25.5.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 147/18


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012 — Χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας — Ασκήσεις του μηχανισμού πολιτικής προστασίας

2012/C 147/04

1.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό τον προσδιορισμό προτάσεων για ασκήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο της απόφασης του Συμβουλίου 2007/162/ΕΚ, Ευρατόμ, για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας η οποία εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2007, και της απόφασης του Συμβουλίου 2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ, περί δημιουργίας κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (αναδιατύπωση) η οποία εκδόθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2007. Η χρηματοδοτική αυτή στήριξη θα λάβει τη μορφή επιχορηγήσεων.

2.

Τα πεδία που καλύπτει η παρούσα πρόσκληση, η φύση και το περιεχόμενο των προτάσεων και οι όροι χρηματοδότησής τους διευκρινίζονται στον σχετικό Οδηγό υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης, ο οποίος περιέχει επίσης λεπτομερείς οδηγίες ως προς τον τόπο και τον χρόνο υποβολής προτάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τον Οδηγό και τα σχετικά έντυπα αίτησης επιχορήγησης από την ακόλουθη σελίδα του δικτυακού τόπου Europa:

http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/proposals_en.htm

3.

Οι προτάσεις πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στον Οδηγό υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης έως τις 16 Ιουλίου 2012. Οι προτάσεις πρέπει να αποσταλούν, μέσω δημόσιου ταχυδρομείου ή ιδιωτικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, το αργότερο στις 16 Ιουλίου 2012 (η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή από την ημερομηνία του δελτίου κατάθεσης). Οι προτάσεις μπορούν επίσης να κατατεθούν ιδιοχείρως στη διεύθυνση που υποδεικνύεται για τον σκοπό αυτό στον Οδηγό υποβολής αιτήσεων, το αργότερο στις 16 Ιουλίου 2012 και ώρα 17.00 (το εμπρόθεσμο της κατάθεσης πιστοποιείται από την απόδειξη παραλαβής η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου).

Προτάσεις που υποβάλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ατελείς αιτήσεις ή αιτήσεις αποστελλόμενες κατά τμήματα, δεν θα γίνονται δεκτές.

4.

Η διαδικασία κατακύρωσης έχει ως εξής:

παραλαβή, πρωτοκόλληση και έκδοση απόδειξης παραλαβής από την Επιτροπή,

αξιολόγηση των προτάσεων από την Επιτροπή,

λήψη απόφασης κατακύρωσης και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους υποψηφίους.

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στον Οδηγό υποβολής αιτήσεων και εντός των ορίων του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Για τις προτάσεις που θα τύχουν της έγκρισης της Επιτροπής, θα συναφθεί συμφωνία επιχορήγησης μεταξύ της Επιτροπής και του μέρους που έχει υποβάλει την πρόταση.

Καθ' όλη τη διαδικασία τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα.