ευρώ. Τα ενδεικτικά ποσά που διατίθενται ανά θέμα παρατίθενται στον πίνακα «Επιλέξιμες δραστηριότητες» στο σημείο 6 κατωτέρω.

Προϋπόθεση για το ποσό αυτό αποτελεί, ωστόσο, η διαθεσιμότητα των πιστώσεων μετά την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2018 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ή όπως προβλέπεται στα προσωρινά δωδεκατημόρια. Το ποσό αυτό εξαρτάται επίσης από τη διαθεσιμότητα των πιστώσεων κατά τα επόμενα 3 έτη, λαμβάνοντας υπόψη τον μη διαχωριζόμενο χαρακτήρα των πιστώσεων.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.

5.   Κριτήρια επιλεξιμότητας

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής που αναφέρεται στο τμήμα 3.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από τον συντονιστή μέσω της διαδικτυακής πύλης για τους συμμετέχοντες (σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html)

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω απαιτήσεων, η αίτηση απορρίπτεται.

Οι προτάσεις μπορούν να κατατεθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, κατά την εκπόνηση των προτάσεών τους, οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η διαχείριση των συμβάσεων θα γίνεται από τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, οι αιτούντες καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους στη (στις) γλώσσα (-ες) του κράτους μέλους καταγωγής της προτείνουσας οργάνωσης (των προτεινουσών οργανώσεων), εκτός αν το οικείο κράτος μέλος έχει δηλώσει τη συμφωνία του για την υπογραφή της σύμβασης στα αγγλικά (5). Για να διευκολυνθεί η εξέταση των προτάσεων από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που παρέχουν τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση, η αγγλική μετάφραση του τεχνικού μέρους (μέρος Β) θα πρέπει κατά προτίμηση να συνοδεύει την πρόταση αν έχει συνταχθεί σε άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

6.   Κριτήρια επιλεξιμότητας

6.1.   Επιλέξιμοι αιτούντες

Οι προτάσεις για τα απλά προγράμματα μπορούν να υποβληθούν μόνο από νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα δυνάμει της οικείας εθνικής νομοθεσίας, υπό τον όρο ότι οι εκπρόσωποί τους έχουν την ικανότητα να αναλάβουν νομικές δεσμεύσεις για λογαριασμό της οντότητας και να προσφέρουν εγγυήσεις για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ισοδύναμες με εκείνες που παρέχουν τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 131 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι αιτήσεις από τις ακόλουθες οργανώσεις και φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1144/2014:

i)

επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και αντιπροσωπευτικές του σχετικού τομέα ή των σχετικών τομέων στο εν λόγω κράτος μέλος, και ιδίως οι διεπαγγελματικές οργανώσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 157 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και οι ομάδες όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, με την προϋπόθεση ότι αυτές είναι αντιπροσωπευτικές για την ονομασία που είναι προστατευόμενη βάσει του δεύτερου κανονισμού που καλύπτεται από το εν λόγω πρόγραμμα·

ii)

οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, όπως αναφέρονται στα άρθρα 152 και 156 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και αναγνωρίζονται από ένα κράτος μέλος· ή

iii)

φορείς του αγροδιατροφικού τομέα που έχουν ως στόχο και δραστηριοποιούνται στην ενημέρωση σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και την προώθηση των τελευταίων και στους οποίους έχει ανατεθεί, από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σαφώς οριοθετημένη αποστολή δημόσιας υπηρεσίας στο πεδίο αυτό· οι φορείς αυτοί πρέπει να έχουν νομίμως εγκατασταθεί στο εν λόγω κράτος μέλος τουλάχιστον δύο έτη πριν από την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.

Οι ανωτέρω προτείνουσες οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν πρόταση υπό τον όρο να είναι αντιπροσωπευτικές του σχετικού τομέα ή του προϊόντος που αφορά η πρόταση, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 παράγραφος 1 ή 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2015, ήτοι:

i)

επαγγελματική ή διεπαγγελματική οργάνωση, εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 αντιστοίχως, θεωρείται αντιπροσωπευτική του τομέα που σχετίζεται με το πρόγραμμα:

εφόσον αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσοστό 50 % του αριθμού των παραγωγών ή στο 50 % του όγκου ή της αξίας της εμπορεύσιμης παραγωγής του (των) σχετικού(-ών) προϊόντος(-ων) ή τομέα, στο οικείο κράτος μέλος ή

εφόσον αποτελεί διεπαγγελματική οργάνωση αναγνωρισμένη από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 158 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

ii)

ομάδα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014, θεωρείται αντιπροσωπευτική της ονομασίας που είναι προστατευόμενη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και καλύπτεται από το πρόγραμμα, εφόσον αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50 % του όγκου ή της αξίας της εμπορεύσιμης παραγωγής του (των) προϊόντος(-ων) του (των) οποίου(-ων) η ονομασία προστατεύεται·

iii)

οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014, θεωρείται αντιπροσωπευτική του (των) προϊόντος(-ων) ή τομέα που αφορά το πρόγραμμα, εφόσον είναι αναγνωρισμένη από το κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 154 ή 156 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013·

iv)

φορέας του αγροδιατροφικού τομέα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014, θεωρείται αντιπροσωπευτικός του (των) τομέα(-ων) που αφορά το πρόγραμμα, εφόσον μεταξύ των μελών του διαθέτει αντιπροσώπους του (των) εν λόγω προϊόντος(-ων) ή τομέα.

Κατά παρέκκλιση από τα σημεία i) και ii) ανωτέρω, μπορούν να γίνονται αποδεκτά χαμηλότερα όρια, εάν η προτείνουσα οργάνωση αποδεικνύει στην υποβαλλόμενη πρόταση ότι συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη διάρθρωση της αγοράς, οι οποίες θα δικαιολογούσαν τη μεταχείριση της προτείνουσας οργάνωσης ως αντιπροσωπευτικής του (των) σχετικού(-ών) προϊόντος(-ων) ή τομέα.

