17.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 200/2


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων IX-2016/01 — «Επιδοτήσεις για πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

(2015/C 200/02)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πολιτικά κόμματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης. Επιπλέον, στο άρθρο 224 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εκδίδουν κανονισμούς που διέπουν το καθεστώς των κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικών κομμάτων ευρωπαϊκού επιπέδου, και ιδίως τους κανόνες για τη χρηματοδότησή τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Κοινοβούλιο δημοσιεύει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με σκοπό τη χορήγηση επιδοτήσεων στα πολιτικά κόμματα ευρωπαϊκού επιπέδου.

1.   Βασική πράξη

Ο από 4 Νοεμβρίου 2003 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής «κανονισμός αριθ. 2004/2003») σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (1).

Η από 29 Μαρτίου 2004 απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 (εφεξής «Απόφαση του Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004») (2).

Ο από 25 Οκτωβρίου 2012 κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (εφεξής «δημοσιονομικός κανονισμός») (3).

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (εφεξής «κανόνες εφαρμογής») (4).

2.   Σκοπός

Βάσει του άρθρου 2 της απόφασης του Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004, «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει κάθε χρόνο, πριν από τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του έτους που προηγείται του έτους για το οποίο ζητείται η επιδότηση, πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ενόψει της επιχορήγησης για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων».

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά αιτήσεις επιδοτήσεων για το οικονομικό έτος 2016, που καλύπτει περίοδο δραστηριοτήτων από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Σκοπός των επιδοτήσεων είναι η στήριξη του ετήσιου προγράμματος εργασιών του δικαιούχου.

3.   Παραδεκτό

Οι αιτήσεις θα γίνουν παραδεκτές μόνον εφόσον υποβληθούν εγγράφως μέσω του ειδικού εντύπου του Παραρτήματος 1 της απόφασης του Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004 και σταλούν στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

4.   Κριτήρια και δικαιολογητικά έγγραφα

4.1.   Κριτήρια εκλεξιμότητας

Για να είναι επιλέξιμο για τη χορήγηση επιδότησης, ένα πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 2004/2003, δηλαδή:

α)

να έχει νομική προσωπικότητα στο κράτος μέλος όπου εδρεύει.

β)

να εκπροσωπείται τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στα εθνικά ή περιφερειακά κοινοβούλια ή τις περιφερειακές συνελεύσεις, ή να έχει συγκεντρώσει, τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, τουλάχιστον 3 % των ψηφισάντων σε έκαστο από αυτά τα κράτη μέλη κατά τις τελευταίες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

γ)

να τηρεί, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος και των δραστηριοτήτων του, τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου·

δ)

να έχει συμμετάσχει στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή να έχει εκδηλώσει την πρόθεση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003, ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιούται να είναι μέλος ενός μόνον πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο (άρθρο 10 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο του κανονισμού αριθ. 2004/2003).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κοινοποιείται στα πολιτικά κόμματα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει τη διάταξη του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β), βάσει της οποίας ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δύναται να είναι μέλος ενός πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνον εφόσον και το εθνικό πολιτικό κόμμα του/της είναι μέλος του ανωτέρω.

4.2.   Κριτήρια αποκλεισμού

Οι αιτούντες πρέπει επίσης να βεβαιώσουν ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που περιγράφονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 και στο άρθρο 107 του δημοσιονομικού κανονισμού.

4.3.   Κριτήρια επιλογής

Οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν τη νομική και χρηματοοικονομική βιωσιμότητα που απαιτείται για την υλοποίηση των προγραμμάτων εργασιών που συνυποβάλλονται με την αίτηση χρηματοδότησης και ότι διαθέτουν την τεχνική ικανότητα και τα αναγκαία διαχειριστικά προσόντα για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος εργασιών για το οποίο αιτούνται επιδότηση.

4.4.   Κριτήρια ανάθεσης

Δυνάμει του άρθρου 10 του κανονισμού αριθ. 2004/2003, οι διαθέσιμες για το οικονομικό έτος 2016 πιστώσεις θα κατανεμηθούν ως εξής μεταξύ των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα έχουν λάβει θετική απάντηση στην αίτηση χρηματοδότησής τους βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας, αποκλεισμού και επιλογής:

α)

το 15 % κατανέμεται ισομερώς,

β)

το 85 % θα κατανεμηθεί μεταξύ εκείνων που διαθέτουν εκλεγμένους ευρωβουλευτές, κατ' αναλογία προς τον αριθμό τους.