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από μία ή περισσότερες προτείνουσες οργανώσεις του ιδίου κράτους μέλους.

Μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται από οντότητες που είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι επιλέξιμες.

Μη επιλέξιμες οντότητες: οι αιτούντες που λαμβάνουν ήδη χρηματοδότηση από την Ένωση για τις ίδιες ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αποτελούν μέρος της πρότασής τους δεν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση από την Ένωση για τα εν λόγω μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014.

Για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των αιτούντων, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

ιδιωτικοί φορείς: απόσπασμα της Επίσημης Εφημερίδας, αντίγραφο του καταστατικού ή απόσπασμα εγγραφής στο εμπορικό μητρώο ή στο βιβλίο των σωματείων,

δημόσιοι φορείς: αντίγραφο του ψηφίσματος ή της απόφασης για τη σύσταση της δημόσιας επιχείρησης ή άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο προβλέπεται η σύσταση του οργανισμού δημοσίου δικαίου,

οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα: έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι οι εκπρόσωποί τους έχουν την ικανότητα να αναλαμβάνουν νομικές υποχρεώσεις εκ μέρους τους,

έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι ο αιτών πληροί τα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829.

6.2   Επιλέξιμες δραστηριότητες

Οι προτάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του ετήσιου προγράμματος εργασίας, ήτοι:

α)

οι προτάσεις μπορούν να αφορούν μόνο προϊόντα και συστήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014·

β)

οι προτάσεις διασφαλίζουν ότι τα μέτρα εφαρμόζονται μέσω εκτελεστικών οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014. Οι προτείνουσες οργανώσεις πρέπει να επιλέγουν φορείς αρμόδιους για την υλοποίηση των προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-ωφέλειας και την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων (βλ. άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829 και στοιχείο ε) του τμήματος 11.1 της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων). Η προτείνουσα οργάνωση μεριμνά ώστε ο φορέας που είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του προγράμματος να επιλέγεται το αργότερο πριν από την υπογραφή της σύμβασης (βλ. άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής)·

γ)

εάν η προτείνουσα οργάνωση προτείνει να υλοποιήσει η ίδια ορισμένα τμήματα της πρότασης, εξασφαλίζει ότι το κόστος των μέτρων που σκοπεύει να υλοποιήσει η ίδια δεν είναι υψηλότερο από τις συνήθεις τιμές της αγοράς·

δ)

οι προτάσεις συνάδουν με τη νομοθεσία της Ένωσης για τα σχετικά προϊόντα και με το σύνολο των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829·

ε)

εάν ένα μήνυμα αφορά πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία, οι προτάσεις συμμορφώνονται με τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829·

στ)

εάν η πρόταση προτείνει την αναφορά της καταγωγής ή εμπορικού σήματος, συμμορφώνεται με τους κανόνες του κεφαλαίου II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής.

Για να κριθεί η επιλεξιμότητα των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων, απαιτείται να υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία:

οι προτάσεις σχετικά με εθνικά συστήματα ποιότητας πρέπει να υποβάλλουν δικαιολογητικά έγγραφα ή παραπομπή σε πηγές διαθέσιμες στο κοινό προκειμένου να αποδεικνύουν την αναγνώριση του συστήματος ποιότητας από το κράτος μέλος,

οι προτάσεις που στοχεύουν την εσωτερική αγορά μεταφέροντας μήνυμα σχετικό με τις ορθές διατροφικές πρακτικές ή την υπεύθυνη κατανάλωση οινοπνευματωδών περιγράφουν τους τρόπους με τους οποίους το προτεινόμενο πρόγραμμα και το μήνυμα ή τα μηνύματά του ευθυγραμμίζονται με τους συναφείς εθνικούς κανόνες στον τομέα της δημόσιας υγείας του κράτους μέλους στο οποίο θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Η αιτιολόγηση θα στηρίζεται, μεταξύ άλλων, και σε παραπομπές ή έγγραφα.

Επιπλέον, η πρόταση πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται σε μία από τις θεματικές προτεραιότητες για τα απλά προγράμματα, οι οποίες απαριθμούνται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών για το 2017. Ακολουθούν αποσπάσματα του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2017 σχετικά με τα 8 θέματα για τα οποία δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις. Το κείμενο περιγράφει το θέμα, με το προβλεπόμενο ποσό, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ενέργειες στο πλαίσιο της θεματικής προτεραιότητας 1: Απλά προγράμματα στην εσωτερική αγορά

Θέματα

Συνολικό προβλεπόμενο ποσό

Προτεραιότητες του έτους, επιδιωκόμενοι στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα

Θέμα 1 — Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης όσον αφορά τα συστήματα ποιότητας της Ένωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014

12 375 000 ευρώ

Στόχος είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης σχετικά με τα ενωσιακά συστήματα ποιότητας:

α)

συστήματα ποιότητας: προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν (ΕΠΙΠ) και προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας

β)

βιολογική μέθοδος παραγωγής

γ)

λογότυπος γεωργικών προϊόντων ποιότητας που χαρακτηρίζουν τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης

Τα προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που στοχεύουν τα συστήματα ποιότητας της Ένωσης θα πρέπει να αποτελούν βασική προτεραιότητα στην εσωτερική αγορά, δεδομένου ότι τα εν λόγω προγράμματα παρέχουν εγγυήσεις στους καταναλωτές για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο παραγωγής, επιτυγχάνουν προστιθέμενη αξία για τα εν λόγω προϊόντα και αυξάνουν τις ευκαιρίες τους στην αγορά.

Ένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η αύξηση των επιπέδων αναγνώρισης του λογότυπου που συνδέεται με τα συστήματα ποιότητας της Ένωσης από τους ευρωπαίους καταναλωτές, δεδομένου ότι σύμφωνα με ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (αριθ. 440), μόλις το 20 % των ευρωπαίων καταναλωτών αναγνωρίζουν τους λογότυπους των προϊόντων που φέρουν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), 17 % αναγνωρίζουν προϊόντα που φέρουν προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) και 15 % αναγνωρίζουν εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα —τα κυριότερα συστήματα ποιότητας της Ένωσης. Εξάλλου, μόνο 23 % των ευρωπαίων καταναλωτών αναγνωρίζουν τον λογότυπο της βιολογικής γεωργίας.

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η κατανάλωση των γεωργικών προϊόντων διατροφής της Ένωσης που είναι καταχωρισμένα στο πλαίσιο συστήματος ποιότητας της Ένωσης, να βελτιωθεί η προβολή τους και αυξηθεί το μερίδιο αγοράς τους.

Θέμα 2 — Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης στόχος των οποίων είναι να προσδιορισθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση και τα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής, καθώς και των συστημάτων ποιότητας που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014

10 125 000 ευρώ

Στόχος είναι η επισήμανση των ιδιαιτεροτήτων των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, την επισήμανση, τις πτυχές σχετικά με τη θρεπτική αξία και την υγεία (περιλαμβανομένων των ορθών διατροφικών πρακτικών και της υπεύθυνης κατανάλωσης των επιλέξιμων οινοπνευματωδών), την καλή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας, καθώς και των χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής, ιδίως από την άποψη της ποιότητάς τους, της γεύσης τους, της ποικιλίας τους ή των παραδόσεών τους.

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των ευρωπαίων καταναλωτών σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών προϊόντων της Ένωσης, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης των σχετικών γεωργικών προϊόντων διατροφής της Ένωσης, η βελτίωση της προβολής τους και η αύξηση του μεριδίου αγοράς τους.


Ενέργειες στο πλαίσιο της θεματικής προτεραιότητας 2: Απλά προγράμματα σε τρίτες χώρες  (6)

Θέματα

Συνολικό προβλεπόμενο ποσό

Προτεραιότητες του έτους, επιδιωκόμενοι στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα

Θέμα 3 (*1) — Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που στοχεύουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες χώρες: Κίνα (περιλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, περιφέρεια Νοτιοανατολικής Ασίας ή Ινδία

14 750 000 ευρώ

Τα προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης θα πρέπει να στοχεύουν μία ή περισσότερες χώρες που αναφέρονται στο αντίστοιχο θέμα.

Οι στόχοι αυτών των προγραμμάτων θα πρέπει να συνάδουν με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014.

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η κατανάλωση των γεωργικών προϊόντων διατροφής της Ένωσης, να βελτιωθεί η προβολή τους και να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς τους στις χώρες-στόχους.

Θέμα 4 (*1) — Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που στοχεύουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες χώρες: ΗΠΑ, Καναδά ή Μεξικό

11 600 000 ευρώ

Θέμα 5 (*1) — Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που στοχεύουν μία ή περισσότερες από τις χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής (*2), το Ιράν ή την Τουρκία

8 450 000 ευρώ

Θέμα 6 (*1) — Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που στοχεύουν άλλες γεωγραφικές περιοχές από αυτές που αναφέρονται στα θέματα 3, 4 και 5

11 600 000 ευρώ

Θέμα 7 — Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα προϊόντα με βάση το χοίρειο κρέας ή συνδυασμό των δύο αυτών προϊόντων, τα οποία στοχεύουν οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

Τα επιλέξιμα προϊόντα στο πλαίσιο αυτού του θέματος είναι αυτά που αναφέρονται στο μέρος XVII του παραρτήματος I του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*3) για τα προϊόντα με βάση το χοίρειο κρέας και στο μέρος XVI του παραρτήματος I του ίδιου κανονισμού για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αντίστοιχα.

12 600 000 ευρώ

Θέμα 8 — Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης για τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας, τα οποία στοχεύουν οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

Τα επιλέξιμα προϊόντα στο πλαίσιο αυτού του θέματος είναι αυτά που αναφέρονται στο μέρος XV του παραρτήματος I του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4 000 000 ευρώ

Σε περίπτωση που η προτείνουσα οργάνωση επιθυμεί να απευθυνθεί σε περισσότερες της μίας περιοχές προτεραιότητας σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο ενός προγράμματος, θα πρέπει να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις (μία αίτηση ανά θέμα). Εναλλακτικά, θα μπορούσε επίσης να υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο του θέματος «Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που στοχεύουν άλλες γεωγραφικές περιοχές». Το θέμα αυτό αφορά τις γεωγραφικές περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στα θέματα 3 έως 5, αλλά μπορεί επίσης να αφορά συνδυασμό πολλών περιοχών προτεραιότητας που απαριθμούνται στα θέματα 3 έως 5.

Τύποι επιλέξιμων δραστηριοτήτων

Οι ενέργειες προώθησης και ενημέρωσης μπορεί να συνίστανται ιδίως στις ακόλουθες δραστηριότητες, που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης:

1.

Διαχείριση του έργου

2.

Δημόσιες σχέσεις

Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων

Εκδηλώσεις Τύπου

3.

Ιστότοπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Δημιουργία, επικαιροποίηση, συντήρηση ιστοτόπου

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (δημιουργία λογαριασμών, τακτική ανάρτηση στο Διαδίκτυο)

Άλλα (κινητές εφαρμογές (apps), πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, διαδικτυακά σεμινάρια κ.ά.)

4.