4.5.   Δικαιολογητικά έγγραφα

Για την αξιολόγηση των ως άνω κριτηρίων, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

α)

Πρωτότυπο διαβιβαστικής επιστολής στην οποία αναφέρεται το ζητούμενο ποσό επιδότησης·

β)

Έντυπο αίτησης του παραρτήματος 1 της απόφασης του Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (συμπεριλαμβανομένης της έγγραφης υπεύθυνης δήλωσης)·

γ)

Καταστατικό του πολιτικού κόμματος (5)·

δ)

Επίσημη βεβαίωση εγγραφής (6)·

ε)

Πρόσφατο αποδεικτικό στοιχείο ύπαρξης του πολιτικού κόμματος·

στ)

Κατάλογο διευθυντών/μελών του διοικητικού συμβουλίου (ονοματεπώνυμο, τίτλος ή ιδιότητα εντός του αιτούντος κόμματος) (7)·

ζ)

Έγγραφα που πιστοποιούν ότι ο αιτών πληροί τους όρους του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισμού αριθ. 2004/2003·

η)

Έγγραφα που πιστοποιούν ότι ο αιτών πληροί τους όρους του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του κανονισμού αριθ. 2004/2003 (8)  (9)·

θ)

Πολιτικό Πρόγραμμα του πολιτικού κόμματος (10)·

ι)

Συνολική οικονομική κατάσταση του 2014 πιστοποιούμενη από εξωτερικό οργανισμό ελέγχου λογαριασμών (11)  (12)·

ια)

Περιγραφή του ετήσιου προγράμματος εργασίας·

ιβ)

Προβλεπόμενο προϋπολογισμό λειτουργίας της συγκεκριμένης περιόδου (1η Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016) που να αναγράφει τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

5.   Χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Οι πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2016 από το άρθρο 402 του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου «Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα» ορίζονται συνολικά σε 31 400 000 ευρώ. Απαιτείται η έγκρισή τους από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή.

Το μέγιστο ποσόν που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καταβάλει σε δικαιούχο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 85 % της επιλέξιμης λειτουργικής δαπάνης των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το βάρος της απόδειξης το φέρει το ενδιαφερόμενο πολιτικό κόμμα.

Η χρηματοδότηση λαμβάνει τη μορφή επιδότησης της λειτουργίας κατά τα προβλεπόμενα από τον Δημοσιονομικό κανονισμό και από τους Κανόνες Εφαρμογής. Οι όροι καταβολής της επιδότησης και οι υποχρεώσεις που διέπουν τη χρήση της εκτίθενται στην απόφαση χορήγησης της επιδότησης, της οποίας υπόδειγμα υπάρχει στο παράρτημα 2α της απόφασης του Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004.

6.   Διαδικασία και προθεσμία υποβολής προτάσεων

6.1.   Προθεσμία και υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία για την αποστολή αιτήσεων είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2015. Οι αιτήσεις που θα σταλούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις οφείλουν:

α)

να συμπληρωθούν στο ειδικό έντυπο αίτησης (παράρτημα 1 απόφασης Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004)·

β)

να είναι υπογεγραμμένες από τον αιτούντα ή τον δεόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του·

γ)

να σταλούν εντός διπλού φακέλου. Οι δυο φάκελοι πρέπει να είναι σφραγισμένοι. Επιπλέον της διεύθυνσης της παραλήπτριας υπηρεσίας, όπως αυτή έχει στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ο εσωτερικός φάκελος πρέπει να αναγράφει και το εξής:

«CALL FOR PROPOSALS — 2016 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON»

Εάν χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, πρέπει να σφραγιστούν με κολλητική ταινία επί της οποίας εγκαρσίως θα τεθεί η υπογραφή του αποστολέα. Η υπογραφή του αποστολέα θεωρείται ότι περιλαμβάνει όχι μόνο τη χειρόγραφη υπογραφή του αλλά και τη σφραγίδα του φορέα του.