Διαφήμιση

Στον Τύπο

Στην τηλεόραση

Στο ραδιόφωνο

Στο Διαδίκτυο

Σε εξωτερικούς χώρους

Στον κινηματογράφο

5.

Εργαλεία επικοινωνίας

Δημοσιεύσεις, πακέτα με υλικό για τα ΜΜΕ, διαφημιστικά αντικείμενα

Διαφημιστικά βίντεο

6.

Εκδηλώσεις

Περίπτερα σε εμπορικές εκθέσεις

Σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), κύκλοι κατάρτισης εμπόρων/μαγείρων, δραστηριότητες σε σχολεία

Εβδομάδα ειδικών προσφορών εστιατορίων

Χορηγία εκδηλώσεων

Εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ευρώπη

7.

Προώθηση στα σημεία πώλησης (POS)

Ημέρες γευσιγνωσίας

Άλλα (προώθηση σε δημοσιεύσεις που απευθύνονται στους λιανοπωλητές, διαφήμιση σε σημεία πώλησης)

Περίοδος υλοποίησης

Η συγχρηματοδοτούμενη ενέργεια (προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης) είναι διάρκειας ενός έως τριών ετών.

Στις προτάσεις θα πρέπει να προσδιορίζεται η διάρκεια της ενέργειας.

7.   Κριτήρια αποκλεισμού

7.1.   Αποκλεισμός από τη συμμετοχή

Οι αιτούντες θα αποκλειστούν από τη συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων εάν εμπίπτουν σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις (7):

α)

ο οικονομικός φορέας κηρύσσει χρεοκοπία, υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων, όταν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο, όταν είναι σε συμβιβασμό με τους πιστωτές, όταν έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή όταν βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση λόγω ανάλογης διαδικασίας προβλεπόμενης σε εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις·

β)

έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος, με αυτές της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή της χώρας εκτέλεσης της σύμβασης·

γ)

έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα κατά παράβαση των εφαρμοστέων νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή προτύπων δεοντολογίας του επαγγελματικού κλάδου στον οποίο ανήκει ή έχει προβεί σε τυχόν επιζήμια συμπεριφορά που έχει αντίκτυπο στην επαγγελματική αξιοπιστία του όταν η συμπεριφορά αυτή υποδηλώνει πρόθεση διαπράξεως παραπτώματος ή βαρεία αμέλεια, και δη, μεταξύ άλλων, οποιαδήποτε από τα ακόλουθα:

i)

εκ δόλου ή εξ αμελείας παροχή ψευδών στοιχείων στο πλαίσιο της υποχρέωσης υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης·

ii)

σύναψη συμφωνίας με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό την στρέβλωση του ανταγωνισμού·

iii)

παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

iv)

απόπειρα επηρεασμού της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προμηθειών·

v)

απόπειρα να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία προμηθειών·

δ)

έχει κριθεί με οριστική δικαστική απόφαση ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

i)

απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία θεσπίσθηκε με την πράξη του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1995 (8)·

ii)

δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θεσπίσθηκε με πράξη του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (9) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου αριθ. 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου (10), καθώς και δωροδοκία σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η αναθέτουσα αρχή, της χώρας στην οποία ο οικονομικός φορέας έχει την έδρα του ή της χώρας εκτέλεσης της σύμβασης·

iii)

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου αριθ. 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου (11)·

iv)

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12)·

v)

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου (13), ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης των ανωτέρω εγκλημάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής·

vi)

παιδική εργασία ή άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14)·

ε)

διαπιστώθηκαν σοβαρές παραλείψεις του οικονομικού φορέα όσον αφορά τη συμμόρφωσή του προς βασικές υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση σύμβασης χρηματοδοτούμενης από τον προϋπολογισμό, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της σύμβασης ή την εφαρμογή κατ' αποκοπήν αποζημιώσεων ή άλλων συμβατικών κυρώσεων ή που διαπιστώθηκε κατόπιν λογιστικών ή άλλων ελέγχων ή ερευνών από διατάκτη, την OLAF ή το Ελεγκτικό Συνέδριο·

στ)

έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει παρατυπία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95.

7.2.   Αποκλεισμός από την ανάθεση

Οι αιτούντες θα αποκλειστούν από τη συγχρηματοδότηση εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης της επιχορήγησης, εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 107 του δημοσιονομικού κανονισμού:

α)

εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 106 του δημοσιονομικού κανονισμού·

β)

έχουν υποβάλει ψευδή στοιχεία στο πλαίσιο της παροχής των πληροφοριών που απαιτούνται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες·

Προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τα κριτήρια αποκλεισμού, ο αιτών πρέπει να συμπληρώνει τη σχετική θέση κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Εάν επιλεγούν για συγχρηματοδότηση, όλοι οι δικαιούχοι πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση που πιστοποιεί ότι δεν εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 και στα άρθρα 107 έως 109 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι αιτούντες θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες στη διαδικτυακή πύλη για συμμετέχοντες.

8.   Κριτήρια επιλογής

8.1.   Οικονομική επάρκεια

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τις δραστηριότητές τους καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης της ενέργειας και να μπορούν να συμβάλουν στη χρηματοδότησή της.

Η οικονομική επάρκεια όλων των αιτούντων θα εκτιμηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012. Η εν λόγω εκτίμηση δεν θα διεξαχθεί εάν:

η συνεισφορά της ΕΕ την οποία ζητεί ο αιτών είναι ≤ 60 000·

ο αιτών είναι δημόσιος φορέας

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση ώστε να καταστεί δυνατή η εκτίμηση της οικονομικής επάρκειας περιλαμβάνουν:

τους ετήσιους λογαριασμούς (συμπεριλαμβανομένων του ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών) για το προηγούμενο οικονομικό έτος για το οποίο έχουν κλείσει οι λογαριασμοί (για τις νεοσυσταθείσες οντότητες, το επιχειρηματικό σχέδιο υποβάλλεται σε αντικατάσταση των λογαριασμών)·

ένα προσυμπληρωμένο έντυπο οικονομικής βιωσιμότητας που συνοψίζει τα απαραίτητα στοιχεία από τους ετήσιους λογαριασμούς που συμβάλλουν στην εκτίμηση της οικονομικής επάρκειας του αιτούντος.

Επιπλέον, για συντονιστές ή άλλους δικαιούχους που ζητούν συνεισφορά της ΕΕ ≥ 750 000 ευρώ (κατώτατο όριο που ισχύει ανά δικαιούχο):

έκθεση ελέγχου από εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή που να πιστοποιεί τους λογαριασμούς του τελευταίου διαθέσιμου οικονομικού έτους. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους δημόσιους φορείς.

8.2.   Επιχειρησιακή ικανότητα

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν τις επαγγελματικές ικανότητες και προσόντα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ενέργειας.

Ως αποδεικτικά στοιχεία, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στο μέρος Β της πρότασης:

γενικό προφίλ (προσόντα και εμπειρία) του προσωπικού του αιτούντος που έχει την πρωταρχική ευθύνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης,

η έκθεση δραστηριοτήτων της προτείνουσας οργάνωσης (των προτεινουσών οργανώσεων) ή η περιγραφή των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε σχέση με τις ενέργειες που είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση όπως περιγράφονται στο σημείο 6 (ανωτέρω).

Σε περίπτωση που οι προτείνουσες οργανώσεις προτείνουν να υλοποιήσουν ορισμένα μέρη της πρότασης, θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην διεξαγωγή ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης.

9.   Κριτήρια ανάθεσης

Το μέρος Β της αίτησης χρησιμεύει για την αξιολόγηση της πρότασης με βάση τα κριτήρια ανάθεσης.

Γενικά, τα έργα αναμένεται να έχουν αποδοτική δομή διαχείρισης, σαφή στρατηγική και ακριβή περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Το περιεχόμενο κάθε πρότασης θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια και επιμέρους κριτήρια:

Κριτήρια

Μέγιστη βαθμολογία

Ελάχιστη βαθμολογία

1.

Ενωσιακή διάσταση

20

14

2.

Τεχνική ποιότητα του σχεδίου

40

24

3.

Διαχείριση ποιότητας

10

6

4.

Προϋπολογισμός και οικονομική αποδοτικότητα

30

18

ΣΥΝΟΛΟ

100

62

Οι προτάσεις που δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη απαιτούμενη γενική και/ή επιμέρους βαθμολογία που αναφέρεται ανωτέρω θα απορριφθούν.

Τα ακόλουθα επιμέρους κριτήρια θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση καθενός από τα βασικά κριτήρια ανάθεσης:

1.

Ενωσιακή διάσταση

α)

Συνάφεια των προτεινόμενων ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης με τον γενικό στόχο και τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014, με τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ίδιου κανονισμού, καθώς και με τις προτεραιότητες, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που εξαγγέλλονται στο πλαίσιο της αντίστοιχης θεματικής προτεραιότητας

β)

Ενωσιακό μήνυμα της εκστρατείας

γ)

Αντίκτυπος του έργου σε επίπεδο ΕΕ.

2.

Τεχνική ποιότητα του έργου

α)

Ποιότητα και συνάφεια της ανάλυσης της αγοράς

β)

Καταλληλότητα της στρατηγικής, των στόχων και των βασικών μηνυμάτων του προγράμματος

γ)

Επιλογή κατάλληλων δραστηριοτήτων σε σχέση με τους στόχους και τη στρατηγική του προγράμματος, ισόρροπο επικοινωνιακό μείγμα, συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων

δ)

Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων

ε)

Ποιότητα των προτεινόμενων μεθόδων αξιολόγησης και δεικτών.

3.

Διαχείριση ποιότητας

α)

Οργάνωση και δομή διαχείρισης του έργου

β)

Μηχανισμοί ελέγχου της ποιότητας και διαχείριση κινδύνων.

4.

Προϋπολογισμός και οικονομική αποδοτικότητα

α)

Απόδοση της επένδυσης

β)

Κατάλληλη κατανομή του προϋπολογισμού σε σχέση με τους στόχους και το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων

γ)

Συνέπεια μεταξύ των εκτιμώμενων δαπανών και των παραδοτέων

δ)

Ρεαλιστική εκτίμηση των ανθρωποημερών για δραστηριότητες που υλοποιεί η προτείνουσα οργάνωση, συμπεριλαμβανομένου του κόστους συντονισμού του έργου.

Μετά την αξιολόγηση, όλες οι επιλέξιμες προτάσεις κατατάσσονται σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία που έχουν λάβει. Η πρόταση ή οι προτάσεις που έχουν υψηλή κατάταξη θα εγκριθούν για συγχρηματοδότηση, ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού.

Καταρτίζεται χωριστός πίνακας κατάταξης για καθένα από τα θέματα προτεραιότητας που αναφέρονται στο τμήμα 6.2 της παρούσας πρόσκλησης.

Εάν δύο (ή περισσότερες) προτάσεις λάβουν την ίδια βαθμολογία, επιλέγεται εκείνη που επιτρέπει διαφοροποίηση όσον αφορά τα προϊόντα ή τις στοχευόμενες αγορές. Τούτο σημαίνει ότι μεταξύ δύο προτάσεων που έχουν ισοβαθμήσει, η Επιτροπή επιλέγει πρώτα εκείνη το περιεχόμενο της οποίας (όσον αφορά πρώτον τα προϊόντα και δεύτερον τη στοχευόμενη αγορά) δεν εκπροσωπείται μέχρι στιγμής στον πίνακα κατάταξης. Εάν το κριτήριο αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, τότε η Επιτροπή επιλέγει το πρόγραμμα που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης. Συγκρίνεται καταρχάς η βαθμολογία ως προς την «Ενωσιακή διάσταση», στη συνέχεια ως προς την «Τεχνική ποιότητα» και, τέλος, ως προς τον «Προϋπολογισμό και την οικονομική αποδοτικότητα».