Ο εξωτερικός φάκελος πρέπει να αναγράφει τη διεύθυνση του αποστολέα και να αναγράφει τη διεύθυνση του παραλήπτη ως εξής:

EUROPEAN PARLIAMENT

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Ο εσωτερικός φάκελος πρέπει να έχει την εξής διεύθυνση παραλήπτη:

President of the European Parliament

Attn. Mr. Didier Kléthi, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

δ)

να σταλούν το αργότερο την τελευταία ημέρα της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων είτε με συστημένη επιστολή με τεκμήριο το χρονοσήμαντρο του ταχυδρομείου, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς με τεκμήριο την ημερομηνία του καταθετηρίου.

6.2.   Ενδεικτική διαδικασία και χρονοδιάγραμμα

Η παρακάτω διαδικασία και το παρακάτω χρονοδιάγραμμα θα εφαρμοστούν για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα πολιτικά κόμματα ευρωπαϊκού επιπέδου:

α)

υποβολή της αίτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2015)·

β)

Εξέταση και επιλογή από την αρμόδια υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· μόνον οι αιτήσεις που θα θεωρηθούν παραδεκτές θα εξετασθούν ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αποκλεισμού και επιλογής που ορίζονται στην πρόσκληση·

γ)

Έγκριση απόφασης για τη χορήγηση επιδοτήσεων από το προεδρείο του Κοινοβουλίου (κατ· αρχήν όχι μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της απόφασης του Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004)·

δ)

Κοινοποίηση των αποφάσεων·

ε)

Πληρωμή προκαταβολής 80 % (εντός 15 ημερών από την απόφαση χορήγησης επιδότησης).

6.3.   Περαιτέρω πληροφορίες

Τα κατωτέρω κείμενα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

α)

Κανονισμός αριθ. 2004/2003·

β)

Απόφαση του Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004·

γ)

Έντυπο αίτησης για τη χορήγηση επιδότησης (παράρτημα 1 απόφασης Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004).

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χορήγηση επιδότησης πρέπει να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με αναγραφή του κωδικού της δημοσίευσης στην ακόλουθη διεύθυνση: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13), η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης και στα παραρτήματά της θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της πιστότητας, της νομιμότητας και της αναλογικότητας, για τον ρητά διατυπωμένο και νόμιμο σκοπό του συγκεκριμένου έργου. Για τις ανάγκες επεξεργασίας της αίτησης και για σκοπούς προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να διαβιβασθούν στις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Υπηρεσία Δημοσιονομικών Παρατυπιών ή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης («OLAF»).

Τα ονόματα των μελών και των εκπροσώπων του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος που κοινοποιούνται μαζί με την αίτηση χρηματοδότησης ώστε να τηρείται το κριτήριο της εκπροσώπησης του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισμού αριθ. 2004/2003, δύνανται να δημοσιευθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να γνωστοποιηθούν στο ευρύ κοινό κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (14). Τα πολιτικά κόμματα καλούνται να επισυνάψουν στην αίτησή τους μια δήλωση υπογεγραμμένη από τα εκάστοτε μέλη ή εκπροσώπους του κόμματος, πιστοποιώντας ότι έχουν ενημερωθεί και συναινούν στη γνωστοποίηση του ονόματός τους στο ευρύ κοινό.

Για την άσκηση προσφυγής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu).


(1)  ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 155 της 12.6.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1.

(5)  Ή μια δήλωση ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα έγγραφα που έχουν ήδη διαβιβαστεί.

(6)  Ή μια δήλωση ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα έγγραφα που έχουν ήδη διαβιβαστεί.

(7)  Ή μια δήλωση ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα έγγραφα που έχουν ήδη διαβιβαστεί.

(8)  Ή μια δήλωση ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα έγγραφα που έχουν ήδη διαβιβαστεί.

(9)  Μαζί με τον κατάλογο των εκλεγέντων που προβλέπεται στο άρθρο 3(1)(β), 1η περίοδος, και στο άρθρο 10(1)(β).

(10)  Ή μια δήλωση ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα έγγραφα που έχουν ήδη διαβιβαστεί.

(11)  Ή μια δήλωση ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα έγγραφα που έχουν ήδη διαβιβαστεί.

(12)  Εκτός κι αν το πολιτικό κόμμα ευρωπαϊκού επιπέδου συστάθηκε στη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

(13)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(14)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).