10.   Νομικές δεσμεύσεις

Μετά την αξιολόγηση, ο Chafea καταρτίζει κατάλογο προτάσεων που συνιστώνται για χρηματοδότηση και κατατάσσονται σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία που έχουν λάβει.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των επιλεγόμενων απλών προγραμμάτων, τυχόν τροποποιήσεών τους και των αντίστοιχων προϋπολογισμών (απόφαση ανάθεσης).

Η απόφαση της Επιτροπής θα περιλαμβάνει τον κατάλογο των προγραμμάτων που επελέγησαν για συγχρηματοδότηση από την Ένωση βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014. Η απόφαση αυτή απευθύνεται στα οικεία κράτη μέλη. Τα οικεία κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την ορθή εκτέλεση των επιλεγέντων απλών προγραμμάτων, καθώς και για τις σχετικές πληρωμές.

Μόλις η Επιτροπή εκδώσει την εκτελεστική αυτή πράξη, διαβιβάζει αντίγραφα των επιλεγέντων προγραμμάτων στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως τις σχετικές προτείνουσες οργανώσεις για τη συνέχεια που έχει δοθεί στην αίτησή τους.

Τα κράτη μέλη συνάπτουν συμβάσεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων με τις προτείνουσες οργανώσεις που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής. Η σύμβαση θα περιγράφει κυρίως τους όρους και το ύψος της χρηματοδότησης, καθώς και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των μερών.

11.   Δημοσιονομικές διατάξεις

11.1.   Γενικές αρχές

α)

Μη σωρευτική επιχορήγηση

Κάθε δράση μπορεί να λάβει μόνο μία επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι ίδιες δαπάνες να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Οι αιτούντες δηλώνουν τις πηγές και τα ποσά χρηματοδότησης της Ένωσης που έχουν λάβει ή ζητήσει για την ίδια ενέργεια ή μέρος της ενέργειας ή για τη λειτουργία τους (επιχορηγήσεις λειτουργίας) καθώς και κάθε άλλη χρηματοδότηση που έχουν λάβει ή ζητήσει για την ίδια ενέργεια.

β)

Μη αναδρομικότητα

Αποκλείεται η αναδρομική έγκριση επιχορήγησης δράσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

γ)

Συγχρηματοδότηση

Συγχρηματοδότηση σημαίνει ότι οι πόροι που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση της ενέργειας δεν μπορούν να παρέχονται εξ ολοκλήρου από την ενωσιακή επιχορήγηση.

Το υπόλοιπο ποσοστό των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά την προτείνουσα οργάνωση.

Επιτρέπονται, και θεωρούνται έσοδα, οι συνεισφορές σε χρήμα από μέλη της δικαιούχου οργάνωσης ειδικά για την κάλυψη δαπανών που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της ενέργειας.

δ)

Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της ενέργειας πρέπει να παρουσιάζεται στο μέρος Α του εντύπου της αίτησης. Τα έσοδα και τα έξοδα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα.

Ο προϋπολογισμός πρέπει να καταρτίζεται σε ευρώ.

Οι αιτούντες οι οποίοι προβλέπουν ότι οι δαπάνες δεν θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ καλούνται να χρησιμοποιήσουν την ισοτιμία που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

ε)

Συμβάσεις υλοποίησης / υπεργολαβία

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της ενέργειας απαιτεί την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών (συμβάσεις υλοποίησης), ο δικαιούχος πρέπει να αναθέσει τη σύμβαση στην πλέον συμφέρουσα ή την οικονομικότερη προσφορά (ανάλογα με την περίπτωση), αποφεύγοντας συγκρούσεις συμφερόντων και να διατηρήσει τον φάκελο τεκμηρίωσης για την περίπτωση ελέγχου.

Σε περίπτωση που η προτείνουσα οργάνωση είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, πρέπει να επιλέγει τους υπεργολάβους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας αυτής.

Η υπεργολαβία, δηλαδή η εξωτερική ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων ή δραστηριοτήτων που αποτελούν μέρος της δράσης, όπως περιγράφονται στην πρόταση, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε σύμβαση υλοποίησης (όπως ορίζεται ανωτέρω) και επιπλέον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

πρέπει να δικαιολογείται από τη φύση της ενέργειας και ό,τι είναι αναγκαίο για την υλοποίησή της,

πρέπει να δηλώνεται σαφώς στο τεχνικό και στο χρηματοδοτικό μέρος της πρότασης.

στ)

Ανάθεση συμβάσεων υπεργολαβίας σε οντότητες που έχουν διαρθρωτικό δεσμό με τον δικαιούχο

Συμβάσεις υπεργολαβίας μπορούν επίσης να ανατίθενται σε οντότητες που έχουν διαρθρωτικό δεσμό με τον δικαιούχο, αλλά μόνον εάν η τιμή περιορίζεται στις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από την οντότητα (δηλαδή χωρίς περιθώριο κέρδους).

Τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν από τις εν λόγω οντότητες πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο τεχνικό μέρος της πρότασης.

11.2.   Μορφές χρηματοδότησης

Η συγχρηματοδότηση λαμβάνει τη μορφή επιστροφής συγκεκριμένου μέρους των επιλέξιμων δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί· θα περιέχει επίσης κατ' αποκοπή συντελεστή που καλύπτει τις έμμεσες δαπάνες (ίσο με το 4 % των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού) που συνδέονται με την υλοποίηση της ενέργειας (15).

Μέγιστο αιτούμενο ποσό

Η επιχορήγηση της ΕΕ περιορίζεται στο ακόλουθο μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης:

για απλά προγράμματα στην εσωτερική αγορά: 70 % των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος,

για απλά προγράμματα σε τρίτες χώρες: 80 % των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος,

για απλά προγράμματα στην εσωτερική αγορά από δικαιούχο που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και έχει λάβει, την 1η Ιανουαρίου 2014 ή μετά την ημερομηνία αυτή, χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 136 και το άρθρο 143 της ΣΛΕΕ (16): 75 % των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος,

για απλά προγράμματα σε τρίτες χώρες από δικαιούχο που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και έχει λάβει, την 1η Ιανουαρίου 2014 ή μετά την ημερομηνία αυτή, χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 136 και το άρθρο 143 της ΣΛΕΕ: 85 % των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος

Τα δύο αυτά τελευταία ποσοστά ισχύουν μόνο για εκείνα τα προγράμματα για τα οποία έλαβε απόφαση η Επιτροπή πριν από την ημερομηνία από την οποία το οικείο κράτος μέλος δεν λαμβάνει πλέον παρόμοια χρηματοδοτική συνδρομή.

Κατά συνέπεια, μέρος των συνολικών επιλέξιμων δαπανών που εγγράφονται στον προσωρινό προϋπολογισμό πρέπει να χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές εκτός της ενωσιακής επιχορήγησης (αρχή της συγχρηματοδότησης).

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες έχουν όντως πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο και πληρούν όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829.

Μη επιλέξιμες δαπάνες

Οι μη επιλέξιμες δαπάνες είναι εκείνες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829, και ειδικότερα:

η απόδοση κεφαλαίου,

το χρέος και τα έξοδα εξυπηρέτησης χρέους,

οι προβλέψεις για ζημίες ή χρέη,

οι χρεωστικοί τόκοι,

οι επισφαλείς απαιτήσεις,

οι συναλλαγματικές απώλειες,

τα έξοδα μεταφορών πίστωσης από την Επιτροπή, τα οποία χρεώνει η τράπεζα δικαιούχου,

οι δαπάνες που δηλώνονται από δικαιούχο και καλύπτονται στο πλαίσιο άλλης δράσης που λαμβάνει επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, οι έμμεσες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο επιχορήγησης δράσης η οποία διατίθεται σε δικαιούχο που λαμβάνει ήδη επιχορήγηση λειτουργίας η οποία χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου,

οι συνεισφορές σε είδος,

οι υπερβολικές ή αλόγιστες δαπάνες,

ο εκπεστέος ΦΠΑ,

οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αναστολής της υλοποίησης της δράσης.

Υπολογισμός του τελικού ποσού της επιχορήγησης

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, κατόπιν έγκρισης της αίτησης πληρωμής.

Το «τελικό ποσό της επιχορήγησης» εξαρτάται από τον πραγματικό βαθμό στον οποίο υλοποιείται η δράση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας.

Το ποσό αυτό υπολογίζεται από το κράτος μέλος —κατά την πληρωμή του υπολοίπου — σύμφωνα με το άρθρο 15 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831.

11.3.   Διαδικασίες πληρωμής

Η προτείνουσα οργάνωση μπορεί να υποβάλει αίτηση για προκαταβολή στο οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 13 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής.

Οι αιτήσεις για ενδιάμεση πληρωμή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης υποβάλλεται από την προτείνουσα οργάνωση στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής.

Οι αιτήσεις για πληρωμή του υπολοίπου υποβάλλονται από την προτείνουσα οργάνωση στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 15 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής.

11.4.   Προκαταρκτική εγγύηση

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής, η πληρωμή προκαταβολής υπόκειται στην κατάθεση εγγύησης από την προτείνουσα οργάνωση υπέρ του κράτους μέλους, ποσού ίσου με το ποσό της εν λόγω προκαταβολής, σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής (17).

12.   Δημοσιότητα

Οι δικαιούχοι πρέπει να επισημαίνουν σαφώς τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιείται η επιχορήγηση.

Σε σχέση με το θέμα αυτό, οι δικαιούχοι οφείλουν να καθιστούν εμφανή το όνομα και το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις δημοσιεύσεις, τις αφίσες, τα προγράμματα και τα λοιπά προϊόντα που προκύπτουν από το συγχρηματοδοτούμενο έργο.

Οι κανόνες για την αναπαραγωγή του ευρωπαϊκού εμβλήματος περιλαμβάνονται στο διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων (18).

Επιπλέον, κάθε οπτικό υλικό που παράγεται στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φέρει την υπογραφή «Enjoy it's from Europe». Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της υπογραφής, καθώς και όλα τα γραφικά αρχεία μπορούν να τηλεφορτωθούν από την ιστοσελίδα για την προώθηση στον δικτυακό τόπο Europa (19).

Τέλος, όλο το έντυπο υλικό, ήτοι φυλλάδια, αφίσες, πολύπτυχα, πανό, πινακίδες, έντυπη διαφήμιση, άρθρα σε εφημερίδες, ιστοσελίδες (με εξαίρεση τα μικρά διαφημιστικά αντικείμενα) θα πρέπει να περιλαμβάνουν δήλωση αποποίησης ευθύνης σύμφωνα με τους όρους που αναλύονται στη συμφωνία επιχορήγησης, εξηγώντας ότι εκπροσωπούν τις απόψεις του συντάκτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει το εν λόγω υλικό.

13.   Προστασία δεδομένων

Η απάντηση σε κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων περιλαμβάνει την καταγραφή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (όπως όνομα, διεύθυνση, βιογραφικό σημείωμα των ατόμων που συμμετέχουν στη συγχρηματοδοτούμενη ενέργεια). Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Αν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, οι ερωτήσεις και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν ζητούνται διότι είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό από εκτελεστικό οργανισμό/την Επιτροπή ή τρίτα μέρη που ενεργούν υπό την ευθύνη του εκτελεστικού οργανισμού/της Επιτροπής. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με περαιτέρω λεπτομέρειες για πράξεις επεξεργασίας, καθώς και για τα δικαιώματά τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθούν με παραπομπή στη δήλωση περί απορρήτου που δημοσιεύεται στη διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

και στον δικτυακό τόπο του οργανισμού:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Οι αιτούντες καλούνται να ελέγχουν τη σχετική δήλωση περί απορρήτου σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τις πιθανές προσαρμογές που ενδέχεται να προκύψουν από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προτάσεών τους ή αργότερα. Οι δικαιούχοι έχουν τη νομική υποχρέωση να ενημερώσουν το προσωπικό τους για τις σχετικές πράξεις επεξεργασίας δεδομένων στις οποίες πρόκειται να προβεί ο Οργανισμός. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να τους παρέχονται οι σχετικές δηλώσεις περί απορρήτου που δημοσιεύονται από τον Οργανισμό στη διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες πριν από τη διαβίβαση των στοιχείων τους στον Οργανισμό. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να καταχωριστούν στο σύστημα έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προβλέπεται στα άρθρα 105α και 108 του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

14.   Διαδικασία για την υποβολή των προτάσεων

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο τμήμα 5, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Πριν από την υποβολή πρότασης:

1.

Αναζήτηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Δημιουργία λογαριασμού για την υποβολή πρότασης:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Καταχώριση όλων των εταίρων μέσω του μητρώου δικαιούχων

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Οι αιτούντες θα ενημερωθούν εγγράφως για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής.

Η υποβολή πρότασης συνεπάγεται την αποδοχή, εκ μέρους του αιτούντος, των διαδικασιών και των όρων, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων και στα έγγραφα στα οποία αυτή αναφέρεται.

Καμία τροποποίηση της αίτησης δεν επιτρέπεται άπαξ η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει. Ωστόσο, εάν υπάρχει ανάγκη να διευκρινιστούν ορισμένες πτυχές ή να διορθωθούν λάθη εκ παραδρομής, η Επιτροπή / ο Οργανισμός μπορεί να επικοινωνήσει με τον αιτούντα για αυτόν τον σκοπό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης (20).

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή, μπορείτε να επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης της Υπηρεσίας Πληροφορικής που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό μέσω της διαδικτυακής πύλης για τους συμμετέχοντες:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Για ερωτήσεις που δεν αφορούν την πληροφορική, είναι στη διάθεση σας το Γραφείο Υποστήριξης του Chafea: +352 4301 36611, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.30 – 12.00 και 14.30 – 17.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Το γραφείο υποστήριξης (helpdesk) δεν είναι διαθέσιμο τα σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες.

Συχνές ερωτήσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Chafea:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

Σε κάθε αλληλογραφία που αφορά την παρούσα πρόσκληση (π.χ. για πληροφορίες ή για την υποβολή αίτησης), πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στη συγκεκριμένη πρόσκληση. Όταν το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής χορηγήσει αναγνωριστικό κωδικό πρότασης, ο αιτών πρέπει να χρησιμοποιεί τον κωδικό αυτό στην μετέπειτα αλληλογραφία του με την Επιτροπή.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης.

Σχετικά έγγραφα:

Οδηγός για αιτούντες με τα σχετικά παραρτήματα

Έντυπο αίτησης

Υπόδειγμα σύμβασης επιχορήγησης (έκδοση για έναν και πολλαπλούς δικαιούχους)


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 56).

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1829 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες (ΕΕ L 266 της 13.10.2015, σ. 3).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες (ΕΕ L 266 της 13.10.2015, σ. 14).

(4)  Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την έγκριση του προγράμματος εργασίας για το 2017 για τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, C(2016) 7100 τελικό.

(5)  Τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/index_en.htm

(6)  Η σύνθεση των περιοχών ακολουθεί την ταξινόμηση των χωρών και των περιφερειών από τα Ηνωμένα Έθνη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο των χωρών που συναποτελούν τις γεωγραφικές περιοχές, βλ.: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.

(*1)  Τα προγράμματα δεν καλύπτουν το γάλα / τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα προϊόντα με βάση το χοίρειο κρέας, τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας ή συνδυασμό αυτών των τριών προϊόντων. Μπορούν, ωστόσο, να καλύπτουν συνδυασμό αυτών των τριών προϊόντων αν συνδέονται με άλλα γεωργικά προϊόντα διατροφής.

(*2)  Η Μέση Ανατολή αναφέρεται και ως «Δυτική Ασία».

(*3)  Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (EΟΚ) αριθ. 922/72, (EΟΚ) αριθ. 234/79, (EΚ) αριθ. 1037/2001 και (EΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

(7)  Άρθρο 106 του δημοσιονομικού κανονισμού και οι αντίστοιχοι κανόνες εφαρμογής που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1929 και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2462 της Επιτροπής, αντιστοίχως.

(8)  ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48.

(9)  ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1.

(10)  Απόφαση-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).

(11)  Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

(12)  Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15).

(13)  Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3).

(14)  Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

(15)  Εφιστάται η προσοχή του αιτούντος στο γεγονός ότι σε περίπτωση που λαμβάνουν επιχορήγηση λειτουργίας, οι έμμεσες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.

(16)  Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης: Ελλάδα.

(17)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 18).

(18)  http://publications.europa.eu/code/el/el-5000100.htm

(19)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

(20)  Άρθρο 96 του δημοσιονομικού κανονισμού